Sony | HDR-MV1 | Sony HDR-MV1 Συσκευή εγγραφής μουσικής/βίντεο MV1 Οδηγίες χρήσης

4-479-706-11(1) (EL)
Στοιχεία που παρέχονται
Φόρτιση του πακέτου μπαταριών
Οι αριθμός εντός των ( ) αντιπροσωπεύουν την παρεχόμενη
ποσότητα.
Ψηφιακή
βιντεοκάμερα HD
Οδηγός λειτουργίας
Βιντεοκάμερα (1)
Καλώδιο USB (καλώδιο micro USB) (1)
Πακέτο επαναφορτιζόμενων μπαταριών NP-BX1 (1)
Καπάκι φακού (1)
Λουράκι καπακιού (1)
«Οδηγός λειτουργίας» (το παρόν εγχειρίδιο) (1)
Αρχείο ιδιοκτήτη
1
2
3
Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα πατώντας
το κουμπί POWER.
Ανοίξτε το καπάκι του ακροδέκτη της
βιντεοκάμερας.
Συνδέστε τη βιντεοκάμερα σε υπολογιστή που
λειτουργεί χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
Κουμπί POWER
Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στην κάτω
πλευρά. Καταγράψτε το σειριακό αριθμό στο χώρο που
παρέχεται παρακάτω. Ανατρέχετε σε αυτούς τους αριθμούς
σε κάθε επικοινωνία με το κατάστημα πώλησης προϊόντων
της Sony σχετικά με τη βιντεοκάμερα.
Εγγραφή
1
2
Ενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα πατώντας το
κουμπί POWER.
1
Εγκαταστήστε την εφαρμογή στο
smartphone σας.
Πατήστε το START/STOP για να ξεκινήσετε την
εγγραφή.
Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε το
START/STOP ξανά.
Ακροδέκτης USB
(Υπολογιστής)
2Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που εμφανίζεται
στη βιντεοκάμερα (μόνο την πρώτη φορά).
Android 2.3 ή μεταγενέστερο
(Android 4.0 ή μεταγενέστερο, εάν χρησιμοποιείτε
τη δυνατότητα NFC)
Κουμπί POWER
Κουμπί
START/STOP
Συσκευή Android:
1 Κάντε εκκίνηση του PlayMemories Mobile, έπειτα
επιλέξτε το SSID που εμφανίζεται στη βιντεοκάμερα.
Μεταφορά ταινιών στο Smartphone
σας (Wi‑Fi)
Πολλαπλός επιλογέας
Αναζητήστε και εγκαταστήστε το PlayMemories Mobile
από το Google play.
Αρ. μοντέλου HDRΑρ. σειράς
Σε ορισμένα μοντέλα, η πλακέτα όπου αναφέρονται
τα εμπορικά σήματα, τα σήματα πιστοποίησης και
άλλες πληροφορίες βρίσκεται δίπλα στην υποδοχή
της μπαταρίας.
Εγκατάσταση του πακέτου
μπαταριών
1
2
3
Αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας.
HDR-MV1
Τοποθετήστε το πακέτο μπαταριών, όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Ελληνικά
Διαβάστε αυτό πρώτα
Τοποθετήστε το καπάκι της μπαταρίας.
Καλώδιο USB
(παρέχεται)
Καπάκι ακροδέκτη
Η
πλήρης φόρτιση του πακέτου μπαταριών διαρκεί περίπου 245 λεπτά,
όταν είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή ή περίπου 155 λεπτά όταν
χρησιμοποιείτε τον Προσαρμογέα τροφοδοτικού AC AC-UD10
(πωλείται χωριστά).
Όταν χρησιμοποιείτε πλήρως φορτισμένο πακέτο μπαταριών,
ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής είναι περίπου 130 λεπτά (χρόνος
συνεχούς εγγραφής) ή 75 λεπτά (χρόνος συνήθους εγγραφής)
ή ο διαθέσιμος χρόνος αναπαραγωγής είναι περίπου 210 λεπτά
(στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις).
1
2
Εισαγάγετε την κάρτα μνήμης απευθείας
στην κατεύθυνση που απεικονίζεται έως
ότου κουμπώσει.
Πριν χειριστείτε τη μονάδα, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο
προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.
Μάθετε περισσότερα για τη βιντεοκάμερα
(Οδηγός χρήστη συσκευής εγγραφής
μουσικής βίντεο)
3
Κλείστε το καπάκι της κάρτας μνήμης.
ενεργοποιείτε για πρώτη φορά την τροφοδοσία, εμφανίζεται
η οθόνη ρύθμισης της ημερομηνίας και της ώρας. Διαμορφώστε τις
ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τον πολλαπλό επιλογέα.
Η βιντεοκάμερα μπορεί να εγγράψει ταινίες MP4.
Μπορεί να εγγραφεί θόρυβος, όταν εγγράφετε κρατώντας τη
βιντεοκάμερα, επειδή είναι εξοπλισμένη με μικρόφωνο υψηλής
ευαισθησίας.
Η οθόνη LCD θα είναι σκοτεινή κατά τη διάρκεια της εγγραφής
(στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις).
Για
λεπτομέρειες για το PlayMemories Mobile, επισκεφθείτε την
ακόλουθη διεύθυνση URL.
(http://www.sony.net/pmm/)
Εάν το PlayMemories Mobile είναι ήδη εγκατεστημένο
στο smartphone σας, ενημερώστε το λογισμικό στην πιο
πρόσφατη έκδοση.
Δεν εγγυούμαστε ότι αυτή η εφαρμογή θα λειτουργήσει σε
όλα τα smartphone και tablet.
Οι μέθοδοι χειρισμού και οι εμφανιζόμενες οθόνες για την
εφαρμογή ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση με
μελλοντικές αναβαθμίσεις.
Οι πληροφορίες υποστήριξης διαφόρων εκδόσεων λειτουργικών
συστημάτων επικαιροποιήθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου 2013.
Αναπαραγωγή
1
2
3
Ενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα πατώντας το
κουμπί POWER.
Πατήστε το κουμπί
στη βιντεοκάμερα για
να εισέλθετε στη λειτουργία αναπαραγωγής.
Κάλυμμα κάρτας
μνήμης
Επισκεφτείτε τη σελίδα υποστήριξης
της Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.
Αναζητήστε το όνομα του μοντέλου της
βιντεοκάμερας στη σελίδα υποστήριξης.
Δείτε το όνομα του μοντέλου στο κάτω
μέρος της βιντεοκάμερας.
Κάρτα μνήμης
microSD
Κουμπί POWER
Ακροδέκτης
Κουμπί
Πολλαπλός επιλογέας
Μέσο «Memory
Stick Micro»
Τυπωμένη
επιφάνεια
Κύρια κουμπιά για χειρισμούς αναπαραγωγής
Για
© 2013 Sony Corporation
Αναζητήστε και εγκαταστήστε το PlayMemories Mobile
από το App Store.
Όταν
Επιλέξτε τα περιεχόμενα που θέλετε να
αναπαράγετε χρησιμοποιώντας τον πολλαπλό
επιλογέα, κι έπειτα πατήστε το κέντρο του
επιλογέα.
Εσοχές
να εξαγάγετε την κάρτα μνήμης, πιέστε την ελαφρά προς τα μέσα
μία φορά.
Συμβατά με τη βιντεοκάμερα είναι τα εξής: κάρτες μνήμης microSD,
κάρτες μνήμης microSDHC, κάρτες μνήμης microSDXC και μέσα
«Memory Stick Micro» (Mark2).
Δεν είναι διασφαλισμένη η λειτουργία με όλες τις κάρτες μνήμης.
iPhone:
1 Στο smartphone σας, επιλέξτε το [Wi-Fi] στο μενού
των ρυθμίσεων κι έπειτα επιλέξτε το SSID που
εμφανίζεται στη βιντεοκάμερα.
iOS 4.3 ή μεταγενέστερο
(δεν διατίθεται η δυνατότητα NFC.)
Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης
Ανοίξτε το καπάκι της κάρτας μνήμης.
Καπάκι μπαταρίας
Ο Οδηγός χρήστη συσκευής εγγραφής μουσικής βίντεο
είναι ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο. Ανατρέξτε σε αυτό,
για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τις λειτουργίες της
βιντεοκάμερας.
Λυχνία CHG
(φόρτισης)
Επιλέξτε μετακινώντας
τον πολλαπλό επιλογέα
προς τις κατευθύνσεις
που δείχνουν τα βέλη,
έπειτα οριστικοποιήστε
πατώντας στο κέντρο.
Ένταση ήχου
/
Προηγούμενο/Επόμενο
Διαγραφή
/
Γρήγορη επαναφορά/
γρήγορη προώθηση
Διακοπή
/
Παύση/Αναπαραγωγή
2
Επιλέξτε στη βιντεοκάμερα μια ταινία που
θέλετε να μεταφέρετε κι έπειτα μεταφέρετέ τη,
αφού συνδεθείτε με το smartphone σας.
Όταν συνδέεστε σε συσκευή Android συμβατή
με το NFC.
Αναπαραγάγετε μια ταινία στη βιντεοκάμερα που
θέλετε να μεταφέρετε στο smartphone σας.
Κάντε εκκίνηση του μενού [Setting] κι επιλέξτε
το [Other settings] στο smartphone σας, έπειτα
επιβεβαιώστε ότι είναι ενεργό το [NFC].
Φέρτε σε επαφή το (ένδειξη N) στη βιντεοκάμερα
με το (ένδειξη N) στο smartphone σας.
Όταν συνδέεστε χωρίς να χρησιμοποιείτε το NFC.
Εισέλθετε στη λειτουργία αναπαραγωγής στη
 [Edit/Copy] 
βιντεοκάμερα κι επιλέξτε το
[Send to Smartphone]  [Select on This Device].
Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να μεταφέρετε
και προσθέστε την ένδειξη , έπειτα επιλέξτε το

.
Εμφανίζονται το SSID και ο κωδικός πρόσβασης και
η βιντεοκάμερα είναι έτοιμη για σύνδεση από το
smartphone σας.
Στο smartphone σας, επιλέξτε το SSID που
εμφανίζεται στη βιντεοκάμερα, έπειτα εισαγάγετε
τον κωδικό πρόσβασης.
2Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που εμφανίζεται
στη βιντεοκάμερα (μόνο την πρώτη φορά).
3Επιβεβαιώστε ότι το SSID είναι επιλεγμένο.
4Κάντε εκκίνηση του PlayMemories Mobile.
Χρησιμοποιώντας το smartphone
σας ως τηλεχειριστήριο (Wi-Fi)
1
Επιλέξτε το
στην οθόνη εγγραφής της
βιντεοκάμερας.
Εμφανίζονται το SSID και ο κωδικός πρόσβασης
στη βιντεοκάμερα και η τελευταία είναι έτοιμη
για σύνδεση από το smartphone σας.
2
Στο smartphone σας, επιλέξτε το SSID που
εμφανίζεται στη βιντεοκάμερα, έπειτα
εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
Εκτελέστε την ίδια διαδικασία όπως στο βήμα  του
«Μεταφορά ταινιών στο Smartphone σας (Wi‑Fi)»/
«Όταν συνδέεστε χωρίς να χρησιμοποιείτε το NFC.»
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το NFC, εισέλθετε
στην οθόνη εγγραφής και, στη συνέχεια, φέρτε
σε επαφή το (ένδειξη N) στη βιντεοκάμερα με
το (ένδειξη N) στο smartphone σας.
3
Χειριστείτε το smartphone σας.
Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου
Στη
Συνιστώμενες λειτουργίες
Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ήχου της
εγγραφής των ενσωματωμένων μικροφώνων
Επιλέξτε το
στην οθόνη εγγραφής.
Για να μειώσετε ήχο χαμηλής συχνότητας,
όπως αυτόν των κλιματιστικών
 [Camera/Audio]  [
Επιλέξτε το
[Low Cut Filter]  [On].
Audio] 
Για παρακολούθηση ήχων
Συνδέστε ακουστικά στην υποδοχή  (ακουστικά).
Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, επιλέξτε το στην
οθόνη εγγραφής.
Κουμπί START/STOP
Κουμπί POWER
Καπάκι φακού
Λουράκι καπακιού
Φακός
Λυχνία εγγραφής
Μικρόφωνα
Ηχείο
Θηλιά για το σχοινάκι του καπακιού/το λουράκι
Καπάκι μπαταρίας
 (ένδειξη N)
NFC: Near Field Communication
Για να συγχρονίσετε την εικόνα στην οθόνη
LCD με τον ήχο υπό παρακολούθηση
 [Camera/Audio]  [
Επιλέξτε το
[Audio Output Timing]  [Lip Sync].
Audio] 
Για να χρησιμοποιήσετε το MTR (συσκευή
εγγραφής πολλαπλών κομματιών) ή ένα
εξωτερικό μικρόφωνο (πωλείται χωριστά)
Συνδέστε ένα MTR ή εξωτερικό μικρόφωνο στην
υποδοχή LINE IN της βιντεοκάμερας. Όταν εμφανίζεται
η οθόνη [Ext. Audio Input Set], επιλέξτε τη συσκευή που
θέλετε να συνδέσετε.
Για να εγγράψετε μόνο ήχους
Επιλέξτε το

[Recording Mode]  [Audio].
λογισμικό διαχείρισης και επεξεργασίας περιεχομένου
μπορείτε να το κατεβάσετε από την ακόλουθη διεύθυνση URL:
www.sony.net/pm/mvr/
Ειδοποίηση σχετικά με τα ασύρματα δίκτυα
Η
Sony δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν απώλεια
ή ζημιές που ενδεχομένως προκύψουν ως αποτέλεσμα μη
εγκεκριμένης πρόσβασης ή χρήσης του σημείου πρόσβασης
που έχει καταχωρηθεί στη βιντεοκάμερα, εάν χαθεί ή κλαπεί.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Φορμά εγγραφής ταινιών: Βίντεο: MPEG-4 AVC/H.264,
Ήχος: MPEG-4 Linear PCM 2ch, MPEG-4 AAC LC 2ch
Φορμά εγγραφής ήχου: Linear PCM (WAV)
Απαιτήσεις ισχύος: DC 3,6 V (πακέτο μπαταριών),
DC 5 V 1 500 mA (προσαρμογέας τροφοδοτικού AC)
Φόρτιση USB (Ακροδέκτης Multi/Micro USB): DC 5 V 800 mA
Μέση κατανάλωση ισχύος: 2,1 W (κατά την εγγραφή ταινιών
σε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)
Πακέτο επαναφορτιζόμενων μπαταριών NP-BX1:
Μέγιστη τάση φόρτισης: DC 4,2 V
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 1,89 A
Για εγγραφή χωρίς να ανησυχείτε για τη
στάθμη της μπαταρίας
Συνδέστε τον Προσαρμογέα τροφοδοτικού AC
AC‑UD10 (πωλείται χωριστά) στη βιντεοκάμερα
με εγκατεστημένη την μπαταρία.
Υποστηρίζει συσκευές συμβατές με micro USB.
Το
 [Camera/Audio]  [ Audio] 
Επιλέξτε το
[Audio Format], έπειτα επιλέξτε το επιθυμητό φορμά.
 [Image Quality/Size] 
Επιλέξτε το
[ REC Mode], έπειτα επιλέξτε το [1080] (1920x1080 30p)
ή το [720] (1280x720 30p).
Υποδοχή Micro HDMI OUT
Υποδοχή LINE IN/ (μικρόφωνο) (PLUG IN POWER)
Πολλαπλός επιλογέας
Υποδοχή τριπόδου
Υποδοχή κάρτας μνήμης
Λυχνία πρόσβασης κάρτας μνήμης
Σχετικά με το λογισμικό
Για να αλλάξετε το φορμά εγγραφής ήχου
Για να αλλάξετε τη λειτουργία εγγραφής
ταινίας
Οθόνη LCD
Κουμπί
(Αναπαραγωγή)
Υποδοχή  (ακουστικά)
Λυχνία CHG (φόρτισης)
Ακροδέκτης Multi/Micro USB
διάρκεια περιόδων μακρών εγγραφών, η θερμοκρασία
της βιντεοκάμερας μπορεί να φτάσει σε κάποιο σημείο
όπου η εγγραφή σταματά αυτόματα. Με την τροφοδοσία
να έχει διακοπεί, αφήστε τη βιντεοκάμερα για 10 λεπτά
ή περισσότερο, ώστε η θερμοκρασία στο εσωτερικό να
μπορέσει να πέσει σε ασφαλές επίπεδο.
Σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η θερμοκρασία
της βιντεοκάμερας αυξάνεται γρήγορα.
Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία της βιντεοκάμερας, μπορεί
να υποβαθμιστεί η ποιότητα της εικόνας. Σας συνιστούμε να
περιμένετε μέχρι να πέσει η θερμοκρασία της βιντεοκάμερας
πριν συνεχίσετε την εγγραφή.
Η επιφάνεια της βιντεοκάμερας μπορεί να ζεσταθεί.
Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
Η αναπαραγωγή περιεχομένων που έχουν εγγραφεί με άλλες
συσκευές δεν είναι διασφαλισμένη σε αυτή τη βιντεοκάμερα.
Όταν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC
AC-UD10 (πωλείται χωριστά), να χρησιμοποιείτε την κοντινή
πρίζα. Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC
από την πρίζα αμέσως, εάν παρατηρηθεί οποιαδήποτε
δυσλειτουργία κατά τη χρήση της συσκευής.
Οι ταινίες MP4 που εγγράφονται με το [Audio Format]
ρυθμισμένο στο [Linear PCM] δεν μπορούν να αναπαραχθούν
σε ορισμένες συσκευές ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων
των συσκευών αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray Disc
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων της Sony).
Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα
υποστήριξης της βιντεοκάμερας πριν τη χρήση.
Σημειώσεις για τη χρήση
Σημειώσεις για τη χρήση της
βιντεοκάμεράς σας
Συνιστάται
να εκτελείται διαμόρφωση της κάρτας μνήμης
με τη βιντεοκάμερα πριν από την πρώτη χρήση.
Επιβεβαιώστε την κατεύθυνση της κάρτας μνήμης. Εάν
εισαγάγετε με δύναμη την κάρτα μνήμης προς τη λάθος
κατεύθυνση, η κάρτα μνήμης, η υποδοχή κάρτας μνήμης
ή τα δεδομένα περιεχομένων μπορεί να καταστραφούν.
Δεν παρέχεται αποζημίωση για τα περιεχόμενα εγγραφών,
ακόμα κι εάν η εγγραφή ή η αναπαραγωγή δεν είναι
εφικτή λόγω δυσλειτουργίας της βιντεοκάμερας, του
μέσου εγγραφής κ.λπ.
Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στην
ενότητα «Τεχνικά χαρακτηριστικά» στον Οδηγό χρήστη
συσκευής εγγραφής μουσικής βίντεο.
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε
αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Σχετικά με τα εμπορικά σήματα
 Τα «Memory
Stick», «
» και «Memory Stick Micro» είναι εμπορικά σήματα
ή σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.
Το λογότυπο microSDXC είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.
Οι ονομασίες HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς
και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της
HDMI Licensing LLC στις Η.Π.Α και σε άλλες χώρες.
Τα Mac, Mac OS και App Store είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc.
Το Android και το Google Play είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα
της Google Inc.
Το iOS είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Cisco Systems, Inc. ή/και
των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
Το iPhone είναι εμπορικό σήμα ή κατατεθέν σήμα της Apple Inc.
Το Wi-Fi, το λογότυπο Wi-Fi, το Wi-Fi PROTECTED SET-UP, Wi-Fi Direct, WPA και
WPA2 είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
Η ένδειξη N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις
Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
Όλες οι λοιπές ονομασίες προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν
ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα
των αντίστοιχων εταιρειών τους. Επιπλέον, τα ™ και ® δεν αναφέρονται
σε κάθε περίσταση στο παρόν εγχειρίδιο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας,
1)μην εκθέτετε τη μονάδα σε βροχή ή υγρασία.
2)μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω
στη συσκευή.
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως
ηλιακό φως, φωτιά κ.λπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πακέτο μπαταριών
Εάν δεν το χειριστείτε σωστά, το πακέτο μπαταριών μπορεί να
εκραγεί, να προκαλέσει φωτιά ή ακόμα και χημικά εγκαύματα.
Τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις.
Μην
αποσυναρμολογείτε.
συνθλίβετε και μην εκθέτετε το πακέτο μπαταριών σε κραδασμούς
ή έντονες πιέσεις, όπως χτυπώντας, ρίχνοντας κάτω ή πατώντας
επάνω του.
Μη βραχυκυκλώνετε και μην επιτρέπετε σε μεταλλικά αντικείμενα να
έρθουν σε επαφή με τους ακροδέκτες της μπαταρίας.
Μην εκθέτετε σε υψηλή θερμοκρασία άνω των 60°C (140°F) όπως σε
άμεσο ηλιακό φως ή μέσα σε αυτοκίνητο σταθμευμένο στον ήλιο.
Μην αποτεφρώνετε ή απορρίπτετε στη φωτιά.
Μη μεταχειρίζεστε μπαταρίες λιθίου-ιόντος που είναι κατεστραμμένες
ή έχουν διαρροή.
Φροντίστε να φορτίζετε το πακέτο μπαταριών χρησιμοποιώντας γνήσιο
φορτιστή μπαταρίας Sony ή συσκευή που μπορεί να φορτίσει το πακέτο
μπαταριών.
Φυλάξτε το πακέτο μπαταριών μακριά από μικρά παιδιά.
Διατηρήστε το πακέτο μπαταριών στεγνό.
Να αντικαθιστάτε μόνο με το ίδιο ή ισοδύναμου τύπου πακέτο
μπαταριών, που συνιστάται από τη Sony.
Να απορρίπτετε άμεσα τα χρησιμοποιημένα πακέτα μπαταριών,
όπως περιγράφεται στις οδηγίες.
Μη
Η υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά και ηχεία προκαλεί
απώλεια ακοής.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Με το παρόν, η Sony Corporation, δηλώνει ότι η παρούσα Συσκευή
Εγγραφής Ψηφιακού Βίντεο HD HDR-MV1 συμμορφώνεται
με τις ελάχιστες απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις
της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την
ακόλουθη διεύθυνση URL:
http://www.compliance.sony.de/
Ειδοποίηση για τους πελάτες στις χώρες που εφαρμόζουν τις
οδηγίες της ΕΕ
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108‑0075 Ιαπωνία
Για συμμόρφωση προϊόντων της ΕΕ: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία
Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί συμβατό με τα όρια
που προβλέπονται από τον κανονισμό περί ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας (EMC) σχετικά με τη χρήση καλωδίων σύνδεσης
μήκους μικρότερου των 3 μέτρων (9,8 πόδια).
Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις συγκεκριμένες συχνότητες μπορεί
να επηρεάσουν την εικόνα και τον ήχο αυτής της μονάδας.
Ειδοποίηση
Εάν ο στατικός ηλεκτρισμός ή ηλεκτρομαγνητισμός προκαλεί
διακοπή (αστοχία) της μεταφοράς δεδομένων σε κάποιο σημείο
της ροής τους, επανεκκινήστε την εφαρμογή ή αποσυνδέστε και
συνδέστε ξανά το καλώδιο επικοινωνίας (USB κ.λπ.).
Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα αποκομιδής)
Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει
ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά
απορρίμματα.
Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος,
συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων
προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε
διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από
την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης του προϊόντος αυτού.
Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών
πόρων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές,
την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα
από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Απόρριψη μεταχειρισμένων μπαταριών
(ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα συλλογής)
Το σύμβολο αυτό στη μπαταρία ή στη συσκευασία της υποδεικνύει
ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε τις μπαταρίες που παρέχονται
με αυτό το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται να
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά
σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται
εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο
ή 0,004% μόλυβδο.
Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των μπαταριών,
συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων
προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε
διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από
την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης των μπαταριών.
Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση
φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας,
απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση
με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να
αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής.
Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας,
παραδώστε το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής
του στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με
τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν.
Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την
ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις
τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών
απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Download PDF

advertising