Sony | DSC-T300 | Sony DSC-T300 Οδηγίες χρήσης

Dijital Fotoğraf Makinesi/Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
Kullanma Kılavuzu
TR
Εγχειρίδιο οδηγιών
GR
DSC-T300
Gelişmiş kullanım konusundaki ayrıntılar için, bir bilgisayar
kullanarak lütfen CDROM (ürünle verilir) üstündeki “Cyber
shot El Kitabı” nı (PDF) ve “Cybershot Gelişmiş
Özellikler Kılavuzu” nu okuyun.
Για λεπτομέρειες σχετικά με προηγμένες λειτουργίες,
διαβάστε το "Εγχειρίδιο του Cyber-shot" (PDF) και το
"Οδηγς Cyber-shot για προχωρημένους" στο CD-ROM
(παρέ εται) με τη χρήση υπολογιστή.
Kullanma Talimatları
Üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen bu kullanma kılavuzunu baştan sona okuyun ve ileride başvurmak üzere
saklayın.
Οδηγίες λειτουργίας
Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτ το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για
μελλοντική χρήση.
© 2008 Sony Corporation
3-288-702-51(1)
Türkçe
UYARI
[ Eski Elektrikli & Elektronik
Ekipmanların Atılması (Avrupa
Birliği’nde ve ayrı toplama
sistemlerine sahip diğer Avrupa
ülkelerinde uygulanır)
Yangın veya elektrik çarpma
tehlikesini azaltmak için, üniteyi
yağmur veya neme maruz
bırakmayın.
DİKKAT
Pili yalnızca belirtilen tür ile değiştirin. Aksi
takdirde, yangın ya da yaralanma tehlikesi
vardır.
Pilleri güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı
sıcaklığa maruz bırakmayın.
Avrupa'daki Müşteriler için
Bu ürün, 3 metreden kısa bağlantı kablolarının
kullanılması ile ilgili EMC Yönergesi uyarınca
test edilmiş ve limitlere uygun bulunmuştur.
[ Dikkat
Belli frekanslardaki elektromanyetik alanlar, bu
birimin resim ve ses kalitesini etkileyebilir.
[ Not
Eğer statik elektrik veya elektromanyetizma veri
transferlerinin yarıda kesilmesine (başarısız
olmasına) neden oluyorsa uygulamayı yeniden
başlatın veya iletişim kablosunu (USB, vb.)
çıkartıp yeniden takın.
2
Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan bu
sembol, bu ürünün bir ev atığı olarak muamele
görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine,
elektrikli ve elektronik ekipmanların geri
dönüşümü için mevcut olan uygun toplama
noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru
şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürüne yanlış
müdahele edilmesi sonucunda ortaya
çıkabilecek ve çevre ile insan sağlığı üzerinde
olumsuz etkide bulunabilecek durumların
önlenmesine yardımcı olursunuz. Malzemelerin
geri dönüşümü, doğal kaynakları korumamıza
yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümüyle
ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şehrinizde
bulunan yerel ofisle, evsel atıklar toplama
servisinizle veya bu ürünü satın aldığınız
mağazayla temasa geçin.
Atık pillerin bertaraf edilmesi
(Avrupa Birliği’nde ve ayrı
toplama sistemleri bulunan diğer
Avrupa ülkelerinde uygulanan)
Pil veya ambalajın üzerindeki bu sembol, bu
ürünle birlikte teslim edilen pilin evsel atık
olarak değerlendirilmemesi gerektiğini
belirtmektedir.
Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini
sağlamakla, pillerin uygunsuz şekilde bertaraf
edilmesi neticesinde çevre ve insan sağlığında
meydana gelebilecek olan potansiyel zararların
engellenmesine de katkıda bulunmuş
olacaksınız. Materyallerin geri dönüştürülmesi
doğal kaynakların korunmasına yardımcı
olacaktır.
Ürünlerin güvenlik, performans veya veri
entegrasyon gibi sebeplerden dolayı
beraberlerindeki pille sürekli bir bağlantı
gerektirdikleri durumlarda pilin yalnızca kalifiye
servis personeli tarafından değiştirilmesi
zorunludur.
Pilin uygun bir şekilde değerlendirilmesini
sağlamak amacıyla ürünü, kullanım süresinin
sonunda elektrikli ve elektronik ekipmanların
geri dönüştürülmesine ilişkin yürürlükte olan
toplama noktasına teslim ediniz.
Diğer tüm piller için lütfen pillerin üründen
güvenli bir şekilde çıkarılmasına ilişkin bölümü
inceleyiniz. Pili, atık pillerin geri
dönüştürülmesine yönelik yürürlükteki toplama
noktasına teslim ediniz.
Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesine
ilişkin daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel Yetkili
Dairenizle, evsel atık bertaraf servisinizle veya
ürünü satın aldığınız mağazayla irtibat kurunuz.
[ AB Yönetmeliklerinin
uygulandığı ülkelerdeki
müşteriler için bildirim
Bu ürünün üreticisi Sony Corporation, 171
Konan Minatoku Tokyo, 1080075
Japonya’dır. EMC ve ürün güvenliğinin Yetkili
Temsilcisi Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Almanya’dır. Servis veya garantiyle ilgili her
konuda ayrı servis veya garanti belgelerinde
verilen adreslere başvurun.
TR
3
İçindekiler
Fotoğraf makinesinin kullanımıyla ilgili notlar ........................................ 5
Başlarken ................................................................ 6
Ürünle verilen aksesuarların kontrolü ................................................... 6
1 Pili hazırlama ................................................................................... 7
2 Pilin/“Memory Stick Duo” (ürünle verilmez) kartının takılması .............. 8
3 Fotoğraf makinesini açma/saati ayarlama ....................................... 10
Görüntüler çekme .................................................... 12
Görüntü boyutu/Zamanlayıcı/Çekim modu/Flaş/Makro/
Ekran gösterimi ................................................................................ 13
Gülümseme Deklanşörü modunda çekim .......................................... 16
Görüntüleri izleme/silme ........................................... 17
Çeşitli işlevleri öğrenme – HOME/Menü ........................ 20
HOME ekranının kullanımı ................................................................. 20
HOME öğeleri ................................................................................... 21
Menü öğelerinin kullanımı ................................................................. 22
Menü öğeleri..................................................................................... 23
Bilgisayarınızı kullanma ............................................. 25
USB bağlantısı ve “Picture Motion Browser” (ürünle verilir) uygulama
yazılımı için Desteklenen İşletim Sistemleri ......................................... 25
“Cybershot El Kitabı”nı görüntüleme ................................................. 26
Ekrandaki göstergeler .............................................. 27
Pil ömrü ve bellek kapasitesi ...................................... 30
Pil ömrü ve kaydedebileceğiniz/izleyebileceğiniz görüntü sayısı .......... 30
Hareketsiz görüntü sayısı ve filmlerin kayıt süresi ................................ 31
Sorun Giderme ....................................................... 32
Pil ve güç ......................................................................................... 32
Hareketsiz görüntüler/filmler çekme .................................................. 33
Görüntüleri izleme ............................................................................ 34
Uyarılar ................................................................. 35
Teknik Özellikler ...................................................... 36
4
Fotoğraf makinesinin kullanımıyla ilgili notlar
[ Dahili bellek ve “Memory Stick
Duo” yedeklemesi
Erişim lambası yanarken fotoğraf makinesini
kapatmayın, pili veya “Memory Stick Duo”
kartını çıkarmayın. Aksi takdirde, dahili
bellekteki veriler veya “Memory Stick Duo”
hasar görebilir. Verilerinizi korumak için
mutlaka bir kopyalarını yedekleyin.
[ Kaydetme/kayıttan gösterme ile
ilgili notlar
• Kaydetmeye başlamadan önce, fotoğraf
makinesinin doğru çalıştığından emin olmak
için bir deneme kaydı yapın.
• Bu fotoğraf makinesi toza, serpintiye karşı
korumalı veya su geçirmez değildir. Fotoğraf
makinesini kullanmadan önce “Uyarılar”
(sayfa 35) bölümünü okuyun.
• Fotoğraf makinesini suya maruz bırakmayın.
Eğer makinenin içine su girerse, bir arıza
oluşabilir. Bazı durumlarda, fotoğraf makinesi
onarılamaz.
• Fotoğraf makinesiyle güneşi veya başka parlak
ışıkları hedef almayın. Bu, makinenizin
bozulmasına neden olabilir.
• Fotoğraf makinesini güçlü radyo dalgaları
üreten veya radyasyon yayan bir yerin
yakınında kullanmayın. Aksi takdirde, fotoğraf
makinesi görüntüleri doğru şekilde
kaydedemeyebilir veya kayıttan
gösteremeyebilir.
• Fotoğraf makinesinin kumlu veya tozlu
yerlerde kullanılması arızalara neden olabilir.
• Eğer nem yoğunlaşması olursa, onu fotoğraf
makinesini kullanmadan önce temizleyin
(sayfa 35).
• Fotoğraf makinesini sallamayın veya bir yere
çarpmayın. Bir arızaya neden olabilir ve
görüntüleri kaydedemeyebilirsiniz. Ayrıca,
kayıt ortamı kararsızlaşabilir ve görüntü
verileri hasar görebilir.
• Kullanmadan önce flaş yüzeyini temizleyin.
Flaş emisyonunun ısısı flaş yüzeyindeki
kirlerin yüzeyin rengini bozmasına veya
yüzeye yapışmasına neden olarak, yetersiz ışık
emisyonuna yol açabilir.
[ LCD ekranla ilgili notlar
• LCD ekran son derece yüksek hassasiyetli
teknolojiyle imal edildiği için piksellerin
%99,99’undan fazlası etkin kullanımdadır.
Ancak, LCD ekran üzerinde bazı küçük siyah
ve/veya parlak (beyaz, kırmızı, mavi veya yeşil
renkli) noktalar görülebilir. Bu noktalar imalat
sürecinin normal bir sonucudur ve görüntü
kaydını etkilemez.
• Eğer LCD ekran üstüne su veya başka sıvı
damlacıkları sıçrar ve onu ıslatırsa, ekranı
derhal yumuşak bir bezle silin. Sıvıların LCD
ekran üstünde bırakılması kaliteye zarar
vererek, bir arızaya neden olabilir.
[ Görüntü verilerinin uyumluluğu
hakkında
TR
• Bu fotoğraf makinesi JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) tarafından belirlenen
DCF (Design rule for Camera File system)
evrensel standardıyla uyumludur.
• Sony bu fotoğraf makinesinin başka
donanımlarla kaydedilmiş veya düzenlenmiş
görüntüleri ya da diğer donanımların bu
makine ile kaydedilmiş görüntüleri kayıttan
göstermesini garanti etmez.
[ Telif hakkı ile ilgili uyarı
Televizyon programları, filmler, video bantları
ve diğer materyaller telif hakkı ile korunuyor
olabilir. Bu materyallerin izinsiz kaydedilmesi
telif hakkı yasalarının hükümlerine aykırı
olabilir.
[ Hasarlı içerik veya kayıt hatası
için tazminat söz konusu
değildir
Sony fotoğraf makinesinin veya kayıt ortamının,
vb. bir arızası nedeniyle kaydın başarısız olması
veya kaydedilmiş içeriğin kaybolması ya da
hasar görmesi için tazminat ödeyemez.
5
Başlarken
Ürünle verilen aksesuarların kontrolü
• Pil şarj aleti BCCSD (1)
• USB, A/V çoklu kullanım terminali kablosu
(1)
• Güç kablosu (1) (ABD ve Kanada’da ürünle
birlikte verilmez)
• Bilek askısı (1)
• Şarj edilebilir pil NPBD1 (1)/Pil kutusu (1)
• CDROM (1)
– Cybershot uygulama yazılımları
– “Cybershot El Kitabı”
– “Cybershot Gelişmiş Özellikler
Kılavuzu”
• Kullanma Kılavuzu (bu kılavuz) (1)
• Boyama kalemi (1)
Bilek askısı hakkında
Fotoğraf makinesinin düşerek hasar
görmesini önlemek için askıyı takın ve elinizi
askı halkasının arasından geçirin.
Boyama kalemi hakkında
• Boyama kalemiyle hareketsiz görüntüleri
boyayabilir veya üstlerine damga basabilirsiniz.
• Boyama kalemini (sağda gösterildiği gibi) bilek
askısına takın.
• Fotoğraf makinesini boyama kalemini tutarak
taşımayın. Fotoğraf makinesi düşebilir.
6
Kanca
1 Pili hazırlama
ABD ve Kanada’daki müşteriler
için
Fiş
ABD ve Kanada dışındaki ülkelerde/bölgelerde
yaşayan müşteriler için
CHARGE lambası
CHARGE lambası
Güç kablosu
1 Pili şarj aletine takın.
TR
2 Şarj aletini duvar prizine bağlayın.
CHARGE lambası yanar ve şarj başlar.
CHARGE lambası söndüğü zaman, şarj tamamlanır (Normal şarj).
Eğer pili yaklaşık bir saat daha şarj etmeye devam ederseniz (ünite tamamen şarj olur), şarj biraz
daha uzun dayanır.
[ Şarj süresi
Tam şarj süresi
Normal şarj süresi
Yaklaşık 220 dak.
Yaklaşık 160 dak.
• Yukarıdaki tablo tamamen bitmiş bir pili 25°C (77°F) sıcaklıkta şarj etmek için gereken süreyi gösterir.
Şarj süresi kullanım ve çevre koşullarına bağlı olarak daha uzun olabilir.
• Kaydedilebilecek görüntü sayısı için sayfa 30’a bakın.
• Şarj aletini en yakın duvar prizine bağlayın.
• CHARGE lambasi yanmasa bile, pil şarj cihazi duvar prizine bagli oldugu sürece AC güç kaynagindan
çikarmayin. Pil şarj cihazini kullanirken sorunla karşilaşirsaniz, fişi duvar prizinden çikararak hemen
gücü kesin.
• Şarj tamamlandığı zaman, güç kablosunu duvar prizinden ayırın ve pili şarj aletinden çıkarın.
• Uyumlu Sony pilleriyle kullanmak üzere tasarlanmıştır.
7
2 Pilin/“Memory Stick Duo” (ürünle verilmez) kartının
takılması
Pil/“Memory
Stick Duo” kapağı
“Memory Stick Duo”
kartını, bağlantı ucu tarafı
merceğe bakacak şekilde,
klik sesiyle yerine
oturuncaya kadar içeri itin.
Açık
Kapalı
Pil
çıkarma
düğmesi
Pil yuvasındaki v işaretini pilin yan
yüzündeki v işaretleriyle hizalayın. Pil
çıkarma düğmesine basıp, basılı tutun
ve pili takın.
1 Pil/“Memory Stick Duo” kapağını açın.
2 “Memory Stick Duo” kartını (ürünle verilmez) takın.
3 Pili takın.
4 Pil/“Memory Stick Duo” kapağını kapatın.
[ Bir “Memory Stick Duo” takılı olmadığı zaman
Fotoğraf makinesi görüntüleri dahili belleği (yaklaşık 15 MB) kullanarak kaydeder/
kayıttan gösterir.
8
[ Kalan pil şarjını kontrol etmek için
LCD ekranını açıp, üzerinde kalan pil şarj seviyesini kontrol etmek için POWER
düğmesine basın.
Kalan şarj
göstergesi
Durum
Yeterli güç
var
Pil hemen
hemen tam
şarjlı
Pil yarım
dolu
Pil şarjı az,
kaydetme/
kayıttan
gösterme
yakında
duracak.
Pili tam şarjlı bir
pille değiştirin veya
pili şarj edin. (Uyarı
göstergesi yanıp
söner.)
• Eğer NPFD1 pil (ürünle verilmez) kullanılıyorsa, kalan pil göstergesinden sonra dakika göstergesi
(
60 Dak) de gözükür.
• Doğru kalan şarj göstergesi gözükünceye kadar yaklaşık bir dakika geçer.
• Kalan şarj göstergesi belli koşullarda doğru olmayabilir.
• Fotoğraf makinesini ilk kez açtığınız zaman Saat Ayarı ekranı gözükür (sayfa 10).
TR
[ Pili/“Memory Stick Duo” kartını çıkarmak için
Pil/“Memory Stick Duo” kapağını açın.
“Memory Stick Duo”
Pil
Erişim lambasının yanmadığından
emin olun, sonra “Memory Stick Duo”
kartını bir kez içeri itin.
Pil çıkarma düğmesini kaydırın.
Pili kesinlikle düşürmeyin.
• Erişim lambası yandığı zaman pili/“Memory Stick Duo” kartını asla çıkarmayın. Bu, “Memory Stick
Duo”/dahili bellek içindeki verilerin zarar görmesine neden olabilir.
• Bu fotoğraf makinesiyle sadece NPBD1 pilini (ürünle verilir) kullanın.
9
3 Fotoğraf makinesini açma/saati ayarlama
Mercek
Şekilde
gösterilen kısmı
destekleyin ve
mercek
kapağını aşağı
indirin.
POWER düğmesi
Mercek
kapağı
Mercek
kapağının iki
katlı bir yapısı
vardır.
İç kapağın
üstüne
bastırmayın.
Dokunmatik panel
1 POWER düğmesine basın veya mercek kapağını aşağı kaydırın.
•Mercek kapağını aşağı indirirken güç uygulamamaya dikkat edin.
2 Dokunmatik paneldeki düğmeye dokunarak saati ayarlayın.
1 İstenilen tarih görünümü biçimine dokunun, ardından
düğmesine dokunun.
2 Her bir öğeye dokunun, ardından v/V düğmelerine dokunarak öğenin sayısal
değerini ayarlayın.
3 [Tamam] düğmesine dokunun.
•Bu fotoğraf makinesi görüntülerin üzerine tarih atma özelliğine sahip değildir. CDROM (ürünle
verilir) içindeki “Picture Motion Browser” yazılımını kullanarak, görüntüleri tarihli olarak
bastırabilir veya saklayabilirsiniz.
•Geceyarısı 12:00 AM ve öğle 12:00 PM şeklinde gösterilir.
[ Tarihi ve saati yeniden ayarlamak için
[HOME] üstüne, ardından
(sayfa 20, 21).
10
(Ayarlar) t [
Saat Ayarları] düğmelerine dokunun
[ Fotoğraf makinesinin açılması ile ilgili notlar
• Fotoğraf makinesine pil takılınca, işlem yapmak mümkün olmadan önce bir süre beklemek
gerekebilir.
• Eğer fotoğraf makinesi pil gücüyle çalışıyorsa ve yaklaşık üç dakika fotoğraf makinesinde işlem
yapmazsanız, pil gücünün tükenmesini önlemek için fotoğraf makinesi otomatik olarak kendini
kapatır (Otomatik kapanma işlevi).
Dokunmatik panel düğmeleri hakkında
Bu fotoğraf makinesinde ayarları ekrandaki düğmelere
parmağınızla hafifçe dokunarak, yapın.
• Ayarlamak istediğiniz öğe ekranda yoksa, sayfayı değiştirmek
için v/V/b/B düğmelerine dokunun.
• [BACK] veya [×] düğmesine dokunarak önceki ekrana
dönebilirsiniz.
• [OK] düğmesine dokununca bir sonraki ekran açılır.
• Çekim yaparken ekranın sağ üst kısmına dokunursanız,
düğmeler ve simgeler bir an için kaybolur. Parmağınızı
ekrandan çektiğiniz zaman düğmeler ve simgeler tekrar
gözükür.
TR
Dokunmanıza verilen tepki kötüyse, kalibrasyon yapın.
A [HOME] dügmesine dokunun ve
(Ayarlar) altinda
[
Ana Ayarlar] t [Kalibrasyon] seçimlerini yapin.
B Boyama kalemini kullanarak, ekranda görüntülenen ×
isaretinin merkezine dokunun.
11
Görüntüler çekme
Zum (W/T) düğmesi
Deklanşör
Mikrofon
Zamanlayıcı lambası/
Gülümseme
deklanşörü lambası
Flaş
Mercek kapağı
Üçayak yuvası (altta)
1 Mercek kapağını açın.
2 Fotoğraf makinesini, sallanmasını önlemek için dirseklerinizi vücudunuza
bastırarak, tutun.
Özneyi odak
çerçevesinin ortasına
getirin.
•Ekrana dokunarak, odağa getirilecek noktayı seçebilirsiniz. Eğer dokunulan konumda bir yüz
algılanırsa ekranın üst sağ kısmında
ve insan yüzünden başka bir nesne algılanması halinde ise
görüntülenir.
3 Deklanşörle çekim yapın.
Hareketsiz görüntü çekimi yaparken:
1 Odaklanma için deklanşöre yarıya kadar
basıp, basılı tutun.
z (AE/AF kilidi) göstergesi (yeşil) yanıp söner, bir
bip sesi duyulur, göstergenin yanıp sönmesi durur
ve yanmaya devam eder.
2 Deklanşöre sonuna kadar basın.
Film çekimi yaparken:
Çekim modu ayarlama düğmesine dokunun, ardından
dokunun (sayfa 13, 14).
AE/AF kilitlenme göstergesi
(Film modu) düğmesine
• En kısa çekim mesafesi yaklaşık 8 cm (3 1/4 inç) (W)/80 cm (31 1/2 inç) (T) (mercekten)’dir.
Zum kullanımı:
Zum (W/T) düğmesini yakınlaştırmak için T tarafına, uzaklaştırmak için W tarafına
kaydırın.
12
Görüntü boyutu/Zamanlayıcı/Çekim modu/Flaş/Makro/Ekran gösterimi
Bu kısımda dokunmatik panelde gözüken temel düğmeler açıklanır.
Düğmeye dokunun ve ayarları yapmayı tamamladığınız zaman [OK]’e dokunun.
1
2
3
4
5
6
[
Görüntü boyutu
Zamanlayıcı
Çekim modu
Flaş modu
Makro/Yakına odaklanma
DISP (Görünüm Ayarı)
Görüntü boyutunu değiştirme
Ekran üstünde görüntü boyutu ayarlama düğmesine dokunun.
Hareketsiz görüntü
: A3+ boyuna kadar baskılar için
: A4 boyuna kadar baskılar için
: 10×15 cm veya 13×18 cm’ye kadar baskılar için
: Epostaya eklemek için küçük bir grntü boyunda çek
: 3:2 görünüm oranında çek
*: HDTV'de izlemek ve en çok A4(8×10") baskı için
*: HDTV'de izlemek için
* 16:9 görünüm oranıyla çekilen görüntüler tüm ekranı doldurur.
TR
Film
(Fine): TV'de gösterim için yüksek kaliteli film çek
(Standart): TV'de gösterim için Standart kaliteli film çek
: E-postaya eklemek için küçük bir boyda çek
[
Zamanlayıcıyı kullanma
Ekran üstünde zamanlayıcı ayarlama düğmesine dokunun.
: Zamanlayıcıyı kullanmama
: Zamanlayıcıyı 10 saniye gecikmeye ayarlama
: Zamanlayıcıyı 2 saniye gecikmeye ayarlama
Deklanşör düğmesine bastığınız zaman, deklanşör çalışıncaya kadar zamanlayıcı lambası
yanıp söner ve bir bip sesi duyulur.
13
[
Çekim modunu değiştirme
Ekran üstünde çekim modu ayarlama düğmesine dokunun.
Otomatik
Ayarlama
Otomatik olarak yapılan ayarlarla hareketsiz görüntüler çekmenize
olanak sağlar.
Program Otomatik
Otomatik olarak ayarlanan pozlamayla (hem deklanşör hızı hem
de diyafram açıklığı) çekim yapmanıza olanak sağlar. Menüyü
kullanarak, diğer ayarları yapabilirsiniz.
Odak, Metraj modu, ISO ve EV için ayar düğmeleri ekranın
altında görüntülenir.
Sahne Seçimi
Sahneye göre önceden yapılan ayarlarla çekim yapmanıza olanak
sağlar.
Kolay Çekim
Kolay görülür göstergelerle kolay çekim yapmanıza olanak verir.
Film modu
Sesli filmler kaydetmenize olanak sağlar.
Sahne Seçimi
düğmesine dokunun, ardından istenilen modu seçin.
14
Yüksek Hassasiyet
Az ışıkta bile flaşsız görüntü çeker.
Gülümseme
deklanşörü
Fotoğraf makinesi bir gülümseme algıladığı zaman, deklanşör
otomatik olarak serbest bırakılır (sayfa 16).
Soft Snap
İnsan portreleri, çiçekler, vb. için daha yumuşak bir atmosferle
görüntüler çeker.
Peyzaj
Uzak bir özneye odaklanarak, çekim yapar.
Alacakaranlık
Portre
Karanlık bir yerde gece atmosferini kaybetmeden insanların net
görüntülerini çeker.
Alacakaranlık
Gece sahnelerini gece atmosferini kaybetmeden çeker.
Plaj
Deniz veya göl kenarı sahnelerini suyun maviliğini daha berrak
yakalayarak çeker.
Kar
Beyaz renkli kar sahnelerini daha net çeker.
Havai fişekler
Havai fişekleri tüm görkemlerini yansıtarak çeker.
Sualtı
Su geçirmez mahfaza takıldığı zaman su altında doğal renklerle
çekim yapar.
Yüksek Hızlı
Deklanşör
Aydınlık yerlerde hareketli özneleri çeker.
[
Flaş (Hareketsiz görüntüler için bir flaş modu seçme)
Ekran üstünde flaş modu ayarlama düğmesine dokunun.
: Flaş Otomatik
Yetersiz ışık veya arkadan aydınlatma olduğu zaman çakar (varsayılan ayar)
: Sürekli flaş açık
: Yavaş Senkro (Sürekli flaş açık)
Flaş ışığının dışındaki arka planı net şekilde çekmek için karanlık bir yerde deklanşör hızı yavaştır.
: Sürekli flaş kapalı
[
Makro/Yakına odaklanma etkin (Yakın plan çekim)
Ekran üstünde Makro/Yakına odaklanma modu ayarlama düğmesine dokunun.
: Otomatik
Fotoğraf makinesi odağı otomatik olarak uzak öznelerden yakın çekime ayarlar.
Normal olarak, fotoğraf makinesini bu modda bırakın.
: Makro açık
Fotoğraf makinesi odağı öncelik yakın öznelerde olacak şekilde ayarlar.
Yakın özneleri çekerken Makro özelliğini Açık olarak ayarlayın.
: Yakına odaklanma etkin
W tarafına kilitli: Yaklaşık 1 ila 20 cm (13/32 ila 7 7/8 inç)
TR
[ Ekran görünümünü değiştirme
Görünüm seçme ekranına geçmek için ekranda [DISP] üstüne dokunun.
Ekran Ayarı: Bu, düğmelerin ve simgelerin ekranda gözüküp gözükmeyeceğini belirler.
[Normal], [Basit] veya [Ylnız Grntü] arasından seçim yapın.
Ekran Histogramı: Bu, histogramın ekranda gözüküp gözükmeyeceğini belirler.
LCD Parlaklığı: Arka ışığın parlaklığını ayarlar.
15
Gülümseme Deklanşörü modunda çekim
Fotoğraf makinesi bir gülümseme algıladığı zaman, deklanşör otomatik olarak serbest
bırakılır.
1 Çekim modu için
(Sahne Seçimi) seçeneğine dokunun ve
(Gülümseme deklanşörü) moduna ayarlayın (sayfa 14).
2 Gülümseme Algılama moduna ayarlamak için deklanşöre sonuna kadar
basın.
Gülümseme Deklanşörü hazırda bekleme durumuna geçer.
Gülümseme Algılama işareti/Görüntü sayısı
Gülümseme Algılama çerçevesi (Turuncu)
Gülümseme Algılama Hassaslığı göstergesi
O andaki gülümseme düzeyini gösterir.
Gülümseme düzeyi ayarlanmış Gülümseme Algılama Hassaslığına (b ile gösterilir) her
ulaştığında, fotoğraf makinesi örtücüyü otomatik olarak çalıştırıp, en çok altı görüntüyü
kaydeder. Görüntü kaydedildikten sonra, Gülümseme Deklanşörü lambası yanar.
3 Gülümseme Deklanşörü modundan çıkmak için deklanşöre tekrar sonuna
kadar basın.
• Gülümseme Deklanşörü kullanılarak çekim, “Memory Stick Duo” veya dahili bellek dolduğu ya da
altı görüntü kaydedildiği zaman otomatik olarak sona erer.
• [Gülümseme Algılama] (sayfa 23) ile gülümseme algılama önceliği olan özneyi seçebilirsiniz.
• Eğer bir gülümseme algılanmazsa, [Gülüms. Algı Hassaslığı] ayarı yapın (sayfa 23).
• Deklanşör düğmesine sonuna kadar bastıktan sonra gülümseme algılama çerçevesinde (Turuncu)
görüntülenen herhangi bir kişi gülümsediği zaman makinenin görüntüyü otomatik olarak çekmesini
sağlayabilirsiniz.
• Eğer deklanşöre sonuna kadar basıldıktan sonra fotoğraf makinesiyle özne arasındaki mesafe değişirse
görüntü odakta olmayabilir. Eğer çevrenin aydınlığı değişirse uygun pozlama elde edilmeyebilir.
• Aşağıdaki durumlarda yüzler doğru algılanamayabilir:
– Çok karanlık veya çok aydınlıksa;
– Yüzler güneş gözlüğüyle, maskeyle, şapkayla, vs. kısmen kapatılmışsa;
– Özneler fotoğraf makinesine bakmıyorsa.
• Gülümsemeler koşullara bağlı olarak doğru algılanamayabilir.
• Dijital Zum işlevini kullanamazsınız.
• Gülümseme Deklanşörü hazırda bekleme durumundayken zum oranını değiştiremezsiniz.
16
Görüntüleri izleme/silme
Hareketsiz görüntü
(Kayıttan
gösterme)
düğmesi
Zum (W/T) düğmesi
Film
Hoparlör
B/x
Dokunmatik panel
1
(Kayıttan gösterme) düğmesine basın.
Fotoğraf makinesinin gücü kapalıyken
(Kayıttan gösterme) düğmesine basarsanız, makinenin
gücü otomatik olarak açılır ve kayıttan gösterme moduna ayarlanır. Çekim moduna geçmek için,
(Kayıttan gösterme) düğmesine tekrar basın.
2 Bir görüntü seçmek için ekranda
(önceki)/
TR
(sonraki) düğmesine
dokunun.
Film:
Bir filmi kayıttan göstermek için B düğmesine dokunun.
Hızlı İleri/Geri sarma: m/M (Normal kayıttan göstermeye dönmek için B düğmesine
dokunun.)
Ses şiddeti kontrolü: Kayıttan film oynatma sırasında
düğmesine dokunun, sonra ses şiddetini
/ ile ayarlayın.
Ses şiddeti kontrol ekranından çıkmak için [Çıkış] üstüne dokunun.
Durdurma: x düğmesine dokunun.
• Daha eski bir Sony modeliyle çekilmiş bazı görüntüleri kayıttan gösteremeyebilirsiniz.
Bu görüntüleri kayıttan göstermek için [HOME] düğmesine dokunun, sonra
(Görüntüleri Göster)
menüsünden [
Klasör Grünümü] öğesini seçin.
[
Görüntüleri silmek için
1 Silmek istediğiniz görüntüyü ekrana getirin, sonra
2 [Tamam] düğmesine dokunun.
[
(Sil) düğmesine dokunun.
Büyütülmüş bir görüntü izlemek için (kayıttan gösterme zumu)
Karşılık gelen bölgeyi büyütmek için, görüntülenmekte olan bir hareketsiz görüntüye
dokunun.
v/V/b/B: Konumu ayarlar.
: Zum ölçeğini değiştirir.
: v/V/b/B açılır/kapanır.
[BACK]: Kayıttan gösterme zumunu iptal eder.
• Görüntüyü zum (W/T) düğmesini T tarafına kaydırarak da büyütebilirsiniz. Eski duruma dönmek için
düğmeyi W tarafına kaydırın.
17
[
Bir indeks ekranı izlemek için
İndeks ekranını görüntülemek için
(İndeks) düğmesine dokunun.
Önceki/sonraki sayfayı görüntülemek için / düğmesine dokunun.
Tek görüntü ekranına dönmek için, küçük resim görüntüsüne dokunun.
• Varsayılan ayarlarda, ekran görünümü Tarihe göre İzleme (bir “Memory Stick Duo” kullanılırken)
veya Klasöre göre İzleme (dahili bellek kullanılırken) şeklindedir. İzleme Modunu HOME ekranında
(Görüntüleri Göster) düğmesini kullanarak değiştirebilirsiniz (sayfa 21).
• Eğer indeks modunda [DISP] düğmesine dokunursanız, indeks ekranında görüntülenen görüntü
sayısını 12 veya 20 görüntüye ayarlayabilirsiniz.
[ İndeks modunda görüntüleri silmek için
1 İndeks ekranı görüntülenirken (Sil) düğmesine dokunun.
2 Silmek istediğiniz küçük resim görüntülerine dokunun.
Görüntünün onay kutusuna
işareti konulur.
Silmeyi iptal etmek için görüntüye tekrar dokunarak, işareti kaldırın.
3
düğmesine ve ardından [Tamam] düğmesine dokunun.
• Seçilen tarih aralığındaki veya klasördeki tüm görüntüleri silmek için menü ekranındaki (Sil)
içinden
(Tarih Alanında Tüm Grntüler) veya
(Bu Klasördekilerin Tümü) seçeneklerinden
birini seçin, ardından [Tamam] düğmesine dokunun.
[ Bir görüntü dizisini kayıttan gösterme (Slayt gösterisi)
1 (Slayt gösterisi) düğmesine dokunun.
2 [Başla] düğmesine dokunun.
Müzik [Efektler] ile birlikte değişir. Ayrıca müziği aktarabilir ve istediğiniz müzikle
değiştirebilirsiniz.
Müziği aktarmak ve değiştirmek için, aşağıdaki adımları izleyin.
A [HOME] düğmesine dokunun. Sonra
(Slayt gösterisi) içinde [ Müzik Aracı] t [Müzik İndir]
öğesini seçin (sayfa 20, 21).
B CDROM (ürünle verilir) içinde bulunan yazılımı bilgisayarınıza kurun.
C Fotoğraf makinesini USB kablosuyla bir bilgisayara bağlayın.
D Bilgisayarınıza kurulmuş “Music Transfer” yazılımını başlatın ve müziği değiştirin.
Müziği değiştirme konusundaki ayrıntılar için, “Music Transfer” yazılımındaki Yardım’a bakın.
18
[ Görüntüleri TV ekranında izlemek için
Çoklu kullanım terminali kablosuyla (ürünle verilir) fotoğraf makinesini TV cihazına
bağlayın.
Çoklu konektöre
Ses/video giriş jaklarına
Çoklu kullanım terminali kablosu
HD (Yüksek Tanımlı) TV’de izlemek için, HD Çıkış Adaptörü Kablosu (ürünle verilmez)
gereklidir.
• Görüntü boyutunu [16:9] olarak ayarlarsanız, görüntüleri HD TV’nin tüm ekranını dolduracak
boyutta kaydedebilirsiniz.
• [HD(1080i)] sinyali biçiminde film çıktısı izleyemezsiniz. Film çekerken [COMPONENT] öğesini
[SD] olarak ayarlayın.
TR
19
Çeşitli işlevleri öğrenme – HOME/Menü
HOME ekranının kullanımı
HOME ekranı fotoğraf makinesinin tüm işlevleri için ana giriş ekranıdır ve mod ayarı
(çekim/izleme) ne olursa olsun kullanılabilir.
1 HOME ekranını görüntülemek için [HOME] düğmesine dokunun.
Öğe
Kategori
HOME
2 Ayarlamak istediğiniz kategoriye dokunun.
3 O kategorideki ayarlamak istediğiniz öğeye dokunun.
İşlev Kılavuzu
Eğer işlev kılavuzu
görüntülenirse, onaylamak için
[OK] seçeneğine dokunun.
[
(Belleği Yönet) veya
(Ayarlar) kategorisini seçtiğiniz zaman
Kılavuz
1 Ayarları değiştirmek istediğiniz öğeye dokunun.
•Eğer
(Belleği Yönet) öğesini seçerseniz, [
Bellek Aracı] düğmesine dokunun.
2 Diğer ayar öğelerini görüntülemek için v/V düğmelerine dokunun.
•Bu işlem sadece
(Ayarlar) seçildiği zaman yapılabilir.
3 Değiştirmek istediğiniz ayarlama öğesine dokunun ardından [OK] düğmesine dokunun.
4 İstenilen ayar değerine dokunun.
• Önceki ekrana dönmek için [×] veya [BACK] düğmesine dokunun.
20
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 20
HOME öğeleri
[HOME] düğmesine dokununca, aşağıdaki öğeler görüntülenir. Sadece kullanılabilen
öğeler ekranda gösterilir. Kılavuzda her bir öğenin ayrıntıları ekranın altında görüntülenir.
Kategoriler
Öğeler
Çekim
Çekim
Görüntüleri Göster
Tarih Görünümü
Klasör Grünümü
Favoriler
Slayt gösterisi
Slayt gösterisi
Müzik Aracı
Müzik İndir
Bastır
Bastır
Belleği Yönet
Bellek Aracı
Memory Stick Aracı
Biçimleme
KYT Klasörü Değiş.
Dahili Bellek Aracı
Biçimleme
Ayarlar
Ana Ayarlar
Ana Ayarlar 1
Sesli Uyarı
Sıfırla
Kılıf
Ana Ayarlar 2
USB Bağlantı
Video Çıkışı
Çekim Ayarları
Çekim Ayarları 1
AF Işığı
AF Modu
Çekim Ayarları 2
Otomatik Yöneltme
Müzik Biçimle
TR
KYT Klasörü Oluştur
Kopya
İşlev Kılavuzu
Kalibrasyon
Gülms. demo modu
COMPONENT
TV TİPİ
Izgara Çizgisi
Dijital Zoom
Otomatik İzleme
Saat Ayarları
Language Setting
21
Menü öğelerinin kullanımı
1 Menüyü görüntülemek için [MENU] düğmesine dokunun.
İşlev Kılavuzu
MENU
•Seçilen moda bağlı olarak gösterilen öğeler farklı olabilir.
2 İstenilen bir menü öğesine dokunun.
•Eğer istenilen öğe gizliyse, bu öğe ekranda gözükünceye kadar v/V düğmesine dokunmaya devam
edin.
3 İstenilen bir ayarlama öğesine dokunun.
4 Menüden çıkmak için [OK] üstüne dokunun.
22
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 22
Menü öğeleri
Kullanılabilen menü öğeleri mod ayarına (çekim/izleme) ve çekim moduna bağlı olarak
değişir. Sadece kullanılabilen öğeler ekranda gösterilir.
Çekim menüsü
Grntü boyu
Kolay Çekim modunda hareketsiz görüntü boyutunu seçer.
Flaş
Kolay Çekim modunda flaş ayarını seçer.
Yüz Algılama
Yüz algılama kullanıldığı zaman odağı ayarlamak için öncelikli
özneyi seçer.
Gülümseme Algılama
Gülümseme Deklanşörü işlevi için öncelikli özneyi seçer.
Gülüms. Algı Hassaslığı
Gülümseme algılamak için hassasiyet düzeyini ayarlar.
KAYIT modu
Sürekli çekim yöntemini seçer.
Sahne Tanıma
Çekim koşullarını otomatik olarak algılar ve sonra çekim yapar.
EV
Pozlamayı ayarlar.
Metraj Kipi
Metraj modunu seçer.
Odak
Odaklanma yöntemini değiştirir.
Beyaz Dengesi
Renk tonlarını ayarlar.
Sualtı Beyaz Dengesi
Sualtında çekim yaparken renkleri ayarlar.
Flaş düzeyi
Flaş ışığı miktarını ayarlar.
Kırmızı Göz Giderme
Kırmızı göz olgusunu gidermek için ayarlar.
DRO
Parlaklığı ve kontrastı en uygun duruma getirir.
Renk Modu
Görüntünün canlılığını değiştirir veya özel efektler ekler.
SteadyShot
Bulanıklaşma önleme modunu seçer.
Çekim Ayarları
Çekim ayarlarını seçer.
TR
23
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 22
İzleme menüsü
(Tarih Listesi)
Kayıttan gösterme tarihini seçer.
(Yüzlere Göre Filtreleme)
Belli koşullara göre filtrelenmiş görüntüleri ekrana getirir.
(Favoriler Ekle/Çıkar)
Favorilere görüntüler kaydeder veya Favorilerden görüntüler
siler.
(İzleme Modu)
İzleme Moduna geçer.
(Geniş Zum Ekranı)
Hareketsiz görüntüleri 16:9 oranında görüntüler.
(Slayt gösterisi)
Bir slayt gösterisi (art arda kayıttan gösterme) ayarlar ve
yürütür.
(Rötuş)
Hareketsiz görüntülere rötuş yapar.
(Renk)
Hareketsiz bir görüntü üstünde boyama yapar ve yeni bir
görüntü olarak saklar.
(Çoklu yeniden
byutlandırma)
Kullanıma göre görüntü boyutunu değiştirir.
(Sil)
Görüntüleri siler.
(Koru)
Yanlışlıkla silmeyi önler.
Bastırmak istediğiniz görüntülere Baskı emri işareti ekler.
24
(Bastır)
PictBridge uyumlu bir yazıcı kullanarak görüntüleri bastırır.
(Döndür)
Bir hareketsiz görüntüyü döndürür.
(Klasör seç)
Görüntüleri izlemek için klasörü seçer.
(Ses Yüksekliği Ayarları)
Ses şiddetini ayarlar.
Bilgisayarınızı kullanma
Fotoğraf makinesiyle çekilmiş görüntüleri bir bilgisayarda izleyebilirsiniz. CDROM
(ürünle verilir) içindeki yazılımı kullanarak, fotoğraf makinesindeki hareketsiz
görüntülerden ve filmlerden çok daha iyi yararlanabilirsiniz. Ayrıntılar için, bakınız CD
ROM (ürünle verilir) içindeki “Cybershot El Kitabı”.
USB bağlantısı ve “Picture Motion Browser” (ürünle verilir) uygulama
yazılımı için Desteklenen İşletim Sistemleri
Windows kullanıcıları için
Macintosh kullanıcıları için
USB bağlantısı
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 ila v10.5)
Uygulama yazılımı
“Picture Motion
Browser”
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows
Vista*
uyumlu değildir
* 64bit sürümler ve Starter (Edition) desteklenmez.
TR
• Yukarıda listelenen bir işletim sistemi bilgisayarınızda önceden kurulu olmalıdır. İşletim sistemi
terfileri desteklenmez.
• Eğer işletim sisteminiz USB bağlantılarını desteklemiyorsa, “Memory Stick Duo” kartını
bilgisayarınızdaki Memory Stick yuvasına takarak veya piyasada bulabileceğiniz bir Memory Stick
Okuyucusu/Yazıcısı kullanarak, görüntüleri kopyalayın.
• “Picture Motion Browser” Cybershot uygulama yazılımının işletim ortamı konusunda daha fazla
bilgi için, bakınız “Cybershot El Kitabı”.
25
“Cybershot El Kitabı”nı görüntüleme
CDROM (ürünle verilir) içindeki
“Cybershot El Kitabı” fotoğraf
makinesinin nasıl kullanılacağını ayrıntılı
olarak açıklamaktadır. Bu El Kitabını
görüntülemek için Adobe Reader
programı gereklidir.
[ Windows kullanıcıları için
1 Bilgisayarınızı açın ve CDROM’u
(ürünle verilir) CDROM sürücüsüne
takın.
Aşağıdaki ekran gözükür.
[Cybershot Handbook] düğmesine
tıkladığınız zaman, “Cybershot El Kitabı”
kopyalama ekranı görüntülenir.
2 Kopyalamak için ekrandaki talimatları
izleyin.
• “Cybershot El Kitabı” nı yüklediğiniz
zaman, “Cybershot Gelişmiş Özellikler
Kılavuzu” otomatik olarak yüklenir.
3 Kurulum tamamlandıktan sonra,
masaüstünde oluşturulan kısayola çift
tıklayın.
26
[ Macintosh kullanıcıları için
1 Bilgisayarınızı açın ve CDROM’u
(ürünle verilir) CDROM sürücüsüne
takın.
2 [Handbook] klasörünü seçin ve [TR]
klasöründeki “Handbook.pdf” dosyasını
bilgisayarınıza kopyalayın.
3 Kopyalama tamamlandıktan sonra,
“Handbook.pdf” dosyasına çift tıklayın.
Ekrandaki göstergeler
Görünüm seçme ekranına geçmek için
ekranda [DISP] üstüne dokunun
(sayfa 15).
[ Kayıttan gösterim sırasında
[ Hareketsiz görüntü çekimi
yaparken
A
Görünüm
Anlamı
Kalan pil
• Göstergeler
sınırlıdır.
(Kolay Çekim) modunda
Düşük pil uyarısı
TR
Görüntü boyutu
[ Film çekimi yaparken
PictBridge bağlanıyor
Gülümseme Algılama
Hassaslığı göstergesi/
Görüntü sayısı
Zum ölçekleme
İzleme Modu
Yüzlere Göre Filtreleme
Favoriler
Koruma
27
Görünüm
Anlamı
Görünüm
Baskı emri (DPOF) işareti
Anlamı
Beyaz dengesi
Kayıttan gösterme zumu
B
Görünüm
Renk modu
Anlamı
SteadyShot
Kayıt klasörü
Kayıttan gösterme klasörü
96
Kaydedilebilir görüntü
sayısı
8/8
Görüntü numarası/
Seçilen klasördeki görüntü
sayısı
00:25:05
Kayıt yapılabilir süre
(s:d:sn)
C
Görünüm
AF telemetre çerçevesi
Zamanlayıcı
Kaydetme/kayıttan
gösterme Ortamı
(“Memory Stick Duo”,
Dahili bellek)
SES
Ses şiddeti
PictBridge bağlanıyor
C:32:00
Kendini tanılama ekranı
DRO
Veritabanı dolu
Klasör değiştirme
Histogram
Sahne Tanıma
•
Kırmızı göz giderme
histogram görünümü
devre dışı bırakıldığında
gözükür.
D
Flaş Seviyesi
Görünüm
Anlamı
Flaş şarj oluyor
z
AE/AF kilidi
Kayıt modu
NR yavaş deklanşör
125
Deklanşör hızı
Yüz Algılama/Gülümseme
Algılama
F3.5
Diyafram açıklığı değeri
ISO400
ISO numarası
Metraj Kipi
+2.0EV
Pozlama Değeri
Odak
Metraj modu
AF aydınlatıcı
Flaş
Titreşim uyarısı
Beyaz dengesi
Dokunarak AF göstergesi
Kılıf
28
Anlamı
Görünüm
Anlamı
Makro/Yakına odaklanma
• [Ekran Ayarı] [Ylnız
Grntü] olarak ayarlandığı
zaman görüntülenir.
Flaş modu
• [Ekran Ayarı] [Ylnız
Grntü] olarak ayarlandığı
zaman görüntülenir.
Hazır
KYT
Bir filmi Hazırda
bekletme/Kaydetme
0:12
Kayıt süresi (d:sn)
N
Kayıttan gösterme
Kayıttan gösterme çubuğu
0:00:12
Sayaç
1010012
Klasördosya numarası
2008 1 1
9:30 AM
Kayıttan gösterilen
görüntü için kaydedilen
tarih/saat
TR
29
Pil ömrü ve bellek kapasitesi
Pil ömrü ve kaydedebileceğiniz/izleyebileceğiniz görüntü sayısı
Aşağıdaki tablolarda gösterilen sayılarda
25°C (77°F) çevre sıcaklığında tam şarjlı
bir pil (ürünle verilir) kullanıldığı
varsayılmıştır. Kaydedebileceğiniz/
izleyebileceğiniz görüntüler için gösterilen
sayılar yaklaşıktır ve gerektiğinde
“Memory Stick Duo” kartının
değişmesini hesaba katar.
Gerçek sayıların, kullanım koşullarına
bağlı olarak tabloda gösterilenlerden daha
az olabileceğini unutmayın.
[ Hareketsiz görüntü çekimi
yaparken
Pil ömrü (dak.)
Görüntü sayısı
Yaklaşık 130
Yaklaşık 260
• Aşağıdaki durumlarda yapılan çekim:
– [KAYIT modu] işlevi [Normal] olarak
ayarlanmış.
– [AF Modu] işlevi [Tek] olarak ayarlanmış.
– [SteadyShot] işlevi [Çekim] olarak
ayarlanmış.
– Her 30 saniyede bir çekim.
– Zum sırayla W ve T uçları arasında değişir.
– Flaş her iki defada bir çakar.
– Güç her on defada bir açılır ve kapanır.
• Ölçüm yöntemi CIPA standardını temel alır.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Görüntü boyutu ne olursa olsun, pil ömrü ve
görüntü sayısı değişmez.
30
[ Hareketsiz görüntüleri izlerken
Pil ömrü (dak.)
Görüntü sayısı
Yaklaşık 220
Yaklaşık 4400
• Yaklaşık üç saniye aralarla tek görüntüleri
sırayla izleme
[ Pille ilgili notlar
• Pilin kapasitesi zamanla ve tekrar kullanıldıkça
azalır.
• Pil ömrü ve kaydedebileceğiniz/
izleyebileceğiniz görüntü sayısı aşağıdaki
koşullarda azalır:
– Çevre sıcaklığı düşükse.
– Flaş sık kullanılıyorsa.
– Fotoğraf makinesi birçok kez açılıp,
kapandıysa.
– Zum sık kullanılıyorsa.
– LCD Arka Işığının parlaklığı yüksek olarak
ayarlanmışsa.
– [AF Modu] işlevi [Monitör] olarak
ayarlanmışsa.
– [SteadyShot] işlevi [Sürekli] olarak
ayarlanmışsa.
– Pil gücü düşükse.
– Yüz Algılama işlevi etkinleştirilmişse.
Hareketsiz görüntü sayısı ve filmlerin kayıt süresi
Hareketsiz görüntü sayısı ve filmlerin kayıt süresi çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.
• Ortam üstünde görüntülenen kapasite aşağıdaki tabloda gösterilenle aynı olsa bile,
hareketsiz görüntü sayısı ve filmlerin süresi farklı olabilir.
[ Yaklaşık kaydedilebilir hareketsiz görüntü sayısı
(Birim: Görüntü sayısı)
Kapasite
Dahili
bellek
Bu fotoğraf makinesiyle biçimlendirilmiş “Memory Stick Duo”
Yaklaşık
15 MB
Boyut
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
10M
3
32
58
120
246
496
982
1973
5M
6
51
92
190
390
786
1556
3127
3M
10
81
148
305
625
1261
2497
5016
VGA
96
782
1420
2932
6000
12102
23956
48138
3
32
58
121
248
500
990
1990
3:2(8M)
16:9(7M)
4
34
61
127
261
526
1042
2093
16:9(2M)
16
132
236
489
1001
2018
3995
8025
TR
• Listelenen görüntü sayılarında [KAYIT modu] ayarının [Normal] olduğu varsayılmaktadır.
• Kalan çekilebilir görüntü sayısı 9.999’dan büyük olduğu zaman, “>9999” göstergesi gözükür.
• Bir görüntü, daha eski bir Sony modeliyle çekilmiş olduğu ve bu fotoğraf makinesinde kayıttan
gösterildiği zaman, gerçek görüntü boyutunda gözükmeyebilir.
[ Yaklaşık kaydedilebilir film süresi
Aşağıdaki tablo yaklaşık maksimum kayıt sürelerini gösterir. Bunlar tüm film dosyaları için
toplam sürelerdir. Yaklaşık 10 dakika boyunca sürekli çekim mümkündür.
(Birimler: saat : dakika : saniye)
Kapasite
Boyut
640(Fine)
Dahili
bellek
Yaklaşık
15 MB
Bu fotoğraf makinesiyle biçimlendirilmiş “Memory Stick Duo”
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:10
640(Standart)
0:00:40
0:05:50
0:10:30
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:40
6:01:00
320
0:02:50
0:23:20
0:42:30
1:28:00
3:00:00
6:03:10
11:59:00 24:04:10
• Boyutu [640(Fine)] olarak ayarlanmış filmler sadece bir “Memory Stick PRO Duo” üzerine
kaydedilebilir.
• Bu fotoğraf makinesi filmleri HD kaydetmeyi veya kayıttan göstermeyi desteklemez.
31
Sorun Giderme
Eğer fotoğraf makinesiyle sorun yaşarsanız, aşağıdaki çözümleri deneyin.
1 Aşağıdaki konuları kontrol edin ve “Cybershot El Kitabı” na bakın (PDF).
Eğer ekranda “C/E:ss:ss” gibi bir kod gözükürse, bakınız “Cybershot El
Kitabı”.
2 Pili çıkarın ve yaklaşık bir dakika bekledikten sonra pili tekrar takıp,
makineyi açın.
3 Ayarları sıfırlayın (sayfa 21).
4 Sony bayinize veya bulunduğunuz yerdeki yetkili Sony servis merkezine
danışın.
Fotoğraf makinesini onarıma göndererek, dahili bellek içeriğinin, Müzik dosyalarının
kontrol edilebileceğine onay verdiğinizi unutmayın.
Pil ve güç
Pili takamıyorum.
• Pil çıkarma düğmesine basıp, açık tutarak pili doğru şekilde takın (sayfa 8).
Fotoğraf makinesini açamıyorum.
• Pil fotoğraf makinesine takıldıktan sonra, makineye güç gelmesi kısa bir süre alabilir.
• Pili doğru şekilde takın (sayfa 8).
• Pil boşalmış. Dolu pil takın (sayfa 7).
• Pilin kullanım ömrü bitmiş. Pili yenisiyle değiştirin.
• Tavsiye edilen bir pil kullanın.
Güç aniden kapanıyor.
• Eğer gücü açıkken fotoğraf makinesini üç dakika boyunca kullanmazsanız, pil gücünün
tükenmesini önlemek için fotoğraf makinesi otomatik olarak kendini kapatır. Fotoğraf
makinesini tekrar açın (sayfa 10).
• Pilin kullanım ömrü bitmiş. Pili yenisiyle değiştirin.
32
Kalan şarj göstergesi doğru değil.
• Bu olgu fotoğraf makinesini son derece sıcak veya soğuk bir yerde kullandığınız zaman
ortaya çıkar.
• Kalan şarj göstergesi ile kalan gerçek pil şarjı arasında bir farklılık ortaya çıkmış.
Göstergeyi düzeltmek için pili bir defada tamamen boşalttıktan sonra yeniden şarj edin.
• Pil boşalmış. Dolu pili takın (sayfa 7).
• Pilin kullanım ömrü bitmiş. Pili yenisiyle değiştirin.
Pil fotoğraf makinesinin içindeyken şarj edilemiyor.
• Pili AC Adaptörü (ürünle verilmez) kullanarak şarj edemezsiniz. Pili şarj etmek için şarj
aletini (ürünle verilir) kullanın.
Hareketsiz görüntüler/filmler çekme
Görüntüleri kaydedemiyorum.
• Dahili bellekteki veya “Memory Stick Duo” kartındaki boş kapasiteyi kontrol edin
(sayfa 31). Eğer dolu ise, aşağıdakilerden birini yapın:
– Gereksiz görüntüleri silin (sayfa 17).
– “Memory Stick Duo” kartını değiştirin.
• Flaş dolarken görüntü kaydedemezsiniz.
• Hareketsiz bir görüntü çekerken,
dışındaki çekim moduna ayarlayın.
• Film çekerken, çekim modunu
olarak ayarlayın.
• Film kaydederken görüntü boyutu [640(Fine)] olarak ayarlanır. Aşağıdakilerden birini
yapın:
– Görüntü boyutunu [640(Fine)] dışında bir boyuta ayarlayın.
– Bir “Memory Stick PRO Duo” takın.
TR
Çok parlak bir özneyi çektiğiniz zaman dikey çizgiler gözüküyor.
• Leke olgusu ortaya çıkar ve görüntü üstünde beyaz, siyah, kırmızı mor veya başka çizgiler
gözükür. Bu olgu bir arıza değildir.
33
Görüntüleri izleme
Görüntüleri kayıttan gösteremiyorum.
•
(Kayıttan gösterme) düğmesine basın (sayfa 17).
• Bilgisayarınızda klasör/dosya adı değişmiş.
• Eğer dosyalar bir bilgisayar kullanılarak işlenmişse veya bir başka fotoğraf makinesiyle
kaydedilmişse, Sony bu fotoğraf makinesinde görüntü dosyalarının kayıttan gösterimini
garanti etmez.
• Fotoğraf makinesi USB modundadır. USB bağlantısını silin.
• Gülümseme Deklanşörü hazırda bekleme modundaysa, kayıttan gösterme olanaksızdır.
Deklanşör düğmesine sonuna kadar basarak, hazırda bekleme modundan çıkın.
• Daha eski bir Sony modeliyle çekilip, “Memory Stick Duo” üstüne kaydedilmiş bazı
görüntüleri kayıttan gösteremeyebilirsiniz. Bu görüntüleri Klasöre Göre İzleme modunda
izleyin (sayfa 21).
• Bunun nedeni PC’deki görüntülerin “Memory Stick Duo” kartına “Picture Motion
Browser” kullanılmadan kopyalanmasıdır. Bu görüntüleri Klasöre Göre İzleme modunda
izleyin (sayfa 21).
34
Uyarılar
[ Fotoğraf makinesini aşağıdaki
yerlerde kullanmayın/
saklamayın
• Aşırı sıcak, soğuk veya nemli bir yerde
Güneşte park edilmiş bir otomobilin içi gibi
yerlerde, fotoğraf makinesinin gövdesi
deforme olabilir ve bu, bir arızaya neden
olabilir.
• Doğrudan güneş ışığı altında veya bir ısıtıcı
yakınında
Fotoğraf makinesinin gövdesi renk
değiştirebilir veya deforme olabilir ve bu, bir
arızaya neden olabilir.
• Sert titreşimlere maruz kalan bir yerde
• Güçlü manyetik yerlerin yakınında
• Kumlu veya tozlu yerlerde
Fotoğraf makinesinin içine kum veya toz
girmemesine dikkat edin. Bu, fotoğraf
makinesinin arızalanmasına neden olabilir ve
bazı durumlarda bu arıza onarılamayabilir.
[ Taşıma hakkında
Fotoğraf makinesi pantolonunuzun veya
eteğinizin arka cebindeyken bir sandalyeye veya
başka bir yere oturmayın çünkü bu bir arızaya
veya fotoğraf makinesinin hasar görmesine
neden olabilir.
[ Temizleme hakkında
LCD ekranın temizlenmesi
Parmak izlerini, tozları, vs. temizlemek için
ekranın yüzeyini bir LCD temizlik
malzemesiyle (ürünle verilmez) silin.
Merceği temizleme
Parmak izlerini, tozları, vs. temizlemek için
merceği yumuşak bir bezle silin.
Fotoğraf makinesinin yüzeyini temizleme
Fotoğraf makinesinin yüzeyini suyla hafifçe
ıslatılmış yumuşak bir bezle temizledikten sonra
yüzeyi kuru bir bezle silin. Parlak yüzeyin veya
gövdenin hasar görmesini önlemek için:
– Fotoğraf makinesini tiner, benzin, alkol,
temizlik mendili, böcek kovucu, güneş yağı
veya haşere ilacı gibi kimyasal maddelerin
etkisine maruz bırakmayın.
– Elinizde yukarıdaki maddelerden herhangi
biri varken fotoğraf makinesine dokunmayın.
– Fotoğraf makinesini uzun süre kauçuk veya
vinil malzemelerle temas halinde bırakmayın.
[ Kullanma sıcaklıkları hakkında
Fotoğraf makineniz 0°C ve 40°C (32°F ve 104°F)
arasındaki sıcaklıklarda kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Bu aralığın dışındaki aşırı soğuk
veya sıcak yerlerde çekim yapmanız tavsiye
edilmez.
[ Nem yoğunlaşması hakkında
Eğer fotoğraf makinesi doğrudan doğruya soğuk
bir yerden sıcak bir yere getirilirse, içinde veya
dışında nem yoğunlaşabilir. Bu nem
yoğunlaşması fotoğraf makinesinde bir arızaya
neden olabilir.
Eğer nem yoğunlaşması olursa
Fotoğraf makinesini kapatın ve nemin
buharlaşması için yaklaşık bir saat bekleyin.
Mercek içinde nem kalmış olarak çekim
yapmaya çalışırsanız, net görüntüler
kaydedemeyeceğinizi unutmayın.
[ Şarj edilebilir dahili yedek pil
hakkında
TR
Bu fotoğraf makinesi gücün açık veya kapalı
olmasına bakılmadan tarihi, saati ve diğer
ayarları korumak için şarj edilebilir dahili bir pile
sahiptir.
Bu şarj edilebilir pil fotoğraf makinesini
kullandığınız sürece devamlı olarak şarj edilir.
Ancak, fotoğraf makinesini sadece kısa süreler
için kullanırsanız, bu pil giderek boşalır ve eğer
makineyi yaklaşık bir ay boyunca hiç
kullanmazsanız, tamamen biter. Bu durumda,
fotoğraf makinesini kullanmadan önce şarj
edilebilir pili mutlaka şarj edin.
Ancak, bu şarj edilebilir pil dolu olmasa bile,
fotoğraf makinesini yine de kullanabilirsiniz
ama tarih ve saat gösterilmez.
Şarj edilebilir dahili yedek pilin şarj
edilme yöntemi
Şarj edilmiş pili fotoğraf makinesine takın ve
sonra fotoğraf makinesini 24 saat veya daha
uzun bir süre gücü kapalı olarak bırakın.
35
Teknik Özellikler
Fotoğraf makinesi
[Güç, genel]
[Sistem]
Güç: Şarj edilebilir pil
NPBD1, 3,6 V
NPFD1 (ürünle verilmez), 3,6 V
ACLS5K AC Adaptör (ürünle verilmez),
4,2 V
Görüntü aygıtı: 7,7 mm (1/2,3 tip) renk CCD,
Ana renk filtresi
Fotoğraf makinesinin toplam piksel sayısı:
Yaklaşık 10,3 Megapiksel
Kullanım sıcaklığı: 0 ila 40°C (32 ila 104°F)
Mercek:
Carl Zeiss VarioTessar 5× zum mercek
f = 5,8 – 29,0 mm (33 – 165 mm (35 mm
film eşdeğeri))
F3,5 (W) – F4,4 (T)
Boyutlar: 94,0 × 59,3 × 21,4 mm (3 3/4 × 2 3/8
× 7/8 inç) (G/Y/D, çıkıntılar hariç)
Pozlama kontrolü: Otomatik pozlama, Sahne
Seçimi (11 mod)
Saklama sıcaklığı: –20 ila +60°C (–4 ila
+140°F)
Ağırlık (NPBD1 pil, boyama kalemi ve askı, vs.
dahil): Yaklaşık 177 g (6,2 oz)
Mikrofon: Tek ses
Beyaz dengesi: Otomatik, Gün ışığı, Bulutlu,
Floresan 1,2,3, Ampul, Flaş
Hoparlör: Tek ses
Sualtı Beyaz Dengesi: Otomatik, Sualtı 1, 2,
Flaş
PRINT Image Matching III: Uyumlu
Dosya biçimi (DCF uyumlu):
Hareketsiz görüntüler: Exif Ver. 2.21 JPEG
uyumlu, DPOF uyumlu
Filmler: MPEG1 uyumlu (Tek ses)
Kayıt ortamı: Dahili Bellek (yaklaşık 15 MB),
“Memory Stick Duo”
Exif Baskı: Uyumlu
PictBridge: Uyumlu
BCCSD şarj aleti
Güç gereksinimi: AC 100 V ila 240 V,
50/60 Hz, 2,2 W
Çıkış voltajı: DC 4,2 V, 0,33 A
Flaş: Flaş menzili (ISO hassasiyeti (Tavsiye
edilen pozlama İndeksi) Otomatik olarak
ayarlı):
Yaklaşık 0,1 ila 3,5 m (4 inç ila 11 fit
5 7/8 inç) (W)/yaklaşık 0,8 ila 2,7 m (2 fit
7 1/2 inç ila 8 fit 10 3/8 inç) (T)
Kullanım sıcaklığı: 0 ila 40°C (32 ila 104°F)
[Giriş ve Çıkış konektörleri]
Ağırlık: Yaklaşık 75 g (2,7 oz)
Çoklu konektör: Video çıkışı
Ses çıkışı (Tek ses)
USB iletişimi
Şarj edilebilir pil NPBD1
USB iletişimi: Yüksek Hızlı USB (USB 2.0
uyumlu)
Maksimum voltaj: DC 4,2 V
[LCD ekran]
LCD panel:
Geniş (16:9), 8,8 cm (3,5 tipi) TFT sürücü
Toplam nokta sayısı: 230 400 (960 × 240) nokta
36
Güç tüketimi (çekim sırasında): 1,0 W
Fotoğraf makinesinin etkin piksel sayısı:
Yaklaşık 10,1 Megapiksel
Saklama sıcaklığı: –20 ila +60°C (–4 ila
+140°F)
Boyutlar: Yaklaşık 62 × 24 × 91 mm (2 1/2 ×
31/32 × 3 5/8 inç) (G/Y/D)
Kullanılan pil: Lityumiyon pil
Nominal voltaj: DC 3,6 V
Kapasite: 2,4 Wh (680 mAh)
Tasarım ve özelliklerin önceden bildirimde
bulunmadan değiştirilme hakkı saklıdır.
Ticari markalar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
, “Cybershot” Sony
Corporation’in ticari markalarıdır.
“Memory Stick”,
, “Memory Stick
PRO”,
, “Memory Stick
Duo”,
, “Memory Stick
PRO Duo”,
,
“Memory Stick PROHG Duo”,
, “Memory Stick
Micro”, “MagicGate” ve
Sony Corporation’in ticari markalarıdır.
“PhotoTV HD” Sony Corporation’in bir
ticari markasıdır.
“Info LITHIUM” Sony Corporation’in bir
ticari markasıdır.
Microsoft, Windows, DirectX ve Windows
Vista Birleşik Devletler’de ve/veya diğer
ülkelerde Microsoft Corporation’in ya tescilli
ticari markaları ya da ticari markalarıdır.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac ve eMac; Apple
Inc.’in ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır.
Intel, MMX ve Pentium Intel Corporation’in
ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Adobe ve Reader Birleşik Devletler’de ve/veya
diğer ülkelerde Adobe Systems
Incorporated’in tescilli ticari markaları veya
ticari markalarıdır.
Ayrıca, bu kılavuzda kullanılan sistem ve ürün
adları, genel olarak, ilgili geliştiricilerinin veya
imalatçılarının ticari markaları ya da tescilli
ticari markalarıdır. Ancak, bu kılavuzda ™
veya ® işaretleri her yerde kullanılmamıştır.
TR
37
Uygunluk beyanı, üretici firmanın yetkili
kılmış olduğu, Environmental &
Product Compliance Europe (EPCE)
Sony International (Europe) GmbH
(Stuttgart Technology Center)
tarafından yapılmaktadır.
Environmental & Product Compliance
Europe (EPCE) Sony International
(Europe) GmbH
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany
Tel : (0)71158580,
Fax : (0)7115858488
URL of EU DoC Database :
http://www.compliance.sony.de/
Üretici Firma:
Sony Corporation
171 Konan, Minatoku,
Tokyo, 1080075 Japan
Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel:
0216531 98 00
Faks: 0216474 04 77
email: bilgi@eu.sony.com
38
SONY YETKİLİ SERVİSLERİ
ADANA CENGİZ ELEKTRONİK (322) 2251587/ADIYAMAN STAR ELEKTRONİK
(416) 2165383/ANKARA (Anıttepe) BİLGİLİ ELEKTRONİK (312) 2308382,
(Mamak) FİLİZ ELEKTRONİK (312) 3689834, (Aydınlıkevler) DUZOLLAR
ELEKTRONİK (312) 3169852/ANTALYA NECMİ ELK.SAN.TİC. LTD. ŞTİ. (242)
3451374, EKEN ELEKTRONİK (242) 3124242, (Alanya) ERTUNÇ ELEKTRONİK
(242) 5136314/BURSA RMS MERKEZ ELK. LTD. (224) 2233151, UFO ELKT. MÜH.
TİC. LTD. ŞTİ. (224) 2341192/ÇANAKKALE GÜVEN ELEKTRONİK (286) 2173618/
DENİZLİ MAVİ ELK. LTD. ŞTİ. (258) 2421749/DİYARBAKIR TELEVİZYON
HASTANESİ (412) 2236869/EDİRNE UÇKUN ELEKTRONİK (284) 2121440/
ESKİŞEHİR GÖRGÜN ELEKTRONİK (222) 2265626/ERZURUM ELEKTRONAL TİC.
(442) 2130528/GAZİANTEP İBRAHİM SERİN (342) 2153545/GİRESUN ÖZEN
ELEKTRONİK (454) 2168161/HATAY ZEKİ ELEKTRONİK (326) 2210597/İÇEL
SEDAFON ELK.S.T.LTD. ŞTİ. (324) 3227655/İSTANBUL (Moda) SENTEZ
ELK.S.T.LTD. ŞTİ. (216) 4145250, (Göztepe) İTEM LTD. ŞTİ. (216) 5664888,
(Üsküdar) BURCU ELEKTRONİK (216) 5536929, (Şişli) VEBE ELK.SN.TC.LT.ŞTİ.
(212) 2336778, (1.Levent) AVE ELEKTRONİK (212) 2823469, (Maçka) MEKEL
ELEKTRONİK (212) 2604677, (Fatih) CİHAN ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (212)
5317001, (Bakırköy) VİP VİDEO ELK. TİC. LTD. ŞTİ. (212) 5705868, (Bakırköy)
MEST ELK.SAN.TİC.LTD (212) 5438242, (Beşiktaş) P.M. ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.
(212) 2275247, (Florya) AVC ELK. LTD. ŞTİ. (212) 5740426/İZMİR (Alsancak)
ASİL1 ELK.SR.T.LTD. ŞTİ. (232) 463 34 12, (Hatay) ASİL2 ELK.SR.T.LTD. ŞTİ.
(232) 2288310, (Karşıyaka) TEKNİK TV.ELK.LTD. ŞTİ. (232) 3696175, (Güzelyalı)
AYES ELEKTRONİK (232) 2464044/KAYSERİ ÇAĞDAŞ ELEKTRONİK (352)
2222627/KOCAELİ TEKNİK TV. (262) 3223368, (Gebze) ŞAHİN ELK.TİC. SAN
LTD. ŞTİ. (262) 6431458/KONYA DENİZ ELEKTRONİK (332) 3501735, ÖZEL
ELEKTRONİK (332) 3514425/MALATYA GÜRBÜZ ELEKTRONİK (422) 3250460/
MARDİN (Nusaybin) ÇİFTSÜREN ELK. PAZ. LTD. (482) 4153592/MUĞLA
(Marmaris) MTM SERVICE (252) 4126217/RİZE METE ELEKTRONİK (464)
2120078/SAKARYA İSMAİL SENOGLU (264) 2714704/SAMSUN YALIM
ELEKTRONİK (362) 2334883/SİİRT İSMET ELEKTRONİK (484) 2245724/SİVAS
CAN ELEKTRONİK (346) 2230015/TRABZON LİDER ELEKTRONİK (462) 3232641/
ZONGULDAK ÖZDEMİRLER TV. (372) 3167044
TR
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.
Aköz İş Merkezi Kısıklı Caddesi No:16 Altunizade/İstanbul (216) 531 98 50
39
Eλληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
[ Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού
& Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με
ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην
εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή
υγρασία.
ΠΡΟΣΟXΗ
Αντικαταστήστε την μπαταρία με άλλη
μπαταρία του ίδιου τύπου. Σε αντίθετη
περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική
ζέστη !πως ήλιο, φωτιά ή παρ!μοια στοιχεία.
Για τους πελάτες στην
Ευρώπη
Το προϊ!ν αυτ! έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί
!τι συμμορφούται με τα !ρια που
καθορίζονται απ! την oδηγία περί
ηλεκτρομαγνητικής συμβατ!τητας για χρήση
καλωδίων σύνδεσης μήκους μικρ!τερου απ!
3 μέτρα (9,8 π!δια).
[ Προσοχή
Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις
συγκεκριμένες συχν!τητες ενδέχεται να
επηρεάσουν την εικ!να και τον ήχο της
μονάδας.
[ Σημείωση
Σε περίπτωση που διακοπεί η διαδικασία
μεταφοράς δεδομένων (αποτυχία) λ!γω
στατικού ηλεκτρισμού ή
ηλεκτρομαγνητισμού, επανεκκινήστε την
εφαρμογή ή αποσυνδέστε και επανασυνδέστε
το καλώδιο επικοινωνίας (καλώδιο USB
κ.λπ.).
2
Το σύ&βολο αυτ! επάνω στο προϊ!ν ή στη
συσκευασία του ση&αίνει !τι το προϊ!ν δεν
πρέπει να πεταχτεί &αζί &ε τα οικιακά
απορρί&&ατα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε
ένα κατάλληλο ση&είο συλλογής
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού
προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε !τι
το προϊ!ν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην
πρ!ληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων
στο περιβάλλον και την υγεία. Η
ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην
εξοικον!μηση φυσικών π!ρων. Για
περισσ!τερες πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊ!ντος,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις
υπηρεσίες καθαρι!τητας του δήμου σας ή το
κατάστημα !που αγοράσατε το προϊ!ν.
Εναλλακτική διαχείριση φορητών
ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα συλλογής)
Το σύμβολο αυτ! επάνω στη μπαταρία ή στη
συσκευασία δείχνει !τι η μπαταρία που
παρέχεται με αυτ! το προϊ!ν δεν πρέπει να
αντιμετωπίζεται !πως τα οικιακά
απορρίμματα. Με το να βεβαιωθείτε !τι οι
συγκεκριμένες μπαταρίες συλλέχτηκαν
σωστά, βοηθάτε στην πρ!ληψη πιθανών
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και
την υγεία.
Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην
εξοικον!μηση φυσικών π!ρων.
Στην περίπτωση προϊ!ντων που για λ!γους
ασφαλείας, επιδ!σεων, η ακεραι!τητας
δεδομένων απαιτούν τη μ!νιμη σύνδεση με
μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η
μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μ!νο
απ! εξουσιοδοτημένο τεχνικ! προσωπικ!.
Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση
της μπαταρίας, παραδώστε το προϊ!ν στο
τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο
σημείο συλλογής ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση.
Στην περίπτωση !λων των άλλων μπαταριών,
παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει
πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία
απ! το προϊ!ν. Παραδώστε την μπαταρία
στο κατάλληλο σημείο συλλογής των
χρησιμοποιημένων μπαταριών για
ανακύκλωση.
Για περισσ!τερες πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊ!ντος ή της
μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με
τον αρμ!διο φορέα ανακύκλωσης ή το
κατάστημα !που αγοράσατε το προϊ!ν.
[ Σημείωση για τους πελάτες στις
χώρες που ισχύουν οι οδηγίες
της Ε.Ε.
Ο κατασκευαστής αυτού του προϊ!ντος είναι
η Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ο Εξουσιοδοτημένος
Αντιπρ!σωπος σχετικά με την
ηλεκτρομαγνητική συμβατ!τητα και την
ασφάλεια του προϊ!ντος είναι η Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Για οποιοδήποτε
θέμα που αφορά στη συντήρηση ή στην
εγγύηση, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που
παρέχονται στα ξεχωριστά έγγραφα
συντήρησης ή εγγύησης.
GR
3
Πίνακας περιεχ1μενων
Σημειώσεις για τη χρήση της κάμερας ................................................. 5
Έναρξη ............................................................................................. 7
Έλεγχος των παρεχμενων εξαρτημάτων ........................................... 7
1 Προετοιμασία της μπαταρίας ............................................................. 8
2 Τοποθέτηση μπαταρίας/"Memory Stick Duo" (δεν παρέχεται) ...... 9
3 Ενεργοποίηση της κάμερας/ρύθμιση του ρολογιού ...................... 11
Λήψη εικ1νων ................................................................................ 13
Μέγεθος εικνας/Αυτματος χρονοδιακπτης/Λειτουργία λήψης/
Φλας/Μάκρο/Οθνη .............................................................................. 15
Λήψη σε λειτουργία κλείστρου χαμγελου ....................................... 18
Προβολή/Διαγραφή εικ1νων ........................................................ 19
Εκμάθηση των διαφ1ρων λειτουργιών – HOME/Μενού ............ 22
Χρήση της οθνης HOME .................................................................... 22
Στοιχεία HOME....................................................................................... 23
Χρήση στοιχείων μενού ....................................................................... 24
Στοιχεία μενού ....................................................................................... 25
Απολαύστε τον υπολογιστή σας ................................................. 27
Λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται για σύνδεση USB και
λογισμικ εφαρμογής "Picture Motion Browser" (παρέχεται) ......... 27
Προβολή "Εγχειρίδιο του Cyber-shot" ............................................... 28
Ενδείξεις στην οθ1νη ................................................................... 29
Ζωή της μπαταρίας και χωρητικ1τητα μνήμης .......................... 32
Ζωή μπαταρίας και αριθμς εικνων που μπορείτε να εγγράψετε/
προβάλλετε ........................................................................................... 32
Αριθμς ακίνητων εικνων και εγγράψιμος χρνος ταινιών ........... 33
Αντιμετώπιση προβλημάτων ........................................................ 35
Μπαταρία και τροφοδοσία ................................................................... 35
Λήψη ακίνητων εικνων/ταινιών ......................................................... 36
Προβολή εικνων ................................................................................. 37
Προφυλάξεις ................................................................................. 38
Προδιαγραφές ............................................................................... 40
4
Σημειώσεις για τη χρήση της κάμερας
[ Εφεδρικ1 αντίγραφο της
εσωτερικής μνήμης και του
"Memory Stick Duo"
Μην απενεργοποιείτε την κάμερα ούτε να
αφαιρείτε την μπαταρία ή το "Memory Stick
Duo" !σο τη λυχνία πρ!σβασης είναι
αναμμένη. Διαφορετικά, τα δεδομένα
εσωτερικής μνήμης ή τα δεδομένα "Memory
Stick Duo" ενδέχεται να καταστραφούν.
Φροντίστε να φτιάξετε ένα εφεδρικ!
αντίγραφο για να προστατεύσετε τα
δεδομένα σας.
[ Παρατηρήσεις για την εγγραφή/
αναπαραγωγή
• Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, κάνετε μια
δοκιμαστική εγγραφή για να βεβαιωθείτε
!τι η κάμερα λειτουργεί σωστά.
• Η κάμερα δεν είναι ανθεκτική στη σκ!νη,
στις πιτσιλιές ή στο νερ!. Διαβάστε το
"Προφυλάξεις" (σελίδα 38) πριν θέσετε την
κάμερα σε λειτουργία.
• Να αποφεύγετε την έκθεση της κάμερας
στο νερ!. Εάν εισχωρήσει νερ! στο
εσωτερικ! της κάμερας, ίσως προκύψει
δυσλειτουργία. Σε μερικές περιπτώσεις, η
κάμερα δεν μπορεί να επιδιορθωθεί.
• Μην κατευθύνετε την κάμερα στον ήλιο ή
άλλο δυνατ! φως. Μπορεί να προκληθεί
δυσλειτουργία της κάμεράς σας.
• Μη χρησιμοποιείτε την κάμερα κοντά σε
θέση !που παράγονται ισχυρά
ραδιοκύματα ή εκπέμπεται ακτινοβολία.
Διαφορετικά, η κάμερα ενδεχομένως να
μην εγγράφει ή να αναπαράγει εικ!νες
σωστά.
• Η χρήση της κάμερας σε θέσεις με άμμο ή
σκ!νη μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία.
• Εάν προκύψει συμπύκνωση υγρασίας,
αφαιρέστε την πριν χρησιμοποιήσετε την
κάμερα (σελίδα 38).
• Μην κουνάτε και μη χτυπάτε την κάμερα.
Ενδεχομένως να προκληθεί δυσλειτουργία
και να μην μπορείτε να εγγράψετε εικ!νες.
Επιπλέον, το μέσο εγγραφής ενδεχομένως
να καταστεί μη χρησιμοποιήσιμο ή να
προκληθεί ζημιά στα δεδομένα εικ!νας.
• Καθαρίστε την επιφάνεια του φλας πριν
απ! τη χρήση. Η θερμ!τητα απ! την
εκπομπή του φλας μπορεί να προκαλέσει
τον αποχρωματισμ! της σκ!νης στην
επιφάνεια του φλας ή την επικ!λλησή της
στην επιφάνεια του φλας, με αποτέλεσμα
την ανεπαρκή εκπομπή φωτ!ς.
[ Παρατηρήσεις για την οθ1νη
LCD
• Η οθ!νη LCD κατασκευάζεται
χρησιμοποιώντας τεχνολογία εξαιρετικά
υψηλής ακρίβειας έτσι ώστε πάνω απ! το
99,99% των pixel να είναι λειτουργικά για
αποτελεσματική χρήση. Παρ!λα αυτά,
μπορεί να εμφανιστούν μερικές μικρές
μαύρες ή/και φωτεινές κουκκίδες (με λευκ!,
κ!κκινο, μπλε ή πράσινο χρώμα) στην
οθ!νη LCD. Οι κουκκίδες αυτές είναι
φυσιολογικ! επακ!λουθο της διαδικασίας
κατασκευής και δεν επηρεάζουν την
εγγραφή.
• Εάν πέσουν σταγ!νες νερού ή άλλα υγρά
επάνω στην οθ!νη LCD και αυτή βραχεί,
σκουπίστε αμέσως την οθ!νη με ένα
μαλακ! πανί. Εάν αφήσετε υγρά επάνω
στην επιφάνεια της οθ!νης LCD, μπορεί να
μειωθεί η ποι!τητα και να προκληθεί
δυσλειτουργία.
GR
[ Πληροφορίες για τη
συμβατ1τητα δεδομένων εικ1νας
• Η κάμερα αυτή συμμορφώνεται με το
παγκ!σμιο πρ!τυπο DCF (Design rule for
Camera File system) που καθιερώθηκε απ!
το JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Η Sony δεν εγγυάται !τι η κάμερα θα
αναπαράγει εικ!νες που έχουν εγγραφεί ή
υποστεί επεξεργασία σε άλλες συσκευές ή
!τι άλλες συσκευές θα αναπαράγουν
εικ!νες που έχουν εγγραφεί με την κάμερα.
5
[ Προειδοποίηση για τα
πνευματικά δικαιώματα
Τα τηλεοπτικά προγράμματα, οι ταινίες, οι
βιντεοταινίες και άλλο υλικ! ενδεχομένως να
διαθέτουν προστασία πνευματικών
δικαιωμάτων. Η μη εξουσιοδοτημένη
εγγραφή τέτοιων υλικών ενδεχομένως να
έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της
νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα.
[ Καμία αποζημίωση για
κατεστραμμένο περιεχ1μενο ή
αποτυχία εγγραφής
Η Sony αδυνατεί να παράσχει αποζημίωση
για αποτυχία εγγραφής, απώλεια ή ζημιά
εγγεγραμμένου περιεχομένου, λ!γω
δυσλειτουργίας της κάμερας ή του μέσου
εγγραφής, κτλ.
6
Έναρξη
Έλεγχος των παρεχ1μενων εξαρτημάτων
• Φορτιστής μπαταρίας BC-CSD (1)
• USB, καλώδιο A/V για ακροδέκτη
πολλαπλής χρήσης (1)
• Ηλεκτρικ! καλώδιο (1) (δεν παρέχεται
στις Η.Π.Α. και τον Καναδά)
• Ιμάντας καρπού (1)
• Επαναφορτιζ!μενη μπαταρία NP-BD1
(1)/Θήκη μπαταρίας (1)
• CD-ROM (1)
– Λογισμικ! εφαρμογής Cyber-shot
– "Εγχειρίδιο του Cyber-shot"
– "Οδηγ!ς Cyber-shot για
προχωρημένους"
• Εγχειρίδιο οδηγιών (το εγχειρίδιο αυτ!)
(1)
GR
• Στυλ! (1)
Πληροφορίες για τον ιμάντα καρπού
Προσδέστε τον ιμάντα και περάστε το χέρι
σας μέσα απ! τη θηλιά ώστε να
αποτρέψετε την πρ!κληση βλάβης στην
κάμερα απ! τυχ!ν πτώση της.
Άγκιστρο
Πληροφορίες για το στυλ1
• Μπορείτε να ζωγραφίσετε ή να βάλτε
σφραγίδες σε ακίνητες εικ!νες με το στυλ!.
• Προσδέστε το στυλ! στον ιμάντα καρπού
(απεικονίζεται δεξιά).
• Μη μεταφέρετε την κάμερα κρατώντας το
στυλ!. Η κάμερα μπορεί να πέσει κάτω.
7
1 Προετοιμασία της μπαταρίας
Για πελάτες στις Η.Π.Α. και
τον Καναδά
Βύσμα
Για πελάτες σε χώρες/περιοχές εκτς Η.Π.Α.
και Καναδά
Λυχνία
CHARGE
Λυχνία CHARGE
Ηλεκτρικ καλώδιο
1 Εισάγετε τη μπαταρία στο φορτιστή μπαταρίας.
2 Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας σε πρίζα.
Ανάβει η λυχνία CHARGE και αρχίζει η φ!ρτιση.
Zταν σβήσει η λυχνία CHARGE, η φ!ρτιση έχει τελειώσει (Κανονική φ!ρτιση).
Εάν συνεχίσετε τη φ!ρτιση της μπαταρίας για περίπου μία ώρα ακ!μα (έως !του φορτιστεί
πλήρως), η φ!ρτιση θα διαρκέσει λίγη ώρα παραπάνω.
[ Χρ1νος φ1ρτισης
Χρνος πλήρους φρτισης
Κανονικς χρνος φρτισης
Περίπου 220 λεπτά
Περίπου 160 λεπτά
• Ο παραπάνω πίνακας εμφανίζει το χρ!νο που απαιτείται για τη φ!ρτιση μιας πλήρως
αποφορτισμένης μπαταρίας σε θερμοκρασία 25°C. Η φ!ρτιση ενδεχομένως να διαρκέσει
περισσ!τερο ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και τις περιστάσεις.
• Βλ. σελίδα 32 για τον αριθμ! των εικ!νων που μπορούν να εγγραφούν.
• Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας στην πιο κοντινή πρίζα.
• Ακ!μα και αν η λυχνία CHARGE δεν είναι αναμμένη, ο φορτιστής μπαταριών δεν
αποσυνδέεται απ! την τροφοδοσία εναλλασσ!μενου ρεύματος, εφ!σον είναι συνδεδεμένος στο
ρευματοδ!τη. Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρ!βλημα κατά τη χρήση του φορτιστή
μπαταριών, διακ!ψτε αμέσως την παροχή ρεύματος, αποσυνδέοντας το βύσμα απ! το
ρευματοδ!τη.
• Zταν ολοκληρωθεί η φ!ρτιση, αποσυνδέστε το ηλεκτρικ! καλώδιο απ! την πρίζα και αφαιρέστε
τη μπαταρία απ! το φορτιστή μπαταρίας.
• Έχει σχεδιαστεί για χρήση με συμβατές μπαταρίες της Sony.
8
2 Τοποθέτηση μπαταρίας/"Memory Stick Duo" (δεν
παρέχεται)
Κάλυμμα
μπαταρίας/"Memory
Stick Duo"
Κλείσιμο
Άνοιγμα
Με την πλευρά των
Μοχλς
ακροδεκτών στραμμένη προς
εξαγωγής
το φακ, εισάγετε το "Memory
μπαταρίας
Stick Duo" έως του ασφαλίσει
στη θέση του με ένα κλικ.
Ευθυγραμμίστε την ένδειξη v στην
υποδοχή μπαταρίας με την ένδειξη v στην
πλευρά της μπαταρίας. Πατήστε
παρατεταμένα το μοχλ εξαγωγής
μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία.
GR
1 Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας/"Memory Stick Duo".
2 Εισάγετε το "Memory Stick Duo" (δεν παρέχεται).
3 Εισάγετε τη μπαταρία.
4 Κλείστε το κάλυμμα μπαταρίας/"Memory Stick Duo".
[ Gταν δεν έχει εισαχθεί "Memory Stick Duo"
Η κάμερα εγγράφει/αναπαράγει εικ!νες χρησιμοποιώντας την εσωτερική μνήμη
(περίπου 15 MB).
9
[ Έλεγχος υπ1λοιπης διάρκειας μπαταρίας
Πατήστε το κουμπί POWER για να ενεργοποιήσετε και να ελέγξετε την υπ!λοιπη
διάρκεια φ!ρτισης μπαταρίας στην οθ!νη LCD.
Δείκτης
υπ1λοιπης
διάρκειας
φ1ρτισης
Κατάσταση
Επαρκές Μπαταρία Μπαταρία
υπ!λοιπο σχεδ!ν
μισοφορτι
ισχύος
πλήρως
σμένη
φορτισμένη
Μπαταρία
χαμηλή, η
εγγραφή/
αναπαραγωγή
σύντομα θα
σταματήσουν.
Αλλάξτε τη
μπαταρία με μια
πλήρως φορτισμένη
ή φορτίστε την
μπαταρία. (Η
ένδειξη
προειδοποίησης
αναβοσβήνει.)
• Εάν χρησιμοποιείται η μπαταρία NP-FD1 (δεν παρέχεται), εμφανίζεται και η οθ!νη λεπτών
(
60 λεπ) μετά την ένδειξη υπ!λοιπης διάρκειας μπαταρίας.
• Η σωστή ένδειξη υπ!λοιπης διάρκειας φ!ρτισης εμφανίζεται μετά απ! περίπου ένα λεπτ!.
• Η ένδειξη υπ!λοιπης διάρκειας φ!ρτισης ενδέχεται να μην είναι σωστή υπ! ορισμένες συνθήκες.
• Η οθ!νη Ρύθμιση ρολογιού εμφανίζεται !ταν ενεργοποιείτε την κάμερα για πρώτη φορά
(σελίδα 11).
[ Αφαίρεση μπαταρίας/"Memory Stick Duo"
Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας/"Memory Stick Duo".
"Memory Stick Duo"
Μπαταρία
Βεβαιωθείτε τι η λυχνία πρ1σβασης
δεν είναι αναμμένη και κατπιν
πατήστε το "Memory Stick Duo" προς
τα μέσα μία φορά.
Ολισθήστε το μοχλ1 εξαγωγής
μπαταρίας.
Φροντίστε να μη σας πέσει η μπαταρία.
• Μην αφαιρείτε ποτέ τη μπαταρία/"Memory Stick Duo" !ταν είναι αναμμένη η λυχνία
πρ!σβασης. Αυτ! μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε δεδομένα στο "Memory Stick Duo"/
εσωτερική μνήμη.
• Χρησιμοποιήστε την μπαταρία NP-BD1 (παρέχεται) μ!νο με αυτή την κάμερα.
10
3 Ενεργοποίηση της κάμερας/ρύθμιση του ρολογιού
Φακς
Στηρίξτε το
τμήμα που
απεικονίζεται
στην εικνα και
χαμηλώστε το
κάλυμμα του
φακού.
Κουμπί POWER
Κάλυμμα
φακού
Το κάλυμμα του
φακού είναι
κατασκευασμέν
ο απ δύο
στρώσεις.
Μην πιέζετε το
εσωτερικ
κάλυμμα.
Οθνη αφής
1 Πατήστε το κουμπί POWER ή ολισθήστε το κάλυμμα του φακού προς τα
κάτω.
• Προσέξτε να μην ασκείτε δύναμη στο κάλυμμα του φακού !ταν το χαμηλώνετε.
GR
2 Αγγίξτε το κουμπί στην οθ1νη αφής για να ρυθμίσετε το ρολ1ι.
1 Αγγίξτε την επιθυμητή μορφή παρουσίασης της ημερομηνίας και κατ!πιν
αγγίξτε το
.
2 Αγγίξτε κάθε στοιχείο και κατ!πιν ρυθμίστε την αριθμητική τιμή αγγίζοντας το
v/V.
3 Αγγίξτε το [OK].
• Η κάμερα δεν έχει δυνατ!τητα για υπέρθεση ημερομηνίας στις εικ!νες. Εάν
χρησιμοποιήσετε το "Picture Motion Browser" στο CD-ROM (παρέχεται), μπορείτε να
εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε εικ!νες με την ημερομηνία.
• Τα μεσάνυχτα υποδεικνύονται ως 12:00 AM και το μεσημέρι ως 12:00 PM.
[ Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας ξανά
Αγγίξτε το [HOME] και κατ!πιν αγγίξτε το
ρολογιού] (σελίδες 22, 23).
(Ρυθμίσεις) t [
Ρυθμίσεις
11
[ Παρατηρήσεις σχετικά με π1τε είναι ενεργοποιημένη η ισχύς
• Zταν τοποθετήσετε την μπαταρία στην κάμερα, ενδέχεται να περάσει αρκετ!ς χρ!νος έως !του
η λειτουργία είναι δυνατή.
• Εάν η κάμερα λειτουργεί με τη μπαταρία και δεν χρησιμοποιήσετε την κάμερα για τρία περίπου
λεπτά, η κάμερα απενεργοποιείται αυτ!ματα για να αποφευχθεί η εξάντληση της μπαταρίας
(Λειτουργία αυτ!ματης απενεργοποίησης).
Σχετικά με τα κουμπιά της οθ1νης αφής
Αγγίξτε ελαφρά τα κουμπιά στην οθ!νη με το
δάκτυλ! σας για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις σε
αυτήν την κάμερα.
• Zταν δεν εμφανίζεται το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε
στην οθ!νη, αγγίξτε το v/V/b/B για να αλλάξετε τη σελίδα.
• Εάν αγγίξετε το [BACK] ή το [×], επιστρέφετε στην
προηγούμενη οθ!νη.
• Εάν αγγίξετε το [OK], μεταβαίνετε στην επ!μενη οθ!νη.
• Εάν αγγίξετε το άνω δεξι! μέρος της οθ!νης κατά τη λήψη,
τα κουμπιά και τα εικονίδια σβήνουν στιγμιαία. Τα
κουμπιά και τα εικονίδια θα εμφανιστούν ξανά !ταν
πάρετε το δάκτυλ! σας απ! την οθ!νη.
Εκτελέστε βαθμον!μηση εάν η ανταπ!κριση στο
άγγιγμά σας είναι ανεπαρκής.
A Αγγίξτε το [HOME] και στο
(Ρυθμίσεις)
επιλέξτε [ Κύριες ρυθμίσεις] t
[Βαθμον!μηση].
B Χρησιμοποιήστε το στυλ! για να αγγίξετε το
κέντρο του σημαδιού X που εμφανίζεται στην
οθ!νη.
12
Λήψη εικ1νων
Μοχλς ζουμ (W/T)
Κουμπί κλείστρου
Μικρφωνο
Λυχνία αυτματου
χρονοδιακπτη/λυχνία
κλείστρου χαμγελου
Φλας
Κάλυμμα φακού
Υποδοχή τρίποδου (κάτω μέρος)
1 Ανοίξτε το κάλυμμα φακού.
2 Κρατήστε την κάμερα, με τους αγκώνες σας πιεσμένους επάνω στο σώμα
σας για να τη σταθεροποιήσετε.
GR
Τοποθετήστε το θέμα
στο κέντρο του καρέ
εστίασης.
• Αγγίξτε την οθ!νη για να επιλέξετε το σημείο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η εστίαση.
Εμφανίζεται το
στο πάνω δεξι! μέρος της οθ!νης εάν ανιχνευτεί πρ!σωπο στη θέση που
αγγίξατε ή εμφανίζεται το
εάν ανιχνευτεί κάποιο αντικείμενο διαφορετικ! απ!
ανθρώπινο πρ!σωπο.
3 Λήψη με το κουμπί κλείστρου.
ταν φωτογραφίζετε ακίνητες εικνες:
1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
κλείστρου έως τη μέση της διαδρομής για
να εστιάσετε.
Αναβοσβήνει η ένδειξη z (κλείδωμα AE/AF)
(πράσινο), ακούγεται ένας χαρακτηριστικ!ς
ήχος και κατ!πιν η ένδειξη σταματά να
αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη.
Ένδειξη κλειδώματος AE/AF
2 Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι
τέρμα.
13
ταν καταγράφετε ταινίες:
Αγγίξτε το κουμπί ρύθμισης της λειτουργίας λήψης και κατ!πιν αγγίξτε το
(Λειτουργία ταινίας) (σελίδες 15, 16).
• Η μικρ!τερη απ!σταση λήψης είναι περίπου 8 cm (W)/80 cm (T) (απ! το φακ!).
Χρήση του ζουμ:
Ολισθήστε το μοχλ! ζουμ (W/T) στην πλευρά T για μεγέθυνση και ολισθήστε τον
στην πλευρά W για επιστροφή.
14
Μέγεθος εικ1νας/Αυτ1ματος χρονοδιακ1πτης/Λειτουργία
λήψης/Φλας/Μάκρο/Οθ1νη
Αυτή η εν!τητα περιγράφει τα βασικά κουμπιά που εμφανίζονται στην οθ!νη αφής.
Αγγίξτε το κουμπί και !ταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, αγγίξτε το [OK].
A
B
C
D
E
F
[
Μέγεθος εικνας
Αυτματος χρονοδιακπτης
Λειτουργία λήψης
Λειτουργία φλας
Εστίαση μάκρο/κοντινής λήψης
DISP (Διαμρφωση προβολής)
Αλλαγή του μεγέθους εικ1νας
Αγγίξτε το κουμπί ρύθμισης του μεγέθους εικ!νας στην οθ!νη.
Ακίνητη εικ1να
: Για εκτυπώσεις έως A3+
: Για εκτυπώσεις έως A4
: Για εκτυπώσεις έως 10×15 εκ. ή 13×18 εκ.
: Λήψη μικρού μέγεθ εικ!νας για επισύναψη email
: Λήψη σε αναλογία διαστάσεων 3:2
*: Για προβολή σε HDTV και εκτύπωση έως A4
*: Για προβολή σε HDTV
* Οι εικ!νες που έχουν συλληφθεί με αναλογία διαστάσεων 16:9 καταλαμβάνουν ολ!κληρη την
οθ!νη.
GR
Ταινία
(Υψηλή): Λήψη ταινίας υψηλής ποι!τητας για προβολή σε TV
(Τυπική): Λήψη ταινίας τυπικής ποι!τητας για προβολή σε TV
: Λήψη σε μικρ! μέγεθος για επισύναψη email
[
Χρήση του αυτ1ματου χρονοδιακ1πτη
Αγγίξτε το κουμπί ρύθμισης αυτ!ματου χρονοδιακ!πτη στην οθ!νη.
: Χωρίς τη χρήση του αυτματου χρονοδιακπτη
: Ρύθμιση καθυστέρησης 10 δευτερολέπτων στον αυτματο χρονοδιακπτη
: Ρύθμιση καθυστέρησης 2 δευτερολέπτων στον αυτματο χρονοδιακπτη
Zταν πατήσετε το κουμπί κλείστρου, αναβοσβήνει η λυχνία του αυτ!ματου
χρονοδιακ!πτη και ακούγεται ένας χαρακτηριστικ!ς ήχος μέχρι να λειτουργήσει το
κλείστρο.
15
[
Αλλαγή της λειτουργίας λήψης
Αγγίξτε το κουμπί ρύθμισης της λειτουργίας λήψης στην οθ!νη.
Αυτματη
προσαρμογή
Σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε ακίνητες εικ!νες με
αυτ!ματη προσαρμογή ρυθμίσεων.
Αυτματο
πργραμμα
Σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε με αυτ!ματη προσαρμογή
έκθεσης (ρυθμίζονται η ταχύτητα κλείστρου και η τιμή
διαφράγματος). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε άλλες
ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το μενού.
Τα κουμπιά ρύθμισης για εστίαση, λειτουργία φωτομέτρησης,
ISO και EV θα εμφανιστούν στο κάτω μέρος της οθ!νης.
Επιλογή
σκηνικού
Σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
ανάλογα με το σκηνικ!.
Εύκολη λήψη
Επιτρέπει εύκολη λήψη με ευκρινείς ενδείξεις.
Λειτουργία
ταινίας
Σας επιτρέπει να κινηματογραφείτε ταινίες με ήχο.
Επιλογή σκηνικού
Αγγίξτε το
16
και κατ!πιν επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.
Υψηλή
ευαισθησία
Πραγματοποιεί λήψη εικ!νων χωρίς φλας ακ!μη και σε
χαμηλ! φωτισμ!.
Κλείστρο
χαμγελου
Zταν η κάμερα ανιχνεύσει ένα χαμ!γελο, το κλείστρο
απελευθερώνεται αυτ!ματα (σελίδα 18).
Απαλή λήψη
Πραγματοποιεί λήψη εικ!νων με πιο απαλή ατμ!σφαιρα για
πορτραίτα ανθρώπων, λουλουδιών, κτλ.
Τοπία
Πραγματοποιεί λήψη με την εστίαση σε μακριν! θέμα.
Πορτραίτο σε
ημίφως
Πραγματοποιεί λήψη ευκρινών εικ!νων ανθρώπων σε
σκοτεινά μέρη χωρίς να χάνεται η νυχτερινή ατμ!σφαιρα.
Ημίφως
Πραγματοποιεί λήψη νυχτερινών σκηνών χωρίς να χάνεται η
νυχτερινή ατμ!σφαιρα.
Παραλία
Πραγματοποιεί λήψη σκηνών σε παραλίες ή λίμνες ενώ το
μπλε του νερού καταγράφεται με περισσ!τερη ζωντάνια.
Χινι
Πραγματοποιεί λήψη λευκών σκηνών χιονιού πιο καθαρά.
[
Πυροτεχνήματα
Πραγματοποιεί λήψη πυροτεχνημάτων με !λο τους το
μεγαλείο.
Υποβρύχια
Πραγματοποιεί υποβρύχια λήψη σε φυσικά χρώματα !ταν
είναι προσαρτημένη η αδιάβροχη θήκη.
Κλείστρο
υψηλής
ταχύτητας
Πραγματοποιεί λήψη κινούμενων θεμάτων σε φωτεινά μέρη.
Φλας (Επιλογή λειτουργίας φλας για ακίνητες εικ1νες)
Αγγίξτε το κουμπί ρύθμισης της λειτουργίας φλας στην οθ!νη.
: Αυτματο φλας
Αναβοσβήνει !ταν δεν υπάρχει αρκετ! φως ή φωτισμ!ς φ!ντου (προεπιλεγμένη ρύθμιση)
: Αναγκαστική ενεργοποίηση φλας
: Αργς συγχρονισμς (Αναγκαστική ενεργοποίηση φλας)
Η ταχύτητα του κλείστρου είναι αργή σε σκοτεινά μέρη για ευκρινή φωτογράφηση του
φ!ντου που είναι εκτ!ς της φωτεινής δέσμης του φλας.
: Αναγκαστική απενεργοποίηση φλας
[
Ενεργοποιημένο μάκρο/κοντινή λήψη (Φωτογράφηση κοντινού
πλάνου)
GR
Αγγίξτε το κουμπί ρύθμισης της λειτουργίας μάκρο/κοντινής λήψης στην οθ!νη.
: Αυτματα
Η κάμερα ρυθμίζει την εστίαση αυτ!ματα απ! μακρινά θέματα έως κοντινά.
Κανονικά, να βάζετε την κάμερα σε αυτή τη λειτουργία.
: Μάκρο ενέργ.
Η κάμερα ρυθμίζει την εστίαση με προτεραι!τητα στα κοντινά θέματα.
Ενεργοποιήστε το μάκρο, !ταν πραγματοποιείτε λήψη κοντινών θεμάτων.
: Ενεργή κοντινή λήψη
Κλειδωμένο στην πλευρά W: Περίπου 1 έως 20 cm
[ Αλλαγή εμφάνισης της οθ1νης
Αγγίξτε το [DISP] στην οθ!νη για να αλλάξετε την οθ!νη επιλογής εμφάνισης.
Διαμρφωση προβολής: Αυτ! καθορίζει εάν θα εμφανίζονται ή !χι τα κουμπιά και εικονίδια
στην οθ!νη.
Επιλέξτε μεταξύ [Κανονικ!], [Απλή] ή [Μ!νο εικ.].
Ιστγραμμα προβ.: Αυτ! ρυθμίζει εάν εμφανίζεται ή !χι το ιστ!γραμμα στην οθ!νη.
Φωτειντητα LCD: Ρυθμίζει τη φωτειν!τητα του οπίσθιου φωτισμού.
17
Λήψη σε λειτουργία κλείστρου χαμ1γελου
Zταν η κάμερα ανιχνεύσει ένα χαμ!γελο, το κλείστρο απελευθερώνεται αυτ!ματα.
1 Αγγίξτε
λειτουργία
(Επιλογή σκηνικού) για τη λειτουργία λήψης και ρυθμίστε σε
(Κλείστρο χαμ1γελου) (σελίδα 16).
2 Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τέρμα για να ρυθμίσετε τη λειτουργία
ανίχνευσης χαμ1γελου.
Το κλείστρο χαμ!γελου τίθεται σε αναμονή.
Ένδειξη ανίχνευσης χαμγελου/Αριθμς εικνων
Πλαίσιο ανίχνευσης χαμγελου (πορτοκαλί)
Ένδειξη ευαισθησίας ανίχνευσης χαμγελου
Αυτ! υποδεικνύει το τρέχον επίπεδο χαμ!γελου.
Κάθε φορά που το επίπεδο χαμ!γελου φτάνει την προκαθορισμένη ευαισθησία
ανίχνευσης χαμ!γελου (!πως υποδεικνύεται απ! το b), η κάμερα ενεργοποιεί
αυτ!ματα το κλείστρο και εγγράφει έως έξι εικ!νες. Μ!λις καταγραφεί η εικ!να,
ανάβει η λυχνία κλείστρου χαμ!γελου.
3 Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τέρμα ξανά για να εξέλθετε απ1 τη
λειτουργία κλείστρου χαμ1γελου.
• Η λήψη με χρήση του κλείστρου χαμ!γελου τερματίζεται αυτ!ματα !ταν το "Memory Stick
Duo" ή η εσωτερική μνήμη είναι πλήρης ή έχουν εγγραφεί έξι εικ!νες.
• Μπορείτε να επιλέξετε το θέμα που έχει προτεραι!τητα για την ανίχνευση χαμ!γελου με το
[Ανίχνευση χαμ!γελου] (σελίδα 25).
• Εάν δεν ανιχνευτεί χαμ!γελο, ρυθμίστε το [Ευαισθησία χαμ!γελου] (σελίδα 25).
• Μπορείτε να ρυθμίσετε την κάμερα να πραγματοποιεί λήψη της εικ!νας αυτ!ματα !ταν
χαμογελάσει οποιοδήποτε άτομο εμφανίζεται στο καρέ ανίχνευσης χαμ!γελου (πορτοκαλί)
αφού πατήσετε το κουμπί του κλείστρου μέχρι τέρμα.
• Μπορεί να μην εστιαστεί η εικ!να εάν η απ!σταση μεταξύ της κάμερας και του θέματος αλλάξει
αφού πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι τέρμα. Μπορεί να μη ληφθεί η κατάλληλη έκθεση εάν
αλλάξει η φωτειν!τητα του περίγυρου.
• Τα πρ!σωπα μπορεί να μην ανιχνευτούν σωστά !ταν:
– Είναι πολύ σκοτεινά ή πολύ φωτεινά.
– Τα πρ!σωπα καλύπτονται εν μέρει απ! γυαλιά ηλίου, μάσκες, καπέλα, κτλ.
– Τα θέματα δεν είναι στραμμένα στην κάμερα.
• Τα χαμ!γελα ενδέχεται να μην ανιχνεύονται σωστά ανάλογα με τις συνθήκες.
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ψηφιακού ζουμ.
• Δεν μπορείτε να αλλάξετε την αναλογία ζουμ !ταν το κλείστρο χαμ!γελου βρίσκεται σε
αναμονή.
18
Προβολή/Διαγραφή εικ1νων
Ακίνητη εικνα
Κουμπί
(Αναπαραγωγή)
Μοχλς ζουμ (W/T)
Ταινία
Ηχείο
B/x
Οθνη αφής
1 Πατήστε το κουμπί
(Αναπαραγωγή).
Εάν πατήσετε το κουμπί
(Αναπαραγωγή) !ταν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη, η
κάμερα ενεργοποιείται αυτ!ματα και ρυθμίζεται στη λειτουργία αναπαραγωγής. Για να
ρυθμίσετε τη λειτουργία λήψης, πατήστε το κουμπί
(Αναπαραγωγή) πάλι.
2 Αγγίξτε το
(προηγούμενο) /
(επ1μενο) στην οθ1νη για να επιλέξετε
GR
μια εικ1να.
Ταινία:
Αγγίξτε το B για αναπαραγωγή ταινίας.
Γρήγορη προώθηση/Επανατύλιξη: m/M (Αγγίξτε το B για επιστροφή σε κανονική
αναπαραγωγή.)
Έλεγχος έντασης ήχου: Αγγίξτε
κατά την αναπαραγωγή ταινίας και κατ!πιν ρυθμίστε
την ένταση ήχου με το / .
Αγγίξτε το [Έξοδος] για να απενεργοποιήσετε την οθ!νη ελέγχου της
έντασης ήχου.
Διακοπή: Αγγίξτε το x.
• Ενδέχεται να μην μπορείτε να αναπαράγετε ορισμένες εικ!νες που καταγράφηκαν με παλι!τερο
μοντέλο της Sony.
Αγγίξτε το [HOME], και κατ!πιν επιλέξτε [
Προβ. φακέλου] απ! το
(Προβολή εικ!νων)
για να αναπαράγετε αυτές τις εικ!νες.
[
Διαγραφή εικ1νων
1 Προβάλλετε την εικ!να που θέλετε να διαγράψετε και κατ!πιν αγγίξτε το
(Διαγραφή).
2 Αγγίξτε το [OK].
19
[
Προβολή μεγεθυμένης εικ1νας (ζουμ αναπαραγωγής)
Αγγίξτε μια ακίνητη εικ!να ενώ εμφανίζεται για να μεγεθύνετε την αντίστοιχη
περιοχή.
v/V/b/B: Ρυθμίζει τη θέση.
: Αλλάζει την κλίμακα ζουμ.
: Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί τα v/V/b/B.
[BACK]: Ακυρώνει το ζουμ αναπαραγωγής.
• Μπορείτε επίσης να μεγεθύνετε την εικ!να εάν ολισθήσετε το μοχλ! ζουμ (W/T) προς την
πλευρά T. Ολισθήστε το μοχλ! στην πλευρά W για επιστροφή.
[
Προβολή οθ1νης ευρετηρίου
Αγγίξτε το
(ευρετήριο) για να εμφανίσετε την οθ!νη ευρετηρίου.
Αγγίξτε τα / για να εμφανίσετε την προηγούμενη/επ!μενη σελίδα.
Για να επιστρέψετε σε οθ!νη μίας εικ!νας, αγγίξτε την εικ!να μικρογραφίας.
• Στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, στην οθ!νη εμφανίζεται η προβολή ημερομηνίας (!ταν
χρησιμοποιείται "Memory Stick Duo") ή η προβολή φακέλου (!ταν χρησιμοποιείται η εσωτερική
μνήμη). Μπορείτε να αλλάξετε τον τρ!πο προβολής με τη χρήση του
(Προβολή εικ!νων)
στην οθ!νη HOME (σελίδα 23).
• Εάν αγγίξετε το [DISP] σε λειτουργία ευρετηρίου, μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμ! των
εικ!νων που εμφανίζονται στην οθ!νη ευρετηρίου σε 12 ή 20 εικ!νες.
[ Διαγραφή εικ1νων σε λειτουργία ευρετηρίου
1 Αγγίξτε το (Διαγραφή) ενώ εμφανίζεται η οθ!νη ευρετηρίου.
2 Αγγίξτε τις εικ!νες μικρογραφίας που θέλετε να διαγράψετε.
Το σημάδι
εμφανίζεται στο πλαίσιο ελέγχου της εικ!νας.
Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, αγγίξτε ξανά την εικ!να για να καταργήσετε την επιλογή του
σημαδιού.
3 Αγγίξτε
και κατ!πιν αγγίξτε [OK].
• Για να διαγράψετε !λες τις εικ!νες στο επιλεγμένο εύρος ημερομηνίας ή φάκελο, επιλέξτε το
(Zλες εικ. στο εύρος ημ/νίας) ή
(Zλα σε αυτ! το φάκελο) απ! το (Διαγραφή) στην
οθ!νη μενού και κατ!πιν αγγίξτε το [OK].
[ Αναπαραγωγή μιας σειράς εικ1νων (Παρουσίαση)
1 Αγγίξτε (Παρουσίαση).
2 Αγγίξτε το [Έναρξη].
Η μουσική θα αλλάξει με το [Εφέ]. Επίσης, μπορείτε να μεταφέρετε και να αλλάξετε
τη μουσική σε αυτή που επιθυμείτε.
Για να μεταφέρετε και να αλλάξετε τη μουσική, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
1 Αγγίξτε το [HOME]. Κατ!πιν επιλέξτε [ Εργαλείο μουσικής] t [Λήψη μουσικής] στο
(Παρουσίαση) (σελίδες 22, 23).
2 Εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας το λογισμικ! που περιλαμβάνεται στο παρεχ!μενο CDROM (παρέχεται).
3 Συνδέστε την κάμερα και τον υπολογιστή με καλώδιο USB.
4 Κάνετε έναρξη του "Music Transfer" που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας και
αλλάξτε τη μουσική.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή της μουσικής, ανατρέξτε στην εν!τητα Βοήθεια στο
"Music Transfer".
20
[ Προβολή εικ1νων στην τηλε1ραση
Συνδέστε την κάμερα στην τηλε!ραση με το καλώδιο για ακροδέκτη πολλαπλών
χρήσεων (παρέχεται).
Προς βύσμα
πολλαπλών χρήσεων
Προς υποδοχές
εισδου ήχου/βίντεο
Καλώδιο για ακροδέκτη
πολλαπλών χρήσεων
Για προβολή σε τηλε!ραση HD (υψηλής ευκρίνειας), απαιτείται καλώδιο
προσαρμογέα εξ!δου HD (δεν παρέχεται).
• Εάν ρυθμίσετε το μέγεθος εικ!νας σε [16:9], μπορείτε να εγγράψετε εικ!νες στο μέγεθος που
καταλαμβάνει ολ!κληρη την οθ!νη της τηλε!ρασης HD.
• Δεν μπορείτε να προβάλλετε ταινίες με έξοδο σε μορφή σήματος [HD(1080i)]. Ρυθμίστε το
[COMPONENT] σε [SD] !ταν πραγματοποιείτε λήψη ταινιών.
GR
21
Εκμάθηση των διαφ1ρων λειτουργιών –
HOME/Μενού
Χρήση της οθ1νης HOME
Η οθ!νη HOME είναι η κεντρική οθ!νη για !λες τις λειτουργίες της κάμερας και
μπορείτε να την ανακαλέσετε ανεξάρτητα απ! τη ρύθμιση λειτουργίας (λήψη/
προβολή).
1 Αγγίξτε το [HOME] για να εμφανίσετε την οθ1νη HOME.
Στοιχείο
Κατηγορία
HOME
2 Αγγίξτε την κατηγορία που θέλετε να ρυθμίσετε.
3 Αγγίξτε το στοιχείο στην κατηγορία που θέλετε να ρυθμίσετε.
Οδηγς λειτουργίας
Εάν εμφανίζεται ο οδηγ!ς
λειτουργίας, αγγίξτε το [OK]
για επιβεβαίωση.
[ Gταν επιλέξετε την κατηγορία
(Διαχείριση μνήμης) ή
(Ρυθμίσεις)
Οδηγς
1 Αγγίξτε το στοιχείο του οποίου θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
• Εάν επιλέξετε
(Διαχείριση μνήμης), αγγίξτε το [
Εργαλείο μνήμης].
2 Αγγίξτε τα v/V για να εμφανιστούν τα άλλα στοιχεία ρύθμισης.
• Αυτή η λειτουργία ισχύει μ!νο !ταν έχει επιλεγεί
(Ρυθμίσεις).
3 Αγγίξτε το στοιχείο ρύθμισης που θέλετε να αλλάξετε και κατ!πιν αγγίξτε το [OK].
4 Αγγίξτε την επιθυμητή τιμή ρύθμισης.
• Αγγίξτε το [×] ή [BACK] για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθ!νη.
22
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία 1 σελίδα 22
Στοιχεία HOME
Εάν αγγίξετε το [HOME], εμφανίζονται τα ακ!λουθα στοιχεία. Μ!νο τα στοιχεία
που είναι διαθέσιμα εμφανίζονται στην οθ!νη. Στον οδηγ! στο κάτω μέρος της
οθ!νης εμφανίζονται λεπτομέρειες για κάθε στοιχείο.
Κατηγορίες
Στοιχεία
Λήψη
Λήψη
Προβολή εικ1νων
Προβ. ημ/νίας
Προβ. φακέλου
Αγαπημένα
Παρουσίαση
Παρουσίαση
Εργαλείο μουσικής
Λήψη μουσικής
Εκτύπωση
Εκτύπωση
Μορφή μουσικής
Διαχείριση μνήμης Εργαλείο μνήμης
Εργαλείο Memory Stick
Διαμ!ρφωση
Δημιουρ φακέλ ΕΓΓ
Αλλαγή φακέλ ΕΓΓ Αντιγραφή
Εργαλείο εσωτερ. μνήμης
Διαμ!ρφωση
Ρυθμίσεις
Κύριες ρυθμίσεις
Κύριες ρυθμίσεις 1
Μπιπ
Αρχικοποίηση
Περίβλημα
Κύριες ρυθμίσεις 2
Σύνδεση USB
Έξοδος βίντεο
Ρυθμίσεις λήψης
Ρυθμίσεις λήψης 1
Φωτισμ!ς AF
Λειτουργία AF
Ρυθμίσεις λήψης 2
Αυτ!μ προσανατολ
GR
Οδηγ!ς λειτουργίας
Βαθμον!μηση
Επίδειξη χαμ!γελου
COMPONENT
ΤΥΠΟΣ TV
Γραμμή πλέγματος
Ψηφιακ! ζουμ
Αυτ!μ ανασκ!πηση
Ρυθμίσεις ρολογιού
Language Setting
23
Χρήση στοιχείων μενού
1 Αγγίξτε το [MENU] για να εμφανίσετε το μενού.
Οδηγς
λειτουργίας
MENU
• Διαφορετικά στοιχεία θα γίνουν ορατά ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία.
2 Αγγίξτε ένα επιθυμητ1 στοιχείο μενού.
• Εάν το επιθυμητ! στοιχείο είναι κρυμμένο, συνεχίστε να αγγίζετε τα v/V μέχρι να
εμφανιστεί το στοιχείο στην οθ!νη.
3 Αγγίξτε ένα επιθυμητ1 στοιχείο ρύθμισης.
4 Αγγίξτε το [OK] για να σβήσετε το μενού.
24
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία 1 σελίδα 24
Στοιχεία μενού
Τα διαθέσιμα στοιχεία μενού ποικίλλουν ανάλογα με τη ρύθμιση λειτουργίας (λήψη/
προβολή) και τη λειτουργία λήψης. Μ!νο τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα
εμφανίζονται στην οθ!νη.
Μενού λήψης
Μέγεθος εικνας
Επιλέγει το μέγεθος ακίνητης εικνας στη λειτουργία
εύκολης λήψης.
Φλας
Επιλέγει τη ρύθμιση φλας στη λειτουργία εύκολης λήψης.
Ανίχνευση προσώπου
Επιλέγει το θέμα προτεραιτητας για την προσαρμογή της
εστίασης ταν χρησιμοποιείται ανίχνευση προσώπου.
Ανίχνευση χαμγελου
Επιλέγει το θέμα προτεραιτητας για τη λειτουργία
κλείστρου χαμγελου.
Ευαισθησία χαμγελου
Ρυθμίζει το επίπεδο ευαισθησίας για να ανιχνεύσει
χαμγελο.
Λειτουργία ΕΓΓ
Επιλέγει τη μέθοδο συνεχούς λήψης.
Αναγνώριση σκηνής
Ανιχνεύει αυτματα τις συνθήκες λήψης και κατπιν
πραγματοποιεί τη λήψη.
EV
Προσαρμζει την έκθεση.
Λειτουργία φωτομέτρου
Επιλέγει τη λειτουργία μέτρησης.
Εστίαση
Αλλάζει τη μέθοδο εστίασης.
Ισορροπία λευκού
Προσαρμζει τους χρωματικούς τνους.
Υποβρύχια ισορ. λευκού
Προσαρμζει τα χρώματα κατά την υποβρύχια λήψη.
Ένταση φλας
Προσαρμζει την ποστητα φωτς φλας.
Μείωση κκκινων ματιών
Επιλέγεται ώστε να μειωθεί το φαινμενο των κκκινων
ματιών.
DRO
Βελτιστοποιεί τη φωτειντητα και την αντίθεση.
Λειτουργ. χρώματος
Αλλάζει τη ζωηράδα της εικνας ή προσθέτει ειδικά εφέ.
SteadyShot
Επιλέγει τη λειτουργία κατά του θολώματος.
Ρυθμίσεις λήψης
Επιλέγει τις ρυθμίσεις λήψης.
GR
25
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία 1 σελίδα 24
Μενού προβολής
(Λίστα ημ/νίας)
Επιλέγει την ημερομηνία αναπαραγωγής.
(Φίλτρο κατά πρσωπα)
Αναπαράγει εικνες που έχουν φιλτραριστεί για να
ανταποκρίνονται σε ορισμένες συνθήκες.
(Προσθ./Αφαίρ.
Αγαπημ.)
Καταχωρεί εικνες στα Αγαπημένα ή αφαιρεί εικνες απ
τα Αγαπημένα.
(Τρπος προβολής)
Αλλάζει τον τρπο προβολής.
(Προβολή ευρύ ζουμ)
Εμφανίζει ακίνητες εικνες σε αναλογία διαστάσεων 16:9.
(Παρουσίαση)
Ορίζει και εκτελεί μια παρουσίαση (συνεχμενη
αναπαραγωγή).
(Ρετουσάρισμα)
Ρετουσάρει ακίνητες εικνες.
(Βαφή)
Ζωγραφίζει πάνω σε ακίνητη εικνα και την αποθηκεύει ως
νέα εικνα.
(Πολλαπλά νέα
μεγέθη)
(Διαγραφή)
(Προστασία)
Αλλάζει το μέγεθος εικνας ανάλογα με τη χρήση.
Διαγράφει εικνες.
Αποτρέπει την τυχαία διαγραφή.
Προσθέτει ένα δείκτη παραγγελίας εκτύπωσης στην εικνα
που επιθυμείτε να εκτυπώσετε.
(Εκτύπωση)
(Περιστροφή)
Περιστρέφει μια ακίνητη εικνα.
(Επιλογή φακέλου)
Επιλέγει το φάκελο για να δείτε εικνες.
(Ρυθμίσεις έντασης
ήχου)
26
Εκτυπώνει εικνες χρησιμοποιώντας εκτυπωτή συμβατ
με PictBridge.
Ρυθμίζει την ένταση του ήχου.
Απολαύστε τον υπολογιστή σας
Μπορείτε να προβάλλετε εικ!νες που έχουν ληφθεί με την κάμερα σε υπολογιστή.
Χρησιμοποιώντας το λογισμικ! στο CD-ROM (παρέχεται), μπορείτε να
απολαμβάνετε ακίνητες εικ!νες και ταινίες απ! την κάμερα, περισσ!τερο απ! ποτέ.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο του Cyber-shot" στο CD-ROM
(παρέχεται).
Λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται για σύνδεση USB
και λογισμικ1 εφαρμογής "Picture Motion Browser"
(παρέχεται)
Για χρήστες Windows
Για χρήστες Macintosh
Σύνδεση USB
Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2/
Windows Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 έως v10.5)
Λογισμικεφαρμογής
"Picture Motion
Browser"
Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2/
Windows Vista*
δεν είναι συμβατ!
* Δεν υποστηρίζονται εκδ!σεις 64 bit και Starter (Edition).
GR
• Στον υπολογιστή σας πρέπει να είναι προ-εγκατεστημένο ένα απ! τα λειτουργικά συστήματα
που παρατίθενται παραπάνω. Δεν υποστηρίζονται αναβαθμίσεις λειτουργικών συστημάτων.
• Εάν το λειτουργικ! σύστημά σας δεν υποστηρίζει συνδέσεις USB, μπορείτε να αντιγράψετε
εικ!νες εάν εισάγετε το "Memory Stick Duo" στην υποδοχή Memory Stick στον υπολογιστή σας
ή εάν χρησιμοποιήσετε μια συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής Memory Stick που διατίθεται στο
εμπ!ριο.
• Για περισσ!τερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιβάλλον λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογής
Cyber-shot "Picture Motion Browser", βλ. "Εγχειρίδιο του Cyber-shot".
27
Προβολή "Εγχειρίδιο του Cyber-shot"
Το "Εγχειρίδιο του Cyber-shot" στο
CD-ROM (παρέχεται) επεξηγεί
λεπτομερώς πώς να χρησιμοποιείτε την
κάμερα. Για να το προβάλλετε
απαιτείται το Adobe Reader.
[ Για χρήστες Windows
1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας
και εισάγετε το CD-ROM (παρέχεται)
στη μονάδα CD-ROM.
Εμφανίζεται η παρακάτω οθ!νη.
Zταν κάνετε κλικ στο κουμπί [Cyber-shot
Handbook], εμφανίζεται η οθ!νη για
αντιγραφή "Εγχειρίδιο του Cyber-shot".
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθ!νης
για αντιγραφή.
• Zταν εγκαταστήσετε το "Εγχειρίδιο
του Cyber-shot", το "Οδηγ!ς Cyber-shot
για προχωρημένους" θα εγκατασταθεί
αυτ!ματα.
3 Μετά την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης, κάντε διπλ! κλικ στο
εικονίδιο συντ!μευσης που
δημιουργήθηκε στην επιφάνεια
εργασίας.
28
[ Για χρήστες Macintosh
1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας
και εισάγετε το CD-ROM (παρέχεται)
στη μονάδα CD-ROM.
2 Επιλέξτε το φάκελο [Handbook] και
αντιγράψτε το "Handbook.pdf" που
είναι αποθηκευμένο στο φάκελο [GR]
στον υπολογιστή σας.
3 Αφού ολοκληρωθεί η αντιγραφή,
κάντε διπλ! κλικ στο "Handbook.pdf".
Ενδείξεις στην οθ1νη
Αγγίξτε το [DISP] στην οθ!νη για να
αλλάξετε την οθ!νη επιλογής
εμφάνισης (σελίδα 17).
[ Κατά την αναπαραγωγή
[ Gταν φωτογραφίζετε ακίνητες
εικ1νες
A
Οθνη
Ένδειξη
Υπ!λοιπο μπαταρίας
• Οι ενδείξεις περιορίζονται στη λειτουργία
(Εύκολη λήψη).
Προειδοποίηση χαμηλής
μπαταρίας
Μέγεθος εικ!νας
[ Gταν καταγράφετε ταινίες
GR
Πραγματοποιείται
σύνδεση PictBridge
Ένδειξη ευαισθησίας
ανίχνευσης χαμ!γελου/
Αριθμ!ς εικ!νων
Κλιμάκωση ζουμ
Τρ!πος προβολής
Φίλτρο κατά πρ!σωπα
Αγαπημένα
29
Οθνη
Ένδειξη
Οθνη
Προστασία
Ένδειξη
Σημάδι παραγγελίας
εκτύπωσης (DPOF)
Προειδοποίηση για
κουνημένες
φωτογραφίες
Ζουμ αναπαραγωγής
Δείκτης AF αγγίγματος
Περίβλημα
B
Οθνη
Ισορροπία λευκού
Ένδειξη
SteadyShot
Λειτουργία χρώματος
Φάκελος εγγραφής
Φάκελος αναπαραγωγής
96
Αριθμ!ς εγγράψιμων
εικ!νων
8/8
Αριθμ!ς εικ!νας/
Αριθμ!ς εικ!νων που
έχουν εγγραφεί σε
επιλεγμένο φάκελο
00:25:05
C
Οθνη
Καρέ εύρεσης εύρους AF
Εγγράψιμος χρ!νος
(ώ:λ:δ)
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
μέσων ("Memory Stick
Duo", εσωτερική μνήμη)
Αυτ!ματος
χρονοδιακ!πτης
Γίνεται σύνδεση
PictBridge
DRO
Αλλαγή φακέλου
Η βάση δεδομένων είναι
γεμάτη
Αναγνώριση σκηνής
Μείωση κ!κκινων
ματιών
Ένταση φλας
Φ!ρτιση φλας
Λειτουργία εγγραφής
Ανίχνευση προσώπου/
Ανίχνευση χαμ!γελου
Λειτουργία φωτομέτρου
Εστίαση
Φωτισμ!ς AF
30
Ένδειξη
ΗΧΟ
Ένταση ήχου
C:32:00
Οθ!νη αυτοδιάγνωσης
Ιστ!γραμμα
• Η ένδειξη
εμφανίζεται !ταν το
ιστ!γραμμα στην οθ!νη
απενεργοποιείται.
D
Οθνη
Ένδειξη
z
Κλείδωμα AE/AF
Αργή ταχύτητα
κλείστρου NR
125
Ταχύτητα κλείστρου
F3.5
Τιμή διαφράγματος
ISO400
Αριθμ!ς ISO
+2.0EV
Τιμή έκθεσης
Λειτουργία φωτομέτρου
Φλας
Ισορροπία λευκού
Εστίαση μάκρο/κοντινής
λήψης
• Εμφανίζεται !ταν το
[Διαμ!ρφωση προβολής]
είναι ρυθμισμένο στο
[Μ!νο εικ.].
GR
Λειτουργία φλας
• Εμφανίζεται !ταν το
[Διαμ!ρφωση προβολής]
είναι ρυθμισμένο στο
[Μ!νο εικ.].
Αναμονή
ΕΓΓ
Αναμονή ταινίας/
Εγγραφή ταινίας
0:12
Χρ!νος εγγραφής (λ:δ)
N
Αναπαραγωγή
Γραμμή αναπαραγωγής
0:00:12
Μετρητής
101-0012
Αριθμ!ς αρχείου φακέλου
2008 1 1
9:30 ΑΜ
Ημερομηνία/Ώρα
εγγραφής της εικ!νας
αναπαραγωγής
31
Ζωή της μπαταρίας και χωρητικ1τητα
μνήμης
Ζωή μπαταρίας και αριθμ1ς εικ1νων που μπορείτε να
εγγράψετε/προβάλλετε
Οι αριθμοί που εμφανίζονται στους
παρακάτω πίνακες προϋποθέτουν !τι
χρησιμοποιείται πλήρως φορτισμένη
μπαταρία (παρέχεται) σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος 25°C. Οι αριθμοί που
εμφανίζονται για εικ!νες που μπορείτε
να εγγράψετε/προβάλλετε είναι
προσεγγιστικοί και επιτρέπουν την
αλλαγή του "Memory Stick Duo" !πως
απαιτείται.
Να γνωρίζετε !τι οι πραγματικοί
αριθμοί μπορεί να είναι μικρ!τεροι απ!
αυτούς που υποδεικνύονται στον
πίνακα ανάλογα με τις συνθήκες
χρήσης.
[ Gταν φωτογραφίζετε ακίνητες
εικ1νες
Ζωή της μπαταρίας
(λεπτά)
Αριθμς εικνων
Περίπου 130
Περίπου 260
• Φωτογράφηση στις ακ!λουθες
καταστάσεις:
– Το [Λειτουργία ΕΓΓ] είναι ρυθμισμένο
στο [Normal].
– Το [Λειτουργία AF] είναι ρυθμισμένο στο
[Μονή].
– Το [SteadyShot] είναι ρυθμισμένο στο
[Λήψη].
– Φωτογράφηση μία φορά κάθε 30
δευτερ!λεπτα.
– Το ζουμ μεταβάλλεται διαδοχικά μεταξύ
των άκρων W και T.
– Το φλας ανάβει στροβοσκοπικά μία φορά
κάθε δύο φορές.
– Η τροφοδοσία ενεργοποιείται και
απενεργοποιείται μία φορά κάθε δέκα
φορές.
• Η μέθοδος μέτρησης βασίζεται στο
πρ!τυπο CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
32
• Η ζωή της μπαταρίας και ο αριθμ!ς των
εικ!νων δεν αλλάζουν, ανεξάρτητα απ! το
μέγεθος εικ!νας.
[ Κατά την προβολή ακίνητων
εικ1νων
Ζωή της μπαταρίας
(λεπτά)
Αριθμς εικνων
Περίπου 220
Περίπου 4400
• Προβολή μονών εικ!νων σε σειρά σε
διαστήματα περίπου των τριών
δευτερολέπτων
[ Παρατηρήσεις για την μπαταρία
• Η χωρητικ!τητα της μπαταρίας μειώνεται
με το πέρασμα του χρ!νου και την
επαναλαμβαν!μενη χρήση.
• Η ζωή της μπαταρίας και ο αριθμ!ς των
εικ!νων που μπορείτε να εγγράψετε/
προβάλλετε μειώνονται στις ακ!λουθες
περιπτώσεις:
– Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι
χαμηλή.
– Το φλας χρησιμοποιείται συχνά.
– Η κάμερα ενεργοποιήθηκε και
απενεργοποιήθηκε πολλές φορές.
– Το ζουμ χρησιμοποιείται συχνά.
– Η φωτειν!τητα του οπίσθιου φωτισμού
της οθ!νης LCD είναι ρυθμισμένη σε
υψηλή.
– Το [Λειτουργία AF] είναι ρυθμισμένο στο
[Παρακολούθ].
– Το [SteadyShot] είναι ρυθμισμένο στο
[Συνεχ!μενα].
– Η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή.
– Η λειτουργία ανίχνευσης προσώπου είναι
ενεργοποιημένη.
Αριθμ1ς ακίνητων εικ1νων και εγγράψιμος χρ1νος ταινιών
Ο αριθμ!ς των ακίνητων εικ!νων και η διάρκεια των ταινιών ενδεχομένως να
ποικίλλουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
• Ακ!μα και εάν η χωρητικ!τητα που εμφανίζεται στο μέσο είναι ίδια με αυτή στον
παρακάτω πίνακα, ο αριθμ!ς των ακίνητων εικ!νων και ο χρ!νος των ταινιών
ενδεχομένως να διαφέρουν.
[ Ο προσεγγιστικ1ς αριθμ1ς εγγράψιμων ακίνητων εικ1νων
(Μονάδες: Εικ!νες)
Χωρητικτητα Εσωτερική
μνήμη
Μέγεθος
"Memory Stick Duo" φορμαρισμένο με αυτήν την κάμερα
Περίπου
128 MB 256 MB 512 MB
15 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
10M
3
32
58
120
246
496
982
5M
6
51
92
190
390
786
1556
3127
3M
10
81
148
305
625
1261
2497
5016
VGA
96
782
1420
2932
6000
12102
23956
48138
3
32
58
121
248
500
990
1990
3:2(8M)
1973
16:9(7M)
4
34
61
127
261
526
1042
2093
16:9(2M)
16
132
236
489
1001
2018
3995
8025
GR
• Οι αριθμοί των εικ!νων που παρατίθενται προϋποθέτουν !τι το [Λειτουργία ΕΓΓ] είναι
ρυθμισμένο σε [Normal].
• Zταν ο αριθμ!ς των υπολειπ!μενων εικ!νων προς λήψη είναι μεγαλύτερος 9.999, εμφανίζεται η
ένδειξη ">9999".
• Εάν μια εικ!να εγγράφηκε με τη χρήση παλι!τερου μοντέλου της Sony και αναπαράγεται στην
κάμερα, η εικ!να ενδεχομένως να μην εμφανίζεται στο πραγματικ! μέγεθος εικ!νας.
33
[ Ο προσεγγιστικ1ς εγγράψιμος χρ1νος ταινιών
Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τους κατά προσέγγιση μέγιστους χρ!νους εγγραφής.
Αυτοί είναι οι συνολικοί χρ!νοι για !λα τα αρχεία ταινιών. Η συνεχ!μενη λήψη είναι
δυνατή για περίπου 10 λεπτά.
(Μονάδες: ώρα: λεπτ!: δευτερ!λεπτο)
Χωρητικτητα Εσωτερική
μνήμη
Μέγεθος
Περίπου
15 MB
"Memory Stick Duo" φορμαρισμένο με αυτήν την κάμερα
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
640(Υψηλή)
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:10
640(Τυπική)
0:00:40
0:05:50
0:10:30
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:40
6:01:00
320
0:02:50
0:23:20
0:42:30
1:28:00
3:00:00
6:03:10 11:59:00 24:04:10
• Η εγγραφή ταινιών με μέγεθος ρυθμισμένο σε [640(Υψηλή)] είναι εφικτή μ!νο σε "Memory Stick
PRO Duo".
• Η κάμερα αυτή δεν υποστηρίζει εγγραφή HD ή αναπαραγωγή ταινιών.
34
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την κάμερα, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.
1 Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία και ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο του
Cyber-shot" (PDF).
Αν εμφανιστεί ένας κωδικ!ς !πως το "C/E:ss:ss" στην οθ!νη, ανατρέξτε
στο "Εγχειρίδιο του Cyber-shot".
2 Αφαιρέστε τη μπαταρία, περιμένετε περίπου ένα λεπτ1, εισάγετέ
την ξανά και μετά ενεργοποιήστε.
3 Αρχικοποιήστε τις ρυθμίσεις (σελίδα 23).
4 Συμβουλευτείτε τον αντιπρ1σωπο της Sony ή το τοπικ1
εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Sony.
Να γνωρίζετε !τι εάν στείλετε την κάμερα για επισκευή, δίνετε τη συγκατάθεσή σας
να ελεγχθεί το περιεχ!μενο της εσωτερικής μνήμης και των αρχείων μουσικής.
GR
Μπαταρία και τροφοδοσία
Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε τη μπαταρία.
• Εισάγετε σωστά τη μπαταρία πατώντας παρατεταμένα το μοχλ! εξαγωγής
μπαταρίας για να μείνει ανοικτ!ς (σελίδα 9).
Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
• Αφού τοποθετήσετε τη μπαταρία στην κάμερα, μπορεί να μεσολαβήσει ένα μικρ!
διάστημα μέχρι την ενεργοποίησή της.
• Εισάγετε τη μπαταρία σωστά (σελίδα 9).
• Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Εισάγετε μια φορτισμένη μπαταρία (σελίδα 8).
• Η μπαταρία έχει εξαντλήσει το !ριο ζωής της. Αντικαταστήστε τη με μια νέα
μπαταρία.
• Χρησιμοποιήστε μια συνιστώμενη μπαταρία.
Η συσκευή τίθεται ξαφνικά εκτ1ς λειτουργίας.
• Εάν δεν χρησιμοποιήσετε την κάμερα για τρία περίπου λεπτά ενώ η τροφοδοσία
είναι ενεργοποιημένη, η κάμερα απενεργοποιείται αυτ!ματα για να αποφευχθεί η
εξάντληση της μπαταρίας. Ενεργοποιήστε την κάμερα ξανά (σελίδα 11).
• Η μπαταρία έχει εξαντλήσει το !ριο ζωής της. Αντικαταστήστε τη με μια νέα
μπαταρία.
35
Η ένδειξη υπ1λοιπης διάρκειας φ1ρτισης δεν είναι σωστή.
• Αυτ! το φαιν!μενο συμβαίνει !ταν χρησιμοποιείτε την κάμερα σε υπερβολικά θερμ!
ή ψυχρ! μέρος.
• Προέκυψε διαφορά μεταξύ της ένδειξης υπ!λοιπης διάρκειας φ!ρτισης και της
πραγματικής υπ!λοιπης διάρκειας φ!ρτισης της μπαταρίας. Αποφορτίστε πλήρως τη
μπαταρία μία φορά και κατ!πιν φορτίστε την μπαταρία για να διορθώσετε την
ένδειξη.
• Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Εισάγετε τη φορτισμένη μπαταρία (σελίδα 8).
• Η μπαταρία έχει εξαντλήσει το !ριο ζωής της. Αντικαταστήστε τη με μια νέα
μπαταρία.
Δεν είναι δυνατή η φ1ρτιση της μπαταρίας ενώ βρίσκεται μέσα στην κάμερα.
• Δεν μπορείτε να φορτίσετε τη μπαταρία χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα AC (δεν
παρέχεται). Χρησιμοποιήστε το φορτιστή μπαταρίας (παρέχεται) για να φορτίσετε τη
μπαταρία.
Λήψη ακίνητων εικ1νων/ταινιών
Δεν είναι δυνατή η εγγραφή εικ1νων.
• Ελέγξτε την ελεύθερη χωρητικ!τητα της εσωτερικής μνήμης ή "Memory Stick Duo"
(σελίδα 33). Εάν είναι γεμάτη, κάντε ένα απ! τα παρακάτω:
– Διαγράψτε τις άχρηστες εικ!νες (σελίδα 19).
– Αλλάξτε το "Memory Stick Duo".
• Δεν μπορείτε να εγγράψετε εικ!νες ενώ φορτίζετε το φλας.
• Zταν φωτογραφίζετε ακίνητες εικ!νες, ρυθμίστε τη λειτουργία φωτογράφησης σε
θέση διαφορετική απ! την
.
• Ρυθμίστε τη λειτουργία φωτογράφησης σε
!ταν κινηματογραφείτε ταινίες.
• Το μέγεθος εικ!νας ορίζεται σε [640(Υψηλή)] !ταν καταγράφετε ταινίες. Κάντε ένα
απ! τα παρακάτω:
– Ορίστε το μέγεθος εικ!νας σε επιλογή διαφορετική απ! [640(Υψηλή)].
– Εισάγετε ένα "Memory Stick PRO Duo".
Εμφανίζονται κάθετες γραμμές 1ταν φωτογραφίζετε πολύ φωτεινά θέματα.
• Πρ!κειται για το φαιν!μενο της κηλίδωσης και εμφανίζονται λευκές, μαύρες,
κ!κκινες, μοβ ή άλλες κηλίδες στην εικ!να. Αυτ! το φαιν!μενο δεν αποτελεί
δυσλειτουργία.
36
Προβολή εικ1νων
Δεν μπορείτε να αναπαράγετε εικ1νες.
• Πατήστε το κουμπί
(Αναπαραγωγή) (σελίδα 19).
• Το !νομα φακέλου/αρχείου έχει αλλάξει στον υπολογιστή σας.
• Η Sony δεν εγγυάται την αναπαραγωγή αρχείων εικ!νων στην κάμερα εάν τα αρχεία
έχουν επεξεργαστεί χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή ή έχουν εγγραφεί με άλλη
κάμερα.
• Η κάμερα είναι σε λειτουργία USB. Διαγράψτε τη σύνδεση USB.
• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή εάν το κλείστρο χαμ!γελου βρίσκεται σε
λειτουργία αναμονής. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τέρμα για να εξέλθετε απ!
τη λειτουργία αναμονής.
• Ενδέχεται να μην μπορείτε να αναπαράγετε μερικές εικ!νες που είναι
αποθηκευμένες στο "Memory Stick Duo" και λήφθηκαν με παλι!τερο μοντέλο της
Sony. Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή τέτοιων εικ!νων στην προβολή φακέλου
(σελίδα 23).
• Αυτ! προκαλείται με την αντιγραφή εικ!νων απ! τον υπολογιστή στο "Memory Stick
Duo" χωρίς το "Picture Motion Browser". Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή τέτοιων
εικ!νων στην προβολή φακέλου (σελίδα 23).
GR
37
Προφυλάξεις
[ Μη χρησιμοποιείτε/αποθηκεύετε
την κάμερα στα ακ1λουθα μέρη
• Σε υπερβολικά ζεστά, κρύα ή υγρά μέρη
Για παράδειγμα σε ένα αυτοκίνητο
σταθμευμένο στον ήλιο, η κάμερα μπορεί να
παραμορφωθεί και αυτ! μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία.
• Κάτω απ! άμεσο ηλιακ! φως ή κοντά σε
καλοριφέρ
Η κάμερα μπορεί να αποχρωματιστεί ή να
παραμορφωθεί και αυτ! μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία.
• Σε τοποθεσία που υπ!κειται σε
κραδασμούς
• Κοντά σε μέρη με ισχυρά μαγνητικά πεδία
• Σε μέρη με άμμο ή σκ!νη
Φροντίστε να μην εισχωρήσει άμμος ή
σκ!νη στο εσωτερικ! της κάμερας. Αυτ!
μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της
κάμερας και σε μερικές περιπτώσεις αυτή η
δυσλειτουργία δεν μπορεί να επιδιορθωθεί.
[ Πληροφορίες για τη μεταφορά
Μην κάθεστε σε καρέκλα ή άλλο μέρος με την
κάμερα στην πίσω τσέπη του παντελονιού ή
της φούστας σας, επειδή αυτ! μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη στην
κάμερα.
[ Πληροφορίες για τον καθαρισμ1
Καθαρισμ1ς της οθ1νης LCD
Σκουπίστε την επιφάνεια της οθ!νης με ένα
κιτ καθαρισμού οθονών LCD (δεν
παρέχεται) για να αφαιρέσετε δαχτυλιές,
σκ!νη, κτλ.
Καθαρισμ1ς του φακού
Σκουπίστε το φακ! με ένα μαλακ! πανί για
να αφαιρέσετε δαχτυλιές, σκ!νη, κτλ.
Καθαρισμ1ς της επιφάνειας της κάμερας
Καθαρίστε την επιφάνεια της κάμερας με ένα
μαλακ! πανί ελαφρά βρεγμένο με νερ! και
κατ!πιν σκουπίστε την επιφάνεια με ένα
στεγν! πανί. Για την αποφυγή βλάβης στο
φινίρισμα ή στο περίβλημα:
– Μην εκθέτετε την κάμερα σε χημικά
προϊ!ντα !πως διαλυτικ! βενζίνη,
οιν!πνευμα, αναλώσιμα πανιά,
εντομοαπωθητικ!, αντιηλιακ! ή
εντομοκτ!νο.
38
– Μην αγγίζετε την κάμερα με καμία απ! τις
παραπάνω ουσίες στα χέρια σας.
– Μην αφήνετε την κάμερα σε επαφή με
καουτσούκ ή βινύλιο για μεγάλο χρονικ!
διάστημα.
[ Πληροφορίες για τις
θερμοκρασίες λειτουργίας
Η κάμερά σας είναι σχεδιασμένη για χρήση
σε θερμοκρασίες μεταξύ 0°C και 40°C. Δεν
συνιστάται η φωτογράφηση σε εξαιρετικά
κρύα ή ζεστά μέρη που βρίσκονται εκτ!ς
αυτού του εύρους.
[ Πληροφορίες για τη συμπύκνωση
υγρασίας
Εάν η κάμερα μεταφερθεί απευθείας απ! ένα
κρύο σε ένα ζεστ! χώρο, ενδέχεται να
συμπυκνωθεί υγρασία στο εσωτερικ! ή στο
εξωτερικ! της κάμερας. Αυτή η συμπύκνωση
υγρασίας μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία της κάμερας.
Εάν προκύψει συμπύκνωση υγρασίας
Απενεργοποιήστε την κάμερα και περιμένετε
περίπου μία ώρα για να εξατμιστεί η υγρασία.
Να γνωρίζετε !τι εάν επιχειρήσετε να
φωτογραφίσετε με υπολειπ!μενη υγρασία
στο εσωτερικ! του φακού, δεν θα μπορείτε
να εγγράψετε καθαρές εικ!νες.
[ Πληροφορίες για την εσωτερική
επαναφορτιζ1μενη εφεδρική
μπαταρία
Η κάμερα αυτή διαθέτει μια εσωτερική
επαναφορτιζ!μενη μπαταρία για τη
διατήρηση της ημερομηνίας και ώρας καθώς
και άλλων ρυθμίσεων, ανεξάρτητα αν η
τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη ή
απενεργοποιημένη.
Αυτή η επαναφορτιζ!μενη μπαταρία
παραμένει συνεχώς φορτισμένη εν!σω
χρησιμοποιείτε την κάμερα. Ωστ!σο, εάν
χρησιμοποιείτε την κάμερα μ!νο για σύντομα
χρονικά διαστήματα, εκφορτίζεται σταδιακά
και εάν δεν χρησιμοποιήσετε καθ!λου την
κάμερα για περίπου ένα μήνα, θα
εκφορτιστεί εντελώς. Στην περίπτωση αυτή,
φροντίστε να φορτίσετε αυτήν την
επαναφορτιζ!μενη μπαταρία πριν
χρησιμοποιήσετε την κάμερα.
Ωστ!σο, ακ!μη και αν αυτή η
επαναφορτιζ!μενη μπαταρία δεν είναι
φορτισμένη, μπορείτε ακ!μη να
χρησιμοποιήσετε την κάμερα αλλά δεν θα
υπάρχει ένδειξη ημερομηνίας και ώρας.
Μέθοδος φ1ρτισης της εσωτερικής
επαναφορτιζ1μενης εφεδρικής
μπαταρίας
Εισάγετε τη φορτισμένη μπαταρία στην
κάμερα και κατ!πιν αφήστε την κάμερα
απενεργοποιημένη για τουλάχιστον 24 ώρες.
GR
39
Προδιαγραφές
Κάμερα
[Ισχύς, γενικά]
[Σύστημα]
Ισχύς: Επαναφορτιζ!μενη μπαταρία
NP-BD1, 3,6 V
NP-FD1 (δεν παρέχεται), 3,6 V
Προσαρμογέας εναλλασσ!μενου
ρεύματος AC-LS5K (δεν παρέχεται),
4,2 V
Συσκευή εικ!νας: 7,7 mm (τύπου 1/2,3)
έγχρωμο CCD, φίλτρο πρωτεύοντος
χρώματος
Συνολικ!ς αριθμ!ς pixel της κάμερας:
Κατά προσέγγιση 10,3 Megapixel
Αριθμ!ς ενεργών pixel της κάμερας:
Κατά προσέγγιση 10,1 Megapixel
Φακ!ς:
Φακ!ς ζουμ Carl Zeiss Vario-Tessar 5×
f = 5,8 – 29,0 mm (33 – 165 mm
(ισοδύναμο φιλμ 35 mm))
F3,5 (W) – F4,4 (T)
Έλεγχος έκθεσης: Αυτ!ματη έκθεση,
Επιλογή σκηνικού (11 λειτουργίες)
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 έως +60°C
Διαστάσεις: Περίπου 94,0 × 59,3 × 21,4 mm
(Π/Υ/Β, χωρίς προεξοχές)
Βάρος (περιλαμβανομένης της μπαταρίας
NP-BD1, του στυλ! και του ιμάντα, κτλ.):
Περίπου 177 g
Μικρ!φωνο: Μονοφωνικ!
Ισορροπία λευκού: Αυτ!ματη, Φως ημέρας,
Συννεφιά, Φθορισμού 1,2,3, Πυράκτωσης,
Φλας
Ηχείο: Μονοφωνικ!
Υποβρύχια ισορροπία λευκού: Αυτ!ματο,
Υποβρύχια 1,2, Φλας
PRINT Image Matching III: Συμβατή
Μορφή αρχείου (συμβατ! με DCF):
Ακίνητες εικ!νες: Έκδοση Exif 2.21
Συμβατή με JPEG, συμβατή με DPOF
Ταινίες: Συμβατές με MPEG1
(Μονοφωνικές)
Μέσο εγγραφής: Εσωτερική μνήμη
(περίπου 15 MB), "Memory Stick Duo"
Εκτύπωση Exif: Συμβατή
PictBridge: Συμβατή
Φορτιστής μπαταρίας BC-CSD
Απαιτήσεις ισχύος: AC 100 V έως 240 V,
50/60 Hz, 2,2 W
Τάση εξ!δου: DC 4,2 V, 0,33 A
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 40°C
Φλας: Εύρος φλας (Ευαισθησία ISO
(Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης)
ρυθμισμένος στο Auto):
Περίπου 0,1 έως 3,5 m (W)/περίπου 0,8
έως 2,7 m (T)
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 έως +60°C
[Υποδοχές σύνδεσης εισ1δου και
εξ1δου]
Επαναφορτιζ1μενη μπαταρία
NP-BD1
Βύσμα πολλαπλών χρήσεων:
Έξοδος βίντεο
Έξοδος ήχου (Μονοφωνική)
Επικοινωνία USB
Χρησιμοποιημένη μπαταρία: Μπαταρία
ι!ντων λιθίου
Επικοινωνία USB: USB υψηλής ταχύτητας
(συμβατ! με USB 2.0)
Ονομαστική τάση: DC 3,6 V
[Οθ1νη LCD]
Οθ!νη LCD: Ευρεία (16:9), 8,8 cm
(τύπου 3,5) μονάδα TFT
Συνολικ!ς αριθμ!ς κουκκίδων: 230 400 (960 ×
240) κουκκίδες
40
Κατανάλωση ισχύος (κατά τη λήψη): 1,0 W
Διαστάσεις: Περίπου 62 × 24 × 91 mm (Π/Υ/
Β)
Βάρος: Περίπου 75 g
Μέγιστη τάση: DC 4,2 V
Χωρητικ!τητα: 2,4 Wh (680 mAh)
Ο σχεδιασμ!ς και οι προδιαγραφές
υπ!κεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Εμπορικά σήματα
• Τα
, "Cyber-shot" είναι
εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
• Τα "Memory Stick",
, "Memory Stick
PRO",
, "Memory Stick
Duo",
, "Memory Stick
PRO Duo",
,
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate" και
είναι εμπορικά σήματα της Sony
Corporation.
• Το "PhotoTV HD" είναι εμπορικ! σήμα της
Sony Corporation.
• Το "Info LITHIUM" είναι εμπορικ! σήμα
της Sony Corporation.
• Τα Microsoft, Windows, DirectX και
Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή
εμπορικά σήματα της Microsoft
Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής ή/και σε άλλες χώρες.
• Τα Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac και eMac είναι
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα
της Apple Inc.
• Τα Intel, MMX και Pentium είναι εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel
Corporation.
• Η επωνυμία Adobe και Reader είναι
σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα
της Adobe Systems Incorporated στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή/και σε
άλλες χώρες.
• Επιπλέον, τα ον!ματα των συστημάτων και
προϊ!ντων που χρησιμοποιούνται σε αυτ!
το εγχειρίδιο είναι, σε γενικές γραμμές,
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα
των αντίστοιχων δημιουργών και
κατασκευαστών τους. Ωστ!σο, σε αυτ! το
εγχειρίδιο τα σήματα ™ ή ® δεν
χρησιμοποιούνται σε !λες τις περιπτώσεις.
GR
41
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
[ Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτ! το
προϊ!ν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε
ικανοποιημένοι απ! τη χρήση του. Στην
απίθανη περίπτωση που το προϊ!ν σας
χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια
της εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ’
ένα μέλος του δικτύου εξουσιοδοτημένων
σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που
αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα
συνοδευτικά φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης
της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε
λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου ASN,
για παράδειγμα σε τηλεφωνικούς
καταλ!γους, στους καταλ!γους προϊ!ντων
μας και στις ιστοσελίδες μας. Για να
αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία σας,
συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το
εγχειρίδιο χρήσης προτού ψάξετε για
επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
[ Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊ!ν της
Sony που αγοράσατε, εφ’ !σον κάτι τέτοιο
αναφέρεται στα φυλλάδια που συν!δευαν το
προϊ!ν σας, υπ! την προϋπ!θεση !τι
αγοράστηκε εντ!ς της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται !τι το
προϊ!ν είναι απαλλαγμένο απ! κάθε
ελάττωμα σχετιζ!μενο με τα υλικά ή την
κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
απ! την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η
αρμ!δια για να προσφέρει και εκπληρώσει
την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι
αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν την Εγγύηση
ή στο συνοδευτικ! φυλλάδιο στη χώρα !που
επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της
εγγύησης.
42
Εάν, εντ!ς της περι!δου εγγύησης,
αποδειχθεί ελαττωματικ! το προϊ!ν (κατά
την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λ!γω
ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή
ένα μέλος του δικτύου ASN της Περιοχής
Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα
αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της Sony)
χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή
ανταλλακτικά, το προϊ!ν ή τα ελαττωματικά
εξαρτήματά του, εντ!ς εύλογου χρ!νου,
βάσει των !ρων και συνθηκών που
παρατίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη
του δικτύου ASN μπορούν να
αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊ!ντα ή
εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα
προϊ!ντα ή εξαρτήματα. Zλα τα προϊ!ντα
και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί
γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
[ Gροι
1.Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης
θα γίνονται μ!νο εάν προσκομισθεί το
πρωτ!τυπο τιμολ!γιο ή η απ!δειξη
πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας
αγοράς, του μοντέλου του προϊ!ντος και
του ον!ματος του εμπ!ρου) μαζί με το
ελαττωματικ! προϊ!ν εντ!ς της περι!δου
εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου
ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν
επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν
δεν προσκομισθούν τα προαναφερ!μενα
έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν απ! αυτά η
ημερομηνία αγοράς, το προϊ!ν ή το μοντέλο
του προϊ!ντος ή το !νομα του εμπ!ρου. Η
παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος
του μοντέλου ή ο σειριακ!ς αριθμ!ς του
προϊ!ντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί,
αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2.Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια/
διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα
μέσα ή συσκευές αποθήκευσης δεδομένων,
οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν
παραδώσετε το προϊ!ν σας για επισκευή
κατά την περίοδο εγγύησης.
3.Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα
και τους κινδύνους μεταφοράς που
συνδέονται με τη μεταφορά του προϊ!ντος
σας προς και απ! τη Sony ή μέλος του
δικτύου ASN.
4.Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
• Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή
αντικατάσταση εξαρτημάτων ως
αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
• Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα
οποία προβλέπεται περιοδική
αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής
εν!ς προϊ!ντος !πως μη
επαναφορτιζ!μενες μπαταρίες,
φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες,
κλπ.).
• Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν
λ!γω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης,
λειτουργίας ή χειρισμού.
• Ζημιές ή αλλαγές στο προϊ!ν που
προκλήθηκαν απ!
s Κακή χρήση, που περιλαμβάνει
* χειρισμ! που επιφέρει φυσική,
αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή
αλλαγές στο προϊ!ν ή βλάβη σε
οθ!νες υγρών κρυστάλλων
* μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις
οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή
χρήση του προϊ!ντος
* μη συντήρηση του προϊ!ντος
σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής
συντήρησης της Sony
* εγκατάσταση ή χρήση του
προϊ!ντος με τρ!πο μη σύμφωνο με
τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
πρ!τυπα ασφαλείας που ισχύουν
στη χώρα !που έχει εγκατασταθεί
και χρησιμοποιείται το προϊ!ν.
s Μολύνσεις απ! ιούς ή χρήση του
προϊ!ντος με λογισμικ! που δεν
παρέχεται με το προϊ!ν ή λανθασμένη
εγκατάσταση του λογισμικού.
s Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των
συστημάτων με τα οποία
χρησιμοποιείται ή στα οποία
ενσωματώνεται το προϊ!ν εκτ!ς απ!
άλλα προϊ!ντα της Sony ειδικά
σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται
με το εν λ!γω προϊ!ν.
s Χρήση του προϊ!ντος με εξαρτήματα,
περιφερειακ! εξοπλισμ! και άλλα
προϊ!ντα των οποίων ο τύπος, η
κατάσταση και το πρ!τυπο δεν
συνιστώνται απ! τη Sony.
s Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή
απ! άτομα που δεν είναι μέλη της
Sony ή του δικτύου ASN.
s Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση
της Sony, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται:
* η αναβάθμιση του προϊ!ντος πέρα
απ! τις προδιαγραφές ή τα
χαρακτηριστικά που περιγράφονται
στο εγχειρίδιο χρήσης ή
* οι τροποποιήσεις του προϊ!ντος με
σκοπ! να συμμορφωθεί προς
εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρ!τυπα
ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες
για τις οποίες το προϊ!ν δεν είχε
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
ειδικά.
s Αμέλεια.
s Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές
και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις,
υπερβολική θερμ!τητα, ακατάλληλο
εξαερισμ!, υπέρταση, υπερβολική ή
εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση
εισ!δου, ακτινοβολία,
ηλεκτροστατικές εκκενώσεις
συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού,
άλλες εξωτερικές δυνάμεις και
επιδράσεις.
GR
5.Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μ!νο τα
υλικά μέρη του προϊ!ντος. Δεν καλύπτει το
λογισμικ! (είτε της Sony, είτε τρίτων
κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή
πρ!κειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης
τελικού χρήστη ή χωριστές δηλώσεις
εγγύησης ή εξαιρέσεις απ! την εγγύηση.
[ Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των !σων αναφέρονται
ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση
(ρητή, σιωπηρή, εκ του ν!μου ή άλλη) !σον
αφορά την ποι!τητα, την απ!δοση, την
ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλ!τητα
του προϊ!ντος ή του λογισμικού που
παρέχεται ή συνοδεύει το προϊ!ν, για
συγκεκριμένο σκοπ!. Εάν η ισχύουσα
νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την
παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή
περιορίζει την εγγύησή της μ!νο στη μέγιστη
έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται
πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει η
ισχύουσα νομοθεσία) θα περιορίζεται στη
διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.
43
Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα
με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η
αντικατάσταση προϊ!ντων που υπ!κεινται
στους !ρους και συνθήκες της εγγύησης. Η
Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα
προϊ!ντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση,
συμπεριλαμβανομένων – των οικονομικών
και άυλων απωλειών – του τιμήματος που
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊ!ντος –
της απώλειας κερδών, εισοδήματος,
δεδομένων, επικαρπίας ή χρήσης του
προϊ!ντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων
προϊ!ντων – της άμεσης, παρεπ!μενης ή
επακ!λουθης απώλειας ή ζημίας, ακ!μη και
αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:
s Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία
του προϊ!ντος ή συνδεδεμένων
προϊ!ντων λ!γω ελαττωμάτων ή μη
διαθεσιμ!τητας κατά την περίοδο που
αυτ! βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος
του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε
διακοπή διαθεσιμ!τητας του
προϊ!ντος, απώλεια χρ!νου χρήστη ή
διακοπή της εργασίας.
s Παροχή ανακριβών πληροφοριών
απ! το προϊ!ν ή απ! συνδεδεμένα
προϊ!ντα.
s Ζημιά ή απώλεια προγραμμάτων
λογισμικού ή αφαιρούμενων μέσων
αποθήκευσης δεδομένων ή
s Μολύνσεις απ! ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές,
που υπ!κεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές
δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας
ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης,
ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απ!λυτης
ευθύνης (ακ!μα και για θέματα για τα οποία
η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει
ειδοποιηθεί για τη δυνατ!τητα πρ!κλησης
τέτοιων ζημιών).
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία
απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις
ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την
ευθύνη της μ!νο στη μέγιστη έκταση που της
επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για
παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την
εξαίρεση ή τον περιορισμ! ζημιών που
οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε
εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δ!λο και
παρ!μοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η
ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση,
δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για
την αγορά του προϊ!ντος, ωστ!σο αν η
ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μ!νο
περιορισμούς ευθυνών υψηλ!τερου βαθμού,
θα ισχύουν οι τελευταίοι.
[ Τα επιφυλασσ1μενα ν1μιμα
δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα
δικαιώματα που απορρέουν απ! την
παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους !ρους
που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να
παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που
πηγάζουν απ! την ισχύουσα εθνική
νομοθεσία σχετικά με την πώληση
καταναλωτικών προϊ!ντων. Η παρούσα
εγγύηση δεν θίγει τα ν!μιμα δικαιώματα που
ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν
μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν,
ούτε δικαιώματά σας εναντίον των
προσώπων απ! τα οποία αγοράσατε το
προϊ!ν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε
δικαιωμάτων σας εναπ!κειται αποκλειστικά
σε εσάς.
[ Sony Hellas A.E.E.
Ρ. Φεραίου 44-46 & Λ. Μεσογείων 253-255154
51 Ν. Ψυχικ!
[ Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
Sony
Τηλ. 801 11 92000
e-mail : cic-greece@eu.sony.com
Version 1.0 - 01.2004
44
GR
45
Bu ürünle ilgili ek bilgiler ve sıkça sorulan
soruların yanıtları Müşteri Desteği Web sitemizde
bulunabilir.
Πρ!σθετες πληροφορίες σχετικά με το προϊ!ν
αυτ! και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις
μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακ! τ!πο
υποστήριξης πελατών μας.
VOC (Uçucu Organik Bileşke) içermeyen bitkisel yağ
menşeli mürekkeple, %70’i veya daha fazlası yeniden
kazanılmış kağıda basılmıştır.
Εκτυπωμένο σε 70% ή περισστερο ανακυκλωμένο
χαρτί με χρήση μελανιού βασισμένου σε φυτικά
έλαια, που δεν εμπεριέχει ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές
Ενώσεις).
Printed in Japan
Download PDF

advertising