Sony | SAL500F40G | Sony SAL500F40G G SSM 500 mm F4 Οδηγίες χρήσης

Ελληνικά
4-416-307-04(1) (EL)
Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του φακού μπορείτε να βρείτε στην
ενότητα “ Οδηγίες χρήσης”. Άλλες πληροφορίες, όπως σημειώσεις
σχετικά με τη χρήση, μπορείτε να βρείτε στις ενότητες “ Οδηγίες
χρήσης” και “Προφυλάξεις πριν από τη χρήση” σε ξεχωριστό έντυπο.
Φροντίστε να διαβάσετε και τα δύο έγγραφα πριν από τη χρήση του φακού.
Αυτός ο φακός είναι σχεδιασμένος για συστήματα A-mount, που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε φωτογραφικές μηχανές α της Sony.
Σημειώσεις για τη χρήση

Εναλλάξιμος φακός
 Οδηγίες χρήσης


500mm F4 G SSM
A-mount
SAL500F40G

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν το φακό σε φωτογραφική μηχανή E-mount,
προσαρμόστε έναν προσαρμογέα στήριξης που πωλείται χωριστά. Μην
τοποθετείτε το φακό απευθείας στην φωτογραφική μηχανή E-mount, ειδάλλως
μπορεί να προκαλέσετε φθορές και στα δύο μέρη.
Όταν μεταφέρετε τη φωτογραφική μηχανή με τοποθετημένο το φακό, πάντα να
κρατάτε σφιχτά και τη μηχανή και το φακό.
Αυτός ο φακός δεν είναι αδιάβροχος, παρόλο που έχει σχεδιαστεί με γνώμονα
την προστασία από τη σκόνη και τις πιτσιλιές. Αν χρησιμοποιείτε τη μηχανή υπό
βροχή κ.λπ., φροντίζετε να προστατεύετε το φακό από τις σταγόνες νερού.
Κατά την αποθήκευση ή μεταφορά, προστατεύστε τον φακό από τυχόν πτώσεις.
Όταν κάνετε λήψη με αυτόν τον φακό, χρησιμοποιείτε σταθερό τρίποδο.
Βινιετάρισμα
©2012 Sony Corporation

Όταν χρησιμοποιείτε τον φακό, οι γωνίες της οθόνης σκουραίνουν σε σχέση με
το κέντρο. Για να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο (που καλείται βινιετάρισμα),
κλείστε το διάφραγμα κατά 1 έως 2 βήματα.
 Ονομασίες εξαρτημάτων
1···Δακτύλιος εστίασης 2···Κλίμακα απόστασης 3···Κλίμακα βάθους πεδίου
4···Επαφές φακού 5···Υποδοχή φίλτρου 6···Κλείδωμα υποδοχής φίλτρου
7···Δείκτης απόστασης 8···Κουμπιά σταθεροποίησης εστίασης 9···Διακόπτης
λειτουργίας εστίασης 10···Κουμπί κλειδώματος στεφάνης 11···Διακόπτης
λειτουργίας DMF 12···Δείκτης στερέωσης φακού 13···Διακόπτης ρύθμισης
εύρους εστίασης 14···Υποδοχή ιμάντα 15···Κουμπί προκαθορισμένης εστίασης
16···Διακόπτης ηχητικού σήματος 17···Διακόπτης σταθεροποίησης εστίασης/
προεστίασης 18···Διακόπτης περιορισμού εύρους εστίασης
Τεχνικά χαρακτηριστικά

1
2
Όνομα (Όνομα μοντέλου)
Εστιακή απόσταση ισοδύναμη με φορμά
35 mm*1 (mm)
Ομάδες-στοιχεία φακού*2
Γωνία προβολής 1*3
Γωνία προβολής 2*3
Ελάχιστη εστίαση*4 (m (πόδια))
Μέγιστη μεγέθυνση (×)
Ελάχιστο βήμα f
Διάμετρος φίλτρου (mm)
Διαστάσεις (μέγιστη διάμετρος × ύψος)
(mm (in.))
Βάρος (γρ. (oz))
3
4
7
8
9
10
6
5
6
5


Αυτός ο φακός είναι εξοπλισμένος με έναν κωδικοποιητή απόστασης.
Ο κωδικοποιητής απόστασης επιτρέπει μετρήσεις μεγαλύτερης ακρίβειας (ADI)
με χρήση φλας για τη διαδικασία.
Ανάλογα με τον μηχανισμό του φακού, η εστιακή απόσταση μπορεί να αλλάξει
με τυχόν αλλαγή της απόστασης λήψης. Στην εστιακή απόσταση θεωρείται ότι
ο φακός είναι εστιασμένος στο άπειρο.
Στοιχεία που περιλαμβάνονται: Φακός (1), μπροστινό κάλυμμα φακού (1),
πίσω κάλυμμα φακού (1), θήκη φακού (1), ιμάντας (1), πολωμένο (κυκλικό)
φίλτρο plug-in (1), σώμα (1), ιμάντας για το σώμα (1), κλειδιά για το σώμα (2),
σετ τυπωμένης τεκμηρίωσης
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προειδοποίηση.
16
17
Το

10-11
5°
3°10’
4 (13,12)
0,135
f/32
42 (αποκλειστική χρήση)
Περίπου 140 × 367,5
(5 5/8 × 14 1/2)
Περίπου 3.460 (122)
*1 Η τιμή για την εστιακή απόσταση ισοδύναμη με φορμά 35 mm αφορά ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές με εναλλάξιμους φακούς εξοπλισμένες με αισθητήρα
εικόνας μεγέθους APS-C.
*2 Στις τιμές ομάδων και στοιχείων φακού περιλαμβάνεται το φίλτρο plug-in.
*3 Η τιμή για τη γωνία προβολής 1 αφορά φωτογραφικές μηχανές με φορμά
35 mm, και εκείνη για τη γωνία προβολής 2 αφορά ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές με εναλλάξιμους φακούς εξοπλισμένες με αισθητήρα εικόνας
μεγέθους APS-C.
*4 Ελάχιστη εστίαση είναι η απόσταση από τον αισθητήρα εικόνας έως το θέμα.
11
12
13
14
15
18
500mm F4 G SSM (SAL500F40G)
750
είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.
Πίνακας βάθους πεδίου (σε μέτρα)
F4
F5,6
F8
F11
F16
F22
F32

1759-
1292-
914-
647-
458-
324-
229-
50m
48,7-51,4
48,2-51,9
47,5-52,7
46,6-54,0
45,3-55,9
43,6-58,7
41,3-63,4
30m
29,6-30,5
29,4-30,6
29,2-30,9
28,8-31,3
28,3-31,9
27,6-32,8
26,8-34,2
20m
19,79-20,21
19,73-20,28
19,61-20,40
19,46-20,58
19,24-20,83
18,94-21,20
18,53-21,74
15m
14,89-15,12
14,85-15,15
14,79-15,22
14,70-15,31
14,58-15,44
14,41-15,64
14,18-15,92
10m
9,95-10,05
9,94-10,06
9,91-10,09
9,88-10,13
9,83-10,18
9,75-10,26
9,65-10,37
7m
6,976-7,024
6,971-7,029
6,959-7,041
6,943-7,058
6,919-7,083
6,887-7,118
6,841-7,167
5m
4,988-5,012
4,987-5,013
4,982-5,019
4,974-5,026
4,963-5,037
4,948-5,053
4,927-5,075
4m
3,993-4,007
3,993-4,008
3,989-4,011
3,985-4,015
3,979-4,021
3,970-4,030
3,958-4,043
Download PDF

advertising