Sony | DSC-T2 | Sony DSC-T2 Οδηγίες χρήσης

Dijital Fotoğraf Makinesi/Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
Kullanma Kılavuzu
TR
Εγχειρίδιο οδηγιών
GR
DSC-T2
Gelişmiş kullanım konusundaki ayrıntılar için, bir bilgisayar
kullanarak lütfen CDROM (ürünle verilir) üstündeki “Cyber
shot El Kitabı” nı (PDF) ve “Cybershot Gelişmiş
Özellikler Kılavuzu” nu okuyun.
Για λεπτομέρειες σχετικά με προηγμένες λειτουργίες,
διαβάστε το "Εγχειρίδιο του Cyber-shot" (PDF) και το
"Οδηγς Cyber-shot για προχωρημένους" στο CD-ROM
(παρέχεται) με τη χρήση υπολογιστή.
Kullanma Talimatları
Üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen bu kullanma kılavuzunu baştan sona okuyun ve ileride başvurmak üzere
saklayın.
Οδηγίες λειτουργίας
Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτ το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για
μελλοντική χρήση.
© 2007 Sony Corporation
3-273-228-53(1)
Türkçe
UYARI
[ Eski Elektrikli & Elektronik
Ekipmanların Atılması (Avrupa
Birliği’nde ve ayrı toplama
sistemlerine sahip diğer Avrupa
ülkelerinde uygulanır)
Yangın veya elektrik çarpma
tehlikesini azaltmak için, üniteyi
yağmur veya neme maruz
bırakmayın.
DİKKAT
Pili yalnızca belirtilen tür ile değiştirin. Aksi
takdirde, yangın ya da yaralanma tehlikesi
vardır.
Pilleri güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı
sıcaklığa maruz bırakmayın.
Avrupa'daki Müşteriler için
Bu ürün, 3 metreden kısa bağlantı kablolarının
kullanılması ile ilgili EMC Yönergesi uyarınca
test edilmiş ve limitlere uygun bulunmuştur.
[ Dikkat
Belli frekanslardaki elektromanyetik alanlar, bu
birimin resim ve ses kalitesini etkileyebilir.
[ Not
Eğer statik elektrik veya elektromanyetizma veri
transferlerinin yarıda kesilmesine (başarısız
olmasına) neden oluyorsa uygulamayı yeniden
başlatın veya iletişim kablosunu (USB, vb.)
çıkartıp yeniden takın.
[ AB Yönetmeliklerinin
uygulandığı ülkelerdeki
müşteriler için bildirim
Bu ürünün üreticisi Sony Corporation, 171
Konan Minatoku Tokyo, 1080075
Japonya’dır. EMC ve ürün güvenliğinin Yetkili
Temsilcisi Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Almanya’dır. Servis veya garantiyle ilgili her
konuda ayrı servis veya garanti belgelerinde
verilen adreslere başvurun.
2
Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan bu
sembol, bu ürünün bir ev atığı olarak muamele
görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine,
elektrikli ve elektronik ekipmanların geri
dönüşümü için mevcut olan uygun toplama
noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru
şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürüne yanlış
müdahele edilmesi sonucunda ortaya
çıkabilecek ve çevre ile insan sağlığı üzerinde
olumsuz etkide bulunabilecek durumların
önlenmesine yardımcı olursunuz. Malzemelerin
geri dönüşümü, doğal kaynakları korumamıza
yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümüyle
ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şehrinizde
bulunan yerel ofisle, evsel atıklar toplama
servisinizle veya bu ürünü satın aldığınız
mağazayla temasa geçin.
Atık pillerin bertaraf edilmesi
(Avrupa Birliği’nde ve ayrı
toplama sistemleri bulunan diğer
Avrupa ülkelerinde uygulanan)
Pil veya ambalajın üzerindeki bu sembol, bu
ürünle birlikte teslim edilen pilin evsel atık
olarak değerlendirilmemesi gerektiğini
belirtmektedir.
Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini
sağlamakla, pillerin uygunsuz şekilde bertaraf
edilmesi neticesinde çevre ve insan sağlığında
meydana gelebilecek olan potansiyel zararların
engellenmesine de katkıda bulunmuş
olacaksınız. Materyallerin geri dönüştürülmesi
doğal kaynakların korunmasına yardımcı
olacaktır.
Ürünlerin güvenlik, performans veya veri
entegrasyon gibi sebeplerden dolayı
beraberlerindeki pille sürekli bir bağlantı
gerektirdikleri durumlarda pilin yalnızca kalifiye
servis personeli tarafından değiştirilmesi
zorunludur.
Pilin uygun bir şekilde değerlendirilmesini
sağlamak amacıyla ürünü, kullanım süresinin
sonunda elektrikli ve elektronik ekipmanların
geri dönüştürülmesine ilişkin yürürlükte olan
toplama noktasına teslim ediniz.
Diğer tüm piller için lütfen pillerin üründen
güvenli bir şekilde çıkarılmasına ilişkin bölümü
inceleyiniz. Pili, atık pillerin geri
dönüştürülmesine yönelik yürürlükteki toplama
noktasına teslim ediniz.
Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesine
ilişkin daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel Yetkili
Dairenizle, evsel atık bertaraf servisinizle veya
ürünü satın aldığınız mağazayla irtibat kurunuz.
TR
3
İçindekiler
Fotoğraf makinesinin kullanımıyla ilgili notlar ........................................ 5
Başlarken ................................................................ 6
Ürünle verilen aksesuarların kontrolü ................................................... 6
1 Pili hazırlama ................................................................................... 8
2 Pilin takılması ................................................................................... 9
3 Fotoğraf makinesini açma/saati ayarlama ....................................... 11
Kolayca görüntü çekimi ............................................. 13
Görüntü boyutu/Zamanlayıcı/Çekim modu/Flaş/Makro/
Ekran gösterimi ................................................................................ 14
Görüntüleri izleme/silme ........................................... 16
Görüntülerin kayıttan nasıl gösterileceğının seçilmesi ......................... 17
SCRAPBOOK yazılımının kullanımı .................................................... 20
Çeşitli işlevleri öğrenme – HOME/Menü ........................ 21
HOME ekranının kullanımı ................................................................. 21
HOME öğeleri ................................................................................... 22
Menü öğelerinin kullanımı ................................................................. 23
Menü öğeleri..................................................................................... 24
Bilgisayarınızı kullanma ............................................. 26
Fotoğraf makinesini bilgisayarınıza bağlama ...................................... 26
“Cybershot El Kitabı”ni izleme .......................................................... 27
Verilen yazılımın kullanılması ............................................................. 27
Ekrandaki göstergeler .............................................. 29
Pil ömrü ve bellek kapasitesi ...................................... 32
Pil ömrü ve kaydedebileceğiniz/izleyebileceğiniz görüntü sayısı .......... 32
Hareketsiz görüntü sayısı ve filmlerin kayıt süresi ................................ 33
Sorun Giderme ....................................................... 34
Pil ve güç ......................................................................................... 34
Hareketsiz görüntüler/filmler çekme .................................................. 35
Görüntüleri izleme ............................................................................ 36
Uyarılar ................................................................. 37
Teknik Özellikler ...................................................... 38
4
Fotoğraf makinesinin kullanımıyla ilgili notlar
[ Dahili bellek ve “Memory Stick
Duo” yedeklemesi
Erişim lambası yanarken fotoğraf makinesini
kapatmayın, pili veya “Memory Stick Duo”
kartını çıkarmayın. Aksi takdirde, dahili
bellekteki veriler veya “Memory Stick Duo”
hasar görebilir. Verilerinizi korumak için
mutlaka bir kopyalarını yedekleyin.
[ Kaydetme/kayıttan gösterme ile
ilgili notlar
• Kaydetmeye başlamadan önce, fotoğraf
makinesinin doğru çalıştığından emin olmak
için bir deneme kaydı yapın.
• Bu fotoğraf makinesi toza, serpintiye karşı
korumalı veya su geçirmez değildir. Fotoğraf
makinesini kullanmadan önce “Uyarılar”
(sayfa 37) bölümünü okuyun.
• Fotoğraf makinesini suya maruz bırakmayın.
Eğer makinenin içine su girerse, bir arıza
oluşabilir. Bazı durumlarda, fotoğraf makinesi
onarılamaz.
• Fotoğraf makinesiyle güneşi veya başka parlak
ışıkları hedef almayın. Bu, makinenizin
bozulmasına neden olabilir.
• Fotoğraf makinesini güçlü radyo dalgaları
üreten veya radyasyon yayan bir yerin
yakınında kullanmayın. Aksi takdirde, fotoğraf
makinesi görüntüleri doğru şekilde
kaydedemeyebilir veya kayıttan
gösteremeyebilir.
• Fotoğraf makinesinin kumlu veya tozlu
yerlerde kullanılması arızalara neden olabilir.
• Eğer nem yoğunlaşması olursa, onu fotoğraf
makinesini kullanmadan önce temizleyin
(sayfa 37).
• Fotoğraf makinesini sallamayın veya bir yere
çarpmayın. Bir arızaya neden olabilir ve
görüntüleri kaydedemeyebilirsiniz. Ayrıca,
kayıt ortamı kararsızlaşabilir ve görüntü
verileri hasar görebilir.
• Kullanmadan önce flaş yüzeyini temizleyin.
Flaş emisyonunun ısısı flaş yüzeyindeki
kirlerin yüzeyin rengini bozmasına veya
yüzeye yapışmasına neden olarak, yetersiz ışık
emisyonuna yol açabilir.
[ LCD ekranla ilgili notlar
• LCD ekran son derece yüksek hassasiyetli
teknolojiyle imal edildiği için piksellerin
%99,99’undan fazlası etkin kullanımdadır.
Ancak, LCD ekran üzerinde bazı küçük siyah
ve/veya parlak (beyaz, kırmızı, mavi veya yeşil
renkli) noktalar görülebilir. Bu noktalar imalat
sürecinin normal bir sonucudur ve görüntü
kaydını etkilemez.
• Eğer LCD ekran üstüne su veya başka sıvı
damlacıkları sıçrar ve onu ıslatırsa, ekranı
derhal yumuşak bir bezle silin. Sıvıların LCD
ekran üstünde bırakılması kaliteye zarar
vererek, bir arızaya neden olabilir.
[ Görüntü verilerinin uyumluluğu
hakkında
TR
• Bu fotoğraf makinesi JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) tarafından belirlenen
DCF (Design rule for Camera File system)
evrensel standardıyla uyumludur.
• Sony bu fotoğraf makinesinin başka
donanımlarla kaydedilmiş veya düzenlenmiş
görüntüleri ya da diğer donanımların bu
makine ile kaydedilmiş görüntüleri kayıttan
göstermesini garanti etmez.
[ Telif hakkı ile ilgili uyarı
Televizyon programları, filmler, video bantları
ve diğer materyaller telif hakkı ile korunuyor
olabilir. Bu materyallerin izinsiz kaydedilmesi
telif hakkı yasalarının hükümlerine aykırı
olabilir.
[ Hasarlı içerik veya kayıt hatası
için tazminat söz konusu
değildir
Sony fotoğraf makinesinin veya kayıt ortamının,
vb. bir arızası nedeniyle kaydın başarısız olması
veya kaydedilmiş içeriğin kaybolması ya da
hasar görmesi için tazminat ödeyemez.
5
Başlarken
Ürünle verilen aksesuarların kontrolü
• Pil şarj aleti BCCSD (1)
• Çoklu konektör için USB adaptörü (1)/USB
adaptör başlığı (1)/USB kablosu (kısa) (1)
USB adaptör başlığı
• Güç kablosu (1)
(ABD ve Kanada’da ürünle birlikte verilmez)
USB kablosu
(kısa)
Çoklu konektör için
USB adaptörü
• USB kablosu (uzun) (1)
• Şarj edilebilir pil NPBD1 (1)/Pil kutusu (1)
• Bilek askısı (1)
• Boyama kalemi (1)
• Adaptör plakası (1)
Adaptör plakasını kullanarak fotoğraf
makinesini Cybershot Station (ürünle
verilmez) üstüne takabilirsiniz.
6
• CDROM (1)
– Cybershot uygulama yazılımları
– “Cybershot El Kitabı”
– “Cybershot Gelişmiş Özellikler Kılavuzu”
• Kullanma Kılavuzu (bu kılavuz) (1)
Çoklu konektör için USB adaptörünü/USB adaptör başlığını takma hakkında
• Fotoğraf makinesini nerede kullandığınıza bağlı olarak, Çoklu konektör için USB adaptörünü ya
uzun ya da kısa kabloya takın.
• USB adaptörünü çanta, vs. içinde taşıdığınız zaman USB kablosuna takın.
• Adaptörü veya kabloyu asmamaya ya da kuvvetli darbe almamalarına dikkat edin. Zarar görebilirler.
USB adaptör başlığı
Çoklu konektör için
USB adaptörü
USB kablosu
Boyama kalemi hakkında
• Boyama kalemiyle hareketsiz görüntüleri
boyayabilir veya üstlerine damga basabilirsiniz.
• Boyama kalemini (sağda gösterildiği gibi) bilek
askısına takın.
• Fotoğraf makinesini boyama kalemini tutarak
taşımayın. Fotoğraf makinesi düşebilir.
TR
Bilek askısı hakkında
Fotoğraf makinesinin düşerek hasar
görmesini önlemek için askıyı takın ve
elinizi askı halkasının arasından geçirin.
Kanca
7
1 Pili hazırlama
ABD ve Kanada’daki müşteriler
için
Fiş
ABD ve Kanada dışındaki ülkelerde/bölgelerde
yaşayan müşteriler için
duvar prizine
duvar
prizine
CHARGE lambası
CHARGE lambası
Güç kablosu
1 Pili şarj aletine takın.
2 Şarj aletini duvar prizine bağlayın.
CHARGE lambası yanar ve şarj başlar.
CHARGE lambası söndüğü zaman, şarj biter (Pratik şarj).
Eğer pili yaklaşık bir saat daha şarj etmeye devam ederseniz (ünite tamamen şarj olur), şarj biraz
daha uzun dayanır.
[ Şarj süresi
Tam şarj süresi
Pratik şarj süresi
Yaklaşık 220 dak.
Yaklaşık 160 dak.
• Yukarıdaki tablo tamamen bitmiş bir pili 25°C (77°F) sıcaklıkta şarj etmek için gereken süreyi gösterir.
Şarj süresi kullanım ve çevre koşullarına bağlı olarak daha uzun olabilir.
• Kaydedilebilecek görüntü sayısı için sayfa 32’ye bakın.
• Şarj aletini en yakın duvar prizine bağlayın.
• CHARGE lambasi yanmasa bile, pil şarj cihazi duvar prizine bagli oldugu sürece AC güç kaynagindan
(şebeke) çikarmayin. Pil şarj cihazini kullanirken sorunla karşilaşirsaniz, fişi duvar prizinden çikararak
hemen gücü kesin.
• Şarj tamamlandığı zaman, güç kablosunu duvar prizinden ayırın ve pili şarj aletinden çıkarın.
• Uyumlu Sony pilleriyle kullanmak üzere tasarlanmıştır.
8
2 Pilin takılması
Pil/“Memory Stick Duo”
kapağı
Kapalı
Pil çıkarma
manivelası
Açık
Pil yuvasındaki v işaretini pilin yan yüzündeki v
işaretleriyle hizalayın. Pil çıkarma düğmesine
basıp, basılı tutun ve pili takın.
TR
1 Pil/“Memory Stick Duo” kapağını açın.
2 Pili takın.
3 Pil/“Memory Stick Duo” kapağını kapatın.
[ Kalan pil şarjını kontrol etmek için
LCD ekranını açıp, üzerinde kalan pil şarj seviyesini kontrol etmek için POWER
düğmesine basın.
Kalan şarj
göstergesi
Durum
Yeterli güç
var
Pil hemen
hemen tam
şarjlı
Pil yarım
dolu
Pil şarjı az,
kaydetme/
kayıttan
gösterme
yakında
duracak.
Pili tam şarjlı bir
pille değiştirin veya
pili şarj edin. (Uyarı
göstergesi yanıp
söner.)
• Eğer NPFD1 pil (ürünle verilmez) kullanılıyorsa, kalan pil göstergesinden sonra dakika göstergesi
(
60 Dak) de gözükür.
• Doğru kalan şarj göstergesi gözükünceye kadar yaklaşık bir dakika geçer.
• Kullanım ve çevre koşullarına bağlı olarak kalan şarj göstergesi doğru olmayabilir.
• Fotoğraf makinesini ilk kez açtığınız zaman Saat Ayarı ekranı gözükür (sayfa 11).
9
[ Pili çıkarmak için
Pil/“Memory Stick Duo” kapağını açın ve pili çıkarın.
Pil çıkarma düğmesini kaydırın.
Pili kesinlikle düşürmeyin.
• Erişim lambası yandığı zaman pili asla çıkarmayın. Bu, “Memory Stick Duo”/dahili bellek içindeki
verilerin zarar görmesine neden olabilir.
• Bu fotoğraf makinesiyle sadece NPBD1 pili (ürünle verilir) kullanın.
[ Bir “Memory Stick Duo” (ürünle verilmez) takmak için
Bir “Memory Stick Duo” takmak için pil/“Memory Stick Duo” kapağını açın.
“Memory Stick Duo” kartını terminal tarafı
merceğe bakacak şekilde takın.
Erişim lambası
“Memory Stick Duo”’yu çıkarmak için, “Memory Stick Duo” kartını bir defada itin.
• Erişim lambası yandığı zaman “Memory Stick Duo” kartını asla çıkarmayın. Bu, “Memory Stick
Duo”/dahili bellek içindeki verilerin zarar görmesine neden olabilir.
• Fotoğraf makinenize “Memory Stick Duo” takılı olsa bile, dahili belleğin kapasitesi dolmadıkça
görüntüler “Memory Stick Duo” içine kaydedilmeyecektir. Görüntüleri “Memory Stick Duo” içine
kaydetmek için, dahili bellekteki görüntüleri “Memory Stick Duo” ortamına kopyalayın (verin)
(sayfa 25).
10
3 Fotoğraf makinesini açma/saati ayarlama
POWER düğmesi
Mercek
Dokunmatik panel
Mercek kapağı
1 POWER düğmesine basın veya mercek kapağını aşağı kaydırın.
2 Dokunmatik paneldeki düğmeye dokunarak saati ayarlayın.
1 İstenilen tarih görünümü biçimine dokunun, ardından
düğmesine dokunun.
2 Her bir öğeye dokunun, ardından v/V düğmelerine dokunarak öğenin sayısal
TR
değerini ayarlayın.
3 [Tamam] düğmesine dokunun.
Dokunmatik panel düğmeleri hakkında
Bu fotoğraf makinesinde ayarları ekrandaki düğmelere
veya simgelere parmağınızla hafifçe dokunarak, yapın.
• Ayarlamak istediğiniz öğe ekranda yoksa, sayfayı değiştirmek
için v/V düğmelerine dokunun.
• [BACK] düğmesine dokunarak önceki ekrana dönebilirsiniz.
• [?] düğmesine dokununca dokunulan öğeye ilişkin bir kılavuz
görüntülenir. Bu kılavuzu gizlemek için, [?] üstüne tekrar
dokunun.
• Çekim yaparken ekranın sağ üst kısmına dokunulduğu zaman,
simgeler bir an için kaybolur. Parmağınızı ekrandan kaldırınca
simgeler tekrar gözükür.
Dokunmatik panel düğmeleri iyi tepki vermiyorsa, kalibrasyon yapın.
1 [HOME] düğmesine dokunun ve
(Ayarlar) menüsünün [Ana Ayarlar] seçeneğinden
[Kalibrasyon] öğesini seçin.
2 Boyama kalemini kullanarak, ekranda görüntülenen × işaretinin merkezine dokunun.
11
[ Tarihi ve saati yeniden ayarlamak için
[HOME] üstüne, ardından
(sayfa 21, 22).
(Ayarlar) t
(Saat Ayarları) düğmelerine dokunun
[ Gücün açık olduğu zaman konusunda açıklama
• Fotoğraf makinesine pil takılınca, işlem yapmak mümkün olmadan önce bir süre beklemek
gerekebilir.
• Eğer fotoğraf makinesi pil gücüyle çalışıyorsa ve yaklaşık üç dakika fotoğraf makinesinde işlem
yapmazsanız, pil gücünün tükenmesini önlemek için fotoğraf makinesi otomatik olarak kendini
kapatır (Otomatik kapanma işlevi).
[ Mercek kapağının nasıl açılacağı
1 Parmağınızı aşağıda gösterildiği gibi mercek kapağının üst kenarına yerleştirin.
2 Mercek kapağına hafifçe bastırarak, onu aşağı kaydırın.
1
2
Mercek kapağı
•Fotoğraf makinesini iki elinizle sıkıca tutun ve düşürmemeye dikkat edin.
12
Kolayca görüntü çekimi
Mikrofon
Deklanşör
Mercek
Flaş
Zamanlayıcı lambası/
Gülümseme
deklanşörü lambası
T/W (Zum)
düğmesi
Dokunmatik
panel
Mercek kapağı
Üçayak yuvası (altta)
1 Mercek kapağını açın.
2 Kolunuzu vücudunuzun yanında tutarak, fotoğraf makinesini sabit tutun.
TR
Özneyi odaklama
çerçevesinin ortasına
yerleştirin veya
odaklanma noktasına
dokunun.
•Eğer dokunulan konumda bir yüz algılanırsa
ve eğer bir insan yüzünden başka bir
nesne algılanırsa
görüntülenir. Bu işlevi iptal etmek için
düğmesine dokunun.
3 Deklanşörle çekim yapın.
Hareketsiz görüntü çekimi yaparken:
1 Odaklanma için deklanşöre yarıya
kadar basıp, basılı tutun.
z (AE/AF kilidi) göstergesi (yeşil)
yanıp söner, bir bip sesi duyulur,
göstergenin yanıp sönmesi durur ve
yanmaya devam eder.
AE/AF kilitlenme göstergesi
2 Deklanşöre sonuna kadar basın.
Film çekimi yaparken:
[HOME] üstüne, ardından
(Çekim) t
(Film modu) düğmelerine dokunun
(sayfa 22).
Ya da çekim modu ayarlama simgesine dokunduktan sonra
(Film modu)
düğmesine dokunun.
Zum kullanımı:
Zum yapmak için T’ye, zumu geri almak için W’ye basın.
13
Görüntü boyutu/Zamanlayıcı/Çekim modu/Flaş/Makro/Ekran gösterimi
[ Zamanlayıcıyı kullanma
Ekran üstünde zamanlayıcı ayarlama
simgesine dokunun. İstenilen öğeye, sonra
[BACK] üstüne dokunun.
Görüntü boyutunu değiştirme
Zamanlayıcıyı kullanma
Çekim modunu değiştirme
Hareketsiz görüntüler için bir flaş modu
seçme
5 Yakın plan çekimi
6 Ekran görünümünü değiştirme
1
2
3
4
Zamanlayıcı Kapalı (
): Zamanlayıcıyı
kullanmama
Zamanlayıcı 10 sn (
): Zamanlayıcıyı 10 saniye
gecikmeye ayarlama
Zamanlayıcı 2 sn ( ): Zamanlayıcıyı 2 saniye
gecikmeye ayarlama
Deklanşör düğmesine bastığınız zaman,
deklanşör çalışıncaya kadar zamanlayıcı
lambası yanıp söner ve bir bip sesi duyulur.
[ Çekim modunu değiştirme
[ Görüntü boyutunu değiştirme
Ekran üstünde görüntü boyutu ayarlama
simgesine dokunun. İstenilen öğeye, sonra
[BACK] üstüne dokunun.
Sabit görüntü
A3 boyuna kadar baskılar için
3:2 görünüm oranında çek
A4 boyuna kadar baskılar için
10×15 cm veya 13×18 cm’ye
kadar baskılar için
Epostaya eklemek için
küçük bir grntü boyunda çek
HDTV görünüm oranında
çek
Film
(Fine)
TV’de gösterim için yüksek
kaliteli film çek
(Standart)
TV’de gösterim için Standart
kaliteli film çek
Epostaya eklemek için
küçük bir boyda çek
14
Ekran üstündeki çekim modu ayarlama
simgesine dokunun. İstenilen öğeye, sonra
[BACK] üstüne dokunun.
Otomatik Ayarlama: Otomatik olarak
yapılan ayarlarla hareketsiz görüntüler
çekmenize olanak sağlar.
Sahne Seçimi: Sahneye göre önceden
yapılan ayarlarla çekim yapmanıza
olanak sağlar.
Program Otomatik: Otomatik olarak
ayarlanan pozlamayla (hem deklanşör
hızı hem de diyafram açıklığı) çekim
yapmanıza olanak sağlar. Menüyü
kullanarak, diğer ayarları yapabilirsiniz.
Film modu: Sesli filmler kaydetmenize
olanak sağlar.
Sahne Seçimi
Yüksek Hassasiyet: Az ışıklı koşullarda
flaşsız görüntü çekimi yapmanıza olanak
sağlar.
Gülümseme deklanşörü: Deklanşör
düğmesine basılınca ve makine bir
gülümseme algılayınca, deklanşör
görüntüyü çekmek için otomatik olarak
serbest bırakılır. Deklanşör düğmesi
tekrar aşağı bastırılınca veya 6 görüntü
çekilince, gülümseme yakalama
ekranından çıkılır.
Soft Snap: Portreler için yumuşak
görüntüler çekmenize olanak sağlar.
Alacakaranlık Portre: Karanlık yerlerde
çevrenin karanlık atmosferini
kaybetmeden insanların keskin
görüntülerini çekmenize olanak sağlar.
Alacakaranlık: Görüntüleri çevrenin
karanlık atmosferini kaybetmeden
çekmenize olanak sağlar.
Peyzaj: Peyzaj manzaraları, vb. çekmek
için sadece uzaktaki bir özneye odaklanır.
Yüksek Hızlı Deklanşör: Aydınlık yerlerde
hareketli öznelerin fotoğrafını çekmenize
olanak sağlar.
Plaj: Deniz veya göl kenarı sahneleri
çekerken, suyun maviliği net şekilde
kaydedilir.
[ Flaş (Hareketsiz görüntüler için
bir flaş modu seçme)
Ekran üstünde flaş modu ayarlama
simgesine dokunun. İstenilen öğeye, sonra
[BACK] üstüne dokunun.
Otomatik flaş (
): Yetersiz ışık veya arkadan
aydınlatma olduğu zaman çakar (varsayılan ayar)
Flaş açık ( )
Yavaş Senkro (Sürekli flaş açık) (
): Flaş
ışığının dışındaki arka planı net şekilde çekmek
için karanlık bir yerde deklanşör hızı yavaştır.
Flaş kapalı ( )
[ Makro/Yakına odaklanma (Yakın
plan çekim)
Ekran üstünde Makro/Yakına odaklanma
modu ayarlama simgesine dokunun.
İstenilen öğeye, sonra [BACK] üstüne
dokunun.
TR
Makro Kapalı (
)
Makro açık ( ):
W tarafı: Yaklaşık 8 cm veya daha uzak (3 1/4 inç
veya daha uzak)
T tarafı: Yaklaşık 25 cm veya daha uzak
(9 7/8 inç veya daha uzak)
Yakına odaklanma etkin (
):
W tarafına kilitli: Yaklaşık 1 ila 20 cm (13/32 ila
7 7/8 inç)
[ Ekran görünümünü değiştirme
Kar: Karlı sahnelerin parlak görüntülerini
çekmenize olanak sağlar.
Görünüm seçme ekranına geçmek için
ekranda [DISP] üstüne dokunun.
Havai fişekler: Tüm görkemiyle havai fişek
görüntüleri kaydetmenize olanak sağlar.
Ekran Ayarı: Bu, simgelerin ekranda gözüküp
gözükmeyeceğini belirler.
LCD Parlaklığı: Arka ışığın parlaklığını ayarlar.
Ekran Histogramı: Bu, histogramın ekranda
gözüküp gözükmeyeceğini belirler.
15
Görüntüleri izleme/silme
Aşağıdaki adımlarda dahili bellekte depolanmış görüntülerin nasıl izleneceği
açıklanmaktadır.
Görüntüleri normal kayıttan gösterme modunda veya arkaplanlı olarak izleme keyfiyle
yapıştırma defteri modunda izleyebilirsiniz.
Hoparlör
(Kayıttan
gösterme) düğmesi
SCRAPBOOK
düğmesi
T/W (Zum) düğmesi
Çoklu konektör (altta)
1
(Kayıttan gösterme) düğmesine basın.
Fotoğraf makinesinin gücü kapalıyken
(Kayıttan gösterme) düğmesine basarsanız, makinenin
gücü otomatik olarak açılır ve kayıttan gösterme moduna ayarlanır. Çekim moduna geçmek için,
(Kayıttan gösterme) düğmesine tekrar basın.
2 Bir görüntü seçmek için
(önceki)/
(sonraki) düğmesine dokunun.
Film:
Bir filmi kayıttan göstermek için B düğmesine dokunun.
Hızlı Geri/İleri sarma: m/M (Normal kayıttan göstermeye dönmek için B veya x düğmesine
dokunun.)
Ses şiddeti kontrolü:
düğmesine dokunun, sonra / ile ses şiddetini ayarlayın.
düğmesine tekrar dokunun. Ses şiddeti kontrol çubuğu gözden kaybolur.
Durdurma: x düğmesine dokunun.
[
Görüntüleri silmek için
1 Silmek istediğiniz görüntüyü ekrana getirin, sonra
2 [Tamam] düğmesine dokunun.
[
(Sil) düğmesine dokunun.
Büyütülmüş bir görüntü izlemek için (kayıttan gösterme zumu)
Karşılık gelen bölgeyi büyütmek için, görüntülenmekte olan bir hareketsiz görüntüye
dokunun. Zumdan çıkmak için simgesine dokunun.
v/V/b/B: Konumu ayarlar.
[BACK]: Kayıttan gösterme zumunu iptal eder.
: v/V/b/B açılır/kapanır.
• Görüntüyü T/W (zum) düğmesiyle de büyütebilirsiniz.
16
Görüntülerin kayıttan nasıl gösterileceğının seçilmesi
Fotoğraf makinesinde depolanmış görüntüler olaylara göre gruplara ayrılır ve albümler
şeklinde kayıttan gösterilir. Görüntülerin aranmasını kolaylaştırmak için albümdeki
görüntülerin kayıttan nasıl gösterileceğını değiştirebilirsiniz.
Albüm Listesi
Tek Görüntü
İndeks
Takvim
TR
[
Bir indeks ekranı izlemek için
Tek görüntü izlerken
(İndeks) düğmesine dokunduğunuz zaman, görüntü indeks
modundaki her albümle görüntülenir.
Önceki/sonraki sayfayı görüntülemek için / düğmesine dokunun.
(İndeks)
• Tek görüntü ekranına dönmek için, küçük resim görüntüsüne dokunun.
17
[
Albüm Listesine göre izlemek için
Görüntüleri albüm listesine göre izlemek için indeks ekranında
düğmesine dokunun.
/ ile aya gidin/dönün ve / ile albüme gidin/dönün.
İndeks ekranına dönmek için albüme dokunun.
(Albüm Listesi)
Albüm Adı
Albüm Listesi
Albüm/
Favoriler/
Paylaşım
işareti
• Menü ekranında Favoriler veya Paylaşım işareti listesine görüntüler eklerseniz (sayfa 23),
bu listelerden birine eklenen görüntüyü izlemek için
(Favoriler) veya
(Paylaşım
işareti) simgesine dokunun.
• İstediğiniz Favoriler/Paylaşım işareti listesine dokunduğunuz zaman indeks ekranında
Favoriler/Paylaşım işareti listesinin görüntüsünü izleyebilirsiniz.
[
Takvime göre izlemek için
Görüntüleri takvime göre izlemek için indeks ekranında
dokunun.
b/B ile yıla gidin/dönün ve v/V ile aya gidin/dönün.
(Takvim) düğmesine
Takvim
• Dokunulan görüntüyü içeren albümün indeks ekranına dönmek için küçük resim
görüntüsüne dokunun.
[ İndeks modunda görüntüleri silmek için
1 İndeks ekranı görüntülenirken (Sil) simgesine dokunun.
2 Silmek istediğiniz görüntü üstüne bir onay işareti koymak için o görüntünün ortasına
dokunun.
Görüntünün onay kutusuna
işareti konulur.
Silmeyi iptal etmek için görüntüye tekrar dokunarak, işareti kaldırın.
3
düğmesine ve ardından [Tamam] düğmesine dokunun.
• Bir albümdeki tüm görüntüleri silmek için. menü ekranında (Sil) seçeneklerinden
Albüm) öğesini seçin, ardından [Tamam] düğmesine dokunun.
18
(Tüm
[ Bir görüntü dizisini kayıttan gösterme (Slayt gösterisi)
düğmesine dokunun.
Müzik [Efektler] ile birlikte değişir. Ayrıca müziği aktarabilir ve istediğiniz müzikle
değiştirebilirsiniz.
Müziği aktarmak ve değiştirmek için, aşağıdaki adımları izleyin.
[Baskı, Diğer] içinde [Müzik Aracı] t [Müzik
İndir] öğesini seçin (sayfa 22).
2 Ürünle birlikte verilen CDROM içindeki yazılımı bilgisayarınıza kurun.
3 Fotoğraf makinesini USB kablosuyla bir bilgisayara bağlayın.
4 Bilgisayarınıza kurulmuş “Music Transfer” yazılımını başlatın ve müziği değiştirin.
1 [HOME] düğmesine dokunun. Sonra
Müziği değiştirme konusundaki ayrıntılar için, “Music Transfer” yazılımındaki Yardım’a bakın.
[ Görüntüleri TV ekranında izlemek için
Çoklu kullanım terminali kablosuyla (ürünle verilmez) fotoğraf makinesini TV cihazına
bağlayın.
TR
Çoklu konektöre
Ses/video giriş jaklarına
Çoklu kullanım terminali kablosu (ürünle verilmez)
Bir yüksek tanımlı TV cihazında izleme yapılırken, bir HD Çıkış Adaptörü Kablosu
gereklidir. Eğer 16:9’a ayarlı görüntü boyutuyla çekim yaparsanız, görüntüler tam ekran
görünümünde gösterilir.
• HD(1080i) çıkışı sırasında filmler kayıttan oynatılamaz.
19
SCRAPBOOK yazılımının kullanımı
Fotoğraf makinesinde bir albüm oluşturulduğu zaman, bir arka plan üstüne albümdeki
görüntülerin sırayla yerleştirildiği bir yapıştırma defteri otomatik olarak oluşturulur.
Fotoğraf makinesinde oluşturulan yapıştırma defterleri sadece fotoğraf makinesi ile
izlenebilir.
1 SCRAPBOOK düğmesine basın.
•Fotoğraf makinesinin gücü kapalı da olsa, SCRAPBOOK düğmesine bastığınız zaman güç açılır
ve görüntüler yapıştırma defteri modunda kayıttan gösterilir.
2 v/V düğmesine, ardından kayıttan göstermek istediğiniz albüme
dokunun.
v/V: Albüm listesine gidin/dönün.
/ : Aya gidin/dönün.
3 Sayfayı döndürmek için b/B düğmesine dokunun.
: Sayfayı otomatik olarak döndürün. Sayfayı döndürmeyi durdurmak için görüntüye dokunun.
• Fotoğraf makinesi gösterilecek görüntünün konumuna otomatik olarak karar verir.
• Tek görüntü ekranında izlemek için görüntüye dokunun.
• Kapağı seçtiğiniz zaman, menü ekranında yapıştırma defterinin arka planını
değiştirebilirsiniz.
20
Çeşitli işlevleri öğrenme – HOME/Menü
HOME ekranının kullanımı
HOME ekranı fotoğraf makinesinin tüm işlevleri için ana giriş ekranıdır ve mod ayarı
(çekim/izleme) ne olursa olsun kullanılabilir.
1 HOME ekranını görüntülemek için [HOME] düğmesine dokunun.
Öğe
Kategori
[HOME]
2 Ayarlamak istediğiniz kategoriye dokunun.
3 O kategorideki ayarlamak istediğiniz öğeye dokunun.
[
(Belleği Yönet) veya
TR
(Ayarlar) kategorisini seçtiğiniz zaman
1 Ayarları değiştirmek istediğiniz kategoriye dokunun.
2 İstenilen ayarlama öğesine dokunun. Diğer ayar öğelerini görüntülemek için v/V
düğmelerine dokunun.
3 Değiştirmek istediğiniz ayar öğesine ve ardından ayarlamak istediğiniz ayar değerine
dokunun.
• Önceki ekrana dönmek için [×] veya [BACK] düğmesine dokunun.
21
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 21
HOME öğeleri
[HOME] düğmesine dokununca, aşağıdaki öğeler görüntülenir. Bu öğelerle ilgili ayrıntılar
kılavuz tarafından ekranda görüntülenir.
Kategoriler
Öğeler
Çekim
Otomatik Ayarlama
Sahne Seçimi
Program Otomatik
Film modu
Görüntüleri Göster
Albüm Listesi
Takvim
Slayt gösterisi
Memory Stick
Baskı, Diğer
Bastır
Müzik Aracı
Müzik İndir
Belleği Yönet
Bellek Aracı
Memory Stick Aracı
Biçimleme
KYT Klasörü Değiş.
Dahili Bellek Aracı
Biçimleme *
Ayarlar
Ana Ayarlar
Ana Ayarlar 1
Sesli Uyarı
Sıfırla
Ana Ayarlar 2
USB Bağlantı
Video Çıkışı
Çekim Ayarları
Çekim Ayarları 1
AF Işığı
AF Modu
Çekim Ayarları 2
Otomatik Yöneltme
Gülümseme Düzeyi
Müzik Biçimle
KYT Klasörü Oluştur
Mass Storage
İşlev Kılavuzu
Kalibrasyon
COMPONENT
Izgara Çizgisi
Dijital Zoom
Otomatik İzleme
Saat Ayarları
Language Setting
* Dahili belleği biçimlendirdiğiniz zaman, fotoğraf makinesine yüklü “PMB Portable” uygulaması da
silinir. Bakınız, verilen CDROM içindeki “Picture Motion Browser Guide”.
22
Menü öğelerinin kullanımı
1 Menü ekranını görüntülemek için [MENU] düğmesine dokunun.
Bu kılavuzu gizlemek için [?]
düğmesine dokunun.
[MENU]
•Seçilen moda bağlı olarak gösterilen öğeler farklı olabilir.
2 İstenilen menü öğesine dokunun.
•Eğer istenilen öğe gizliyse, bu öğe ekranda gözükünceye kadar v/V düğmesine dokunmaya devam
edin.
TR
3 İstenilen ayarlama öğesine dokunun.
•Kayıttan gösterim sırasında işlev kılavuzunda
düğmesine dokunun.
görüntülendiği zaman, onaylamak için
4 Menüden çıkmak için [BACK] üstüne dokunun.
23
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 23
Menü öğeleri
Kullanılabilen menü öğeleri mod ayarına (çekim/izleme) ve çekim moduna bağlı olarak
değişir. Sadece kullanılabilen öğeler ekranda gösterilir.
Çekim menüsü
24
KAYIT modu
Sürekli çekim yöntemini seçer.
EV
Pozlamayı ayarlar.
Odak
Odaklanma yöntemini değiştirir.
Metraj Kipi
Metraj modunu seçer.
Beyaz Dengesi
Renk tonlarını ayarlar.
Renk Modu
Görüntünün canlılığını değiştirir veya özel efektler ekler.
Flaş düzeyi
Flaş ışığı miktarını ayarlar.
Kırmızı Göz Giderme
Kırmızı göz olgusunu gidermek için ayarlar.
Yüz Algılama
Öznelerinizin yüzlerini algılar ve odağı, vb. ayarlar.
SteadyShot
Bulanıklaşma önleme modunu seçer.
Ayar
Çekim ayarlarını seçer.
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 23
İzleme menüsü
(Favoriler Ekle/Çıkar)/
(Favorileri Çıkar)
Favoriler listesine/listesinden Favori görüntüler Ekler/Çıkarır.
(Pylş. işareti Ekle/Çıkar)/
(Paylaşım İşaretini kaldır)
Görüntüleri Web ortamına yükleme rezervasyonu Ekler/
Kaldırır.
(Rötuş)
Hareketsiz görüntülere rötuş yapar.
(Renk)
Hareketsiz bir görüntü üstünde boyama yapar ve yeni bir
görüntü olarak saklar.
(Slayt gösterisi)
Bir görüntü dizisini kayıttan gösterir.
(Sil)
Görüntüleri siler.
(Koru)
Yanlışlıkla silmeyi önler.
(Albüm Görünümü)
Albüm ekranına geri döner.
(Bastır)
PictBridge uyumlu bir yazıcı kullanarak görüntüleri bastırır.
(Döndür)
Bir hareketsiz görüntüyü döndürür.
(Al)
“Memory Stick Duo” ortamından görüntüler alır.
(Ver)
“Memory Stick Duo” ortamına görüntüler verir.
(Klasör seç)
Görüntüleri izlemek için klasörü seçer.
(Ses Yüksekliği Ayarları)
Ses şiddetini ayarlar.
(Arka Plan)
Arka planı değiştirir.
TR
25
Bilgisayarınızı kullanma
Verilen CDROM içindeki “Picture Motion Browser” uygulamasını kullanarak, fotoğraf
makinesiyle çekilen görüntüleri bilgisayarlarda izleyebilir veya bilgisayarlarda saklı
görüntüleri fotoğraf makinesine yükleyebilirsiniz.
Fotoğraf makinesinin nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılar ayrıca “Cybershot El Kitabı”
içinde açıklanmaktadır.
• Diğer uygulamalar fotoğraf makinesine kurulamaz.
• Dahili bellekte depolayabileceğiniz görüntü sayısı en fazla 40.000’dir.
Fotoğraf makinesini bilgisayarınıza bağlama
Çoklu konektör için USB
adaptörü
USB jakı
USB kablosu
1 Çoklu konektör USB adaptörünü ve USB kablosunu bağlayın. Sonra USB
kablosunu fotoğraf makinesine bağlayın.
2 Fotoğraf makinesi üstündeki
(Kayıttan gösterme) düğmesine basın ve
bilgisayarı açın.
• Fotoğraf makinesine yeterince dolu pil takın. Az şarjlı bir pil kullanarak görüntüleri bilgisayarınıza
kopyaladığınız zaman, eğer pil çok erken biterse, kopyalama başarısız olabilir veya görüntü verileri
bozulabilir.
• Çoklu kullanım terminali (ürünle verilmez) veya “Cybershot Station” (ürünle verilmez) için, AC
Adaptörü (ürünle verilmez) ve USB, AV, DC IN kablosunun kullanılması tavsiye edilir.
26
“Cybershot El Kitabı”ni
izleme
CDROM (ürünle verilir) üstünde
sağlanan “Cybershot El Kitabı”, fotoğraf
makinesinin nasıl kullanılacağını ayrıntılı
olarak açıklar. El kitabını izlemek için
Adobe Reader programı gereklidir.
[ Windows kullanıcıları için
1 Bilgisayarınızı açın ve CDROM’u
(ürünle verilir) CDROM sürücüsüne
takın.
Aşağıdaki ekran gözükür.
Verilen yazılımın kullanılması
[ “Picture Motion Browser” ve
“PMB Portable” kullanımı için
tavsiye edilen ortam
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2 veya Windows
Vista*
* 64-bit sürümler ve Starter (Edition)
desteklenmez.
• Fabrika ayarlarında yukarıdaki işletim
sistemlerinden birinin yüklenmesi gereklidir.
• “Picture Motion Browser” ve “PMB
Portable” Macintosh bilgisayarlarla uyumlu
değildir.
• İşletim ortamı konusundaki ayrıntılar için,
bakınız “Cybershot El Kitabı” veya “Picture
Motion Browser Guide”.
TR
[ “Picture Motion Browser”
yazılımının kullanımı
[Cybershot Handbook] düğmesine
tıkladığınız zaman, “Cybershot El Kitabı”
kopyalama ekranı görüntülenir.
2 Kopyalamak için ekrandaki talimatları
izleyin.
“Cybershot El Kitabı” düğmesine
tıkladığınız zaman, hem “Cybershot El
Kitabı” hem de “Cybershot Gelişmiş
Özellikler Kılavuzu” kurulur.
3 Kurulum tamamlandıktan sonra,
masaüstünde oluşturulan kısayola çift
tıklayın.
“Picture Motion Browser” yazılımı
fotoğraf makinesi ile çekilen hareketsiz
görüntülerden ve filmlerden daha verimli
olarak yararlanmanız için yüklenmiştir.
“Picture Motion Browser” yazılımını
kullanarak, aşağıdakileri yapabilirsiniz.
• Her bir albümle fotoğraf makinesi ile
çekilmiş görüntüleri alabilir ve onları
bilgisayarda görüntüleyebilirsiniz.
• Bilgisayarlardaki görüntüleri fotoğraf
makinesine yükleyebilirsiniz.
• Bir bilgisayardaki görüntüleri albümler
olarak düzenleyebilir ve onları
izleyebilirsiniz.
• Hareketsiz görüntüleri düzenleyebilir,
bastırabilir, Web ortamına yükleyebilir ve
tarihlerini değiştirebilirsiniz.
• Albümü düzenleyebilirsiniz.
• Albüme isim verebilirsiniz.
Görüntülenebilen kelime sayısı ekrana
bağlı olarak değişir.
27
“Picture Motion Browser” yazılımının
kurulması
1 Verilen CDROM’u bilgisayarınızın disk
sürücüsüne yerleştirin.
2 [Install] üzerine tıklayın.
3 Yazılımı kurmak için ekrandaki
talimatları izleyin.
• Ayrıntılar için, bakınız “Picture Motion
Browser Guide”. “Picture Motion Browser
Guide” ekranına erişmek için, masaüstündeki
“Picture Motion Browser Guide” simgesine
çift tıklayın.
“Picture Motion Browser”
uygulamasını başlatma
Masaüstünde
“Picture Motion Browser”
simgesine çift tıklayın.
Ya da Start menüsünden: Sırasıyla [Start] t [All
Programs] (Windows 2000’de, [Programs]) t
[Sony Picture Utility] t [Picture Motion
Browser] öğelerine tıklayın.
“Picture Motion Browser”
uygulamasından çıkma
Ekranın sağ üst köşesindeki
tıklayın.
düğmesine
[ “PMB Portable” yazılımının
kullanımı
Menü ekranında dahili bellekteki
görüntülere Paylaşım işareti ekleyerek
(sayfa 25), fotoğraf makinesine yerleşik
“PMB Portable” yazılımını kullanıp,
görüntüleri bilgisayarlara veya Web
ortamına yükleyebilirsiniz. Bu, fotoğraf
makinesini “Picture Motion Browser”
kurulu olmayan bir bilgisayara
bağladığınız zaman da faydalıdır.
“Picture Motion Browser” kurulu
olmayan bir bilgisayar kullanılırken
atılacak adımlar burada açıklanmaktadır.
1 Bilgisayarı fotoğraf makinesine bağlayın.
2 Otomatik Kullan sihirbazında
[PMB_Portable] öğesini seçin.
“PMB Portable” başlatılır.
28
• Eğer Otomatik Kullan sihirbazı açılmazsa,
[Start] t [My Computer] (Windows Vista’da,
[Computers]) t
(Çıkarılabilir Disk)
öğelerine tıklayın, ardından [PMB_P.exe]
dosyasına çift tıklayın.
• “Picture Motion Browser” yazılımının kurulu
olduğu bir bilgisayarda, “Picture Motion
Browser” kullanılarak görüntünün Web
ortamına mı yoksa bilgisayara mı
yükleneceğinin seçileceği ekran açılır.
• “PMB Portable” uygulamasının nasıl
kullanılacağına ilişkin ayrıntılar için, “PMB
Portable” içindeki Yardım'a bakınız.
• “PMB Portable” yazılımını ilk kez
başlattığınız zaman License Agreement
(Lisans Anlaşması) ekranı açılır. Anlaşmayı
dikkatle okuyun. Anlaşma koşullarını kabul
ederseniz, sonraki ekrana devam edin.
• “PMB Portable” yazılımının License
Agreement (Lisans Anlaşması) ekranını
görüntülemek için, harici sürücüde
(Çıkarılabilir Diskte) [app] klasörüne,
[EULA]’ya çift tıklayın ve sonra istediğiniz dili
seçin.
“PMB Portable” yazılımının dilini
değiştirmek için
Kullanılabilir diller “Picture Motion
Browser” kurulumu sırasında seçtiğiniz
dil ve İngilizce’dir.
1 Fotoğraf Makinesini açın ve USB
kablosunu kullanarak onu bilgisayara
bağlayın.
2 [Start] t [All Programs] t [Sony
Picture Utility] t [Tools] t [PMB
Portable Maintenance Tool] öğelerine
tıklayın.
[PMB Portable Maintenance Tool]
çalışır.
3 Ayarlamak istediğiniz dili seçin.
4 [Start] t [OK] öğelerine tıklayın.
5 Tamamlanma ekranı açıldığı zaman,
[OK] düğmesine tıklayın.
Ekrandaki göstergeler
Görünüm seçme ekranına geçmek için
ekranda [DISP] üstüne dokunun
(sayfa 15).
[ Kayıttan gösterim sırasında
[ Hareketsiz görüntü çekimi
yaparken
Ekran işlemi
Aşağıdakilere dokunarak ayarları
değiştirebilirsiniz: 1, 2, 3.
• Bir simgeye dokununca dokunulan
öğeye ilişkin bir kılavuz görüntülenir. Bu
kılavuzu gizlemek için, [?] üstüne
dokunun (sayfa 11).
TR
A
[ Film çekimi yaparken
Görünüm
Anlamı
HOME
HOME ekranını
görüntüler.
Görüntü boyutu ayarları
Zamanlayıcı ayarları
Çekim modu ayarları
Çekim modu (Sahne
Seçimi) ayarları
• Sahne Seçimi modunu
seçmek için çekim modu
üzerine
ayarlarında
dokunun.
MENU
MENU ekranını
görüntüler.
İndeks moduna geçirir.
Slayt gösterisini kayıttan
oynatır.
Görüntüyü siler.
29
Görünüm
Anlamı
Kayıttan gösterme
klasörünü seçer.
D
Görünüm
Anlamı
Kalan pil
İndeks ekranından tek
görüntü ekranına
döndürür.
Gülümseme deklanşörü
(hareketsiz görüntü sayısı)
Zum ölçekleme
B
Görünüm
Anlamı
BACK
Önceki ekrana döndürür.
Flaş şarj oluyor
Dokunma işlemiyle
seçilmiş özneye
odaklanmayı iptal eder.
SteadyShot
Kayıt Ortamı (dahili
bellek, “Memory Stick
Duo”)
Flaş modu ayarları
Makro/Yakın odaklanma
ayarları
DISP
Kayıt klasörü
AF aydınlatıcı
Ekran görünümünü
değiştirir.
Titreşim uyarısı
Ses şiddetini ayarlar.
Favoriler
Kayıttan gösterme zumu
Paylaşım işareti
v/V/b/B açılır/kapanır.
Onay işareti
N
Kayıttan gösterme
Koruma
x
Durdurma
Kayıttan gösterme zumu
Önceki/sonraki görüntüyü
gösterir.
Kayıttan gösterme klasörü
/
C
Görünüm
0.5m 1.0m
3.0m 7.0m
Klasör değiştirme
E
Anlamı
AF modu/odaklanma
önayarı ayarları
Görünüm
C:32:00
Kendini tanılama ekranı
Zamanlayıcı
Metraj modu ayarları
96
ISO numarası ayarları
+2.0EV
Anlamı
• Kaydedilebilen
görüntülerin sayısı çekim
koşullarına bağlı olarak
değişebilir.
Pozlama Değeri ayarları
Ekran göstergeleri
4 ila 6 ekran göstergeleri geçerli ayar
durumunu gösterir.
Kaydedilebilir görüntü
sayısı
00:25:05
Kayıt yapılabilir süre
(s:d:sn)
Kırmızı göz giderme
Flaş seviyesi
30
Görünüm
Anlamı
Görünüm
Kayıt modu
Anlamı
Metraj modu
Flaş
Yüz Algılama
Beyaz dengesi
Dokunarak AF göstergesi
Beyaz dengesi
F
Renk modu
Görünüm
Anlamı
z
AE/AF kilidi
+2.0EV
Pozlama Değeri
F3.5
Diyafram açıklığı değeri
ISO400
ISO numarası
125
Deklanşör hızı
Hazır
KYT
Bir filmi Hazırda
bekletme/Kaydetme
0:12
Kayıt süresi (d:sn)
N
Kayıttan gösterme
AF telemetre çerçevesi
Düşük pil uyarısı
Histogram
• Kayıttan gösterme
sırasında histogram
görünümü devre dışı
bırakıldığında
gözükür.
NR yavaş deklanşör
Flaş modu
• [Ekran Ayarı] [Ylnız
Grntü] olarak ayarlandığı
zaman, geçerli ayarlar
görüntülenir.
8/8
Kayıttan gösterme çubuğu
0:00:12
Sayaç
DSC00123
Dosya numarası
(dahili bellek)
Makro/Yakına odaklanma
1010012
• [Ekran Ayarı] [Ylnız
Grntü] olarak ayarlandığı
zaman, geçerli ayarlar
görüntülenir.
Klasördosya numarası
(“Memory Stick Duo”)
2007 1 1
9:30 AM
Kayıttan gösterilen
görüntü için kaydedilen
tarih/saat
Görüntü numarası/
Seçilen klasördeki görüntü
sayısı
TR
PictBridge bağlanıyor
Görüntü boyutu
PictBridge bağlanıyor
+2.0EV
Pozlama Değeri
F3.5
Diyafram açıklığı değeri
ISO400
ISO numarası
125
Deklanşör hızı
31
Pil ömrü ve bellek kapasitesi
Pil ömrü ve kaydedebileceğiniz/izleyebileceğiniz görüntü sayısı
Aşağıdaki tablolarda gösterilen sayılarda
25°C (77°F) çevre sıcaklığında tam şarjlı
bir pil (ürünle verilir) kullanıldığı
varsayılmıştır.
Gerçek sayıların, kullanım koşullarına
bağlı olarak tabloda gösterilenlerden daha
az olabileceğini unutmayın.
[ Hareketsiz görüntü çekimi
yaparken
Pil ömrü (dak.)
Görüntü Sayısı
Yaklaşık 140
Yaklaşık 280
• Aşağıdaki durumlarda yapılan çekim:
– [KAYIT modu] işlevi [Normal] olarak
ayarlanmış.
– [AF Modu] işlevi [Tek] olarak ayarlanmış.
– [SteadyShot] işlevi [Çekim] olarak
ayarlanmış.
– Her 30 saniyede bir çekim.
– Zum sırayla W ve T uçları arasında değişir.
– Flaş her iki defada bir çakar.
– Güç her on defada bir açılır ve kapanır.
• Ölçüm yöntemi CIPA standardını temel alır.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Görüntü boyutu ne olursa olsun, pil ömrü ve
görüntü sayısı değişmez.
[ Hareketsiz görüntüleri izlerken
Pil ömrü (dak.)
Görüntü Sayısı
Yaklaşık 250
Yaklaşık 5000
• Yaklaşık üç saniye aralarla tek görüntüleri
sırayla izleme
32
[ Pille ilgili notlar
• Pilin kapasitesi zamanla ve tekrar kullanıldıkça
azalır.
• Pil ömrü ve kaydedebileceğiniz/
izleyebileceğiniz görüntü sayısı aşağıdaki
koşullarda azalır:
– Çevre sıcaklığı düşükse.
– Flaş sık kullanılıyorsa.
– Fotoğraf makinesi birçok kez açılıp,
kapandıysa.
– Zum sık kullanılıyorsa.
– LCD Arka Işığının parlaklığı yüksek olarak
ayarlanmışsa.
– [AF Modu] işlevi [Monitör] olarak
ayarlanmış.
– [SteadyShot] işlevi [Sürekli] olarak
ayarlanmış.
– Pil gücü düşükse.
– Yüz Algılama işlevi etkinleştirilmişse.
[ Çalışma hızı konusunda not
• Dahili belleğe çok sayıda görüntü kaydedildiği
zaman, fotoğraf makinesindeki bazı işlemler
yavaşlayabilir.
Hareketsiz görüntü sayısı ve filmlerin kayıt süresi
Hareketsiz görüntü sayısı ve filmlerin kayıt süresi çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.
Ortam üstünde görüntülenen kapasite aşağıdaki tabloda gösterilenle aynı olsa bile,
hareketsiz görüntü sayısı ve filmlerin süresi farklı olabilir.
[ Yaklaşık hareketsiz görüntü sayısı
(Birim: Görüntü sayısı)
Kapasite
Dahili
bellek
Yaklaşık
4 GB
Boyut
Bu fotoğraf makinesiyle biçimlendirilmiş “Memory Stick Duo”
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
1266
40
72
150
306
618
1223
2457
3:2
1266
40
72
150
306
618
1223
2457
5M
1611
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
2585
82
148
306
626
1262
2498
5017
VGA
24818
790
1428
2941
6013
12121
23983
48166
16:9
4136
133
238
490
1002
2020
3997
8027
TR
• Bu sayılar bu fotoğraf makinesinin kullanıldığı zamanki sayılardır. Görüntüler “Picture Motion
Browser” kullanılarak yüklendiği zaman depolayabileceğiniz görüntü sayısı en fazla 40.000’dir.
Ayrıca, bir albümde depolayabileceğiniz görüntü sayısı en fazla 4.000’dir.
• Listelenen görüntü sayılarında [KAYIT modu] ayarının [Normal] olduğu varsayılmaktadır.
• Kalan çekilebilir görüntü sayısı 9.999’dan büyük olduğu zaman, “>9999” göstergesi gözükür.
• Bir görüntü, daha eski bir Sony modeliyle çekilmiş olduğu ve bu fotoğraf makinesinde kayıttan
gösterildiği zaman, gerçek görüntü boyutunda gözükmeyebilir.
[ Filmlerin yaklaşık kayıt süresi
Aşağıdaki tablo yaklaşık maksimum kayıt sürelerini gösterir. Bunlar tüm film dosyaları için
toplam sürelerdir. Yaklaşık 10 dakika boyunca sürekli çekim mümkündür.
(Birimler: saat : dakika : saniye)
Kapasite
Dahili
bellek
Bu fotoğraf makinesiyle biçimlendirilmiş “Memory Stick Duo”
Boyut
Yaklaşık
4 GB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
640(Fine)
0:51:40
–
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:20
2:59:50
6:01:10
640(Standart)
3:06:00 0:05:50
0:10:40
0:22:00
0:45:00
1:30:50
320
12:24:30 0:23:40
0:42:50
1:28:10
3:00:20
6:03:30 11:59:30 24:04:50
• Bu fotoğraf makinesi filmleri HD kaydetmeyi veya kayıttan göstermeyi desteklemez.
• Dahili bellekte 640(Fine) bir film için yeterli boş alan olmadığı zaman, bu film “Memory Stick PRO
Duo” (ürünle verilmez) içine kaydedilir.
• Ortam kapasitesinin ölçümünde, 1 GB 1 milyon bayt’a eşittir, bunun bir kısmı veri yönetimi için
kullanılır.
33
Sorun Giderme
Eğer fotoğraf makinenizle veya aksesuarlarla sorun yaşarsanız, aşağıdaki çözümleri
deneyin.
1 Aşağıdaki konuları kontrol edin ve “Cybershot El Kitabı”na bakın (PDF).
Eğer ekranda “C/E:ss:ss” gibi bir kod gözükürse, bakınız “Cybershot El
Kitabı”.
2 Pili çıkarın ve yaklaşık bir dakika bekledikten sonra pili tekrar takıp, gücü
açın.
3 Ayarları sıfırlayın (sayfa 22).
4 Sony bayinize veya bulunduğunuz yerdeki yetkili Sony servis merkezine
danışın.
Dahili bellek veya Müzik dosyaları işlevi dahil olarak fotoğraf makineleri onarıldığında,
fotoğraf makinesindeki veriler arıza belirtilerini doğrulamak ve iyileştirmek için minimum
gereklilik halinde kontrol edilebilir. Sony bu verileri kopyalamaz veya saklamaz.
Pil ve güç
Pili takamıyorum.
• Pil çıkarma düğmesine basmak için pili doğru şekilde takın (sayfa 9).
Fotoğraf makinesinin gücünü açamıyorum.
• Pil fotoğraf makinesine takıldıktan sonra, makineye güç gelmesi kısa bir süre alabilir.
• Pili doğru şekilde takın (sayfa 9).
• Pil boşalmış. Dolu pil takın (sayfa 8).
• Pilin kullanım ömrü bitmiş. Pili yenisiyle değiştirin.
• Tavsiye edilen bir pil kullanın (sayfa 6).
Güç aniden kapanıyor.
• Eğer gücü açıkken fotoğraf makinesini üç dakika boyunca işletmezseniz, pil gücünün
tükenmesini önlemek için fotoğraf makinesi otomatik olarak kendini kapatır. Fotoğraf
makinesini tekrar açın (sayfa 11).
• Pilin kullanım ömrü bitmiş. Pili yenisiyle değiştirin.
34
Kalan şarj göstergesi doğru değil.
• Bu olgu fotoğraf makinesini son derece sıcak veya soğuk bir yerde kullandığınız zaman
ortaya çıkar.
• Kalan şarj göstergesi ile kalan gerçek pil şarjı arasında bir farklılık ortaya çıkmış.
Göstergeyi düzeltmek için pili bir defada tamamen boşalttıktan sonra yeniden şarj edin.
• Pil boşalmış. Dolu pili takın (sayfa 8).
• Pilin kullanım ömrü bitmiş. Pili yenisiyle değiştirin.
Pili şarj edemiyorum.
• Pili AC Adaptörü (ürünle verilmez) kullanarak şarj edemezsiniz. Pili şarj etmek için şarj
aletini kullanın.
Hareketsiz görüntüler/filmler çekme
Görüntüleri kaydedemiyorum.
• Dahili bellekteki boş kapasiteyi kontrol edin (sayfa 33). Eğer dolu ise, aşağıdakilerden
birini yapın:
– Gereksiz görüntüleri silin (sayfa 16).
– Dahili bellekteki görüntüyü “Memory Stick Duo” içine kopyaladıktan sonra silin.
• Flaş dolarken görüntü kaydedemezsiniz.
• Bir hareketsiz görüntü çekerken, çekim modunu HOME ekranında
dışında bir moda
ayarlayın.
• Film çekerken, çekim modunu HOME ekranında
moduna ayarlayın.
TR
Görüntülere tarih ekleyemiyorum.
• Bu fotoğraf makinesi görüntülerin üzerine tarih atma özelliğine sahip değildir. “Picture
Motion Browser” yazılımını kullanarak, görüntüleri tarihli olarak yazdırabilir veya
saklayabilirsiniz.
Çok parlak bir özneyi çektiğiniz zaman dikey çizgiler gözüküyor.
• Leke olgusu ortaya çıkar ve görüntü üstünde beyaz, siyah, kırmızı, mor veya başka çizgiler
gözükür. Bu olgu bir arıza değildir.
35
Görüntüleri izleme
Görüntüleri kayıttan gösteremiyorum.
•
(Kayıttan gösterme) veya SCRAPBOOK düğmesine basın (sayfa 16).
• Bilgisayarınızda klasör/dosya adı değişmiş.
• Eğer dosyalar bir bilgisayar kullanılarak işlenmişse veya bir başka fotoğraf makinesiyle
kaydedilmişse, Sony bu fotoğraf makinesinde görüntü dosyalarının kayıttan gösterimini
garanti etmez.
• Fotoğraf makinesi USB modundadır. USB bağlantısını silin.
• “Memory Stick Duo” içindeki görüntüleri kayıttan gösterirken, HOME ekranında
(Görüntüleri Göster) içinde
(Memory Stick) ayarını yapın.
• “Memory Stick Duo” içindeki görüntüler Yapıştırma Defteri ile kayıttan gösterilemez.
36
Uyarılar
[ Fotoğraf makinesini aşağıdaki
yerlerde kullanmayın/
saklamayın
• Aşırı sıcak, soğuk veya nemli bir yerde
Güneşte park edilmiş bir otomobilin içi gibi
yerlerde, fotoğraf makinesinin gövdesi
deforme olabilir ve bu, bir arızaya neden
olabilir.
• Doğrudan güneş ışığı altında veya bir ısıtıcı
yakınında
Fotoğraf makinesinin gövdesi renk
değiştirebilir veya deforme olabilir ve bu, bir
arızaya neden olabilir.
• Sert titreşimlere maruz kalan bir yerde
• Güçlü manyetik yerlerin yakınında
• Kumlu veya tozlu yerlerde
Fotoğraf makinesinin içine kum veya toz
girmemesine dikkat edin. Bu, fotoğraf
makinesinin arızalanmasına neden olabilir ve
bazı durumlarda bu arıza onarılamayabilir.
[ Taşıma hakkında
Fotoğraf makinesi pantolonunuzun veya
eteğinizin arka cebindeyken bir sandalyeye veya
başka bir yere oturmayın çünkü bu bir arızaya
veya fotoğraf makinesinin hasar görmesine
neden olabilir.
[ Temizleme hakkında
LCD ekranın temizlenmesi
Parmak izlerini, tozları, vs. temizlemek için
ekranın yüzeyini bir LCD temizlik
malzemesiyle (ürünle verilmez) silin.
Merceği temizleme
Parmak izlerini, tozları, vs. temizlemek için
merceği yumuşak bir bezle silin.
Fotoğraf makinesinin yüzeyini temizleme
Fotoğraf makinesinin yüzeyini suyla hafifçe
ıslatılmış yumuşak bir bezle temizledikten sonra
yüzeyi kuru bir bezle silin. Parlak yüzeyin veya
gövdenin hasar görmesini önlemek için:
• Fotoğraf makinesini tiner, benzin, alkol,
temizlik mendili, böcek kovucu, güneş yağı
veya haşere ilacı gibi kimyasal maddelerin
etkisine maruz bırakmayın.
• Elinizde yukarıdaki maddelerden herhangi biri
varken fotoğraf makinesine dokunmayın.
• Fotoğraf makinesini uzun süre kauçuk veya
vinil malzemelerle temas halinde bırakmayın.
[ Kullanma sıcaklıkları hakkında
Fotoğraf makineniz 0°C ve 40°C (32°F ve 104°F)
arasındaki sıcaklıklarda kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Bu aralığın dışındaki aşırı soğuk
veya sıcak yerlerde çekim yapmanız tavsiye
edilmez.
[ Nem yoğunlaşması hakkında
Eğer fotoğraf makinesi doğrudan doğruya soğuk
bir yerden sıcak bir yere getirilirse, içinde veya
dışında nem yoğunlaşabilir. Mercek içinde nem
kalmış olarak çekim yaparsanız, görüntülerin
net olmayacağını unutmayın.
Eğer nem yoğunlaşması olursa
Fotoğraf makinesini kapatın ve nemin
buharlaşması için yaklaşık bir saat bekleyin.
Mercek içinde nem kalmış olarak çekim
yaparsanız, görüntülerin net olmayacağını
unutmayın.
[ Şarj edilebilir dahili yedek pil
hakkında
TR
Bu fotoğraf makinesi gücün açık veya kapalı
olmasına bakılmadan tarihi, saati ve diğer
ayarları korumak için şarj edilebilir dahili bir pile
sahiptir.
Bu şarj edilebilir pil fotoğraf makinesini
kullandığınız sürece devamlı olarak şarj edilir.
Ancak, fotoğraf makinesini sadece kısa süreler
için kullanırsanız, bu pil giderek boşalır ve eğer
makineyi yaklaşık bir ay boyunca hiç
kullanmazsanız, tamamen biter. Bu durumda,
fotoğraf makinesini kullanmadan önce şarj
edilebilir pili mutlaka şarj edin.
Ancak, bu şarj edilebilir pil dolu olmasa bile,
fotoğraf makinesini yine de kullanabilirsiniz
ama tarih ve saat gösterilmez.
Şarj edilebilir dahili yedek pilin şarj
edilme yöntemi
Şarj edilmiş pili fotoğraf makinesine takın ve
sonra fotoğraf makinesini 24 saat veya daha
uzun bir süre gücü kapalı olarak bırakın.
[ Bu fotoğraf makinesinin elden
çıkarılması ile ilgili not
Bu fotoğraf makinesinde [Biçimleme] yapıldığı
zaman bile, dahili bellekteki veriler tamamen
silinmeyebilir. Sony bu fotoğraf makinesini
elden çıkarmadan önce fiziksel olarak tahrip
etmenizi tavsiye eder.
37
Teknik Özellikler
Fotoğraf makinesi
[Güç, genel]
[Sistem]
Güç: Şarj edilebilir pil NPBD1, 3,6 V
NPFD1 (ürünle verilmez), 3,6 V
ACLS5K AC Adaptör (ürünle verilmez),
4,2 V
Görüntü aygıtı: 7,18 mm (1/2.5 tip) renk CCD,
Ana renk filtresi
Fotoğraf makinesinin toplam piksel sayısı:
Yaklaşık 8 286 000 piksel
Güç tüketimi (çekim sırasında): 1,0 W
Fotoğraf makinesinin etkin piksel sayısı:
Yaklaşık 8 083 000 piksel
Saklama sıcaklığı: –20 ila +60°C (–4 ila +140°F)
Mercek: Carl Zeiss VarioTessar 3× zum
merceği
f = 6,33 – 19,0 mm (Bir 35 mm fotoğraf
makinesine dönüştürüldüğü zaman 38 –
114 mm) F3,5 – 4,3
Boyutlar:
86,8 × 56,8 × 20,2 mm (3 1/2 × 2 1/4 ×
13/16 inç) (G/Y/D, çıkıntılar hariç)
Pozlama kontrolü: Otomatik pozlama, Sahne
Seçimi (10 mod)
Mikrofon: Tek ses
Beyaz dengesi: Otomatik, Gün ışığı, Bulutlu,
Floresan 1,2,3, Ampul, Flaş
Exif Baskı: Uyumlu
Dosya biçimi (DCF uyumlu):
Hareketsiz görüntüler: Exif Ver. 2.21 JPEG
uyumlu
Filmler: MPEG1 uyumlu (Tek ses)
Ağırlık (NPBD1 pil, boyama kalemi ve askı, vs.
dahil): Yaklaşık 156 g (5,5 oz)
Hoparlör: Tek ses
PRINT Image Matching III: Uyumlu
PictBridge: Uyumlu
BCCSD şarj aleti
Kayıt ortamı: Dahili Bellek (yaklaşık 4 GB),
“Memory Stick Duo”
Güç gereksinimi: AC 100 V ila 240 V, 50/60 Hz,
2,2 W
Flaş: Flaş menzili (ISO hassasiyeti (Tavsiye
edilen pozlama İndeksi) Otomatik olarak
ayarlı): Yaklaşık 0,1 ila 3,2 m (4 inç ila 10 fit
6 inç) (W)/yaklaşık 0,25 ila 2,8 m (9 7/8 inç
ila 9 fit 2 1/4 inç) (T)
Çıkış voltajı: DC 4,2 V, 0,33 A
[Giriş ve Çıkış konektörleri]
Kullanım sıcaklığı: 0 ila 40°C (32 ila 104°F)
Saklama sıcaklığı: –20 ila +60°C (–4 ila +140°F)
Boyutlar: Yaklaşık 62 × 24 × 91 mm (2 1/2 ×
31/32 × 3 5/8 inç) (G/Y/D)
Çoklu konektör:Video çıkışı
Ses çıkışı (Tek ses)
USB iletişimi
Ağırlık: Yaklaşık 75 g (2,7 oz)
USB iletişimi: Yüksek Hızlı USB (USB 2.0
uyumlu)
Kullanılan pil: Lityumiyon pil
[LCD ekran]
38
Kullanım sıcaklığı: 0 ila 40°C (32 ila 104°F)
Şarj edilebilir pil NPBD1
Maksimum voltaj: DC 4,2 V
Nominal voltaj: DC 3,6 V
LCD panel:
6,7 cm (2.7 tipi) TFT sürücü
Kapasite: 2,4 Wh (680 mAh)
Toplam nokta sayısı: 230 400 (960 × 240) nokta
Tasarım ve özelliklerin önceden bildirimde
bulunmadan değiştirilme hakkı saklıdır.
Ticari markalar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
, “Cybershot” Sony
Corporation’in ticari markalarıdır.
“Memory Stick”,
, “Memory Stick
PRO”,
, “Memory Stick
Duo”,
, “Memory Stick
PRO Duo”,
,
“Memory Stick PROHG Duo”,
, “Memory Stick
Micro”, “MagicGate” ve
Sony Corporation’in ticari markalarıdır.
“Info LITHIUM” Sony Corporation’in bir
ticari markasıdır.
“PhotoTV HD” Sony Corporation’ın bir
ticari markasıdır.
Microsoft, Windows, DirectX ve Windows
Vista Birleşik Devletler’de ve/veya diğer
ülkelerde Microsoft Corporation’in ya tescilli
ticari markaları ya da ticari markalarıdır.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac ve eMac; Apple
Inc.’in ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır.
Intel, MMX ve Pentium Intel Corporation’in
ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Google; Google, Inc.’in bir ticari markasıdır.
Adobe, Adobe logosu ve Adobe Reader; Adobe
Systems Incorporated’in Birleşik Devletler’de
ve/veya diğer ülkelerde ya tescilli ticari
markaları ya da ticari markalarıdır.
Ayrıca, bu kılavuzda kullanılan sistem ve ürün
adları, genel olarak, ilgili geliştiricilerinin veya
imalatçılarının ticari markaları ya da tescilli
ticari markalarıdır. Ancak, bu kılavuzda ™
veya ® işaretleri her yerde kullanılmamıştır.
TR
39
Uygunluk beyanı, üretici firmanın yetkili
kılmış olduğu, Environmental &
Product Compliance Europe (EPCE)
Sony International (Europe) GmbH
(Stuttgart Technology Center)
tarafından yapılmaktadır.
Environmental & Product Compliance
Europe (EPCE) Sony International
(Europe) GmbH
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany
Tel : (0)71158580,
Fax : (0)7115858488
URL of EU DoC Database :
http://www.compliance.sony.de/
Üretici Firma:
Sony Corporation
171 Konan, Minatoku,
Tokyo, 1080075 Japan
Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel:
0216531 98 00
Faks: 0216474 04 77
email: bilgi@eu.sony.com
40
SONY YETKİLİ SERVİSLERİ
ADANA CENGİZ ELEKTRONİK (322) 2251587/ADIYAMAN STAR ELEKTRONİK
(416) 2165383/ANKARA (Anıttepe) BİLGİLİ ELEKTRONİK (312) 2308382,
(Mamak) FİLİZ ELEKTRONİK (312) 3689834, (Aydınlıkevler) DUZOLLAR
ELEKTRONİK (312) 3169852/ANTALYA NECMİ ELK.SAN.TİC. LTD. ŞTİ. (242)
3451374, EKEN ELEKTRONİK (242) 3124242, (Alanya) ERTUNÇ ELEKTRONİK
(242) 5136314/BURSA RMS MERKEZ ELK. LTD. (224) 2233151, UFO ELKT. MÜH.
TİC. LTD. ŞTİ. (224) 2341192/ÇANAKKALE GÜVEN ELEKTRONİK (286) 2173618/
DENİZLİ MAVİ ELK. LTD. ŞTİ. (258) 2421749/DİYARBAKIR TELEVİZYON
HASTANESİ (412) 2236869/EDİRNE UÇKUN ELEKTRONİK (284) 2121440/
ESKİŞEHİR GÖRGÜN ELEKTRONİK (222) 2265626/ERZURUM ELEKTRONAL TİC.
(442) 2130528/GAZİANTEP İBRAHİM SERİN (342) 2153545/GİRESUN ÖZEN
ELEKTRONİK (454) 2168161/HATAY ZEKİ ELEKTRONİK (326) 2210597/İÇEL
SEDAFON ELK.S.T.LTD. ŞTİ. (324) 3227655/İSTANBUL (Moda) SENTEZ
ELK.S.T.LTD. ŞTİ. (216) 4145250, (Göztepe) İTEM LTD. ŞTİ. (216) 5664888,
(Üsküdar) BURCU ELEKTRONİK (216) 5536929, (Şişli) VEBE ELK.SN.TC.LT.ŞTİ.
(212) 2336778, (1.Levent) AVE ELEKTRONİK (212) 2823469, (Maçka) MEKEL
ELEKTRONİK (212) 2604677, (Fatih) CİHAN ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (212)
5317001, (Bakırköy) VİP VİDEO ELK. TİC. LTD. ŞTİ. (212) 5705868, (Bakırköy)
MEST ELK.SAN.TİC.LTD (212) 5438242, (Beşiktaş) P.M. ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.
(212) 2275247, (Florya) AVC ELK. LTD. ŞTİ. (212) 5740426/İZMİR (Alsancak)
ASİL1 ELK.SR.T.LTD. ŞTİ. (232) 463 34 12, (Hatay) ASİL2 ELK.SR.T.LTD. ŞTİ.
(232) 2288310, (Karşıyaka) TEKNİK TV.ELK.LTD. ŞTİ. (232) 3696175, (Güzelyalı)
AYES ELEKTRONİK (232) 2464044/KAYSERİ ÇAĞDAŞ ELEKTRONİK (352)
2222627/KOCAELİ TEKNİK TV. (262) 3223368, (Gebze) ŞAHİN ELK.TİC. SAN
LTD. ŞTİ. (262) 6431458/KONYA DENİZ ELEKTRONİK (332) 3501735, ÖZEL
ELEKTRONİK (332) 3514425/MALATYA GÜRBÜZ ELEKTRONİK (422) 3250460/
MARDİN (Nusaybin) ÇİFTSÜREN ELK. PAZ. LTD. (482) 4153592/MUĞLA
(Marmaris) MTM SERVICE (252) 4126217/RİZE METE ELEKTRONİK (464)
2120078/SAKARYA İSMAİL SENOGLU (264) 2714704/SAMSUN YALIM
ELEKTRONİK (362) 2334883/SİİRT İSMET ELEKTRONİK (484) 2245724/SİVAS
CAN ELEKTRONİK (346) 2230015/TRABZON LİDER ELEKTRONİK (462) 3232641/
ZONGULDAK ÖZDEMİRLER TV. (372) 3167044
TR
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.
Aköz İş Merkezi Kısıklı Caddesi No:16 Altunizade/İstanbul (216) 531 98 50
41
Eλληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην
εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή
υγρασία.
ΠΡΟΣΟXΗ
Αντικαταστήστε την μπαταρία με άλλη
μπαταρία του ίδιου τύπου. Σε αντίθετη
περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική
ζέστη !πως ήλιο, φωτιά ή παρ!μοια στοιχεία.
[ Σημείωση για τους πελάτες στις
χώρες που ισχύουν οι οδηγίες
της Ε.Ε.
Ο κατασκευαστής αυτού του προϊ!ντος είναι
η Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ο Εξουσιοδοτημένος
Αντιπρ!σωπος σχετικά με την
ηλεκτρομαγνητική συμβατ!τητα και την
ασφάλεια του προϊ!ντος είναι η Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Για οποιοδήποτε
θέμα που αφορά στη συντήρηση ή στην
εγγύηση, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που
παρέχονται στα ξεχωριστά έγγραφα
συντήρησης ή εγγύησης.
[ Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού
& Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με
ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Για τους πελάτες στην
Ευρώπη
Το προϊ!ν αυτ! έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί
!τι συμμορφούται με τα !ρια που
καθορίζονται απ! την oδηγία περί
ηλεκτρομαγνητικής συμβατ!τητας για χρήση
καλωδίων σύνδεσης μήκους μικρ!τερου απ!
3 μέτρα (9,8 π!δια).
[ Προσοχή
Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις
συγκεκριμένες συχν!τητες ενδέχεται να
επηρεάσουν την εικ!να και τον ήχο της
μονάδας.
[ Σημείωση
Σε περίπτωση που διακοπεί η διαδικασία
μεταφοράς δεδομένων (αποτυχία) λ!γω
στατικού ηλεκτρισμού ή
ηλεκτρομαγνητισμού, επανεκκινήστε την
εφαρμογή ή αποσυνδέστε και επανασυνδέστε
το καλώδιο επικοινωνίας (καλώδιο USB
κ.λπ.).
2
Το σύ+βολο αυτ! επάνω στο προϊ!ν ή στη
συσκευασία του ση+αίνει !τι το προϊ!ν δεν
πρέπει να πεταχτεί +αζί +ε τα οικιακά
απορρί++ατα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε
ένα κατάλληλο ση+είο συλλογής
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού
προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε !τι
το προϊ!ν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην
πρ!ληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων
στο περιβάλλον και την υγεία. Η
ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην
εξοικον!μηση φυσικών π!ρων. Για
περισσ!τερες πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊ!ντος,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις
υπηρεσίες καθαρι!τητας του δήμου σας ή το
κατάστημα !που αγοράσατε το προϊ!ν.
Εναλλακτική διαχείριση φορητών
ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα συλλογής)
Το σύμβολο αυτ! επάνω στη μπαταρία ή στη
συσκευασία δείχνει !τι η μπαταρία που
παρέχεται με αυτ! το προϊ!ν δεν πρέπει να
αντιμετωπίζεται !πως τα οικιακά
απορρίμματα. Με το να βεβαιωθείτε !τι οι
συγκεκριμένες μπαταρίες συλλέχτηκαν
σωστά, βοηθάτε στην πρ!ληψη πιθανών
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και
την υγεία.
Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην
εξοικον!μηση φυσικών π!ρων.
Στην περίπτωση προϊ!ντων που για λ!γους
ασφαλείας, επιδ!σεων, η ακεραι!τητας
δεδομένων απαιτούν τη μ!νιμη σύνδεση με
μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η
μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μ!νο
απ! εξουσιοδοτημένο τεχνικ! προσωπικ!.
Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση
της μπαταρίας, παραδώστε το προϊ!ν στο
τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο
σημείο συλλογής ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση.
Στην περίπτωση !λων των άλλων μπαταριών,
παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει
πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία
απ! το προϊ!ν. Παραδώστε την μπαταρία
στο κατάλληλο σημείο συλλογής των
χρησιμοποιημένων μπαταριών για
ανακύκλωση.
Για περισσ!τερες πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊ!ντος ή της
μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με
τον αρμ!διο φορέα ανακύκλωσης ή το
κατάστημα !που αγοράσατε το προϊ!ν.
GR
3
Πίνακας περιεχ1μενων
Σημειώσεις για τη χρήση της κάμερας ................................................. 5
Έναρξη ............................................................................................. 7
Έλεγχος των παρεχμενων εξαρτημάτων ........................................... 7
1 Προετοιμασία της μπαταρίας ............................................................. 9
2 Τοποθέτηση της μπαταρίας .............................................................. 10
3 Ενεργοποίηση της κάμερας/ρύθμιση του ρολογιού ...................... 12
Εύκολη λήψη εικ1νων .................................................................. 14
Μέγεθος εικνας/Αυτματος χρονοδιακπτης/Λειτουργία λήψης/
Φλας/Μάκρο/Οθνη .............................................................................. 16
Προβολή/Διαγραφή εικ1νων ........................................................ 19
Επιλογή τρπου αναπαραγωγής εικνων .......................................... 20
Χρήση του SCRAPBOOK ...................................................................... 23
Εκμάθηση των διαφ1ρων λειτουργιών – HOME/Μενού ............ 24
Χρήση της οθνης HOME .................................................................... 24
Αντικείμενα HOME ................................................................................ 25
Χρήση αντικειμένων μενού ................................................................. 26
Αντικείμενα μενού................................................................................. 27
Απολαύστε τον υπολογιστή σας ................................................. 29
Σύνδεση της κάμερας με τον υπολογιστή ......................................... 29
Προβολή "Εγχειρίδιο του Cyber-shot" ............................................... 30
Απολαύστε το παρεχμενο λογισμικ ................................................ 30
Ενδείξεις στην οθ1νη ................................................................... 33
Ζωή της μπαταρίας και χωρητικ1τητα μνήμης .......................... 37
Ζωή της μπαταρίας και αριθμς εικνων που μπορείτε να
εγγράψετε/προβάλλετε ....................................................................... 37
Αριθμς ακίνητων εικνων και χρνος εγγραφής ταινιών .............. 38
Αντιμετώπιση προβλημάτων ........................................................ 40
Μπαταρία και τροφοδοσία ................................................................... 40
Λήψη ακίνητων εικνων/ταινιών ......................................................... 41
Προβολή εικνων ................................................................................. 42
Προφυλάξεις ................................................................................. 43
Προδιαγραφές ............................................................................... 45
4
Σημειώσεις για τη χρήση της κάμερας
[ Εφεδρικ1 αντίγραφο της
εσωτερικής μνήμης και του
"Memory Stick Duo"
Μην απενεργοποιείτε την κάμερα ούτε να
αφαιρείτε την μπαταρία ή το "Memory Stick
Duo" !σο η λυχνία πρ!σβασης είναι
αναμμένη. Διαφορετικά, τα δεδομένα
εσωτερικής μνήμης ή τα δεδομένα "Memory
Stick Duo" ενδέχεται να καταστραφούν.
Φροντίστε να φτιάξετε ένα εφεδρικ!
αντίγραφο για να προστατεύσετε τα
δεδομένα σας.
[ Παρατηρήσεις για την εγγραφή/
αναπαραγωγή
• Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, κάνετε μια
δοκιμαστική εγγραφή για να βεβαιωθείτε
!τι η κάμερα λειτουργεί σωστά.
• Η κάμερα δεν είναι ανθεκτική στη σκ!νη,
στις πιτσιλιές ή στο νερ!. Διαβάστε το
"Προφυλάξεις" (σελίδα 43) πριν θέσετε την
κάμερα σε λειτουργία.
• Να αποφεύγετε την έκθεση της κάμερας
στο νερ!. Εάν εισχωρήσει νερ! στο
εσωτερικ! της κάμερας, ίσως προκύψει
δυσλειτουργία. Σε μερικές περιπτώσεις, η
κάμερα δεν μπορεί να επιδιορθωθεί.
• Μην κατευθύνετε την κάμερα στον ήλιο ή
άλλο δυνατ! φως. Μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία της κάμεράς σας.
• Μη χρησιμοποιείτε την κάμερα κοντά σε
θέση !που παράγονται ισχυρά
ραδιοκύματα ή εκπέμπεται ακτινοβολία.
Διαφορετικά, η κάμερα ενδεχομένως να
μην εγγράφει ή να αναπαράγει εικ!νες
σωστά.
• Η χρήση της κάμερας σε θέσεις με άμμο ή
σκ!νη μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία.
• Εάν προκύψει συμπύκνωση υγρασίας,
αφαιρέστε την πριν χρησιμοποιήσετε την
κάμερα (σελίδα 43).
• Μην κουνάτε και μη χτυπάτε την κάμερα.
Ενδεχομένως να προκαλέσει δυσλειτουργία
και να μην μπορείτε να εγγράψετε εικ!νες.
Επιπλέον, το μέσο εγγραφής ενδεχομένως
να καταστεί μη χρησιμοποιήσιμο ή να
προκληθεί ζημιά στα δεδομένα εικ!νας.
• Καθαρίστε την επιφάνεια του φλας πριν
απ! τη χρήση. Η θερμ!τητα απ! την
εκπομπή του φλας μπορεί να προκαλέσει
τον αποχρωματισμ! της σκ!νης στην
επιφάνεια του φλας ή την επικ!λλησή της
στην επιφάνεια του φλας, με αποτέλεσμα
την ανεπαρκή εκπομπή φωτ!ς.
[ Παρατηρήσεις για την οθ1νη
LCD
• Η οθ!νη LCD κατασκευάζεται
χρησιμοποιώντας τεχνολογία εξαιρετικά
μεγάλης ακρίβειας έτσι ώστε πάνω απ! το
99,99% των pixel να είναι λειτουργικά για
αποτελεσματική χρήση. Παρ!λα αυτά,
μπορεί να εμφανιστούν μερικές μικρές
μαύρες ή/και φωτεινές κουκκίδες (με λευκ!,
κ!κκινο, μπλε ή πράσινο χρώμα) στην
οθ!νη LCD. Οι κουκκίδες αυτές είναι
φυσιολογικές στη διαδικασία κατασκευής
και δεν επηρεάζουν την εγγραφή.
• Εάν πέσουν σταγ!νες νερού η άλλων υγρών
επάνω στην οθ!νη LCD και αυτή βραχεί,
σκουπίστε αμέσως την οθ!νη με ένα
μαλακ! πανί. Εάν αφήσετε υγρά επάνω
στην επιφάνεια της οθ!νης LCD, μπορεί να
μειωθεί η ποι!τητα και να προκληθεί
δυσλειτουργία.
GR
[ Πληροφορίες για τη
συμβατ1τητα δεδομένων εικ1νας
• Η κάμερα αυτή συμμορφώνεται με το
παγκ!σμιο πρ!τυπο DCF (Design rule for
Camera File system) που καθιερώθηκε απ!
το JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Η Sony δεν εγγυάται !τι η κάμερα θα
αναπαράγει εικ!νες που έχουν εγγραφεί ή
υποστεί επεξεργασία σε άλλες συσκευές ή
!τι άλλες συσκευές θα αναπαράγουν
εικ!νες που έχουν εγγραφεί με την κάμερα.
5
[ Προειδοποίηση για τα
πνευματικά δικαιώματα
Τα τηλεοπτικά προγράμματα, οι ταινίες, οι
βιντεοταινίες και άλλο υλικ! ενδεχομένως να
διαθέτουν προστασία πνευματικών
δικαιωμάτων. Η μη εξουσιοδοτημένη
εγγραφή τέτοιων υλικών ενδεχομένως να
έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της
νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα.
[ Καμία αποζημίωση για
κατεστραμμένο περιεχ1μενο ή
αποτυχία εγγραφής
Η Sony αδυνατεί να παράσχει αποζημίωση
για αποτυχία εγγραφής, απώλεια ή ζημιά
εγγεγραμμένου περιεχομένου, λ!γω
δυσλειτουργίας της κάμερας ή του μέσου
εγγραφής, κτλ.
6
Έναρξη
Έλεγχος των παρεχ1μενων εξαρτημάτων
• Φορτιστής μπαταρίας BC-CSD (1)
• Προσαρμογέας USB για βύσμα
πολλαπλών χρήσεων (1)/Καπάκι
προσαρμογέα USB (1)/Καλώδιο USB
(κοντ!) (1)
Καπάκι προσαρμογέα USB
• Ηλεκτρικ! καλώδιο (1)
(δεν παρέχεται στις Η.Π.Α. και τον
Καναδά)
Καλώδιο
Προσαρμογέας USB
USB (κοντ) για βύσμα πολλαπλών
χρήσεων
• Καλώδιο USB (μακρύ) (1)
• Επαναφορτιζ!μενη μπαταρία NP-BD1
(1)/Θήκη μπαταρίας (1)
• Ιμάντας καρπού (1)
• Στυλ! (1)
• Πλάκα προσαρμογής (1)
Μπορείτε να τοποθετήσετε την κάμερα
στο Cyber-shot Station (δεν παρέχεται)
χρησιμοποιώντας την πλάκα
προσαρμογέα.
GR
• CD-ROM (1)
– Λογισμικ! εφαρμογής Cyber-shot
– "Εγχειρίδιο του Cyber-shot"
– "Οδηγ!ς Cyber-shot για
προχωρημένους"
• Εγχειρίδιο οδηγιών (το εγχειρίδιο αυτ!)
(1)
7
Πληροφορίες για τη σύνδεση του προσαρμογέα USB για βύσμα πολλαπλών
χρήσεων/καπάκι προσαρμογέα USB
• Ανάλογα με τον τ!πο ή το χρ!νο που χρησιμοποιείτε την κάμερα, συνδέστε τον προσαρμογέα
USB για το βύσμα πολλαπλών χρήσεων στο μακρύ ή στο κοντ! καλώδιο.
• Συνδέστε το καπάκι προσαρμογέα USB στο καλώδιο USB !ταν το μεταφέρετε σε τσάντες, κτλ.
• Φροντίστε να μην κρεμάτε ούτε να χτυπάτε τον προσαρμογέα ή το καλώδιο. Μπορεί να
προκληθεί ζημιά.
Καπάκι προσαρμογέα USB
Προσαρμογέας USB για
βύσμα πολλαπλών χρήσεων
Καλώδιο USB
Πληροφορίες για το στυλ1
• Μπορείτε να ζωγραφίσετε ή να βάλετε
σφραγίδες σε ακίνητες εικ!νες με το στυλ!.
• Προσδέστε το στυλ! στον ιμάντα καρπού
(απεικονίζεται δεξιά).
• Μη μεταφέρετε την κάμερα κρατώντας το
στυλ!. Η κάμερα μπορεί να πέσει κάτω.
Πληροφορίες για τον ιμάντα καρπού
Προσδέστε τον ιμάντα και βάλτε το χέρι
σας μέσα απ! τη θηλιά ώστε να
αποτρέψετε την πρ!κληση βλάβης στην
κάμερα απ! τυχ!ν πτώση της.
8
Άγκιστρο
1 Προετοιμασία της μπαταρίας
Για πελάτες στις Η.Π.Α. και τον
Καναδά
Βύσμα
Για πελάτες σε χώρες/περιοχές εκτς Η.Π.Α.
και Καναδά
στην πρίζα
στην
πρίζα
Λυχνία CHARGE
Λυχνία CHARGE
Ηλεκτρικ καλώδιο
1 Εισάγετε την μπαταρία στο φορτιστή μπαταρίας.
2 Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας σε πρίζα.
GR
Ανάβει η λυχνία CHARGE και αρχίζει η φ!ρτιση.
Zταν σβήσει η λυχνία CHARGE, η φ!ρτιση έχει τελειώσει (Πρακτική φ!ρτιση).
Εάν συνεχίσετε τη φ!ρτιση της μπαταρίας για περίπου μία ώρα ακ!μα (έως !του φορτιστεί
πλήρως), η φ!ρτιση θα διαρκέσει λίγη ώρα παραπάνω.
[ Χρ1νος φ1ρτισης
Χρ1νος πλήρους φ1ρτισης
Πρακτικ1ς χρ1νος φ1ρτισης
Περίπου 220 λεπτά
Περίπου 160 λεπτά
• Ο παραπάνω πίνακας εμφανίζει το χρ!νο που απαιτείται για τη φ!ρτιση μιας πλήρως
αποφορτισμένης μπαταρίας σε θερμοκρασία 25°C. Η φ!ρτιση ενδεχομένως να διαρκέσει
περισσ!τερο ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και τις περιστάσεις.
• Βλ. σελίδα 37 για τον αριθμ! των εικ!νων που μπορούν να εγγραφούν.
• Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας στην πιο κοντινή πρίζα.
• Ακ!μα και αν η λυχνία CHARGE δεν είναι αναμμένη, ο φορτιστής μπαταριών δεν
αποσυνδέεται απ! την τροφοδοσία εναλλασσ!μενου ρεύματος (πρίζα τοίχου), εφ!σον είναι
συνδεδεμένος στο ρευματοδ!τη (πρίζα τοίχου). Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρ!βλημα κατά
τη χρήση του φορτιστή μπαταριών, διακ!ψτε αμέσως την παροχή ρεύματος, αποσυνδέοντας το
βύσμα απ! το ρευματοδ!τη (πρίζα τοίχου).
• Zταν ολοκληρωθεί η φ!ρτιση, αποσυνδέστε το ηλεκτρικ! καλώδιο απ! την πρίζα και αφαιρέστε
την μπαταρία απ! το φορτιστή μπαταρίας.
• Έχει σχεδιαστεί για χρήση με συμβατές μπαταρίες της Sony.
9
2 Τοποθέτηση της μπαταρίας
Μπαταρία/Κάλυμμα "Memory
Stick Duo"
Μοχλς
εξαγωγής
μπαταρίας
Κλείσιμο
Άνοιγμα
Ευθυγραμμίστε το δείκτη v στην υποδοχή
μπαταρίας με το δείκτη v στην πλευρά της
μπαταρίας. Πατήστε παρατεταμένα το μοχλ
εξαγωγής μπαταρίας και τοποθετήστε την
μπαταρία.
1 Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας/"Memory Stick Duo".
2 Εισάγετε την μπαταρία.
3 Κλείστε το κάλυμμα μπαταρίας/"Memory Stick Duo".
[ Έλεγχος υπ1λοιπης διάρκειας μπαταρίας
Πατήστε το κουμπί POWER για να ενεργοποιήσετε και να ελέγξετε την υπ!λοιπη
διάρκεια φ!ρτισης μπαταρίας στην οθ!νη LCD.
Δείκτης
υπ1λοιπης
διάρκειας
φ1ρτισης
Κατάσταση
10
Επαρκές
υπ!λοιπο
ισχύος
Μπαταρία
σχεδ!ν
πλήρως
φορτισμένη
Μπαταρία
μισοφορτισμένη
Μπαταρία
χαμηλή, η
εγγραφή/
αναπαραγωγή
σύντομα θα
σταματήσουν.
Αλλάξτε την
μπαταρία με μια
πλήρως φορτισμένη
ή φορτίστε την
μπαταρία. (Ο
δείκτης
προειδοποίησης
αναβοσβήνει.)
• Εάν χρησιμοποιείται η μπαταρία NP-FD1 (δεν παρέχεται), εμφανίζεται και η οθ!νη λεπτών
(
60 λεπ) μετά το δείκτη υπ!λοιπης διάρκειας μπαταρίας.
• Ο σωστ!ς δείκτης υπ!λοιπης διάρκειας φ!ρτισης εμφανίζεται μετά απ! περίπου ένα λεπτ!.
• Ο δείκτης υπ!λοιπης διάρκειας φ!ρτισης ενδεχομένως να μην είναι σωστ!ς ανάλογα με τις
συνθήκες χρήσης και τις περιστάσεις.
• Η οθ!νη Ρύθμιση ρολογιού εμφανίζεται !ταν ενεργοποιείτε την κάμερα για πρώτη φορά
(σελίδα 12).
[ Αφαίρεση μπαταρίας
Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας/"Memory Stick Duo" και αφαιρέστε την μπαταρία.
Ολισθήστε το μοχλ1 εξαγωγής μπαταρίας.
Φροντίστε να μη σας πέσει η μπαταρία.
• Μην αφαιρείτε ποτέ την μπαταρία !ταν είναι αναμμένη η λυχνία πρ!σβασης. Αυτ! μπορεί να
προκαλέσει βλάβη σε δεδομένα στο "Memory Stick Duo"/εσωτερική μνήμη.
• Χρησιμοποιήστε την μπαταρία NP-BD1 (παρέχεται) μ!νο με αυτή την κάμερα.
GR
[ Εισαγωγή "Memory Stick Duo" (δεν παρέχεται)
Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας/"Memory Stick Duo" για να εισάγετε το "Memory
Stick Duo".
Εισάγετε το "Memory Stick Duo" με την πλευρά
του ακροδέκτη στραμμένη προς το φακ.
Λυχνία πρσβασης
Για να αφαιρέσετε το "Memory Stick Duo", πατήστε το "Memory Stick Duo" προς τα
μέσα μία φορά.
• Μην αφαιρείτε ποτέ το "Memory Stick Duo" !ταν είναι αναμμένη η λυχνία πρ!σβασης. Αυτ!
μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε δεδομένα στο "Memory Stick Duo"/εσωτερική μνήμη.
• Ακ!μα κι εάν έχετε εισάγει το "Memory Stick Duo" στην κάμερα, οι εικ!νες δεν θα
αποθηκευτούν στο "Memory Stick Duo" έως !του γεμίσει η χωρητικ!τητα της εσωτερικής
μνήμης. Για να αποθηκεύσετε εικ!νες στο "Memory Stick Duo", αντιγράψτε (εξάγετε) τις
εικ!νες στην εσωτερική μνήμη στο "Memory Stick Duo" (σελίδα 28).
11
3 Ενεργοποίηση της κάμερας/ρύθμιση του ρολογιού
Κουμπί POWER
Φακς
Οθνη αφής
Κάλυμμα φακού
1 Πατήστε το κουμπί POWER ή ολισθήστε το κάλυμμα του φακού προς τα
κάτω.
2 Αγγίξτε το κουμπί στην οθ1νη αφής για να ρυθμίσετε το ρολ1ι.
1 Αγγίξτε την επιθυμητή μορφή παρουσίασης της ημερομηνίας και κατ!πιν
αγγίξτε το
.
2 Αγγίξτε κάθε αντικείμενο και κατ!πιν ρυθμίστε την αριθμητική τιμή αγγίζοντας
το v/V.
3 Αγγίξτε το [OK].
Σχετικά με τα κουμπιά της οθ1νης αφής
Αγγίξτε ελαφρά τα κουμπιά ή τα εικονίδια στην οθ!νη
με το δάκτυλ! σας για να πραγματοποιείτε ρυθμίσεις
σε αυτήν την κάμερα.
• Zταν δεν εμφανίζεται το αντικείμενο που θέλετε να ρυθμίσετε
στην οθ!νη, αγγίξτε το v/V για να αλλάξετε τη σελίδα.
• Εάν αγγίξετε το [BACK], επιστρέφετε στην προηγούμενη οθ!νη.
• Εάν αγγίξετε το [?], εμφανίζεται οδηγ!ς για το αντικείμενο που αγγίξατε. Για να αποκρύψετε
αυτ!ν τον οδηγ!, αγγίξτε το [?] πάλι.
• Zταν αγγίζετε το άνω δεξί μέρος της οθ!νης ενώ φωτογραφίζετε, τα εικονίδια σβήνουν στιγμιαία.
Με την απομάκρυνση του δάκτυλού σας απ! την οθ!νη εμφανίζονται ξανά τα εικονίδια.
Zταν τα κουμπιά του πίνακα αφής δεν αντιδρούν καλά, εκτελέστε τη βαθμον!μηση.
1 Αγγίξτε το [HOME] και επιλέξτε [Βαθμον!μηση] απ! [Κύριες ρυθμίσεις] του
(Ρυθμίσεις).
2 Με το στυλ!, αγγίξτε το κέντρο του σημαδιού × που εμφανίζεται στην οθ!νη.
12
[ Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας ξανά
Αγγίξτε το [HOME] και κατ!πιν αγγίξτε το
ρολογιού) (σελίδες 24, 25).
(Ρυθμίσεις) t
(Ρυθμίσεις
[ Σημείωση σχετικά με π1τε είναι ενεργοποιημένη η ισχύς
• Zταν τοποθετήσετε την μπαταρία στην κάμερα, ενδέχεται να περάσει αρκετ!ς χρ!νος έως !του
η λειτουργία είναι δυνατή.
• Εάν η κάμερα λειτουργεί με την μπαταρία και δεν χρησιμοποιήσετε την κάμερα για τρία περίπου
λεπτά, η κάμερα απενεργοποιείται αυτ!ματα για να αποφευχθεί η εξάντληση της μπαταρίας
(Λειτουργία αυτ!ματης απενεργοποίησης).
[ Τρ1πος για να ανοίξετε το κάλυμμα φακού
1 Τοποθετήστε το δάκτυλ! σας στο άνω άκρο του καλύμματος φακού !πως
απεικονίζεται παρακάτω.
2 Πιέστε ελαφρά το κάλυμμα φακού για να το ολισθήσετε προς τα κάτω.
1
2
GR
Κάλυμμα φακού
• Κρατήστε σταθερά την κάμερα και με τα δύο χέρια και προσέχετε να μη σας πέσει.
13
Εύκολη λήψη εικ1νων
Μικρφωνο
Κουμπί
κλείστρου
Φακς
Φλας
Λυχνία αυτματου
χρονοδιακπτη/Λυχνία
κλείστρου χαμγελου
Κουμπί T/W
(ζουμ)
Οθνη αφής
Κάλυμμα φακού
Υποδοχή τρίποδου (κάτω μέρος)
1 Ανοίξτε το κάλυμμα φακού.
2 Κρατήστε την κάμερα σταθερή, διατηρώντας το χέρι σας στο πλευρ1 σας.
Τοποθέτησε το θέμα
στο κέντρο του καρέ
εστίασης ή αγγίξτε το
σημείο για εστίαση.
• Εμφανίζεται το
εάν ανιχνευτεί πρ!σωπο στη θέση που αγγίξατε ή εμφανίζεται
το
εάν ανιχνευτεί κάποιο αντικείμενο διαφορετικ! απ! ανθρώπινο πρ!σωπο.
Αγγίξτε το
για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία.
3 Φωτογραφήστε με το κουμπί κλείστρου.
ταν φωτογραφίζετε ακίνητες
εικνες:
1 Πατήστε παρατεταμένα το
κουμπί κλείστρου έως τη μέση
της διαδρομής για να εστιάσετε.
Αναβοσβήνει ο δείκτης z (κλείδωμα
AE/AF) (πράσινο), ακούγεται ένας
χαρακτηριστικ!ς ήχος και κατ!πιν ο
δείκτης σταματά να αναβοσβήνει και
παραμένει αναμμένος.
2 Πατήστε το κουμπί κλείστρου
μέχρι τέρμα.
14
Δείκτης κλειδώματος AE/AF
ταν τραβάτε ταινίες:
Αγγίξτε το [HOME] και κατ!πιν αγγίξτε το
(Λήψη) t
(Λειτουργία
ταινίας) (σελίδα 25).
Ή, αγγίξτε το εικονίδιο ρύθμισης λειτουργίας λήψης και κατ!πιν αγγίξτε το
(Λειτουργία ταινίας).
Χρήση του ζουμ:
Πατήστε το T για μεγέθυνση, πατήστε το W για ακύρωση της μεγέθυνση.
GR
15
Μέγεθος εικ1νας/Αυτ1ματος χρονοδιακ1πτης/Λειτουργία
λήψης/Φλας/Μάκρο/Οθ1νη
Ταινία
1 Αλλαγή του μεγέθους εικνας
2 Χρήση του αυτματου
χρονοδιακπτη
3 Αλλαγή της λειτουργίας λήψης
4 Επιλογή λειτουργίας φλας για
ακίνητες εικνες
5 Λήψη κοντινού πλάνου
6 Αλλαγή εμφάνισης της οθνης
[ Αλλαγή του μεγέθους εικ1νας
Αγγίξτε το εικονίδιο ρύθμισης του
μεγέθους εικ!νας στην οθ!νη. Αγγίξτε
το επιθυμητ! αντικείμενο και μετά το
[BACK].
Ακίνητη εικ1να
Για εκτυπώσεις έως A3
Λήψη σε αναλογία
διαστάσεων 3:2
Για εκτυπώσεις έως A4
Για εκτυπώσεις έως 10×15
εκ. ή 13×18 εκ.
Λήψη μικρού μέγεθ εικ!νας
για επισύναψη email
Λήψη σε αναλογία
διαστάσεων HDTV
16
(Ευκρινής)
Λήψη ταινίας υψηλής
ποι!τητας για προβολή σε
TV
(Στάνταρ)
Λήψη ταινίας τυπικής
ποι!τητας για προβολή σε
TV
Λήψη σε μικρ! μέγεθος για
επισύναψη email
[ Χρήση του αυτ1ματου
χρονοδιακ1πτη
Αγγίξτε το εικονίδιο ρύθμισης
αυτ!ματου χρονοδιακ!πτη στην οθ!νη.
Αγγίξτε το επιθυμητ! αντικείμενο και
μετά το [BACK].
Χρονοδιακ1πτης απενέργ. (
): Χωρίς
τη χρήση του αυτματου χρονοδιακπτη
Χρονοδιακ1πτης 10 δευτ. (
):
Ρύθμιση καθυστέρησης 10
δευτερολέπτων στον αυτματο
χρονοδιακπτη
Χρονοδιακ1πτης 2 δευτ. ( ): Ρύθμιση
καθυστέρησης 2 δευτερολέπτων στον
αυτματο χρονοδιακπτη
Zταν πατήσετε το κουμπί κλείστρου,
αναβοσβήνει η λυχνία του αυτ!ματου
χρονοδιακ!πτη και ακούγεται ένας
χαρακτηριστικ!ς ήχος μέχρι να
λειτουργήσει το κλείστρο.
[ Αλλαγή της λειτουργίας λήψης
Αγγίξτε το εικονίδιο ρύθμισης της
λειτουργίας λήψης στην οθ!νη. Αγγίξτε
το επιθυμητ! αντικείμενο και μετά το
[BACK].
Τοπία: Εστιάζει μ!νο σε ένα μακριν!
θέμα για φωτογράφηση τοπίων, κτλ.
Κλείστρο υψηλής ταχύτητας: Σας
επιτρέπει να φωτογραφίζετε
κινούμενα θέματα σε φωτεινά μέρη.
Αυτμ. προσαρμογή: Σας επιτρέπει
να φωτογραφίζετε ακίνητες εικ!νες με
αυτ!ματη προσαρμογή ρυθμίσεων.
Παραλία: Zταν τραβάτε σκηνικά σε
παραλίες ή λίμνες, το μπλε του νερού
εγγράφεται με ευκρίνεια.
Επιλογή σκηνικού: Σας επιτρέπει να
φωτογραφίζετε με προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις ανάλογα με το σκηνικ!.
Χινι: Σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε
φωτεινές εικ!νες σε χιονισμένα
σκηνικά.
Αυτμ. πργραμμα: Σας επιτρέπει
να φωτογραφίζετε με αυτ!ματη
προσαρμογή έκθεσης (ρυθμίζονται και
η ταχύτητα κλείστρου και η τιμή
διαφράγματος). Μπορείτε να κάνετε
άλλες ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το
μενού.
Πυροτεχνήματα: Σας επιτρέπει να
φωτογραφίζετε πυροτεχνήματα με !λο
τους το μεγαλείο.
Λειτουργία ταινίας: Σας επιτρέπει
να κινηματογραφείτε ταινίες με ήχο.
[ Φλας (Επιλογή λειτουργίας φλας
για ακίνητες εικ1νες)
Αγγίξτε το εικονίδιο ρύθμισης
λειτουργίας φλας στην οθ!νη. Αγγίξτε
το επιθυμητ! αντικείμενο και μετά το
[BACK].
GR
Επιλογή σκηνικού
Υψηλή ευαισθησία: Σας επιτρέπει να
φωτογραφίζετε εικ!νες χωρίς φλας σε
συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Αυτ1ματο φλας (
): Αναβοσβήνει
ταν δεν υπάρχει αρκετ φως ή
φωτισμς φντου (προεπιλεγμένη
ρύθμιση)
Κλείστρο χαμγελου: Zταν το
κουμπί κλείστρου είναι πατημένο και η
κάμερα ανιχνεύσει ένα χαμ!γελο, το
κλείστρο απελευθερώνεται αυτ!ματα
για να φωτογραφίσει την εικ!να. Εάν
κρατήσετε πατημένο το κουμπί
κλείστρου ξανά ή φωτογραφίσετε
6 εικ!νες, θα βγείτε απ! την οθ!νη
λήψης χαμ!γελου.
Αργ1ς συγχρονισμ1ς (Αναγκαστική
ενεργοποίηση φλας) (
): Η ταχύτητα
του κλείστρου είναι αργή σε σκοτεινά
μέρη για ευκρινή φωτογράφηση του
φντου που είναι εκτς της φωτεινής
δέσμης του φλας.
Αναμμένο φλας ( )
Σβηστ1 φλας (
)
Απαλή λήψη: Σας επιτρέπει να
φωτογραφίζετε απαλές εικ!νες για
πορτραίτα.
Πορτραίτο σε ημίφως: Σας
επιτρέπει να φωτογραφίζετε οξείες
εικ!νες ανθρώπων σε σκοτεινά μέρη
χωρίς να χάνετε τη σκοτεινή
ατμ!σφαιρα του περίγυρου.
Ημίφως: Σας επιτρέπει να
φωτογραφίζετε εικ!νες χωρίς να
χάνετε τη σκοτεινή ατμ!σφαιρα του
περίγυρου.
17
[ Εστίαση μάκρο/κοντινής λήψης
(Λήψη κοντινού πλάνου)
Αγγίξτε το εικονίδιο ρύθμισης
λειτουργίας εστίασης μάκρο/κοντινής
λήψης στην οθ!νη. Αγγίξτε το
επιθυμητ! αντικείμενο και μετά το
[BACK].
Μάκρο απενεργ. (
Μάκρο ενέργ. ( ):
)
Πλευρά W: Περίπου 8 cm ή περισστερο
Πλευρά T: Περίπου 25 cm ή περισστερο
Ενεργ/μένη κοντινή λήψη (
):
Κλειδωμένο στην πλευρά W: Περίπου
1 έως 20 cm
[ Αλλαγή εμφάνισης της οθ1νης
Αγγίξτε το [DISP] στην οθ!νη για να
αλλάξετε την οθ!νη επιλογής
εμφάνισης.
Διαμ1ρφωση προβολής: Αυτ ρυθμίζει
εάν εμφανίζονται ή χι τα εικονίδια
στην οθνη.
Φωτειν1τητα LCD: Ρυθμίζει τη
φωτειντητα του φωτισμού φντου.
Ιστ1γραμμα προβ.: Αυτ ρυθμίζει εάν
εμφανίζεται ή χι το ιστγραμμα στην
οθνη.
18
Προβολή/Διαγραφή εικ1νων
Τα παρακάτω βήματα εξηγούν τον τρ!πο προβολής εικ!νων που έχουν αποθηκευτεί
στην εσωτερική μνήμη.
Μπορείτε να προβάλλετε εικ!νες με κανονικ! τρ!πο αναπαραγωγής ή με τρ!πο
λευκώματος, τις οποίες μπορείτε να απολαμβάνετε με φ!ντο.
Ηχείο
Κουμπί
(Αναπαραγωγή)
Κουμπί SCRAPBOOK
Κουμπί T/W (ζουμ)
Βύσμα πολλαπλών χρήσεων (κάτω μέρος)
1 Πατήστε το κουμπί
(Αναπαραγωγή).
GR
Εάν πατήσετε το κουμπί
(Αναπαραγωγή) !ταν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη, η
κάμερα ενεργοποιείται αυτ!ματα και ρυθμίζεται στη λειτουργία αναπαραγωγής. Για να
ρυθμίσετε τη λειτουργία λήψης, πατήστε το κουμπί
(Αναπαραγωγή) πάλι.
2 Αγγίξτε το
(προηγούμενο)/
(επ1μενο) για να επιλέξετε μια εικ1να.
Ταινία:
Αγγίξτε το B για αναπαραγωγή ταινίας.
Επανατύλιξη/Γρήγορη προώθηση: m/M (Αγγίξτε το B ή x για επιστροφή σε κανονική
αναπαραγωγή.)
Έλεγχος έντασης ήχου: Αγγίξτε το
και κατ!πιν ρυθμίστε την ένταση ήχου με το / .
Αγγίξτε πάλι το
. Σβήνει η γραμμή ελέγχου της έντασης ήχου.
Διακοπή: Αγγίξτε το x.
[
Διαγραφή εικ1νων
1 Προβάλετε την εικ!να που θέλετε να διαγράψετε και κατ!πιν αγγίξτε το
(Διαγραφή).
2 Αγγίξτε το [OK].
[
Προβολή μεγεθυμένης εικ1νας (ζουμ αναπαραγωγής)
Αγγίξτε μια ακίνητη εικ!να ενώ εμφανίζεται για να μεγεθύνετε την αντίστοιχη
περιοχή. Αγγίξτε το
για σμίκρυνση.
v/V/b/B: Ρυθμίζει τη θέση.
[BACK]: Ακυρώνει το ζουμ αναπαραγωγής.
: Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί τα v/V/b/B.
• Μπορείτε επίσης να μεγεθύνετε την εικ!να με το κουμπί T/W (ζουμ).
19
Επιλογή τρ1που αναπαραγωγής εικ1νων
Οι εικ!νες που είναι αποθηκευμένες στην κάμερα χωρίζονται σε ομάδες κατά
γεγον!τα και αναπαράγονται ως άλμπουμ. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρ!πο
αναπαραγωγής εικ!νων στο άλμπουμ για να γίνει πιο εύκολη η αναζήτηση εικ!νων.
Λίστα άλμπουμ
Μία εικνα
Ευρετήριο
Ημερολγιο
[
Προβολή οθ1νης ευρετηρίου
Zταν αγγίζετε
(Ευρετήριο) ενώ προβάλλετε μοναδική εικ!να, η εικ!να θα
εμφανίζεται δίπλα απ! κάθε άλμπουμ σε τρ!πο ευρετηρίου.
Αγγίξτε τα / για να εμφανίσετε την προηγούμενη/επ!μενη σελίδα.
(Ευρετήριο)
• Για να επιστρέψετε σε οθ!νη μίας εικ!νας, αγγίξτε την εικ!να μικρογραφίας.
20
[
Προβολή με τη Λίστα άλμπουμ
Αγγίξτε το
(Λίστα άλμπουμ) στην οθ!νη ευρετηρίου για να προβάλλετε εικ!νες
με τη λίστα άλμπουμ.
Χρησιμοποιήστε τα / για να μετακινείστε μπρος/πίσω στο μήνα και τα / για να
μετακινείστε μπρος/πίσω στο άλμπουμ.
Αγγίξτε το άλμπουμ για να επιστρέψετε στην οθ!νη ευρετηρίου.
Xνομα άλμπουμ
Λίστα
άλμπουμ
Άλμπουμ/
Αγαπημένα/
Σήμανση
κοινής χρήσης
• Εάν προσθέσετε εικ!νες στο Αγαπημένα ή Σήμανση κοινής χρήσης στην οθ!νη
μενού (σελίδα 26), αγγίξτε το εικονίδιο
(Αγαπημένα) ή
(Σήμανση κοινής
χρήσης) για να προβάλλετε την εικ!να που προστέθηκε σε κάθε λίστα.
• Μπορείτε να προβάλλετε την εικ!να της λίστας Αγαπημένα/Σήμανση κοινής χρήσης
στην οθ!νη ευρετηρίου !ταν αγγίξετε την επιθυμητή λίστα Αγαπημένα/Σήμανση
κοινής χρήσης.
[
Προβολή με το Ημερολ1γιο
GR
Αγγίξτε το
(Ημερολ!γιο) στην οθ!νη ευρετηρίου για να προβάλλετε εικ!νες με το
ημερολ!γιο.
Χρησιμοποιήστε τα b/B για να μετακινηθείτε μπρος/πίσω στο έτος και
χρησιμοποιήστε τα v/V για να μετακινηθείτε μπρος/πίσω στο μήνα.
Ημερολγιο
• Αγγίξτε την εικ!να μικρογραφίας για να επιστρέψετε στην οθ!νη ευρετηρίου του
άλμπουμ, η οποία περιλαμβάνει την εικ!να που αγγίξατε.
[ Διαγραφή εικ1νων σε λειτουργία ευρετηρίου
1 Αγγίξτε το (Διαγραφή) ενώ εμφανίζεται η οθ!νη ευρετηρίου.
2 Αγγίξτε το κέντρο της εικ!νας για να βάλετε ένα σημάδι επιλογής στην εικ!να που
θέλετε να διαγράψετε.
Το σημάδι
εμφανίζεται στο πλαίσιο ελέγχου της εικ!νας.
Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, αγγίξτε ξανά την εικ!να για να καταργήσετε την επιλογή του
σημαδιού.
3 Αγγίξτε
και κατ!πιν αγγίξτε [OK].
• Για να διαγράψετε !λες τις εικ!νες σε ένα άλμπουμ, επιλέξτε
(Ολ!κληρο το άλμπουμ) απ!
το (Διαγραφή) στην οθ!νη μενού και κατ!πιν αγγίξτε το [OK].
21
[ Αναπαραγωγή μιας σειράς εικ1νων (Παρουσίαση)
Αγγίξτε
.
Η μουσική θα αλλάξει με το [Εφέ]. Επίσης, μπορείτε να μεταφέρετε και να αλλάξετε
τη μουσική σε αυτή που επιθυμείτε.
Για να μεταφέρετε και να αλλάξετε τη μουσική, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
1 Αγγίξτε το [HOME]. Κατ!πιν επιλέξτε [Εργαλείο μουσικής] t [Λήψη μουσικής]
στο
[Εκτύπωση, άλλο] (σελίδα 25).
2 Εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας το λογισμικ! που περιλαμβάνεται στο
παρεχ!μενο CD-ROM.
3 Συνδέστε την κάμερα και τον υπολογιστή με καλώδιο USB.
4 Κάνετε έναρξη του "Music Transfer" που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή
σας και αλλάξτε τη μουσική.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή της μουσικής, ανατρέξτε στην εν!τητα Βοήθεια στο
"Music Transfer".
[ Προβολή εικ1νων στην τηλε1ραση
Συνδέστε την κάμερα στην τηλε!ραση με το καλώδιο για ακροδέκτη πολλαπλών
χρήσεων (δεν παρέχεται).
Προς βύσμα πολλαπλών
χρήσεων
Προς πρίζες εισδου
ήχου/βίντεο
Καλώδιο για ακροδέκτη πολλαπλών χρήσεων (δεν παρέχεται)
Κατά την προβολή σε τηλε!ραση υψηλής ευκρίνειας, απαιτείται καλώδιο
προσαρμογέα εξ!δου HD. Εάν φωτογραφίζετε με το μέγεθος εικ!νας ρυθμισμένο σε
αναλογία διαστάσεων 16:9, οι εικ!νες θα προβάλλονται σε πλήρη οθ!νη.
• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών κατά την έξοδο HD(1080i).
22
Χρήση του SCRAPBOOK
Zταν δημιουργείται ένα άλμπουμ στην κάμερα, δημιουργείται αυτ!ματα ένα
λεύκωμα με τις εικ!νες του άλμπουμ διαρρυθμισμένες σε ένα φ!ντο. Τα λευκώματα
που δημιουργούνται στην κάμερα μπορούν να προβληθούν μ!νο με την κάμερα.
1 Πατήστε το κουμπί SCRAPBOOK.
• Εάν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη, !ταν πατήσετε το κουμπί SCRAPBOOK, θα
ενεργοποιηθεί ξανά και οι εικ!νες θα αναπαραχθούν σε λειτουργία λευκώματος.
2 Αγγίξτε v/V και μετά αγγίξτε το άλμπουμ που θέλετε να αναπαράγετε.
v/V: Μετακινηθείτε μπρος/πίσω στη λίστα άλμπουμ.
/ : Μετακινηθείτε μπρος/πίσω στο μήνα.
3 Αγγίξτε b/B για να γυρίσετε σελίδα.
: Γυρίστε τη σελίδα αυτ!ματα. Αγγίξτε το εικονίδιο για να σταματήσετε να γυρίζετε
σελίδες.
GR
• Η κάμερα θα αποφασίσει αυτ!ματα τη θέση της εικ!νας που θα εμφανιστεί.
• Αγγίξτε την εικ!να για να προβάλλετε οθ!νη μίας εικ!νας.
• Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο φ!ντο του λευκώματος στην οθ!νη μενού, !ταν
επιλέξετε το εξώφυλλο.
23
Εκμάθηση των διαφ1ρων λειτουργιών –
HOME/Μενού
Χρήση της οθ1νης HOME
Η οθ!νη HOME είναι η κεντρική οθ!νη για !λες τις λειτουργίες της κάμερας και
μπορείτε να την ανακαλέσετε ανεξάρτητα απ! τη ρύθμιση λειτουργίας (λήψη/
προβολή).
1 Αγγίξτε το [HOME] για να εμφανίσετε την οθ1νη HOME.
Αντικείμενο
Κατηγορία
[HOME]
2 Αγγίξτε την κατηγορία που θέλετε να ρυθμίσετε.
3 Αγγίξτε το αντικείμενο στην κατηγορία που θέλετε να ρυθμίσετε.
[ Nταν επιλέξετε την κατηγορία
(Διαχείριση μνήμης) ή
(Ρυθμίσεις)
1 Αγγίξτε την κατηγορία στην οποία θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
2 Αγγίξτε το επιθυμητ! αντικείμενο ρύθμισης. Αγγίξτε τα v/V για να εμφανιστούν τα
άλλα αντικείμενα ρύθμισης.
3 Αγγίξτε το αντικείμενο ρύθμισης που θέλετε να αλλάξετε και κατ!πιν αγγίξτε την
επιθυμητή αξία ρύθμισης για να το ρυθμίσετε.
• Αγγίξτε το [×] ή [BACK] για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθ!νη.
24
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία 1 σελίδα 24
Αντικείμενα HOME
Εάν αγγίξετε το [HOME], εμφανίζονται τα ακ!λουθα αντικείμενα. Λεπτομέρειες
σχετικά με τα αντικείμενα εμφανίζονται στην οθ!νη απ! τον οδηγ!.
Κατηγορίες
Λήψη
Προβολή εικ1νων
Εκτύπωση, άλλο
Διαχείριση μνήμης
Ρυθμίσεις
Αντικείμενα
Αυτ!μ. προσαρμογή
Επιλογή σκηνικού
Αυτ!μ. πρ!γραμμα
Λειτουργία ταινίας
Λίστα άλμπουμ
Ημερολ!γιο
Παρουσίαση
Memory Stick
Εκτύπωση
Εργαλείο μουσικής
Λήψη μουσικής
Μορφή μουσικής
Εργαλείο μνήμης
Εργαλείο Memory Stick
Διαμ!ρφωση
Δημιουρ φακέλ ΕΓΓ
Αλλαγή φακέλ ΕΓΓ Mass Storage
Εργαλείο εσωτερ. μνήμης
Διαμ!ρφωση *
Κύριες ρυθμίσεις
Κύριες ρυθμίσεις 1
Μπιπ
Οδηγ!ς λειτουργίας
Αρχικοποίηση
Βαθμον!μηση
Κύριες ρυθμίσεις 2
Σύνδεση USB
COMPONENT
Έξοδος βίντεο
Ρυθμίσεις λήψης
Ρυθμίσεις λήψης 1
Φωτισμ!ς AF
Γραμμή πλέγματος
Λειτουργία AF
Ψηφιακ! ζουμ
Ρυθμίσεις λήψης 2
Αυτ!μ προσανατολ Αυτ!μ ανασκ!πηση
Επίπεδο χαμ!γελου
Ρυθμίσεις ρολογιού
Language Setting
GR
* Zταν φορμάρετε την εσωτερική μνήμη, διαγράφεται επίσης και το λογισμικ! "PMB Portable"
που βρίσκεται ενσωματωμένο εντ!ς της κάμερας. Ανατρέξτε στο "Picture Motion Browser
Guide" που περιλαμβάνεται στο παρεχ!μενο CD-ROM.
25
Χρήση αντικειμένων μενού
1 Αγγίξτε [MENU] για να εμφανίσετε την οθ1νη μενού.
Αγγίξτε το [?] για να
κρύψετε αυτν τον
οδηγ.
[MENU]
• Διαφορετικά αντικείμενα θα γίνουν ορατά ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία.
2 Αγγίξτε το επιθυμητ1 αντικείμενο μενού.
• Εάν το επιθυμητ! αντικείμενο είναι κρυμμένο, συνεχίστε να αγγίζετε τα v/V μέχρι να
εμφανιστεί το αντικείμενο στην οθ!νη.
3 Αγγίξτε το επιθυμητ1 αντικείμενο ρύθμισης.
Χρήση σε συννεφιά ή
σε σκιά
OK
Ισορροπία λευκού
Συννεφιά
• Zταν εμφανίζεται
επιβεβαίωση.
στον οδηγ! λειτουργιών κατά την αναπαραγωγή, αγγίξτε
4 Αγγίξτε το [BACK] για να σβήσετε το μενού.
26
για
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία 1 σελίδα 26
Αντικείμενα μενού
Τα διαθέσιμα αντικείμενα μενού ποικίλλουν ανάλογα με τη ρύθμιση λειτουργίας
(λήψη/προβολή) και τη λειτουργία λήψης. Μ!νο τα αντικείμενα που είναι διαθέσιμα
εμφανίζονται στην οθ!νη.
Μενού λήψης
Λειτουργία ΕΓΓ
Επιλέγει τη μέθοδο συνεχούς λήψης.
EV
Προσαρμζει την έκθεση.
Εστίαση
Αλλάζει τη μέθοδο εστίασης.
Λειτουργία φωτομέτρου
Επιλέγει τη λειτουργία μέτρησης.
Ισορροπία λευκού
Προσαρμζει τους χρωματικούς τνους.
Λειτουργ. χρώματος
Αλλάζει τη ζωηράδα της εικνας ή προσθέτει ειδικά εφέ.
Ένταση φλας
Προσαρμζει την ποστητα φωτς φλας.
Μείωση κκκινων ματιών
Ρυθμίζει ώστε να μειωθεί το φαινμενο των κκκινων
ματιών.
Ανίχνευση προσώπου
Ανιχνεύει τα πρσωπα των θεμάτων και προσαρμζει την
εστίαση, κτλ.
SteadyShot
Επιλέγει τη λειτουργία κατά του θολώματος.
Διαμρφωση
Επιλέγει τις ρυθμίσεις λήψης.
GR
27
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία 1 σελίδα 26
Μενού προβολής
(Προσθ./Αφαίρ.
Αγαπημ.)/(Αφαίρεση
Αγαπημένων)
Προσθέτει/Αφαιρεί Αγαπημένες εικνες σε/απ
Αγαπημένα.
(Προσ/Αφαίρ.
σήμ.κοιν.χρ.)/(Αφαίρεση
σήμ. κοιν. χρήσης)
Προσθέτει/Αφαιρεί την κράτηση για ανέβασμα εικνων
στο Διαδίκτυο.
(Ρετουσάρισμα)
Ρετουσάρει ακίνητες εικνες.
(Βαφή)
Ζωγραφίζει πάνω σε ακίνητη εικνα και την αποθηκεύει
ως νέα εικνα.
(Παρουσίαση)
Αναπαράγει μια σειρά εικνων.
(Διαγραφή)
Διαγράφει εικνες.
(Προστασία)
Αποτρέπει την τυχαία διαγραφή.
(Προβολή Άλμπουμ)
Επιστρέφει στην οθνη Άλμπουμ.
(Εκτύπωση)
Εκτυπώνει εικνες χρησιμοποιώντας εκτυπωτή συμβατ
με PictBridge.
(Περιστροφή)
Περιστρέφει μια ακίνητη εικνα.
(Εισαγωγή)
Εισάγει εικνες απ το "Memory Stick Duo".
(Εξαγωγή)
Εξάγει εικνες στο "Memory Stick Duo".
(Επιλογή φακέλου)
(Ρυθμίσεις έντασης
ήχου)
(Φντο)
28
Επιλέγει το φάκελο για να δείτε εικνες.
Ρυθμίζει την ένταση του ήχου.
Αλλάζει το φντο.
Απολαύστε τον υπολογιστή σας
Εάν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Picture Motion Browser" που περιλαμβάνεται
στο παρεχ!μενο CD-ROM, μπορείτε να προβάλλετε σε υπολογιστές εικ!νες που
έχουν τραβηχτεί με την κάμερα ή μπορείτε να φορτώσετε στην κάμερα εικ!νες που
έχουν αποθηκευτεί σε υπολογιστές.
Επίσης, στο "Εγχειρίδιο του Cyber-shot" επεξηγούνται λεπτομέρειες σχετικά με τον
τρ!πο χρήσης της κάμερας.
• Δεν είναι δυνατ! να εγκαταστήσετε άλλες εφαρμογές στην κάμερα.
• Ο αριθμ!ς των εικ!νων που μπορείτε να αποθηκεύσετε στην εσωτερική μνήμη είναι 40.000 το
μέγιστο.
Σύνδεση της κάμερας με τον υπολογιστή
Προσαρμογέας USB για
βύσμα πολλαπλών
χρήσεων
GR
Υποδοχή USB
Καλώδιο USB
1 Συνδέστε τον προσαρμογέα USB για το βύσμα πολλαπλών χρήσεων και το
καλώδιο USB. Κατ1πιν, συνδέστε το καλώδιο USB στην κάμερα.
2 Πατήστε το κουμπί
(Αναπαραγωγή) στην κάμερα και ενεργοποιήστε τον
υπολογιστή.
• Εισάγετε την επαρκώς φορτισμένη μπαταρία στην κάμερα. Zταν αντιγράφετε εικ!νες στον
υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας μπαταρία με λίγη ενέργεια, η αντιγραφή ενδέχεται να
αποτύχει ή τα δεδομένα εικ!νας ενδέχεται να αλλοιωθούν εάν η μπαταρία εξαντληθεί πολύ
νωρίς.
• Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα AC (δεν παρέχεται) και το καλώδιο USB, AV,
DC IN για ακροδέκτη πολλαπλών χρήσεων (δεν παρέχεται) ή το "Cyber-shot Station" (δεν
παρέχεται).
29
Προβολή "Εγχειρίδιο
του Cyber-shot"
Το "Εγχειρίδιο του Cyber-shot", που
παρέχεται στο CD-ROM (παρέχεται),
περιγράφει λεπτομερώς τον τρ!πο
χρήσης της κάμερας. Το Adobe Reader
απαιτείται για την προβολή του
εγχειριδίου.
[ Συνιστώμενο περιβάλλον για
χρήση "Picture Motion Browser"
και "PMB Portable"
[ Για χρήστες Windows
* Δεν υποστηρίζονται εκδ!σεις 64 bit και
Starter (Edition).
• Ένα απ! τα παραπάνω λειτουργικά
συστήματα πρέπει να είναι εγκατεστημένο
στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
• Τα "Picture Motion Browser" και "PMB
Portable" δεν είναι συμβατά με υπολογιστές
Macintosh.
• Για λεπτομέρειες σχετικά με το περιβάλλον
λειτουργίας, ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο του
Cyber-shot" ή στο "Picture Motion Browser
Guide".
1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας
και εισάγετε το CD-ROM (παρέχεται)
στη μονάδα CD-ROM.
Εμφανίζεται η παρακάτω οθ!νη.
Zταν κάνετε κλικ στο κουμπί [Cyber-shot
Handbook], εμφανίζεται η οθ!νη για
αντιγραφή "Εγχειρίδιο του Cyber-shot".
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθ!νης
για αντιγραφή
Zταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Εγχειρίδιο
του Cyber-shot", θα εγκατασταθούν τα
"Εγχειρίδιο του Cyber-shot" και "Οδηγ!ς
Cyber-shot για προχωρημένους".
3 Μετά την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης, κάντε διπλ! κλικ στο
εικονίδιο συντ!μευσης που
δημιουργήθηκε στην επιφάνεια
εργασίας.
30
Απολαύστε το παρεχ1μενο
λογισμικ1
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2 ή Windows
Vista*
[ Χρήση του "Picture Motion
Browser"
Το "Picture Motion Browser" είναι
εγκατεστημένο για να απολαμβάνετε
πιο αποτελεσματικά ακίνητες εικ!νες
και ταινίες που έχουν τραβηχτεί με την
κάμερα. Χρησιμοποιώντας το "Picture
Motion Browser", μπορείτε να κάνετε
τα ακ!λουθα.
• Μπορείτε να εισάγετε εικ!νες που
φωτογραφίσατε με την κάμερα δίπλα
απ! κάθε άλμπουμ και να τις
εμφανίσετε στον υπολογιστή.
• Μπορείτε να φορτώνετε εικ!νες απ!
υπολογιστές στην κάμερα.
• Μπορείτε να οργανώνετε εικ!νες σε
έναν υπολογιστή με άλμπουμ και να
τις προβάλλετε.
• Μπορείτε να ρυθμίζετε, να
εκτυπώνετε, να ανεβάζετε στο
Διαδίκτυο και να αλλάζετε την
ημερομηνία της ακίνητης εικ!νας.
• Μπορείτε να επεξεργάζεστε το
άλμπουμ.
• Μπορείτε να ονομάσετε το άλμπουμ.
Ο αριθμ!ς των λέξεων που μπορεί να
εμφανιστεί διαφέρει ανάλογα με την
οθ!νη.
Εγκατάσταση του "Picture Motion
Browser"
1 Τοποθετήστε το παρεχ!μενο CD-ROM
στη μονάδα δίσκου του υπολογιστή
σας.
2 Κάντε κλικ στο [Install]
(Εγκατάσταση).
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθ!νης
για να εγκαταστήσετε το λογισμικ!.
• Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο "Picture
Motion Browser Guide". Για να αποκτήσετε
πρ!σβαση στο "Picture Motion Browser
Guide", κάντε διπλ! κλικ στο εικονίδιο
"Picture Motion Browser Guide" στην
επιφάνεια εργασίας.
Έναρξη του "Picture Motion Browser"
Κάντε διπλ! κλικ στο εικονίδιο
"Picture
Motion Browser" στην επιφάνεια εργασίας.
Ή, απ! το μενού Έναρξη: Κάντε κλικ στο
[Start] (Έναρξη) t [All Programs] (Zλα τα
προγράμματα) (σε Windows 2000, [Programs]
(Προγράμματα)) t [Sony Picture Utility]
(Βοηθητικ! πρ!γραμμα Sony Picture) t
[Picture Motion Browser].
Έξοδος απ1 το "Picture Motion
Browser"
Κάντε κλικ στο κουμπί
γωνία της οθ!νης.
στην άνω δεξιά
[ Χρήση του "PMB Portable"
Εάν προσθέσετε Σήμανση κοινής
χρήσης σε εικ!νες στην εσωτερική
μνήμη στην οθ!νη μενού (σελίδα 28),
μπορείτε να φορτώνετε εικ!νες σε
υπολογιστές ή να ανεβάζετε εικ!νες
στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το
λογισμικ! "PMB Portable" που είναι
ενσωματωμένο στην κάμερα. Επίσης,
είναι χρήσιμο !ταν συνδέετε την
κάμερα σε υπολογιστή που δεν διαθέτει
εγκατεστημένο το "Picture Motion
Browser".
Εδώ επεξηγούνται τα βήματα που
πρέπει να ακολουθήσετε !ταν θέτετε σε
λειτουργία έναν υπολογιστή που δεν
διαθέτει εγκατεστημένο το "Picture
Motion Browser".
1 Συνδέστε τον υπολογιστή με την
κάμερα.
2 Επιλέξτε [PMB_Portable] στον οδηγ!
GR
αυτ!ματης αναπαραγωγής.
Θα γίνει έναρξη του "PMB Portable".
• Αν δεν εμφανίζεται ο οδηγ!ς αυτ!ματης
αναπαραγωγής, κάντε κλικ στο [Start]
(Έναρξη) t [My Computer] (Ο
υπολογιστής μου) (στα Windows Vista,
[Computers] (Υπολογιστές)) t
(Αφαιρούμενος δίσκος) και μετά κάντε
διπλ! κλικ στο [PMB_P.exe].
• Για υπολογιστή που διαθέτει εγκατεστημένο
το "Picture Motion Browser", θα εμφανιστεί
η οθ!νη για να επιλέξετε αν θα ανεβάσετε
την εικ!να στο Διαδίκτυο ή αν θα
φορτώσετε την εικ!να στον υπολογιστή
χρησιμοποιώντας το "Picture Motion
Browser".
• Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρ!πο
λειτουργίας του "PMB Portable" ανατρέξτε
στην εν!τητα Βοήθεια εντ!ς του "PMB
Portable".
• Θα εμφανιστεί η οθ!νη License Agreement
(Συμφωνητικ! άδειας) !ταν κάνετε έναρξη
του "PMB Portable" για πρώτη φορά.
Διαβάστε προσεχτικά το συμφωνητικ!. Εάν
αποδεχτείτε τους !ρους του συμφωνητικού,
πηγαίνετε στην επ!μενη οθ!νη.
31
• Για να εμφανίσετε την οθ!νη License
Agreement (Συμφωνητικ! άδειας) του
"PMB Portable", κάντε διπλ! κλικ στο
φάκελο [app] στην εξωτερική μονάδα
(Αφαιρούμενος δίσκος), κάντε διπλ! κλικ
στο [EULA] και κατ!πιν επιλέξτε τη
γλώσσα που θέλετε.
Για να αλλάξετε τη γλώσσα για το
"PMB Portable"
Οι διαθέσιμες γλώσσες είναι αυτές που
επιλέξατε κατά την εγκατάσταση του
"Picture Motion Browser" και τα
Αγγλικά.
1 Ενεργοποιήστε την κάμερα και
συνδέστε τη με τον υπολογιστή
χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2 Κάντε κλικ στα [Start] (Έναρξη) t
[All Programs] (Zλα τα προγράμματα)
t [Sony Picture Utility] t [Tools]
(Εργαλεία) t [PMB Portable
Maintenance Tool].
Εκκινεί το [PMB Portable Maintenance
Tool].
3 Επιλέξτε μια γλώσσα που θέλετε να
ορίσετε.
4 Κάντε κλικ στα [Start] (Έναρξη) t
[OK].
5 Zταν εμφανιστεί η οθ!νη
ολοκλήρωσης, κάντε κλικ στο [OK].
32
Ενδείξεις στην οθ1νη
Αγγίξτε το [DISP] στην οθ!νη για να
αλλάξετε την οθ!νη επιλογής
εμφάνισης (σελίδα 18).
[ Κατά την αναπαραγωγή
[ Nταν φωτογραφίσετε ακίνητες
εικ1νες
Λειτουργία οθ1νης
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εάν
αγγίξετε τα ακ!λουθα: 1, 2, 3.
• Εάν αγγίξετε ένα εικονίδιο,
εμφανίζεται οδηγ!ς για το
αντικείμενο του αγγίξατε. Για να
αποκρύψετε αυτ!ν τον οδηγ!, αγγίξτε
το [?] (σελίδα 12).
[ Nταν τραβάτε ταινίες
GR
A
Οθνη
Ένδειξη
HOME
Εμφανίζει την οθ!νη
HOME.
Ρυθμίσεις μεγέθους
εικ!νας
Ρυθμίσεις αυτ!ματου
χρον!μετρου
Ρυθμίσεις λειτουργίας
λήψης
Ρυθμίσεις λειτουργίας
λήψης (Επιλογή
σκηνικού)
• Αγγίξτε το
στις
ρυθμίσεις λειτουργίας
λήψης για να επιλέξετε
τη λειτουργία Επιλογή
σκηνικού.
MENU
Εμφανίζει την οθ!νη
MENU.
33
Οθνη
Ένδειξη
C
Αλλαγές σε λειτουργία
ευρετηρίου.
Οθνη
Αναπαράγει την
παρουσίαση.
0.5m 1.0m
3.0m 7.0m
Ένδειξη
Ρυθμίσεις προεπιλογής
λειτουργίας AF/εστίασης
Διαγράφει την εικ!να.
Ρυθμίσεις λειτουργίας
φωτομέτρου
Επιλέγει τον φάκελο
αναπαραγωγής.
Επιστρέφει στην οθ!νη
μίας εικ!νας απ! την
οθ!νη ευρετηρίου.
B
Οθνη
Ένδειξη
BACK
Επιστρέφει στην
προηγούμενη οθ!νη.
Ακυρώνει την εστίαση
στο θέμα που επιλέχθηκε
με τη λειτουργία
αγγίγματος.
Ρυθμίσεις λειτουργίας
φλας
Ρυθμίσεις αριθμού ISO
+2.0EV
Ρυθμίσεις τιμής έκθεσης
Ενδείξεις επί της οθ1νης
Οι ενδείξεις επί της οθ!νης 4 έως 6
εμφανίζουν την τρέχουσα κατάσταση
ρυθμίσεων.
D
Οθνη
Ένδειξη
Υπ!λοιπο μπαταρίας
Κλείστρο χαμ!γελου
(αριθμ!ς ακίνητων
εικ!νων)
Κλιμάκωση ζουμ
Ρυθμίσεις εστίασης
μάκρο/κοντινής λήψης
DISP
Αλλάζει την εμφάνιση
της οθ!νης.
Ρυθμίζει την ένταση του
ήχου.
/
Ζουμ αναπαραγωγής
Ενεργοποιεί/
Απενεργοποιεί τα v/V/
b/B.
Φ!ρτιση φλας
SteadyShot
Μέσα εγγραφής
(εσωτερική μνήμη,
"Memory Stick Duo")
Φάκελος εγγραφής
N
Αναπαραγωγή
Φωτισμ!ς AF
x
Διακοπή
Προειδοποίηση για
κουνημένες
φωτογραφίες
Εμφανίζει την
προηγούμενη/επ!μενη
εικ!να.
Αγαπημένα
Σήμανση κοινής χρήσης
Σημάδι επιλογής
Προστασία
Ζουμ αναπαραγωγής
34
Οθνη
Ένδειξη
Οθνη
Λειτουργία φλας
Αλλαγή φακέλου
• Zταν το [Διαμ!ρφωση
προβολής] είναι
ρυθμισμένο σε [Μ!νο
εικ.], εμφανίζονται οι
τρέχουσες ρυθμίσεις.
E
Οθνη
C:32:00
Ένδειξη
Εστίαση μάκρο/κοντινής
λήψης
Οθ!νη αυτοδιάγνωσης
Αυτ!ματος
χρονοδιακ!πτης
96
• Zταν το [Διαμ!ρφωση
προβολής] είναι
ρυθμισμένο σε [Μ!νο
εικ.], εμφανίζονται οι
τρέχουσες ρυθμίσεις.
Αριθμ!ς εγγεγραμμένων
εικ!νων
• Ο αριθμ!ς των
εγγράψιμων εικ!νων
μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με τις συνθήκες
φωτογράφισης.
00:25:05
Ένδειξη
Φάκελος αναπαραγωγής
8/8
Αριθμ!ς εικ!νων/
Αριθμ!ς εικ!νων που
έχουν εγγραφεί σε
επιλεγμένο φάκελο
Εγγράψιμος χρ!νος
(ώ:λ:δ)
Γίνεται σύνδεση
PictBridge
Μείωση κ!κκινων
ματιών
Μέγεθος εικ!νας
GR
Ένταση φλας
Λειτουργία εγγραφής
Σύνδεση PictBridge
+2.0EV
Τιμή έκθεσης
F3.5
Τιμή διαφράγματος
Δείκτης AF αγγίγματος
ISO400
Αριθμ!ς ISO
Ισορροπία λευκού
125
Ταχύτητα κλείστρου
Ανίχνευση προσώπου
Λειτουργία χρώματος
Λειτουργία φωτομέτρου
Φλας
Ισορροπία λευκού
Καρέ εύρεσης εύρους AF
Προειδοποίηση χαμηλής
μπαταρίας
Ιστ!γραμμα
• Η ένδειξη
εμφανίζεται !ταν το
ιστ!γραμμα στην οθ!νη
απενεργοποιείται κατά
την αναπαραγωγή.
35
F
Οθνη
Ένδειξη
z
Κλείδωμα AE/AF
Αργή ταχύτητα
κλείστρου NR
+2.0EV
Τιμή έκθεσης
F3.5
Τιμή διαφράγματος
ISO400
Αριθμ!ς ISO
125
Ταχύτητα κλείστρου
Αναμονή
ΕΓΓ
Αναμονή ταινίας/
Εγγραφή ταινίας
0:12
Χρ!νος εγγραφής (λ:δ)
N
Αναπαραγωγή
Γραμμή αναπαραγωγής
36
0:00:12
Μετρητής
DSC00123
Αριθμ!ς αρχείου
(εσωτερική μνήμη)
101-0012
Αριθμ!ς αρχείου φακέλου ("Memory Stick
Duo")
2007 1 1
9:30 ΑΜ
Ημερομηνία/Ώρα
εγγραφής της εικ!νας
αναπαραγωγής
Ζωή της μπαταρίας και χωρητικ1τητα
μνήμης
Ζωή της μπαταρίας και αριθμ1ς εικ1νων που μπορείτε να
εγγράψετε/προβάλλετε
Οι αριθμοί που εμφανίζονται στους
παρακάτω πίνακες προϋποθέτουν !τι
χρησιμοποιείται πλήρως φορτισμένη
μπαταρία (παρέχεται) σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος 25°C.
Να γνωρίζετε !τι οι πραγματικοί
αριθμοί μπορεί να είναι μικρ!τεροι απ!
αυτούς που υποδεικνύονται στον
πίνακα ανάλογα με τις συνθήκες
χρήσης.
[ Nταν φωτογραφίσετε ακίνητες
εικ1νες
Ζωή της μπαταρίας
(λεπτά)
Αριθμς των
εικνων
Περίπου 140
Περίπου 280
• Φωτογράφηση στις ακ!λουθες
καταστάσεις:
– Το [Λειτουργία ΕΓΓ] είναι ρυθμισμένο
στο [Normal].
– Το [Λειτουργία AF] είναι ρυθμισμένο στο
[Μονή].
– Το [SteadyShot] είναι ρυθμισμένο στο
[Λήψη].
– Φωτογράφηση μία φορά κάθε
30 δευτερ!λεπτα.
– Το ζουμ μεταβάλλεται διαδοχικά μεταξύ
των άκρων W και T.
– Το φλας ανάβει στροβοσκοπικά μία φορά
κάθε δύο φορές.
– Η τροφοδοσία ενεργοποιείται και
απενεργοποιείται μία φορά κάθε δέκα
φορές.
• Η μέθοδος μέτρησης βασίζεται στο
πρ!τυπο CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
• Η ζωή της μπαταρίας και ο αριθμ!ς των
εικ!νων δεν αλλάζουν, ανεξάρτητα απ! το
μέγεθος εικ!νας.
[ Κατά την προβολή ακίνητων
εικ1νων
Ζωή της μπαταρίας
(λεπτά)
Αριθμς των
εικνων
Περίπου 250
Περίπου 5000
• Προβολή μονών εικ!νων σε σειρά σε
διαστήματα περίπου των τριών
δευτερολέπτων
[ Παρατηρήσεις για την μπαταρία
• Η χωρητικ!τητα της μπαταρίας μειώνεται
με το πέρασμα του χρ!νου και την
επαναλαμβαν!μενη χρήση.
• Η ζωή της μπαταρίας και ο αριθμ!ς των
εικ!νων που μπορείτε να εγγράψετε/
προβάλλετε μειώνονται στις ακ!λουθες
καταστάσεις:
– Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι
χαμηλή.
– Το φλας χρησιμοποιείται συχνά.
– Η κάμερα ενεργοποιήθηκε και
απενεργοποιήθηκε πολλές φορές.
– Το ζουμ χρησιμοποιείται συχνά.
– Η φωτειν!τητα του φωτισμού φ!ντου της
LCD είναι ρυθμισμένη σε υψηλή.
– Το [Λειτουργία AF] είναι ρυθμισμένο στο
[Παρακολούθ].
– Το [SteadyShot] είναι ρυθμισμένο στο
[Συνεχ!μενα].
– Η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή.
– Η λειτουργία ανίχνευσης προσώπου είναι
ενεργοποιημένη.
GR
[ Σημείωση για την ταχύτητα
λειτουργίας
• Zταν εγγράφεται ένας μεγάλος αριθμ!ς
εικ!νων στην εσωτερική μνήμη, ενδέχεται
να επιβραδυνθούν ορισμένες λειτουργίες
της κάμερας.
37
Αριθμ1ς ακίνητων εικ1νων και χρ1νος εγγραφής ταινιών
Ο αριθμ!ς των ακίνητων εικ!νων και η διάρκεια των ταινιών ενδεχομένως να
ποικίλλουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
Ακ!μα και εάν η χωρητικ!τητα που εμφανίζεται στο μέσο είναι ίδια με αυτή στον
παρακάτω πίνακα, ο αριθμ!ς των ακίνητων εικ!νων και ο χρ!νος των ταινιών
ενδεχομένως να διαφέρουν.
[ Ο κατά προσέγγιση αριθμ1ς ακίνητων εικ1νων
(Μονάδες: Εικ!νες)
Χωρητικτητα Εσωτερική
μνήμη
Μέγεθος
"Memory Stick Duo" φορμαρισμένο με αυτήν την κάμερα
Περίπου
128 MB 256 MB 512 MB
4 GB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
1266
40
72
150
306
618
1223
2457
3:2
1266
40
72
150
306
618
1223
2457
5M
1611
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
2585
82
148
306
626
1262
2498
5017
24818
790
1428
2941
6013
12121
23983
48166
4136
133
238
490
1002
2020
3997
8027
VGA
16:9
• Οι αριθμοί αναφέρονται για !ταν χρησιμοποιείτε την κάμερα. Ο αριθμ!ς των εικ!νων που
μπορείτε να αποθηκεύσετε !ταν οι εικ!νες φορτώνονται με τη χρήση του "Picture Motion
Browser" είναι 40.000 το μέγιστο. Επίσης, ο αριθμ!ς των εικ!νων που μπορείτε να
αποθηκεύσετε σε ένα άλμπουμ είναι 4.000 το μέγιστο.
• Οι αριθμοί των εικ!νων που παρατίθενται προϋποθέτουν !τι το [Λειτουργία ΕΓΓ] είναι
ρυθμισμένο σε [Normal].
• Zταν ο αριθμ!ς των υπολειπ!μενων εικ!νων προς λήψη είναι μεγαλύτερος 9.999, εμφανίζεται ο
δείκτης ">9999".
• Εάν μια εικ!να εγγράφηκε με τη χρήση παλι!τερου μοντέλου της Sony και αναπαράγεται στην
κάμερα, η εικ!να ενδεχομένως να μην εμφανίζεται στο πραγματικ! μέγεθος εικ!νας.
38
[ Ο κατά προσέγγιση χρ1νος εγγραφής ταινιών
Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τους κατά προσέγγιση μέγιστους χρ!νους εγγραφής.
Αυτοί είναι οι συνολικοί χρ!νοι για !λα τα αρχεία ταινιών. Η συνεχ!μενη λήψη είναι
δυνατή για περίπου 10 λεπτά.
(Μονάδες: ώρα: λεπτ!: δευτερ!λεπτο)
Χωρητικτητα Εσωτερική
μνήμη
Μέγεθος
"Memory Stick Duo" φορμαρισμένο με αυτήν την κάμερα
Περίπου
128 MB 256 MB 512 MB
4 GB
640(Ευκρινής) 0:51:40
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
–
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:20
2:59:50
6:01:10
640(Στάνταρ)
3:06:00
0:05:50
0:10:40
0:22:00
0:45:00
1:30:50
320
12:24:30
0:23:40
0:42:50
1:28:10
3:00:20
6:03:30 11:59:30 24:04:50
• Η κάμερα αυτή δεν υποστηρίζει εγγραφή HD ή αναπαραγωγή ταινιών.
• Zταν δεν υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος στην εσωτερική μνήμη για ταινία 640(Ευκρινής), η
ταινία εγγράφεται στο "Memory Stick PRO Duo" (δεν παρέχεται).
• Κατά τη μέτρηση της χωρητικ!τητας μέσου, το 1 GB ισοδυναμεί με 1 δισεκατομμύρια byte,
μέρος του οποίου χρησιμοποιείται για τη διαχείριση δεδομένων.
GR
39
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την κάμερα ή τα εξάρτημά σας, δοκιμάστε τις
παρακάτω λύσεις.
1 Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία και ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο του
Cyber-shot" (PDF).
Αν εμφανιστεί ένας κωδικ!ς !πως το "C/E:ss:ss" στην οθ!νη, ανατρέξτε
στο "Εγχειρίδιο του Cyber-shot".
2 Αφαιρέστε την μπαταρία, περιμένετε περίπου ένα λεπτ1, εισάγετέ
την ξανά και μετά ενεργοποιήστε.
3 Αρχικοποιήστε τις ρυθμίσεις (σελίδα 25).
4 Συμβουλευτείτε τον αντιπρ1σωπο της Sony ή το τοπικ1
εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Sony.
Κατά την επισκευή κάμερας που περιλαμβάνει εσωτερική μνήμη και λειτουργία
αρχείων μουσικής, ενδεχομένως να γίνει έλεγχος των δεδομένων της κάμερας, χωρίς
να είναι απολύτως αναγκαίο, με σκοπ! την επιβεβαίωση και βελτίωση των
συμπτωμάτων δυσλειτουργίας. Η Sony δεν θα αντιγράψει ούτε θα αποθηκεύσει
οποιαδήποτε απ! τα δεδομένα αυτά.
Μπαταρία και τροφοδοσία
Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε την μπαταρία.
• Εισάγετε την μπαταρία σωστά για να πατήσετε το μοχλ! εξαγωγής μπαταρίας
(σελίδα 10).
Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
• Αφού τοποθετήσετε την μπαταρία στην κάμερα, μπορεί να μεσολαβήσει ένα μικρ!
διάστημα μέχρι την ενεργοποίησή της.
• Εισάγετε την μπαταρία σωστά (σελίδα 10).
• Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Εισάγετε μια φορτισμένη μπαταρία (σελίδα 9).
• Η μπαταρία έχει εξαντλήσει το !ριο ζωής της. Αντικαταστήστε τη με μια νέα
μπαταρία.
• Χρησιμοποιήστε μια συνιστώμενη μπαταρία (σελίδα 7).
40
Η συσκευή τίθεται ξαφνικά εκτ1ς λειτουργίας.
• Εάν δεν χρησιμοποιείτε την κάμερα για τρία περίπου λεπτά ενώ η τροφοδοσία είναι
ενεργοποιημένη, η κάμερα απενεργοποιείται αυτ!ματα για να αποφευχθεί η
εξάντληση της μπαταρίας. Ενεργοποιήστε την κάμερα ξανά (σελίδα 12).
• Η μπαταρία έχει εξαντλήσει το !ριο ζωής της. Αντικαταστήστε τη με μια νέα
μπαταρία.
Ο δείκτης υπ1λοιπης διάρκειας φ1ρτισης δεν είναι σωστ1ς.
• Αυτ! το φαιν!μενο συμβαίνει !ταν χρησιμοποιείτε την κάμερα σε υπερβολικά θερμ!
ή ψυχρ! μέρος.
• Προέκυψε διαφορά μεταξύ του δείκτη υπ!λοιπης διάρκειας φ!ρτισης και της
πραγματικής υπ!λοιπης διάρκειας φ!ρτισης της μπαταρίας. Αποφορτίστε πλήρως
την μπαταρία μία φορά και κατ!πιν φορτίστε την μπαταρία για να διορθώσετε την
ένδειξη.
• Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Εισάγετε την φορτισμένη μπαταρία (σελίδα 9).
• Η μπαταρία έχει εξαντλήσει το !ριο ζωής της. Αντικαταστήστε τη με μια νέα
μπαταρία.
Δεν μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία.
• Δεν μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας το μετασχηματιστή AC
GR
(δεν παρέχεται). Χρησιμοποιήστε το φορτιστή μπαταρίας για να φορτίσετε την
μπαταρία.
Λήψη ακίνητων εικ1νων/ταινιών
Δεν είναι δυνατή η εγγραφή εικ1νων.
• Ελέγξτε την ελεύθερη χωρητικ!τητα της εσωτερικής μνήμης (σελίδα 38). Εάν είναι
γεμάτη, κάντε ένα απ! τα παρακάτω:
– Διαγράψτε τις άχρηστες εικ!νες (σελίδα 19).
– Διαγράψτε την εικ!να απ! την εσωτερική μνήμη αφού την αντιγράψετε στο
"Memory Stick Duo".
• Δεν μπορείτε να εγγράψετε εικ!νες ενώ φορτίζετε το φλας.
• Ρυθμίστε τη λειτουργία λήψης διαφορετική απ!
στην οθ!νη HOME !ταν
φωτογραφίζετε ακίνητη εικ!να.
• Ρυθμίστε τη λειτουργία λήψης
στην οθ!νη HOME !ταν τραβάτε ταινίες.
Δεν μπορείτε να εισάγετε ημερομηνίες σε εικ1νες.
• Η κάμερα αυτή δεν έχει λειτουργία για υπέρθεση ημερομηνίας στις εικ!νες. Εάν
χρησιμοποιήσετε το "Picture Motion Browser", μπορείτε να εκτυπώσετε ή να
αποθηκεύσετε εικ!νες με την ημερομηνία.
41
Εμφανίζονται κάθετες γραμμές 1ταν φωτογραφίζετε πολύ φωτεινά θέματα.
• Πρ!κειται για το φαιν!μενο της κηλίδωσης και εμφανίζονται λευκές, μαύρες,
κ!κκινες, μοβ ή άλλες κηλίδες στην εικ!να. Αυτ! το φαιν!μενο δεν αποτελεί
δυσλειτουργία.
Προβολή εικ1νων
Δεν μπορείτε να αναπαράγετε εικ1νες.
• Πατήστε το κουμπί
(Αναπαραγωγή) ή το κουμπί SCRAPBOOK (σελίδα 19).
• Το !νομα φακέλου/αρχείου έχει αλλάξει στον υπολογιστή σας.
• Η Sony δεν εγγυάται την αναπαραγωγή αρχείων εικ!νων στην κάμερα εάν τα αρχεία
έχουν επεξεργαστεί χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή ή έχουν εγγραφεί με άλλη
κάμερα.
• Η κάμερα είναι σε λειτουργία USB. Διαγράψτε τη σύνδεση USB.
• Κατά την αναπαραγωγή εικ!νων στο "Memory Stick Duo", ρυθμίστε το
(Memory Stick) στο
(Προβολή εικ!νων) στο HOME.
• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή εικ!νων στο "Memory Stick Duo" με σχέδιο
φ!ντου.
42
Προφυλάξεις
[ Μη χρησιμοποιείτε/αποθηκεύετε
την κάμερα στα ακ1λουθα μέρη
• Σε υπερβολικά ζεστά, κρύα ή υγρά μέρη
Για παράδειγμα σε ένα αυτοκίνητο
σταθμευμένο στον ήλιο, η κάμερα μπορεί να
παραμορφωθεί και αυτ! μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία.
• Κάτω απ! άμεσο ηλιακ! φως ή κοντά σε
καλοριφέρ
Η κάμερα μπορεί να αποχρωματιστεί ή να
παραμορφωθεί και αυτ! μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία.
• Σε τοποθεσία που υπ!κειται σε
κραδασμούς
• Κοντά σε μέρη με ισχυρά μαγνητικά πεδία
• Σε μέρη με άμμο ή σκ!νη
Φροντίστε να μην εισχωρήσει άμμος ή
σκ!νη στο εσωτερικ! της κάμερας. Αυτ!
μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της
κάμερας και σε μερικές περιπτώσεις αυτή η
δυσλειτουργία δεν μπορεί να επιδιορθωθεί.
[ Πληροφορίες για τη μεταφορά
Μην κάθεστε σε καρέκλα ή άλλο μέρος με την
κάμερα στην πίσω τσέπη του παντελονιού ή
της φούστας σας, επειδή αυτ! μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη στην
κάμερα.
[ Πληροφορίες για τον καθαρισμ1
Καθαρισμ1ς της οθ1νης LCD
Σκουπίστε την επιφάνεια της οθ!νης με ένα
κιτ καθαρισμού οθονών LCD (δεν
παρέχεται) για να αφαιρέσετε δαχτυλιές,
σκ!νη, κτλ.
Καθαρισμ1ς του φακού
Σκουπίστε το φακ! με ένα μαλακ! πανί για
να αφαιρέσετε δαχτυλιές, σκ!νη, κτλ.
Καθαρισμ1ς της επιφάνειας της κάμερας
Καθαρίστε την επιφάνεια της κάμερας με ένα
μαλακ! πανί ελαφρά βρεγμένο με νερ! και
κατ!πιν σκουπίστε την επιφάνεια με ένα
στεγν! πανί. Για την αποφυγή βλάβης στο
τελείωμα ή στο περίβλημα:
• Μην εκθέτετε την κάμερα σε χημικά
προϊ!ντα !πως νέφτι, βενζίνη, οιν!πνευμα,
αναλώσιμα πανιά, εντομοαπωθητικ!,
αντιηλιακ! ή εντομοκτ!νο.
• Μην αγγίζετε την κάμερα με καμία απ! τις
παραπάνω ουσίες στα χέρια σας.
• Μην αφήνετε την κάμερα σε επαφή με
καουτσούκ ή βινύλιο για μεγάλο χρονικ!
διάστημα.
[ Πληροφορίες για τις
θερμοκρασίες λειτουργίας
Η κάμερά σας είναι σχεδιασμένη για χρήση
σε θερμοκρασίες μεταξύ 0°C και 40°C. Δεν
συνιστάται η φωτογράφηση σε εξαιρετικά
κρύα ή ζεστά μέρη που βρίσκονται εκτ!ς
αυτού του εύρους.
[ Πληροφορίες για τη συμπύκνωση
υγρασίας
Εάν η κάμερα μεταφερθεί απευθείας απ! ένα
κρύο σε ένα ζεστ! χώρο, ενδέχεται να
συμπυκνωθεί υγρασία στο εσωτερικ! ή στο
εξωτερικ! της κάμερας. Να γνωρίζετε !τι εάν
φωτογραφίζετε με υπολειπ!μενη υγρασία
στο εσωτερικ! του φακού, οι εικ!νες δεν θα
είναι καθαρές.
Εάν προκύψει συμπύκνωση υγρασίας
Απενεργοποιήστε την κάμερα και περιμένετε
περίπου μία ώρα για να εξατμιστεί η υγρασία.
Να γνωρίζετε !τι εάν φωτογραφίζετε με
υπολειπ!μενη υγρασία στο εσωτερικ! του
φακού, οι εικ!νες δεν θα είναι καθαρές.
GR
43
[ Πληροφορίες για την εσωτερική
επαναφορτιζ1μενη εφεδρική
μπαταρία
Η κάμερα αυτή διαθέτει μια εσωτερική
επαναφορτιζ!μενη μπαταρία για τη
διατήρηση της ημερομηνίας και ώρας καθώς
και άλλων ρυθμίσεων, ανεξάρτητα αν η
τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη ή
απενεργοποιημένη.
Αυτή η επαναφορτιζ!μενη μπαταρία
παραμένει συνεχώς φορτισμένη εν!σω
χρησιμοποιείτε την κάμερα. Ωστ!σο, εάν
χρησιμοποιείτε την κάμερα μ!νο για σύντομα
χρονικά διαστήματα, εκφορτίζεται σταδιακά
και εάν δεν χρησιμοποιήσετε καθ!λου την
κάμερα για περίπου ένα μήνα, θα
εκφορτιστεί εντελώς. Στην περίπτωση αυτή,
φροντίστε να φορτίσετε αυτήν την
επαναφορτιζ!μενη μπαταρία πριν
χρησιμοποιήσετε την κάμερα.
Ωστ!σο, ακ!μη και αν αυτή η
επαναφορτιζ!μενη μπαταρία δεν είναι
φορτισμένη, μπορείτε ακ!μη να
χρησιμοποιήσετε την κάμερα αλλά δεν θα
υπάρχει ένδειξη ημερομηνίας και ώρας.
Μέθοδος φ1ρτισης της εσωτερικής
επαναφορτιζ1μενης εφεδρικής
μπαταρίας
Εισάγετε τη φορτισμένη μπαταρία στην
κάμερα και κατ!πιν αφήστε την κάμερα
απενεργοποιημένη για τουλάχιστον 24 ώρες.
[ Σημείωση για την απ1ρριψη
αυτής της κάμερας
Παρ!τι εκτελείται [Διαμ!ρφωση] σε αυτήν
την κάμερα, τα δεδομένα στην εσωτερική
μνήμη ενδέχεται να μη διαγραφούν πλήρως.
Η Sony συνιστά να καταστρέψετε φυσικά
αυτήν την κάμερα πριν την απορρίψετε.
44
Προδιαγραφές
Κάμερα
[Ισχύς, γενικά]
[Σύστημα]
Ισχύς: Επαναφορτιζ!μενη μπαταρία
NP-BD1, 3,6 V
NP-FD1 (δεν παρέχεται), 3,6 V
Προσαρμογέας εναλλασσ!μενου
ρεύματος AC-LS5K (δεν παρέχεται),
4,2 V
Συσκευή εικ!νας: 7,18 mm (τύπου 1/2.5)
έγχρωμο CCD, φίλτρο πρωτεύοντος
χρώματος
Συνολικ!ς αριθμ!ς pixel της κάμερας:
Περίπου 8 286 000 pixel
Κατανάλωση ισχύος (κατά τη λήψη): 1,0 W
Αριθμ!ς ενεργών pixel της κάμερας:
Περίπου 8 083 000 pixel
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 40°C
Φακ!ς: Carl Zeiss Φακ!ς Vario-Tessar
3× ζουμ
f = 6,33 – 19,0 mm (38 – 114 mm κατά τη
μετατροπή σε κάμερα 35 mm) F3,5 – 4,3
Διαστάσεις:
86,8 × 56,8 × 20,2 mm (Π/Υ/Β, χωρίς
προεξοχές)
Έλεγχος έκθεσης: Αυτ!ματη έκθεση,
Επιλογή σκηνικού (10 λειτουργίες)
Ισορροπία λευκού: Αυτ!ματη, Φως ημέρας,
Συννεφιά, Φθορισμού 1,2,3, Πυράκτωσης,
Φλας
Μορφή αρχείου (συμβατ! με DCF):
Ακίνητες εικ!νες: Συμβατές με Έκδοση
Exif 2.21 JPEG
Ταινίες: Συμβατές με MPEG1
(Μονοφωνικές)
Μέσο εγγραφής: Εσωτερική μνήμη
(περίπου 4 GB), "Memory Stick Duo"
Φλας: Εύρος φλας (Ευαισθησία ISO
(Συνιστώμενο ευρετήριο έκθεσης)
ρυθμισμένη στο Auto): Περίπου 0,1 έως
3,2 m (W)/περίπου 0,25 έως 2,8 m (T)
[Υποδοχές σύνδεσης εισ1δου και
εξ1δου]
Βύσμα πολλαπλών χρήσεων:
Έξοδος βίντεο
Έξοδος ήχου (Μονοφωνική)
Επικοινωνία USB
Επικοινωνία USB: USB υψηλής ταχύτητας
(συμβατ! με USB 2.0)
[Οθ1νη LCD]
Θερμοκρασία αποθήκευσης: –20 έως +60°C
Βάρος (περιλαμβανομένης της μπαταρίας
NP-BD1, του στυλ! και του ιμάντα, κτλ.):
Περίπου 156 g
Μικρ!φωνο: Μονοφωνικ!
Ηχείο: Μονοφωνικ!
Εκτύπωση Exif: Συμβατή
PRINT Image Matching III: Συμβατή
PictBridge: Συμβατή
GR
Φορτιστής μπαταρίας BC-CSD
Απαιτήσεις ισχύος: AC 100 V έως 240 V,
50/60 Hz, 2,2 W
Τάση εξ!δου: DC 4,2 V, 0,33 A
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: –20 έως +60°C
Διαστάσεις: Περίπου 62 × 24 × 91 mm (Π/Υ/
Β)
Βάρος: Περίπου 75 g
Επαναφορτιζ1μενη μπαταρία NPBD1
Χρησιμοποιημένη μπαταρία: Μπαταρία
ι!ντων λιθίου
Οθ!νη LCD:
6,7 cm (τύπου 2.7) μονάδα TFT
Μέγιστη τάση: DC 4,2 V
Συνολικ!ς αριθμ!ς κουκκίδων: 230 400 (960 ×
240) κουκκίδες
Χωρητικ!τητα: 2,4 Wh (680 mAh)
Ονομαστική τάση: DC 3,6 V
Ο σχεδιασμ!ς και οι προδιαγραφές
υπ!κεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
45
Εμπορικά σήματα
• Τα
, "Cyber-shot" είναι
εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
• Τα "Memory Stick",
, "Memory Stick
PRO",
, "Memory Stick
Duo",
, "Memory Stick
PRO Duo",
,
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate" και
είναι εμπορικά σήματα της Sony
Corporation.
• Το "Info LITHIUM" είναι εμπορικ! σήμα
της Sony Corporation.
• Το "PhotoTV HD" είναι εμπορικ! σήμα της
Sony Corporation.
• Τα Microsoft, Windows, DirectX και
Windows Vista είναι εμπορικά σήματα
κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της
Microsoft Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής ή/και σε άλλες
χώρες.
• Τα Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac και eMac είναι
εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα
κατατεθέντα της Apple Inc.
• Τα Intel, MMX και Pentium είναι εμπορικά
σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα
της Intel Corporation.
• Το Google είναι εμπορικ! σήμα κατατεθέν
της Google, Inc.
• Το Adobe, το λογ!τυπο Adobe και το
Reader είναι εμπορικά σήματα
κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe
Systems Incorporated στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής ή/και σε άλλες
χώρες.
• Επιπλέον, τα ον!ματα των συστημάτων και
προϊ!ντων που χρησιμοποιούνται σε αυτ!
το εγχειρίδιο είναι, σε γενικές γραμμές,
εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα
κατατεθέντα των αντίστοιχων δημιουργών
και κατασκευαστών τους. Ωστ!σο, σε αυτ!
το εγχειρίδιο τα σήματα ™ ή ® δεν
χρησιμοποιούνται σε !λες τις περιπτώσεις.
46
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
[ Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτ! το
προϊ!ν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε
ικανοποιημένοι απ! τη χρήση του. Στην
απίθανη περίπτωση που το προϊ!ν σας
χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια
της εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ’
ένα μέλος του δικτύου εξουσιοδοτημένων
σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που
αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα
συνοδευτικά φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης
της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε
λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου ASN,
για παράδειγμα σε τηλεφωνικούς
καταλ!γους, στους καταλ!γους προϊ!ντων
μας και στις ιστοσελίδες μας. Για να
αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία σας,
συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το
εγχειρίδιο χρήσης προτού ψάξετε για
επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
[ Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊ!ν της
Sony που αγοράσατε, εφ’ !σον κάτι τέτοιο
αναφέρεται στα φυλλάδια που συν!δευαν το
προϊ!ν σας, υπ! την προϋπ!θεση !τι
αγοράστηκε εντ!ς της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται !τι το
προϊ!ν είναι απαλλαγμένο απ! κάθε
ελάττωμα σχετιζ!μενο με τα υλικά ή την
κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
απ! την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η
αρμ!δια για να προσφέρει και εκπληρώσει
την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι
αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν την Εγγύηση
ή στο συνοδευτικ! φυλλάδιο στη χώρα !που
επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της
εγγύησης.
Εάν, εντ!ς της περι!δου εγγύησης,
αποδειχθεί ελαττωματικ! το προϊ!ν (κατά
την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λ!γω
ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή
ένα μέλος του δικτύου ASN της Περιοχής
Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα
αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της Sony)
χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή
ανταλλακτικά, το προϊ!ν ή τα ελαττωματικά
εξαρτήματά του, εντ!ς εύλογου χρ!νου,
βάσει των !ρων και συνθηκών που
παρατίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη
του δικτύου ASN μπορούν να
αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊ!ντα ή
εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα
προϊ!ντα ή εξαρτήματα. Zλα τα προϊ!ντα
και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί
γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
[ Nροι
1.Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης
θα γίνονται μ!νο εάν προσκομισθεί το
πρωτ!τυπο τιμολ!γιο ή η απ!δειξη
πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας
αγοράς, του μοντέλου του προϊ!ντος και
του ον!ματος του εμπ!ρου) μαζί με το
ελαττωματικ! προϊ!ν εντ!ς της περι!δου
εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου
ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν
επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν
δεν προσκομισθούν τα προαναφερ!μενα
έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν απ! αυτά η
ημερομηνία αγοράς, το προϊ!ν ή το μοντέλο
του προϊ!ντος ή το !νομα του εμπ!ρου. Η
παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος
του μοντέλου ή ο σειριακ!ς αριθμ!ς του
προϊ!ντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί,
αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
GR
2.Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια/
διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα
μέσα ή συσκευές αποθήκευσης δεδομένων,
οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν
παραδώσετε το προϊ!ν σας για επισκευή
κατά την περίοδο εγγύησης.
3.Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα
και τους κινδύνους μεταφοράς που
συνδέονται με τη μεταφορά του προϊ!ντος
σας προς και απ! τη Sony ή μέλος του
δικτύου ASN.
47
4.Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
• Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή
αντικατάσταση εξαρτημάτων ως
αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
• Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα
οποία προβλέπεται περιοδική
αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής
εν!ς προϊ!ντος !πως μη
επαναφορτιζ!μενες μπαταρίες,
φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες,
κλπ.).
• Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν
λ!γω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης,
λειτουργίας ή χειρισμού.
• Ζημιές ή αλλαγές στο προϊ!ν που
προκλήθηκαν απ!
s Κακή χρήση, που περιλαμβάνει
* χειρισμ! που επιφέρει φυσική,
αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή
αλλαγές στο προϊ!ν ή βλάβη σε
οθ!νες υγρών κρυστάλλων
* μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις
οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή
χρήση του προϊ!ντος
* μη συντήρηση του προϊ!ντος
σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής
συντήρησης της Sony
* εγκατάσταση ή χρήση του
προϊ!ντος με τρ!πο μη σύμφωνο με
τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
πρ!τυπα ασφαλείας που ισχύουν
στη χώρα !που έχει εγκατασταθεί
και χρησιμοποιείται το προϊ!ν.
s Μολύνσεις απ! ιούς ή χρήση του
προϊ!ντος με λογισμικ! που δεν
παρέχεται με το προϊ!ν ή λανθασμένη
εγκατάσταση του λογισμικού.
s Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των
συστημάτων με τα οποία
χρησιμοποιείται ή στα οποία
ενσωματώνεται το προϊ!ν εκτ!ς απ!
άλλα προϊ!ντα της Sony ειδικά
σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται
με το εν λ!γω προϊ!ν.
s Χρήση του προϊ!ντος με εξαρτήματα,
περιφερειακ! εξοπλισμ! και άλλα
προϊ!ντα των οποίων ο τύπος, η
κατάσταση και το πρ!τυπο δεν
συνιστώνται απ! τη Sony.
s Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή
απ! άτομα που δεν είναι μέλη της
Sony ή του δικτύου ASN.
48
s Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση
της Sony, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται:
* η αναβάθμιση του προϊ!ντος πέρα
απ! τις προδιαγραφές ή τα
χαρακτηριστικά που περιγράφονται
στο εγχειρίδιο χρήσης ή
* οι τροποποιήσεις του προϊ!ντος με
σκοπ! να συμμορφωθεί προς
εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρ!τυπα
ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες
για τις οποίες το προϊ!ν δεν είχε
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
ειδικά.
s Αμέλεια.
s Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές
και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις,
υπερβολική θερμ!τητα, ακατάλληλο
εξαερισμ!, υπέρταση, υπερβολική ή
εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση
εισ!δου, ακτινοβολία,
ηλεκτροστατικές εκκενώσεις
συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού,
άλλες εξωτερικές δυνάμεις και
επιδράσεις.
5.Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μ!νο τα
υλικά μέρη του προϊ!ντος. Δεν καλύπτει το
λογισμικ! (είτε της Sony, είτε τρίτων
κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή
πρ!κειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης
τελικού χρήστη ή χωριστές δηλώσεις
εγγύησης ή εξαιρέσεις απ! την εγγύηση.
[ Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των !σων αναφέρονται
ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση
(ρητή, σιωπηρή, εκ του ν!μου ή άλλη) !σον
αφορά την ποι!τητα, την απ!δοση, την
ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλ!τητα
του προϊ!ντος ή του λογισμικού που
παρέχεται ή συνοδεύει το προϊ!ν, για
συγκεκριμένο σκοπ!. Εάν η ισχύουσα
νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την
παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή
περιορίζει την εγγύησή της μ!νο στη μέγιστη
έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται
πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει η
ισχύουσα νομοθεσία) θα περιορίζεται στη
διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα
με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η
αντικατάσταση προϊ!ντων που υπ!κεινται
στους !ρους και συνθήκες της εγγύησης. Η
Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα
προϊ!ντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση,
συμπεριλαμβανομένων – των οικονομικών
και άυλων απωλειών – του τιμήματος που
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊ!ντος –
της απώλειας κερδών, εισοδήματος,
δεδομένων, επικαρπίας ή χρήσης του
προϊ!ντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων
προϊ!ντων – της άμεσης, παρεπ!μενης ή
επακ!λουθης απώλειας ή ζημίας, ακ!μη και
αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:
s Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία
του προϊ!ντος ή συνδεδεμένων
προϊ!ντων λ!γω ελαττωμάτων ή μη
διαθεσιμ!τητας κατά την περίοδο που
αυτ! βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος
του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε
διακοπή διαθεσιμ!τητας του
προϊ!ντος, απώλεια χρ!νου χρήστη ή
διακοπή της εργασίας.
s Παροχή ανακριβών πληροφοριών
απ! το προϊ!ν ή απ! συνδεδεμένα
προϊ!ντα.
s Ζημιά ή απώλεια προγραμμάτων
λογισμικού ή αφαιρούμενων μέσων
αποθήκευσης δεδομένων ή
s Μολύνσεις απ! ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές,
που υπ!κεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές
δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας
ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης,
ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απ!λυτης
ευθύνης (ακ!μα και για θέματα για τα οποία
η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει
ειδοποιηθεί για τη δυνατ!τητα πρ!κλησης
τέτοιων ζημιών).
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία
απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις
ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την
ευθύνη της μ!νο στη μέγιστη έκταση που της
επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για
παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την
εξαίρεση ή τον περιορισμ! ζημιών που
οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε
εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δ!λο και
παρ!μοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η
ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση,
δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για
την αγορά του προϊ!ντος, ωστ!σο αν η
ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μ!νο
περιορισμούς ευθυνών υψηλ!τερου βαθμού,
θα ισχύουν οι τελευταίοι.
[ Τα επιφυλασσ1μενα ν1μιμα
δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα
δικαιώματα που απορρέουν απ! την
παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους !ρους
που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να
παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που
πηγάζουν απ! την ισχύουσα εθνική
νομοθεσία σχετικά με την πώληση
καταναλωτικών προϊ!ντων. Η παρούσα
εγγύηση δεν θίγει τα ν!μιμα δικαιώματα που
ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν
μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν,
ούτε δικαιώματά σας εναντίον των
προσώπων απ! τα οποία αγοράσατε το
προϊ!ν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε
δικαιωμάτων σας εναπ!κειται αποκλειστικά
σε εσάς.
GR
[ Sony Hellas A.E.E.
Ρ. Φεραίου 44-46 & Λ. Μεσογείων 253-255154
51 Ν. Ψυχικ!
[ Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
Sony
Τηλ. 801 11 92000
e-mail : cic-greece@eu.sony.com
Version 1.0 - 01.2004
49
50
51
Bu ürünle ilgili ek bilgiler ve sıkça sorulan
soruların yanıtları Müşteri Desteği Web sitemizde
bulunabilir.
Πρ!σθετες πληροφορίες σχετικά με το προϊ!ν
αυτ! και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις
μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακ! τ!πο
υποστήριξης πελατών μας.
VOC (Uçucu Organik Bileşke) içermeyen bitkisel yağ
menşeli mürekkeple, %70’i veya daha fazlası yeniden
kazanılmış kağıda basılmıştır.
Εκτυπωμένο σε 70% ή περισστερο ανακυκλωμένο
χαρτί με χρήση μελανιού βασισμένου σε φυτικά
έλαια, που δεν εμπεριέχει ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές
Ενώσεις).
Printed in Japan
Download PDF

advertising