Sony | HTP-1200 | Sony HTP-1200 Οδηγίες χρήσης

lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9041290_2103636621HTP1200GRDK\2103636621\01GR01COV_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
01GR01COV_HTP-1200-CEL.fm Page 1 Monday, September 27, 2004 10:17 AM
2-103-636-62(1)
Home Theatre
System
GR
Οδηγίες λειτουργίας __________________________
Betjeningsvejledning ________________________DK
HTP-2000
HTP-1200
©2004 Sony Corporation
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-62(1)]
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*55(*B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH/HIW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Το HTP-2000 αποτελείται απ:
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην
αφήνετε εκτεθειµένη τη συσκευή στη
βροχή ή υγρασία.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, µην
καλύπτετε την οπή εξαερισµού της συσκευής
µε εφηµερίδες, τραπεζοµάντιλα, κουρτίνες
κτλ. και µην τοποθετείτε αναµµένα κεριά
επάνω στη συσκευή.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, µην τοποθετείτε επάνω στη
συσκευή αντικείµενα γεµάτα µε υγρά, πως
βάζα.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε
περιορισµένο χώρο, πως το ράφι µιας
βιβλιοθήκης ή ένα κλειστ ντουλάπι ή
βιτρίνα.
Μην πετάτε τις µπαταρίες
στα οικιακά απορρίµµατα.
Χρησιµοποιήστε τους
ενδεδειγµένους τρπους
απρριψης για χηµικά
απβλητα.
Λίγα λγια για το εγχειρίδιο
• Οι οδηγίες αυτού του εγχειριδίου αφορούν
το µοντέλο HTP-2000 και HTP-1200.
Αναζητήστε τον αριθµ του µοντέλου σας
στην κάτω δεξιά γωνία της µπροστινής
πλευράς της συσκευής. Στο εγχειρίδιο αυτ
απεικονίζονται τα µοντέλα HTP-1200 για την
περιγραφή των λειτουργιών, εκτς εάν
αναφέρεται διαφορετικά.
• Οι οδηγίες αυτού του εγχειριδίου
περιγράφουν τα χειριστήρια του
τηλεχειριστηρίου. Μπορείτε επίσης να
χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά του δέκτη εάν
έχουν ίδιες ή παρµοιες ονοµασίες µε αυτά
του τηλεχειριστηρίου. Λεπτοµέρειες για τη
χρήση του τηλεχειριστηρίου, θα βρείτε στις
σελίδες 34–38. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε
τη χρήση του DVD player, ανατρέξτε στις
ξεχωριστές οδηγίες λειτουργίας που
παρέχονται µε το DVD player.
• ∆έκτη
• Σύστηµα ηχείων
– Μπροστινά ηχεία
– Κεντρικ ηχείο
– Ηχεία surround
– Subwoofer
• DVD player
STR-KSL700
SS-SLP701
SS-CNP501
SS-MSP501
SA-WMSP501
DVP-NS585P
Το HTP-1200 αποτελείται απ:
• ∆έκτη
STR-KSL500
• Σύστηµα ηχείων
– Μπροστινά ηχεία/Ηχεία surround
SS-MSP501
– Κεντρικ ηχείο
SS-CNP501
– Subwoofer
SA-WMSP501
• DVD player
DVP-NS355
Ο δέκτης αυτς διαθέτει αποκωδικοποιητές
Dolby Digital και Pro Logic Surround και
DTS Digital Surround System.
Κατασκευάζεται κατπιν αδείας απ τα
Dolby Laboratories.
Τα "Dolby", "Pro Logic" και το σύµβολο του
διπλού D είναι εµπορικά σήµατα των Dolby
Laboratories.
Τα "DTS" και "DTS Digital Surround" είναι
σήµατα κατατεθέντα της Digital Theater
Systems, Inc.
Σηµείωση για το παρεχµενο
τηλεχειριστήριο
Για το RM-U700
Το κουµπί AUX του τηλεχειριστηρίου δεν
είναι διαθέσιµο για το χειρισµ του δέκτη.
2GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5&29B+73
&(/72&IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
*5&29B+73&(/72&IP3DJH6DWXUGD\0D\$0
Πίνακας περιεχοµένων
Προετοιµασία συστήµατος
1: Σύνδεση των εξαρτηµάτων του
συστήµατος ................................ 4
1a: Σύνδεση συσκευών µε
ψηφιακές εξδους ήχου .... 6
1b: Σύνδεση συσκευών µνο
µε αναλογικές εξδους
ήχου...................................... 8
2: Σύνδεση των κεραιών ................. 9
3: Σύνδεση ηχείων ......................... 10
4: Σύνδεση του καλωδίου
ρεύµατος................................... 13
5: Ρύθµιση των ηχείων .................. 14
6: Ρύθµιση του subwoofer............. 16
7: Ρύθµιση έντασης και στάθµης
των ηχείων................................ 17
— TEST TONE
Λειτουργία ενισχυτή
Επιλογή πηγής................................ 18
Ακραση ραδιοφωνικών σταθµών
FM/AM ....................................... 18
Αυτµατη αποθήκευση σταθµών
FM.............................................. 19
— AUTOBETICAL
Αποθήκευση ραδιοφωνικών
σταθµών στις θέσεις µνήµης.. 20
Χρήση του Συστήµατος ∆εδοµένων
Ραδιοφώνου (RDS)................... 22
Πληροφορίες για τις ενδείξεις
στην οθνη ............................... 24
Προηγµένες τροποποιήσεις και
ρυθµίσεις
Τροποποίηση των ηχητικών
πεδίων .......................................29
Προσαρµογή του τνου.................30
Προηγµένες ρυθµίσεις..................31
Άλλες λειτουργίες
Χρήση του Χρονοδιακπτη
ύπνου.........................................33
Χειρισµς µε το τηλεχειριστήριο
RM-U700
Πριν χρησιµοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο........................34
Περιγραφή των κουµπιών του
τηλεχειριστηρίου .....................34
Αλλαγή των εργοστασιακών
ρυθµίσεων ενς κουµπιού
επιλογής πηγής ........................38
*5
Πρσθετες πληροφορίες
Προφυλάξεις ..................................39
Αντιµετώπιση προβληµάτων.........40
Τεχνικά χαρακτηριστικά................42
Κατάλογος µε τις θέσεις των
κουµπιών και σχετικές
σελίδες ......................................44
Ευρετήριο .......................................45
Ακραση ήχου surround
Χρησιµοποιώντας µνο τα
µπροστινά ηχεία και το
subwoofer ................................. 25
— 2CH STEREO
Ακραση ήχου υψηλής
πισττητας................................ 25
Επιλογή ηχητικού πεδίου.............. 26
3GR
PRGHOQDPH>+7+@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5&21B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH/HIW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Προετοιµασία συστήµατος
1: Σύνδεση των εξαρτηµάτων του συστήµατος
Τα βήµατα 1a έως 1b στη σελίδα 6 περιγράφουν πώς συνδέονται τα διάφορα
εξαρτήµατα του συστήµατος στο δέκτη. Πριν αρχίσετε, ανατρέξτε στην εντητα
"Συσκευές προς σύνδεση" στη συνέχεια για να δείτε σε ποιες σελίδες περιγράφεται
κάθε είδους σύνδεση.
Αφού συνδέσετε λα τα εξαρτήµατα, προχωρήστε στην εντητα "2: Σύνδεση των
κεραιών" (σελίδα 9).
Συσκευές προς σύνδεση
Συσκευή
Σελίδα
DVD player
Με ψηφιακή έξοδο ήχουa)
6–7
Με αναλογική έξοδο ήχου µνοb)
6–7
Τηλεραση
Με είσοδο σύνθετου εικονοσήµατος µνο
7, 8
∆ορυφορικς δέκτης
VCR
a)
b)
Με ψηφιακή έξοδο ήχουa)
6
Με αναλογική έξοδο ήχου µνοb)
6
8
Μοντέλο µε DIGITAL OPTICAL OUTPUT ή DIGITAL COAXIAL OUTPUT κτλ.
Μοντέλο µνο µε AUDIO OUT L/R κτλ.
4GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5&21B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Απαιτούµενα καλώδια
A Καλώδιο ήχου
Λευκ (L)
Κκκινο (R)
B Καλώδιο ήχου/εικνας
Κίτρινο (εικνας)
Λευκ (L/ήχου)
Κκκινο (R/ήχου)
D Οπτικ ψηφιακ καλώδιο
E Οµοαξονικ ψηφιακ καλώδιο
(παρέχεται)
Πορτοκαλί
C Καλώδιο εικνας
Προετοιµασία συστήµατος
Τα διαγράµµατα σύνδεσης στις σελίδες που ακολουθούν προϋποθέτουν τη χρήση
των παρακάτω προαιρετικών καλωδίων σύνδεσης (A έως E) (δεν παρέχονται εκτς
εάν δηλώνεται διαφορετικά).
Κίτρινο
Σηµειώσεις
• Πριν πραγµατοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση, απενεργοποιήστε λες τις συσκευές.
• Συνδέστε σταθερά τα βύσµατα για να αποφύγετε βουητ και θρυβο.
• Κατά τη σύνδεση ενς καλωδίου ήχου/εικνας, βεβαιωθείτε τι έχετε συνδέσει το σωστ βύσµα
στη σωστή υποδοχή της συσκευής, πως υπαγορεύεται απ το χρώµα: κίτρινο (εικνας) µε
κίτρινο, λευκ (αριστερά, ήχου) µε λευκ και κκκινο (δεξιά, ήχου) µε κκκινο.
• Κατά τη σύνδεση οπτικών ψηφιακών καλωδίων, πιέστε τα βύσµατα στην υποδοχή µέχρι να
ασφαλίσουν στη θέση τους.
• Μην λυγίζετε και µην δένετε τα οπτικά ψηφιακά καλώδια.
5GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5&21B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH/HIW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
1a: Σύνδεση συσκευών µε ψηφιακές εξδους
ήχου
Σύνδεση DVD player ή δορυφορικού δέκτη
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τα παρεχµενα καλώδια (A–E), ανατρέξτε στη
σελίδα 5.
1
Κάντε τις συνδέσεις ήχου.
∆ορυφορικς δέκτης
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
L
DIGITAL
OPTICAL
R
D
A
ANTENNA
MONITOR
OUT
DVD
AM
OUT
VIDEO
DIGITAL
U
OPT IN
OPT IN COAX IN
TV/SAT
DVD
D*
AUDIO IN
R
VIDEO
IN
L
E*
OUTPUT
OUTPUT
OPTICAL
DIGITAL
COAXIAL
SUB
WOOFER
A
OUTPUT
AUDIO
OUT
L
R
DVD player
Συνδέστε είτε στην έξοδο COAX IN είτε στην έξοδο OPT IN. Συνιστούµε οι συνδέσεις να
γίνονται στην έξοδο COAX IN.
Συµβουλή
Qλες οι ψηφιακές έξοδοι ήχου είναι συµβατές µε συχντητες δειγµατοληψίας της τάξεως των
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz και 96 kHz.
6GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5&21B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
2 Κάντε τις συνδέσεις εικνας.
DVD player
OUTPUT
INPUT
VIDEO
VIDEO
C
C
ANTENNA
MONITOR
OUT
DVD
AM
OUT
VIDEO
U
DIGITAL
Προετοιµασία συστήµατος
Τηλεραση
OPT IN
OPT IN COAX IN
TV/SAT
DVD
AUDIO IN
R
L
VIDEO
IN
SUB
WOOFER
συνεχίζεται
7GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5&21B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH/HIW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
1b: Σύνδεση συσκευών µνο µε αναλογικές
εξδους ήχου
Σύνδεση εξοπλισµού εικνας
Αν συνδέσετε την τηλερασή σας στην υποδοχή MONITOR OUT, µπορείτε να
παρακολουθείτε εικνα απ την επιλεγµένη πηγή (σελίδα 18). Για λεπτοµέρειες
σχετικά µε τα παρεχµενα καλώδια (A–E), ανατρέξτε στη σελίδα 5
Τηλεραση
INPUT
VIDEO
C
ANTENNA
MONITOR
OUT
DVD
AM
OUT
VIDEO
DIGITAL
U
OPT IN
OPT IN COAX IN
TV/SAT
DVD
AUDIO IN
R
L
SUB
WOOFER
VIDEO
IN
B
OUTPUT
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
L
R
VCR
8GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5&21B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
2: Σύνδεση των κεραιών
Γραµµική κεραία FM
(παρέχεται)
Κεραία πλαισίου AM
(παρέχεται)
ANTENNA
MONITOR
OUT
DVD
AM
OUT
VIDEO
U
DIGITAL
Προετοιµασία συστήµατος
Συνδέστε την παρεχµενη κεραία πλαισίου AM και τη γραµµική κεραία FM.
OPT IN
OPT IN COAX IN
TV/SAT
DVD
AUDIO IN
R
L
VIDEO
IN
SUB
WOOFER
Σηµειώσεις
• Για να αποφύγετε την αναµετάδοση του θορύβου, µην τοποθετείτε την κεραία πλαισίου ΑΜ
κοντά στο δέκτη και τα άλλα εξαρτήµατα.
• Μην παραλείψετε να ανοίξετε τελείως τη γραµµική κεραία FM.
• Μετά τη σύνδεση της γραµµικής κεραίας FM, κρατήστε την σε σο το δυνατν πιο οριζντια
θέση.
9GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5&21B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH/HIW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
3: Σύνδεση ηχείων
Συνδέστε τα ηχεία στο δέκτη. Αυτς ο δέκτης επιτρέπει τη σύνδεση ενς συστήµατος
ηχείων 5.1 καναλιών.
Για να απολαµβάνετε πολυκάναλο ήχο surround κινηµατογραφικού επιπέδου
χρειάζονται πέντε ηχεία (δύο µπροστινά, ένα κεντρικ και δύο πίσω ηχεία surround)
και ένα subwoofer (5.1 κανάλια).
Παράδειγµα διαµρφωσης συστήµατος ηχείων 5.1 καναλιών
Μνο για το HTP-2000
Κεντρικ ηχείο
Μπροστιν ηχείο (∆εξιά)
Ηχείο surround (∆εξιά)
Μπροστιν ηχείο
(Αριστερά)
Subwoofer
Ηχείο surround (Αριστερά)
Μνο για το HTP-1200
Κεντρικ ηχείο
Μπροστιν ηχείο (∆εξιά)
Ηχείο surround (∆εξιά)
Μπροστιν ηχείο
(Αριστερά)
Subwoofer
Ηχείο surround (Αριστερά)
10GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5&21B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Απαιτούµενα καλώδια
A Καλώδια ηχείων (παρέχονται)
B Μονοφωνικ καλώδιο ήχου
(παρέχεται)
Μαύρο
Χρωµατιστς αγωγς
–
+
Subwoofer
Μπροστιν ηχείο
(∆εξιά)
Μπροστιν ηχείο
(Aριστερά)
E
E
Προετοιµασία συστήµατος
Ο συνδετήρας και ο χρωµατιστς
αγωγς των καλωδίων ηχείων έχουν το
ίδιο χρώµα µε τον πλο του ηχείο στο
οποίο θα συνδεθούν.
INPUT
e
A
B
MONITOR
OUT
e
A
FRONT R
–
+
CENTER
–
+
FRONT L
–
+
OUT
+
–
SURR R
SUB
WOOFER
A
E
+
–
SURR L
A
e
Ηχείο surround
(∆εξιά)
E
A
e
Κεντρικ ηχείο
E
e
Ηχείο surround
(Aριστερά)
Σηµείωση
Πριν συνδέσετε τα ηχεία, τοποθετήστε τις χρωµατιστές ετικέτες στα ηχεία ώστε να µπορείτε να
αναγνωρίζετε τα ηχεία που θα συνδεθούν.
συνεχίζεται
11GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5&21B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH/HIW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
2
• Επειδή το subwoofer δεν εκπέµπει σήµατα
µε υψηλή κατευθυντικτητα, µπορείτε να το
τοποθετήσετε οπουδήποτε θέλετε.
• (Με εξαίρεση το µπροστιν ηχείο του HTP2000) Για µεγαλύτερη ευελιξία στην
τοποθέτηση των ηχείων, χρησιµοποιήσετε
τις προαιρετικές βάσεις δαπέδου WS-FV11
ή WS-FV10D (διαθέσιµες µνο σε ορισµένες
χώρες).
3
Τοποθέτηση πελµάτων
Τραβήξτε το καλώδιο ηχείου απ το
συνδετήρα.
Περιστρέψτε τις γυµνές άκρες του
καλωδίου που θέλετε σε µήκος
περίπου 10 χιλιοστών και τοποθετήστε
το καλώδιο ηχείου µέσα στο
συνδετήρα.
Βεβαιωθείτε τι τοποθετήσατε το
καλώδιο ηχείου σύµφωνα µε τη
σωστή πολικτητα : + στο + και – στο
–. Σε αντίθετη περίπτωση ο ήχος θα
είναι παραµορφωµένος και οι
χαµηλές συχντητες δεν θα
ακούγονται.
(Με εξαίρεση το µπροστιν ηχείο του
HTP-2000) Για να αποφύγετε τον
κραδασµ ή τη µετακίνηση των ηχείων,
τοποθετήστε τα παρεχµενα πέλµατα
στα ηχεία, πως φαίνεται στην παρακάτω
εικνα.
4
+
–
Συµβουλές
±
Αποµακρύνετε το συνδετήρα απ την
επίπεδη επιφάνεια.
Σηµείωση
Σηµείωση
Μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε πέλµατα και
στο subwoofer.
Για να αλλάξετε το καλώδιο του
ηχείου
Αν θέλετε να αλλάξετε το καλώδιο
ηχείου, µπορείτε να αποσυνδέσετε το
παρεχµενο καλώδιο απ το
συνδετήρα.
1
Για να αποτρέψετε την πιθαντητα να βγει το
καλώδιο ηχείου απ το συνδετήρα
– µην χρησιµοποιήσετε καλώδιο ηχείου
µικρτερου µεγέθους. Συνιστούµε τη
χρήση καλωδίων ηχείου AWG#18 έως
AWG#24.
– χρησιµοποιήστε το ίδιο µέγεθος καλωδίου
ηχείου για λους τους συνδετήρες ηχείου.
– περιστρέψτε τις γυµνές άκρες των
καλωδίων ηχείου.
– τοποθετήστε το καλώδιο ηχείου σωστά
µέσα στο συνδετήρα ηχείου.
Πιέστε το συνδετήρα σε µια επίπεδη
επιφάνεια.
Βεβαιωθείτε τι η προεξοχή είναι
στραµµένη προς την επίπεδη επιφάνεια.
Προεξοχή
12GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5&21B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Σύνδεση του καλωδίου ρεύµατος
Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος σε µια
ηλεκτρική πρίζα.
Καλώδιο ρεύµατος
Προετοιµασία πριν την πρώτη
χρήση
Προτού χρησιµοποιήσετε το δέκτη για
πρώτη φορά, προετοιµάστε το δέκτη για
λειτουργία ακολουθώντας την
παρακάτω διαδικασία.
Η διαδικασία αυτή µπορεί επίσης να
χρησιµοποιηθεί και για την επαναφορά
των ρυθµίσεων στις προεπιλεγµένες
απ το εργοστάσιο τιµές τους.
Χρησιµοποιήστε τα χειριστήρια του
δέκτη.
1
2
Σε ηλεκτρική πρίζα
Προετοιµασία συστήµατος
4: Σύνδεση του
καλωδίου ρεύµατος
Πιέστε ?/1 για να απενεργοποιηθεί ο
δέκτης.
Κρατήστε πατηµένο το ?/1 για 5
δευτερλεπτα.
Η ένδειξη "INITIAL" εµφανίζεται
στην οθνη.
Οι παρακάτω ρυθµίσεις έχουν
επανέλθει στις αρχικά
προεπιλεγµένες τιµές τους.
• Qλες οι ρυθµίσεις στα µενού SET
UP, LEVEL και TONE.
• Το ηχητικ πεδίο που έχει
αποµνηµονευτεί για κάθε πηγή
ήχου και µνήµη σταθµού.
• Qλες οι παράµετροι ηχητικού
πεδίου.
• Qλες οι µνήµες σταθµών.
• Η ρύθµιση MASTER VOLUME
ορίζεται σε "VOL MIN".
συνεχίζεται
13GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5&21B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH/HIW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
5: Ρύθµιση των ηχείων
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το µενού
SET UP για να ορίσετε την απσταση και
τη θέση των ηχείων που είναι
συνδεδεµένα σε αυτν το δέκτη.
1
2
3
Πατήστε ?/1 για να ενεργοποιηθεί ο
δέκτης.
Πατήστε MAIN MENU αρκετές φορές
µέχρι να επιλέξετε " SET UP ".
Πατήστε
ή
αρκετές φορές µέχρι
να επιλέξετε την παράµετρο που
θέλετε να ρυθµίσετε.
Παράµετροι ρύθµισης ηχείων
Η αρχική ρύθµιση είναι
υπογραµµισµένη.
L
R DIST. X.X m
(Απσταση µπροστινών ηχείων)
Αρχική ρύθµιση: 3.0 m
Σας επιτρέπει να ορίσετε την απσταση των
µπροστινών ηχείων απ τη θέση ακρασης
(A). Μπορείτε να την ρυθµίσετε απ 1 έως 7
µέτρα µε βήµατα του 0,1 µέτρου.
Αν τα δύο µπροστινά ηχεία δεν είναι
τοποθετηµένα στην ίδια απσταση απ τη
θέση ακρασης, ορίστε την απσταση του
κοντιντερου ηχείου.
x
Για λεπτοµέρειες, βλ. "Παράµετροι
ρύθµισης ηχείων" στη συνέχεια.
B
A
Σηµείωση
Ορισµένες παράµετροι ρύθµισης των
ηχείων µπορεί να εµφανίζονται γκρίζες
στην οθνη. Αυτ σηµαίνει τι έχουν
ρυθµιστεί αυτµατα σαν αποτέλεσµα
άλλων ρυθµίσεων ή µπορεί να µην είναι
δυνατή η ρύθµισή τους.
4
100˚-120˚
C
30˚
A
100˚-120˚
C
Πατήστε
ή
αρκετές φορές µέχρι
να επιλέξετε τη ρύθµιση που θέλετε.
Η ρύθµιση γίνεται αυτµατα.
5
30˚
Επαναλάβετε τα βήµατα 3 και 4 µέχρι
να ρυθµίσετε λες τις παρακάτω
παραµέτρους.
C DIST. X.X m
(Απσταση κεντρικού ηχείου)
Αρχική ρύθµιση: 3.0 m
Σας επιτρέπει να ορίσετε την απσταση του
κεντρικού ηχείου απ τη θέση ακρασης. Η
απσταση του κεντρικού ηχείου πρέπει να
είναι ίση µε την απσταση των µπροστινών
ηχείων (A) µέχρι και 1,5 µέτρο πιο κοντά στη
θέση ακρασης (B).
x
SR DIST. X.X m
SL
(Απσταση ηχείων surround)
Αρχική ρύθµιση: 3.0 m
Σας επιτρέπει να ορίσετε την απσταση των
ηχείων surround απ τη θέση ακρασης. Η
απσταση των ηχείων surround πρέπει να
είναι ίση µε την απσταση των µπροστινών
ηχείων (A) µέχρι και 4,5 µέτρα πιο κοντά στη
θέση ακρασης (C).
Αν τα δύο ηχεία surround δεν είναι
τοποθετηµένα στην ίδια απσταση απ τη
θέση ακρασης, ορίστε την απσταση του
κοντιντερου ηχείου.
x
14GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5&21B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Συµβουλή
SR PL. XXXX
SL
(Τοποθέτηση ηχείων surround)
Σας επιτρέπει να ορίσετε το ύψος των ηχείων
σας surround για τη βέλτιστη απδοση των
εφέ surround των λειτουργιών Cinema Studio
EX (σελίδα 27).
x
B
B
60
A
A
30
Προετοιµασία συστήµατος
Ο δέκτης σάς επιτρέπει να ορίσετε τη θέση
των ηχείων σον αφορά την απσταση.
Ωστσο, δεν είναι δυνατν να ορίσετε για το
κεντρικ ηχείο απσταση µεγαλύτερη απ
αυτή των µπροστινών ηχείων. Επίσης, το
κεντρικ ηχείο δεν µπορεί να βρίσκεται σε
απσταση µεγαλύτερη του 1,5 µέτρου απ τα
µπροστινά ηχεία ως προς τη θέση ακρασης.
Αντίστοιχα, τα ηχεία surround δεν µπορούν
να βρίσκονται σε µεγαλύτερη απσταση απ
τη θέση ακρασης σε σχέση µε τα µπροστινά
ηχεία. Και δεν µπορούν να βρίσκονται
περισστερο απ 4,5 µέτρα πιο κοντά στη
θέση ακρασης ως προς τα µπροστινά ηχεία.
Αυτ είναι σηµαντικ γιατί η λανθασµένη
τοποθέτηση των ηχείων δεν συµβάλλει στην
ολοκληρωµένη απλαυση του ήχου surround.
Να έχετε υπψη σας τι εάν ορίσετε την
απσταση ενς ηχείου πιο κοντά απ την
πραγµατική του θέση, θα υπάρχει µια
καθυστέρηση στην έξοδο του ήχου απ αυτ
το ηχείο. Με άλλα λγια, το ηχείο θα
ακούγεται σα να βρίσκεται µακρύτερα.
Για παράδειγµα, αν ορίσετε την απσταση του
κεντρικού ηχείου 1–2 µέτρα πιο κοντά απ
την πραγµατική του θέση, θα δηµιουργηθεί
µια αρκετά ρεαλιστική αίσθηση τι βρίσκεστε
"µέσα" στην οθνη. Αν δεν µπορείτε να
επιτύχετε ικανοποιητικ εφέ surround επειδή
τα ηχεία surround βρίσκονται πολύ κοντά,
ορίζοντας την απσταση των ηχείων surround
µικρτερη (κοντύτερα) απ την πραγµατική,
επιτυγχάνετε καλύτερη χωροταξία του ήχου.
Η ρύθµιση αυτών των παραµέτρων
ακούγοντας ταυτχρονα το αποτέλεσµα έχει
αποδειχθεί ο καλύτερος τρπος για να
επιτύχετε καλύτερο ήχο surround. ∆οκιµάστε
τον!
• LOW
Επιλέξτε την εάν το ύψος των ηχείων
surround αντιστοιχεί στην περίπτωση A.
• HIGH
Επιλέξτε την εάν το ύψος των ηχείων
surround αντιστοιχεί στην περίπτωση B.
15GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5&21B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH/HIW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
6: Ρύθµιση του
subwoofer
Ακραση του subwoofer
POWER
Σηµείωση
Μην ρυθµίσετε την ένταση του subwoofer
στη µέγιστη στάθµη. Μπορεί να ακουστούν
εξωτερικοί θρυβοι.
LEVEL
MIN
POWER
Ρυθµίστε την ένταση σύµφωνα µε τις
προτιµήσεις σας και την πηγή
αναπαραγωγής.
MAX
Ένδειξη POWER
Πριν την ακραση, ρυθµίστε την ένταση
του δέκτη στην ελάχιστη στάθµη.
1
2
Ενεργοποιήστε το δέκτη.
Πατήστε τα κουµπιά εισδου (π.χ.
DVD) για να επιλέξετε την πηγή (π.χ.
DVD player).
Συµβουλή
Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το
κουµπί INPUT SELECTOR του δέκτη για
να επιλέξετε την πηγή αναπαραγωγής.
3
Πατήστε POWER στο subwoofer.
Η ένδειξη POWER του subwoofer
ανάβει.
4
Αρχίστε την αναπαραγωγή απ την
επιλεγµένη πηγή.
Ρύθµιση της στάθµης
Ακµα και µικρές ρυθµίσεις στο
σύστηµα µπορεί να φέρουν σηµαντικές
βελτιώσεις στον ήχο.
POWER
LEVEL
MIN
MAX
LEVEL
Γυρίστε το LEVEL για να ρυθµίσετε την
ένταση.
16GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5&21B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Προετοιµασία συστήµατος
7: Ρύθµιση έντασης
και στάθµης των
ηχείων
² 7(67721(
Ρυθµίστε την ένταση και τη στάθµη των
ηχείων ακούγοντας τον τνο δοκιµής
απ τη θέση ακρασης.
Συµβουλή
Ο δέκτης χρησιµοποιεί έναν τνο δοκιµής µε
συχντητα κεντραρισµένη στα 800 Hz.
1
2
Πατήστε ?/1 για να ενεργοποιηθεί ο
δέκτης.
Πιέστε TEST TONE.
Στην οθνη εµφανίζεται η ένδειξη
"T. TONE" και ο τνος δοκιµής
ακούγεται απ κάθε ηχείο
διαδοχικά.
Μπροστιν (αριστερά) t
Κεντρικ t Μπροστιν (δεξιά) t
Surround (δεξιά) t Surround
(αριστερά) t Subwoofer
3
Ρυθµίστε την ένταση και τη στάθµη
χρησιµοποιώντας το µενού LEVEL
ώστε η στάθµη του τνου δοκιµής να
είναι ίδια απ κάθε ηχείο.
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις
ρυθµίσεις του µενού LEVEL,
ανατρέξτε στη σελίδα 29.
Συµβουλή
• Για να ρυθµίσετε την ένταση λων των
ηχείων ταυτχρονα, πατήστε MASTER
VOL +/– στο τηλεχειριστήριο ή γυρίστε
το χειριστήριο MASTER VOLUME στο
δέκτη.
• Κατά τη ρύθµιση, οι τιµές εµφανίζονται
στην οθνη.
4
Πατήστε TEST TONE ξανά ταν
τελειώσετε τη ρύθµιση.
Ο τνος δοκιµής απενεργοποιείται.
17GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5%6&B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH/HIW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Λειτουργία ενισχυτή
Επιλογή πηγής
1
2
Πατήστε το κουµπί INPUT SELECTOR
του δέκτη για να επιλέξετε τη συσκευή
που θέλετε να χρησιµοποιήσετε.
Για να επιλέξετε
Επιλέξτε
VCR
DVD player
∆ορυφορικ δέκτη
Ενσωµατωµένοραδιοφωνικ δέκτη
(FM/AM)
VIDEO
DVD
TV/SAT
TUNER
Ενεργοποιήστε τη συσκευή και
ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
Σηµείωση
Αν επιλέξετε VCR ή DVD player, ορίστε
την είσοδο εικνας της τηλερασης ώστε
να ανταποκρίνεται στην επιλεγµένη
πηγή.
3
Γυρίστε το MASTER VOLUME του
δέκτη για να ρυθµίσετε την ένταση.
Ακραση ραδιοφωνικών
σταθµών FM/AM
Μπορείτε να ακούτε ραδιοφωνικές
εκποµπές FM και AM µέσω του
ενσωµατωµένου ραδιοφωνικού δέκτη.
Πριν την ακραση, µην ξεχάσετε να
συνδέσετε τις κεραίες FM και AM στο
δέκτη (ανατρέξτε στη σελίδα 9).
Συµβουλή
Η διαβάθµιση συντονισµού είναι:
FM: 50 kHz
AM: 9 KHz
Αυτµατο συντονισµ
Αν δεν γνωρίζετε τη συχντητα του
σταθµού που θέλετε να ακούσετε,
µπορείτε να αφήσετε το δέκτη να
εκτελέσει σάρωση λων των διαθέσιµων
σταθµών στην περιοχή σας.
1
Το ραδιφωνο συντονίζεται στον
τελευταίο λαµβανµενο σταθµ.
Σηµείωση
Για να µην υποστούν ζηµιά τα ηχεία σας,
µην ξεχάσετε να χαµηλώσετε την ένταση
προτού απενεργοποιήσετε το δέκτη.
Για σίγαση του ήχου
Πατήστε MUTING.
Η λειτουργία σίγασης απενεργοποιείται
µε τις ακλουθες ενέργειες.
• Πατώντας ξανά MUTING.
• Απενεργοποιώντας το δέκτη.
• ∆υναµώνοντας την ένταση.
Πατήστε TUNER αρκετές φορές για να
επιλέξετε τη ζώνη συχνοτήτων FM ή AM.
Συµβουλή
Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το
κουµπί INPUT SELECTOR του δέκτη.
2
Πατήστε TUNING + ή TUNING –.
Πατήστε TUNING + για να γίνει η
σάρωση απ τις χαµηλές στις
υψηλές συχντητες και TUNING –
για να γίνει η σάρωση απ τις
υψηλές στις χαµηλές συχντητες.
Ο δέκτης σταµατά τη σάρωση κάθε
φορά που λαµβάνεται ένας
σταθµς.
Συµβουλή
Αν η ένδειξη "STEREO" αναβοσβήνει στην
οθνη και η ραδιοφωνική λήψη FM δεν είναι
καλή, πατήστε FM MODE για να αλλάξετε σε
µονοφωνική (MONO) λήψη. ∆εν θα έχετε
στερεοφωνικ ήχο αλλά θα είναι λιγτερο
παραµορφωµένος. Για να επιστρέψετε σε
στερεοφωνική λειτουργία, πατήστε FM
MODE ξανά.
18GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5%6&B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Άµεσο συντονισµ
Μπορείτε να καταχωρήσετε τη
συχντητα του σταθµού που θέλετε να
ακούσετε απευθείας.
Πατήστε TUNER αρκετές φορές για να
επιλέξετε τη ζώνη συχνοτήτων FM ή
AM.
Το ραδιφωνο συντονίζεται στον
τελευταίο λαµβανµενο σταθµ.
2
3
Πατήστε D.TUNING.
Πατήστε τα αριθµητικά κουµπιά για να
καταχωρήσετε τη συχντητα.
Παράδειγµα 1: FM 102,50 MHz
Πατήστε 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Παράδειγµα 2: AM 1.350 kHz
Πατήστε 1 b 3 b 5 b 0
Εάν έχετε συντονιστεί σε ένα
σταθµ AM, ρυθµίστε την
κατεύθυνση της κεραίας πλαισίου
AM για τη βέλτιστη λήψη.
Αν δεν είναι δυνατς ο συντονισµς
και οι αριθµοί που καταχωρείτε
αναβοσβήνουν
Βεβαιωθείτε τι έχετε καταχωρήσει τη
σωστή συχντητα. ∆ιαφορετικά,
επαναλάβετε τα βήµατα 2 και 3. Αν οι
αριθµοί που καταχωρείτε συνεχίζουν να
αναβοσβήνουν, η συχντητα δεν
χρησιµοποιείται στην περιοχή σας.
² $872%(7,&$/
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να
αποθηκεύετε µέχρι 30 σταθµούς FM and
FM RDS µε αλφαβητική σειρά χωρίς
κενές θέσεις. Επιπλέον, αποθηκεύει
µνο τους σταθµούς µε το καθαρτερο
σήµα.
Αν θέλετε να αποθηκεύετε τους
σταθµούς FM ή AM έναν έναν, βλ.
"Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθµών
στις θέσεις µνήµης".
Χρησιµοποιήστε τα χειριστήρια του
δέκτη.
1
2
Λειτουργία ενισχυτή
1
Αυτµατη
αποθήκευση σταθµών
FM
Πατήστε ?/1 για να απενεργοποιηθεί ο
δέκτης.
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το
κουµπί INPUT SELECTOR και κατπιν
πατήστε ?/1 για να ενεργοποιηθεί
ξανά ο δέκτης.
Η ένδειξη "AUTO-BETICAL
SELECT" εµφανίζεται στην οθνη
και ο δέκτης εκτελεί σάρωση
αποθηκεύοντας λους τους
σταθµούς FM και FM RDS στην
περιοχή λήψης.
Για τους σταθµούς RDS, ο δέκτης
πρώτα εντοπίζει τους σταθµούς που
εκπέµπουν το ίδιο πργραµµα και
κατπιν αποθηκεύει µνο αυτν µε
το καθαρτερο σήµα. Οι επιλεγµένοι
σταθµοί RDS αποθηκεύονται
αλφαβητικά µε βάση το νοµα της
Υπηρεσίας Προγράµµατος (Program
Service) και κατπιν
αντιστοιχίζονται µε έναν κωδικ
µνήµης 2 χαρακτήρων. Για
λεπτοµέρειες σχετικά µε το RDS,
ανατρέξτε στη σελίδα 22.
συνεχίζεται
19GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5%6&B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH/HIW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Οι κανονικοί σταθµοί FM
αντιστοιχίζονται επίσης µε κωδικούς
µνήµης 2 χαρακτήρων και
αποθηκεύονται µετά τους σταθµούς
RDS.
Qταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η
ένδειξη "FINISH" εµφανίζεται στην
οθνη στιγµιαία και ο δέκτης
επιστρέφει σε κανονική λειτουργία.
Σηµειώσεις
• Στη διάρκεια της αυτµατης αλφαβητικής
αναζήτησης µην πατήσετε κανένα κουµπί
στο δέκτη ούτε στο τηλεχειριστήριο εκτς
απ το ?/1.
• Αν µετακινηθείτε σε άλλη περιοχή,
επαναλάβετε τη διαδικασία για να
αποθηκεύσετε τους σταθµούς στη νέα
περιοχή.
• Για λεπτοµέρειες σχετικά µε το συντονισµ
των αποθηκευµένων σταθµών, βλ.
"Συντονισµς στους αποθηκευµένους
σταθµούς".
• Αν µετακινήσετε την κεραία µετά την
αποθήκευση των σταθµών µε αυτή τη
διαδικασία, οι αποθηκευµένες ρυθµίσεις
ίσως δεν είναι πλέον έγκυρες. Στην
περίπτωση αυτή, επαναλάβετε τη
διαδικασία για την αποθήκευση των
σταθµών.
Αποθήκευση
ραδιοφωνικών
σταθµών στις θέσεις
µνήµης
Μπορείτε να αποθηκεύσετε µέχρι 30
σταθµούς FM ή AM. Μετά, µπορείτε
εύκολα να συντονίζεστε στους
σταθµούς που ακούτε συχντερα.
Αποθήκευση ραδιοφωνικών
σταθµών στις θέσεις µνήµης
1
Πατήστε TUNER αρκετές φορές για να
επιλέξετε τη ζώνη συχνοτήτων FM ή
AM.
Το ραδιφωνο συντονίζεται στον
τελευταίο λαµβανµενο σταθµ.
2
3
Συντονιστείτε στο σταθµ που θέλετε
να αποθηκεύσετε στη µνήµη
χρησιµοποιώντας Αυτµατο
συντονισµ (σελίδα 18) ή Άµεσο
συντονισµ (σελίδα 19).
Πατήστε MEMORY.
Η ένδειξη "MEMORY" εµφανίζεται
στην οθνη για µερικά
δευτερλεπτα. Eκτελέστε τα
βήµατα 4 έως 5 προτού σβήσει η
οθνη.
4
Πατήστε PRESET/CH/D.SKIP + ή
PRESET/CH/D.SKIP – αρκετές φορές
για να επιλέξετε διαφορετικ αριθµ
µνήµης σταθµού.
Κάθε φορά που πατάτε το κουµπί,
µπορείτε να επιλέξετε τον αριθµ
του σταθµού της µνήµης, πως
παρακάτω:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Εάν η ένδειξη "MEMORY" σβήσει
πριν επιλέξετε τον αριθµ της
µνήµης σταθµού, αρχίστε ξανά απ
το βήµα 3.
20GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5%6&B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Συµβουλές
5
Πατήστε ξανά MEMORY.
Για να επιλέξετε απευθείας το σταθµ
που θέλετε απ τη µνήµη
Πατήστε τα αριθµητικά κουµπιά.
Το ραδιφωνο συντονίζεται στο σταθµ
που είναι αποθηκευµένος στον
επιλεγµένο αριθµ στην τρέχουσα
σελίδα µνήµης. Πατήστε SHIFT αρκετές
φορές στο τηλεχειριστήριο για να
αλλάξετε σελίδα µνήµης.
Ο σταθµς αποθηκεύεται στην
επιλεγµένη θέση µνήµης.
Εάν η ένδειξη "MEMORY" σβήσει
πριν πατήσετε MEMORY, αρχίστε
ξανά απ το βήµα 3.
6
Λειτουργία ενισχυτή
• Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε
το κουµπί PRESET TUNING + ή PRESET
TUNING – του δέκτη.
• Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουµπί
SHIFT αρκετές φορές για να επιλέξετε
µια σελίδα µνήµης (A, B ή C) και κατπιν
πατήστε τα αριθµητικά κουµπιά για να
επιλέξετε αριθµ θέσης µνήµης.
Επαναλάβετε τα βήµατα 2 έως 5 για να
αποθηκεύσετε στη µνήµη έναν άλλο
σταθµ.
Συντονισµς στους
αποθηκευµένους σταθµούς
1
Πατήστε TUNER αρκετές φορές για να
επιλέξετε τη ζώνη συχνοτήτων FM ή
AM.
Το ραδιφωνο συντονίζεται στον
τελευταίο λαµβανµενο σταθµ.
2
Πατήστε PRESET/CH/D.SKIP + ή
PRESET/CH/D.SKIP – αρκετές φορές
µέχρι να επιλέξετε το σταθµ που
θέλετε απ τη µνήµη.
Κάθε φορά που πατάτε το κουµπί,
µπορείτε να επιλέξετε τον αριθµ
του σταθµού της µνήµης, πως
παρακάτω:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Χρήση του δέκτη
1
Πατήστε το κουµπί INPUT SELECTOR
αρκετές φορές για να επιλέξετε τη ζώνη
συχνοτήτων FM ή AM.
2
Πατήστε PRESET TUNING – ή PRESET
TUNING + αρκετές φορές µέχρι να
επιλέξετε το σταθµ που θέλετε απ τη
µνήµη.
21GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5%6&B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH/HIW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Χρήση του
Συστήµατος
∆εδοµένων
Ραδιοφώνου (RDS)
Αυτς ο δέκτης σας επιτρέπει να
χρησιµοποιείτε το RDS (Radio Data
System), το οποίο επιτρέπει στους
ραδιοφωνικούς σταθµούς να στέλνουν
πληροφορίες κειµένου µαζί µε το σήµα
του προγράµµατος. Μπορείτε να
εµφανίζετε τις πληροφορίες RDS.
Εµφάνιση πληροφοριών RDS
Ενώ ακούτε ένα σταθµ RDS, πατήστε
DISPLAY αρκετές φορές.
Κάθε φορά που πατάτε το κουµπί, οι
πληροφορίες RDS που εµφανίζονται
στην οθνη αλλάζουν διαδοχικά, πως
παρακάτω:
Qνοµα υπηρεσίας προγράµµατος t
Συχντητα t Ένδειξη τύπου
προγράµµατοςa) t Ένδειξη
ραδιοκειµένουb) t Ένδειξη τρέχουσας
ώρας (σε 24-ωρη βάση) t Τρέχον
ηχητικ πεδίο t Στάθµη εφέ
a)
Σηµειώσεις
• Το RDS είναι διαθέσιµο µνο µε τους
σταθµούς FM.
• ∆εν παρέχουν λοι οι σταθµοί FM τη
λειτουργία RDS, ούτε τις ίδιες υπηρεσίες.
Αν δεν γνωρίζετε τις υπηρεσίες RDS που
είναι διαθέσιµες στην περιοχή σας,
απευθυνθείτε στους τοπικούς
ραδιοφωνικούς σταθµούς για
λεπτοµέρειες.
Λήψη εκποµπών RDS
Επιλέξτε ένα σταθµ στη ζώνη FM
χρησιµοποιώντας Αυτµατο συντονισµ
(σελίδα 18), Άµεσο συντονισµ (σελίδα 19)
ή συντονισµ στους αποθηκευµένους
σταθµούς (σελίδα 21).
b)
Ο τύπος του προγράµµατος που
µεταδίδεται (ανατρέξτε στη σελίδα 23).
Τα µηνύµατα κειµένου που µεταδίδονται
απ το σταθµ RDS.
Σηµειώσεις
• Σε περίπτωση κάποιας έκτακτης
ανακοίνωσης απ κυβερνητική αρχή, η
ένδειξη "ALARM" αναβοσβήνει στην οθνη.
• Qταν το µήνυµα αποτελείται απ 9 ή
περισστερους χαρακτήρες, εµφανίζεται
κυλιµενο στην οθνη.
• Εάν ένας σταθµς δεν παρέχει µια
συγκεκριµένη υπηρεσία RDS, η ένδειξη
"NO XXXX" (για παράδειγµα "NO TEXT")
εµφανίζεται στην οθνη.
Qταν συντονίζεστε σε ένα σταθµ που
παρέχει υπηρεσίες RDS, η ένδειξη RDS
ανάβει και το νοµα της υπηρεσίας
προγράµµατος εµφανίζεται στην οθνη.
Σηµείωση
Το RDS ίσως δεν λειτουργεί σωστά εάν ο
σταθµς στον οποίο έχετε συντονιστεί δεν
µεταδίδει σωστά το σήµα RDS ή εάν το σήµα
είναι αδύναµο.
22GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5%6&B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Περιγραφή των τύπων
προγραµµάτων
Ένδειξη τύπου Περιγραφή
προγράµµατος
Ένδειξη τύπου Περιγραφή
προγράµµατος
Προγράµµατα
µετεωρολογικών ειδήσεων
FINANCE
Προγράµµατα µε
χρηµατιστηριακές ειδήσεις,
συναλλαγές κτλ.
NEWS
Προγράµµατα ειδήσεων
AFFAIRS
Τοπικά προγράµµατα που
καλύπτουν τα νέα της
επικαιρτητας
CHILDREN
Παιδικά προγράµµατα
SOCIAL
Προγράµµατα που
προσφέρουν πληροφορίες
για µεγάλη ποικιλία
θεµάτων, πως θέµατα
καταναλωτών και ιατρικές
συµβουλές
Προγράµµατα κοινωνικού
περιεχοµένου για τον
άνθρωπο και τα πράγµατα
που τον απασχολούν
RELIGION
Προγράµµατα θρησκευτικού
περιεχοµένου
PHONE IN
Προγράµµατα στα οποία
µέλη του ακροατηρίου
εκφράζουν τις απψεις τους
µέσω τηλεφώνου ή σε
ανοιχτές οµάδες συζήτησης
TRAVEL
Προγράµµατα για
ταξιδιωτικά θέµατα. ∆εν
αφορά εκποµπές που
εντοπίζονται απ την
υπηρεσία TP/TA
LEISURE
Προγράµµατα για
δραστηριτητες αναψυχής,
πως κηπουρική, ψάρεµα,
µαγείρεµα κτλ.
JAZZ
Προγράµµατα τζαζ
COUNTRY
Προγράµµα µουσικής κάντρι
NATION M
Προγράµµατα µε την τοπική
µουσική της χώρας ή της
περιοχής
OLDIES
Προγράµµατα µε µουσική
ρετρ
INFO
SPORT
Προγράµµατα αθλητικών
ειδήσεων
EDUCATE
Εκπαιδευτικά προγράµµατα,
πως οδηγίες για
συγκεκριµένα θέµατα και
συµβουλές
DRAMA
Ραδιοφωνικά θεατρικά έργα
και σήριαλ
CULTURE
Προγράµµατα για εθνικά ή
τοπικά πολιτιστικά θέµατα,
πως γλωσσικά και
κοινωνικά ζητήµατα
SCIENCE
Προγράµµατα για τις
φυσικές επιστήµες και την
τεχνολογία
VARIED
Άλλοι τύποι προγραµµάτων,
πως συνεντεύξεις
προσωπικοτήτων, παιχνίδια
και κωµωδίες
POP M
Προγράµµα µουσικής ποπ
ROCK M
Προγράµµα µουσικής ροκ
FOLK M
EASY M
Προγράµµατα ακουστικής
µουσικής
Προγράµµα παραδοσιακής
λαϊκής µουσικής
DOCUMENT
LIGHT M
Προγράµµατα ορχηστρικής,
χορωδιακής µουσικής
Προγράµµατα µε ρεπορτάζ,
αναλύσεις και
αποτελέσµατα ερευνών
CLASSICS
Προγράµµατα µε
παραστάσεις µεγάλων
ορχηστρικών σχηµάτων,
µουσική δωµατίου, περα
κτλ.
NONE
Qλα τα προγράµµατα που
δεν εντάσσονται στις
παραπάνω κατηγορίες
OTHER M
Μουσικά προγράµµατα που
δεν εντάσσονται σε καµία
απ τις παραπάνω
κατηγορίες, πως Rhythm &
Blues και ρέγγε
Λειτουργία ενισχυτή
WEATHER
23GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5%6&B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH/HIW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Πληροφορίες για τις ενδείξεις στην οθνη
1
2
3
; DIGITAL DTS SW
;PRO LOGIC II L F E
q;
4
5
L
C
R
SL
S
SR
ST MEMORY
MONO D.RANGE
RDS OPT COAX
9
8 7 6
A ; DIGITAL: Ανάβει ταν ο δέκτης
αποκωδικοποιεί τα σήµατα που έχουν
εγγραφεί σε Dolby Digital.
F D.RANGE:Ανάβει ταν είναι
ενεργοποιηµένη η συµπίεση
δυναµικής περιοχής (σελίδα 29).
B DTS: Ανάβει ταν αναπαράγονται
σήµατα DTS.
G COAX: Ανάβει ταν το σήµα της πηγής
είναι ψηφιακ σήµα µέσω της εισδου
COAX.
C SW: Ανάβει ταν η έξοδος του
ηχητικού σήµατος γίνεται απ το SUB
WOOFER.
D Ενδείξεις καναλιού αναπαραγωγής: Τα
γράµµατα (L, C, R κτλ.) δηλώνουν τα
κανάλια που αναπαράγονται τη
δεδοµένη χρονική στιγµή. Τα πλαίσια
γύρω απ τα γράµµατα ποικίλλουν για
να δείξουν µε ποιο τρπο ο δέκτης
εκτελεί υποβιβασµ του πλήθους των
καναλιών (downmix) ήχου της πηγής.
L (Μπροστιν αριστερά), R (Μπροστιν
δεξιά), C (Κεντρικ (µονοφωνικ)), SL
(Surround αριστερά), SR (Surround
δεξιά), S (Surround (µονοφωνικ ή τα
εφέ surround που επιτυγχάνονται µε
την επεξεργασία Pro Logic))
Παράδειγµα:
Φορµά εγγραφής (Μπροστινά /Surround):
3/2
Ηχητικ πεδίο: A.F.D. AUTO
L
SL
C
R
H OPT: Ανάβει ταν το σήµα της πηγής
είναι ψηφιακ σήµα µέσω της εισδου
OPT.
I LFE:Ανάβει ταν ο δίσκος που
αναπαράγεται περιλαµβάνει το κανάλι
LFE (Εφέ Χαµηλών Συχνοτήτων) και το
σήµα του καναλιού LFE αναπαράγεται
τη δεδοµένη χρονική στιγµή
J ; PRO LOGIC II: "; PRO LOGIC"
ανάβει ταν ο δέκτης εκτελεί
επεξεργασία Pro Logic στα σήµατα 2
καναλιών προκειµένου να
αναπαραχθούν τα σήµατα απ το
κεντρικ και τα surround κανάλια.
"; PRO LOGIC II" ανάβει ταν είναι
ενεργοποιηµένος ο
αποκωδικοποιητής Pro Logic II Movie/
Music.
Σηµείωση
Η αποκωδικοποίηση Dolby Pro Logic και
Dolby Pro Logic II δεν λειτουργεί για τα
σήµατα σε φορµά DTS.
SR
E Ενδείξεις ραδιοφωνικού δέκτη:
Ανάβουν ταν ο δέκτης
χρησιµοποιείται για το συντονισµ
ραδιοφωνικών σταθµών κτλ.
Ανατρέξτε στις σελίδες 18–23 για τις
λειτουργίες του ραδιοφώνου.
24GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*561'B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Ακραση ήχου surround
² &+67(5(2
Στη λειτουργία αυτή, ο δέκτης
διοχετεύει τον ήχο στα µπροστινά
αριστερά/δεξιά ηχεία και στο subwoofer
µνο.
Qταν αναπαράγονται φορµά
πολυκάναλου ήχου surround, γίνεται
υποβιβασµς του πλήθους καναλιών
(downmix) των σηµάτων σε 2 κανάλια µε
τις συχντητες των µπάσων να
αναπαράγονται απ το subwoofer.
Qταν αναπαράγονται στερεοφωνικές
πηγές 2 καναλιών, ενεργοποιείται το
κύκλωµα ανακατεύθυνσης µπάσων του
δέκτη. Οι χαµηλές συχντητες του
µπροστινού καναλιού θα
αναπαράγονται απ το subwoofer.
Πατήστε το κουµπί SOUND FIELD + ή
SOUND FIELD – αρκετές φορές για να
επιλέξετε τη ζώνη συχνοτήτων "2CH ST.".
Αυτµατη αποκωδικοποίηση του
σήµατος εισδου (AUTO FORMAT
DIRECT)
Στη λειτουργία αυτή, ο δέκτης ανιχνεύει
αυτµατα τον τύπο του ηχητικού
σήµατος εισδου (Dolby Digital, DTS,
τυπικς στερεοφωνικς ήχος 2
καναλιών κτλ.) και εκτελεί την
κατάλληλη αποκωδικοποίηση, εφσον
χρειάζεται. Ο ήχος αναπαράγεται πως
έχει εγγραφεί/κωδικοποιηθεί, χωρίς εφέ
surround. Ωστσο, εάν δεν υπάρχουν
σήµατα χαµηλών συχνοτήτων (Dolby
Digital LFE κτλ.), θα αναπαράγει σήµα
χαµηλών συχνοτήτων που θα οδηγηθεί
στο subwoofer.
Ακραση ήχου surround
Χρησιµοποιώντας
µνο τα µπροστινά
ηχεία και το
subwoofer
Ακραση ήχου
υψηλής πισττητας
Πατήστε A.F.D.
Η ένδειξη "A.F.D. AUTO" εµφανίζεται
στην οθνη.
Ο δέκτης ανιχνεύει αυτµατα τον τύπο
του ηχητικού σήµατος εισδου και
εκτελεί την κατάλληλη
αποκωδικοποίηση, εφσον χρειάζεται.
Ο δείκτης περνά σε κατάσταση
λειτουργίας 2CH STEREO.
συνεχίζεται
25GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*561'B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH/HIW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Ακραση στερεοφωνικού ήχου σε
πολλά κανάλια (αποκωδικοποίηση
2 καναλιών)
Επιλογή ηχητικού
πεδίου
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να
προσδιορίζετε τον τύπο
αποκωδικοποίησης για τις πηγές ήχου 2
καναλιών. Ο δέκτης αυτς έχει τη
δυναττητα αναπαραγωγής ήχου 2
καναλιών σε 5 κανάλια µέσω Dolby Pro
Logic II ή σε 4 κανάλια µέσω Dolby Pro
Logic.
Μπορείτε να απολαύσετε ήχο surround
επιλέγοντας ένα απ τα
προγραµµατισµένα ηχητικά πεδία του
δέκτη. Φέρνουν το συναρπαστικ και
µεγαλειώδη ήχο µιας κινηµατογραφικής
αίθουσας ή µιας αίθουσας συναυλιών
στο σπίτι σας.
Πατήστε ; PL/PLII αρκετές φορές µέχρι
να επιλέξετε αποκωδικοποίηση 2
καναλιών.
Επιλογή ηχητικού πεδίου για
κινηµατογραφικές ταινίες
Ο επιλεγµένος τύπος
αποκωδικοποίησης εµφανίζεται στην
οθνη.
Πατήστε SOUND FIELD + ή SOUND FIELD –
αρκετές φορές για να επιλέξετε το ηχητικ
πεδίο που θέλετε.
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
Εκτελεί αποκωδικοποίηση Dolby Pro Logic. Ο
ήχος της πηγής που έχει εγγραφεί σε 2
κανάλια αποκωδικοποιείται σε 4.1 κανάλια.
x PLII MOV (PRO LOGIC ,,MOVIE)
Εκτελεί αποκωδικοποίηση Dolby Pro Logic II
Movie. Η ρύθµιση αυτή είναι ιδανική για
ταινίες µε κωδικοποίηση Dolby Surround.
Επιπλέον, µε τη λειτουργία αυτή είναι δυνατή
η αναπαραγωγή ήχου σε 5.1 κανάλια ταν
παρακολουθείτε παλιές ταινίες ή ταινίες στις
οποίες έχει προστεθεί εκ των υστέρων ήχος.
x PLII MUS (PRO LOGIC ,,MUSIC)
Εκτελεί αποκωδικοποίηση Dolby Pro Logic II
Music. Η ρύθµιση αυτή είναι ιδανική για
τυπικές στερεοφωνικές πηγές, πως τα CD.
Συµβουλή
Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το
κουµπί ;PLII του δέκτη για να επιλέξετε τη
λειτουργία "DOLBY PL", "PLII MOV" ή "PLII
MUS".
Σηµείωση
Η αποκωδικοποίηση Dolby Pro Logic και Dolby
Pro Logic II δεν λειτουργεί για τα σήµατα σε
φορµά DTS.
Το επιλεγµένο ηχητικ πεδίο
εµφανίζεται στην οθνη.
Ηχητικ πεδίο
Ένδειξη
CINEMA STUDIO EX A DCS
C.ST.EX A
CINEMA STUDIO EX B DCS
C.ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C DCS
C.ST.EX C
Πληροφορίες για τον ήχο DCS
(Ψηφιακς Κινηµατογραφικς Ήχος)
Τα ηχητικά πεδία µε το σύµβολο DCS
χρησιµοποιούν την τεχνολογία DCS.
DCS ονοµάζεται η τεχνολογία ήχου
surround για τον οικιακ
κινηµατογράφο που αναπτύχθηκε απ
τη Sony. Ο ήχος DCS χρησιµοποιεί
τεχνολογία DSP (Ψηφιακή Επεξεργασία
Σήµατος) για να αναπλάσει τα
χαρακτηριστικά ήχου ενς πραγµατικού
κινηµατογραφικού στούντιο στο
Χλυγουντ.
Κατά την αναπαραγωγή στο σπίτι, ο
ήχος DCS δηµιουργεί εντυπωσιακή
κινηµατογραφική ατµσφαιρα που
προσεγγίζει τον καλλιτεχνικ
συνδυασµ ήχου και εικνας, πως το
είχε οραµατιστεί ο σκηνοθέτης.
26GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*561'B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A)DCS
Αναπαράγει τα χαρακτηριστικά ήχου του
στούντιο κινηµατογραφικών παραγωγών
"Cary Grant Theater" της Sony Pictures
Entertainment. Είναι µια λειτουργία ιδανική
για την παρακολούθηση σχεδν κάθε είδους
ταινιών.
Σηµειώσεις
• Τα εφέ που αναπαράγονται απ τα εικονικά
ηχεία µπορεί να προκαλέσουν αυξηµένο
θρυβο στο σήµα αναπαραγωγής.
• Κατά την ακραση µε ηχητικά πεδία που
χρησιµοποιούν τα εικονικά ηχεία, δεν θα
µπορείτε να ακούτε τον ήχο που προέρχεται
απευθείας απ τα ηχεία surround.
Επιλογή ηχητικού πεδίου για
µουσική
x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C)DCS
Αναπαράγει τα χαρακτηριστικά ήχου του
στούντιο ενορχήστρωσης και ηχογράφησης
της Sony Pictures Entertainment. Αυτή η
λειτουργία είναι ιδανική για την
παρακολούθηση µιούζικαλ µε ορχηστρική
µουσική στο σάουντρακ της ταινίας.
Πατήστε SOUND FIELD + ή SOUND FIELD –
αρκετές φορές µέχρι να επιλέξετε το
ηχητικ πεδίο που θέλετε.
Ηχητικ πεδίο
Ένδειξη
Πληροφορίες για τις λειτουργίες
CINEMA STUDIO EX
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ
Οι λειτουργίες CINEMA STUDIO EX είναι
κατάλληλες για την παρακολούθηση
DVD κινηµατογραφικών παραγωγών
(κτλ.), µε εφέ πολυκάναλου ήχου
surround. Μπορείτε να αναπαράγετε τα
χαρακτηριστικά ήχου του στούντιο
ηχογράφησης της Sony Pictures
Entertainment στο σπίτι σας.
Οι λειτουργίες CINEMA STUDIO EX
αποτελούνται απ τα παρακάτω τρία
προγράµµατα.
• Virtual Multi Dimension
∆ηµιουργεί την αίσθηση 5 συστοιχιών
εικονικών ηχείων απ ένα και µνο
ζευγάρι πραγµατικών ηχείων
surround.
• Screen Depth Matching
∆ηµιουργεί την εντύπωση τι ο ήχος
βγαίνει µέσα απ την οθνη, πως
στις κινηµατογραφικές αίθουσες.
• Cinema Studio Reverberation
Αναπαράγει το είδος της αντήχησης
που συναντάµε στις
κινηµατογραφικές αίθουσες.
LIVE CONCERT
CONCERT
GAME
GAME
Ακραση ήχου surround
x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B)DCS
Αναπαράγει τα χαρακτηριστικά ήχου του
στούντιο κινηµατογραφικών παραγωγών
"Kim Novak Theater" της Sony Pictures
Entertainment. Είναι µια λειτουργία ιδανική
για την παρακολούθηση ταινιών
επιστηµονικής φαντασίας και περιπέτειας µε
πολλά ηχητικά εφέ.
Οι λειτουργίες CINEMA STUDIO EX
ενσωµατώνουν ταυτχρονα και τα τρία
αυτά προγράµµατα.
Το επιλεγµένο ηχητικ πεδίο
εµφανίζεται στην οθνη.
x HALL
Αναπαράγει την ακουστική µιας αίθουσας
συναυλιών κλασικής µουσικής.
x JAZZ (JAZZ CLUB)
Αναπαράγει την ακουστική ενς κλαµπ
µουσικής τζαζ.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Αναπαράγει την ακουστική ενς συναυλιακού
χώρου ζωντανών παραστάσεων 300 θέσεων.
x GAME
Αναπαράγει το καλύτερο δυνατ αποτέλεσµα
ήχου απ λογισµικ παιχνιδιών βίντεο.
Για να απενεργοποιήσετε το εφέ
surround
Πατήστε SOUND FIELD + ή SOUND
FIELD – αρκετές φορές µέχρι να
επιλέξετε "2CH ST." ή πατήστε A.F.D.
για να επιλέξετε "A.F.D. AUTO".
συνεχίζεται
27GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*561'B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH/HIW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Συµβουλές
• Ο δέκτης σάς επιτρέπει να εφαρµζετε το
τελευταίο επιλεγµένο ηχητικ πεδίο στην
ίδια πηγή ήχου κάθε φορά που την
επιλέγετε (Sound Field Link). Για
παράδειγµα, εάν επιλέξετε HALL για το
DVD, µετά αλλάξετε πηγή και κατπιν
επιστρέψετε στο DVD, το ηχητικ πεδίο
HALL θα εφαρµοστεί αυτµατα ξανά.
• Μπορείτε να δείτε ποιο είναι το φορµά
κωδικοποίησης του λογισµικού του DVD
κτλ. αναζητώντας το λογτυπο στη
συσκευασία.
–
: ∆ίσκοι Dolby Digital
–
: Προγράµµατα µε
κωδικοποίηση Dolby Surround
–
: Προγράµµατα µε κωδικοποίηση DTS
Digital Surround
Σηµείωση
Τα ηχητικά πεδία δεν είναι διαθέσιµα για τα
σήµατα µε συχντητα δειγµατοληψίας
µεγαλύτερη απ 48 kHz.
28GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5$'9B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Παράµετροι µενού LEVEL
Προηγµένες τροποποιήσεις και
ρυθµίσεις
Τροποποίηση των
ηχητικών πεδίων
Σηµείωση για τα στοιχεία που εµφανίζονται
Τα στοιχεία ρύθµισης που µπορείτε να
προσαρµσετε σε κάθε µενού εξαρτώνται
απ το ηχητικ πεδίο. Ορισµένες παράµετροι
ρύθµισης ίσως εµφανίζονται γκρίζες στην
οθνη. Αυτ σηµαίνει τι η συγκεκριµένη
παράµετρος είναι είτε µη διαθέσιµη είτε
σταθερή και αµετάβλητη.
Προσαρµογή του µενού LEVEL
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση και
τη στάθµη κάθε ηχείου. Οι ρυθµίσεις
αυτές εφαρµζονται σε λα τα ηχητικά
πεδία εκτς απ την παράµετρο
στάθµης εφέ. Οι ρυθµίσεις της
παραµέτρου αυτής αποθηκεύονται
ξεχωριστά για κάθε ηχητικ πεδίο.
1
2
3
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή µιας
πηγής κωδικοποιηµένης µε εφέ
πολυκάναλου ήχου surround (DVD,
κτλ.).
Πατήστε MAIN MENU αρκετές φορές
µέχρι να επιλέξετε " LEVEL ".
Πατήστε
ή
αρκετές φορές µέχρι
να επιλέξετε την παράµετρο που
θέλετε να ρυθµίσετε.
L
R BAL. L/R XX
(Στάθµη µπροστινών ηχείων)
Αρχική ρύθµιση: BALANCE (0)
Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τη στάθµη µεταξύ
των αριστερών και δεξιών µπροστινών
ηχείων. Μπορείτε να επιλέξετε τιµές
ρύθµισης στην κλίµακα BAL. L (+1 έως +8),
BALANCE (0), BAL. R (+1 έως +8) σε 17
βήµατα.
x
x CTR XXX dB
(Στάθµη κεντρικού ηχείου)
x SUR.L. XXX dB
(Στάθµη (αριστερού) ηχείου surround)
x SUR.R. XXX. dB
(Στάθµη (δεξιού) ηχείου surround)
x S.W. XXX dB
(Στάθµη subwoffer)
Αρχική ρύθµιση: 0 dB
Η κλίµακα ρύθµισης είναι απ –10 dB έως +10
dB µε βήµατα του 1 dB.
x
D.RANGE
COMP. XXX
(Συµπιεστής δυναµικής περιοχής)
Σας επιτρέπει να συµπιέσετε τη δυναµική
περιοχή του σάουντρακ. Αυτ µπορεί να είναι
χρήσιµο ταν θέλετε να παρακολουθήσετε
µια ταινία σε πολύ χαµηλή στάθµη ήχου αργά
το βράδυ.
• OFF
Η δυναµική περιοχή δεν συµπιέζεται.
• STD
Η δυναµική περιοχή συµπιέζεται, πως έχει
οριστεί κατά την εγγραφή.
• MAX
Η δυναµική περιοχή συµπιέζεται στο
µέγιστο δυνατ βαθµ.
Προηγµένες τροποποιήσεις και ρυθµίσεις
Προσαρµζοντας το µενού LEVEL,
µπορείτε να τροποποιήσετε τα ηχητικά
πεδία σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες
ακουστικές σας προτιµήσεις.
Η αρχική ρύθµιση είναι
υπογραµµισµένη.
Για λεπτοµέρειες, βλ. "Παράµετροι
µενού LEVEL" στη συνέχεια.
4
Ενώ ακούτε τον ήχο, πατήστε
ή
αρκετές φορές µέχρι να επιλέξετε τη
ρύθµιση που θέλετε.
Η ρύθµιση εφαρµζεται αυτµατα.
5
Επαναλάβετε τα βήµατα 3 και 4 για να
ρυθµίσετε τις άλλες παραµέτρους.
συνεχίζεται
29GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5$'9B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH/HIW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Συµβουλή
Ο συµπιεστής δυναµικής περιοχής σας
επιτρέπει να συµπιέσετε τη δυναµική περιοχή
του σάουντρακ µε βάση τις πληροφορίες που
περιλαµβάνονται στο σήµα Dolby Digital. Σας
συνιστούµε να χρησιµοποιείτε την επιλογή
"MAX". Με την επιλογή αυτή συµπιέζεται στο
µέγιστο βαθµ η δυναµική περιοχή και
µπορείτε να παρακολουθείτε ταινίες αργά το
βράδυ σε χαµηλή στάθµη. Αντίθετα µε τα
αναλογικά συστήµατα, οι στάθµες είναι
προκαθορισµένες και επιτυγχάνεται πολύ
φυσική συµπίεση.
Προσαρµογή του
τνου
Μπορείτε να ρυθµίσετε την τονική
ποιτητα (στάθµη χαµηλών, υψηλών
συχνοτήτων) των µπροστινών ηχείων
χρησιµοποιώντας το µενού TONE.
1
Σηµείωση
Η συµπίεση δυναµικής περιοχής είναι δυνατή
µνο µε πηγές Dolby Digital.
2
x EFCT. XXX (Στάθµη εφέ)
Αρχική ρύθµιση: STD
Σας επιτρέπει να προσαρµζετε την
"παρουσία" του εφέ surround.
3
Επαναφορά των ηχητικών πεδίων
στις αρχικές τους ρυθµίσεις
4
2
Πατήστε ?/1 για να απενεργοποιηθεί ο
δέκτης.
Ενώ κρατάτε πατηµένο το κουµπί
SOUND FIELD, πατήστε ?/1.
Η ένδειξη "SF. CLR." εµφανίζεται
στην οθνη και λα τα ηχητικά πεδία
επανέρχονται στις αρχικές τους
ρυθµίσεις.
Πατήστε MAIN MENU αρκετές φορές
µέχρι να επιλέξετε " TONE ".
Πατήστε
ή
αρκετές φορές µέχρι
να επιλέξετε την παράµετρο που
θέλετε να ρυθµίσετε.
Για λεπτοµέρειες, βλ. "Παράµετροι
µενού TONE" στη συνέχεια.
Χρησιµοποιήστε τα χειριστήρια του
δέκτη.
1
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή µιας
πηγής κωδικοποιηµένης µε εφέ
πολυκάναλου ήχου surround (DVD,
κτλ.).
Ενώ ακούτε τον ήχο, πατήστε
ή
αρκετές φορές µέχρι να επιλέξετε τη
ρύθµιση που θέλετε.
Η ρύθµιση εφαρµζεται αυτµατα.
5
Επαναλάβετε τα βήµατα 3 και 4 για να
ρυθµίσετε τις άλλες παραµέτρους.
Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να ρυθµίσετε τον τνο ταν ο
δέκτης αποκωδικοποιεί σήµατα µε
συχντητα δειγµατοληψίας µεγαλύτερη
απ 48 kHz.
• ∆εν µπορείτε να ρυθµίσετε τον τνο ταν
επιλέγετε ηχητικ πεδίο για ταινίες και
µουσική (σελίδα 26, 27).
Παράµετροι µενού TONE
x BASS XX dB
(Στάθµη χαµηλών συχνοτήτων
µπροστινών ηχείων)
x TREB. XX dB
(Στάθµη υψηλών συχνοτήτων
µπροστινών ηχείων)
Αρχική ρύθµιση: 0 dB
Η κλίµακα ρύθµισης είναι απ –6 dB έως +6 dB
µε βήµατα του 1 dB.
30GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5$'9B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Προηγµένες ρυθµίσεις
Χρήση του µενού SET UP για τη
ρύθµιση του δέκτη
Μπορείτε να προσαρµσετε διάφορες
ρυθµίσεις του δέκτη χρησιµοποιώντας
το µενού SET UP.
2
Πατήστε MAIN MENU αρκετές φορές
µέχρι να επιλέξετε " SET UP ".
Πατήστε
ή
αρκετές φορές µέχρι
να επιλέξετε την παράµετρο που
θέλετε να ρυθµίσετε.
Για λεπτοµέρειες, βλ. "Παράµετροι
µενού SET UP" στη συνέχεια.
3
Πατήστε
ή
αρκετές φορές µέχρι
να επιλέξετε τη ρύθµιση που θέλετε.
Η ρύθµιση εφαρµζεται αυτµατα.
4
Επαναλάβετε τα βήµατα 2 και 3 για να
ρυθµίσετε τις άλλες παραµέτρους.
Παράµετροι µενού SET UP
Η αρχική ρύθµιση είναι υπογραµµισµένη.
x DVD-XXXX
(Είσοδος ήχου για πηγή DVD)
Σας επιτρέπει να επιλέξετε την είσοδο ήχου
για πηγή DVD.
• AUTO
∆ίνει προτεραιτητα στα ψηφιακά σήµατα
ταν υπάρχουν και ψηφιακές και αναλογικές
συνδέσεις. Εάν δεν υπάρχουν ψηφιακά
σήµατα, η είσοδος είναι αναλογική.
• OPT
Καθορίζει τι η είσοδος των ψηφιακών
σηµάτων γίνεται µέσω των υποδοχών
DIGITAL DVD OPT IN.
• COAX
Καθορίζει τι η είσοδος των ψηφιακών
σηµάτων γίνεται µέσω της υποδοχής
DIGITAL DVD COAX IN.
• ANLG
Καθορίζει τι η είσοδος των αναλογικών
σηµάτων γίνεται µέσω των υποδοχών DVD
AUDIO IN (L/R).
x DUAL XXX
(Επιλογή γλώσσας ψηφιακής εκποµπής)
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που
θέλετε να ακούτε στη διάρκεια των ψηφιακών
εκποµπών. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη
µνο για πηγές Dolby Digital.
• M/S (Main/Sub)
Ο ήχος της κύριας γλώσσας (Main) θα
αναπαράγεται απ το αριστερ µπροστιν
ηχείο και ο ήχος της δευτερεύουσας
γλώσσας (Sub) θα αναπαράγεται απ το δεξί
µπροστιν ηχείο ταυτχρονα.
• M (Main)
Θα αναπαράγεται ο ήχος της κύριας
γλώσσας µνο.
• S (Sub)
Θα αναπαράγεται ο ήχος της
δευτερεύουσας γλώσσας µνο.
• M+S (Main + Sub)
Θα αναπαράγεται µιξαρισµένος ο ήχος της
κύριας και της δευτερεύουσας γλώσσας.
Προηγµένες τροποποιήσεις και ρυθµίσεις
1
x 79;;;;
(Είσοδος ήχου για πηγή TV/SAT)
Σας επιτρέπει να επιλέξετε την είσοδο ήχου
για πηγή TV/SAT.
• AUTO
∆ίνει προτεραιτητα στα ψηφιακά σήµατα
ταν υπάρχουν και ψηφιακές και αναλογικές
συνδέσεις. Εάν δεν υπάρχουν ψηφιακά
σήµατα, η είσοδος είναι αναλογική.
• OPT
Καθορίζει τι η είσοδος των ψηφιακών
σηµάτων γίνεται µέσω των υποδοχών
DIGITAL TV/SAT OPT IN.
• ANLG
Καθορίζει τι η είσοδος των αναλογικών
σηµάτων γίνεται µέσω των υποδοχών TV/
SAT AUDIO IN (L/R).
συνεχίζεται
31GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5$'9B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH/HIW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
x DEC. XXXX
(Προτεραιτητα αποκωδικοποίησης
ψηφιακού σήµατος εισδου)
Σας επιτρέπει να καθορίσετε τι η είσοδος
ήχου για το ψηφιακ σήµα θα γίνεται µέσω
των υποδοχών DIGITAL IN.
Η αρχική ρύθµιση είναι "DEC. AUTO" για
TV/SAT και "DEC. PCM" για DVD.
• AUTO
Αλλάζει αυτµατα την είσοδο ήχου
επιλέγοντας διαδοχικά DTS, Dolby Digital ή
PCM.
• PCM
Τα σήµατα PCM έχουν προτεραιτητα (για
να αποτραπούν οι διακοπές ταν αρχίζει η
αναπαραγωγή). Ακµα και στην περίπτωση
πρσθετων σηµάτων εισδου, ο ήχος
συνεχίζει να αναπαράγεται. Ωστσο, αυτς
ο δέκτης δεν µπορεί να αποκωδικοποιήσει
τα σήµατα DTS-CD ταν είναι επιλεγµένη η
ρύθµιση "DEC. PCM".
Σηµείωση
Qταν έχετε επιλέξει τη ρύθµιση "DEC. AUTO"
και ο ήχος απ την είσοδο ψηφιακού ήχου (για
το CD κτλ.) διακπτεται ταν αρχίζει η
αναπαραγωγή, επιλέξτε "DEC. PCM".
32GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*57+B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Άλλες λειτουργίες
Χρήση του
Χρονοδιακπτη ύπνου
Μπορείτε να ρυθµίσετε το δέκτη να
απενεργοποιείται αυτµατα
συγκεκριµένη ώρα.
1
Πατήστε SLEEP µε το δέκτη ανοικτ.
Άλλες λειτουργίες
2
Πατήστε ALT για να φωτιστεί το
κουµπί.
Κάθε φορά που πατάτε SLEEP, στην
οθνη εµφανίζονται διαδοχικά οι
παρακάτω ενδείξεις:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t
0-30-00 t OFF
Το φως της οθνης σβήνει αφού
καθορίσετε την ώρα.
Συµβουλή
Για να δείτε πσος χρνος αποµένει µέχρι
την απενεργοποίηση του δέκτη, πατήστε ALT
για να ανάψει το κουµπί (σελίδα 35) και µετά
πατήστε SLEEP. Ο υπολειπµενος χρνος
εµφανίζεται στην οθνη. Αν πατήσετε SLEEP
ξανά, ο χρονοδιακπτης ύπνου θα
απενεργοποιηθεί.
33GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*55(0B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH/HIW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Χειρισµς µε το τηλεχειριστήριο RM-U700
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο RM-U700 για το
χειρισµ των συσκευών του
συστήµατος.
Πριν χρησιµοποιήσετε
το τηλεχειριστήριο
Τοποθέτηση µπαταριών στο
τηλεχειριστήριο
Τοποθετήστε στο τηλεχειριστήριο
µπαταρίες R6 (µεγέθους AA) µε τη
σωστή πολικτητα + και –, πως
φαίνεται στη θήκη των µπαταριών. Qταν
χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο,
στρέψτε το προς στον αισθητήρα του
δέκτη.
Περιγραφή των
κουµπιών του
τηλεχειριστηρίου
TV ?/1
1
2
3
SYSTEM STANDBY SLEEP
VIDEO
SAT
TV
AUX
TUNER
;PL/PL
A.F.D.
DVD
4
5
DUAL
MONO
2
ANGLE
AUDIO
6
5
9
MEMORY
SHIFT
>
0/10
>10/11
TUNING
8
ANT
9
q;
ENTER/12
DISC
ALT
-
M
m
CLEAR SEARCH MODE
X
H
TOP MENU/
GUIDE
Συµβουλή
x
MUTING
AV MENU
qa
Σηµειώσεις
qs
G
wf
wd
ws
wa
w;
ql
MASTER
VOL
F
Σε κανονικές συνθήκες, οι µπαταρίες
διαρκούν περίπου 6 µήνες. Qταν δεν είναι
πλέον δυνατή η λειτουργία του
τηλεχειριστηρίου, αντικαταστήστε τις
µπαταρίες µε καινούργιες.
PRESET/
CH/D.SKIP
JUMP
8
.
wg
6
SWAP
TIME
7
3
SUBTITLE
4
ea
e;
wl
wk
wj
wh
SOUND
FIELD
FM MODE D.TUNING
1
7
• Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο σε σηµεία
µε εξαιρετικά µεγάλη θερµοκρασία ή
υγρασία.
• Μην χρησιµοποιείτε παλιές µπαταρίες µαζί
µε καινούργιες.
• Μην αφήνετε τον αισθητήρα του
τηλεχειριστηρίου εκτεθειµένο σε άµεση
ακτινοβολία ή σε συσκευές φωτισµού.
∆ιαφορετικά, µπορεί να υποστεί βλάβη.
• Αν δεν πρκειται να χρησιµοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο για µεγάλο χρονικ
διάστηµα, βγάλτε τις µπαταρίες για να
αποφύγετε βλάβη απ τυχν διαρροή του
υγρού των µπαταριών και διάβρωση.
?/1
AV ?/1
ENTER
g
qk
f
DISPLAY
TV VOL
O
RETURN/EXIT
TV CH
TV/
VIDEO
MAIN
MENU
WIDE
TEST
TONE
qd
qj
qh
qg
qf
Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τις
ρυθµίσεις κάθε κουµπιού.
Κουµπί
Χειρισµς
Λειτουργία
A.F.D. wh
∆έκτη
Επιλέγει A.F.D.
AUTO.
34GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*55(0B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Χειρισµς
ALT ws
Τηλεχειρι- Qταν ανάβει το
στήριο
κουµπί ALT,
αλλάζει τη
λειτουργία του
κουµπιού του
τηλεχειριστηρίου
ώστε να
ενεργοποιηθούν
τα κουµπιά µε το
πορτοκαλί χρώµα.
Λειτουργία
D.TUNING ∆έκτη
6
Μπαίνει σε
λειτουργία άµεσου
συντονισµού.
DUAL
∆έκτη
MONO 6
Επιλέγει τη γλώσσα
που θέλετε κατά τις
ψηφιακές
εκποµπές.
DVD 2
Για παρακολούθηση
DVD.
ANGLE 6
DVD player Επιλέγει τη γωνία
θέασης ή αλλάζει
τις γωνίες λήψης.
ANT 8
VCR
ENTER qa ∆έκτη/VCR/ Καταχωρεί την
∆ορυφορι- επιλογή.
κ δέκτη/
DVD player
AUDIO 6
TV/VCR/
Αλλάζει τον ήχο σε
DVD player Multiplex, Bilingual
ή Multi channel TV
Sound.
AUX 4
∆έκτη
AV MENU
qa
VCR/
Εµφανίζει το
∆ορυφορικ µενού.
δέκτη/
DVD player
Επιλέγει το σήµα
εξδου απ τον
πλο της κεραίας:
τηλεοπτικ σήµα ή
σήµα VCR.
TV/VCR/
Ενεργοποιεί και
CD player/ απενεργοποιεί τις
DVD player συσκευές ήχου και
εικνας.
CLEAR 8
DVD player Πατήστε το εάν
κάνατε λάθος στο
πάτηµα ενς
αριθµητικού
κουµπιού ή για να
επιστρέψετε σε
συνεχή
αναπαραγωγή κτλ.
DISPLAY
qa
CD player
Χειρισµς
∆έκτη
Επιλέγει
απευθείας ένα
δίσκο (µνο για
πολλαπλά disc
changer).
TV/VCR/
Επιλέγει τις
DVD player πληροφορίες που
εµφανίζονται στην
οθνη της
τηλερασης.
Λειτουργία
ENTER/12 TV/VCR/
wd
∆ορυφορικ δέκτη
Καταχωρεί την
επιλογή.
FM MODE ∆έκτη
6
Επιλέγει
µονοφωνική ή
στερεοφωνική λήψη
FM.
JUMP 6 TV
Χρησιµοποιείται για
την εναλλαγή
µεταξύ των
προηγούµενων και
των τρεχντων
καναλιών.
MAIN
∆έκτη
MENU qj
Επιλέγει το µενού
του δέκτη.
MASTER
VOL +/–
qk
Ρυθµίστε την
ένταση του δέκτη.
Για να ακούσετε
µια συσκευή ήχου.
AV ?/1 e;
DISC wa
Κουµπί
∆έκτη
MEMORY ∆έκτη
7
Αποθηκεύει τους
ραδιοφωνικούς
σταθµούς.
MUTING
ql
∆έκτη
Κλείνει (σίγαση) τον
ήχο απ το δέκτη.
PRESET/ ∆έκτη
CH/
D.SKIP +/–
wf
Επιλέγει τους
αποθηκευµένους
στις θέσεις µνήµης
σταθµούς.
Χειρισµς µε το τηλεχειριστήριο RM-U700
Κουµπί
TV/VCR/
Επιλέγει τα
∆ορυφορι- αποθηκευµένα
κ δέκτη
κανάλια.
CD player/ Παρακάµπτει
DVD player δίσκους (µνο για
πολλαπλά disc
changer).
συνεχίζεται
35GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*55(0B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH/HIW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Κουµπί
Χειρισµς
Λειτουργία
RETURN/ DVD player Επιστρέφει στο
EXIT/O qa
προηγούµενο
µενού.
∆ορυφορι- Εκτελεί έξοδο απ
κ δέκτη
το µενού.
SAT wk
SEARCH
MODE wa
SHIFT wd
SLEEP ea
SOUND
FIELD +/–
wg
∆έκτη
Για παρακολούθηση
του δορυφορικού
δέκτη.
DVD player Επιλέγει τη
µέθοδο
αναζήτησης.
Πατήστε το για να
επιλέξετε τη
µονάδα
αναζήτησης
(κοµµάτι,
ευρετήριο κτλ.)
∆έκτη
∆έκτη
∆έκτη
Επιλέγει µια
σελίδα µνήµης για
τους
αποθηκευµένους
ραδιοφωνικούς
σταθµούς ή
εκτελεί
συντονισµούς
στους
αποθηκευµένους
σταθµούς.
Ενεργοποιεί το
χρονοδιακπτη
ύπνου και τη
χρονική διάρκεια
για την αυτµατη
απενεργοποίηση
του δέκτη.
Επιλέγει τα
ηχητικά πεδία.
SUBTITLE DVD player Αλλάζει τους
6
υποτίτλους.
SWAP 6 TV
Χρησιµοποιείται
για την εναλλαγή
µικρής και
µεγάλης εικνας.
Μνο για τηλεοράσεις Sony µε λειτουργία
ένθεσης παραθύρου (picture-in-picture).
Κουµπί
Χειρισµς
Λειτουργία
SYSTEM
STANDBY
(Πατήστε AV
?/1 e; και
?/1 ea
ταυτχρονα)
∆έκτη/TV/
VCR/
∆ορυφορικ δέκτη/
CD player/
DVD player
Απενεργοποιεί το
δέκτη και άλλες
συσκευές ήχου/
εικνας της Sony.
TEST
TONE qg
∆έκτη
Αναπαράγει τνο
δοκιµής.
TIME 6
CD player/
DVD player
∆είχνει την ώρα ή
εµφανίζει το
χρνο
αναπαραγωγής
του δίσκου κτλ.
TOP
MENU/
DVD player
Εµφανίζουν τον
τίτλο του DVD.
GUIDE qa
∆ορυφορικ δέκτη
Εµφανίζει το
µενού.
TUNER wj ∆έκτη
Για την ακραση
ραδιοφωνικών
προγραµµάτων.
TUNING –/+ ∆έκτη
8
Εκτελεί σάρωση
ραδιοφωνικών
σταθµών.
TV wl
∆έκτη
Για παρακολούθηση
προγραµµάτων
τηλερασης.
TV CH +/–
qd
TV
Επιλέγει τα
αποθηκευµένα
τηλεοπτικά
κανάλια.
TV/VIDEO
qk
TV
Επιλέγει το σήµα
εισδου:
τηλεραση ή
βίντεο.
TV VOL +/– TV
qs
Ρυθµίζει την
ένταση της
τηλερασης.
TV ?/1 1 TV
Ενεργοποιεί ή
απενεργοποιεί την
τηλεραση.
VIDEO 3
∆έκτη
Για
παρακολούθηση
βίντεο.
WIDE qf
TV
Επιλέγει τη
λειτουργία
ευρείας οθνης.
36GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*55(0B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Κουµπί
Χειρισµς
Λειτουργία
Κουµπί
1-9 6 και
0/10 7
∆έκτη
Με SHIFT
αποθηκεύει
ραδιοφωνικ σταθµ
στη µνήµη ή εκτελεί
συντονισµ στους
αποθηκευµένους
σταθµούς και µε
D.TUNING εκτελεί
άµεσο συντονισµ.
m/M 8 CD player/ Ψάχνει για
DVD
κοµµάτια µπροστά
player
ή πίσω.
VCR
VCR/
CD player/
DVD
player
VCR/
Σταµατά την
CD player/ αναπαραγωγή.
DVD
player
Επιλέγει τους
αριθµούς των
καναλιών.
x w;
>10/11 7
CD player
Επιλέγει τους
αριθµούς των
µουσικών
κοµµατιών πάνω
απ το 10.
Σηµειώσεις
-/-- wa
TV
Επιλέγει τον
τρπο
καταχώρησης
καναλιών, µε ένα ή
δύο ψηφία.
?/1 ea
∆έκτη
Ενεργοποιεί ή
απενεργοποιεί το
δέκτη.
;PL/PLII ∆έκτη
5
Επιλέγει
µονοφωνική ή
στερεοφωνική
λήψη DOLBY PL,
PLII MOV ή PLII
MUS.
Vvqa
∆έκτη
Επιλέγει ένα
στοιχείο του
µενού.
Bbqa
∆έκτη
Προσαρµζει ή
αλλάζει τη
ρύθµιση.
Παρακάµπτει
µουσικά κοµµάτια.
VCR/
CD player/
DVD player
Κάνει παύση της
αναπαραγωγής ή
της εγγραφής.
(Επίσης, αρχίζει την
εγγραφή στις
συσκευές σε
αναµονή
εγγραφής.)
• Το κουµπί AUX του τηλεχειριστηρίου δεν
είναι διαθέσιµο για το χειρισµ του δέκτη.
• Qταν πατάτε τα κουµπιά επιλογής πηγής
(VIDEO, DVD), η επιλογή εισδου της
τηλερασης ίσως δεν παίρνει την τιµή που
θέλετε. Στην περίπτωση αυτή, πατήστε το
κουµπί TV/VIDEO για να αλλάξετε την
επιλογή εισδου της τηλερασης.
• Για να ενεργοποιήσετε τα κουµπιά µε το
πορτοκαλί χρώµα, πατήστε ALT πριν
πατήσετε τα κουµπιά.
• Ορισµένες λειτουργίες που περιγράφονται
στην εντητα αυτή ίσως δεν είναι
διαθέσιµες ανάλογα µε το µοντέλο.
• Η παραπάνω περιγραφή είναι µνο
ενδεικτική. Εποµένως, ανάλογα µε τη
συσκευή, ο χειρισµς ίσως δεν είναι
δυνατς ή µπορεί να γίνεται µε διαφορετικ
τρπο.
Χειρισµς µε το τηλεχειριστήριο RM-U700
X q;
TV/VCR/
∆ορυφορικ δέκτη
./>
7
Γυρίζει γρήγορα
µπροστά ή πίσω.
VCR/
Αρχίζει την
CD player/ αναπαραγωγή.
DVD
player
Επιλέγει τους
αριθµούς των
µουσικών
κοµµατιών.
Το 0/10 επιλέγει το
κοµµάτι 10.
Επιλέγει ένα
στοιχείο του
µενού.
Λειτουργία
H9
CD player
VvBbqa VCR/
∆ορυφορικ δέκτη/
DVD player
Χειρισµς
συνεχίζεται
37GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*55(0B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH/HIW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Τώρα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
το κουµπί DVD για να ελέγχετε το
CD player.
Αλλαγή των
εργοστασιακών
ρυθµίσεων ενς
κουµπιού επιλογής
πηγής
Για να επαναφέρετε ένα κουµπί στην
εργοστασιακή του ρύθµιση
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.
Αν οι εργοστασιακές ρυθµίσεις των
κουµπιών επιλογής πηγής δεν
ταιριάζουν µε τις συσκευές του
συστήµατς σας, µπορείτε να τις
αλλάξετε. Για παράδειγµα, αν έχετε ένα
CD player αλλά δεν έχετε DVD player,
µπορείτε να αντιστοιχίσετε το κουµπί
DVD στο CD player που έχετε.
1
2
Για να επαναφέρετε λα τα κουµπιά
επιλογής πηγής στην εργοστασιακή
τους ρύθµιση
Πατήστε ταυτοχρνως ?/1, AV ?/1 και
MASTER VOL–.
Κρατήστε πατηµένο το κουµπί
επιλογής πηγής για το οποίο θέλετε να
αλλάξετε την πηγή εισδου (για
παράδειγµα, DVD).
Πατήστε το αντίστοιχο κουµπί για τη
συσκευή που θέλετε να αντιστοιχίσετε
στο κουµπί επιλογής πηγής (για
παράδειγµα, 1 – CD player).
Τα ακλουθα κουµπιά αντιστοιχούν
σε πηγή:
Για τη λειτουργία των
CD player
VCR (κατάσταση λειτουργίας
VTR 2)
VCR (κατάσταση λειτουργίας
VTR 3)
DVD player
TV
DSS (Ψηφιακς δορυφορικς
δέκτης)
Ραδιοφωνικς δέκτης
(ο παρών δέκτης)
DCS (Ψηφιακς δέκτης CS)
BSD (Ψηφιακς δέκτης BS)
Ραδιοφωνικς δέκτης
(δέκτης συσκευής)
Πατήστε
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0/10
Οι συσκευές βίντεο της Sony
λειτουργούν µε τη ρύθµιση VTR 2 ή 3.
Αυτές αντιστοιχούν σε 8mm και VHS
αντίστοιχα.
38GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5$''B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Πρσθετες πληροφορίες
Προφυλάξεις
Για την ασφάλειά σας
Σε περίπτωση που κάποιο αντικείµενο ή υγρ
εισχωρήσει στο περίβληµα της συσκευής,
βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας του δέκτη
απ την πρίζα και απευθυνθείτε σε ειδικ
τεχνικ προσωπικ για έλεγχο προτού τον
θέσετε ξανά σε λειτουργία.
Για την ανάπτυξη θερµτητας
Ο δέκτης µπορεί να θερµανθεί αρκετά ταν
λειτουργεί αλλά αυτ δεν αποτελεί ένδειξη
µη φυσιολογικής λειτουργίας. Αν
χρησιµοποιείτε το δέκτη σε υψηλές εντάσεις
για παρατεταµένο χρονικ διάστηµα, η
θερµοκρασία του περιβλήµατος στην επάνω,
κάτω πλευρά αλλά και στο πλάι αυξάνεται
σηµαντικά. Για να µην καείτε, µην αγγίζετε το
περίβληµα.
Για την τοποθέτηση
• Τοποθετήστε το δέκτη σε χώρο µε επαρκή
εξαερισµ ώστε να αποτραπεί η άνοδος της
θερµοκρασίας και να επιµηκυνθεί η
διάρκεια ζωής του δέκτη.
• Μην τοποθετείτε το δέκτη κοντά σε πηγές
θερµτητας ή σε σηµείο άµεσα εκτεθειµένο
στην ηλιακή ακτινοβολία, υπερβολική σκνη
ή µηχανικούς κραδασµούς.
Για τη λειτουργία
Πριν τη σύνδεση άλλων συσκευών, πρέπει να
κλείνετε και να αποσυνδέετε το δέκτη απ
την πρίζα.
Αν παρατηρήσετε µη φυσιολογικά
χρώµατα σε µια τηλεραση που βρίσκεται
κοντά
Τα ηχεία και το subwoffer έχουν
µαγνητική θωράκιση ώστε να είναι
δυνατή η τοποθέτησή τους κοντά σε µια
τηλεραση. Ωστσο, σε ορισµένους
τύπους τηλεοράσεων µπορεί να
παρατηρηθούν ανωµαλίες στην απδοση
των χρωµάτων.
Αν διαπιστώσετε ανωµαλίες στην απδοση
των χρωµάτων...
Κλείστε την τηλεραση και ανοίξτε την
ξανά µετά απ 15 έως 30 λεπτά.
Αν διαπιστώσετε ανωµαλίες στην απδοση
των χρωµάτων...
Τοποθετήστε τα ηχεία µακριά απ την
τηλεραση.
Πρσθετες πληροφορίες
Για τις πηγές τροφοδοσίας
• Πριν θέσετε σε λειτουργία το δέκτη,
ελέγξτε τι η τάση λειτουργίας του είναι
ίδια µε την τάση του δικτύου παροχής στην
περιοχή σας. Η τάση λειτουργίας
αναγράφεται στην πινακίδα του
κατασκευαστή στην πίσω πλευρά του δέκτη.
• Ο δέκτης δεν αποσυνδέεται απ την πηγή
τροφοδοσίας εναλλασσµενου ρεύµατος
(δίκτυο) για σο διάστηµα παραµένει
συνδεδεµένος στην πρίζα, ακµα και ταν
είναι κλειστς και δεν λειτουργεί.
• Εάν δεν πρκειται να χρησιµοποιήσετε το
δέκτη για µεγάλο χρονικ διάστηµα,
αποσυνδέστε τον απ την πρίζα. Για να
αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας,
κρατήστε και τραβήξτε το βύσµα και χι το
καλώδιο.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να
αλλάζεται µνο σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο
επισκευών.
• Μην τοποθετείτε στην επάνω πλευρά του
δέκτη αντικείµενα που µπορεί να φράξουν
τις οπές εξαερισµού και να δηµιουργήσουν
πρβληµα στην οµαλή λειτουργία του.
• Να είστε προσεκτικοί ταν τοποθετείτε το
δέκτη ή τα ηχεία σε επιφάνειες που έχουν
υποστεί ειδική επεξεργασία (µε κερί, λάδι,
βερνίκι κτλ.) γιατί µπορεί να δηµιουργηθούν
κηλίδες ή να ξεθωριάσουν.
Αν ακουστεί ένα δυσάρεστο 'στρίγγλισµα'
Αλλάξτε τη θέση των ηχείων ή
χαµηλώστε την ένταση στο δέκτη.
Για τον καθαρισµ
Καθαρίστε το περίβληµα, τον µπροστιν
πίνακα και τα κουµπιά µε ένα µαλακ πανί,
ελαφρά νοτισµένο µε ήπιο διάλυµα
απορρυπαντικού. Μην χρησιµοποιείτε
σφουγγάρι µε τραχιά επιφάνεια, σκνες
καθαρισµού ή διαλύτες, πως οινπνευµα ή
βενζίνη.
Για οποιοδήποτε πρβληµα ή ερώτηση για το
δέκτη, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο
εξουσιοδοτηµένο αντιπρσωπο Sony.
39GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5$''B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH/HIW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Αντιµετώπιση
προβληµάτων
Αν συναντήσετε κάποιο απ τα
παρακάτω προβλήµατα στη λειτουργία
του δέκτη, χρησιµοποιήστε τον οδηγ
αυτ για να προσπαθήσετε να τα
επιλύσετε.
∆εν ακούγεται ήχος ή ο ήχος είναι πολύ
αδύναµος ανεξάρτητα απ την επιλεγµένη
πηγή.
• Βεβαιωθείτε τι έχετε συνδέσει σωστά τα
ηχεία και τις συσκευές.
• Βεβαιωθείτε τι έχετε ανοίξει το δέκτη
και λες τις συσκευές.
• Βεβαιωθείτε τι έχετε επιλέξει τη σωστή
συσκευή στο δέκτη.
• Ελέγξτε τι το MASTER VOLUME του
δέκτη δεν έχει οριστεί στη θέση
"VOL MIN".
• Πατήστε MUTING για να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης
του ήχου.
∆εν ακούγεται ήχος απ µια συγκεκριµένη
πηγή.
• Βεβαιωθείτε τι η συσκευή είναι σωστά
συνδεδεµένη στις κατάλληλες υποδοχές
εισδου ήχου.
• Βεβαιωθείτε τι τα καλώδια σύνδεσης
είναι σωστά συνδεδεµένα και στο δέκτη
και στη συσκευή.
• Βεβαιωθείτε τι έχετε επιλέξει τη σωστή
συσκευή στο δέκτη.
∆εν ακούγεται ήχος απ ένα απ τα
µπροστινά ηχεία.
• Βεβαιωθείτε τι η συσκευή είναι σωστά
συνδεδεµένη στις κατάλληλες υποδοχές
εισδου ήχου.
• Βεβαιωθείτε τι τα καλώδια σύνδεσης
είναι σωστά συνδεδεµένα και στο δέκτη
και στη συσκευή.
Ακούγεται έντονο βουητ ή θρυβος.
• Βεβαιωθείτε τι τα ηχεία και οι συσκευές
έχουν συνδεθεί σωστά.
• Ελέγξτε τι τα καλώδια σύνδεσης
βρίσκονται µακριά απ µετασχηµατιστή ή
µοτέρ και σε απσταση τουλάχιστον 3
µέτρων απ τηλεραση ή λαµπτήρες
φθορισµού.
• Μετακινήστε την τηλεραση µακριά απ
τις συσκευές ήχου.
• Οι υποδοχές σύνδεσης και τα βύσµατα
είναι βρώµικα. Σκουπίστε τα µε ένα πανί
ελαφρά νοτισµένο µε οινπνευµα.
∆εν ακούγεται ήχος απ το κεντρικ ή/και τα
ηχεία surround ή ο ήχος είναι πολύ αδύναµος.
• Βεβαιωθείτε τι είναι ενεργοποιηµένη η
λειτουργία ηχητικού πεδίου (πατήστε
SOUND FIELD + ή SOUND FIELD –).
• Επιλέξτε µια λειτουργία CINEMA STUDIO
EX (σελίδα 27).
• Ρυθµίστε τη στάθµη των ηχείων
(σελίδα 17).
∆εν ακούγεται ήχος απ το subwoofer.
• Βεβαιωθείτε τι το subwoffer είναι
συνδεδεµένο σωστά.
∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του εφέ
surround.
• Βεβαιωθείτε τι είναι ενεργοποιηµένη η
λειτουργία ηχητικού πεδίου (πατήστε
SOUND FIELD + ή SOUND FIELD –).
• Τα ηχητικά πεδία δεν είναι διαθέσιµα για
τα σήµατα µε συχντητα δειγµατοληψίας
µεγαλύτερη απ 48 kHz.
∆εν αναπαράγεται πολυκάναλος ήχος Dolby
Digital ή DTS.
• Βεβαιωθείτε τι η εγγραφή του DVD κτλ.
που αναπαράγεται έχει γίνει σε φορµά
Dolby Digital ή DTS.
• Qταν συνδέετε το DVD player κτλ. στις
ψηφιακές εισδους αυτού του δέκτη,
ελέγξτε τη ρύθµιση ήχου (ρυθµίσεις για
την έξοδο του ήχου) της συνδεδεµένης
συσκευής.
Τα αριστερά και τα δεξιά κανάλια ήχου δεν
είναι ισοσταθµισµένα ή είναι ανεστραµµένα.
• Βεβαιωθείτε τι τα ηχεία και οι συσκευές
έχουν συνδεθεί σωστά.
• Ρυθµίστε τις παραµέτρους ισοστάθµισης
στο µενού LEVEL.
40GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5$''B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Η λήψη FM δεν είναι καλή.
• Χρησιµοποιήστε ένα οµοαξονικ καλώδιο
75-ohm (δεν παρέχεται) για τη σύνδεση
του δέκτη σε µια εξωτερική κεραία, πως
δείχνει η παρακάτω εικνα. Αν συνδέσετε
το δέκτη σε εξωτερική κεραία, πρέπει να
την γειώσετε για προστασία απ
κεραυνούς. Για να αποφευχθεί ο
κίνδυνος έκρηξης, µην συνδέετε το
καλώδιο της γείωσης σε σωλήνες
γκαζιού.
Εξωτερική κεραία FM
∆έκτης
Οι πληροφορίες RDS που θέλετε δεν
εµφανίζονται.
• Επικοινωνήστε µε το ραδιοφωνικ
σταθµ για να µάθετε εάν παρέχουν τη
συγκεκριµένη υπηρεσία. Εάν ναι, ττε
ίσως η υπηρεσία δεν είναι προσωρινά
διαθέσιµη.
∆εν φαίνεται εικνα στην οθνη της
τηλερασης ή η εικνα είναι
παραµορφωµένη.
• Επιλέξτε την κατάλληλη είσοδο στο
δέκτη.
• Ρυθµίστε τη σωστή είσοδο στην
τηλερασή σας.
• Μετακινήστε την τηλεραση µακριά απ
τις συσκευές ήχου.
ANTENNA
U
AM
Προς γη
∆εν είναι δυνατς ο συντονισµς
ραδιοφωνικών σταθµών.
• Ελέγξτε τις κεραίες για να βεβαιωθείτε
τι έχουν συνδεθεί σωστά. Ρυθµίστε τις
κεραίες και συνδέστε µια εξωτερική
κεραία, εάν είναι απαραίτητο.
• Η ισχύς του σήµατος των σταθµών είναι
πολύ αδύναµη (ταν χρησιµοποιείται ο
αυτµατος συντονισµς).
Χρησιµοποιήστε άµεσο συντονισµ.
• Βεβαιωθείτε τι έχετε ορίσει σωστά το
διάστηµα συντονισµού (ταν
συντονίζεστε σε σταθµούς AM µε άµεσο
συντονισµ).
• ∆εν υπάρχουν αποθηκευµένοι σταθµοί ή
οι αποθηκευµένοι σταθµοί έχουν
διαγραφεί (κατά το συντονισµ µε
σάρωση των αποθηκευµένων σταθµών).
Αποθηκεύστε τους σταθµούς (σελίδα 20).
Τηλεχειριστήριο
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
• Το κουµπί AUX του τηλεχειριστηρίου δεν
είναι διαθέσιµο για το χειρισµ του δέκτη.
• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο στον
του δέκτη.
αισθητήρα
• Αποµακρύνετε τυχν εµπδια µεταξύ του
τηλεχειριστηρίου και του δέκτη.
• Αντικαταστήστε λες τις µπαταρίες του
τηλεχειριστηρίου µε καινούργιες, εάν
έχουν εξασθενήσει.
• Βεβαιωθείτε τι έχετε επιλέξει τη σωστή
είσοδο στο τηλεχειριστήριο.
• Για να ενεργοποιήσετε τα κουµπιά µε το
πορτοκαλί χρώµα, πατήστε ALT πριν
πατήσετε τα κουµπιά.
• Πριν χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά V/v/B/b
για το χειρισµ του δέκτη, πατήστε MAIN
MENU. Για το χειρισµ άλλων συσκευών,
πατήστε TOP MENU/GUIDE ή AV MENU
αφού πατήσετε πρώτα το κουµπί
επιλογής πηγής.
Πρσθετες πληροφορίες
Καλώδιο γείωσης
(δεν παρέχεται)
Το RDS δεν λειτουργεί.
• Βεβαιωθείτε τι είστε συντονισµένοι σε
ένα σταθµ FM RDS.
• Επιλέξτε ένα σταθµ FM µε ισχυρτερο
σήµα.
συνεχίζεται
41GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5$''B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH/HIW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Μήνυµα σφάλµατος
Σε περίπτωση προβλήµατος, στην
οθνη εµφανίζεται ένα µήνυµα
σφάλµατος.
PROTECT
Μη φυσιολογικ ρεύµα διοχετεύεται απ
τα ηχεία. Ο δέκτης θα κλείσει αυτµατα
µετά απ µερικά δευτερλεπτα. Ελέγξτε τη
σύνδεση των ηχείων και ενεργοποιήστε το
δέκτη ξανά. Αν το πρβληµα παραµένει,
απευθυνθείτε στον πλησιέστερο
αντιπρσωπο Sony.
Αν δεν καταφέρετε να επιλύσετε το
πρβληµα µε τη βοήθεια αυτού του
οδηγού
Αν διαγράψετε τα περιεχµενα της
µνήµης του δέκτη, ίσως λυθεί το
πρβληµα (σελίδα 13). Ωστσο, λάβετε
υπψη σας τι λες οι αποθηκευµένες
ρυθµίσεις θα επανέλθουν στις αρχικές
τιµές τους που έχουν οριστεί απ το
εργοστάσιο και θα πρέπει να τις
ρυθµίσετε ξανά.
Αν το πρβληµα παραµένει
Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Ενισχυτής
Ισχύς εξδου
(6 ohm 1 kHz, THD 0,7%)1)
FRONT2): 40 W/κανάλι
CENTER2): 40 W
SURR2): 40 W/κανάλι
(6 ohm 1 kHz, THD 10%)1)
FRONT2): 60 W/κανάλι
CENTER2): 60 W
SURR2): 60 W/κανάλι
1) Μέτρηση σε συνθήκες 230 V AC, 50 Hz.
2) Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις ηχητικού πεδίου
και την πηγή, µπορεί να µην αναπαράγεται
ήχος.
Είσοδοι (αναλογικές)
TV/SAT, DVD, VIDEO
Είσοδοι (ψηφιακές)
DVD (Οµοαξονική)
Ευαισθησία: –
Σύνθετη αντίσταση:
75 ohm
Απευθυνθείτε στον πλησιέστερο
αντιπρσωπο Sony.
Εντητες για τη διαγραφή των
περιεχοµένων της µνήµης του δέκτη
Για να διαγράψετε
Βλέπε
Qλες τις αποθηκευµένες
ρυθµίσεις
σελίδα 13
Προσαρµοσµένα ηχητικά πεδία
σελίδα 30
Ευαισθησία: 500 mV
Σύνθετη αντίσταση:
50 kiloohm
DVD, TV/SAT (Οπτική) Ευαισθησία: –
Σύνθετη αντίσταση: –
Έξοδοι (αναλογικές)
SUB WOOFER
Τάση: 2 V
Σύνθετη αντίσταση: 1
kiloohm
Κλίµακα συχνοτήτων αναπαραγωγής:
28 – 20.000 Hz
Τνος
Στάθµες ρύθµισης
κέρδους
±6 dB, µε βήµα του 1
dB
Ραδιοφωνικς δέκτης FM
Κλίµακα συντονισµού 87,5 - 108,0 MHz
Κεραία
Γραµµική κεραία FM
Πλοι κεραίας
75 ohm, ασύµµετροι
Ενδιάµεση συχντητα 10,7 MHz
42GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9041290_2103636621HTP1200GRDK\2103636621\01GR09ADD_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
Ραδιοφωνικς δέκτης ΑΜ
Subwoofer (SA-WMSP501)
Κλίµακα συντονισµού
Με διαβάθµιση συντονισµού 9-kHz:
531 - 1.602 kHz
Κεραία
Κεραία πλαισίου
Ενδιάµεση συχντητα 450 kHz
Σύστηµα
Εικνα
Είσοδοι/Έξοδοι
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
Γενικά
Ηχεία
Μπροστινά ηχεία
• HTP-2000 (SS-SLP701)
• HTP-1200 (SS-MSP501)
Κεντρικ ηχείο (SS-CNP501)
Ηχεία surround (SS-MSP501)
Σύστηµα ηχείων
Μονάδες ηχείων
SS-SLP701
SS-MSP501/
SS-CNP501
Τύπος καµπίνας
Πλήρους φάσµατος,
µε µαγνητική
θωράκιση
40 Χ 70 mm τύπου
κώνου
55 Χ 110 mm τύπου
κώνου
Bass reflex
(ανάκλασης χαµηλών)
Παρεχµενα αξεσουάρ
Γραµµική κεραία FM (1)
Κεραία πλαισίου AM (1)
Καλώδιο σύνδεσης ηχείων (5)
Μονοφωνικ καλώδιο σύνδεσης (1)
Οµοαξονικ ψηφιακ καλώδιο (1)
Πέλµατα (ηχείων)
• HTP-2000 (12)
• HTP-1200 (20)
Πέλµατα (subwoofer) (4)
Τηλεχειριστήριο (1)
Μπαταρίες R6 (µέγεθος AA) (2)
Ηχεία
• Μπροστινά ηχεία (2)
• Κεντρικ ηχείο (1)
• Ηχεία surround (2)
• Subwoofer (1)
Πρσθετες πληροφορίες
Απαιτήσεις ισχύος
230 V AC, 50/60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας
170 W
Κατανάλωση ενέργειας (σε κατάσταση
αναµονής)
0,3 W
∆ιαστάσεις (π/υ/β) (περίπου)
430 Χ 352 Χ 64 mm
συµπεριλαµβανοµένων των µερών που
εξέχουν και των
χειριστηρίων
Βάρος (περίπου)
5,5 kg
Ενεργ subwoofer
µε µαγνητική
θωράκιση
Μονάδα ηχείου
200 mm τύπου κώνου
Τύπος καµπίνας
Ανάκλαση χαµηλών
συχνοτήτων µε
ακουστική φρτιση
Έξοδος RMS:
120 W (6 ohm, 100 Hz,
THD 10%)
Κλίµακα συχνοτήτων: 30 Hz – 200 Hz
Είσοδος
LINE IN (είσοδος
γραµµής)
Απαιτήσεις ισχύος
230 V AC, 50/60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας
95 W
∆ιαστάσεις (π/υ/β) (περίπου)
270 Χ 325 Χ 398 mm
µαζί µε τον µπροστιν
πίνακα
Βάρος (περίπου)
9 kg
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σχεδίαση
µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Ονοµαστική αντίσταση
6 ohm
∆ιαστάσεις (π/υ/β) (περίπου)
SS-SLP701
246 Χ 1.053 Χ 246 mm
SS-CNP501
280 Χ 82 Χ 106 mm
SS-MSP501
76 Χ 162 Χ 106 mm
Βάρος (περίπου)
SS-SLP701
4,0 kg
SS-MSP501
0,8 kg
SS-CNP501
1,0 kg
43GR
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-62(1)]
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5$''B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Κατάλογος µε τις θέσεις των κουµπιών και
σχετικές σελίδες
Πώς να χρησιµοποιήσετε τις σελίδες 44
Αριθµς απεικνισης
r
Αυτή η σελίδα σας βοηθά να βρείτε τη θέση
των κουµπιών που αναφέρονται στο κείµενο.
INPUT SELECTOR qd (18, 19, 21)
R
R
jνοµα κουµπιού/ Σχετικά σελίδα
µέρους
Κυρίως µονάδα
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Οθνη 8 (22)
DVD (ένδειξη) 5 (18)
INPUT SELECTOR qd (18,
19, 21)
IR (δέκτης) qs (34, 41)
MASTER VOLUME qf (17,
18, 40)
MUTING qa(18, 40)
PRESET TUNING + 3 (21)
PRESET TUNING – 2 (21)
SOUND FIELDq;(30)
TUNER(ένδειξη)7(18)
TV/SAT(ένδειξη)6(18)
VIDEO (ένδειξη) 4 (18)
ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ
?/1 (λειτουργία) 1 (13, 17,
19)
; PL/PLII9 (26)
HTP-2000
1
2 3
4 5 6 7
2 3
4 5 6 7
8
9 q; qa qs qd qf
HTP-1200
1
8
9 q; qa qs
qd qf
44GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??*5&29B+73&(/,;IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
*5&29B+73&(/ERRN3DJH6DWXUGD\0D\$0
Ευρετήριο
D
Π
R
Ρ
Dual Mono
RDS
A
Άµεσος συντονισµς
Αποθήκευση σταθµών στη µνήµη
πώς γίνεται
πώς γίνεται ο συντονισµς
Αυτµατο συντονισµ
∆ιαγραφή περιεχοµένων της µνήµης του
δέκτη
Ε
Ρύθµιση
ένταση και στάθµη ηχείων
παράµετροι SET UP
παράµετρος LEVEL
παράµετρος TONE
Σ
Συντονισµς
αυτµατο
άµεσος
στους αποθηκευµένους σταθµούς
Τ
Τνος δοκιµής
Επιλογή
πηγή
ηχητικ πεδίο±
Χ
Η
O
Ηχεία
ρύθµιση έντασης και στάθµης ηχείων
σύνδεση
τοποθέτηση
Ηχητικ πεδίο
επαναφορά αρχικών ρυθµίσεων
επιλογή±
προγραµµατισµένο±
τροποποίηση
Χρονοδιακπτης ύπνου
Πρσθετες πληροφορίες
∆
Παρεχµενα αξεσουάρ
Ψηφιακς Κινηµατογραφικς Ήχος
Μ
Μενού LEVEL
Μενού SET UP
Μενού TONE
45GR
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.5(*B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH/HIW
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
HTP-2000 består af:
ADVARSEL
)RUDWXQGJnIDUHQIRUEUDQGHOOHU
HOHNWULVNVW¡GPnXGVW\UHWLNNHXGV WWHV
IRUUHJQHOOHUNUDIWLJIXJW
)RUDWIRUKLQGUHEUDQGPnPDQLNNHG NNHDSSDUDWHWV
YHQWLODWLRQVnEQLQJHUPHGDYLVHUGXJHJDUGLQHUHWF
$QEULQJGHVXGHQLNNHW QGWHO\VRYHQSnDSSDUDWHW
)RUDWIRUHE\JJHEUDQGRJIDUHIRUHOHNWULVNVW¡GPnGHU
DOGULJDQEULQJHVJHQVWDQGHLQGHKROGHQGHY VNHU
VnVRPYDVHUHOOHUOLJQHQGHRYHQSnDSSDUDWHW
,QVWDOOHULNNHDSSDUDWHWKYRUSODGVHQHUPHJHW
EHJU QVHWVRPIHNVLHQERJUHROHOOHUHWLQGE\JJHW
VNDE
6PLGDOGULJEDWWHULHUXGPHG
DOPLQGHOLJWVNUDOG6NLOGLJDIPHG
GHPLI¡OJHUHJOHUQHIRU
ERUWVNDIIHOVHDINHPLVNDIIDOG
Om denne
betjeningsvejledning
‡ $QYLVQLQJHUQHLGHQQHEHWMHQLQJVYHMOHGQLQJJ OGHU
PRGHO+73RJ+73%HNU IWGLQPRGHOV
QXPPHUVRPILQGHVLQHGHUVWHK¡MUHKM¡UQHSn
IRUSODGHQ,GHQQHYHMOHGQLQJDQYHQGHV+73WLO
LOOXVWUDWLRQVIRUPnOPHGPLQGUHDQGHWHUDQJLYHW
‡ ,QVWUXNWLRQHUQHLGHQQHEHWMHQLQJVYHMOHGQLQJ
EHVNULYHUNQDSSHUQHSnGHQPHGI¡OJHQGH
IMHUQEHWMHQLQJ'XNDQRJVnDQYHQGHNQDSSHUQHSn
UHFHLYHUHQKYLVGHKDUGHVDPPHHOOHUOLJQHQGH
QDYQHVRPGHPSnIMHUQEHWMHQLQJHQ$QJnHQGH
GHWDOMHURPDQYHQGHOVHDIIMHUQEHWMHQLQJHQVH
VLGH ±<GHUOLJHUHRSO\VQLQJHURPEUXJDIGLQ
'9'DIVSLOOHUILQGHUGXLGHQVHSDUDWH
EHWMHQLQJVYHMOHGQLQJGHUI¡OJHUPHG'9'
DIVSLOOHUHQ
‡ 5HFHLYHU
‡ +¡MWWDOHUV\VWHP
± )URQWK¡MWWDOHUQH
± &HQWHUK¡MWWDOHU
± 6XUURXQGK¡MWWDOHUQH
± 6XEZRRIHU
‡ '9'DIVSLOOHU
675.6/
666/3
66&13
66063
6$:063
'93163
HTP-1200 består af:
‡ 5HFHLYHU
‡ +¡MWWDOHUV\VWHP
± )URQWK¡MWWDOHUQH
VXUURXQGK¡MWWDOHUQH
± &HQWHUK¡MWWDOHU
± 6XEZRRIHU
‡ '9'DIVSLOOHU
675.6/
66063
66&13
6$:063
'9316
'HQQHUHFHLYHUHUXGVW\UHWPHG'ROE\'LJLWDORJ3UR
/RJLF6XUURXQGVDPW'76'LJLWDO6XUURXQG
6\VWHP
)UHPVWLOOHWSnOLFHQVIUD'ROE\/DERUDWRULHV
'ROE\3UR/RJLFRJGHWGREEHOWH'V\PEROHU
YDUHP UNHUWLOK¡UHQGH'ROE\/DERUDWRULHV
'76RJ'76'LJLWDO6XUURXQGHUYDUHP UNHU
WLOK¡UHQGH'LJLWDO7KHDWHU6\VWHPV,QF
Bemærkning om den
medfølgende fjernbetjening
RM-U700
$8;NQDSSHQSnIMHUQEHWMHQLQJHQHULNNH
WLOJ QJHOLJLIRUELQGHOVHPHGEHWMHQLQJDI
UHFHLYHUHQ
2DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.5(*B+73
&(/72&IP@
PDVWHUVLGHK¡MUH
'.5(*B+73&(/72&IP3DJH6DWXUGD\0D\$0
Indholdsfortegnelse
Introduktion
.RQWURODINRPSRQHQWHUQHV
WLOVOXWQLQJ D7LOVOXWQLQJDINRPSRQHQWHUPHG
GLJLWDOHO\GXGJDQJVVWLN E7LOVOXWQLQJDINRPSRQHQWHUGHU
NXQKDUDQDORJHO\GVWLN 7LOVOXWQLQJDIDQWHQQHUQH 7LOVOXWQLQJDIK¡MWWDOHUQH 7LOVOXWQLQJDIQHWOHGQLQJHQ ,QGVWLOOLQJDIK¡MWWDOHUQH ,QGVWLOOLQJDIVXEZRRIHUHQ -XVWHULQJDIK¡MWWDOHUQLYHDXHUQHRJ
EDODQFHQ ²7(67721(
Forstærkerbetjening
9DOJDINRPSRQHQWHQ 6nGDQO\WWHUGXWLO)0$0UDGLR $XWRPDWLVNODJULQJDI)0VWDWLRQHU ²$872%(7,&$/
/DJULQJDIIDVWHUDGLRVWDWLRQHU %UXJDI5'65DGLR'DWD6\VWHP
5'6 2PDQJLYHOVHUQHSnGLVSOD\HW Andre betjeningsmuligheder
%UXJDIDIEU\GHUDXWRPDWLNNHQ Fjernbetjeningens funktioner
RM-U700
)¡UGXEUXJHUIMHUQEHWMHQLQJHQ %HVNULYHOVHDIIMHUQEHWMHQLQJHQV
NQDSSHU QGULQJDIIDEULNVLQGVWLOOLQJHUQHIRUHQ
LQGJDQJVNQDS Yderligere oplysninger
)RUKROGVUHJOHU )HMOILQGLQJ 6SHFLILNDWLRQHU /LVWHRYHUNQDSSHUQHVSODFHULQJRJ
UHIHUHQFHVLGHU ,QGHNV '.
Sådan opnår du surroundlyd
%UXJDIIURQWK¡MWWDOHUQHRJVXEZRRIHUHQ
DOHQH ²&+67(5(2
6nGDQRSQnUGXKLILO\G 9DOJDIHWO\GIHOW Avancerede justeringer og
indstillinger
%UXJHUWLOSDVQLQJDIO\GIHOWHU -XVWHULQJDIWRQH $YDQFHUHGHLQGVWLOOLQJHU 3DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.&21B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHYHQVWUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
Introduktion
1: Kontrol af komponenternes tilslutning
,SXQNWDWLORJPHGEVRPEHJ\QGHUSnVLGH EHVNULYHVGHWKYRUGDQGXVNDOWLOVOXWWH
NRPSRQHQWHUQHWLOGHQQHUHFHLYHU,QGHQGXEHJ\QGHUEHGHVGXO VHDIVQLWWHW.RPSRQHQWHUVRPNDQ
WLOVOXWWHVKHUXQGHUVRPKHQYLVHUWLOGHVLGHUVRPEHVNULYHUKYRUGDQKYHUHQNHONRPSRQHQWVNDO
WLOVOXWWHV
1nUGXKDUWLOVOXWWHWDOOHNRPSRQHQWHUQHVNDOGXJnYLGHUHWLO7LOVOXWQLQJDIDQWHQQHUQHVLGH Komponenter, som kan tilsluttes
.RPSRQHQWHUVRPVNDOWLOVOXWWHV
6LGH
'YGDIVSLOOHU
0HGGLJLWDOO\GXGJDQJD
±
.XQPHGDQDORJO\GXGJDQJE
±
.XQPHGNRPSRVLWYLGHRLQGJDQJ
7Y
6DWHOOLWWXQHU
0HGGLJLWDOO\GXGJDQJD
.XQPHGDQDORJO\GXGJDQJE
9LGHREnQGRSWDJHU
D
E
0RGHOPHGHW',*,7$/237,&$/287387HOOHU',*,7$/&2$;,$/287387VWLNRVY
0RGHOVRPNXQHUXGVW\UHWPHG$8',2287/5VWLNRVY
4DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.&21B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHK¡MUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
Nødvendige kabler
A /\GNDEHO
+YLG9
5¡G+
B /\GYLGHRNDEHO
*XOYLGHR
+YLG9O\G
5¡G+O\G
D 2SWLVNGLJLWDOWNDEH
E .RDNVLDOWNDEHOPHGI¡OJHU
,QWURGXNWLRQ
7LOVOXWQLQJVGLDJUDPPHUQHSnGHHIWHUI¡OJHQGHVLGHUIRUXGV WWHUDQYHQGHOVHDII¡OJHQGH
WLOVOXWQLQJVNDEOHUVRPHNVWUDXGVW\UAWLOEPHGI¡OJHULNNHPHGPLQGUHDQGHWHUDQJLYHW
2UDQJH
C 9LGHRNDEHO
*XO
Bemærk!
‡ $IEU\GVWU¡PWLOI¡UVOHQWLODOOHNRPSRQHQWHUI¡UGHUIRUHWDJHVQRJHQWLOVOXWQLQJHU
‡ 6¡UJDOWLGIRUDWWU\NNHVWLNSURSSHUQHKHOWLQGVnOHGHVDWEUXPPHQRJDQGHQVW¡MXQGJnV
‡ 1nUGXWLOVOXWWHUHWO\GYLGHRNDEHOVNDOGXNRQWUROOHUHDWGHIDUYHNRGHGHVWLNSURSSHUV WWHVLGHWLOVYDUHQGHVWLN
SnNRPSRQHQWHUQHJXOYLGHRWLOJXOKYLGYHQVWUHO\GWLOKYLGRJU¡GK¡MUHO\GWLOU¡G
‡ 6 WVWLNSURSSHUQHOLJHLQGLQGWLOGHNOLNNHUSnSODGVQnUGXWLOVOXWWHURSWLVNHGLJLWDOHNDEOHU
‡ 8QGJnDWE¡MHHOOHUIDVWJ¡UHRSWLVNHGLJLWDOHNDEOHU
5DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.&21B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHYHQVWUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
1a: Tilslutning af komponenter med digitale
lydudgangsstik
Tilslutning af en dvd-afspiller eller en satellittuner
‘QVNHV\GHUOLJHUHRSO\VQLQJHURPGHQ¡GYHQGLJHNDEOHUA±EVHVLGH 1 Tilslut lydstikkene.
6DWHOOLWWXQHU
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
L
DIGITAL
OPTICAL
R
D
A
ANTENNA
MONITOR
OUT
DVD
AM
OUT
VIDEO
DIGITAL
U
OPT IN
OPT IN COAX IN
TV/SAT
DVD
D*
AUDIO IN
R
VIDEO
IN
L
E*
OUTPUT
OUTPUT
OPTICAL
DIGITAL
COAXIAL
SUB
WOOFER
A
OUTPUT
AUDIO
OUT
L
R
'YGDIVSLOOHU
7LOVOXWWLOHQWHQ&2$;,1HOOHU237,1VWLNNHW9LDQEHIDOHUWLOVOXWQLQJHUWLO&2$;,1VWLNNHW
Tip!
$OOHGHGLJLWDOHO\GVWLNHUNRPSDWLEOHPHGVDPSOLQJVIUHNYHQVHUSnN+]N+]N+]RJN+]
6DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.&21B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHK¡MUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
2 Tilslut videostikkene.
OUTPUT
INPUT
VIDEO
VIDEO
C
C
ANTENNA
MONITOR
OUT
DVD
AM
OUT
VIDEO
U
DIGITAL
,QWURGXNWLRQ
7Y
'YGDIVSLOOHU
OPT IN
OPT IN COAX IN
TV/SAT
DVD
AUDIO IN
R
L
VIDEO
IN
SUB
WOOFER
7DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.&21B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHYHQVWUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
1b: Tilslutning af komponenter, der kun har analoge
lydstik
Tilslutning af videokomponenter
+YLVGXWLOVOXWWHUWY
HWWLO021,725287VWLNNHWNDQGXVHYLGHRYLDGHQYDOJWHLQGJDQJVLGH ‘QVNHV\GHUOLJHUHRSO\VQLQJHURPGHQ¡GYHQGLJHNDEOHUA±EVHVLGH 7Y
INPUT
VIDEO
C
ANTENNA
MONITOR
OUT
DVD
AM
OUT
VIDEO
DIGITAL
U
OPT IN
OPT IN COAX IN
TV/SAT
DVD
AUDIO IN
R
L
SUB
WOOFER
VIDEO
IN
B
OUTPUT
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
L
R
9LGHREnQGRSWDJHU
8DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.&21B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHK¡MUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
2: Tilslutning af antennerne
,QWURGXNWLRQ
7LOVOXWGHQPHGI¡OJHQGH$0UDPPHDQWHQQHRJ)0OHGQLQJVDQWHQQH
)0OHGQLQJVDQWHQQH
PHGI¡OJHU
$0UDPPHDQWHQQH
PHGI¡OJHU
ANTENNA
MONITOR
OUT
DVD
AM
OUT
VIDEO
DIGITAL
U
OPT IN
OPT IN COAX IN
TV/SAT
DVD
AUDIO IN
R
L
VIDEO
IN
SUB
WOOFER
Bemærk!
‡ +ROGDIVWDQGPHOOHP$0UDPPHDQWHQQHQRJUHFHLYHUHQHOOHUGH¡YULJHNRPSRQHQWHUIRUDWXQGJnDWRSIDQJHVW¡M
‡ 6¡UJIRUDW)0OHGQLQJVDQWHQQHQHUKHOWXGVWUDNW
‡ +ROG)0OHGQLQJVDQWHQQHQVnYDQGUHWVRPPXOLJWQnUGHQHUWLOVOXWWHW
9DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.&21B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHYHQVWUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
3: Tilslutning af højttalerne
7LOVOXWK¡MWWDOHUQHWLOUHFHLYHUHQ0HGGHQQHUHFHLYHUNDQGXDQYHQGHHWNDQDOVK¡MWWDOHUV\VWHP
)RUDWVNDEHHQDXWHQWLVNELRJUDIOLJQHQGHPXOWLNDQDOVVXUURXQGO\GNU YHVGHUIHPK¡MWWDOHUH
WRIURQWK¡MWWDOHUHHQFHQWHUK¡MWWDOHURJWRVXUURXQGK¡MWWDOHUHVDPWHQVXEZRRIHUNDQDO
Eksempel på konfiguration af 5.1-kanalhøjttalersystem
Kun HTP-2000
&HQWHUK¡MWWDOHU
)URQWK¡MWWDOHU+¡MUH
6XUURXQGK¡MWWDOHU+¡MUH
)URQWK¡MWWDOHU
9HQVWUH
6XEZRRIHU
6XUURXQGK¡MWWDOHU9HQVWUH
Kun HTP-1200
&HQWHUK¡MWWDOHU
)URQWK¡MWWDOHU+¡MUH
6XUURXQGK¡MWWDOHU+¡MUH
)URQWK¡MWWDOHU
9HQVWUH
6XEZRRIHU
6XUURXQGK¡MWWDOHU9HQVWUH
10DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.&21B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHK¡MUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
Nødvendige kabler
B 0RQRIRQLVNO\GNDEHOPHGI¡OJHU
6WLNNHWRJGHWIDUYHGHU¡USnK¡MWWDOHUOHGQLQJHU
VYDUHUWLOGHK¡MWWDOHUWHUPLQDOHUGHUVNDO
WLOVOXWWHV
6RUW
,QWURGXNWLRQ
A +¡MWWDOHUOHGQLQJHUPHGI¡OJHU
)DUYHWU¡U
–
+
)URQWK¡MWWDOHU
+¡MUH
6XEZRRIHU
)URQWK¡MWWDOHU
9HQVWUH
INPUT
E
e
E
A
B
MONITOR
OUT
e
A
FRONT R
–
+
CENTER
–
+
FRONT L
–
+
OUT
+
–
SURR R
SUB
WOOFER
A
E
+
–
SURR L
A
e
6XUURXQGK¡MWWDOHU
+¡MUH
E
A
e
&HQWHUK¡MWWDOHU
E
e
6XUURXQGK¡MWWDOHU
9HQVWUH
Bemærk!
)¡UGXWLOVOXWWHUK¡MWWDOHUQHVNDOGXV WWHGHPHGI¡OJHQGHIDUYHHWLNHWWHUSnK¡MWWDOHUQHVnGXNDQLGHQWLILFHUHGH
K¡MWWDOHUHGHUVNDOWLOVOXWWHV
IRUWVDW
11DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.&21B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHYHQVWUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
Tip!
‡ 'DVXEZRRIHUHQLNNHDIJLYHUVSHFLHOW
UHWQLQJVEHVWHPWHVLJQDOHUNDQGHQDQEULQJHVKYRU
VRPKHOVWHIWHU¡QVNH
‡ 8QGWDJHQIURQWK¡MWWDOHUQHWLO+73+YLVGXYLO
KDYHVW¡UUHIOHNVLELOLWHWLIRUELQGHOVHPHGSODFHULQJ
DIK¡MWWDOHUHVNDOGXEUXJHK¡MWWDOHUVWDQGHUQH:6
)9HOOHU:6)9'HNVWUDXGVW\UNXQ
WLOJ QJHOLJLEHVWHPWHODQGH
Sådan skiftes højttalerledning
+YLVGX¡QVNHUDWXGVNLIWHK¡MWWDOHUOHGQLQJHQ
NDQGXWDJHGHQPHGI¡OJHQGHK¡MWWDOHUOHGQLQJ
XGDIVWLNNHW
1
7U\NSnGHQIODGHRYHUIODGHSnVWLNNHW
6¡UJIRUDWOnVHPHNDQLVPHQYHQGHUPRG
GHQIODGHRYHUIODGH
Påsætning af gummifødder
/nVHPHNDQLVPH
2
7U NK¡MWWDOHUOHGQLQJHQXGDIVWLNNHW
3
6QRFDPPDIGHQDILVROHUHGHHQGH
DIGHQ¡QVNHGHK¡MWWDOHUOHGQLQJRJ
V WGHQLVWLNNHW
6¡UJIRUDWLQGV WWHK¡MWWDOHUOHGQLQJHQ
VYDUHQGHWLOGHQVSRODULWHWWLORJ±WLO±
,PRGVDWIDOGIRUYU QJHVO\GHQRJEDVVHQ
PDQJOHU
Bemærk!
'XVNDORJVnV WWHGHPHGI¡OJHQGHJXPPLI¡GGHUSn
VXEZRRIHUHQ
4
+
–
8QGWDJHQIURQWK¡MWWDOHUQHWLO+73
6 WGHPHGI¡OJHQGHJXPPLI¡GGHUSn
K¡MWWDOHUHQVRPYLVWLLOOXVWUDWLRQHQKHUXQGHUIRU
DWIRUKLQGUHDWK¡MWWDOHUHQYLEUHUHUHOOHUEHY JHU
VLJ
±
)MHUQVWLNNHWIUDGHQIODGHRYHUIODGH
Bemærk!
6nGDQXQGJnUGXDWK¡MWWDOHUOHGQLQJHQIDOGHUDI
K¡MWWDOHUVWLNNHW
± EUXJLNNHHQW\QGHUHK¡MWWDOHUOHGQLQJ9LDQEHIDOHU
DWGXEUXJHUVW¡UUHOVHQ$:*WLO$:*VRP
K¡MWWDOHUOHGQLQJ
± EUXJGHQVDPPHVW¡UUHOVHK¡MWWDOHUOHGQLQJWLODOOH
K¡MWWDOHUVWLNNHQH
± VQRGHDILVROHUHGHHQGHUDIK¡MWWDOHUOHGQLQJHUQH
± V WK¡MWWDOHUOHGQLQJHQKHOWLQGLK¡MWWDOHUVWLNNHW
12DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.&21B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHK¡MUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
Tilslutning af netledningen
7LOVOXWQHWOHGQLQJHQWLOHQVWLNNRQWDNWLY JJHQ
1HWOHGQLQJ
Indledende
indstillingsprocedurer
,QGHQUHFHLYHUHQDQYHQGHVI¡UVWHJDQJVNDO
UHFHLYHUHQLQLWLDOLVHUHVYHGDWI¡OJHGHQQH
SURFHGXUH
'HQQHSURFHGXUHNDQRJVnEUXJHVWLODWQXOVWLOOH
GH QGULQJHUGXKDUIRUHWDJHWLIRUKROGWLO
IDEULNVVWDQGDUGHUQH%UXJNQDSSHUQHSn
UHFHLYHUHQWLOEHWMHQLQJHQ
1
2
,QWURGXNWLRQ
4: Tilslutning af
netledningen
7U\NSn?/1IRUDWVOXNNHUHFHLYHUHQ
+ROG?/1QHGHLVHNXQGHU
,1,7,$/YLVHVSnGLVSOD\HW
)¡OJHQGHQXOVWLOOHVWLO
IDEULNVLQGVWLOOLQJHUQH
‡ $OOHLQGVWLOOLQJHULPHQXHUQH6(783
/(9(/RJ721(
‡ 'HWO\GIHOWGHUHUSURJUDPPHUHWIRUKYHU
LQGJDQJRJKYHUIDVWVWDWLRQ
‡ $OOHO\GIHOWVSDUDPHWUH
‡ $OOHIDVWHVWDWLRQHU
‡ 0$67(592/80(HULQGVWLOOHWWLO
92/0,1
7LOHQVWLNNRQWDNWLY JJHQ
13DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.&21B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHYHQVWUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
x
5: Indstilling af højttalerne
'XNDQEUXJHPHQXHQ6(783WLODWDQJLYH
DIVWDQGHQRJSODFHULQJHQIRUGHK¡MWWDOHUHGHUHU
WLOVOXWWHWWLOGHQQHUHFHLYHU
C ',67;;P
&HQWHUK¡MWWDOHUHQVDIVWDQG
2SULQGHOLJLQGVWLOOLQJP
*¡UGHWPXOLJWDWLQGVWLOOHDIVWDQGHQIUDO\WWHSRVLWLRQHQ
WLOFHQWHUK¡MWWDOHUHQ&HQWHUK¡MWWDOHUHQE¡ULQGVWLOOHVIUD
HQDIVWDQGGHUVYDUHUWLOIURQWK¡MWWDOHUHQVDIVWDQGA
WLOHQDIVWDQGGHUHUPHWHUW WWHUHSn
O\WWHSRVLWLRQHQB
1
2
7U\NSn?/1IRUDWW QGHUHFHLYHUHQ
7U\NSn0$,10(18JHQWDJQHJDQJH
IRUDWY OJH 6(783 x
3
7U\NSn HOOHU JHQWDJQHJDQJHIRU
DWY OJHGHWSDUDPHWHUGXYLOMXVWHUH
2SULQGHOLJLQGVWLOOLQJP
*¡UGHWPXOLJWDWLQGVWLOOHDIVWDQGHQIUDO\WWHSRVLWLRQHQ
WLOVXUURXQGK¡MWWDOHUQH6XUURXQGK¡MWWDOHUHQE¡U
LQGVWLOOHVIUDHQDIVWDQGGHUVYDUHUWLOIURQWK¡MWWDOHUHQV
DIVWDQGAWLOHQDIVWDQGGHUHUPHWHUW WWHUHSn
O\WWHSRVLWLRQHQC
+YLVDIVWDQGHQIUDGHWRVXUURXQGK¡MWWDOHUHWLOGLQ
O\WWHSRVLWLRQLNNHHUHQVVNDOGXLQGVWLOOHDIVWDQGHQWLO
GHQQ UPHVWHK¡MWWDOHU
‘QVNHUGX\GHUOLJHUHRSO\VQLQJHUVH
+¡MWWDOHULQGVWLOOLQJVSDUDPHWUHQHGHQIRU
Bemærk!
1RJOHK¡MWWDOHULQGVWLOOLQJVSXQNWHUYLVHVPXOLJYLV
QHGWRQHGHSnGLVSOD\HW'HWEHW\GHUDWGHHU
EOHYHWLQGVWLOOHWDXWRPDWLVNSJDDQGUH
K¡MWWDOHULQGVWLOOLQJHUHOOHUDWGHLNNHNDQMXVWHUHV
4
7U\NSn HOOHU JHQWDJQHJDQJHIRU
DWY OJHGHQ¡QVNHGHLQGVWLOOLQJ
,QGVWLOOLQJHQDQJLYHVDXWRPDWLVN
5
*HQWDJSXQNWRJLQGWLOGXKDU
LQGVWLOOHWDOOHGHHIWHUI¡OJHQGHSXQNWHU
Højttalerindstillingsparametre
'HRSULQGHOLJHLQGVWLOOLQJHUHUVWUHJHWXQGHU
x
L
R ',67;;P
)URQWK¡MWWDOHUHQVDIVWDQG
2SULQGHOLJLQGVWLOOLQJP
*¡UGHWPXOLJWDWLQGVWLOOHDIVWDQGHQIUDO\WWHSRVLWLRQHQ
WLOIURQWK¡MWWDOHUQHA$IVWDQGHQNDQLQGVWLOOHVIUD
PHWHUWLOPHWHULLQWHUYDOOHUSnPHWHU
+YLVDIVWDQGHQIUDGHWRIURQWK¡MWWDOHUHWLOGLQ
O\WWHSRVLWLRQLNNHHUHQVVNDOGXLQGVWLOOHDIVWDQGHQWLO
GHQQ UPHVWHK¡MWWDOHU
B
A
30˚
100˚-120˚
C
30˚
A
100˚-120˚
C
SR ',67;;P
SL
6XUURXQGK¡MWWDOHUHQVDIVWDQG
Tip!
5HFHLYHUHQJ¡UGHWPXOLJWDWDQJLYHK¡MWWDOHUSRVLWLRQHQ
LIRUPDIDIVWDQG'HWHUGRJLNNHPXOLJWDWLQGVWLOOH
FHQWHUK¡MWWDOHUHQWLODWY UHO QJHUHY NHQG
IURQWK¡MWWDOHUQH/LJHOHGHVNDQFHQWHUK¡MWWDOHUHQNDQ
LNNHLQGVWLOOHVWLODWY UHPHUHHQGPHWHUQ UPHUH
HQGIURQWK¡MWWDOHUQH
6XUURXQGK¡MWWDOHUQHNDQKHOOHULNNHLQGVWLOOHVWLODW
Y UHO QJHUHY NIUDO\WWHSRVLWLRQHQHQG
IURQWK¡MWWDOHUQH'HNDQHQGYLGHUHLNNHY UHQ UPHUH
HQGPHWHU
'HWWHVN\OGHVDWIRUNHUWK¡MWWDOHUSODFHULQJLNNHHU
IUHPPHQGHIRUJRGVXUURXQGO\G
%HP UNYHQOLJVWDWLQGVWLOOLQJDIK¡MWWDOHUDIVWDQGHQWLO
Q UPHUHHQGGHQIDNWLVNHSODFHULQJDIK¡MWWDOHUQHYLO
PHGI¡UHHQIRUVLQNHOVHDIO\GHQIUDGHQSnJ OGHQGH
K¡MWWDOHU0HGDQGUHRUGYLOK¡MWWDOHUHQO\GHVRPRP
GHQHUO QJHUHY N
)RUHNVHPSHOYLOLQGVWLOOLQJDIFHQWHUK¡MWWDOHUDIVWDQGHQ
WLOPHWHUQ UPHUHHQGGHQIDNWLVNH
K¡MWWDOHUSRVLWLRQVNDEHHQUHODWLYWUHDOLVWLVN
IRUQHPPHOVHDIDWPDQHULQGHLVN UPHQ+YLVGHW
LNNHHUPXOLJWDWRSQnHQWLOIUHGVVWLOOHQGH
VXUURXQGHIIHNWIRUGLVXUURXQGK¡MWWDOHUQHHUIRUW WSn
YLOLQGVWLOOLQJDIHQNRUWHUHK¡MWWDOHUDIVWDQGHQGGHQ
IDNWLVNHDIVWDQGVNDEHHQVW¡UUHO\GVFHQH
,QGVWLOOLQJDIGLVVHSDUDPHWUHPHQVGXO\WWHUWLOO\GHQ
YLORIWHUHVXOWHUHLHQPHJHWEHGUHVXUURXQGO\G3U¡Y
VHOY
14DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.&21B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHK¡MUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
x
SR 3/;;;;
SL
6XUURXQGK¡MWWDOHUHQVSODFHULQJ
B
6: Indstilling af
subwooferen
,QWURGXNWLRQ
*¡UGHWPXOLJWDWDQJLYHK¡MGHQIRU
VXUURXQGK¡MWWDOHUQHIRUDWVLNUHNRUUHNW
LPSOHPHQWHULQJDIVXUURXQGHIIHNWHUQHIRU&LQHPD
6WXGLR(;WLOVWDQGHQHVLGH Sådan lytter du til
subwooferen
B
60
A
POWER
LEVEL
A
30
MIN
32:(5
‡ /2:
9 OJGHQQHLQGVWLOOLQJKYLVVXUURXQGK¡MWWDOHUQHV
K¡MGHVYDUHUWLODIVQLWA
‡ +,*+
9 OJGHQQHLQGVWLOOLQJKYLVVXUURXQGK¡MWWDOHUQHV
K¡MGHVYDUHUWLODIVQLWB
MAX
32:(5LQGLNDWRUHQ
,QGVWLOUHFHLYHUHQVO\GVW\UNHWLOPLQLPXPLQGHQ
GXDIVSLOOHUSURJUDPNLOGHQ
1
2
7 QGUHFHLYHUHQ
7U\NSnLQGJDQJVNQDSSHUIHNV'9'
IRUDWY OJHSURJUDPNLOGHQIHNVGYG
DIVSLOOHU
Tip!
'XNDQRJVnEUXJH,13876(/(&725Sn
UHFHLYHUHQWLODWY OJHSURJUDPNLOGHQ
3
7U\NSn32:(5SnVXEZRRIHUHQ
32:(5LQGLNDWRUHQSnVXEZRRIHUHQO\VHU
4
$IVSLOSURJUDPNLOGHQ
Justering af niveauet
6PnV\VWHPMXVWHULQJHUNDQIRUEHGUH
O\GRSOHYHOVHQ
POWER
LEVEL
MIN
MAX
/(9(/
'UHMSn/(9(/IRUDWMXVWHUHO\GVW\UNHQ
,QGVWLOO\GVW\UNHQLYHDXHWVRPGX¡QVNHU
DIK QJLJWDISURJUDPNLOGHQ
Bemærk!
'XVNDOLNNHLQGVWLOOHVXEZRRIHUHQVO\GVW\UNHWLO
PDNVLPDO'HUNDQIRUHNRPPHX¡QVNHGHO\GH
15DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.&21B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHYHQVWUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
7: Justering af
højttalerniveauerne og balancen
² 7(67721(
-XVWHUK¡MWWDOHUQLYHDXHUQHRJEDODQFHQPHQV
GXO\WWHUWLOWHVWWRQHQIUDGLQO\WWHSRVLWLRQ
Tip!
5HFHLYHUHQDQYHQGHUHQWHVWWRQHPHGHQIUHNYHQVGHU
HUFHQWUHUHWYHG+]
1
2
7U\NSn?/1IRUDWW QGHUHFHLYHUHQ
7U\NSn7(67721(
7721(YLVHVSnGLVSOD\HWRJWHVWWRQHQ
XGVHQGHVIUDK¡MWWDOHUQHLU NNHI¡OJH
)URQWYHQVWUHt&HQWHUt)URQWK¡MUH
t6XUURXQGK¡MUHt6XUURXQGYHQVWUH
t6XEZRRIHU
3
-XVWHUK¡MWWDOHUQLYHDXHUQHRJEDODQFHQ
YHGKM OSDIPHQXHQ/(9(/VnOHGHVDW
WHVWWRQHQVQLYHDXO\GHUHQVIUDGH
IRUVNHOOLJHK¡MWWDOHUH
+YLVGX¡QVNHU\GHUOLJHUHRSO\VQLQJHURP
/(9(/PHQXLQGVWLOOLQJHUQHVHVLGH Tip!
‡ +YLVGXYLOMXVWHUHQLYHDXHWIRUDOOHK¡MWWDOHUH
SnVDPPHWLGVNDOGXWU\NNHSn0$67(5
92/±SnIMHUQEHWMHQLQJHQHOOHUGUHMH
0$67(592/80(SnUHFHLYHUHQ
‡ 'HQMXVWHUHGHY UGLYLVHVSnGLVSOD\HWXQGHU
MXVWHULQJHQ
4
7U\NSn7(67721(LJHQHIWHU
MXVWHULQJHQ
7HVWWRQHQVOnVIUD
16DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.%6&B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHK¡MUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
Forstærkerbetjening
Valg af komponenten
7U\NSn,13876(/(&725Sn
UHFHLYHUHQIRUDWY OJHGHQ
NRPSRQHQWGX¡QVNHUDWEUXJH
'XNDQO\WWHWLO)0RJ$0XGVHQGHOVHUYLDGHQ
LQGE\JJHGHWXQHU.RQWUROOHUDW)0RJ$0
DQWHQQHUQHHUWLOVOXWWHWUHFHLYHUHQVHVLGH I¡U
GXEHJ\QGHUDWDQYHQGHWXQHUHQ
)RUDWY OJH
/\VHU
Tip!
9LGHREnQGRSWDJHU
9,'(2
'YGDIVSLOOHU
'9'
6DWHOOLWWXQHU
796$7
7XQLQJVVNDODHQHU
)0 N+]
$0 N+]
,QGE\JJHWWXQHU)0$0 781(5
2
7 QGIRUDSSDUDWHWRJVWDUW
DIVSLOQLQJHQ
Automatisk
stationsindstilling
Bemærk!
+YLVGXLNNHNHQGHUIUHNYHQVHQIRUGHQ¡QVNHGH
VWDWLRQNDQGXODGHUHFHLYHUHQVFDQQHDOOHGH
WLOJ QJHOLJHVWDWLRQHULRPUnGHW
+YLVGXY OJHUYLGHREnQGRSWDJHUHQHOOHUGYG
DIVSLOOHUHQVNDOWY
HWVYLGHRLQGJDQJLQGVWLOOHVWLO
GHWYDOJWHDSSDUDW
3
'UHM0$67(592/80(SnUHFHLYHUHQ
IRUDWLQGVWLOOHO\GVW\UNHQ
1
6¡UJIRUDWVNUXHQHGIRUO\GVW\UNHQI¡UGX
VOXNNHUUHFHLYHUHQIRUGHUYHGDWXQGJnDW
EHVNDGLJHK¡MWWDOHUQH
7U\NSn087,1*
$IEU\GHOVHQDQQXOOHUHVQnUGXJ¡UI¡OJHQGH
‡ 7U\NLJHQSn087,1*
‡ $IEU\GVWU¡PWLOI¡UVOHQ
‡ ‘JO\GVW\UNHQ
7U\NSn781(5JHQWDJQHJDQJHIRUDW
Y OJH)0HOOHU$0EnQGHW
'HUVWLOOHVLQGSnGHQVWDWLRQGHUVLGVWEOHY
UHFHLYHUHQ
Bemærk!
Afbrydelse af lyden
)RUVW UNHUEHWMHQLQJ
1
Sådan lytter du til FM/AMradio
Tip!
'XNDQRJVnEUXJH,13876(/(&725Sn
UHFHLYHUHQ
2
7U\NSn781,1*HOOHU781,1*±
7U\NSn781,1*IRUDWV¡JHIUDGHQ
QHGHUVWHGHODIEnQGHWWLOGHQ¡YHUVWHGHO
WU\NSn781,1*±IRUDWV¡JHIUDGHQ
¡YHUVWHGHODIEnQGHWWLOGHQQHGHUVWHGHO
5HFHLYHUHQVWRSSHUV¡JQLQJHQQnUHQ
VWDWLRQJnULJHQQHP
Tip!
+YLV67(5(2EOLQNHUSnGLVSOD\HWRJPRGWDJHOVHQ
DI)0LVWHUHRHUULQJHVNDOGXWU\NNHSn)002'(
IRUDWVNLIWHWLOPRQRIRQLVNPRGWDJHOVH0212'X
YLOLNNHNXQQHQ\GHVWHUHRHIIHNWHQPHQO\GHQ
IRUYU QJHVPLQGUH+YLVGXYLOWLOEDJHWLO
VWHUHRWLOVWDQGHQVNDOGXWU\NNHSn)002'(LJHQ
IRUWVDW
17DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.%6&B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHYHQVWUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
Direkte stationsindstilling
'XNDQDQJLYHIUHNYHQVHQIRUGHQ¡QVNHGH
VWDWLRQGLUHNWH
1
7U\NSn781(5JHQWDJQHJDQJHIRUDW
Y OJH)0HOOHU$0EnQGHW
'HUVWLOOHVLQGSnGHQVWDWLRQGHUVLGVWEOHY
PRGWDJHW
2
3
7U\NSn'781,1*
7U\NSnGHQXPHULVNHNQDSSHUIRUDW
LQGWDVWHIUHNYHQVHQ
(NVHPSHO)00+]
7U\NSnbbbb (NVHPSHO$0N+]
7U\NSnbbb
1nUGXKDUVWLOOHWLQGSnHQ$0VWDWLRQVNDO
GXMXVWHUH$0UDPPHDQWHQQHQVUHWQLQJIRU
DWRSQnGHQRSWLPDOHPRGWDJHOVH
Hvis det ikke er muligt at stille
ind på en station, og de
indtastede cifre blinker
.RQWUROOHUDWGXKDULQGWDVWHWGHQULJWLJH
IUHNYHQV+YLVGHWWHLNNHHUWLOI OGHWVNDOGX
JHQWDJHSXQNWRJ+YLVGHLQGWDVWHGHWDO
VWDGLJY NEOLQNHUEUXJHVIUHNYHQVHQLNNHLGLW
RPUnGH
Automatisk lagring af FMstationer
² $872%(7,&$/
0HGGHQQHIXQNWLRQNDQGXJHPPHRSWLO
)0RJ)05'6VWDWLRQHULDOIDEHWLVN
U NNHI¡OJHXGHQDWHQVWDWLRQIRUHNRPPHUIOHUH
JDQJH'HUXGRYHUYLONXQVWDWLRQHUQHPHGGHW
W\GHOLJVWHVLJQDOEOLYHJHPW
+YLVGXYLOJHPPH)0HOOHU$0VWDWLRQHUHQ
HIWHUHQVH/DJULQJDIIDVWHUDGLRVWDWLRQHU
%UXJNQDSSHUQHSnUHFHLYHUHQWLOEHWMHQLQJHQ
1
2
7U\NSn?/1IRUDWVOXNNHUHFHLYHUHQ
+ROG,13876(/(&725QHGHRJWU\N
Sn?/1IRUDWW QGHUHFHLYHUHQLJHQ
$872%(7,&$/6(/(&7YLVHVSn
GLVSOD\HWRJUHFHLYHUHQVFDQQHURJJHPPHU
DOOH)0RJ)05'6VWDWLRQHUL
PRGWDJHRPUnGHW
0HGKHQV\QWLO5'6VWDWLRQHUV¡JHUWXQHUHQ
I¡UVWHIWHUVWDWLRQHUGHUVHQGHUGHWVDPPH
SURJUDPRJJHPPHUGHUHIWHUNXQVWDWLRQHQ
PHGGHWNODUHVWHVLJQDO'HYDOJWH5'6
VWDWLRQHUVRUWHUHVDOIDEHWLVNHIWHU
SURJUDPQDYQKYRUHIWHUGHIRUV\QHVPHGHQ
WRFLIUHWIRUYDOJVNRGH+YLVGX¡QVNHU
\GHUOLJHUHRSO\VQLQJHU5'6VHVLGH 5HJXO UH)0VWDWLRQHUWLOGHOHVHQWRFLIUHW
IRUYDOJVNRGHRJJHPPHVHIWHU5'6
VWDWLRQHQ
'HUHIWHUYLVHV),1,6+NRUWSnGLVSOD\HW
RJUHFHLYHUHQLQGVWLOOHVLJHQWLOQRUPDOGULIW
Bemærk!
‡ 7U\NLNNHSnQRJHQDINQDSSHUQHSnUHFHLYHUHQHOOHU
GHQPHGI¡OJHQGHIMHUQEHWMHQLQJXQGHUDXWREHWLFDO
SURFHGXUHQPHGXQGWDJHOVHDI?/1
‡ +YLVGXIO\WWHUWLOHWQ\WRPUnGHVNDOGXJHQWDJH
RYHQVWnHQGHSURFHGXUHIRUDWJHPPHVWDWLRQHUQHLGHW
Q\HRPUnGH
‡ +YLVGX¡QVNHU\GHUOLJHUHRSO\VQLQJHURPLQGVWLOOLQJ
SnGHJHPWHVWDWLRQHUVH,QGVWLOOLQJSnIDVWH
VWDWLRQHU
‡ +YLVGXIO\WWHUDQWHQQHQHIWHUDWKDYHJHPW
VWDWLRQHUQHPHGGHQQHSURFHGXUHHUGHJHPWH
LQGVWLOOLQJHUPnVNHLNNHO QJHUHJ\OGLJH+YLVGHWWH
HUWLOI OGHWVNDOGXJHQWDJHGHQQHSURFHGXUHIRUDW
JHPPHVWDWLRQHUQHLJHQ
18DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.%6&B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHK¡MUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
Lagring af faste
radiostationer
Lagring af faste radiostationer
1
7U\NSn781(5JHQWDJQHJDQJHIRUDW
Y OJH)0HOOHU$0EnQGHW
6WDWLRQHQJHPPHVPHGQXPPHUHWIRUGHQ
YDOJWHIDVWHVWDWLRQ
+YLV0(025<VOXNNHVI¡UGXInU
WU\NNHWSn0(025<VNDOGXVWDUWHLJHQ
IUDSXQNW
6
6WLOLQGSnGHQVWDWLRQVRPGXYLO
JHPPHVRPIDVWVWDWLRQYHGKM OSDI
DXWRPDWLVNVWDWLRQVLQGVWLOOLQJVLGH HOOHUGLUHNWHVWDWLRQVLQGVWLOOLQJ
VLGH 3
7U\NSn0(025<
0(025<YLVHVSnGLVSOD\HWLQRJOHIn
VHNXQGHU8GI¡USXQNWWLOI¡UGLVSOD\HW
VOXNNHU
4
7U\NSn35(6(7&+'6.,3HOOHU
35(6(7&+'6.,3±JHQWDJQHJDQJH
IRUDWY OJHQXPPHUHWIRUHQIDVW
VWDWLRQ
+YHUJDQJGXWU\NNHUSnGHQQHNQDSNDQGX
Y OJHQXPPHUHWIRUGHQIDVWHVWDWLRQSn
I¡OJHQGHPnGH
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
+YLV0(025<VOXNNHULQGHQGXInU
YDOJWQXPPHUHWIRUGHQIDVWHVWDWLRQVNDO
GXEHJ\QGHLJHQIUDSXQNW
Tip!
*HQWDJSXQNWWLOIRUDWY OJHHQ
DQGHQIDVWVWDWLRQ
Indstilling på faste stationer
1
'HUVWLOOHVLQGSnGHQVWDWLRQGHUVLGVWEOHY
PRGWDJHW
2
7U\NSn0(025<LJHQ
7U\NSn781(5JHQWDJQHJDQJHIRUDW
Y OJH)0HOOHU$0EnQGHW
)RUVW UNHUEHWMHQLQJ
'XNDQJHPPHRSWLOIDVWH)0HOOHU$0
VWDWLRQHU'XNDQGHUHIWHUQHPWVWLOOHLQGSnGH
VWDWLRQHUGXYLOO\WWHWLO
5
'HUVWLOOHVLQGSnGHQVWDWLRQGHUVLGVWEOHY
PRGWDJHW
2
7U\NSn35(6(7&+'6.,3HOOHU
35(6(7&+'6.,3±JHQWDJQHJDQJH
IRUDWY OJHGHQ¡QVNHGHIDVWHVWDWLRQ
+YHUJDQJGXWU\NNHUSnGHQQHNQDSNDQGX
Y OJHGHQIDVWHVWDWLRQSnI¡OJHQGHPnGH
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Brug af receiveren
1
7U\NSn,13876(/(&725JHQWDJQH
JDQJHIRUDWY OJH)0HOOHU$0EnQGHW
2
7U\NSn35(6(7781,1*±HOOHU35(6(7
781,1*JHQWDJQHJDQJHIRUDWY OJHGHQ
¡QVNHGHIDVWHVWDWLRQ
Sådan vælger du den faste
station direkte
7U\NSnGHQXPHULVNHNQDSSHU
'HUVWLOOHVLQGSnGHQIDVWHVWDWLRQPHGGHWYDOJWH
QXPPHUSnGHQDNWXHOOHKXNRPPHOVHVVLGH7U\N
Sn6+,)7SnIMHUQEHWMHQLQJHQJHQWDJQHJDQJH
IRUDWVNLIWHKXNRPPHOVHVVLGH
‡ 'XNDQRJVnEUXJH35(6(7781,1*HOOHU
35(6(7781,1*±SnUHFHLYHUHQ
‡ 'XNDQRJVnWU\NNHSn6+,)7JHQWDJQHJDQJH
IRUDWY OJHHQKXNRPPHOVHVVLGH$%HOOHU&
RJGHUHIWHUWU\NNHSnGHQXPHULVNHWDVWHUIRUDW
Y OJHHWIRUXGLQGVWLOOHWQXPPHU
19DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.%6&B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHYHQVWUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
Brug af RDS (Radio Data
System) (RDS)
0HGGHQQHUHFHLYHUNDQGXRJVnEUXJH5'6
5DGLR'DWD6\VWHPKYRUPHGUDGLRVWDWLRQHUQH
NDQVHQGHHNVWUDLQIRUPDWLRQVDPPHQPHGGHW
DOPLQGHOLJHSURJUDPVLJQDO'XNDQRJVnYLVH
5'6RSO\VQLQJHUQH
Bemærk!
‡ 5'6NDQNXQDQYHQGHVWLO)0VWDWLRQHU
‡ ,NNHDOOH)0VWDWLRQHUNDQWLOE\GH5'6WMHQHVWHU
OLJHVRPWMHQHVWHUQHVNDUDNWHUYDULHUHU+YLVGXLNNH
HUEHNHQGWPHG5'6WMHQHVWHUQHLGLWRPUnGHVNDOGX
NRQWDNWHGHORNDOHUDGLRVWDWLRQHUIRUDWIn\GHUOLJHUH
RSO\VQLQJHU
Modtagelse af RDSudsendelser
'XVNDOEORWY OJHHQVWDWLRQSn)0EnQGHW
YHGKM OSDIDXWRPDWLVNVWDWLRQVLQGVWLOOLQJ
VLGH GLUHNWHVWDWLRQVLQGVWLOOLQJ
VLGH HOOHULQGVWLOOLQJYHGKM OSDIHQ
IRUYDOJWVWDWLRQVLGH 1nUGXVWLOOHULQGSnHQVWDWLRQGHUWLOE\GHU
5'6WMHQHVWHUO\VHU5'6LQGLNDWRUHQRJ
SURJUDPVHUYLFHQDYQHWYLVHVSnGLVSOD\HW
Visning af RDS-oplysninger
7U\NSn',63/$<JHQWDJQHJDQJHPHQVGX
PRGWDJHUHQ5'6VWDWLRQ
+YHUJDQJGXWU\NNHUSnNQDSSHQ QGUHV5'6
RSO\VQLQJHUQHSnGLVSOD\HWF\NOLVNSnI¡OJHQGH
PnGH
3URJUDPVHUYLFHQDYQt)UHNYHQVt
3URJUDPW\SHDQJLYHOVHDt
5DGLRWHNVWDQJLYHOVHEt$NWXHOWLGVDQJLYHOVH
LWLPHUVIRUPDWt$NWXHOWDQYHQGWO\GIHOW
t/\GVW\UNHQLYHDX
D
E
3URJUDPW\SHVHVLGH 7HNVWPHGGHOHOVHUIUD5'6VWDWLRQHQ
Bemærk!
‡ +YLVP\QGLJKHGHUQHKDUHQYLJWLJPHGGHOHOVH
EOLQNHU$/$50SnGLVSOD\HW
‡ 1nUPHGGHOHOVHQEHVWnUDIWHJQHOOHUPHUHUXOOHU
PHGGHOHOVHQKHQRYHUGLVSOD\HW
‡ +YLVHQVWDWLRQLNNHXGE\GHUHQEHVWHPW5'6
WMHQHVWHYLVHV12;;;;IHNV127(;7Sn
GLVSOD\HW
Beskrivelse af programtyper
3URJUDPW\SH
DQJLYHOVH
1(:6
1\KHGVSURJUDPPHU
$))$,56
$NWXHOOHSURJUDPPHUVRPJnUL
G\EGHQPHGDNWXHOOHQ\KHGHU
,1)2
3URJUDPPHUPHGLQIRUPDWLRQRP
HWEUHGWVSHNWUXPDIHPQHU
LQNOXVLYHLQIRUPDWLRQRP
IRUEUXJHUIRUKROGRJVXQGKHG
Bemærk!
5'6YLUNHUPXOLJYLVLNNHNRUUHNWKYLVGHQVWDWLRQGX
VWLOOHGHLQGSnLNNHVHQGHU5'6VLJQDOHWNRUUHNWHOOHU
KYLVVLJQDOHWHUVYDJW
%HVNULYHOVH
63257
6SRUWVSURJUDPPHU
('8&$7(
8QGHUYLVQLQJVSURJUDPPHUIHNV
J¡UGHWVHOYSURJUDPPHU
'5$0$
+¡UHVSLORJI¡OMHWRQHU
&8/785(
3URJUDPPHURPNXOWXUSn
QDWLRQDOWHOOHUUHJLRQDOWSODQ
IHNVVSURJRJVDPIXQGVIRUKROG
6&,(1&(
3URJUDPPHURPQDWXUYLGHQVNDE
RJWHNQRORJL
9$5,('
$QGUHW\SHUSURJUDPPHUIHNV
LQWHUYLHZVPHGNHQGWHSHUVRQHU
TXL]]HURJNRPHGLHVHULHU
3230
3URJUDPPHUPHGSRSXO UPXVLN
52&.0
3URJUDPPHUPHGURFNPXVLN
($6<0
/HWXQGHUKROGQLQJVPXVLN
20DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.%6&B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHK¡MUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
3URJUDPW\SH
DQJLYHOVH
%HVNULYHOVH
,QVWUXPHQWDOYRNDORJNRUPXVLN
&/$66,&6
.RQFHUWHUPHGNHQGWHRUNHVWUH
NDPPHUPXVLNRSHUDRVY
27+(50
0XVLNGHULNNHWLOK¡UHUQRJHQDI
RYHQQ YQWHNDWHJRULHUIHNV
UK\WKPEOXHVRJUHJJDH
:($7+(5
9HMUXGVLJWHQ
),1$1&(
$NWLHPDUNHGVUDSSRUWHUKDQGHO
RVY
&+,/'5(1
%¡UQHSURJUDPPHU
62&,$/
3URJUDPPHURPPHQQHVNHURJGH
WLQJGHUDQJnUGHP
5(/,*,21
3URJUDPPHUPHGHWUHOLJL¡VW
LQGKROG
3+21(,1
3URJUDPPHUKYRUDOPLQGHOLJH
PHQQHVNHUXGWU\NNHUGHUHV
V\QVSXQNWHUYLDWHOHIRQHQHOOHULHW
RIIHQWOLJWIRUXP
75$9(/
5HMVHSURJUDPPHU,NNHWLO
PHGGHOHOVHUGHUILQGHVYHGKM OS
DI737$
/(,685(
3URJUDPPHURPIULWLGVDNWLYLWHWHU
IHNVKDYHEUXJO\VWILVNHUL
PDGODYQLQJRVY
-$==
3URJUDPPHUPHGMD]]PXVLN
&28175<
3URJUDPPHUPHGFRXQWU\PXVLN
1$7,210
3URJUDPPHUPHGSRSXO UPXVLN
SnQDWLRQDOWHOOHUUHJLRQDOWSODQ
2/',(6
3URJUDPPHUPHGJDPOH
KLWPHORGLHU
)2/.0
3URJUDPPHUPHGIRONHPXVLN
'2&80(17
'RNXPHQWDUSURJUDPPHU
121(
3URJUDPPHUGHUHUXGHQIRU
RYHQQ YQWHNDWHJRULHU
)RUVW UNHUEHWMHQLQJ
/,*+70
21DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.%6&B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHYHQVWUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
Om angivelserne på displayet
1
2
3
; DIGITAL DTS SW
;PRO LOGIC II L F E
q;
4
5
L
C
R
SL
S
SR
ST MEMORY
MONO D.RANGE
RDS OPT COAX
9
8 7 6
A ;',*,7$//\VHUQnUUHFHLYHUHQDINRGHU
VLJQDOHUVRPHURSWDJHWL'ROE\'LJLWDO
IRUPDW
B '76/\VHUQnU'76VLJQDOHUPRGWDJHV
C 6:/\VHUQnUO\GVLJQDOHWVHQGHVIUD68%
:22)(5VWLNNHW
D $IVSLOQLQJVNDQDODQJLYHOVHU
%RJVWDYHUQH/&5RVYDQJLYHUGHNDQDOHU
GHUDIVSLOOHV%RNVHQHRPNULQJERJVWDYHUQHHU
IRUVNHOOLJHRJDQJLYHUGHUPHGKYRUGDQ
UHFHLYHUHQQHGPL[HUNLOGHO\GHQ
/9HQVWUHIURQW5+¡MUHIURQW&&HQWHU
PRQRIRQLVN6/9HQVWUHVXUURXQG65
+¡MUHVXUURXQG66XUURXQGPRQRIRQLVN
HOOHUVXUURXQGNRPSRQHQWHUIUHPEUDJWYHG3UR
/RJLFEHKDQGOLQJ
I /)(/\VHUQnUGHQGLVNGHUDIVSLOOHV
LQGHKROGHUHQ/)(NDQDO/RZ)UHTXHQF\
(IIHFWRJ/)(NDQDOVLJQDOHWUHQWIDNWLVN
JHQJLYHV
J ;352/2*,&,,;352/2*,&O\VHU
QnUUHFHLYHUHQDQYHQGHU3UR/RJLFEHKDQGOLQJ
WLONDQDOVVLJQDOHUIRUDWXGVHQGHFHQWHURJ
VXUURXQGNDQDOVLJQDOHUQH
;352/2*,&,,O\VHUQnU3UR/RJLF,,
0RYLH0XVLFGHNRGHUHQHUDNWLYHUHW
Bemærk!
'ROE\3UR/RJLFRJ'ROE\3UR/RJLF,,
GHNRGQLQJYLUNHULNNHSn'76IRUPDWVLJQDOHU
Eksempel:
2SWDJHIRUPDW)URQW6XUURXQG
/\GIHOW$)'$872
L
SL
C
R
SR
E 7XQHUDQJLYHOVHU/\VHUQnUUHFHLYHUHQ
DQYHQGHVWLODWVWLOOHLQGSnUDGLRVWDWLRQHURVY
6HVLGH±YHGU¡UHQGHEHWMHQLQJDI
WXQHUHQ
F '5$1*(/\VHUQnUNRPSULPHULQJHQDIGHW
G\QDPLVNHRPUnGHHUDNWLYHUHWVLGH G &2$;/\VHUQnUNLOGHVLJQDOHWHUHWGLJLWDOW
VLJQDOVRPVHQGHVLQGJHQQHP&2$;
WHUPLQDOHQ
H 237/\VHUQnUNLOGHVLJQDOHWHUHWGLJLWDOW
VLJQDOVRPVHQGHVLQGJHQQHP237
WHUPLQDOHQ
22DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.61'B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHK¡MUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
Sådan opnår du surroundlyd
Brug af fronthøjttalerne og
subwooferen alene
,GHQQHWLOVWDQGXGVHQGHUUHFHLYHUHQNXQO\GHQ
IUDYHQVWUHK¡MUHIURQWK¡MWWDOHURJVXEZRRIHUHQ
1nUUHFHLYHUHQPRGWDJHU
PXOWLNDQDOVVXUURXQGIRUPDWHUQHGPL[HV
VLJQDOHUQHWLONDQDOHUPHGEDVIUHNYHQVHUIUD
VXEZRRIHUHQ
%DVRPGLULJHULQJVNUHGVO¡EHWDNWLYHUHVQnU
UHFHLYHUHQPRGWDJHUDOPLQGHOLJHNDQDOV
VWHUHRNLOGHU)URQWNDQDOHUQHVEDVIUHNYHQVHU
XGVHQGHVIUDVXEZRRIHUHQ
7U\NSn6281'),(/'HOOHU6281'),(/'±
JHQWDJQHJDQJHIRUDWY OJH&+67
5HFHLYHUHQVNLIWHUWLO&+67(5(2WLOVWDQG
Automatisk dekodning af det
modtagne lydsignal (AUTO
FORMAT DIRECT)
,GHQQHWLOVWDQGUHJLVWUHUHUUHFHLYHUHQ
DXWRPDWLVNW\SHQDIGHWO\GVLJQDOGHUVHQGHVLQG
'ROE\'LJLWDO'76VWDQGDUGNDQDOVVWHUHR
RVYRJXGI¡UHURPQ¡GYHQGLJWGHQNRUUHNW
GHNRGQLQJ'HQQHWLOVWDQGInUO\GHQWLODWO\GH
VRPGHQJMRUGHGDGHQEOHYRSWDJHWNRGHWGYV
XGHQWLOI¡MHOVHDIQRJHQVXUURXQGHIIHNWHU+YLV
GHULPLGOHUWLGLNNHHUQRJHQODYIUHNYHQVVLJQDOHU
'ROE\'LJLWDO/)(RVYJHQHUHUHVGHUHW
ODYIUHNYHQVVLJQDOWLOXGVHQGHOVHWLO
VXEZRRIHUHQ
7U\NSn$)'
6nGDQRSQnUGXVXUURXQGO\G
² &+67(5(2
Sådan opnår du hifi-lyd
$)'$872YLVHVSnGLVSOD\HW
5HFHLYHUHQUHJLVWUHUHUDXWRPDWLVNGHQW\SH
O\GVLJQDOGHUPRGWDJHVRJXGI¡UHUGHQNRUUHNWH
GHNRGQLQJRPQ¡GYHQGLJW
IRUWVDW
23DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.61'B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHYHQVWUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
Sådan opnår du stereolyd i
multikanalstilstand (2kanalsdekodningstilstand)
'HQQHWLOVWDQGJ¡UGHWPXOLJWDWDQJLYH
GHNRGQLQJVW\SHQIRUNDQDOVO\GNLOGHU'HQQH
UHFHLYHUNDQJHQJLYHNDQDOVO\GVRPNDQDOHU
YLD'ROE\3UR/RJLF,,HOOHUNDQDOHUYLD'ROE\
3UR/RJLF
7U\NSn; 3/3/,,JHQWDJQHJDQJHIRUDW
Y OJHNDQDOVGHNRGQLQJVWLOVWDQGHQ
'HQYDOJWHGHNRGQLQJVW\SHYLVHVSnGLVSOD\HW
x '2/%<3/352/2*,&
8GI¡UHU'ROE\3UR/RJLFGHNRGQLQJ.LOGHQGHUEOHY
RSWDJHWLNDQDOHUGHNRGHVQXWLONDQDOHU
Valg af et lydfelt
'XNDQK¡UHVXUURXQGO\GYHGEORWDWY OJHHQDI
UHFHLYHUHQVIRUSURJUDPPHUHGHO\GIHOWHU
'HUYHGRSQnUGXGHQVS QGHQGHRJNUDIWLJHO\G
GXNHQGHUIUDELRJUDIHQRJNRQFHUWVDOHQLQGLGLW
KMHP
Valg af lydfelt til film
7U\NSn6281'),(/'HOOHU6281'),(/'±
JHQWDJQHJDQJHIRUDWY OJHGHW¡QVNHGH
O\GIHOW
'HWYDOJWHO\GIHOWYLVHVSnGLVSOD\HW
/\GIHOW
'LVSOD\
x 3/,,029352/2*,&,,029,(
&,1(0$678',2(;$DCS
&67(;$
8GI¡UHU'ROE\3UR/RJLF,,0RYLHWLOVWDQGVGHNRGQLQJ
'HQQHWLOVWDQGHULGHHOWLOILOPVRPHUNRGHWL'ROE\
6XUURXQG'HUXGRYHUNDQGHQQHWLOVWDQGJHQJLYHO\GHQ
LNDQDOHUKYLVGXYLOVHYLGHRPHGRYHUVSLOOHGH
HOOHUJDPOHILOP
&,1(0$678',2(;%DCS
&67(;%
&,1(0$678',2(;&DCS
&67(;&
x 3/,,086352/2*,&,,086,&
8GI¡UHU'ROE\3UR/RJLF,,0XVLFWLOVWDQGVGHNRGQLQJ
'HQQHLQGVWLOOLQJHULGHHOWLODOPLQGHOLJHVWHUHRNLOGHU
IHNVFG
HU
Tip!
'XNDQRJVnEUXJH;3/,,SnUHFHLYHUHQWLODWY OJH
'2/%<3/3/,,029HOOHU3/,,086
Bemærk!
'ROE\3UR/RJLFRJ'ROE\3UR/RJLF,,GHNRGQLQJ
YLUNHULNNHIRU'76IRUPDWVLJQDOHU
Om DCS (Digital Cinema Sound)
/\GIHOWHUPHGP UNHUQHDCSEHQ\WWHU'&6
WHNQRORJL
'&6HUNRQFHSWEHWHJQHOVHQIRUGHQ
VXUURXQGWHNQRORJLWLOKMHPPHELRJUDIHUVRP
6RQ\KDUXGYLNOHW'&6EUXJHU'63
WHNQRORJLHQ'LJLWDO6LJQDO3URFHVVRUWLODW
JHQJLYHGHO\GNDUDNWHULVWLNDGHUILQGHVLHW
ULJWLJWILOPVWXGLHL+ROO\ZRRG
9HGDIVSLOQLQJLKMHPPHWVNDEHU'&6HQ
RYHUEHYLVHQGHELRJUDIHIIHNWVRPVYDUHUWLOGHQ
NXQVWQHULVNHNRPELQDWLRQDIO\GRJKDQGOLQJ
VRPLQVWUXNW¡UHQKDU¡QVNHW
x &67(;$&,1(0$678',2(;$DCS
*HQJLYHUO\GNDUDNWHULVWLNDHQHIRU6RQ\3LFWXUHV
(QWHUWDLQPHQW&DU\*UDQW7KHDWHUILOPVWXGLHW'HWWH
HUVWDQGDUGWLOVWDQGHQVRPHUPHJHWYHOHJQHWWLOGH
IOHVWHW\SHUILOP
x &67(;%&,1(0$678',2(;%DCS
*HQJLYHUO\GNDUDNWHULVWLNDHQHIRU6RQ\3LFWXUHV
(QWHUWDLQPHQW.LP1RYDN7KHDWHUILOPVWXGLHW
'HQQHWLOVWDQGHULGHHOWLOVFLHQFHILFWLRQILOPRJ
DFWLRQILOPPHGPDQJHO\GHIIHNWHU
x &67(;&&,1(0$678',2(;&DCS
*HQJLYHUO\GNDUDNWHULVWLNDHQHIRU6RQ\3LFWXUHV
(QWHUWDLQPHQWPXVLNVWXGLHW'HQQHWLOVWDQGHULGHHOWLO
PXVLFDOVHOOHUILOPPHGRUNHVWHUPXVLNSnO\GVSRUHW
24DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.61'B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHK¡MUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
Om CINEMA STUDIO EXtilstandene
Valg af lydfelt til musik
&,1(0$678',2(;WLOVWDQGHQHHUYHOHJQHW
WLOVSLOOHILOPSnGYGRVYPHG
PXOWLNDQDOVVXUURXQGHIIHNWHU'XNDQVnOHGHV
JHQVNDEHGHO\GNDUDNWHULVWLNDGHUILQGHVL6RQ\
3LFWXUHV(QWHUWDLQPHQWVGXEELQJVWXGLHLGLW
KMHP
&,1(0$678',2(;WLOVWDQGHQHEHVWnUDI
I¡OJHQGHWUHHOHPHQWHU
‡ 9LUWXHOPXOWLGLPHQVLRQ
6NDEHUSDUYLUWXHOOHK¡MWWDOHUHIUDHWHQNHOW
SDUI\VLVNHVXUURXQGK¡MWWDOHUH
‡ 6N UPG\EGHWLOSDVQLQJ
6NDEHUHQIRUQHPPHOVHDIDWO\GHQNRPPHU
LQGHIUDVN UPHQVRPLHQELRJUDI
‡ %LRJUDIVWXGLHHIWHUNODQJ
*HQJLYHUGHQW\SHHIWHUNODQJGXK¡UHUL
ELRJUDIHUQH
&,1(0$678',2(;WLOVWDQGHQHLQWHJUHUHU
GLVVHWUHHOHPHQWHUVDPWLGLJW
7U\NSn6281'),(/'HOOHU6281'),(/'±
JHQWDJQHJDQJHIRUDWY OJHGHW¡QVNHGH
O\GIHOW
Bemærk!
*LYHUPDNVLPDOO\GHIIHNWLYLGHRVSLOVRIWZDUH
/\GIHOW
'LVSOD\
+$//
+$//
-$==&/8%
-$==
/,9(&21&(57
&21&(57
*$0(
*$0(
x +$//
*HQJLYHUDNXVWLNNHQLHQNRQFHUWVDOWLONODVVLVNPXVLN
x -$==-$==&/8%
*HQJLYHUDNXVWLNNHQLHQMD]]NOXE
x &21&(57/,9(&21&(57
*HQJLYHUDNXVWLNNHQLHWVSLOOHVWHGPHG
VLGGHSODGVHU
6nGDQRSQnUGXVXUURXQGO\G
‡ 'HHIIHNWHUGHUVNDEHVDIGHYLUWXHOOHK¡MWWDOHUHNDQ
JLYHPHUHVW¡MLDIVSLOQLQJVVLJQDOHW
‡ 1nUGXO\WWHUPHGO\GIHOWHUGHUEUXJHUYLUWXHOOH
K¡MWWDOHUHNDQGXLNNHK¡UHO\GGLUHNWHIUD
VXUURXQGK¡MWWDOHUQH
'HWYDOJWHO\GIHOWYLVHVSnGLVSOD\HW
x *$0(
Sådan slår du surroundeffekten
fra
7U\NSn6281'),(/'HOOHU6281'),(/'±
JHQWDJQHJDQJHIRUDWY OJH&+67HOOHUWU\N
Sn$)'IRUDWY OJH$)'$872
Tip!
‡ 5HFHLYHUHQJ¡UGHWPXOLJWDWDQYHQGHGHWVLGVWYDOJWH
O\GIHOWSnHQLQGJDQJQnUVRPKHOVWGHQY OJHV
O\GIHOWVOLQN+YLVGXIHNVY OJHU+$//IRU
LQGJDQJHQ'9'VNDOGXVNLIWHWLOHQDQGHQLQGJDQJ
RJGHUHIWHUYHQGHWLOEDJHWLO'9'KYRUHIWHU+$//
DXWRPDWLVNDQYHQGHVLJHQ
‡ 'XNDQLGHQWLILFHUHNRGHIRUPDWHWIRUGYGVRIWZDUHQ
RVYYHGDWVHSnORJRHWSnSDNNHQ
±
'ROE\'LJLWDOGLVNH
±
'ROE\6XUURXQGNRGHGH
SURJUDPPHU
±
'76'LJLWDO6XUURXQGNRGHGHSURJUDPPHU
Bemærk!
/\GIHOWHUYLUNHULNNHSnVLJQDOHUPHG
VDPSOLQJVIUHNYHQVSnRYHUN+]
25DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.$'9B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHYHQVWUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
Menuparametrene LEVEL
Avancerede justeringer og indstillinger
Brugertilpasning af
lydfelter
9HGDWMXVWHUHPHQXHQ/(9(/NDQGXWLOSDVVH
O\GIHOWHUQHVnGHSDVVHUWLOGHQSnJ OGHQGH
O\WWHVLWXDWLRQ
Bemærkning vedrørende de viste punkter
'HRSV WQLQJVSXQNWHUGXNDQMXVWHUHLKYHUPHQX
YDULHUHUDIK QJLJWDIO\GIHOWHW9LVVH
RSV WQLQJVSDUDPHWUHNDQY UHQHGWRQHGHSnGLVSOD\HW
'HWEHW\GHUDWGHWYDOJWHSDUDPHWHUHQWHQHU
XWLOJ QJHOLJWHOOHUIDVWRJGHUIRULNNHNDQ QGUHV
Justering af menuen LEVEL
'XNDQMXVWHUHEDODQFHQRJQLYHDXHWIRUKYHU
K¡MWWDOHU'LVVHLQGVWLOOLQJHUDQYHQGHVWLODOOH
O\GIHOWHUXQGWDJHQHIIHNWQLYHDXSDUDPHWUHW
,QGVWLOOLQJHUQHIRUHIIHNWQLYHDXSDUDPHWUHQH
JHPPHVLQGLYLGXHOWIRUKYHUWO\GIHOW
1
6WDUWDIVSLOQLQJHQDIHQNLOGHGHUHU
NRGHWPHGPXOWLNDQDOVXUURXQGHIIHNWHU
GYGRVY
2
7U\NSn0$,10(18JHQWDJQHJDQJH
IRUDWY OJH /(9(/ 3
7U\NSn HOOHU JHQWDJQHJDQJHIRU
DWY OJHGHWSDUDPHWHUGXYLOMXVWHUH
‘QVNHUGX\GHUOLJHUHRSO\VQLQJHUVH
0HQXSDUDPHWUHQH/(9(/QHGHQIRU
4
7U\NPHQVGXO\WWHUWLOO\GHQSn HOOHU
JHQWDJQHJDQJHIRUDWY OJHGHQ
LQGVWLOOLQJGX¡QVNHU
,QGVWLOOLQJHQDQJLYHVDXWRPDWLVN
5
*HQWDJSXQNWRJIRUDWMXVWHUHDQGUH
SDUDPHWUH
'HRSULQGHOLJHLQGVWLOOLQJHUHUVWUHJHWXQGHU
x
L
R %$//5;;
)URQWK¡MWWDOHUQHVEDODQFH
2SULQGHOLJLQGVWLOOLQJ%$/$1&(
*¡UGHWPXOLJWDWMXVWHUHEDODQFHQPHOOHPGHQYHQVWUH
RJK¡MUHK¡MWWDOHU'XNDQMXVWHUHRPUnGHWIRU%$//
WLO%$/$1&(%$/5WLOLWULQ
x &75;;;G%
&HQWHUK¡MWWDOHUHQVQLYHDX
x 685/;;;G%
6XUURXQGK¡MWWDOHUHQVYHQVWUHQLYHDX
x 6855;;;G%
6XUURXQGK¡MWWDOHUHQVK¡MUHQLYHDX
x 6:;;;G%
9DOJDIVXEZRRIHUQLYHDX
2SULQGHOLJLQGVWLOOLQJG%
'XNDQLQGVWLOOHQLYHDXHWIUD±G%WLOG%L
LQWHUYDOOHUSnG%
x
D.RANGE &203;;;
'\QDPLVNRPUnGHNRPSUHVVRU
*¡UGHWPXOLJWDWNRPSULPHUHO\GVSRUHWVG\QDPLVNH
RPUnGH'HWWHNDQY UHWQ\WWLJWQnUGXYLOVHILOPYHG
ODYO\GVW\UNHVHQWRPDIWHQHQ
‡ 2))
'HWG\QDPLVNHRPUnGHNRPSULPHUHVLNNH
‡ 67'
'HWG\QDPLVNHRPUnGHNRPSULPHUHVSnGHQPnGH
O\GWHNQLNHUHQKDUIRUHVWLOOHWVLJ
‡ 0$;
'HWG\QDPLVNHRPUnGHNRPSULPHUHVPHJHW
Tip!
0HGGHQG\QDPLVNHRPUnGHNRPSULPHULQJNDQGX
NRPSULPHUHO\GVSRUHWVG\QDPLVNHRPUnGHLKHQKROG
WLOGHG\QDPLVNHRPUnGHRSO\VQLQJHUL'ROE\'LJLWDO
VLJQDOHW9LDQEHIDOHUDWGXEUXJHULQGVWLOOLQJHQ
0$;'HQQHLQGVWLOOLQJNRPSULPHUHUGHW
G\QDPLVNHRPUnGHNUDIWLJWRJJ¡UGHWPXOLJWIRUGLJDW
VHILOPVHQWRPDIWHQHQYHGODYO\GVW\UNH,
PRGV WQLQJWLOGHDQDORJHEHJU QVHUHHUQLYHDXHUQH
IRUXGGHILQHUHGHRJJLYHUHQPHJHWQDWXUOLJ
NRPSULPHULQJ
Bemærk!
'HQG\QDPLVNHRPUnGHNRPSULPHULQJHUNXQPXOLJ
PHG'ROE\'LJLWDONLOGHU
26DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.$'9B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHK¡MUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
x ()&7;;;(IIHNWQLYHDX
2SULQGHOLJLQGVWLOOLQJ67'
*¡UGHWPXOLJWDWMXVWHUHWLOVWHGHY UHOVHQDI
VXUURXQGHIIHNWHQ
Nulstilling af lydfelterne til de
oprindelige indstillinger
Justering af tone
'XNDQMXVWHUHWRQHNYDOLWHWHQEDV
GLVNDQWQLYHDXSnIURQWK¡MWWDOHUQHYHGKM OSDI
PHQXHQ721(
1
6WDUWDIVSLOQLQJHQDIHQNLOGHGHUHU
NRGHWPHGPXOWLNDQDOVXUURXQGHIIHNWHU
GYGRVY
%UXJNQDSSHUQHSnUHFHLYHUHQWLOEHWMHQLQJHQ
7U\NSn?/1IRUDWDIEU\GH
VWU¡PWLOI¡UVOHQ
2
2
7U\NSn0$,10(18JHQWDJQHJDQJH
IRUDWY OJH 721( +ROG6281'),(/'QHGHRJWU\N
VDPWLGLJSn?/1
3
7U\NSn HOOHU JHQWDJQHJDQJHIRU
DWY OJHGHWSDUDPHWHUGXYLOMXVWHUH
6)&/5YLVHVSnGLVSOD\HWRJDOOH
O\GIHOWHUQXOVWLOOHVWLOGHRSULQGHOLJH
LQGVWLOOLQJHU
‘QVNHUGX\GHUOLJHUHRSO\VQLQJHUVH
0HQXSDUDPHWUHQH721(QHGHQIRU
4
7U\NPHQVGXO\WWHUWLOO\GHQSn HOOHU
JHQWDJQHJDQJHIRUDWY OJHGHQ
LQGVWLOOLQJGX¡QVNHU
,QGVWLOOLQJHQDQJLYHVDXWRPDWLVN
5
*HQWDJSXQNWRJIRUDWMXVWHUHDQGUH
SXQNWHU
Bemærk!
‡ 'XNDQLNNHLQGVWLOOHWRQHQQnUUHFHLYHUHQGHNRGHU
VLJQDOHUPHGHQVDPSOLQJVIUHNYHQVSnRYHU
N+]
‡ 'XNDQKHOOHULNNHLQGVWLOOHWRQHQQnUGXY OJHUHW
O\GIHOWIRUILOPRJPXVLNVLGH
$YDQFHUHGHMXVWHULQJHURJLQGVWLOOLQJHU
1
Menuparametrene TONE
x %$66;;G%
)URQWK¡MWWDOHUHQVEDVQLYHDX
x 75(%;;G%
)URQWK¡MWWDOHUHQVGLVNDQWQLYHDX
2SULQGHOLJLQGVWLOOLQJG%
'XNDQLQGVWLOOHQLYHDXHWIUD±G%WLOG%L
LQWHUYDOOHUSnG%
27DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.$'9B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHYHQVWUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
Avancerede indstillinger
Brug af menuen SET UP til
justering af receiveren
'XNDQMXVWHUHIRUVNHOOLJHUHFHLYHULQGVWLOOLQJHU
YHGKM OSDIPHQXHQ6(783
1
7U\NSn0$,10(18JHQWDJQHJDQJH
IRUDWY OJH 6(783 2
7U\NSn HOOHU JHQWDJQHJDQJHIRU
DWY OJHGHWSDUDPHWHUGXYLOMXVWHUH
‘QVNHUGX\GHUOLJHUHRSO\VQLQJHUVH
0HQXSDUDPHWUHQH6(783QHGHQIRU
3
7U\NSn HOOHU JHQWDJQHJDQJHIRU
DWY OJHGHQ¡QVNHGHLQGVWLOOLQJ
,QGVWLOOLQJHQDQJLYHVDXWRPDWLVN
4
*HQWDJSXQNWRJIRUDWMXVWHUHDQGUH
SXQNWHU
Menuparametrene SET UP
'HRSULQGHOLJHLQGVWLOOLQJHUHUVWUHJHWXQGHU
x '9';;;;
/\GLQGJDQJIRU'9'O\G
*LYHUGLJPXOLJKHGIRUDWY OJHO\GLQGJDQJHQIRU
'9'
‡ $872
*LYHUIRUUDQJWLOGLJLWDOHVLJQDOHUQnUGHUEnGHHU
GLJLWDOHRJDQDORJHIRUELQGHOVHU+YLVGHULNNHHU
QRJHQGLJLWDOHVLJQDOHUY OJHVGHDQDORJHVLJQDOHU
‡ 237
$QJLYHUGHGLJLWDOHO\GVLJQDOLQGJDQJHIRU',*,7$/
'9'237,1LQGJDQJVVWLNNHQH
‡ &2$;
$QJLYHUGHGLJLWDOHO\GVLJQDOLQGJDQJHIRU',*,7$/
'9'&2$;,1LQGJDQJVVWLNNHW
‡ $1/*
$QJLYHUGHDQDORJHO\GVLJQDOLQGJDQJHIRU'9'
$8',2,1/5VWLNNHW
x 79;;;;
/\GLQGJDQJIRU796$7O\G
‡ 237
$QJLYHUGHGLJLWDOHO\GVLJQDOLQGJDQJHIRU',*,7$/
796$7237,1LQGJDQJVVWLNNHQH
‡ $1/*
$QJLYHUGHDQDORJHO\GVLJQDOLQGJDQJHIRU796$7
$8',2,1/5VWLNNHW
x '8$/;;;
6SURJYDOJIRUGLJLWDOXGVHQGHOVH
+HUNDQGXY OJHGHWVSURJGXYLOO\WWHWLOXQGHUHQ
GLJLWDOXGVHQGHOVH'HQQHIXQNWLRQYLUNHUNXQIRU
'ROE\'LJLWDONLOGHU
‡ 06+RYHG8QGHU
/\GSnKRYHGVSURJHWVHQGHVXGJHQQHPGHQYHQVWUH
IURQWK¡MWWDOHURJO\GSnXQGHUVSURJHWVHQGHVXG
JHQQHPGHQK¡MUHIURQWK¡MWWDOHUVDPWLGLJW
‡ 0+RYHG
/\GSnKRYHGVSURJHWVHQGHVXG
‡ 68QGHU
/\GSnXQGHUVSURJHWVHQGHVXG
‡ 06+RYHG8QGHU
%ODQGHWO\GSnEnGHKRYHGRJXQGHUVSURJHQHVHQGHV
XG
x '(&;;;;
'HNRGQLQJVIRUUDQJIRUGLJLWDO
O\GLQGJDQJ
*¡UGHWPXOLJWDWVSHFLILFHUHLQGJDQJVWLOVWDQGHQIRU
GHQGLJLWDOHVLJQDOLQGJDQJIRU',*,7$/,1MDFNNHQH
'HQRSULQGHOLJHLQGVWLOOLQJHU'(&$872IRU
796$7RJ'(&3&0IRU'9'
‡ $872
6NLIWHUDXWRPDWLVNLQGJDQJVWLOVWDQGHQIUD'76WLO
'ROE\'LJLWDOHOOHU3&0
‡ 3&0
3&0VLJQDOHUKDUIRUUDQJIRUDWIRUKLQGUH
DIEU\GHOVHQnUDIVSLOQLQJHQVWDUWHU/\GHQ
XGVHQGHVVHOYRPDQGUHVLJQDOHUPRGWDJHV
5HFHLYHUHQNDQLPLGOHUWLGLNNHGHNRGH'76&'QnU
GHQHULQGVWLOOHWWLO'(&3&0
Bemærk!
1nUGHQHULQGVWLOOHWWLO'(&$872RJO\GHQIUDGH
GLJLWDOHO\GMDFNWLOFG
HURVYDIEU\GHVQnU
DIVSLOQLQJHQVWDUWHUVNDOGXLQGVWLOOHUHFHLYHUHQWLO
'(&3&0
*LYHUGLJPXOLJKHGIRUDWY OJHO\GLQGJDQJHQIRU
796$7
‡ $872
*LYHUIRUUDQJWLOGLJLWDOHVLJQDOHUQnUGHUEnGHHU
GLJLWDOHRJDQDORJHIRUELQGHOVHU+YLVGHULNNHHU
QRJHQGLJLWDOHVLJQDOHUY OJHVGHDQDORJHVLJQDOHU
28DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.7+B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHK¡MUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
Andre betjeningsmuligheder
Brug af
afbryderautomatikken
'XNDQLQGVWLOOHUHFHLYHUHQWLODWVOXNNH
DXWRPDWLVNSnHWEHVWHPWWLGVSXQNW
1
2
7U\NSn$/7IRUDWRSO\VHNQDSSHQ
7U\NSn6/((3PHQVUHFHLYHUHQHU
W QGW
$QGUHEHWMHQLQJVPXOLJKHGHU
+YHUJDQJGXWU\NNHUSn6/((3 QGUHV
GLVSOD\HWF\NOLVNSnI¡OJHQGHPnGH
ttt
t2))
'LVSOD\HWG PSHVQnUGXKDUDQJLYHWWLGHQ
Tip!
+YLVGXYLONRQWUROOHUHGHQUHVWHUHQGHWLGLQGHQ
UHFHLYHUHQVOXNNHVVNDOGXWU\NNHSn$/7IRUDWRSO\VH
NQDSSHQVLGH RJGHUHIWHUWU\NNHSn6/((3'HQ
UHVWHUHQGHWLGYLVHVSnGLVSOD\HW+YLVGXLJHQWU\NNHU
Sn6/((3DQQXOOHUHVDIEU\GHUDXWRPDWLNNHQ
29DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.5(0B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHYHQVWUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
Fjernbetjeningens funktioner RM-U700
'XNDQEUXJHIMHUQEHWMHQLQJHQ508WLODW
EHWMHQHNRPSRQHQWHUQHLV\VWHPHW
Før du bruger
fjernbetjeningen
Indsættelse af batterier i
fjernbetjeningen
,QGV W5EDWWHULHUVW¡UUHOVH$$RJ
NRQWUROOHUDWSOXVRJPLQXVSROHQYHQGHUULJWLJW
LEDWWHULUXPPHW1nUGXEUXJHUIMHUQEHWMHQLQJHQ
VNDOGXUHWWHGHQPRGIMHUQEHWMHQLQJVI¡OHUHQ SnUHFHLYHUHQ
Beskrivelse af
fjernbetjeningens knapper
TV ?/1
1
2
3
SYSTEM STANDBY SLEEP
VIDEO
SAT
TV
AUX
TUNER
;PL/PL
A.F.D.
DVD
4
5
DUAL
MONO
2
ANGLE
AUDIO
5
8
9
MEMORY
SHIFT
>
0/10
>10/11
TUNING
8
ANT
8QGHUQRUPDOHIRUKROGE¡UEDWWHULHUQHYDUHLFD
PnQHGHU1nUIMHUQEHWMHQLQJHQLNNHO QJHUHNDQ
EUXJHVWLOEHWMHQLQJDIUHFHLYHUHQVNDODOOHEDWWHULHUQH
XGVNLIWHVPHGQ\H
9
q;
-
CLEAR SEARCH MODE
X
H
TOP MENU/
GUIDE
x
MUTING
AV MENU
qa
G
wf
wd
ws
wa
w;
ql
MASTER
VOL
F
ENTER
g
qk
f
Bemærk!
‡ (IWHUODGLNNHIMHUQEHWMHQLQJHQSnHNVWUHPWYDUPH
HOOHUIXJWLJHVWHGHU
‡ %UXJLNNHHWQ\WEDWWHULVDPPHQPHGHWJDPPHOW
EDWWHUL
‡ 8GV WLNNHIMHUQEHWMHQLQJHQIRUGLUHNWHVROO\VHOOHU
NXQVWLJWO\V'HWWHNDQPHGI¡UHIHMOIXQNWLRQ
‡ +YLVGXLNNHEUXJHUIMHUQEHWMHQLQJHQLHQO QJHUH
SHULRGHVNDOGXIMHUQHEDWWHULHUQHIRUDWXQGJnPXOLJ
EHVNDGLJHOVHVRPI¡OJHDIEDWWHULO NDJHRJ
NRUURVLRQ
ENTER/12
DISC
ALT
M
m
PRESET/
CH/D.SKIP
JUMP
7
.
wg
6
SWAP
TIME
7
3
SUBTITLE
4
ea
e;
wl
wk
wj
wh
SOUND
FIELD
FM MODE D.TUNING
1
6
Tip!
?/1
AV ?/1
O
DISPLAY
TV VOL
RETURN/EXIT
TV CH
qs
TV/
VIDEO
MAIN
MENU
WIDE
TEST
TONE
qd
qj
qh
qg
qf
6NHPDHUQHQHGHQIRUYLVHULQGVWLOOLQJHUQHIRU
KYHUNQDS
.QDSSn
%HWMHQLQJVPXOLJKHGHU )XQNWLRQ
IMHUQEHWMHQLQJHQ
$)'wh
5HFHLYHU
9 OJHU$)'
$872
$/7ws
)MHUQEHWMHQLQJ
1nU$/7NQDSSHQ
O\VHU QGUHV
IMHUQEHWMHQLQJHQV
WDVWIXQNWLRQWLODW
DNWLYHUHNQDSSHUQH
PHGRUDQJHWHNVW
30DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.5(0B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHK¡MUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
.QDSSn
%HWMHQLQJVPXOLJKHGHU )XQNWLRQ
IMHUQEHWMHQLQJHQ
.QDSSn
%HWMHQLQJVPXOLJKHGHU )XQNWLRQ
IMHUQEHWMHQLQJHQ
$1*/(6
)002'(
$178
$8',26
'YGDIVSLOOHU
9 OJHU
NDPHUDYLQNHOHOOHU
VNLIWHUYLQNHO
9LGHREnQGRSWDJHU 9 OJHU
XGJDQJVVLJQDOHWIUD
DQWHQQHWHUPLQDOHQ
WYVLJQDOHWHOOHU
YLGHREnQGRSWDJHU
SURJUDPPHW
7Y
QGUHUO\GHQWLO
YLGHREnQGRSWDJHU PXOWLSOHNV
GYGDIVSLOOHU
WRVSURJHWHOOHU
PXOWLNDQDOVWYO\G
5HFHLYHU
$90(18
9LGHREnQGRSWDJHU 9LVHUPHQXHQ
VDWHOOLWWXQHU
GYGDIVSLOOHU
qa
/\WWHWLOO\GXGVW\U
$9?/1e; 7Y
7 QGHUHOOHUVOXNNHU
YLGHREnQGRSWDJHU O\GRJYLGHR
FGDIVSLOOHU
NRPSRQHQWHUQH
GYGDIVSLOOHU
&/($58
',6&wa
',63/$<
qa
'YGDIVSLOOHU
&GDIVSLOOHU
7U\NSnGHQQHNQDS
KYLVGXODYHUHQIHMO
QnUGXWU\NNHUSnGHQ
QXPHULVNHNQDS
HOOHUWU\NSnGHQIRU
DWYHQGHWLOEDJHWLO
NRQWLQXHUOLJ
DIVSLOQLQJRVY
9 OJHUHQGLVN
GLUHNWHNXQVNLIWHU
WLOIOHUHGLVNH
-8036
7Y
6NLIWHUPHOOHPGH
IRUULJHRJGH
DNWXHOOHNDQDOHU
0$,10(18 5HFHLYHU
6
*nUGLUHNWHWLO
VWDWLRQVLQGVWLOOLQJ
VWLOVWDQGHQ
'8$/
02126
5HFHLYHU
9 OJHUGHW¡QVNHGH
VSURJXQGHUGLJLWDO
XGVHQGHOVH
'9'2
5HFHLYHU
)RUDWVHGYG
(17(5qa
5HFHLYHU
$QJLYHUYDOJHW
YLGHREnQGRSWDJHU
VDWHOOLWWXQHU
GYGDIVSLOOHU
(17(5
7Y
$QJLYHUYDOJHW
YLGHREnQGRSWDJHU
VDWHOOLWWXQHU
9 OJHUUHFHLYHUHQV
PHQX
qj
0$67(5
92/±qk
5HFHLYHU
-XVWHUHUUHFHLYHUHQV
PDVWHUO\GVW\UNH
0(025<7 5HFHLYHU
*HPPHU
UDGLRVWDWLRQHUQH
087,1*ql 5HFHLYHU
$IEU\GHUO\GHQIUD
UHFHLYHUHQ
35(6(7
&+'6.,3
±wf
9 OJHU
IRUXGLQGVWLOOHGH
VWDWLRQHU
5HFHLYHU
7Y
9 OJHUHQIDVW
YLGHREnQGRSWDJHU NDQDO
VDWHOOLWWXQHU
&GDIVSLOOHU
GYGDIVSLOOHU
5(7851
'YGDIVSLOOHU
(;,7Oqa
6SULQJHUGLVNHRYHU
NXQVNLIWHUWLOIOHUH
GLVNH
9HQGHUWLOEDJHWLO
GHQIRUULJHPHQX
6DWHOOLWWXQHU
$IVOXWWHUPHQXHQ
6$7wk
5HFHLYHU
)RUDWDQYHQGH
VDWHOOLWWXQHU
6($5&+
02'(wa
'YGDIVSLOOHU
9 OJHU
V¡JHWLOVWDQGHQ
7U\NIRUDWY OJH
V¡JHHQKHGVSRU
LQGHNVRVY
6+,)7wd
5HFHLYHU
9 OJHUHQ
KXNRPPHOVHVVLGH
WLOODJULQJDIIDVWH
UDGLRVWDWLRQHUHOOHU
LQGVWLOOLQJSnIDVWH
VWDWLRQHU
6/((3ea
5HFHLYHU
$NWLYHUHU
DIEU\GHUIXQNWLRQHQ
RJDQJLYHUGHQ
SHULRGHKYRUL
UHFHLYHUHQVOnUIUD
DXWRPDWLVN
6281'
),(/'±
5HFHLYHU
9 OJHUO\GIHOWHU
7Y
9 OJHURSO\VQLQJHU
YLGHREnQGRSWDJHU GHUYLVHVSnWY
GYGDIVSLOOHU
VN UPHQ
'781,1* 5HFHLYHU
wd
9 OJHU)0PRQR
HOOHU
VWHUHRPRGWDJHOVH
)MHUQEHWMHQLQJHQVIXQNWLRQHU508
$8;4
5HFHLYHU
6
wg
IRUWVDW
31DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.5(0B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHYHQVWUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
.QDSSn
%HWMHQLQJVPXOLJKHGHU )XQNWLRQ
IMHUQEHWMHQLQJHQ
.QDSSn
%HWMHQLQJVPXOLJKHGHU )XQNWLRQ
IMHUQEHWMHQLQJHQ
68%7,7/(
6RJ
7
'YGDIVSLOOHU
QGUHU
XQGHUWHNVWHUQH
6:$36
7Y
2PE\WWHUGHWOLOOH
RJGHWVWRUHELOOHGH
6<67(0
67$1'%<
7U\NSn
$9?/1e;
RJ?/1ea
VDPWLGLJW
5HFHLYHUWY
YLGHREnQGRSWDJHU
VDWHOOLWWXQHU
FGDIVSLOOHU
GYGDIVSLOOHU
6OXNNHUUHFHLYHUHQ
RJDQGUH6RQ\O\G
RJ
YLGHRNRPSRQHQWHU
7(67
721(qg
5HFHLYHU
8GVHQGHUWHVWWRQHQ
7,0(6
&GDIVSLOOHU
GYGDIVSLOOHU
9LVHUNORNNHVO WWHW
HOOHUGLVF
HQV
DIVSLOQLQJVWLGRVY
6
7230(18 'YGDIVSLOOHU
9LVHUGYGWLWOHQ
*8,'(qa
VDWHOOLWWXQHU
9LVHU
YHMOHGQLQJVPHQXHQ
781(5wj
5HFHLYHU
)RUDWO\WWHWLO
UDGLRSURJUDPPHU
781,1*
±8
5HFHLYHU
6FDQQHUHIWHU
UDGLRVWDWLRQHU
79wl
5HFHLYHU
)RUDWVHWY
SURJUDPPHU
79&+±
7Y
5HFHLYHU
%UXJHVVDPPHQ
PHG6+,)7WLODW
ODJUHIDVWH
UDGLRVWDWLRQHURJ
PHG'781,1*WLO
GLUHNWH
VWDWLRQVLQGVWLOOLQJ
&GDIVSLOOHU
9 OJHU
VSRUQXPUHQH
0HGY OJHV
VSRU
7Y
9 OJHU
YLGHREnQGRSWDJHU NDQDOQXPUHQH
VDWHOOLWWXQHU
!7
&GDIVSLOOHU
9 OJHUVSRUQXPUH
RYHU
wa
7Y
9 OJHU
NDQDODQJLYHOVHV
WLOVWDQGHQHQWHQpW
HOOHUWRFLIUH
?/1ea
5HFHLYHU
7 QGHUHOOHU
VOXNNHUUHFHLYHUHQ
;3/3/,, 5HFHLYHU
5
9 OJHUIDVWHWY
NDQDOHU
9 OJHU'2/%<
3/3/,,029HOOHU
3/,,086
Vv qa
5HFHLYHU
7Y
9 OJHU
LQGJDQJVVLJQDOHW
7YLQGJDQJHOOHU
YLGHRLQGJDQJ
9 OJHUHW
PDQXSXQNW
Bb qa
5HFHLYHU
-XVWHUHUHOOHU
QGUHU
LQGVWLOOLQJHQ
7992/
±qs
7Y
-XVWHUHUWY
HWV
O\GVW\UNH
79?/11
7Y
7 QGHUHOOHU
VOXNNHUWY
HW
9,'(23
5HFHLYHU
)RUDWVHYLGHR
:,'(qf
7Y
9 OJHU
EUHGIRUPDWHW
qd
799,'(2
qh
VvBbqa 9LGHREnQGRSWDJHU 9 OJHUHW
VDWHOOLWWXQHU
GYGDIVSLOOHU
PDQXSXQNW
7U\NIRUDWDQJLYH
GHWYDOJWH
./> 9LGHREnQGRSWDJHU 6SULQJHUVSRURYHU
7
FGDIVSLOOHU
GYGDIVSLOOHU
m/M
8
.XQWLO6RQ\79DSSDUDWHUELOOHGHLELOOHGH
IXQNWLRQHQ
&GDIVSLOOHU
GYGDIVSLOOHU
6¡JHUHIWHUVSRU
O QJHUHIUHPPH
HOOHUWLOEDJH
9LGHREnQGRSWDJHU +XUWLJIUHPVSROLQJ
HOOHUWLOEDJHVSROLQJ
H9
9LGHREnQGRSWDJHU 6WDUWHU
FGDIVSLOOHU
DIVSLOQLQJHQ
GYGDIVSLOOHU
32DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.5(0B+73&(/IP@
PDVWHUVLGHK¡MUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
.QDSSn
%HWMHQLQJVPXOLJKHGHU )XQNWLRQ
IMHUQEHWMHQLQJHQ
Xq;
xw;
9LGHREnQGRSWDJHU $IEU\GHU
FGDIVSLOOHU
DIVSLOQLQJHQHOOHU
GYGDIVSLOOHU
RSWDJHOVHQ6WDUWHU
RJVnRSWDJHOVHQ
PHQV
NRPSRQHQWHUQHHU
SnVWDQGE\IRU
RSWDJHOVH
9LGHREnQGRSWDJHU 6WDQGVHU
FGDIVSLOOHU
DIVSLOQLQJHQ
GYGDIVSLOOHU
Ændring af
fabriksindstillingerne for
en indgangsknap
+YLVIDEULNVLQGVWLOOLQJHUQHIRULQGJDQJVNQDSSHUQH
LNNHVYDUHUWLOV\VWHPNRPSRQHQWHUQHNDQGX
QGUHGHP+YLVGXIHNVKDUHQFGDIVSLOOHUPHQ
LNNHKDUHQGYGDIVSLOOHUNDQGXNQ\WWH'9'
NQDSSHQWLOGLQFGDIVSLOOHU
+ROGGHQLQGJDQJVNQDSQHGHKYLV
LQGJDQJGXYLO QGUHIHNV'9'
‡ $8;NQDSSHQSnIMHUQEHWMHQLQJHQHULNNH
WLOJ QJHOLJLIRUELQGHOVHPHGEHWMHQLQJDI
UHFHLYHUHQ
‡ 1nUGXWU\NNHUSnLQSXWNQDSSHUQH9,'(2'9'
VNLIWHUWY
HWVLQSXWWLOVWDQGWLOGHQWLOVYDUHQGH
LQSXWWLOVWDQGGX¡QVNHU,GHWWHWLOI OGHVNDOGX
WU\NNHSnNQDSSHQ799,'(2IRUDWVNLIWHWY
HWV
LQSXWWLOVWDQG
‡ +YLVGXYLODNWLYHUHNQDSSHUQHPHGRUDQJHWHNVWVNDO
GXWU\NNHSn$/7I¡UVWLQGHQGXWU\NNHUSn
NQDSSHUQH
‡ 1RJOHDIGHIXQNWLRQHUVRPIRUNODUHVLGHWWHDIVQLW
YLUNHUPXOLJYLVLNNHDIK QJLJWDIPRGHOOHQ
‡ %HVNULYHOVHQRYHQIRUHUNXQPHQWVRPHWHNVHPSHO
$IK QJLJWDINRPSRQHQWHQHUGHWGHUIRUPXOLJWDW
IMHUQEHWMHQLQJHQLNNHNDQDQYHQGHVVRPEHVNUHYHW
RYHQIRUHOOHUDWGHQYLUNHUSnHQDQGHQPnGH
2
7U\NSnGHQWLOVYDUHQGHNQDSIRUGHQ
NRPSRQHQWVRPGXYLOWLOGHOH
LQGJDQJVNQDSSHQIHNV&G
DIVSLOOHU
)¡OJHQGHNQDSSHUWLOGHOHVYHGYDOJDI
LQGJDQJHQ
%HWMHQLQJDI
7U\NSn
&GDIVSLOOHU
9LGHREnQGRSWDJHU
NRPPDQGRWLOVWDQG975
9LGHREnQGRSWDJHU
NRPPDQGRWLOVWDQG975
'9'DIVSLOOHU
7Y
'66'LJLWDO6DWHOOLWH5HFHLYHU
7XQHUGHQQHPRGWDJHU
'&6'LJLWDO&67XQHU
%6''LJLWDO%67XQHU
7XQHU&RPSRQHQWWXQHU
)MHUQEHWMHQLQJHQVIXQNWLRQHU508
1
Bemærk!
6RQ\VYLGHREnQGRSWDJHUHEHWMHQHVPHGHQ975
HOOHULQGVWLOOLQJ'HVYDUHUWLOKKYPPRJ9+6
1XNDQGXEUXJH'9'NQDSSHQWLODWVW\UH
FGDIVSLOOHUHQ
Sådan nulstiller du en knap til
fabriksindstillingen
*HQWDJRYHQQ YQWHSURFHGXUH
Hvis du vil nulstille alle
indgangsknapperne til
fabriksindstillingerne
7U\NSn?/1$9?/1RJ0$67(592/±
VDPWLGLJW
33DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.$''B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH/HIW
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
Om betjeningen
Yderligere oplysninger
6¡UJIRUDWVOXNNHUHFHLYHUHQRJWDJHWGHWVVWLNXGI¡U
GXWLOVOXWWHUDQGUHNRPSRQHQWHU
Forholdsregler
+YLVGHUHUIDUYHIRUYU QJQLQJSnHQWY
VN UPLQ UKHGHQ
Om sikkerheden
+YLVHQVROLGJHQVWDQGHOOHUY VNHNRPPHULQGL
NDELQHWWHWVNDOVWLNNHWWLOUHFHLYHUHQWDJHVXGDI
VWLNNRQWDNWHQRJUHFHLYHUHQVNDOHIWHUVHVDIHQ
IDJPDQGI¡UGHQWDJHVLEUXJLJHQ
Om strømtilførslen
‡ .RQWUROOHUI¡UGXWDJHUUHFHLYHUHQLEUXJDW
GULIWVVS QGLQJHQVYDUHUWLOGHQORNDOHQHWVS QGLQJ
'ULIWVVS QGLQJHQHUDQJLYHWSnQDYQHSODGHQEDJSn
UHFHLYHUHQ
‡ 5HFHLYHUHQHUVWDGLJY NWLOVOXWWHW
YHNVHOVWU¡PVNLOGHQO\VQHWWHWVnO QJH
QHWOHGQLQJHQVLGGHULVWLNNRQWDNWHQRJVnVHOYRP
VHOYHUHFHLYHUHQHUVOXNNHW
‡ +YLVGXLNNHVNDOEUXJHUHFHLYHUHQLO QJHUHWLGVNDO
GXV¡UJHIRUDWDIEU\GHUHFHLYHUHQIUDVWLNNRQWDNWHQL
Y JJHQ7DJIDWLVHOYHVWLNNHWQnUGXIUDNREOHU
YHNVHOVWU¡PVNDEOHW7U NDOGULJLNDEOHW
‡ 9HNVHOVWU¡PVNDEOHWPnNXQXGVNLIWHVDIHQ
NYDOLILFHUHWIDJPDQG
Om varmedannelse
'HWHUQRUPDOWDWUHFHLYHUHQEOLYHUYDUP+YLV
UHFHLYHUHQDQYHQGHVXDIEUXGWYHGK¡MO\GVW\UNHEOLYHU
NDELQHWWHWVRYHUVLGHVLGHURJEXQGPHJHWYDUPH5¡U
LNNHNDELQHWWHWGDGXNDQEU QGHGLJ
+¡MWWDOHUQHVDPWVXEZRRIHUHQHUPDJQHWLVN
DIVN UPHWVnGHNDQSODFHUHVW WSnHWWY'HUNDQ
GRJVWDGLJIRUHNRPPHIDUYHIRUYU QJQLQJSnYLVVH
W\SHUWY
+YLVGHUREVHUYHUHVIDUYHIRUYU QJQLQJ
6OXNWY
HWPHGGHWVDPPHRJW QGGHWLJHQHIWHU
PLQXWWHU
+YLVGHUREVHUYHUHVIDUYHIRUYU QJQLQJ
LJHQ
3ODFHUK¡MWWDOHUHQO QJHUHY NIUDWY
HW
+YLVGHUIRUHNRPPHUK\OHQ
)O\WK¡MWWDOHUQHHOOHUVNUXQHGIRUO\GVW\UNHQSn
UHFHLYHUHQ
Om rengøring
5HQJ¡UNDELQHWWHWSDQHOHWRJEHWMHQLQJVHQKHGHUQH
PHGHQEO¡GNOXGGHUHUOHWIXJWHWPHGHWPLOGW
UHQJ¡ULQJVPLGGHO$QYHQGLNNHQRJHQIRUPHUIRU
VNXUHVYDPSHVNXUHSXOYHUHOOHURSO¡VQLQJVPLGOHUVRP
DONRKROHOOHUUHQVHEHQ]LQ
.RQWDNWYHQOLJVWGHQQ UPHVWH6RQ\IRUKDQGOHUKYLV
GXKDUVS¡UJVPnORPHOOHUSUREOHPHUPHGUHFHLYHUHQ
Om placering
‡ 6 WUHFHLYHUHQSnHQSODFHULQJPHGWLOVWU NNHOLJ
YHQWLODWLRQWLODWIRUKLQGUHRYHURSKHGQLQJRJ
IRUO QJHGHQVOHYHWLG
‡ 3ODFHULNNHUHFHLYHUHQLQ UKHGHQDIYDUPHNLOGHU
HOOHUSnHWVWHGPHGGLUHNWHVROPHJHWVW¡YHOOHU
YLEUDWLRQHU
‡ $QEULQJLNNHJHQVWDQGHRYHQSnNDELQHWWHWGHUNDQ
EORNHUHYHQWLODWLRQVKXOOHUQHRJPHGI¡UHIHMOIXQNWLRQ
‡ 9 UIRUVLJWLJQnUGXSODFHUHUUHFHLYHUHQHOOHU
K¡MWWDOHUQHSnRYHUIODGHUGHUHUEOHYHW
VSHFLDOEHKDQGOHWPHGYRNVROLHSROHUPLGGHORVY
GDSODFHULQJHQNDQPHGI¡UHSOHWGDQQHOVHHOOHU
PLVIDUYQLQJ
34DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.$''B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
Fejlfinding
3U¡YDWO¡VHHYHQWXHOOHSUREOHPHUPHGGHQQH
IHMOILQGLQJVRYHUVLJWKYLVGXVNXOOHO¡EHLQGL
QRJOHDII¡OJHQGHYDQVNHOLJKHGHUQnUGX
DQYHQGHUUHFHLYHUHQ
'HUHULQJHQHOOHUNXQPHJHWVYDJO\GXDQVHW
KYLONHQNRPSRQHQWGHUY OJHV
‡ .RQWUROOHUDWK¡MWWDOHUQHRJNRPSRQHQWHUQHHU
WLOVOXWWHWNRUUHNW
‡ .RQWUROOHUDWEnGHUHFHLYHUHQRJDOOH
NRPSRQHQWHUHUW QGW
‡ .RQWUROOHUDWGXKDUYDOJWGHQNRUUHNWH
NRPSRQHQWSnUHFHLYHUHQ
‡ .RQWUROOHUDW0$67(592/80(SnUHFHLYHUHQ
LNNHHULQGVWLOOHWWLO92/0,1
‡ 7U\NSn087,1*IRUDWDQQXOOHUH
DIEU\GHUIXQNWLRQHQ
'HUHULQJHQO\GIUDGHQHQHIURQWK¡MWWDOHU
‡ .RQWUROOHUDWNRPSRQHQWHQHUWLOVOXWWHWNRUUHNWWLO
O\GLQGJDQJVVWLNNHQHWLOGHQSnJ OGHQGH
NRPSRQHQW
‡ .RQWUROOHUDWOHGQLQJHQOHGQLQJHUQHVRP
DQYHQGHVWLOWLOVOXWQLQJHQHUVDWKHOWLQGLVWLNNHQH
SnEnGHUHFHLYHUHQRJNRPSRQHQWHQ
9HQVWUHRJK¡MUHNDQDOHUXEDODQFHUHGHHOOHU
E\WWHWUXQGW
‡ .RQWUROOHUDWK¡MWWDOHUQHRJNRPSRQHQWHUQHHU
WLOVOXWWHWNRUUHNW
‡ -XVWHUEDODQFHSDUDPHWUHQHLPHQXHQ/(9(/
'HUNRPPHULQJHQO\GIUDVXEZRRIHUHQ
‡ .RQWUROOHUDWVXEZRRIHUHQHUWLOVOXWWHWNRUUHNW
6XUURXQGHIIHNWHULNNHPXOLJ
‡ 6¡UJIRUDWO\GIHOWIXQNWLRQHQHUVOnHWWLOWU\NSn
6281'),(/'HOOHU6281'),(/'±
‡ /\GIHOWHUYLUNHULNNHSnVLJQDOHUPHG
VDPSOLQJVIUHNYHQVSnRYHUN+]
'ROE\'LJLWDOHOOHU'76PXOWLNDQDOO\GJHQJLYHV
LNNH
‡ .RQWUROOHUDWGHQGYGRVYGHUDIVSLOOHVHU
RSWDJHWLIRUPDWHW'ROE\'LJLWDOHOOHU'76
‡ 9HGWLOVOXWQLQJDIGYGDIVSLOOHUHQRVYWLOGH
GLJLWDOHLQGJDQJVVWLNSnGHQQHUHFHLYHUVNDOGX
NRQWUROOHUHO\GLQGVWLOOLQJHQO\GXGJDQJHQV
LQGVWLOOLQJHUIRUGHQWLOVOXWWHGHNRPSRQHQW
)0PRGWDJHOVHQHUULQJH
‡ %UXJHWRKPNRDNVLDOWNDEHOPHGI¡OJHULNNH
WLODWWLOVOXWWHUHFHLYHUHQWLOHQXGHQG¡UV)0
DQWHQQHVRPYLVWQHGHQIRU+YLVGXWLOVOXWWHU
UHFHLYHUHQWLOHQXGHQG¡UVDQWHQQHVNDOGHU
DQYHQGHVHQMRUGOHGQLQJVRPVLNULQJPRG
O\QQHGVODJ-RUGOHGQLQJHQPnLNNHIRUELQGHVWLOHW
JDVU¡UGDGHWWHNDQI¡UHWLOHQJDVHNVSORVLRQ
<GHUOLJHUHRSO\VQLQJHU
'HUHULQJHQO\GIUDHQEHVWHPWNRPSRQHQW
‡ .RQWUROOHUDWNRPSRQHQWHQHUWLOVOXWWHWNRUUHNWWLO
O\GLQGJDQJVVWLNNHQHWLOGHQSnJ OGHQGH
NRPSRQHQW
‡ .RQWUROOHUDWOHGQLQJHQOHGQLQJHUQHVRP
DQYHQGHVWLOWLOVOXWQLQJHQHUVDWKHOWLQGLVWLNNHQH
SnEnGHUHFHLYHUHQRJNRPSRQHQWHQ
‡ .RQWUROOHUDWGXKDUYDOJWGHQNRUUHNWH
NRPSRQHQWSnUHFHLYHUHQ
'HUHULQJHQO\GHOOHUO\GHQHUPHJHWVYDJIUD
FHQWHURJHOOHUVXUURXQGK¡MWWDOHUQH
‡ 6¡UJIRUDWO\GIHOWIXQNWLRQHQHUVOnHWWLOWU\NSn
6281'),(/'HOOHU6281'),(/'±
‡ 9 OJWLOVWDQGHQ&,1(0$678',2(;VLGH ‡ -XVWHUK¡MWWDOHUQLYHDXHWVLGH 8GHQG¡UV)0DQWHQQH
5HFHLYHU
ANTENNA
U
7LOMRUG
AM
-RUGOHGQLQJ
PHGI¡OJHU
LNNH
'HUHUHQNUDIWLJEUXPPHQHOOHUVW¡M
‡ .RQWUROOHUDWK¡MWWDOHUQHRJNRPSRQHQWHUQHHU
WLOVOXWWHWNRUUHNW
‡ .RQWUROOHUDWWLOVOXWQLQJVNDEOHUQHLNNHHUL
Q UKHGHQDIHQWUDQVIRUPHUHOOHUHQPRWRURJ
PLQGVWPHWHUY NIUDHWWYHOOHUIOXRUHVFHUHQGH
O\V
‡ )O\WWY
HWY NIUDO\GXGVW\UHW
‡ 6WLNSURSSHUQHRJVWLNNHQHHUVQDYVHGH7¡UGHP
PHGHQNOXGGHUHUOHWIXJWHWPHGDONRKRO
IRUWVDW
35DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.$''B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH/HIW
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
'HWHULNNHPXOLJWDWVWLOOHLQGSnQRJHQ
UDGLRVWDWLRQ
‡ .RQWUROOHUDWDQWHQQHUQHHUWLOVOXWWHWNRUUHNW-XVWHU
DQWHQQHUQHRJWLOVOXWHQHNVWHUQDQWHQQHRP
Q¡GYHQGLJW
‡ 6WDWLRQHUQHVVLJQDOVW\UNHHUIRUVYDJYHGLQGVWLOOLQJ
PHGDXWRPDWLVNVWDWLRQVLQGVWLOOLQJ%UXJGLUHNWH
VWDWLRQVLQGVWLOOLQJ
‡ .RQWUROOHUDWLQGVWLOOLQJVLQWHUYDOOHWHULQGVWLOOHW
NRUUHNWQnUGXVWLOOHULQGSn$0VWDWLRQHUPHG
GLUHNWHVWDWLRQVLQGVWLOOLQJ
‡ 'HUHULNNHYDOJWIDVWHVWDWLRQHUHOOHUGHIDVWH
VWDWLRQHUHUEOHYHWVOHWWHWYHGVWDWLRQVLQGVWLOOLQJPHG
VFDQQLQJHIWHUIDVWHVWDWLRQHU9 OJGHIDVWH
VWDWLRQHUVLGH 5'6YLUNHULNNH
‡ .RQWUROOHUDWGXKDUVWLOOHWLQGSnHQ)05'6
VWDWLRQ
‡ 9 OJHQ)0VWDWLRQPHGHWNUDIWLJHUHVLJQDO
'H¡QVNHGH5'6RSO\VQLQJHUYLVHVLNNH
‡ .RQWDNWUDGLRVWDWLRQHQRJILQGXGDIRPGH
XGE\GHUGHQSnJ OGHQGHWMHQHVWH+YLVGHJ¡U
NDQWMHQHVWHQY UHPLGOHUWLGLJWXGHDIGULIW
'HUHULQWHWELOOHGHHOOHUGHUYLVHVHWXNODUW
ELOOHGHSnWYVN UPHQHOOHUPRQLWRUHQ
‡ 9 OJGHQSnJ OGHQGHLQGJDQJSnUHFHLYHUHQ
‡ ,QGVWLOWY
HWWLOGHQSnJ OGHQGHLQGJDQJVWLOVWDQG
‡ )O\WWY
HWY NIUDO\GXGVW\UHW
Fejlmeddelelser
+YLVGHUHUHQIHMOIXQNWLRQYLVHUGLVSOD\HWHQ
PHGGHOHOVH
3527(&7
'HUXGVHQGHVLUUHJXO UVS QGLQJIUDK¡MWWDOHUQH
5HFHLYHUHQVOXNNHVDXWRPDWLVNHIWHUQRJOHIn
VHNXQGHU.RQWUROOHUK¡MWWDOHUIRUELQGHOVHQRJ
WLOVOXWVWU¡PWLOI¡UVOHQLJHQ.RQWDNWYHQOLJVWGHQ
Q UPHVWH6RQ\IRUKDQGOHUKYLVSUREOHPHWLNNHHU
O¡VW
Hvis du ikke kan afhjælpe
problemet ved hjælp af
fejlfindingsoversigten
6OHWQLQJDIUHFHLYHUHQVKXNRPPHOVHNDQ
DIKM OSHSUREOHPHWVLGH %HP UNDWDOOH
JHPWHLQGVWLOOLQJHUQXOVWLOOHVWLO
IDEULNVLQGVWLOOLQJHUQHRJGXVNDOLQGVWLOOHDOOH
LQGVWLOOLQJHUSnUHFHLYHUHQSnQ\
Hvis problemet ikke er løst
.RQWDNWGHQQ UPHVWH6RQ\IRUKDQGOHU
Referenceafsnit for sletning af
receiverens hukommelse
)RUDWVOHWWH
6H
$OOHJHPWHLQGVWLOOLQJHU
VLGH %UXJHUWLOSDVVHGHO\GIHOWHU
VLGH Fjernbetjeningen
)MHUQEHWMHQLQJHQYLUNHULNNH
‡ $8;NQDSSHQSnIMHUQEHWMHQLQJHQHULNNH
WLOJ QJHOLJLIRUELQGHOVHPHGEHWMHQLQJDI
UHFHLYHUHQ
‡ 5HWIMHUQEHWMHQLQJHQPRGIMHUQEHWMHQLQJVI¡OHUHQ
SnUHFHLYHUHQ
‡ )MHUQDOOHIRUKLQGULQJHUPHOOHPIMHUQEHWMHQLQJHQ
RJUHFHLYHUHQ
‡ 8GVNLIWDOOHEDWWHULHULIMHUQEHWMHQLQJHQPHGQ\H
EDWWHULHUKYLVGHHUXGWMHQWH
‡ 6¡UJIRUDWY OJHGHQNRUUHNWHLQGJDQJSn
IMHUQEHWMHQLQJHQ
‡ +YLVGXYLODNWLYHUHNQDSSHUQHPHGRUDQJHWHNVW
VNDOGXWU\NNHSn$/7I¡UVWLQGHQGXWU\NNHUSn
NQDSSHUQH
‡ ,QGHQGXEUXJHUNQDSSHQVvBbWLOEHWMHQLQJDI
UHFHLYHUHQVNDOGXWU\NNHSn0$,10(18+YLV
GXYLOEHWMHQHDQGUHNRPSRQHQWHUVNDOGXWU\NNH
Sn7230(18*8,'(HOOHU$90(18QnUGX
KDUWU\NNHWSnIXQNWLRQVNQDSSHQ
36DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.$''B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
Generelt
Specifikationer
Forstærker
8GJDQJVHIIHNW
RKPN+]7+'
)5217:NDQDO
&(17(5:
6855:NDQDO
RKPN+]7+'
)5217:NDQDO
&(17(5:
6855:NDQDO
0nOWYHG9YHNVHOVWU¡P+]
$IK QJLJWDIO\GIHOWHWVLQGVWLOOLQJHURJNLOGHQHUGHU
PXOLJYLVLQJHQO\G
,QGJDQJHDQDORJH
)¡OVRPKHGP9
,PSHGDQVNLORRKP
,QGJDQJHGLJLWDOH
'9'NRDNVLDO
)¡OVRPKHG±
,PSHGDQVRKP
'9'796$7RSWLVN
)¡OVRPKHG±
,PSHGDQV±
8GJDQJHDQDORJH
68%:22)(5
6S QGLQJ9
,PSHGDQVNLORRKP
)UHNYHQVRPUnGHJHQJLYHOVH
±+]
7RQH
*DLQQLYHDXHU
Højttalerafsnit
)URQWK¡MWWDOHUQH
‡ +73666/3
‡ +7366063
&HQWHUK¡MWWDOHU66&13
6XUURXQGK¡MWWDOHUQH66063
+¡MWWDOHUV\VWHP
+¡MWWDOHUHQKHG
666/3
6606366&13
.DELQHWW\SH
1RPLQHOLPSHGDQV
'LPHQVLRQHUEKGFD
666/3
66&13
66063
9 JWFD
666/3
66063
66&13
)XOGWRPUnGHPDJQHWLVN
DIVN UPHW
îPPPHPEUDQW\SH
îPPPHPEUDQW\SH
%DVUHIOHNV
RKP
îîPP
îîPP
îîPP
<GHUOLJHUHRSO\VQLQJHU
796$7'9'9,'(2
.UDYWLOVWU¡PRJVS QGLQJVIRUKROG
9YHNVHOVWU¡P
+]
6WU¡PIRUEUXJ
:
6WU¡PIRUEUXJLVWDQGE\WLOVWDQG
:
'LPHQVLRQHUEKGFD
îîPP
LQNOIUHPVSULQJHQGHGHOH
RJEHWMHQLQJVHQKHGHU
9 JWFD
NJ
NJ
NJ
NJ
“G%G%WULQ
FM-tuner
,QGVWLOOLQJVRPUnGH
$QWHQQH
$QWHQQHWHUPLQDOHU
0HOOHPIUHNYHQV
0+]
)0OHGQLQJVDQWHQQH
RKPXEDODQFHUHGH
0+]
AM-tuner
,QGVWLOOLQJVRPUnGH
0HGN+]LQGVWLOOLQJVVNDOD
±N+]
$QWHQQH
5DPPHDQWHQQH
0HOOHPIUHNYHQV
N+]
Video
,QGJDQJHXGJDQJH
9LGHR
9SSRKP
IRUWVDW
37DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9041290_2103636621HTP1200GRDK\2103636621\02DK09ADD_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
02DK09ADD_HTP-1200-CEL.fm Page 38 Monday, September 27, 2004 10:20 AM
Subwoofer (SA-WMSP501)
Højttalersystem
Aktiv subwoofer,
magnetisk afskærmet
Højttalerenhed
200 mm membrantype
Kabinettype
Akustisk ladet basrefleks
RMS-udgangseffekt:
120 W (6 ohm, 100 Hz,
THD 10%)
Frekvensområde:
30 Hz – 200 Hz
Indgang
LINE IN (indgangspinstik)
Krav til strøm- og spændingsforhold
230 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Strømforbrug
95 W
Dimensioner (b/h/d) (ca.) 270 × 325 × 398 mm
inkl. frontpanel
Vægt (ca.)
9 kg
Medfølgende tilbehør
FM-ledningsantenne (1)
AM-rammeantenne (1)
Højttalerledninger (5)
Monotilslutningsledning (1)
Koaksialt kabel (1)
Gummifødder (højttalerne)
• HTP-2000 (12)
• HTP-1200 (20)
Gummifødder (subwoofer) (4)
Fjernbetjening (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
Hojttalerne
• Fronthøjttalerne (2)
• Centerhøjttaler (1)
• Surroundhøjttalerne (2)
• Subwoofer (1)
Vi forbeholder os retten til at ændre designet og
specifikationerne uden varsel.
38DK
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-62(1)]
OHQDPH>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.$''B+73&(/IP@
PDVWHUSDJH5LJKW
FROXPQ
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
Liste over knappernes placering og referencesider
,OOXVWUDWLRQVQXPPHU
r
Sådan bruger du side 39
%UXJGHQQHVLGHWLODWILQGHSODFHULQJHQDIGHNQDSSHU
GHUHUQ YQWLWHNVWHQ
,13876(/(&725qd
R
R
1DYQSnNQDSGHO5HIHUHQFHVLGH
Hovedkomponent
$/)$%(7,6.5..()‘/*(
7$/2*6<0%2/(5
?/1VWU¡P1
; 3/,,9
HTP-2000
1
2 3
4 5 6 7
2 3
4 5 6 7
8
9 q; qa qs qd qf
<GHUOLJHUHRSO\VQLQJHU
'LVSOD\8
'9'LQGLNDWRU5
,13876(/(&725qd
,5PRGWDJHUqs
0$67(592/80(qf
087,1*qa
35(6(7781,1*3
35(6(7781,1*±2
6281'),(/'q;
781(5LQGLNDWRU7
796$7LQGLNDWRU6
9,'(2LQGLNDWRU4
HTP-1200
1
8
9 q; qa qs
qd qf
39DK
PRGHOQDPH>+73@
>@
OQDYQ>'?'DWDB6(0?'DWDB+73
?-B+73B*5'.??'.5(*B+73&(/,;IP@
PDVWHUVLGHYHQVWUH
'.5(*B+73&(/ERRN3DJH)ULGD\0D\30
Indeks
A
$IEU\GHUDXWRPDWLN
$XWRPDWLVNVWDWLRQVLQGVWLOOLQJ
D
'LJLWDO&LQHPD6RXQG
'LUHNWHVWDWLRQVLQGVWLOOLQJ
'XDO0RQR
F
)DVWHVWDWLRQHU
VnGDQJHPPHUGX
VnGDQLQGVWLOOHUGX
H
+¡MWWDOHUH
MXVWHUHUK¡MWWDOHUQLYHDXHURJEDODQFH
+¡MWWDOHUH
SODFHULQJ
WLOVOXWQLQJ
I
,QGVWLOOLQJ
DXWRPDWLVN
M
0HGI¡OJHQGHWLOEHK¡U
0HQXHQ/(9(/
0HQXHQ6(783
0HQXHQ721(
R
5'6
5\GGHUHFHLYHUHQVKXNRPPHOVH
S
6WDWLRQVLQGVWLOOLQJ
GLUHNWH
LQGVWLOOLQJSnIDVWHVWDWLRQHU
T
7HVWWRQH
V
9 OJH
NRPSRQHQW
O\GIHOW±
J
-XVWHULQJ
K¡MWWDOHUQLYHDXHURJEDODQFH
SDUDPHWUHQH/(9(/
SDUDPHWUHQH6(783
SDUDPHWUHQH721(
L
/\GIHOW
IRUSURJUDPPHUHW±
QXOVWLOOH
WLOSDVVH
Y OJH±
6RQ\&RUSRUDWLRQ3ULQWHGLQ+XQJDU\
PRGHOQDPH>+73@
>@
Download PDF

advertising