Sony | DSC-W270 | Sony DSC-W270 W270 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή μικρού μεγέθους Οδηγίες χρήσης

4-130-215-53(1)
Dijital Fotoğraf Makinesi
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
DSC-W270/W275/W290
TR
Kullanma Kılavuzu ·················································
GRGR
Εγχειρίδιο οδηγιών ················································
© 2009 Sony Corporation
Türkçe
DİKKAT
UYARI
[ Pil takımı
Yangın veya elektrik çarpma
tehlikesini azaltmak için, üniteyi
yağmur veya neme maruz
bırakmayın.
ÖNEMLİ
GÜVENLİK
TALİMATLARI
Bu Talimatları Saklayın
TEHLİKE
YANGIN VEYA ELEKTRİK
ÇARPMASI RİSKİNİ
AZALTMAK İÇİN, BU
TALİMATLARI DİKKATLE
UYGULAYIN
Fişin şekli duvardaki prize
uymazsa, güç kaynağı için uygun
özellikte ek bir fiş adaptörü
kullanın.
2TR
Pil takımı yanlış kullanılırsa patlayabilir,
yangına veya kimyasal yanıklara yol açabilir.
Aşağıdaki uyarıları dikkate alın.
• Sökmeyin.
• Pil takımına baskı uygulamayın ve vurma,
düşürme veya üstüne basma gibi şoka veya
kuvvete maruz bırakmayın.
• Kısa devreye ve pil uçlarının metal cisimlerle
temas etmesine izin vermeyin.
• 60 °C (140 °F) üzeri sıcaklığa maruz
bırakmayın, örneğin doğrudan güneş ışığında
tutmayın veya güneş altında park halindeki
aracın içinde bırakmayın.
• Yakmayın veya ateşe atmayın.
• Hasarlı ya da akmış lityum iyon pilleri
kullanmayın.
• Pil takımını orijinal bir Sony şarj cihazı ile
veya pil takımını şarj edebilecek bir aygıt ile
şarj edin.
• Pil takımını küçük çocukların ulaşamayacağı
bir yerde saklayın.
• Pil takımını kuru tutun.
• Yalnızca aynı ya da Sony tarafından önerilen
eşdeğer türde pillerle değiştirin.
• Kullanılmış pil takımlarını talimatlarda
belirtildiği şekilde atın.
[ Pil şarj aleti
CHARGE lambasi yanmasa bile, pil şarj cihazi
duvar prizine bagli oldugu sürece AC güç
kaynagindan çikarmayin. Pil şarj cihazini
kullanirken sorunla karşilaşirsaniz, fişi duvar
prizinden çikararak hemen gücü kesin.
Avrupa’daki Müşteriler için
[ AB Yönetmeliklerinin uygulandığı
ülkelerdeki müşteriler için bildirim
Bu ürünün üreticisi Sony Corporation, 171
Konan Minatoku Tokyo, 1080075 Japonya’dır.
EMC ve ürün güvenliğinin Yetkili Temsilcisi
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Almanya’dır. Servis veya
garantiyle ilgili her konuda ayrı servis veya garanti
belgelerinde verilen adreslere başvurun.
Bu ürün, 3 metreden kısa bağlantı kablolarının
kullanılması ile ilgili EMC Yönergesi uyarınca
test edilmiş ve limitlere uygun bulunmuştur.
[ Dikkat
Belli frekanslardaki elektromanyetik alanlar, bu
birimin resim ve ses kalitesini etkileyebilir.
[ Not
Eğer statik elektrik veya elektromanyetizma veri
transferlerinin yarıda kesilmesine (başarısız
olmasına) neden oluyorsa uygulamayı yeniden
başlatın veya iletişim kablosunu (USB, vb.)
çıkartıp yeniden takın.
[ Eski Elektrikli & Elektronik
Ekipmanların Atılması (Avrupa
Birliği’nde ve ayrı toplama
sistemlerine sahip diğer Avrupa
ülkelerinde uygulanır)
Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan bu
sembol, bu ürünün bir ev atığı olarak muamele
görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine,
elektrikli ve elektronik ekipmanların geri
dönüşümü için mevcut olan uygun toplama
noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru
şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürüne yanlış
müdahele edilmesi sonucunda ortaya
çıkabilecek ve çevre ile insan sağlığı üzerinde
olumsuz etkide bulunabilecek durumların
önlenmesine yardımcı olursunuz. Malzemelerin
geri dönüşümü, doğal kaynakları korumamıza
yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri
dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen
şehrinizde bulunan yerel ofisle, evsel atıklar
toplama servisinizle veya bu ürünü satın
aldığınız mağazayla temasa geçin.
Atık pillerin bertaraf edilmesi
(Avrupa Birliği’nde ve ayrı
toplama sistemleri bulunan diğer
Avrupa ülkelerinde uygulanan)
Pil veya ambalajın üzerindeki bu sembol, bu
ürünle birlikte teslim edilen pilin evsel atık
olarak değerlendirilmemesi gerektiğini
belirtmektedir.
Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini
sağlamakla, pillerin uygunsuz şekilde bertaraf
edilmesi neticesinde çevre ve insan sağlığında
meydana gelebilecek olan potansiyel zararların
engellenmesine de katkıda bulunmuş
olacaksınız. Materyallerin geri dönüştürülmesi
doğal kaynakların korunmasına yardımcı
olacaktır.
Ürünlerin güvenlik, performans veya veri
entegrasyon gibi sebeplerden dolayı
beraberlerindeki pille sürekli bir bağlantı
gerektirdikleri durumlarda pilin yalnızca kalifiye
servis personeli tarafından değiştirilmesi
zorunludur. Pilin uygun bir şekilde
değerlendirilmesini sağlamak amacıyla ürünü,
kullanım süresinin sonunda elektrikli ve
elektronik ekipmanların geri dönüştürülmesine
ilişkin yürürlükte olan toplama noktasına teslim
ediniz.
Diğer tüm piller için lütfen pillerin üründen
güvenli bir şekilde çıkarılmasına ilişkin bölümü
inceleyiniz.
Pili, atık pillerin geri dönüştürülmesine yönelik
yürürlükteki toplama noktasına teslim ediniz.
Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesine
ilişkin daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel Yetkili
Dairenizle, evsel atık bertaraf servisinizle veya
ürünü satın aldığınız mağazayla irtibat kurunuz.
TR
3TR
İçindekiler
Fotoğraf makinesinin kullanımıyla ilgili notlar ................................................6
Başlarken
........................................................... 8
Ürünle verilen aksesuarların kontrolü ............................................................8
Parçaları tanıma ...........................................................................................9
Pilin şarj edilmesi ........................................................................................10
Pilin/“Memory Stick Duo” (ayrı olarak satılır) kartının takılması .....................12
Saatin ayarlanması .....................................................................................14
Görüntüler çekme/izleme
........................ 16
Fotoğraf çekme..........................................................................................16
Görüntüleri izleme ......................................................................................17
Çekim işlevlerinin kullanımı
................................... 18
Minimum göstergelerin görüntülenmesi (Kolay Çekim) ..............................18
Gülümsemeleri algılama ve otomatik olarak çekme
(Gülümseme Deklanşörü) ..........................................................................19
Çekim koşullarını otomatik olarak algılama (Sahne Tanıma) .......................20
Öznenin yüzüne odaklanma (Yüz Algılama) ................................................22
Yakın plan çekimi (Makro) ..........................................................................23
Zamanlayıcıyı kullanma...............................................................................23
Bir flaş modu seçme...................................................................................24
Ekran görünümünü değiştirme ...................................................................24
Kullanıma uygun görüntü boyutunu seçme.................................................25
Sahneye uygun Çekim modunun kullanılması (Sahne Seçimi)....................26
Film çekme.................................................................................................28
İzleme işlevlerinin kullanımı ................................... 30
Büyütülmüş bir görüntü izleme (Kayıttan gösterme zumu) ..........................30
Bir görüntü arama (Görüntü İndeksi) ..........................................................30
Hareketsiz görüntüleri müzik eşliğinde izleme (Slayt gösterisi)....................31
Görünüm biçimini seçme (İzleme Modu) ....................................................32
Görüntüleri silme
.................................................... 33
Görüntüleri silme ........................................................................................33
Tüm görüntüleri silme (Biçimleme) .............................................................34
4TR
Başka aygıtlara bağlanma ......................................35
Görüntüleri bir TV cihazında izleme ............................................................ 35
Hareketsiz görüntüleri bastırma.................................................................. 36
Fotoğraf makinesini bir bilgisayarla birlikte kullanma................................... 38
Fotoğraf makinesi ayarlarını değiştirme
..............42
İşlem seslerini değiştirme ........................................................................... 42
MENU öğelerinin kullanımı ......................................................................... 43
(Ayarlar) öğelerinin kullanımı ................................................................ 46
Diğerleri
...................................................................48
Ekranda görüntülenen simgelerin listesi ..................................................... 48
Fotoğraf makinesini daha iyi tanıma (“Cybershot El Kitabı”)....................... 51
Sorun Giderme .......................................................................................... 52
Uyarılar ...................................................................................................... 55
Teknik Özellikler ......................................................................................... 56
5TR
x Fotoğraf makinesinin kullanımıyla ilgili notlar
Dahili bellek ve “Memory Stick
Duo” yedeklemesi
Erişim lambası yanarken fotoğraf makinesini
kapatmayın, pili veya “Memory Stick Duo”
kartını çıkarmayın. Aksi takdirde, dahili
bellekteki veriler veya “Memory Stick Duo”
hasar görebilir. Verilerinizi korumak için
mutlaka bir kopyalarını yedekleyin.
temizleyin. Flaş emisyonunun ısısı flaş
yüzeyindeki kirlerin yüzeyin rengini
bozmasına veya yüzeye yapışmasına neden
olarak, yetersiz ışık emisyonuna yol
açabilir.
LCD ekran ve mercek ile ilgili
notlar
Yönetim dosyaları hakkında
•LCD ekran son derece yüksek hassasiyetli
Kameraya bir yönetim dosyası olmadan bir
“Memory Stick Duo” takıp, gücü açtığınız
zaman, “Memory Stick Duo” kapasitesinin
bir bölümü otomatik olarak bir yönetim
dosyası oluşturmak için kullanılır. Sonraki
işlemi yapabilmeniz için biraz beklemeniz
gerekebilir.
teknolojiyle imal edildiği için piksellerin
%99,99’undan fazlası etkin kullanımdadır.
Ancak, LCD ekran üzerinde bazı küçük
siyah ve/veya parlak (beyaz, kırmızı, mavi
veya yeşil renkli) noktalar görülebilir. Bu
noktalar imalat sürecinin normal bir
sonucudur ve görüntü kaydını etkilemez.
•Pil seviyesi düştüğü zaman, merceğin
hareketi durabilir. Dolu bir pil takın ve
fotoğraf makinesini yeniden açın.
Kaydetme/kayıttan gösterme ile
ilgili notlar
•Kaydetmeye başlamadan önce, fotoğraf
makinesinin doğru çalıştığından emin
olmak için bir deneme kaydı yapın.
•Bu fotoğraf makinesi toza, serpintiye karşı
korumalı veya su geçirmez değildir.
Fotoğraf makinesini kullanmadan önce
“Uyarılar” (sayfa 55) bölümünü okuyun.
•Fotoğraf makinesini suya maruz
bırakmayın. Eğer makinenin içine su
girerse, bir arıza oluşabilir. Bazı
durumlarda, fotoğraf makinesi onarılamaz.
•Fotoğraf makinesiyle güneşi veya başka
parlak ışıkları hedef almayın. Bu,
makinenizin bozulmasına neden olabilir.
•Fotoğraf makinesini güçlü radyo dalgaları
üreten veya radyasyon yayan bir yerin
yakınında kullanmayın. Aksi takdirde,
fotoğraf makinesi görüntüleri doğru şekilde
kaydedemeyebilir veya kayıttan
gösteremeyebilir.
•Fotoğraf makinesinin kumlu veya tozlu
yerlerde kullanılması arızalara neden
olabilir.
•Eğer nem yoğunlaşması olursa, onu
fotoğraf makinesini kullanmadan önce
temizleyin (sayfa 55).
•Fotoğraf makinesini sallamayın veya bir
yere çarpmayın. Bir arızaya neden olabilir
ve görüntüleri kaydedemeyebilirsiniz.
Ayrıca, kayıt ortamı kararsızlaşabilir ve
görüntü verileri hasar görebilir.
6TR
•Kullanmadan önce flaş yüzeyini
Fotoğraf makinesinin sıcaklığı
hakkında
Fotoğraf makineniz ve pili sürekli kullanım
nedeniyle ısınabilir ama bu bir arıza değildir.
Aşırı ısınma koruması hakkında
Fotoğraf makinesinin ve pilin sıcaklığına
bağlı olarak, film kaydedemeyebilirsiniz ya
da makineyi korumak için güç otomatik
şekilde kesilebilir. Güç kesilmeden veya artık
film kaydedemez duruma gelinmeden önce
LCD ekranda bir mesaj görüntülenir.
Görüntü verilerinin uyumluluğu
hakkında
•Bu fotoğraf makinesi JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) tarafından
belirlenen DCF (Design rule for Camera
File system) evrensel standardıyla
uyumludur.
•Sony bu fotoğraf makinesinin başka
donanımlarla kaydedilmiş veya
düzenlenmiş görüntüleri ya da diğer
donanımların bu makine ile kaydedilmiş
görüntüleri kayıttan göstereceğini garanti
etmez.
Telif hakkı ile ilgili uyarı
Televizyon programları, filmler, video
bantları ve diğer materyaller telif hakkı ile
korunuyor olabilir. Bu materyallerin izinsiz
kaydedilmesi telif hakkı yasalarının
hükümlerine aykırı olabilir.
Hasarlı içerik veya kayıt hatası
için tazminat söz konusu değildir
Sony fotoğraf makinesinin veya kayıt
ortamının, vb. bir arızası nedeniyle kaydın
başarısız olması veya kaydedilmiş içeriğin
kaybolması ya da hasar görmesi için tazminat
ödemez.
Örnek resimler hakkında
Bu kılavuzda kullanılan örnek resimler aksi
belirtilmedikçe DSCW290’ün resimleridir.
7TR
Başlarken
Ürünle verilen aksesuarların
kontrolü
•Pil şarj aleti BCCSGD/BCCSGE (1)
•Bilek askısı (1)
•Yumuşak taşıma kabı (1) (sadece DSC
W275)
Başlarken
•Güç kablosu (1) (ABD ve Kanada’da
ürünle birlikte verilmez)
•CDROM (1)
•Şarj edilebilir pil NPBG1 (1)/Pil kutusu
(1)
– Cybershot uygulama yazılımları
– “Cybershot El Kitabı”
– “Cybershot Gelişmiş Özellikler
Kılavuzu”
•Kullanma Kılavuzu (bu kılavuz) (1)
x Bilek askısının kullanımı
•USB, A/V çoklu kullanım terminali
kablosu (1)
8TR
Fotoğraf makinesinin düşerek hasar
görmesini önlemek için askıyı takın ve
elinizi askı halkasının arasından geçirin.
Kanca
Parçaları tanıma
A Deklanşör
B (Gülümseme) düğmesi
C Flaş
D ON/OFF (Güç) düğmesi
I LCD ekran
J Çekim için: W/T (Zum) düğmesi
İzleme için: (Kayıttan gösterme
zumu) düğmesi/ (İndeks)
düğmesi
K Mod kadranı
Başlarken
E Hoparlör
F Mikrofon
G Zamanlayıcı lambası/Gülümseme
deklanşörü lambası/AF ışığı
H Mercek
L Bilek askısı için kanca
M
(Kayıttan gösterme) düğmesi
N Kontrol düğmesi
Menü açık: v/V/b/B/z
Menü kapalı: DISP/ / /
O (Sil) düğmesi
P MENU düğmesi
Q Çoklu konektör
R Üçayak yuvası
Alt Taraf
•Vida uzunluğu 5,5 mm’den (7/32 inç)
kısa olan bir üçayak kullanın. Aksi
takdirde, fotoğraf makinesini sıkıca
sabitleyemezsiniz ve makine zarar
görebilir.
S Pil/“Memory Stick Duo” kapağı
T “Memory Stick Duo” yuvası
U Erişim lambası
V Pil çıkarma düğmesi
W Pil takma yuvası
9TR
Pilin şarj edilmesi
1 Pili şarj aletine takın.
• Pili
kısmen dolu olsa bile şarj
edebilirsiniz.
Başlarken
Pil
aletini duvar
2 Şarj
prizine bağlayın.
ABD ve Kanada’daki müşteriler için
Fiş
Eğer pili CHARGE lambası
söndükten sonra yaklaşık bir
saat daha şarj etmeye devam
ederseniz, şarj biraz daha uzun
süre dayanır (tam şarj).
CHARGE lambası
Yanıyor: Şarj oluyor
Kapalı: Şarj tamamlandı
(normal şarj)
CHARGE lambası
ABD ve Kanada dışındaki ülkelerde/
bölgelerde yaşayan müşteriler için
Güç kablosu
CHARGE lambası
tamamlandığı zaman, pil şarj aletini prizden
3 Şarj
çıkarın.
10TR
x Şarj süresi
Tam şarj süresi
Normal şarj süresi
Yaklaşık 330 dak.
Yaklaşık 270 dak.
Notlar
•Yukarıdaki tablo tamamen bitmiş bir pili 25°C (77°F) sıcaklıkta şarj etmek için gereken süreyi
gösterir. Şarj süresi kullanım ve çevre koşullarına bağlı olarak daha uzun olabilir.
x Pil ömrü ve kaydedebileceğiniz/izleyebileceğiniz görüntü
sayısı
Pil ömrü (dak.)
Görüntü sayısı
Hareketsiz görüntüler DSCW290
çekme
DSCW270/W275
Yaklaşık 150
Yaklaşık 300
Yaklaşık 165
Yaklaşık 330
Hareketsiz görüntüleri DSCW290
izleme
DSCW270/W275
Yaklaşık 340
Yaklaşık 6800
Yaklaşık 400
Yaklaşık 8000
Başlarken
•Şarj aletini en yakın duvar prizine bağlayın.
•Şarj tamamlandığı zaman, güç kablosunu duvar prizinden ayırın ve pili şarj aletinden çıkarın.
•Mutlaka orijinal Sony marka pil veya şarj aleti kullanın.
Ölçüm yöntemi CIPA standardını temel alır. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Not
•Pilin ömrü ve hareketsiz görüntü sayısı fotoğraf makinesi ayarlarına bağlı olarak değişebilir.
zFotoğraf makinesini ülke dışında kullanma
Fotoğraf makinesini, pil şarj aletini (ürünle verilir) ve ACLS5K AC Adaptörünü (ayrı olarak
satılır) güç kaynağının 100 V ila 240 V AC, 50/60 Hz arasında olduğu herhangi bir ülkede
veya bölgede kullanabilirsiniz.
Bir elektronik transformatör (seyahat akım dönüştürücüsü) kullanmayın. Bu bir arızaya
neden olabilir.
11TR
Pilin/“Memory Stick Duo” (ayrı
olarak satılır) kartının takılması
1 Kapağı açın.
Başlarken
Stick Duo” kartını
2 “Memory
(ayrı olarak satılır) takın.
“Memory Stick Duo” kartını, bağlantı
ucu tarafı merceğe bakacak şekilde, klik
sesiyle yerine oturuncaya kadar içeri itin.
3 Pili takın.
Düğmeye ok yönünde bastırırken pili
takın.
4 Kapağı kapatın.
12TR
x Bir “Memory Stick Duo”
takılı olmadığı zaman
“Memory Stick Duo”
Görüntüler fotoğraf makinesinin dahili
belleğinde depolanır (yaklaşık 11 MB).
Dahili bellekten bir “Memory Stick
Duo” kartına görüntüler kopyalamak
için, “Memory Stick Duo” kartını
fotoğraf makinesine taktıktan sonra şu
adımları izleyin MENU t
(Ayarlar) t
("Memory Stick"
Aracı) t [Kopya].
Fotoğraf makinesiyle bir “Memory Stick
PRO Duo” veya “Memory Stick PROHG
Duo” kartı da kullanabilirsiniz.
Kaydedilebilecek görüntü sayısı/süre
konusundaki ayrıntılar için, bakınız sayfa 26,
29. Başka “Memory Stick” veya bellek kartı
tipleri fotoğraf makinesi ile uyumlu değildir.
x Pili çıkarmak için
Pil çıkarma düğmesi
“Memory Stick”
Fotoğraf makinesiyle birlikte bir “Memory
Stick” kullanamazsınız.
x “Memory Stick Duo”
kartını çıkarmak için
Erişim lambası
Başlarken
x Kullanabileceğiniz
“Memory Stick”
Pil çıkarma düğmesini kaydırın. Pili
kesinlikle düşürmeyin.
x Kalan pil şarjının kontrol
edilmesi
LCD ekranının sol üst kısmında bir
kalan şarj göstergesi görüntülenir.
Erişim lambasının yanmadığından
emin olun, sonra “Memory Stick
Duo” kartını bir kez içeri itin.
Yüksek
Düşük
Notlar
•Doğru kalan şarj göstergesi gözükünceye
Not
•Erişim lambası yanarken “Memory Stick
Duo” kartını/pili asla çıkarmayın. Bu,
“Memory Stick Duo”/dahili bellek
içindeki verilerin zarar görmesine neden
olabilir.
kadar yaklaşık bir dakika geçer.
•Kalan şarj göstergesi belli koşullarda doğru
olmayabilir.
•Eğer NPFG1 pil (ayrı olarak satılır)
kullanılıyorsa, kalan şarj göstergesinden
sonra dakika göstergesi de görüntülenir.
•Pilin kapasitesi zamanla ve tekrar
kullanıldıkça azalır. Her şarjdan sonra
kullanım süresi önemli ölçüde azalırsa,
pilin değiştirilmesi gerekir. Yeni bir pil satın
alın.
•Kamera açıkken, yaklaşık üç dakika
boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız
fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanır
(Otomatik güç kesme işlevi).
13TR
Saatin ayarlanması
(Güç) düğmesine
1 ON/OFF
basın.
Fotoğraf makinesi açılır.
• Gücün açılması ve işlem yapılabilmesi
biraz zaman alabilir.
Başlarken
ON/OFF (Güç) düğmesi
düğmesi üstündeki
2 Kontrol
v/V ile bir ayar öğesi seçin,
sonra z düğmesine basın.
Tarih ve Saat Biçimi: Tarih ve saat
görüntüleme biçimini seçin.
Yaz Saati: Gün Işığından Yararlanma
açık/kapalı seçimini yapın.
Tarih ve Saat: Tarih ve saati ayarlar.
Kontrol düğmesi
değeri ve istenilen ayar öğesini v/V/b/B ile
3 Sayısal
ayarlayın, sonra z düğmesine basın.
• Geceyarısı
12:00 AM ve öğle 12:00 PM şeklinde gösterilir.
4 [İleri git] ile onaylayın, ardından z düğmesine basın.
14TR
bölgeyi kontrol
5 İstediğiniz
düğmesi üstünde b/B ile
seçin, sonra z düğmesine
basın.
Başlarken
ile onaylayın,
6 [Tamam]
ardından z düğmesine basın.
Not
•Bu fotoğraf makinesi görüntülerin üzerine tarih atma özelliğine sahip değildir. CDROM
(ürünle verilir) içindeki “PMB” yazılımını kullanarak, görüntüleri tarihli olarak bastırabilir
veya saklayabilirsiniz.
x Tarihi ve saati yeniden ayarlama
MENU düğmesine bastıktan sonra şu adımları izleyin
Ayarları) (sayfa 47).
(Ayarlar) t
(Saat
15TR
Görüntüler çekme/izleme
Fotoğraf çekme
makinesini
1 Fotoğraf
(Akıllı otomatik ayarlama)
moduna ayarlayın, sonra
ON/OFF (Güç) düğmesine
basın.
Film çekmek için, mod kadranını
(Film modu) konumuna ayarlayın
(sayfa 28).
Görüntüler çekme/izleme
makinesini
2 Fotoğraf
şekilde gösterildiği
ON/OFF (Güç)
düğmesi
Mod kadranı
W/T (Zum) düğmesi
gibi sabit tutun.
•Yakınlaştırmak için T
düğmesine, uzaklaştırmak
için W düğmesine basın.
için
3 Odaklanmak
deklanşöre yarıya
Deklanşör
SteadyShot
işareti
kadar basın.
SteadyShot işlevinin
çalıştığını göstermek için
görüntülenir. Görüntü odağa
gelince, bir bip sesi duyulur ve z
göstergesi yanar. En kısa çekim
mesafesi yaklaşık 10 cm (4 inç)
(W), 50 cm (19 3/4 inç) (T)
(mercekten)’dir.
sonuna kadar
4 Deklanşöre
basın.
Görüntü çekilir.
16TR
AE/AF
kilidi
Görüntüleri izleme
(Kayıttan gösterme)
1 düğmesine
basın.
Çekilen son görüntü ekrana getirilir.
•“Memory Stick Duo” üstündeki, başka
fotoğraf makineleri ile kaydedilmiş
görüntüler bu fotoğraf makinesinde
kayıttan gösterilemediği zaman, bu
görüntüleri [Klasör Grünümü] içinde
izleyin (sayfa 32).
x Sonraki/önceki görüntüyü
seçme
Kontrol düğmesi üstünde B (sonraki)/b
(önceki) ile bir görüntü seçin.
Kontrol düğmesi
Görüntüler çekme/izleme
(Kayıttan gösterme) düğmesi
x Bir görüntüyü silme
1 (Sil) düğmesine basın.
2 Kontrol düğmesi üstündeki v ile [Bu
görüntü] öğesini seçin, sonra z
düğmesine basın.
x Görüntü çekimine geri dönme
Deklanşöre yarıya kadar basın.
x Fotoğraf makinesini kapatma
ON/OFF (Güç) düğmesine basın.
Kontrol düğmesi
(Sil) düğmesi
17TR
Çekim işlevlerinin kullanımı
Minimum göstergelerin görüntülenmesi
(Kolay Çekim)
Bu mod minimum ayar sayısını azaltır. Metin boyutu büyür ve göstergeler daha kolay
görülür.
kadranını
(Kolay Çekim)
1 Mod
seçeneğine ayarlayın.
Etki
Değiştirme şekli
Zamanlayıcı
Kontrol düğmesi üstünde
simgesine basın t [Zamanlayıcı 10 sn]
veya [Zamanlayıcı Kapalı] öğesini seçin.
Grntü boyu
MENU düğmesine basın t [Grntü boyu] ayarlarından [Büyük] veya
[Küçük] seçeneğini seçin.
Flaş
Kontrol düğmesi üstünde simgesine basın t [Otomatik flaş] veya
[Flaş kapalı] öğesini seçin/MENU düğmesine basın t [Flaş] t
[Otomatik] veya [Kapalı] arasından seçim yapın.
zKolay İzleme modu hakkında
Mod kadranı
(Kolay Çekim) moduna ayarlıyken
(Kayıttan gösterim) düğmesine
basarsanız kayıttan gösterim ekranındaki metinler büyür ve daha kolay görülür. Ayrıca,
kullanılabilen işlevler sınırlıdır.
(Sil) düğmesi:
Ekranda gösterilen görüntüyü silebilirsiniz.
[Tamam] öğesini seçin t z.
MENU düğmesi: Ekranda gösterilen görüntüyü [Tek Görüntü Silme] ile, bir klasördeki
tüm görüntüleri [Tüm Görüntüleri Silme] ile silebilirsiniz.
18TR
Gülümsemeleri algılama ve otomatik olarak
çekme (Gülümseme Deklanşörü)
(Gülümseme) düğmesine
1 basın.
(Gülümseme) düğmesi
gülümsemeyi algılamasını
2 Bir
bekleyin.
Yüz Algılama çerçevesi
Gülümseme Algılama Hassaslığı
göstergesi
Çekim işlevlerinin kullanımı
Gülümseme düzeyi göstergede b
noktasını geçtiği zaman, fotoğraf
makinesi görüntüleri otomatik olarak
çeker.
(Gülümseme) düğmesine
tekrar bastığınız zaman, Gülümseme
Deklanşörü sona erer.
• Gülümseme Deklanşörü sırasında
deklanşöre bassanız bile, fotoğraf
makinesi görüntüyü çektikten sonra
tekrar Gülümseme Deklanşörü
moduna döner.
zDaha iyi gülümseme yakalama için tavsiyeler
1 Gözleri perçemlerle kapamayın.
2 Yüzün fotoğraf makinesinin önüne
doğru bakmasını ve mümkün olduğu
kadar aynı hizada olmasını sağlamaya
çalışın. Gözler daraldığı zaman algılama
oranı daha yüksektir.
3 Ağzı açarak, net bir şekilde gülümseyin.
Dişler göründüğü zaman gülümseme
daha kolay algılanır.
19TR
Çekim koşullarını otomatik olarak algılama
(Sahne Tanıma)
kadranını
(Akıllı otomatik
1 Mod
ayarlama) seçeneğine ayarlayın.
makinesini özneye
2 Fotoğraf
yönlendirin.
Fotoğraf makinesi bir sahneyi tanıdığı
zaman, bir Sahne Tanıma simgesi,
(Alacakaranlık),
(Alacakaranlık
Portre),
(Tripodla alacakaranlık),
(Ters ışık),
(Ters Işıklı Portre),
(Peyzaj),
(Makro) veya
(Portre)
LCD ekranda görüntülenir.
Sahne Tanıma simgesi
odaklanmak için deklanşöre yarıya kadar basın,
3 Özneye
sonra fotoğrafları çekin.
20TR
zFarklı ayarlarla iki fotoğraf çekip, beğendiğinizi seçme
MENU düğmesine basın, sonra kontrol düğmesi üstündeki v/V/b/B ile
(Sahne
(Gelişmiş) öğelerini seçin.
Tanıma) t
Fotoğraf makinesi çekilmesi zor bir sahne tanıdığı zaman, ( (Alacakaranlık),
(Alacakaranlık Portre),
(Tripodla alacakaranlık),
(Ters ışık),
(Ters Işıklı
Portre)), ayarları aşağıdaki gibi değiştirir ve farklı efektlerle iki fotoğraf çeker.
İkinci çekim
Yavaş Senkro modunda
çekim
Bulanıklığı azaltmak için hassasiyet arttırılmış olarak
çekim
Referans olarak flaşla en çok
aydınlatılmış yüzü
kullanarak Yavaş Senkro
modunda çekim
Bulanıklığı azaltmak için referans olarak flaşla en çok
aydınlatılmış yüzü kullanarak arttırılmış hassasiyetle
çekim
Yavaş Senkro modunda
çekim
Daha yavaş örtücü hızıyla ve arttırılmamış hassasiyetle
çekim
Flaş kullanarak çekim
Arkaplan parlaklığı ve kontrast ayarlanmış olarak çekim
(DROplus)
Referans olarak flaşla en çok
aydınlatılmış yüzü
kullanarak çekim
Yüz ve arkaplan parlaklığı ve kontrast ayarlanmış olarak
çekim (DROplus)
Sahne Tanıma [Gelişmiş] seçeneğine ayarlı olarak çekim yaparken, fotoğraf makinesi
(Portre) tanındığı zaman otomatik olarak iki fotoğraf çeker. Gözlerin kapalı olmadığı
bir görüntü otomatik olarak seçilir, ekrana getirilir ve kaydedilir.
Çekim işlevlerinin kullanımı
İlk çekim
21TR
Öznenin yüzüne odaklanma (Yüz Algılama)
Fotoğraf makinesi öznenin yüzünü algılar ve ona odaklanır. Odaklanmada hangi
özneye öncelik verileceğini seçebilirsiniz.
1 MENU düğmesine basın.
MENU düğmesi
Kontrol düğmesi üstünde v/V/
2 b/B
ile
(Yüz Algılama)
öğesini seçin ve şu adımları
izleyin t istenilen mod t z.
(Kapalı): Yüz Algılamayı kullanmaz.
(Otomatik): Öncelikli bir yüzü
otomatik olarak seçip, ona odaklanır.
(Çocuk Önceliği): Bir çocuk yüzünü öncelikli olarak algılar ve çeker.
(Yetişkin Önceliği): Bir yetişkin yüzünü öncelikli olarak algılar ve çeker.
zÖncelikli yüzü kaydetme (Seçilmiş Yüz Hatırlama)
1 Yüz Algılama sırasında kontrol düğmesi üstünde z tuşuna basın. En soldaki yüz
öncelikli yüz olarak kaydedilir ve çerçeve değişerek turuncu renkli
olur.
2 z tuşuna her bastığınızda, yüz önceliği bir sağdaki yüze geçer. Turuncu çerçeve
(
) kaydetmek istediğiniz yüzün üstüne gelinceye kadar z tuşuna arka arkaya
basın.
3 Yüz kaydını iptal etmek (Kapalı) için, turuncu çerçeveyi en sağdaki yüze getirin, sonra
z tuşuna tekrar basın.
22TR
Yakın plan çekimi (Makro)
Böcekler veya çiçekler gibi küçük öznelerin güzel yakın plan görüntülerini
çekebilirsiniz.
düğmesi üstünde
1 Kontrol
(Makro) simgesine basın, sonra
b/B ile istenilen modu seçin t z.
(Otomatik): Fotoğraf makinesi odağı
otomatik olarak uzak öznelerden yakın çekime
ayarlar.
Normal olarak, fotoğraf makinesini bu modda bırakın.
(Makro açık): Fotoğraf makinesi odağı öncelik yakın öznelerde olacak
şekilde ayarlar.
Yakın özneleri çekerken Makro özelliğini Açık olarak ayarlayın.
•Fotoğraf makinesi Akıllı Otomatik Ayarlama veya Film Modundayken Makro modu
[Otomatik] olarak belirlenir.
Zamanlayıcıyı kullanma
Çekim işlevlerinin kullanımı
Not
düğmesi üstünde
1 Kontrol
(Zamanlayıcı) simgesine basın,
sonra v/V ile istenilen modu seçin
t z.
(Zamanlayıcı Kapalı): Zamanlayıcıyı
kullanmama.
(Zamanlayıcı 10 sn): Çekim 10 saniyelik bir gecikmeden sonra başlar.
Kendinizi görüntüye dahil etmek istiyorsanız bu ayarı kullanın. İptal etmek için,
üstüne basın.
(Zamanlayıcı 2 sn): Çekim iki saniyelik bir gecikmeden sonra başlar. Bu,
deklanşöre basıldığındaki sarsılma nedeniyle oluşan bulanıklığı önlemek içindir.
basın.
2 Deklanşöre
Deklanşör çalışıncaya kadar zamanlayıcı lambası yanıp söner ve bir bip sesi
duyulur.
23TR
Bir flaş modu seçme
düğmesi üstünde (Flaş)
1 Kontrol
simgesine basın, sonra b/B ile
istenilen modu seçin t z.
(Otomatik flaş): Yetersiz ışık veya
arkadan aydınlatma olduğu zaman flaş çakar.
(Flaş açık): Flaş daima çalışır.
(Yavaş Senkro (Flaş açık)): Flaş daima çalışır. Flaş ışığının dışındaki
arka planı net şekilde çekmek için karanlık bir yerde deklanşör hızı yavaştır.
(Flaş kapalı): Flaş çalışmaz.
Notlar
•[Flaş açık] ve [Yavaş Senkro (Flaş açık)] fotoğraf makinesi Akıllı otomatik ayarlama
modundayken kullanılamaz.
•Seri çekim veya braket çekimi sırasında flaşı kullanamazsınız.
Ekran görünümünü değiştirme
düğmesi üstünde DISP
1 Kontrol
(ekran görünümü) simgesine
basın, sonra v/V ile istenilen modu
seçin.
(Parlak + Sadece Görüntü): Ekranı
daha parlağa ayarlar ve sadece görüntüleri
gösterir.
(Parlak + Histogram): Ekranı daha parlağa ayarlar ve bir görüntü
parlaklığı grafiği gösterir.
(Parlak): Ekranı daha parlağa ayarlar ve bilgileri gösterir.
(Normal): Ekranı standart parlaklığa ayarlar ve bilgileri gösterir.
zHistogram ve parlaklık ayarları
Histogram bir görüntünün parlaklığını gösteren bir grafiktir. Bu grafik görünümü sağ tarafa
eğik olduğunda parlak bir görüntü, sol tarafa eğik olduğunda karanlık bir görüntü belirtir.
•Eğer görüntüleri dışarıda parlak ışıkta izliyorsanız, ekran parlaklığını yükseğe ayarlayın.
Ancak, bu durumda pil gücü daha çabuk azalır.
24TR
Kullanıma uygun görüntü boyutunu seçme
Görüntü boyutu bir fotoğraf çektiğiniz zaman kaydedilen görüntü dosyasının
büyüklüğünü belirler.
Bir görüntünün boyutu ne kadar büyükse, o görüntü büyük boy kağıda basıldığı
zaman o kadar fazla ayrıntılı olarak yeniden üretilir. Görüntü boyutu ne kadar küçük
olursa, o kadar fazla görüntü kaydedilebilir. Görüntülerinizi izleyeceğiniz yola uygun
olan görüntü boyutunu seçin.
1 MENU düğmesine basın.
MENU düğmesi
seçin ve şu adımları izleyin t
istenilen boyut t z.
Görüntü
boyutu
Kullanım önerileri
(4000×3000)
A3+ boyutuna kadar baskılar için
(3264×2448)
A3 boyutuna kadar baskılar için
(2592×1944)
A4 boyutuna kadar baskılar için
(2048×1536)
L/2L boyutuna kadar baskılar için
(640×480)
Eposta ekleri için
Görüntü
sayısı
Baskı
Daha az
İnce
Daha çok
Kaba
(4000×2672)
Fotoğraf baskılarındaki ve posta
kartlarındaki gibi 3:2 görünüm oranı
Daha az
İnce
(4000×2248)
Yüksek tanımlı bir TV'de izlemek için.
Daha az
İnce
Daha çok
Kaba
Çekim işlevlerinin kullanımı
Kontrol düğmesi üstünde v/V/
2 b/B
ile
(Grntü boyu) öğesini
(1920×1080)
25TR
Not
•16:9 görünüm oranıyla çekilmiş görüntüleri bastırdığınız zaman, her iki kenarları kesilebilir.
x Kaydedilebilen hareketsiz görüntü sayısı
(Birim: Görüntü sayısı)
Kapasite
Boyut
Dahili
bellek
Bu fotoğraf makinesiyle biçimlendirilmiş “Memory Stick Duo”
Yaklaşık
256 MB 512 MB
11 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
12M
2
40
84
173
351
693
1401
2847
8M
2
56
118
242
493
972
1963
3991
5M
3
68
143
293
595
1174
2372
4821
3M
7
144
301
617
1253
2472
4991
10140
VGA
70
1383
2897
5924
12030
23730
47910
97390
3:2(11M)
2
43
91
187
380
751
1516
3082
16:9(9M)
2
44
94
192
390
770
1555
3162
16:9(2M)
11
230
482
987
2005
3955
7986
16230
Notlar
•Hareketsiz görüntü sayısı çekim koşullarına ve kayıt ortamına bağlı olarak değişebilir.
•Kalan çekilebilir görüntü sayısı 9.999’dan büyük olduğu zaman, “>9999” göstergesi gözükür.
•Başka fotoğraf makineleriyle çekilmiş bir görüntü bu makinede kayıttan gösterildiği zaman, bu
görüntü gerçek görüntü boyutunda gözükmeyebilir.
Sahneye uygun Çekim modunun
kullanılması (Sahne Seçimi)
kadranını
(Sahne Seçimi)
1 Mod
seçeneğine ayarlayın.
Bir Sahne Seçimi modları listesi görüntülenir.
26TR
düğmesi üstünde v/V/b/
2 BKontrol
ile istenilen modu seçin t z.
Bir başka sahneye geçmek isterseniz, MENU
düğmesine basın.
(Yüksek Hassasiyet):
Az ışıkta bile flaşsız görüntü
çeker.
(Gurme): Yiyecek
aranjmanlarını iştah açıcı
renklerde çeker.
(Soft Snap): İnsan
portreleri, çiçekler, vb. için
daha yumuşak bir atmosferle
görüntüler çeker.
(Kar): Beyaz renkli kar
sahnelerini daha net çeker.
(Peyzaj): Uzak bir
özneye odaklanarak, çekim
yapar.
(Havai fişekler): Havai
fişekleri tüm görkemlerini
yansıtarak çeker.
(Alacakaranlık
Portre): Karanlık bir yerde
gece atmosferini
kaybetmeden insanların net
görüntülerini çeker.
(Sualtı): Su geçirmez
mahfaza takıldığı zaman su
altında doğal renklerle çekim
yapar.
Çekim işlevlerinin kullanımı
(Plaj): Deniz veya göl
kenarı sahnelerini suyun
maviliğini daha berrak
yakalayarak çeker.
(Alacakaranlık): Gece
sahnelerini gece atmosferini
kaybetmeden çeker.
Not
•Flaş bazı modlarda çalışmaz.
27TR
Film çekme
kadranını (Film modu)
1 Mod
seçeneğine ayarlayın.
2 Kaydı başlatmak için deklanşöre sonuna kadar basın.
durdurmak için, deklanşöre tekrar sonuna kadar
3 Kaydı
basın.
x Film izleme
(Kayıttan gösterim) düğmesine basın ve izlenecek bir film seçmek için kontrol
düğmesi üstünde B (sonraki)/b (önceki) tuşuna basın.
2 z düğmesine basın.
1
Düğme
Kayıttan gösterim özelliği
z
Duraklama
B
Hızlı ileri
b
Hızlı geri
V
Ses şiddeti kontrol ekranını gösterir. Ses şiddetini v/V ile ayarlayın.
x Görüntü boyutu
Görüntü boyutu büyüdükçe, görüntü kalitesi yükselir. Saniyede kullanılan veri
miktarı (ortalama bit hızı) ne kadar artarsa, kayıttan gösterilen görüntü o kadar
düzgün olur.
Film görüntü boyutu
28TR
Ortalama bit hızı
Kullanım önerileri
1280×720(Fine)
9 Mbps
HDTV’de gösterim için en yüksek kalitede
film çekin
1280×720(Standart)
6 Mbps
HDTV’de gösterim için standart kalitede
film çekin
VGA
3 Mbps
WEB ortamına yüklemeye uygun bir görüntü
boyutunda çekim yapın
x Maksimum kayıt süresi
Aşağıdaki tablo yaklaşık maksimum kayıt sürelerini gösterir. Bunlar tüm film
dosyaları için toplam sürelerdir. Yaklaşık 29 dakika boyunca sürekli çekim
mümkündür.
(Birimler: saat : dakika : saniye)
Kapasite Dahili
bellek
Boyut
Bu fotoğraf makinesiyle biçimlendirilmiş “Memory Stick Duo”
Yaklaşık
256 MB 512 MB
11 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
1280×720(Fine)
–
0:03:00
0:06:40
0:13:50
0:28:30
0:56:20
1:53:50
3:51:40
1280×720(Standart)
–
0:04:30
0:09:50
0:20:20
0:41:30
1:22:10
2:46:10
5:38:00
0:09:20
0:19:50
0:40:50
1:23:20
2:44:30
5:32:30 11:16:10
VGA
0:00:10
Notlar
kaydedilebilir.
Çekim işlevlerinin kullanımı
•Kayıt süresi çekim koşullarına ve kayıt ortamına bağlı olarak değişebilir.
•Sürekli çekim süresi çekim koşullarına (sıcaklık, vs.) göre değişir.
•Boyutu [1280×720] olarak ayarlanmış filmler sadece bir “Memory Stick PRO Duo” üzerine
29TR
İzleme işlevlerinin kullanımı
Büyütülmüş bir görüntü izleme (Kayıttan
gösterme zumu)
(Kayıttan gösterim)
1 düğmesine
basıp ekrana
bir görüntü getirdikten
sonra (Kayıttan gösterim
zumu) düğmesine basın.
Görüntünün merkezinde, görüntü
önceki boyutunun iki katına büyütülür.
ölçeğini ve konumu
2 Zum
ayarlayın.
düğmesi: Yakınlaştırır.
W/T (Zum) düğmesinin W tarafı:
Uzaklaştırır.
Kontrol düğmesi üstündeki v/V/b/
B: Konumu ayarlar.
Bütün görüntünün görüntülenmekte
olan bölgesini gösterir
Bir görüntü arama (Görüntü İndeksi)
(Kayıttan gösterim)
1 düğmesine
basıp ekrana
bir görüntü getirdikten
sonra (Görüntü İndeksi)
düğmesine basın.
• Daha da fazla
fotoğraf içeren bir
indeks ekranı görüntülemek için
(Görüntü İndeksi) düğmesine
tekrar basın.
30TR
düğmesi üstündeki
2 Kontrol
v/V/b/B ile bir görüntü seçin.
ekranına dönmek için, z
düğmesine basın.
• Tek görüntü
Hareketsiz görüntüleri müzik eşliğinde
izleme (Slayt gösterisi)
(Kayıttan gösterim)
1 düğmesine
basıp ekrana bir
hareketsiz görüntü getirdikten
sonra MENU düğmesine basın.
MENU düğmesi
öğesini seçin, sonra z
düğmesine basın.
Kontrol düğmesi üstündeki v ile [Başla] öğesini seçin,
3 sonra
z düğmesine basın.
İzleme işlevlerinin kullanımı
düğmesi üstündeki
2 Kontrol
v/V/b/B ile (Slayt gösterisi)
Slayt gösterisi başlar.
• Slayt gösterisini bitirmek için, z düğmesine basın
zArkaplan müziğinin seçilmesi
Slayt gösterisi sırasında kayıttan göstermek için CD’lerinizden veya MP3 dosyalarınızdan
istediğiniz bir müzik dosyasını fotoğraf makinesine aktarabilirsiniz. Müzik dosyalarını
aktarmak için, “Music Transfer” yazılımını (ürünle verilir) bilgisayarınıza kurun (sayfa 39),
sonra aşağıdaki adımları izleyin.
1 MENU düğmesine basın t
(Ayarlar) t
(Ana Ayarlar) t [Müzik İndir] t
[Tamam].
2 Fotoğraf makinesi ve bilgisayarınız arasında bir USB bağlantısı yapın.
3 “Music Transfer” yazımını başlatın ve kullanın.
“Music Transfer” konusundaki ayrıntılar için, “Music Transfer” yardımına bakınız.
31TR
Görünüm biçimini seçme (İzleme Modu)
“Memory Stick Duo” kullanıldığı zaman birden çok görüntü izlemek için görünüm
biçimini seçmenize olanak verir.
(Kayıttan gösterim)
1 düğmesine
basıp ekrana bir
hareketsiz görüntü getirdikten
sonra MENU düğmesine basın.
MENU düğmesi
Kontrol düğmesi üstünde v/V/
2 b/B
ile
(İzleme Modu)
öğesini seçin ve şu adımları
izleyin t istenilen mod t z.
(Tarih Görünümü): Görüntüleri tarihe
göre gösterir.
(Olay Görünümü): Tarihlere göre çekimleri ve sıklığı analiz eder, görüntüleri
otomatik olarak gruplara ayırır ve ekrana getirir.
(Favoriler): Favoriler olarak kaydedilmiş görüntüleri ekrana getirir.
(Klasör Grünümü): Görüntüleri klasörlere göre düzenler ve ekrana getirir.
Not
•Başka fotoğraf makineleriyle kaydedilmiş görüntüleri kayıttan gösteremediğiniz zaman,
görüntüleri [Klasör Grünümü] içinde izleyin.
32TR
Görüntüleri silme
Görüntüleri silme
(Kayıttan gösterim)
1 düğmesine
basıp ekrana bir
hareketsiz görüntü getirdikten
sonra (Sil) düğmesine basın.
(Sil) düğmesi
ayarı seçmek için
2 İstenilen
kontrol düğmesi üstündeki v/V
tuşuna basın.
Görüntüleri silme
Tarih Alanında Tüm Grntüler:
Görüntülenen tarih aralığındaki tüm
MENU düğmesi
görüntüleri silebilirsiniz. İzleme Moduna
göre, bu öğe [Bu Klasördekilerin Tümü]
veya [Olay klas. tüm görüntüler] olur.
Birden çok görüntü: Birden çok görüntüyü seçebilir ve silebilirsiniz.
Görüntüleri seçin, z düğmesine basın ve sonra silmek için MENU düğmesine
basın.
Bu görüntü: Ekranda gösterilen görüntüyü silebilirsiniz.
Çıkış: Silme işlemini iptal eder.
33TR
Tüm görüntüleri silme (Biçimleme)
“Memory Stick Duo” veya dahili bellekteki tüm verileri silebilirsiniz. Eğer bir
“Memory Stick Duo” takılıysa, “Memory Stick Duo” üstünde depolanmış tüm
veriler silinir. Eğer bir “Memory Stick Duo” takılı değilse, dahili bellekte depolanmış
tüm veriler silinir.
1 MENU düğmesine basın.
MENU düğmesi
düğmesi üstündeki V ile
2 Kontrol
(Ayarlar) işlevini seçin, sonra
z düğmesine basın.
Kontrol düğmesi üstündeki v/V/b/B ile
("Memory
3 Stick"
Aracı) veya (Dahili Bellek Aracı) öğesini seçin,
sonra [Biçimleme] t z düğmesine basın.
4 [Tamam] ile onaylayın, ardından z düğmesine basın.
Not
• Biçimlendirme, korumalı görüntüler dahil, tüm verileri kalıcı olarak siler ve bu veriler
kurtarılamaz.
34TR
Başka aygıtlara bağlanma
Görüntüleri bir TV cihazında izleme
kullanım terminali kablosuyla (ürünle verilir) fotoğraf
1 Çoklu
makinesini TV cihazına bağlayın.
Çoklu konektöre
Ses/video giriş
jaklarına
Çoklu kullanım terminali kablosu
zGörüntüleri bir HD (Yüksek Tanımlı) TV’de izleme
•Fotoğraf makinesine kaydedilmiş görüntüleri fotoğraf makinesini HD Çıkış Adaptörü
Kablosuyla (ayrı olarak satılır) bir HD (Yüksek Tanımlı) TV cihazına bağlayarak
izleyebilirsiniz. Type2buyumlu bir HD Çıkış Adaptörü Kablosu kullanın.
•Ayarlar ekranındaki
(Ana Ayarlar) altında [COMPONENT] öğesini [HD(1080i)]
seçeneğine ayarlayın.
Not
seçeneğine ayarlanmıştır. Görüntüler TV ekranınızda gözükmüyor ya da oynak ve sarsıntılı
gözüküyorsa, sadece PAL uyumlu bir TV kullanıyor olabilirsiniz. [Video Çıkışı] ayarını [PAL]
olarak değiştirmeyi deneyin (sayfa 47).
Başka aygıtlara bağlanma
•[Video Çıkışı] en iyi film görüntü kalitesinden yararlanmanız için fabrikada [NTSC]
35TR
Hareketsiz görüntüleri bastırma
Eğer PictBridge uyumlu bir yazıcınız varsa görüntüleri aşağıdaki prosedürü izleyerek
bastırabilirsiniz.
Önce, fotoğraf makinesini yazıcıyla arasında USB bağlantısına izin vermek için
ayarlayın.
makinesini çoklu kullanım terminali kablosuyla
1 Fotoğraf
(ürünle verilir) yazıcıya bağlayın.
açın.
2 Yazıcıyı
Bağlantı yapıldıktan sonra,
göstergesi gözükür.
MENU düğmesine basın t
3 Kontrol
düğmesi üstündeki v/V/
b/B ile (Bastır) öğesini seçin
t istenilen mod t z.
(Bu görüntü): Ekranda gösterilmekte
olan görüntüyü bastırın
(Birden çok görüntü): Görüntüyü
ekrana getirmek için b/B tuşuna, sonra z
düğmesine basın.
MENU düğmesi
ayar öğesini seçin, ardından [Tamam] t z
4 İstediğiniz
düğmesine basın.
Görüntü bastırılır.
Not
•Eğer yazıcıya bağlamak mümkün olmazsa,
(Ana Ayarlar) altında [USB Bağlantı] öğesinin
[PictBridge] olarak ayarlandığından emin olun.
zBir fotoğraf stüdyosunda bastırma
Dahili bellekte saklanan görüntüleri bir fotoğraf stüdyosunda doğrudan doğruya fotoğraf
makinesinden bastıramazsınız. Görüntüleri bir “Memory Stick Duo” kartına kopyaladıktan
sonra “Memory Stick Duo” kartını fotoğraf stüdyosuna götürün.
Kopyalama şekli: Şu adımları izleyin MENU t
(Ayarlar) t
("Memory Stick"
Aracı) t [Kopya] t [Tamam].
Ayrıntılar için, fotoğraf bastırma hizmeti veren dükkana danışın.
36TR
zGörüntülerin üstüne tarih atma
Bu fotoğraf makinesinde görüntü üstüne tarih atma işlevi yoktur. Bunun nedeni baskı
sırasında görüntü üstünde çift tarih oluşmasını önlemektir
Bir fotoğraf stüdyosunda bastırma:
Görüntülerin üstlerine tarih atılarak bastırılmasını isteyebilirsiniz. Ayrıntılar için, fotoğraf
bastırma hizmeti veren dükkana danışın.
Evde bastırma:
PictBridgeuyumlu bir yazıcıya bağlayın ve MENU düğmesine basın, ardından [Bastır] t
[Tarih] ayarını [Tarih] veya [Gün ve Saat] olarak yapın.
Görüntülerin üstüne PMB kullanarak tarih atma:
Ürünle birlikte verilen “PMB” yazılımı bir PC’ye kurulduğu zaman (sayfa 39), doğrudan
doğruya bir görüntü üstüne tarih atabilirsiniz. Ancak, üstüne tarih atılmış görüntüler
bastırıldığı zaman, bastırma ayarlarına bağlı olarak görüntülerde çift tarih olabileceğine
dikkat edin. “PMB” konusundaki ayrıntılar için, bakınız “PMB Guide” (sayfa 40).
Başka aygıtlara bağlanma
37TR
Fotoğraf makinesini bir bilgisayarla birlikte
kullanma
x “PMB (Picture Motion Browser)” Yazılımının Kullanımı
Bu yazılımın avantajlarını kullanarak kaydedilmiş görüntülerden en iyi şekilde
yararlanabilirsiniz ve “PMB” bir CDROM (ürünle verilir) üstündedir.
Görüntülerinizin tadını çıkarmanız için aşağıda listelenenlerden daha fazla işlev
vardır. Ayrıntılar için, bakınız “PMB Guide” (sayfa 40).
Bilgisayara
alma
Takvim
Medya servisi
Görüntüyü medya servisine
yükleme.
Baskı
CD/DVD
Görüntüleri tarih
damgasıyla bastırma.
Bir CD veya DVD yazma
sürücüsü kullanarak veri
diski oluşturma.
Fotoğraf
makinesine
verme
Bir “Memory Stick Duo” kartına
görüntüler verme ve onları
izleme.
Not
38
TR
Görüntüleri bir
takvimde izleme.
•“PMB” Macintosh bilgisayarlarla uyumlu değildir.
x Adım 1: “PMB” (ürünle verilir) yazılımını kurma
Aşağıdaki prosedürü kullanarak yazılımı (ürünle verilir) kurabilirsiniz. “PMB”
yazılımını kurduğunuz zaman, “Music Transfer” yazılımı da kurulur.
•Yönetici olarak sisteme giriş yapın.
1 Bilgisayar ortamınızı kontrol edin.
“PMB” ve “Music Transfer” kullanımı için tavsiye edilen ortam
İşletim sistemi (önceden kurulmuş): Microsoft Windows XP*1 SP3/
Windows Vista*2 SP1
CPU: Intel Pentium III 800 MHz veya daha hızli (Yüksek Tanımlı filmleri
oynatmak/düzenlemek için: Intel Pentium 4 2,8 GHz veya daha hızlı/ Intel
Pentium D 2,8 GHz veya daha hızlı/ Intel Core Duo 1,66 GHz veya daha hızlı/
Intel Core 2 Duo 1,20 GHz veya daha hızlı)
Bellek: 512 MB veya daha fazla (Yüksek Tanımlı filmleri oynatmak/
düzenlemek için: 1 GB veya daha fazla)
Sabit Disk (Kurulum için gerekli disk alanı): Yaklaşık 500 MB
Ekran: Ekran çözünürlüğü: 1.024 × 768 nokta veya daha fazla
Video belleği: 32 MB veya daha fazla (Tavsiye edilen: 64 MB veya daha fazla)
*1 64bit sürümler ve Starter (Edition) desteklenmez.
*2 Starter (Edition) desteklenmez.
açın ve CDROM’u (ürünle verilir) CDROM
2 Bilgisayarınızı
sürücüsüne takın.
Kurulum menüsü ekranı gözükür.
4 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
5 Kurulum tamamlandıktan sonra CDROM’u çıkarın.
Başka aygıtlara bağlanma
üzerine tıklayın.
3 [Install]
“Choose Setup Language” ekranı gözükür.
39TR
x Adım 2: “PMB” kullanarak görüntüleri bilgisayarınıza alma
makinesine tam şarjlı bir pil takın, sonra
1 Fotoğraf
(Kayıttan gösterim) düğmesine basın.
makinesini bilgisayarınıza bağlayın.
2 Fotoğraf
“Bağlanıyor…” mesajı fotoğraf makinesinin ekranında gözükür.
1 Bir USB jakına
Çoklu kullanım
terminali
kablosu
•İletişim süresince ekranda
işlem yapmayın. Bu gösterge
kullanmaya başlayabilirsiniz.
2 Çoklu
konektöre
görüntülenir. Bu gösterge görüntülenirken bilgisayarda
olarak değiştiği zaman, bilgisayarınızı yeniden
(Al) düğmesine tıklayın.
3 [Import]
Ayrıntılar için, bakınız “PMB Guide”.
x Adım 3: “PMB Guide”ı görüntüleme
(PMB Guide)
1 Masaüstünde
simgesine çift tıklayın.
• Başlat menüsünden “PMB Guide”
programına erişmek için: [Start] t [All
Programs] t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [PMB Guide] öğelerine tıklayın.
Notlar
•Fotoğraf makinesi çalışırken veya ekranında “Erişiyor…” mesajı görünürken, çoklu kullanım
terminali kablosunu fotoğraf makinesinden ayırmayın. Bunu yaparsanız, veriler bozulabilir.
•Az şarjı kalmış bir pil kullanırsanız, verileri aktaramayabilirsiniz ya da veriler bozulabilir. AC
Adaptörü (ayrı olarak satılır) ve çoklu kullanım terminali için USB / AV / DC IN kablosu (ayrı
olarak satılır) kullanılması tavsiye edilir.
40TR
x Fotoğraf makinesini Macintosh bilgisayarınızla birlikte
kullanma
Macintosh bilgisayarınıza görüntüler kopyalayabilirsiniz. Ancak, “PMB” uyumlu
değildir. Görüntüler “Memory Stick Duo” kartına verildiği zaman, onları [Klasör
Grünümü] içinde izleyin.
“Music Transfer” uygulamasını Macintosh bilgisayarınıza kurabilirsiniz.
Tavsiye edilen bilgisayar ortamı
Fotoğraf makinesine bağlanan bir bilgisayar için aşağıdaki ortam tavsiye edilir.
Görüntü almak için tavsiye edilen ortam
İşletim sistemi (önceden kurulmuş): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 ila
v10.5)
USB jakı: Standart olarak sağlanır
“Music Transfer” kullanımı için tavsiye edilen ortam
İşletim sistemi (önceden kurulmuş): Mac OS X (v10.3 ila v10.5)
Bellek: 64 MB veya daha fazla (128 MB veya daha fazlası tavsiye edilir)
Sabit Disk (Kurulum için gerekli disk alanı): Yaklaşık 50 MB
Başka aygıtlara bağlanma
41TR
Fotoğraf makinesi ayarlarını değiştirme
İşlem seslerini değiştirme
Fotoğraf makinesini çalıştırdığınız zaman çıkacak sesi ayarlayabilirsiniz.
1 MENU düğmesine basın.
MENU düğmesi
Kontrol düğmesi üstündeki V
2 ile
(Ayarlar) işlevini seçin,
sonra z düğmesine basın.
Kontrol düğmesi üstündeki v/V/b/B ile (Ana Ayarlar)
3 öğesini
seçin, sonra [Sesli Uyarı] düğmesine basın t
istenilen mod t z.
Deklanşör: Deklanşör düğmesine bastığınız zaman deklanşör sesini açar.
Yüksek/Alçak: Kontrol/deklanşör düğmesine bastığınız zaman bip/deklanşör
sesini açar. Ses şiddetini düşürmek isterseniz, [Alçak] seçeneğini seçin.
Kapalı: Bip/deklanşör sesini kapatır.
42TR
MENU öğelerinin kullanımı
Fotoğraf makinesi çekim veya kayıttan gösterim modundayken kolay ayarlamak için
mevcut işlevleri görüntüler. Ekranda sadece her bir mod için kullanılabilir öğeler
görüntülenir.
Ayarları varsayılan başlangıç değerlerine getirmek için, şu adımları izleyin
(Ayarlar) t [Ana Ayarlar] t [Sıfırla].
ekranını görüntülemek için
1 Menü
MENU düğmesine basın.
MENU düğmesi
Kontrol düğmesi üstündeki v/
2 V/b/B
tuşuyla istediğiniz bir
menü öğesini seçin. Kayıttan
gösterim sırasında, z
düğmesine basarak onaylayın.
3 Menü ekranını kapatmak için MENU düğmesine basın.
x MENU, çekim modunda
Öğe
Açıklama
Film çekme modu
Film sahnesi moduna göre ayarları değiştirir.
(
KAYIT modu
Yüksek Hassasiyet/
Sualtı)
Görüntü boyutunu ayarlar.
(
/
/
/
/
(
1280×720(Fine)/
/
/
/
)
1280×720(Standart)/
VGA)
Sürekli çekim yöntemini seçer.
(
Normal/
BRK±1.0EV)
Seri Çekim/BRK±0.3EV, BRK±0.7EV,
EV
Pozlamayı manuel olarak ayarlar.
ISO
Bir ışık hassaslığı seçer.
(–2,0EV ila +2,0EV)
(Otomatik/ISO 80 ila ISO 3200)
Fotoğraf makinesi ayarlarını değiştirme
Grntü boyu
Otomatik/
43TR
Öğe
Açıklama
Beyaz Dengesi
Renk tonlarını çevrenin ışık koşullarına göre ayarlar.
(
Otomatik/
Gün Işığı/
Bulutlu/
Floresan Işık 1,
Floresan Işık 2,
Floresan Işık 3/n Ampul/
Flaş)
Sualtı Beyaz Dengesi
Sualtında çekim yaparken renkleri ayarlar.
Odak
Odaklanma yöntemini değiştirir.
(
Otomatik/
Sualtı 1,
(
Çoklu AF/
7.0 m/ )
Metraj modu
Orta AF/
Nokta AF/0.5 m/1.0 m/3.0 m/
Pozlamayı belirlemek için öznenin hangi kısmının ölçüleceğini ayarlar.
(
Çoklu/
Merkez/
Nokta)
Sahne Tanıma
Çekim koşullarını otomatik olarak algılar ve sonra çekim yapar.
Gülüms. Algı Hassaslığı
Gülümseme algılamak için hassasiyet düzeyini ayarlar.
Yüz Algılama
Yüz algılama kullanıldığı zaman odağı ayarlamak için öncelikli özneyi
seçer.
(
(
Otomatik/
Kahkaha/
(
Kapalı/
Önceliği)
Gelişmiş)
Normal Gülümseme/
Otomatik/
Flaş ışığı miktarını ayarlar.
Kapalı Göz Giderme
Kapalı Göz Önleme işlevini ayarlar.
(
/
Standart/
Otomatik/
Hafif Gülümseme)
Çocuk Önceliği/
Flaş düzeyi
(
)
Kapalı)
Kırmızı Göz Giderme
Kırmızı göz olgusunu gidermek için ayarlar.
DRO
Parlaklığı ve kontrastı en uygun duruma getirir.
Renk Modu
Görüntünün canlılığını değiştirir veya özel efektler ekler.
SteadyShot
Bulanıklaşma önleme modunu seçer.
(
(
(
(
(Ayarlar)
44TR
Sualtı 2)
Otomatik/
Kapalı/
Normal/
Çekim/
Açık/
Kapalı)
DRO standard/
Canlı/
Sürekli/
Sepya/
Kapalı)
Fotoğraf makinesi ayarlarını değiştirir.
DRO plus)
Siyah Beyaz)
Yetişkin
x MENU, izleme modunda
Öğe
Açıklama
(Slayt gösterisi)
Görüntüleri efektler ve müzik eşliğinde art arda kayıttan gösterir.
(Tarih Listesi)
Kayıttan gösterim tarih listesini seçer.
(Olay Listesi)
(İzleme Modu)
Kayıttan gösterilecek olay grubunu seçer.
İzleme Modlarına geçer.
(
Tarih Görünümü/
Klasör Grünümü)
Olay Görünümü/
Favoriler/
(Yüzlere Göre
Filtreleme)
Belli koşullara göre filtrelenmiş görüntüleri ekrana getirir.
(Favoriler Ekle/
Çıkar)
Favorilere görüntüler ekler veya Favorilerden görüntüler siler.
(Rötuş)
(
Kapalı/
Tüm insanlar/
Gülümsemeler)
Çocuklar/
Bebekler/
(
Bu görüntü/
Birden çok görüntü/
Tümünü Tarih
Alanına Ekle*/
Tarih Alanından Tümünü Sil*)
* Görüntülenen metin her bir İzleme Moduna göre değişir.
Hareketsiz görüntülere rötuş yapar.
(
Kırpma/
Kırmızı Göz Düzeltme/
Yumuşak
maskeleme/
Yumuşak Odak/
Kısmi Renk/
Balık Gözü
Mercek/
Çapraz Filtre/
Radyal Flulaştırma/
Retro
(Sepya)/
Gülümsemeler)
(Çoklu yeniden
byutlandırma)
(Sil)
Kullanıma göre görüntü boyutunu değiştirir.
(
HDTV/
Blog /Eposta)
Görüntüleri siler.
(
Bu görüntü/
Birden çok görüntü/
Tarih Alanında Tüm
Grntüler*)
* Görüntülenen metin her bir İzleme Moduna göre değişir.
(Koru)
Yanlışlıkla silmeyi önler.
(
Bu görüntü/
Birden çok görüntü)
Bir “Memory Stick Duo” içinde bastırmak istediğiniz görüntüye baskı
emri işareti ekler.
Bu görüntü/
Birden çok görüntü)
PictBridge uyumlu bir yazıcı kullanarak görüntüleri bastırır.
(
Bu görüntü/
Birden çok görüntü)
(Döndür)
Bir hareketsiz görüntüyü döndürür.
(Klasör seç)
Görüntüleri izlemek için klasörü seçer.
(Ayarlar)
Çekim ayarları dışındaki ayarları değiştirir.
Fotoğraf makinesi ayarlarını değiştirme
(
(Bastır)
45TR
(Ayarlar) öğelerinin kullanımı
Varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz.
(Çekim Ayarları) sadece ayarlar çekim modundan girildiği zaman görüntülenir.
ekranını görüntülemek için
1 Menü
MENU düğmesine basın.
MENU düğmesi
Kontrol düğmesi üstündeki V
2 ile
(Ayarlar) işlevini seçin,
sonra z düğmesine basın.
düğmesi üstünde v/V/b/B ile istenilen öğeyi seçin,
3 Kontrol
sonra z düğmesine basın.
4 Ayar ekranını kapatmak için MENU düğmesine basın.
46TR
Kategori
Öğe
Açıklama
(Çekim
Ayarları)
AF Işığı
AF Işığı karanlık bir çevrede bir özneye daha kolay
odaklanmak için dolgu ışığı sağlar.
Izgara Çizgisi
Izgara çizgilerinin ekranda gözüküp
gözükmeyeceğini belirler.
Dijital Zum
Dijital zum modunu seçer.
Dönüşüm Merceği
Bir dönüşüm merceği takıldığı zaman uygun
odaklanma ayarlamasını yapar.
Otomatik Yöneltme
Fotoğraf makinesi bir portre (dikey) görüntüsü
çekmek için döndürüldüğü zaman, makine kendi
konum değişikliğini kaydeder ve portre
konumundaki görüntüyü gösterir.
Otomatik İzleme
Bir hareketsiz görüntü çekildikten hemen sonra
kaydedilen görüntüyü ekranda yaklaşık iki saniye
gösterir.
Kategori
(Ana Ayarlar)
("Memory
Stick" Aracı)
(Saat Ayarları)
Açıklama
Sesli Uyarı
Fotoğraf makinesini çalıştırdığınız zaman çıkacak
sesi seçer veya kapatır.
Language Setting
Menü öğelerinde, uyarılarda ve mesajlarda
kullanılacak dili seçer.
İşlev Kılavuzu
Fotoğraf makinesini çalıştırdığınız zaman işlev
kılavuzunun gösterilip gösterilmeyeceğini seçer.
Sıfırla
Ayarları varsayılan başlangıç ayarlarına döndürür.
Demo Modu
Gülümseme Deklanşörü'nün mü yoksa Sahne
Tanıma'nın mı tanıtımının izleneceğini ayarlar.
COMPONENT
Bağlı TV’ye göre video sinyali çıkış tipini seçer.
Video Çıkışı
Video sinyali çıkışını bağlanan video donanımının
TV renk sistemine göre ayarlar.
Geniş Zum Ekranı
HD (Yüksek Tanımlı) TV cihazında 4:3 ve 3:2
görünüm oranındaki hareketsiz görüntüleri 16:9
görünüm oranında kayıttan gösterir.
USB Bağlantı
Çoklu kullanım terminali kablosu kullanılarak
fotoğraf makinesi bir bilgisayara veya bir PictBridge
uyumlu yazıcıya bağlandığı zaman USB modunu
seçer.
Müzik İndir
Müzik dosyalarını “Music Transfer” kullanarak
değiştirir.
Müzik Biçimle
Fotoğraf makinesinde saklanmış tüm arkaplan
müzik dosyalarını siler.
Biçimleme
“Memory Stick Duo” ortamını biçimlendirir.
KYT Klasörü Oluştur
Görüntüleri kaydetmek için “Memory Stick Duo”
üstünde bir klasör oluşturur.
KYT Klasörü Değiş.
Görüntüleri kaydetmek için kullanılmakta olan
klasörü değiştirir.
KYT klasörü silinir
“Memory Stick Duo” içindeki klasörleri siler.
Kopya
Dahili bellekteki tüm görüntüleri “Memory Stick
Duo” kartına kopyalar.
Dosya Numarası
Görüntülere dosya numaraları vermek için
kullanılan yöntemi seçer.
Biçimleme
Dahili belleği biçimlendirir.
Dosya Numarası
Görüntülere dosya numaraları vermek için
kullanılan yöntemi seçer.
Alan Ayarı
Saati seçilen bölgenin yerel saatine ayarlar.
Tarih ve Saat Ayarı
Tarih ve saati ayarlar.
Fotoğraf makinesi ayarlarını değiştirme
(Dahili Bellek
Aracı)
Öğe
47TR
Diğerleri
Ekranda görüntülenen simgelerin listesi
Fotoğraf makinesinin durumunu göstermek için ekranda simgeler görüntülenir.
Kontrol düğmesi üstündeki DISP (ekran görünümü) tuşunu kullanarak ekran
görünümünü değiştirebilirsiniz (sayfa 24).
Hareketsiz görüntü çekimi
yaparken
A
Görünüm
Anlamı
Kalan pil
Düşük pil uyarısı
Görüntü boyutu
•Simgeler
(Kolay Çekim) modunda
Sahne Seçimi
sınırlıdır.
Film çekimi yaparken
Mod kadranı (akıllı
otomatik ayarlama,
Otomatik Program, Film
Modu)
Sahne Tanıma simgesi
Film çekme modu
Beyaz dengesi
Kayıttan gösterim sırasında
Metraj modu
SteadyShot
Titreşim uyarısı
Sahne Tanıma
DRO
Gülümseme Algılama
Hassaslığı göstergesi
Zum ölçekleme
48TR
Görünüm
Anlamı
Renk modu
C
Görünüm
Anlamı
Kayıt klasörü
PictBridge bağlanıyor
Kayıttan gösterme klasörü
İzleme modu
96
Kaydedilebilir görüntü
sayısı
12/12
Görüntü numarası/Seçilen
klasördeki görüntü sayısı
100Dak
Kayıt yapılabilir süre
Yüzlere Göre Filtreleme
Kaydetme/kayıttan
gösterme Ortamı
(“Memory Stick Duo”,
Dahili bellek)
Favoriler
Koruma
Baskı emri (DPOF)
Klasör değiştirme
PMB verme
AF ışığı
Kayıttan gösterme zumu
Kırmızı göz giderme
B
Metraj modu
Görünüm
Anlamı
z
AE/AF kilidi
ISO400
ISO sayısı
Flaş modu
Flaş şarj oluyor
Beyaz dengesi
NR yavaş deklanşör
125
Deklanşör hızı
F3.5
Diyafram açıklığı değeri
+2.0EV
Pozlama Değeri
ISO 400
ISO sayısı
AF telemetre çerçevesi
göstergesi
1.0 m
Yarı manuel değer
Makro
Bir filmi kaydetme/
Hazırda bekletme
0:12
Kayıt süresi (d:sn)
1010012
Klasördosya numarası
2009 1 1
9:30 AM
Kayıttan gösterilen
görüntü için kaydedilen
tarih/saat
z STOP
z PLAY
Görüntü gösterme için
işlev kılavuzu
Diğerleri
KYT
Hazır
bB BACK/NEXT Görüntüleri seçme
V VOLUME
Ses şiddetini ayarlar
49TR
D
Görünüm
Anlamı
Zamanlayıcı
C:32:00
Kendini tanılama ekranı
Varış Yeri
Aşırı ısınma uyarısı
Dönüşüm merceğı
Yüz Algılama
Seri çekim/Poz desteği
Yönetim dosyası dolu
AF telemetre çerçevesi
Hedefe yönelik nokta
metrajı
+2.0EV
Pozlama Değeri
500
Deklanşör hızı
F3.5
Diyafram açıklığı değeri
PictBridge bağlanıyor
N
Kayıttan gösterme
Kayıttan gösterme çubuğu
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Boylam ve Enlem
görünümü
Histogram
histogram
•
görünümü devre dışı
bırakıldığında gözükür.
Ses şiddeti
50TR
Fotoğraf makinesini daha iyi tanıma
(“Cybershot El Kitabı”)
Fotoğraf makinesinin nasıl kullanılacağını ayrıntılı olarak açıklayan “Cybershot El
Kitabı”, CDROM (ürünle verilir) üstündedir. Fotoğraf makinesinin birçok işlevi
konusundaki kapsamlı talimatlar için bu el kitabına bakın.
•“Cybershot El Kitabı”nı okumak için Adobe Reader yazılımına ihtiyacınız vardır.
Eğer bilgisayarınızda kurulu değilse, şu Web sayfasından indirebilirsiniz:
http://www.adobe.com/
x Windows kullanıcıları için
1
Bilgisayarınızı açın ve CDROM’u (ürünle verilir) CDROM
sürücüsüne takın.
2
“Cybershot Handbook”
seçeneğine tıklayın.
Fotoğraf makinesinin aksesuarları
konusunda bilgiler içeren “Cybershot
Gelişmiş Özellikler Kılavuzu”, aynı
zamanda yüklenir.
3
“Cybershot El Kitabı” uygulamasını masaüstündeki
kısayoldan başlatın.
x Macintosh kullanıcıları için
Bilgisayarınızı açın ve CDROM’u (ürünle verilir) CDROM
sürücüsüne takın.
2
[Handbook] klasörünü seçin ve [TR] klasöründeki
“Handbook.pdf” dosyasını bilgisayarınıza kopyalayın.
3
Kopyalama tamamlandıktan sonra, “Handbook.pdf”
dosyasına çift tıklayın.
Diğerleri
1
51TR
Sorun Giderme
Eğer fotoğraf makinesiyle sorun yaşarsanız, aşağıdaki çözümleri deneyin.
1 Aşağıdaki konuları kontrol edin ve “Cybershot El Kitabı”a bakın (PDF).
Eğer ekranda “C/E:ss:ss” gibi bir kod gözükürse, bakınız “Cybershot
El Kitabı”.
2 Pili çıkarın ve yaklaşık bir dakika bekledikten sonra pili tekrar takıp, makineyi
açın.
3 Ayarları sıfırlayın (sayfa 46).
4 Sony bayinize veya bulunduğunuz yerdeki yetkili Sony servis merkezine danışın.
Dahili bellek veya Müzik dosyaları işlevi dahil olarak fotoğraf makineleri
onarıldığında, fotoğraf makinesindeki veriler arıza belirtilerini doğrulamak ve
iyileştirmek için minimum gereklilik halinde kontrol edilebilir. Sony bu verileri
kopyalamaz veya saklamaz.
Pil ve güç
Pili takamıyorum.
•Pili, pil çıkarma düğmesine basarak doğru şekilde takın (sayfa 12).
Fotoğraf makinesini açamıyorum.
•Pil fotoğraf makinesine takıldıktan sonra, makineye güç gelmesi kısa bir süre alabilir.
•Pili doğru şekilde takın (sayfa 12).
•Pil boşalmış. Dolu bir pil takın (sayfa 10).
•Pilin kullanım ömrü bitmiş. Pili yenisiyle değiştirin.
•Tavsiye edilen bir pil kullanın.
Güç aniden kapanıyor.
•Fotoğraf makinesinin ve pilin sıcaklığına bağlı olarak, makineyi korumak için güç
otomatik şekilde kesilebilir. Bu durumda, fotoğraf makinesi kapatılmadan önce LCD
ekranda bir mesaj gözükür.
•Eğer gücü açıkken fotoğraf makinesini üç dakika boyunca kullanmazsanız, pil gücünün
tükenmesini önlemek için fotoğraf makinesi otomatik olarak kendini kapatır. Fotoğraf
makinesini tekrar açın (sayfa 14).
•Pilin kullanım ömrü bitmiş. Pili yenisiyle değiştirin.
52TR
Kalan şarj göstergesi doğru değil.
•Aşağıdaki durumlarda pil şarjı hızla tükenir ve gerçekte kalan pil şarjı göstergeden daha az
olur:
– Fotoğraf makinesini son derecede sıcak veya soğuk bir yerde kullandığınız zaman.
– Flaşı ve zum özelliğini sık kullandığınız zaman.
– Makinenin gücünü defalarca kapatıp açtığınız zaman.
– DISP (ekran görünümü) ayarını kullanarak ekran parlaklığını daha yükseğe
ayarladığınız zaman.
•Kalan şarj göstergesi ile kalan gerçek pil şarjı arasında bir farklılık ortaya çıkmış.
Göstergeyi düzeltmek için pili bir defada tamamen boşalttıktan sonra yeniden şarj edin.
•Pil boşalmış. Dolu pili takın (sayfa 10).
•Pilin kullanım ömrü bitmiş. Pili yenisiyle değiştirin.
Fotoğraf makinesinin içindeyken pili şarj edemiyorum.
•Pili AC Adaptörü (ayrı olarak satılır) kullanarak şarj edemezsiniz. Pili şarj etmek için şarj
aletini (ürünle verilir) kullanın.
Pil şarj edilirken CHARGE lambası yanıp sönüyor.
•Pili çıkarın ve doğru yerleştiğinden emin olarak yeniden takın.
•Sıcaklık şarj için uygun olmayabilir. Pili uygun şarj sıcaklığı aralığında (10°C ila 30°C
(50°F ila 86°F)) tekrar şarj etmeyi deneyin.
Hareketsiz görüntüler/filmler çekme
Görüntüleri kaydedemiyorum.
•Dahili bellekteki veya “Memory Stick Duo” kartındaki boş kapasiteyi kontrol edin (sayfa
Görüntü üstünde beyaz, siyah, kırmızı, mor veya başka çizgiler oluşuyor ya
da görüntü kırmızımsı gözüküyor.
Diğerleri
26, 29). Eğer dolu ise, aşağıdakilerden birini yapın:
– Gereksiz görüntüleri silin (sayfa 33).
– “Memory Stick Duo” kartını değiştirin.
•Flaş dolarken görüntü kaydedemezsiniz.
•Hareketsiz bir görüntü çekerken, mod kadranını
(Film modu) dışındaki bir moda
ayarlayın.
•Film çekerken, mod kadranını
(Film modu) seçeneğine ayarlayın.
•Boyutu [1280×720] olarak ayarlanmış filmler sadece bir “Memory Stick PRO Duo”
üzerine kaydedilebilir. “Memory Stick PRO Duo” dışında bir kayıt ortamı kullandığınız
zaman, film görüntü boyutunu [VGA] olarak ayarlayın.
•Fotoğraf makinesi Gülümseme Deklanşörü tanıtım modundadır. [Demo Modu] işlevini
[Kapalı] konumuna ayarlayın.
•Bu olguya lekelenme (smearing) denir. Bu bir arıza değildir.
53TR
Görüntüleri izleme
Görüntüleri kayıttan gösteremiyorum.
•
(Kayıttan gösterme) düğmesine basın (sayfa 17).
•Bilgisayarınızda klasör/dosya adı değişmiş.
•Bir bilgisayarda işlenmiş veya başka fotoğraf makineleriyle çekilmiş görüntüler içeren
dosyaların bu fotoğraf makinesinde izlenmesinin hiçbir garantisi yoktur.
•Fotoğraf makinesi USB modundadır. USB bağlantısını silin.
•Başka fotoğraf makineleriyle çekilmiş, “Memory Stick Duo” üstünde depolanan bazı
görüntüleri kayıttan gösteremeyebilirsiniz. Bu görüntüleri Klasör Görünümü modunda
izleyin (sayfa 32).
•Buna bilgisayarınızdaki görüntülerin “Memory Stick Duo” kartına “PMB”
kullanılmadan kopyalanması neden olur. Bu görüntüleri Klasör Görünümü modunda
izleyin (sayfa 32).
54TR
Uyarılar
Fotoğraf makinesini aşağıdaki
yerlerde kullanmayın/saklamayın
•Aşırı sıcak, soğuk veya nemli bir yerde
Güneşte park edilmiş bir otomobilin içi gibi
yerlerde, fotoğraf makinesinin gövdesi
deforme olabilir ve bu, bir arızaya neden
olabilir.
•Doğrudan güneş ışığı altında veya bir ısıtıcı
yakınında
Fotoğraf makinesinin gövdesi renk
değiştirebilir veya deforme olabilir ve bu,
bir arızaya neden olabilir.
•Sert titreşimlere maruz kalan bir yerde
•Güçlü manyetik yerlerin yakınında
•Kumlu veya tozlu yerlerde
Fotoğraf makinesinin içine kum veya toz
girmemesine dikkat edin. Bu, fotoğraf
makinesinin arızalanmasına neden olabilir
ve bazı durumlarda bu arıza
onarılamayabilir.
Taşıma hakkında
Fotoğraf makinesi pantolonunuzun veya
eteğinizin arka cebindeyken bir sandalyeye
veya başka bir yere oturmayın çünkü bu bir
arızaya veya fotoğraf makinesinin hasar
görmesine neden olabilir.
Temizleme hakkında
LCD ekranın temizlenmesi
Parmak izlerini, tozları, vs. temizlemek için
ekranın yüzeyini bir LCD temizlik
malzemesiyle (ayrı olarak satılır) silin.
Merceği temizleme
Parmak izlerini, tozları, vs. temizlemek için
merceği yumuşak bir bezle silin.
Fotoğraf makinesinin yüzeyini
temizleme
Kullanma sıcaklıkları hakkında
Fotoğraf makineniz 0°C ve 40°C (32°F ve
104°F) arasındaki sıcaklıklarda kullanılmak
üzere tasarlanmıştır. Bu aralığın dışındaki
aşırı soğuk veya sıcak yerlerde çekim
yapmanız tavsiye edilmez.
Nem yoğunlaşması hakkında
Eğer fotoğraf makinesi doğrudan doğruya
soğuk bir yerden sıcak bir yere getirilirse,
içinde veya dışında nem yoğunlaşabilir. Bu
nem yoğunlaşması fotoğraf makinesinde bir
arızaya neden olabilir.
Eğer nem yoğunlaşması olursa
Fotoğraf makinesini kapatın ve nemin
buharlaşması için yaklaşık bir saat bekleyin.
Mercek içinde nem kalmış olarak çekim
yapmaya çalışırsanız, net görüntüler
kaydedemeyeceğinizi unutmayın.
Şarj edilebilir dahili yedek pil
hakkında
Bu fotoğraf makinesi gücün açık veya kapalı
olmasına bakılmadan tarihi, saati ve diğer
ayarları korumak için şarj edilebilir dahili bir
pile sahiptir.
Bu şarj edilebilir pil fotoğraf makinesini
kullandığınız sürece devamlı olarak şarj
edilir. Ancak, fotoğraf makinesini sadece kısa
süreler için kullanırsanız, bu pil giderek
boşalır ve eğer makineyi yaklaşık bir ay
boyunca hiç kullanmazsanız, tamamen biter.
Bu durumda, fotoğraf makinesini
kullanmadan önce şarj edilebilir pili mutlaka
şarj edin.
Ancak, bu şarj edilebilir pil dolu olmasa bile,
fotoğraf makinesini yine de kullanabilirsiniz
ama tarih ve saat gösterilmez.
Diğerleri
Fotoğraf makinesinin yüzeyini suyla hafifçe
ıslatılmış yumuşak bir bezle temizledikten
sonra yüzeyi kuru bir bezle silin. Parlak
yüzeyin veya gövdenin hasar görmesini
önlemek için:
– Fotoğraf makinesini tiner, benzin, alkol,
temizlik mendili, böcek kovucu, güneş yağı
veya haşere ilacı gibi kimyasal maddelerin
etkisine maruz bırakmayın.
– Elinizde yukarıdaki maddelerden herhangi
biri varken fotoğraf makinesine
dokunmayın.
– Fotoğraf makinesini uzun süre kauçuk
veya vinil malzemelerle temas halinde
bırakmayın.
Şarj edilebilir dahili yedek pilin şarj
edilme yöntemi
Şarj edilmiş pili fotoğraf makinesine takın ve
sonra fotoğraf makinesini 24 saat veya daha
uzun bir süre gücü kapalı olarak bırakın.
55TR
Teknik Özellikler
Fotoğraf makinesi
[Güç, genel]
[Sistem]
Güç: Şarj edilebilir pil
NPBG1, 3,6 V
NPFG1 (ayrı olarak satılır), 3,6 V
ACLS5K AC Adaptör (ayrı olarak satılır),
4,2 V
Güç tüketimi (çekim sırasında):
DSCW290: 1,1 W
DSCW270/W275: 1,0 W
Kullanım sıcaklığı: 0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)
Saklama sıcaklığı: –20°C ila +60°C (–4°F ila
+140°F)
Boyutlar:
DSCW290: 97,6 × 57,4 × 22,6 mm (3 7/8
× 2 3/8 × 29/32 inç) (G/Y/D, çıkıntılar
hariç)
DSCW270/W275: 97,6 × 56,6 × 22,6 mm
(3 7/8 × 2 1/4 × 29/32 inç) (G/Y/D,
çıkıntılar hariç)
Ağırlık (NPBG1 pil, “Memory Stick Duo”
dahil):
DSCW290: Yaklaşık 174 g (6,1 oz)
DSCW270/W275: Yaklaşık 164 g (5,8 oz)
Mikrofon: Tek ses
Hoparlör: Tek ses
Exif Baskı: Uyumlu
PRINT Image Matching III: Uyumlu
PictBridge: Uyumlu
Görüntü aygıtı: 7,79 mm (1/2,3 tip) renk CCD,
Ana renk filtresi
Fotoğraf makinesinin toplam piksel sayısı:
Yaklaşık 12,4 Megapiksel
Fotoğraf makinesinin etkin piksel sayısı:
Yaklaşık 12,1 Megapiksel
Mercek: Carl Zeiss VarioTessar 5× zum
merceği
f = 5 mm – 25 mm (28 mm – 140 mm
(35 mm film eşdeğeri))
F3,3 (W) – F5,2 (T)
Film çekimi yaparken (16:9): 31 mm –
155 mm
Film çekimi yaparken (4:3): 37 mm –
185 mm
Pozlama kontrolü: Otomatik pozlama, Sahne
Seçimi (10 mod)
Beyaz dengesi: Otomatik, Gün ışığı, Bulutlu,
Floresan 1,2,3, Ampul, Flaş
Sualtı Beyaz Dengesi: Otomatik, Sualtı 1, 2
Seri Çekim modu için kayıt aralığı:
Yaklaşık 1,8 saniye
Dosya formatı:
Hareketsiz görüntüler: JPEG (DCF
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21, MPF Baseline)
uyumlu, DPOF uyumlu
Filmler: MPEG4 Visual
Kayıt ortamı: Dahili Bellek (yaklaşık 11 MB),
“Memory Stick Duo”
Flaş: Flaş menzili (ISO hassasiyeti (Tavsiye
edilen pozlama İndeksi) Otomatik olarak
ayarlı):
Yaklaşık 0,2 m ila 3,0 m (7 7/8 inç ila 9 fit
10 1/8 inç) (W)/
yaklaşık 0,5 m ila 1,9 m (1 fit 7 3/4 inç ila
6 fit 2 7/8 inç) (T)
[Giriş ve Çıkış konektörleri]
Çoklu kullanım terminali Type2b (AVout(SD/
HD Component)/USB/DCin):
Video çıkışı
Ses çıkışı (Stereo)
USB iletişimi
USB iletişimi: HiSpeed USB (USB 2.0 uyumlu)
[LCD ekran]
56TR
LCD panel:
DSCW290: 7,5 cm (3,0 tipi) TFT sürücü
DSCW270/W275: 6,7 cm (2,7 tipi) TFT
sürücü
Toplam nokta sayısı: 230 400 (960 × 240) nokta
Pil şarj aleti BCCSGD/BCCSGE
Güç gereksinimi: 100 V ila 240 V AC,
50/60 Hz, 2 W
Çıkış voltajı: DC 4,2 V, 0,25 A
Kullanım sıcaklığı: 0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)
Saklama sıcaklığı: –20°C ila +60°C (–4°F ila
+140°F)
Boyutlar: Yaklaşık 83 × 55 × 24 mm
(3 3/8 × 2 1/4 × 31/32 inç) (G/Y/D)
Ağırlık: Yaklaşık 55 g (1,9 oz)
Şarj edilebilir pil NPBG1
Kullanılan pil: Lityumiyon pil
Maksimum voltaj: DC 4,2 V
Nominal voltaj: DC 3,6 V
Maksimum şarj akımı: 1,44 A
Maksimum şarj voltajı: DC 4,2 V
Kapasite:
tipik: 3,4 Wh (960 mAh)
minimum: 3,3 Wh (910 mAh)
Tasarım ve özelliklerin önceden bildirimde
bulunmadan değiştirilme hakkı saklıdır.
Ticari markalar
•Aşağıdaki markalar Sony Corporation’in
ticari markalarıdır.
, “Cybershot”, “Memory
Stick”,
, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick PRO
Duo”,
, “Memory
Stick PROHG Duo”,
, “Memory Stick
Micro”, “MagicGate”,
,
“PhotoTV HD”, “Info LITHIUM”
•Microsoft, Windows, DirectX ve Windows
Vista Birleşik Devletler’de ve/veya diğer
ülkelerde Microsoft Corporation’in ya
tescilli ticari markaları ya da ticari
markalarıdır.
•Macintosh ve Mac OS Apple Inc.’in ticari
markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
•Intel, MMX ve Pentium Intel
Corporation’in ticari markaları veya tescilli
ticari markalarıdır.
•Adobe ve Reader Adobe Systems
Incorporated’in ticari markaları veya
Birleşik Devletler’de ve/veya başka
ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
•Ayrıca, bu kılavuzda kullanılan sistem ve
ürün adları, genel olarak, ilgili
geliştiricilerinin veya imalatçılarının ticari
markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.
Ancak, bu kılavuzda ™ veya ® işaretleri her
yerde kullanılmamıştır.
Diğerleri
57TR
Uygunluk beyanı, üretici fırmanın yetkili
kılmış olduğu, Product Compliance
Europe (PCE), Sony Deutschland
GmbH tarafından yapılmaktadır.
Product Compliance Europe (PCE),
Sony Deutschland GmbH Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
Tel: (0)71158580,
Fax: (0)7115858488
URL of EU DoC Database:
http://www.compliance.sony.de/
Üretici Firma:
Sony Corporation
171 Konan, Minatoku,
Tokyo, 1080075 Japan
Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel:
0216633 98 00
Faks: 0216632 70 30
email: bilgi@eu.sony.com
58TR
SONY YETKİLİ SERVİSLERİ
ADANA CENGİZ ELEKTRONİK (322) 2251587/ADIYAMAN STAR ELEKTRONİK
(416) 2165383/ANKARA (Anıttepe) BİLGİLİ ELEKTRONİK (312) 2308382,
(Mamak) FİLİZ ELEKTRONİK (312) 3689834, (Aydınlıkevler) DUZOLLAR
ELEKTRONİK (312) 3169852/ANTALYA NECMİ ELK.SAN.TİC. LTD. ŞTİ. (242)
3451374, EKEN ELEKTRONİK (242) 3124242, OLCAY ELEKTRONİK (242)
7467603, (Alanya) ERTUNÇ ELEKTRONİK (242) 5136314/BURSA UFO ELKT.
MÜH. TİC. LTD. ŞTİ. (224) 2341192/BOLU ARDA ELEKTRONİK (374) 2155748/
ÇANAKKALE GÜVEN ELEKTRONİK (286) 2173618/DENİZLİ MAVİ ELK. LTD. ŞTİ.
(258) 2421749/DİYARBAKIR TELEVİZYON HASTANESİ (412) 2236869/
ESKİŞEHİR GÖRGÜN ELEKTRONİK (222) 2265626/ERZURUM ELEKTRONAL TİC.
(442) 2130528/GİRESUN ÖZEN ELEKTRONİK (454) 2168161/GAZİANTEP
İBRAHİM SERİN (342) 2153545/HATAY ZEKİ ELEKTRONİK (326) 2210597/İÇEL
SEDAFON ELK.S.T.LTD. ŞTİ. (324) 3227655/İSTANBUL (Moda) SENTEZ
ELK.S.T.LTD. ŞTİ. (216) 4145250, (Kadıköy) ENDER ELEK.LTD. (216) 3468024,
(Suadiye) MERCOM ELK.LTD.ŞTİ. (216) 3612858, (Göztepe) İTEM LTD. ŞTİ.
(216) 5664888, (Üsküdar) BURCU ELEKTRONİK (216) 5536929, (Maslak) MODVİ
ELK.SAN.TİC.LTD. (212) 2862270, (Şişli) VEBE ELK.SN.TC.LT.ŞTİ. (212) 2336778,
(1.Levent) AVE ELEKTRONİK (212) 2823469, (Maçka) MEKEL ELEKTRONİK
(212) 2604677, (Fatih) CİHAN ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (212) 5317001,
(Bakırköy) VİP VİDEO ELK. TİC. LTD. ŞTİ. (212) 5705868, (Bakırköy) MEST
ELK.SAN.TİC.LTD (212) 5438242, (Beşiktaş) P.M. ELEKTRONİK LTD.ŞTİ. (212)
2275247, (Florya) AVC ELK. LTD. ŞTİ. (212) 5740426/İZMİR BÜLENT EROL (232)
4221225, (Hatay) ASİL2 ELK.SR.T.LTD. ŞTİ. (232) 2288310, (Karşıyaka) TEKNİK
TV.ELK.LTD. ŞTİ. (232) 3696175, (Güzelyalı) APEX ELEKTRONİK (232) 2464044/
KARS ŞAHİN ELEKTRONİK (474) 2238732/KAYSERİ ÇAĞDAŞ ELEKTRONİK (352)
2222627, KÜRKÇÜOĞLU (352) 2210634/KOCAELİ TEKNİK TV. (262) 3223368/
KONYA DENİZ ELEKTRONİK (332) 3501735, ÖZEL ELEKTRONİK (332) 3514425/
MALATYA GÜRBÜZ ELEKTRONİK (422) 3250460/MARDİN (Nusaybin)
ÇİFTSÜREN ELK. PAZ. LTD. (482) 4153592/MUĞLA (Marmaris) MTM SERVICE
(252) 4126217/RİZE METE ELEKTRONİK (464) 2120078/SAKARYA İSMAİL
SENOĞLU (264) 2714704/SAMSUN YALIM ELEKTRONİK (362) 2334883/SİİRT
İSMET ELEKTRONİK (484) 2245724/SİVAS CAN ELEKTRONİK (346) 2230015/
TRABZON LİDER ELEKTRONİK (462) 3232641/ZONGULDAK ÖZDEMİRLER TV.
(372) 3167044
Diğerleri
İTHALATÇI FİRMA
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.
Onur Ofis Park Plaza Inkılap Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/İstanbul
Sony Bilgi ve Danışma Hattı: (212) 444 SONY (7669)
59TR
Eλληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην
εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή
υγρασία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
-ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ
ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Αν το σχήμα του βύσματος δεν ταιριάζει με
την ηλεκτρική πρίζα, χρησιμοποιήστε
προσαρμογέα βύσματος κατάλληλης
διάταξης για την ηλεκτρική πρίζα.
2GR
ΠΡΟΣΟXΗ
[ Μπαταρία
Αν η μπαταρία υποστεί κακή μεταχείριση,
μπορεί να εκραγεί, να προκαλέσει φωτιά ή
ακμα και χημικά εγκαύματα. Λάβετε τις
ακλουθες προφυλάξεις.
• Μην την αποσυναρμολογείτε.
• Μην σπάσετε και μην πετάξετε με δύναμη
τη μπαταρία, μην τη χτυπήσετε με σφυρί,
μην τη ρίξετε κάτω και μην την πατήσετε.
• Μην την βραχυκυκλώνετε και μην αφήνετε
μεταλλικά αντικείμενα να έρχονται σε
επαφή με τα τερματικά της μπαταρίας.
• Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υψηλές
θερμοκρασίες άνω των 60°C, για
παράδειγμα, εκτεθειμένη άμεσα στο φως
του ήλιου, ή μέσα σε αυτοκίνητο
σταθμευμένο κάτω απ τον ήλιο.
• Μην καίτε την μπαταρία, ούτε να την
πετάτε στη φωτιά.
• Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που έχουν
καταστραφεί ή παρουσιάζουν διαρροή
λιθίου.
• Να φορτίζετε την μπαταρία μνο με ένα
γνήσιο φορτιστή μπαταριών Sony ή μια
συσκευή που μπορεί να φορτίζει την
μπαταρία.
• Κρατάτε την μπαταρία μακριά απ τα
μικρά παιδιά.
• Διατηρείτε την μπαταρία στεγνή.
• Αντικαταστήστε μνο με ίδιο ή αντίστοιχο
τύπο που συνιστάται απ τη Sony.
• Απορρίψτε τις μπαταρίες άμεσα, πως
περιγράφεται στις οδηγίες.
[ Φορτιστής μπαταρίας
Ακμα και αν η λυχνία CHARGE δεν είναι
αναμμένη, ο φορτιστής μπαταριών δεν
αποσυνδέεται απ την τροφοδοσία
εναλλασσμενου ρεύματος, εφσον είναι
συνδεδεμένος στο ρευματοδτη. Εάν
παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρβλημα κατά
τη χρήση του φορτιστή μπαταριών, διακψτε
αμέσως την παροχή ρεύματος,
αποσυνδέοντας το βύσμα απ το
ρευματοδτη.
Για τους πελάτες στην
Ευρώπη
[ Σημείωση για τους πελάτες στις
χώρες που ισχύουν οι οδηγίες
της Ε.Ε.
Ο κατασκευαστής αυτού του προϊντος είναι
η Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ο Εξουσιοδοτημένος
Αντιπρσωπος σχετικά με την
ηλεκτρομαγνητική συμβαττητα και την
ασφάλεια του προϊντος είναι η Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Για οποιοδήποτε
θέμα που αφορά στη συντήρηση ή στην
εγγύηση, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που
παρέχονται στα ξεχωριστά έγγραφα
συντήρησης ή εγγύησης.
Το προϊν αυτ έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί
τι συμμορφούται με τα ρια που
καθορίζονται απ την oδηγία περί
ηλεκτρομαγνητικής συμβαττητας για χρήση
καλωδίων σύνδεσης μήκους μικρτερου απ
3 μέτρα (9,8 πδια).
[ Προσοχή
Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις
συγκεκριμένες συχντητες ενδέχεται να
επηρεάσουν την εικνα και τον ήχο της
μονάδας.
[ Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού
& Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με
ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Το σύ<βολο αυτ επάνω στο προϊν ή στη
συσκευασία του ση<αίνει τι το προϊν δεν
πρέπει να πεταχτεί <αζί <ε τα οικιακά
απορρί<<ατα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε
ένα κατάλληλο ση<είο συλλογής
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού
προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε τι
το προϊν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην
πρληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων
στο περιβάλλον και την υγεία. Η
ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην
εξοικονμηση φυσικών πρων. Για
περισστερες πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊντος,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις
υπηρεσίες καθαριτητας του δήμου σας ή το
κατάστημα που αγοράσατε το προϊν.
GR
[ Σημείωση
Σε περίπτωση που διακοπεί η διαδικασία
μεταφοράς δεδομένων (αποτυχία) λγω
στατικού ηλεκτρισμού ή
ηλεκτρομαγνητισμού, επανεκκινήστε την
εφαρμογή ή αποσυνδέστε και επανασυνδέστε
το καλώδιο επικοινωνίας (καλώδιο USB
κ.λπ.).
3GR
Εναλλακτική διαχείριση φορητών
ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα συλλογής)
Το σύμβολο αυτ επάνω στη μπαταρία ή στη
συσκευασία δείχνει τι η μπαταρία που
παρέχεται με αυτ το προϊν δεν πρέπει να
αντιμετωπίζεται πως τα οικιακά
απορρίμματα.
Με το να βεβαιωθείτε τι οι συγκεκριμένες
μπαταρίες συλλέχτηκαν σωστά, βοηθάτε
στην πρληψη πιθανών αρνητικών
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η
ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην
εξοικονμηση φυσικών πρων.
Στην περίπτωση προϊντων που για λγους
ασφαλείας, επιδσεων, η ακεραιτητας
δεδομένων απαιτούν τη μνιμη σύνδεση με
μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η
μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μνο
απ εξουσιοδοτημένο τεχνικ προσωπικ.
Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση
της μπαταρίας, παραδώστε το προϊν στο
τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο
σημείο συλλογής ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση.
Στην περίπτωση λων των άλλων μπαταριών,
παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει
πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία
απ το προϊν.
Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο
σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων
μπαταριών για ανακύκλωση.
Για περισστερες πληροφορίες σχετικά με
την ανακύκλωση αυτού του προϊντος ή της
μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με
τον αρμδιο φορέα ανακύκλωσης ή το
κατάστημα που αγοράσατε το προϊν.
4GR
Πίνακας περιεχ=μενων
Παρατηρήσεις για τη χρήση της κάμερας ........................................... 7
Έναρξη
.......................................................................................... 9
Έλεγχος των παρεχ$μενων εξαρτημάτων ........................................... 9
Αναγνώριση εξαρτημάτων.................................................................... 10
Φ$ρτιση της μπαταρίας ........................................................................ 11
Τοποθέτηση μπαταρίας/"Memory Stick Duo" (πωλείται χωριστά)... 13
Ρύθμιση ρολογιού ................................................................................. 16
Λήψη/Προβολή εικ=νων
.......................................... 18
Λήψη εικ$νων ........................................................................................ 18
Προβολή εικ$νων .................................................................................. 19
Χρήση των λειτουργιών λήψης
............................................ 20
Εμφάνιση ελάχιστων ενδείξεων (Εύκολη λήψη)................................ 20
Ανίχνευση χαμ$γελων και αυτ$ματη λήψη
(Κλείστρο χαμ$γελου) .......................................................................... 21
Ανίχνευση των συνθηκών λήψης αυτ$ματα
(Αναγνώριση σκηνής)............................................................................ 22
Εστίαση στο πρ$σωπο του θέματος (Ανίχνευση προσώπου) ........... 24
Λήψη κοντινού πλάνου (Μάκρο).......................................................... 25
Χρήση του αυτ$ματου χρονοδιακ$πτη............................................... 25
Επιλογή λειτουργίας φλας ................................................................... 26
Αλλαγή εμφάνισης της οθ$νης............................................................ 26
Επιλογή του μεγέθους εικ$νας ώστε να ταιριάζει με τη χρήση. ..... 27
Χρήση της λειτουργίας λήψης που ταιριάζει στη σκηνή
(Επιλογή σκηνικού) ............................................................................... 29
Λήψη ταινιών ......................................................................................... 31
Χρήση των λειτουργιών προβολής
................................... 33
Προβολή μεγεθυμένης εικ$νας (Ζουμ αναπαραγωγής) ................... 33
Αναζήτηση εικ$νας (Ευρετήριο εικ$νων) ........................................... 33
Προβολή ακίνητων εικ$νων με μουσική (Παρουσίαση) .................... 34
Επιλογή της μορφής προβολής (Τρ$πος προβολής) ........................ 35
5GR
Διαγραφή εικ=νων
....................................................................... 36
Διαγραφή εικ$νων ................................................................................. 36
Διαγραφή $λων των εικ$νων (Διαμ$ρφωση) ...................................... 37
Σύνδεση σε άλλες συσκευές
................................................ 38
Προβολή εικ$νων σε τηλε$ραση ......................................................... 38
Εκτύπωση ακίνητων εικ$νων ............................................................... 39
Χρήση της κάμερας με έναν υπολογιστή............................................ 41
Αλλαγή ρυθμίσεων κάμερας
................................................. 45
Αλλαγή των ήχων λειτουργίας ............................................................. 45
Χρήση των στοιχείων MENU................................................................. 46
Χρήση των στοιχείων
(Ρυθμίσεις).................................................. 49
Λοιπά
.................................................................................................... 51
Λίστα εικονιδίων που εμφανίζονται στην οθ$νη ................................ 51
Περισσ$τερα για την κάμερα ("Εγχειρίδιο του Cyber-shot") ........... 54
Αντιμετώπιση προβλημάτων................................................................. 55
Προφυλάξεις .......................................................................................... 58
Προδιαγραφές........................................................................................ 60
6GR
x Παρατηρήσεις για τη χρήση της κάμερας
Εφεδρικ= αντίγραφο της
εσωτερικής μνήμης και του
"Memory Stick Duo"
Μην απενεργοποιείτε την κάμερα ούτε να
αφαιρείτε την μπαταρία ή το "Memory
Stick Duo" σο τη λυχνία πρσβασης είναι
αναμμένη. Διαφορετικά, τα δεδομένα
εσωτερικής μνήμης ή τα δεδομένα
"Memory Stick Duo" ενδέχεται να
καταστραφούν. Φροντίστε να φτιάξετε
ένα εφεδρικ αντίγραφο για να
προστατεύσετε τα δεδομένα σας.
Πληροφορίες για τα αρχεία
διαχείρισης
Fταν εισάγετε "Memory Stick Duo" χωρίς
αρχείο διαχείρισης στην κάμερα και
ενεργοποιείτε την ισχύ, μέρος της
χωρητικτητας του "Memory Stick Duo"
χρησιμοποιείται αυτματα για τη
δημιουργία αρχείου διαχείρισης. Μπορεί
να απαιτείται κάποιος χρνος μέχρι να
είναι δυνατή η πραγματοποίηση της
επμενης λειτουργίας.
Σημειώσεις για την εγγραφή/
αναπαραγωγή
• Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, κάνετε μια
δοκιμαστική εγγραφή για να
βεβαιωθείτε τι η κάμερα λειτουργεί
σωστά.
• Η κάμερα δεν είναι ανθεκτική στη
σκνη, στις πιτσιλιές ή στο νερ.
Διαβάστε το "Προφυλάξεις" (σελίδα 58)
πριν θέσετε την κάμερα σε λειτουργία.
• Να αποφεύγετε την έκθεση της κάμερας
στο νερ. Αν εισχωρήσει νερ στο
εσωτερικ της κάμερας, ίσως προκύψει
δυσλειτουργία. Σε μερικές περιπτώσεις,
η κάμερα δεν μπορεί να επιδιορθωθεί.
• Μην κατευθύνετε την κάμερα στον ήλιο
ή άλλο δυνατ φως. Μπορεί να
προκληθεί δυσλειτουργία της κάμεράς
σας.
• Μη χρησιμοποιείτε την κάμερα κοντά σε
θέση που παράγονται ισχυρά
ραδιοκύματα ή εκπέμπεται ακτινοβολία.
Διαφορετικά, η κάμερα ενδεχομένως να
μην εγγράφει ή να αναπαράγει εικνες
σωστά.
• Η χρήση της κάμερας σε θέσεις με άμμο
ή σκνη μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία.
• Αν προκύψει συμπύκνωση υγρασίας,
αφαιρέστε την πριν χρησιμοποιήσετε την
κάμερα (σελίδα 59).
• Μην κουνάτε και μη χτυπάτε την
κάμερα. Ενδεχομένως να προκληθεί
δυσλειτουργία και να μην μπορείτε να
εγγράψετε εικνες. Επιπλέον, το μέσο
εγγραφής ενδεχομένως να καταστεί μη
χρησιμοποιήσιμο ή να προκληθεί ζημιά
στα δεδομένα εικνας.
• Καθαρίστε την επιφάνεια του φλας πριν
απ τη χρήση. Η θερμτητα απ την
εκπομπή του φλας μπορεί να προκαλέσει
τον αποχρωματισμ της σκνης στην
επιφάνεια του φλας ή την επικλλησή
της στην επιφάνεια του φλας, με
αποτέλεσμα την ανεπαρκή εκπομπή
φωτς.
Σημειώσεις για την οθ=νη LCD και
το φακ=
• Η οθνη LCD κατασκευάζεται
χρησιμοποιώντας τεχνολογία εξαιρετικά
υψηλής ακρίβειας έτσι ώστε πάνω απ
το 99,99% των pixel να είναι λειτουργικά
για αποτελεσματική χρήση. Παρλα
αυτά, μπορεί να εμφανιστούν μερικές
μικρές μαύρες ή/και φωτεινές κουκκίδες
(με λευκ, κκκινο, μπλε ή πράσινο
χρώμα) στην οθνη LCD. Οι κουκκίδες
αυτές είναι φυσιολογικ επακλουθο της
διαδικασίας κατασκευής και δεν
επηρεάζουν την εγγραφή.
• Fταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι
χαμηλ, ο φακς ενδέχεται να
σταματήσει να κινείται. Εισάγετε μια
φορτισμένη μπαταρία και ενεργοποιήστε
ξανά την κάμερα.
Πληροφορίες για τη θερμοκρασία
της κάμερας
Η κάμερα και η μπαταρία σας μπορεί να
ζεσταθούν απ τη συνεχμενη χρήση,
αλλά αυτ δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
7GR
Σχετικά με την προστασία απ= την
υπερθέρμανση
Ανάλογα με τη θερμοκρασία της κάμερας
και της μπαταρίας, ίσως να μην μπορείτε
να εγγράφετε ταινίες ή να
απενεργοποιηθεί αυτματα η κάμερα για
να προστατευτεί.
Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθνη
LCD πριν απενεργοποιηθεί η κάμερα ή
δεν θα μπορείτε πλέον να εγγράφετε
ταινίες.
Πληροφορίες για τη συμβατ=τητα
δεδομένων εικ=νας
• Η κάμερα αυτή συμμορφώνεται με το
παγκσμιο πρτυπο DCF (Design rule
for Camera File system) που
καθιερώθηκε απ το JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Η Sony δεν εγγυάται τι η κάμερα θα
αναπαράγει εικνες που έχουν εγγραφεί
ή υποστεί επεξεργασία σε άλλες
συσκευές ή τι άλλες συσκευές θα
αναπαράγουν εικνες που έχουν
εγγραφεί με την κάμερα.
Προειδοποίηση για τα πνευματικά
δικαιώματα
Τα τηλεοπτικά προγράμματα, οι ταινίες,
οι βιντεοταινίες και άλλο υλικ
ενδεχομένως να διαθέτουν προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων. Η μη
εξουσιοδοτημένη εγγραφή τέτοιων υλικών
ενδεχομένως να έρχεται σε αντίθεση με τις
διατάξεις της νομοθεσίας για τα
πνευματικά δικαιώματα.
Καμία αποζημίωση για
κατεστραμμένο περιεχ=μενο ή
αποτυχία εγγραφής
Η Sony αδυνατεί να παράσχει
αποζημίωση για αποτυχία εγγραφής,
απώλεια ή ζημιά εγγεγραμμένου
περιεχομένου, λγω δυσλειτουργίας της
κάμερας ή του μέσου εγγραφής, κτλ.
Πληροφορίες για τις απεικονίσεις
Οι απεικονίσεις που χρησιμοποιούνται σε
αυτ το εγχειρίδιο είναι της DSC-W290
εκτς αν σημειώνεται διαφορετικά.
8GR
Έναρξη
Έλεγχος των παρεχ=μενων
εξαρτημάτων
• Φορτιστής μπαταρίας BC-CSGD/BC-
• Ιμάντας καρπού (1)
CSGE (1)
• Μαλακή θήκη μεταφοράς (1) (DSC-
W275 μνο)
Έναρξη
• Ηλεκτρικ καλώδιο (1)
(δεν παρέχεται στις Η.Π.Α. και τον
Καναδά)
• Επαναφορτιζμενη μπαταρία NP-BG1
(1)/Θήκη μπαταρίας (1)
• CD-ROM (1)
– Λογισμικ εφαρμογής Cyber-shot
– "Εγχειρίδιο του Cyber-shot"
– "Οδηγς Cyber-shot για
προχωρημένους"
• Εγχειρίδιο οδηγιών (το εγχειρίδιο
αυτ) (1)
x Χρήση του ιμάντα καρπού
• Καλώδιο USB, A/V για ακροδέκτη
πολλαπλών χρήσεων (1)
Προσδέστε τον ιμάντα και περάστε το
χέρι σας μέσα απ τη θηλιά ώστε να
αποτρέψετε την πρκληση βλάβης στην
κάμερα απ τυχν πτώση της.
Άγκιστρο
9GR
Αναγνώριση εξαρτημάτων
A Κουμπί κλείστρου
B Κουμπί
(Χαμγελο)
C Φλας
D Κουμπί ON/OFF (Ισχύς)
Έναρξη
E Ηχείο
F Μικρφωνο
G Λυχνία αυτματου
χρονοδιακπτη/Λυχνία κλείστρου
χαμγελου/Φωτισμς AF
H Φακς
I Οθνη LCD
J Για λήψη: Κουμπί W/T (ζουμ)
Για προβολή: Κουμπί (Ζουμ
αναπαραγωγής)/Κουμπί
(Ευρετήριο)
Κάτω μέρος
K Καντράν λειτουργιών
L Άγκιστρο για λουράκι καρπού
M Κουμπί
(Αναπαραγωγή)
N Κουμπί ελέγχου
Ενεργά μενού: v/V/b/B/z
Ανενεργά μενού: DISP/ / /
O Κουμπί (Διαγραφή)
P Κουμπί MENU
Q Βύσμα πολλαπλών χρήσεων
R Υποδοχή τριπδου
• Χρησιμοποιήστε τρίποδο με βίδα
μήκους μικρτερου απ 5,5 mm.
Διαφορετικά, δεν μπορείτε να
στερεώσετε καλά την κάμερα και
μπορεί να προκληθεί ζημιά στην
κάμερα.
S Κάλυμμα μπαταρίας/"Memory
Stick Duo"
T Υποδοχή "Memory Stick Duo"
U Λυχνία πρσβασης
V Μοχλς εξαγωγής μπαταρίας
W Υποδοχή εισαγωγής μπαταρίας
10GR
Φ=ρτιση της μπαταρίας
την μπαταρία
1 Εισάγετε
στο φορτιστή μπαταρίας.
•
Μπορείτε να φορτίσετε την
μπαταρία ακμα και ταν είναι
μερικώς φορτισμένη.
το
2 Συνδέστε
φορτιστή μπαταρίας
Για πελάτες στις Η.Π.Α. και τον Καναδά
Έναρξη
Μπαταρία
Βύσμα
σε πρίζα.
Αν συνεχίσετε τη φρτιση της
μπαταρίας για περίπου μία
ώρα ακμα αφού σβήσει η
λυχνία CHARGE, η φρτιση
θα διαρκέσει λίγη ώρα
παραπάνω (πλήρης φρτιση).
Λυχνία CHARGE
Αναμμένη: Γίνεται φρτιση
Σβηστή: Τέλος φρτισης
(κανονική φρτιση)
Λυχνία CHARGE
Για πελάτες σε χώρες/περιοχές εκτ=ς Η.Π.Α.
και Καναδά
Ηλεκτρικ$
καλώδιο
Λυχνία CHARGE
ολοκληρωθεί η φ$ρτιση, αποσυνδέστε το
3 Jταν
φορτιστή μπαταρίας.
11GR
x Χρ=νος φ=ρτισης
Χρ$νος πλήρους φ$ρτισης
Κανονικ$ς χρ$νος φ$ρτισης
Περίπου 330 λεπτά
Περίπου 270 λεπτά
Παρατηρήσεις
• Ο παραπάνω πίνακας εμφανίζει το χρνο που απαιτείται για τη φρτιση μιας πλήρως
Έναρξη
αποφορτισμένης μπαταρίας σε θερμοκρασία 25°C. Η φρτιση ενδεχομένως να διαρκέσει
περισστερο ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και τις περιστάσεις.
• Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας στην πιο κοντινή πρίζα.
• Fταν ολοκληρωθεί η φρτιση, αποσυνδέστε το ηλεκτρικ καλώδιο απ την πρίζα και
αφαιρέστε την μπαταρία απ το φορτιστή μπαταρίας.
• Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε μπαταρία και φορτιστή μπαταριών που είναι γνήσια
προϊντα της Sony.
x Ζωή μπαταρίας και αριθμ=ς εικ=νων που μπορείτε να
εγγράψετε/προβάλλετε
Ζωή της μπαταρίας
(λεπτά)
Αριθμ$ς εικ$νων
Λήψη ακίνητων
εικ$νων
DSC-W290
Περίπου 150
Περίπου 300
DSC-W270/W275
Περίπου 165
Περίπου 330
Προβολή ακίνητων
εικ$νων
DSC-W290
Περίπου 340
Περίπου 6800
DSC-W270/W275
Περίπου 400
Περίπου 8000
Η μέθοδος μέτρησης βασίζεται στο πρτυπο CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Παρατήρηση
• Η ζωή της μπαταρίας και ο αριθμς των ακίνητων εικνων ενδέχεται να ποικίλλει
ανάλογα με τις ρυθμίσεις της κάμερας.
zΧρήση της κάμερας στο εξωτερικ$
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, το φορτιστή μπαταρίας (παρέχεται) και τον
προσαρμογέα εναλλασσμενου ρεύματος AC-LS5K (πωλείται χωριστά) σε
οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή που η παροχή ρεύματος είναι 100 V έως 240 V AC,
50/60 Hz.
Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικ μετασχηματιστή (ταξιδιωτικ μετατροπέα). Αυτ
μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
12GR
Τοποθέτηση μπαταρίας/"Memory
Stick Duo" (πωλείται χωριστά)
1 Ανοίξτε το κάλυμμα.
Έναρξη
το "Memory
2 Εισάγετε
Stick Duo" (πωλείται
χωριστά).
Με την πλευρά των ακροδεκτών
στραμμένη προς το φακ, εισάγετε το
"Memory Stick Duo" έως του
ασφαλίσει στη θέση του με ένα κλικ.
3 Εισάγετε την μπαταρία.
Εισάγετε την μπαταρία ενώ πιέζετε το
μοχλ προς την κατεύθυνση του
βέλους.
4 Κλείστε το κάλυμμα.
13GR
x "Memory Stick" που
μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε
"Memory Stick Duo"
Έναρξη
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
"Memory Stick PRO Duo" ή "Memory
Stick PRO-HG Duo" με την κάμερα.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμ
των εικνων/το χρνο που μπορεί να
πραγματοποιηθεί εγγραφή, βλ. σελίδες 28,
32. Άλλοι τύποι "Memory Stick" ή καρτών
μνήμης δεν είναι συμβατοί με την κάμερα.
"Memory Stick"
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
"Memory Stick" με την κάμερα.
x Αφαίρεση "Memory Stick
Duo"
Λυχνία πρ$σβασης
Βεβαιωθείτε $τι η λυχνία
πρ$σβασης δεν είναι αναμμένη
και κατ$πιν πατήστε το
"Memory Stick Duo" προς τα
μέσα μία φορά.
Παρατήρηση
• Μην αφαιρείτε ποτέ το "Memory Stick
Duo"/μπαταρία ταν είναι αναμμένη η
λυχνία πρσβασης. Αυτ μπορεί να
προκαλέσει βλάβη σε δεδομένα στο
"Memory Stick Duo"/εσωτερική μνήμη.
14GR
x Pταν δεν έχει εισαχθεί
"Memory Stick Duo"
Οι εικνες αποθηκεύονται στην
εσωτερική μνήμη της κάμερας
(περίπου 11 MB).
Για να αντιγράψετε εικνες απ την
εσωτερική μνήμη σε "Memory Stick
Duo", εισάγετε το "Memory Stick
Duo" στην κάμερα και κατπιν
επιλέξτε MENU t
(Ρυθμίσεις)
t
(Εργαλείο "Memory Stick")
t [Αντιγραφή].
x Αφαίρεση μπαταρίας
Μοχλ$ς εξαγωγής μπαταρίας
Ολισθήστε το μοχλ$ εξαγωγής
μπαταρίας. Φροντίστε να μη
σας πέσει η μπαταρία.
x Έλεγχος υπ=λοιπης
διάρκειας μπαταρίας
Εμφανίζεται μια ένδειξη υπλοιπης
διάρκειας φρτισης στο άνω
αριστερ μέρος της οθνης LCD.
Υψηλή
Χαμηλή
Παρατηρήσεις
φρτισης εμφανίζεται μετά απ περίπου
ένα λεπτ.
• Η ένδειξη υπλοιπης διάρκειας
φρτισης ενδέχεται να μην είναι σωστή
υπ ορισμένες συνθήκες.
• Αν χρησιμοποιείται η μπαταρία NP-FG1
(πωλείται χωριστά), εμφανίζεται και η
ένδειξη λεπτών μετά την ένδειξη
υπλοιπης διάρκειας μπαταρίας.
• Η χωρητικτητα της μπαταρίας
μειώνεται με το πέρασμα του χρνου και
την επαναλαμβανμενη χρήση. Fταν ο
χρνος λειτουργίας ανά φρτιση μειωθεί
σημαντικά, πρέπει να αντικαταστήσετε
την μπαταρία. Αγοράστε καινούργια
μπαταρία.
• Αν η κάμερα λειτουργεί και δεν
χρησιμοποιήσετε την κάμερα για τρία
περίπου λεπτά, θα απενεργοποιηθεί
αυτματα (Λειτουργία αυτματης
απενεργοποίησης).
Έναρξη
• Η σωστή ένδειξη υπλοιπης διάρκειας
15GR
Ρύθμιση ρολογιού
το κουμπί ON/
1 Πατήστε
OFF (Ισχύς).
Έναρξη
Η κάμερα ενεργοποιείται.
• Μπορεί να απαιτείται κάποιος
χρνος για την ενεργοποίηση της
ισχύος και τη δυναττητα
λειτουργίας.
Κουμπί ON/OFF (Ισχύς)
ένα στοιχείο
2 Επιλέξτε
ρύθμισης με v/V στο
κουμπί ελέγχου και
κατ$πιν πατήστε z.
Μορφ ημερ & ώρας: Επιλέγει τη
μορφή εμφάνισης ημερομηνίας και
ώρας.
Θερινή ώρα: Επιλέγει την
ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση
της θερινής ώρας.
Ημ/νία & ώρα: Ρυθμίζει την
ημερομηνία και ώρα.
Κουμπί
ελέγχου
την αριθμητική τιμή και τις επιθυμητές
3 Ρυθμίστε
ρυθμίσεις με v/V/b/B και κατ$πιν πατήστε z.
•
Τα μεσάνυχτα υποδεικνύονται ως 12:00 AM και το μεσημέρι ως 12:00 PM.
4 Επιλέξτε [Μετ σε επ$μ] και κατ$πιν πατήστε z.
16GR
την επιθυμητή
5 Επιλέξτε
περιοχή σας με b/B στο
κουμπί ελέγχου και κατ$πιν
πατήστε z.
Έναρξη
[OK] και κατ$πιν
6 Επιλέξτε
πατήστε z.
Παρατήρηση
• Η κάμερα δεν έχει δυναττητα για υπέρθεση ημερομηνίας στις εικνες. Αν
χρησιμοποιήσετε το "PMB" στο CD-ROM (παρέχεται), μπορείτε να εκτυπώσετε ή να
αποθηκεύσετε εικνες με την ημερομηνία.
x Εκ νέου ρύθμιση της ημερομηνίας και ώρας.
Πατήστε το κουμπί MENU και κατπιν επιλέξτε
(Ρυθμίσεις ρολογιού) (σελίδα 50).
(Ρυθμίσεις) t
17GR
Λήψη/Προβολή εικ$νων
Λήψη εικ=νων
την κάμερα σε
1 Ρυθμίστε
(Ευφυής αυτ$μ
προσαρμογή) και κατ$πιν
πατήστε το κουμπί ON/
OFF (Ισχύς).
Για λήψη ταινιών, ρυθμίστε το καντράν
λειτουργιών σε
(Λειτουργία
ταινίας) (σελίδα 31).
Λήψη/Προβολή εικ=νων
την
2 Κρατήστε
κάμερα σταθερή,
Κουμπί ON/OFF
(Ισχύς)
Καντράν λειτουργιών
Κουμπί W/T (ζουμ)
$πως
απεικονίζεται.
• Πατήστε το κουμπί T για
μεγέθυνση και το κουμπί
W για σμίκρυνση.
το κουμπί του
3 Πατήστε
κλείστρου μέχρι τη
Κουμπί κλείστρου
Σημάδι
SteadyShot
μέση της διαδρομής
για εστίαση.
Εμφανίζεται το
για να
υποδείξει τι το SteadyShot είναι
ενεργ. Fταν η εικνα είναι
εστιασμένη, ακούγεται ένας
χαρακτηριστικς ήχος και ανάβει η
ένδειξη z. Η μικρτερη απσταση
λήψης είναι περίπου 10 cm (W)/
50 cm (T) (απ το φακ).
το κουμπί
4 Πατήστε
κλείστρου μέχρι τέρμα.
Γίνεται λήψη της εικνας.
18GR
Κλείδωμα
AE/AF
Προβολή εικ=νων
το κουμπί
1 Πατήστε
(Αναπαραγωγή).
Εμφανίζεται η τελευταία εικνα που
καταγράφηκε.
• Fταν δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή εικνων στο "Memory
Stick Duo" που εγγράφηκαν με άλλες
κάμερες σε αυτήν την κάμερα,
προβάλλετε τις εικνες σε [Προβ.
φακέλου] (σελίδα 35).
(Αναπαραγωγή)
x Επιλογή επ=μενης/
προηγούμενης εικ=νας
Επιλέξτε μια εικνα με B (επμενο)/b
(προηγούμενο) στο κουμπί ελέγχου.
Λήψη/Προβολή εικ=νων
Κουμπί
Κουμπί ελέγχου
x Διαγραφή εικ=νας
1 Πατήστε το κουμπί (Διαγραφή).
2 Πατήστε [Αυτή την εικνα] με v στο
κουμπί ελέγχου και κατπιν πατήστε z.
x Επιστροφή στη λήψη εικ=νων
Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη
μέση της διαδρομής.
x Απενεργοποίηση της κάμερας
Πατήστε το κουμπί ON/OFF (Ισχύς).
Κουμπί ελέγχου
Κουμπί
(Διαγραφή)
19GR
Χρήση των λειτουργιών λήψης
Εμφάνιση ελάχιστων ενδείξεων (Εύκολη
λήψη)
Η λειτουργία αυτή μειώνει τον ελάχιστο αριθμ ρυθμίσεων. Το μέγεθος κειμένου
αυξάνει και βλέπετε τις ενδείξεις πιο εύκολα.
το καντράν
1 Ρυθμίστε
λειτουργιών στο
(Εύκολη
λήψη).
Δράση
Τρ$πος αλλαγής
Χρονοδιακ$πτης
Πατήστε
στο κουμπί ελέγχου t Επιλέξτε [Χρονοδιακπτης 10
δευτ.] ή [Χρονοδιακπτης ανενεργς].
Μέγ. εικ$νας
Πατήστε MENU t Επιλέξτε [Μεγάλο] ή [Μικρ] απ [Μέγ.
εικνας].
Φλας
Πατήστε
στο κουμπί ελέγχου t Επιλέξτε [Αυτματο φλας] ή
[Σβηστ φλας].
Πατήστε MENU t [Φλας] t Επιλέξτε [Αυτματα] ή [Fχι].
zΣχετικά με τη λειτουργία εύκολης προβολής
Fταν πατάτε το κουμπί
(Αναπαραγωγή) με το καντράν λειτουργιών ρυθμισμένο
στο
(Εύκολη λήψη), το κείμενο στην οθνη αναπαραγωγής γίνεται μεγαλύτερο
και το βλέπετε πιο εύκολα. Επιπλέον, οι λειτουργίες που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν είναι περιορισμένες.
Κουμπί
Μπορείτε να διαγράψετε την εικνα που εμφανίζεται επί του
(Διαγραφή):
παρντος.
Επιλέξτε [OK] t z.
Κουμπί MENU: Μπορείτε να διαγράψετε την εικνα που εμφανίζεται επί του
παρντος με [Διαγραφή μίας εικνας], διαγράψτε λες τις εικνες
σε φάκελο με [Διαγρ λων των εικνων].
20GR
Ανίχνευση χαμ=γελων και αυτ=ματη λήψη
(Κλείστρο χαμ=γελου)
το κουμπί
1 Πατήστε
(Χαμ$γελο).
Κουμπί
(Χαμ$γελο)
ανίχνευσης
2 Αναμονή
χαμ$γελου.
Καρέ ανίχνευσης προσώπου
Ένδειξη ευαισθησίας ανίχνευσης
χαμ$γελου
Χρήση των λειτουργιών λήψης
Fταν το επίπεδο χαμγελου
υπερβαίνει το σημείο b στην ένδειξη, η
κάμερα κάνει αυτματα λήψη
εικνων. Fταν πατάτε ξανά το κουμπί
(Χαμγελο), τερματίζει η
λειτουργία κλείστρου χαμγελου.
• Ακμη κι αν πατήσετε το κουμπί
κλείστρου κατά τη διάρκεια του
κλείστρου χαμγελου, η κάμερα
κάνει λήψη της εικνας και στη
συνέχεια επιστρέφει στη λειτουργία
κλείστρου χαμγελου.
zΣυμβουλές για καλύτερη λήψη χαμ$γελων
1 Μην καλύπτετε τα μάτια με τα
μαλλιά.
2 Προσπαθήστε να προσανατολίσετε
το πρ$σωπο μπροστά απ$ την
κάμερα $σο πιο οριζ$ντια γίνεται. Ο
ρυθμ$ς ανίχνευσης είναι
υψηλ$τερος $ταν το άνοιγμα των
ματιών είναι μικρ$.
3 Χαμογελάστε καθαρά με ανοιχτ$ το
στ$μα. Είναι πιο εύκολη η
ανίχνευση του χαμ$γελου $ταν
φαίνονται τα δ$ντια.
21GR
Ανίχνευση των συνθηκών λήψης αυτ=ματα
(Αναγνώριση σκηνής)
το καντράν
1 Ρυθμίστε
λειτουργιών στο
(Ευφυής
αυτ$μ προσαρμογή).
την κάμερα στο θέμα.
2 Στρέψτε
Fταν η κάμερα αναγνωρίζει μια σκηνή,
εμφανίζεται ένα εικονίδιο αναγνώρισης
σκηνής, (Ημίφως),
(Πορτραίτο σε
ημίφως),
(Ημίφως με τρίποδο),
(Πίσω φωτισμς),
(Πορτραίτο πίσω
φωτισμ),
(Τοπία),
(Μάκρο) ή
(Πορτραίτο) στην οθνη LCD.
Εικονίδιο αναγνώρισης
σκηνής
το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση για να
3 Πατήστε
εστιάσετε στο θέμα και κατ$πιν κάντε λήψη εικ$νων.
22GR
z
Λήψη δύο εικ$νων με διαφορετικές ρυθμίσεις και επιλογή
αυτής που σας αρέσει
Πατήστε το κουμπί MENU και κατπιν επιλέξτε
(Αναγνώριση σκηνής) t
(Προηγμένο) με v/V/b/B στο κουμπί ελέγχου.
Fταν η κάμερα αναγνωρίζει μια σκηνή της οποίας η λήψη είναι δύσκολη
( (Ημίφως),
(Πορτραίτο σε ημίφως),
(Ημίφως με τρίποδο),
(Πίσω
φωτισμς),
(Πορτραίτο πίσω φωτισμ)), αλλάζει τις ρυθμίσεις πως περιγράφεται
παρακάτω και κάνει λήψη δύο εικνων με διαφορετικά εφέ.
Δεύτερη λήψη
Λήψη σε λειτουργία αργού
συγχρονισμού
Λήψη με την ευαισθησία αυξημένη για μείωση της
θολτητας
Λήψη σε λειτουργία αργού
συγχρονισμού με χρήση
του προσώπου που
φωτίζεται περισστερο
απ το φλας ως αναφορά
Λήψη με την ευαισθησία αυξημένη με χρήση του
προσώπου που φωτίζεται περισστερο απ το φλας
ως αναφορά για μείωση της θολτητας
Λήψη σε λειτουργία αργού
συγχρονισμού
Λήψη με πιο αργή ταχύτητα κλείστρου και χωρίς να
αυξηθεί η ευαισθησία
Λήψη με χρήση φλας
Λήψη με ρυθμισμένη τη φωτειντητα και αντίθεση
υπβαθρου (DROplus)
Λήψη με χρήση του
προσώπου που φωτίζεται
περισστερο απ το φλας
ως αναφορά
Λήψη με ρυθμισμένη τη φωτειντητα και αντίθεση
προσώπου και υπβαθρου (DROplus)
Fταν κάνετε λήψη με την αναγνώριση σκηνής ρυθμισμένη στο [Προηγμένο], η
κάμερα κάνει αυτματα δύο λήψεις ταν αναγνωριστεί
(Πορτραίτο). Επιλέγεται,
εμφανίζεται και εγγράφεται αυτματα μια εικνα χωρίς κλειστά μάτια.
Χρήση των λειτουργιών λήψης
Πρώτη λήψη
23GR
Εστίαση στο πρ=σωπο του θέματος
(Ανίχνευση προσώπου)
Η κάμερα ανιχνεύει το πρσωπο του θέματος και εστιάζει σε αυτ. Μπορείτε να
επιλέξετε το θέμα που θα έχει προτεραιτητα κατά την εστίαση.
1 Πατήστε το κουμπί MENU.
Κουμπί MENU
(Ανίχνευση
2 Επιλέξτε
προσώπου) με v/V/b/B στο
κουμπί ελέγχου t την
επιθυμητή λειτουργία t z.
(Pχι): Δεν χρησιμοποιεί την
ανίχνευση προσώπου.
(Αυτ=ματα): Επιλέγει αυτματα και εστιάζει σε πρσωπο με προτεραιτητα.
(Προτεραι=τητα παιδιών): Ανιχνεύει και κάνει λήψη με
προτεραιτητα το πρσωπο ενς παιδιού.
(Προτεραι=τητα ενηλίκων): Ανιχνεύει και κάνει λήψη με
προτεραιτητα το πρσωπο ενς ενήλικα.
zΚαταχώρηση του προσώπου με προτεραι$τητα (μνήμη
επιλεγμένου προσώπου)
24GR
1 Πατήστε z στο κουμπί ελέγχου κατά τη διάρκεια ανίχνευσης προσώπου. Το
αριστερ$ πρ$σωπο είναι καταχωρημένο ως πρ$σωπο με προτεραι$τητα και
το καρέ αλλάζει σε πορτοκαλί
.
2 Κάθε φορά που πατάτε z, το πρ$σωπο με προτεραι$τητα μετακινείται κατά
ένα πρ$σωπο προς τα δεξιά. Πατήστε επανηλειμμένα z μέχρι το πορτοκαλί
καρέ (
) να βρίσκεται στο πρ$σωπο που θέλετε να καταχωρήσετε.
3 Για να ακυρώσετε την καταχώρηση προσώπου (Jχι), μετακινήστε το
πορτοκαλί καρέ στο πρ$σωπο τέρμα δεξιά και κατ$πιν πατήστε ξανά z.
Λήψη κοντινού πλάνου (Μάκρο)
Μπορείτε να κάνετε λήψη μορφων κοντινών εικνων απ μικρά θέματα, πως
έντομα ή λουλούδια.
(Μάκρο) στο κουμπί
1 Πατήστε
ελέγχου και κατ$πιν επιλέξτε
την επιθυμητή λειτουργία με b/B
t z.
(Αυτ=ματα): Η κάμερα ρυθμίζει την
εστίαση αυτματα απ μακρινά θέματα έως κοντινά.
Κανονικά, να βάζετε την κάμερα σε αυτή τη λειτουργία.
(Μάκρο ενέργ.): Η κάμερα ρυθμίζει την εστίαση με προτεραιτητα στα
κοντινά θέματα.
Ενεργοποιήστε το μάκρο, ταν πραγματοποιείτε λήψη κοντινών θεμάτων.
ευφυούς αυτματης προσαρμογής ή σε λειτουργία ταινίας.
Χρήση του αυτ=ματου χρονοδιακ=πτη
(Χρονοδιακ$πτης)
1 Πατήστε
στο κουμπί ελέγχου και κατ$πιν
Χρήση των λειτουργιών λήψης
Παρατήρηση
• Η λειτουργία μάκρο είναι σταθερή στο [Αυτματα] ταν η κάμερα είναι στη λειτουργία
επιλέξτε την επιθυμητή
λειτουργία με v/V t z.
(Χρονοδιακ=πτης ανενεργ=ς): Χωρίς
τη χρήση του αυτματου χρονοδιακπτη.
(Χρονοδιακ=πτης 10 δευτ.): Η λήψη αρχίζει μετά απ καθυστέρηση
10 δευτερολέπτων. Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση αν θέλετε να
συμπεριλάβετε τον εαυτ σας στην εικνα. Για να ακυρώσετε, πατήστε
ξανά.
(Χρονοδιακ=πτης 2 δευτ.): Η λήψη αρχίζει μετά απ καθυστέρηση
δύο δευτερολέπτων. Αυτ γίνεται για την αποφυγή του θολώματος εξαιτίας
αστάθειας ταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου.
το κουμπί κλείστρου.
2 Πατήστε
Αναβοσβήνει η λυχνία του αυτματου χρονοδιακπτη και ακούγεται ένας
χαρακτηριστικς ήχος μέχρι να λειτουργήσει το κλείστρο.
25GR
Επιλογή λειτουργίας φλας
(Φλας) στο κουμπί
1 Πατήστε
ελέγχου και κατ$πιν επιλέξτε
την επιθυμητή λειτουργία με b/B
t z.
(Αυτ=ματο φλας): Αναβοσβήνει ταν δεν υπάρχει αρκετ φως ή πίσω
φωτισμς.
(Αναμμένο φλας): Το φλας πάντα λειτουργεί.
(Αργ=ς συγχρ (αναμ φλας)): Το φλας πάντα λειτουργεί. Η ταχύτητα
του κλείστρου είναι αργή σε σκοτεινά μέρη για ευκρινή φωτογράφηση του
φντου που είναι εκτς της φωτεινής δέσμης του φλας.
(Σβηστ= φλας): Το φλας δεν λειτουργεί.
Παρατηρήσεις
• Τα [Αναμμένο φλας] και [Αργς συγχρ (αναμ φλας)] δεν διατίθενται ταν η κάμερα
βρίσκεται σε λειτουργία ευφυούς αυτματης προσαρμογής.
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φλας κατά τη διάρκεια λήψης με λειτουργία ριπής ή
οριοθέτησης.
Αλλαγή εμφάνισης της οθ=νης
DISP (ένδειξη οθ$νης)
1 Πατήστε
στο κουμπί ελέγχου και κατ$πιν
επιλέξτε την επιθυμητή
λειτουργία με v/V.
(Φωτεινή + Μ=νο εικ=να): Ρυθμίζει την
οθνη πιο φωτεινή και εμφανίζει μνον εικνες.
(Φωτεινή + Ιστ=γραμμα): Ρυθμίζει την οθνη πιο φωτεινή και
εμφανίζει ένα γράφημα της φωτειντητας εικνας.
(Φωτεινή): Ρυθμίζει την οθνη πιο φωτεινή και εμφανίζει τις
πληροφορίες.
(Κανονική): Ρυθμίζει την οθνη στην τυπική φωτειντητα και
εμφανίζει τις πληροφορίες.
26GR
zΡυθμίσεις ιστογράμματος και φωτειν$τητας
Το ιστγραμμα είναι ένα γράφημα που εμφανίζει τη φωτειντητα μιας εικνας. Η
εμφάνιση του γραφήματος υποδεικνύει μια φωτεινή εικνα ταν κλίνει προς τα δεξιά
και μια σκοτεινή εικνα ταν κλίνει προς τα αριστερά.
• Αν προβάλλετε εικνες σε φωτειν εξωτερικ φως, αυξήστε τη φωτειντητα της
οθνης. Ωστσο, η ισχύς της μπαταρίας ενδέχεται να μειωθεί πιο γρήγορα σε τέτοιες
συνθήκες.
Επιλογή του μεγέθους εικ=νας ώστε να
ταιριάζει με τη χρήση.
1 Πατήστε το κουμπί MENU.
Χρήση των λειτουργιών λήψης
Το μέγεθος εικνας καθορίζει το μέγεθος του αρχείου εικνας που εγγράφεται
ταν κάνετε λήψη μιας εικνας.
Fσο πιο μεγάλο είναι το μέγεθος εικνας, τσο πιο πολλές λεπτομέρειες θα
αναπαραχθούν ταν η εικνα εκτυπωθεί σε χαρτί μεγάλων διαστάσεων. Fσο
πιο μικρ είναι το μέγεθος εικνας, τσο πιο πολλές εικνες μπορούν να
εγγραφούν. Επιλέξτε το μέγεθος εικνας που ταιριάζει με τον τρπο που θα
προβάλλετε τις εικνες.
Κουμπί MENU
(Μέγ. εικ$νας) με
2 Επιλέξτε
v/V/b/B στο κουμπί ελέγχου
t το επιθυμητ$ μέγεθος t
z.
27GR
Μέγεθος
εικ$νας
Κατευθυντήριες γραμμές χρήσης
(4000×3000)
Για εκτυπώσεις σε μέγεθος έως A3+
(3264×2448)
Για εκτυπώσεις σε μέγεθος έως A3
(2592×1944)
Για εκτυπώσεις σε μέγεθος έως A4
(2048×1536)
Για εκτυπώσεις σε μέγεθος έως L/2L
(640×480)
Για επισυνάψεις e-mail
Αριθμ$ς
εικ$νων
Εκτυπώσεις
Λιγτερες
Ευκρινείς
Περισστερες
Αδρές
(4000×2672)
Αναλογία διαστάσεων 3:2 για
εκτυπώσεις φωτογραφιών και καρτποστάλ
Λιγτερες
Ευκρινείς
(4000×2248)
Για προβολή σε τηλεραση υψηλής
ευκρίνειας.
Λιγτερες
Ευκρινείς
Περισστερες
Αδρές
(1920×1080)
Παρατήρηση
• Fταν εκτυπώνετε εικνες που έχουν ληφθεί σε αναλογία διαστάσεων 16:9, μπορεί να
κοπούν και τα δύο άκρα.
x Αριθμ=ς ακίνητων εικ=νων που μπορούν να εγγραφούν
(Μονάδες: Εικνες)
Χωρητικ$τητα Εσωτερική
μνήμη
Μέγεθος
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
12M
2
40
84
173
351
693
1401
2847
8M
2
56
118
242
493
972
1963
3991
5M
3
68
143
293
595
1174
2372
4821
3M
7
144
301
617
1253
2472
4991
10140
VGA
28GR
Περίπου
11 MB
"Memory Stick Duo" διαμορφωμένο με αυτήν την κάμερα
70
1383
2897
5924
12030
23730
47910
97390
3:2(11M)
2
43
91
187
380
751
1516
3082
16:9(9M)
2
44
94
192
390
770
1555
3162
16:9(2M)
11
230
482
987
2005
3955
7986
16230
Παρατηρήσεις
• Ο αριθμς των ακίνητων εικνων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και
το μέσο εγγραφής.
• Fταν ο αριθμς των υπολειπμενων εικνων προς λήψη είναι μεγαλύτερος απ 9.999,
εμφανίζεται η ένδειξη ">9999".
• Fταν γίνει αναπαραγωγή μιας εικνας που καταγράφηκε με άλλες κάμερες σε αυτήν την
κάμερα, η εικνα ενδεχομένως να μην εμφανίζεται στο πραγματικ μέγεθος εικνας.
Χρήση της λειτουργίας λήψης που ταιριάζει
στη σκηνή (Επιλογή σκηνικού)
το καντράν
1 Ρυθμίστε
λειτουργιών στο
(Επιλογή
σκηνικού).
την επιθυμητή
2 Επιλέξτε
λειτουργία με v/V/b/B στο
κουμπί ελέγχου t z.
Αν θέλετε να αλλάξετε σε άλλη σκηνή,
πατήστε το κουμπί MENU.
Χρήση των λειτουργιών λήψης
Εμφανίζεται μια λίστα των λειτουργιών
επιλογής σκηνής.
29GR
(Υψηλή ευαισθησία):
Πραγματοποιεί λήψη
εικ$νων χωρίς φλας ακ$μη
και σε χαμηλ$ φωτισμ$.
(Απαλή λήψη):
Πραγματοποιεί λήψη
εικ$νων με πιο απαλή
ατμ$σφαιρα για πορτραίτα
ανθρώπων, λουλουδιών,
κτλ.
(Φαγητά): Κάνει λήψη
συνθέσεων τροφίμων με
υπέροχα χρώματα.
(Παραλία):
Πραγματοποιεί λήψη
σκηνών σε παραλίες ή
λίμνες ενώ το μπλε του
νερού καταγράφεται με
περισσ$τερη ζωντάνια.
(Χι=νι): Πραγματοποιεί
λήψη λευκών σκηνών
χιονιού πιο καθαρά.
(Τοπία):
Πραγματοποιεί λήψη με
την εστίαση σε μακριν$
θέμα.
(Πυροτεχνήματα):
Πραγματοποιεί λήψη
πυροτεχνημάτων σε $λο
τους το μεγαλείο.
(Πορτραίτο σε
ημίφως): Πραγματοποιεί
λήψη ευκρινών εικ$νων
ανθρώπων σε σκοτεινά
μέρη χωρίς να χάνεται η
νυχτερινή ατμ$σφαιρα.
(Υποβρύχια):
Πραγματοποιεί υποβρύχια
λήψη σε φυσικά χρώματα
$ταν είναι προσαρτημένη
η αδιάβροχη θήκη.
(Ημίφως):
Πραγματοποιεί λήψη
νυχτερινών σκηνών χωρίς
να χάνεται η νυχτερινή
ατμ$σφαιρα.
Παρατήρηση
• Το φλας δεν ενεργοποιείται σε μερικές λειτουργίες.
30GR
Λήψη ταινιών
το καντράν
1 Ρυθμίστε
λειτουργιών στο
(Λειτουργία
ταινίας).
το κουμπί του κλείστρου μέχρι τέρμα για να
2 Πατήστε
ξεκινήσετε την εγγραφή.
ξανά το κουμπί κλείστρου μέχρι τέρμα για να
3 Πατήστε
σταματήσετε την εγγραφή.
x Προβολή ταινιών
Κουμπί
Χαρακτηριστικ$ αναπαραγωγής
z
Προσωρινή παύση
B
Γρήγορη προώθηση
b
Γρήγορη επανατύλιξη
V
Εμφανίζει την οθνη ελέγχου έντασης ήχου. Προσαρμζει την ένταση ήχου
με v/V.
Χρήση των λειτουργιών λήψης
1 Πατήστε το κουμπί
(Αναπαραγωγή) και πατήστε B (επμενο)/
b (προηγούμενο) στο κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε μια ταινία για
προβολή.
2 Πατήστε z.
x Μέγεθος εικ=νας
Fσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος εικνας, τσο υψηλτερη είναι η ποιτητα της
εικνας. Fσο μεγαλύτερη είναι η ποστητα των δεδομένων που
χρησιμοποιούνται ανά δευτερλεπτο (μέσος ρυθμς μετάδοσης bit), τσο πιο
ομαλή είναι η εικνα αναπαραγωγής.
Μέγεθος εικ$νας ταινίας
Μέσος ρυθμ$ς
μετάδοσης bit
Κατευθυντήριες γραμμές χρήσης
1280×720(Υψηλή)
9 Mbps
Λήψη ταινίας υψηλτερης ποιτητας για
εμφάνιση σε HDTV
1280×720(Τυπική)
6 Mbps
Λήψη ταινίας κανονικής ποιτητας για
εμφάνιση σε HDTV
VGA
3 Mbps
Λήψη σε μέγεθος εικνας κατάλληλο για
ανέβασμα στο Web
31GR
x Μέγιστος χρ=νος εγγραφής
Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τους κατά προσέγγιση μέγιστους χρνους
εγγραφής. Αυτοί είναι οι συνολικοί χρνοι για λα τα αρχεία ταινιών. Η
συνεχμενη λήψη είναι δυνατή για περίπου 29 λεπτά.
(Μονάδες: ώρα : λεπτ : δευτερλεπτο)
Χωρητικ$τητα Εσωτερική
μνήμη
Μέγεθος
Περίπου
11 MB
"Memory Stick Duo" διαμορφωμένο με αυτήν την κάμερα
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
1280×720(Υψηλή)
—
0:03:00
0:06:40
0:13:50
0:28:30
0:56:20
1:53:50
3:51:40
1280×720(Τυπική)
—
0:04:30
0:09:50
0:20:20
0:41:30
1:22:10
2:46:10
5:38:00
0:00:10
0:09:20
0:19:50
0:40:50
1:23:20
2:44:30
5:32:30 11:16:10
VGA
Παρατηρήσεις
• Ο χρνος εγγραφής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και το μέσο
εγγραφής.
• Ο χρνος συνεχμενων λήψεων διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης (θερμοκρασία,
κτλ.).
• Η εγγραφή ταινιών με μέγεθος ρυθμισμένο σε [1280×720] είναι εφικτή μνο σε "Memory
Stick PRO Duo".
32GR
Χρήση των λειτουργιών προβολής
Προβολή μεγεθυμένης εικ=νας (Ζουμ
αναπαραγωγής)
το κουμπί
1 Πατήστε
(Αναπαραγωγή) για να
εμφανίσετε μια εικ$να
και κατ$πιν πατήστε το
κουμπί (Ζουμ
αναπαραγωγής).
Η εικνα μεγεθύνεται κατά δύο
φορές το μέγεθος, στο κέντρο της
εικνας.
την κλίμακα
2 Προσαρμ$στε
και τη θέση ζουμ.
Εμφανίζει την προβαλλ=μενη
περιοχή ολ=κληρης της εικ=νας
Αναζήτηση εικ=νας (Ευρετήριο εικ=νων)
το κουμπί
1 Πατήστε
(Αναπαραγωγή) για να
Χρήση των λειτουργιών προβολής
Κουμπί : Μεγέθυνση.
Κουμπί W του κουμπιού W/T
(Ζουμ): Σμίκρυνση.
v/V/b/B στο κουμπί ελέγχου:
Ρυθμίζει τη θέση.
εμφανίσετε μια εικ$να και
κατ$πιν πατήστε το
(Ευρετήριο εικ$νων).
•
Πατήστε ξανά το κουμπί
(Ευρετήριο εικνων) για να
εμφανίσετε μια οθνη
ευρετηρίου με ακμη
περισστερες εικνες.
33GR
μια εικ$να με v/V/b/
2 Επιλέξτε
B στο κουμπί ελέγχου.
•
Για να επιστρέψετε στην οθνη μονής
εικνας, πατήστε z.
Προβολή ακίνητων εικ=νων με μουσική
(Παρουσίαση)
το κουμπί
1 Πατήστε
(Αναπαραγωγή) για να
εμφανίσετε μια ακίνητη εικ$να
και κατ$πιν πατήστε το κουμπί
MENU.
Κουμπί MENU
(Παρουσίαση) με
2 Επιλέξτε
v/V/b/B στο κουμπί ελέγχου
και κατ$πιν πατήστε z.
Επιλέξτε [Έναρξη] με v στο κουμπί ελέγχου και κατ$πιν
3 πατήστε
z.
Αρχίζει η παρουσίαση.
• Για να τερματίσετε την παρουσίαση, πατήστε z.
zΕπιλογή μουσικής υπ$κρουσης
Μπορείτε να μεταφέρετε ένα αρχείο μουσικής που θέλετε απ τα CD σας ή τα αρχεία
MP3 στην κάμερα για αναπαραγωγή κατά τη διάρκεια παρουσίασης. Για να
μεταφέρετε αρχεία μουσικής, εγκαταστήστε το λογισμικ "Music Transfer" (παρέχεται)
στον υπολογιστή σας (σελίδα 42) και κατπιν ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
1 Πατήστε MENU t
(Ρυθμίσεις) t
(Κύριες ρυθμίσεις) t [Λήψη μουσικής]
t [OK].
2 Δημιουργήστε σύνδεση USB μεταξύ της κάμερας και του υπολογιστή σας.
3 Ξεκινήστε και θέστε σε λειτουργία το "Music Transfer".
Για λεπτομέρειες σχετικά με το "Music Transfer", βλ. βοήθεια "Music Transfer".
34GR
Επιλογή της μορφής προβολής (Τρ=πος
προβολής)
Σας δίνει τη δυναττητα να επιλέξετε τη μορφή προβολής για εμφάνιση
πολλαπλών εικνων ταν χρησιμοποιείτε το "Memory Stick Duo".
το κουμπί
1 Πατήστε
(Αναπαραγωγή) για να
εμφανίσετε μια εικ$να και
κατ$πιν πατήστε το κουμπί
MENU.
Κουμπί MENU
(Τρ$πος
2 Επιλέξτε
προβολής) με v/V/b/B στο
κουμπί ελέγχου t την
επιθυμητή λειτουργία t z.
Παρατήρηση
• Fταν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή εικνων που εγγράφηκαν με άλλες κάμερες,
προβάλλετε τις εικνες σε [Προβ. φακέλου].
Χρήση των λειτουργιών προβολής
(Προβ. ημ/νίας): Εμφανίζει τις
εικνες βάσει ημερομηνίας.
(Προβολή συμβάντος): Αναλύει τις ημερομηνίες των λήψεων και τη
συχντητα, οργανώνει αυτματα τις εικνες σε ομάδες και τις εμφανίζει.
(Αγαπημένα): Εμφανίζει εικνες καταχωρημένες ως Αγαπημένα
(Προβ. φακέλου): Εμφανίζει και οργανώνει εικνες σε φακέλους.
35GR
Διαγραφή εικ$νων
Διαγραφή εικ=νων
το κουμπί
1 Πατήστε
(Αναπαραγωγή) για να
εμφανίσετε μια εικ$να και
κατ$πιν πατήστε το κουμπί
(Διαγραφή).
Κουμπί
(Διαγραφή)
v/V στο κουμπί
2 Πατήστε
ελέγχου για να επιλέξετε την
επιθυμητή ρύθμιση.
Pλες εικ. στο εύρος ημ/νίας:
Μπορείτε να διαγράψετε λες τις
Κουμπί MENU
εικνες στο εμφανιζμενο εύρος
ημερομηνίας. Ανάλογα με τον τρπο
προβολής, αυτ το στοιχείο θα είναι [Fλα σε αυτ το φάκελο] ή [Fλα σε
συμβάν].
Πολλαπλές εικ=νες: Μπορείτε να επιλέξετε και να διαγράψετε πολλαπλές
εικνες. Επιλέξτε τις εικνες, πατήστε z και κατπιν πατήστε το κουμπί
MENU για διαγραφή.
Αυτή την εικ=να: Μπορείτε να διαγράψετε την εικνα που εμφανίζεται επί
του παρντος.
Έξοδος: Ακυρώνει τη διαγραφή.
36GR
Διαγραφή =λων των εικ=νων (Διαμ=ρφωση)
Μπορείτε να διαγράψετε λα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο
"Memory Stick Duo" ή στην εσωτερική μνήμη. Αν εισαχθεί "Memory Stick
Duo", θα διαγραφούν λα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο "Memory
Stick Duo". Αν δεν εισαχθεί "Memory Stick Duo", θα διαγραφούν λα τα
δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη.
1 Πατήστε το κουμπί MENU.
Κουμπί MENU
Επιλέξτε
(Ρυθμίσεις) με V
2 στο
κουμπί ελέγχου και
κατ$πιν πατήστε z.
κατ$πιν πατήστε [Διαμ$ρφωση] t z.
4 Επιλέξτε [OK] και κατ$πιν πατήστε z.
Διαγραφή εικ$νων
(Εργαλείο "Memory Stick") ή
(Εργαλείο
3 Επιλέξτε
εσωτερ. μνήμης) με v/V/b/B στο κουμπί ελέγχου και
Παρατήρηση
• Η διαμρφωση διαγράφει μνιμα λα τα δεδομένα, συμπεριλαμβάνοντας τις
προστατευμένες εικνες, και δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των δεδομένων.
37GR
Σύνδεση σε άλλες συσκευές
Προβολή εικ=νων σε τηλε=ραση
την κάμερα στην τηλε$ραση με το καλώδιο
1 Συνδέστε
για ακροδέκτη πολλαπλών χρήσεων (παρέχεται).
Προς βύσμα
πολλαπλών
χρήσεων
Προς υποδοχές
εισ$δου ήχου/
βίντεο
Καλώδιο για ακροδέκτη πολλαπλών χρήσεων
zΠροβολή εικ$νων σε τηλε$ραση HD (υψηλή ευκρίνεια)
• Μπορείτε να προβάλλετε εικνες εγγεγραμμένες στην κάμερα αν συνδέσετε την
κάμερα σε τηλεραση υψηλής ευκρίνειας* με το καλώδιο προσαρμογέα εξδου HD
(πωλείται χωριστά). Χρησιμοποιήστε καλώδιο προσαρμογέα εξδου HD συμβατ με
Type2b.
• Ρυθμίζει το [COMPONENT] σε [HD(1080i)] κάτω απ το
(Κύριες ρυθμίσεις) στην
οθνη ρύθμισης.
Παρατήρηση
• Η ρύθμιση [Έξοδος βίντεο] έχει οριστεί στη λειτουργία [NTSC] απ το εργοστάσιο, για
να απολαμβάνετε ταινίες με βέλτιστη ποιτητα εικνας. Fταν οι εικνες δεν
εμφανίζονται καθλου ή εμφανίζονται με τρέμουλο στην τηλερασή σας, ίσως
χρησιμοποιείτε τηλεραση μνο με σύστημα PAL. Δοκιμάστε να αλλάξετε τη ρύθμιση
[Έξοδος βίντεο] σε [PAL] (σελίδα 50).
38GR
Εκτύπωση ακίνητων εικ=νων
Αν διαθέτετε εκτυπωτή συμβατ με PictBridge, μπορείτε να εκτυπώνετε εικνες
με την εξής διαδικασία.
Αρχικά, ρυθμίστε την κάμερα ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση USB μεταξύ της
κάμερας και του εκτυπωτή.
την κάμερα στον εκτυπωτή με το καλώδιο για
1 Συνδέστε
ακροδέκτη πολλαπλών χρήσεων (παρέχεται).
τον εκτυπωτή.
2 Ενεργοποιήστε
Αφού αποκατασταθεί η σύνδεση, εμφανίζεται η ένδειξη
.
MENU t
3 Πατήστε
(Εκτύπωση) με v/V/b/B στο
κουμπί ελέγχου t την
επιθυμητή λειτουργία t z.
(Αυτή την εικ=να): Εκτυπώστε την
εικνα που εμφανίζεται επί του παρντος.
(Πολλαπλές εικ=νες): Πατήστε b/B
για να εμφανίσετε την εικνα και κατπιν πατήστε z.
Κουμπί MENU
το επιθυμητ$ στοιχείο ρύθμισης και κατ$πιν το
4 Επιλέξτε
[OK] t z.
Η εικνα εκτυπώνεται.
• Αν δεν ήταν δυνατ να συνδέσετε τον εκτυπωτή, βεβαιωθείτε να ρυθμίσετε το [Σύνδεση
USB] κάτω απ το
(Κύριες ρυθμίσεις) στο [PictBridge].
zΕκτύπωση σε κατάστημα
Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε σε κατάστημα εκτύπωσης εικνες αποθηκευμένες στην
εσωτερική μνήμη απευθείας απ την κάμερα. Αντιγράψτε τις εικνες σε "Memory Stick
Duo" και κατπιν πηγαίνετε το "Memory Stick Duo" στο κατάστημα εκτύπωσης.
Τρπος αντιγραφής: Πατήστε MENU t
(Ρυθμίσεις) t
(Εργαλείο "Memory
Stick") t [Αντιγραφή] t [OK].
Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το κατάστημα εκτύπωσης φωτογραφιών.
Σύνδεση σε άλλες συσκευές
Παρατήρηση
39GR
zΥπέρθεση ημερομηνιών σε εικ$νες
Η κάμερα αυτή δεν περιλαμβάνει λειτουργία για την υπέρθεση ημερομηνίας σε εικνα.
Ο λγος γι' αυτ είναι να μην αντιγράφεται η ημερομηνία κατά την εκτύπωση.
Εκτύπωση σε κατάστημα:
Μπορείτε να ζητήσετε να εκτυπωθούν οι εικνες με υπέρθεση ημερομηνίας. Για
λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το κατάστημα εκτύπωσης φωτογραφιών.
Εκτύπωση στο σπίτι:
Συνδέστε σε εκτυπωτή συμβατ με PictBridge, πατήστε το κουμπί MENU και κατπιν
ρυθμίστε το [Εκτύπωση] t [Ημερομηνία] σε [Ημερομηνία] ή [Ημέρα και ώρα].
Υπέρθεση ημερομηνιών σε εικ=νες με χρήση PMB:
Με το παρεχμενο λογισμικ "PMB" εγκατεστημένο σε PC (σελίδα 42), μπορείτε να
κάνετε άμεσα υπέρθεση της ημερομηνίας σε εικνα. Ωστσο, να γνωρίζετε τι ταν
εκτυπώνονται οι εικνες με υπέρθεση ημερομηνίας, μπορεί να αντιγραφεί η
ημερομηνία, ανάλογα με τις ρυθμίσεις εκτύπωσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με το
"PMB", βλ. "PMB Guide" (σελίδα 43).
40GR
Χρήση της κάμερας με έναν υπολογιστή
x Χρήση του "PMB (Picture Motion Browser)"
Μπορείτε να απολαμβάνετε τις εγγεγραμμένες εικνες σο ποτέ άλλοτε αν
εκμεταλλευτείτε το λογισμικ. Το "PMB" περιλαμβάνεται σε ένα CD-ROM
(παρέχεται).
Υπάρχουν περισστερες λειτουργίες εκτς απ αυτές που παρατίθενται
παρακάτω, για να απολαμβάνετε τις εικνες σας. Για λεπτομέρειες, βλ. "PMB
Guide" (σελίδα 43).
Εισαγωγή σε
υπολογιστή
Ημερολ=γιο
Υπηρεσία μέσων
Προβολή εικ$νων
σε ημερολ$γιο.
Ανέβασμα εικ$νας σε
υπηρεσία μέσων.
CD/DVD
Εκτύπωση εικ$νων
με σφραγίδες
ημερομηνίας.
Δημιουργία δίσκου
δεδομένων με τη χρήση
συσκευής εγγραφής CD ή
συσκευής εγγραφής DVD.
Εξαγωγή σε
κάμερα
Σύνδεση σε άλλες συσκευές
Εκτύπωση
Εξαγωγή εικ$νων σε
"Memory Stick Duo" και
προβολή τους.
Παρατήρηση
• Το "PMB" δεν είναι συμβατ με υπολογιστές Macintosh.
41GR
x Στάδιο 1: Εγκατάσταση του "PMB" (παρέχεται)
Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικ (παρέχεται) αν ακολουθήσετε την
παρακάτω διαδικασία. Fταν εγκαθιστάτε το "PMB", θα εγκατασταθεί και το
"Music Transfer".
• Συνδεθείτε ως Διαχειριστής (Administrator).
1 Ελέγξτε το περιβάλλον του υπολογιστή σας.
Συνιστώμενο περιβάλλον για χρήση "PMB" και "Music Transfer"
Λειτουργικ= σύστημα (προ-εγκατεστημένο): Microsoft Windows XP*1
SP3/Windows Vista*2 SP1
Κεντρική μονάδα επεξεργασίας: Intel Pentium III 800 MHz ή ταχύτερος
(Για αναπαραγωγή/επεξεργασία ταινιών υψηλής ευκρίνειας: Intel Pentium
4 2,8 GHz ή ταχύτερος/ Intel Pentium D 2,8 GHz ή ταχύτερος/ Intel Core
Duo 1,66 GHz ή ταχύτερος/ Intel Core 2 Duo 1,20 GHz ή ταχύτερος)
Μνήμη: 512 MB ή περισστερα (Για αναπαραγωγή/επεξεργασία ταινιών
υψηλής ευκρίνειας: 1 GB ή περισστερη)
Σκληρ=ς δίσκος (Χώρος δίσκου που απαιτείται για εγκατάσταση):
Περίπου 500 MB
Οθ=νη: Ανάλυση οθνης: 1.024 × 768 κουκκίδες ή περισστερο
Μνήμη βίντεο: 32 MB ή περισστερο (Συνιστάται: 64 MB ή περισστερο)
*1 Δεν υποστηρίζονται εκδσεις 64 bit και Starter (Edition).
*2 Δεν υποστηρίζεται Starter (Edition).
τον υπολογιστή σας και εισάγετε το CD2 Ενεργοποιήστε
ROM (παρέχεται) στη μονάδα CD-ROM.
Εμφανίζεται η οθνη του μενού εγκατάστασης.
κλικ στο [Install]
3 Κάντε
(Εγκατάσταση).
Εμφανίζεται η οθνη "Choose Setup
Language".
τις οδηγίες στην οθ$νη για να
4 Ακολουθήστε
ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
5 Βγάλτε το CD-ROM αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
42GR
x Στάδιο 2: Εισαγωγή εικ=νων στον υπολογιστή σας
χρησιμοποιώντας "PMB"
μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία στην
1 Εισάγετε
κάμερα και κατ$πιν πατήστε το κουμπί
(Αναπαραγωγή).
την κάμερα με τον υπολογιστή σας.
2 Συνδέστε
Στην οθνη της κάμερας εμφανίζεται "Γίνεται σύνδεση…".
1 Προς υποδοχή USB
Καλώδιο για
ακροδέκτη
πολλαπλών
χρήσεων
2 Προς βύσμα
πολλαπλών
χρήσεων
• Η ένδειξη
εμφανίζεται στην οθνη κατά τη διάρκεια της περιδου επικοινωνίας.
Μη χειριστείτε τον υπολογιστή σο εμφανίζεται η ένδειξη. Fταν η ένδειξη αλλάξει
σε
, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε ξανά τον υπολογιστή.
x Στάδιο 3: Προβολή "PMB Guide"
διπλ$ κλικ στο εικονίδιο
1 Κάντε
(PMB Guide) στην επιφάνεια
εργασίας.
•
Για να αποκτήσετε πρσβαση στο "PMB
Guide" απ το μενού έναρξης: Κάντε
κλικ στα [Start] (Έναρξη) t [All
Programs] (Fλα τα προγράμματα) t
[Sony Picture Utility] t [Help] (Βοήθεια)
t [PMB Guide].
Σύνδεση σε άλλες συσκευές
κλικ στο κουμπί [Import] (Εισαγωγή).
3 Κάντε
Για λεπτομέρειες, βλ. "PMB Guide".
43GR
Παρατηρήσεις
• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο για τον ακροδέκτη πολλαπλών χρήσεων απ την κάμερα
ενώ η κάμερα βρίσκεται σε λειτουργία ή εμφανίζεται η ένδειξη "Πρσβαση…" στην
οθνη της κάμερας. Αν κάνετε κάτι τέτοιο, ενδέχεται να προκληθεί καταστροφή στα
δεδομένα.
• Fταν χρησιμοποιείτε μπαταρία με χαμηλή εναπομένουσα φρτιση, ενδέχεται να μην
μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα ή τα δεδομένα ενδέχεται να καταστραφούν.
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα εναλλασσμενου ρεύματος (πωλείται
χωριστά) και το καλώδιο USB /AV/ DC IN για ακροδέκτη πολλαπλών χρήσεων
(πωλείται χωριστά).
x Χρήση της κάμερας με τον υπολογιστή Macintosh σας
Μπορείτε να αντιγράφετε εικνες σε υπολογιστή Macintosh. Ωστσο, το "PMB"
δεν είναι συμβατ. Fταν εξάγονται εικνες στο "Memory Stick Duo",
προβάλλετε τις σε [Προβ. φακέλου].
Μπορείτε να εγκαταστήσετε το "Music Transfer" σε υπολογιστή Macintosh.
Συνιστώμενο περιβάλλον υπολογιστή
Το παρακάτω περιβάλλον συνιστάται για υπολογιστή συνδεδεμένο με μια
κάμερα.
Συνιστώμενο περιβάλλον για εισαγωγή εικ=νων
Λειτουργικ= σύστημα (προ-εγκατεστημένο): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 έως v10.5)
Υποδοχή USB: Παρέχεται ως στάνταρ
Συνιστώμενο περιβάλλον για χρήση "Music Transfer"
Λειτουργικ= σύστημα (προ-εγκατεστημένο): Mac OS X (v10.3 έως v10.5)
Μνήμη: 64 MB ή περισστερη (συνιστώνται 128 MB ή περισστερη)
Σκληρ=ς δίσκος (Χώρος δίσκου που απαιτείται για εγκατάσταση): Περίπου
50 MB
44GR
Αλλαγή ρυθμίσεων κάμερας
Αλλαγή των ήχων λειτουργίας
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο που παράγεται ταν χειρίζεστε την κάμερα.
1 Πατήστε το κουμπί MENU.
Κουμπί MENU
(Ρυθμίσεις) με V
2 Επιλέξτε
στο κουμπί ελέγχου και
κατ$πιν πατήστε z.
(Κύριες ρυθμίσεις) με v/V/b/B στο κουμπί
3 Επιλέξτε
ελέγχου και κατ$πιν πατήστε [Μπιπ] t την επιθυμητή
λειτουργία t z.
Κλείστρο: Ενεργοποιεί τον ήχο κλείστρου ταν πατάτε το κουμπί
κλείστρου.
Υψηλ=ς/Χαμηλ=ς: Ενεργοποιεί τον ήχο μπιπ/κλείστρου ταν πατάτε το
κουμπί ελέγχου/κλείστρου. Αν θέλετε να χαμηλώσετε την ένταση του ήχου,
επιλέξτε [Χαμηλς].
Pχι: Απενεργοποιεί το χαρακτηριστικ ήχο/ήχο κλείστρου.
Αλλαγή ρυθμίσεων κάμερας
45GR
Χρήση των στοιχείων MENU
Εμφανίζει τις διαθέσιμες λειτουργίες για εύκολη ρύθμιση ταν η κάμερα
βρίσκεται σε λειτουργία λήψης ή αναπαραγωγής. Στην οθνη εμφανίζονται
μνο τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για κάθε λειτουργία.
Επιλέξτε
(Ρυθμίσεις) t [Κύριες ρυθμίσεις] t [Αρχικοποίηση] για να
αρχικοποιήσετε τις ρυθμίσεις στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.
το κουμπί MENU για
1 Πατήστε
να εμφανίσετε την οθ$νη
μενού.
Κουμπί MENU
το επιθυμητ$
2 Επιλέξτε
αντικείμενο μενού με τα v/V/
b/B στο κουμπί ελέγχου.
Κατά την αναπαραγωγή,
επιβεβαιώστε με το πάτημα
του z.
το κουμπί MENU για να απενεργοποιήσετε την
3 Πατήστε
οθ$νη μενού.
x MENU σε λειτουργία λήψης
Στοιχείο
Περιγραφή
Λειτουργία λήψης
ταινίας
Αλλάζει τις ρυθμίσεις ανάλογα με τον τρπο λήψης σκηνών
ταινίας.
(
Μέγ. εικνας
Αυτματα/
Υψηλή ευαισθησία/
Ρυθμίζει το μέγεθος της εικνας.
(
/
/
/
/
/
(
1280×720(Υψηλή)/
/
/
1280×720(Τυπική)/
Επιλέγει τη μέθοδο συνεχούς λήψης.
EV
Προσαρμζει χειροκίνητα την έκθεση.
ISO
Επιλέγει φωτεινή ευαισθησία.
Normal/
VGA)
Ριπή/BRK±0.3EV, BRK±0.7EV, BRK±1.0EV)
(–2,0EV έως +2,0EV)
(Αυτματα/ISO 80 έως ISO 3200)
46
)
Λειτουργία ΕΓΓ
(
GR
Υποβρύχια)
Στοιχείο
Περιγραφή
Ισορροπία λευκού
Προσαρμζει τους χρωματικούς τνους σύμφωνα με τις συνθήκες
φωτισμού του περίγυρου.
(
Αυτματα/
Φως ημέρας/
φθορισμού 1,
Φως φθορισμού 2,
n Πυράκτωσης/
Φλας)
Συννεφιά/
Φως
Φως φθορισμού 3/
Υποβρύχια ισορ. λευκού
Προσαρμζει τα χρώματα κατά την υποβρύχια λήψη.
Εστίαση
Αλλάζει τη μέθοδο εστίασης.
(
Αυτματα/
Υποβρύχια 1,
(
Πολλαπλή AF/
1.0 m/3.0 m/7.0 m/ )
Λειτουργία φωτομέτρου
Υποβρύχια 2)
Κεντρική AF/
Σημειακή AF/0.5 m/
Ρυθμίζει ποιο μέρος του θέματος πρέπει να μετρηθεί για να
καθοριστεί η έκθεση.
(
Πολλαπλή/
Κεντρική/
Σημειακή)
Αναγνώριση σκηνής
Ανιχνεύει αυτματα τις συνθήκες λήψης και κατπιν
πραγματοποιεί τη λήψη.
Ευαισθησία χαμγελου
Ρυθμίζει το επίπεδο ευαισθησίας για να ανιχνεύσει χαμγελο.
(
Αυτματα/
Προηγμένο)
( Πλατύ χαμγελο/
χαμγελο)
Ανίχνευση προσώπου
Κανονικ χαμγελο/
Ελαφρύ
Επιλέγει το θέμα προτεραιτητας για την προσαρμογή της
εστίασης ταν χρησιμοποιείται ανίχνευση προσώπου.
(
Fχι/
Αυτματα/
Προτεραιτητα παιδιών/
Προτεραιτητα ενηλίκων)
Ένταση φλας
Προσαρμζει την ποστητα φωτς φλας.
Μείωση κλειστών
ματιών
Ρυθμίζει τη λειτουργία μείωσης κλειστών ματιών.
Μείωση κκκινων
ματιών
Επιλέγεται ώστε να μειωθεί το φαινμενο των κκκινων ματιών.
DRO
Βελτιστοποιεί τη φωτειντητα και την αντίθεση.
Λειτουργ. χρώματος
Αλλάζει τη ζωηράδα της εικνας ή προσθέτει ειδικά εφέ.
SteadyShot
Επιλέγει τη λειτουργία κατά του θολώματος.
(
(
(
(
(
(Ρυθμίσεις)
Τυπικ/
Αυτματα/
Αυτματα/
Fχι/
Fχι)
Ναι/
Fχι)
DRO standard/
Κανονική/
Λήψη/
)
Ζωντανά/
Συνεχμενα/
Αλλάζει τις ρυθμίσεις κάμερας.
DRO plus)
Σέπια/
Fχι)
Ασπρμαυρα)
Αλλαγή ρυθμίσεων κάμερας
(
/
47GR
x MENU σε τρ=πο προβολής
Στοιχείο
Περιγραφή
(Παρουσίαση)
Αναπαράγει διαδοχικές εικνες μαζί με εφέ και μουσική.
(Λίστα ημ/νίας)
Επιλέγει τη λίστα ημερομηνίας αναπαραγωγής.
(Λίστα συμβάντων)
Επιλέγει την ομάδα συμβάντων που θα αναπαραχθεί.
(Τρπος προβολής)
Αλλάζει τους τρπους προβολής.
(
(Φίλτρο κατά
πρσωπα)
Προβολή συμβάντος/
Αγαπημένα/
Αναπαράγει εικνες που έχουν φιλτραριστεί για να
ανταποκρίνονται σε ορισμένες συνθήκες.
(
(Προσθ./Αφαίρ.
Αγαπημ.)
Προβ. ημ/νίας/
Προβ. φακέλου)
Fχι/
Fλοι οι άνθρωποι/
Χαμγελα)
Παιδιά/
Νήπια/
Προσθέτει εικνες στα Αγαπημένα ή αφαιρεί εικνες απ τα
Αγαπημένα.
(
Αυτή την εικνα/
Πολλαπλές εικνες/
Πρ. λων σε
εύρος ημ/νίας*/
Αφ. λων σε εύρος ημ/νίας*)
* Το κείμενο που εμφανίζεται διαφέρει ανάλογα με κάθε τρπο
προβολής.
(Ρετουσάρισμα)
Ρετουσάρει ακίνητες εικνες.
(
Περικοπή/
Διρθωση κκκινων ματιών/
Μάσκα
κατάργ. ευκρίνειας/
Απαλή εστίαση/
Μερικ χρώμα/
Φακς μάτι ψαριού/
Διασταυρούμενο φίλτρο/
Ακτινωτ θλωμα/
Ρετρ/
Χαμγελα)
(Πολλαπλά νέα
μεγέθη)
(Διαγραφή)
Αλλάζει το μέγεθος εικνας ανάλογα με τη χρήση.
(
HDTV/
Blog / E-mail)
Διαγράφει εικνες.
(
Αυτή την εικνα/
Πολλαπλές εικνες/
Fλες εικ. στο
εύρος ημ/νίας*)
* Το κείμενο που εμφανίζεται διαφέρει ανάλογα με κάθε τρπο
προβολής.
(Προστασία)
Αποτρέπει την τυχαία διαγραφή.
(
Αυτή την εικνα/
Πολλαπλές εικνες)
Προσθέτει σημάδι παραγγελίας εκτύπωσης στην εικνα που θέλετε
να εκτυπώσετε σε "Memory Stick Duo".
(
Πολλαπλές εικνες)
Εκτυπώνει εικνες χρησιμοποιώντας εκτυπωτή συμβατ με
PictBridge.
(
Αυτή την εικνα/
Πολλαπλές εικνες)
(Περιστροφή)
Περιστρέφει μια ακίνητη εικνα.
(Επιλογή φακέλου)
(Ρυθμίσεις)
48GR
Αυτή την εικνα/
(Εκτύπωση)
Επιλέγει το φάκελο για να προβάλλετε εικνες.
Αλλάζει τις ρυθμίσεις, εκτς απ τις ρυθμίσεις λήψης.
Χρήση των στοιχείων
(Ρυθμίσεις)
Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Τα
(Ρυθμίσεις λήψης) εμφανίζονται μνον ταν οι ρυθμίσεις έχουν εισαχθεί
απ τη λειτουργία λήψης.
το κουμπί MENU για
1 Πατήστε
να εμφανίσετε την οθ$νη
μενού.
Κουμπί MENU
(Ρυθμίσεις) με V
2 Επιλέξτε
στο κουμπί ελέγχου και
κατ$πιν πατήστε z.
το επιθυμητ$ στοιχείο με v/V/b/B στο κουμπί
3 Επιλέξτε
ελέγχου και κατ$πιν πατήστε z.
το κουμπί MENU για να απενεργοποιήσετε την
4 Πατήστε
οθ$νη ρυθμίσεων.
Στοιχείο
Περιγραφή
(Ρυθμίσεις
λήψης)
Φωτισμς AF
Ο φωτισμς AF παρέχει συμπληρωματικ
φωτισμ για πιο εύκολη εστίαση σε ένα θέμα σε
σκοτειν περιβάλλον.
Γραμμή πλέγματος
Ρυθμίζει αν θα εμφανίζονται γραμμές πλέγματος
στην οθνη.
Ψηφιακ ζουμ
Επιλέγει τη λειτουργία ψηφιακού ζουμ.
Φακς μετατροπής
Ρυθμίζεται για την επίτευξη κατάλληλης
εστίασης ταν τοποθετείται φακς μετατροπής.
Αυτμ προσανατολ
Fταν η κάμερα περιστρέφεται για τη λήψη
εικνας πορτραίτου (κάθετα), η κάμερα
εγγράφει την αλλαγή θέσης της και εμφανίζει
την εικνα σε θέση πορτραίτου.
Αυτμ ανασκπηση
Εμφανίζει την εγγεγραμμένη εικνα στην οθνη
για περίπου δύο δευτερλεπτα αμέσως μετά τη
φωτογράφηση μιας ακίνητης εικνας.
Αλλαγή ρυθμίσεων κάμερας
Κατηγορία
49GR
Κατηγορία
Στοιχείο
Περιγραφή
(Κύριες
ρυθμίσεις)
Μπιπ
Επιλέγει ή απενεργοποιεί τον ήχο που παράγεται
ταν χειρίζεστε την κάμερα.
Language Setting
Επιλέγει τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί για
τα στοιχεία μενού, τις προειδοποιήσεις και τα
μηνύματα.
Οδηγς λειτουργίας
Επιλέγει αν θα εμφανίζεται ο οδηγς
λειτουργίας ταν χειρίζεστε την κάμερα.
Αρχικοποίηση
Αρχικοποιεί τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις τους.
Λειτουρ. επίδειξης
Ρυθμίζει αν θα προβάλλεται μια επίδειξη της
λειτουργίας κλείστρου χαμγελου και
αναγνώρισης σκηνής.
COMPONENT
Επιλέγει τον τύπο εξδου σήματος βίντεο
ανάλογα με την τηλεραση που είναι
συνδεδεμένη.
Έξοδος βίντεο
Ρυθμίζει την έξοδο σήματος βίντεο σύμφωνα με
το σύστημα χρώματος της τηλερασης του
συνδεδεμένου εξοπλισμού βίντεο.
Προβολή ευρύ ζουμ
Αναπαράγει ακίνητες εικνες με αναλογία
διαστάσεων 4:3 ή 3:2 ως αναλογία διαστάσεων
16:9 σε τηλεραση υψηλής ευκρίνειας (HD).
Σύνδεση USB
Επιλέγει τη λειτουργία USB ταν συνδέεται η
κάμερα σε υπολογιστή ή εκτυπωτή συμβατ με
PictBridge χρησιμοποιώντας καλώδιο για
ακροδέκτη πολλαπλών χρήσεων.
Λήψη μουσικής
Αλλάζει μουσικά αρχεία με "Music Transfer".
Μορφή μουσικής
Διαγράφει λα τα αρχεία μουσικής υπκρουσης
που είναι αποθηκευμένα στην κάμερα.
Διαμρφωση
Διαμορφώνει το "Memory Stick Duo".
Δημιουρ φακέλ ΕΓΓ
Δημιουργεί φάκελο στο "Memory Stick Duo" για
την εγγραφή εικνων.
Αλλαγή φακέλ ΕΓΓ
Αλλάζει τον φάκελο που δημιουργείται επί του
παρντος για την εγγραφή εικνων.
Διαγρ φακέλου ΕΓΓ
Διαγράφει φακέλους στο "Memory Stick Duo".
Αντιγραφή
Αντιγράφει λες τις εικνες της εσωτερικής
μνήμης σε "Memory Stick Duo".
Αριθμς αρχείου
Επιλέγει τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την
εκχώρηση αριθμών αρχείων σε εικνες.
(Εργαλείο
εσωτερ. μνήμης)
Διαμρφωση
Διαμορφώνει την εσωτερική μνήμη.
Αριθμς αρχείου
Επιλέγει τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την
εκχώρηση αριθμών αρχείων σε εικνες.
(Ρυθμίσεις
ρολογιού)
Ρύθμιση περιοχής
Προσαρμζει την ώρα στην τοπική ώρα της
επιλεγμένης περιοχής.
Ρύθμ ημερ & ώρας
Ρυθμίζει την ημερομηνία και ώρα.
(Εργαλείο
"Memory Stick")
50GR
Λοιπά
Λίστα εικονιδίων που εμφανίζονται στην
οθ=νη
Τα εικονίδια εμφανίζονται στην οθνη για να υποδείξουν την κατάσταση της
κάμερας.
Μπορείτε να αλλάξετε την ένδειξη οθνη με το DISP (ένδειξη οθνης) στο
κουμπί ελέγχου (σελίδα 26).
Pταν φωτογραφίζετε ακίνητες
εικ=νες
A
Οθ$νη
Ένδειξη
Υπλοιπο μπαταρίας
Προειδοποίηση χαμηλής
μπαταρίας
Μέγεθος εικνας
• Τα εικονίδια περιορίζονται στη
λειτουργία
(Εύκολη λήψη).
Επιλογή σκηνής
Pταν κάνετε λήψη ταινιών
Καντράν λειτουργιών
(ευφυής αυτματη
ρύθμιση, αυτματο
πργραμμα, λειτουργία
ταινίας)
Εικονίδιο αναγνώρισης
σκηνής
Λειτουργία λήψης
ταινίας
Κατά την αναπαραγωγή
Ισορροπία λευκού
SteadyShot
Προειδοποίηση για
κουνημένες φωτογραφίες
Λοιπά
Λειτουργία φωτομέτρου
Αναγνώριση σκηνής
DRO
51GR
Οθ$νη
Ένδειξη
Οθ$νη
Ένδειξη
Ένδειξη ευαισθησίας
ανίχνευσης χαμγελου
2009 1 1
9:30 ΑΜ
Ημερομηνία/Ώρα
εγγραφής της εικνας
αναπαραγωγής
z STOP
z PLAY
Οδηγς λειτουργίας για
αναπαραγωγή εικνας
bB BACK/
NEXT
Επιλογή εικνων
V VOLUME
Ρύθμιση έντασης ήχου
Κλιμάκωση ζουμ
Λειτουργία χρώματος
Πραγματοποιείται
σύνδεση PictBridge
C
Οθ$νη
Φάκελος εγγραφής
Τρπος προβολής
Φίλτρο κατά πρσωπα
Φάκελος αναπαραγωγής
96
Αριθμς εγγράψιμων
εικνων
12/12
Αριθμς εικνας/
Αριθμς εικνων που
έχουν εγγραφεί σε
επιλεγμένο φάκελο
100λεπ
Εγγράψιμος χρνος
Αγαπημένα
Προστασία
Ένδειξη
Εξαγωγή PMB
Μέσο εγγραφής/
αναπαραγωγής
("Memory Stick Duo",
εσωτερική μνήμη)
Ζουμ αναπαραγωγής
Αλλαγή φακέλου
Παραγγελία εκτύπωσης
(DPOF)
Φωτισμς AF
B
Οθ$νη
Ένδειξη
Μείωση κκκινων
ματιών
z
Κλείδωμα AE/AF
Λειτουργία φωτομέτρου
ISO400
Αριθμς ISO
Λειτουργία φλας
Αργή ταχύτητα
κλείστρου NR
Φρτιση φλας
125
Ταχύτητα κλείστρου
Ισορροπία λευκού
F3.5
Τιμή διαφράγματος
+2.0EV
Τιμή έκθεσης
Ένδειξη καρέ εύρεσης
εύρους AF
1.0 m
Ημιχειροκίνητη τιμή
Μάκρο
52GR
ΕΓΓ
Αναμονή
Εγγραφή ταινίας/
Αναμονή ταινίας
0:12
Χρνος εγγραφής (λ:δ)
101-0012
Αριθμς αρχείου φακέλου
ISO 400
Αριθμς ISO
D
Οθ$νη
Ένδειξη
Αυτματος
χρονοδιακπτης
C:32:00
Οθνη αυτοδιάγνωσης
Προορισμς
Προειδοποίηση
υπερθέρμανσης
Φακς μετατροπής
Ανίχνευση προσώπου
Ριπή/Οριοθέτηση
Πλήρες αρχείο
διαχείρισης
Καρέ εύρεσης εύρους AF
Σταυρνημα σημειακής
φωτομέτρησης
+2.0EV
Τιμή έκθεσης
500
Ταχύτητα κλείστρου
F3.5
Τιμή διαφράγματος
Πραγματοποιείται
σύνδεση PictBridge
N
Αναπαραγωγή
Γραμμή αναπαραγωγής
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Ένδειξη γεωγραφικού
πλάτους και μήκους
Ιστγραμμα
• Η ένδειξη
εμφανίζεται ταν το
ιστγραμμα στην
οθνη
απενεργοποιείται.
Λοιπά
Ένταση ήχου
53GR
Περισσ=τερα για την κάμερα ("Εγχειρίδιο
του Cyber-shot")
Το "Εγχειρίδιο του Cyber-shot", που περιλαμβάνεται στο CD-ROM
(παρέχεται), περιγράφει λεπτομερώς τον τρπο χρήσης της κάμερας. Ανατρέξτε
σε αυτ για εμπεριστατωμένες οδηγίες σχετικά με πολλές λειτουργίες της
κάμερας.
• Χρειάζεστε το Adobe Reader για την ανάγνωση του "Εγχειρίδιο του Cybershot". Αν δεν το έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, μπορείτε να το
κατεβάσετε απ την ιστοσελίδα: http://www.adobe.com/
x Για χρήστες Windows
τον υπολογιστή σας και εισάγετε το CD1 Ενεργοποιήστε
ROM (παρέχεται) στη μονάδα CD-ROM.
κλικ στο "Cyber-shot
2 Κάντε
Handbook".
Το "Οδηγς Cyber-shot για
προχωρημένους", που περιέχει
πληροφορίες για αξεσουάρ της
κάμερας, εγκαθίσταται ταυτχρονα.
το "Εγχειρίδιο του Cyber-shot" απ$ το
3 Ξεκινήστε
εικονίδιο συντ$μευσης στην επιφάνεια εργασίας.
x Για χρήστες Macintosh
τον υπολογιστή σας και εισάγετε το CD1 Ενεργοποιήστε
ROM (παρέχεται) στη μονάδα CD-ROM.
το φάκελο [Handbook] και αντιγράψτε το
2 Επιλέξτε
"Handbook.pdf" που είναι αποθηκευμένο στο φάκελο
[GR] στον υπολογιστή σας.
ολοκληρωθεί η αντιγραφή, κάντε διπλ$ κλικ στο
3 Αφού
"Handbook.pdf".
54GR
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την κάμερα, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.
1 Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία και ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο του
Cyber-shot" (PDF).
Αν εμφανιστεί ένας κωδικς πως το "C/E:ss:ss" στην οθνη,
ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο του Cyber-shot".
2 Αφαιρέστε την μπαταρία, περιμένετε περίπου ένα λεπτ=, εισάγετέ
την ξανά και μετά ενεργοποιήστε.
3 Αρχικοποιήστε τις ρυθμίσεις (σελίδα 49).
4 Συμβουλευτείτε τον αντιπρ=σωπο της Sony ή το τοπικ=
εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Sony.
Κατά την επισκευή κάμερας που περιλαμβάνει εσωτερική μνήμη ή λειτουργία
αρχείων μουσικής, ενδεχομένως να γίνει έλεγχος των δεδομένων της κάμερας,
χωρίς να είναι απολύτως αναγκαίο, με σκοπ την επιβεβαίωση και βελτίωση των
συμπτωμάτων δυσλειτουργίας. Η Sony δεν θα αντιγράψει ούτε θα αποθηκεύσει
οποιαδήποτε απ τα δεδομένα αυτά.
Μπαταρία και τροφοδοσία
Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε την μπαταρία.
• Εισάγετε την μπαταρία σωστά πατώντας το μοχλ εξαγωγής μπαταρίας (σελίδα 13).
Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
• Αφού τοποθετήσετε την μπαταρία στην κάμερα, μπορεί να μεσολαβήσει ένα μικρ
διάστημα μέχρι την ενεργοποίησή της.
μπαταρία.
Λοιπά
• Εισάγετε την μπαταρία σωστά (σελίδα 13).
• Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Εισάγετε μια φορτισμένη μπαταρία (σελίδα 11).
• Η μπαταρία έχει εξαντλήσει το ριο ζωής της. Αντικαταστήστε τη με μια νέα
• Χρησιμοποιήστε μια συνιστώμενη μπαταρία.
55GR
Η συσκευή τίθεται ξαφνικά εκτ=ς λειτουργίας.
• Ανάλογα με τη θερμοκρασία της κάμερας και της μπαταρίας, η κάμερα μπορεί να
απενεργοποιηθεί αυτματα για να προστατευτεί. Σε αυτή την περίπτωση, στην οθνη
LCD εμφανίζεται ένα μήνυμα πριν απενεργοποιηθεί η κάμερα.
• Αν δεν χρησιμοποιήσετε την κάμερα για τρία περίπου λεπτά ενώ η τροφοδοσία είναι
ενεργοποιημένη, η κάμερα απενεργοποιείται αυτματα για να αποφευχθεί η
εξάντληση της μπαταρίας. Ενεργοποιήστε την κάμερα ξανά (σελίδα 16).
• Η μπαταρία έχει εξαντλήσει το ριο ζωής της. Αντικαταστήστε τη με μια νέα
μπαταρία.
Η ένδειξη υπ=λοιπης διάρκειας φ=ρτισης δεν είναι σωστή.
• Η φρτιση μπαταρίας θα εξαντληθεί γρήγορα και η πραγματική υπλοιπη διάρκεια
φρτισης μπαταρίας θα είναι μικρτερη απ την ένδειξη στις ακλουθες
περιπτώσεις:
– Fταν χρησιμοποιείτε την κάμερα σε υπερβολικά θερμ ή ψυχρ μέρος.
– Fταν χρησιμοποιείτε συχνά το φλας και το ζουμ.
– Fταν ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε επανειλημμένα την κάμερα.
– Fταν ρυθμίσετε τη φωτειντητα οθνης πιο υψηλά με τη χρήση των ρυθμίσεων
DISP (εμφάνιση οθνης).
• Προέκυψε διαφορά μεταξύ της ένδειξης υπλοιπης διάρκειας φρτισης και της
πραγματικής υπλοιπης διάρκειας φρτισης της μπαταρίας. Αποφορτίστε πλήρως
την μπαταρία μία φορά και κατπιν φορτίστε την μπαταρία για να διορθώσετε την
ένδειξη.
• Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Εισάγετε τη φορτισμένη μπαταρία (σελίδα 11).
• Η μπαταρία έχει εξαντλήσει το ριο ζωής της. Αντικαταστήστε τη με μια νέα
μπαταρία.
Δεν μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία ενώ βρίσκεται μέσα στην κάμερα.
• Δεν μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα
εναλλασσμενου ρεύματος (πωλείται χωριστά). Χρησιμοποιήστε το φορτιστή
μπαταρίας (παρέχεται) για να φορτίσετε την μπαταρία.
Κατά τη φ=ρτιση της μπαταρίας, αναβοσβήνει η λυχνία CHARGE.
• Βγάλτε και εισάγετε ξανά την μπαταρία, φροντίζοντας να την τοποθετήσετε σωστά.
• Η θερμοκρασία μπορεί να μην είναι κατάλληλη για φρτιση. Δοκιμάστε ξανά να
φορτίσετε την μπαταρία ταν η θερμοκρασία της κυμαίνεται εντς του σωστού
εύρους (10°C έως 30°C).
56GR
Λήψη ακίνητων εικ=νων/ταινιών
Δεν είναι δυνατή η εγγραφή εικ=νων.
• Ελέγξτε την ελεύθερη χωρητικτητα της εσωτερικής μνήμης ή "Memory Stick Duo"
(σελίδες 28, 32). Αν είναι γεμάτη, κάντε ένα απ τα παρακάτω:
– Διαγράψτε τις άχρηστες εικνες (σελίδα 36).
– Αλλάξτε το "Memory Stick Duo".
• Δεν μπορείτε να εγγράψετε εικνες ενώ φορτίζετε το φλας.
• Fταν φωτογραφίζετε ακίνητες εικνες, ρυθμίστε το καντράν λειτουργιών σε θέση
διαφορετική απ την
(Λειτουργία ταινίας).
• Ρυθμίστε το καντράν λειτουργιών σε
(Λειτουργία ταινίας) ταν πραγματοποιείτε
λήψη ταινιών.
• Η εγγραφή ταινιών με μέγεθος ρυθμισμένο σε [1280×720] είναι εφικτή μνο σε
"Memory Stick PRO Duo". Fταν χρησιμοποιείτε μέσα εγγραφής διαφορετικά απ
"Memory Stick PRO Duo", ρυθμίστε το μέγεθος εικνας ταινίας σε [VGA].
• Η κάμερα είναι σε λειτουργία επίδειξης κλείστρου χαμγελου. Ρυθμίστε το [Λειτουρ.
επίδειξης] στο [Fχι].
Στην εικ=να εμφανίζονται λευκές, μαύρες, κ=κκινες, μοβ ή άλλες γραμμές ή η
εικ=να εμφανίζεται κοκκινωπή.
• Το φαινμενο αυτ ονομάζεται κηλίδωση. Δεν πρκειται για δυσλειτουργία.
Προβολή εικ=νων
Δεν μπορείτε να αναπαράγετε εικ=νες.
• Πατήστε το κουμπί
(Αναπαραγωγή) (σελίδα 19).
• Το νομα φακέλου/αρχείου έχει αλλάξει στον υπολογιστή σας.
• Δεν παρέχεται καμία εγγύηση για αναπαραγωγή, σε αυτήν την κάμερα, αρχείων που
περιέχουν εικνες που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία σε υπολογιστή ή εικνων που
λήφθηκαν με άλλες κάμερες.
• Η κάμερα είναι σε λειτουργία USB. Διαγράψτε τη σύνδεση USB.
• Μπορεί να μην είστε σε θέση να αναπαράγετε μερικές εικνες που είναι
αποθηκευμένες στο "Memory Stick Duo" και έχουν εγγραφεί με άλλες κάμερες.
Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή τέτοιων εικνων στην προβολή φακέλου
(σελίδα 35).
• Αυτ προκαλείται με την αντιγραφή εικνων απ τον υπολογιστή στο "Memory Stick
Duo" χωρίς το "PMB". Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή τέτοιων εικνων στην
προβολή φακέλου (σελίδα 35).
Λοιπά
57GR
Προφυλάξεις
Μη χρησιμοποιείτε/αποθηκεύετε
την κάμερα στα ακ=λουθα μέρη
Πληροφορίες για τον καθαρισμ=
• Σε υπερβολικά ζεστά, κρύα ή υγρά μέρη
Σκουπίστε την επιφάνεια της οθνης με
ένα κιτ καθαρισμού οθνων LCD
(πωλείται χωριστά) για να αφαιρέσετε
δαχτυλιές, σκνη, κτλ.
Για παράδειγμα σε ένα αυτοκίνητο
σταθμευμένο στον ήλιο, η κάμερα μπορεί
να παραμορφωθεί και αυτ μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία.
• Κάτω απ άμεσο ηλιακ φως ή κοντά σε
καλοριφέρ
Η κάμερα μπορεί να αποχρωματιστεί ή
να παραμορφωθεί και αυτ μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία.
• Σε τοποθεσία που υπκειται σε
κραδασμούς
• Κοντά σε μέρη με ισχυρά μαγνητικά
πεδία
• Σε μέρη με άμμο ή σκνη
Φροντίστε να μην εισχωρήσει άμμος ή
σκνη στο εσωτερικ της κάμερας. Αυτ
μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της
κάμερας και σε μερικές περιπτώσεις
αυτή η δυσλειτουργία δεν μπορεί να
επιδιορθωθεί.
Πληροφορίες για τη μεταφορά
Μην κάθεστε σε καρέκλα ή άλλο μέρος με
την κάμερα στην πίσω τσέπη του
παντελονιού ή της φούστας σας, επειδή
αυτ μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία
ή βλάβη στην κάμερα.
58GR
Καθαρισμ=ς της οθ=νης LCD
Καθαρισμ=ς του φακού
Σκουπίστε το φακ με ένα μαλακ πανί
για να αφαιρέσετε δαχτυλιές, σκνη, κτλ.
Καθαρισμ=ς της επιφάνειας της κάμερας
Καθαρίστε την επιφάνεια της κάμερας με
ένα μαλακ πανί ελαφρά βρεγμένο με
νερ και κατπιν σκουπίστε την επιφάνεια
με ένα στεγν πανί. Για την αποφυγή
βλάβης στο φινίρισμα ή στο περίβλημα:
– Μην εκθέτετε την κάμερα σε χημικά
προϊντα πως διαλυτικ, βενζίνη,
οινπνευμα, αναλώσιμα πανιά,
εντομοαπωθητικ, αντιηλιακ ή
εντομοκτνο.
– Μην αγγίζετε την κάμερα με καμία απ
τις παραπάνω ουσίες στα χέρια σας.
– Μην αφήνετε την κάμερα σε επαφή με
καουτσούκ ή βινύλιο για μεγάλο
χρονικ διάστημα.
Πληροφορίες για τις
θερμοκρασίες λειτουργίας
Η κάμερά σας είναι σχεδιασμένη για
χρήση σε θερμοκρασίες μεταξύ 0°C και
40°C. Δεν συνιστάται η φωτογράφηση σε
εξαιρετικά κρύα ή ζεστά μέρη που
βρίσκονται εκτς αυτού του εύρους.
Πληροφορίες για τη συμπύκνωση
υγρασίας
Αν η κάμερα μεταφερθεί απευθείας απ
ένα κρύο σε ένα ζεστ χώρο, ενδέχεται να
συμπυκνωθεί υγρασία στο εσωτερικ ή
στο εξωτερικ της κάμερας. Αυτή η
συμπύκνωση υγρασίας μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία της κάμερας.
Αν προκύψει συμπύκνωση υγρασίας
Απενεργοποιήστε την κάμερα και
περιμένετε περίπου μία ώρα για να
εξατμιστεί η υγρασία. Να γνωρίζετε τι αν
επιχειρήσετε να φωτογραφίσετε με
υπολειπμενη υγρασία στο εσωτερικ του
φακού, δεν θα μπορείτε να εγγράψετε
καθαρές εικνες.
Πληροφορίες για την εσωτερική
επαναφορτιζ=μενη εφεδρική
μπαταρία
Μέθοδος φ=ρτισης της εσωτερικής
επαναφορτιζ=μενης εφεδρικής
μπαταρίας
Λοιπά
Η κάμερα αυτή διαθέτει μια εσωτερική
επαναφορτιζμενη μπαταρία για τη
διατήρηση της ημερομηνίας και ώρας
καθώς και άλλων ρυθμίσεων, ανεξάρτητα
αν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη ή
απενεργοποιημένη.
Αυτή η επαναφορτιζμενη μπαταρία
παραμένει συνεχώς φορτισμένη ενσω
χρησιμοποιείτε την κάμερα. Ωστσο, αν
χρησιμοποιείτε την κάμερα μνο για
σύντομα χρονικά διαστήματα,
εκφορτίζεται σταδιακά και αν δεν
χρησιμοποιήσετε καθλου την κάμερα για
περίπου ένα μήνα, θα εκφορτιστεί
εντελώς. Στην περίπτωση αυτή, φροντίστε
να φορτίσετε αυτήν την
επαναφορτιζμενη μπαταρία πριν
χρησιμοποιήσετε την κάμερα.
Ωστσο, ακμη και αν αυτή η
επαναφορτιζμενη μπαταρία δεν είναι
φορτισμένη, μπορείτε ακμη να
χρησιμοποιήσετε την κάμερα αλλά δεν θα
υπάρχει ένδειξη ημερομηνίας και ώρας.
Εισάγετε τη φορτισμένη μπαταρία στην
κάμερα και κατπιν αφήστε την κάμερα
απενεργοποιημένη για τουλάχιστον
24 ώρες.
59GR
Προδιαγραφές
Κάμερα
[Σύστημα]
Συσκευή εικνας: 7,79 mm (τύπου 1/2,3)
έγχρωμο CCD, φίλτρο πρωτεύοντος
χρώματος
Συνολικς αριθμς pixel της κάμερας:
Κατά προσέγγιση 12,4 Megapixel
Αριθμς ενεργών pixel της κάμερας:
Κατά προσέγγιση 12,1 Megapixel
Φακς: Φακς ζουμ Carl Zeiss Vario-Tessar
5×
f = 5 mm – 25 mm (28 mm – 140 mm
(ισοδύναμο φιλμ 35 mm))
F3,3 (W) – F5,2 (T)
Κατά τη λήψη ταινιών (16:9): 31 mm –
155 mm
Κατά τη λήψη ταινιών (4:3): 37 mm –
185 mm
Έλεγχος έκθεσης: Αυτματη έκθεση,
Επιλογή σκηνής (10 λειτουργίες)
Ισορροπία λευκού: Αυτματη, Φως ημέρας,
Συννεφιά, Φθορισμού 1,2,3, Πυράκτωσης,
Φλας
Υποβρύχια ισορροπία λευκού: Αυτματα,
Υποβρύχια 1,2
Μεσοδιάστημα εγγραφής για λειτουργία
ριπής: Περίπου 1,8 δευτερλεπτα
Μορφή αρχείου:
Ακίνητες εικνες: Συμβατ με JPEG
(DCF Έκδ. 2.0, Exif Έκδ. 2.21, MPF
Baseline), συμβατ με DPOF
Ταινίες: MPEG-4 Visual
Μέσο εγγραφής: Εσωτερική μνήμη
(περίπου 11 MB), "Memory Stick Duo"
Φλας: Εύρος φλας (Ευαισθησία ISO
(Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης)
ρυθμισμένος στο Auto):
Περίπου 0,2 m έως 3,0 m (W)/
περίπου 0,5 m έως 1,9 m (T)
60GR
[Υποδοχές σύνδεσης εισ=δου και
εξ=δου]
Ακροδέκτης πολλαπλών χρήσεων Type2b
(AV-out(SD/HD Component)/USB/DCin):
Έξοδος βίντεο
Έξοδος ήχου (Στερεοφωνικ)
Επικοινωνία USB
Επικοινωνία USB: Hi-Speed USB (συμβατ
με USB 2.0)
[Οθ=νη LCD]
Οθνη LCD:
DSC-W290: 7,5 cm (τύπος 3,0) Μονάδα
TFT
DSC-W270/W275: 6,7 cm (τύπος 2,7)
Μονάδα TFT
Συνολικς αριθμς κουκκίδων: 230 400 (960 ×
240) κουκκίδες
[Ισχύς, γενικά]
Ισχύς: Επαναφορτιζμενη μπαταρία
NP-BG1, 3,6 V
NP-FG1 (πωλείται χωριστά), 3,6 V
Προσαρμογέας εναλλασσμενου
ρεύματος AC-LS5K (πωλείται χωριστά),
4,2 V
Κατανάλωση ισχύος (κατά τη λήψη):
DSC-W290: 1,1 W
DSC-W270/W275: 1,0 W
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: –20°C έως
+60°C
Διαστάσεις:
DSC-W290: 97,6 × 57,4 × 22,6 mm (Π/Υ/Β,
χωρίς προεξοχές)
DSC-W270/W275: 97,6 × 56,6 × 22,6 mm
(Π/Υ/Β, χωρίς προεξοχές)
Βάρος (μαζί με μπαταρία NP-BG1,
"Memory Stick Duo"):
DSC-W290: Περίπου 174 g
DSC-W270/W275: Περίπου 164 g
Μικρφωνο: Μονοφωνικ
Ηχείο: Μονοφωνικ
Εκτύπωση Exif: Συμβατή
PRINT Image Matching III: Συμβατή
PictBridge: Συμβατή
Φορτιστής μπαταρίας BC-CSGD/
BC-CSGE
Εμπορικά σήματα
Απαιτήσεις ισχύος: AC 100 V έως 240 V,
50/60 Hz, 2 W
Τάση εξδου: DC 4,2 V, 0,25 A
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: –20°C έως
+60°C
Διαστάσεις: Περίπου 83 × 55 × 24 mm
(Π/Υ/Β)
Βάρος: Περίπου 55 g
σήματα της Sony Corporation.
, "Cyber-shot", "Memory
Stick”,
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick
Duo",
, "Memory Stick
PRO Duo",
,
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate",
,
"PhotoTV HD", "Info LITHIUM"
• Τα Microsoft, Windows, DirectX και
Windows Vista είναι σήματα
κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της
Microsoft Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής ή/και σε άλλες
χώρες.
• Τα Macintosh και Mac OS είναι
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα
της Apple Inc.
• Τα Intel, MMX και Pentium είναι
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα
της Intel Corporation.
• Η επωνυμία Adobe και Reader είναι
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα
της Adobe Systems Incorporated στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή/και
σε άλλες χώρες.
• Επιπλέον, τα ονματα των συστημάτων
και προϊντων που χρησιμοποιούνται σε
αυτ το εγχειρίδιο είναι, σε γενικές
γραμμές, εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα των αντίστοιχων
δημιουργών ή κατασκευαστών τους.
Ωστσο, σε αυτ το εγχειρίδιο τα σήματα
™ ή ® δεν χρησιμοποιούνται σε λες τις
περιπτώσεις.
Επαναφορτιζ=μενη μπαταρία
NP-BG1
Χρησιμοποιούμενη μπαταρία: Μπαταρία
ιντων λιθίου
Μέγιστη τάση: DC 4,2 V
Ονομαστική τάση: DC 3,6 V
Μέγιστο ρεύμα φρτισης: 1,44 A
Μέγιστη τάση φρτισης: DC 4,2 V
Χωρητικτητα:
τυπική: 3,4 Wh (960 mAh)
ελάχιστη: 3,3 Wh (910 mAh)
Ο σχεδιασμς και οι προδιαγραφές
υπκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση.
• Τα ακλουθα σύμβολα είναι εμπορικά
Λοιπά
61GR
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
[ Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτ το
προϊν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε
ικανοποιημένοι απ τη χρήση του. Στην
απίθανη περίπτωση που το προϊν σας
χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη
διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς
ή μ’ ένα μέλος του δικτύου
εξουσιοδοτημένων σέρβις (ASN) της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ)
ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ’
αυτή την εγγύηση ή στα συνοδευτικά
φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της
Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε
λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου
ASN, για παράδειγμα σε τηλεφωνικούς
καταλγους, στους καταλγους
προϊντων μας και στις ιστοσελίδες μας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή
ταλαιπωρία σας, συνιστούμε να διαβάσετε
προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού
ψάξετε για επισκευή κατά τη διάρκεια της
εγγύησης.
[ Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊν
της Sony που αγοράσατε, εφ’ σον κάτι
τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που
συνδευαν το προϊν σας, υπ την
προϋπθεση τι αγοράστηκε εντς της
Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται τι το
προϊν είναι απαλλαγμένο απ κάθε
ελάττωμα σχετιζμενο με τα υλικά ή την
κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ
ΕΤΟΥΣ απ την ημερομηνία της αρχικής
αγοράς. Η αρμδια για να προσφέρει και
εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση
εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται
σ’ αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδευτικ
φυλλάδιο στη χώρα που επιδιώκεται η
επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντς της περιδου εγγύησης,
αποδειχθεί ελαττωματικ το προϊν (κατά
την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λγω
ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η
Sony ή ένα μέλος του δικτύου ASN της
Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα
επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’
επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για
εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊν ή τα
ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντς
εύλογου χρνου, βάσει των ρων και
συνθηκών που παρατίθενται παρακάτω.
Η Sony και τα μέλη του δικτύου ASN
μπορούν να αντικαταστήσουν
ελαττωματικά προϊντα ή εξαρτήματα με
νέα ή ανακυκλωμένα προϊντα ή
εξαρτήματα. Fλα τα προϊντα και
εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί
γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
[ Pροι
1.Επισκευές δυνάμει της παρούσας
εγγύησης θα γίνονται μνο εάν
προσκομισθεί το πρωττυπο τιμολγιο ή
η απδειξη πώλησης (με την ένδειξη της
ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του
προϊντος και του ονματος του
εμπρου) μαζί με το ελαττωματικ
προϊν εντς της περιδου εγγύησης. Η
Sony και τα μέλη του δικτύου ASN
μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν
επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως
εάν δεν προσκομισθούν τα
προαναφερμενα έγγραφα ή εάν δεν
προκύπτουν απ αυτά η ημερομηνία
αγοράς, το προϊν ή το μοντέλο του
προϊντος ή το νομα του εμπρου. Η
παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος
του μοντέλου ή ο σειριακς αριθμς του
προϊντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί,
αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2.Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια/
διαγραφή σε αφαιρούμενα ή
αποσπώμενα μέσα ή συσκευές
αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα
αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊν
σας για επισκευή κατά την περίοδο
εγγύησης.
3.Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα
έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς
που συνδέονται με τη μεταφορά του
προϊντος σας προς και απ τη Sony ή
μέλος του δικτύου ASN.
62GR
4.Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα
εξής:
•Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή
αντικατάσταση εξαρτημάτων ως
αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
•Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα
οποία προβλέπεται περιοδική
αντικατάσταση κατά τη διάρκεια
ζωής ενς προϊντος πως μη
επαναφορτιζμενες μπαταρίες,
φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες,
λάμπες, κλπ.).
•Ζημιά ή ελαττώματα που
προκλήθηκαν λγω μη τήρησης των
οδηγιών χρήσης, λειτουργίας ή
χειρισμού.
•Ζημιές ή αλλαγές στο προϊν που
προκλήθηκαν απ
5.Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μνο τα
υλικά μέρη του προϊντος. Δεν καλύπτει
το λογισμικ (είτε της Sony, είτε τρίτων
κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται
ή πρκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης
τελικού χρήστη ή χωριστές δηλώσεις
εγγύησης ή εξαιρέσεις απ την εγγύηση.
[ Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των σων αναφέρονται
ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία
εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νμου ή
άλλη) σον αφορά την ποιτητα, την
απδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία,
την καταλληλτητα του προϊντος ή του
λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το
προϊν, για συγκεκριμένο σκοπ. Εάν η
ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως
ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony
εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μνο
στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η
ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε
εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως
(στο μέτρο που το επιτρέπει η ισχύουσα
νομοθεσία) θα περιορίζεται στη διάρκεια
ισχύος της παρούσας εγγύησης.
Λοιπά
s Κακή χρήση, που περιλαμβάνει
* χειρισμ που επιφέρει φυσική,
αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή
αλλαγές στο προϊν ή βλάβη σε
οθνες υγρών κρυστάλλων
* μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις
οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή
χρήση του προϊντος
* μη συντήρηση του προϊντος
σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής
συντήρησης της Sony
* εγκατάσταση ή χρήση του
προϊντος με τρπο μη σύμφωνο με
τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
πρτυπα ασφαλείας που ισχύουν
στη χώρα που έχει εγκατασταθεί
και χρησιμοποιείται το προϊν.
s Μολύνσεις απ ιούς ή χρήση του
προϊντος με λογισμικ που δεν
παρέχεται με το προϊν ή λανθασμένη
εγκατάσταση του λογισμικού.
s Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των
συστημάτων με τα οποία
χρησιμοποιείται ή στα οποία
ενσωματώνεται το προϊν εκτς απ
άλλα προϊντα της Sony ειδικά
σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται
με το εν λγω προϊν.
s Χρήση του προϊντος με εξαρτήματα,
περιφερειακ εξοπλισμ και άλλα
προϊντα των οποίων ο τύπος, η
κατάσταση και το πρτυπο δεν
συνιστώνται απ τη Sony.
s Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή
απ άτομα που δεν είναι μέλη της
Sony ή του δικτύου ASN.
s Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση
της Sony, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται:
* η αναβάθμιση του προϊντος πέρα
απ τις προδιαγραφές ή τα
χαρακτηριστικά που περιγράφονται
στο εγχειρίδιο χρήσης ή
* οι τροποποιήσεις του προϊντος με
σκοπ να συμμορφωθεί προς
εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρτυπα
ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες
για τις οποίες το προϊν δεν είχε
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
ειδικά.
s Αμέλεια.
s Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές
και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις,
υπερβολική θερμτητα, ακατάλληλο
εξαερισμ, υπέρταση, υπερβολική ή
εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση
εισδου, ακτινοβολία,
ηλεκτροστατικές εκκενώσεις
συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού,
άλλες εξωτερικές δυνάμεις και
επιδράσεις.
63GR
Η μοναδική υποχρέωση της Sony
σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η
επισκευή ή η αντικατάσταση προϊντων
που υπκεινται στους ρους και συνθήκες
της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για
οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που
σχετίζεται με τα προϊντα, το σέρβις, την
παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων
– των οικονομικών και άυλων απωλειών –
του τιμήματος που καταβλήθηκε για την
αγορά του προϊντος – της απώλειας
κερδών, εισοδήματος, δεδομένων,
επικαρπίας ή χρήσης του προϊντος ή
οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊντων –
της άμεσης, παρεπμενης ή επακλουθης
απώλειας ή ζημίας, ακμη και αν αυτή η
απώλεια ή ζημία αφορά σε:
s Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία
του προϊντος ή συνδεδεμένων
προϊντων λγω ελαττωμάτων ή μη
διαθεσιμτητας κατά την περίοδο που
αυτ βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος
του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε
διακοπή διαθεσιμτητας του
προϊντος, απώλεια χρνου χρήστη ή
διακοπή της εργασίας.
s Παροχή ανακριβών πληροφοριών
απ το προϊν ή απ συνδεδεμένα
προϊντα.
s Ζημιά ή απώλεια προγραμμάτων
λογισμικού ή αφαιρούμενων μέσων
αποθήκευσης δεδομένων ή
s Μολύνσεις απ ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και
ζημιές, που υπκεινται σε οιεσδήποτε
γενικές αρχές δικαίου,
συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή
άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης
σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης,
και απλυτης ευθύνης (ακμα και για
θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του
δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη
δυναττητα πρκλησης τέτοιων ζημιών).
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία
απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις
εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή
περιορίζει την ευθύνη της μνο στη
μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η
ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα,
μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση
ή τον περιορισμ ζημιών που οφείλονται
σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ
προθέσεως παράπτωμα, σε δλο και
παρμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η
ευθύνη της Sony κατά την παρούσα
εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που
καταβλήθηκε για την αγορά του
προϊντος, ωστσο αν η ισχύουσα
νομοθεσία επιτρέπει μνο περιορισμούς
ευθυνών υψηλτερου βαθμού, θα ισχύουν
οι τελευταίοι.
[ Τα επιφυλασσ=μενα ν=μιμα
δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα
δικαιώματα που απορρέουν απ την
παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους
ρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να
παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που
πηγάζουν απ την ισχύουσα εθνική
νομοθεσία σχετικά με την πώληση
καταναλωτικών προϊντων. Η παρούσα
εγγύηση δεν θίγει τα νμιμα δικαιώματα
που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα
που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να
περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας
εναντίον των προσώπων απ τα οποία
αγοράσατε το προϊν. Η διεκδίκηση
οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας
εναπκειται αποκλειστικά σε εσάς.
[ Sony Hellas A.E.E.
Ρ. Φεραίου 44-46 & Λ. Μεσογείων 253255154 51 Ν. Ψυχικ
[ Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
Sony
Τηλ. 801 11 92000
e-mail : cic-greece@eu.sony.com
Version 1.0 - 01.2004
64GR
Λοιπά
65GR
Bu ürünle ilgili ek bilgiler ve sıkça sorulan
soruların yanıtları Müşteri Desteği Web sitemizde
bulunabilir.
Πρσθετες πληροφορίες σχετικά με το προϊν
αυτ και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις
μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακ τπο
υποστήριξης πελατών μας.
VOC (Uçucu Organik Bileşke) içermeyen bitkisel yağ
menşeli mürekkeple, %70’i veya daha fazlası yeniden
kazanılmış kağıda basılmıştır.
Εκτυπωμένο σε 70% ή περισσ$τερο ανακυκλωμένο
χαρτί με χρήση μελανιού βασισμένου σε φυτικά έλαια,
που δεν εμπεριέχει ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις).
Printed in China
Download PDF

advertising