Sony | NEX-5K | Sony NEX-5K NEX-5 Σώμα με τυπικό φακό ζουμ Οδηγίες χρήσης

NEX-3/5/5C/C3
NEX-VG10/VG10E
Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση
υλικολογισμικού και οι αντίστοιχες εφαρμογές τους περιγράφονται
παρακάτω.
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών της φωτογραφικής μηχανής/
βιντεοκάμερας και του προϊ"ντος Προσαρμογέας μοντούρας LA-EA2
καθώς και στο Εγχειρίδιο του που περιέχονται στο παρεχ"μενο
CD-ROM.
© 2011 Sony Corporation
4-420-528-62(1)
Νέες λειτουργίες
Οι ακ"λουθες νέες λειτουργίες παρέχονται με αυτήν την αναβάθμιση
υλικολογισμικού.
Συμβαττητα με το προϊν Προσαρμογέας
μοντούρας LA-EA2
Η χρήση φακού A-mount "ταν τοποθετηθεί ο Προσαρμογέας μοντούρας
LA-EA2 (πωλείται χωριστά) σας δίνει τη δυνατ"τητα να επωφεληθείτε απ" τη
λειτουργία αυτ"ματης εστίασης με ανίχνευση φάσης για τη λήψη εικ"νων.
Προσαρμογέας μοντούρας LA-EA2
Φακς A-mount
Σημειώσεις
• Ενδέχεται να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Προσαρμογέας μοντούρας LA-EA2 με
ορισμένους φακούς. Ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτ"ματης
εστίασης με ορισμένους φακούς "ταν τοποθετείται ο Προσαρμογέας μοντούρας. Απευθυνθείτε
στον αντιπρ"σωπο της Sony ή στο τοπικ" εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της Sony για
συμβουλές σχετικά με τους συμβατούς φακούς.
• 'ταν ο φακ"ς διαθέτει διακ"πτη λειτουργίας εστίασης (AF/MF), ρυθμίστε τη λειτουργία
εστίασης με το διακ"πτη του φακού. 'ταν ο φακ"ς δεν διαθέτει το διακ"πτη, ρυθμίστε τη
λειτουργία εστίασης απ" το μενού.
• Ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσκολίες ή καθυστέρηση κατά τη διαδικασία εστίασης της
μηχανής, ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο φακ" ή το θέμα.
NEX-3/5/5C/C3:
• Οι ακ"λουθες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες "ταν έχει τοποθετηθεί ο Προσαρμογέας
μοντούρας LA-EA2.
– [Κλείστρ. χαμ"γελου]
– [Ανίχν. προσώπου]
• Ενδέχεται να εγγραφούν οι θ"ρυβοι της μηχανής και του φακού κατά τη διάρκεια εγγραφής
ταινίας, "ταν γίνεται χρήση της λειτουργίας αυτ"ματης εστίασης.
Με τη χρήση εν"ς φακού SSM μπορείτε να μειώσετε το θ"ρυβο που προκαλείται απ" την
αυτ"ματη εστίαση. Επιπλέον, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εγγραφή ήχου επιλέγοντας
[Μενού] t [Διαμ"ρφωση] t [Αυτ"μ. εγγρ. ταινίας] t [Ανενεργή].
2GR
Συνεχίζεται r
• Το διάφραγμα ρυθμίζεται σε F3.5 ταν εγγράφετε ταινίες με τη λειτουργία αυτματης εστίασης.
ταν χρησιμοποιείτε φακ με διάφραγμα F3.5 ή μικρτερη τιμή F-stop, το διάφραγμα
ρυθμίζεται στη μέγιστη τιμή F-stop του φακού. Αν θέλετε να ρυθμίσετε το διάφραγμα στη δική
σας τιμή για να εγγράψετε ταινίες, επιλέξτε [Προτερ. ανοίγματος] στη [Λειτ. λήψης] και
επιλέξτε τη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης πριν ξεκινήσετε την εγγραφή. Η ρύθμιση του
διαφράγματος που επιλέξατε στην αρχή θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να σταματήσει η εγγραφή.
Δεν μπορείτε να αλλάξετε την τιμή του διαφράγματος ενώ γίνεται εγγραφή ταινίας.
NEX-VG10/VG10E:
• Αν η βιντεοκάμερα εστιάζει αυτματα κατά την εγγραφή ταινίας, εγγράφεται ο θρυβος της
βιντεοκάμερας και του φακού κατά τη λειτουργία αυτματης εστίασης. Μπορείτε να μειώσετε
το θρυβο συνδέοντας ένα εξωτερικ μικρφωνο με μίνι βύσμα διαμέτρου 3,5 mm στην
υποδοχή μικροφώνου της βιντεοκάμερας και τοποθετώντας το μικρφωνο σο το δυνατν πιο
μακριά απ τη βιντεοκάμερα. Αν θέλετε να εξαλείψετε τελείως το θρυβο, συνιστάται να
επιλέξετε MENU t [Διαμρφωση] t [Αυτμ. εγγρ. ταινίας] t [Ανενεργή].
• Το διάφραγμα ρυθμίζεται σε F3.5 ταν εγγράφετε ταινίες με τη λειτουργία αυτματης εστίασης.
ταν χρησιμοποιείτε φακ με διάφραγμα F3.5 ή μικρτερη τιμή F-stop, το διάφραγμα
ρυθμίζεται στη μέγιστη τιμή F-stop του φακού. Αν θέλετε να ρυθμίσετε το διάφραγμα στη δική
σας τιμή για να εγγράψετε ταινίες, επιλέξτε [Προτερ. ανοίγματος] ή [Χειροκίνητη έκθεση] στη
[Λειτ. λήψης] και επιλέξτε τη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης. Αν αλλάξετε την τιμή του
διαφράγματος ενώ γίνεται εγγραφή ταινίας, ενδέχεται να ακουστεί ο θρυβος ή να γίνει πιο
φωτεινή η οθνη καθώς η βιντεοκάμερα εφαρμζει τη ρύθμιση.
Νέες λειτουργίες που παρέχονται στο μενού
Οι ακλουθες νέες λειτουργίες θα προστεθούν στο μενού απ αυτήν την
αναβάθμιση υλικολογισμικού.
Μενού
Νέα στοιχεία
Λειτουργίες
Κάμερα
Περιοχή αυτ. εστ.
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε μια θέση
για την αυτματη εστίαση με
ανίχνευση φάσης, ταν έχει
τοποθετηθεί ο Προσαρμογέας
μοντούρας LA-EA2.
Διαμρφωση
Μικρορύθμιση AF
(Μικρορύθμιση AF/
ποσ/Εκκαθάριση)
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε με
ακρίβεια τη θέση αυτματης
εστίασης, ταν έχει τοποθετηθεί ο
Προσαρμογέας μοντούρας LA-EA2.
Κορύφωση (Επίπεδο
κορύφωσης/Χρώμα
κορύφωσης) (NEXVG10/VG10E μνο)
Ενισχύει το περίγραμμα του
εστιασμένου διαστήματος στη
χειροκίνητη εστίαση με ένα
συγκεκριμένο χρώμα.
• Η λειτουργία κορύφωσης για NEX-3/5/5C/C3 διατίθεται στην προηγούμενη
έκδοση υλικολογισμικού. Ανατρέξτε στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο οδηγιών για το
χειρισμ και τις ρυθμίσεις.
NEX-3/5/5C: Εγχειρίδιο οδηγιών Ver. 04
NEX-C3: Ver. 01 (Εγχειρίδιο οδηγιών παρέχεται με τη μηχανή)
3GR
Περιοχή αυτ. εστ.
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε μια θέση για την αυτ"ματη εστίαση με ανίχνευση
φάσης, "ταν χρησιμοποιείται φακ"ς A-mount και ο Προσαρμογέας μοντούρας
LA-EA2 (πωλείται χωριστά). Μπορείτε να ρυθμίσετε μ"νο τη θέση για την
αυτ"ματη εστίαση με ανίχνευση φάσης "ταν έχει τοποθετηθεί φακ"ς A-mount
και ο Προσαρμογέας μοντούρας LA-EA2.
1 [Μενού] t [Κάμερα] t [Περιοχή αυτ. εστ.] t επιθυμητή
λειτουργία.
(Ευρεία)
Η μηχανή καθορίζει ποιές απ" τις 15 περιοχές αυτ"ματης
εστίασης θα χρησιμοποιηθούν για την εστίαση.
(Σημειακή)
Η μηχανή χρησιμοποιεί αποκλειστικά την περιοχή
αυτ"ματης εστίασης που βρίσκεται στο κέντρο.
(Τοπική)
Σας επιτρέπει να επιλέξετε την περιοχή για την οποία
επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε την εστίαση απ" τις 15
περιοχές αυτ"ματης εστίασης με τον επιλογέα ελέγχου
(NEX-3/5/5C/C3) ή τα κουμπιά v/V/b/B (NEX-VG10/
VG10E).
4GR
Μικρορύθμιση AF/ποσ/
Εκκαθάριση
Σας επιτρέπει να προσαρμ"σετε και να καταχωρήσετε μια θέση αυτ"ματης
εστίασης για κάθε φακ", "ταν χρησιμοποιείται φακ"ς A-mount και ο
Προσαρμογέας μοντούρας LA-EA2 (πωλείται χωριστά).
1 [Μενού] t [Διαμρφωση] t [Μικρορύθμιση AF] t [Ενεργή].
2 [Μενού] t [Διαμρφωση] t [ποσ] t επιθυμητή τιμή t OK.
Μικρορύθμιση AF
Ορίζει αν θα χρησιμοποιηθεί ή "χι η λειτουργία [Μικρορύθμιση
AF]. Επιλέξτε [Ενεργή] για να τη χρησιμοποιήσετε. (Η
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Ανενεργή].)
ποσ
Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια βέλτιστη τιμή απ" –20 έως +20.
Επιλέγοντας μεγαλύτερη τιμή, η θέση αυτ"ματης εστίασης
απομακρύνεται απ" τη μηχανή. Επιλέγοντας μικρ"τερη τιμή, η
θέση αυτ"ματης εστίασης πλησιάζει προς τη μηχανή.
Εκκαθάριση
Διαγράφει την τιμή που ορίσατε.
Σημειώσεις
• Συνιστάται να ρυθμίζετε τη θέση σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν κατά τη λήψη.
• 'ταν συνδέετε ένα φακ" για τον οποίο έχετε ήδη καταχωρήσει μια τιμή, η καταχωρημένη τιμή
εμφανίζεται στην οθ"νη. Ένα [±0] εμφανίζεται για τους φακούς εκείνους για τους οποίους δεν
έχει ακ"μα καταχωρηθεί η τιμή.
• Αν εμφανιστεί ένα [–] σημαίνει "τι έχουν καταχωρηθεί περισσ"τεροι απ" 30 φακοί. Αν θέλετε
να καταχωρήσετε ακ"μη έναν φακ", θα πρέπει πρώτα να διαγράψετε μια τιμή. Συνδέστε ένα
φακ" για τον οποίο θέλετε να διαγράψετε την τιμή και επιλέξτε [±0]. Αν θέλετε να διαγράψετε
"λες τις καταχωρημένες τιμές, επιλέξτε [Εκκαθάριση].
• Χρησιμοποιήστε τη [Μικρορύθμιση AF] αποκλειστικά με φακούς Sony, Minolta και
Konika-Minolta. Αν χρησιμοποιήσετε τη [Μικρορύθμιση AF] με φακούς άλλων
κατασκευαστών, ενδέχεται να επηρεαστεί η τιμή καταχώρησης.
• Δεν μπορείτε να ορίσετε τη [Μικρορύθμιση AF] ξεχωριστά για φακούς Sony, Minolta και
Konika-Minolta ίδιων προδιαγραφών.
5GR
Επίπεδο κορύφωσης (NEX-VG10/
VG10E μνο)
Ενισχύει το περίγραμμα του εστιασμένου διαστήματος στη χειροκίνητη εστίαση
με ένα συγκεκριμένο χρώμα. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιβεβαιώσετε
εύκολα την εστίαση.
1 MENU t [Διαμρφωση] t [Επίπεδο κορύφωσης] t επιθυμητή
ρύθμιση.
Υψηλ
Ορίζει το επίπεδο κορύφωσης σε υψηλ".
Μεσαίο
Ορίζει το επίπεδο κορύφωσης σε μεσαίο.
Χαμηλ
Ορίζει το επίπεδο κορύφωσης σε χαμηλ".
Ανενεργή
Δεν χρησιμοποιεί τη λειτουργία κορύφωσης.
Σημειώσεις
• Αν η βιντεοκάμερα εντοπίσει περιοχές υψηλής ευκρίνειας εντ"ς της περιοχής εστίασης, το
επίπεδο κορύφωσης προσαρμ"ζεται ανάλογα με το θέμα, τις συνθήκες λήψης ή τον
χρησιμοποιούμενο φακ".
• Το περίγραμμα του εστιασμένου διαστήματος δεν ενισχύεται "ταν η βιντεοκάμερα είναι
συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI.
6GR
Χρώμα κορύφωσης (NEX-VG10/
VG10E μνο)
Ορίζει το χρώμα που θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία κορύφωσης σε
χειροκίνητη εστίαση.
1 MENU t [Διαμρφωση] t [Χρώμα κορύφωσης] t επιθυμητή
ρύθμιση.
Λευκ
Τονίζει τα περιγράμματα με λευκ" χρώμα.
Κκκινο
Τονίζει τα περιγράμματα με κ"κκινο χρώμα.
Κίτρινο
Τονίζει τα περιγράμματα με κίτρινο χρώμα.
Σημείωση
• Το στοιχείο αυτ" δεν μπορεί να ρυθμιστεί "ταν το [Επίπεδο κορύφωσης] είναι ρυθμισμένο σε
[Ανενεργή].
7GR
Download PDF

advertising