Sony | NWZ-B172F | Sony NWZ-B172F NWZ-B172F Συσκευή αναπαραγωγής MP3 WALKMAN® 2 GB με USB Οδηγίες χρήσης

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή τραγουδιών από CD, κτλ., ανατρέξτε
στη Βοήθεια του Windows Media Player 11 ή 12. Δεν χρειάζεται να εισαγάγετε εκ
νέου τραγούδια που έχετε ήδη εισαγάγει στο Windows Media Player 11 ή 12.
Εξαρτήματα και χειριστήρια
Εμπρός
1 Κάντε κλικ στο
“Αντιγραφή από CD”
Πίσω
2 Κάντε κλικ εδώ για να
ξεκινήσετε την εισαγωγή.
©2012 Sony Corporation Printed in China
Ελληνικά
 Κουμπί REC/STOP
Σχετικά με τα εγχειρίδια
Εκτός από αυτόν τον Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης, αυτό το μοντέλο συνοδεύεται από τον
Οδηγός χρήσης (έγγραφο HTML) το οποίο μπορείτε να δείτε από τον WALKMAN Guide.
Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο “Πώς να εγκαταστήσετε το συνοδευτικό λογισμικό
(συμπεριλαμβάνεται ο Οδηγός χρήσης)”.
Περιεχόμενα
 “WALKMAN” (1)
 Ακουστικά (1)
 Κλιπ (1)
 Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης (το παρόν φυλλάδιο) (1)
 Λογισμικό
Το λογισμικό είναι αποθηκευμένο στην ενσωματωμένη μνήμη flash του Walkman και
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση του λογισμικού, ανατρέξτε στην
ενότητα “Πώς να εγκαταστήσετε το συνοδευτικό λογισμικό (συμπεριλαμβάνεται
ο Οδηγός χρήσης)”.
 WALKMAN Guide
 Οδηγός χρήσης, κτλ.
Σχετικά με το λειτουργικό σύστημα Windows
Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα είναι Windows 7 (Service Pack 1 ή νεώτερο),
Windows XP (Service Pack 3 ή νεώτερο) ή Windows Vista (Service Pack 2 ή νεώτερο),
και η έκδοση του Windows Media Player που έχετε εγκατεστημένη στον υπολογιστή
σας είναι η 11 ή 12.
Πώς να εγκαταστήσετε το συνοδευτικό
λογισμικό (συμπεριλαμβάνεται ο Οδηγός
χρήσης)
1
Συνδέστε το Walkman στον υπολογιστή.
2
Ακολουθήστε την παρακάτω σειρά στον υπολογιστή.
3
Επιλέξτε [Έναρξη] - [Ο Υπολογιστής μου] ή [Υπολογιστής] - [WALKMAN] [Storage Media].
Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο [Setup.exe].
4
Έναρξη/διακοπή ηχογράφησης. Μπορείτε
να ηχογραφήσετε ήχο με το
ενσωματωμένο μικρόφωνο του Walkman.
Μπορείτε επίσης να ηχογραφήσετε το
τρέχον πρόγραμμα FM (μόνο για τα
NWZ-B172F/B173F).
 Κουμπί VOL +/–
 Κουμπί ZAP/BASS
Πραγματοποιεί εναλλαγή ανάμεσα στην
κανονική αναπαραγωγή και την
αναπαραγωγή ZAPPIN. Η αναπαραγωγή
ZAPPIN πραγματοποιεί σειραϊκή
αναπαραγωγή αποσπασμάτων τραγουδιών
με προκαθορισμένη διάρκεια ή δίνει
έμφαση στο χαμηλό εύρος ήχων
(λειτουργία μπάσου).
 Κουμπί 
Έναρξη/Παύση της αναπαραγωγής του
τραγουδιού ή έναρξη/παύση της
ηχογράφησης.
 Παλινδρομικός διακόπτης
Περιστροφή για εύρεση της αρχής ενός
τραγουδιού ή γρήγορη προώθηση/
επαναφορά. Όταν εμφανίζεται ένα μενού
στην οθόνη, περιστροφή για επιλογή ενός
στοιχείου του μενού.
θα εμφανιστεί το παράθυρο του οδηγού εγκατάστασης.
Όταν εκτελέσετε το [Setup.exe], το αρχείο [Setup.exe] που είναι αποθηκευμένο
στον φάκελο [Storage Media] του Walkman θα αντιγραφεί στον υπολογιστή σας
για δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας, και ο WALKMAN Guide θα εγκατασταθεί
στον υπολογιστή σας.
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα εμφανιστεί η συντόμευση του WALKMAN
Guide στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή.
 MIC (Μικρόφωνο)
Κάντε διπλό κλικ στο
(WALKMAN Guide) στην επιφάνεια εργασίας
για έναρξη του WALKMAN Guide.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά μουσικής, ανατρέξτε στον Οδηγός
χρήσης που συμπεριλαμβάνεται στον WALKMAN Guide.
Για εγγραφή ήχου από το Walkman.
1 Επιλογή
άλμπουμ, κτλ.
 Κουμπί BACK/HOME
2 Κάντε κλικ εδώ για μεταφορά
τραγουδιών στο Walkman.
Ανατρέξτε στην ενότητα “Πώς να
χρησιμοποιήστε το “WALKMAN””.
 Διακόπτης HOLD
Απενεργοποιεί τα κουμπιά λειτουργίας για
την αποφυγή τυχαίας λειτουργίας κατά τη
μεταφορά του Walkman.
 Οπές κλιπ
Τοποθέτηση του κλιπ (παρέχεται).
 Κάλυμμα USB
Όταν συνδέεται με USB, αφαιρέστε το
κάλυμμα του USB.
Σημείωση
Μην αποσυνδέετε το Walkman ενόσω γίνεται μεταφορά αρχείων. Αν το κάνετε, το αρχείο που
μεταφέρετε μπορεί να καταστραφεί.
Δεν μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, καθώς
το Walkman δεν το υποστηρίζει.
 Συμβουλή
Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε δεδομένα στο Walkman με μεταφορά και απόθεση στην
Εξερεύνηση των Windows στον υπολογιστή σας.
Πώς γίνεται διαγραφή των τραγουδιών που έχουν
μεταφερθεί στο “WALKMAN”
Μπορείτε να αυξήσετε την ένταση του ήχου πέρα από το καθορισμένο επίπεδο* αφού ακυρώσετε
τον προειδοποιητικό ήχο και την προειδοποίηση.
Μετά από την αρχική προειδοποίηση, ο προειδοποιητικός ήχος και η προειδοποίηση
επαναλαμβάνονται κάθε 20 ώρες αθροιστικά, για τις οποίες η ένταση ήχου είναι πάνω από το
καθορισμένο επίπεδο*1. Όταν συμβεί αυτό, η ένταση ήχου αλλάζει αυτόματα στο επίπεδο [10].
1
Εάν η ένταση ήχου έχει ρυθμιστεί πάνω από το καθορισμένο επίπεδο* και απενεργοποιήσετε το
Walkman, η ένταση ήχου επιστρέφει αυτόματα στο καθορισμένο επίπεδο*1.
*1Καθορισμένο επίπεδο = [19]
1
Για ενεργοποίηση
Πατήστε το κουμπί .
Για απενεργοποίηση
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί .
 Συμβουλή
Αν γίνει παύση της αναπαραγωγής ενός τραγουδιού και δεν χρησιμοποιηθεί για μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, το Walkman απενεργοποιείται αυτόματα.
Πώς να χρησιμοποιήστε το “WALKMAN”
Το μενού Home είναι το σημείο εκκίνησης κάθε εφαρμογής.
Για εμφάνιση του μενού Home
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί BACK/HOME.
Για να επιλέξετε ένα στοιχείο
Περιστρέψτε τον παλινδρομικό διακόπτη στο / για
να επιλέξετε ένα στοιχείο, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
 για επιβεβαίωση.
Πατήστε το κουμπί BACK/HOME.
Συνδέστε το Walkman στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια διαγράψτε τα αρχεία ήχου
που δεν χρειάζεστε χρησιμοποιώντας το Windows Media Player 11, 12 ή την Εξερεύνηση
των Windows.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εάν το Walkman δεν λειτουργεί κανονικά, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα για να
επιλύσετε το πρόβλημα.
1
Εντοπίστε τα συμπτώματα του προβλήματος στην “Αντιμετώπιση
προβλημάτων” στον Οδηγό χρήσης (έγγραφο HTML) και ακολουθήστε
τις διορθωτικές ενέργειες που αναφέρονται.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση σε υπολογιστή, ανατρέξτε στον παρακάτω
πίνακα.
2
Συνδέστε το Walkman στον υπολογιστή σας για να φορτίσετε την
μπαταρία.
3
Ίσως μπορέσετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα φορτίζοντας την μπαταρία.
Πιέστε το κουμπί RESET με μια καρφίτσα κτλ.
Εάν πιέσετε το κουμπί RESET κατά το χειρισμό του Walkman, ενδέχεται να
διαγραφούν τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί στο Walkman.
Αφού επαναφέρετε το Walkman, πατήστε το κουμπί  για να το ενεργοποιήσετε.
4
Ελέγξτε τις πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα στην ενότητα
Βοήθεια του εκάστοτε λογισμικού.
5
Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα σε μια από τους
ιστότοπους υποστήριξης πελατών.
Για πληροφορίες σχετικά με ιστότοπους υποστήριξης πελατών ανατρέξτε στην
ενότητα “Για τις τελευταίες πληροφορίες”.
6
Εάν οι ενέργειες που αναφέρονται παραπάνω δεν επιλύσουν το
πρόβλημα, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
Σύμπτωμα
*1
Δεν είναι δυνατή
η φόρτιση της
μπαταρίας.
 Συμβουλή
Μπορείτε να εκκινήσετε τον WALKMAN Guide από το μενού [Έναρξη] (εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ
στο [Έναρξη]).
Η εγκατάσταση του συνοδευτικού λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων των οδηγών χρήσης)
δημιουργεί αυτόματα ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου [Setup.exe] στη μονάδα [C] του
υπολογιστή σας. Με το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας, μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό
σε έναν άλλο υπολογιστή ακόμη και σε περίπτωση που διαγράψετε το αρχείο [Setup.exe]
διαμορφώνοντας την ενσωματωμένη μνήμη flash του Walkman. Πρέπει πρώτα να αντιγράψετε το
αρχείο [Setup.exe] και τον φάκελο [Install] στο φάκελο [Backup] του Walkman. Στη συνέχεια,
συνδέστε το Walkman σε έναν άλλο υπολογιστή στον οποίο θέλετε να εγκαταστήσετε το
λογισμικό και ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία από το βήμα 2. Μετά την εγκατάσταση του
λογισμικού, διαγράψτε το αρχείο [Setup.exe] και τον φάκελο [Install] στο Walkman.
Τα δεδομένα αντιγράφου ασφαλείας διατηρούνται στην παρακάτω μονάδα [C] στον υπολογιστή
σας με την προεπιλεγμένη ρύθμιση εγκατάστασης.
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-B170\Backup
*1 Μπορεί να εμφανιστεί το [Program Files(x86)] ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του
υπολογιστή σας.
Τι μπορείτε να κάνετε με τον WALKMAN Guide;
Στον WALKMAN Guide συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:
 Οδηγός χρήσης
Μπορείτε να προβάλετε τα παρακάτω περιεχόμενα στο πρόγραμμα περιήγησης.
 Λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του Walkman
 Πώς να χρησιμοποιήσετε λογισμικό για μεταφορά περιεχομένου στο Walkman
 Αντιμετώπιση προβλημάτων
 Σύνδεσμος δήλωσης πελάτη
 Σύνδεσμος υποστήριξης πελατών
 Λοιποί χρήσιμοι σύνδεσμοι
Συμπεριλαμβάνει πληροφορίες συνδέσμων, κτλ, στον ιστότοπο λήψεων.
Τα συνοδευτικά στοιχεία μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή αγοράς.
 Συμβουλή
Αφού εκτελέσετε το [Setup.exe] μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ελεύθερο χώρο στον
φάκελο [Storage Media] διαμορφώνοντας την ενσωματωμένη μνήμη flash του Walkman.
Για να διαμορφώσετε την ενσωματωμένη μνήμη flash του Walkman, ανατρέξτε στην
ενότητα “Προετοιμασία (διαμόρφωση) του “WALKMAN””.
Φόρτιση της μπαταρίας
Η μπαταρία του your Walkman επαναφορτίζεται ενόσω το Walkman είναι συνδεδεμένο
σε ένα ανοικτό υπολογιστή.
Τα εικονίδια εμφανίζονται στο μενού Home και το χρώμα του επιλεγμένου εικονιδίου αντιστρέφεται.
[Voice]
Πραγματοποιεί αναπαραγωγή/διαγραφή των αρχείων ήχου που έχουν
εγγραφεί με το ενσωματωμένο μικρόφωνο του Walkman.
[Music Library]
Πραγματοποιεί αναπαραγωγή των αρχείων που έχουν μεταφερθεί στο
Walkman.
*1 [FM]
[Settings]
Πραγματοποιεί αναπαραγωγή ραδιόφωνου FM ή αναπαραγωγή/
διαγραφή ραδιοφωνικών προγραμμάτων FM που έχουν ηχογραφηθεί με
το Walkman.
Ρυθμίζει τη λειτουργία για τη μουσική, FM*1, εγγραφή φωνής ή τις
ρυθμίσεις του Walkman.
*1 και τα στοιχεία που σχετίζονται με τη λειτουργία [FM] εμφανίζονται μόνο στο μοντέλο
NWZ-B172F/B173F.
1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί BACK/HOME μέχρι να
εμφανιστεί το μενού Home.
2 Επιλέξτε
σειρά.
[Settings] – [Initialize] – [Format] – [OK], με αυτή τη
Περιστρέψτε τον παλινδρομικό διακόπτη για να επιλέξετε ένα στοιχείο και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.
Αφού επιβεαιώσετε, θα εμφανιστεί το [FORMATTING…] και θα ξεκινήσει
η διαμόρφωση. Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, εμφανίζεται η ένδειξη
[COMPLETE].
Σημείωση
Μην διαμορφώνετε τη μνήμη του Walkman χρησιμοποιώντας την
Εξερεύνηση των Windows. Αν διαμορφώσετε το Walkman στην Εξερεύνηση
των Windows καταλάθος, επαναλάβετε τη διαμόρφωση στο Walkman.
Αν διαμορφώσετε καταλάθος τη μνήμη του Walkman, πραγματοποιήστε
λήψη του Οδηγός χρήσης (έγγραφο HTML) από τον ιστότοπο που
αναφέρεται στο “Για τις τελευταίες πληροφορίες”.
Προφυλάξεις
Σχετικά με τα ακουστικά
Χρησιμοποιήστε μια καρφίτσα, κτλ.
Σημείωση
Μενού
Home
Το [DATA ACCESS] εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη μεταφορά τραγουδιών στο
Walkman.
 Οπές για το λουράκι
 Κουμπί RESET
Ένας προειδοποιητικός ήχος (μπιπ) και μια προειδοποίηση [Check the Volume Level] αποσκοπούν
στην προστασία των αυτιών σας όταν αυξάνετε την ένταση του ήχου πάνω από ένα καθορισμένο
επίπεδο*1 για πρώτη φορά. Μπορείτε να ακυρώσετε τον προειδοποιητικό ήχο και την προειδοποίηση
αγγίζοντας οποιοδήποτε κουμπί.
Για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη
Τοποθετήστε καλά τον συνδετήρα USB.
Μεταφέρετε τραγούδια από το Windows Media Player 11 ή 12 στο
Walkman.
Φωτίζεται με λυχνία LED.
Σχετικά με το χειρισμό έντασης ήχου (Μόνο για χώρες/περιοχές όπου απαιτείται
συμμόρφωση με ευρωπαϊκές οδηγίες)
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
5
  Υποδοχή (ακουστικών)
 Οθόνη
 Ένδειξη λειτουργίας
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του
“WALKMAN”

Για
2
3
Συνδέστε το Walkman στον υπολογιστή σας.
Ακουστικά
Μπορείτε να διαμορφώσετε τη μνήμη του Walkman. Αν έχει γίνει διαμόρφωση
της μνήμης, όλα τα εικονίδια συντομεύσεων και τα αρχεία που
συμπεριλαμβάνονται στον Οδηγός χρήσης (έγγραφο HTML) θα διαγραφούν
και όλες οι ρυθμίσεις θα επαναφερθούν στις προεπιλεγμένες τιμές τους.
Ελέγξτε τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη πριν από τη διαμόρφωση
και εξαγάγετε πρώτα τυχόν σημαντικά αρχεία στο σκληρό δίσκο του
υπολογιστή σας ή άλλες συσκευές.
Αιτία/Αντιμετώπιση
 Το Walkman δεν έχει συνδεθεί σωστά στην υποδοχή USB του
υπολογιστή.
Αποσυνδέστε το Walkman και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά.
 Η μπαταρία φορτίζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος που δεν
εμπίπτει σε εύρος θερμοκρασίας από 5 °C έως 35 °C.
Δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας όταν εμφανίζεται το
εικονίδιο
. Φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος από 5 °C έως 35 °C.
 Ο υπολογιστής δεν είναι ενεργοποιημένος.
Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
 Ο υπολογιστής έχει μεταβεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας
ή αδρανοποίησης.
Επαναφέρετε τον υπολογιστή από την κατάσταση αναστολής
λειτουργίας ή αδρανοποίησης.
Δεν εμφανίζεται το
 Η υποδοχή USB στο Walkman δεν έχει συνδεθεί σωστά στην υποδοχή
[CONNECTED USB]
USB του υπολογιστή.
όταν το Walkman είναι
Αποσυνδέστε το Walkman και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά.
συνδεδεμένο στον
 Χρησιμοποιείται διανομέας USB.
υπολογιστή.
Συνδέστε το Walkman απευθείας σε μια υποδοχή USB καθώς
ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σύνδεση μέσω διανομέα USB.
Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί διανομέας USB που παρέχει ισχύ.
 Μια άλλη εφαρμογή εκτελείται στον υπολογιστή.
Αποσυνδέστε το Walkman, περιμένετε μερικά λεπτά και
επανασυνδέστε το. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, αποσυνδέστε το
Walkman, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια,
επανασυνδέστε το Walkman.
 Η υποδοχή USB του υπολογιστή σας ενδέχεται να παρουσιάζει πρόβλημα.
 Συνδέστε Walkman το σε μία άλλη υποδοχή USB στον υπολογιστή σας.
 Η απομένουσα ισχύς της μπαταρίας δεν επαρκεί.
Φορτίστε την μπαταρία συνδέοντας το Walkman σε έναν
ενεργοποιημένο υπολογιστή για τουλάχιστον 5 λεπτά. Όταν φορτίζετε
μια αποφορτισμένη μπαταρία, η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει
δεξιόστροφα και δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη στην οθόνη.
Το Walkman γίνεται
ασταθές όταν είναι
συνδεδεμένο στον
υπολογιστή.
Αποφύγετε την αναπαραγωγή σε τόσο μεγάλη ένταση που θα μπορούσε να επηρεάσει την
ακοή σας.
Σε υψηλή ένταση ενδέχεται να μην μπορείτε να ακούσετε τους εξωτερικούς ήχους.
Αποφεύγετε τη χρήση της συσκευής σε περιπτώσεις όπου η ακοή δεν πρέπει να
παρεμποδίζεται, για παράδειγμα ενώ οδηγείτε ή κάνετε ποδηλασία.
Καθώς τα παρεχόμενα ακουστικά είναι σχεδιασμένα για ανοιχτούς χώρους, ο ήχος
εκπέμπεται σε κάποια απόσταση από τα ακουστικά. Θυμηθείτε να μην ενοχλείτε τα άτομα
που βρίσκονται κοντά σας.
Alkatrészek és vezérlőelemek
Magyar
Elöl
Az útmutatókról
Για τις τελευταίες πληροφορίες
Εάν έχετε απορίες ή προβλήματα σχετικά με αυτό το προϊόν ή θέλετε πληροφορίες για
εξαρτήματα συμβατά με το προϊόν αυτό επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες Web.
Για πελάτες στις ΗΠΑ: http://www.sony.com/walkmansupport
Για πελάτες στον Καναδά: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Για πελάτες στην Ευρώπη: http://support.sony-europe.com/DNA
Για πελάτες στη Λατινική Αμερική: http://www.sony-latin.com/index.crp
Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές: http://www.sony-asia.com/support
Για πελάτες που αγόρασαν τα υπερπόντια μοντέλα:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Csatlakoztassa a Walkman készüléket a számítógéphez, majd töröljön minden szükségtelen
hangfájlt a Windows Media Player 11, 12 vagy a Windows Intéző segítségével.
Hátul
A jelen Üzembe helyezési útmutató kívül a modellhez egy Felhasználói útmutató (HTMLdokumentum) is tartozik, ez a WALKMAN Guide érhető el. További információkért
tekintse meg „A kapcsolt szoftver telepítése (Felhasználói útmutató)” című részt.
Hibaelhárítás
Ha a Walkman nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi lépések
végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.
Tartalom
Fejhallgatók
 „WALKMAN” (1)
 Fejhallgató (1)
 Csíptető (1)
 Üzembe helyezési útmutató (a jelen könyv) (1)
 Szoftver
A szoftver a Walkman belső flash memóriájában található, és a következő elemeket
tartalmazza.
A telepítés módját tekintse meg „A kapcsolt szoftver telepítése (Felhasználói
útmutató)” című részt.
 WALKMAN Guide
 Felhasználói útmutató, stb.
A Windows operációs rendszer névjegye
Az operációs rendszer Windows 7 (Service Pack 1 vagy frissebb), Windows XP (Service
Pack 3 vagy frissebb) vagy Windows Vista (Service Pack 2 vagy frissebb) kell, hogy legyen,
és a Windows Media Player számítógépre telepített verziója 11 vagy 12 kell, hogy legyen.
A kapcsolt szoftver telepítése (Felhasználói
útmutató)
1
A Walkman csatlakoztatása a számítógéphez.
 REC/STOP gomb
Elindítja/leállítja a felvételt. A Walkman
beépített mikrofonja segítségével hangot
vehet fel. Felveheti az éppen hallgatott FM
rádióműsort (csak az NWZ-B172F/B173F
esetén).
 VOL +/– gomb
 ZAP/BASS gomb
Nyomja meg a normál és a ZAPPIN
lejátszás közötti váltáshoz. A ZAPPIN
lejátszás előre beállított hosszúságú
zeneszámokat játszik le, vagy kiemeli az
alacsony hangtartományt (basszus funkció).
  gomb
 Kijelző
 Bekapcsolási jelzőfény
LED-del megvilágítva.
 MIC (Mikrofon)
A Walkman hangfelvételi funkciójához.
 Lyukak a hordszíj számára
 RESET gomb
Kis tűvel stb. használható.
 BACK/HOME gomb
Lásd „A „WALKMAN” használata” című
részt.
Letiltja a műveleti gombokat,
megakadályozva a véletlenszerű
működtetést a Walkman menet közbeni
használata során.
Elindítja/szünetelteti a zenelejátszást vagy
szünetelteti/újraindítja a felvételt.
 Vezérlőtárcsa
Forgassa el egy zeneszám elejének
megkereséséhez, valamint a gyors előre- és
visszatekeréshez. Ha egy menü jelenik meg
a kijelzőn, a tárcsa forgatásával választhatja
ki a menü egy pontját.
 Csíptető rögzítőnyílásai
Csíptető (mellékelve) felhelyezése.
 USB kupak
Az USB csatlakoztatásakor távolítsa el az
USB kupakját.
  (Fejhallgató) csatlakozó
A riasztás (hangjelzés) és a [Check the Volume Level] figyelmeztetés hallása védelme érdekében
aktiválódik, ha a hangerőt első alkalommal egy meghatározott szint*1 fölé emeli. A riasztást és
figyelmeztetést bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatja.
Művelet
1
Keresse meg a probléma tüneteit a Felhasználói útmutató
(HTML-dokumentum) „Hibaelhárítás” szakaszában, majd
próbálkozzon a felsorolt megoldási lehetőségekkel.
A számítógéphez való csatlakoztatásról tekintse meg az alábbi táblázatot.
2
Csatlakoztassa a Walkmant a számítógéphez az akkumulátor
feltöltéséhez.
3
Bizonyos problémák megoldhatók az akkumulátor feltöltésével.
Nyomja meg egy vékony tűvel stb. a RESET gombot.
 HOLD kapcsoló
A hangerő-szabályozásról (Kizárólag az európai irányelveknek megfelelő országok/
térségek esetében)
Ha a Walkman kezelése közben nyomja meg a RESET gombot, akkor a tárolt
adatok és a Walkman beállításai elveszhetnek.
A Walkman alaphelyzetbe állítása után nyomja meg a  gombot, hogy
bekapcsolja a Walkmant.
4
Keresse meg a problémával kapcsolatos információkat az egyes
szoftverek Súgó.
5
Keressen a problémával kapcsolatos információkat az ügyféltámogatási
webhelyek egyikén.
Az ügyféltámogatási webhelyekről tekintse meg a „Legfrissebb információk” részt.
6
Ha a fentiek egyike sem vezet megoldáshoz, akkor forduljon
a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
Probléma
Nem tudom feltölteni
az akkumulátort.
Megjegyzés
A riasztás és figyelmeztetés megszakítását követően a meghatározott szinten* túlra is emelheti a
hangerőt.
A kezdeti figyelmeztetést követően a riasztás és a figyelmeztetés 20 óránként ismétlődni fog, amíg a
hangerő a meghatározott szint*1 fölött van. Amikor ez történik, a hangerő automatikusan a(z) [10]
szintre áll.
1
Ha a hangerőt a meghatározott szint* fölé emeli, majd kikapcsolja a Walkman készüléket, a
hangerő automatikusan visszatér a meghatározott szintre*1.
*1Meghatározott szint = [19]
1
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (το συγκρότημα μπαταριών ή τις μεμονωμένες μπαταρίες) σε υπερβολική
θερμότητα όπως σε ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή παρόμοια, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
Πρόγραμμα ©2012 Sony Corporation
Τεκμηρίωση ©2012 Sony Corporation
A „WALKMAN” készülékre átvitt zeneszámok törlése
2
A számítógépen válassza a következő sorrendet.
3
Kattintson a [Start] - [Sajátgép] vagy [Számítógép] - [WALKMAN] - [Storage Media]
lehetőségre.
Kattintson duplán a [Setup.exe] fájlra.
4
Megjelenik a telepítővarázsló.
A [Setup.exe] fájl végrehajtásakor a Walkman [Storage Media] mappájában levő
[Setup.exe] fájlról biztonsági másolat készül a számítógépre, és a WALKMAN
Guide feltelepül a számítógépre.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5
A varázsló befejeződése után a WALKMAN Guide parancsikonja megjelenik
a számítógép asztalán.
Kattintson duplán a
Guide elindításához.
(WALKMAN Guide) az asztalon a WALKMAN
A zene áthelyezésével kapcsolatban tekintse meg a WALKMAN Guide található
Felhasználói útmutató.
 Tipp
A WALKMAN Guide a [Start] menüből is elindítható (ez a [Start] gombra kattintva jelenik meg).
A kapcsolt szoftver (és a felhasználói útmutató) telepítésekor automatikusan biztonsági másolat
készül a [Setup.exe] fájlról a számítógép [C] meghajtójára. A biztonsági másolat segítségével
a szoftver egy másik számítógépre is telepíthető, még ha törölte is a [Setup.exe] fájlt a Walkman
beépített flash memóriájának formázásával. Előbb át kell másolnia a [Setup.exe] fájlt és az [Install]
mappát a Walkman [Backup] mappájába. Ezután csatlakoztassa a Walkmant ahhoz a számítógéphez,
amelyre telepíteni kívánja a szoftvert és kövesse a fenti eljárást a 2. lépéstől. A szoftver telepítése után
törölje a Walkman készülékről a [Setup.exe] fájlt és az [Install] mappát.
Az alapértelmezett beállítások szerint a biztonsági másolat a következő mappában tárolódik
a számítógép [C] meghajtóján:
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-B170\Backup
*1 [Program Files(x86)] jelenhet meg a számítógép operációs rendszerétől függően.
Mit lehet tenni a WALKMAN Guide?
A WALKMAN Guide a következőket tartalmazza:
 Felhasználói útmutató
A következő tartalom a webböngészőben tekinthető meg.
 A Walkman használatára vonatkozó részletes információk
 A szoftver használata a tartalom áthelyezéséhez a Walkman készülékre
 Hibaelhárítás
 Ügyfélregisztrációs hivatkozás
 Ügyféltámogatási hivatkozás
 Egyéb hasznos hivatkozások
Hivatkozások információkhoz, stb. a letöltési oldalon.
A csomagolt elemek a vásárolt országtól/régiótól függően változnak.
 Tipp
A [Setup.exe] végrehajtása után a [Storage Media] mappában rendelkezésre álló szabad
területet hatékonyabban használhatja fel, ha a Walkman beépített flash-memóriáját
formázza. A Walkman beépített flash-memóriájának formázásához tekintse meg
„A „WALKMAN” inicializálása (formázása)” című részt.
Az akkumulátor töltése
A Walkman akkumulátora töltődik, mialatt a Walkman egy működő számítógéphez van
csatlakoztatva.
A „WALKMAN” be- és kikapcsolása
Bekapcsolás
Nyomja meg a  gombot.
Kikapcsolás
Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot.
 Tipp
Ha szünetel a zenelejátszás és egy bizonyos időn át nincs semmilyen művelet, a Walkman
automatikusan kikapcsol.
Lásd „A „WALKMAN” használata” című részt
A Home menü minden alkalmazás kezdőpontja.
A Home menü megjelenítése
Nyomja le és tartsa lenyomva a BACK/HOME gomb.
Egy menüpont kijelölése
Fordítsa el a vezérlőtárcsát / egy menüpont
kiválasztásához, majd nyomja le a  gombot a megerősítéshez.
Visszatérés a korábbi képernyőre
Nyomja le a BACK/HOME gomb.
*1
Home menü
Töltés

 A Walkman nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógép
USB-csatlakozójához.
Húzza ki a Walkmant majd csatlakoztassa ismét.
 Az akkumulátor töltése nem az 5 °C és 35 °C közötti
hőmérséklettartományban történik.
ikon látható. Az
Nem lehet tölteni az akkumulátort, ha a(z)
akkumulátort az 5 °C és 35 °C közötti hőmérséklettartományban kell
tölteni.
 A számítógép nincs bekapcsolva.
Kapcsolja be a számítógépet.
 A számítógép alvó vagy hibernált állapotba került.
Ébressze fel a számítógépet az alvó vagy hibernált állapotból.
A [CONNECTED
 A Walkman USB-csatlakozója nincs megfelelően csatlakoztatva
USB] nem jelenik meg,
a számítógép USB-csatlakozójához.
ha a Walkman
Húzza ki a Walkmant majd csatlakoztassa ismét.
a számítógéphez
 USB-elosztót használ.
csatlakozik.
Csatlakoztassa a Walkman készüléket közvetlenül egy USB-porthoz,
mivel előfordulhat, hogy az USB-elosztón keresztül nem működik az
adatátvitel. Ha az USB-elosztó csak áramellátást biztosít, akkor
használható.
 Egy másik alkalmazás fut a számítógépen.
Bontsa a Walkman és a számítógép közötti kapcsolatot, várjon
néhány percet, majd csatlakoztassa újra. Ha a probléma továbbra is
fennáll, bontsa a Walkman és a számítógép közötti kapcsolatot,
indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa újra a Walkman
készüléket.
 Esetleg probléma van a számítógép USB-portjával.
Csatlakoztassa a Walkman készüléket a számítógép egy másik
USB-portjához.
 Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
Töltse az akkumulátort legalább 5 percig úgy, hogy a Walkman
készüléket egy bekapcsolt számítógéphez csatlakoztatja. Lemerült
akkumulátor töltésekor a bekapcsolási jelzőfény az óramutatóval
megegyező irányban villog, és semmi sem jelenik meg a kijelzőn.
A Walkman instabil
lesz, amikor
a számítógéphez
csatlakozik.
 USB-elosztót használ.
Csatlakoztassa a Walkman készüléket közvetlenül egy USB-porthoz,
mivel előfordulhat, hogy az USB-elosztón keresztül nem működik az
adatátvitel. Ha az USB-elosztó csak áramellátást biztosít, akkor
használható.
Az ikonok a Home menü jelennek meg, a kijelölt ikonok színe inverzként jelenik meg.
A „WALKMAN” inicializálása (formázása)
[Voice]
A Walkman beépített mikrofonjával felvett hangfájlokat játssza le/törli.
[Music Library]
Az átvitt zenéket lejátssza a Walkman készüléken.
*1 [FM]
[Settings]
*1
Az FM rádiót kapcsolja be, vagy lejátssza/törli a Walkman készülékkel
felvett FM rádióműsorokat.
Beállítja a zene, FM*1, hangfelvétel, vagy a Walkman beállításait.
Az [FM] funkcióval kapcsolatos elemek csak az NWZ-B172F/B173F készülékeken jelennek meg.
Zene importálása és áthelyezése
A zenéket Windows Media Player 11 vagy 12 verziójával lehet átvinni a Walkman
készülékre. Ha a Windows Media Player 10 vagy ennél régebbi verzió van telepítve,
telepítse a Windows Media Player 11 verzióját a Windows Media Player letöltési oldaláról:
http://support.microsoft.com/
1
Zeneszámok importálása CD-ről vagy másról a számítógépre,
a Windows Media Player 11 vagy 12 alkalmazásba.
A CD-kről történő importálásról tekintse meg a Windows Media Player 11 vagy 12
alkalmazás Súgó. Nem szükséges újraimportálni a Windows Media Player 11 vagy
12 verziójával importált zeneszámokat.
Kb. 70 perc
Művelet
Ok/Megoldás
A Walkman memóriája formázható. A memória formázásakor minden
parancsikon és fájl, beleértve a Felhasználói útmutató (HTML-dokumentumot) is,
törlődik és minden beállítás az alapértelmezett értékre áll vissza. A formázás előtt
ellenőrizze, hogy milyen adatokat tartalmaz a memória, és exportálja a szükséges
fájlokat a számítógép merevlemezére.
1 Tartsa nyomva a BACK/HOME gomb addig, amíg a Home menü
meg nem jelenik.
2 Válassza a
[Settings] – [Initialize] – [Format] – [OK]
lehetőségeket, ebben a sorrendben.
A menüpont kiválasztásához forgassa el a vezérlőtárcsát, majd a jóváhagyáshoz
nyomja meg a  gombot.
A jóváhagyás után megjelenik a [FORMATTING…] felirat, és a formázás
elkezdődik. Ha a formázás befejeződött, a [COMPLETE] felirat jelenik meg.
Megjegyzés
Ne formázza a Walkman memóriáját a Windows Intézőből. Ha a Walkman
memóriáját véletlenül a Windows Intézőből formázta, akkor végezze el ismét
a formázást a Walkman készülékről.
Ha véletlenül formázta a Walkmant, töltse le a Felhasználói útmutató
(HTML-dokumentum) a „Legfrissebb információk” részben megadott
webhelyről.
Čeština
Informace o příručkách
Spolu s příručkou Stručná příručka je součástí tohoto modelu také Uživatelská příručka
(dokument HTML), kterou si můžete přečíst prostřednictvím WALKMAN Guide.
Podrobnosti naleznete v části Postup instalace dodaného softwaru (včetně Uživatelská
příručka).
Obsah
 „WALKMAN“ (1)
 Sluchátka (1)
 Spona (1)
 Stručná příručka (tato příručka) (1)
 Software
Software je uložen ve vestavěné paměti flash přehrávače Walkman a zahrnuje
následující položky.
Podrobný postup instalace naleznete v části Postup instalace dodaného softwaru
(včetně Uživatelská příručka).
 WALKMAN Guide
 Uživatelská příručka atd.
Operační systém Windows
Ujistěte se, že použitý operační systém je Windows 7 (aktualizace Service Pack 1 nebo
novější), Windows XP (aktualizace Service Pack 3 nebo novější) nebo Windows Vista
(aktualizace Service Pack 2 nebo novější) a že je v počítači nainstalován software
Windows Media Player verze 11 nebo 12.
Postup instalace dodaného softwaru
(včetně Uživatelská příručka)
1
Připojte zařízení Walkman k počítači.
Do
2

1
Εισαγωγή τραγουδιών από CD, κτλ. στο Windows Media Player 11 ή 12
στον υπολογιστή σας.
Για προετοιμασία (διαμόρφωση) του “WALKMAN”
V počítači klepněte na následující nabídky.
3
Vyberte nabídku [Start] – [Tento počítač] nebo [Počítač] – [WALKMAN] –
[Storage Media].
Dvakrát klepněte na soubor [Setup.exe].
4
Zobrazí se průvodce instalací.
Po spuštění souboru [Setup.exe] se soubor [Setup.exe] ve složce [Storage Media]
v zařízení Walkman pro potřeby zálohování zkopíruje do počítače a nainstaluje se
WALKMAN Guide.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
5
Po dokončení průvodce instalací se na ploše počítače zobrazí ikona WALKMAN
Guide.
Poklepáním na ikonu
WALKMAN Guide.
(WALKMAN Guide) na ploše spustíte
Podrobnosti o přenosu hudby naleznete v Uživatelská příručka, která je součástí
WALKMAN Guide.
 Tip
WALKMAN Guide můžete spustit v nabídce [Start] (dostupná po klepnutí na ikonu [Start]).
Při instalaci dodaného softwaru (včetně Uživatelské příručky) automaticky dojde k vytvoření
záložní kopie souboru [Setup.exe] na disku [C] počítače. Pomocí záložního souboru můžete
software nainstalovat na dalším počítači i po odstranění souboru [Setup.exe] v důsledku
formátování vestavěné paměti flash v zařízení Walkman. Nejprve je třeba zkopírovat soubor
[Setup.exe] a složku [Install] ze složky [Backup] do zařízení Walkman. Následně připojte zařízení
Walkman k jinému počítači, na kterém chcete software nainstalovat, a opakujte výše uvedený
postup od kroku 2. Po instalaci softwaru ze zařízení Walkman odstraňte soubor [Setup.exe]
a složku [Install].
Při výchozím nastavení instalace budou záložní data uchována na jednotce [C] počítače.
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-B170\Backup
*1 [Program Files(x86)] se může zobrazit v závislosti na operačním systému počítače.
Možnosti WALKMAN Guide
WALKMAN Guide obsahuje následující položky:
 Uživatelská příručka
Následující informace můžete prohlížet pomocí vašeho webového prohlížeče.
 Podrobné informace o používání zařízení Walkman
 Podrobné informace o přenosu souborů do zařízení Walkman
 Odstraňování problémů
 Odkaz pro registraci zákazníka
 Odkaz na zákaznickou podporu
 Ostatní užitečné odkazy
Obsahuje informace o odkazu na stránku pro stahování atd.
Dodané položky se mohou lišit v závislosti na zemi/oblasti nákupu.
 Tip
Po spuštění souboru [Setup.exe] můžete volné místo ve složce [Storage Media] využívat
efektivněji po naformátování vestavěné paměti flash ve vašem zařízení Walkman. Informace
o formátování vestavěné paměti flash zařízení Walkman naleznete v části Inicializace
(formátování) zařízení „WALKMAN“.
Nabíjení baterie
Baterie zařízení Walkman se nabíjí v době, kdy je zařízení Walkman připojeno ke
spuštěnému počítači.
1 Kattintson a „Bemásolás” lehetőségre.
Přibližně 70 minut
Óvintézkedések
Teljesen feltöltve
Do
Nabíjení
A fejhallgató
2 Kattintson ide az importálás elindításához.
Megjegyzés
A Walkman első használatakor, vagy, ha a Walkmant hosszú időn át nem használta, töltse fel
teljes töltöttségig. Lemerült akkumulátor töltésekor a bekapcsolási jelzőfény az óramutatóval
megegyező irányban villog, és semmi sem jelenik meg a kijelzőn.
Ha a Walkman kijelzője 5 percnél hosszabb ideig üres marad, nyomja meg a RESET gombot
a Walkman alaphelyzetbe állításához.
Ha úgy kapcsolja be, indítja újra, állítja le a számítógépet, vagy ébreszti fel azt az alvó vagy hibernált
módból, hogy közben a Walkman a számítógéphez van csatlakoztatva, akkor ez a Walkman hibás
működését okozhatja. Ebben az esetben nyomja meg a RESET gombot a Walkman alaphelyzetbe
állításához. Válassza le a Walkman készüléket a számítógépről, mielőtt ilyen műveletet végez.
Az akkumulátor teljesítményének megtartása érdekében töltse fel az akkumulátort legalább
félévente vagy évente egyszer.
2
3
A Walkman csatlakoztatása a számítógéphez.
Helyezze be teljesen az USB csatlakozót.
Zeneszámok áthelyezése a Windows Media Player 11 vagy 12
alkalmazásból a Walkman készülékre.
A zeneszámok áthelyezése közben a Walkman kijelzőjén a [DATA ACCESS] üzenet
jelenik meg.
 Χρησιμοποιείται διανομέας USB.
Συνδέστε το Walkman απευθείας σε μια υποδοχή USB καθώς
ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σύνδεση μέσω διανομέα USB.
Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί διανομέας USB που παρέχει ισχύ.
1 Albumok stb. kiválasztása.
2 Kattintson ide, hogy dalokat
helyezzen át a Walkman készülékre.
Megjegyzés
Ne húzza ki a Walkman készüléket a fájlok áthelyezése közben. Ha ezt megteszi, megsérülnek az
áthelyezés alatt álló fájlok.
Nem másolhat át másolásvédelemmel ellátott tartalmakat, mert a Walkman nem támogatja azokat.
Ne használja a lejátszást olyan hangerőn, amely tartós használat esetén károsíthatja a hallását.
A nagy hangerő elnyomhatja a külső hangokat. Ne hallgassa a készüléket olyan
helyzetben, ahol a hallás akadálymentes kell, hogy legyen, például vezetés vagy
kerékpározás közben.
Mivel a tartozék fejhallgató szabadtéri kivitelű, a hangok kívülről is hallhatók. Ne zavarja
meg a közelben lévő embereket.
Ne tegye ki az akkumulátort (behelyezett akkucsomagot, vagy akkumulátorokat) hosszú ideig tartó
túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak.
Program ©2012 Sony Corporation
Dokumentáció ©2012 Sony Corporation
Legfrissebb információk

NWZ-B172/B173/B172F/B173F
Μπορείτε να μεταφέρετε τραγούδια στο Walkman χρησιμοποιώντας το Windows Media
Player 11 ή 12 στον υπολογιστή σας. Αν χρησιμοποιείτε το Windows Media Player 10
ή έναν παλαιότερο υπολογιστή, εγκαταστήστε το Windows Media Player 11 από τον
ιστότοπο λήψης του Windows Media Player.
http://support.microsoft.com/

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης
Üzembe helyezési útmutató / Stručná příručka
Szybkie wprowadzenie / Ghid scurt de utilizare
Εισαγωγή και μεταφορά μουσικής

Σημείωση
Όταν χρησιμοποιείτε το Walkman για πρώτη φορά ή αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το Walkman
για μεγάλο χρονικό διάστημα, επαναφορτίστε το πλήρως. Όταν φορτίζετε μια αποφορτισμένη
μπαταρία, η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει δεξιόστροφα και δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη
στην οθόνη.
Αν η οθόνη του Walkman παραμένει κενή για περισσότερα από 5 λεπτά, πατήστε το κουμπί
RESET για επαναφορά του Walkman.
Αν ενεργοποιήσετε, επανεκκινήσετε, τερματίσετε ή επαναφέρετε τον υπολογιστή από κατάσταση
Αναστολής λειτουργίας ή Αδρανοποίησης ενώ το Walkman είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή,
το Walkman ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε το
κουμπί RESET στο Walkman για να το επαναφέρετε. Αποσυνδέστε το Walkman από τον
υπολογιστή πριν εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες.
Για να αποφύγετε τη φθορά της μπαταρίας, φορτίζετε την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά το
εξάμηνο ή μία φορά το χρόνο.

Plně nabito
Poznámka
Pokud zařízení Walkman používáte poprvé nebo jste je již dlouho nepoužívali, dobijte je na
plnou kapacitu. Při nabíjení vybité baterie indikátor napájení bliká ve směru hodinových
ručiček a na displeji se nic nezobrazí.
Pokud zůstane displej zařízení Walkman prázdný déle než 5 minut, stisknutím tlačítka RESET
zařízení Walkman restartujte.
Pokud počítač spustíte, restartujete, vypnete, nebo probudíte z úsporného režimu nebo režimu
spánku v době, kdy je připojeno zařízení Walkman, může toto zařízení přestat fungovat správně.
V takovém případě resetujte zařízení Walkman stisknutím tlačítka RESET. Před provedením těchto
operací odpojte zařízení Walkman od počítače.
Abyste zabránili zhoršování stavu baterie, nabíjejte ji alespoň jednou za půl roku nebo za rok.
Ha bármilyen kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, vagy információkat szeretne
a termékkel kompatibilis eszközökről, akkor keresse fel a következő webhelyek egyikét.
Az Amerikai Egyesült Államokban élő vásárlók esetén:
http://www.sony.com/walkmansupport
Kanadai vásárlók esetén: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Európai vásárlók esetén: http://support.sony-europe.com/DNA
Latin-amerikai vásárlók esetén: http://www.sony-latin.com/index.crp
Más országokban/régiókban élő vásárlók esetén: http://www.sony-asia.com/support
Azon vásárlók esetén, akik a tengerentúli modelleket vásárolták meg:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
 Tipp
A számítógép Windows Intézőjének segítségével egérrel is áthúzhat adatokat a Walkman
készülékre.

Περίπου 70 λεπτά
Για
Φορτίζει

Πλήρως φορτισμένη
Prohlédnout zadní stranu. 
Odstraňování problémů
Nepracuje-li zařízení Walkman podle očekávání, zkuste problém odstranit následujícím
postupem.
Sluchátka
 Tlačítko REC/STOP
Spustí a ukončí nahrávání. Zvuk můžete
nahrávat prostřednictvím mikrofonu
vestavěného v zařízení Walkman. Můžete
také nahrávat aktuálně přijímanou FM
stanici (jen modely NWZ-B172F/B173F).
 Tlačítko hlasitosti VOL +/–
 Tlačítko ZAP/BASS
Přepíná normální přehrávání na
přehrávání ZAPPIN a naopak. Přehrávání
ZAPPIN postupně přehrává klipy skladeb
po předem nastavenou dobu, nebo
zvýrazní spodní zvukové spektrum
(funkce Bass).
  Konektor sluchátek
 Obrazovka
 Indikátor napájení
Osvětleno kontrolkou LED.
 MIC (mikrofon)
Nahrávání zvuku do zařízení Walkman.
 Otvory pro řemínek
 Tlačítko RESET
Použijte špendlík atd.
 Tlačítko BACK/HOME
 Přepínač
Otočením vyhledáte začátek skladby nebo
provedete převinutí vpřed/zpět. Je-li na
obrazovce zobrazena nabídka, otočením
vyberete požadovanou položku.
Podrobnosti o připojení k počítači naleznete v tabulce níže.
2
3
Připojením zařízení Walkman k počítači dobijte baterii.
Viz Používání zařízení „WALKMAN“.
Přeruší funkci ovládacích tlačítek,
a zabrání tak nechtěnému zásahu při
nošení zařízení Walkman.
 Otvory pro sponu
Připevnění spony (součástí dodávky).
 Kryt konektoru USB
Při připojování pomocí rozhraní USB
sejměte kryt konektoru USB.
Informace o ovládání hlasitosti (pouze pro země uplatňující evropské směrnice)
Zvukový signál (pípnutí) s varováním [Check the Volume Level] (zkontrolujte nastavení
hlasitosti) slouží ochraně vašeho sluchu, jestliže poprvé zvýšíte nastavení hlasitosti nad
stanovenou úroveň*1. Zvukový signál a varování můžete zrušit stisknutím libovolného tlačítka.
Některé problémy lze vyřešit nabitím baterie.
Pomocí špendlíku nebo podobného předmětu stiskněte tlačítko
RESET.
 Přepínač HOLD
 Tlačítko 
Spustí a pozastaví přehrávání skladeb nebo
pozastaví/obnoví nahrávání.
1
Vyhledejte příznaky závady v části Odstraňování problémů
v Uživatelská příručka (dokument HTML) a proveďte uvedená
nápravná opatření.
4
5
Pokud stisknete tlačítko RESET během používání zařízení Walkman, může dojít ke
ztrátě uložených dat a nastavení zařízení.
Po resetování zařízení Walkman je zapnete stisknutím tlačítka .
Informace o problému vyhledejte v Nápověda k příslušnému softwaru.
Vyhledejte informace o problému na webových stránkách zákaznické
podpory.
Informace o webových stránkách zákaznické podpory naleznete v části Nejnovější
informace.
6
Nejsou-li výše uvedené postupy úspěšné, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti Sony.
Příznak
Nelze nabít baterii.
Poznámka
1
Po zrušení zvukového signálu a varování můžete hlasitost zvýšit i nad stanovenou úroveň* .
Po počátečním varování se zvukový signál s varováním opakují při nastavení hlasitosti nad
stanovenou úroveň*1 po každých 20 hodinách; jestliže k tomu dojde, změní se hlasitost automaticky
na nastavení [10].
1
Nastavíte-li hlasitost za stanovenou úroveň* a pak přehrávač Walkman vypnete, vrátí se nastavení
hlasitosti na stanovenou úroveň*1 automaticky.
*1Stanovená úroveň = [19]
Zapnutí a vypnutí zařízení „WALKMAN“
Zapnutí
Stiskněte tlačítko .
Vypnutí
Přidržte tlačítko .
Po připojení zařízení
Walkman k počítači se
nezobrazuje zpráva
[CONNECTED USB].
 Tip
Je-li přehrávání skladby pozastaveno a po určitou dobu nebudete zařízení používat, zařízení
Walkman se automaticky vypne.
Používání zařízení „WALKMAN“
Nabídka Home představuje počáteční bod každé aplikace.
Zobrazení nabídka Home
Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME.
Výběr položky
Otočením přepínače na značku / vyberte položku
a stisknutím tlačítka  potvrďte výběr.
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte tlačítko BACK/HOME.
*1
Nabídka
Home
V nabídka Home jsou zobrazeny ikony. Po vybrání některé ikony se její barva změní.
 Je použit rozbočovač USB.
Připojení zařízení Walkman pomocí rozbočovače USB nemusí
fungovat, proto připojte zařízení Walkman raději přímo ke
konektoru USB. Použít lze rozbočovač USB, který poskytuje
i napájení.
Inicializace (formátování) zařízení „WALKMAN“
[Voice]
Umožňuje přehrávat nebo odstranit zvukové soubory zaznamenané
vestavěným mikrofonem zařízení Walkman.
[Music Library]
Slouží k přehrávání skladeb přenesených do zařízení Walkman.
Zapne FM rádio nebo přehraje či odstraní nahrané programy rádia FM
v zařízení Walkman.
1 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
[Settings]
Nastaví funkce pro hudbu, FM rádio*1, nahrávání nebo nastavení zařízení
Walkman.
Položky související s funkcí [FM] se zobrazují pouze u modelů NWZ-B172F/B173F.
Import a přesun hudby
Skladby můžete do zařízení Walkman přesunout pomocí aplikace Windows Media
Player 11 nebo 12 v počítači. Pokud v počítači používáte aplikaci Windows Media Player
10 nebo starší, nainstalujte si ze stránky pro stažení programu Windows Media Player
aplikaci Windows Media Player 11.
http://support.microsoft.com/
1
 Konektor USB zařízení Walkman není správně připojen ke konektoru
USB počítače.
Odpojte zařízení Walkman a znovu je připojte.
 Je použit rozbočovač USB.
Připojení zařízení Walkman pomocí rozbočovače USB nemusí
fungovat, proto připojte zařízení Walkman raději přímo ke
konektoru USB. Použít lze rozbočovač USB, který poskytuje
i napájení.
 V počítači je spuštěna jiná aplikace.
Odpojte zařízení Walkman, počkejte několik minut a znovu je
připojte. Pokud problém trvá, odpojte zařízení Walkman, restartujte
počítač a zařízení znovu připojte.
 Na konektoru USB počítače se vyskytl problém.
Připojte zařízení Walkman k jinému konektoru USB počítače.
 Zbývající kapacita baterie není dostatečná.
Nabijte baterii připojením zařízení Walkman ke spuštěnému počítači
po dobu alespoň 5 minut. Při nabíjení vybité baterie indikátor
napájení bliká ve směru hodinových ručiček a na displeji se nic
nezobrazí.
Podle potřeby můžete paměť zařízení Walkman naformátovat. Pokud paměť
naformátujete, všechny ikony zástupců a soubory včetně Uživatelská příručka
(dokument HTML) budou smazány a budou obnoveny výchozí hodnoty všech
nastavení. Před formátováním zkontrolujte uložené soubory v paměti
a exportujte nezbytné soubory na pevný disk počítače nebo jiná zařízení.
*1 [FM]
*1
Zařízení Walkman je
během připojení
k počítači nestabilní.
Příčina/náprava
 Zařízení Walkman není správně připojeno ke konektoru USB počítače.
Odpojte zařízení Walkman a znovu je připojte.
 Baterie se dobíjí při okolní teplotě mimo rozmezí 5 °C až 35 °C.
. Baterii dobíjejte při
Baterii nelze nabít, když se zobrazí ikona
okolní teplotě 5 °C až 35 °C.
 Počítač není zapnutý.
Zapněte počítač.
 Počítač přešel do úsporného režimu nebo do režimu spánku.
Ukončete úsporný režim nebo režim spánku.
Importujte skladby z disků CD atd. do aplikace Windows Media Player
11 nebo 12 v počítači.
Informace, jak skladby importovat z disků CD atd., najdete v Nápověda k aplikaci
Windows Media Player 11 nebo 12. Skladby, které již byly importovány do aplikace
Windows Media Player 11 nebo 12, nemusíte znovu importovat.
2 Vyberte možnosti
(v tomto pořadí).
[Settings] – [Initialize] – [Format] – [OK]
Otočením přepínače vyberte položku a stisknutím tlačítka  potvrďte
výběr.
Po potvrzení se na obrazovce zobrazí upozornění [FORMATTING...]
a formátování bude zahájeno. Po dokončení formátování se na obrazovce
zobrazí nápis [COMPLETE].
Poznámka
Neformátujte paměť zařízení Walkman pomocí aplikace Průzkumník
Windows. Pokud formátování zařízení Walkman pomocí aplikace
Průzkumník Windows omylem provedete, opakujte formátování znovu
v zařízení Walkman.
Dojde-li k nechtěnému formátování paměti zařízení Walkman, stáhněte si
Uživatelská příručka (dokument HTML) z webové stránky uvedené v části
Nejnovější informace.
1 Klepněte na položku „Kopírovat z disku CD“.
Bezpečnostní opatření
Sluchátka
2 Klepnutím sem spustíte import souborů.
2
3
Připojte zařízení Walkman k počítači.
Zasuňte konektor USB zcela do portu.
Přesuňte skladby z aplikace Windows Media Player 11 nebo 12 do
zařízení Walkman.
Během přenosu skladeb do zařízení Walkman se na displeji zobrazí upozornění
[DATA ACCESS].
1 Vyberte album apod.
2 Klepnutím sem spustíte přenos souborů
do zařízení Walkman.
Poznámka
Zařízení Walkman při přenosu souborů neodpojujte. Pokud tak učiníte, přenášený soubor bude
poškozen.
Obsah chráněný autorskými právy nelze přenést, protože jej zařízení Walkman nepodporuje.
Przód
Informacje na temat podręczników
Tył
Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera, a następnie usuń niepotrzebne pliki audio
w programie Windows Media Player 11 lub 12 albo za pomocą Eksploratora Windows.
Oprócz tego przewodnika Szybkie wprowadzenie, z odtwarzaczem jest dostarczany
Podręcznik użytkownika (dokument w formacie HTML), który można przeglądać
w programie WALKMAN Guide. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Instalowanie
dołączonego oprogramowania (w tym Podręcznik użytkownika)”.
Rozwiązywanie problemów
Zawartość
Słuchawki
 Odtwarzacz WALKMAN (1)
 Słuchawki (1)
 Klips (1)
 Szybkie wprowadzenie (ten dokument) (1)
 Oprogramowanie
Oprogramowanie jest przechowywane we wbudowanej pamięci flash odtwarzacza
Walkman i zawiera następujące elementy.
Informacje o sposobie instalowania oprogramowania zawiera sekcja „Instalowanie
dołączonego oprogramowania (w tym Podręcznik użytkownika)”.
 WALKMAN Guide
 Podręcznik użytkownika itd.
Informacje o systemie operacyjnym Windows
Na komputerze musi być zainstalowany system operacyjny Windows 7 (z dodatkiem
Service Pack 1 lub nowszym), Windows XP (z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym)
albo Windows Vista (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym) oraz program Windows
Media Player w wersji 11 lub 12.
 Przycisk REC/STOP
Rozpoczyna/zatrzymuje nagrywanie.
Dźwięk można nagrywać przez
wbudowany mikrofon odtwarzacza
Walkman. Można również nagrywać
aktualnie odbierany program radiowy
(tylko modele NWZ-B172F/B173F).
 Przycisk VOL +/–
 Przycisk ZAP/BASS
Przełącza między normalnym
odtwarzaniem i odtwarzaniem w trybie
ZAPPIN. W trybie ZAPPIN odtwarzane są
początkowe fragmenty kolejnych utworów.
Można również włączyć funkcję
uwydatniania niskich tonów.
 Przycisk 
Rozpoczyna/wstrzymuje odtwarzanie
utworów albo wstrzymuje/wznawia
nagrywanie.
 Pokrętło
Obracanie pokrętła umożliwia
przechodzenie do początku utworu oraz
przewijanie do przodu i do tyłu. Kiedy na
wyświetlaczu pojawia się menu, obracanie
pokrętła umożliwia wybieranie pozycji
menu.
Instalowanie dołączonego oprogramowania
(w tym Podręcznik użytkownika)
1
Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera.
Wybierz kolejno [Start] - [Mój komputer] lub [Komputer] - [WALKMAN] [Storage Media].
Zostanie wyświetlony kreator instalacji.
Po uruchomieniu pliku [Setup.exe], plik [Setup.exe] zapisany w folderze [Storage
Media] w odtwarzaczu Walkman zostanie skopiowany na komputer, a następnie
na komputerze zostanie zainstalowany program WALKMAN Guide.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
5
Po ukończeniu pracy kreatora na pulpicie komputera pojawi się skrót do programu
WALKMAN Guide.
Kliknij dwukrotnie skrót
(WALKMAN Guide) na pulpicie, aby
uruchomić program WALKMAN Guide.
Szczegółowe informacje o przenoszeniu muzyki zawiera Podręcznik użytkownika,
dostępny w programie WALKMAN Guide.
 Wskazówka
Program WALKMAN Guide można uruchomić za pomocą menu [Start] (wyświetlanym po
kliknięciu przycisku [Start]).
Podczas instalowania dołączonego oprogramowania (z podręcznikami) na dysku [C] komputera
jest automatycznie tworzona kopia zapasowa pliku [Setup.exe]. Przy użyciu pliku kopii zapasowej
można zainstalować oprogramowanie na innym komputerze, nawet jeśli plik [Setup.exe] został
usunięty w wyniku sformatowania wbudowanej pamięci flash odtwarzacza Walkman. W tym celu
najpierw skopiuj plik [Setup.exe] oraz folder [Install] znajdujący się w folderze [Backup] na
odtwarzacz Walkman. Następnie podłącz odtwarzacz Walkman do innego komputera, na którym
chcesz zainstalować oprogramowanie, i wykonaj powyższą procedurę od punktu 2. Po
zainstalowaniu oprogramowania usuń plik [Setup.exe] oraz folder [Install] z odtwarzacza
Walkman.
Zgodnie z domyślnym ustawieniem instalatora plik kopii zapasowej jest zapisywany
w następującym katalogu na dysku [C] komputera.
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-B170\Backup
*1 W zależności od systemu operacyjnego komputera folder może mieć nazwę [Program
Files(x86)].
Program WALKMAN Guide zawiera następujące składniki:
 Podręcznik użytkownika
Następującą zawartość można wyświetlać w przeglądarce internetowej.
 Instrukcje korzystania z odtwarzacza Walkman
 Instrukcje przenoszenia danych do odtwarzacza Walkman
 Rozwiązywanie problemów
 Łącze do rejestracji
 Łącze do witryny obsługi klienta
 Inne przydatne łącza
Łącza do dodatkowych informacji, internetowej witryny pobierania itp.
Dołączone elementy zależą od kraju nabycia produktu.
 Wskazówka
Po uruchomieniu pliku [Setup.exe] można zwolnić miejsce w folderze [Storage Media]
przez sformatowanie wbudowanej pamięci flash odtwarzacza Walkman. Informacje
o formatowaniu wbudowanej pamięci flash odtwarzacza Walkman zawiera sekcja
„Inicjowanie (formatowanie) odtwarzacza WALKMAN”.
Ładowanie akumulatora
Akumulator odtwarzacza Walkman jest ładowany, kiedy odtwarzacz Walkman jest
podłączony do uruchomionego komputera.
 Otwory na pasek
 Przycisk RESET
Przycisk można nacisnąć szpilką itp.
 Przycisk BACK/HOME
Zobacz „Obsługa odtwarzacza
WALKMAN”.
Blokuje przyciski w celu uniemożliwienia
przypadkowego naciskania ich podczas
przenoszenia odtwarzacza Walkman.
 Otwory na klips
Umożliwiają podłączenie klipsa (wchodzi
w skład zestawu).
 Nasadka złącza USB
Nasadkę należy zdjąć przed podłączeniem
odtwarzacza do portu USB.
Włączanie
Naciśnij przycisk .
Wyłączanie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk .
Nejnovější informace
Máte-li dotazy nebo problémy s tímto produktem, nebo požadujete-li informace o zařízeních
kompatibilních s tímto produktem, navštivte následující webové stránky.
Zákazníci v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Zákazníci v Kanadě: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Zákazníci v Evropě: http://support.sony-europe.com/DNA
Zákazníci v Latinské Americe: http://www.sony-latin.com/index.crp
Zákazníci v jiných zemích/oblastech: http://www.sony-asia.com/support
Zákazníci, kteří si zakoupili zahraniční modely:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
2
Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera, aby naładować
akumulator.
3
Niektóre problemy można rozwiązać przez naładowanie akumulatora.
Naciśnij przycisk RESET za pomocą szpilki lub podobnego przedmiotu.
Naciśnięcie przycisku RESET w trakcie korzystania z odtwarzacza Walkman może
spowodować usunięcie danych i ustawień odtwarzacza.
Po zresetowaniu odtwarzacza Walkman naciśnij przycisk , aby włączyć
odtwarzacz.
5
Modul de instalare a pachetului software
(Ghid de utilizare inclus)
Poszukaj informacji o napotkanym problemie w internetowych
witrynach obsługi klienta.
Listę witryn obsługi klienta zawiera sekcja „Aktualne informacje”.
6
Jeśli podane powyżej sposoby nie umożliwiły rozwiązania problemu,
skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem handlowym firmy Sony.
Symptom
Nie można naładować
akumulatora.
Ładowanie

Menu Home umożliwia dostęp do wszystkich funkcji odtwarzacza.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME.
Wybieranie elementu
Obróć pokrętło w położenie /, aby wybrać element,
a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Powrót do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
*1
Menu Home
Odtwarzacz Walkman
działa niestabilnie po
podłączeniu do
komputera.
1
 Złącze USB odtwarzacza Walkman nie jest prawidłowo podłączone do
portu USB w komputerze.
Odłącz odtwarzacz Walkman, a następnie podłącz go ponownie.
 Używany jest koncentrator USB.
Podłącz odtwarzacz Walkman bezpośrednio do portu USB
w komputerze, ponieważ połączenie za pośrednictwem
koncentratora USB może nie działać prawidłowo. Można jednak
korzystać z koncentratora USB wyposażonego w zasilacz.
 Na komputerze jest uruchomiona inna aplikacja.
Odłącz odtwarzacz Walkman, zaczekaj kilka minut i podłącz go
ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, odłącz odtwarzacz Walkman,
uruchom ponownie komputer, a następnie podłącz odtwarzacz do
komputera.
 Port USB w komputerze może być niesprawny.
Podłącz odtwarzacz Walkman do innego portu USB w komputerze.
 Akumulator jest bliski wyczerpania.
Podłącz odtwarzacz Walkman na co najmniej 5 minut do włączonego
komputera, aby naładować akumulator. Podczas ładowania
rozładowanego akumulatora wyświetlenie mocy miga zgodnie
z kierunkiem wskazówek zegara, a wyświetlacz jest pusty.
 Używany jest koncentrator USB.
Podłącz odtwarzacz Walkman bezpośrednio do portu USB
w komputerze, ponieważ połączenie za pośrednictwem
koncentratora USB może nie działać prawidłowo. Można jednak
korzystać z koncentratora USB wyposażonego w zasilacz.
Selectaţi [Start] - [Computerul meu] sau [Computer] - [WALKMAN] [Storage Media].
Apare expertul de instalare.
Când executaţi [Setup.exe], fişierul [Setup.exe] stocat în folderul [Storage Media]
din Walkman este copiat în computer drept copie de rezervă, iar WALKMAN
Guide este instalat pe computer.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
5
Începe/Opreşte înregistrarea. Puteţi
înregistra sunet utilizând microfonul
încorporat în dispozitivul Walkman. De
asemenea, puteţi înregistra programul FM
recepţionat curent (numai modelele NWZB172F/B173F).
 Butonul VOL +/–
 Butonul ZAP/BASS
Comută între redarea normală şi redarea
ZAPPIN. Redarea ZAPPIN redă în ordine
clipurile audio pe o durată presetată sau
accentuează frecvenţele joase (funcţie
Bass).
 Butonul 
Porneşte/Întrerupe redarea unui cântec sau
întrerupe/reîncepe înregistrarea.
 Comutator rotativ
Rotiţi pentru a găsi începutul unui cântec
sau pentru derula repede înapoi/înainte.
Când pe afişaj apare un meniu, rotiţi
pentru a selecta un element de meniu.
 Mufă  (căşti)
 Afişaj
 Dispozitiv de iluminat
Iluminat cu LED.
W menu Home są wyświetlane ikony poszczególnych funkcji. Kolor wybranej ikony jest odwrócony.
[Voice]
Umożliwia odtwarzanie i usuwanie plików dźwiękowych nagranych przez
wbudowany mikrofon odtwarzacza Walkman.
[Music Library]
Umożliwia odtwarzanie utworów przeniesionych do odtwarzacza
Walkman.
*1 [FM]
[Settings]
*1
Umożliwia odtwarzanie radia FM oraz odtwarzanie i usuwanie nagranych
programów radiowych.
Umożliwia konfigurowanie ustawień muzyki, radia FM*1, nagrywania
głosu i innych opcji odtwarzacza Walkman.
i pozycje związane z funkcją [FM] są wyświetlane tylko w modelach NWZ-B172F/B173F.
Importowanie i przenoszenie muzyki
Utwory można przenosić do odtwarzacza Walkman za pomocą zainstalowanego na
komputerze programu Windows Media Player 11 lub 12. Jeśli na komputerze jest
zainstalowany program Windows Media Player 10 lub starszy, należy pobrać
i zainstalować program Windows Media Player 11 w witrynie internetowej Windows
Media Player.
http://support.microsoft.com/
1
Zaimportuj utwory z płyt CD do programu Windows Media Player 11
lub 12 na komputerze.
Instrukcje importowania utworów z płyt CD i innych źródeł znajdują się w Pomoc
programu Windows Media Player 11 lub 12. Jeśli odpowiednie utwory zostały już
zaimportowane do programu Windows Media Player 11 lub 12, nie trzeba
importować ich ponownie.
Pełne naładowanie
Inicjowanie (formatowanie) odtwarzacza WALKMAN
Wbudowaną pamięć odtwarzacza Walkman można sformatować.
Sformatowanie pamięci powoduje usunięcie wszystkich skrótów i plików, w tym
Podręcznik użytkownika (dokumentu w formacie HTML), a także przywrócenie
domyślnych wartości wszystkich ustawień. Przed rozpoczęciem formatowania
należy sprawdzić pliki zapisane w pamięci i wyeksportować wszystkie niezbędne
pliki na dysk twardy komputera.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż pojawi się menu
Home.
2 Wybierz kolejno
[Settings] – [Initialize] – [Format] – [OK].
Obróć pokrętło, aby wybrać element, a następnie naciśnij przycisk , aby
potwierdzić wybór.
Po potwierdzeniu polecenia zostanie wyświetlony komunikat
[FORMATTING…] i rozpocznie się formatowanie pamięci. Po zakończeniu
formatowania zostanie wyświetlony komunikat [COMPLETE].
Uwaga
Nie wolno formatować pamięci odtwarzacza Walkman przy użyciu programu
Eksplorator Windows. W przypadku omyłkowego sformatowania odtwarzacza
Walkman w Eksploratorze Windows należy ponownie wykonać formatowanie
bezpośrednio w odtwarzaczu.
W przypadku nieumyślnego sformatowania odtwarzacz Walkman można
pobrać Podręcznik użytkownika (dokument w formacie HTML) z witryny
internetowej wymienionej w sekcji „Aktualne informacje”.
După finalizarea expertului de instalare, o comandă rapidă pentru WALKMAN
Guide apare pe desktopul computerului.
Faceţi dublu clic pe
(WALKMAN Guide) de pe desktop pentru
a lansa WALKMAN Guide.
Pentru detalii despre transferul muzicii, consultaţi Ghid de utilizare inclus în
WALKMAN Guide.
 Sfat
Puteţi lansa WALKMAN Guide din meniul [Start] (afişat la apăsarea pe [Start]).
Instalarea pachetului software (ghidurile de utilizare incluse) creează automat o copie de rezervă
a fişierului [Setup.exe] pe unitatea [C] din computer. Cu ajutorul copiei de rezervă, puteţi instala
software-ul pe alt computer chiar şi după ştergerea fişierului [Setup.exe] prin formatarea memoriei
flash încorporate a dispozitivului Walkman. Mai întâi, trebuie să copiaţi fişierul [Setup.exe] şi
folderul [Install] din folderul [Backup] în dispozitivul Walkman. Apoi, conectaţi dispozitivul
Walkman la alt computer pe care doriţi să instalaţi software-ul şi urmaţi procedura de mai sus, de la
pasul 2. După instalarea software-ului, ştergeţi fişierul [Setup.exe] şi folderul [Install] din
Walkman.
Datele copiei de rezervă sunt păstrate în unitatea [C] de pe computer conform setării implicite de
instalare.
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-B170\Backup
Uwaga
2 Kliknij, aby rozpocząć
importowanie.
2
3
Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera.
Zwróć uwagę na prawidłowe podłączenie do portu USB.
Przenieś utwory do odtwarzacza Walkman za pomocą programu
Windows Media Player 11 lub 12.
Podczas przenoszenia utworów na wyświetlaczu odtwarzacza Walkman pojawia się
komunikat [DATA ACCESS].
1 Wybór albumu
itd.
 Tip
Data do zařízení Walkman můžete přenášet také přímo přetažením v aplikaci Průzkumník
Windows na počítači.
2 Kliknij, aby przenieść utwory
do odtwarzacza Walkman.
Uwaga
Nie należy odłączać odtwarzacza Walkman od komputera podczas przenoszenia plików.
Odłączenie odtwarzacza spowoduje uszkodzenie przenoszonych plików.
Nie można przenosić zawartości chronionej prawem autorskim, ponieważ nie jest ona obsługiwana
przez odtwarzacz Walkman.
 Wskazówka
Dane można również przenosić do odtwarzacza Walkman przez przeciąganie i upuszczanie
ich z Eksploratora Windows na komputerze.
WALKMAN Guide include următoarele elemente:
 Ghid de utilizare
În browserul Web pot fi vizualizate următoarele conţinuturi.
 Detalii despre modul de utilizare a dispozitivului Walkman
 Modul de utilizare a software-ului pentru transferul conţinutului în Walkman
 Depanare
 Link pentru înregistrarea clientului
 Link pentru asistenţă clienţi
 Alte linkuri utile
Include informaţii despre linkuri etc., pe site-ul de descărcare.
Pachetul de elemente diferă în funcţie de ţara/regiunea din care se face achiziţia.
 Sfat
După executarea fişierului [Setup.exe], puteţi utiliza spaţiul liber din folderul [Storage
Media] mai eficient, formatând memoria flash încorporată a dispozitivului Walkman.
Pentru a formata memoria flash încorporată a dispozitivului Walkman, consultaţi „Pentru
iniţializarea (formatarea) dispozitivului „WALKMAN””.
Încărcarea bateriei
Bateria dispozitivului Walkman este reîncărcată cât timp dispozitivul Walkman este
conectat la un computer aflat în funcţiune.
Pentru a înregistra sunet cu dispozitivul
Walkman.
 Orificii pentru curea
 Butonul RESET
Utilizaţi un ac mic etc.
 Buton BACK/HOME
 Comutator de HOLD
Dezactivează funcţionarea butoanelor
pentru a evita acţionarea accidentală în
timpul transportării dispozitivului
Walkman.
 Orificii pentru clemă
Montaţi clema (inclus).
 Capac USB
La conectarea prin USB, îndepărtaţi
capacul USB.
Pentru pornire
Apăsaţi pe butonul .
Pentru oprire
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul .
Nie należy wystawiać baterii (akumulatorów lub baterii zainstalowanych fabrycznie) na nadmierne
działanie promieni słonecznych, ognia ani innych źródeł ciepła.
Oprogramowanie ©2012 Sony Corporation
Dokumentacja ©2012 Sony Corporation
Este posibil să rezolvaţi unele probleme prin încărcarea bateriei.
Apăsaţi pe butonul RESET folosind un ac mic etc.
Dacă apăsaţi pe butonul RESET în timp ce utilizaţi dispozitivul Walkman, este
posibil ca datele stocate şi setările dispozitivului Walkman să se piardă.
După ce reiniţializaţi dispozitivul Walkman, apăsaţi pe butonul  pentru a porni
dispozitivul Walkman.
4
Căutaţi informaţii despre problema respectivă în secţiunea Ajutor
a fiecărei aplicaţii software.
5
Căutaţi informaţii despre problemă pe unul din site-urile Web de
asistenţă pentru clienţi.
Pentru site-urile Web de asistenţă pentru clienţi, consultaţi „Pentru cele mai recente
informaţii”.
6
Dacă nu reuşiţi să rezolvaţi problema cu niciuna dintre metodele
enumerate mai sus, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Simptom
 Dispozitivul Walkman nu este conectat corect la un conector USB de pe
computer.
Deconectaţi dispozitivul Walkman şi apoi reconectaţi-l.
 Bateria este încărcată la o temperatură ambientală care nu se încadrează
în intervalul 5°C şi 35°C.
. Încărcaţi
Nu puteţi încărca bateria când este afişată pictograma
bateria la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5°C şi 35°C.
 Computerul nu este pornit.
Porniţi computerul.
 Computerul a intrat în starea Repaus sau în starea Hibernare.
Scoateţi computerul din starea Repaus sau din starea Hibernare.
Mesajul
[CONNECTED USB]
nu apare când
dispozitivul Walkman
este conectat la
computer.
 Conectorul USB de pe dispozitivul Walkman nu este conectat corect la
un conector USB de pe computer.
Deconectaţi dispozitivul Walkman şi apoi reconectaţi-l.
 Se utilizează un hub USB.
Conectaţi dispozitivul Walkman direct la un conector USB, deoarece
conexiunea printr-un hub USB poate să nu funcţioneze. Totuşi, este
posibilă utilizarea unui hub USB care asigură alimentarea cu energie
electrică.
 O altă aplicaţie se execută pe computer.
Deconectaţi dispozitivul Walkman, aşteptaţi câteva minute şi apoi
reconectaţi-lt. Dacă problema persistă, deconectaţi dispozitivul
Walkman, reporniţi computerul şi apoi reconectaţi dispozitivul
Walkman.
 Este posibil să existe o problemă la conectorul USB de pe computer.
Conectaţi dispozitivul Walkman la un alt conector USB de pe
computer.
 Nivelul rămas de energie a bateriei este insuficient.
Încărcaţi bateria conectând dispozitivul Walkman la un computer
aflat în funcţiune timp de minimum 5 minute. La încărcarea unei
baterii descărcate, dispozitivul de iluminat iluminează intermitent în
sensul acelor de ceasornic şi pe ecran nu se afişează nimic.
Dispozitivul Walkman
devine instabil în timp
ce este conectat la
computer.
 Se utilizează un hub USB.
Conectaţi dispozitivul Walkman direct la un conector USB, deoarece
conexiunea printr-un hub USB poate să nu funcţioneze. Totuşi, este
posibilă utilizarea unui hub USB care asigură alimentarea cu energie
electrică.
Meniu principal este punctul de începere al fiecărei aplicaţii.
Pentru afişarea meniu principal
Apăsaţi şi ţineţi apăsat buton BACK/HOME.
Pentru a selecta un element
Rotiţi comutatorul rotativ în poziţia / pentru
a selecta un element şi apoi apăsaţi pe butonul  pentru
a confirma.
Pentru a reveni la ecranul anterior Apăsaţi buton BACK/HOME.
*1
Meniu principal

Pentru a iniţializa (formata) dispozitivul „WALKMAN”
Pictograma apare în meniu principal şi culoare pictogramei selectate este inversată.
[Voice]
Redă/Şterge fişiere de sunet înregistrate cu microfonul încorporat în
dispozitivul Walkman.
[Music Library]
Redă cântecele transferate pe dispozitivul Walkman.
*1 [FM]
[Settings]
*1
Redă radioul FM sau redă/şterge programele radio FM înregistrate cu
dispozitivul Walkman.
Setează funcţia pentru muzică, FM*1, înregistrare vocală sau setările
Walkman personale.
şi elementele aferente funcţiei [FM] apar numai pe modelele NWZ-B172F/B173F.
Importul şi transferul muzicii
Puteţi transfera cântece pe dispozitivul Walkman utilizând Windows Media Player 11
sau 12 pe computer. Dacă utilizaţi Windows Media Player 10 sau o versiune mai veche
pe computer, instalaţi Windows Media Player 11 de pe site-ul de descărcare al Windows
Media Player.
http://support.microsoft.com/
1
Importaţi cântece de pe CD-uri etc., în Windows Media Player 11 sau 12
pe computer.
Pentru detalii despre modul de a importa cântece de pe CD-uri etc., consultaţi
meniul Ajutor din Windows Media Player 11 sau 12. Nu este nevoie să reimportaţi
cântecele importate anterior în Windows Media Player 11 sau 12.
1 Faceţi clic pe „Extragere”.
Încărcat complet
Notă
Când utilizaţi dispozitivul Walkman pentru prima dată sau dacă nu aţi utilizat dispozitivul
Walkman o lungă perioadă de timp, reîncărcaţi-l complet. La încărcarea unei baterii
descărcate, dispozitivul de iluminat iluminează intermitent în sensul acelor de ceasornic şi pe
ecran nu se afişează nimic.
Dacă afişajul dispozitivului Walkman rămâne gol mai mult de 5 minute, apăsaţi pe butonul RESET
pentru a reseta dispozitivul Walkman.
Dacă porniţi computerul, reporniţi computerul, închideţi computerul sau activaţi computerul din
starea de Repaus sau Hibernare în timp ce dispozitivul Walkman este conectat la computer, este
posibil ca dispozitivul Walkman să funcţioneze defectuos. În acest caz, apăsaţi butonul RESET al
dispozitivului Walkman pentru a-l reiniţializa. Deconectaţi dispozitivul Walkman de la computer
înainte de a efectua aceste operaţii.
Pentru a preveni deteriorarea bateriei, încărcaţi-o cel puţin o dată la şase luni sau la un an.
Cauză/Remediu
Nu pot încărca bateria.
Modul de utilizare a dispozitivului
„WALKMAN”
2 Faceţi clic aici pentru a începe
importul.
2
3
Conectaţi dispozitivul Walkman la computer.
Introduceţi conectorul USB complet.
Importaţi cântece din Windows Media Player 11 sau 12 în dispozitivul
Walkman.
În timp ce transferaţi cântece în dispozitivul Walkman, pe ecran apare
[DATA ACCESS].
1 Alegeţi albume etc.
Aktualne informacje
Jeśli masz pytania lub problemy dotyczące tego produktu albo chcesz uzyskać informacje na temat
zgodnych akcesoriów, odwiedź następujące witryny internetowe.
Dla klientów w USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Dla klientów w Kanadzie: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Dla klientów w Europie: http://support.sony-europe.com/DNA
Dla klientów w Ameryce Łacińskiej: http://www.sony-latin.com/index.crp
Dla klientów w innych krajach/regionach: http://www.sony-asia.com/support
Dla klientów, którzy zakupili modele sprzedawane za granicą:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Conectaţi dispozitivul Walkman la computer pentru a încărca bateria.
 Sfat
Dacă redarea unui cântec este întreruptă şi nu se efectuează nicio operaţie într-un anumit
interval de timp, dispozitivul Walkman se opreşte automat.
Środki ostrożności
Używając słuchawek, nie należy odtwarzać dźwięku zbyt głośno, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie słuchu.
Nadmiernie głośny dźwięk w słuchawkach może zagłuszyć dźwięki otoczenia. Należy
unikać korzystania z odtwarzacza w sytuacjach, w których słuch nie może być
ograniczony, naciśnij przycisk podczas jazdy samochodem lub na rowerze.
Słuchawki dostarczone z odtwarzaczem mają konstrukcję otwartą, co powoduje, że dźwięk
jest słyszalny na zewnątrz. Należy pamiętać, aby nie zakłócać spokoju osobom
przebywającym w pobliżu.
2
3
Consultaţi „Modul de utilizare
a dispozitivului „WALKMAN””.
Pornirea şi oprirea dispozitivului
„WALKMAN”
Aprox. 70 de minute
Încărcare
Używanie słuchawek
Căutaţi simptomele problemei în capitolul „Depanare” din Ghid de
utilizare (documentul HTML) şi încercaţi acţiunile de remediere
prezentate.
Pentru detalii despre conectarea la un computer, consultaţi tabelul de mai jos.
 MIC (Microfon)
Ce puteţi face cu WALKMAN Guide?
Pentru
1
Notă
Faceţi dublu clic pe [Setup.exe].
4
 Butonul REC/STOP
1
Puteţi mări volumul peste nivelul specificat* după anularea alarmei şi a avertismentului.
După avertismentul iniţial, alarma şi avertismentul se repetă la fiecare 20 de ore cumulate când
volumul este setat peste nivelul specificat*1; când se întâmplă acest lucru, volumul este schimbat
automat la nivelul [10].
1
Dacă volumul este setat peste nivelul specificat* şi opriţi Walkman, volumul revine automat la
nivelul specificat*1.
*1Nivel specificat = [19]
Efectuaţi pe computer următoarea selecţie.
3
Dacă dispozitivul Walkman nu funcţionează conform aşteptărilor, încercaţi paşii
următori pentru a rezolva problema.
O alarmă sonoră (bip) şi un avertisment [Check the Volume Level] au ca scop protejarea urechilor
când măriţi volumul peste nivelul specificat*1 pentru prima oară. Puteţi anula alarma şi avertismentul
apăsând orice buton.
Pentru
2
Depanare
Despre acţionarea volumului (Doar pentru ţările/zonele unde se aplică Directivele
Europene)
Conectaţi dispozitivul Walkman la computer.
Przyczyna/Rozwiązanie
 Odtwarzacz Walkman nie jest prawidłowo podłączony do portu USB
w komputerze.
Odłącz odtwarzacz Walkman, a następnie podłącz go ponownie.
 Akumulator jest ładowany w temperaturze otoczenia niższej niż
5°C lub wyższej niż 35°C.
.
Nie można ładować akumulatora, gdy jest wyświetlana ikona
Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia od 5°C do
35°C.
 Komputer jest wyłączony.
Włącz komputer.
 Komputer przeszedł w stan uśpienia lub hibernacji.
Przełącz komputer ze stanu uśpienia lub hibernacji do normalnego
trybu pracy.
Conectaţi dispozitivul Walkman la computer şi apoi ştergeţi toate fişierele audio
nenecesare utilizând Windows Media Player 11, 12 sau Windows Explorer.
*1 În funcţie de sistemul de operare al computerului, este posibil să se afişeze [Program Files(x86)].
1 Kliknij przycisk „Zgraj”.
Jeśli odtwarzacz Walkman jest używany po raz pierwszy lub po dłuższej przerwie, należy
wykonać pełne ładowanie akumulatora. Podczas ładowania rozładowanego akumulatora
wyświetlenie mocy miga zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, a wyświetlacz jest pusty.
Jeśli wyświetlacz odtwarzacza Walkman pozostaje pusty przez więcej niż 5 minut, naciśnij przycisk
RESET, aby zresetować odtwarzacz.
Włączenie, ponowne uruchomienie, wyłączenie lub wyprowadzenie komputera ze stanu uśpienia
lub hibernacji, kiedy jest podłączony odtwarzacz Walkman, może spowodować nieprawidłowe
działanie odtwarzacza. W takim przypadku należy nacisnąć przycisk RESET na odtwarzaczu
Walkman, aby go zresetować. Przed wykonaniem takich czynności należy odłączyć odtwarzacz
Walkman od komputera.
Aby zapobiec pogorszeniu parametrów akumulatora, należy go ładować przynajmniej raz na pół
roku lub co rok.
Po podłączeniu
odtwarzacza do
komputera nie pojawia
się komunikat
[CONNECTED USB].
Obsługa odtwarzacza WALKMAN
Wyświetlanie menu Home
Despre sistemul de operare Windows
4
Poszukaj informacji o napotkanym problemie w Pomoc używanego
oprogramowania.
Spate
Căşti
Asiguraţi-vă că sistemul de operare este Windows 7 (Service Pack 1 sau o versiune
ulterioară), Windows XP (Service Pack 3 sau o versiune ulterioară) sau Windows Vista
(Service Pack 2 sau o versiune ulterioară) şi că versiunea Windows Media Player
instalată pe computer este 11 sau 12.
 Wskazówka
Jeśli odtwarzanie zostało wstrzymane, a przez pewien czas nie został naciśnięty żaden
przycisk, odtwarzacz Walkman wyłącza się automatycznie.
Nevystavujte baterie (sadu baterií nebo přiložené baterie) na delší dobu nadměrnému teplu,
například slunečnímu záření, ohni apod.
Program ©2012 Sony Corporation
Documentation ©2012 Sony Corporation
Szczegółowe informacje o podłączaniu odtwarzacza do komputera zawiera
poniższa tabela.
 Przełącznik HOLD
Włączanie i wyłączanie odtwarzacza
WALKMAN
Ok. 70 minut
Do
 „WALKMAN” (1)
 Căşti (1)
 Clemă (1)
 Ghid scurt de utilizare (acest manual) (1)
 Software
Software-ul este stocat în memoria flash încorporată a dispozitivului Walkman şi
include următoarele elemente.
Pentru detalii privind modul de instalare, consultaţi „Modul de instalare a pachetului
software (Ghid de utilizare inclus)”.
 WALKMAN Guide
 Ghid de utilizare etc.
Po anulowaniu sygnalizacji dźwiękowej i ostrzeżenia, głośność można zwiększyć powyżej
określonego poziomu*1.
Po wstępnym ostrzeżeniu, sygnał dźwiękowy i ostrzeżenie pojawią się ponownie po każdych 20
łącznych godzinach, w czasie których głośność przekraczała określony poziom*1. W takim
przypadku głośność obniżana jest automatycznie do poziomu [10].
1
Po ustawieniu głośności powyżej określonego poziomu* i wyłączeniu odtwarzacza Walkman,
automatycznie przywracany jest określony poziom*1 głośności.
*1Określony poziom = [19]
Co można zrobić za pomocą programu WALKMAN Guide?
Nepouštějte přehrávač příliš hlasitě, aby nedošlo k poškození sluchu.
Pokud je hlasitost příliš vysoká, nemusí být okolní zvuky slyšitelné. Nepoužívejte
přehrávač v situacích, kdy se na sluch potřebujete spolehnout (např. při řízení auta nebo
jízdě na kole).
Dodaná sluchátka jsou navržena pro venkovní využití, a zvuk jimi proto prochází. Dbejte na
to, abyste své okolí nerušili.
1
Znajdź objawy problemu w rozdziale „Rozwiązywanie problemów”
w Podręcznik użytkownika (dokument w formacie HTML) i wykonaj
podane czynności naprawcze.
Pentru a şterge cântece transferate în dispozitivul
„WALKMAN”
Pe lângă acest Ghid scurt de utilizare, acest model este însoţit de Ghid de utilizare
(documentul HTML), pe care îl puteţi vizualiza din WALKMAN Guide. Pentru detalii,
consultaţi „Modul de instalare a pachetului software (Ghid de utilizare inclus)”.
Cuprins
Uwaga
Kliknij dwukrotnie plik [Setup.exe].
4
Umożliwia nagrywanie dźwięku
w odtwarzaczu Walkman.
Celem sygnalizacji dźwiękowej i ostrzeżenia [Check the Volume Level] jest ochrona słuchu
użytkownika w przypadku zwiększenia po raz pierwszy głośności powyżej określonego poziomu*1.
Sygnalizację dźwiękową i ostrzeżenie można anulować naciśnięciem dowolnego przycisku.
Wybierz następujące polecenia na komputerze.
3
 MIC (mikrofon)
Faţă
Despre manuale
Jeśli odtwarzacz Walkman nie działa prawidłowo, wykonaj poniższe czynności, aby
rozwiązać problem.
Podświetlenie diodowe (LED).
Informacje dotyczące regulacji głośności (tylko w przypadku krajów/regionów
stosujących się do dyrektyw europejskich)
Do
2
  Gniazdo słuchawek
 Wyświetlacz
 Wyświetlenie mocy
Componente şi comenzi
Română

Připojte zařízení Walkman k počítači a odstraňte nepotřebné zvukové soubory pomocí
aplikace Windows Media Player 11, 12 nebo Průzkumník Windows.
Usuwanie utworów przeniesionych do odtwarzacza
WALKMAN

Zadní strana
Elementy i przyciski
Polski

Přední strana
Odstranění skladeb přenesených do zařízení
„WALKMAN“

Součásti a ovládací prvky
2 Faceţi clic aici pentru a transfera cântece pe
Walkman.
Notă
Nu deconectaţi dispozitivul Walkman în timp ce se transferă fişiere. Dacă o faceţi, fişierul în curs
de transfer va fi deteriorat.
Nu puteţi transfera conţinut protejat prin legislaţia privitoare la drepturile de autor, deoarece
dispozitivul Walkman nu îl acceptă.
 Sfat
De asemenea, puteţi transfera date în dispozitivul Walkman prin glisare şi fixare în Windows
Explorer pe computer.
Puteţi formata memoria dispozitivului Wakman. Dacă se formatează memoria,
toate pictogramele de comenzi rapide şi fişierele, inclusiv Ghid de utilizare
(documentul HTML), vor fi şterse şi toate setările vor fi readuse la valorile
implicite. Nu uitaţi în prealabil să verificaţi datele stocate în memorie înainte de
formatare şi să exportaţi toate fişierele necesare pe hard diskul computerului sau
pe alte dispozitive.
1 Apăsaţi şi ţineţi apăsat buton BACK/HOME până când apare
meniu principal.
2 Selectaţi
ordine.
[Settings] – [Initialize] – [Format] – [OK], în această
Rotiţi comutatorul rotativ pentru a selecta elementul şi apoi apăsaţi pe
butonul  pentru a confirma.
După ce confirmaţi, apare mesajul [FORMATTING…] şi începe formatarea.
După finalizarea formatării, apare mesajul [COMPLETE].
Notă
Nu formataţi memoria dispozitivului Walkman în Windows Explorer. Dacă
formataţi dispozitivul Walkman în Windows Explorer accidental, faceţi-o din
nou pe Walkman.
Dacă formataţi dispozitivul Walkman în Windows Explorer accidental,
descărcaţi Ghid de utilizare (documentul HTML) de pe site-ul Web menţionat
în „Pentru cele mai recente informaţii”.
Măsuri de precauţie
Despre căşti
Evitaţi folosirea unităţii la un volum atât de mare încât redarea pe durate lungi de timp să vă
poată afecta auzul.
La un volum ridicat, este posibil să nu mai auziţi sunetele din exterior. Evitaţi ascultarea
la acest dispozitiv în situaţiile în care auzul nu trebuie afectat, de exemplu, când vă aflaţi
la volan sau pe bicicletă.
Având în vedere designul deschis al căştilor, sunetele răzbat din căşti în exterior. Amintiţi-vă
să nu îi deranjaţi pe cei din jur.
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile instalate) la căldură excesivă, precum în bătaia
soarelui, în foc sau în alt fel pe durate lungi de timp.
Program ©2012 Sony Corporation
Documentaţie ©2012 Sony Corporation
Pentru cele mai recente informaţii
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de acest produs sau doriţi informaţii despre elemente
compatibile cu acest produs, vizitaţi următoarele site-uri Web.
Pentru clienţii din SUA: http://www.sony.com/walkmansupport
Pentru clienţii din Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pentru clienţii din Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Pentru clienţii din America Latină: http://www.sony-latin.com/index.crp
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni: http://www.sony-asia.com/support
Pentru clienţii care au achiziţionat modele destinate pieţelor internaţionale:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Download PDF

advertising