Sony | SEL55F18Z | Sony SEL55F18Z Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA Οδηγίες χρήσης

4-471-113-01(1)
(PL-EE-LV-LT-EL)

Trzymając cały czas wciśnięty przycisk
zwalniania obiektywu na korpusie
aparatu, obracaj obiektywem w lewo do
czasu, aż poczujesz opór, a następnie
wyciągnij obiektyw.
Wymienny obiektyw
Vahetatav objektiiv
Maināmi objektīvi
Keičiamieji objektyvai
Εναλλάξιμος φακός
Ettevaatusabinõud välklambi kasutamisel
FE 55mm F1.8 ZA
vähemalt 1 m (3,3 jala) kauguselt objektist. Objektiivi ja
välklambi teatud kombinatsioonide puhul võib objektiiv
välklambi valguse osaliselt blokeerida, mille tulemuseks
on vari pildi alumises osas.

Vinjettimine
tumedamaks. Selle nähtuse (nimetatakse vinjettimiseks)
vähendamiseks sulgege ava 1 kuni 2 peatusega.
 Objektiivi kinnitamine ja
lahtiühendamine
Šis objektīvs ir paredzēts Sony α sistēmas kamerām ar
E tipa stiprinājumu. To nevar izmantot kamerām ar
A tipa stiprinājumu.
FE 55mm F1.8 ZA objektīvu kopīgi izstrādāja
Sonnar T
Carl Zeiss un Sony Corporation, un tas ir paredzēts
Sony kamerām ar E tipa stiprinājumu. Šī objektīva
ražošanā tiek ievēroti Carl Zeiss stingrie standarti un
kvalitātes pārbaudes sistēma.
FE 55mm F1.8 ZA objektīvs ir saderīgs
Sonnar T
ar diapazonu, kāds ir 35 mm formāta attēlu sensoram.
Kameru, kas aprīkota ar 35 mm formāta attēlu sensoru,
var iestatīt uzņemšanai APS-C formātā.
Detalizētu informāciju par kameras iestatīšanu sk. tās
lietošanas rokasgrāmatā.
Objektiivi kinnitamine
(vt joonist –.)
Papildinformāciju par pieejamību meklējiet sava reģiona
Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony izplatītājam vai
vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.
Zaleca się stosowanie osłony obiektywu w celu
ograniczenia efektu flary (halacji) i zapewnienia
jak najlepszej jakości obrazu.
 Osade tuvastamine
Ustaw czerwoną kreskę na osłonie obiektywu
w jednej linii z czerwoną kropką na obiektywie
(wskaźnikiem ustawienia osłony obiektywu).
Następnie wsuń osłonę w uchwyt obiektywu
i obracaj nią w prawo do chwili, aż się
zatrzaśnie, a jej czerwona kropka będzie
w jednej linii z czerwoną kropką na obiektywie.
* Ärge puudutage objektiivi kontakte.
©2013 Sony Corporation
SEL55F18Z
zewnętrznej lampy błyskowej przymocowanej do aparatu
należy zdjąć osłonę obiektywu, tak aby nie blokowała
światła lampy.
 Kiedy osłona obiektywu nie jest używana, należy ją
zamocować tyłem do obiektywu.
1 Valgusvarjuki märk
2 Fookusketas
3 Objektiivi kontaktid*
4 Paigalduse märk
1
Istnieją trzy sposoby regulowania ostrości.
Autofokus
Aparat ustawia ostrość automatycznie.
Polski
W niniejszej instrukcji znajdują się informacje
dotyczące obsługi obiektywów. Środki ostrożności
wspólne dla wszystkich obiektywów, takie jak uwagi
na temat eksploatacji, zebrano w osobnym arkuszu
zatytułowanym „Uwagi przed użyciem”. Przed
użyciem obiektywu należy zapoznać się z obydwoma
dokumentami.
Ten obiektyw zaprojektowano dla aparatów fotograficznych
Sony α z uchwytem typu E. Nie można go stosować
w aparatach z uchwytami typu A.
Obiektyw Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA został
opracowany wspólnie przez firmy Carl Zeiss
i Sony Corporation, z przeznaczeniem do aparatów
Sony wyposażonych w uchwyt typu E. Jest wytwarzany
z zachowaniem restrykcyjnych norm produkcyjnych
i jakościowych firmy Carl Zeiss.
Obiektyw Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA może
współpracować z wieloma przetwornikami obrazu
w formacie 35 mm.
Aparat z przetwornikiem obrazu w formacie 35 mm można
ustawić do robienia zdjęć w formacie APS-C.
Szczegółowa procedura konfiguracyjna jest podana
w instrukcji obsługi aparatu.

Więcej informacji na temat zgodności obiektywu
z innymi urządzeniami można uzyskać na lokalnej stronie
internetowej firmy Sony albo w najbliższym punkcie
sprzedaży lub serwisowania produktów Sony.
2
3
1
Uwagi dotyczące użytkowania
 Przenosząc aparat z przymocowanym obiektywem, zawsze
należy mocno trzymać cały zestaw.
 Obiektyw nie jest wodoodporny, chociaż w jego konstrukcji
zastosowano pewne zabezpieczenia przed wnikaniem
kurzu i rozbryzgów wody. Jeśli ma być używany w deszczu
i podobnych warunkach, należy chronić go przed
kroplami wody.
4
Środki ostrożności dotyczące używania
lampy błyskowej
 Zawsze podczas korzystania z lampy błyskowej należy zdjąć
osłonę obiektywu i fotografować obiekt z odległości co
najmniej 1 m. Czasami obiektyw może częściowo zasłaniać
światło lampy, co powoduje, że u dołu obrazu powstaje cień.
Winietowanie

 W trakcie pracy z obiektywem narożniki ekranu stają
się ciemniejsze niż środek. Aby zapobiec temu zjawisku
(zwanemu „winietowaniem”), należy zmniejszyć ustawienie
przysłony o jeden lub dwa stopnie.
–1
 Rozpoznawanie części
1 Wskaźnik ustawienia osłony obiektywu
2 Pierścień regulacji ostrości
3 Styki obiektywu*
4 Wskaźnik ustawienia montażowego
(1)
(2)
* Nie wolno dotykać styków obiektywu.
 Zakładanie i zdejmowanie
obiektywu
–2
Zakładanie obiektywu
(patrz ilustracja –).
1
Zdejmij przykrywki obiektywu (tylną
i przednią) oraz przykrywkę korpusu
aparatu.
 Istnieją dwa sposoby zakładania/zdejmowania przedniej
przykrywki obiektywu — (1) i (2). Jeśli przykrywka
jest zakładana/zdejmowana przy założonej osłonie
obiektywu, należy użyć metody (2).

2
Ustaw biały wskaźnik na tubusie obiektywu
w jednej linii z białym wskaźnikiem na
korpusie aparatu. Następnie wsuń obiektyw
do uchwytu w korpusie i obracaj nim
w prawo do chwili, aż się zablokuje.
 Podczas zakładania obiektywu nie wciskaj
przycisku zwalniania obiektywu umieszczonego
na korpusie aparatu.
 Nie zakładaj obiektywu pod kątem.

2
DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości)
Gdy aparat ustawi ostrość w trybie automatycznym, można
ręcznie wprowadzić ostateczne korekty.

Ręczna regulacja ostrości
Dane techniczne
Nazwa produktu
(model)
Odpowiednik ogniskowej
w formacie 35 mm*1 (mm)
Elementy układu
soczewkowego
Kąt widzenia 1*2
Kąt widzenia 2*2
Minimalna ostrość*3
(m (stopy))
Maksymalne powiększenie (X)
Minimalna przysłona
Średnica filtra (mm)
Wymiary (maksymalna
średnica × wysokość)
(ok., w mm (calach))
Waga (ok., w g (uncjach))
Funkcja redukcji drgań
Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA
(SEL55F18Z)
82,5
5-7
43°
29°
0,5 (1,64)
0,14
f/22
49
64,4 × 70,5
(2 5/8 × 2 7/8)
281 (10)
Nie
*1 Wartości odpowiednika ogniskowej w formacie
35 mm widoczne powyżej dotyczą aparatów cyfrowych
z wymiennym obiektywem, wyposażonych w przetwornik
obrazu o wielkości APS-C.
*2 Wartość kąta widzenia 1 dotyczy aparatów w formacie
35 mm, natomiast wartość kąta widzenia 2 — aparatów
cyfrowych z wymiennym obiektywem wyposażonych
w przetwornik obrazu o wielkości APS-C.
*3 Minimalna ostrość to odległość od przetwornika obrazu
do fotografowanego obiektu.
 Zależnie od mechanizmu napędu obiektywu ogniskowa
może się zmieniać razem z każdą zmianą odległości
fotografowania. Dla podanej wartości ogniskowej założono,
że obiektyw ma ustawioną ostrość na obiekt znajdujący się
nieskończenie daleko.
Zawartość zestawu
Obiektyw (1), przednia przykrywka obiektywu (1),
tylna przykrywka obiektywu (1), osłona obiektywu (1),
torba na obiektyw (1), pakiet drukowanej dokumentacji
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
jest znakiem towarowym Sony Corporation.
Eesti
Selles kasutusjuhendis selgitatakse, kuidas
kasutada objektiivi. Kõigile objektiividele ühtsed
ettevaatusabinõud, näiteks kasutusmärkused, leiate
eraldi jaotisest Ettevaatusabinõud enne kasutamist.
Lugege enne objektiivi kasutamist kindlasti mõlemat
dokumenti.
See objektiiv on mõeldud Sony α kaamerasüsteemi
E-paigaldusega kaameratele. Seda ei saa kasutada
A-paigaldusega kaameratega.
Objektiivi Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA arendasid välja
Carl Zeiss ja Sony Corporation ning see on mõeldud
Sony E-paigaldusega kaameratele. See objektiiv on toodetud
Carl Zeissi rangeid standardeid ja kvaliteeditagamise
süsteemi järgides.
Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA ühildub 35 mm vormingus
pildisensoritega.
35 mm vormingus pildianduriga varustatud kaamera
saab määrata pildistama APS-C suuruses.
Üksikasjad kaamera seadistamise kohta leiate selle
kasutusjuhendist.
Ühilduvuse kohta lisateabe saamiseks minge oma piirkonna
Sony veebisaidile või võtke ühendust Sony edasimüüja või
kohaliku volitatud Sony teenindusega.
Joondage läätseraamil asuv valge märk
kaameral oleva valge märgiga (paigalduse
märk), seejärel sisestage objektiiv kaamera
paigaldusavasse ja pöörake seda päripäeva,
kuni see lukustub.
 Ärge vajutage objektiivi paigaldades kaamera objektiivi
vabastamise nuppu.
 Ärge paigaldage objektiivi nurga all.
Użytkownik sam ustawia ostrość.
Szczegółowy opis ustawień poszczególnych trybów można
znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.
Eemaldage tagumine ja eesmine
objektiivikate ning kaamera korpuse kate.
 Eesmist objektiivikatet saab kinnitada / lahti ühendada
kahel viisil, (1) ja (2). Kui kinnitate / ühendate lahti
objektiivikatet, millele on kinnitatud valgusvarjuk,
kasutage meetodit (2).
 Nastawianie ostrości

Objektiivi eemaldamine
(vt joonist –.)
Piezīmes par lietošanu
 Kad nesat kameru ar pievienotu objektīvu, vienmēr cieši
turiet gan kameru, gan objektīvu.
 Šis objektīvs nav ūdensdrošs, taču tā izstrādes laikā tika
domāts par noturību pret putekļiem un ūdens šļakatām.
Ja izmantojat objektīvu lietū u.tml. apstākļos, nepieļaujiet
objektīva saskari ar ūdens lāsēm.
Piesardzības pasākumi attiecībā uz zibspuldzes
lietošanu
 Ja izmantojat zibspuldzi, vienmēr noņemiet objektīva saules
blendi un fotografējiet vismaz 1 m (3,3 pēdas) attālumā no
objekta. Fotografējot ar zibspuldzi, daži objektīvi var daļēji
aizsegt zibspuldzes gaismu, kā rezultātā attēla apakšdaļa
ir aizēnota.
Vinjetēšana
 Objektīvu izmantošanas laikā ekrāna stūri var būt tumšāki
nekā centrs. Lai samazinātu šo efektu jeb vinjetēšanu aizveriet
diafragmas atvērumu par 1–2 iedaļām.
Hoides kaamera objektiivi vabastamise nuppu
all, pöörake objektiivi vastupäeva, kuni see
peatub, seejärel ühendage objektiiv lahti.
 Valgusvarjuki kinnitamine
Helenduse vähendamiseks ja maksimaalse pildikvaliteedi
tagamiseks on soovitatav kasutada valgusvarjukit.
Joondage valgusvarjukil asuv punane joon
objektiivil oleva punase täpiga (valgusvarjuki
märk), seejärel sisestage valgusvarjuk
objektiivikinnitusse ja pöörake seda päripäeva,
kuni see kohale klõpsab ning punane täpp
valgusvarjukil on joondatud objektiivil asuva
punase täpiga.
 Kui kasutate kaameraga sisseehitatud või kaasasolevat
välklampi, eemaldage valgusvarjuk, et välklambi valgust
mitte blokeerida.
 Salvestamisel sobitage valgusvarjuk objektiivile tagurpidi.
 Daļu identificēšana
1. Objektīva saules blendes atzīme
2. Fokusa gredzens
3. Objektīva kontakti*
4. Stiprinājuma atzīme
* Neaiztieciet objektīva kontaktus.
 Objektīva pievienošana un
noņemšana
Lai piestiprinātu objektīvu
(sk. attēlu –.)
1
 Fokuseerimine

Automaatne fokuseerimine
Kaamera fokuseerib automaatselt.

DMF (otsene käsitsi fokuseerimine)
2
Kui kaamera fokuseerib automaatses fookuses, saate
peenhäälestust teha käsitsi.

Käsitsi fokuseerimine
Fokuseerite käsitsi.
Savietojiet balto atzīmi uz objektīva
korpusa ar balto atzīmi uz kameras
(stiprinājuma atzīmi), pēc tam ievietojiet
objektīvu kameras stiprinājumā un grieziet
to pa labi, līdz tas nofiksējas.
 Objektīva pievienošanas laikā nav jāspiež objektīva
atbrīvošanas poga.
 Nemēģiniet piestiprināt objektīvu slīpi.
Lisateavet režiimisätete kohta saate kaameraga kaasasolevast
kasutusjuhendist.
Lai noņemtu objektīvu
(sk. attēlu –.)
Spetsifikatsioonid
Toote nimi
(Mudeli nimi)
Ekvivalent 35 mm vormingus
fookuskaugusele*1 (mm)
Objektiivi rühmaelemendid
Vaatenurk 1*2
Vaatenurk 2*2
Minimaalne fookus*3
(m (jalga))
Maksimaalne suurendus (X)
Minimaalne ava
Filtri diameeter (mm)
Mõõdud (maksimaalne
diameeter × kõrgus)
(ligikaudu, mm (tolli))
Kaal (ligikaudu, g (untsi))
Rappumise kompenseerimise
funktsioon
Noņemiet objektīva aizmugurējo
un priekšējo vāciņu un kameras
korpusa vāciņu.
 Varat pievienot/atvienot priekšējo objektīva vāciņu
divējādi — sk. (1) un (2). Ja objektīvam ir pievienota
objektīva saules blende, objektīva vāciņa noņemšanai
izmantojiet paņēmienu (2).
Fokuseerimiseks on kolm moodust.
Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA
(SEL55F18Z)
82,5
Turot nospiestu objektīva atbrīvošanas pogu
uz kameras, grieziet objektīvu pa kreisi līdz
atdurei un pēc tam atvienojiet objektīvu.
5–7
43°
29°
 Objektīva saules blendes
pievienošana
0,5 (1,64)
Objektīva saules blendi ir ieteicams izmantot, lai samazinātu
saules atspīdumus un nodrošinātu vislabāko attēla kvalitāti.
0,14
f/22
49
64,4 × 70,5
(2 5/8 × 2 7/8)
281 (10)
Ei
*1 Ülalolevad väärtused ekvivalentsele 35 mm vormingus
fookuskaugusele kehtivad vahetatava objektiiviga
digitaalkaamerate puhul, millel on APS-C suuruses
pildisensor.
*2 Vaatenurga 1 väärtus kehtib 35 mm vorminguga kaamerate
kohta ja vaatenurga 2 väärtus vahetatava objektiiviga
digitaalkaamerate kohta, millel on APS-C suurusega
pildisensor.
*3 Minimaalne fookus on kaugus pildisensorist objektini.
 Objektiivi mehhanismist olenevalt võib fookuskaugus
muutuda iga muudatusega pildistamiskauguses. Ülalolevad
fookuskaugused eeldavad, et objektiiv on fokuseeritud
lõpmatusele.
Märkused kasutamise kohta
Kaasatud üksused
Objektiiv (1), eesmine objektiivikate (1), tagumine
objektiivikate (1), valgusvarjuk (1), objektiivikott (1),
trükitud dokumentatsiooni komplekt
 Kui kannate kaamerat, millele on kinnitatud objektiiv, hoidke
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
kindlalt nii kaamerat kui ka objektiivi.
 See objektiiv pole veekindel, kuid selle valmistamisel on silmas
peetud nii tolmu- kui ka pritsmekindlust. Vihma käes vm
kasutades hoidke veepiisad objektiivist eemal.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā izskaidrots, kā lietot
objektīvus. Brīdinājumi, kas jāievēro, lietojot
jebkuru objektīvu, ir atrodami atsevišķā dokumentā
“Piesardzības pasākumi pirms lietošanas”. Noteikti
izlasiet abus dokumentus, pirms lietojat savu objektīvu.
 Objektiivi kasutamisel muutuvad ekraani nurgad keskosast
 Podczas korzystania z wbudowanej lampy błyskowej lub
E-mount
Latviski
 Välklampi kasutades eemaldage alati valgusvarjuk ja pildistage
 Zakładanie osłony obiektywu
Instrukcja obsługi
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcijas
Naudojimo instrukcijos
Οδηγίες χρήσης
Sonnar T
Zdejmowanie obiektywu
(patrz ilustracja –).
Savietojiet sarkano līniju uz objektīva saules
blendes ar sarkano punktu uz objektīva
(objektīva saules blendes atzīmi), pēc tam
ievietojiet blendi objektīva stiprinājumā un
grieziet to pa labi, līdz tā ar klikšķi nofiksējas
vietā un sarkanais punkts uz objektīva saules
blendes atrodas pretī sarkanajam punktam
uz objektīva.
 Ja izmantojat kameras iebūvēto zibspuldzi vai kameras
komplektācijā iekļauto zibspuldzi, noņemiet objektīva saules
blendi, lai tā neaizsegtu zibspuldzes gaismu.
 Pirms noglabājat objektīvu, uzlieciet tam blendi otrādi.
 Fokusēšana
Fokusēt var trijos veidos.

Automātiskais fokuss
Kamera iegūst fokusu automātiski.

DMF (tiešais manuālais fokuss)
Kad kamera ir veikusi automātisko fokusēšanu, varat veikt
precīzus pielāgojumus manuāli.

Manuālais fokuss
Jūs pats fokusējat manuāli.
Detalizētu informāciju par režīmu iestatījumiem sk.
kameras komplektācijā iekļautajā lietošanas rokasgrāmatā.
on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk.
(turpinājums aizmugurē)

 Objektyvo uždėjimas ir nuėmimas
Latviski
2
(turpinājums no priekšpuses)
3
1
4

–1
(1)
–2
(2)
Kaip uždėti objektyvą
(žr. – pav.)
Specifikācijas
Produkta nosaukums
(Modeļa nosaukums)
Atbilstošais 35 mm formāta
fokusa garums*1 (mm)
Objektīva grupas–elementi
1. skata leņķis*2
2. skata leņķis*2
Minimālais fokusa attālums*3
(m (pēdas))
Maksimālais palielinājums (X)
Minimālā diafragma
Filtru diametrs (mm)
Izmēri (maksimālais
diametrs × garums)
(aptuveni, mm (collas))
Masa (aptuveni, g (unces))
Drebēšanas kompensācijas
funkcija
1
Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA
(SEL55F18Z)
0,14
f/22
49
64,4 × 70,5
(2 5/8 × 2 7/8)
281 (10)
Nav
*1 Iepriekš norādītās vērtības, kas izsaka atbilstošo 35 mm
formāta fokusa garumu, attiecas uz digitālajām kamerām
ar maināmiem objektīviem, kurās tiek izmantots APS-C
formāta attēlu sensors.
*2 1. skata leņķa vērtība atbilst 35 mm formāta kamerām,
bet 2. skata leņķa vērtība atbilst digitālajām kamerām ar
maināmiem objektīviem, kurās tiek izmantots APS-C
formāta attēlu sensors.
*3 Minimālais fokusa attālums apzīmē attālumu no attēlu
sensora līdz objektam.
 Atkarībā no objektīva mehānisma fokusa garums var mainīties
atbilstoši jebkurām fotografēšanas attāluma izmaiņām.
Iepriekš norādītie fokusa garumi norādīti pieņemot,
ka objektīvs ir fokusēts uz bezgalību.
Iekļautie priekšmeti
Objektīvs (1), priekšējais objektīva vāciņš (1), aizmugurējais
objektīva vāciņš (1), objektīva saules blende (1), objektīva
futrālis (1), izdrukātās dokumentācijas komplekts
ir Sony Corporation preču zīme.
Lietuvių

Šiose naudojimo instrukcijose aiškinama, kaip naudoti
objektyvus. Informacijos apie visiems objektyvams
taikytinas atsargumo priemones, pvz., pastabas
dėl naudojimo, galima rasti atskirame dokumente
„Atsargumo priemonės prieš naudojimą“. Prieš
naudodami objektyvą, būtinai perskaitykite abu
dokumentus.
Šis objektyvas skirtas naudoti su „Sony“ α fotoaparatų
sistemos „E-mount“ serijos fotoaparatais. Jo negalima
naudoti su „A-mount“ serijos fotoaparatais.
„Sonnar T
FE 55mm F1.8 ZA“ objektyvas sukurtas
bendradarbiaujant kompanijoms „Carl Zeiss“ ir
„Sony Corporation“. Jis skirtas „Sony“ „E-mount“ serijos
fotoaparatams. Šis objektyvas pagamintas laikantis griežtų
„Carl Zeiss“ standartų ir kokybės užtikrinimo sistemos
reikalavimų.
„Sonnar T
FE 55mm F1.8 ZA“ FE 55mm F1.8 ZA“
suderinamas su 35 mm formato vaizdo daviklio diapazonu.
Fotoaparatą, kuriame sumontuotas 35 mm formato vaizdo
daviklis, galima nustatyti fotografuoti APS-C dydžiu.
Išsamios informacijos, kaip nustatyti savo fotoaparatą,
ieškokite naudojimo instrukcijose.
Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie
suderinamumą, apsilankykite savo šalies „Sony“ svetainėje
arba kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
Pastabos dėl naudojimo
 Kai nešatės fotoaparatą su pritvirtintu objektyvu, visada

2
0,5 (1,64)
Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

 Priekinį objektyvo dangtelį uždėti arba nuimti galite
dviem būdais – (1) ir (2). Kai uždėtas objektyvo gaubtas,
objektyvo dangtelį uždėkite arba nuimkite (2) būdu.
82,5
5-7
43°
29°
tvirtai laikykite ir fotoaparatą, ir objektyvą.
 Šis objektyvas nėra nepralaidus vandeniui, tačiau atsparus
dulkėms ir tiškalams. Jeigu objektyvą naudojate lyjant arba
panašiomis sąlygomis, neleiskite, kad ant jo patektų lašų.
Atsargumo priemonės, susijusios su blykstės
naudojimu
 Kai naudojate blykstę, visada nuimkite objektyvo gaubtą
ir fotografuokite būdami ne mažesniu kaip 1 m (3,3 pėd.)
atstumu nuo objekto. Tam tikrais atvejais kartu naudojant
ir objektyvą, ir blykstę, objektyvas gali iš dalies blokuoti
blykstės šviesą. Dėl to vaizdo apačioje gali atsirasti šešėlis.
Vinjetavimas
 Naudojant objektyvą, ekrano kampai tampa tamsesni
nei centras. Norėdami sumažinti šį efektą (vadinamą
vinjetavimu), pridarykite diafragmą 1–2 padalomis.
 Dalys
1 – Objektyvo gaubto žymė
2 – Fokusavimo žiedas
3 – Objektyvo kontaktai*
4 – Tvirtinimo žymė
* Nelieskite objektyvo kontaktų.
Nuimkite galinį ir priekinį objektyvo
dangtelius ir fotoaparato korpuso dangtelį.
Baltą žymę ant objektyvo cilindro
sulygiuokite su balta žyme ant fotoaparato
(tvirtinimo žyme). Tada įstatykite objektyvą
į fotoaparato korpusą ir sukite pagal
laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos.
 Tvirtindami objektyvą, nepaspauskite objektyvo
išleidimo mygtuko, esančio ant fotoaparato.
 Objektyvo netvirtinkite kampu.
Kaip nuimti objektyvą
(žr. – pav.)
Laikydami nuspaudę objektyvo išleidimo
mygtuką, esantį ant fotoaparato, sukite
objektyvą prieš laikrodžio rodyklę, kol jis
sustos, tada nuimkite jį.
 Kaip uždėti objektyvo gaubtą
Jei norite sumažinti šviesos blyksnius ir užtikrinti
aukščiausią vaizdo kokybę, rekomenduojame naudoti
objektyvo gaubtą.
Ελληνικά
Διατίθενται τρεις τρόποι εστίασης.
Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών εξηγεί πώς
χρησιμοποιούνται οι φακοί. Προφυλάξεις που
σχετίζονται με όλους τους φακούς, όπως σημειώσεις
σχετικά με τη χρήση θα βρείτε στην στο ξεχωριστό
φύλλο «Προφυλάξεις πριν από τη χρήση». Φροντίστε
να διαβάσετε και τα δύο έγγραφα πριν από τη χρήση
του φακού σας.
Αυτός ο φακός είναι σχεδιασμένος για φωτογραφικές
μηχανές E-mount, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
συστήματα ψηφιακής μηχανής α της Sony. Δεν μπορείτε να
τον χρησιμοποιήσετε σε φωτογραφικές μηχανές A-mount.
Το Sonnar T
FE 55mm F1.8 ZA αναπτύχθηκε από
κοινού από την Carl Zeiss και τη Sony Corporation και
σχεδιάστηκε για φωτογραφικές μηχανές E-mount της Sony.
Αυτός ο φακός παράγεται σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα
και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας της Carl Zeiss.
FE 55mm F1.8 ZA είναι συμβατό με το
Το Sonnar T
εύρος ενός αισθητήρα εικόνας με φορμά 35mm.
Οι φωτογραφικές μηχανές που είναι εξοπλισμένες
με αισθητήρα εικόνας με φορμά 35mm μπορούν να
ρυθμιστούν για λήψη φωτογραφιών μεγέθους APS-C.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση της φωτογραφικής
μηχανής σας, ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα,
επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Sony στην περιοχή σας
ή συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Sony ή την τοπική
εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις της Sony.
Σημειώσεις για τη χρήση
Sulygiuokite raudoną liniją ant objektyvo
gaubto su raudonu tašku ant objektyvo
(objektyvo gaubto žyme). Tada įstatykite
objektyvo gaubtą į objektyvo korpusą ir sukite
jį pagal laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos
(pasigirs spragtelėjimas), o raudonas taškas ant
objektyvo gaubto susilygiuos su raudonu tašku
ant objektyvo (gaubto žyme).
Προφυλάξεις για τη χρήση του φλας
 Jei naudojate fotoaparate sumontuotą blykstę arba su
 Όταν χρησιμοποιείτε το φλας, πάντα να αφαιρείτε τη θήκη
fotoaparatu komplektuojamą blykstę, nuimkite objektyvo
gaubtą, kad jis neužstotų blykstės šviesos.
 Kai nenaudojate, objektyvo gaubtą ant objektyvo uždėkite
kita puse.
 Fokusavimas

Automatinis fokusavimas
Fotoaparatas fokusuoja automatiškai.

DMF (tiesioginis rankinis fokusavimas)
Kai fotoaparatas sufokusuoja automatiškai, rankomis
galite sureguliuoti tikslumą.

Rankinis fokusavimas
Patys fokusuojate rankomis.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie režimų
nustatymus, žr. naudojimo instrukcijas, gautas su
fotoaparatu.
το φακό, πάντα να κρατάτε σφιχτά και τη μηχανή και
το φακό.
 Αυτός ο φακός δεν είναι αδιάβροχος, παρόλο που έχει
σχεδιαστεί με γνώμονα την προστασία από τη σκόνη και τις
πιτσιλιές. Αν χρησιμοποιείτε τη μηχανή υπό βροχή κ.λπ.,
φροντίζετε να προστατεύετε το φακό από τις σταγόνες νερού.
φακού και να τραβάτε σε απόσταση τουλάχιστον 1 m
(3,3 ποδιών) από το θέμα σας. Με ορισμένους συνδυασμούς
φακού και φλας, ο φακός μπορεί να μπλοκάρει εν μέρει το
φως του φλας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια σκιά στη
βάση της εικόνας.
 Όταν χρησιμοποιείτε το φακό, οι γωνίες της οθόνης
σκουραίνουν σε σχέση με το κέντρο. Για να περιορίσετε
αυτό το φαινόμενο (που καλείται βινιετάρισμα), κλείστε
το διάφραγμα κατά 1 έως 2 βήματα.
 Παρουσίαση των εξαρτημάτων
1 Δείκτης θήκης φακού
2 Δακτύλιος εστίασης
3 Επαφές φακού*
4 Δείκτης στερέωσης
* Μην αγγίζετε τις επαφές του φακού.
 Τοποθέτηση και αφαίρεση
του φακού
Specifikacijos
Gaminio pavadinimas
(modelio pavadinimas)
35 mm formato ekvivalento
židinio nuotolis*1 (mm)
Objektyvo grupės – elementai
Matymo kampas Nr. 1*2
Matymo kampas Nr. 2*2
Minimalus fokusavimas*3
(m (pėd.))
Maksimalus didinimas (kartais)
Minimali diafragma
Filtro skersmuo (mm)
Matmenys (didžiausias
skersmuo × aukštis)
(apytiksl., mm (col.))
Svoris (apytiksl., g (unc.))
Drebėjimo kompensavimo
funkcija
 Όταν μεταφέρετε μια φωτογραφική μηχανή με τοποθετημένο
Βινιετάρισμα
Fokusuoti galima trimis būdais.
Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA
(SEL55F18Z)
82,5
5–7
43°
29°
Για να τοποθετήσετε το φακό
(Βλέπε εικόνα –).
1
64,4 × 70,5
(2 5/8 × 2 7/8)
281 (10)
Ne
*1 Pirmiau nurodytos 35 mm formato ekvivalento židinio
nuotolio ir matymo kampo vertės taikomos keičiamųjų
objektyvų skaitmeniniams fotoaparatams su APS-C dydžio
vaizdo davikliais.
*2 Matymo kampo Nr. 1 vertė taikoma 35 mm formato
fotoaparatams, o matymo kampo Nr. 2 vertė – keičiamųjų
objektyvų skaitmeniniams fotoaparatams su APS-C dydžio
vaizdo davikliu.
*3 Minimalus fokusavimas – tai atstumas nuo vaizdo daviklio
iki objekto.
 Atsižvelgiant į objektyvo mechanizmą, židinio nuotolis
gali keistis keičiant fotografavimo atstumą. Pirmiau
nurodyti židinio nuotoliai pagrįsti prielaida, kad objektyvas
sufokusuotas į begalybę.
Komplektuojami elementai
objektyvas (1), priekinis objektyvo dangtelis (1), galinis
objektyvo dangtelis (1), objektyvo gaubtas (1), objektyvo
dėklas (1), spausdintinių dokumentų rinkinys
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti
dizainą ir specifikacijas.
yra „Sony Corporation“ prekių ženklas.
Αφαιρέστε το πίσω και το μπροστινό
κάλυμμα του φακού και το κάλυμμα του
σώματος της κάμερας.
 Μπορείτε να τοποθετήσετε/αφαιρέσετε το μπροστινό
κάλυμμα φακού με δύο τρόπους, (1) και (2). Όταν
τοποθετείτε/αφαιρείτε το κάλυμμα του φακού με
τοποθετημένη τη θήκη του φακού, ακολουθήστε
τη μέθοδο (2).
0,5 (1,64)
0,14
f/22
49
 Εστίαση
2
Ευθυγραμμίστε τον λευκό δείκτη στο
σώμα του φακού με τον λευκό δείκτη
στη φωτογραφική μηχανή (δείκτης
στερέωσης), έπειτα εισαγάγετε το φακό
στο στήριγμα της φωτογραφικής μηχανής
και περιστρέψτε τον δεξιόστροφα μέχρι
να κλειδώσει.
 Μην πατάτε το κουμπί απελευθέρωσης του φακού στη
φωτογραφική μηχανή, όταν τοποθετείτε το φακό.
 Μην τοποθετείτε το φακό υπό γωνία.
Για να αφαιρέσετε το φακό
(Βλέπε εικόνα –).
Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί
απελευθέρωσης του φακού στη φωτογραφική
μηχανή, περιστρέψτε το φακό αριστερόστροφα
μέχρι το τέρμα, έπειτα αφαιρέστε το φακό.
 Τοποθέτηση της θήκης φακού
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε θήκη φακού για να μειώσετε
τη λάμψη και να διασφαλίσετε μέγιστη ποιότητα εικόνας.
Ευθυγραμμίστε την κόκκινη γραμμή στη θήκη
φακού με την κόκκινη κουκκίδα στο φακό
(δείκτης θήκης φακού), έπειτα εισαγάγετε
τη θήκη φακού στο στήριγμα του φακού
και περιστρέψτε το δεξιόστροφα έως ότου
ασφαλίσει στη θέση του και η κόκκινη κουκκίδα
στη θήκη φακού ευθυγραμμιστεί με την
κόκκινη κουκκίδα στο φακό.
 Όταν χρησιμοποιείτε φωτογραφική μηχανή με ενσωματωμένο
φλας ή κάποιο φλας που παρέχεται μαζί με τη φωτογραφική
μηχανή, αφαιρέστε τη θήκη φακού για να αποφύγετε να
μπλοκάρετε το φως του φλας.
 Κατά την αποθήκευση, τοποθετήστε τη θήκη φακού στο φακό
από την ανάποδη.

Αυτόματη εστίαση
Η φωτογραφική μηχανή εστιάζει αυτόματα.

DMF (Άμεση χειροκίνητη εστίαση)
Αφού η φωτογραφική μηχανή εστιάσει με την αυτόματη
εστίαση, μπορείτε να βελτιώσετε την εστίαση με το χέρι.

Χειροκίνητη εστίαση
Εστιάζετε με το χέρι.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις λειτουργίας,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με
τη φωτογραφική μηχανή.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Όνομα προϊόντος
(Όνομα μοντέλου)
Εστιακή απόσταση ισοδύναμη
με φορμά 35 mm*1 (mm)
Ομάδες-στοιχεία φακού
Γωνία προβολής 1*2
Γωνία προβολής 2*2
Ελάχιστη εστίαση*3
(m (πόδια))
Μέγιστη μεγέθυνση (X)
Ελάχιστο διάφραγμα
Διάμετρος φίλτρου (mm)
Διαστάσεις (μέγιστη
διάμετρος × ύψος)
(κατά προσ., mm (in.))
Βάρος (κατά προσ., g (oz))
Λειτουργία απόσβεσης
δονήσεων
Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA
(SEL55F18Z)
82,5
5-7
43°
29°
0,5 (1,64)
0,14
f/22
49
64,4 × 70,5
(2 5/8 × 2 7/8)
281 (10)
Όχι
*1 Οι τιμές που εμφανίζονται ανωτέρω για εστιακή
απόσταση ισοδύναμη με φορμά 35 mm αφορούν
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με εναλλάξιμους φακούς
εξοπλισμένες με αισθητήρα εικόνας μεγέθους APS-C.
*2 Η γωνία προβολής 1 είναι η τιμή για φωτογραφικές
μηχανές 35mm και η γωνία προβολής 2 είναι η τιμή για
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με εναλλάξιμους φακούς
εξοπλισμένες με αισθητήρα εικόνας μεγέθους APS-C.
*3 Ελάχιστη εστίαση είναι η απόσταση από τον αισθητήρα
εικόνας έως το θέμα.
 Ανάλογα με τον μηχανισμό του φακού, η εστιακή απόσταση
μπορεί να αλλάξει με τυχόν αλλαγή της απόστασης λήψης.
Στις εστιακές αποστάσεις που δίνονται ανωτέρω θεωρείται
ότι ο φακός είναι εστιασμένος στο άπειρο.
Στοιχεία που περιλαμβάνονται
Φακός (1), Μπροστινό κάλυμμα φακού (1),
Πίσω κάλυμμα φακού (1), Παρασολέιγ (1),
Θήκη φακού (1), Σετ τυπωμένης τεκμηρίωσης
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται
σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Το
είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.
Download PDF

advertising