Sony | HDR-AZ1 | Sony HDR-AZ1 Action Cam Mini με Wi-Fi® και αδιάβροχη θήκη Οδηγίες χρήσης

4-547-917-11(1) (EL)
Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής
Βιντεοκάμερα HD/Τηλεχειριστήριο
Live-View
Ξεκινώντας
Φόρτιση του πακέτου μπαταριών για
την κάμερα
1
Οδηγός Χειρισμού
Ανοίξτε το κάλυμμα.
Προσάρτηση ιμάντα στο
Τηλεχειριστήριο Live-View
Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση του και περάστε τον
ιμάντα από τη θηλιά ζώνης του τηλεχειριστηρίου και από τη βάση,
όπως φαίνεται στην εικόνα , και κατόπιν προσαρτήστε το όπως
φαίνεται στην εικόνα .
 Σύρετε το μοχλό ασφάλισης στην πλευρά OPEN.
 Ανοίξτε το κάλυμμα από το .
Οδηγός βοήθειας (Διαδικτυακό εγχειρίδιο)
Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τις διαθέσιμες μεθόδους
λειτουργίας με το ίδιο το HDR-AZ1 και το παρεχόμενο
Τηλεχειριστήριο Live-View RM-LVR2V.
Ο «Οδηγός βοήθειας» είναι ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο.
Μπορείτε να διαβάσετε τον Οδηγό βοήθειας στον
υπολογιστή ή το smartphone σας.
Ρύθμιση
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας πατώντας
το κουμπί MENU του τηλεχειριστηρίου ενώ η κάμερα και το
τηλεχειριστήριο είναι συνδεδεμένα μέσω Wi-Fi.
1
2
3
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/
Μπορείτε να λάβετε το λογισμικό Η/Υ επεξεργασίας ταινιών
«Action Cam Movie Creator», που περιορίζεται σε αυτήν τη συσκευή,
από την ακόλουθη διεύθυνση.
http://www.sony.net/actioncam/support/
Δείτε πώς να χρησιμοποιήσετε την κάμερα και το λογισμικό σε αυτήν
τη διεύθυνση.
2
Εισαγάγετε το πακέτο μπαταριών.
Ευθυγραμμίστε την ένδειξη 
της μπαταρίας με εκείνη της
κάμερας
• Χρησιμοποιήστε μια κάρτα SDXC ταχύτερη από την Κατηγορία 10
όταν μαγνητοσκοπείτε ταινίες σε XAVC S.
• Μπορείτε να προσαρμόσετε το μήκος του ιμάντα, ανάλογα με τη
θέση επικόλλησης των  και .
• Για να στερεώσετε το τηλεχειριστήριο στο χέρι σας, φορέστε το με
την οθόνη LCD να είναι παράλληλη με τη ράχη του χεριού και το
κουμπί REC/ENTER να βλέπει προς τα δάχτυλά σας. Περάστε τον
ιμάντα από το , όπως φαίνεται στην αριστερή εικόνα παρακάτω.
Αφού στερεώσετε το , μετακινήστε το  για να καλύψετε το
άκρο του .
Κλείστε καλά το κάλυμμα και σύρετε το μοχλό ασφάλισης
στη θέση LOCK. Φροντίστε ώστε το κίτρινο σημάδι στο μοχλό
ασφάλισης να μην είναι ορατό και το κάλυμμα να είναι καλά
κλεισμένο. Ελέγξτε δύο φορές ότι το φύλλο εξαγωγής της
μπαταρίας δεν έχει πιαστεί στο κάλυμμα ή προεξέχει από το
κάλυμμα. Εάν κάποιο ξένο σώμα, όπως σκόνη, εισέλθει στο
κάλυμμα, το παρέμβυσμα σφράγισης μπορεί να γδαρθεί,
και μπορεί να οδηγήσει στην είσοδο νερού στο εσωτερικό
της κάμερας.
Αρχείο κατόχου
Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο πλάι.
Καταγράψτε το σειριακό αριθμό στο χώρο που παρέχεται παρακάτω.
Ανατρέχετε σε αυτούς τους αριθμούς κάθε φορά που επικοινωνείτε
με το κατάστημα πώλησης προϊόντων της Sony σχετικά με αυτό
το προϊόν.
Αρ. μοντέλου HDR-AZ1
Αρ. σειράς
Αρχείο κατόχου
Για να κλείσετε το κάλυμμα, εκτελέστε τους χειρισμούς που
περιγράφονται στο βήμα 1 με την αντίθετη σειρά. Για να
εξαγάγετε τη μπαταρία, τραβήξτε το φύλλο εξαγωγής της
μπαταρίας. Υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι δυνατή
η εξαγωγή της μπαταρίας, αν το φύλλο εξαγωγής της μπαταρίας
έχει τοποθετηθεί κάτω από την μπαταρία. Επιπροσθέτως, αυτό
μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού.
Προφυλάξεις
Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στην κάτω εξωτερική πλευρά
της συσκευής.
Εάν χρειαστεί να την ελέγξετε, αποσυνδέστε τον ιμάντα.
3
Ελέγξτε ότι η ισχύς της κάμερας έχει τεθεί στο OFF.
 Σημειώσεις
• Αν δεν περάσετε σωστά τον ιμάντα μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Μια κεραία GPS βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του τηλεχειριστηρίου.
Αν τοποθετήσετε το τηλεχειριστήριο ανάποδα, ο εντοπισμός θέσης μπορεί
να διαρκέσει πολλή ώρα ή μπορεί να μην είναι δυνατός ο εντοπισμός της
θέσης σας.
• Όταν τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο στον καρπό του δεξιού χεριού, θέστε
την περιστροφή οθόνης στις ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου στο ON.
• Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο περασμένο στον καρπό σας,
να συνδέετε πάντα σωστά την παρεχόμενη βάση και τον ιμάντα.
• Προσέξτε να μην σας πέσει το τηλεχειριστήριο, όταν αποσυνδέετε τον ιμάντα.
Συνδέστε την κάμερα σε ενεργοποιημένο υπολογιστή
με το καλώδιο micro USB (παρέχεται).
Ανάβει πορτοκαλί όσο φορτίζει
©2014 Sony Corporation
Έλεγχος των στοιχείων στη
συσκευασία
Φωτογραφική μηχανή (1)
Τηλεχειριστήριο Live-View RM-LVR2V (1)
Καλώδιο micro USB (1)
Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (NP-BY1) (1)
Αδιάβροχη θήκη (SPK-AZ1) (1)
Αγκράφα προσάρτησης (1)
Επίπεδο Αυτοκόλλητο Στήριγμα (1)
Καμπύλο Αυτοκόλλητο Στήριγμα (1)
Προσαρμογέας τριπόδου (1)
Σετ έντυπης τεκμηρίωσης
Παρέλευση χρόνου
Ρύθμιση κωδικού ώρας/
Bit χρήστη
Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου
Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.
Τηλεχειριστήριο Live-View
 Κουμπί MENU
 Κουμπί DISP
 Κεραία GPS
 Κουμπί REC/ENTER
 Λυχνία REC/Wi-Fi
 Οθόνη LCD
 Κουμπί DOWN
 Κουμπί UP
 Λυχνία CHG (Φόρτιση)
 Κουμπί RESET (Επαναφορά)
 Τερματικό Multi/Micro USB
 Μοχλός κλειδώματος
 Κάλυμμα υποδοχής (USB)
 Κουμπί ON/OFF
 Θηλιά ιμάντα
Περιστροφή οθόνης
Φωτεινότητα οθόνης
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
Επαναφορά ρυθμίσεων
Έκδοση
Λειτουργία σύνδεσης
Ρύθμιση GPS
Λειτουργία πτήσης
Επαναφορά ρυθμίσεων
δικτύου
 Σημειώσεις
• Οι τύποι εικονιδίων που εμφανίζονται σε κάθε οθόνη ρυθμίσεων διαφέρουν
ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και τη λειτουργία εγγραφής της κάμερας
που πρόκειται να συνδεθεί.
• Για να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής στοιχείων ρύθμισης από την οθόνη
επιλογής ρύθμισης τιμής, επιλέξτε το .
Εγγραφή
Προσαρτήστε παρελκόμενα στην κάμερα,
όπως απαιτείται.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τα αξεσουάρ
της συσκευασίας, ανατρέξτε στα παρακάτω.
http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/
Εισαγωγή κάρτας μνήμης
κάρτα microSD/
κάρτα microSDHC/
κάρτα microSDXC
Μέσο Memory
Stick Micro™
(Mark2)
1
• Η ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας ολοκληρώθηκε. Πατήστε το
κουμπί DISP για να ελέγξετε την ημερομηνία και ώρα που έχετε
ορίσει όπως φαίνεται παρακάτω.
Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου
Κάμερα
 Λαμπάκι ισχύος/λαμπάκι
CHG (Φόρτισης)
 Διακόπτης REC HOLD
 Κουμπί REC (Ταινιών/
Φωτογραφιών)
 Λαμπάκι REC/λαμπάκι LIVE
 Φακός
 Μικρόφωνα
 Οπή προσάρτησης
προσαρμογέα τριπόδου
 (ένδειξη N)
NFC: Near Field
Communication
 Ηχείο
 Δέκτης τηλεχειριστηρίου IR
 Οθόνη ενδείξεων
 Κουμπί ON/OFF
 Κουμπί Wi-Fi
 Κάλυμμα υποδοχής (USB)
 Ακροδέκτης USB Multi/Micro
Υποστηρίζει συσκευές
συμβατές με Micro USB.
 Κουμπί RESET
 Υποδοχή κάρτας μνήμης
 Κάλυμμα κάρτας μνήμης
 Λαμπάκι REC/Πρόσβασης
 Μοχλός ασφάλισης
καλύμματος μπαταρίας
 Φύλλο εξαγωγής μπαταρίας
 Αποθηκευτικός χώρος
μπαταρίας
 Κάλυμμα πακέτου μπαταριών
 Ετικέτα SSID
Τηλεχειριστήριο IR
Εναλλαγή NTSC/PAL
Αυτόματη απενεργοποίηση
Ηχητικό σήμα
Φορμά
Ρυθμίσεις σύνδεσης
συσκευών
Πατήστε το κουμπί ON/OFF.
• Πατήστε το κουμπί UP ή DOWN για να επιλέξετε το στοιχείο που
θέλετε και μετά πατήστε το κουμπί REC/ENTER.
• Πατήστε το κουμπί UP ή DOWN για να επιλέξετε τη ρύθμιση που
θέλετε και μετά πατήστε το κουμπί REC/ENTER για επιβεβαίωση.
Καλώδιο micro USB
Χρονοδιακόπτης
Αναστροφή
Σκηνή
Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της πολλαπλής υποδοχής
του τηλεχειριστηρίου είναι κλειστό.
• Όταν το τηλεχειριστήριο ενεργοποιείται για πρώτη φορά,
εμφανίζεται η οθόνη για τη ρύθμιση της ημερομηνίας και
της ώρας.
• Για να απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, πατήστε ξανά
το κουμπί ON/OFF.
3
Μεσοδιάστημα συνεχών
λήψεων
Μεσοδιάστημα συνεχών
λήψεων
• Κλείστε καλά το κάλυμμα του ακροδέκτη ώστε το κίτρινο σημάδι
κάτω από το μοχλό ασφάλισης να μην είναι πλέον ορατό.
Αν κάποιο ξένο σώμα, όπως άμμος, εισέλθει στο κάλυμμα
του ακροδέκτη, το παρέμβυσμα στεγανοποίησης μπορεί
να γρατζουνιστεί και να μπει νερό στο τηλεχειριστήριο.
2
Σκηνή
Ρύθμιση χρώματος
Φορμά εγγραφής ταινίας
Αναστροφή
Σκηνή
Συνεχής λήψη
Ρυθμίσεις ακίνητης εικόνας
Για να απενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε το κουμπί
ON/OFF έως ότου σβήσει το λαμπάκι POWER.
4
Αναστροφή
Ρυθμίσεις ταινίας
1
Αρ. μοντέλου RM-LVR2V
Αρ. σειράς
Πατήστε το κουμπί UP ή το κουμπί DOWN του
τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε την επιθυμητή
ρύθμιση, και κατόπιν πατήστε το κουμπί REC/ENTER.
Σταθερή λήψη
Ενεργοποίηση του Τηλεχειριστηρίου
Live-View
Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στην κάτω πλευρά.
Καταγράψτε τον σειριακό αριθμό στο χώρο που παρέχεται
παρακάτω. Ανατρέχετε σε αυτούς τους αριθμούς κάθε φορά που
επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης προϊόντων της Sony
σχετικά με αυτό το προϊόν.
Πατήστε το κουμπί UP ή το κουμπί DOWN του
τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε
να ρυθμίσετε, και κατόπιν πατήστε το κουμπί REC/ENTER.
Στοιχεία ρύθμισης
Αποσυνδέστε τη σύνδεση Wi-Fi κι
Αποσύνδεση
επιστρέψτε στην οθόνη επιλογής
συσκευής Wi-Fi
Αναπαραγάγετε και διαγράψτε
Λειτουργία
εικόνες χρησιμοποιώντας το
αναπαραγωγής
τηλεχειριστήριο
Εναλλαγή μεταξύ Ταινίας/
Φωτογραφίας/Μεσοδιαστήματος
Λειτουργία λήψης
λήψης φωτογραφιών
Ρύθμιση ποιότητας εικόνας
Εισαγάγετε το πακέτο
μπαταριών ευθυγραμμίζοντας
το  σύμβολο της μπαταρίας
με εκείνο της κάμερας και
στρέφοντας την τυπωμένη
πλευρά του, όπως απεικονίζεται
Ελληνικά
Θα εμφανιστεί ο κατάλογος με τα στοιχεία ρύθμισης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες για τα στοιχεία ρύθμισης,
ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό Οδηγό βοήθειας.
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/
Τοποθετήστε τη μπαταρία στο
φύλλο εξαγωγής μπαταρίας
και εισαγάγετε το πακέτο
μπαταριών
HDR-AZ1/RM-LVR2V
Πατήστε το κουμπί MENU του τηλεχειριστηρίου.
Τυπωμένη πλευρά
Πλευρά ακροδέκτη
Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης σωστά, επιβεβαιώνοντας ότι κάθε
πλευρά είναι στραμμένη προς τη σωστή κατεύθυνση.
* Χρησιμοποιήστε μια κάρτα SDXC ταχύτερη από την Κατηγορία 10
όταν μαγνητοσκοπείτε ταινίες σε XAVC S.
 Σημειώσεις
• Η λειτουργία αυτή δεν είναι διασφαλισμένη με όλες τις κάρτες μνήμης.
• Επιβεβαιώστε την κατεύθυνση της κάρτας μνήμης. Αν εισαγάγετε την κάρτα
μνήμης με δύναμη και με τη λάθος κατεύθυνση, ενδέχεται να προκληθεί
ζημιά στην κάρτα μνήμης, στην υποδοχή της κάρτας μνήμης ή στα δεδομένα
της εικόνας.
• Διαμορφώνετε την κάρτα μνήμης πριν από τη χρήση της.
• Για να εξαγάγετε την κάρτα μνήμης, σπρώξτε την ελαφρά προς τα μέσα μία
φορά.
• Φροντίστε ώστε το κάλυμμα της υποδοχής (USB), το κάλυμμα της κάρτας
μνήμης και το κάλυμμα του πακέτου μπαταριών είναι καλά κλειστά και ότι
δεν έχουν κολλήσει τυχόν ξένα σώματα στο κάλυμμα πριν τη χρήση.
Διαφορετικά, αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού.
Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία του τηλεχειριστηρίου
έχει τεθεί στο OFF.
Συνδέστε το τηλεχειριστήριο σε ενεργοποιημένο
υπολογιστή με το καλώδιο micro USB (παρέχεται).
Έλεγχος των ρυθμίσεων της κάμερας.
1
2
Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
Ελέγξτε αν η ένδειξη [Wi-Fi] εμφανίζεται στην οθόνη
ενδείξεων της κάμερας.
• Εάν μια ένδειξη [Wi-Fi] δεν εμφανίζεται ή το  εμφανίζεται στην
ένδειξη [Wi-Fi], πατήστε το κουμπί Wi-Fi έως ότου εμφανίζεται
μόνο η ένδειξη [Wi-Fi].
Μία σύνδεση
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών στη
διαδικτυακή τοποθεσία για το πώς να
(Πολλαπλή
χρησιμοποιείτε το
σύνδεση) και
(σύνδεση Live).
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/
Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου
Live-View και μιας κάμερας
μέσω Wi-Fi
1
2
2
Πατήστε το κουμπί REC της κάμερας ή του
τηλεχειριστηρίου για να ξεκινήσει η εγγραφή.
3
Πατήστε το κουμπί REC της κάμερας ή του
τηλεχειριστηρίου ξανά για να σταματήσει η εγγραφή.
• Η λυχνία REC/Wi-Fi του τηλεχειριστηρίου αλλάζει από κόκκινο
σε μπλε χρώμα.
 Σημειώσεις
• Η αναπαραγωγή εικόνων που εγγράφηκαν με άλλες κάμερες, δεν είναι
διασφαλισμένη σε αυτήν την κάμερα.
• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή εικόνων στην κάμερα. Για να
αναπαραγάγετε εικόνες, χρειάζεστε ένα smartphone ή tablet που
να υποστηρίζουν μια ειδική εφαρμογή, το PlayMemories Mobile.
• Η κάμερα δεν μπορεί να αναπαράγει ήχο.
• Σε περιόδους παρατεταμένης λήψης, η θερμοκρασία της κάμερας μπορεί
να αυξηθεί σε σημείο που η λήψη να διακοπεί αυτόματα.
Λειτουργία με smartphone
Μπορείτε να χειριστείτε την κάμερα με το smartphone σας καθώς
και το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο.
Εγκατάσταση του PlayMemories
Mobile™ στο smartphone σας
Ενεργοποίηση της κάμερας και του τηλεχειριστηρίου.
Android OS
Η οθόνη επιλογής συσκευής Wi-Fi εμφανίζεται στην
οθόνη LCD του τηλεχειριστηρίου. Επιλέξτε το SSID της
φωτογραφικής μηχανής που θέλετε να συνδέσετε με
το κουμπί UP ή το DOWN και μετά πατήστε το κουμπί
REC/ENTER για επιβεβαίωση.
Η λυχνία CHG (Φόρτιση) του τηλεχειριστηρίου ανάβει με
πορτοκαλί χρώμα και η φόρτιση ξεκινά.
Η λυχνία CHG (Φόρτιση) σβήνει όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.
 Σημειώσεις
• Μπορείτε να φορτίζετε το τηλεχειριστήριο ακόμα κι εάν δεν έχει
αποφορτιστεί πλήρως. Επίσης, ακόμα κι αν το τηλεχειριστήριο δεν έχει
φορτιστεί πλήρως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη χωρητικότητα του
μερικώς φορτισμένου πακέτου μπαταριών.
• Όταν το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο, τροφοδοτείται με ρεύμα,
αλλά δεν φορτίζεται.
Εάν το κουμπί REC HOLD της κάμερας είναι ξεκλείδωτο,
μεταβείτε στο βήμα 2.
• Η λυχνία REC/Wi-Fi του τηλεχειριστηρίου αλλάζει από μπλε
σε κόκκινο χρώμα.
Φόρτιση του Τηλεχειριστηρίου
Live-View
1
2
Σύρετε το διακόπτη REC HOLD της κάμερας και
απελευθερώστε το REC HOLD.
Κάντε αναζήτηση του PlayMemories Mobile στο Google Play κι έπειτα
εγκαταστήστε το.
• Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες με ένα άγγιγμα (NFC), απαιτείται
Android 4.0 ή μεταγενέστερο.
iOS
Κάντε αναζήτηση του PlayMemories Mobile στο App Store κι έπειτα
εγκαταστήστε το.
• Η κάμερα και το τηλεχειριστήριο εισέρχονται σε κατάσταση
αναμονής για πιστοποίηση του Wi-Fi. Όταν ακουστεί ένα ηχητικό
σήμα με μεγάλα μεσοδιαστήματα, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το κουμπί Wi-Fi. Το ηχητικό σήμα ακούγεται με
σύντομα μεσοδιαστήματα και κατόπιν ολοκληρώνεται
η σύνδεση.
• Στην οθόνη LCD του τηλεχειριστηρίου προβάλλεται πλέον
η οθόνη Live-View και η λυχνία REC/Wi-Fi του τηλεχειριστηρίου
ανάβει με μπλε χρώμα. Η κάμερα και το τηλεχειριστήριο είναι
πλέον συνδεδεμένα στη κάμερα μέσω Wi-Fi.
• Όταν χρησιμοποιείτε το iOS, δεν είναι διαθέσιμες λειτουργίες ενός
αγγίγματος (NFC).
 Σημειώσεις
• Ενημερώστε το PlayMemories Mobile στην τελευταία του έκδοση εάν το έχετε
ήδη εγκατεστημένο στο smartphone σας.
• Η λειτουργία Wi-Fi που περιγράφεται στον παρόντα Οδηγό Χειρισμού δεν
είναι εγγυημένο ότι θα λειτουργήσει με όλα τα smartphone και τα tablet.
• Οι μέθοδοι χειρισμού και οι οθόνες ενδείξεων για την εφαρμογή μπορεί
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση σε μελλοντικές αναβαθμίσεις.
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PlayMemories Mobile,
ανατρέξτε στην ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία.
(http://www.sony.net/pmm/)
Σύνδεση
Για τους πελάτες στην Ευρώπη
Android
 Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
 Κάντε εκκίνηση του PlayMemories Mobile στο smartphone.
 Επιλέξτε το SSID, όπως είναι τυπωμένο στο αυτοκόλλητο που
υπάρχει στην πίσω πλευρά του καλύμματος των μπαταριών.
 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που υπάρχει στο ίδιο
αυτοκόλλητο (Μόνο την πρώτη φορά).


Ειδοποίηση για τους πελάτες στις χώρες που εφαρμόζουν
τις οδηγίες της ΕΕ
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Ιαπωνία
Για συμμόρφωση προϊόντων της ΕΕ: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία

Με το παρόν, η Sony Corporation δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός
συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές
διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε
την ακόλουθη διεύθυνση:
http://www.compliance.sony.de/
Ειδοποίηση
Android (Υποστηρίζει το NFC)
Αγγίξτε το (ένδειξη N) του smartphone στο (ένδειξη N)
της κάμερας.
Όταν ξεκινήσει το PlayMemories Mobile, οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται
αυτόματα για την εδραίωση σύνδεσης Wi-Fi.
iPhone
 Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
 Ανοίξτε το [Settings] στο smartphone.
 Επιλέξτε το [Wi-Fi] στο smartphone.
 Επιλέξτε το SSID, όπως είναι τυπωμένο στο αυτοκόλλητο που
υπάρχει στην πίσω πλευρά του καλύμματος των μπαταριών.
 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που υπάρχει στο ίδιο
αυτοκόλλητο (Μόνο την πρώτη φορά).
 Επιβεβαιώστε ότι το SSID της κάμερας εμφανίζεται στο
smartphone.
 Επιστρέψτε στην Αρχική οθόνη, έπειτα κάντε εκκίνηση του
PlayMemories Mobile.




Έλεγχος χωρίς αυτοκόλλητο
Εάν το αυτοκόλλητο έχει ξεκολλήσει ή γίνει δυσανάγνωστο, μπορείτε
να ανακαλέσετε το ID χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης με την
ακόλουθη διαδικασία.
 Εισαγάγετε ένα φορτισμένο πακέτο μπαταριών στην κάμερα.
 Συνδέστε την κάμερα σε έναν υπολογιστή με το καλώδιο micro USB
(παρέχεται).
 Πατήστε το κουμπί ON/OFF για ενεργοποίηση.
 Εμφανίστε τα [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT]
στον υπολογιστή σας, έπειτα επιβεβαιώστε το ID και τον κωδικό
πρόσβασής σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας,
1) μην εκθέτετε τη μονάδα σε βροχή ή υγρασία.
2) μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω
στη συσκευή.
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως
ηλιακό φως, φωτιά κ.λπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για το HDR-AZ1
Πακέτο μπαταριών
Εάν δεν το χειριστείτε σωστά, το πακέτο μπαταριών μπορεί να
εκραγεί, να προκαλέσει φωτιά ή ακόμα και χημικά εγκαύματα.
Τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις.
• Μην αποσυναρμολογείτε.
• Μη συνθλίβετε και μην εκθέτετε το πακέτο μπαταριών σε
κραδασμούς ή έντονες πιέσεις, όπως να το χτυπάτε, να το ρίχνετε
κάτω ή να πατάτε επάνω του.
• Μη βραχυκυκλώνετε και μην επιτρέπετε σε μεταλλικά αντικείμενα
να έρθουν σε επαφή με τους ακροδέκτες της μπαταρίας.
• Μην εκθέτετε σε υψηλή θερμοκρασία άνω των 60 °C όπως σε άμεσο
ηλιακό φως ή μέσα σε αυτοκίνητο σταθμευμένο στον ήλιο.
• Μην αποτεφρώνετε ή απορρίπτετε στη φωτιά.
• Μη μεταχειρίζεστε μπαταρίες λιθίου-ιόντος που είναι
κατεστραμμένες ή έχουν διαρροή.
• Φροντίστε να φορτίζετε το πακέτο μπαταριών χρησιμοποιώντας
γνήσιο φορτιστή μπαταρίας Sony ή συσκευή που μπορεί να
φορτίσει το πακέτο μπαταριών.
• Φυλάξτε το πακέτο μπαταριών μακριά από μικρά παιδιά.
• Διατηρήστε το πακέτο μπαταριών στεγνό.
• Να αντικαθιστάτε μόνο με το ίδιο ή ισοδύναμου τύπου πακέτο
μπαταριών, που συνιστάται από τη Sony.
• Να απορρίπτετε άμεσα τα χρησιμοποιημένα πακέτα μπαταριών,
όπως περιγράφεται στις οδηγίες.
Για το RM-LVR2V
Τηρείτε τα παραπάνω μέτρα προφύλαξης, καθώς υπάρχει κίνδυνος
υπερθέρμανσης, πυρκαγιάς ή έκρηξης.
* Η μπαταρία λιθίου-ιόντος είναι ενσωματωμένη στη συσκευή.
• Φορτίζετε τη συσκευή σύμφωνα με την ενδεδειγμένη μέθοδο
φόρτισης.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή μέσα στη φωτιά, ούτε μέσα
σε φούρνο μικροκυμάτων.
• Μην αφήνετε τη συσκευή μέσα σε αυτοκίνητο, όταν κάνει
πολλή ζέστη.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη με
υπερβολική ζέστη και υγρασία, όπως μέσα σε σάουνα.
• Μην αποσυναρμολογείτε, διαλύετε ή τρυπάτε τη συσκευή.
• Μη μεταχειρίζεστε με βίαιο τρόπο τη συσκευή, όπως να την πετάτε
από μεγάλο ύψος.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες άνω των 60 °C.
• Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή.
Απορρίπτετε τη συσκευή σύμφωνα με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
Φορτίζετε τη συσκευή σύμφωνα με την ενδεδειγμένη μέθοδο
φόρτισης που αναφέρεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.
Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC
Όταν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC,
χρησιμοποιείτε μια κοντινή πρίζα. Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC από την πρίζα αμέσως, εάν παρατηρηθεί
οποιαδήποτε δυσλειτουργία κατά τη χρήση της συσκευής.
Φορτιστής μπαταρίας
Ακόμα κι εάν η λυχνία CHARGE αυτού του φορτιστή μπαταρίας είναι
σβηστή, η ισχύς δεν είναι αποσυνδεδεμένη. Εάν σημειωθεί κάποιο
πρόβλημα ενώ χρησιμοποιείται αυτή η μονάδα, αποσυνδέστε την
από την πρίζα (επιτοίχια πρίζα) για να διακόψετε το ρεύμα.
Ακόμα κι εάν η κάμερά σας είναι ενεργοποιημένη, ισχύς AC (δίκτυο
ρεύματος) εξακολουθεί να παρέχεται όσο είναι συνδεδεμένη στην
πρίζα (επιτοίχια πρίζα) από τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC.
Εάν ο στατικός ηλεκτρισμός ή ηλεκτρομαγνητισμός προκαλεί
διακοπή (αστοχία) της μεταφοράς δεδομένων σε κάποιο σημείο
της ροής τους, επανεκκινήστε την εφαρμογή ή αποσυνδέστε και
συνδέστε ξανά το καλώδιο επικοινωνίας (USB κ.λπ.).
Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί συμβατό με τα όρια
που προβλέπονται από τον κανονισμό περί ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας (EMC) σχετικά με τη χρήση καλωδίων σύνδεσης
μήκους μικρότερου των 3 μέτρων.
Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις συγκεκριμένες συχνότητες μπορεί
να επηρεάσουν την εικόνα και τον ήχο αυτής της μονάδας.
Απόρριψη παλαιών μπαταριών και ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα
συλλογής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, τη μπαταρία ή τη
συσκευασία υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε
το προϊόν και τη μπαταρία ως κοινά οικιακά
απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο
αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό
με ένα χημικό σύμβολο.
Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb)
προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από
0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο. Με τη διασφάλιση
της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και μπαταριών
συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων
προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες, σε
διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσαν να προκληθούν από
ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων. Η ανακύκλωση υλικών
συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας,
απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση
με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να
αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής.
Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας και
του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδώστε αυτά
τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους στο
κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε
στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της
μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο
σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών.
Για περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε
με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών
απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν
ή την μπαταρία.
Σημείωση για τη χρήση
[Κάμερα και Τηλεχειριστήριο Live-View]
Λειτουργία Wi-Fi
• Χρησιμοποιήστε την κάμερα και το τηλεχειριστήριο σύμφωνα
με τους κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή χρήσης.
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi της κάμερας
και του τηλεχειριστηρίου κάτω από το νερό.
Ασφάλεια της χρήσης συσκευών ασύρματου δικτύου LAN
• Για να αποφύγετε το χάκινγκ, πρόσβαση από κακόβουλους τρίτους
και άλλα τρωτά σημεία, βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο δίκτυο LAN
είναι πάντοτε ασφαλές.
• Είναι πολύ σημαντικό να ρυθμίζετε την ασφάλεια σε ένα ασύρματο
δίκτυο LAN.
• Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα λόγω ανεπαρκών μέτρων
ασφαλείας ή λόγω προβλέψιμων καταστάσεων, η Sony Corporation
δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν επακόλουθες βλάβες.
Σημείωση για τη λειτουργία του ασύρματου δικτύου
Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που
οφείλεται σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση προορισμών
που φορτώνονται στη φωτογραφική μηχανή σε περίπτωση απώλειας
ή κλοπής της.
[Κάμερα]
Θερμοκρασία λειτουργίας
Η κάμερα έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θερμοκρασίες μεταξύ -5 °C
και +40 °C. Η χρήση της σε εξαιρετικά κρύους ή ζεστούς χώρους εκτός
αυτού του εύρους δεν συνιστάται.
Σημειώσεις για την εγγραφή μεγάλης διάρκειας
• Το σώμα της κάμερας και η μπαταρία μπορεί να ζεσταθούν με τη
χρήση - αυτό είναι φυσιολογικό.
• Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα για μεγάλο χρονικό
διάστημα όταν κρατάτε την κάμερα στο χέρι σας ή όταν ακουμπά
απευθείας το δέρμα σας. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα
παρεχόμενα αυτοκόλλητα στηρίγματα ή την αδιάβροχη θήκη,
ή προαιρετικά παρελκόμενα στήριξης.
• Σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η θερμοκρασία της
κάμερας αυξάνεται γρήγορα.
• Αφήστε την κάμερα για 10 λεπτά ή περισσότερο για να επιτρέψετε
στη θερμοκρασία εντός της κάμερας να πέσει σε ασφαλές επίπεδο.
• Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία της κάμερας, μπορεί να
υποβαθμιστεί η ποιότητα της εικόνας. Σας συνιστούμε να
περιμένετε μέχρι να πέσει η θερμοκρασία της κάμερας πριν
συνεχίσετε τη λήψη εικόνων.
Σχετικά με την προστασία από υπερθέρμανση
Ανάλογα με τη θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής και
της μπαταρίας, η εγγραφή ταινιών μπορεί να μην είναι δυνατή
ή η φωτογραφική μηχανή να απενεργοποιηθεί αυτόματα για λόγους
προστασίας της συσκευής. Ένα μήνυμα θα εμφανιστεί στην οθόνη
του τηλεχειριστηρίου πριν από την απενεργοποίηση ή δεν θα είναι
πλέον δυνατή η εγγραφή ταινιών. Στην περίπτωση αυτή, αφήστε
τη φωτογραφική μηχανή απενεργοποιημένη, μέχρι να πέσει
η θερμοκρασία τόσο της μηχανής όσο και του πακέτου μπαταριών.
Εάν ενεργοποιήσετε την κάμερα χωρίς να έχει ψυχρανθεί επαρκώς
η ίδια αλλά και η μπαταρία, είναι πιθανό να απενεργοποιηθεί ξανά
ή να μη μπορείτε να κάνετε εγγραφή ταινίας.
Σχετικά με την απόδοση της προστασίας από την σκόνη και
το νερό
• Η κάμερα διαθέτει προστασία από τη σκόνη και το νερό (Βάθος στο
νερό 5 m, 30 συνεχή λεπτά). Για τις σημειώσεις σχετικά με τη χρήση
της αδιάβροχης θήκης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στη
διαδικτυακή τοποθεσία.
Σημείωση για προαιρετικά παρελκόμενα
Γνήσια παρελκόμενα της Sony ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα
σε κάποιες χώρες/περιοχές.
[Τηλεχειριστήριο Live-View]
Θερμοκρασία λειτουργίας
Το τηλεχειριστήριο έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θερμοκρασίες
μεταξύ -10 °C και +40 °C. Η χρήση της σε εξαιρετικά κρύους ή ζεστούς
χώρους εκτός αυτού του εύρους δεν συνιστάται.
Σχετικά με την απόδοση της προστασίας από νερό του
τηλεχειριστηρίου
Απόρριψη
Αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών πριν να απορρίψετε το
τηλεχειριστήριο.
Αφαιρέσετε το πακέτο μπαταριών
Το ενσωματωμένο πακέτο μπαταριών είναι ανακυκλώσιμο.
Κατά την απόρριψη του τηλεχειριστηρίου, αφαιρέστε το
ενσωματωμένο πακέτο μπαταριών και δώστε το στον
αντιπρόσωπό σας.
Το τηλεχειριστήριο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει αδιάβροχη
προστασία. Οι ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση, κατάχρηση
ή ακατάλληλη συντήρηση δεν καλύπτονται από την περιορισμένη
εγγύηση.
• Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε νερό υπό πίεση, όπως αυτό
της βρύσης.
• Μη χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο σε πηγές θερμού νερού.
• Χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο στο συνιστώμενο εύρος
θερμοκρασίας νερού 0 °C έως 40 °C.
Σημειώσεις πριν από τη χρήση του τηλεχειριστηρίου κάτω
από/κοντά σε νερό
• Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχονται στο κάλυμμα πολυτερματικού
της μονάδας ξένες ύλες, όπως άμμος, τρίχες ή ρύποι. Ακόμα και
μια μικρή ποσότητα ξένων σωμάτων μπορεί να επιτρέψει την
εισροή νερού στο τηλεχειριστήριο.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν γρατζουνιστεί το παρέμβυσμα
στεγανοποίησης και οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτό.
Ακόμα και μια μικρή γρατζουνιά μπορεί να επιτρέψει την εισροή
νερού στο τηλεχειριστήριο. Εάν το παρέμβυσμα στεγανοποίησης
και οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτό γρατζουνιστούν,
απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή την τοπική εξουσιοδοτημένη
αντιπροσωπεία σέρβις της Sony.
• Αν εισέλθουν ρύποι ή άμμος στο παρέμβυσμα στεγανοποίησης
ή τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτό, σκουπίστε την
περιοχή με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
• Μην ανοίγετε/κλείνετε το κάλυμμα τερματικού αν τα χέρια σας
είναι βρεγμένα ή καλυμμένα με άμμο ή αν βρίσκεστε κοντά σε νερό.
Υπάρχει κίνδυνος να εισέλθει άμμος ή νερό. Πριν να ανοίξετε το
κάλυμμα του ακροδέκτη, εκτελέστε τη διαδικασία που
περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός μετά τη χρήση του
τηλεχειριστηρίου κάτω από/κοντά σε νερό».
• Ανοίξτε το κάλυμμα του ακροδέκτη κάρτας, όταν το τηλεχειριστήριο
είναι εντελώς στεγνό.
• Ελέγχετε πάντα ότι το κάλυμμα του τερματικού έχει ασφαλίσει
σωστά.
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου κάτω
από/κοντά σε νερό
• Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε οποιουδήποτε είδους πίεση,
όπως πέφτοντας απότομα στο νερό.
• Μην ανοίγετε ή κλείνετε το κάλυμμα τερματικού ενώ βρίσκεστε
κάτω/κοντά σε νερό.
• Το τηλεχειριστήριο βυθίζεται στο νερό Χρησιμοποιήστε τον ιμάντα
που παρέχεται με το τηλεχειριστήριο για να μην βυθιστεί στο νερό.
Σχετικά με το GPS
• Η κεραία GPS είναι ενσωματωμένη όχι στην κάμερα αλλά στο
μπροστινό τμήμα του τηλεχειριστηρίου.
• Καθώς οι θέσεις των δορυφόρων GPS αλλάζουν διαρκώς, ίσως
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τον προσδιορισμό της
τοποθεσίας ή ίσως ο δέκτης να μην είναι καθόλου σε θέση να
προσδιορίσει την τοποθεσία, ανάλογα με την τοποθεσία και
την ώρα που χρησιμοποιείτε την κάμερα.
• Το GPS είναι ένα σύστημα που προσδιορίζει τη θέση με τη λήψη
σημάτων από τους δορυφόρους. Αποφύγετε τη χρήση της
λειτουργίας GPS του τηλεχειριστηρίου σε μέρη όπου τα
ραδιοφωνικά σήματα αποκλείονται ή ανακλώνται, όπως σε σκιερά
μέρη που περιβάλλονται από κτίρια ή δέντρα κ.λπ. Χρησιμοποιείτε
το τηλεχειριστήριο σε ανοιχτούς χώρους.
• Ενδέχεται να μην μπορείτε να εγγράψετε πληροφορίες τοποθεσίας
σε τοποθεσίες ή καταστάσεις όπου τα ραδιοφωνικά σήματα από
τους δορυφόρους GPS δεν φτάνουν στο τηλεχειριστήριο, όπως
τα εξής.
– Σε σήραγγες, εσωτερικούς χώρους ή στη σκιά κτιρίων.
– Ανάμεσα σε ψηλά κτίρια ή σε στενούς δρόμους που περιβάλλονται
από κτίρια.
– Σε υπόγειες τοποθεσίες, τοποθεσίες που περιβάλλονται από πυκνά δέντρα,
κάτω από υπερυψωμένες γέφυρες ή σε τοποθεσίες όπου δημιουργούνται
μαγνητικά πεδία, όπως κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης.
– Κοντά σε συσκευές που δημιουργούν ραδιοφωνικά σήματα στην ίδια ζώνη
συχνοτήτων με το τηλεχειριστήριο: κοντά σε κινητά τηλέφωνα της ζώνης
1,5 GHz κ.λπ.
• Μια κεραία GPS βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του
τηλεχειριστηρίου. Αν τοποθετήσετε το τηλεχειριστήριο ανάποδα,
ο εντοπισμός θέσης μπορεί να διαρκέσει πολλή ώρα ή μπορεί να
μην είναι δυνατός ο εντοπισμός της θέσης σας.
• Αν τραβήξετε εικόνες με την καταγραφή GPS του τηλεχειριστηρίου
να έχει οριστεί σε [ON], και αποστείλετε αυτές τις εικόνες στο
διαδίκτυο, ίσως η τοποθεσία λήψης να είναι διαθέσιμη σε τρίτους.
Για να μην γίνει αυτό, θέστε το GPS του τηλεχειριστηρίου στο [OFF]
πριν από τη λήψη.
Σχετικά με τα σφάλματα τριγωνισμού
• Αν μετακινηθείτε σε άλλη τοποθεσία αμέσως μετά την
ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου, ίσως χρειαστεί περισσότερος
χρόνος για να ξεκινήσει η κάμερα τον τριγωνισμό, σε σχέση με το
αν είχατε μείνει στην ίδια θέση.
• Σφάλμα δορυφόρου GPS
Όταν το τηλεχειριστήριο λαμβάνει σήματα από πάνω από τρεις
δορυφόρους GPS, καθορίζει την παρούσα θέση σας.
Το σφάλμα τριγωνισμού που επιτρέπεται από τους δορυφόρους
GPS είναι περίπου 10 m. Ανάλογα με το περιβάλλον της τοποθεσίας,
το σφάλμα τριγωνισμού μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Σε αυτήν την
περίπτωση, η πραγματική σας τοποθεσία μπορεί να μην συμφωνεί
με την τοποθεσία στο χάρτη βάσει των πληροφοριών του GPS.
Επίσης, οι δορυφόροι GPS ελέγχονται από το Υπουργείο Άμυνας
των Ηνωμένων Πολιτειών και ο βαθμός ακρίβειας μπορεί να
αλλάξει σκόπιμα.
• Σφάλμα κατά τη διαδικασία τριγωνισμού
Το τηλεχειριστήριο λαμβάνει πληροφορίες τοποθεσίας περιοδικά
κατά τον τριγωνισμό. Υπάρχει μια μικρή χρονική διαφορά μεταξύ
της στιγμής απόκτησης των πληροφοριών τοποθεσίας και της
στιγμής κατά την οποία οι πληροφορίες τοποθεσίας εγγράφονται
σε μια εικόνα, συνεπώς, η πραγματική τοποθεσία εγγραφής μπορεί
να μην συμφωνεί απόλυτα με την τοποθεσία στο χάρτη βάσει των
πληροφοριών του GPS.
Σχετικά με τον περιορισμό χρήσης του GPS
• Χρησιμοποιήστε το GPS σύμφωνα με την περίσταση και τους
κανονισμούς των χωρών/περιοχών όπου χρησιμοποιείτε το
τηλεχειριστήριο.
Σημειώσεις
Όταν αφαιρείτε το πακέτο μπαταριών, έχετε το νου σας στα εξής:
• Αφαιρέστε τις βίδες, κ.λπ. ώστε να μην τα καταπιούν μικρά παιδιά.
• Προσέξτε να μην τραυματίσετε τα νύχια ή τα δάκτυλά σας.
Σημαντική πληροφορία
Μην αφαιρείτε τις βίδες παρά μόνο στην περίπτωση απόρριψης
του τηλεχειριστηρίου.
Δεν θα δεχτούμε να επισκευάσουμε ή να αντικαταστήσουμε
το τηλεχειριστήριο, εάν κρίνουμε ότι η αποσυναρμολόγηση
δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
1 Πατήστε το κουμπί ON/OFF, για να απενεργοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο.
2
3
4
5
Αποσυνδέστε τα συνδεδεμένα καλώδια.
Αφαιρέστε τις βίδες με ένα κατσαβίδι κεφαλής Phillips. (4 βίδες)
Αφαιρέστε το κάλυμμα.
Ωθήστε το άγκιστρο προς τα έξω και αφαιρέστε το πακέτο
μπαταριών.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κάμερα
Μορφή σήματος:
HDTV
Απαιτήσεις ισχύος: Πακέτο επαναφορτιζόμενων μπαταριών: 3,7 V
(NP-BY1)
Τερματικό Multi/Micro USB: 5,0 V
Φόρτιση USB:
DC 5,0 V, 500 mA
Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NP-BY1:
Μέγιστη τάση φόρτισης: DC 4,2 V
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 975 mA
Απόδοση προστασίας από τις πιτσιλιές:
Ισοδύναμο με το IPX4 (βασίζεται σε τυπικές
δοκιμές που διεξάγει η Sony)
Θερμοκρασία λειτουργίας:
-5 °C έως +40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:
-20 °C έως +60 °C
Διαστάσεις (περίπου):
24,2 mm × 36,0 mm × 74,0 mm (Π/Υ/Β,
εξαιρουμένων προεξοχών και εξαιρουμένης
της παρεχόμενης αδιάβροχης θήκης)
Βάρος:
Περίπου 48 g (μόνο κυρίως σώμα)
Συνολικό βάρος κατά τη χρήση:
Περίπου 63 g (συμπεριλαμβανομένου του
πακέτου μπαταριών, εξαιρουμένης της
παρεχόμενης αδιάβροχης θήκης)
Τηλεχειριστήριο Live-View
Απαιτήσεις ισχύος: Πακέτο επαναφορτιζόμενων μπαταριών: 3,6 V
(Εσωτερική μπαταρία)
Τερματικό Multi/Micro USB: 5,0 V
Φόρτιση USB:
DC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Πακέτο επαναφορτιζόμενων μπαταριών:
Μέγιστη τάση φόρτισης: DC 4,2 V
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 1,89 A
Αδιάβροχη απόδοση:
Βάθος νερού 3 m, 30 λεπτά συνεχώς (Η απόδοση
προστασίας από το νερό δεν είναι εγγυημένη σε
όλες τις περιστάσεις)
Θερμοκρασία λειτουργίας:
-10 °C έως +40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:
-20 °C έως +60 °C
Διαστάσεις (περίπου):
72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm
(Π/Υ/Β, εξαιρουμένων προεξοχών)
Βάρος:
Περίπου 67 g (μόνο κυρίως σώμα)
Συνολικό βάρος (κατά τη χρήση):
Περίπου 98 g
(συμπεριλαμβανομένου του παρεχόμενου
ιμάντα και της βάσης)
• Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές της κάμερας, του
τηλεχειριστηρίου και των αξεσουάρ μπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση για μελλοντική αναβάθμιση.
• Για περισσότερες προδιαγραφές, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας
(WEB).
Σχετικά με τα εμπορικά σήματα
• Το Memory Stick και το
είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά
σήματα της Sony Corporation.
• Το Mac είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Apple Inc. στις Ηνωμένες
Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
• Το iOS είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της
Cisco Systems, Inc.
• Τα Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.
• Το iPhone είναι εμπορικό σήμα ή κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Apple Inc.
• Το Wi-Fi, το λογότυπο Wi-Fi, το Wi-Fi PROTECTED SET-UP είναι κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.
• Το Σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις
Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
• Το Adobe, το λογότυπο Adobe και το Adobe Acrobat είναι είτε κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα είτε εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated στις
Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
• Το λογότυπο microSDXC είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.
Επιπλέον, ονόματα συστημάτων και προϊόντων που
χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι, γενικά, εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων προγραμματιστών
ή κατασκευαστών τους. Εντούτοις, οι ενδείξεις ™ ή  μπορεί να μην
περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
Download PDF

advertising