Sony | ILCE-5000L | Sony ILCE-5000 Φυλλάδιο

Lietuvių
Pridedamas maitinimo laidas
Su fotoaparatu galite gauti du maitinimo laidus. Pasirinkite laidą, kurį galima
naudoti jūsų šalyje ar regione.
Eesti
Toitejuhe kaasas
Jungtinės Karalystės, Airijos, Maltos ir Kipro klientams
Kaameraga on kaasas kaks toitejuhet. Kasutage teie riigile/piirkonnale vastavat
juhet.
Naudokite maitinimo laidą (A). Saugos sumetimais maitinimo laido (B) negalima
naudoti aukščiau išvardytose šalyse / regionuose.
Suurbritannia, Iirimaa, Malta ja Küprose klientidele
Kitų šalių / regionų klientams
Kasutage toitejuhet (A). Ohutuse põhjustel pole toitejuhe (B) mõeldud eespool
toodud riikidele/piirkondadele ja seega ei tohi seda seal kasutada.
Naudokite maitinimo laidą (B).
Teiste riikide/piirkondade klientidele
(A)
(B)
Kasutage toitejuhet (B).
(A)
(B)
Română
Cablu de alimentare furnizat
Camera este furnizată împreună cu două cabluri de alimentare. Folosiţi-l pe cel
potrivit pentru ţara/regiunea dvs.
Latviski
Komplektācijā iekļautais barošanas vads
Pentru clienţii din Marea Britanie, Irlanda, Malta şi Cipru
Kameras komplektācijā ir iekļauti divi barošanas vadi. Izmantojiet to, kas atbilst
jūsu valstij/reģionam.
Utilizaţi cablul de alimentare (A). Din motive de siguranţă, cablul de alimentare (B)
nu este destinat utilizării şi, în consecinţă, nu va fi utilizat în ţările/regiunile
menţionate mai sus.
Klientiem Lielbritānijā, Īrijā, Maltā un Kiprā
Lietojiet barošanas vadu (A). Drošības apsvērumu dēļ barošanas vads (B) nav
paredzēts lietošanai minētajās valstīs/reģionos, tāpēc nelietojiet to šajās vietās.
Klientiem citās valstīs/reģionos
Lietojiet barošanas vadu (B).
(A)
(B)
© 2014 Sony Corporation
4-531-929-11(1) (EE-LV-LT-RO-BG-EL)
Български
В комплекта е включен кабел за електрозахранване
С фотоапарата ви са предоставени два кабела за електрозахранване.
Използвайте правилния в съответствие с държавата/региона ви.
За потребители във Великобритания, Ирландия, Малта и Кипър
Използвайте кабела за електрозахранване (A). Поради съображения
за безопасност кабелът за електрозахранване (B) не е предназначен
за горепосочените държави/региони и следователно не трябва да бъде
използван там.
За потребителите в други държави/региони
Използвайте кабела за електрозахранване (В).
(A)
(B)
Ελληνικά
Παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος
Η φωτογραφική μηχανή σας παρέχεται μαζί με δύο καλώδια ρεύματος.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο για τη χώρα/περιοχή σας.
Για τους πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Μάλτα και την Κύπρο
Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος (Α). Για λόγους ασφαλείας,
το καλώδιο ρεύματος (Β) δεν προορίζεται για τις παραπάνω χώρες/περιοχές και
συνεπώς δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκεί.
Για τους πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές
Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος (Β).
(A)
(B)
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni
Utilizaţi cablul de alimentare (B).
(A)
(B)
Download PDF

advertising