Sony | HDR-CX625 | Sony HDR-CX625 Handycam® CX625 με αισθητήρα Exmor R® CMOS Οδηγίες χρήσης

4-585-631-11(1) (EL)
Συσκευή Ψηφιακής
Εγγραφής
Βιντεοκάμερα HD
Οδηγός Χειρισμού
Ξεκινώντας
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Αποθήκευση εικόνων
Προσαρμογή της
βιντεοκάμεράς σας
Άλλες
«Οδηγός βοήθειας»
(Διαδικτυακό εγχειρίδιο)
Ανατρέχετε στον «Οδηγό
βοήθειας» για αναλυτικές
οδηγίες σχετικά με τις
λειτουργίες της κάμερας.
http://rd1.sony.net/help/cam/1610/h_zz/
HDR-CX450/CX455/CX485/CX625/CX675/PJ675
Διαβάστε πρώτα
αυτό
Προτού χειριστείτε τη μονάδα,
διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο
προσεκτικά και φυλάξτε το
για μελλοντική χρήση.
Αρχείο κατόχου
Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός
βρίσκονται στην κάτω πλευρά.
Καταγράψτε τον σειριακό αριθμό
στο χώρο που παρέχεται
παρακάτω. Ανατρέχετε σε αυτούς
τους αριθμούς σε κάθε επικοινωνία
με το κατάστημα πώλησης
προϊόντων της Sony σχετικά
με αυτό το προϊόν.
Αρ. μοντέλου HDR- ________________
Αρ. σειράς ________________________
Αρ. μοντέλου AC- _________________
Αρ. σειράς ________________________
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να μειώσετε τον κίνδυνο
φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας,
1) μην εκθέτετε τη μονάδα
σε βροχή ή υγρασία.
2) μην τοποθετείτε
αντικείμενα με υγρά, όπως
βάζα, επάνω στη συσκευή.
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες
σε υπερβολική θερμότητα,
όπως ηλιακό φως, φωτιά
κ.λπ.
EL
2
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΓΙΑ ΝΑ
ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ
ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΩΤΙΑΣ Ή
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
• Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
• Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
• Λάβετε υπόψη όλες τις
προειδοποιήσεις.
• Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
• Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη
συσκευή κοντά σε νερό.
• Καθαρίστε μόνο με στεγνό
ύφασμα.
• Μη φράσσετε τα ανοίγματα
εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη
συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή
κοντά σε οποιεσδήποτε πηγές
θερμότητας όπως θερμαντικά
σώματα, θερμοσυσσωρευτές,
θερμάστρες ή άλλες συσκευές
(συμπεριλαμβανομένων των
ενισχυτών) που παράγουν
θερμότητα.
• Μην ακυρώνετε το λόγο
ασφαλείας του πολωμένου
βύσματος ή του βύσματος
γείωσης. Το πολωμένο φις
διαθέτει δύο πεπλατυσμένους
ακροδέκτες διαφορετικού
πλάτους. Το φις τύπου γείωσης
διαθέτει δύο πεπλατυσμένους
ακροδέκτες και μία τρίτη ακίδα
γείωσης. Ο ευρύτερος
πεπλατυσμένος ακροδέκτης
ή η τρίτη ακίδα παρέχονται για
την ασφάλειά σας. Εάν το
παρεχόμενο φις δεν είναι
κατάλληλο για την πρίζα σας,
συμβουλευθείτε έναν
ηλεκτρολόγο για την
αντικατάσταση της παλαιάς
τεχνολογίας πρίζας.
• Προστατέψτε το καλώδιο
ρεύματος ώστε να μην πατηθεί
ή να τσακίσει, ιδίως στα βύσματα,
στους ρευματοδότες και στο
σημείο εξόδου του από τη
συσκευή.
• Χρησιμοποιείτε μόνο τα
πρόσθετα/προαιρετικά
εξαρτήματα που καθορίζονται
από τον κατασκευαστή.
• Χρησιμοποιείτε μόνο το καρότσι,
τη βάση, το τρίποδο, το βραχίονα
ή το τραπέζι που καθορίζει
ο κατασκευαστής ή που
πωλείται με τη συσκευή.
Όταν χρησιμοποιείτε καρότσι
μεταφοράς, θα πρέπει να είστε
προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση
του συνδυασμού καροτσιού/
συσκευής για την αποφυγή
τραυματισμού από πτώση
της συσκευής.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από
το ρεύμα κατά τη διάρκεια
καταιγίδων με πτώση κεραυνών
ή όταν δεν χρησιμοποιείται για
μεγάλα χρονικά διαστήματα.
• Αναθέτετε κάθε εργασία σέρβις
σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Η εκτέλεση εργασιών επισκευής
απαιτείται όταν η συσκευή έχει
υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο, όπως φθορά του καλωδίου
τροφοδοσίας ρεύματος ή του φις,
σε περίπτωση εισροής υγρών
ή εισόδου αντικειμένων στο
εσωτερικό της συσκευής, εάν
η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή
ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί
κανονικά, ή σε περίπτωση
πτώσης.
• Εάν το σχήμα του βύσματος
δεν ταιριάζει στην πρίζα,
χρησιμοποιήστε προσάρτημα
προσαρμογέα βύσματος
κατάλληλης διαμόρφωσης
για την πρίζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
 Πακέτο μπαταριών
Εάν δεν το χειριστείτε σωστά,
το πακέτο μπαταριών μπορεί να
εκραγεί, να προκαλέσει φωτιά
ή ακόμα και χημικά εγκαύματα.
Τηρήστε τις ακόλουθες
προφυλάξεις.
• Μην αποσυναρμολογείτε.
• Μη συνθλίβετε και μην εκθέτετε
το πακέτο μπαταριών σε
κραδασμούς ή έντονες πιέσεις,
όπως να το χτυπάτε, να το ρίχνετε
κάτω ή να πατάτε επάνω του.
• Μη βραχυκυκλώνετε και μην
επιτρέπετε σε μεταλλικά
αντικείμενα να έρθουν σε επαφή
με τους ακροδέκτες της
μπαταρίας.
EL
3
• Μην εκθέτετε σε υψηλή
θερμοκρασία άνω των 60 °C όπως
σε άμεσο ηλιακό φως ή μέσα σε
αυτοκίνητο σταθμευμένο στον
ήλιο.
• Μην αποτεφρώνετε
ή απορρίπτετε στη φωτιά.
• Μη μεταχειρίζεστε μπαταρίες
λιθίου-ιόντος που είναι
κατεστραμμένες ή έχουν διαρροή.
• Φροντίστε να φορτίζετε το πακέτο
μπαταριών χρησιμοποιώντας
γνήσιο φορτιστή μπαταρίας Sony
ή συσκευή που μπορεί να φορτίσει
το πακέτο μπαταριών.
• Φυλάξτε το πακέτο μπαταριών
μακριά από μικρά παιδιά.
• Διατηρήστε το πακέτο μπαταριών
στεγνό.
• Να αντικαθιστάτε μόνο με το ίδιο
ή ισοδύναμου τύπου πακέτο
μπαταριών, που συνιστάται
από τη Sony.
• Να απορρίπτετε άμεσα τα
χρησιμοποιημένα πακέτα
μπαταριών, όπως περιγράφεται
στις οδηγίες.
 Προσαρμογέας
τροφοδοτικού AC
Μη χρησιμοποιείτε τον
προσαρμογέα τροφοδοτικού AC
τοποθετημένο σε στενό χώρο, όπως
ανάμεσα σε έναν τοίχο και έπιπλο.
Όταν χρησιμοποιείτε τον
προσαρμογέα τροφοδοτικού AC,
χρησιμοποιείτε μια κοντινή πρίζα.
Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC από την πρίζα
αμέσως, εάν παρατηρηθεί
οποιαδήποτε δυσλειτουργία
κατά τη χρήση της συσκευής.
EL
4
Ακόμα κι εάν η βιντεοκάμερά σας
είναι απενεργοποιημένη, ισχύς AC
(δίκτυο ρεύματος) εξακολουθεί να
παρέχεται όσο είναι συνδεδεμένη
στην πρίζα (επιτοίχια πρίζα)
από τον προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC.
Η υπερβολική πίεση ήχου από
ακουστικά ή ηχεία μπορεί να
προκαλέσει απώλεια ακοής.
Για τους πελάτες στην
Ευρώπη
 Ειδοποίηση για τους
πελάτες στις χώρες που
εφαρμόζουν τις οδηγίες
της ΕΕ
Κατασκευαστής: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Ιαπωνία
Για συμμόρφωση προϊόντων της ΕΕ:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Βέλγιο
Με το παρόν, η Sony Corporation
δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός
συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις
απαιτήσεις και άλλες σχετικές
διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε
την ακόλουθη διεύθυνση URL:
http://www.compliance.sony.de/
 Ειδοποίηση
Εάν ο στατικός ηλεκτρισμός
ή ηλεκτρομαγνητισμός προκαλεί
διακοπή (αστοχία) της μεταφοράς
δεδομένων σε κάποιο σημείο της
ροής τους, επανεκκινήστε την
εφαρμογή ή αποσυνδέστε και
συνδέστε ξανά το καλώδιο
επικοινωνίας (USB κ.λπ.).
Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί
και έχει βρεθεί συμβατό με τα
όρια που προβλέπονται από τον
κανονισμό περί ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας (EMC) σχετικά με τη
χρήση καλωδίων σύνδεσης μήκους
μικρότερου των 3 μέτρων.
Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις
συγκεκριμένες συχνότητες μπορεί
να επηρεάσουν την εικόνα και τον
ήχο αυτής της μονάδας.
 Απόρριψη παλαιών
μπαταριών και ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες
με ξεχωριστά συστήματα
συλλογής)
Το σύμβολο αυτό
επάνω στο προϊόν,
τη μπαταρία ή τη
συσκευασία
υποδεικνύει ότι
δεν πρέπει να
μεταχειρίζεστε το προϊόν και
τη μπαταρία ως κοινά οικιακά
απορρίμματα. Σε ορισμένες
μπαταρίες, το σύμβολο αυτό
ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο.
Τα χημικά σύμβολα του
υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου
(Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία
περιέχει περισσότερο από
0,0005% υδράργυρο
ή 0,004% μόλυβδο. Με τη
διασφάλιση της σωστής
απόρριψης αυτών των προϊόντων
και μπαταριών συμβάλλετε στην
αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών
επιπτώσεων προς το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες,
σε διαφορετική περίπτωση,
θα μπορούσαν να προκληθούν
από ακατάλληλη διαχείριση
αποβλήτων. Η ανακύκλωση
υλικών συμβάλλει στην
εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα
οποία για λόγους ασφάλειας,
απόδοσης ή ακεραιότητας των
δεδομένων απαιτούν μόνιμη
σύνδεση με μια ενσωματωμένη
μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα
πρέπει να αντικαθίσταται μόνο
από εξειδικευμένο προσωπικό
επισκευής. Για τη διασφάλιση
της σωστής μεταχείρισης της
μπαταρίας και του ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
παραδώστε αυτά τα προϊόντα
στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας
ζωής τους στο κατάλληλο σημείο
συλλογής για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες
άλλου τύπου, ανατρέξτε στην
ενότητα σχετικά με τη διαδικασία
ασφαλούς αφαίρεσης της
μπαταρίας από το προϊόν.
Παραδώστε τη μπαταρία στο
κατάλληλο σημείο συλλογής για
την ανακύκλωση μεταχειρισμένων
μπαταριών. Για περισσότερες
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά
με την ανακύκλωση αυτού του
προϊόντος ή των μπαταριών,
επικοινωνήστε με τις τοπικές
δημοτικές αρχές, την υπηρεσία
αποκομιδής οικιακών
απορριμμάτων ή το κατάστημα
από το οποίο αγοράσατε το
προϊόν ή την μπαταρία.
EL
5
Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει
συσκευές συμβατές με
1080/60i και συσκευές
συμβατές με 1080/50i.
Για να δείτε εάν
η φωτογραφική μηχανή σας
είναι συμβατή με 1080 60i
ή με 1080 50i, αναζητήστε
τα εξής σήματα στο κάτω
μέρος της μηχανής.
Συσκευή συμβατή με
1080/60i: 60i
Συσκευή συμβατή με
1080/50i: 50i
Μάθετε
περισσότερα για
τη βιντεοκάμερα
(Οδηγός
βοήθειας)
Ο Οδηγός βοήθειας είναι ένα
ηλεκτρονικό εγχειρίδιο. Ανατρέχετε
σε αυτόν, για αναλυτικές οδηγίες
σχετικά με τις πολλές λειτουργίες
της βιντεοκάμερας.
Επισκεφθείτε τη σελίδα
υποστήριξης της Sony.
http://rd1.sony.net/help/cam/
1610/h_zz/
Πίνακας
περιεχομένων
Διαβάστε πρώτα αυτό ............ 2
Μάθετε περισσότερα για
τη βιντεοκάμερα
(Οδηγός βοήθειας) ............. 6
Ξεκινώντας .................. 7
Παρεχόμενα στοιχεία ..............7
Φόρτιση του πακέτου
μπαταριών .......................... 8
Ενεργοποίηση ..........................10
Χρησιμοποιώντας τη
βιντεοκάμερά σας
συνδεδεμένη στην
επιτοίχια πρίζα ...................11
Εισαγωγή κάρτας μνήμης ...... 12
Εγγραφή/
Αναπαραγωγή ........... 14
Εγγραφή ...................................14
Αναπαραγωγή .........................16
Προβολή εικόνων σε
μεγαλύτερο μέγεθος .........18
Αποθήκευση
εικόνων ......................20
Εισαγωγή εικόνων στον
υπολογιστή σας ................ 20
Αποθήκευση εικόνων
σε συσκευή εξωτερικού
μέσου .................................. 21
Χρήση της λειτουργίας
Wi-Fi .................................... 22
Προσαρμογή της
βιντεοκάμεράς σας ... 28
Χρήση των μενού ................... 28
EL
6
Θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες,
όπως τις ακόλουθες λειτουργίες
στον Οδηγό βοήθειας.
• Καταγραφή παρέλευσης χρόνου
• Highlight Movie Maker
• Ζωντανή ροή
• Multi Camera Control
Άλλες ......................... 29
Προφυλάξεις .......................... 29
Τεχνικά χαρακτηριστικά ....... 31
Εξαρτήματα και στοιχεία
ελέγχου .............................. 36
Ξεκινώντας
Παρεχόμενα
στοιχεία
Οι αριθμοί εντός ( )
υποδεικνύουν την παρεχόμενη
ποσότητα.
• «Οδηγός χρήσης» (Το παρόν
εγχειρίδιο) (1)
Ξεκινώντας
• Βιντεοκάμερα (1)
• Προσαρμογέας τροφοδοτικού
AC (1)
• Πακέτο επαναφορτιζόμενων
μπαταριών NP-FV50 (1)
Το σχήμα του προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC διαφέρει
ανάλογα με τις χώρες/περιοχές.
• Καλώδιο στήριξης σύνδεσης
USB (1)
Το καλώδιο στήριξης σύνδεσης
USB είναι σχεδιασμένο για χρήση
μόνο με αυτήν τη βιντεοκάμερα.
Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο
όταν το ενσωματωμένο καλώδιο
USB της βιντεοκάμερας είναι πολύ
βραχύ για σύνδεση.
• Καλώδιο HDMI (1)
EL
7
Φόρτιση του πακέτου μπαταριών
1
Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερά σας
κλείνοντας την οθόνη LCD και τοποθετήστε
το πακέτο μπαταριών.
Πακέτο μπαταριών
προς τα έξω το ενσωματωμένο
2 Τραβήξτε
καλώδιο USB.
EL
8
τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC
3 Συνδέστε
και τη βιντεοκάμερα με το καλώδιο υποστήριξης
σύνδεσης USB και συνδέστε τον προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC στην επιτοίχια πρίζα.
Καλώδιο
στήριξης
σύνδεσης USB
Ξεκινώντας
Ενσωματωμένο
καλώδιο USB
Προσαρμογέας
τροφοδοτικού AC
Επιτοίχια
πρίζα
• Η λάμπα (φόρτισης) POWER/CHG θα γίνει πορτοκαλί.
• Η λάμπα POWER/CHG (φόρτιση) σβήνει όταν το πακέτο
μπαταριών είναι πλήρως φορτισμένο. Αποσυνδέστε το καλώδιο
υποστήριξης σύνδεσης USB από τη βιντεοκάμερα.
• Το σχήμα του προσαρμογέα τροφοδοτικού AC διαφέρει ανάλογα
με τις χώρες/περιοχές.
• Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα προτού αφαιρέσετε το πακέτο
μπαταριών.
 Φόρτιση της μπαταρίας χρησιμοποιώντας τον
υπολογιστή σας
Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα και συνδέστε τη βιντεοκάμερα
σε ενεργοποιημένο υπολογιστή χρησιμοποιώντας το
ενσωματωμένο καλώδιο USB.
EL
9
Ενεργοποίηση
1
Ανοίξτε την οθόνη LCD της βιντεοκάμεράς σας
και ενεργοποιήστε την.
τις οδηγίες στην οθόνη LCD,
2 Ακολουθώντας
επιλέξτε τη γλώσσα, τη γεωγραφική περιοχή,
Daylight Savings ή Summer Time, τη μορφή
ημερομηνίας και την ημερομηνία και ώρα.
Ακουμπήστε το κουμπί στην στην οθόνη LCD.
• Για να πάτε στην επόμενη σελίδα, ακομπήστε το [Next].
• Για να απενεργοποιήσετε, κλείστε την οθόνη LCD.
• Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και ώρα ξανά, επιλέξτε το
 [Setup]  [
Clock Settings]  [Date & Time Setting].
(Σε περίπτωση που δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη βιντεοκάμερά
σας για αρκετούς μήνες)
• Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο λειτουργίας, επιλέξτε το
 [Setup]  [
General Settings]  [Beep]  [Off].
EL
10
Χρησιμοποιώντας τη βιντεοκάμερά
σας συνδεδεμένη στην επιτοίχια πρίζα
1
Τοποθετήστε το πακέτο μπαταριών στη
βιντεοκάμερά σας (σελίδα 8).
• Φροντίστε να τοποθετήσετε ένα φορτισμένο πακέτο μπαταριών.
Ξεκινώντας
τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC και
2 Συνδέστε
τη βιντεοκάμερα με το καλώδιο υποστήριξης
σύνδεσης USB και συνδέστε τον προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC στην επιτοίχια πρίζα.
Καλώδιο στήριξης
σύνδεσης USB
Ενσωματωμένο
καλώδιο USB
Προσαρμογέας
τροφοδοτικού AC
Επιτοίχια
πρίζα
• Η ισχύς της μπαταρίας μπορεί να καταναλωθεί ακόμα και όταν
η βιντεοκάμερα είναι συνδεδεμένη στην επιτοίχια πρίζα.
Συμβουλές
• Για να χρησιμοποιήσετε τη βιντεοκάμερα χωρίς να τοποθετήσετε
το πακέτο μπαταριών, ο προσαρμογές τροφοδοτικού AC AC-L200
(πωλείται χωριστά) απαιτείται να αντλεί ισχύ από την επιτοίχια
πρίζα.
• Είναι δυνατόν να τροφοδοτείται η βιντεοκάμερα από συσκευή USB
όπως υπολογιστή. (Τροφοδοσία USB)
Μόνο οι λειτουργίες αναπαραγωγής είναι διαθέσιμες, όταν αυτό το
προϊόν είναι συνδεδεμένο με μια συσκευή USB που είναι συμβατή με
το πρότυπο τροφοδοσίας 500 mA.
EL
11
Εισαγωγή κάρτας μνήμης
1
Ανοίξτε το κάλυμμα, και εισαγάγετε την κάρτα
μνήμης έως ότου κουμπώσει.
Κάρτα μνήμης microSD
Τυπωμένη
επιφάνεια
Μέσο Memory Stick Micro™
(M2)
Ακροδέκτης
• Εμφανίζεται η οθόνη [Preparing image database file. Please wait.]
εάν εισαγάγετε μια νέα κάρτα μνήμης. Περιμένετε έως ότου
η οθόνη εξαφανιστεί.
• Εισαγάγετε την κάρτα μνήμης απευθείας προς τη σωστή
κατεύθυνση έτσι ώστε η βιντεοκάμερα να μπορεί να την
αναγνωρίσει.
• Για να επιλέξετε μια κάρτα μνήμης ως μέσο εγγραφής, επιλέξτε το
 [Setup]  [
Media Settings]  [Media Select] 
[Memory Card]. (HDR-CX455/CX485/CX675/PJ675)
• Για να εξαγάγετε την κάρτα μνήμης, ανοίξτε το κάλυμμα και
σπρώξτε ελαφρά την κάρτα μνήμης προς τα μέσα μία φορά.
 Τύποι κάρτας μνήμης που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε με τη βιντεοκάμερά σας
Επιλέξτε τον τύπο κάρτας μνήμης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί
με τη βιντεοκάμερα ανατρέχοντας στον ακόλουθο πίνακα.
Κάρτα μνήμης
Μέσο Memory Stick Micro™ (M2)
EL
12
AVCHD

(Μόνο Mark 2)
XAVC S
–
Κάρτα μνήμης microSD
*1
–
Κάρτα μνήμης microSDHC
*1
*2
Κάρτα μνήμης microSDXC
*1
*2
*1
*2
Κατηγορία ταχύτητας SD 4:
ή ταχύτερη
Κάρτες μνήμης που πληρούν τις ακόλουθες συνθήκες
– Χωρητικότητα 4 GB ή περισσότερα
– Κατηγορία ταχύτητας SD 10:
ή ταχύτερη
Σημειώσεις
Ξεκινώντας
• Οι ταινίες που εγγράφονται θα χωριστούν σε αρχεία των 4 GB όταν
χρησιμοποιείται μια κάρτα μνήμης SDHC για την εγγραφή ταινιών
XAVC S σε εκτεταμένες χρονικές περιόδους.
Τα χωρισμένα αρχεία θα αναπαράγονται συνεχώς όταν παίζονται
στη βιντεοκάμερα.
Τα χωρισμένα αρχεία μπορούν να ενσωματωθούν στο μοναδικό
αρχείο χρησιμοποιώντας το PlayMemories Home.
• Η σωστή λειτουργία με όλες τις κάρτες μνήμης δεν είναι
διασφαλισμένη. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή κάθε κάρτας
μνήμης για τη συμβατότητα των καρτών μνήμης άλλων
κατασκευαστών εκτός της Sony.
• Οι ταινίες που αποθηκεύονται σε κάρτες μνήμης SDXC δεν μπορούν
να εισαχθούν ή να αναπαραχθούν σε υπολογιστές ή συσκευές AV που
δεν υποστηρίζουν το σύστημα αρχείων exFAT(*) συνδέοντας αυτό το
προϊόν σε αυτές τις συσκευές με το καλώδιο micro USB. Επιβεβαιώστε
εκ των προτέρων ότι ο εξοπλισμός σύνδεσης υποστηρίζει το σύστημα
exFAT. Εάν συνδέσετε εξοπλισμό που δεν υποστηρίζει το σύστημα
exFAT και εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας προτρέπει να εκτελέσετε
διαμόρφωση, μην εκτελέσετε τη διαμόρφωση. Όλα τα αποθηκευμένα
δεδομένα θα χαθούν.
* Το exFAT είναι ένα σύστημα αρχείων το οποίο χρησιμοποιείτε για
κάρτες μνήμης SDXC.
EL
13
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Εγγραφή
Εγγραφή ταινιών
1
Ανοίξτε την οθόνη LCD και πατήστε το START/STOP
για να ξεκινήσει η εγγραφή.
Λεβιέ δυναμικού ζουμ
• Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το START/STOP ξανά.
• Μπορείτε να εγγράψετε φωτογραφίες κατά την εγγραφή ταινίας
πατώντας το PHOTO (Διπλή λήψη).
• Στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, οι ταινίες εγγράφονται με φορμά
AVCHD και MP4 ταυτόχρονα (Διπλή εγγραφή βίντεο). Το φορμά MP4
είναι εύκολο για την αναπαραγωγή των ταινιών σας σε smartphone,
για φόρτωση σε ένα δίκτυο ή για φόρτωση στο διαδίκτυο.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη λειτουργία διπλής εγγραφής στο
[Off] επιλέγοντας
 [Image Quality/Size]  [Dual Video REC].
• Τα στοιχεία στην οθόνη LCD εξαφανίζονται εάν δεν λειτουργήσετε τη
βιντεοκάμερα για μερικά δευτερόλεπτα. Για να εμφανίσετε τα
στοιχεία ξανά, ακουμπήστε οπουδήποτε εκτός από τα κουμπιά στην
οθόνη LCD.
• Μπορείτε να ελέγξετε το χρόνο εγγραφής ενός μέσου στην οθόνη LCD
στη λειτουργία λήψης.
• Για να αλλάξετε την ποιότητα εικόνας των ταινιών που εγγράφετε,
επιλέξτε το
 [Image Quality/Size]  [ REC Mode].
• Μπορείτε να αλλάξετε το φορμά εγγραφής επιλέγοντας

[Image Quality/Size]  [ File Format].
EL
14
 Η εγγραφή ταινιών με την πιο αποτελεσματική
λειτουργία SteadyShot σε αυτό το προϊόν
(Έξυπνη ενεργοποίηση)
Μπορείτε να εγγράψετε μια ταινία χρησιμοποιώντας την πιο
αποτελεσματική λειτουργία SteadyShot σε αυτό το προϊόν.
Επιλέξτε
 [Camera/Mic]  [
Camera Settings] 
[
SteadyShot]  [Intelligent Active].
Λήψη φωτογραφιών
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
1
Ανοίξτε την οθόνη LCD κι επιλέξτε [MODE] 
(Photo).
το PHOTO ελαφρά για να ρυθμίσετε την
2 Πατήστε
εστίαση, έπειτα πατήστε το έως το τέρμα.
Λεβιέ δυναμικού ζουμ
• Όταν η εστίαση είναι ρυθμισμένη κανονικά, ο δείκτης
κλειδώματος AE/AF εμφανίζεται στην οθόνη LCD.
EL
15
Αναπαραγωγή
1
Ανοίξτε την οθόνη LCD και πατήστε το κουμπί
(View Images) στη βιντεοκάμερα για να
εισέλθετε στη λειτουργία αναπαραγωγής.
το
/
για να μετακινήσετε την
2 Επιλέξτε
επιθυμητή εκδήλωση στο κέντρο κι έπειτα επιλέξτε
το κυκλωμένο τμήμα () στο σχήμα.
Κουμπί
αλλαγής
μορφής
ταινίας*1
(HD/MP4)
Προς την οθόνη
MENU
Όνομα
εκδήλωσης
Εκδηλώσεις
Προς την
προηγούμενη
εκδήλωση
Αλλάξτε στη
λειτουργία
εγγραφής
ταινίας/
φωτογραφιών
*1
*2
EL
16
Προς την
επόμενη
εκδήλωση
Highlight
Movie Maker*2
Γραμμή
χρονοδιαγράμ
ματος
Κουμπί αλλαγής
κλίμακας εκδήλωσης
Το εμφανιζόμενο εικονίδιο διαφέρει ανάλογα με τη ρύθμιση
[ File Format].
Το Highlight Movie Maker θα εμφανίζεται όταν το φορμά ταινιών
έχει ρυθμιστεί στο AVCHD.
• Για να επιλέξετε τις ταινίες XAVC S ή τις ταινίες AVCHD που θέλετε
να παίξετε, επεξεργαστείτε ή αντιγράψετε σε άλλες συσκευές,
επιλέξτε το
 [Image Quality/Size]  [ File Format].
• Για να επιλέξετε τη μορφή της ταινίας (HD/MP4) που θέλετε να
αναπαραγάγετε, επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε σε άλλες
συσκευές, επιλέξτε το κουμπί Αλλαγή φορμά ταινίας στην πάνω
δεξιά γωνία της οθόνης LCD  [
AVCHD] ή [
MP4].
3 Επιλέξτε την εικόνα.
Για επιστροφή
στην οθόνη
Εμφάνισης
εκδήλωσης
Όνομα εκδήλωσης
Εγγεγραμμένος χρόνος/
αριθμός φωτογραφιών
Κουμπί
αλλαγής
τύπου εικόνας
Προηγούμενο
Ταινία
Επόμενο
Φωτογραφία
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Αλλάξτε στη
λειτουργία
εγγραφής
ταινίας/
φωτογραφιών
Εικόνα που παίχτηκε
τελευταία
 Λειτουργίες αναπαραγωγής
Ένταση ήχου
/
Προηγούμενο/επόμενο
Διαγραφή
/
Γρήγορη επαναφορά/
γρήγορη προώθηση
Γενικό πλαίσιο
/
Αναπαραγωγή/Παύση
Διακοπή
Αναπαραγωγή/διακοπή
παρουσίασης
διαφανειών
Βίντεο λήψης
κίνησης
Ρυθμίσεις διαλείμματος
κίνησης
EL
17
Προβολή εικόνων σε μεγαλύτερο
μέγεθος
Σύνδεση της βιντεοκάμερας σε τηλεόραση
1
Συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT της
βιντεοκάμερας στην υποδοχή HDMI IN μιας
τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI
που παρέχεται.
Ροή σήματος
• Εάν η τηλεόρασή σας δεν έχει υποδοχή HDMI, συνδέστε τον
Ακροδέκτη Multi/Micro USB της βιντεοκάμερας στις υποδοχές
εισόδου βίντεο/ήχου της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας καλώδιο
AV (πωλείται χωριστά).
2 Ρυθμίστε την είσοδο της τηλεόρασης σε HDMI IN.
3 Αναπαραγάγετε εικόνες στη βιντεοκάμερα.
Χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη συσκευή
προβολής (HDR-PJ675)
1 Πατήστε το κουμπί PROJECTOR (σελίδα 36).
2 Επιλέξτε το [Image Shot on This Device].
EL
18
τον οδηγό λειτουργίας στην οθόνη
3 Ακολουθήστε
LCD κι, έπειτα, επιλέξτε το [Project].
Λεβιέ δυναμικού ζουμ/PHOTO*2
Λεβιέ PROJECTOR FOCUS
*2
Ρυθμίστε την εστίαση της προβεβλημένης εικόνας.
Χρησιμοποιήστε το λεβιέ δυναμικού ζουμ για να μετακινήσετε το
πλαίσιο επιλογής που εμφανίζεται στην προβεβλημένη εικόνα,
έπειτα πατήστε το κουμπί PHOTO.
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
*1
*1
EL
19
Αποθήκευση εικόνων
Εισαγωγή εικόνων στον
υπολογιστή σας
Τι μπορείτε να κάνετε με το PlayMemories Home™
Το PlayMemories Home σάς επιτρέπει να εισαγάγετε ταινίες και
φωτογραφίες στον υπολογιστή σας για να τις χρησιμοποιήσετε
με διάφορους τρόπους.
• Ενημερώστε το PlayMemories Home στην πιο πρόσφατη έκδοση
πριν τη χρήση.
Αναπαραγωγή
εισηγμένων εικόνων
Εισαγωγή εικόνων από τη βιντεοκάμερα.
Στα Windows, είναι διαθέσιμες και οι ακόλουθες λειτουργίες.
Προβολή
εικόνων σε
Ημερολόγιο
Δημιουργία
δίσκων με
ταινίες
Κοινοποίηση εικόνων
στο PlayMemories
Online™
Αποστολή
εικόνων σε
υπηρεσίες
δικτύου
 Για λήψη του PlayMemories Home
Το PlayMemories Home μπορεί να ληφθεί από το ακόλουθο URL.
http://www.sony.net/pm/
 Για να ελέγξετε το σύστημα του υπολογιστή
Μπορείτε να ελέγξετε τις απαιτήσεις του
υπολογιστή για το λογισμικό από την ακόλουθη
διεύθυνση URL.
http://www.sony.net/pcenv/
EL
20
Αποθήκευση εικόνων σε συσκευή
εξωτερικού μέσου
Πώς να συνδέσετε τη συσκευή
 Συσκευή εγγραφής χωρίς υποδοχή USB
Συνδέστε μια συσκευή εγγραφής στον Ακροδέκτη Multi/Micro USB
της βιντεοκάμεράς σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο AV
(πωλείται χωριστά).
Αποθήκευση εικόνων
 Τοποθετήστε το πακέτο μπαταριών στη βιντεοκάμερα.
 Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (παρέχεται) στη
βιντεοκάμερα.
 Συνδέστε το καλώδιο AV (πωλείται χωριστά) στη βιντεοκάμερα.
• Για το πώς να αποθηκεύσετε εικόνες, ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο
οδηγιών της συσκευής εγγραφής σας.
• Οι ταινίες αντιγράφονται με ποιότητα εικόνας τυπικής ανάλυσης.
Ροή σήματος
 Εξωτερικός σκληρός δίσκος USB
Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή μέσου στον Ακροδέκτη Multi/
Micro USB της βιντεοκάμεράς σας χρησιμοποιώντας το Καλώδιο
προσαρμογέα USB VMC-UAM2 USB.
 Τοποθετήστε το πακέτο μπαταριών στη βιντεοκάμερα.
 Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (παρέχεται)
στη βιντεοκάμερα.
 Συνδέστε το εξωτερικό μέσο στη βιντεοκάμερα.
• Οι ταινίες αντιγράφονται με ποιότητα εικόνας υψηλής ανάλυσης (HD).
EL
Ροή σήματος
21
Χρήση της
λειτουργίας Wi-Fi
Εγκατάσταση του
PlayMemories Mobile™
στο smartphone σας
Για τις τελευταίες πληροφορίες
και πιο αναλτυικές
πληροφορίες για τις
λειτουργίες του PlayMemories
Mobile, επισκεφτείτε το
ακόλουθο URL.
http://www.sony.net/pmm/
 Android OS
Εγκαταστήστε το PlayMemories
Mobile από το Google play.
• Απαιτείται Android 4.0
ή ανώτερο για να
χρησιμοποιήσετε λειτουργίες
με ένα άγγιγμα (NFC).
EL
22
 iOS
Εγκαταστήστε το PlayMemories
Mobile από το App Store.
• Οι λειτουργίες με ένα άγγιγμα
(NFC) δεν είναι διαθέσιμες με
το iOS.
Σημειώσεις
• Μπορεί να μην ήσαστε σε θέση
να κατεβάσετε το PlayMemories
Mobile από το Google play ή το
App store ανάλογα με τη χώρα
ή την περιοχή. Σε αυτήν την
περίπτωση, αναζητήστε το
«PlayMemories Mobile».
• Εάν το PlayMemories Mobile
είναι ήδη εγκατεστημένο στο
smartphone σας, ενημερώστε
το λογισμικό στην πιο
πρόσφατη έκδοση.
• Η λειτουργία Wi-Fi που
περιγράφεται εδώ δεν είναι
εγγυημένο ότι θα λειτουργεί
με όλα τα smartphone και τα
tablet.
• Η λειτουργία Wi-Fi της
βιντεοκάμερας δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί συνδεδεμένη σε
δημόσιο ασύρματο δίκτυο LAN.
• Για να χρησιμοποιήσετε τις
λειτουργίες ενός αγγίγματος
(NFC) της βιντεοκάμερας,
απαιτείται smartphone ή tablet
που να υποστηρίζει τη
λειτουργία NFC.
• Οι μέθοδοι χειρισμού και οι
οθόνες ενδείξεων για την
εφαρμογή μπορεί να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση σε
μελλοντικές αναβαθμίσεις.
Μεταφορά ταινιών και
φωτογραφιών MP4 στο
smartphone σας
τη βιντεοκάμερα
3 Αγγίξτε
στο smartphone.
 Σύνδεση με ένα
άγγιγμα με Android
που υποστηρίζει
το NFC
1
βιντεοκάμερα,
2 Στη
αναπαραγάγετε μια εικόνα
για να αποσταλεί στο
smartphone.
• Μπορείτε να μεταφέρετε μόνο
Σημειώσεις
Αποθήκευση εικόνων
Στο smartphone, επιλέξτε
το [Settings], έπειτα
επιλέξτε το [More...] να
ελέγξετε ότι το [NFC] είναι
ενεργοποιημένο.
• Ακυρώστε πρώτα τη λειτουργία
αδράνειας ή ξεκλειδώστε την
οθόνη του smartphone.
• Φροντίστε ώστε να εμφανίζεται
το
στην οθόνη LCD της
βιντεοκάμερας και του
smartphone.
• Συνεχίστε να αγγίζετε τη
βιντεοκάμερα στο smartphone
χωρίς να κινείστε έως ότου
ξεκινήσει το PlayMemories
Mobile (1 έως 2 δευτερόλεπτα).
• Εάν η βιντεοκάμερα δεν μπορεί
να συνδεθεί με το smartphone
με NFC, βλέπε «Σύνδεση σε ένα
δίκτυο Wi-Fi χρησιμοποιώντας
το QR Code» (σελίδα 24).
ταινίες και φωτογραφίες MP4.
• Επιλέξτε το «Switch Movie
Format button» στο Βήμα 2
της «Αναπαραγωγής» για να
επιλέξετε ταινίες MP4 όταν
αναπαράγετε ταινίες
(σελίδα 16).
EL
23
 Σύνδεση σε ένα
δίκτυο Wi-Fi
χρησιμοποιώντας
το QR Code
1
το [Scan QR Code
4 Επιλέξτε
of the Camera] από
την οθόνη του
PlayMemories Mobile.
Πατήστε το κουμπί
(Εμφάνιση εικόνων),
έπειτα επιλέξτε

[Wireless]  [ Function]
 [Send to Smartphone] 
[Select on This Device] 
τύπος εικόνας.
την εικόνα που
2 Επιλέξτε
θέλετε να μεταφέρετε και
προσθέστε , κι έπειτα
επιλέξτε

.
• Εμφανίζονται tο QR Code, SSID
[OK]. (Εάν
5 Επιλέξτε
εμφανιστεί ένα μήνυμα,
επιλέξτε ξανά το [OK].)
και κωδικός πρόσβασης.
3
Εκκινήστε το PlayMemories
Mobile.
το smartphone σας,
6 Με
διαβάστε το QR Code που
εμφανίζεται στην οθόνη
LCD της βιντεοκάμερας.
Android
Εκτελέστε τους εξής
χειρισμούς.
 Όταν εμφανίζεται το
[Connect with the camera?],
επιλέξτε [Connect].
EL
24
iPhone/iPad
Εκτελέστε τους εξής
χειρισμούς.
 Επιστρέψτε στο Home και
εκκινήστε το PlayMemories
Mobile.
 Ακολουθήστε τις οδηγίες
στην οθόνη και
εγκαταστήστε το προφίλ
(ρύθμιση πληροφοριών).
 Επιλέξτε το SSID της
βιντεοκάμερας.
Αποθήκευση εικόνων
 Στο Home, επιλέξτε
[Settings]  [Wi-Fi].
• Μόλις διαβαστεί το QR Code
και η σύνδεση έχει εδραιωθεί
επιτυχώς, το SSID (DIRECT-xxxx)
και ο κωδικός πρόσβασης της
βιντεοκάμερας θα καταχωρηθεί
στο smartphone σας.
Η ακόλουθη σύνδεση Wi-Fi
ανάμεσα στη βιντεοκάμερα
και το smartphone σας θα
απαιτήσει μόνο επιλογή του
SSID της βιντεοκάμερας που
είναι καταχωρημένη στο
smartphone σας.
• Εάν η βιντεοκάμερα δεν μπορεί
να συνδεθεί με το smartphone
μέσω NFC και διαβάζοντας
το QR Code, συνδεθείτε
χρησιμοποιώντας το SSID
και τον κωδικό πρόσβασης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στον «Οδηγό
βοήθειας».
EL
25
Χρησιμοποιώντας
το smartphone σας
ως ασύρματο
τηλεχειριστήριο
Μπορείτε να εγγράψετε
με τη βιντεοκάμερα
χρησιμοποιώντας το
smartphone ως ασύρματο
τηλεχειριστήριο.
Συνδέστε εκ των προτέρων
τον υπολογιστή σας σε
ασύρματο σημείο πρόσβασης
ή ασύρματο ευρυζωνικό
δρομολογητή.
1
1
Στη βιντεοκάμερά σας,
επιλέξτε το

[Wireless]  [ Function] 
[Ctrl with Smartphone].
Windows: PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
όπως στο βήμα 6 στην
ενότητα «Σύνδεση σε ένα
δίκτυο Wi-Fi
χρησιμοποιώντας το QR
Code» (σελίδα 24).
Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/
Mac/
• Εάν το λογισμικό είναι
ήδη εγκατεστημένο στον
υπολογιστή σας, ενημερώστε
το λογισμικό στην πιο
πρόσφατη έκδοση.
3
Λειτουργήστε τη
βιντεοκάμερα στο
smartphone σας.
Σημειώσεις
• Ανάλογα με τις τοπικές
ηλεκτρικές παρεμβολές ή τις
δυνατότητες του smartphone,
οι εικόνες live-view ίσως να μην
εμφανίζονται ομαλά.
EL
Εγκαταστήστε στον
υπολογιστή σας το ειδικό
λογισμικό (μόνο την πρώτη
φορά).
smartphone σας,
2 Στο
εκτελέστε με τον ίδιο τρόπο
Όταν χρησιμοποιείτε το NFC,
εμφανίστε την οθόνη εγγραφής
στη βιντεοκάμερά σας και
ακουμπήστε το
στη
βιντεοκάμερα στο
στο
smartphone.
26
Αποθήκευση ταινιών
και φωτογραφιών
στον υπολογιστή σας
μέσω Wi-Fi
τη βιντεοκάμερά
2 Συνδέστε
σας σε ένα σημείο
πρόσβασης ως εξής
(πρώτη φορά μόνο).
Εάν δεν μπορείτε να εγγράψετε,
ανατρέξτε στις οδηγίες του
σημείου πρόσβασης
ή επικοινωνήστε με το άτομο
που εγκατέστησε το σημείο
πρόσβασης.
Εάν το ασύρματο σημείο
πρόσβασης έχει κουμπί
WPS
 Στη βιντεοκάμερά σας,
επιλέξτε το

[Wireless]  [
Setting] 
[WPS Push].
 Πατήστε το κουμπί WPS στο
σημείο πρόσβασης που
θέλετε να εγγράψετε.
να στέλνετε εικόνες
4 Αρχίστε
από τη βιντεοκάμερα στον
υπολογιστή.
Αποθήκευση εικόνων
 Πατήστε το κουμπί
(View Images) στη
βιντεοκάμερά σας.
 Επιλέξτε το

[Wireless]  [ Function]
 [Send to Computer].
• Οι εικόνες μεταφέρονται
αυτόματα και
αποθηκεύονται στον
υπολογιστή.
• Μεταφέρονται μόνο εικόνες
που εγγράφτηκαν τελευταία.
Η εισαγωγή ταινιών και
πολλαπλών φωτογραφιών
μπορεί να διαρκέσει αρκετά.
Εάν γνωρίζετε το SSID και
τον κωδικό πρόσβασης
του ασύρματου σημείου
πρόσβασης.
 Στη βιντεοκάμερά σας,
επιλέξτε το

[Wireless]  [
Setting] 
[Access point settings].
 Επιλέξτε το σημείο
πρόσβασης που θέλετε να
εγγράψετε, εισαγάγετε τον
κωδικό πρόσβασης κι,
έπειτα, επιλέξτε [Next].
ο υπολογιστής σας δεν
3 Εάν
ξεκινήσει, ενεργοποιήστε
τον υπολογιστή.
EL
27
Προσαρμογή της βιντεοκάμεράς σας
Χρήση των μενού
1
Επιλέξτε το
.
2 Επιλέξτε κατηγορία.
Ο αριθμός της κατηγορίας
που εμφανίζεται εξαρτάται
από το μοντέλο.
ένα
3 Επιλέξτε
επιθυμητό στοιχείο
του μενού.
Πραγματοποιήστε
κύλιση των στοιχείων
του μενού προς τα
επάνω ή κάτω.
EL
28
• Επιλέξτε το
για να
τελειώσετε τη ρύθμιση του
μενού ή για να επιστρέψετε
στην προηγούμενη οθόνη
του μενού.
Άλλες
Προφυλάξεις
Προσαρμογέας
τροφοδοτικού AC
Μη βραχυκυκλώνετε τον ακροδέκτη
της μπαταρίας με μεταλλικά
αντικείμενα. Αυτό μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία.
Αναπαραγωγή εικόνων με
άλλες συσκευές
Εγγραφή και αναπαραγωγή
• Μη χειρίζεστε με βία,
μην αποσυναρμολογείτε,
τροποποιείτε, υποβάλλετε σε
κραδασμούς ή τραντάγματα,
όπως να τη χτυπάτε με σφυρί,
να τη ρίχνετε κάτω ή να πατάτε
πάνω της. Να είστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί με το φακό.
• Για να εξασφαλίσετε σταθερή
λειτουργία της κάρτας μνήμης,
συνιστάται να διαμορφώνετε την
κάρτα μνήμης με τη βιντεοκάμερά
σας πριν την πρώτη χρήση.
Η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης
θα διαγράψει όλα τα δεδομένα
που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν
και τα δεδομένα δεν θα μπορούν
να ανακτηθούν. Αποθηκεύστε τα
σημαντικά σας δεδομένα στον
υπολογιστή σας κ.λπ.
• Επιβεβαιώστε την κατεύθυνση της
κάρτας μνήμης. Αν εισαγάγετε την
κάρτα μνήμης με δύναμη και με
τη λάθος κατεύθυνση, ενδέχεται
να προκληθεί ζημιά στην κάρτα
μνήμης, στην υποδοχή της κάρτας
μνήμης ή στα δεδομένα της
εικόνας.
ελέγξτε τη λειτουργία εγγραφής
για να βεβαιωθείτε ότι ο ήχος και
η εικόνα εγγράφονται σωστά.
• Τηλεοπτικά προγράμματα,
ταινίες, βιντεοταινίες και άλλο
υλικό μπορεί να προστατεύονται
από δικαιώματα εγγραφής.
Η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή
παρόμοιου υλικού μπορεί να
αντίκειται στους νόμους περί
προστασίας της πνευματικής
ιδιοκτησίας.
• Δεν παρέχεται αποζημίωση για
το περιεχόμενο της εγγραφής,
ακόμα και αν η εγγραφή
ή η αναπαραγωγή δεν είναι
δυνατή λόγω δυσλειτουργίας
της βιντεοκάμερας, του μέσου
εγγραφής, κ.λπ.
• Η βιντεοκάμερα δεν διαθέτει
προστασία από τη σκόνη, τις
πιτσιλιές και το νερό.
• Μην αφήνετε τη βιντεκάμερά σας
να βραχεί, για παράδειγμα, από
βροχή ή νερό της θάλασσας.
Εάν η βιντεοκάμερά υγρανθεί,
μπορεί να παρουσιάσει
δυσλειτουργία. Ορισμένες φορές
αυτή η δυσλειτουργία δεν μπορεί
να επιδιορθωθεί.
• Μη στρέφετε τη βιντεοκάμερα
προς τον ήλιο ή προς έντονο φως.
Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να
προκαλέσει δυσλειτουργία
της βιντεοκάμερας.
• Μη χρησιμοποιείτε τη
βιντεοκάμερα κοντά σε έντονα
ραδιοκύματα ή ραδιενέργεια.
Η βιντεοκάμερα μπορεί να μην
είναι σε θέση να εγγράψει ή να
αναπαραγάγει εικόνες κανονικά.
• Μη χρησιμοποιείτε τη
βιντεοκάμερα σε αμμώδη
παραλία ή οπουδήποτε με σκόνη.
Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να
προκαλέσει δυσλειτουργία
της βιντεοκάμερας.
Προσαρμογή της βιντεοκάμεράς σας | Άλλες
Μπορεί να μην είστε σε θέση να
αναπαραγάγετε εικόνες που
εγγράφηκαν στη βιντεοκάμερά
σας με άλλες συσκευές κανονικά.
Επίσης, μπορεί να μην μπορείτε να
αναπαραγάγετε εικόνες που είναι
εγγεγραμένες σε άλλες συσκευές
με τη βιντεοκάμερά σας.
• Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή,
EL
29
• Εάν υπάρξει συμπύκνωση
υγρασίας, σταματήστε να
χρησιμοποιείτε βιντεοκάμερα
έως ότου ο ατμός εξατμιστεί.
• Μην υποβάλλετε τη βιντεοκάμερα
σε μηχανικούς κραδασμούς
ή δονήσεις. Εάν το κάνετε αυτό,
η βιντεοκάμερα μπορεί να
λειτουργήσει εσφαλμένα
ή μπορεί να μην εγγράψει εικόνες.
Επιπλέον, το μέσο εγγραφής ή τα
εγγεγραμμένα δεδομένα μπορεί
να καταστραφούν.
Οθόνη LCD
Η οθόνη LCD είναι κατασκευασμένη
με τεχνολογία εξαιρετικά υψηλής
ακρίβειας, επομένως άνω του
99,99% των εικονοστοιχείων
μπορούν να χρησιμοποιηθούν
αποτελεσματικά. Ωστόσο, μπορεί
να εμφανίζονται μικροσκοπικά
μαύρα στίγματα ή/και φωτεινές
κουκκίδες (λευκές, κόκκινες, μπλε
ή πράσινες) μόνιμα στην οθόνη LCD.
Αυτές οι κουκκίδες είναι φυσικό
αποτέλεσμα της διαδικασίας
κατασκευής και δεν επηρεάζουν την
εγγραφή με οποιονδήποτε τρόπο.
Θερμοκρασία βιντεοκάμερας
Η βιντεοκάμερα και το πακέτο
μπαταριών θερμαίνονται κατά
τη λειτουργία. Δεν πρόκειται για
δυσλειτουργία.
Προστασία από
υπερθέρμανση
EL
30
Ανάλογα με τη θερμοκρασία της
βιντεοκάμερας και της μπαταρίας,
η εγγραφή ταινιών μπορεί να μην
είναι δυνατή ή η βιντεοκάμερα να
απενεργοποιηθεί αυτόματα για
λόγους προστασίας της συσκευής.
Ένα μήνυμα θα εμφανιστεί στην
οθόνη LCD πριν από την
απενεργοποίηση ή δεν θα μπορείτε
πλέον να κάνετε εγγραφή ταινιών.
Σε αυτήν την περίπτωση, αφήστε
τη βιντεοκάμερα απενεργοποιημένη
και περιμένετε έως ότου
η θερμοκρασία της και αυτή της
μπαταρίας μειωθούν. Εάν
ενεργοποιήσετε τη βιντεοκάμερα
χωρίς να έχει ψυχρανθεί επαρκώς
η ίδια αλλά και η μπαταρία, είναι
πιθανό να απενεργοποιηθεί ξανά
ή να μην μπορείτε να κάνετε
εγγραφή ταινίας.
Απενεργοποίηση ασύρματου
δικτύου LAN (Wi-Fi, NFC κ.λπ.)
προσωρινά
Όταν επιβιβάζεστε σε αεροπλάνο,
μπορείτε να απενεργοποιήσετε
προσωρινά τη λειτουργία Wi-Fi.
Επιλέξτε το

[Wireless]  [
Setting] 
[Airplane Mode]  [On].
Ασύρματο δίκτυο LAN
Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη
για οποιαδήποτε ζημιά που
οφείλεται σε μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση ή χρήση προορισμών
που φορτώνονται στη
βιντεοκάμερα σε περίπτωση
απώλειας ή κλοπής της.
Σημειώσεις για την ασφάλεια
όταν χρησιμοποιείτε
προϊόντα ασύρματου
δικτύου LAN
• Πάντα να φροντίζετε ότι
χρησιμποιείτε ασφαλές ασύρματο
δίκτυο LAN για να αποφεύγετε
το χάκινγκ, πρόσβαση από
κακόβουλους τρίτους ή άλλα
τρωτά σημεία.
• Είναι σημαντικό να θέτετε τις
ρυθμίσεις ασφαλείας όταν
χρησιμοποιείτε ασύρματο
δίκτυο LAN.
• Εάν προκύψει πρόβλημα
ασφάλειας επειδή δεν
εφαρμόζονται προφυλάξεις
ασφαλείας ή λόγω σε
οποιεσδήποτε μη αποτρέψιμες
περιστάσεις, όταν χρησιμοποιείτε
ασύρματο δίκτυο LAN, η Sony δεν
φέρει καμία ευθύνη για την
απώλεια ή βλάβη.
Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Εάν αντιμετωπίσετε
οποιαδήποτε προβλήματα
κατά τη χρήση της
βιντεοκάμεράς σας:
• Ελέγξτε τη βιντεοκάμερά σας
System
Μορφή σήματος:
Χρώμα NTSC, πρότυπα EIA
(συμβατά μοντέλα 1080 60i)
Χρώμα PAL, πρότυπα CCIR
(συμβατά μοντέλα 1080 50i)
HD TV
Φορμά εγγραφής ταινιών:
XAVC S (φορμά XAVC S):
Βίντεο: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: MPEG-4 Γραμμικό PCM 2ch
(48 kHz/16 bit)
AVCHD (συμβατό με φορμά
AVCHD Εκδ.2.0):
Βίντεο: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: Dolby Digital 2ch/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator*1
MP4:
Βίντεο: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1 Κατασκευάζεται κατόπιν
αδείας από την
Dolby Laboratories.
Μορφή αρχείου φωτογραφιών:
Συμβατό με DCF Ver.2.0
Συμβατό με Exif Ver.2.3
Συμβατό με MPF Baseline
Μέσο εγγραφής (Ταινία/
Φωτογραφία):
Εσωτερική μνήμη:
32GB (HDR-CX485/HDR-CX675/
HDR-PJ675)*2
8GB (HDR-CX455)*2
XAVC S (Ταινία):
Κάρτα μνήμης microSDHC
(Κατηγορία 10 ή ταχύτερη)
κάρτα μνήμης microSDXC
(Κατηγορία 10 ή ταχύτερη)
AVCHD, Φωτογραφία:
Μέσο Memory Stick Micro (Mark2)
Κάρτα microSD (Κατηγορία 4
ή ταχύτερη)
Άλλες
ανατρέχοντας στον Οδηγό
βοήθειας (σελίδα 6).
• Αποσυνδέστε την πηγή
τροφοδοσίας, τοποθετήστε την
πηγή τροφοδοσίας ξανά μετά
από 1 λεπτό και ενεργοποιήστε
τη βιντεοκάμερα.
• Προετοιμάστε τη βιντεοκάμερά
σας.
Όλες οι ρυθμίσεις,
συμπεριλαμβανομένης της
ρύθμισης του ρολογιού,
επανέρχονται.
• Επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο της Sony ή την
τοπική εξουσιοδοτημένη
αντιπροσωπεία σέρβις της Sony.
Τεχνικά
χαρακτηριστικά
EL
31
*2
Η χωρητικότητα που μπορεί
να χρησιμοποιήσει ένα
χρήστης (Περίπου):
31.2GB (HDR-CX485/
HDR-CX675/HDR-PJ675)
7.76GB (HDR-CX455)
1 GB ισοδυναμεί με 1 δις bytes,
ένα τμήμα των οποίων
χρησιμοποιείται για τη
διαχείριση συστήματος ή/και
αρχεία εφαρμογής. Μόνο
προεγκατεστημένη ταινία
επίδειξης μπορεί να
διαγραφεί.
Συσκευή εικόνων:
3,1 mm (1/5,8 τύπου)
Αισθητήρας CMOS
Pixel εγγραφής
(φωτογραφία, 16:9):
Μέγιστο 9.2 mega pixels
(4 032 × 2 272)*3
Μεικτά: Περίπου 2.510.000 pixels
Πραγματικά (ταινία, 16:9)*4:
Περίπου 2.290.000 pixels
Πραγματικά (φωτογραφία, 16:9):
Περίπου 2.290.000 pixels
Πραγματικά (φωτογραφία, 4:3):
Περίπου 1.710.000 pixels
Φακός:
HDR-CX450/CX455/CX485:
Φακός ZEISS Vario-Tessar
30× (Οπτικό)*4, 60× (Ζουμ
καθαρής εικόνας, κατά την
εγγραφή ταινιών)*5, 350×
(Ψηφιακό)
Διάμετρος φίλτρου: 37 mm
F1.8 – F4.0
Εστιακή απόσταση:
f=1,9 mm – 57,0 mm
Όταν μετατρέπεται σε
φωτογραφική μηχανή 35 mm
Για ταινίες*4:
f=26,8 mm - 804,0 mm (16:9)
Για φωτογραφίες:
f=26,8 mm - 804,0 mm (16:9)
EL
32
HDR-CX625/CX675/PJ675:
Φακός G
30× (Οπτικό)*4, 60× (Ζουμ
καθαρής εικόνας, κατά την
εγγραφή ταινιών)*5, 350×
(Ψηφιακό)
Διάμετρος φίλτρου: 46 mm
F1.8 - F4.0
Εστιακή απόσταση:
f=1,9 mm - 57,0 mm
Όταν μετατρέπεται σε
φωτογραφική μηχανή 35mm
Για ταινίες*4:
f=26,8 mm - 804,0 mm (16:9)
Για φωτογραφίες:
f=26,8 mm - 804,0 mm (16:9)
Θερμοκρασία χρωμάτων: [Auto],
[One Push], [Indoor], [Outdoor]
Ελάχιστος φωτισμός:
6 lx (lux) (στην προεπιλεγμένη
ρύθμιση, ταχύτητα κλείστρου
1/30 δευτερολέπτου
(συμβατά μοντέλα 1080 60i)
ή 1/25 δευτερολέπτου
(συμβατά μοντέλα 1080 50i))
3 lx (lux) ([Low Lux] έχει τεθεί στο
[On], ταχύτητα κλείστρου
1/30 δευτερολέπτου
(συβματά μοντέλα 1080 60i)
ή 1/25 δευτερολέπτου
(συμβατά μοντέλα 1080 50i))
*3 Το μοναδικό σύστημα
επεξεργασίας εικόνας της
Sony BIONZ-X επιτρέπει
ανάλυση ακίνητη εικόνας
ισοδύναμη με τα μεγέθη που
περιγράφονται.
*4 Το [
SteadyShot] έχει τεθεί
στο [Standard] ή το [Off].
*5 Το [
SteadyShot] έχει
ρυθμιστεί σε [Active].
Υποδοχές Εισόδου/Εξόδου
Υποδοχή HDMI OUT: Υποδοχή HDMI
micro
Υποδοχή PROJECTOR IN (HDR-PJ675):
Υποδοχή HDMI micro
Υποδοχή εισόδου MIC: Στερεφωνικό
μίνι βύσμα (3,5 mm)
Υποδοχή ακουστικών: Στερεφωνικό
μίνι βύσμα (3,5 mm)
Υποδοχή USB: Τύπος A
(Ενσωματωμένο USB)
Ακροδέκτης Multi/Micro USB*6
*6
Υποστηρίζει συσκευές συμβατές
με micro USB.
Η σύνδεση USB είναι μόνο για έξοδο
(Για τους πελάτες στην Ευρώπη).
Οθόνη LCD
Συσκευή προβολής (HDR-PJ675)
Τύπος προβολής: DLP
Πηγή φωτός: LED (R/G/B)
Εστίαση: Χειροκίνητα
Απόσταση ρίψης: 0,5 m
ή παραπάνω
Λόγος αντίθεσης: 1 500:1
Ανάλυση (έξοδος): 640 × 360
Χρόνος συνεχούς προβολής
(κατά τη χρήση του
παρεχόμενου πακέτου
μπαταριών):
Περίπου 1 ώρα 35 λεπτά
Ασύρματο δίκτυο LAN
Υποστηριζόμενο πρότυπο:
IEEE 802.11 b/g/n
Συχνότητα: 2,4 GHz
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα
ασφαλείας: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Μέθοδος διαμόρφωσης:
WPS (Προστατευμένη ρύθμιση
Wi-Fi)/χειροκίνητο
Γενικά
Απαιτήσεις ισχύος: DC 7,4 V (πακέτο
μπαταριών), DC 5 V 1 500 mA
(προσαρμογέας τροφοδοτικού
AC), DC 8,4 V (DC IN υποδοχή)
Φόρτιση USB: DC 5 V 1 500 mA
Μέση κατανάλωση ισχύος:
Στη διάρκεια εγγραφής της
κάμερας χρησιμοποιώντας
την οθόνη LCD σε κανονική
φωτεινότητα:
2,5 W (HDR-CX625/CX675/PJ675)
2,4 W (HDR-CX450/CX455/
CX485)
Θερμοκρασία λειτουργίας:
0 °C έως 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:
–20 °C έως +60 °C
Διαστάσεις (κατά προσέγγιση):
HDR-CX450/CX455/CX485:
57,0 mm × 59,5 mm × 119,0 mm
(π/υ/β) συμπεριλαμβανομένων
των εξαρτημάτων προέκτασης
57,0 mm × 59,5 mm × 128,5 mm
(π/υ/β) συμπεριλαμβανομένων
των μερών που εξέχουν και το
παρεχόμενο επαναφορτιζόμενο
πακέτο μπαταριών που
εισέρχεται
HDR-CX625/CX675:
57,5 mm × 66,0 mm × 121,0 mm
(π/υ/β) συμπεριλαμβανομένων
των εξαρτημάτων προέκτασης
57,5 mm × 66,0 mm × 130,5 mm
(π/υ/β) συμπεριλαμβανομένων
των μερών που εξέχουν, το
παρεχόμενο επαναφορτιζόμενο
πακέτο μπαταριών που είναι
τοποθετημένο
HDR-PJ675:
61,5 mm × 66,0 mm × 121,0 mm
(π/υ/β) συμπεριλαμβανομένων
των εξαρτημάτων προέκτασης
Άλλες
Εικόνα: 7,5 cm (τύπου 3,0, αναλογία
πλευρών οθόνης 16:9)
Συνολικός αριθμός pixels:
460 800 (960 × 480)
Μέθοδος πρόσβασης: Λειτουργία
δομής
NFC: Συμβατότητα με ετικέτα NFC
Forum Type 3
EL
33
61,5 mm × 66,0 mm × 130,5 mm
(π/υ/β) συμπεριλαμβανομένων
των μερών που εξέχουν, το
παρεχόμενο επαναφορτιζόμενο
πακέτο μπαταριών που είναι
τοποθετημένο
Βάρος (περίπου):
HDR-CX450/CX455/CX485:
195 g μόνο η κύρια μονάδα
250 g συμπεριλαμβανομένων
των παρεχόμενων
επαναφορτιζόμενων μπαταριών
HDR-CX625/CX675:
305 g μόνο η κύρια μονάδα
360 g συμπεριλαμβανομένων
των παρεχόμενων
επαναφορτιζόμενων μπαταριών
HDR-PJ675:
325 g μόνο η κύρια μονάδα
380 g συμπεριλαμβανομένων
των παρεχόμενων
επαναφορτιζόμενων μπαταριών
 Προσαρμογέας
τροφοδοτικού AC
AC-UUD12
Απαιτήσεις ισχύος: AC 100 V - 240 V,
50 Hz/60 Hz
Κατανάλωση ισχύος: 11 W
Τάση εξόδου: DC 5,0 V, 1 500 mA
 Πακέτο
επαναφορτιζόμενων
μπαταριών NP-FV50
Μέγιστη τάση εξόδου: DC 8,4 V
Τάση εξόδου: DC 6,8 V
Μέγιστη τάση φόρτισης: DC 8,4 V
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 2,1 A
Χωρητικότητα
Τυπική: 7,0 Wh (1 030 mAh)
Ελάχιστη: 6,6 Wh (980 mAh)
Τύπος: Li-ion
EL
34
Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές
της βιντεοκάμεράς σας και των
αξεσουάρ μπορεί να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση.
Εκτιμώμενος χρόνος
φόρτισης, εγγραφής
και αναπαραγωγής
χρησιμοποιώντας
τις παρεχόμενες
μπαταρίες
Χρόνος φόρτισης (λεπτά)
Προσαρμογέας
τροφοδοτικού AC
(παρέχεται)
165
Υπολογιστής
305
Χρόνος εγγραφής (λεπτά)
Συνεχής
150*1
155*2
Τυπικός
75
Χρόνος αναπαραγωγής 240
(λεπτά)
*1
*2
HDR-CX625/CX675/PJ675
HDR-CX450/CX455/CX485
• Οι χρόνοι φόρτισης μετρώνται
κατά την πλήρη φόρτιση ενός
εξαντλημένου πακέτου
μπαταριών σε θερμοκρασία
δωματίου 25°C.
• Οι χρόνοι εγγραφής και
αναπαραγωγής μετρώνται όταν
χρησιμοποιείται η βιντεοκάμερα
στους 25 °C.
• Οι χρόνοι εγγραφής μετρώνται
όταν εγγράφονται ταινίες με
τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
([
REC Mode]: [High
Quality
],
[Dual Video REC]: [On]).
• Ο τυπικός χρόνος εγγραφής
δείχνει την ώρα όταν
επαναλαμβάνετε την έναρξη/
διακοπή εγγραφής,
εναλλάσσοντας το [Shooting
Mode], και το ζουμ.
 Εμπορικά σήματα
• Το AVCHD, AVCHD Progressive, το
σήμα ή σήμα κατατεθέν της
NFC Forum, Inc. στις Η.Π.Α.
και σε άλλες χώρες.
• Η ονομασία Facebook και το
λογότυπο «f» είναι εμπορικά
σήματα ή κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα της
Facebook, Inc.
• Η ονομασία YouTube και το
λογότυπο YouTube είναι εμπορικά
σήματα ή κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα της Google Inc.
• Το iPhone και το iPad είναι
εμπορικά σήματα της Apple Inc.,
κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και
άλλες χώρες.
• Το QR Code είναι κατοχυρωμένο
εμπορικό σήμα της DENSO WAVE
INCORPORATED.
Όλα τα υπόλοιπα ονόματα
προϊόντων που αναφέρονται στο
παρόν μπορεί να είναι τα εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα
των αντίστοιχων εταιρειών τους.
Επιπλέον, τα ™ και ® δεν
αναφέρονται σε κάθε περίπτωση
στο παρόν εγχειρίδιο.
Άλλες
λογότυπο AVCHD και το λογότυπο
AVCHD Progressive είναι εμπορικά
σήματα της Panasonic Corporation
και της Sony Corporation.
• Τα XAVC S και
είναι
κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα
της Sony Corporation.
• Το Memory Stick και το
είναι εμπορικά σήματα
ή κατοχυρωμένα εμπορικά
σήματα της Sony Corporation.
• Τα Blu-ray Disc™ και Blu-ray™ είναι
εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc
Association.
• Το Dolby και το σύμβολο του
διπλού D είναι εμπορικά σήματα
της Dolby Laboratories.
• Οι όροι HDMI και HDMI HighDefinition Multimedia Interface και
το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα
της HDMI Licensing LLC στις
Ηνωμένες Πολιτείες και σε
άλλες χώρες.
• Το Microsoft, το Windows και
το Windows Vista είναι είτε
κατοχυρωμένα εμπορικά
σήματα ή εμπορικά σήματα
της Microsoft Corporation στις
Ηνωμένες Πολιτείες ή/και
άλλες χώρες.
• Τα Mac και Mac OS είναι
κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα
της Apple Inc. στις Ηνωμένες
Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
• Τα Intel, Intel Core και Pentium
είναι εμπορικά σήματα της
Intel Corporation στις Η.Π.Α. ή/και
άλλες χώρες.
• Το λογότυπο microSDXC είναι
εμπορικό σήμα της SD+3C, LLC.
• Τα Android, Google Play είναι
εμπορικά σήματα της Google Inc.
• Η ονομασία Wi-Fi, το λογότυπο
Wi-Fi, Wi+Fi PROTECTED SET+UP
είναι κατοχυρωμένα εμπορικά
σήματα της Wi-Fi Alliance.
• Το Σήμα N είναι εμπορικό
 Σχετικά με το
εφαρμοσμένο
λογισμικό
GNU GPL/LGPL
Το λογισμικό που είναι επιλέξιμο
για την ακόλουθη Άδεια Δημόσιας
Χρήσης GNU (εφεξής καλούμενης
«GPL») ή Άδεια Περιορισμένης
Δημόσιας Χρήσης GNU (εφεξής
καλούμενης «LGPL») περιέχεται
σε αυτό το προϊόν.
Αυτό σας ενημερώνει ότι έχετε
δικαίωμα πρόσβασης,
τροποποίησης και αναδιανομής
του πηγαίου κώδικα για αυτά τα
προγράμματα λογισμικού υπό τις
προϋποθέσεις της παρεχόμενης
GPL/LGPL.
EL
35
Ο πηγαίος κώδικας παρέχεται
στο διαδίκτυο.
Για να πραγματοποιήσετε λήψη του
πηγαίου κώδικα, μεταβείτε στην
ακόλουθη διεύθυνση URL.
http://oss.sony.net/Products/Linux
Παρακαλείσθε να μην επικοινωνείτε
μαζί μας σχετικά με το περιεχόμενο
του πηγαίου κώδικα.
Αντίγραφα των αδειών χρήσης
(στα αγγλικά) είναι αποθηκευμένα
στην εσωτερική μνήμη αυτού του
προϊόντος. Συνδέστε ένα μέσο
μαζικής αποθήκευσης ανάμεσα
σε αυτό το προϊόν και έναν
υπολογιστή για να διαβάσετε τα
αρχεία που περιέχονται στο φάκελο
«LICENSE» στο «PMHOME».
Εξαρτήματα και
στοιχεία ελέγχου
HDR-CX625/CX675/PJ675
Οι εικόνες σε ( ) είναι σελίδες
αναφοράς.
 Λεβιέ δυναμικού ζουμ
(14, 15)
 Κουμπί PHOTO (15)
 Υποδοχή αξεσουάρ
Multi interface
EL
36
Για λεπτομέρειες σχετικά
με τα αξεσουάρ που είναι
συμβατά με την υποδοχή
Multi Interface, επισκεφθείτε
τη διαδικτυακή τοποθεσία
της Sony για την περιοχή
σας ή συμβουλευθείτε τον
αντιπρόσωπο της Sony ή την
τοπική εξουσιοδοτημένη
αντιπροσωπεία σέρβις
της Sony.
Οι λειτουργίες με αξεσουάρ
άλλων κατασκευαστών δεν
είναι εγγυημένες.
Εάν χρησιμοποιείτε
προσαρμογέα υποδοχής
(πωλείται χωριστά), μπορείτε
επίσης να χρησιμοποιήσετε
αξεσουάρ συμβατά με μια
Active Interface Shoe.
Για να αποτρέψετε αποτυχία,
μη χρησιμοποιείτε φλας του
εμπορίου με τερματικά
συγχρονισμού υψηλής
τάσης ή με ανεστραμμένη
πολικότητα.
 Σήμα N (23)
NFC: Near Field
Communication
 Φακός (φακός G)
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο

Κουμπί (My Voice
Canceling)
Περιορίζει τη φωνή του
προσώπου που εγγράφει
την ταινία.
 Κουμπί PROJECTOR (18)
(HDR-PJ675)
 Ηχείο
 Υποδοχή
(μικρόφωνο)
(PLUG IN POWER)
 Υποδοχή  (ακουστικά)
 Λάμπα πρόσβασης κάρτας
μνήμης (12)
 Υποδοχή κάρτας μνήμης (12)
 Υποδοχή HDMI OUT
 Υποδοχή PROJECTOR IN (18)
(HDR-PJ675)
Άλλες
 Λεβιέ PROJECTOR FOCUS (18)
(HDR-PJ675)
 Οθόνη LCD/Πάνελ αφής
 Φακός συσκευής προβολής
(HDR-PJ675)
 Κουμπί
(View Images)
(16)
  κουμπί (ON/STANDBY)
 Λάμπα POWER/CHG
(φόρτιση) (8)
 Κουμπί START/STOP (14)
 Πακέτο μπαταριών (8)
 Υποδοχή DC IN
 Θηλιά για ιμάντα ώμου
 Ζώνη λαβής
 Ενσωματωμένο καλώδιο
USB (8)
EL
37
 Τερματικό Multi/Micro USB
Υποστηρίζει συσκευές
συμβατές Micro USB.
Αυτό το τερματικό δεν
υποστηρίζει το καλώδιο
προσαρμογής VMC-AVM1
(πωλείται χωριστά). Δεν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
αξεσουάρ μέσω εξ
αποστάσεως υποδοχής A/V.
 Υποδοχή τριπόδου
Προσαρτήστε ένα τρίποδο
(πωλείται χωριστά): το μήκος
της βίδας πρέπει να είναι
μικρότερο από 5,5 mm).
Ανάλογα με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του
τριπόδου, αυτό το προϊόν
ενδέχεται να μην
προσαρτάται με τη σωστή
κατεύθυνση.
 Λεβιέ δυναμικού ζουμ
(14, 15)
 Κουμπί PHOTO (15)
 ένδειξη N (23)
NFC: Near Field
Communication
 Φακός (φακός ZEISS VarioTessar)
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο
 Οθόνη LCD/Πάνελ αφής
 BATT (μπαταρία) λεβιέ
απελευθέρωσης
HDR-CX450/CX455/
CX485
Οι εικόνες σε ( ) είναι σελίδες
αναφοράς.
 Κουμπί
(View Images)
(16)
  κουμπί (ON/STANDBY)

Κουμπί (My Voice
Canceling)
Περιορίζει τη φωνή του
προσώπου που εγγράφει
την ταινία.
 Ηχείο
 Υποδοχή
(μικρόφωνο)
(PLUG IN POWER)
EL
38
 Υποδοχή  (ακουστικά)
 Λάμπα πρόσβασης κάρτας
μνήμης (12)
 Υποδοχή κάρτας μνήμης (12)
 Υποδοχή HDMI OUT
 Υποδοχή τριπόδου
Προσαρτήστε ένα τρίποδο
(πωλείται χωριστά): το μήκος
της βίδας πρέπει να είναι
μικρότερο από 5,5 mm).
Ανάλογα με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του
τριπόδου, αυτό το προϊόν
ενδέχεται να μην
προσαρτάται με τη
σωστή κατεύθυνση.
 BATT (μπαταρία) λεβιέ
απελευθέρωσης
Για να δέσετε τη ζώνη
λαβής
Άλλες
 Λάμπα POWER/CHG
(φόρτιση) (8)
 Κουμπί START/STOP (14)
 Πακέτο μπαταριών (8)
 Υποδοχή DC IN
 Θηλιά για ιμάντα ώμου
 Ακροδέκτης Multi/Micro USB
Υποστηρίζει συσκευές
συμβατές Micro USB.
Αυτό το τερματικό δεν
υποστηρίζει το καλώδιο
προσαρμογής VMC-AVM1
(πωλείται χωριστά). Δεν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
αξεσουάρ μέσω εξ
αποστάσεως υποδοχής A/V.
 Ζώνη λαβής
 Ενσωματωμένο καλώδιο
USB (8)
EL
39
EL
Πρόσθετες πληροφορίες για αυτό το
προϊόν και απαντήσεις σε συνήθεις
ερωτήσεις διατίθενται στη διαδικτυακή
τοποθεσία της Υποστήριξης Πελατών.
http://www.sony.net/
©2016 Sony Corporation
Download PDF