Sony DSC-T100 Οδηγίες χρήσης

Add to My manuals
64 Pages

advertisement

Sony DSC-T100  Οδηγίες χρήσης | Manualzz
Dijital Fotoğraf Makinesi/Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
Kullanma Kılavuzu
Εγχειρίδιο οδηγιών
TR
GR
DSC-T100
Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen ürünle verilen
CDROM'da bulunan “Cybershot El Kitabı” ve
“Cybershot Gelişmiş Özellikler Kılavuzu”
öğelerine bilgisayarınızdan erişiniz.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προηγμένες
λειτουργίες, ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο του Cybershot" και το "Οδηγς Cyber-shot για
προχωρημένους" που περιλαμβάνονται στο
παρεχμενο CD-ROM.
Kullanım Talimatları
Birimi çalıştırmadan önce, lütfen bu kılavuzu iyice okuyup ileride yararlanmak üzere saklayınız.
Οδηγίες λειτουργίας
Πριν θέσετε σε λειτουργία την μονάδα, διαβάστε προσεκτικά το παρν εγχειρίδιο και κρατήστε το
για μελλοντική αναφορά.
© 2007 Sony Corporation
2-319-294-53(1)
Türkçe
UYARI
Yangın veya elektrik çarpma
tehlikesini azaltmak için, üniteyi
yağmur veya neme maruz
bırakmayın.
Eski Elektrikli & Elektronik
Ekipmanların Atılması (Avrupa
Birliği’nde ve ayrı toplama
sistemlerine sahip diğer Avrupa
ülkelerinde uygulanır)
DIKKAT
Pili yalnızca belirtilen tür ile değiştirin. Aksi
takdirde. yangın ya da yaralanma tehlikesi
vardır.
Avrupa'daki Müşteriler için
Bu ürün, 3 metreden kısa bağlantı kablolarının
kullanılması ile ilgili EMC Yönergesi uyarınca
test edilmiş ve limitlere uygun bulunmuştur.
[ Dikkat
Belli frekanslardaki elektromanyetik alanlar, bu
birimin resim ve ses kalitesini etkileyebilir.
[ Not
Eğer statik elektrik veya elektromanyetizma veri
transferlerinin yarıda kesilmesine (başarısız
olmasına) neden oluyorsa uygulamayı yeniden
başlatın veya iletişim kablosunu (USB, vb.)
çıkartıp yeniden takın.
2
Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan bu
sembol, bu ürünün bir ev atığı olarak muamele
görmemesi gerektiğini gösterir.
Bunun yerine, elektrikli ve elektronik
ekipmanların geri dönüşümü için mevcut olan
uygun toplama noktasına teslim edilmelidir.
Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak,
bu ürüne yanlış müdahele edilmesi sonucunda
ortaya çıkabilecek ve çevre ile insan sağlığı
üzerinde olumsuz etkide bulunabilecek
durumların önlenmesine yardımcı olursunuz.
Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları
korumamıza yardımcı olacaktır.
Bu ürünün geri dönüşümüyle ilgili daha fazla
bilgi için, lütfen şehrinizde bulunan yerel ofisle,
evsel atıklar toplama servisinizle veya bu ürünü
satın aldığınız mağazayla temasa geçin.
İçindekiler
Fotoğraf makinenizi kullanmayla ilgili notlar ..........................................4
Başlarken ................................................................ 5
Ürünle verilen aksesuarları kontrol etme ...............................................5
1 Pil takımını hazırlama ........................................................................6
2 Pil takımı/“Memory Stick Duo” aygıtını (ürünle verilmez) takma ...........7
3 Fotoğraf makinesini açma/saati ayarlama ..........................................9
Görüntüleri kolayca çekme (Otomatik ayarlama modu) ...... 10
Zum/Flaş/Makro/Otomatik Zamanlayıcı/Görüntü ................................ 11
Görüntüleri izleme/silme ............................................ 12
Çeşitli fonksiyonları öğrenme – HOME/Menü .................. 14
HOME ekranını kullanma ................................................................... 14
HOME ekranı maddeleri .................................................................... 15
Menü maddelerini kullanma .............................................................. 16
Menü maddeleri ............................................................................... 17
TR
Bilgisayarınızdan yararlanma ......................................18
USB bağlantısı ve uygulama yazılımı (ürünle verilir) için desteklenen
İşletim Sistemleri ............................................................................... 18
“Cybershot El Kitabı” veya “Cybershot Gelişmiş Özellikler Kılavuzu”nu
Görüntüleme .................................................................................... 19
Ekrandaki göstergeler ...............................................20
Pil ömrü ve bellek kapasitesi .......................................22
Pil ömrü ve kaydedilebilir/izlenebilir görüntü sayısı ..............................22
Hareketsiz görüntü sayısı ve film kayıt süresi ....................................... 23
Sorun giderme ........................................................24
Pil takımı ve güç ................................................................................ 24
Hareketsiz görüntü/film çekerken ......................................................25
Görüntüleri izlerken ...........................................................................25
Önlemler ................................................................26
Özellikler ...............................................................27
SONY YETKİLİ SERVİSLERİ................................................................29
3
Fotoğraf makinenizi kullanmayla ilgili notlar
[ Dahili bellek ve “Memory Stick
Duo” yedekleme
Access lambası yanarken, fotoğraf makinesini
kapatmayınız ya da pil takımını veya “Memory
Stick Duo” aygıtını çıkarmayınız, aksi takdirde
dahili bellek verisi ya da “Memory Stick Duo”
verisi zarar görebilir. Her zaman bir yedek
kopyasını yaparak verilerinizi koruyunuz.
[ Kayıt/oynatma hakkında notlar
•Kaydetmeden önce, kameranın doğru
çalıştığından emin olmak için bir deneme
kaydı yapın.
•Bu fotoğraf makinesi toza, lekeye veya suya
karşı korumalı değildir. Fotoğraf makinesini
çalıştırmadan önce bkz. “Önlemler”
(sayfa 26).
•Fotoğraf makinesini ıslatmamaya dikkat
ediniz. Fotoğraf makinesinin içine su girmesi,
bazen onarılamayacak arızalara neden olabilir.
•Fotoğraf makinesini güneşe ya da başka bir
parlak ışığa tutmayınız. Bu, fotoğraf
makinesinin arızalanmasına neden olabilir.
•Fotoğraf makinesini güçlü radyo dalgaları
oluşturan ya da radyasyon dağıtan yerlerin
yakınında kullanmayınız. Fotoğraf makinesi
düzgün kaydedemeyebilir veya
oynatamayabilir.
•Fotoğraf makinesinin kumlu ya da tozlu
yerlerde kullanılması arızalara neden olabilir.
•Nem yoğuşması oluşursa fotoğraf makinesini
kullanmadan önce çıkarınız (sayfa 26).
•Fotoğraf makinesini sallamayınız ya da
çarpmayınız. Arızalara ve görüntü kaybetme
yeteneksizliğine ek olarak bu, kayıt ortamını
kullanılamaz hale getirebilir ya da görüntü
verisinin bozulmasına, hasar veya kayba
uğramasına neden olabilir.
•Kullanmadan önce flaş yüzeyini temizleyiniz.
Flaş yayma ışığı, flaş yüzeyinin rengini
bozarak ya da flaş yüzeyine yapışarak
kirlenmeye neden olabilir, bu da yetersiz ışık
yayılmasıyla sonuçlanır.
4
[ LCD ekran hakkında notlar
•LCD ekran son derece yüksek hassas
teknolojiyle imal edildiği için piksellerin
%99,99'undan fazlası etkin kullanımdadır.
Ancak, LCD ekran üzerinde sürekli olarak
küçük siyah noktalar ve/veya parlak (beyaz,
kırmızı, mavi veya yeşil renkli) noktalar
görülebilir. Bu noktalar imalat sürecinde
normal olup, kaydı herhangi bir şekilde
etkilemez.
[ Görüntü verisi uyumluluğu
hakkında
•Bu fotoğraf makinesi, JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) tarafından kurulmuş
DCF (Design rule for Camera File system)
evrensel standardına uymaktadır.
•Fotoğraf makinenizle kaydedilen görüntülerin
başka aygıtlarda oynatılması ve başka
aygıtlarda kaydedilmiş ya da düzenlenmiş
görüntülerin fotoğraf makinenizde oynatılması
garanti edilmez.
[ Telif hakkı uyarısı
Televizyon programları, filmleri, video kasetleri
ve diğer malzemeler telif hakkına tabi olabilir.
Bu tip malzemelerin yetkisiz kaydı telif hakkı
yasalarının hükümlerine karşı olabilir.
[ Kayıt içerikleri telafi edilemez
Fotoğraf makinenizin ya da kayıt ortamının, vb.
arızası dolayısıyla kayıt veya oynatma mümkün
değilse, kayıt içerikleri telafi edilemez.
Başlarken
Ürünle verilen aksesuarları kontrol etme
•Pil şarj cihazı BCCSG/BCCSGB/BC
CSGC (1)
•USB, A/V çoklu kullanım terminal kablosu
(1)
•Bilek askısı (1)
•Güç kablosu (ana kablo) (1)
(ABD ve Kanada'da ürünle verilmez)
•Şarj edilebilir pil takımı NPBG1 (1)/
Pil kutusu (1)
Fotoğraf makinesinin düşüp hasar
görmesini engellemek için askıyı
fotoğraf makinesine takıp elinizi
arasından geçiriniz.
•CDROM (Cybershot uygulama yazılımı/
“Cybershot El Kitabı”/“Cybershot
Gelişmiş Özellikler Kılavuzu”) (1)
•Kullanma Kılavuzu (bu kılavuz) (1)
TR
Kanca
5
1 Pil takımını hazırlama
ABD ve Kanada'daki müşteriler
için
Fiş
ABD ve Kanada dışındaki müşteriler için
ɟ
ɟ
CHARGE
lambası
CHARGE lambası
Güç kablosu
1 Pil takımını pil şarj cihazına takınız.
2 Pil şarj cihazını duvar prizine (duvar soketine) takınız.
CHARGE lambası yanar ve şarj işlemi başlar.
CHARGE lambası kapandığında şarj işlemi bitmiştir (Pratik şarj).
Pil takımını yaklaşık bir saat fazla şarj etmeye devam ederseniz (tamamen şarj olana kadar), şarj
biraz daha uzun sürer.
[ Şarj süresi
Tam şarj süresi
Pratik şarj süresi
Yaklaşık 330 dak.
Yaklaşık 270 dak.
•25°C (77°F) sıcaklıkta tamamen boşaltılmış pil takımını şarj etmek için gereken süre. Şarj etme belli
durum ve koşullarda daha uzun sürebilir.
•Kaydedilebilen görüntü sayısı için bkz. sayfa 22.
•Pil şarj cihazını yakında bulunan, kolay erişilebilir duvar prizine takınız.
•CHARGE lambası yanmasa bile, pil şarj cihazı duvar prizine bağlı olduğu sürece AC güç kaynağından
(şebeke) çıkarmayın. Pil şarj cihazını kullanırken sorunla karşılaşırsanız, fişi duvar prizinden çıkararak
hemen gücü kesin.
•Şarj işlemi sona erince, güç kablosunu duvar prizinden, pil takımını da pil şarj cihazından çıkarınız.
•Uyumlu Sony pilleriyle kullanmak üzere tasarlanmıştır.
6
2 Pil takımı/“Memory Stick Duo” aygıtını (ürünle verilmez)
takma
ɟ
Pil/“Memory Stick
Duo” kapağı
ɠ
Ön tarafı LCD ekrana
dönük şekilde “Memory
Stick Duo” aygıtını takınız.
Pil takımının ucuyla
pil çıkarma koluna
bastırarak pil
takımını takınız.
TR
1 Pil/“Memory Stick Duo” kapağını açınız.
2 Tamamen yerleşene kadar “Memory Stick Duo” aygıtını (ürünle verilmez)
takınız.
3 Pil takımını takınız.
4 Pil/“Memory Stick Duo” kapağını kapatınız.
[ “Memory Stick Duo” takılı olmadığı zaman
Fotoğraf makinesi dahili belleği (yaklaşık 31 MB) kullanarak görüntüleri kaydeder/oynatır.
7
[ Kalan pil miktarını kontrol etmek için
POWER düğmesine basarak açınız ve LCD ekranda kalan pil miktarını kontrol ediniz.
Kalan pil
göstergesi
Kalan pil
yönergeleri
Yeterli güç
kalmıştır
Pil
neredeyse
tamamen
şarj
edilmiştir
Pil yarı
doludur
Pil
düşüktür,
kayıt/
oynatma
kısa süre
sonra
duracaktır.
Tam şarj edilmiş yeni
pille değiştiriniz ya
da pili şarj ediniz.
(Uyarı göstergesi
yanıp söner.)
•Doğru pil göstergesi görüntüleninceye kadar yaklaşık bir dakika geçer.
•Görüntülenen kalan pil süresi göstergesi belli koşullarda doğru olmayabilir.
•Fotoğraf makinesi ilk açıldığında Saat Ayarı ekranı görüntülenir (sayfa 9).
[ Pil takımını/“Memory Stick Duo” aygıtını çıkarmak için
Pil/“Memory Stick Duo” kapağını açınız.
“Memory Stick Duo”
Access lambasının yanmadığından
emin olunuz ve tek seferde “Memory
Stick Duo” aygıtına bastırınız.
Pil takımı
Pil çıkarma kolunu kaydırınız.
Pil takımını düşürmemeye
dikkat ediniz.
•Access lambası yandığında pil takımını/“Memory Stick Duo” aygıtını asla çıkarmayınız. Bu,
“Memory Stick Duo” içindeki verilere zarar verebilir.
8
3 Fotoğraf makinesini açma/saati ayarlama
POWER düğmesi
Lens kapağı
ɟ Kontrol düğmesi
1
2
3
HOME düğmesi
z düğmesi
TR
1 POWER düğmesine basınız ya da lens kapağını aşağı kaydırınız.
2 Kontrol düğmesiyle saati ayarlayınız.
1 v/V ile tarih görüntüleme formatını seçip z simgesine basınız.
2 Her maddeyi b/B ile seçip, v/V ile sayısal değeri ayarlayınız ve z simgesine
basınız.
3 [Tamam]'i seçin, sonra z düğmesine basın.
[ Tarih ve saati değiştirmek için
HOME düğmesine basıp
(sayfa 14).
(Ayarlar) içinde [
Saat Ayarları] seçeneğini belirleyiniz
[ Gücü açtığınızda
•Pil fotoğraf makinesine takıldıktan sonra işlem yapılabilmesi için belirli bir süre geçmesi gerekebilir.
•Fotoğraf makinesi pille çalışıyorsa ve üç dakika kadar çalıştırmazsanız, pil takımının tükenmesini
önlemek için fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanır (Otomatik kapanma içlevi).
9
Görüntüleri kolayca çekme (Otomatik ayarlama
modu)
Aşağıdaki prosedür hareketsiz görüntü çekmek içindir.
ɠ Deklanşör düğmesi
Mikrofon
Flaş
Zum düğmesi
Otomatik
zamanlayıcı lambası
MENU düğmesi
Kontrol düğmesi
Tripod yuvası
(altta)
Lens kapağı
Lens
HOME düğmesi
DISP düğmesi
Flaş düğmesi
Makro düğmesi
Otomatik zamanlayıcı düğmesi
1 Lens kapağını aşağı kaydırınız.
2 Kolunuz yanda, makineyi sabit tutunuz.
Nesneyi odak
çerçevesinin
ortasına getiriniz.
3 Deklanşör düğmesiyle çekim yapınız.
Hareketsiz görüntü:
1 Odaklama için deklanşör
düğmesini yarıya kadar basılı
tutunuz.
z (AE/AF kilidi) göstergesi (yeşil)
yanıp söner, sesli uyarı duyulur,
göstergenin yanıp sönmesi durur ve
sabit yanar.
2 Deklanşöre tam basınız.
AE/AF kilit göstergesi
Deklanşör sesi duyulur.
Film:
HOME düğmesine basıp
(sayfa 14).
10
(Çekim) içinde [
Film modu] seçeneğini belirleyiniz
Zum/Flaş/Makro/Otomatik Zamanlayıcı/Görüntü
[
Zum özelliğini kullanma
düğmesine basarak zum yapınız,
düğmesine basarak zumu geri alınız.
[
Flaş (Hareketsiz görüntüler
için flaş modu seçimi)
İstediğiniz mod seçilene kadar, kontrol
düğmesi üzerindeki B ( ) simgesine art
arda basınız.
: Otomatik Flaş
Işık ya da arka ışık yetersizse yanar
(varsayılan ayar)
: Mecburi flaş açık
Yavaş senkro (Mecburi flaş açık)
SL :
Karanlık bir yerde flaş ışığı dışında kalan
arka planı net çekmek için deklanşör hızı
düşüktür.
: Flaş yok
[
Deklanşör düğmesine bastığınız zaman
otomatik zamanlayıcı lambası yanar ve
deklanşör çalışana kadar sesli uyarı
duyulur.
[ DISP Ekran görünümünü
değiştirme
Kontrol düğmesi üzerindeki v (DISP)
simgesine basınız.
v (DISP) düğmesine her bastığınızda,
görüntü aşağıdaki gibi değişir.
LCD arka ışığının parlaklığı artar
r
Histogram açılır
r
Göstergeler kapanır
r
Göstergeler açılır
TR
Makro/Yakına Odaklanma
(Yakın çekim)
İstediğiniz mod seçilene kadar, kontrol
düğmesi üzerindeki b ( ) simgesine art
arda basınız.
: Makro kapalı
: Makro açık (W tarafı: Yaklaşık 8 cm ya da
daha uzak (3 1/4 inç ya da daha uzak), T tarafı:
Yaklaşık 80 cm ya da daha uzak (31 1/2 inç ya da
daha uzak))
: Yakına odaklanma etkin (W tarafına kilitli:
Yaklaşık 1 ile 20 cm (13/32 ile 7 7/8 inç) arası)
[
Otomatik zamanlayıcıyı
kullanma
İstediğiniz mod seçilene kadar, kontrol
düğmesi üzerindeki V ( ) simgesine art
arda basınız.
: Otomatik zamanlayıcı kullanılmıyor
: Otomatik zamanlayıcı 10 saniye beklemeye
ayarlı
: Otomatik zamanlayıcı 2 saniye beklemeye
ayarlı
11
Görüntüleri izleme/silme
(Oynatma)
düğmesi
(İndeks)/
(oynatma zumu)
düğmesi
(oynatma zumu)
düğmesi
MENU düğmesi
ɟ Kontrol düğmesi
Çoklu konektör
(altta)
1
HOME düğmesi
(Oynatma) düğmesine basınız.
Fotoğraf makinesi kapalıyken
düğmesine basarsanız, fotoğraf makinesi otomatik olarak açılır ve
oynatma moduna ayarlanır. Çekim modunu değiştirmek için tekrar
düğmesine basınız.
2 Kontrol düğmesi üzerindeki b/B ile bir görüntü seçiniz.
Film:
Filmi oynatmak için z simgesine basınız. (Oynatmayı durdurmak için z simgesine tekrar basınız.)
b/B düğmesine basarak ileri/geri sarınız. (Normal oynatmaya dönmek için z simgesine basınız.)
Ses kontrol ekranını görüntülemek için V simgesine, ses düzeyini ayarlamak için b/B simgesine
basınız.
[ Görüntüleri silmek için
1 Silmek istediğiniz görüntüyü seçiniz ve MENU düğmesine basınız.
2 v ile (Sil) seçeneğini belirleyiniz ve b/B ile [Bu İmaj] seçeneğini belirleyip z
düğmesine basınız.
3 v ile [Tamam] seçeneğini belirleyip z simgesine basınız.
[
Büyütülmüş bir görüntü izlemek için (oynatma zumu)
Hareketsiz görüntü ekranda görüntülenirken
Zumu geri almak için düğmesine basınız.
Bölümü ayarlamak için: v/V/b/B
Oynatma zumu özelliğini iptal etmek için: z
12
düğmesine basınız.
[
İndeks ekranı görüntüleme
Hareketsiz görüntü görüntülenirken indeks ekranını görüntülemek için
basınız.
v/V/b/B ile bir görüntü seçiniz.
Tek görüntülü ekrana dönmek için z simgesine basınız.
düğmesine
•Ayrıca HOME ekranı üzerinde [
İndeks Görünümü] öğesini seçerek indeks ekranına
erişebilirsiniz.
•
düğmesine her bastığınızda, indeks ekranındaki resim sayısı değişir.
[ İndeks modunda görüntüleri silmek için
1 İndeks ekranı görüntülenirken MENU öğesine basınız.
2 v ile [Sil] seçeneğini belirleyiniz ve b/B ile [Birden çok görüntü] seçeneğini belirleyip z
düğmesine basınız.
3 Silmek istediğiniz görüntüyü v/V/b/B ile seçip z simgesine basınız.
Görüntünün onay kutusunda
işareti işaretlenir.
Seçimi iptal etmek için silmek üzere seçmiş olduğunuz bir görüntüyü seçip tekrar z simgesine
basınız.
4 MENU'ye basın ve v düğmesini kullanarak [Tamam]'i seçin, sonra z düğmesine basın.
TR
•Klasördeki tüm görüntüleri silmek için, [Bu Klasördekilerin Tümü] seçimini yapınız ve 2. adımda
z simgesine basınız.
[ Görüntüler dizisini oynatmak için (Slayt Gösterisi)
HOME ekranında
(Görüntüleri Göster) içinde [ Slayt gösterisi] seçimini belirleyiniz
ve v ile [Başla] seçimini belirleyip z öğesine basınız.
[ TV ekranında görüntüleri izlemek için
Çoklu kullanım terminal kablosuyla (ürünle verilir) fotoğraf makinesini TV'nize
bağlayınız.
Çoklu konektöre
Ses/video giriş jaklarına
Çoklu kullanım terminal kablosu
13
Çeşitli fonksiyonları öğrenme – HOME/Menü
HOME ekranını kullanma
HOME ekranı fotoğraf makinenizin tüm fonksiyonları için bir geçit ekranıdır.
Çekim modunu ya da oynatma modunu seçebilir veya HOME ekranından ayarları
değiştirebilirsiniz.
z düğmesi
Kontrol düğmesi
HOME düğmesi
1 HOME ekranını görüntülemek için HOME düğmesine basınız.
Kategori
Madde
Kılavuz
2 b/B ile bir kategori seçiniz.
3 v/V düğmelerini kullanarak bir öğe seçin, sonra z düğmesine basın.
[
(Belleği Yönet) ya da
(Ayarlar) kategorisini seçtiğinizde
1 v/V tuşlarıyla istediğiniz öğeyi seçin.
•Bu prosedür yalnızca
(Ayarlar) seçeneğini belirlediğinizde gerekmektedir.
2 B ile çerçeveyi taşıyınız ve v/V ile bir ayar seçtikten sonra z simgesine basınız.
3 v/V ile istediğiniz ayarı seçip z simgesine basınız.
14
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 14
HOME ekranı maddeleri
Aşağıdaki kategori ve maddeler, HOME düğmesine bastığınızda görüntülenir.
Seçilen kategori ya da maddenin bir açıklaması ekranda kılavuz tarafından görüntülenir.
Kategori
Maddeler
Çekim
Otomatik Ayarlama
Sahne Seçimi
Program Otomatik
Film modu
Görüntüleri Göster
Tek Grntü
İndeks Görünümü
Slayt gösterisi
Baskı, Diğer
Bastır
Müzik Aracı
Müzik İndir
Belleği Yönet
Bellek Aracı
Memory Stick Aracı
Biçimleme
KYT Klasörü Değiş.
Dahili Bellek Aracı
Biçimleme
Ayarlar
Ana Ayarlar
Ana Ayarlar 1
Sesli Uyarı
Sıfırla
Ana Ayarlar 2
USB Bağlantı
Video Çıkışı
Çekim Ayarları
Çekim Ayarları 1
AF Işığı
AF Modu
Çekim Ayarları 2
Otomatik Yöneltme
Müzik Biçimle
TR
KYT Klasörü Oluştur
Kopya
İşlev Kılavuzu
COMPONENT
Izgara Çizgisi
Dijital Zoom
Otomatik İzleme
Saat Ayarları
Language Setting
15
Menü maddelerini kullanma
z düğmesi
MENU düğmesi
Kontrol düğmesi
1 Menüyü görüntülemek için MENU düğmesine basınız.
İşlev Kılavuzu
•Menü yalnızca kamera çekim modundayken veya oynatma modundayken görüntülenebilir.
•Seçilen moda bağlı olarak farklı maddeler bulunabilir.
2 İstediğiniz maddeyi kontrol düğmesi üzerindeki v/V ile seçiniz.
İstediğiniz madde gizlenmişse, madde ekranda görünene kadar v/V simgesine basmaya devam
ediniz.
3 Kontrol düğmesi üzerindeki b/B ile istediğiniz ayarı seçiniz.
•İstediğiniz madde gizliyse, madde ekranda görünene kadar b/B simgesine basmaya devam ediniz.
•Oynatma modunda bir maddeyi seçtikten sonra z simgesine basınız.
4 Menüyü kapatmak için MENU düğmesine basınız.
16
İşlemle ilgili ayrıntılar için 1 sayfa 16
Menü maddeleri
Kullanılabilir menü maddeleri fotoğraf makinesi moduna bağlı olarak değişiklik gösterir.
Çekim menüsü yalnızca çekim modunda, izleme menüsü yalnızca oynatma modunda
kullanılabilir.
Ayrıca, seçilen çekim moduna bağlı olarak HOME ekranında farklı öğeler (örneğin
Otomatik Ayarlama, Sahne Seçimi, Program Otomatik, Film Modu) kullanılabilir.
Çekim menüsü
Sahne Seçimi
Sahneye göre ön ayarları seçer.
Grntü boyu
Hareketsiz görüntü kalitesini seçer.
Yüz Algılama
Yüzleri algılar ve odak ve diğer ayarları ayarlar.
KAYIT modu
Sürekli çekim yöntemini seçer.
Renk Modu
Görüntünün canlılığını değiştirir veya özel efektler ekler.
ISO
Işık hassasiyeti seçer.
EV
Pozlamayı Ayarlar.
Metraj Kipi
Metraj modunu seçer.
Odak
Odaklama yöntemini değiştirir.
Beyaz Dengesi
Renk tonlarını ayarlar.
Flaş düzeyi
Flaş ışığının miktarını ayarlar.
Kırmızı Göz Giderme
Flaş kullanılırken kırmızı göz sorununu azaltır.
SteadyShot
Bulanıklık önleme modunu seçer.
SETUP
Çekim ayarlarını seçer.
TR
İzleme menüsü
(Sil)
Görüntüleri siler.
(Slayt gösterisi)
Görüntüler dizisini oynatır.
(Rötuş)
Görüntüleri rötuşlar.
(Koru)
DPOF
Kazara silmeyi engeller.
Yazdırma sırası işareti ekler.
(Bastır)
PictBridge uyumlu yazıcıyla doğrudan yazdırır.
(Döndür)
Hareketsiz görüntüyü döndürür.
(Klasör seç)
Görüntüleri izlemek için klasör seçer.
17
Bilgisayarınızdan yararlanma
Fotoğraf makinenizle çekilmiş görüntüleri bilgisayarınızda görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca
yazılımın sağladığı avantajla, fotoğraf makinesindeki hareketsiz görüntüleri ve filmleri
sınırsız olarak kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. “Cybershot El Kitabı.”
USB bağlantısı ve uygulama yazılımı (ürünle verilir) için desteklenen
İşletim Sistemleri
Windows kullanıcıları için
Macintosh kullanıcıları için
USB bağlantısı
Windows 2000 Professional,
Windows XP*, Windows Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OSX
(v10.1 ile v10.4 arası)
Uygulama yazılımı
“Picture Motion
Browser”
Windows 2000 Professional,
Windows XP*
uyumlu değildir
* 64bit sürümler ve Starter (Edition) desteklenmez.
•Teslimat anında yukarıdaki işletim sistemiyle yüklenmiş olmalıdır.
•İşletim sisteminiz USB bağlantılarını desteklemezse, ticari olarak satılan Memory Stick Okuyucu/
Yazıcı kullanınız.
•Cyber shot “Picture Motion Browser” yazılım uygulamasının işletim ortamı hakkında daha fazla
ayrıntılı bilgi için bkz. “Cybershot El Kitabı.”
18
“Cybershot El Kitabı” veya “Cybershot Gelişmiş Özellikler
Kılavuzu”nu Görüntüleme
[ Windows kullanıcıları için
1 Bilgisayarınızı açıp CDROM
sürücüsüne CDROM'u (ürünle verilir)
takınız.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
[ Macintosh kullanıcıları için
Bilgisayarınızı açın ve CDROM sürücüsüne
CDROM'u (ürünle verilir) takın.
Aşağıdaki talimatları izleyin.“Cybershot El
Kitabı”nı görüntülemek için
1 [Handbook] klasörünü seçin ve [TR]
klasöründeki “Handbook.pdf” dosyasını
bilgisayarınıza kopyalayın.
2 Kopyalama tamamlandığında,
“Handbook.pdf” dosyasını çift tıklatın.
[Cybershot Handbook] düğmesini
tıkladığınızda, “Cybershot El Kitabı”
kopyalama ekranı görüntülenir.
2 Ekran talimatlarını izleyin. “Cybershot
El Kitabı” düğmesini tıklattığınızda, hem
“Cybershot El Kitabı” hem de “Cybershot
Gelişmiş Özellikler Kılavuzu”
kurulacaktır.
3 Yükleme tamamlandıktan sonra
masaüstünde oluşturulan kısayolu çift
tıklayınız.
“Cybershot Gelişmiş Özellikler Kılavuzu”nu
görüntülemek için
TR
1 CDROM'daki [stepupguide]
klasöründe, [stepupguide] adında bir
klasör daha vardır. Bu klasörü
bilgisayarınıza kopyalayın.
2 [stepupguide], [language] ve sonra CD
ROM'daki [TR] klasörünü seçin. CD
ROM'daki [TR] klasöründe bulunan tüm
dosyaları kopyalayın, sonra 1. adımda
bilgisayarınıza kopyalanan [stepupguide]
klasörünün içindeki [img] klasöründeki
dosyaların üzerine yazın.
3 Kopyalama tamamlandıktan sonra,
[stepupguide] klasöründeki
“stepupguide.hqx” dosyasını açmak için
çift tıklatın, sonra oluşturulan
“stepupguide” dosyasını çift tıklatın.
•HQX dosyasını açmak yüklü bir aracınız yoksa
Stuffit Expander'ı yükleyin.
19
Ekrandaki göstergeler
v (DISP) düğmesine her bastığınızda,
görüntü değişir (sayfa 11).
[ Hareketsiz görüntüleri çekerken
A
Kalan pil miktarı
Pil zayıf uyarısı
E
Görüntü boyutu
Çekim modu (Sahne
Seçimi)
Çekim modu (Program)
Beyaz dengesi
[ Film çekerken
WB
Kayıt modu
Metraj modu
Yüz Algılama
SteadyShot
Titreşim uyarısı
Otomatik zamanlayıcı
-
Koru
DPOF
Yazdırma sırası (DPOF)
işareti
[ Oynatırken
PictBridge bağlanıyor
Zum ölçekleme
1.3
1.3
Zum ölçekleme
Renk modu
SES
Ses düzeyi
PictBridge bağlanıyor
20
B
Klasör değiştirme
1.0m
Önceden kaydedilmiş
odaklama mesafesi
z
AE/AF kilidi
ISO400
ISO numarası
AF aydınlatıcı
ON
Kırmızı göz giderme
Metraj modu
SL
Flaş modu
NR yavaş deklanşör
Flaş şarj ediliyor
125
Deklanşör hızı
Beyaz dengesi
F3.5
Diyafram açıklığı değeri
+2.0EV
N
Pozlama Değeri
WB
AF telemetre çerçevesi
göstergesi
C:32:00
Otomatik teşhis ekranı
ISO400
ISO numarası
Makro/Yakına
Odaklanma
+2.0EV
Pozlama Değeri
500
Deklanşör hızı
F3.5
Diyafram açıklığı değeri
Oynatma
Oynatma çubuğu
Beklemede
KYT
00:00:12
Bekleme/Film
kaydediliyor
Kayıt süresi
D
C:32:00
AF telemetre çerçevesi
Histogram
•
histogram ekranı devre
dışı bırakıldığında
görüntülenir.
1010012
Klasördosya sayısı
2007 1 1
9:30 AM
Oynatılan görüntünün
kayıt tarihi/saati
z STOP
z PLAY
Görüntüleri oynatmak için
kılavuz
BACK/
NEXT
Görüntü seçimi
VOLUME
TR
Otomatik teşhis ekranı
+
Spot metrajlama artı
işareti
Histogram
Ses düzeyini ayarlama
C
Kayıt/Oynatma ortamı
101
Kayıt klasörü
101
Oynatma klasörü
96
Kalan kaydedilebilecek
görüntü sayısı
12/12
Görüntü sayısı/Seçilen
klasöre kayıtlı görüntü
sayısı
00:00:00
Kalan kaydetme süresi
21
Pil ömrü ve bellek kapasitesi
Pil ömrü ve kaydedilebilir/izlenebilir görüntü sayısı
Tablolarda kaydedilebilir/izlenebilir
yaklaşık görüntü sayısı ve [Normal]
modda çekim yaptığınız zaman 25°C
(77°F) ortam sıcaklığında tam kapasiteli
pil takımının pil ömrü gösterilmektedir.
Kaydedilebilen ya da izlenebilen görüntü
sayısında, gerektiğinde “Memory Stick
Duo” aygıtının değiştirilmesi de göz
önünde tutulur.
Kullanım koşullarına bağlı olarak gerçek
sayıların tabloda gösterilenden daha az
olabileceğini unutmayınız.
•Daha fazla kullanıldıkça ve zaman geçtikçe pil
kapasitesi azalır.
•Kaydedilebilen/izlenebilen görüntü sayısı ve
pil ömrü aşağıdaki koşullarda azalır:
– Ortam sıcaklığı düşük olduğunda.
– Sık sık flaş kullanıldığında.
– Fotoğraf makinesi birçok defa açılıp
kapatıldığında.
– Sık sık zum kullanıldığında.
– LCD Arka Işığı parlaklığı yukarıya doğru
ayarlandığında.
– [AF Modu] ayarı [Monitör] olduğunda.
– [SteadyShot] ayarı [Sürekli] olduğunda.
– Pil gücü düşük olduğunda.
– [Yüz Algılama] ayarı [Açık] olduğunda.
[ Hareketsiz görüntüleri çekerken
Görüntü Sayısı
Pil ömrü (dak.)
Yaklaşık 340
Yaklaşık 170
•Aşağıdaki durumlarda çekim:
– [AF Modu] ayarı [Tek] olduğunda.
– [SteadyShot] ayarı [Çekim] olduğunda.
– 30 saniyede bir çekim.
– Zum sırayla W ve T uçları arasında
değiştirilir.
– İki defada bir flaş yanar.
– On defada bir güç açılıp kapanır.
•Ölçüm yöntemi CIPA standardına dayalıdır.
(CIPA Camera & Imaging Products
Association)
22
•Görüntü boyutundan bağımsız olarak görüntü
sayısı/pil ömrü değişmez.
[ Hareketsiz görüntüleri izlerken
Görüntü Sayısı
Pil ömrü (dak.)
Yaklaşık 6600
Yaklaşık 330
•Tek görüntüleri üç saniyelik aralıklarla sırayla
izleme
[ Film çekerken
Pil ömrü (dak.)
Yaklaşık 140
•Görüntü boyutu [320] olan filmleri devamlı
olarak çekme
Hareketsiz görüntü sayısı ve film kayıt süresi
Hareketsiz görüntü sayısı ve filmleri kaydetmek için kullanılabilir zaman uzunluğu çekim
koşullarına ve/veya kullanılan kayıt ortamına bağlı olarak değişebilir.
•Menüden çekim yaparken kullanılacak görüntü boyutunu seçebilirsiniz (sayfa 16, 17).
[ Hareketsiz görüntülerin yaklaşık sayısı
(Birimler: Görüntüler)
Kapasite
Dahili
bellek
Yaklaşık
31 MB
Boyut
Bu fotoğraf makinesiyle biçimlendirilmiş “Memory Stick Duo”
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
10
40
72
148
302
620
1225
2457
3:2
10
40
72
148
302
620
1225
2457
5M
13
51
92
188
384
789
1559
3127
3M
21
82
148
302
617
1266
2501
5017
VGA
202
790
1428
2904
5928
12154
24014
48166
16:9
33
133
238
484
988
2025
4002
8027
TR
•Listelenen görüntü sayısı [KAYIT modu] ayarı [Normal] olduğunda geçerlidir.
•Kalan çekilebilir görüntü sayısı 9.999'dan yüksek olduğunda, “>9999” göstergesi görüntülenir.
[ Yaklaşık film kayıt süresi
(Birimler: saat: dakika: saniye)
Kapasite
Boyut
640(Fine)
Dahili
bellek
Yaklaşık
31 MB
Bu fotoğraf makinesiyle biçimlendirilmiş “Memory Stick Duo”
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
0:50:00
1:40:20
640(Standart)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
3:00:00
6:01:10
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50
1:27:00
2:57:50
6:04:30 12:00:20 24:04:50
•Boyutu [640(Fine)] ayarında olan filmler yalnızca “Memory Stick PRO Duo” üzerine kaydedilebilir.
•Bir film dosyası boyutu yaklaşık 2 GB ile sınırlıdır.
Kayıt esnasında filmin dosya boyutu yaklaşık 2 GB’a ulaşınca film kaydı otomatik olarak durur.
•Bu kamera filmler için HD kaydetmeyi veya oynatmayı desteklemez.
•Daha önceki Sony modelleri kullanılarak kaydedilmiş görüntüler bu fotoğraf makinesinde
oynatılırken görüntü, gerçek görüntü boyutundan farklı olabilir.
23
Sorun giderme
Fotoğraf makinenizle ilgili bir sorun yaşıyorsanız, aşağıdaki çözümleri deneyiniz.
1 Aşağıdaki maddeleri kontrol ediniz ve “Cybershot El Kitabı (PDF)”
dosyasına bakınız.
Ekranda “C/E:ss:ss” gibi bir kod görüntülenirse, bkz.“Cybershot El
Kitabı”.
2 Pil takımını çıkarıp yaklaşık bir dakika sonra tekrar takınız ve gücü açınız.
3 Ayarları sıfırlayınız (sayfa 15).
4 Sony bayinize veya bölgenizdeki Sony yetkili servisine başvurunuz.
Fotoğraf makinenizi onarıma gönderdiğiniz zaman, dahili belleğin içeriğinin, Müzik
dosyalarının kontrol edilebileceğini kabul etmiş olduğunuza lütfen dikkat ediniz.
Pil takımı ve güç
Pil takımı takılamıyor.
•Pil çıkarma kolunu itmek için pil takımının ucunu kullanarak pil takımını doğru şekilde
takınız (sayfa 7).
Fotoğraf makinesi açılmıyor.
•Pil paketini kameraya taktıktan sonra, kameranın açılması biraz zaman alabilir.
•Pil takımını doğru takınız (sayfa 7).
•Pil takımı boşalmıştır. Şarj edilmiş pil takımını takınız (sayfa 6).
•Pil takımı kullanım ömrünü doldurmuştur. Yenisiyle değiştiriniz.
•Önerilen bir pil takımı kullanınız (sayfa 5).
Güç aniden kesiliyor.
•Gücü açık olduğu halde fotoğraf makinesini üç dakika çalıştırmazsanız, makine pil
takımının tükenmesini önlemek için otomatik olarak kapanır. Makineyi tekrar açınız
(sayfa 9).
•Pil takımı kullanım ömrünü doldurmuştur. Yenisiyle değiştiriniz.
Kalan pil süresi göstergesi yanlış.
•Bu sorun, fotoğraf makinesini aşırı sıcak veya soğuk yerde kullandığınız zaman olur.
•Görüntülenen kalan pil süresi gerçek kalan süreden farklı olabilir. Görüntüyü düzeltmek
için pil takımını tamamen boşaltıp şarj ediniz.
•Pil takımı boşalmıştır. Şarj edilmiş pil takımını takınız (sayfa 6).
24
•Pil takımı kullanım ömrünü doldurmuştur. Yenisiyle değiştiriniz.
Pil takımı şarj edilemiyor
•AC Adaptör kullanarak pil takımını şarj edemezsiniz (ürünle verilmez).
Hareketsiz görüntü/film çekerken
Fotoğraf makineniz görüntüleri kaydedemiyor.
•Dahili belleğin veya “Memory Stick Duo” aygıtının serbest kapasitesini kontrol ediniz
(sayfa 23). Ortam doluysa, aşağıdakilerden birini yapınız:
– Gereksiz görüntüleri siliniz (sayfa 12).
– “Memory Stick Duo”yu değiştiriniz.
•“Memory Stick Duo”yu yazmaya karşı koruma anahtarıyla kullanıyorsunuzdur ve anahtar
LOCK (Kilitli) konumuna ayarlıdır. Anahtarı kayıt konumuna getiriniz.
•Flaş şarj olurken görüntü kaydedemezsiniz.
•Hareketsiz görüntü çekerken HOME ekranını kullanarak [
Film modu] dışında bir
çekim modu seçiniz.
•Film çekerken HOME ekranını kullanarak [
Film modu] öğesini seçiniz.
•Film kaydedilirken görüntü boyutu [640(Fine)] olarak ayarlanır. Aşağıdakilerden birini
yapınız:
– Görüntü boyutunu [640(Fine)] dışında bir değere ayarlayınız.
– Bir “Memory Stick PRO Duo” takınız.
TR
Görüntülere tarih eklenemiyor.
•Bu fotoğraf makinesinde görüntülerin üzerine tarih atma özelliği yoktur. “Picture Motion
Browser” kullanarak görüntüleri tarih eklenmiş şekilde yazdırabilir ya da kaydedebilirsiniz.
Çok parlak bir nesneyi çekerken dikey çizgiler görünebilir.
•Leke olayı oluşuyor ve görüntünün üzerinde beyaz, siyah, kırmızı veya mor çizgiler
görünüyor. Bu olay bir arıza değildir.
Görüntüleri izlerken
Fotoğraf makineniz görüntüleri oynatamıyor.
•
(Oynatma) düğmesine basınız (sayfa 12).
•Klasör/dosya adı bilgisayarda değiştirilmiştir.
•Görüntü dosyasının bilgisayarla işlenmesi veya fotoğraf makinenizinkinden farklı bir
modelle kaydedilmesi durumunda, fotoğraf makinenizde oynatma işleminin garantisi
yoktur.
•Fotoğraf makinesi USB modundadır. USB bağlantısını siliniz.
25
Önlemler
[ Fotoğraf makinesini aşağıdaki
yerlerde kullanmayınız/
saklamayınız
•Aşırı sıcak, soğuk ya da nemli yerlerde
Güneş altına park edilmiş arabanın içi gibi
yerlerde fotoğraf makinesinin gövdesi
bozularak arızalanmaya neden olabilir.
•Doğrudan güneş ışığı altında ya da ısı kaynağı
yakınında
Fotoğraf makinesi gövdesinin rengi ya da şekli
bozularak arızalanmaya sebep olabilir.
•Sallanma veya titremeye maruz kalan yerlerde
•Güçlü manyetik yerlerin yakınında
•Kumlu ya da tozlu yerlerde
Fotoğraf makinesinin içine kum ya da toz
girmemesine dikkat ediniz. Bu, fotoğraf
makinesinin arızalanmasına ve bazı
durumlarda bu arızanın onarılmaz boyutlara
ulaşmasına neden olabilir.
[ Taşıma hakkında
Fotoğraf makinesi pantolon ya da eteğinizin
arka cebindeyken sandalye veya başka yerlere
oturmayınız, aksi takdirde fotoğraf makinesi
arızalanabilir ya da zarar görebilir.
[ Temizleme hakkında
LCD ekranı temizleme
Ekran yüzeyini LCD temizleme kitiyle (ürünle
verilmez) silerek parmak izi, toz vb. lekeleri
çıkarınız.
Lensi temizleme
Lensi yumuşak bezle silerek parmak izi, toz vb.
lekeleri çıkarınız.
Fotoğraf makinesi yüzeyini temizleme
Fotoğraf makinesi yüzeyini suyla
nemlendirilmiş yumuşak bezle sildikten sonra
yüzeyi kuru bir bezle silerek temizleyiniz.
Kaplama ya da muhafazaya zarar verebileceği
için aşağıdakileri kullanmayınız.
•Tiner, benzin, alkol, atık bezler, haşarat
defedici ilaç, güneş kremi ya da böcek ilacı, vb.
gibi kimyasal ürünler.
•Yukarıdakilerden biri elinize sürülüyken
fotoğraf makinesine dokunmayınız.
•Fotoğraf makinesini uzun süre lastik ya da
vinil ile temas halinde bırakmayınız.
26
[ Çalıştırma sıcaklıkları hakkında
Fotoğraf makineniz 0°C ila 40°C (32°F ila
104°F) arasındaki sıcaklıklarda kullanılacak
şekilde tasarlanmıştır. Bu aralığın dışında kalan
aşırı soğuk ya da sıcak yerlerde çekim yapılması
önerilmez.
[ Nem yoğuşması hakkında
Fotoğraf makinesi soğuk bir yerden doğrudan
sıcak bir yere getirilirse, fotoğraf makinesinin
içindeki veya dışındaki nem yoğuşabilir. Bu nem
yoğuşması fotoğraf makinesinin arızalanmasına
yol açabilir.
Nem yoğuşması oluşursa
Fotoğraf makinesini kapatıp nemin
buharlaşması için bir saat bekleyiniz. Lensin
içinde nem kalmış şekilde çekim yapmayı
denerseniz, net görüntü kaydedemeyebilirsiniz.
[ Dahili şarj edilebilir yedek pil
hakkında
Bu fotoğraf makinesinde, gücün açık ya da
kapalı olmasından bağımsız olarak tarih, saat ve
diğer ayarların korunması için dahili şarj
edilebilir pil bulunmaktadır.
Bu şarj edilebilir pil, siz fotoğraf makinesini
kullandığınız sürece devamlı olarak şarj edilir.
Fakat, fotoğraf makinesini yalnızca kısa süreler
için kullanırsanız, yavaş yavaş şarjı boşalır ve
fotoğraf makinesini bir ay hiç kullanmazsanız
tamamen şarjı boşalmış olur. Bu durumda,
fotoğraf makinesini kullanmadan önce bu şarj
edilebilir pili şarj etmeye dikkat ediniz.
Ancak, bu şarj edilebilir pil şarj edilmemiş olsa
da tarih ve saati kaydetmediğiniz sürece bu
fotoğraf makinesini hala kullanabilirsiniz.
Dahili şarj edilebilir yedek pilin şarj
yöntemi
Şarj edilmiş pil takımını fotoğraf makinesine
takın ve ardından fotoğraf makinesini kapalı
durumda en az 24 saat bırakın.
Özellikler
Fotoğraf Makinesi
[Sistem]
BCCSG/BCCSGB/BCCSGC pil
şarj cihazı
Görüntü aygıtı: 7,18 mm (1/2,5 tip) renk CCD,
Birincil renk filtresi
Fotoğraf makinesinin toplam piksel sayısı:
Yaklaşık 8 286 000 piksel
Fotoğraf makinesinin etkili piksel sayısı:
Yaklaşık 8 083 000 piksel
Lens: Carl Zeiss VarioTessar 5× zum lensi f =
5,8 – 29,0 mm (35 mm fotoğraf makinesine
dönüştürüldüğünde 35 – 175 mm)
F3,5 – 4,4
Pozlama kontrolü: Otomatik pozlama, Sahne
Seçimi (9 mod)
Beyaz dengesi: Otomatik, Gün ışığı, Bulutlu,
Floresan 1, Floresan 2, Floresan 3, Ampul,
Flaş
Dosya formatı (DCF uyumlu):
Hareketsiz görüntüler: Exif Ver. 2.21 JPEG
uyumlu, DPOF uyumlu
Filmler: MPEG1 uyumlu (Stereo değil)
Kayıt ortamı: Dahili Bellek (yaklaşık 31 MB),
“Memory Stick Duo”
Flaş: Flaş aralığı (Otomatiğe ayarlı ISO (Tavsiye
Edilen Pozlama İndeksi)): yaklaşık 0,1 3,7
m (4 inç 12 fit 1 3/4 inç) (W)/yaklaşık 0,8 2,9 m (2 fit 7 1/2 inç 9 fit 6 1/4 inç) (T)
Güç gereksinimleri: AC 100 V 240 V,
50/60 Hz, 2 W (BCCSG/BCCSGC)/
2,6 W (BCCSGB)
Çıkış voltajı: DC 4,2 V, 0,25 A
Çalışma sıcaklığı: 0 ila 40°C (32 ila 104°F) arası
Saklama sıcaklığı: 20 ila +60°C (4 ila +140°F)
arası
Ölçüler: Yaklaşık 62×24×91 mm (2 1/2×
31/32×3 5/8 inç) (G/Y/D)
Ağırlık: Yaklaşık 75 g (2,7 oz)
[Giriş ve Çıkış konektörleri]
•
Birden çok konektör:
Video çıkışı
Ses çıkışı (mono)
USB iletişimi
USB iletişimi:
HiSpeed USB (USB 2.0 uyumlu)
[LCD ekran]
LCD panel: 7,5 cm (3,0 tip) TFT sürücü
Toplam nokta sayısı: 230 400 (960×240) nokta
[Güç, genel]
Güç:
Şarj edilebilir pil takımı NPBG1, 3,6V
ACLS5K AC Adaptörü (ürünle verilmez),
4,2 V
Güç tüketimi (çekim sırasında): 1,1 W
Çalışma sıcaklığı: 0 ila 40°C (32 ila 104°F) arası
Saklama sıcaklığı: –20 ila +60°C (–4 ila
+140°F) arası
Ölçüler: 91,8×59,2×22,3 mm (3 5/8×2 3/8×29/
32 inç) (G/Y/D, çıkıntılar hariç)
Ağırlık: Yaklaşık 172 g (6,1 oz) (NPBG1 pil
takımı ve bilek askısı, vb. dahil)
Mikrofon: Stereo değil
Hoparlör: Stereo değil
Exif Print: Uyumlu
PRINT Image Matching III: Uyumlu
PictBridge: Uyumlu
Şarj edilebilir pil takımı NPBG1
Kullanılan pil: Lityum iyon pil
Maksimum voltaj: DC 4,2 V
Nominal voltaj: DC 3,6 V
Kapasite: 3,4 Wh (960 mAh)
Tasarım ve özellikler haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
TR
Ticari markalar
, Sony Corporation'ın ticari
markasıdır.
•“Memory Stick”,
, “Memory Stick
PRO”,
, “Memory Stick
Duo”,
, “Memory Stick
PRO Duo”,
,
“Memory Stick Micro”, “MagicGate” ve
Sony Corporation'ın ticari
markalarıdır.
•Microsoft, Windows, Windows Vista ve
DirectX Microsoft Corporation'ın Birleşik
Devletlerdeki ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli
ticari markaları ya da ticari markalarıdır.
•Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac ve eMac, Apple
Inc.'in ticari markaları ya da kayıtlı ticari
markalarıdır.
•Intel, MMX ve Pentium, Intel Corporation'ın
ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.
•Google, Google Inc.'in kayıtlı ticari
markasıdır.
•Tüm bunlara ek olarak, bu kılavuzda
kullanılan sistem ve ürün adları genellikle ilgili
geliştirici veya üreticilere ait ticari markaları
veya kayıtlı ticari markalardır. Ancak, bu
kılavuzda ™ ya da ® işaretleri her durumda
kullanılmamıştır.
27
Uygunluk beyanı, üretici firmanın yetkili
kılmış olduğu, Environmental &
Product Compliance Europe (EPCE)
Sony International (Europe) GmbH
(Stuttgart Technology Center)
tarafından yapılmaktadır.
Environmental & Product Compliance
Europe (EPCE) Sony International
(Europe) GmbH
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany
Tel : (0)71158580,
Fax : (0)7115858488
URL of EU DoC Database :
http://www.compliance.sony.de/
Üretici Firma:
Sony Corporation
171 Konan, Minatoku,
Tokyo, 1080075 Japan
Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel:
0216531 98 00
Faks: 0216474 04 77
email: [email protected]
28
SONY YETKİLİ SERVİSLERİ
ADANA CENGİZ ELEKTRONİK (322) 2251587/ADIYAMAN STAR ELEKTRONİK
(416) 2165383/ANKARA (Anıttepe) BİLGİLİ ELEKTRONİK (312) 2308382,
(Mamak) FİLİZ ELEKTRONİK (312) 3689834, (Aydınlıkevler) DUZOLLAR
ELEKTRONİK (312) 3169852/ANTALYA NECMİ ELK.SAN.TİC. LTD. ŞTİ. (242)
3451374, EKEN ELEKTRONİK (242) 3124242, (Alanya) ERTUNÇ ELEKTRONİK
(242) 5136314/BURSA RMS MERKEZ ELK. LTD. (224) 2233151, UFO ELKT. MÜH.
TİC. LTD. ŞTİ. (224) 2341192/ÇANAKKALE GÜVEN ELEKTRONİK (286) 2173618/
DENİZLİ MAVİ ELK. LTD. ŞTİ. (258) 2421749/DİYARBAKIR TELEVİZYON
HASTANESİ (412) 2236869/EDİRNE UÇKUN ELEKTRONİK (284) 2121440/
ESKİŞEHİR GÖRGÜN ELEKTRONİK (222) 2265626/ERZURUM ELEKTRONAL TİC.
(442) 2130528/GAZİANTEP İBRAHİM SERİN (342) 2153545/GİRESUN ÖZEN
ELEKTRONİK (454) 2168161/HATAY ZEKİ ELEKTRONİK (326) 2210597/İÇEL
SEDAFON ELK.S.T.LTD. ŞTİ. (324) 3227655/İSTANBUL (Moda) SENTEZ
ELK.S.T.LTD. ŞTİ. (216) 4145250, (Göztepe) İTEM LTD. ŞTİ. (216) 5664888,
(Üsküdar) BURCU ELEKTRONİK (216) 5536929, (Şişli) VEBE ELK.SN.TC.LT.ŞTİ.
(212) 2336778, (1.Levent) AVE ELEKTRONİK (212) 2823469, (Maçka) MEKEL
ELEKTRONİK (212) 2604677, (Fatih) CİHAN ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (212)
5317001, (Bakırköy) VİP VİDEO ELK. TİC. LTD. ŞTİ. (212) 5705868, (Bakırköy)
MEST ELK.SAN.TİC.LTD (212) 5438242, (Beşiktaş) P.M. ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.
(212) 2275247, (Florya) AVC ELK. LTD. ŞTİ. (212) 5740426/İZMİR (Alsancak)
ASİL1 ELK.SR.T.LTD. ŞTİ. (232) 463 34 12, (Hatay) ASİL2 ELK.SR.T.LTD. ŞTİ.
(232) 2288310, (Karşıyaka) TEKNİK TV.ELK.LTD. ŞTİ. (232) 3696175, (Güzelyalı)
AYES ELEKTRONİK (232) 2464044/KAYSERİ ÇAĞDAŞ ELEKTRONİK (352)
2222627/KOCAELİ TEKNİK TV. (262) 3223368, (Gebze) ŞAHİN ELK.TİC. SAN
LTD. ŞTİ. (262) 6431458/KONYA DENİZ ELEKTRONİK (332) 3501735, ÖZEL
ELEKTRONİK (332) 3514425/MALATYA GÜRBÜZ ELEKTRONİK (422) 3250460/
MARDİN (Nusaybin) ÇİFTSÜREN ELK. PAZ. LTD. (482) 4153592/MUĞLA
(Marmaris) MTM SERVICE (252) 4126217/RİZE METE ELEKTRONİK (464)
2120078/SAKARYA İSMAİL SENOGLU (264) 2714704/SAMSUN YALIM
ELEKTRONİK (362) 2334883/SİİRT İSMET ELEKTRONİK (484) 2245724/SİVAS
CAN ELEKTRONİK (346) 2230015/TRABZON LİDER ELEKTRONİK (462) 3232641/
ZONGULDAK ÖZDEMİRLER TV. (372) 3167044
TR
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.
Aköz İş Merkezi Kısıklı Caddesi No:16 Altunizade/İstanbul (216) 531 98 50
29
Eλληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην
εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή
υγρασία.
[ Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού &
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με
ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αντικαταστήστε την μπαταρία του ίιου
τύπου. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να
προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Για τους πελάτες στην
Ευρώπη
Το προϊν αυτ έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί
τι συμμορφούται με τα ρια που
καθορίζονται απ την Οδηγία περί
ηλεκτρομαγνητικής συμβαττητας για χρήση
καλωδίων σύνδεσης μήκους μικρτερου απ
3 μέτρα (9,8 πδια).
[ Προσοχή
Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις
συγκεκριμένες συχντητες ενδέχεται να
επηρεάσουν την εικνα και τον ήχο της
μονάδας.
[ Σημείωση
Σε περίπτωση που διακοπεί η διαδικασία
μεταφοράς δεδομένων (αποτυχία) λγω
στατικού ηλεκτρισμού ή
ηλεκτρομαγνητισμού, επανεκκινήστε την
εφαρμογή ή αποσυνδέστε και επανασυνδέστε
το καλώδιο επικοινωνίας (καλώδιο USB,
κλπ.).
2
Το σύ'βολο αυτ επάνω στο προϊν ή στη
συσκευασία του ση'αίνει τι το προϊν δεν
πρέπει να πεταχτεί 'αζί 'ε τα οικιακά
απορρί''ατα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε
ένα κατάλληλο ση'είο συλλογής
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού
προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε τι
το προϊν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην
πρληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων
στο περιβάλλον και την υγεία. Η
ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην
εξοικονμηση φυσικών πρων. Για
περισστερες πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊντος,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις
υπηρεσίες καθαριτητας του δήμου σας ή το
κατάστημα που αγοράσατε το προϊν.
Πίνακας περιεχομένων
Σημειώσεις για τον τρπο χρήσης της κάμερας ................................. 4
Πρώτα βήματα ................................................................................. 6
Έλεγχος των παρεχμενων εξαρτημάτων .......................................... 6
1 Προετοιμασία της μπαταρίας ............................................................. 7
2 Τοποθέτηση της μπαταρίας/ενς "Memory Stick Duo"
(δεν παρέχεται) ...................................................................................... 8
3 Ενεργοποίηση της κάμερας/ρύθμιση του ρολογιού ...................... 10
Εύκολη φωτογράφηση εικ1νων (Λειτουργία αυτ1ματης
ρύθμισης) ....................................................................................... 11
Ζουμ/Φλας/Μάκρο/Χρονοδιακπτης/Οθνη ...................................... 12
Προβολή/διαγραφή εικ1νων ......................................................... 13
Εκμάθηση των διαφ1ρων λειτουργιών – HOME/Μενού ............ 15
Χρήση της οθνης HOME .................................................................... 15
Αντικείμενα οθνης HOME ................................................................. 16
Χρήση των αντικειμένων του μενού .................................................. 17
Αντικείμενα μενού ............................................................................... 18
GR
Χρήση του υπολογιστή σας .......................................................... 20
Υποστηριζμενα λειτουργικά συστήματα για τη σύνδεση USB και
λογισμικ εφαρμογής (παρέχεται) ..................................................... 20
Προβολή "Εγχειρίδιο του Cyber-shot" ή "Οδηγς Cyber-shot για
προχωρημένους" ................................................................................. 21
Ενδείξεις στην οθ1νη ................................................................... 22
Διάρκεια ζωής μπαταρίας και χωρητικ1τητα μνήμης ................ 24
Διάρκεια ζωής μπαταρίας και αριθμς εικνων που μπορούν να
εγγραφούν/προβληθούν ...................................................................... 24
Αριθμς ακίνητων εικνων και χρνος εγγραφής ταινιών .............. 25
Αντιμετώπιση προβλημάτων ........................................................ 26
Μπαταρία και τροφοδοσία ................................................................... 26
Λήψη ακίνητων εικνων/ταινιών ......................................................... 27
Προβολή εικνων ................................................................................. 28
Προφυλάξεις .................................................................................. 29
Προδιαγραφές ............................................................................... 31
3
Σημειώσεις για τον τρ1πο χρήσης της κάμερας
[ Δημιουργία αντιγράφου
ασφαλείας της εσωτερικής
μνήμης και του "Memory Stick
Duo"
4
Μην απενεργοποιείτε την κάμερα και μην
αφαιρείτε τη μπαταρία ή το "Memory Stick
Duo" σο είναι αναμμένη η λυχνία
πρσβασης, γιατί ενδέχεται να
καταστραφούν τα δεδομένα της εσωτερικής
μνήμης ή του "Memory Stick Duo".
Προστατεύετε τα δεδομένα σας
δημιουργώντας αντίγραφα ασφαλείας.
• Μην ανακινείτε ή χτυπάτε την κάμερα.
Εκτς απ την πρκληση βλαβών και την
αδυναμία εγγραφής εικνων, ενδέχεται να
αχρηστευτεί το μέσον εγγραφής και να
καταστραφούν ή να χαθούν τα δεδομένα
εικνας.
• Καθαρίζετε την επιφάνεια του φλας πριν
απ τη χρήση. Η θερμτητα της εκπομπής
του φλας ενδέχεται να προκαλέσει τον
αποχρωματισμ ή την επικλληση της
σκνης στην επιφάνεια του φλας που έχει
ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή εκπομπή
φωτς.
[ Σημειώσεις σχετικά με την
εγγραφή/αναπαραγωγή
[ Σημειώσεις σχετικά με την οθ1νη
LCD
• Πριν την εγγραφή, πραγματοποιήστε μια
δοκιμαστική εγγραφή για να βεβαιωθείτε
τι η κάμερα λειτουργεί κανονικά.
• Η κάμερα δεν είναι αδιάβροχη ούτε
διαθέτει προστασία κατά της σκνης.
Διαβάστε τις “Προφυλάξεις” (σελίδα 29)
πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα.
• Προσέξτε μην βραχεί η κάμερα. Εάν
εισέλθει νερ στο εσωτερικ της κάμερας,
ενδέχεται να προκληθούν βλάβες, που σε
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι
ανεπανρθωτες.
• Μην στρέφετε την κάμερα προς τον ήλιο ή
άλλο έντονο φως. Ενδέχεται να προκληθεί
βλάβη στην κάμερα.
• Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα κοντά σε
σημεία εκπομπής ισχυρών ραδιοκυμάτων ή
ακτινοβολίας. Ενδέχεται να προκληθεί
βλάβη στις λειτουργίες εγγραφής ή
αναπαραγωγής της κάμερας.
• Εάν χρησιμοποιείτε την κάμερα σε σημεία
με άμμο ή σκνη, ενδέχεται να προκληθεί
δυσλειτουργία.
• Σε περίπτωση συμπύκνωσης υγρασίας,
απομακρύνετέ την πριν χρησιμοποιήσετε
την κάμερα (σελίδα 29).
• Η οθνη LCD κατασκευάζεται
χρησιμοποιώντας τεχνολογία εξαιρετικά
μεγάλης ακριβείας έτσι ώστε πάνω απ
99,99% των pixels να είναι λειτουργικά
διαθέσιμα για αποτελεσματική χρήση.
Παρλα αυτά μως, μπορεί να υπάρξουν
μερικές μικρές μαύρες ή/και φωτεινές
κουκκίδες (με λευκ, κκκινο, μπλε ή
πράσινο χρώμα) που εμφανίζονται διαρκώς
στην οθνη LCD. Οι κουκκίδες αυτές είναι
φυσιολογικές στη διαδικασία κατασκευής
και δεν επηρεάζουν την εγγραφή με κανένα
τρπο.
[ Πληροφορίες σχετικά με τη
συμβατ1τητα των δεδομένων
εικ1νας
• Αυτή η κάμερα συμμορφώνεται με το
παγκσμιο πρτυπο DCF (Design rule for
Camera File system) πως έχει καθιερωθεί
απ το JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Δεν διασφαλίζεται η αναπαραγωγή
εικνων που έχουν εγγραφεί
χρησιμοποιώντας την κάμερα σε άλλον
εξοπλισμ καθώς και η αναπαραγωγή
εικνων που έχουν εγγραφεί
χρησιμοποιώντας άλλον εξοπλισμ στην
κάμερα.
[ Προειδοποίηση για τα
πνευματικά δικαιώματα
Τα τηλεοπτικά προγράμματα, οι ταινίες, οι
βιντεοκασέτες ή άλλο υλικ ενδέχεται να
προστατεύονται απ πνευματικά
δικαιώματα. Η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή
τέτοιου υλικού ενδέχεται να είναι αντίθετη με
τις διατάξεις της νομοθεσίας περί
πνευματικών δικαιωμάτων.
[ Δεν καταβάλλεται καμία
αποζημίωση για το περιεχ1μενο
των εγγραφών
Δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση για το
περιεχμενο των εγγραφών σε περίπτωση
που η εγγραφή ή η αναπαραγωγή δεν είναι
δυνατή λγω βλάβης της κάμερας ή των
μέσων εγγραφής κλπ.
GR
5
Πρώτα βήματα
Έλεγχος των παρεχ1μενων εξαρτημάτων
• Φορτιστής μπαταρίας BC-CSG/
BC-CSGB/BC-CSGC (1)
• Καλώδιο USB, A/V για ακροδέκτη
πολλαπλής χρήσης (1)
• Λουράκι καρπού (1)
• Καλώδιο τροφοδοσίας (1)
(δεν παρέχεται στις ΗΠΑ και τον
Καναδά)
• Επαναφορτιζμενη μπαταρία NP-BG1
(1)/Θήκη μπαταρίας (1)
Συνδέστε το λουράκι και περάστε το
απ το χέρι σας, για να αποφύγετε
την πρκληση βλάβης της κάμερας
σε περίπτωση πτώσης ΟΛΠ.
6
• CD-ROM (Λογισμικ εφαρμογής Cybershot/"Εγχειρίδιο του Cyber-shot"/
"Οδηγς Cyber-shot για
προχωρημένους") (1)
• Εγχειρίδιο χρήσης (το παρν εγχειρίδιο)
(1)
Γάντζος
1 Προετοιμασία της μπαταρίας
Για πελάτες στις Η.Π.Α. και
τον Καναδά
Βύσμα
Για πελάτες σε άλλες χώρες εκτς απ τις
Η.Π.Α. και τον Καναδά
ɟ
ɟ
Λυχνία
CHARGE
Λυχνία CHARGE
Καλώδιο τροφοδοσίας
1 Τοποθετήστε την μπαταρία στο φορτιστή μπαταρίας.
2 Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας στην πρίζα.
GR
Η λυχνία CHARGE ανάβει και ξεκινά η φρτιση.
@ταν σβήσει η λυχνία CHARGE, η φρτιση έχει ολοκληρωθεί (πρακτική φρτιση).
Εάν συνεχίσετε να φορτίζετε τη μπαταρία για περίπου μία ώρα ακμα (μέχρι να φορτιστεί
πλήρως), η διάρκεια της μπαταρίας είναι ελαφρώς μεγαλύτερη.
[ Χρ1νος φ1ρτισης
Χρνος πλήρους φρτισης
Χρνος πρακτικής φρτισης
Περίπου 330 λεπτά
Περίπου 270 λεπτά
• Χρνος που απαιτείται για τη φρτιση μιας εντελώς άδειας μπαταρία σε θερμοκρασία 25°C. Η
διαδικασία φρτισης ενδέχεται να διαρκέσει περισστερο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή
συνθήκες.
• Ανατρέξτε στη σελίδα 24 για τον αριθμ των εικνων που μπορούν να εγγραφούν.
• Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας σε μια κοντινή πρίζα.
• Ακμα και αν η λυχνία CHARGE δεν είναι αναμμένη, ο φορτιστής μπαταριών δεν
αποσυνδέεται απ την τροφοδοσία εναλλασσμενου ρεύματος (πρίζα τοίχου), εφσον είναι
συνδεδεμένος στο ρευματοδτη (πρίζα τοίχου). Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρβλημα κατά
τη χρήση του φορτιστή μπαταριών, διακψτε αμέσως την παροχή ρεύματος, αποσυνδέοντας το
βύσμα απ το ρευματοδτη (πρίζα τοίχου).
• @ταν ολοκληρωθεί η φρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας απ την πρίζα και
αφαιρέστε τη μπαταρία απ το φορτιστή μπαταρίας.
• Έχει σχεδιαστεί για χρήση με συμβατές μπαταρίες της Sony.
7
2 Τοποθέτηση της μπαταρίας/εν1ς "Memory Stick
Duo" (δεν παρέχεται)
ɟ Τοποθετήστε το
Κάλυμμα μπαταρίας/
"Memory Stick Duo"
"Memory Stick Duo" με
τη μπροστινή πλευρά
στραμμένη προς την
οθνη LCD.
ɠ
Τοποθετήστε την
μπαταρία ενώ
πιέζετε το κουμπί
εξδου μπαταρίας
με την άκρη της
μπαταρίας.
1 Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας/ "Memory Stick Duo".
2 Τοποθετήστε πλήρως το "Memory Stick Duo" (δεν παρέχεται) μέχρι να
ασφαλίσει στη θέση του.
3 Τοποθετήστε τη μπαταρία.
4 Κλείστε το κάλυμμα μπαταρίας / "Memory Stick Duo".
[ Bταν δεν έχει εισαχθεί "Memory Stick Duo"
Η κάμερα χρησιμοποιεί την εσωτερική μνήμη για την εγγραφή/αναπαραγωγή
εικνων (περίπου 31 MB).
8
[ Για να ελέγξετε το χρ2νο μπαταρίας που απομένει
Πατήστε το κουμπί POWER για να ενεργοποιήσετε την κάμερα και να ελέγξετε το
υπλοιπο της μπαταρίας στην οθνη LCD.
Ένδειξη
υπ2λοιπης
διάρκειας
μπαταρίας
Επεξήγηση
υπ2λοιπης
διάρκειας
μπαταρίας
Επαρκής
ισχύς
μπαταρίας
Η
μπαταρία
είναι
σχεδν
πλήρως
φορτισμένη
Η
μπαταρία
είναι
μισογεμάτη
Το επίπεδο
της
μπαταρίας
είναι
χαμηλ, η
εγγραφή/
αναπαραγ
ωγή θα
διακοπεί
σύντομα.
Αντικαταστήστε τη
μπαταρία με μια
πλήρως φορτισμένη
μπαταρία, ή
φορτίστε τη.
(Αναβοσβήνει η
λυχνία
προειδοποίησης.)
• Χρειάζεται περίπου ένα λεπτ για να εμφανιστεί η σωστή ένδειξη υπλοιπης διάρκειας
μπαταρίας.
• Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η ένδειξη υπλοιπης διάρκειας μπαταρίας που εμφανίζεται
ενδέχεται να μην είναι σωστή.
• Η οθνη ρύθμισης ρολογιού εμφανίζεται ταν η κάμερα ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά
(σελίδα 10).
GR
[ Για να αφαιρέσετε τη μπαταρία/το"Memory Stick Duo"
Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας/"Memory Stick Duo".
"Memory Stick Duo"
Μπαταρία
Βεβαιωθείτε τι η λυχνία
πρ2σβασης δεν είναι αναμμένη και
πιέστε προς τα μέσα το "Memory
Stick Duo".
Σύρετε το κουμπί εξ2δου
μπαταρίας.
Προσέξτε μην πέσει κάτω
τη μπαταρία.
• Μην αφαιρείτε ποτέ τη μπαταρία/το "Memory Stick Duo" ταν είναι αναμμένη η λυχνία
πρσβασης. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα δεδομένα του "Memory Stick Duo".
9
3 Ενεργοποίηση της κάμερας/ρύθμιση του ρολογιού
Κουμπί POWER
Κάλυμμα φακού
ɟ Κουμπί ελέγχου
1
2
Κουμπί HOME
3
Κουμπί z
1 Πατήστε το κουμπί POWER ή σύρετε το κάλυμμα του φακού προς τα κάτω.
2 Ρυθμίστε το ρολ2ι χρησιμοποιώντας το κουμπί ελέγχου.
1 Επιλέξτε τη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
v/V, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί z.
2 Επιλέξτε κάθε αντικείμενο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά b/B, ρυθμίστε την
αριθμητική τιμή με τα κουμπιά v/V, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί z.
3 Επιλέξτε [OK] και, στη συνέχεια, πιέστε z.
[ Για να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα
Πατήστε το κουμπί HOME και επιλέξτε [
(σελίδα 15).
Ρυθμίσεις ρολογιού] στις
(Ρυθμίσεις)
[ Bταν ενεργοποιείτε την κάμερα
• ?ταν τοποθετηθεί η μπαταρία στην κάμερα, ίσως χρειαστεί λίγη ώρα έως του γίνει δυνατή η
λειτουργία.
• ?ταν η κάμερα λειτουργεί με ρεύμα μπαταρίας και δεν χρησιμοποιείτε την κάμερα για τρία
περίπου λεπτά, η κάμερα απενεργοποιείται αυτματα για να αποφευχθεί η εξάντληση των
μπαταριών (Λειτουργία αυτματης απενεργοποίησης).
10
Εύκολη φωτογράφηση εικ1νων
(Λειτουργία αυτ1ματης ρύθμισης)
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για τη λήψη φωτογραφιών.
ɠ Κουμπί κλείστρου
Μικρφωνο
Φλας Λυχνία αυτματου
χρονοδιακπτη
Κουμπί ζουμ
Κουμπί MENU
Κουμπί ελέγχου
Υποδοχή
τριπδου (κάτω
μέρος)
Κάλυμμα φακού
Φακς
Κουμπί HOME
Κουμπί DISP
Κουμπί φλας
Κουμπί μάκρο
Κουμπί χρονοδιακπτη
1 Σύρετε το κάλυμμα του φακού προς τα κάτω.
2 Κρατήστε την κάμερα σταθερή, στηρίζοντας τους βραχίονές σας στα
GR
πλευρά σας.
Τοποθετήστε το
θέμα στο κέντρο
του πλαισίου
εστίασης.
3 Φωτογραφήστε με το κουμπί του κλείστρου.
Ακίνητη φωτογραφία:
1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο
το κουμπί του κλείστρου έως τη
μέση της διαδρομής για να
εστιάσετε.
Η ένδειξη z (κλείδωμα AE/AF)
(πράσινη) αναβοσβήνει, ακούγεται
ένας ήχος μπιπ, η ένδειξη παύει να
αναβοσβήνει και παραμένει
αναμμένη.
Ένδειξη κλειδώματος AE/AF
2 Πατήστε το κουμπί του
κλείστρου μέχρι τέρμα.
Ακούγεται ο ήχος κλείστρου.
Κινούμενη εικ
να:
Πατήστε το κουμπί HOME και επιλέξτε [
(σελίδα 15).
Λειτουργία ταινίας] στις
(Λήψη)
11
Ζουμ/Φλας/Μάκρο/Χρονοδιακ2πτης/Οθ2νη
[
Χρήση του ζουμ
Πατήστε το κουμπί
για ζουμ και το
κουμπί
για να ακυρώσετε το ζουμ.
[
Φλας (Επιλέξτε μια λειτουργία
φλας για ακίνητες εικ2νες)
Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
B ( ) στο κουμπί ελέγχου μέχρι να
επιλεγεί η επιθυμητή λειτουργία.
: Αυτματο φλας
Στροβοσκοπικς φωτισμς ταν δεν
υπάρχει επαρκής φωτισμς ή φωτισμς
φντου (προεπιλεγμένη ρύθμιση)
: Αναγκαστική ενεργοποίηση φλας
SL : Αργς συγχρονισμς (Αναγκαστική
ενεργοποίηση φλας)
Η ταχύτητα του κλείστρου είναι χαμηλή
σε σκοτεινά μέρη για ευκρινή
φωτογράφιση του φντου που είναι εκτς
της φωτεινής δέσμης του φλας.
: Φλας απενεργοποιημένο
[
Μάκρο/κοντινή εστίαση
(Φωτογράφηση κοντινού πλάνου)
Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
b ( ) στο κουμπί ελέγχου μέχρι να
επιλεγεί η επιθυμητή λειτουργία.
: Μάκρο απενεργ.
: Μάκρο ενέργ. (Πλευρά W: Περίπου
8 εκ ή περισστερο, πλευρά T: Περίπου
80 εκ ή περισστερο)
: Ενεργ/μένη κοντινή λήψη
(Κλειδωμένο στην πλευρά W: Περίπου 1
έως 20 εκ)
[
Χρήση του αυτ2ματου
χρονοδιακ2πτη
Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
V ( ) στο κουμπί ελέγχου μέχρι να
επιλεγεί η επιθυμητή λειτουργία.
12
: Χωρίς χρήση του αυτματου
χρονοδιακπτη
: Ρύθμιση καθυστέρησης 10
δευτερολέπτων στον αυτματο
χρονοδιακπτη
: Ρύθμιση καθυστέρησης 2
δευτερολέπτων στον αυτματο
χρονοδιακπτη
Πατήστε το κουμπί του κλείστρου, η
λυχνία αυτματου χρονοδιακπτη
αναβοσβήνει, και ένας ήχος μπιπ
ακούγεται μέχρι να λειτουργήσει το
κλείστρο.
[ DISP Αλλαγή εμφάνισης της
οθ2νης
Πατήστε το κουμπί v (DISP) στο
κουμπί ελέγχου.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί
v (DISP), η εμφάνιση της οθνης
αλλάζει ως εξής.
Αύξηση φωτειντητας φωτισμού
φντου της οθνης LCD
r
Ενεργοποίηση ιστογράμματος
r
Απενεργοποίηση ενδείξεων
r
Ενεργοποίηση ενδείξεων
Προβολή/διαγραφή εικ1νων
Κουμπί
(Ευρετήριο)/ (Ζουμ
αναπαραγωγής)
Κουμπί
(Αναπαραγωγή)
Κουμπί
(Ζουμ
αναπαραγωγής)
Κουμπί MENU
ɟ Κουμπί ελέγχου
Θύρα πολλαπλών
συνδέσεων
(στο κάτω μέρος)
1 Πατήστε το κουμπί
Κουμπί HOME
(Αναπαραγωγή).
Αν πατήσετε το κουμπί
ταν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη, η κάμερα ενεργοποιείται
αυτματα στη λειτουργία αναπαραγωγής. Για να μεταβείτε στη λειτουργία φωτογράφησης,
πατήστε ξανά το κουμπί
.
2 Επιλέξτε μια εικ1να χρησιμοποιώντας τα κουμπιά b/B στο κουμπί ελέγχου.
GR
Κινούμενη εικ
να:
Πατήστε το κουμπί z για να αναπαράγετε κινούμενες εικνες. (Πατήστε πάλι το κουμπί z
για να διακψετε την αναπαραγωγή.)
Πατήστε το κουμπί b/B για κίνηση προς τα πίσω/γρήγορα εμπρς. (Πατήστε το κουμπί z για
να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή.)
Πατήστε το κουμπί V για να εμφανιστεί η οθνη ελέγχου έντασης και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί b/B για να ρυθμίσετε την ένταση.
[ Για να διαγράψετε εικ1νες
1 Εμφανίστε την εικνα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε το κουμπί MENU.
2 Επιλέξτε (Διαγραφή) με το κουμπί v και επιλέξτε [Εικνας αυτής] με τα κουμπιά
b/B και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί z.
3 Επιλέξτε [OK] με το κουμπί v, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί z.
[
Για να προβάλλετε μια μεγεθυσμένη εικ1να (ζουμ αναπαραγωγής)
Πατήστε το κουμπί
ενώ εμφανίζεται μια ακίνητη εικνα.
Για να ακυρώσετε το ζουμ, πατήστε .
Για τη ρύθμιση της αναλογίας: v/V/b/B
Για την ακύρωση του ζουμ αναπαραγωγής: z
13
[
Προβολή οθ2νης ευρετηρίου
Πατήστε το κουμπί
για να εμφανιστεί η οθνη ευρετηρίου κατά την εμφάνιση μιας
ακίνητης εικνας.
Στη συνέχεια, επιλέξτε μια εικνα με τα κουμπιά v/V/b/B.
Για να επιστρέψετε στην οθνη απεικνισης μιας εικνας, πατήστε το κουμπί z.
• Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην οθνη ευρετηρίου επιλέγοντας [
Εμφάνιση ευρετηρίου]
στην οθνη HOME.
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί
, αλλάζει ο αριθμς των εικνων στην οθνη ευρετηρίου.
[ Για να διαγράψετε εικ2νες στη λειτουργία ευρετηρίου
1 Πατήστε το κουμπί MENU ενώ εμφανίζεται η οθνη ευρετηρίου.
2 Επιλέξτε [Διαγραφή] με το κουμπί v και επιλέξτε [Πολλαπλές εικνες] με τα
κουμπιά b/B και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί z.
3 Επιλέξτε την εικνα που θέλετε να διαγράψετε με τα κουμπιά v/V/b/B και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί z.
Επιλέγεται η ένδειξη
στο πλαίσιο ελέγχου της εικνας.
Για να ακυρώσετε μια επιλογή, επιλέξτε μια εικνα που έχετε επιλέξει για διαγραφή και
πατήστε ξανά το κουμπί z.
4 Πιέστε MENU, επιλέξτε [OK] με το v και, στη συνέχεια, πιέστε z.
• Για να διαγράψετε λες τις εικνες σε ένα φάκελο, επιλέξτε [?λα σε αυτ το φάκελο] και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί z στο βήμα 2.
[ Για να εκτελέσετε αναπαραγωγή μιας σειράς εικ2νων (Παρουσίαση
διαφανειών)
Επιλέξτε [ Παρουσίαση] στην
(Προβολή εικνων) στην οθνη HOME και στη
συνέχεια επιλέξτε [Έναρξη] με το κουμπί v και πατήστε το κουμπί z.
[ Για να προβάλετε εικ2νες σε οθ2νη τηλε2ρασης
Συνδέστε την κάμερα στην τηλεραση χρησιμοποιώντας το καλώδιο ακροδέκτη
πολλαπλής χρήσης (παρέχεται).
Προς θύρα πολλαπλής
σύνδεσης
Καλώδιο ακροδέκτη πολλαπλής χρήσης
14
Προς υποδοχές εισδου
ήχου/βίντεο
Εκμάθηση των διαφ1ρων λειτουργιών –
HOME/Μενού
Χρήση της οθ1νης HOME
Η οθνη HOME είναι η οθνη εκκίνησης για λες τις λειτουργίες της κάμερας.
Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία φωτογράφησης ή τη λειτουργία αναπαραγωγής
ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απ την οθνη HOME.
Κουμπί z
Κουμπί ελέγχου
Κουμπί HOME
GR
1 Πατήστε το κουμπί HOME για να εμφανιστεί η οθ1νη HOME.
Κατηγορία
Αντικείμενο
Οδηγς
2
3
Επιλέξτε μια κατηγορία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά b/B.
Επιλέξτε ένα στοιχείο με το v/V και, στη συνέχεια, πιέστε z.
[ Bταν επιλέγετε την κατηγορία
(Διαχείριση μνήμης) ή
(Ρυθμίσεις)
1 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε με το v/V.
• Αυτή η διαδικασία απαιτείται μνο ταν έχετε επιλέξει
(Ρυθμίσεις).
2 Μετακινήστε το πλαίσιο με το κουμπί B και επιλέξτε μια ρύθμιση με τα κουμπιά
v/V και στη συνέχεια πατήστε z.
3 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση με τα κουμπιά v/V και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί z.
15
Για λεπτομέρειες για τη λειτουργία 1 σελίδα 15
Αντικείμενα οθ1νης HOME
Οι παρακάτω κατηγορίες και αντικείμενα εμφανίζονται ταν πατάτε το κουμπί
HOME.
Στο πεδίο του οδηγού στην οθνη, εμφανίζεται μια περιγραφή της επιλεγμένης
κατηγορίας ή του επιλεγμένου αντικειμένου.
Κατηγορία
Αντικείμενα
Λήψη
Αυτματη προσαρμογή
Επιλογή σκηνικού
Αυτματο πργραμμα
Λειτουργία ταινίας
Προβολή εικ1νων
Μία εικνα
Εμφάνιση ευρετηρίου
Παρουσίαση
Εκτύπωση, άλλο
Εκτύπωση
Εργαλείο μουσικής
Λήψη μουσικής
Μορφή μουσικής
Διαχείριση μνήμης Εργαλείο μνήμης
Εργαλείο Memory Stick
Διαμρφωση
Δημιουρ φακέλ ΕΓΓ
Αλλαγή φακέλ ΕΓΓ Αντιγραφή
Εργαλείο εσωτερικής μνήμης
Διαμρφωση
Ρυθμίσεις
Κύριες ρυθμίσεις
Κύριες ρυθμίσεις 1
Μπιπ
Αρχικοποίηση
Κύριες ρυθμίσεις 2
Σύνδεση USB
Έξοδος βίντεο
Οδηγς λειτουργίας
COMPONENT
Ρυθμίσεις λήψης
Ρυθμίσεις λήψης 1
Φωτισμς AF
Γραμμή πλέγματος
Λειτουργία AF
Ψηφιακ ζουμ
Ρυθμίσεις λήψης 2
Αυτμ προσανατολ Αυτμ ανασκπηση
Ρυθμίσεις ρολογιού
Language Setting
16
Χρήση των αντικειμένων του μενού
Κουμπί z
Κουμπί MENU
Κουμπί ελέγχου
1 Πατήστε MENU για να εμφανιστεί το μενού.
GR
Οδηγς λειτουργίας
• Το μενού μπορεί να εμφανιστεί μνο ταν η κάμερα βρίσκεται σε λειτουργία λήψης ή
λειτουργία αναπαραγωγής.
• Διαφορετικά αντικείμενα είναι διαθέσιμα ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία.
2 Επιλέξτε το επιθυμητ1 αντικείμενο με τα κουμπιά b/B στο κουμπί ελέγχου.
Εάν το επιθυμητ αντικείμενο είναι κρυφ, συνεχίστε να πατάτε το κουμπί v/V μέχρι να
εμφανιστεί το αντικείμενο στην οθνη.
3 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση με τα κουμπιά b/B στο κουμπί ελέγχου.
• Εάν το επιθυμητ αντικείμενο είναι κρυφ, συνεχίστε να πατάτε τα κουμπιά b/B μέχρι να
εμφανιστεί το αντικείμενο στην οθνη.
• Πατήστε το κουμπί z αφού επιλέξετε ένα αντικείμενο στη λειτουργία αναπαραγωγής.
4 Πατήστε MENU για να απενεργοποιηθεί το μενού.
17
Για λεπτομέρειες για τη λειτουργία 1 σελίδα 17
Αντικείμενα μενού
Τα διαθέσιμα αντικείμενα του μενού ποικίλουν ανάλογα με τη λειτουργία της
κάμερας.
Το μενού φωτογράφησης είναι διαθέσιμο μνο στη λειτουργία φωτογράφησης και το
μενού προβολής είναι διαθέσιμο μνο στη λειτουργία αναπαραγωγής.
Επιπλέον, διαφορετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα ανάλογα με την επιλεγμένη
λειτουργία λήψης (πως είναι οι Αυτματη προσαρμογή, Επιλογή σκηνικού,
Αυτματο πργραμμα, Λειτουργία ταινίας) στην οθνη HOME.
Μενού λειτουργίας φωτογράφησης
18
Επιλογή σκηνικού
Επιλογή των προκαθορισμένων ρυθμίσεων ανάλογα με τη
σκηνή.
Μέγεθος εικνας
Επιλογή της ποιτητας ακίνητης εικνας.
Ανίχνευση προσώπου
Ανίχνευση προσώπων και προσαρμογή της εστίασης και
των άλλων ρυθμίσεων.
Λειτουργία ΕΓΓ
Επιλογή της μεθδου συνεχούς φωτογράφησης.
Λειτουργία χραμώτος
Αλλαγή της ζωντάνιας της εικνας ή προσθήκη ειδικών
εφέ.
ISO
Επιλογή φωτεινής ευαισθησίας.
EV
Προσαρμογή έκθεσης.
Λειτουργία φωτομέτρου
Επιλογή της λειτουργίας μέτρησης.
Εστίαση
Αλλαγή της μεθδου εστίασης.
Ισορροπία λευκού
Ρύθμιση των χρωματικών τνων.
Ένταση φλας
Προσαρμογή της ποστητας φωτισμού φλας.
Μείωση κκκινων ματιών
Μείωση του φαινομένου κκκινων ματιών ταν
χρησιμοποιείται το φλας.
SteadyShot
Επιλογή της λειτουργίας αντιθαμβώματος.
SETUP
Επιλογή ρυθμίσεων φωτογράφησης.
Για λεπτομέρειες για τη λειτουργία 1 σελίδα 17
Μενού λειτουργίας προβολής
(Διαγραφή)
(Παρουσίαση)
(Ρετουσάρισμα)
(Προστασία)
DPOF
(Εκτύπωση)
Διαγραφή εικνων.
Αναπαραγωγή μιας σειράς εικνων.
Επεξεργασία εικνων.
Πρληψη τυχαίας διαγραφής.
Προσθήκη ενς σημαδιού σειράς Εκτύπωσης.
Εκτύπωση εικνων με χρήση συμβατού εκτυπωτή
PictBridge.
(Περιστροφή)
Περιστροφή μιας ακίνητης εικνας.
(Επιλογή φακέλου)
Επιλογή του φακέλου για την προβολή εικνων.
GR
19
Χρήση του υπολογιστή σας
Μπορείτε να προβάλετε φωτογραφίες που έχετε τραβήξει με την κάμερά σας στον
υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε, περισστερο απ κάθε άλλη
φορά, το λογισμικ της κάμερας για τη λήψη φωτογραφιών και ταινιών. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο του Cyber-shot".
Υποστηριζ2μενα λειτουργικά συστήματα για τη σύνδεση USB
και λογισμικ2 εφαρμογής (παρέχεται)
Για χρήστες Windows
Για χρήστες Macintosh
Σύνδεση USB
Windows 2000 Professional,
Windows XP*, Windows Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 έως v10.4)
Λογισμικ
εφαρμογής
"Picture Motion
Browser"
Windows 2000 Professional,
Windows XP*
μη συμβατ
* Οι εκδσεις 64-bit και Starter (Edition) δεν υποστηρίζονται.
• Πρέπει να είναι εγκατεστημένο με το παραπάνω λειτουργικ σύστημα κατά την παράδοση.
• Εάν το λειτουργικ σας σύστημα δεν υποστηρίζει τη σύνδεση USB, χρησιμοποιείστε μια
συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής Memory Stick που διατίθεται στο εμπριο.
• Για περισστερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιβάλλον λειτουργίας της εφαρμογής λογισμικού
"Picture Motion Browser" για τη συσκευή Cyber- shot, ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο του Cybershot".
20
Προβολή "Εγχειρίδιο του Cyber-shot" ή "Οδηγ2ς Cybershot για προχωρημένους"
[ Για χρήστες Windows
[ Για χρήστες Macintosh
1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας,
Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, και
εισάγετε το CD-ROM (παρέχεται) στον
οδηγ CD-ROM.
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
και εισάγετε το CD-ROM (παρέχεται)
σε έναν οδηγ CD-ROM.
Εμφανίζεται η παρακάτω οθνη.
Για να προβάλετε το "Εγχειρίδιο του
Cyber-shot"
1 Επιλέξτε το φάκελο [Handbook] και
αντιγράψτε το αρχείο
"Handbook.pdf", που βρίσκεται στο
φάκελο [GR], στον υπολογιστή σας.
Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί [Cyber-shot
Handbook] εμφανίζεται η οθνη
αντιγραφής του "Εγχειρίδιο του Cybershot".
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθνη για
αντιγραφή. ?ταν κάνετε κλικ στο
κουμπί "Εγχειρίδιο του Cyber-shot",
θα εγκατασταθεί και το "Εγχειρίδιο
του Cyber-shot" και ο "Οδηγς Cybershot για προχωρημένους".
3 Μλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση,
κάντε διπλ κλικ στη συντμευση που
έχει δημιουργηθεί στην επιφάνεια
εργασίας.
2 Μλις ολοκληρωθεί η αντιγραφή,
κάντε διπλ κλικ στο εικονίδιο
"Handbook.pdf".
Για να προβληθεί ο "Οδηγ2ς Cybershot για προχωρημένους"
GR
1 Στο φάκελο [stepupguide] στο CDROM, υπάρχει ένας ακμη φάκελος με
το νομα [stepupguide]. Αντιγράψτε
αυτν το φάκελο στον υπολογιστή σας.
2 Επιλέξτε το φάκελο [stepupguide], το
φάκελο [language] και, στη συνέχεια,
το φάκελο [GR] που είναι
αποθηκευμένος στο CD-ROM.
Αντιγράψτε λα τα αρχεία του φακέλου
[GR] στο CD-ROM και, στη συνέχεια
χρησιμοποιήστε τα για να
αντικαταστήσετε τα αρχεία που
βρίσκονται στο φάκελο [img] του
φακέλου [stepupguide], τον οποίο
αντιγράψατε στον υπολογιστή σας στο
βήμα 1.
3 Μλις ολοκληρωθεί η αντιγραφή,
κάντε διπλ κλικ στο αρχείο
"stepupguide.hqx" στον φάκελο
[stepupguide] για να το
αποσυμπιέσετε, στη συνέχεια κάντε
διπλ κλικ στο παραγμενο αρχείο
"stepupguide".
• Εάν δεν υπάρχει εγκατεστημένο κάποιο
εργαλείο αποσυμπίεσης για αρχεία HQX,
εγκαταστήστε το Stuffit Expander.
21
Ενδείξεις στην οθ1νη
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί v
(DISP), αλλάζει η εμφάνιση της οθνης
(σελίδα 12).
[ Κατά τη λήψη φωτογραφιών
A
Υπλοιπη διάρκεια
μπαταρίας
Προειδοποίηση χαμηλού
επιπέδου μπαταρίας
E
Μέγεθος εικνας
Λειτουργία λήψης
(Επιλογή σκηνικού)
Λειτουργία λήψης
(Πργραμμα)
Ισορροπία λευκού
[ Κατά τη λήψη ταινιών
WB
Λειτουργία εγγραφής
Λειτουργία μέτρησης
Ανίχνευση προσώπου
SteadyShot
Προειδοποίηση δνησης
Χρονοδιακπτης
[ Κατά την αναπαραγωγή
-
Προστασία
DPOF
Σημάδι σειράς
εκτύπωσης (DPOF)
Γίνεται σύνδεση με
PictBridge
Κλιμάκωση ζουμ
1.3
1.3
Κλιμάκωση ζουμ
Λειτουργία χρώματος
ΗΧΟ
Ένταση
Γίνεται σύνδεση με
PictBridge
22
B
1.0m
Προκαθορισμένη
απσταση εστίασης
z
Κλείδωμα AE/AF
ISO400
Αριθμς ISO
12/12
Αριθμς εικνων/
Αριθμς εικνων που
εγγράφονται σε
επιλεγμένο φάκελο
00:00:00
Υπλοιπος χρνος
εγγραφής
Χαμηλή ταχύτητα
κλείστρου NR
125
Ταχύτητα κλείστρου
F3.5
Τιμή διαφράγματος
+2.0EV
Αλλαγή φακέλου
Λαμπτήρας AF
ON
Μείωση φαινομένου
κκκινων ματιών
Τιμή έκθεσης
Λειτουργία μέτρησης
Ένδειξη πλαισίου
εύρεσης εύρους AF
SL
Μάκρο/κοντινή εστίαση
N
Ισορροπία λευκού
Αναπαραγωγή
Μπάρα αναπαραγωγής
Αναμονή
ΕΓΓ
Αναμονή/Εγγραφή
ταινιών
00:00:12
Χρνος εγγραφής
Οθνη
αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου
Ιστγραμμα
ISO400
Αριθμς ISO
• Η ένδειξη
εμφανίζεται ταν η
προβολή ιστογράμματος
είναι απενεργοποιημένη.
+2.0EV
Τιμή έκθεσης
500
Ταχύτητα κλείστρου
F3.5
Τιμή διαφράγματος
Αριθμς αρχείουφακέλου
2007 1 1
9:30 AM
Ημερομηνία εγγραφής/
χρνος αναπαραγωγής
εικνας
z STOP
z PLAY
Οδηγς αναπαραγωγής
εικνων
BACK/
NEXT
Επιλογή εικνων
Ρύθμιση έντασης ήχου
C
Εγγραφή/αναπαραγωγή
μέσων
101
WB
C:32:00
101-0012
VOLUME
Λειτουργία φλας
Φρτιση φλας
GR
D
C:32:00
Οθνη
αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου
Πλαίσιο εύρεσης εύρους
AF
+
Σταυρνημα για
σημειακή μέτρηση
Ιστγραμμα
Φάκελος εγγραφής
101
Αναπαραγωγή φακέλου
96
Υπλοιπος αριθμς
εγγράψιμων εικνων
23
Διάρκεια ζωής μπαταρίας και
χωρητικ2τητα μνήμης
Διάρκεια ζωής μπαταρίας και αριθμ2ς εικ2νων που μπορούν να
εγγραφούν/προβληθούν
Οι πίνακες περιλαμβάνουν τον κατά
προσέγγιση αριθμ εικνων που
μπορούν να εγγραφούν/προβληθούν
και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
κατά τη φωτογράφιση εικνων στην
[Normal] λειτουργία ταν η μπαταρία
είναι πλήρως φορτισμένη και σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C.
Ο αριθμς εικνων που μπορούν να
εγγραφούν ή να προβληθούν εξαρτάται
απ το "Memory Stick Duo".
Ο πραγματικς αριθμς εικνων
ενδέχεται να είναι μικρτερος απ
αυτν που αναφέρεται στον πίνακα
ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.
• Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται
με τη χρήση και το πέρασμα του χρνου.
• Ο αριθμς των εικνων που μπορούν να
εγγραφούν/προβληθούν καθώς και η
διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνονται
στις παρακάτω συνθήκες:
– ?ταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος
είναι χαμηλή.
– ?ταν χρησιμοποιείτε συχνά το φλας.
– ?ταν ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε
συχνά την κάμερα.
– ?ταν χρησιμοποιείτε συχνά το ζουμ.
– ?ταν η φωτειντητα του φωτισμού
φντου της οθνης LCD είναι αυξημένη.
– ?ταν στη ρύθμιση [Λειτουργία AF] έχει
επιλεγεί [Παρακολούθ].
– ?ταν στη ρύθμιση [SteadyShot] έχει
επιλεγεί [Συνεχμενα].
– ?ταν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας
είναι χαμηλ.
– ?ταν στη ρύθμιση [Ανίχνευση
προσώττου] έχει επιλεγεί [Ναι].
[ Κατά τη λήψη φωτογραφιών
24
Αριθμς εικνων
Διάρκεια
μπαταρίας (λεπτά)
Περίπου 340
Περίπου 170
• Λήψη στις ακλουθες συνθήκες:
– ?ταν στη ρύθμιση [Λειτουργία AF] έχει
επιλεγεί [Μονή].
– ?ταν στη ρύθμιση [SteadyShot] έχει
επιλεγεί [Λήψη].
– ?ταν φωτογραφίζετε κάθε 30
δευτερλεπτα.
– ?ταν υπάρχει εναλλαγή του φλας μεταξύ
W και T.
– ?ταν το φλας ανάβει στροβοσκοπικά
κάθε δεύτερη φορά.
– ?ταν ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε
την κάμερα μία στις δέκα φορές.
• Η μέθοδος μέτρησης βασίζεται στο
πρτυπο CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Ο αριθμς των εικνων/η διάρκεια της
μπαταρίας δεν αλλάζει, ανεξάρτητα απ το
μέγεθος της εικνας.
[ Κατά την προβολή φωτογραφιών
Αριθμς εικνων
Διάρκεια
μπαταρίας (λεπτά)
Περίπου 6600
Περίπου 330
• Προβολή μεμονωμένων εικνων στη σειρά
με μεσοδιάστημα περίπου τριών
δευτερολέπτων
[ Κατά τη λήψη ταινιών
Διάρκεια
μπαταρίας (λεπτά)
Περίπου 140
• Συνεχμενη λήψη ταινιών με μέγεθος
εικνας [320]
Αριθμ2ς ακίνητων εικ2νων και χρ2νος εγγραφής ταινιών
Ο αριθμς ακίνητων εικνων και ο χρνος που είναι διαθέσιμος για την εγγραφή ταινιών ενδέχεται
να ποικίλει, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης ή/και τα μέσα εγγραφής που χρησιμοποιούνται.
• Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος εικνας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε κατά τη λήψη απ το
μενού (σελίδα 17, 18).
[ Κατά προσέγγιση ο αριθμ2ς ακίνητων εικ2νων
(Μονάδες: Εικνες)
Χωρητικτητα
Μέγεθος
Εσωτερική
μνήμη
"Memory Stick Duo" που έχει διαμορφωθεί
σε αυτή την κάμερα
Περίπου
128 MB 256 MB 512 MB
31 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
10
40
72
148
302
620
1225
2457
3:2
10
40
72
148
302
620
1225
2457
5M
13
51
92
188
384
789
1559
3127
3M
21
82
148
302
617
1266
2501
5017
202
790
1428
2904
5928
12154
24014
48166
33
133
238
484
988
2025
4002
8027
VGA
16:9
GR
• Ο αριθμς των εικνων που αναφέρεται ισχύει ταν η επιλογή [Λειτουργία ΕΓΓ] έχει οριστεί σε
[Normal].
• ?ταν ο αριθμς των εικνων που μπορείτε να φωτογραφίσετε είναι μεγαλύτερος απ 9.999,
εμφανίζεται η ένδειξη ">9999".
[ Ο κατά προσέγγιση χρ2νος εγγραφής ταινιών
(Μονάδες: ώρα: λεπτά: δευτερλεπτα)
Χωρητικτητα
Μέγεθος
Εσωτερική
μνήμη
"Memory Stick Duo" που έχει διαμορφωθεί
σε αυτή την κάμερα
Περίπου
128 MB 256 MB 512 MB
31 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
1:40:20
640(Υψηλή)
–
0:02:50 0:06:00 0:12:20 0:25:10
0:50:00
640(Τυπική)
0:01:30
0:05:50 0:10:40 0:21:40 0:44:20 1:31:00
3:00:00
6:01:10
320
0:06:00
0:23:40 0:42:50 1:27:00 2:57:50 6:04:30 12:00:20
24:04:50
–
• Ταινίες με μέγεθος [640(Υψηλή)] μπορούν να εγγραφούν μνο σε "Memory Stick PRO Duo".
• Το μέγεθος ενς αρχείου ταινίας δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 2 GB περίπου.
Η εγγραφή της ταινίας διακπτεται αυτματα ταν το μέγεθος του αρχείου της ταινίας φτάσει
τα 2 GB περίπου.
• Αυτή η κάμερα δεν υποστηρίζει εγγραφές ή αναπαραγωγές HD για ταινίες.
• Κατά την αναπαραγωγή εικνων που έχουν εγγραφεί σε παλαιτερα μοντέλα της Sony σε αυτή
την κάμερα, η εμφάνισή τους ενδέχεται να διαφέρει απ το πραγματικ μέγεθος εικνας.
25
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την κάμερά σας, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.
1 Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία και ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο του
Cyber-shot (PDF)".
Εάν στην οθνη εμφανίζεται ο κωδικς "C/E:ss:ss", ανατρέξτε στο
"Εγχειρίδιο του Cyber-shot".
2 Αφαιρέστε τη μπαταρία και τοποθετήστε τη ξανά μετά απ1
περίπου ένα λεπτ1, και ενεργοποιήστε την κάμερα.
3 Αρχικοποιήστε τις ρυθμίσεις (σελίδα 16).
4 Συμβουλευτείτε τον αντιπρ1σωπο της Sony ή το τοπικ1
εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της Sony.
Λάβετε υπψη σας τι ταν στέλνετε την κάμερα για επισκευή, αποδέχεστε τον
έλεγχο των περιεχομένων της εσωτερικής μνήμης και των αρχείων μουσικής.
Μπαταρία και τροφοδοσία
Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση της μπαταρίας.
• Τοποθετήστε σωστά τη μπαταρία πιέζοντας το κουμπί εξδου μπαταρίας με την
άκρη της μπαταρίας (σελίδα 8).
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της κάμερας.
• Μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας στην κάμερα, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος
χρνος μέχρι να ενεργοποιηθεί η κάμερα.
• Τοποθετήστε σωστά τη μπαταρία (σελίδα 8).
• Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Τοποθετήστε μια φορτισμένη μπαταρία (σελίδα 7).
• Η μπαταρία είναι άδεια. Αντικαταστήστε τη με νέα.
• Χρησιμοποιήστε έναν εγκεκριμένο τύπο μπαταρίας (σελίδα 6).
Η συσκευή απενεργοποιείται ξαφνικά.
• Αν δεν χρησιμοποιείτε την κάμερα για τρία περίπου λεπτά ενώ η τροφοδοσία είναι
ενεργοποιημένη, η κάμερα απενεργοποιείται αυτματα για να αποφευχθεί η
αποφρτιση της μπαταρίας. Ενεργοποιήστε ξανά την κάμερα (σελίδα 10).
• Η μπαταρία είναι άδεια. Αντικαταστήστε τη με νέα.
26
Η ένδειξη υπ1λοιπης διάρκειας μπαταρίας δεν είναι σωστή.
• Αυτ το φαινμενο συμβαίνει ταν χρησιμοποιείτε την κάμερα σε υπερβολικά θερμ
ή ψυχρ μέρος.
• Η ένδειξη υπλοιπης διάρκειας μπαταρίας διαφέρει απ την τρέχουσα. Αποφορτίστε
πλήρως τη μπαταρία και φορτίστε τη ξανά για να διορθωθεί η ένδειξη στην οθνη.
• Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Τοποθετήστε μια φορτισμένη μπαταρία (σελίδα 7).
• Η μπαταρία είναι άδεια. Αντικαταστήστε τη με νέα.
Δεν είναι δυνατή η φ1ρτιση της μπαταρίας
• Δεν είναι δυνατή η φρτιση της μπαταρίας χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα
εναλλασσμενου ρεύματος (δεν παρέχεται).
Λήψη ακίνητων εικ1νων/ταινιών
Η κάμερα δεν μπορεί να εγγράψει εικ1νες.
• Ελέγξτε τον ελεύθερο χώρο της εσωτερικής μνήμης ή του "Memory Stick Duo"
(σελίδα 25). Αν είναι πλήρης, κάντε ένα απ τα παρακάτω:
– Διαγράψτε τις εικνες που δεν χρειάζεστε (σελίδα 13).
– Αλλάξτε το "Memory Stick Duo".
• Χρησιμοποιείτε το "Memory Stick Duo" με το διακπτη προστασίας εγγραφής, και ο
διακπτης είναι στη θέση LOCK. Θέστε το διακπτη στη θέση εγγραφής.
• Δεν είναι δυνατή η εγγραφή εικνων κατά τη φρτιση του φλας.
• Επιλέξτε μια λειτουργία λήψης διαφορετική απ τη [
Λειτουργία ταινίας]
χρησιμοποιώντας την οθνη HOME κατά τη λήψη ακίνητων εικνων.
• Επιλέξτε [
Λειτουργία ταινίας] απ την οθνη HOME κατά τη λήψη ταινιών.
• Το μέγεθος εικνας έχει οριστεί σε [640(Υψηλή)] κατά την εγγραφή ταινιών. Κάντε
ένα απ τα εξής:
– Επιλέξτε ένα μέγεθος εικνας διαφορετικ απ [640(Υψηλή)].
– Τοποθετήστε ένα "Memory Stick PRO Duo".
GR
Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή ημερομηνίας στις εικ1νες.
• Η κάμερα αυτή δεν διαθέτει λειτουργία για επαλληλία ημερομηνίας στις εικνες.
Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε εικνες με την προσθήκη ημερομηνίας
χρησιμοποιώντας το "Picture Motion Browser".
Κάθετες γραμμές εμφανίζονται 1ταν φωτογραφίζετε πολύ φωτεινά θέματα.
• Πρκειται για το φαινμενο της κηλίδωσης και εμφανίζονται λευκές, μαύρες,
κκκινες ή μοβ κηλίδες στην εικνα. Αυτ το φαινμενο δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
27
Προβολή εικ1νων
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή εικ1νων.
• Πατήστε το κουμπί
(Αναπαραγωγή) (σελίδα 13).
• Το νομα φακέλου/αρχείου έχει αλλάξει στον υπολογιστή σας.
• @ταν έχετε επεξεργαστεί ένα αρχείο εικνας σε υπολογιστή ή ταν το αρχείο εικνας
έχει εγγραφεί σε διαφορετικ μοντέλο κάμερας, δεν διασφαλίζεται η αναπαραγωγή
του αρχείου στην κάμερά σας.
• Η κάμερα είναι σε λειτουργία USB. Διαγράψτε τη σύνδεση USB.
28
Προφυλάξεις
[ Μην χρησιμοποιείτε/φυλάσσετε
την κάμερα στους παρακάτω
χώρους
• Σε χώρους με υπερβολική ζέστη, κρύο ή
υγρασία
Σε σημεία πως μέσα σε ένα σταθμευμένο
αμάξι στον ήλιο, το σώμα της κάμερας
ενδέχεται να παραμορφωθεί και να
προκληθεί βλάβη στην κάμερα.
• Σε άμεση έκθεση στον ήλιο ή κοντά σε
καλοριφέρ
Το σώμα της κάμερας ενδέχεται να
αποχρωματιστεί ή να παραμορφωθεί και να
προκληθεί βλάβη στην κάμερα.
• Σε σημείο που υφίσταται έντονους
κραδασμούς
• Κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία
• Σε σημεία με άμμο ή σκνη
Προσέξτε να μην εισέλθει άμμος ή σκνη
στο εσωτερικ της κάμερας. Ενδέχεται να
προκληθεί βλάβη στην κάμερα, η οποία σε
ορισμένες περιπτώσεις είναι
ανεπανρθωτη.
[ Πληροφορίες σχετικά με τη
μεταφορά
Μην κάθεστε σε καρέκλες ή άλλα σημεία
ταν η κάμερα βρίσκεται στην πίσω τσέπη
του παντελονιού ή της φούστας σας, καθώς
ενδέχεται να προκληθεί βλάβη ή ζημιά στην
κάμερα.
[ Πληροφορίες σχετικά με τον
καθαρισμ1
Καθαρισμ1ς της οθ1νης LCD
Σκουπίστε την επιφάνεια της οθνης με ένα
καθαριστικ για οθνες LCD (δεν
παρέχεται) για να αφαιρέσετε δαχτυλιές,
σκνη κλπ.
Καθαρισμ1ς του φακού
Σκουπίστε το φακ με ένα απαλ ύφασμα για
να αφαιρέσετε δαχτυλιές, σκνη κλπ.
Καθαρισμ1ς της επιφάνειας της κάμερας
Καθαρίστε την επιφάνεια της κάμερας με ένα
απαλ πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερ και τη
συνέχεια σκουπίστε την επιφάνεια με ένα
στεγν πανί. Μην χρησιμοποιείτε τα
παρακάτω υλικά γιατί μπορούν να
καταστρέψουν το φινίρισμα του πλαισίου.
• Χημικά προϊντα πως αραιωτικά, βενζίνη,
αλκολ, εμποτισμένα χαρτομάντιλα μιας
χρήσης, εντομοαπωθητικά, αντηλιακά ή
εντομοκτνα, κλπ.
• Μην αγγίζετε την κάμερα ταν έχετε
χρησιμοποιήσει τα παραπάνω.
• Αποφεύγετε την παρατεταμένη επαφή της
κάμερας με καουτσούκ ή βινίλιο.
[ Πληροφορίες σχετικά με τις
θερμοκρασίες λειτουργίας
Η κάμερα έχει σχεδιαστεί για χρήση σε
θερμοκρασίες μεταξύ 0°C και 40°C. Δεν
συνιστάτε η χρήση της κάμερας σε
θερμοκρασίες πέρα των παραπάνω ορίων.
[ Πληροφορίες σχετικά με τη
συμπύκνωση υγρασίας
Εάν μεταφέρετε την κάμερα απευθείας απ
ένα ψυχρ σε ένα ζεστ σημείο, ενδέχεται να
σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικ ή το
εξωτερικ της κάμερας. Ενδέχεται να
προκληθεί βλάβη στην κάμερα λγω της
συγκέντρωσης υγρασίας.
Σε περίπτωση συγκέντρωσης υγρασίας
Απενεργοποιήστε την κάμερα και περιμένετε
περίπου μια ώρα μέχρι να εξατμιστεί η
υγρασία. Εάν επιχειρήσετε να
φωτογραφίσετε εικνες ταν έχει
συγκεντρωθεί υγρασία στο εσωτερικ του
φακού, οι εικνες θα είναι θολές.
GR
[ Πληροφορίες σχετικά με την
εσωτερική εφεδρική
επαναφορτιζ1μενη μπαταρία
Η κάμερα διαθέτει μια εσωτερική
επαναφορτιζμενη μπαταρία για τη
διατήρηση της ημερομηνίας και της ώρας
καθώς και άλλων ρυθμίσεων ταν η κάμερα
είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.
Η επαναφορτιζμενη μπαταρία φορτίζεται
συνεχώς σο χρησιμοποιείτε την κάμερα.
Ωστσο, εάν χρησιμοποιείτε την κάμερα για
σύντομο χρονικ διάστημα, η μπαταρία
αποφορτίζεται σταδιακά, ενώ εάν δεν
χρησιμοποιήσετε καθλου την κάμερα για
διάστημα ενς μηνς, η μπαταρία
αποφορτίζεται εντελώς. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να φορτίσετε την
επαναφορτιζμενη μπαταρία πριν
χρησιμοποιήσετε την κάμερα.
29
Ωστσο, ακμα και εάν δεν είναι φορτισμένη
η επαναφορτιζμενη μπαταρία, μπορείτε να
χρησιμοποιείτε την κάμερα χωρίς να
εγγράφεται η ημερομηνία και η ώρα.
Μέθοδος φ1ρτισης της εσωτερικής
εφεδρικής επαναφορτιζ1μενης
μπαταρίας
Τοποθετήστε τη φορτισμένη μπαταρία στην
κάμερα και αφήστε την κάμερα
απενεργοποιημένη για τουλάχιστον 24 ώρες.
30
Προδιαγραφές
Κάμερα
[Σύστημα]
Συσκευή λήψης εικνων: 7,18 mm (τύπος
1/2,5) έγχρωμος αισθητήρας CCD,
φίλτρο βασικών χρωμάτων
Συνολικς αριθμς pixel της κάμερας:
Περίπου 8 286 000 pixel
Πραγματικς αριθμς pixel της κάμερας:
Περίπου 8 083 000 pixel
Φακς: Carl Zeiss Vario-Tessar φακς ζουμ 5
f = 5,8 – 29,0 mm (35 – 175 mm κατά τη
μετατροπή σε φωτογραφική μηχανή
35 mm) F3,5 – 4,4
Έλεγχος έκθεσης: Αυτματη έκθεση,
Επιλογή σκηνής (9 λειτουργίες)
Ισορροπία λευκού: Αυτματη, Φως ημέρας,
Συννεφιά, Φθορισμού1, Φθορισμού 2,
Φθορισμού 3, Πυράκτωσης, Φλας
Μορφή αρχείων (συμβατή με DCF):
Φωτογραφίες: Έκδ. Exif 2.21 συμβατή με
JPEG, συμβατή με DPOF
Ταινίες: Συμβατές με MPEG1
(Μονοφωνική λήψη)
Μέσα εγγραφής: Εσωτερική μνήμη (περίπου
31 MB), "Memory Stick Duo"
Φλας: Εύρος φλας (Η επιλογή ISO
(Συνιστώμενος Δείκτης Έκθεσης) έχει
οριστεί σε Αυτματο): περίπου 0,1 έως
3,7 m (W)/περίπου 0,8 έως 2,9 m (T)
[Υποδοχές εισ2δου και εξ2δου]
Θύρα πολλαπλών συνδέσεων:
Έξοδος βίντεο
Έξοδος ήχου (μονοφωνική)
επικοινωνία USB
επικοινωνία USB:
Hi-Speed USB (συμβατ με USB 2.0)
Μάζα: Περίπου 172 g
(συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας
NP-BG1 και του ιμάντα καρπού κλπ.)
Μικρφωνο: Μονοφωνικ
Μεγάφωνο: Μονοφωνικ
Exif Print: Συμβατή
PRINT Image Matching III: Συμβατή
PictBridge: Συμβατή
Φορτιστής μπαταρίας BC-CSG/
BC-CSGB/BC-CSGC
Απαιτήσεις ισχύος: AC 100 V έως 240 V, 50/
60 Hz, 2 W (BC-CSG/BC-CSGC)/ 2,6 W
(BC-CSGB)
Τάση εξδου: DC 4,2 V, 0,25 A
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 40°C
Θερμοκρασία φύλαξης: –20 έως +60°C
Διαστάσεις: Περίπου 62×24×91 mm
(Π/Υ/Β)
Μάζα: Περίπου 75 g
Επαναφορτιζ2μενη μπαταρία
NP-BG1
Μπαταρία που χρησιμοποιείται: Μπαταρία
ιντων λιθίου
Μέγιστη τάση: DC 4,2 V
Ονομαστική τάση: DC 3,6 V
Ισχύς: 3,4 Wh (960 mAh)
GR
O σχεδιασ'ς και οι προδιαγραφές
υπκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
[Οθ2νη LCD]
Πίνακας LCD: 7,5 εκ. (Τύπος 3.0 ) μονάδα
TFT
Συνολικς αριθμς κουκκίδων: 230 400
(960×240) κουκκίδες
[Ισχύς, γενική]
Ισχύς:
Επαναφορτιζμενη μπαταρία NP-BG1,
3,6 V
Προσαρμογέας εναλλασσμενου
ρεύματος AC-LS5K (δεν παρέχεται),
4,2 V
Κατανάλωση ρεύματος (κατά τη λήψη):
1,1 W
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 40°C
Θερμοκρασία φύλαξης: –20 έως +60°C
Διαστάσεις: 91,8×59,2×22,3 mm (Π/Υ/Β,
χωρίς τις προεξοχές)
31
Εμπορικά σήματα
• Η ονομασία
είναι εμπορικ
σήμα της Sony Corporation.
• Οι ονομασίες "Memory Stick",
,
"Memory Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
,
"Memory Stick PRO Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate" και
είναι εμπορικά σήματα
της Sony Corporation.
• Τα Microsoft, Windows, Windows Vista και
DirectX είναι σήματα κατατεθέντα ή
εμπορικά σήματα της Microsoft
Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και
σε άλλες χώρες.
• Οι ονομασίες Macintosh, Mac OS, iMac,
iBook, PowerBook, Power Mac και eMac
είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα της Apple Inc.
• Οι ονομασίες Intel, MMX, και Pentium
είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα της Intel Corporation.
• Η ονομασία Google είναι σήμα κατατεθέν
της Google Inc.
• Επίσης, οι ονομασίες συστημάτων και
προϊντων που χρησιμοποιούνται στο
παρν εγχειρίδιο αποτελούν εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα των
αντίστοιχων προγραμματιστών ή
κατασκευαστών. Ωστσο οι ενδείξεις ™ ή ®
δεν χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση
στο παρν εγχειρίδιο.
32
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
[ Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτ το
προϊν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε
ικανοποιημένοι απ τη χρήση του. Στην
απίθανη περίπτωση που το προϊν σας
χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια
της εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ’
ένα μέλος του δικτύου εξουσιοδοτημένων
σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που
αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα
συνοδευτικά φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης
της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε
λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου ASN,
για παράδειγμα σε τηλεφωνικούς
καταλγους, στους καταλγους προϊντων
μας και στις ιστοσελίδες μας. Για να
αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία σας,
συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το
εγχειρίδιο χρήσης προτού ψάξετε για
επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
[ Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊν της
Sony που αγοράσατε, εφ’ σον κάτι τέτοιο
αναφέρεται στα φυλλάδια που συνδευαν το
προϊν σας, υπ την προϋπθεση τι
αγοράστηκε εντς της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται τι το
προϊν είναι απαλλαγμένο απ κάθε
ελάττωμα σχετιζμενο με τα υλικά ή την
κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
απ την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η
αρμδια για να προσφέρει και εκπληρώσει
την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι
αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν την Εγγύηση
ή στο συνοδευτικ φυλλάδιο στη χώρα που
επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της
εγγύησης.
Εάν, εντς της περιδου εγγύησης,
αποδειχθεί ελαττωματικ το προϊν (κατά
την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λγω
ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή
ένα μέλος του δικτύου ASN της Περιοχής
Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα
αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της Sony)
χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή
ανταλλακτικά, το προϊν ή τα ελαττωματικά
εξαρτήματά του, εντς εύλογου χρνου,
βάσει των ρων και συνθηκών που
παρατίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη
του δικτύου ASN μπορούν να
αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊντα ή
εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα
προϊντα ή εξαρτήματα. @λα τα προϊντα
και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί
γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
[ Bροι
1.Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης
θα γίνονται μνο εάν προσκομισθεί το
πρωττυπο τιμολγιο ή η απδειξη
πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας
αγοράς, του μοντέλου του προϊντος και
του ονματος του εμπρου) μαζί με το
ελαττωματικ προϊν εντς της περιδου
εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου
ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν
επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν
δεν προσκομισθούν τα προαναφερμενα
έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν απ αυτά η
ημερομηνία αγοράς, το προϊν ή το μοντέλο
του προϊντος ή το νομα του εμπρου. Η
παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος
του μοντέλου ή ο σειριακς αριθμς του
προϊντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί,
αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2.Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια/
διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα
μέσα ή συσκευές αποθήκευσης δεδομένων,
οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν
παραδώσετε το προϊν σας για επισκευή
κατά την περίοδο εγγύησης.
GR
3.Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα
και τους κινδύνους μεταφοράς που
συνδέονται με τη μεταφορά του προϊντος
σας προς και απ τη Sony ή μέλος του
δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
• Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή
αντικατάσταση εξαρτημάτων ως
αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
• Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα
οποία προβλέπεται περιοδική
αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής
ενς προϊντος πως μη
επαναφορτιζμενες μπαταρίες,
33
φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες,
κλπ.).
• Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν
λγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης,
λειτουργίας ή χειρισμού.
• Ζημιές ή αλλαγές στο προϊν που
προκλήθηκαν απ
s Κακή χρήση, που περιλαμβάνει
* χειρισμ που επιφέρει φυσική,
αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή
αλλαγές στο προϊν ή βλάβη σε
οθνες υγρών κρυστάλλων
* μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις
οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή
χρήση του προϊντος
* μη συντήρηση του προϊντος
σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής
συντήρησης της Sony
* εγκατάσταση ή χρήση του
προϊντος με τρπο μη σύμφωνο με
τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
πρτυπα ασφαλείας που ισχύουν
στη χώρα που έχει εγκατασταθεί
και χρησιμοποιείται το προϊν.
s Μολύνσεις απ ιούς ή χρήση του
προϊντος με λογισμικ που δεν
παρέχεται με το προϊν ή λανθασμένη
εγκατάσταση του λογισμικού.
s Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των
συστημάτων με τα οποία
χρησιμοποιείται ή στα οποία
ενσωματώνεται το προϊν εκτς απ
άλλα προϊντα της Sony ειδικά
σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται
με το εν λγω προϊν.
s Χρήση του προϊντος με εξαρτήματα,
περιφερειακ εξοπλισμ και άλλα
προϊντα των οποίων ο τύπος, η
κατάσταση και το πρτυπο δεν
συνιστώνται απ τη Sony.
s Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή
απ άτομα που δεν είναι μέλη της
Sony ή του δικτύου ASN.
s Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση
της Sony, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται:
* η αναβάθμιση του προϊντος πέρα
απ τις προδιαγραφές ή τα
χαρακτηριστικά που περιγράφονται
στο εγχειρίδιο χρήσης ή
34
* οι τροποποιήσεις του προϊντος με
σκοπ να συμμορφωθεί προς
εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρτυπα
ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες
για τις οποίες το προϊν δεν είχε
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
ειδικά.
s Αμέλεια.
s Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές
και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις,
υπερβολική θερμτητα, ακατάλληλο
εξαερισμ, υπέρταση, υπερβολική ή
εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση
εισδου, ακτινοβολία,
ηλεκτροστατικές εκκενώσεις
συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού,
άλλες εξωτερικές δυνάμεις και
επιδράσεις.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μνο τα
υλικά μέρη του προϊντος. Δεν καλύπτει το
λογισμικ (είτε της Sony, είτε τρίτων
κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή
πρκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης
τελικού χρήστη ή χωριστές δηλώσεις
εγγύησης ή εξαιρέσεις απ την εγγύηση.
[ Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των σων αναφέρονται
ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση
(ρητή, σιωπηρή, εκ του νμου ή άλλη) σον
αφορά την ποιτητα, την απδοση, την
ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλτητα
του προϊντος ή του λογισμικού που
παρέχεται ή συνοδεύει το προϊν, για
συγκεκριμένο σκοπ. Εάν η ισχύουσα
νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την
παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή
περιορίζει την εγγύησή της μνο στη μέγιστη
έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται
πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει η
ισχύουσα νομοθεσία) θα περιορίζεται στη
διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα
με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η
αντικατάσταση προϊντων που υπκεινται
στους ρους και συνθήκες της εγγύησης. Η
Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα
προϊντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση,
συμπεριλαμβανομένων – των οικονομικών
και άυλων απωλειών – του τιμήματος που
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊντος –
της απώλειας κερδών, εισοδήματος,
δεδομένων, επικαρπίας ή χρήσης του
προϊντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων
προϊντων – της άμεσης, παρεπμενης ή
επακλουθης απώλειας ή ζημίας, ακμη και
αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:
s Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία
του προϊντος ή συνδεδεμένων
προϊντων λγω ελαττωμάτων ή μη
διαθεσιμτητας κατά την περίοδο που
αυτ βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος
του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε
διακοπή διαθεσιμτητας του
προϊντος, απώλεια χρνου χρήστη ή
διακοπή της εργασίας.
s Παροχή ανακριβών πληροφοριών
απ το προϊν ή απ συνδεδεμένα
προϊντα.
s Ζημιά ή απώλεια προγραμμάτων
λογισμικού ή αφαιρούμενων μέσων
αποθήκευσης δεδομένων ή
s Μολύνσεις απ ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές,
που υπκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές
δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας
ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης,
ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απλυτης
ευθύνης (ακμα και για θέματα για τα οποία
η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει
ειδοποιηθεί για τη δυναττητα πρκλησης
τέτοιων ζημιών).
[ Τα επιφυλασσ1μενα ν1μιμα
δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα
δικαιώματα που απορρέουν απ την
παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους ρους
που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να
παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που
πηγάζουν απ την ισχύουσα εθνική
νομοθεσία σχετικά με την πώληση
καταναλωτικών προϊντων. Η παρούσα
εγγύηση δεν θίγει τα νμιμα δικαιώματα που
ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν
μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν,
ούτε δικαιώματά σας εναντίον των
προσώπων απ τα οποία αγοράσατε το
προϊν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε
δικαιωμάτων σας εναπκειται αποκλειστικά
σε εσάς.
[ Sony Hellas A.E.E.
Ρ. Φεραίου 44-46 & Λ. Μεσογείων 253-255154
51 Ν. Ψυχικ
[ Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
Sony
GR
Τηλ. 801 11 92000
e-mail : [email protected]
Version 1.0 - 01.2004
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία
απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις
ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την
ευθύνη της μνο στη μέγιστη έκταση που της
επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για
παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την
εξαίρεση ή τον περιορισμ ζημιών που
οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε
εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δλο και
παρμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η
ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση,
δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για
την αγορά του προϊντος, ωστσο αν η
ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μνο
περιορισμούς ευθυνών υψηλτερου βαθμού,
θα ισχύουν οι τελευταίοι.
35
Bu ürün hakkındaki ek bilgiler ve sık sorulan
sorulara verilen yanıtlar, Müşteri Destek Web
Sitesi’nde bulunabilir.
Πρσθετες πληροφρίες και απαντήσεις σε
συχνές ερωτήσεις που αφορούν το προϊν αυτ
μπορείτε να βρείτε στο τμήμα υποστήριξης
πελατών στην ιστοσελίδα μας.
VOC (Uçucu Organik Bileşke) içermeyen bitkisel yağ
menşeli mürekkeple, %70’i veya daha fazlası yeniden
kazanılmış kağıda basılmıştır.
Εκτυπωμένο σε 70% ή περισστερο ανακυκλωμένο
χαρτί με χρήση μελανιού βασισμένου σε φυτικά
έλαια, που δεν εμπεριέχει ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές
Ενώσεις).
Printed in Japan

advertisement

Key Features

  • Compact camera 8.1 MP CCD Red
  • Image sensor size: 1/2.5"
  • Optical zoom: 5x Digital zoom: 10x
  • ± 2EV (1/3EV step)
  • Video recording 640 x 480 pixels
  • PictBridge
  • Lithium

Related manuals

advertisement