Sony | HT-DDW670 | Sony HT-DDW670 Οδηγίες χρήσης

lename[D:\Sony SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR01COV_HTDDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 1 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
2-587-107-61(1)
Home Theatre
System
Οδηγίες λειτουργίας
HT-DDW670
©2005 Sony Corporation
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR02REG_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 2 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην
εκθέτετε τη µονάδα στη βροχή ή σε
υγρασία.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, µην
καλύπτετε την οπή εξαερισµού της συσκευής µε
εφηµερίδες, τραπεζοµάντιλα, κουρτίνες κτλ. και
µην τοποθετείτε αναµµένα κεριά επάνω στη
συσκευή.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, µην τοποθετείτε επάνω στη
συσκευή αντικείµενα γεµάτα µε υγρά, πως
βάζα.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισµένο
χώρο, πως το ράφι µιας βιβλιοθήκης ή ένα
κλειστ ντουλάπι ή βιτρίνα.
Μην πετάτε τις µπαταρίες στα
οικιακά απορρίµµατα.
Χρησιµοποιήστε τους
ενδεδειγµένους τρπους
απρριψης για χηµικά
απβλητα.
Αποκοµιδή Παλαιού
Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες µε
ξεχωριστά συστήµατα
περισυλλογής.
Το σύµβολο αυτ επάνω στο
προϊν ή στη συσκευασία του
σηµαίνει τι το προϊν δεν
πρέπει να πεταχτεί µαζί µε τα οικιακά
απορρίµµατα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε
ένα κατάλληλο σηµείο συλλογής
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού
προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε τι
το προϊν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην
πρληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των
υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονµηση
φυσικών πρων. Για περισστερες
πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση
αυτού του προϊντος, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε τις υπηρεσίες
καθαριτητας του δήµου σας ή το κατάστηµα
που αγοράσατε το προϊν.
2GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR02REG_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 3 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Πληροφορίες για το παρ-ν
εγχειρίδιο
• Οι οδηγίες αυτού του εγχειριδίου αφορούν
το µοντέλο HT-DDW670. Αναζητήστε τον
αριθµ του µοντέλου σας στην κάτω δεξιά
γωνία της µπροστινής πλευράς της
συσκευής.
• Οι οδηγίες αυτού του εγχειριδίου
περιγράφουν τα χειριστήρια του δέκτη.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε, επίσης, τα
κουµπιά του τηλεχειριστήριου αν έχουν
ίδιες ή παρµοιες ονοµασίες µε αυτά του
δέκτη. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη
χρήση του τηλεχειριστήριου, ανατρέξτε
στις σελίδες 38–43.
Το HT-DDW670 αποτελείται απ-:
Μνο για τους κωδικούς περιοχής CEL, CEK
• ∆έκτη
STR-K670P
• Σύστηµα ηχείων
– Μπροστιν ηχείο (αριστερά)
SS-MSP67LE
– Μπροστιν ηχείο (δεξιά)
SS-MSP67RE
– Κεντρικ ηχείο
SS-CNP87
– Ηχείο surround (αριστερά)
SS-MSP67SLE
SS-MSP67SRE
– Ηχείο surround (δεξιά)
– Subwoofer
SS-WMSP67E
Για άλλους κωδικούς περιοχής
• ∆έκτη
STR-K670P
• Σύστηµα ηχείων
– Μπροστιν ηχείο (αριστερά)
SS-MSP67L
– Μπροστιν ηχείο (δεξιά) SS-MSP67R
– Κεντρικ ηχείο
SS-CNP67
– Ηχείο surround (αριστερά)
SS-MSP67SL
– Ηχείο surround (δεξιά)
SS-MSP67SR
– Subwoofer
SS-WMSP67
Λίγα λ-για για τους κωδικούς περιοχής
Ο κωδικς περιοχής του δέκτη που
αγοράσατε αναγράφεται στο κάτω µέρος
της πίσω πλευράς του (δείτε την εικνα
παρακάτω).
R
+
CENTER
S
L
+
+
R
L
FRONT
2-XXX-XXX-XX AA
Κωδικς περιοχής
Τυχν διαφορές στη λειτουργία ανάλογα
µε τον κωδικ περιοχής δηλώνονται µε
σαφήνεια στο κείµενο, για παράδειγµα,
"Μοντέλα µνο µε κωδικ περιοχής AA".
Ο δέκτης αυτς διαθέτει αποκωδικοποιητές
Dolby* Digital και Pro Logic Surround και
DTS** Digital Surround System.
* Κατασκευάζεται κατπιν αδείας απ τα
Dolby Laboratories.
Τα "Dolby", "Pro Logic" και το σύµβολο του
διπλού D είναι εµπορικά σήµατα των Dolby
Laboratories.
** Τα "DTS" και "DTS Digital Surround" είναι
σήµατα κατατεθέντα της Digital Theater
Systems, Inc.
3GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
lename[D:\Sony SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR01COV_HTDDW670-U TOC.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 4 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Πίνακας περιεχοµένων
Προετοιµασία συστήµατος
1: Σύνδεση των εξαρτηµάτων του
συστήµατος ...............................5
1α: Σύνδεση συσκευών µε
ψηφιακές εξδους ήχου.....7
1β: Σύνδεση συσκευών µνο µε
αναλογικές εξδους
ήχου ......................................9
2: Σύνδεση των κεραιών ..............10
3: Σύνδεση ηχείων ........................11
4: Σύνδεση του καλωδίου
ρεύµατος .................................14
5: Ρύθµιση των ηχείων .................15
6: Ρύθµιση έντασης και στάθµης
των ηχείων...............................17
— TEST TONE
Λειτουργία ενισχυτή
Επιλογή πηγής ..............................19
Ακραση ραδιοφωνικών σταθµών
FM/AM ......................................20
Αυτµατη αποθήκευση σταθµών
FM .............................................21
— AUTOBETICAL
(Μνο για τους κωδικούς
περιοχής CEL, CEK)
Αποθήκευση ραδιοφωνικών
σταθµών στις θέσεις
µνήµης .....................................22
Χρήση του συστήµατος δεδοµένων
ραδιοφώνου (RDS)..................23
(Μνο για τους κωδικούς
περιοχής CEL, CEK)
Αλλαγή των ενδείξεων .................25
Πληροφορίες για τις ενδείξεις στην
οθνη .......................................26
Ακρ-αση ήχου surround
Χρησιµοποιώντας τα µπροστινά
ηχεία και το subwoofer........... 27
— 2CH STEREO
Ακραση ήχου υψηλής
πισττητας............................... 27
— AUTO FORMAT DIRECT
Επιλογή ηχητικού πεδίου ............ 28
Προηγµένες προσαρµογές και
ρυθµίσεις
Αλλαγή επιλογής πηγής ήχου για
ψηφιακές συσκευές................ 31
— INPUT MODE
Προσαρµογή των ηχητικών
πεδίων ...................................... 32
Ρύθµιση του τνου....................... 33
Προηγµένες ρυθµίσεις ................ 34
Άλλες λειτουργίες
Ορισµς ονοµασίας
αποθηκευµένων σταθµών και
σηµείων εισδου..................... 36
Χρήση του χρονοδιακπτη
ύπνου ....................................... 37
Χειρισµ-ς µε το τηλεχειριστήριο
RM-AAU002
Πριν χρησιµοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο ...................... 38
Περιγραφή των κουµπιών του
τηλεχειριστηρίου .................... 38
Αλλαγή των εργοστασιακών
ρυθµίσεων ενς κουµπιού
επιλογής πηγής ....................... 42
Πρ-σθετες πληροφορίες
Προφυλάξεις ................................. 44
Αντιµετώπιση προβληµάτων ....... 45
Τεχνικά χαρακτηριστικά .............. 48
Κατάλογος µε τις θέσεις των
κουµπιών και σχετικές
σελίδες..................................... 51
Ευρετήριο................... οπισθφυλλο
4GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR03CON_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 5 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
1: Σύνδεση των εξαρτηµάτων του συστήµατος
Τα βήµατα 1α έως 1β στη σελίδα 7 περιγράφουν πώς συνδέονται τα διάφορα
εξαρτήµατα του συστήµατος στο δέκτη. Πριν αρχίσετε, ανατρέξτε στην εντητα
"Συσκευές προς σύνδεση" στη συνέχεια, για να δείτε σε ποιες σελίδες περιγράφεται
κάθε είδους σύνδεση.
Αφού συνδέσετε λα τα εξαρτήµατα, προχωρήστε στην εντητα "2: Σύνδεση των
κεραιών" (σελίδα 10).
Προετοιµασία συστήµατος
Προετοιµασία συστήµατος
Συσκευές προς σύνδεση
Συσκευή προς σύνδεση
Σελίδα
DVD player
Με ψηφιακή έξοδο ήχουα)
7
Με αναλογική έξοδο ήχου µνοβ)
9
∆ορυφορικς δέκτης
Με αναλογική έξοδο ήχου µνοβ)
9
Super Audio CD/CD player
VCR
α)
β)
Με ψηφιακή έξοδο ήχουα)
8
Με αναλογική έξοδο ήχου µνοβ)
9
9
Μοντέλο µε DIGITAL OPTICAL OUTPUT ή DIGITAL COAXIAL OUTPUT κτλ.
Μοντέλο µνο µε AUDIO OUT L/R κτλ.
συνεχίζεται
5GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR03CON_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 6 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Απαιτούµενα καλώδια
Τα διαγράµµατα σύνδεσης στις σελίδες που ακολουθούν προϋποθέτουν τη χρήση
των παρακάτω προαιρετικών καλωδίων σύνδεσης (A έως C) (δεν παρέχονται εκτς
εάν δηλώνεται διαφορετικά).
A Καλώδιο ήχου
Λευκ (L)
Κκκινο (R)
C Οµοαξονικ- ψηφιακ- καλώδιο
(παρέχεται)
Πορτοκαλί
B Οπτικ- ψηφιακ- καλώδιο
Σηµειώσεις
• Πριν πραγµατοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση, απενεργοποιήστε λες τις συσκευές.
• Συνδέστε καλά τα βύσµατα για να αποφύγετε βουητ και θρυβο.
• Κατά τη σύνδεση ενς καλωδίου ήχου/εικνας, βεβαιωθείτε τι έχετε συνδέσει το σωστ βύσµα
στη σωστή υποδοχή της συσκευής, πως υπαγορεύεται απ το χρώµα: λευκ (αριστερά, ήχου)
µε λευκ και κκκινο (δεξιά, ήχου) µε κκκινο.
• Κατά τη σύνδεση οπτικών ψηφιακών καλωδίων, πιέστε τα βύσµατα στην υποδοχή µέχρι να
ασφαλίσουν στη θέση τους.
• Μην λυγίζετε και µην δένετε τα οπτικά ψηφιακά καλώδια.
6GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR03CON_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 7 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
.
Σύνδεση DVD player
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τα απαιτούµενα καλώδια (A–C), ανατρέξτε στη
σελίδα 6.
DVD player
Προετοιµασία συστήµατος
1α: Σύνδεση συσκευών µε ψηφιακές εξ-δους
ήχου
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
L
DIGITAL
COAXIAL
R
C
DIGITAL
A
ANTENNA
OPTICAL
SA-CD/
CD
IN
AM
DVD IN
COAXIAL
L
L
AUDIO
OUT
R
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
SUB
SA-CD/CD DVD VIDEO 2 VIDEO 1 WOOFER
συνεχίζεται
7GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR03CON_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 8 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Σύνδεση Super Audio CD/CD player
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τα απαιτούµενα καλώδια (A–C), ανατρέξτε στη
σελίδα 6.
DIGITAL
ANTENNA
OPTICAL
SA-CD/
CD
IN
AM
DVD IN
COAXIAL
L
L
AUDIO
OUT
R
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
SUB
SA-CD/CD DVD VIDEO 2 VIDEO 1 WOOFER
B
A
DIGITAL
OUTPUT
OPTICAL
OUT
LINE
L
R
Super Audio CD/CD
player
Συµβουλή
Zλες οι ψηφιακές έξοδοι ήχου είναι συµβατές µε συχντητες δειγµατοληψίας της τάξεως των
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz και 96 kHz.
Σηµείωση
∆εν θα αναπαραχθεί ήχος αν τοποθετήσετε ένα Super Audio CD στο Super Audio CD player, ταν
αυτ είναι συνδεδεµένο στην υποδοχή SA-CD/CD OPTICAL IN του δέκτη. Πρέπει να το συνδέσετε
στις υποδοχές εισδου αναλογικού ήχου (υποδοχές SA-CD/CD IN). Ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας που παρέχονται µε το Super Audio CD player.
8GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR03CON_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 9 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τα απαιτούµενα καλώδια (A–C), ανατρέξτε στη
σελίδα 6.
∆ορυφορικ δέκτη
ή VCR
DVD player
OUTPUT
OUTPUT
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
L
L
R
R
A
DIGITAL
Προετοιµασία συστήµατος
1β: Σύνδεση συσκευών µ-νο µε αναλογικές
εξ-δους ήχου
A
ANTENNA
OPTICAL
SA-CD/
CD
IN
AM
DVD IN
COAXIAL
L
L
AUDIO
OUT
R
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
SUB
SA-CD/CD DVD VIDEO 2 VIDEO 1 WOOFER
A
A
OUTPUT
OUTPUT
LINE
AUDIO
OUT
L
L
R
R
Super Audio CD/CD
player
VCR
9GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR03CON_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 10 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
2: Σύνδεση των κεραιών
Συνδέστε την παρεχµενη κεραία πλαισίου ΑΜ και τη γραµµική κεραία FM.
Κεραία πλαισίου ΑΜ
(παρέχεται)
Γραµµική κεραία
FM (παρέχεται)
DIGITAL
ANTENNA
OPTICAL
SA-CD/
CD
IN
AM
DVD IN
COAXIAL
L
L
AUDIO
OUT
R
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
SUB
SA-CD/CD DVD VIDEO 2 VIDEO 1 WOOFER
*
*
Το σχήµα του συνδέσµου ποικίλλει ανάλογα µε τον κωδικ περιοχής.
Σηµειώσεις
• Για να αποφύγετε την αναµετάδοση του θορύβου, µην τοποθετείτε την κεραία πλαισίου ΑΜ
κοντά στο δέκτη και τα άλλα εξαρτήµατα.
• Μην παραλείψετε να ανοίξετε τελείως τη γραµµική κεραία FM.
• Μετά τη σύνδεση της γραµµικής κεραίας FM, κρατήστε την σε σο το δυνατν πιο οριζντια
θέση.
10GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR03CON_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 11 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
3: Σύνδεση ηχείων
Παράδειγµα διαµ-ρφωσης συστήµατος ηχείων 5.1 καναλιών
Κεντρικ ηχείο
Μπροστιν ηχείο (∆εξιά)
Προετοιµασία συστήµατος
Συνδέστε τα ηχεία στο δέκτη. Αυτς ο δέκτης επιτρέπει τη σύνδεση ενς συστήµατος
ηχείω 5.1 καναλιών.
Για να απολαµβάνετε πολυκάναλο ήχο surround κινηµατογραφικού επιπέδου
χρειάζονται πέντε ηχεία (δύο µπροστινά, ένα κεντρικ και δύο ηχεία surround) και ένα
subwoofer (5.1 κανάλια).
Ηχείο surround (∆εξιά)
Μπροστιν ηχείο
(Αριστερά)
Subwoofer
Ηχείο surround
(Αριστερά)
Συµβουλές
• Επειδή το subwoofer δεν εκπέµπει σήµατα µε υψηλή κατευθυντικτητα, µπορείτε να το τοποθετήσετε
οπουδήποτε θέλετε.
• Για µεγαλύτερη ευελιξία στην τοποθέτηση των ηχείων, χρησιµοποιήστε την προαιρετική βάση
δαπέδου WS-FV11 ή WS-FV10D (διαθέσιµες µνο σε ορισµένες χώρες).
• Τα µπροστινά ηχεία και τα ηχεία surround µπορείτε να τα τοποθετήσετε και στον τοίχο (σελίδα 13).
Σηµείωση
Συνδέστε τα µακριά καλώδια σύνδεσης ηχείων στα ηχεία surround και τα κοντά καλώδια σύνδεσης
ηχείων στα µπροστινά και τα κεντρικά ηχεία.
Τοποθέτηση πελµάτων
Για να αποφύγετε τον κραδασµ ή τη µετακίνηση των ηχείων, τοποθετήστε τα
παρεχµενα πέλµατα στα ηχεία, πως φαίνεται στην παρακάτω εικνα.
Σηµείωση
Μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε πέλµατα και στο subwoofer.
συνεχίζεται
11GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR03CON_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 12 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Απαιτούµενα καλώδια
A Καλώδια ηχείων (παρέχονται)
B Μονοφωνικ- καλώδιο ήχου (δεν
παρέχεται)
(+)
(–)
Μαύρο
Κεντρικ ηχείο
E
e
Μπροστιν ηχείο
(Αριστερά)
Μπροστιν ηχείο
(∆εξιά)
E
e
A
E
e
A
R
+
A
L
R
+
L
+
+
AUDIO
OUT
SUB
WOOFER
SUB
WOOFER
R
L
SURROUND
SPEAKERS
CENTER
R
L
FRONT
B
*
A
E
Subwoofer
*
A
e
Ηχείo surround
(∆εξιά)
E
e
Ηχείo surround
(Αριστερά)
Αν διαθέτετε πρσθετο ενεργ subwoofer, συνδέστε το στην υποδοχή SUB WOOFER AUDIO
OUT.
12GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR03CON_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 13 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
3
Τοποθετήστε τα ηχεία πάνω στις
βίδες.
Τρύπα στο πίσω µέρος του ηχείου
Τα µπροστινά ηχεία και τα ηχεία
surround µπορείτε να τα τοποθετήσετε
στον τοίχο.
1
4,6 mm
10 mm
Ετοιµάστε βίδες (δεν παρέχονται) που
να είναι κατάλληλες για την τρύπα στο
πίσω µέρος κάθε ηχείου. ∆είτε τις
παρακάτω εικ-νες.
πάνω απ 4 mm
Προετοιµασία συστήµατος
Εγκατάσταση των ηχείων στον
τοίχο
πάνω απ 25 mm
4,6 mm
10 mm
Τρύπα στο πίσω µέρος του ηχείου
2
Βιδώστε τις βίδες στον τοίχο. Οι βίδες
πρέπει να εξέχουν 5 µε 7 mm.
5 µε 7 mm
Σηµειώσεις
• Χρησιµοποιήστε βίδες κατάλληλες για τα
υλικά απ τα οποία κατασκευάστηκε ο
τοίχος και για την αντοχή του. Επειδή οι
γυψοσανίδες είναι ιδιαίτερα ευπαθείς,
καρφώστε καλά τις βίδες σε µια ξύλινη
σανίδα και στερεώστε τις στον τοίχο.
Τοποθετήστε τα ηχεία σε έναν κατακρυφο
και επίπεδο τοίχο ταν χρειάζεται ενίσχυση.
• Απευθυνθείτε σε κατάστηµα µε βίδες ή σε
κάποιον τεχνικ για πληροφορίες σχετικά
µε τα υλικά απ τα οποία κατασκευάστηκε ο
τοίχος ή τις βίδες που πρέπει να
χρησιµοποιήσετε.
• Η Sony δεν φέρει ευθύνη για τυχν
ατυχήµατα ή ζηµίες που προκληθούν λγω
κακής εγκατάστασης, ανεπαρκούς αντοχής
του τοίχου, ακατάλληλης χρήσης βιδών,
φυσικής καταστροφής κτλ.
13GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR03CON_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 14 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
4: Σύνδεση του
καλωδίου ρεύµατος
Ρύθµιση επιλογέα τάσης
Αν ο δέκτης σας διαθέτει επιλογέα
τάσης στο πίσω µέρος, βεβαιωθείτε τι
έχει ρυθµιστεί σύµφωνα µε την τάση
του δικτύου της χώρας στην οποία
βρίσκεστε. Σε περίπτωση που δεν έχει
ρυθµιστεί σωστά, χρησιµοποιήστε ένα
κατσαβίδι για να τοποθετήσετε τον
επιλογέα στη σωστή θέση προτού
συνδέσετε το καλώδιο ρεύµατος στην
πρίζα του τοίχου.
Προετοιµασία πριν την πρώτη
χρήση
Προτού χρησιµοποιήσετε το δέκτη για
πρώτη φορά, προετοιµάστε το δέκτη για
λειτουργία ακολουθώντας την
παρακάτω διαδικασία.
Η διαδικασία αυτή µπορεί, επίσης, να
χρησιµοποιηθεί και για την επαναφορά
των ρυθµίσεων στις προεπιλεγµένες
απ το εργοστάσιο τιµές τους.
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά του δέκτη
για αυτή τη λειτουργία.
1
2
VOLTAGE SELECTOR
120V
220V
Πατήστε ?/1 για να απενεργοποιηθεί ο
δέκτης.
Κρατήστε πατηµένο το ?/1 για 5
δευτερ-λεπτα.
Εµφανίζονται στην οθνη οι
ενδείξεις "PUSH" και "ENTER"
εναλλάξ.
240V
3
Σύνδεση του καλωδίου ρεύµατος
Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος σε µια
ηλεκτρική πρίζα.
b
Σε
ηλεκτρική
πρίζα
L
+
L
Πατήστε ENTER.
Εµφανίζεται στην οθνη η ένδειξη
"CLEARING" για λίγο και στη
συνέχεια εµφανίζεται η ένδειξη
"CLEARED". Οι ακλουθες
ρυθµίσεις επανέρχονται στις
προεπιλεγµένες απ το εργοστάσιο
τιµές τους.
• Zλες οι ρυθµίσεις στα µενού SET
UP, LEVEL, TONE και
CUSTOMIZE.
• Το ηχητικ πεδίο που έχει
αποµνηµονευτεί για κάθε πηγή
ήχου και µνήµη σταθµού.
• Zλες οι παράµετροι ηχητικού
πεδίου.
• Zλες οι µνήµες σταθµών.
• Zλες οι ονοµασίες δεικτών για
πηγές ήχου και µνήµες σταθµών.
• Η ρύθµιση MASTER VOLUME –/+
ορίζεται στη θέση "VOL MIN".
Καλώδιο ρεύµατος
14GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR03CON_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 15 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
5: Ρύθµιση των ηχείων
B
1
2
3
Πατήστε MAIN MENU κατ’ επανάληψη
µέχρι να επιλέξετε " SET UP ".
Πατήστε
ή κατ’ επανάληψη µέχρι
να επιλέξετε την παράµετρο που
θέλετε να ρυθµίσετε.
Σηµείωση
Ορισµένες παράµετροι ρύθµισης των
ηχείων µπορεί να εµφανίζονται γκρίζες
στην οθνη. Αυτ σηµαίνει τι έχουν
ρυθµιστεί αυτµατα σαν αποτέλεσµα
άλλων ρυθµίσεων ή µπορεί να µην είναι
δυνατή η ρύθµισή τους.
Πατήστε + ή – κατ’ επανάληψη µέχρι
να επιλέξετε τη ρύθµιση που θέλετε.
Η ρύθµιση εφαρµζεται αυτµατα.
5
100˚-120˚
30˚
A
100˚-120˚
C
C
Πατήστε ?/1 για να ενεργοποιηθεί ο
δέκτης.
Για λεπτοµέρειες, βλ. "Παράµετροι
ρύθµισης ηχείων" παρακάτω.
4
30˚
Επαναλάβετε τα βήµατα 3 και 4 µέχρι
να επιλέξετε -λες τις παρακάτω
παραµέτρους.
x
C
DIST. X.X m
(Απ-σταση κεντρικού ηχείου)
Προετοιµασία συστήµατος
A
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το µενού
SET UP για να ορίσετε την απσταση και
τη θέση των ηχείων που είναι
συνδεδεµένα σε αυτν το δέκτη.
Αρχική ρύθµιση: 3.0 m
Σας επιτρέπει να ορίσετε την απσταση του
κεντρικού ηχείου απ τη θέση ακρασης. Η
απσταση του κεντρικού ηχείου πρέπει να
είναι ίση µε την απσταση των µπροστινών
ηχείων (A) µέχρι και 1,5 µέτρο πιο κοντά στη
θέση ακρασης (B).
x
SR
SL
DIST. X.X m
(Απ-σταση ηχείων surround)
Αρχική ρύθµιση: 3.0 m
Σας επιτρέπει να ορίσετε την απσταση των
ηχείων surround απ τη θέση ακρασης. Η
απσταση των ηχείων surround πρέπει να
είναι ίση µε την απσταση των µπροστινών
ηχείων (A) µέχρι και 4,5 µέτρα πιο κοντά στη
θέση ακρασης (C).
Αν τα δύο ηχεία surround δεν είναι
τοποθετηµένα στην ίδια απσταση απ τη
θέση ακρασης, ορίστε την απσταση του
κοντιντερου ηχείου.
Παράµετροι ρύθµισης ηχείων
Η αρχική ρύθµιση είναι
υπογραµµισµένη.
x
L
R
DIST. X.X m
(Απ-σταση µπροστινών ηχείων)
Αρχική ρύθµιση: 3.0 m
Σας επιτρέπει να ορίσετε την απσταση των
µπροστινών ηχείων απ τη θέση ακρασης
(A). Μπορείτε να τη ρυθµίσετε απ 1,0 έως
7,0 µέτρα µε βήµατα του 0,1 µέτρου.
Αν τα δύο µπροστινά ηχεία δεν είναι
τοποθετηµένα στην ίδια απσταση απ τη
θέση ακρασης, ορίστε την απσταση του
κοντιντερου ηχείου.
συνεχίζεται
15GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR03CON_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 16 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Συµβουλή
Ο δέκτης σάς επιτρέπει να ορίσετε τη θέση
των ηχείων σον αφορά την απσταση.
Ωστσο, δεν είναι δυνατν να ορίσετε για το
κεντρικ ηχείο απσταση µεγαλύτερη απ
αυτή των µπροστινών ηχείων. Επίσης, το
κεντρικ ηχείο δεν µπορεί να βρίσκεται σε
απσταση µεγαλύτερη του 1,5 µέτρου
απ τα µπροστινά ηχεία ως προς τη θέση
ακρασης.
Αντίστοιχα, τα ηχεία surround δεν µπορούν
να βρίσκονται σε µεγαλύτερη απσταση απ
τη θέση ακρασης σε σχέση µε τα µπροστινά
ηχεία. Και δεν µπορούν να βρίσκονται
περισστερο απ 4,5 µέτρα πιο κοντά στη
θέση ακρασης ως προς τα µπροστινά ηχεία.
Αυτ είναι σηµαντικ γιατί η λανθασµένη
τοποθέτηση των ηχείων δεν συµβάλλει στη
µεγάλη απλαυση του ήχου surround.
Επισηµαίνουµε τι εάν ορίσετε την απσταση
ενς ηχείου πιο κοντά απ την πραγµατική
του θέση, θα υπάρχει µια καθυστέρηση στην
έξοδο του ήχου απ αυτ το ηχείο. Με άλλα
λγια, το ηχείο θα ακούγεται σαν να βρίσκεται
µακρύτερα.
Για παράδειγµα, αν ορίσετε την απσταση του
κεντρικού ηχείου 1–2 µέτρα πιο κοντά απ
την πραγµατική του θέση, θα δηµιουργηθεί
µια αρκετά ρεαλιστική αίσθηση τι βρίσκεστε
"µέσα" στην οθνη. Αν δεν µπορείτε να
επιτύχετε ικανοποιητικ εφέ surround επειδή
τα ηχεία surround βρίσκονται πολύ κοντά,
ττε αν ορίσετε µικρτερη απσταση για τα
ηχεία surround απ την πραγµατική θα
επιτύχετε καλύτερη χωροταξία του ήχου.
Η ρύθµιση αυτών των παραµέτρων
ακούγοντας ταυτχρονα το αποτέλεσµα έχει
αποδειχθεί ο καλύτερος τρπος για να
επιτύχετε καλύτερο ήχο surround. ∆οκιµάστε
τον!
x
SR
SL
XXXX/XX
(Τοποθέτηση ηχείων surround)
100˚
120˚
A
A
B
B
.
D
C
D
60
C
30
• SIDE/LO
Επιλέξτε την εάν η θέση των ηχείων
surround αντιστοιχεί στις περιπτώσεις A
και C.
• SIDE/HI
Επιλέξτε την εάν η θέση των ηχείων
surround αντιστοιχεί στις περιπτώσεις A
και D.
• BEHD/LO
Επιλέξτε την εάν η θέση των ηχείων
surround αντιστοιχεί στις περιπτώσεις B
και C.
• BEHD/HI
Επιλέξτε την εάν η θέση των ηχείων
surround αντιστοιχεί στις περιπτώσεις B
και D.
Σας επιτρέπει να ορίσετε τη θέση των ηχείων
surround για τη βέλτιστη απδοση των εφέ
surround των λειτουργιών Cinema Studio EX
(σελίδα 29).
16GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR03CON_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 17 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Συµβουλή
6: Ρύθµιση έντασης
και στάθµης των
ηχείων
— TEST TONE
Ρυθµίστε την ένταση και τη στάθµη των
ηχείων ακούγοντας τον τνο δοκιµής
απ τη θέση ακρασης. Χρησιµοποιήστε
το τηλεχειριστήριο για αυτήν τη
λειτουργία.
Προετοιµασία συστήµατος
Η θέση των ηχείων surround έχει οριστεί
ειδικά για τη χρήση των λειτουργιών Cinema
Studio EX.
Για άλλα ηχητικά πεδία, η θέση των ηχείων
δεν έχει τσο µεγάλη σηµασία. Τα ηχητικά
αυτά πεδία σχεδιάστηκαν υπ την
προϋπθεση τα ηχεία surround να βρίσκονται
πίσω απ τη θέση ακρασης, αλλά η απδοσή
τους παραµένει καλή ακµη και ταν τα ηχεία
surround βρίσκονται σε ευρυγώνια θέση.
Ωστσο, εάν τα ηχεία είναι στραµµένα προς
τον ακροατή ακριβώς απ τα αριστερά και
δεξιά της θέσης ακρασης, η ποιτητα των
εφέ surround θα µειωθεί εκτς εάν οριστεί η
θέση "SIDE/LO" ή "SIDE/HI".
Εντούτοις, σε κάθε περιβάλλον ακρασης
υπάρχουν πολλοί µεταβλητοί παράγοντες,
πως είναι οι αντανακλάσεις των τοίχων, και
µπορεί να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσµατα
χρησιµοποιώντας την επιλογή "BEHD/HI" εάν
τα ηχεία σας βρίσκονται αρκετά υψηλτερα
απ τη θέση ακρασης, έστω και εάν
βρίσκονται ακριβώς αριστερά και δεξιά απ
αυτή.
Συνεπώς, παρλο που αν ακολουθήσετε τη
σύστασή µας υπάρχει περίπτωση η τελική σας
ρύθµιση να έρχεται σε αντίθεση µε την
παραπάνω περιγραφή, συνιστούµε την
αναπαραγωγή λογισµικού κωδικοποιηµένου
µε εφέ πολυκάναλου ήχου surround και την
επιλογή της ρύθµισης που θα εξασφαλίσει µια
καλή αίσθηση ευρυχωρίας καθώς και το
καλύτερο δυνατ αποτέλεσµα σον αφορά τη
συνοχή του ήχου surround απ τα ηχεία
surround και του ήχου απ τα µπροστινά
ηχεία. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το καλύτερο
ηχητικ αποτέλεσµα, επιλέξτε "BEHD/LO" ή
"BEHD/HI" και στη συνέχεια χρησιµοποιήστε
την παράµετρο της απστασης των ηχείων
καθώς και τις ρυθµίσεις της έντασης των
ηχείων για να πετύχετε την κατάλληλη
στάθµη.
Συµβουλή
Ο δέκτης χρησιµοποιεί έναν τνο δοκιµής µε
συχντητα κεντραρισµένη στα 800 Hz.
1
2
Πατήστε ?/1 για να ενεργοποιηθεί ο
δέκτης.
Πατήστε TEST TONE.
Στην οθνη εµφανίζεται η ένδειξη
"T. TONE" και ο τνος δοκιµής
ακούγεται απ κάθε ηχείο
διαδοχικά.
Μπροστιν (αριστερά) t Κεντρικ
t Μπροστιν (δεξιά) t Surround
(δεξιά) t Surround (αριστερά) t
Subwoofer
3
Ρυθµίστε την ένταση και τη στάθµη
χρησιµοποιώντας το µενού LEVEL
ώστε η στάθµη του τ-νου δοκιµής να
είναι ίδια απ- κάθε ηχείο.
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις
ρυθµίσεις του µενού LEVEL,
ανατρέξτε στη σελίδα 32.
Συµβουλές
• Για να ρυθµίσετε την ένταση λων των
ηχείων ταυτχρονα, πατήστε MASTER
VOL +/– στο τηλεχειριστήριο ή γυρίστε
το χειριστήριο MASTER VOLUME –/+
στο δέκτη.
• Κατά τη ρύθµιση, οι τιµές εµφανίζονται
στην οθνη.
4
Πατήστε TEST TONE ξανά -ταν
τελειώσετε τη ρύθµιση.
Ο τνος δοκιµής απενεργοποιείται.
συνεχίζεται
17GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR03CON_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 18 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Σηµείωση
Παρλο που οι ρυθµίσεις αυτές µπορούν να
οριστούν και απ τον µπροστιν πίνακα
χρησιµοποιώντας το µενού LEVEL (ταν
αναπαράγεται ο ήχος δοκιµής, ο δέκτης
µεταβαίνει αυτµατα στο µενού LEVEL),
συνιστούµε να ακολουθείτε πιστά τη
διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω και
να ρυθµίζετε την ένταση των ηχείων απ τη
θέση ακρασης µε τη χρήση του
τηλεχειριστήριου.
18GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR04BSC_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 19 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Για να χρησιµοποιήσετε τα ακουστικά
Λειτουργία ενισχυτή
Επιλογή πηγής
Για να επιλέξετε τη συσκευή που
θέλετε, πατήστε το αντίστοιχο κουµπί.
Για να επιλέξετε
Πατήστε
VCR
VIDEO 1 ή
VIDEO 2
∆ορυφορικ δέκτη
VIDEO 2
DVD player
DVD
Super Audio CD ή
CD player
SA-CD/CD
Ενσωµατωµένοραδιοφωνικ δέκτη
(FM/AM)
FM ή AM
Λειτουργία ενισχυτή
1
Συνδέστε το καλώδιο των ακουστικών
στην PHONES υποδοχή.
• Εάν είναι συνδεδεµένα τα ακουστικά,
ττε απενεργοποιείται αυτµατα η
έξοδος των ηχείων και δεν είναι
φωτεινή η ένδειξη "SP" στην οθνη.
• Zταν είναι συνδεδεµένα τα
ακουστικά, µπορείτε να επιλέξετε
µνο τα παρακάτω πεδία ήχου
(σελίδα 29).
– HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
– HP THEA (HEADPHONE THEATER)
Η συσκευή που επιλέξατε
εµφανίζεται στην οθνη.
2
Ενεργοποιήστε τη συσκευή και
ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
Σηµείωση
Αν επιλέξετε κάποια συσκευή βίντεο,
ορίστε την είσοδο εικνας της
τηλερασης ώστε να ανταποκρίνεται
στην επιλεγµένη συσκευή.
3
Γυρίστε το MASTER VOLUME –/+ για
να ρυθµίσετε την ένταση.
Σηµείωση
Για να µην υποστούν ζηµιά τα ηχεία σας,
µην ξεχάσετε να χαµηλώσετε την ένταση
προτού απενεργοποιήσετε το δέκτη.
Για σίγαση του ήχου
Πατήστε MUTING στο τηλεχειριστήριο.
Η λειτουργία σίγασης απενεργοποιείται
µε τις ακλουθες ενέργειες.
• Πατώντας ξανά MUTING στο
τηλεχειριστήριο.
• Απενεργοποιώντας το δέκτη.
• ∆υναµώνοντας την ένταση.
19GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR04BSC_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 20 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Συµβουλή
Ακρ-αση
ραδιοφωνικών
σταθµών FM/AM
Μπορείτε να ακούτε ραδιοφωνικές
εκποµπές FM και ΑΜ µέσω του
ενσωµατωµένου ραδιοφωνικού δέκτη.
Πριν την ακραση, µην ξεχάσετε να
συνδέσετε τις κεραίες FM και AM στο
δέκτη (ανατρέξτε στη σελίδα 10).
Συµβουλή
Η συχντητα µεταβάλλεται ανάλογα µε την
περιοχή, πως φαίνεται στον πίνακα που
ακολουθεί. Για περισστερες πληροφορίες
για τις διάφορες περιοχές, ανατρέξτε στη
σελίδα 3.
Αν η ένδειξη "STEREO" αναβοσβήνει στην
οθνη και η ραδιοφωνική λήψη FM δεν είναι
καλή, πατήστε FM MODE για να αλλάξετε σε
µονοφωνική λήψη (MONO). ∆εν θα έχετε
στερεοφωνικ ήχο αλλά θα είναι λιγτερο
παραµορφωµένος. Για να επιστρέψετε σε
στερεοφωνική λειτουργία, πατήστε FM
MODE ξανά.
Άµεσος συντονισµ-ς
Μπορείτε να καταχωρήσετε απευθείας
τη συχντητα του σταθµού που θέλετε
να ακούσετε. Χρησιµοποιήστε το
τηλεχειριστήριο για αυτήν τη
λειτουργία.
1
Πατήστε TUNER κατ’ επανάληψη για
να επιλέξετε τη ζώνη συχνοτήτων FM
ή AM.
Κωδικ-ς περιοχής
FM
AM
U, CA
100 kHz
10 kHz*
CEL, CEK, SP, AU
50 kHz
9 kHz
Το ραδιφωνο συντονίζεται στον
τελευταίο λαµβανµενο σταθµ.
MX
50 kHz
10 kHz
Συµβουλή
E51
50 kHz
10 kHz*
Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε FM ή AM
στο δέκτη.
* Η ζώνη συχνοτήτων ΑΜ µπορεί να αλλάξει
(ανατρέξτε στη σελίδα 49).
Αυτ-µατος συντονισµ-ς
Αν δεν γνωρίζετε τη συχντητα του
σταθµού που θέλετε να ακούσετε,
µπορείτε να αφήσετε το δέκτη να
εκτελέσει σάρωση λων των διαθέσιµων
σταθµών στην περιοχή σας.
1
Πατήστε FM ή AM για να επιλέξετε τη
ζώνη συχνοτήτων FM ή AM.
Το ραδιφωνο συντονίζεται στον
τελευταίο λαµβανµενο σταθµ.
2
Πατήστε TUNING + ή TUNING –.
Πατήστε TUNING + για να γίνει η
σάρωση απ τις χαµηλές στις
υψηλές συχντητες ή πατήστε
TUNING – για να γίνει η σάρωση απ
τις υψηλές στις χαµηλές
συχντητες.
Ο δέκτης σταµατά τη σάρωση κάθε
φορά που λαµβάνεται ένας
σταθµς.
2
3
Πατήστε D.TUNING.
Πατήστε τα αριθµητικά κουµπιά για να
καταχωρήσετε τη συχν-τητα.
Παράδειγµα 1: FM 102,50 MHz
Πατήστε 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Παράδειγµα 2: AM 1.350 kHz
Πατήστε 1 b 3 b 5 b 0
(∆ε χρειάζεται να καταχωρήσετε το
τελευταίο "0" εάν η διαβάθµιση
συντονισµού είναι 10 kHz.)
Εάν έχετε συντονιστεί σε ένα
σταθµ ΑΜ, ρυθµίστε την
κατεύθυνση της κεραίας πλαισίου
ΑΜ για τη βέλτιστη λήψη.
Αν δεν είναι δυνατ-ς ο συντονισµ-ς
και οι αριθµοί που καταχωρείτε
αναβοσβήνουν
Βεβαιωθείτε τι έχετε καταχωρήσει τη
σωστή συχντητα. ∆ιαφορετικά,
επαναλάβετε τα βήµατα 2 και 3. Αν οι
αριθµοί που καταχωρείτε συνεχίζουν να
αναβοσβήνουν, η συχντητα δεν
χρησιµοποιείται στην περιοχή σας.
20GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR04BSC_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 21 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
— AUTOBETICAL
(Μ-νο για τους κωδικούς περιοχής CEL,
CEK)
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να
αποθηκεύετε µέχρι 30 σταθµούς FM και
FM RDS µε αλφαβητική σειρά χωρίς
κενές θέσεις. Επιπλέον, αποθηκεύει
µνο τους σταθµούς µε το καθαρτερο
σήµα.
Αν θέλετε να αποθηκεύσετε σταθµούς
FM ή AM έναν έναν, βλ."Αποθήκευση
ραδιοφωνικών σταθµών στις θέσεις
µνήµης" (σελίδα 22).
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά του δέκτη
για αυτή τη λειτουργία.
1
2
Πατήστε ?/1 για να απενεργοποιηθεί ο
δέκτης.
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το
κουµπί MEMORY και κατ-πιν πατήστε
?/1 για να ενεργοποιηθεί ξανά ο
δέκτης.
Οι κανονικοί σταθµοί FM
αντιστοιχίζονται επίσης µε κωδικούς
µνήµης 2 χαρακτήρων και
αποθηκεύονται µετά τους σταθµούς
RDS.
Zταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η
ένδειξη "FINISH" εµφανίζεται στην
οθνη στιγµιαία και ο δέκτης
επιστρέφει σε κανονική λειτουργία.
Σηµειώσεις
• Κατά τη διάρκεια της αυτµατης
αλφαβητικής αναζήτησης µην πατήσετε
κανένα κουµπί στο δέκτη ούτε στο
τηλεχειριστήριο εκτς απ το ?/1.
• Εάν µετακινηθείτε σε άλλη περιοχή,
επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή για να
αποθηκεύσετε σταθµούς στη νέα περιοχή
που βρίσκεστε.
• Για λεπτοµέρειες σχετικά µε το συντονισµ
των αποθηκευµένων σταθµών,
βλ."Συντονισµς στους αποθηκευµένους
σταθµούς" (σελίδα 22).
• Αν µετακινήσετε την κεραία µετά την
αποθήκευση των σταθµών µε αυτή τη
διαδικασία, οι αποθηκευµένες ρυθµίσεις
ίσως να µην είναι πλέον έγκυρες. Στην
περίπτωση αυτή, επαναλάβετε τη
διαδικασία για την αποθήκευση των
σταθµών.
Λειτουργία ενισχυτή
Αυτ-µατη
αποθήκευση σταθµών
FM
Εµφανίζεται στην οθνη η ένδειξη
"AUTO-BETICAL SELECT" και ο
δέκτης εκτελεί σάρωση
αποθηκεύοντας λους τους
σταθµούς FM και FM RDS στην
περιοχή λήψης.
Για τους σταθµούς RDS, ο δέκτης
πρώτα εντοπίζει τους σταθµούς που
εκπέµπουν το ίδιο πργραµµα και
κατπιν αποθηκεύει µνο αυτν µε
το καθαρτερο σήµα. Οι επιλεγµένοι
σταθµοί RDS αποθηκεύονται
αλφαβητικά µε βάση το νοµα της
Υπηρεσίας Προγράµµατος (Program
Service) και κατπιν
αντιστοιχίζονται µε έναν κωδικ
µνήµης 2 χαρακτήρων. Για
λεπτοµέρειες σχετικά µε το RDS,
ανατρέξτε στη σελίδα 23.
21GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR04BSC_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 22 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Συµβουλή
Αποθήκευση
ραδιοφωνικών
σταθµών στις θέσεις
µνήµης
Μπορείτε να αποθηκεύσετε µέχρι 30
σταθµούς FM ή AM. Μετά, µπορείτε
εύκολα να συντονίζεστε στους
σταθµούς που ακούτε συχντερα.
Αποθήκευση ραδιοφωνικών
σταθµών στις θέσεις µνήµης
1
2
3
5
Πατήστε MEMORY ξανά.
Ο σταθµς αποθηκεύεται στην
επιλεγµένη θέση µνήµης.
Εάν η ένδειξη "MEMORY" σβήσει
πριν πατήσετε MEMORY, αρχίστε
ξανά απ το βήµα 3.
6
Πατήστε FM ή AM για να επιλέξετε τη
ζώνη συχνοτήτων FM ή AM.
Επαναλάβετε τα βήµατα 2 έως 5 για να
αποθηκεύσετε στη µνήµη έναν άλλο
σταθµ-.
Το ραδιφωνο συντονίζεται στον
τελευταίο λαµβανµενο σταθµ.
Συντονισµ-ς στους
αποθηκευµένους σταθµούς
Συντονιστείτε στο σταθµ- που θέλετε
να αποθηκεύσετε στη µνήµη
χρησιµοποιώντας Αυτ-µατο
συντονισµ- (σελίδα 20) ή Άµεσο
συντονισµ- (σελίδα 20).
1
Πατήστε MEMORY.
Η ένδειξη "MEMORY" εµφανίζεται
στην οθνη για µερικά
δευτερλεπτα. Εκτελέστε τα
βήµατα 4 έως 5 προτού σβήσει η
οθνη.
4
Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε αριθµ
µνήµης σταθµού. Πατήστε το SHIFT κατ’
επανάληψη για να επιλέξετε µια σελίδα
µνήµης (A, B ή C) και κατπιν πατήστε τα
αριθµητικά κουµπιά για να επιλέξετε
αριθµ θέσης µνήµης.
Πατήστε PRESET TUNING + ή PRESET
TUNING – κατ’ επανάληψη για να
επιλέξετε διαφορετικ- αριθµ- µνήµης
σταθµού.
Κάθε φορά που πατάτε το κουµπί,
µπορείτε να επιλέξετε τον αριθµ
του σταθµού της µνήµης, πως
παρακάτω:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
Πατήστε FM ή AM για να επιλέξετε τη
ζώνη συχνοτήτων FM ή AM.
Το ραδιφωνο συντονίζεται στον
τελευταίο λαµβανµενο σταθµ.
2
Πατήστε PRESET TUNING + ή PRESET
TUNING – κατ’ επανάληψη για να
επιλέξετε τον αποθηκευµένο σταθµπου θέλετε.
Κάθε φορά που πατάτε το κουµπί,
µπορείτε να επιλέξετε τον
αποθηκευµένο σταθµ, πως
παρακάτω:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Χρήση του τηλεχειριστήριου
1 Πατήστε TUNER κατ’ επανάληψη για να
επιλέξετε τη ζώνη συχνοτήτων FM ή AM.
2 Πατήστε PRESET +/– κατ’ επανάληψη
tC0y...yC2yC1T
Εάν η ένδειξη "MEMORY" σβήσει
πριν επιλέξετε αριθµ µνήµης
σταθµού, αρχίστε ξανά απ το βήµα
3.
µέχρι να επιλέξετε τον σταθµ που
θέλετε απ τη µνήµη.
Για να επιλέξετε απευθείας τον
σταθµ- που θέλετε απ- τη µνήµη
Πατήστε τα αριθµητικά κουµπιά του
τηλεχειριστήριου.
22GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR04BSC_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 23 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Χρήση του
συστήµατος
δεδοµένων
ραδιοφώνου (RDS)
(Μ-νο για τους κωδικούς περιοχής CEL,
CEK)
Αυτς ο δέκτης σας επιτρέπει να
χρησιµοποιείτε το RDS (Radio Data
System), το οποίο επιτρέπει στους
ραδιοφωνικούς σταθµούς να στέλνουν
πληροφορίες κειµένου µαζί µε το σήµα
του προγράµµατος. Μπορείτε να
εµφανίζετε τις πληροφορίες RDS.
Λειτουργία ενισχυτή
Το ραδιφωνο συντονίζεται στον
σταθµ που είναι αποθηκευµένος στον
επιλεγµένο αριθµ στην τρέχουσα
σελίδα µνήµης. Πατήστε SHIFT κατ’
επανάληψη στο τηλεχειριστήριο για να
αλλάξετε σελίδα µνήµης.
Σηµειώσεις
• Το RDS είναι διαθέσιµο µνο µε τους
σταθµούς FM.
• ∆εν παρέχουν λοι οι σταθµοί FM τη
λειτουργία RDS, ούτε τις ίδιες υπηρεσίες.
Αν δεν γνωρίζετε τις υπηρεσίες RDS που
είναι διαθέσιµες στην περιοχή σας,
απευθυνθείτε στους τοπικούς
ραδιοφωνικούς σταθµούς για
λεπτοµέρειες.
Λήψη εκποµπών RDS
Επιλέξτε ένα σταθµ- στη ζώνη FM
χρησιµοποιώντας Αυτ-µατο συντονισµ(σελίδα 20), Άµεσο συντονισµ(σελίδα 20), ή συντονισµ- στους
αποθηκευµένους σταθµούς (σελίδα 22).
Zταν συντονίζεστε σε ένα σταθµ που
παρέχει υπηρεσίες RDS, η ένδειξη RDS
ανάβει και εµφανίζεται στην οθνη το
νοµα της υπηρεσίας προγράµµατος.
Σηµείωση
Το RDS ίσως να µη λειτουργεί σωστά εάν ο
σταθµς στον οποίο έχετε συντονιστεί δεν
µεταδίδει σωστά το σήµα RDS ή εάν το σήµα
είναι αδύναµο.
συνεχίζεται
23GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR04BSC_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 24 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Εµφάνιση πληροφοριών RDS
Ένδειξη τύπου Περιγραφή
προγράµµατος
Ενώ ακούτε ένα σταθµ- RDS, πατήστε
DISPLAY κατ’ επανάληψη.
EDUCATE
Εκπαιδευτικά προγράµµατα,
πως οδηγίες για
συγκεκριµένα θέµατα και
συµβουλές
DRAMA
Ραδιοφωνικά θεατρικά έργα
και σήριαλ
CULTURE
Προγράµµατα για εθνικά ή
τοπικά πολιτιστικά θέµατα,
πως γλωσσικά και
κοινωνικά ζητήµατα
SCIENCE
Προγράµµατα για τις
φυσικές επιστήµες και την
τεχνολογία
VARIED
Άλλοι τύποι προγραµµάτων,
πως συνεντεύξεις
προσωπικοτήτων, παιχνίδια
και κωµωδίες
Κάθε φορά που πατάτε το κουµπί, οι
πληροφορίες RDS που εµφανίζονται
στην οθνη αλλάζουν διαδοχικά, πως
παρακάτω:
Zνοµα υπηρεσίας προγράµµατος t
Συχντητα t Ένδειξη τύπου
προγράµµατοςα) t Ένδειξη
ραδιοκειµένουβ) t Ένδειξη τρέχουσας
ώρας (σε 24-ωρη βάση) t Τρέχον
ηχητικ πεδίο
α)
β)
Ο τύπος προγράµµατος που µεταδίδεται
(ανατρέξτε στη σελίδα 24).
Τα µηνύµατα κειµένου που µεταδίδονται
απ το σταθµ RDS.
Σηµειώσεις
• Σε περίπτωση κάποιας έκτακτης
ανακοίνωσης απ κυβερνητική αρχή, η
ένδειξη "ALARM" αναβοσβήνει στην οθνη.
• Zταν το µήνυµα αποτελείται απ 9 ή
περισστερους χαρακτήρες, εµφανίζεται
κυλιµενο στην οθνη.
• Εάν ένας σταθµς δεν παρέχει µια
συγκεκριµένη υπηρεσία RDS, "NO XXXX"
(για παράδειγµα "NO TEXT") εµφανίζεται
στην οθνη.
POP M
Προγράµµατα µουσικής ποπ
ROCK M
Προγράµµατα µουσικής ροκ
EASY M
Προγράµµατα ακουστικής
µουσικής
LIGHT M
Προγράµµατα ορχηστρικής,
χορωδιακής µουσικής
CLASSICS
Προγράµµατα µε
παραστάσεις µεγάλων
ορχηστρικών σχηµάτων,
µουσική δωµατίου, περα
κτλ.
OTHER M
Μουσικά προγράµµατα που
δεν εντάσσονται σε καµία
απ τις παραπάνω
κατηγορίες, πως Rhythm &
Blues και ρέγγε
WEATHER
Προγράµµατα
µετεωρολογικών ειδήσεων
FINANCE
Προγράµµατα µε
χρηµατιστηριακές ειδήσεις,
συναλλαγές κτλ.
Περιγραφή των τύπων
προγράµµατος
Ένδειξη τύπου Περιγραφή
προγράµµατος
NEWS
Προγράµµατα ειδήσεων
AFFAIRS
Τοπικά προγράµµατα που
καλύπτουν τα νέα της
επικαιρτητας
INFO
Προγράµµατα που
προσφέρουν πληροφορίες
για µεγάλη ποικιλία
θεµάτων, πως θέµατα
καταναλωτών και ιατρικές
συµβουλές
SPORT
Προγράµµατα αθλητικών
ειδήσεων
CHILDREN
Παιδικά προγράµµατα
SOCIAL
Προγράµµατα κοινωνικού
περιεχοµένου για τον
άνθρωπο και τα πράγµατα
που τον απασχολούν
RELIGION
Προγράµµατα θρησκευτικού
περιεχοµένου
24GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR04BSC_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 25 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Ένδειξη τύπου Περιγραφή
προγράµµατος
PHONE IN
Προγράµµατα για
ταξιδιωτικά θέµατα. ∆εν
αφορά εκποµπές που
εντοπίζονται απ την
υπηρεσία TP/TA
Αλλαγή των ενδείξεων
Αλλαγή των πληροφοριών που
εµφανίζονται στην οθ-νη
Μπορείτε να ελέγξετε το ηχητικ πεδίο
κτλ. αλλάζοντας τις πληροφορίες που
εµφανίζονται στην οθνη.
Πατήστε DISPLAY κατ’ επανάληψη.
JAZZ
Προγράµµατα τζαζ
Κάθε φορά που πατάτε DISPLAY, οι
ενδείξεις της οθνης θα αλλάζουν µε τη
σειρά, πως φαίνεται παρακάτω.
Zνοµα δείκτη πηγής* t Επιλεγµένη
πηγή t Ηχητικ πεδίο σε λειτουργία
COUNTRY
Προγράµµατα µουσικής
κάντρι
]ταν είναι επιλεγµένος ο ραδιοφωνικ-ς δέκτης
Zνοµα υπηρεσίας προγράµµατος** ή
NATION M
Προγράµµατα µε την τοπική
µουσική της χώρας ή της
περιοχής
OLDIES
Προγράµµατα µε µουσική
ρετρ
FOLK M
Προγράµµατα
παραδοσιακής λαϊκής
µουσικής
νοµα αποθηκευµένου σταθµού* t
Συχντητα t Ένδειξη τύπου
προγράµµατος** t Ένδειξη
ραδιοκειµένου** t Ένδειξη τρέχουσας
ώρας (σε 24-ωρη βάση)** t Τρέχον
ηχητικ πεδίο
LEISURE
Προγράµµατα για
δραστηριτητες αναψυχής,
πως η κηπουρική, το
ψάρεµα, η µαγειρική κτλ.
DOCUMENT
Προγράµµατα µε ρεπορτάζ,
αναλύσεις και
αποτελέσµατα ερευνών
NONE
Zλα τα προγράµµατα που
δεν εντάσσονται στις
παραπάνω κατηγορίες
Λειτουργία ενισχυτή
TRAVEL
Προγράµµατα στα οποία
µέλη του ακροατηρίου
εκφράζουν τις απψεις τους
µέσω τηλεφώνου ή σε
ανοιχτές οµάδες συζήτησης
* Για να εµφανιστεί το νοµα δείκτη θα
πρέπει να έχετε ορίσει νοµα δείκτη για
την πηγή ή τον αποθηκευµένο σταθµ
(σελίδα 36). ∆εν θα εµφανιστεί κανένα
νοµα δείκτη αν έχετε καταχωρήσει µνο
κενά διαστήµατα στη θέση ονµατος ή αν
έχετε ορίσει το ίδιο νοµα µε το νοµα
πηγής.
** Μνο κατά τη λήψη σήµατος RDS. (Μνο
για τους κωδικούς περιοχής CEL, CEK Βλ.
σελίδα 24.)
Ρύθµιση της φωτειν-τητας της
οθ-νης
Πατήστε DIMMER κατ’ επανάληψη.
Η φωτειντητα της οθνης αλλάζει σε 3
βήµατα.
25GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR04BSC_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 26 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Πληροφορίες για τις ενδείξεις στην οθ-νη
1
2
3
SW
LFE
SP
L C R
SL S SR
4
5
6
; PRO LOGIC II DTS
SLEEP OPT COAX
7
; DIGITAL
qa
q; 9
D.RANGE
RDS MEMORY
STEREO MONO
8
qs
A SW: Ανάβει ταν αναπαράγεται σήµα
ήχου απ το SUB WOOFER.
B LFE: Ανάβει ταν ο δίσκος που
αναπαράγεται περιέχει κανάλι LFE
(Εφέ χαµηλής συχντητας) και
αναπαράγεται το σήµα του καναλιού
LFE.
C SP: Ανάβει ταν ενεργοποιείται ο
δέκτης. Σβήνει ταν συνδέετε τα
ακουστικά στην υποδοχή PHONES.
D ; DIGITAL: Ανάβει ταν ο δέκτης
αποκωδικοποιεί τα σήµατα που έχουν
καταγραφεί σε φορµά Dolby Digital.
E ; PRO LOGIC II: Η ένδειξη "; PRO
LOGIC" ανάβει ταν ο δέκτης
ακολουθεί τη διαδικασία επεξεργασίας
Pro Logic σε σήµατα 2 καναλιών ώστε
να γίνει λήψη του σήµατος απ το
κεντρικ ηχείο και τα ηχεία surround.
Η ένδειξη "; PRO LOGIC II" ανάβει
ταν είναι ενεργοποιηµένος ο
αποκωδικοποιητής Pro Logic II Movie/
Music.
F DTS: Ανάβει κατά την αναπαραγωγή
σήµατος DTS.
Σηµείωση
Κατά την αναπαραγωγή δίσκου σε φορµά
DTS, βεβαιωθείτε τι οι συνδέσεις είναι
ψηφιακές και τι η ρύθµιση INPUT MODE
δεν έχει οριστεί στη θέση "ANALOG"
(σελίδα 31).
G Ενδείξεις ραδιοφωνικού δέκτη:
Ανάβουν ταν ο δέκτης
χρησιµοποιείται για το συντονισµ
ραδιοφωνικών σταθµών κτλ.
Ανατρέξτε στις σελίδες 20–25 για τις
λειτουργίες του ραδιοφώνου.
Σηµείωση
Η ένδειξη "RDS" εµφανίζεται µνο για
τους κωδικούς περιοχής CEL, CEK.
H D.RANGE: Ανάβει ταν είναι
ενεργοποιηµένη η δυναµική συµπίεση
(σελίδα 32).
I COAX: Ανάβει ταν το σήµα πηγής
είναι ψηφιακ και αναπαράγεται απ
το τερµατικ σηµείο COAXIAL.
J OPT: Ανάβει ταν το σήµα πηγής είναι
ψηφιακ και αναπαράγεται απ το
τερµατικ σηµείο OPTICAL.
K SLEEP: Ανάβει ταν είναι
ενεργοποιηµένος ο χρονοδιακπτης
ύπνου.
L Ενδείξεις καναλιών αναπαραγωγής: Τα
γράµµατα (L, C, R κτλ.) δείχνουν τα
κανάλια που αναπαράγονται. Τα
πλαίσια γύρω απ τα γράµµατα
ποικίλλουν για να δείξουν τον τρπο
µε τον οποίο ο δέκτης υποβιβάζει τον
ήχο πηγής.
L (Μπροστιν αριστερά), R
(Μπροστιν δεξιά), C (Κεντρικ
(µονοφωνικς ήχος)), SL (Αριστερ
surround), SR (∆εξι surround), S
(Surround (είτε µονοφωνικς ήχος
είτε ήχος που αναπαράγεται µέσω
της επεξεργασίας Pro Logic))
Παράδειγµα:
Φορµά εγγραφής (Μπροστιν/Surround):
3/2
Ηχητικ πεδίο: A.F.D. AUTO
L C R
SL
SR
26GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR05SND_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 27 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Ακρ-αση ήχου surround
— 2CH STEREO
Στη λειτουργία αυτή, ο δέκτης
διοχετεύει τον ήχο στα µπροστινά
αριστερά/δεξιά ηχεία και στο subwoofer.
Zταν αναπαράγονται φορµά
πολυκάναλου ήχου surround, γίνεται
υποβιβασµς του πλήθους καναλιών
(downmix) των σηµάτων σε 2 κανάλια µε
τις συχντητες των µπάσων να
αναπαράγονται απ το subwoofer.
Zταν αναπαράγονται στερεοφωνικές
πηγές 2 καναλιών, ενεργοποιείται το
κύκλωµα ανακατεύθυνσης µπάσων του
δέκτη. Οι χαµηλές συχντητες του
µπροστινού καναλιού θα
αναπαράγονται απ το subwoofer.
Πατήστε 2CH.
Εµφανίζεται στην οθνη η ένδειξη "2CH
ST." και ο δέκτης µεταβαίνει στη
λειτουργία 2CH STEREO.
— AUTO FORMAT DIRECT
Η λειτουργία Auto Format Direct (A.F.D.)
σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τρπο
αποκωδικοποίησης του ηχητικού
σήµατος.
Λειτουργία A.F.D.
(Οθ-νη)
Λειτουργία
αποκωδικοποίησης
A.F.D. AUTO
(A.F.D. AUTO)
Ίδια µε τη λειτουργία
κωδικοποίησης
PRO LOGIC
(DOLBY PL)
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC II MOVIE Dolby Pro Logic II
(PLII MV)
Ακρ-αση ήχου surround
Χρησιµοποιώντας τα
µπροστινά ηχεία και
το subwoofer
Ακρ-αση ήχου
υψηλής πιστ-τητας
PRO LOGIC II MUSIC
(PLII MS)
MULTI STEREO
(MULTI ST.)
Αυτ-µατη αποκωδικοποίηση του
σήµατος εισ-δου
Στη λειτουργία αυτή, ο δέκτης ανιχνεύει
αυτµατα τον τύπο του ηχητικού
σήµατος εισδου (Dolby Digital, DTS,
τυπικς στερεοφωνικς ήχος 2
καναλιών κτλ.) και εκτελεί την
κατάλληλη αποκωδικοποίηση, εφσον
χρειάζεται. Ο ήχος αναπαράγεται πως
έχει εγγραφεί/κωδικοποιηθεί, χωρίς εφέ
surround. Ωστσο, εάν δεν υπάρχουν
σήµατα χαµηλών συχνοτήτων (Dolby
Digital LFE κτλ.), θα αναπαράγει σήµα
χαµηλών συχνοτήτων που θα οδηγείται
στο subwoofer.
Πατήστε A.F.D. κατ’ επανάληψη µέχρι να
επιλέξετε "A.F.D. AUTO".
Ο δέκτης ανιχνεύει αυτµατα τον τύπο
του ηχητικού σήµατος εισδου και
εκτελεί την κατάλληλη
αποκωδικοποίηση, εφσον χρειάζεται.
συνεχίζεται
27GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR05SND_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 28 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Ακρ-αση στερεοφωνικού ήχου σε
πολλά κανάλια (αποκωδικοποίηση
2 καναλιών)
Επιλογή ηχητικού
πεδίου
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να
προσδιορίζετε τον τύπο
αποκωδικοποίησης για τις πηγές ήχου 2
καναλιών. Ο δέκτης αυτς έχει τη
δυναττητα αναπαραγωγής ήχου 2
καναλιών σε 5 κανάλια µέσω Dolby Pro
Logic II ή σε 4 κανάλια µέσω Dolby Pro
Logic.
Μπορείτε να απολαύσετε ήχο surround
επιλέγοντας ένα απ τα
προγραµµατισµένα ηχητικά πεδία του
δέκτη. Φέρνουν το συναρπαστικ και
µεγαλειώδη ήχο µιας κινηµατογραφικής
αίθουσας ή µιας αίθουσας συναυλιών
στο σπίτι σας.
Πατήστε A.F.D. κατ’ επανάληψη µέχρι να
επιλέξετε αποκωδικοποίηση 2 καναλιών.
Επιλογή ηχητικού πεδίου για
κινηµατογραφικές ταινίες
Ο επιλεγµένος τύπος
αποκωδικοποίησης εµφανίζεται στην
οθνη.
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
Εκτελεί αποκωδικοποίηση Dolby Pro Logic. Ο
ήχος της πηγής που έχει εγγραφεί σε 2
κανάλια αποκωδικοποιείται σε 4.1 κανάλια.
Πατήστε MOVIE κατ’ επανάληψη για να
επιλέξετε το ηχητικ- πεδίο που θέλετε.
Το επιλεγµένο ηχητικ πεδίο
εµφανίζεται στην οθνη.
Ηχητικ- πεδίο
Οθ-νη
CINEMA STUDIO EX A DCS
C.ST.EX A
x PLII MV (PRO LOGIC II MOVIE)
CINEMA STUDIO EX B DCS
C.ST.EX B
Εκτελεί αποκωδικοποίηση Dolby Pro Logic II
Movie. Η ρύθµιση αυτή είναι ιδανική για
ταινίες µε κωδικοποίηση Dolby Surround.
Επιπλέον, µε τη λειτουργία αυτή είναι δυνατή
η αναπαραγωγή ήχου σε 5.1 κανάλια ταν
παρακολουθείτε παλιές ταινίες ή ταινίες στις
οποίες έχει προστεθεί εκ των υστέρων ήχος.
CINEMA STUDIO EX C DCS
C.ST.EX C
x PLII MS (PRO LOGIC II MUSIC)
Εκτελεί αποκωδικοποίηση Dolby Pro Logic II
Music. Η ρύθµιση αυτή είναι ιδανική για
τυπικές στερεοφωνικές πηγές, πως τα CD.
x MULTI ST. (MULTI STEREO)
Αναπαραγωγή των σηµάτων L/R 2 καναλιών
απ λα τα ηχεία.
Πληροφορίες για τον ήχο DCS
(Ψηφιακ-ς κινηµατογραφικ-ς ήχος)
Τα ηχητικά πεδία µε το σύµβολο DCS
χρησιµοποιούν την τεχνολογία DCS.
DCS ονοµάζεται η τεχνολογία ήχου
surround για τον οικιακ
κινηµατογράφο που αναπτύχθηκε απ
τη Sony. Ο ήχος DCS χρησιµοποιεί
τεχνολογία DSP (Ψηφιακή επεξεργασία
σήµατος) για να αναπλάσει τα
χαρακτηριστικά ήχου ενς πραγµατικού
κινηµατογραφικού στούντιο στο
Χλλυγουντ.
Κατά την αναπαραγωγή στο σπίτι, ο
ήχος DCS δηµιουργεί εντυπωσιακή
κινηµατογραφική ατµσφαιρα που
προσεγγίζει τον καλλιτεχνικ
συνδυασµ ήχου και εικνας, πως το
είχε οραµατιστεί ο σκηνοθέτης.
28GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR05SND_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 29 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A) DCS
Αναπαράγει τα χαρακτηριστικά ήχου του
στούντιο κινηµατογραφικών παραγωγών Cary
Grant Theater της Sony Pictures
Entertainment. Είναι µια λειτουργία ιδανική
για την παρακολούθηση σχεδν κάθε είδους
ταινιών.
x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B) DCS
x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C) DCS
Αναπαράγει τα χαρακτηριστικά ήχου του
στούντιο ενορχήστρωσης και ηχογράφησης
της Sony Pictures Entertainment. Αυτή η
λειτουργία είναι ιδανική για την
παρακολούθηση µιούζικαλ ή ταινιών µε
ορχηστρική µουσική στο σάουντρακ της
ταινίας.
Πληροφορίες για τις λειτουργίες
CINEMA STUDIO EX
Οι λειτουργίες CINEMA STUDIO EX είναι
κατάλληλες για την παρακολούθηση
DVD κινηµατογραφικών παραγωγών
(κτλ.), µε εφέ πολυκάναλου ήχου
surround. Μπορείτε να αναπαράγετε τα
χαρακτηριστικά ήχου του στούντιο
ηχογράφησης της Sony Pictures
Entertainment στο σπίτι σας.
Οι λειτουργίες CINEMA STUDIO EX
αποτελούνται απ τα παρακάτω τρία
προγράµµατα.
• Virtual Multi Dimension
∆ηµιουργεί την αίσθηση 5 συστοιχιών
εικονικών ηχείων απ ένα και µνο
ζευγάρι πραγµατικών ηχείων
surround.
• Screen Depth Matching
∆ηµιουργεί την εντύπωση τι ο ήχος
βγαίνει µέσα απ την οθνη, πως
στις κινηµατογραφικές αίθουσες.
• Cinema Studio Reverberation
Αναπαράγει το είδος της αντήχησης
που συναντάµε στις
κινηµατογραφικές αίθουσες.
Σηµειώσεις
• Τα εφέ που αναπαράγονται απ τα εικονικά
ηχεία µπορεί να προκαλέσουν αυξηµένο
θρυβο στο σήµα αναπαραγωγής.
• Κατά την ακραση µε ηχητικά πεδία που
χρησιµοποιούν τα εικονικά ηχεία, δεν θα
µπορείτε να ακούτε τον ήχο που προέρχεται
απευθείας απ τα ηχεία surround.
Επιλογή ηχητικού πεδίου για
µουσική
Πατήστε MUSIC κατ’ επανάληψη για να
επιλέξετε το ηχητικ- πεδίο που θέλετε.
Το επιλεγµένο ηχητικ πεδίο
εµφανίζεται στην οθνη.
Ηχητικ- πεδίο
Οθ-νη
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ
LIVE CONCERT
CONCERT
Ακρ-αση ήχου surround
Αναπαράγει τα χαρακτηριστικά ήχου του
στούντιο κινηµατογραφικών παραγωγών Kim
Novak Theater της Sony Pictures
Entertainment. Είναι µια λειτουργία ιδανική
για την παρακολούθηση ταινιών
επιστηµονικής φαντασίας και περιπέτειας µε
πολλά ηχητικά εφέ.
Οι λειτουργίες CINEMA STUDIO EX
ενσωµατώνουν ταυτχρονα και τα τρία
αυτά προγράµµατα.
x HALL
Αναπαράγει την ακουστική µιας αίθουσας
συναυλιών κλασικής µουσικής.
x JAZZ (JAZZ CLUB)
Αναπαράγει την ακουστική ενς κλαµπ
µουσικής τζαζ.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Αναπαράγει την ακουστική ενς συναυλιακού
χώρου ζωντανών παραστάσεων 300 θέσεων.
]ταν είναι συνδεδεµένα τα
ακουστικά
Μπορείτε να επιλέξετε µνο απ τα
παρακάτω ηχητικά πεδία.
x HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
Αναπαράγει τον ήχο σε 2 κανάλια
(στερεοφωνικς ήχος). Οι στερεοφωνικές
πηγές 2 καναλιών παρακάµπτουν εξ
ολοκλήρου την επεξεργασία ηχητικού πεδίου
και τα φορµά πολυκάναλου ήχου surround
υποβιβάζονται σε 2 κανάλια.
συνεχίζεται
29GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR05SND_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 30 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
x HP THEA (HEADPHONE THEATER)
DCS
Αισθάνεστε τι βρίσκεστε σε περιβάλλον
κινηµατογραφικής αίθουσας ενώ ακούτε µε
ένα ζευγάρι ακουστικά.
Σηµείωση
Αν συνδέσετε ένα ζευγάρι ακουστικά ενώ
βρίσκεται σε λειτουργία κάποιο ηχητικ
πεδίο, το σύστηµα µεταβαίνει αυτµατα στη
λειτουργία HEADPHONE 2CH εάν
χρησιµοποιείτε ηχητικ πεδίο που επιλέξατε
µε το κουµπί 2CH ή A.F.D., ή στη λειτουργία
HEADPHONE THEATER εάν χρησιµοποιείτε
κάποιο ηχητικ πεδίο που επιλέξατε µε το
κουµπί MOVIE ή MUSIC.
Για να απενεργοποιήσετε το εφέ ήχου
surround
Πατήστε 2CH για να επιλέξετε "2CH
ST." ή πατήστε A.F.D. κατ’ επανάληψη
µέχρι να επιλέξετε "A.F.D. AUTO".
Συµβουλές
• Ο δέκτης σάς επιτρέπει να εφαρµζετε το
τελευταίο επιλεγµένο ηχητικ πεδίο στην
ίδια πηγή ήχου κάθε φορά που την
επιλέγετε (Sound Field Link). Για
παράδειγµα, εάν επιλέξετε HALL για το
SA-CD/CD, µετά αλλάξετε πηγή και κατπιν
επιστρέψετε στο SA-CD/CD, το ηχητικ
πεδίο HALL θα εφαρµοστεί αυτµατα ξανά.
• Μπορείτε να δείτε ποιο είναι το φορµά
κωδικοποίησης του λογισµικού του DVD
κτλ. αναζητώντας το λογτυπο στη
συσκευασία.
–
: ∆ίσκοι Dolby Digital
–
: Προγράµµατα µε
κωδικοποίηση Dolby Surround
–
: Προγράµµατα µε κωδικοποίηση DTS
Digital Surround
Σηµείωση
Τα ηχητικά πεδία δεν είναι διαθέσιµα για τα
σήµατα µε συχντητα δειγµατοληψίας
µεγαλύτερη απ 48 kHz.
30GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR06ADV_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 31 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Σηµειώσεις
Προηγµένες προσαρµογές και
ρυθµίσεις
Αλλαγή επιλογής
πηγής ήχου για
ψηφιακές συσκευές
• Zταν λαµβάνεται σήµα µε συχντητα
δειγµατοληψίας µεγαλύτερη απ 48 kHz, ο
τνος και το ηχητικ πεδίο δεν είναι
διαθέσιµα.
• Ορισµένες επιλογές πηγής ήχου µπορεί να
εµφανίζονται γκρίζες στην οθνη, ανάλογα
µε τη συσκευή. Αυτ σηµαίνει τι η
επιλεγµένη συσκευή (είσοδος) δεν είναι
διαθέσιµη.
Προηγµένες προσαρµογές και ρυθµίσεις
— INPUT MODE
Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή
πηγής ήχου για συσκευές που έχουν
υποδοχές εισδου ψηφιακού ήχου.
1
2
Για να επιλέξετε τη συσκευή που
θέλετε, πατήστε το αντίστοιχο κουµπί.
Πατήστε INPUT MODE κατ’
επανάληψη για να επιλέξετε είσοδο
ήχου.
Η επιλεγµένη είσοδος ήχου
εµφανίζεται στην οθνη.
Επιλογές εισ-δου ήχου
• AUTO IN
∆ίνει προτεραιτητα στα ψηφιακά
σήµατα ταν υπάρχουν και ψηφιακές
και αναλογικές συνδέσεις. Αν δεν
υπάρχει ψηφιακ σήµα, επιλέγεται το
αναλογικ σήµα.
• COAX IN
Ορίζει τη θέση εισδου ψηφιακού
σήµατος ήχου στην υποδοχή εισδου
DIGITAL COAXIAL.
• OPT IN
Ορίζει τη θέση εισδου ψηφιακού
σήµατος ήχου στις υποδοχές εισδου
DIGITAL OPTICAL.
• ANALOG
Ορίζει τη θέση εισδου αναλογικού
σήµατος ήχου στις υποδοχές εισδου
AUDIO IN (L/R).
31GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR06ADV_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 32 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
x
Προσαρµογή των
ηχητικών πεδίων
Ρυθµίζοντας το µενού LEVEL, µπορείτε
να τροποποιήσετε τα ηχητικά πεδία
σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες ακουστικές
σας προτιµήσεις.
Σηµείωση για τα στοιχεία που εµφανίζονται
Τα στοιχεία ρύθµισης που µπορείτε να
προσαρµσετε σε κάθε µενού εξαρτώνται
απ το ηχητικ πεδίο. Ορισµένες παράµετροι
ρύθµισης ίσως εµφανίζονται γκρίζες στην
οθνη. Αυτ σηµαίνει τι η συγκεκριµένη
παράµετρος είναι είτε µη διαθέσιµη είτε
σταθερή και αµετάβλητη.
Ρύθµιση του µενού LEVEL
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση και
τη στάθµη κάθε ηχείου. Οι ρυθµίσεις
αυτές εφαρµζονται σε λα τα ηχητικά
πεδία εκτς απ την παράµετρο
στάθµης εφέ. Οι ρυθµίσεις της
παραµέτρου αυτής αποθηκεύονται
ξεχωριστά για κάθε ηχητικ πεδίο.
1
2
3
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή µιας
πηγής κωδικοποιηµένης µε εφέ
πολυκάναλου ήχου surround (DVD
κτλ.)
Πατήστε MAIN MENU κατ’ επανάληψη
µέχρι να επιλέξετε " LEVEL ".
Πατήστε
ή κατ’ επανάληψη µέχρι
να επιλέξετε την παράµετρο που
θέλετε να ρυθµίσετε.
Για λεπτοµέρειες, βλ."Παράµετροι
µενού LEVEL" παρακάτω.
4
Ενώ ακούτε τον ήχο, πατήστε + ή –
κατ’ επανάληψη µέχρι να επιλέξετε τη
ρύθµιση που θέλετε.
Η ρύθµιση εφαρµζεται αυτµατα.
5
Επαναλάβετε τα βήµατα 3 και 4 για να
ρυθµίσετε τις άλλες παραµέτρους.
Παράµετροι µενού LEVEL
Η αρχική ρύθµιση είναι
υπογραµµισµένη.
L
R
BAL. L/R XX
(Στάθµη µπροστινών ηχείων)
Αρχική ρύθµιση: BALANCE (0)
Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τη στάθµη µεταξύ
των αριστερών και δεξιών µπροστινών
ηχείων. Μπορείτε να επιλέξετε τιµές
ρύθµισης στην κλίµακα BAL. L (+1 έως +8),
BALANCE (0), BAL. R (+1 έως +8) σε 17
βήµατα.
x CTR XXX dB
(Στάθµη κεντρικού ηχείου)
x SUR.L. XXX dB
(Στάθµη (αριστερού) ηχείου surround)
x SUR.R. XXX dB
(Στάθµη (δεξιού) ηχείου surround)
x S.W. XXX dB
(Στάθµη subwoofer)
Αρχική ρύθµιση: 0 dB
Η κλίµακα ρύθµισης είναι απ –10 dB έως +10
dB µε βήµατα του 1 dB.
x
D.RANGE
COMP. XXX
(Συµπιεστής δυναµικής περιοχής)
Σας επιτρέπει να συµπιέσετε τη δυναµική
περιοχή του σάουντρακ. Αυτ µπορεί να
φανεί χρήσιµο ταν θέλετε να
παρακολουθήσετε µια ταινία σε πολύ χαµηλή
στάθµη ήχου αργά το βράδυ.
• OFF
Η δυναµική περιοχή δεν συµπιέζεται.
• STD
Η δυναµική περιοχή συµπιέζεται, πως έχει
οριστεί κατά την εγγραφή.
• MAX
Η δυναµική περιοχή συµπιέζεται στο
µέγιστο δυνατ βαθµ.
Συµβουλή
Ο συµπιεστής δυναµικής περιοχής σας
επιτρέπει να συµπιέσετε τη δυναµική περιοχή
του σάουντρακ µε βάση τις πληροφορίες που
περιλαµβάνονται στο σήµα Dolby Digital. Η
πρτυπη ρύθµιση είναι "STD", αλλά
ενεργοποιεί περιορισµένη συµπίεση.
Συνεπώς, συνιστούµε τη χρήση της επιλογής
"MAX". Με την επιλογή αυτή συµπιέζεται στο
µέγιστο βαθµ η δυναµική περιοχή και
µπορείτε να παρακολουθείτε ταινίες αργά το
βράδυ σε χαµηλή στάθµη. Αντίθετα µε τα
αναλογικά συστήµατα, οι στάθµες είναι
προκαθορισµένες και επιτυγχάνεται πολύ
φυσική συµπίεση.
32GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR06ADV_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 33 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Σηµείωση
Η συµπίεση δυναµικής περιοχής είναι δυνατή
µνο µε πηγές Dolby Digital.
x EFCT. XXX (Στάθµη εφέ)
Αρχική ρύθµιση: STD
Σας επιτρέπει να προσαρµζετε την
"παρουσία" του εφέ surround σε 3 επίπεδα –
ΜΙΝ (ελάχιστο εφέ), STD (στάνταρ εφέ) και
MAX (µέγιστο εφέ).
Ρύθµιση του τ-νου
Μπορείτε να ρυθµίσετε την τονική
ποιτητα (στάθµη χαµηλών, υψηλών
συχνοτήτων) των µπροστινών ηχείων
χρησιµοποιώντας το µενού TONE.
1
Σηµείωση
2
3
Επαναφορά των ηχητικών πεδίων
στις αρχικές τους ρυθµίσεις
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά του δέκτη
για αυτή τη λειτουργία.
1
2
Η ένδειξη "SF. CLR." εµφανίζεται
στην οθνη και λα τα ηχητικά πεδία
επανέρχονται στις αρχικές τους
ρυθµίσεις.
Πατήστε ή
κατ’ επανάληψη µέχρι
να επιλέξετε την παράµετρο που
θέλετε να ρυθµίσετε.
Για λεπτοµέρειες, βλ."Παράµετροι
µενού TONE" παρακάτω.
4
Πατήστε ?/1 για να απενεργοποιηθεί ο
δέκτης.
Ενώ κρατάτε πατηµένο το κουµπί 2CH,
πατήστε ?/1.
Πατήστε MAIN MENU κατ’ επανάληψη
µέχρι να επιλέξετε " TONE ".
Ενώ ακούτε τον ήχο, πατήστε + ή –
κατ’ επανάληψη µέχρι να επιλέξετε τη
ρύθµιση που θέλετε.
Η ρύθµιση εφαρµζεται αυτµατα.
5
Επαναλάβετε τα βήµατα 3 και 4 για να
ρυθµίσετε τις άλλες παραµέτρους.
Σηµείωση
Προηγµένες προσαρµογές και ρυθµίσεις
Η παράµετρος αυτή βρίσκει εφαρµογή µνο
ταν χρησιµοποιείτε κάποιο ηχητικ πεδίο
που έχετε επιλέξει µε το κουµπί MOVIE ή
MUSIC.
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή µιας
πηγής κωδικοποιηµένης µε εφέ
πολυκάναλου ήχου surround (DVD
κτλ.)
∆εν µπορείτε να ρυθµίσετε τον τνο ταν ο
δέκτης αποκωδικοποιεί σήµατα µε συχντητα
δειγµατοληψίας µεγαλύτερη απ 48 kHz.
Παράµετροι µενού TONE
x BASS XX dB
(Στάθµη χαµηλών συχνοτήτων
µπροστινών ηχείων)
x TREB. XX dB
(Στάθµη υψηλών συχνοτήτων
µπροστινών ηχείων)
Αρχική ρύθµιση: 0 dB
Η κλίµακα ρύθµισης είναι απ –6 dB έως +6 dB
µε βήµατα του 1 dB.
33GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR06ADV_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 34 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Προηγµένες
ρυθµίσεις
Χρήση του µενού CUSTOMIZE για
τη ρύθµιση του δέκτη
Μπορείτε να προσαρµσετε διάφορες
ρυθµίσεις του δέκτη χρησιµοποιώντας
το µενού CUSTOMIZE.
1
2
Πατήστε MAIN MENU κατ’ επανάληψη
µέχρι να επιλέξετε " CUSTOM ".
Πατήστε
ή κατ’ επανάληψη µέχρι
να επιλέξετε την παράµετρο που
θέλετε να ρυθµίσετε.
Για λεπτοµέρειες, βλ."Παράµετροι
µενού CUSTOMIZE" παρακάτω.
3
4
x DEC. XXXX
(Προτεραι-τητα αποκωδικοποίησης
ψηφιακού σήµατος εισ-δου)
Σας επιτρέπει να καθορίσετε τι η είσοδος
ήχου για το ψηφιακ σήµα θα γίνεται µέσω
των υποδοχών DIGITAL IN.
• AUTO
Αλλάζει αυτµατα την είσοδο ήχου
επιλέγοντας διαδοχικά DTS, Dolby Digital ή
PCM.
• PCM
Τα σήµατα PCM έχουν προτεραιτητα (για
να αποτραπούν οι διακοπές ταν αρχίζει η
αναπαραγωγή). Ακµα και στην περίπτωση
πρσθετων σηµάτων εισδου, ο ήχος
συνεχίζει να αναπαράγεται. Ωστσο, αυτς
ο δέκτης δεν µπορεί να αποκωδικοποιήσει
τα σήµατα DTS-CD ταν είναι επιλεγµένη η
ρύθµιση "DEC. PCM".
Σηµείωση
Η ρύθµιση εφαρµζεται αυτµατα.
Zταν έχετε επιλέξει τη ρύθµιση "DEC. AUTO"
και ο ήχος απ την είσοδο ψηφιακού ήχου (για
το CD κτλ.) διακπτεται ταν αρχίζει η
αναπαραγωγή, επιλέξτε "DEC. PCM".
Επαναλάβετε τα βήµατα 2 και 3 για να
ρυθµίσετε τις άλλες παραµέτρους.
x DUAL XXX
(Επιλογή γλώσσας ψηφιακής εκποµπής)
Πατήστε + ή – κατ’ επανάληψη µέχρι
να επιλέξετε τη ρύθµιση που θέλετε.
Παράµετροι µενού CUSTOMIZE
Οι αρχικές ρυθµίσεις είναι
υπογραµµισµένες.
x A.V.SYNC. X
(Συγχρονισµ-ς)
• Y (Ναι) (χρνος καθυστέρησης : 68 ms)
Η έξοδος ήχου καθυστερεί ώστε το κεν
χρνου µεταξύ της εξδου ήχου και της
µετάδοσης εικνας να ελαχιστοποιηθεί.
• N (Zχι) (χρνος καθυστέρησης : 0 ms)
∆εν υπάρχει καθυστέρηση στην έξοδο
ήχου.
Σηµειώσεις
• Η παράµετρος αυτή είναι χρήσιµη ταν
χρησιµοποιείτε µεγάλη οθνη LCD ή plasma
ή τηλεραση προβολής.
• Η παράµετρος αυτή βρίσκει εφαρµογή µνο
ταν χρησιµοποιείτε κάποιο ηχητικ πεδίο
που έχετε επιλέξει µε το κουµπί 2CH ή
A.F.D.
• Η παράµετρος αυτή δε βρίσκει εφαρµογή
ταν γίνεται λήψη σήµατος PCM 96 kHz ή
DTS 2048.
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που
θέλετε να ακούτε στη διάρκεια των ψηφιακών
εκποµπών. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη
µνο για πηγές Dolby Digital.
• M/S (Main/Sub)
Ο ήχος της κύριας γλώσσας (Main) θα
αναπαράγεται απ το αριστερ µπροστιν
ηχείο και ο ήχος της δευτερεύουσας
γλώσσας (Sub) θα αναπαράγεται απ το δεξί
µπροστιν ηχείο ταυτχρονα.
• M (Main)
Θα αναπαράγεται ο ήχος της κύριας
γλώσσας µνο.
• S (Sub)
Θα αναπαράγεται ο ήχος της
δευτερεύουσας γλώσσας µνο.
• M+S (Main + Sub)
Θα αναπαράγεται µιξαρισµένος ο ήχος της
κύριας και της δευτερεύουσας γλώσσας.
34GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR06ADV_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 35 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
x NAME IN
(Ορισµ-ς ονοµασίας αποθηκευµένων
σταθµών και σηµείων εισ-δου)
Σας επιτρέπει να ορίσετε την ονοµασία
αποθηκευµένων σταθµών και σηµείων
εισδου (συσκευών) που επιλέγετε µε τα
κουµπιά επιλογής πηγής. Για λεπτοµέρειες,
βλ. “Ορισµς ονοµασίας αποθηκευµένων
σταθµών και σηµείων εισδου” στη σελίδα 36.
Προηγµένες προσαρµογές και ρυθµίσεις
35GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR070TH_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 36 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Συµβουλές
• Μπορείτε να επιλέξετε το είδος του
χαρακτήρα ως εξής, αν πατήσετε + ή –
κατ’ επανάληψη.
Γράµµατα (κεφαλαία) t Αριθµοί t
Σύµβολα
• Για να καταχωρήσετε κεν διάστηµα,
πατήστε + ή – κατ’ επανάληψη ωστου
εµφανιστεί ένα κεν στην οθνη.
• Αν κάνατε λάθος, πατήστε < ή > κατ’
επανάληψη µέχρι να αναβοσβήσει ο
χαρακτήρας που θέλετε να αλλάξετε,
κατπιν πατήστε + ή – κατ’ επανάληψη
µέχρι να επιλέξετε τον σωστ
χαρακτήρα.
Άλλες λειτουργίες
Ορισµ-ς ονοµασίας
αποθηκευµένων
σταθµών και σηµείων
εισ-δου
Μπορείτε να καταχωρήσετε µία
ονοµασία, έως 8 χαρακτήρες, για τους
αποθηκευµένους σταθµούς και τις
πηγές εισδου που επιλέγετε µε τα
κουµπιά επιλογής πηγής, και η ονοµασία
αυτή µπορεί να εµφανίζεται στην οθνη
του δέκτη.
1
Για να ορίσετε δείκτη για
αποθηκευµένο σταθµΠατήστε FM ή AM µέχρι να επιλέξετε
τη ζώνη συχνοτήτων FM ή AM, µετά
συντονιστείτε στον αποθηκευµένο
σταθµ- για τον οποίο θέλετε να
ορίσετε ονοµασία δείκτη (σελίδα 22).
6
Πατήστε ENTER για να αποθηκεύσετε
την ονοµασία του δείκτη.
Σηµείωση (Μ-νο για τους κωδικούς περιοχής
CEL, CEK)
Zταν ορίζετε νοµα για κάποιον σταθµ RDS
και συντονίζεστε στο σταθµ, εµφανίζεται η
ονοµασία της υπηρεσίας προγράµµατος στη
θέση της ονοµασίας που καταχωρήσατε. (∆εν
µπορείτε να αλλάξετε την ονοµασία της
υπηρεσίας προγράµµατος. Η ονοµασία που
καταχωρήσατε θα αντικατασταθεί µε την
ονοµασία της υπηρεσίας προγράµµατος.)
Για να ορίσετε δείκτη για
συγκεκριµένη πηγή
Πατήστε το κουµπί επιλογής πηγής
µέχρι να επιλέξετε την είσοδο για την
οποία θέλετε να ορίσετε δείκτη.
2
3
4
Πατήστε MAIN MENU κατ’ επανάληψη
µέχρι να επιλέξετε " CUSTOM ".
Πατήστε
ή κατ’ επανάληψη µέχρι
να επιλέξετε "NAME IN".
Πατήστε ENTER.
Αναβοσβήνει ο δείκτης και µπορείτε
να επιλέξετε χαρακτήρα.
5
Χρησιµοποιήστε
ορίσετε δείκτη.
ή
και + ή – για να
Πατήστε + ή – κατ’ επανάληψη µέχρι
να επιλέξετε χαρακτήρα, κατπιν
πατήστε > για να µετακινήσετε το
δείκτη στην επµενη θέση.
36GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR070TH_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 37 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Χρήση του
χρονοδιακ-πτη ύπνου
Μπορείτε να ρυθµίσετε το δέκτη να
απενεργοποιείται αυτµατα
συγκεκριµένη ώρα. Χρησιµοποιήστε το
τηλεχειριστήριο για αυτήν τη
λειτουργία.
Πατήστε SLEEP ενώ είναι
ενεργοποιηµένος ο δέκτης.
Άλλες λειτουργίες
Κάθε φορά που πατάτε SLEEP, οι
ενδείξεις της οθνης αλλάζουν
διαδοχικά ως εξής:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t
0-30-00 t OFF
Zταν χρησιµοποιείτε το χρονοδιακπτη
ύπνου, ανάβει η ένδειξη "SLEEP" στην
οθνη.
Συµβουλή
Για να δείτε πσος χρνος αποµένει µέχρι
την απενεργοποίηση του δέκτη, πατήστε
SLEEP. Ο υπολειπµενος χρνος εµφανίζεται
στην οθνη. Αν πατήσετε SLEEP ξανά, ο
χρονοδιακπτης ύπνου θα απενεργοποιηθεί.
37GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR08REM_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 38 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Χειρισµ-ς µε το τηλεχειριστήριο RM-AAU002
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο RM-AAU002 για το
χειρισµ των συσκευών του
συστήµατος.
Πριν χρησιµοποιήσετε
το τηλεχειριστήριο
Τοποθέτηση µπαταριών στο
τηλεχειριστήριο
Τοποθετήστε στο τηλεχειριστήριο
µπαταρίες R6 (µεγέθους AA) µε τη σωστή
πολικτητα + και –, πως φαίνεται στη θήκη
των µπαταριών. Zταν χρησιµοποιείτε το
τηλεχειριστήριο, στρέψτε το προς τον
αισθητήρα
του δέκτη.
Περιγραφή των
κουµπιών του
τηλεχειριστηρίου
el
TV/VIDEO
SLEEP
ek
ej
eh
eg
ef
ed
TEST
TONE
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
TUNER MAIN MENU
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
*es
4
5
7
8
>10
-
0/10
CLEAR
TOP MENU/
GUIDE
e;
wl
wk
Σε κανονικές συνθήκες, οι µπαταρίες
διαρκούν περίπου 6 µήνες. Zταν δεν είναι
πλέον δυνατή η λειτουργία του
τηλεχειριστηρίου, αντικαταστήστε τις
µπαταρίες µε καινούργιες.
TV ?/1
?/1
MUSIC
DUAL MONO
ea
Συµβουλή
AV
?/1
F
G
wf
TV VOL
MASTER VOL
2
3
4
5
6
7
8
9
q;
qa
qs
qd
qf
g
ENTER
qg*
wj
wh
wg
FM MODE
MPX
6
AUDIO
D.TUNING
ANT
9
SUBTITLE
MEMORY SHIFT
JUMP
ENTER
D.SKIP
ANGLE
AV
MENU MUTING
1
f
RETURN/EXIT
DISPLAY
TV CH –
TV CH +
c STEP C
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
X
x
qh
qj
qk
ql
TV
Σηµειώσεις
• Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο σε σηµεία
µε εξαιρετικά µεγάλη θερµοκρασία ή
υγρασία.
• Μην χρησιµοποιείτε παλιές µπαταρίες µαζί
µε καινούργιες.
• Μην αφήνετε τον αισθητήρα του
τηλεχειριστηρίου εκτεθειµένο σε άµεση
ακτινοβολία ή σε συσκευές φωτισµού.
∆ιαφορετικά, µπορεί να υποστεί βλάβη.
• Αν δεν πρκειται να χρησιµοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο για µεγάλο χρονικ
διάστηµα, βγάλτε τις µπαταρίες για να
αποφύγετε βλάβη απ τυχν διαρροή του
υγρού των µπαταριών και διάβρωση.
wd
ws
w;
wa*
* Το κουµπί MASTER VOL +, το αριθµητικ
κουµπί 5 και το κουµπί H είναι κουµπιά
αφής. Χρησιµοποιείτε τα κουµπιά αφής για
δική σας ευκολία κατά τη χρήση του
τηλεχειριστήριου και άλλων συσκευών
ήχου/εικνας.
38GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR08REM_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 39 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τις
ρυθµίσεις κάθε κουµπιού.
Κουµπί
Χειρισµ-ς
Λειτουργία
∆έκτη
Επιλέγει τη
γλώσσα που
θέλετε κατά τις
ψηφιακές
εκποµπές.
A.F.D. ef ∆έκτη
Επιλέγει τη
λειτουργία
αποκωδικοποίησης
του ήχου.
DVD 3
∆έκτη
ANGLE
qs
DVD player
Επιλέγει τη γωνία
θέασης ή αλλάζει τις
γωνίες λήψης.
Για
παρακολούθηση
DVD.
ENTER qa
ANT 0
VCR/
∆ορυφορικ
δέκτη
Επιλέγει το σήµα
εξδου απ τον
πλο της κεραίας:
τηλεοπτικ σήµα ή
σήµα VCR.
TV/VCR/
∆ορυφορικ
δέκτη
AUDIO
9
DVD player/ Αλλάζει τον ήχο σε
∆ορυφορικ Multiplex, Bilingual
ή Multi channel TV
δέκτη
sound.
Πατήστε το µετά
την επιλογή
καναλιού, δίσκου
ή κοµµατιού µε τη
χρήση
αριθµητικών
κουµπιών, για να
καταχωρήσετε
την τιµή.
ENTER wl
∆έκτη/VCR/ Καταχωρεί την
DVD player/ επιλογή.
∆ορυφορικ
δέκτη/CD
player/MD
deck
FM MODE
9
∆έκτη
Επιλέγει
µονοφωνική ή
στερεοφωνική
λήψη FM.
JUMP qs
∆ορυφορικ
δέκτη
Χρησιµοποιείται
για την εναλλαγή
µεταξύ των
προηγούµενων
και των τρεχντων
καναλιών.
MAIN
MENU 5
∆έκτη
Επιλέγει το µενού
του δέκτη.
MASTER
VOL +/–
qg
∆έκτη/TV
Ρυθµίζει την
ένταση του δέκτη.
MEMORY
qa
∆έκτη
Αποθηκεύει τους
ραδιοφωνικούς
σταθµούς.
MOVIE 6
∆έκτη
Επιλέγει
προγραµµατισµέν
α ηχητικά πεδία
για ταινία.
MPX 9
VCR
Επιλέγει κύρια ή
δευτερεύουσα
γλώσσα.
Κουµπί
Χειρισµ-ς
AV
VCR/
Εµφανίζει το µενού.
MENU qd DVD player/
∆ορυφορικ
δέκτη
AV ?/1
1
CLEAR
ea
VCR/
CD player/
DVD player/
∆ορυφορικ
δέκτη/MD
deck
Ενεργοποιεί και
απενεργοποιεί τις
συσκευές ήχου και
εικνας.
DVD player/ Πατήστε το εάν
∆ορυφορικ κάνατε λάθος στο
δέκτη
πάτηµα ενς
αριθµητικού
κουµπιού ή για να
επιστρέψετε σε
συνεχή
αναπαραγωγή κτλ.
DISPLAY ∆έκτη/
qh
CD player/
VCR/
DVD player/
∆ορυφορικ
δέκτη/MD
deck
Επιλέγει τις
πληροφορίες που
εµφανίζονται στην
οθνη της
τηλερασης.
D.SKIP
qa
Παρακάµπτει
δίσκους (µνο για
πολλαπλά disc
changer).
CD player/
DVD player
D.TUNING ∆έκτη
0
Μπαίνει σε
λειτουργία άµεσου
συντονισµού.
Χειρισµ-ς µε το τηλεχειριστήριο RM-AAU002
Λειτουργία
DUAL
MONO 8
συνεχίζεται
39GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR08REM_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 40 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Κουµπί
Χειρισµ-ς
Λειτουργία
Κουµπί
Χειρισµ-ς
Λειτουργία
MUSIC 7
∆έκτη
Επιλέγει
προγραµµατισµέν
α ηχητικά πεδία
για µουσική.
SYSTEM
STANDBY
(Πατήστε
AV ?/1 1
και ?/1 2
ταυτχρον
α)
∆έκτη/
TV/VCR/
CD player/
DVD player/
∆ορυφορικ
δέκτη/MD
deck
Απενεργοποιεί το
δέκτη και άλλες
συσκευές ήχου/
εικνας της Sony.
∆έκτη
Αναπαράγει τνο
δοκιµής.
MUTING qf ∆έκτη
Κλείνει τον ήχο
(σίγαση) απ το
δέκτη.
PRESET
+/– qjwh
Επιλέγει τους
σταθµούς που
είναι
αποθηκευµένοι
στις θέσεις
µνήµης.
TEST
TONE ek
Επιλέγει τα
κανάλια που είναι
αποθηκευµένα
στις θέσεις
µνήµης.
TUNER eg
∆έκτη
TV/VCR/
∆ορυφορικ
δέκτη
RETURN/
EXIT wj
DVD player
Επιστρέφει στο
προηγούµενο
µενού ή εκτελεί
έξοδο απ το
µενού.
∆ορυφορικ
δέκτη
Εκτελεί έξοδο απ
το µενού.
SA-CD/CD
4
∆έκτη
Για ακραση
Super Audio CD ή
CD.
SHIFT qs
∆έκτη
Επιλέγει µια
σελίδα µνήµης για
την αποθήκευση
ραδιοφωνικών
σταθµών ή εκτελεί
συντονισµούς
στους
αποθηκευµένους
σταθµούς.
SLEEP el
SUBTITLE
0
∆έκτη
DVD player
Ενεργοποιεί το
χρονοδιακπτη
ύπνου και τη
χρονική διάρκεια
για την αυτµατη
απενεργοποίηση
του δέκτη.
Αλλάζει τους
υπτιτλους.
TOP MENU/ DVD player
GUIDE e;
Εµφανίζει τον
τίτλο του DVD.
∆ορυφορικ Εµφανίζει το
δέκτη
µενού.
∆έκτη
Για την ακραση
ραδιοφωνικών
προγραµµάτων.
TUNING +/– ∆έκτη
ql wf
Εκτελεί σάρωση
ραδιοφωνικών
σταθµών.
TV wd
TV
Για
παρακολούθηση
προγραµµάτων
τηλερασης.
TV CH +/–
qj wh
TV
Επιλέγει τα
αποθηκευµένα
τηλεοπτικά
κανάλια.
TV/VIDEO
el
TV
Επιλέγει το σήµα
εισδου:
τηλεραση ή
βίντεο.
TV VOL
+/– qg
TV
Ρυθµίζει την
ένταση της
τηλερασης.
TV ?/1 2
TV
Ενεργοποιεί ή
απενεργοποιεί την
τηλεραση.
VIDEO 1 ej ∆έκτη
Για
παρακολούθηση
βίντεο.
(Λειτουργία VTR 3)
VIDEO 2 eh ∆έκτη
Για
παρακολούθηση
βίντεο.
(Λειτουργία VTR 1)
40GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR08REM_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 41 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Κουµπί
Χειρισµ-ς
Λειτουργία
Κουµπί
Χειρισµ-ς
Λειτουργία
1-9 και
0/10 es
∆έκτη
Με SHIFT
αποθηκεύει
ραδιοφωνικ
σταθµ στη µνήµη
ή εκτελεί
συντονισµ στους
αποθηκευµένους
σταθµούς και µε
D.TUNING εκτελεί
άµεσο
συντονισµ.
m/M
wf ql
DVD player
Ψάχνει για
κοµµάτια µπροστά
ή πίσω.
VCR/
CD player/
MD deck/
Tape deck
Γυρίζει γρήγορα
µπροστά ή πίσω.
VCR/
Αρχίζει την
CD player/
αναπαραγωγή.
DVD player/
MD deck/
Tape deck
X ws
VCR/
CD player/
DVD player/
MD deck/
Tape deck
Κάνει παύση της
αναπαραγωγής ή
της εγγραφής.
(Επίσης, αρχίζει
την εγγραφή στις
συσκευές σε
αναµονή
εγγραφής.)
TV/
VCR/
∆ορυφορικ
δέκτη
Επιλέγει τους
αριθµούς των
καναλιών.
x w;
2CH ed
∆έκτη
Επιλέγει τη
λειτουργία 2CH
STEREO.
VCR/
Σταµατά την
αναπαραγωγή.
CD player/
DVD player/
MD deck/
Tape deck
O wj
DVD player
>10 ea
VCR/
CD player/
DVD player/
∆ορυφορικ
δέκτη/MD
deck
Επιλέγει τους
αριθµούς των
µουσικών
κοµµατιών πάνω
απ το 10.
Επιστρέφει στο
προηγούµενο
µενού ή εκτελεί
έξοδο απ το
µενού.
V/v wk
∆έκτη
Επιλέγει στοιχείο
µενού.
TV
Επιλέγει τον
τρπο
καταχώρησης
καναλιών, µε ένα
ή δύο ψηφία.
B/b wk
∆έκτη
Προσαρµζει ή
αλλάζει τη
ρύθµιση.
V/v/B/b wk
VCR/
∆ορυφορικ
δέκτη/
DVD player
Επιλέγει στοιχείο
µενού.
-/-- ea
?/1 2
∆έκτη
Ενεργοποιεί ή
απενεργοποιεί το
δέκτη.
c STEP
C
REPLAY
< /
ADVANCE
< wg qk
VCR/
DVD player
Επανάληψη
προηγούµενης
σκηνής ή γρήγορη
αναπαραγωγή της
τρέχουσας
σκηνής.
./>
wh qj
VCR/
CD player/
DVD player
Παρακάµπτει
κοµµάτια.
Χειρισµ-ς µε το τηλεχειριστήριο RM-AAU002
Επιλέγει τους
CD player/
DVD player/ αριθµούς των
MD deck
µουσικών
κοµµατιών.
Το 0/10 επιλέγει
το κοµµάτι 10.
H wa
συνεχίζεται
41GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR08REM_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 42 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Σηµειώσεις
• Ορισµένες λειτουργίες που περιγράφονται
στην εντητα αυτή µπορεί να µην είναι
διαθέσιµες, ανάλογα µε το µοντέλο.
• Η παραπάνω περιγραφή είναι µνο
ενδεικτική. Εποµένως, ανάλογα µε τη
συσκευή, ο χειρισµς µπορεί να µην είναι
δυνατς ή να γίνεται µε διαφορετικ τρπο.
• Zταν πατάτε τα κουµπιά επιλογής πηγής
(VIDEO 1, VIDEO 2 ή DVD), η επιλογή
εισδου της τηλερασης µπορεί να µην
πάρει την τιµή που θέλετε. Στην περίπτωση
αυτή, πατήστε το κουµπί TV/VIDEO για να
αλλάξετε την επιλογή εισδου της
τηλερασης.
• Για να ενεργοποιήσετε τα κουµπιά µε το
πορτοκαλί χρώµα, πατήστε TV και το κουµπί
που θέλετε ταυτχρονα.
.
Αλλαγή των
εργοστασιακών
ρυθµίσεων εν-ς
κουµπιού επιλογής
πηγής
Αν οι εργοστασιακές ρυθµίσεις των
κουµπιών επιλογής πηγής δεν
ταιριάζουν µε τις συσκευές του
συστήµατς σας, µπορείτε να τις
αλλάξετε. Για παράδειγµα, αν έχετε ένα
CD player αλλά δεν έχετε DVD player,
µπορείτε να αντιστοιχίσετε το κουµπί
DVD µε το CD player που έχετε.
1
2
Κρατήστε πατηµένο το κουµπί
επιλογής πηγής για το οποίο θέλετε να
αλλάξετε την πηγή εισ-δου (για
παράδειγµα, DVD).
Πατήστε το αντίστοιχο κουµπί για τη
συσκευή που θέλετε να αντιστοιχίσετε
µε το κουµπί επιλογής πηγής (για
παράδειγµα, 5 – CD player).
Τα ακλουθα κουµπιά έχουν οριστεί
για την επιλογή πηγής, ως εξής:
Για τη λειτουργία των
Πατήστε
VCR (κατάσταση λειτουργίας
VTR 3*)
1
VCR (κατάσταση λειτουργίας
VTR 2*)
2
DVD player ή
Συσκευή εγγραφής DVD
(κατάσταση λειτουργίας DVD
1)
3
Συσκευή εγγραφής DVD
(κατάσταση λειτουργίας DVD
3)
4
CD player
5
MD deck
6
Tape deck B
7
Ραδιοφωνικς δέκτης
(ο παρών δέκτης)
8
DSS (∆ορυφορικς ψηφιακς
δέκτης)
9
DCS (Ψηφιακς δέκτης CS)
0/10
BSD (Ψηφιακς δέκτης BS)
-/--
42GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR08REM_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 43 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
*Οισυσκευές βίντεο της Sony
λειτουργούν µε τη ρύθµιση VTR 2 ή 3.
Αυτές αντιστοιχούν σε 8mm και VHS
αντίστοιχα.
Τώρα µπορείτε να χρησιµοποιείτε το
κουµπί DVD για να ελέγχετε το CD
player.
Για να επαναφέρετε ένα κουµπί στην
εργοστασιακή του ρύθµιση
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.
Για να επαναφέρετε -λα τα κουµπιά
επιλογής πηγής στην εργοστασιακή
τους ρύθµιση
Χειρισµ-ς µε το τηλεχειριστήριο RM-AAU002
Πατήστε ?/1, TEST TONE και MASTER
VOL – ταυτχρονα.
43GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR09ADD_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 44 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Για την τοποθέτηση
Πρ-σθετες πληροφορίες
Προφυλάξεις
Για την ασφάλειά σας
Σε περίπτωση που κάποιο αντικείµενο ή υγρ
εισχωρήσει στο περίβληµα της συσκευής,
βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας του δέκτη
απ την πρίζα και απευθυνθείτε σε ειδικ
τεχνικ προσωπικ για έλεγχο προτού τον
θέσετε ξανά σε λειτουργία.
Για τις πηγές τροφοδοσίας
• Πριν θέσετε σε λειτουργία το δέκτη,
ελέγξτε αν η τάση λειτουργίας του είναι ίδια
µε την τάση του δικτύου παροχής στην
περιοχή σας. Η τάση λειτουργίας
αναγράφεται στην πινακίδα του
κατασκευαστή στην πίσω πλευρά του δέκτη.
• Ο δέκτης δεν αποσυνδέεται απ την πηγή
τροφοδοσίας εναλλασσµενου ρεύµατος
(δίκτυο) για σο διάστηµα παραµένει
συνδεδεµένος στην πρίζα, ακµη και ταν
είναι κλειστς και δεν λειτουργεί.
• Εάν δεν πρκειται να χρησιµοποιήσετε το
δέκτη για µεγάλο χρονικ διάστηµα,
αποσυνδέστε τον απ την πρίζα. Για να
αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας,
κρατήστε και τραβήξτε το βύσµα και χι το
καλώδιο.
• (Μνο για τους κωδικούς περιοχής U, CA)
Η µία λεπίδα του ρευµατολήπτη είναι
φαρδύτερη απ την άλλη για λγους
ασφαλείας, µε αποτέλεσµα η τοποθέτηση
του ρευµατολήπτη στην πρίζα του τοίχου να
µπορεί να γίνει µνο µε έναν τρπο. Εάν δεν
µπορέσετε να τοποθετήσετε τον
ρευµατολήπτη στην πρίζα του τοίχου,
απευθυνθείτε στον αντιπρσωπο.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να
αλλάζεται µνο σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο
επισκευών.
Για την ανάπτυξη θερµ-τητας
Ο δέκτης µπορεί να θερµανθεί αρκετά ταν
λειτουργεί αλλά αυτ δεν αποτελεί ένδειξη
µη φυσιολογικής λειτουργίας. Αν
χρησιµοποιείτε το δέκτη σε υψηλές εντάσεις
για παρατεταµένα χρονικά διαστήµατα, η
θερµοκρασία του περιβλήµατος στην επάνω
και κάτω πλευρά, αλλά και στο πλάι αυξάνεται
σηµαντικά. Για να µην καείτε, µην αγγίζετε το
περίβληµα.
• Τοποθετήστε το δέκτη σε χώρο µε επαρκή
εξαερισµ ώστε να αποτραπεί η άνοδος της
θερµοκρασίας και να επιµηκυνθεί η
διάρκεια ζωής του δέκτη.
• Μην τοποθετείτε το δέκτη κοντά σε πηγές
θερµτητας ή σε σηµείο άµεσα εκτεθειµένο
στην ηλιακή ακτινοβολία, σε υπερβολική
σκνη ή σε µηχανικούς κραδασµούς.
• Μην τοποθετείτε στην επάνω πλευρά του
δέκτη αντικείµενα που µπορεί να φράξουν
τις οπές εξαερισµού και να δηµιουργήσουν
πρβληµα στην οµαλή λειτουργία του.
• Να είστε προσεκτικοί ταν τοποθετείτε το
δέκτη ή τα ηχεία σε επιφάνειες που έχουν
υποστεί ειδική επεξεργασία (µε κερί, λάδι,
βερνίκι κτλ.) γιατί µπορεί να δηµιουργηθούν
κηλίδες ή να ξεθωριάσει το χρώµα.
Για τη λειτουργία
Πριν τη σύνδεση άλλων συσκευών, πρέπει να
απενεργοποιείτε το δέκτη και να τον βγάζετε
απ την πρίζα.
Αν παρατηρήσετε µη φυσιολογικά
χρώµατα σε µια τηλε-ραση που βρίσκεται
κοντά
Τα µπροστινά και κεντρικά ηχεία, καθώς και
το subwoofer, έχουν µαγνητική θωράκιση
ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτησή τους
κοντά σε µια τηλεραση. Ωστσο, σε
ορισµένους τύπους τηλεοράσεων µπορεί να
παρατηρηθούν ανωµαλίες στην απδοση
των χρωµάτων. Επειδή τα ηχεία surround
δεν έχουν µαγνητική θωράκιση, σας
συµβουλεύουµε να τα τοποθετήσετε σε
µεγαλύτερη απσταση απ την τηλεραση
(σελίδα 11).
Αν διαπιστώσετε ανωµαλίες στην απ-δοση
των χρωµάτων...
Κλείστε την τηλεραση και ανοίξτε την ξανά
µετά απ 15 έως 30 λεπτά.
Αν διαπιστώσετε ξανά ανωµαλίες στην
απ-δοση των χρωµάτων...
Τοποθετήστε τα ηχεία µακριά απ την
τηλεραση.
Αν ακουστεί ένα δυσάρεστο "στρίγγλισµα"
Αλλάξτε τη θέση των ηχείων ή χαµηλώστε
την ένταση του δέκτη.
44GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR09ADD_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 45 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Για τον καθαρισµΚαθαρίστε το περίβληµα, τον µπροστιν
πίνακα και τα κουµπιά µε ένα µαλακ πανί,
ελαφρά νοτισµένο µε ήπιο διάλυµα
απορρυπαντικού. Μη χρησιµοποιείτε
σφουγγάρι µε τραχιά επιφάνεια, σκνες
καθαρισµού ή διαλύτες, πως οινπνευµα ή
βενζίνη.
Για οποιοδήποτε πρβληµα ή ερώτηση που
έχετε σχετικά µε το δέκτη, απευθυνθείτε
στον πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο
αντιπρσωπο Sony.
Αντιµετώπιση
προβληµάτων
Αν συναντήσετε κάποιο απ τα
παρακάτω προβλήµατα στη λειτουργία
του δέκτη, χρησιµοποιήστε τον οδηγ
αυτ για να το επιλύσετε.
∆εν ακούγεται ήχος απ- συγκεκριµένη πηγή.
• Βεβαιωθείτε τι η συσκευή είναι σωστά
συνδεδεµένη στις κατάλληλες υποδοχές
εισδου ήχου.
• Βεβαιωθείτε τι τα καλώδια σύνδεσης
είναι σωστά συνδεδεµένα και στο δέκτη
και στη συσκευή.
• Βεβαιωθείτε τι έχετε επιλέξει τη σωστή
συσκευή στο δέκτη.
Πρ-σθετες πληροφορίες
∆εν ακούγεται ήχος ή ο ήχος είναι πολύ
αδύναµος ανεξάρτητα απ- την επιλεγµένη
πηγή.
• Βεβαιωθείτε τι έχετε συνδέσει σωστά τα
ηχεία και τις συσκευές.
• Βεβαιωθείτε τι έχετε ενεργοποιήσει το
δέκτη και λες τις συσκευές.
• Βεβαιωθείτε τι έχετε επιλέξει τη σωστή
συσκευή στο δέκτη.
• Βεβαιωθείτε τι το MASTER VOLUME –/+
του δέκτη δεν έχει οριστεί στη θέση "VOL
MIN".
• Βεβαιωθείτε τι δεν είναι συνδεδεµένα
τα ακουστικά.
• Πατήστε MUTING στο τηλεχειριστήριο για
να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης του
ήχου.
∆εν ακούγεται ήχος απ- ένα απ- τα
µπροστινά ηχεία.
• Συνδέστε τα ακουστικά σας στην
υποδοχή PHONES για να βεβαιωθείτε τι
φτάνει ήχος στα ακουστικά. Αν φτάνει
µνο ένα κανάλι ήχου στα ακουστικά,
ττε υπάρχει περίπτωση η συσκευή να
µην είναι καλά συνδεδεµένη στο δέκτη.
Βεβαιωθείτε τι τα καλώδια είναι σωστά
συνδεδεµένα και στο δέκτη και στη
συσκευή. Αν φτάνουν και τα δύο κανάλια
ήχου στα ακουστικά, ττε υπάρχει
περίπτωση τα µπροστινά ηχεία να µην
είναι σωστά συνδεδεµένα στο δέκτη.
Ελέγξτε τη σύνδεση του µπροστινού
ηχείου που δεν παράγει καθλου ήχο.
συνεχίζεται
45GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR09ADD_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 46 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
∆εν ακούγεται ήχος απ- αναλογικές πηγές
ήχου δύο καναλιών.
• Βεβαιωθείτε τι το INPUT MODE δεν έχει
οριστεί στη θέση "COAX IN" ή "OPT IN"
(σελίδα 31).
∆εν αναπαράγεται ήχος απ- ψηφιακές πηγές
(απ- την υποδοχή εισ-δου ήχου COAXIAL ή
OPTICAL).
• Βεβαιωθείτε τι το INPUT MODE δεν έχει
οριστεί στη θέση "ANALOG" (σελίδα 31).
Βεβαιωθείτε τι το INPUT MODE δεν έχει
οριστεί στη θέση "COAX IN" για τις πηγές
απ την υποδοχή εισδου OPTICAL ή στη
θέση "OPT IN" για τις πηγές απ την
υποδοχή εισδου COAXIAL.
Τα αριστερά και τα δεξιά κανάλια ήχου δεν
είναι ισοσταθµισµένα ή είναι ανεστραµµένα.
• Βεβαιωθείτε τι τα ηχεία και οι συσκευές
έχουν συνδεθεί σωστά.
• Ρυθµίστε τις παραµέτρους ισοστάθµισης
στο µενού LEVEL.
Ακούγεται έντονο βουητ- ή θ-ρυβος.
• Βεβαιωθείτε τι τα ηχεία και οι συσκευές
έχουν συνδεθεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε τι τα καλώδια σύνδεσης
βρίσκονται µακριά απ µετασχηµατιστή ή
µοτέρ και σε απσταση τουλάχιστον 3
µέτρων απ τηλεραση ή λαµπτήρες
φθορισµού.
• Μετακινήστε την τηλεραση µακριά απ
συσκευές ήχου.
• Οι υποδοχές σύνδεσης και τα βύσµατα
είναι βρώµικα. Σκουπίστε τα µε ένα πανί
ελαφρά νοτισµένο µε οινπνευµα.
∆εν ακούγεται ήχος απ- τα κεντρικά ηχεία ή/
και τα ηχεία surround ή ο ήχος είναι πολύ
αδύναµος.
• Επιλέξτε µια λειτουργία CINEMA STUDIO
EX (σελίδα 29).
• Ρυθµίστε τη στάθµη των ηχείων
(σελίδα 17).
∆εν ακούγεται ήχος απ- το subwoofer.
• Βεβαιωθείτε τι το subwoofer είναι
συνδεδεµένο σωστά.
∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του εφέ
surround.
• Βεβαιωθείτε τι είναι ενεργοποιηµένη η
λειτουργία ηχητικού πεδίου (πατήστε
MOVIE ή MUSIC).
• Τα ηχητικά πεδία δεν είναι διαθέσιµα για
τα σήµατα µε συχντητα δειγµατοληψίας
µεγαλύτερη απ 48 kHz.
Η λήψη FM δεν είναι καλή.
• Χρησιµοποιήστε ένα οµοαξονικ καλώδιο
75 ohm (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε
το δέκτη σε µια εξωτερική κεραία FM,
πως δείχνει η παρακάτω εικνα. Αν
συνδέσετε το δέκτη σε εξωτερική κεραία,
πρέπει να τη γειώσετε για προστασία απ
τους κεραυνούς. Για να αποφευχθεί ο
κίνδυνος έκρηξης, µη συνδέσετε το
καλώδιο γείωσης µε αγωγ αερίου.
Εξωτερική κεραία FM
∆έκτης
ANTENNA
AM
Καλώδιο
γείωσης
(δεν
παρέχεται)
Επαφή µε έδαφος
∆εν είναι δυνατ-ς ο συντονισµ-ς
ραδιοφωνικών σταθµών.
• Ελέγξτε τις κεραίες για να βεβαιωθείτε
τι έχουν συνδεθεί σωστά. Ρυθµίστε τις
κεραίες και συνδέστε µια εξωτερική
κεραία, εάν είναι απαραίτητο.
• Η ισχύς του σήµατος των σταθµών είναι
πολύ χαµηλή (ταν χρησιµοποιείται ο
αυτµατος συντονισµς).
Χρησιµοποιήστε άµεσο συντονισµ.
• Βεβαιωθείτε τι έχετε ορίσει σωστά το
διάστηµα συντονισµού (ταν
συντονίζεστε σε σταθµούς ΑΜ µε άµεσο
συντονισµ).
• ∆εν υπάρχουν αποθηκευµένοι σταθµοί ή
οι αποθηκευµένοι σταθµοί έχουν
διαγραφεί (κατά το συντονισµ µε
σάρωση των αποθηκευµένων σταθµών).
Αποθηκεύστε τους σταθµούς (σελίδα 22).
• Πατήστε DISPLAY κατ’ επανάληψη για να
εµφανιστεί η συχντητα στην οθνη.
46GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR09ADD_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 47 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Το RDS δεν λειτουργεί.*
• Βεβαιωθείτε τι είστε συντονισµένοι σε
ένα σταθµ FM RDS.
• Επιλέξτε ένα σταθµ FM µε ισχυρτερο
σήµα.
Οι πληροφορίες RDS που θέλετε δεν
εµφανίζονται.*
• Επικοινωνήστε µε το ραδιοφωνικ
σταθµ για να µάθετε εάν παρέχουν τη
συγκεκριµένη υπηρεσία. Εάν ναι, ττε
ίσως η υπηρεσία να µην είναι διαθέσιµη
προσωρινά.
* Μνο για τους κωδικούς περιοχής CEL,
CEK.
Τηλεχειριστήριο
Αν δεν καταφέρετε να επιλύσετε το
πρ-βληµα µε τη βοήθεια αυτού του
οδηγού
Αν διαγράψετε το περιεχµενο της
µνήµης του δέκτη, ίσως λυθεί το
πρβληµα (σελίδα 14). Ωστσο,
επισηµαίνουµε τι λες οι
αποθηκευµένες ρυθµίσεις θα
επανέλθουν στις αρχικές τιµές τους που
έχουν οριστεί απ το εργοστάσιο και θα
πρέπει να τις ρυθµίσετε ξανά.
Αν το πρ-βληµα παραµένει
Απευθυνθείτε στον πλησιέστερο
αντιπρσωπο Sony.
Εν-τητες για τη διαγραφή του
περιεχοµένου της µνήµης του δέκτη
Για να διαγράψετε
Βλέπε
Zλες τις αποθηκευµένες
ρυθµίσεις
σελίδα 14
Προσαρµοσµένα ηχητικά πεδία
σελίδα 33
Πρ-σθετες πληροφορίες
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο στον
αισθητήρα
του δέκτη.
• Αποµακρύνετε τυχν εµπδια µεταξύ του
τηλεχειριστηρίου και του δέκτη.
• Αντικαταστήστε λες τις µπαταρίες του
τηλεχειριστηρίου µε καινούργιες, εάν
έχουν εξασθενήσει.
• Βεβαιωθείτε τι έχετε επιλέξει τη σωστή
είσοδο στο τηλεχειριστήριο.
• Για να ενεργοποιήσετε τα κουµπιά µε το
πορτοκαλί χρώµα, πατήστε TV και το
κουµπί που θέλετε ταυτχρονα.
• Πριν χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά V/v/B/b
για το χειρισµ του δέκτη, πατήστε MAIN
MENU. Για το χειρισµ άλλων συσκευών,
πατήστε TOP MENU/GUIDE ή AV MENU
αφού πατήσετε πρώτα το κουµπί
επιλογής πηγής.
PROTECT
Μη φυσιολογικ ρεύµα διοχετεύεται απ
τα ηχεία. Ο δέκτης θα κλείσει αυτµατα
µετά απ µερικά δευτερλεπτα. Ελέγξτε τη
σύνδεση των ηχείων και ενεργοποιήστε το
δέκτη ξανά. Αν το πρβληµα παραµένει,
απευθυνθείτε στον πλησιέστερο
αντιπρσωπο Sony.
Μηνύµατα σφάλµατος
Σε περίπτωση προβλήµατος, στην
οθνη εµφανίζεται ένα µήνυµα
σφάλµατος. Μπορείτε να ελέγξετε την
κατάσταση λειτουργίας του δέκτη µε
βάση το µήνυµα. Ανατρέξτε στον πίνακα
που ακολουθεί για να επιλύσετε το
πρβληµα.
DEC. EROR
Εµφανίζεται ταν το σήµα που δεν µπορεί
να αποκωδικοποιήσει ο δέκτης (πχ. DTSCD) λαµβάνεται ταν το "DEC. XXXX" έχει
οριστεί στη θέση "DEC. PCM". Ορίστε το
στη θέση "DEC. AUTO".
47GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR09ADD_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 48 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Ενισχυτής
Ισχύς εξδου1)
Μνο για τον κωδικ περιοχής U
(6 ohms 1 kHz, THD 10%)
100 W/ch
FRONT2):
CENTER2):
100 W
100 W/ch
SURR2):
(6 ohms 100 Hz, THD 10%)
SUB WOOFER2):
100 W
Μνο για τον κωδικ περιοχής CA
(6 ohms 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT2):
60 W/ch
60 W
CENTER2):
SURR2):
60 W/ch
(6 ohms 100 Hz, THD 0,7%)
60 W
SUB WOOFER2):
(6 ohms 1 kHz, THD 10%)
FRONT2):
100 W/ch
100 W
CENTER2):
SURR2):
100 W/ch
(6 ohms 100 Hz, THD 10%)
100 W
SUB WOOFER2):
Μνο για τους κωδικούς περιοχής MX, SP,
E51, CEL, CEK
(6 ohms 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT2):
50 W/ch
50 W
CENTER2):
SURR2):
50 W/ch
(6 ohms 100 Hz, THD 0,7%)
50 W
SUB WOOFER2):
(6 ohms 1 kHz, THD 10%)
FRONT2):
85 W/ch
85 W
CENTER2):
SURR2):
85 W/ch
(6 ohms 100 Hz, THD 10%)
85 W
SUB WOOFER2):
Μνο για τον κωδικ περιοχής AU
(6 ohms 120 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
40 W/ch
FRONT2):
CENTER2):
40 W
SURR2):
40 W/ch
(6 ohms 100 Hz, THD 0,09%)
SUB WOOFER2):
40 W
(6 ohms 1 kHz, THD 0,7%)
50 W/ch
FRONT2):
CENTER2):
50 W
SURR2):
50 W/ch
(6 ohms 100 Hz, THD 0,7%)
SUB WOOFER2):
50 W
(6 ohms 1 kHz, THD 10%)
FRONT2):
85 W/ch
CENTER2):
85 W
85 W/ch
SURR2):
(6 ohms 100 Hz, THD 10%)
SUB WOOFER2):
85 W
1) Η µέτρηση γίνεται υπ τις ακλουθες
συνθήκες:
Κωδικ-ς περιοχής
Απαιτήσεις ισχύος
U, CA
120 V AC, 60 Hz
CEL, CEK, SP
230 V AC, 50 Hz
AU, E51
240 V AC, 50 Hz
MX
127 V AC, 60 Hz
2) Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις ηχητικού πεδίου
και την πηγή, µπορεί να µην αναπαράγεται
ήχος.
Είσοδοι (Αναλογικές)
SA-CD/CD, DVD,
VIDEO 1, 2
Ευαισθησία: 800 mV
Σύνθετη αντίσταση:
50 k ohms
Είσοδοι (Ψηφιακές)
DVD (Οµοαξονική)
Ευαισθησία: –
Σύνθετη αντίσταση:
75 ohms
SA-CD/CD (Οπτική)
Ευαισθησία: –
Σύνθετη αντίσταση: –
Έξοδοι (Αναλογικές)
SUB WOOFER
Τάση: 2 V
Σύνθετη αντίσταση: 1
k ohm
Κλίµακα συχνοτήτων αναπαραγωγής:
28 – 20.000 Hz
Τνος
Στάθµες ρύθµισης
κέρδους
±6 dB, µε βήµα του 1
dB
Ραδιοφωνικ-ς δέκτης FM
Κλίµακα συντονισµού
Κεραία
Πλοι κεραίας
Ενδιάµεση συχντητα
87,5 - 108,0 MHz
Γραµµική κεραία FM
75 ohms, ασύµµετροι
10,7 MHz
48GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR09ADD_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 49 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Ραδιοφωνικ-ς δέκτης AM
Κλίµακα συντονισµού
Μνο για τους κωδικούς περιοχής U, CA
Με διαβάθµιση συντονισµού 10-kHz:
530 – 1.710 kHz3)
Με διαβάθµιση συντονισµού 9-kHz:
531 – 1.710 kHz3)
Για κωδικούς περιοχής CEL, CEK, AU, SP
Με διαβάθµιση συντονισµού 9-kHz:
531 – 1.602 kHz
Για τον κωδικ περιοχής E51
Με διαβάθµιση συντονισµού 10-kHz:
530 – 1.610 kHz3)
Με διαβάθµιση συντονισµού 9-kHz:
531 – 1.602 kHz3)
Μνο για τον κωδικ περιοχής MX
Με διαβάθµιση συντονισµού 10-kHz:
530 – 1.610 kHz
Κεραία
Κεραία πλαισίου
Ενδιάµεση συχντητα 450 kHz
Γενικά
Απαιτήσεις ισχύος
Κωδικ-ς περιοχής
Απαιτήσεις ισχύος
U, CA
120 V AC, 60 Hz
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
AU
240 V AC, 50 Hz
E51
120/220/240 V AC,
50/60 Hz
SP
220 - 230 V AC,
50/60 Hz
MX
127 V AC, 60 Hz
Ηχεία
Μ-νο για τους κωδικούς περιοχής CEL,
CEK
Μπροστινά ηχεία (SS-MSP67LE/
SS-MSP67RE)
Κεντρικ- ηχείο (SS-CNP87)
Ηχεία surround (SS-MSP67SLE/
SS-MSP67SRE)
Μπροστινά/κεντρικά ηχεία Πλήρους
φάσµατος, µε
µαγνητική θωράκιση
Ηχεία surround
Πλήρους φάσµατος
Μονάδες ηχείων
80 mm τύπου κώνου
Τύπος καµπίνας
Bass reflex
(ανάκλασης χαµηλών)
Ονοµαστική αντίσταση
6 ohms
∆ιάσταση (π/υ/β) (περίπου)
Μπροστινά ηχεία/ηχεία surround
120 × 122 × 100 mm
Κεντρικ ηχείο
225 × 102 × 126 mm
Μάζα (περίπου)
Μπροστινά ηχεία
0,8 kg
Κεντρικ ηχείο
1,0 kg
Ηχείο surround
0,6 kg
Πρ-σθετες πληροφορίες
3) Μπορείτε να αλλάξετε τη διαβάθµιση
συντονισµού ΑΜ σε 9 kHz ή 10 kHz. Μετά το
συντονισµ σε κάποιον σταθµ ΑΜ,
απενεργοποιήστε το δέκτη. Πατήστε και
κρατήστε πατηµένο το PRESET TUNING +
ή το TUNING +, κατπιν πατήστε ?/1. Zλοι
οι αποθηκευµένοι σταθµοί θα διαγραφούν
αν αλλάξετε διαβάθµιση συντονισµού. Για
να επιλέξετε ξανά τη διαβάθµιση
συντονισµού 10 kHz (ή 9 kHz), επαναλάβετε
τη διαδικασία.
Κατανάλωση ενέργειας (σε κατάσταση
αναµονής)
0,2 W
∆ιαστάσεις (π/υ/β) (περίπου)
430 × 145 × 301,5 mm
συµπεριλαµβανοµένω
ν των µερών που
εξέχουν και των
χειριστηρίων
Μάζα (περίπου)
6,5 kg
Κατανάλωση ενέργειας
Κωδικ-ς περιοχής
Κατανάλωση
ενέργειας
U, SP, E51, AU, CEL,
CEK, MX
160 W
CA
220 VA
συνεχίζεται
49GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR09ADD_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 50 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Για άλλους κωδικούς περιοχής
Μπροστινά ηχεία (SS-MSP67L/
SS-MSP67R)
Κεντρικ- ηχείο (SS-CNP67)
Ηχεία surround (SS-MSP67SL/
SS-MSP67SR)
Μπροστινά/κεντρικά ηχεία Πλήρους
φάσµατος, µε
µαγνητική θωράκιση
Ηχεία surround
Πλήρους φάσµατος
Μονάδες ηχείων
70 mm τύπου κώνου
Τύπος καµπίνας
Κλειστού τύπου
Ονοµαστική αντίσταση
6 ohms
∆ιάσταση (π/υ/β) (περίπου)
Μπροστινά ηχεία/ηχεία surround
91 × 96 × 102 mm
Κεντρικ ηχείο
155 × 96,2 × 102 mm
Μάζα (περίπου)
Μπροστιν ηχείο
0,65 kg
Κεντρικ ηχείο
0,75 kg
Ηχείο surround
0,6 kg
Παρεχ-µενα εξαρτήµατα
Γραµµική κεραία FM (1)
Κεραία πλαισίου ΑΜ (1)
Καλώδιο σύνδεσης ηχείων, µακρύ (2)
Καλώδιο σύνδεσης ηχείων, κοντ (3)
Οµοαξονικ ψηφιακ καλώδιο (1)
Πέλµατα (ηχείων) (20)
Πέλµατα (subwoofer) (4)
Ασύρµατο τηλεχειριστήριο (1)
Μπαταρίες R6 (µέγεθος AA) (2)
Ηχεία
• Μπροστινά ηχεία (2)
• Κεντρικ ηχείο (1)
• Ηχεία surround (2)
• Sub woofer (1)
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τον κωδικ
περιοχής της συσκευής που
χρησιµοποιείτε, ανατρέξτε στη σελίδα 3.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σχεδίαση
µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Sub woofer
SS-WMSP67E (Για κωδικούς περιοχής
CEL, CEK)
Σύστηµα ηχείων
Μονάδα ηχείων
Τύπος καµπίνας
Μαγνητική θωράκιση
160 mm τύπου κώνου
Bass reflex
(ανάκλασης χαµηλών)
∆ιαστάσεις (π/υ/β) (περίπου)
200 × 380 × 334,3 mm
µαζί µε τον µπροστιν
πίνακα
Μάζα (περίπου)
6,0 kg
SS-WMSP67 (Για άλλον κωδικ- περιοχής)
Σύστηµα ηχείων
Μονάδα ηχείων
Τύπος καµπίνας
Μαγνητική θωράκιση
200 mm τύπου κώνου
Bass reflex
(ανάκλασης χαµηλών)
∆ιαστάσεις (π/υ/β) (περίπου)
270 × 325 × 333 mm
µαζί µε τον µπροστιν
πίνακα
Μάζα (περίπου)
6,0 kg
50GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
efƒË'edƒÍ'efƒÊ'ecƒ¿'e1 ƒ¿'e1ƒÏ'f1ƒÔ'f7ƒÃ'e5'e9ƒÍ'efƒÒ'f5[D:\Sony
SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR09ADD_HT-DDW670-U.fm]
masterpage:Right-3
(3 column)
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 51 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Κατάλογος µε τις θέσεις των κουµπιών και
σχετικές σελίδες
Πώς να χρησιµοποιήσετε αυτή τη σελίδα
Αριθµ-ς απεικ-νισης
r
Χρησιµοποιήστε αυτή τη σελίδα για να βρείτε
DISPLAY 2 (24, 25, 46)
τη θέση των κουµπιών που αναφέρονται στο
R
R
κείµενο.
]νοµα κουµπιού/µέρους Σχετική σελίδα
Κυρίως µονάδα
I-O
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
A-H
2 3
1
wh
wgwf
wd
INPUT MODE qd (31)
IR (δέκτης) 4 (38, 47)
MAIN MENU 6 (15, 32, 33,
36)
MASTER VOLUME –/+ qs
(14, 17, 19, 45)
MEMORY wf (21)
MOVIE 0 (28, 30, 46)
MUSIC qa (29, 46)
PHONES (υποδοχή) wh (19,
45)
PRESET TUNING –/+ ws (22)
SA-CD/CD qk (19)
TUNING –/+ wd (20)
VIDEO 1 wa (19)
VIDEO 2 w; (19)
ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ
2CH 8 (27, 30, 33)
?/1 (λειτουργία) 1 (14, 21,
33)
</> qf (15, 32, 33, 36)
+/– qg (15, 32, 33, 36)
4
ws
5
6
wa w; ql qk qj qh qg
7
8 9 q; qa
qf
qd
Πρ-σθετες πληροφορίες
A.F.D. 9 (27, 28, 30)
AM qh (19, 20, 36)
DIMMER 3 (25)
DISPLAY 2 (24, 25, 46)
Οθνη 5 (24, 25)
DVD ql (19)
ENTER 7 (14, 36)
FM qj (19, 20, 36)
FM MODE wg (20)
P-Z
qs
51GR
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
lename[D:\Sony SEM\J9050141_2587107611DDW670_GR\2587107611\GR01COV_HTDDW670-UIX.fm]
masterpage:Left
GR01COV_HT-DDW670-U.book Page 52 Monday, February 28, 2005 8:33 AM
Ευρετήριο
D
M
Dual Mono 34
Mενού CUSTOMIZE 34
Mενού LEVEL 32
Mενού SET UP 15
Mενού TONE 33
R
RDS 23
Ά
O
Ονοµασία 36
Άµεσος συντονισµς 20
A
Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθµών στις
θέσεις µνήµης
διαδικασία 22
Αποθηκευµένοι σταθµοί
διαδικασία συντονισµού 22
Αλλαγή
των ενδείξεων 25
Αυτµατος συντονισµς 20
∆
∆ιαγραφή του περιεχοµένου της µνήµης
του δέκτη 14
E
Επιλογή
πηγής 19
ηχητικού πεδίου 28–30
Εγκατάσταση των ηχείων 13
Ευρετήριο. Ανατρέξτε στην εντητα
Ονοµασία
H
Ηχεία
εγκατάσταση 13
ρύθµιση έντασης και στάθµης των
ηχείων 17
σύνδεση 11
τοποθέτηση 11
Ηχητικ πεδίο
προγραµµατισµένο 28–30
προσαρµογή 32
επαναφορά στις αρχικές ρυθµίσεις 33
επιλογή 28–30
Π
Παρεχµενα εξαρτήµατα 50
P
Ρύθµιση
παραµέτρων CUSTOMIZE 34
παραµέτρων LEVEL 32
παραµέτρων SET UP 15
παραµέτρων TONE 33
έντασης και στάθµης των ηχείων 17
Σ
Συντονισµς
για την αποθήκευση ραδιοφωνικών
σταθµών στις θέσεις µνήµης 22
αυτµατος 20
άµεσος 20
T
Test tone 17
Τοποθέτηση ετικέτας. Ανατρέξτε στην
εντητα Ονοµασία
Χ
Χρονοδιακπτης ύπνου 37
Ψ
Ψηφιακς κινηµατογραφικς ήχος 28
Sony Corporation Printed in Malaysia
model name1[HT-DDW670]
[2-587-107-61(1)]
Download PDF