Sony | SAL500F40G | Sony SAL500F40G G SSM 500 mm F4 Οδηγίες χρήσης

4-416-308-11(1) (EL)
 Τοποθέτηση/αφαίρεση του φακού
Για να τοποθετήσετε το φακό
1
 Τοποθέτηση τριπόδου
Τοποθετήστε το τρίποδο στο φακό και όχι στη φωτογραφική μηχανή.
Για αλλαγή από οριζόντια σε κάθετη θέση και αντίστροφα
Αφαιρέστε το πίσω και το μπροστινό κάλυμμα του φακού και το κάλυμμα
του σώματος της φωτογραφικής μηχανής.
Λασκάρετε το κουμπί κλειδώματος της στεφάνης στη στεφάνη στερέωσης
του τριπόδου και περιστρέψτε τη φωτογραφική μηχανή προς οποιαδήποτε
κατεύθυνση. Μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα οριζόντια/κάθετη θέση χωρίς να
αποσταθεροποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, ενώ χρησιμοποιείτε τρίποδο.


Εναλλάξιμος φακός
 Οδηγίες χρήσης
2
500mm F4 G SSM
SAL500F40G
Ευθυγραμμίστε τον πορτοκαλί δείκτη στο σώμα του φακού με τον
πορτοκαλί δείκτη στη φωτογραφική μηχανή (δείκτης κουμπώματος),
έπειτα εισαγάγετε το φακό στο στήριγμα της φωτογραφικής μηχανής
και περιστρέψτε τον δεξιόστροφα μέχρι να κλειδώσει.


A-mount
Η στεφάνη στερέωσης του τριπόδου έχει ένα μηχανισμό διακοπής περιστροφής κάθε
90°. Περιστρέφοντας τη φωτογραφική μηχανή μέχρι να κουμπώσει στη θέση της σας
επιτρέπει να ρυθμίσετε με ακρίβεια τη θέση της φωτογραφικής μηχανής.
Σφίξτε καλά το κουμπί κλειδώματος στεφάνης αφού ρυθμίσετε τη θέση της
φωτογραφικής μηχανής.
Μην πατάτε το κουμπί απελευθέρωσης του φακού στη φωτογραφική μηχανή,
όταν τοποθετείτε το φακό.
Μην τοποθετείτε το φακό υπό γωνία.
 Τοποθέτηση του ιμάντα
©2012 Sony Corporation
Τοποθετήστε τον ιμάντα, ώστε να μεταφέρεται εύκολα ο φακός. Ακολουθήστε
τα βήματα (1) και (2) για να τοποθετήσετε τον ιμάντα.


Για να αφαιρέσετε το φακό
(1)
Ενώ πατάτε και κρατάτε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης του φακού στη
φωτογραφική μηχανή, περιστρέψτε το φακό αριστερόστροφα μέχρι το τέρμα,
έπειτα αφαιρέστε το φακό.
 Τοποθέτηση της θήκης φακού
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε παρασολέιγ για να μειώσετε τη λάμψη και να
διασφαλίσετε μέγιστη ποιότητα εικόνας.
Λασκάρατε τη βίδα κλειδώματος της θήκης του φακού και γλιστρήστε τη θήκη
του φακού επάνω από το μπροστινό μέρος του φακού. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη
του φακού έχει τοποθετηθεί σωστά και σφίξτε τη βίδα.
Για να προστατεύσετε το φακό από ενδεχόμενη πτώση, βεβαιωθείτε ότι έχετε
τοποθετήσει τον ιμάντα σωστά, έτσι ώστε να μην χαλαρώσει από το φακό.
Όταν μεταφέρετε τη φωτογραφική μηχανή με τοποθετημένο το φακό, ο ιμάντας
πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο φακό. Μη συνδέετε τον ιμάντα στη φωτογραφική
μηχανή.
 Εστίαση
Για εναλλαγή μεταξύ AF (αυτόματης εστίασης)/MF (χειροκίνητης
εστίασης)
Η λειτουργία εστίασης μπορεί να αλλάξει από AF σε MF στο φακό.
Για φωτογράφιση AF, και η φωτογραφική μηχανή και ο φακός θα πρέπει να είναι
ρυθμισμένα στο AF. Για φωτογράφιση MF, είτε η φωτογραφική μηχανή ή ο φακός,
ή και τα δύο θα πρέπει να είναι ρυθμισμένα στο MF.
(1)
Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του φακού μπορείτε να βρείτε στην ενότητα
“ Οδηγίες χρήσης”.
Για τα ονόματα των εξαρτημάτων και τον πίνακα βάθους πεδίου (σε μέτρα),
ανατρέξτε στην ενότητα “ Οδηγίες χρήσης”. Άλλες πληροφορίες, όπως
σημειώσεις σχετικά με τη χρήση, θα βρείτε στις ενότητες “ Οδηγίες χρήσης”
και “Προφυλάξεις πριν από τη χρήση” σε ξεχωριστό έντυπο.

Όταν χρησιμοποιείτε ενσωματωμένο φλας με τη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε
το παρασολέιγ για να αποφύγετε να μπλοκάρετε το φως του φλας.
(2)
(2)
Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία εστίασης στο φακό
Τοποθέτηση του μπροστινού καλύμματος του φακού
Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας εστίασης στην κατάλληλη θέση, AF ή MF (1).
Για την αποθήκευση, γυρίστε τη θήκη του φακού προς τα πίσω, επάνω από το
φακό, και σφίξτε τη βίδα για να στερεώσετε τη θήκη του φακού στο φακό.
Τοποθετήστε σταθερά το φακό στο μπροστινό κάλυμμα του φακού, δέστε την
ταινία στερέωσης και σφίξτε το στοπ.


Κατά την τοποθέτηση του μπροστινού καλύμματος του φακού στη θήκη του φακού,
ευθυγραμμίστε την υποδοχή της θήκης του φακού με την τρύπα του μπροστινού
καλύμματος του φακού.

Ανατρέξτε στα εγχειρίδια της φωτογραφικής μηχανής για να ρυθμίσετε τη λειτουργία
εστίασης της φωτογραφικής μηχανής.
Στη λειτουργία MF, στρέψτε τον δακτύλιο εστίασης για να ρυθμίσετε την εστίαση
(2) ενώ κοιτάτε μέσα από το εικονοσκόπιο, κ.λπ.
Για να χρησιμοποιήσετε μια φωτογραφική μηχανή εξοπλισμένη με κουμπί
ελέγχου AF/MF


Πατήστε το κουμπί ελέγχου AF/MF για εναλλαγή από AF σε MF όταν και
η φωτογραφική μηχανή και ο φακός είναι ρυθμισμένα σε AF.
Πατήστε το κουμπί ελέγχου AF/MF για εναλλαγή από MF σε AF όταν και
η φωτογραφική μηχανή είναι ρυθμισμένη σε MF και ο φακός είναι ρυθμισμένος σε AF.
Άμεση χειροκίνητη εστίαση (DMF)
Ακόμα και αν έχετε ορίσει AF, η ρύθμιση μεταβαίνει αυτόματα σε MF,
αν περιστρέψετε το δακτύλιο εστίασης, ενώ πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη
μέση. Αυτό παρέχει γρήγορη λεπτομερή ρύθμιση της εστίασης (DMF). Επιλέξτε
τη λειτουργία για σωστή DMF από τα ακόλουθα. Θέστε το διακόπτη λειτουργίας
DMF στη ρύθμιση που προτιμάτε.

SET: Το AF ισχύει για το επιλεγμένο εύρος εστίασης, τόσο σε μακρινές όσο και
κοντινές θέσεις.
Σύρετε το διακόπτη ηχητικού σήματος στη θέση BEEP ON για να
ενεργοποιήσετε το σήμα.
Για να απενεργοποιήσετε το σήμα, σύρετε το διακόπτη ηχητικού σήματος
στη θέση OFF.
 Αλλαγή των φίλτρων plug-in
Ο φακός σας είναι εξοπλισμένος με ένα κανονικό φίλτρο.

Τυπική DMF (STD)
Περιστρέψτε το δακτύλιο εστίασης για να ρυθμίσετε τη σωστή DMF όταν
η εστίαση είναι κλειδωμένη στο AF-A (αυτόματη αυτόματη εστίαση) ή στο AF-S
(αυτόματη εστίαση μίας λήψης). Η χρήση αυτής της λειτουργίας συνιστάται για
τυπικά θέματα φωτογράφισης.

Η DMF δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργία AF-C (συνεχής αυτόματη εστίαση), όταν
έχει απορρυθμιστεί η εστίαση ή όταν μεταβεί αμέσως σε λειτουργία AF-A, αφού
επιβεβαιωθεί η δεύτερη εστίαση.
Διαρκής DMF (F TIME)
Σε οποιαδήποτε λειτουργία AF (AF-A/S/C), περιστρέψετε το δακτύλιο εστίασης,
ενώ πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση, για να ορίσετε τη σωστή DMF.
Αυτό είναι χρήσιμο, αν θέλετε να φωτογραφίσετε ένα αντικείμενο που κινείται
με μεγάλη ταχύτητα.
Για να ορίσετε το εύρος εστίασης
1
2
Κλίμακα βάθους πεδίου (δείτε συνοδευτικές  Οδηγίες
χρήσης-)
Όταν έχει γίνει εστίαση σε ένα θέμα, οτιδήποτε στην ίδια απόσταση θα
εμφανίζεται ευκρινές, και οτιδήποτε εντός συγκεκριμένου βεληνεκούς πριν και
μετά το θέμα θα εμφανίζεται και αυτό εστιασμένο. Αυτό ονομάζεται βάθος πεδίου.
Το βάθος πεδίου εξαρτάται από την απόσταση του θέματος και το διάφραγμα που
επιλέγετε και υποδεικνύεται από τις γραμμές στην κλίμακα βάθους πεδίου που
αντιστοιχούν στο διάφραγμα.

1
Εστιάστε το φακό στην επιθυμητή μακρινή ή κοντινή απόσταση.

Φωτογράφιση με εστίαση στο άπειρο σε λειτουργία MF
Ο μηχανισμός εστίασης ξεπερνάει ελαφρώς το άπειρο για να παρέχει εστίαση
ακριβείας υπό διάφορες θερμοκρασίες λειτουργίας. Μη γυρίζετε το δακτύλιο
εστίασης μέχρι το τέρμα, ακόμα κι όταν κάνετε χειροκίνητα την εστίαση, ακόμα
και στο άπειρο. Κοιτάξτε μέσα από το εικονοσκόπιο κ.λπ. για να ορίσετε την
εστίαση με ακρίβεια.
Για να αλλάξετε το φίλτρο plug-in
Σύρετε το διακόπτη περιορισμού εύρους εστίασης στη θέση SET.

3
Το φίλτρο αποτελεί μέρος του οπτικού συστήματος. Κατά τη λήψη φωτογραφιών,
βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει είτε το κανονικό φίλτρο είτε το πολωμένο
(κυκλικό) φίλτρο.
Πιέστε προς τα κάτω το διακόπτη κλειδώματος της θήκης του φίλτρου και
περιστρέψτε την αριστερόστροφα κατά 90° προς την μπροστινή πλευρά
του φακού, μέχρι ο πορτοκαλί δείκτης να ευθυγραμμιστεί με τη θήκη του
φίλτρου και, στη συνέχεια, σηκώστε τη θήκη του φίλτρου προς τα επάνω.
Η εστιακή απόσταση μπορεί να οριστεί σε όλες τις λειτουργίες εστίασης:
AF, MF ή DMF.
Η μακρινή και κοντινή εστιακή απόσταση μπορούν να οριστούν με
οποιαδήποτε σειρά.
Σύρετε το διακόπτη ρύθμισης του εύρους εστίασης στη θέση FAR ή NEAR
για την κατάλληλη θέση εύρους εστίασης (ανάλογα με το ποια θέση θα
ορίσετε πρώτα).



Ο διακόπτης ρύθμισης εύρους εστίασης επιστρέφει αυτόματα στην αρχική θέση.
Εάν ο διακόπτης ηχητικού σήματος είναι στη θέση ON, θα ακουστεί ένα ηχητικό
σήμα μόλις οριστεί το εύρος εστίασης.
Το εύρος εστίασης που θα ορίσετε θα ισχύει μέχρι να οριστεί ένα νέο εύρος
εστίασης.
2
 Χρήση της προεστίασης
Είναι δυνατή η αποθήκευση και η ανάκληση από τη μνήμη μια συγκεκριμένης
απόστασης θέματος. Όταν έχει οριστεί η απόσταση, αυτό είναι χρήσιμο για τη
λήψη γρήγορα κινούμενων θεμάτων, όπως ένα τρένο που κινείται, αθλητικά
στιγμιότυπα, άλογα που τρέχουν, αγώνες αυτοκινήτου κ.λπ.
Ευθυγραμμίστε τον πορτοκαλί δείκτη του διακόπτη κλειδώματος της
θήκης του φίλτρου με τη θήκη του φίλτρου, στρέψτε την πλευρά με το
φίλτρο προς το σώμα της φωτογραφικής μηχανής και εισαγάγετε τη θήκη
του φίλτρου στο σώμα του φακού.

3
Κατά την τοποθέτηση του πολωμένου (κυκλικού) φίλτρου στο φακό,
βεβαιωθείτε ότι το βέλος της θήκης του φίλτρου δείχνει στην μπροστινή πλευρά
του φακού.
Πιέστε προς τα κάτω το διακόπτη κλειδώματος της θήκης του φίλτρου και
περιστρέψτε τον κατά 90° δεξιόστροφα για να κλειδώσει.

Ο πορτοκαλί δείκτης του διακόπτη κλειδώματος της θήκης του φίλτρου είναι
κάθετος ως προς τη θήκη.
Η κλίμακα βάθους πεδίου και ο πίνακας βάθους πεδίου ισχύουν για φωτογραφικές
μηχανές με φορμά 35 mm. Το βάθος πεδίου είναι μικρότερο όταν χρησιμοποιείτε
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό εξοπλισμένη με αισθητήρα εικόνας
μεγέθους APS-C.
Για να ορίσετε την απόσταση του θέματος
 Χρήση κουμπιών σταθεροποίησης της εστίασης
Αυτός ο φακός διαθέτει 4 κουμπιά σταθεροποίησης της εστίασης.
Πατήστε το κουμπί σταθεροποίησης της εστίασης ενώ είστε σε λειτουργία
AF για να την ακυρώσετε. Η εστίαση έχει σταθεροποιηθεί και μπορείτε να
απελευθερώσετε το κλείστρο στη σταθερή εστίαση. Απελευθερώστε το κουμπί
σταθεροποίησης της εστίασης, ενώ πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση,
για να ξεκινήσει και πάλι η AF.
1
2
Σύρετε το διακόπτη διατήρησης της εστίασης/προεστίασης στη θέση
PREFOCUS.
Για να χρησιμοποιήσετε το πολωμένο (κυκλικό) φίλτρο plug-in
Εστιάστε το φακό στην απόσταση που πρόκειται να ορίσετε.
1

3
Η εστιακή απόσταση μπορεί να οριστεί σε όλες τις λειτουργίες εστίασης:
AF, MF ή DMF.
Πατήστε το κουμπί προκαθορισμένης εστίασης για να αποθηκεύσετε την
απόσταση του θέματος.


2
Ορίστε την εστίαση με ακρίβεια, ενώ κοιτάτε μέσα από το
εικονοσκόπιο κ.λπ.
Περιστρέψτε το δακτύλιο ρύθμισης της θήκης του πολωμένου (κυκλικού)
φίλτρου plug-in, ενώ κοιτάτε μέσα από το εικονοσκόπιο κ.λπ., για να
ρυθμίσετε το βαθμό πόλωσης για τη λήψη.
Η αποθηκευμένη απόσταση θέματος θα ισχύει μέχρι να οριστεί μια νέα απόσταση
θέματος.
Εάν ο διακόπτης ηχητικού σήματος είναι στη θέση ON, θα ακουστεί ένα ηχητικό
σήμα μόλις αποθηκευτεί η απόσταση θέματος.
Για να ανακαλέσετε την προκαθορισμένη απόσταση θέματος
Τοποθετήστε το διακόπτη διατήρησης της εστίασης/προεστίασης στη θέση
FOCUS HOLD και πατήστε το κουμπί διατήρησης της εστίασης.

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία του κουμπιού σταθεροποίησης της εστίασης σε
φωτογραφικές μηχανές με δυνατότητα προσαρμογής της λειτουργίας. Ανατρέξτε στα
εγχειρίδια της φωτογραφικής μηχανής για λεπτομέρειες.
1
Σύρετε το διακόπτη διατήρησης της εστίασης/προεστίασης στη θέση
PREFOCUS.

2

Ο διακόπτης περιορισμού εύρους εστίασης σάς επιτρέπει να μειώσετε το χρόνο
αυτόματης εστίασης. Αυτό είναι χρήσιμο όταν η απόσταση του θέματος είναι
συγκεκριμένη. Μπορείτε επίσης να ορίσετε το εύρος εστίασης που θέλετε και
να το επιλέξετε.
Σύρετε το διακόπτη περιορισμού εύρους εστίασης για να επιλέξετε το εύρος
της εστίασης.


FULL: Δεν υφίσταται περιορισμός του εύρους εστίασης. Το AF ισχύει για ολόκληρο
το εύρος εστίασης.
 - 6.4m: Το AF είναι ρυθμισμένο στα 6,4 m (21 πόδια) από το άπειρο.

Πατήστε το κουμπί διατήρησης της εστίασης, έτσι ώστε ο φακός να
εστιάσει στη θέση προεστίασης.

 Αλλαγή εύρους εστίασης (εύρος AF)
Ορίστε τη λειτουργία του κουμπιού διατήρησης της εστίασης στη θέση FOCUS
HOLD σε φωτογραφικές μηχανές με δυνατότητα προσαρμογής της λειτουργίας.
Μόλις οριστεί το AF, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί διατήρησης της
εστίασης κατά τη λήψη φωτογραφιών. Μόλις αφήσετε το κουμπί διατήρησης της
εστίασης, η λειτουργία AF θα επανενεργοποιηθεί και θα είναι δυνατή η αλλαγή
της απόστασης εστίασης του θέματος.
Εάν ο διακόπτης ηχητικού σήματος είναι στη θέση ON, θα ακουστεί ένα ηχητικό
σήμα μόλις γίνει ανάκληση της προκαθορισμένης απόστασης θέματος.
 Χρήση του ηχητικού σήματος
Το ηχητικό σήμα ενεργοποιείται όταν γίνεται προσαρμογή του εύρους εστίασης
με το διακόπτη ρύθμισης του εύρους εστίασης ή όταν γίνεται ρύθμιση ή ανάκληση
της απόστασης προεστίασης με το κουμπί προκαθορισμένης εστίασης.


Το πολωμένο (κυκλικό) φίλτρο μπορεί να μειώσει ή να εξαλείψει μη επιθυμητές
αντανακλάσεις (πολωμένο φως) από μη μεταλλικές επιφάνειες νερού, γυαλιού
παραθύρων, πλαστικών που γυαλίζουν, κεραμικών, χαρτιού κ.λπ. Μπορεί, επίσης,
να φιλτράρει το πολωμένο φως από την ατμόσφαιρα γενικά, προκειμένου να
παραγάγει πιο πλούσια χρώματα. Κατά τη λήψη φωτογραφιών μπλε ουρανού,
μπορείτε να ρυθμίσετε το βαθμό πόλωσης για να έχετε τη σωστή αντίθεση.
Γενικά, το ανακλώμενο φως (πόλωση) πρέπει να ελαστιχοποιείται κατά τη
φωτογράφιση, ωστόσο μπορείτε να ρυθμίσετε το βαθμό πόλωσης ώστε να έχετε
το επιθυμητό εφέ.
Η ποσότητα του φωτός που φθάνει στον αισθητήρα εικόνας μειώνεται.
Εάν η φωτογραφική μηχανή είναι ρυθμισμένη στη λειτουργία χειροκίνητης
έκθεσης και χρησιμοποιείτε έναν κοινό μετρητή έκθεσης του εμπορίου ή εάν
η φωτογραφική μηχανή είναι ρυθμισμένη στη λειτουργία χειροκίνητης έκθεσης
και χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ελέγχου χειροκίνητου φλας που διατίθεται
σε ορισμένες εξωτερικές μονάδες φλας, ρυθμίστε την αντιστάθμιση έκθεσης
ανοίγοντας το διάφραγμα 1 ή 2 βήματα προς την πλευρά +.
Download PDF

advertising