Sony SAL70200G2 70-200 мм F2.8 G SSM II Инструкция по эксплуатации


Add to my manuals
2 Pages

advertisement

Sony SAL70200G2 70-200 мм F2.8 G SSM II Инструкция по эксплуатации | Manualzz
4-471-124-21(1)


2
3
4
(1)
5
6
(2)
У цьому посібнику містяться відомості про використання
об’єктивів. Загальні застереження щодо об’єктивів, наприклад
примітки стосовно їх використання, можна знайти у посібнику
«Застережні заходи перед експлуатацією» на окремому
аркуші. Обов’язково прочитайте обидва документи, перш ніж
використовувати об’єктиви.
7
8
9
1
Interchangeable Lens
 Фокусування
12
11
Цей об’єктив призначений для кріплення типу A, яке може бути
використане з фотоапаратами Sony α.
10
Посібник з експлуатації/Инструкция по эксплуатации/
/
/

70-200mm F2.8 G SSM II
A-mount
16
17
©2013 Sony Corporation
18

(1)
–1
ˎˎ Відомості
Віньєтування
За використання об’єктива кути екрана стають темнішими, ніж
центр. Щоб послабити цей ефект (віньєтування), закрийте отвір з 1–2
зупинками.
 Елементи
(1)
(2)
1···Індекс світлозахисної бленди об’єктива 2···Кільце фокусування
3···Кільце масштабування 4···Шкала фокусної довжини 5···Індекс
фокусної довжини 6···Позначка для кріплення кільця (червона)
7···Позначка об’єктива (сірий) 8···Позначка кільця (сірий) 9···Контакти
об’єктива 10···Манжета 11···Індекс відстаней 12···Шкала відстаней
13···Перемикач режиму фокусування 14···Індекс встановлення об’єктива
15···Перемикач режиму DMF 16···Обмежувач діапазону фокусування
17···Головка кріплення опори 18···Кнопка утримання фокуса

–2
 Кріплення / від’єднання об’єктива
Printed in Japan

Сумістіть оранжеву крапку на оправі об’єктива з оранжевою
крапкою на камері (установлювальною позначкою), потім
вставте об’єктив у кріплення камери і обертайте його за
годинниковою стрілкою до фіксації.
об’єктив, не натискайте на кнопку деблокування
об’єктива, передбачену на корпусі камери.
ˎˎ Не фіксуйте об’єктив під кутом.
Від’єднання об’єктива (див. рисунок –.)
Натиснувши і утримуючи кнопку деблокування об’єктива,
передбачену на корпусі камери, поверніть об’єктив проти
годинникової стрілки до зупинки; від’єднайте об’єктив.
 Використання штатива
При використанні штатива приєднуйте його до кріплення на манжеті
об’єктива, а не до тримача штатива на камері.
Щоб змінити вертикальне/горизонтальне положення
(3)
Послабте ручку затискача кільця штатива (1) та поверніть камеру у
потрібному напрямку. Використовуючи штатив під час регулювання
стабільності, можна швидко змінювати положення камери з вертикального
на горизонтальне і навпаки.
(4)
ˎˎ Сірі
крапки (кільцеві позначки) розташовані з інтервалами 90° на обоймі
для встановлення на штатив. Сумістить сіру крапку на обоймі для
встановлення на штатив з сірою лінією (кільцевою позначкою) на об’єктиві
для точного регулювання положення камери (2).
ˎˎ Міцно закрутіть ручку затискача кільця після встановлення камери у
потрібне положення.
Від’єднання манжети з кріпленням опори штатива від
об’єктива
Можна від’єднати манжету з кріпленням опори штатива від об’єктива,
якщо штатив не використовується.
1
Таблиця глибини різкості зображення (в метрах)/Таблица глубины резкости (в
метрах)/ 景深表(單位:⽶)/피사계 심도 표(미터 단위)/
2
3
Верхній рядок: 70 мм, середній рядок: 105 мм, нижній рядок: 200 мм/Верхняя строка: 70 мм, средняя строка: 105 мм, нижняя строка: 200 мм/
/
/
‫ ﻣﻢ‬200 :‫ اﻟﺨﺎﻧﺔ اﻟﺴﻔﻠﻴﺔ‬،‫ ﻣﻢ‬105 :‫ اﻟﺨﺎﻧﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ‬،‫ ﻣﻢ‬70 :‫اﻟﺨﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ‬

30m
15m
10m
7m
5m
4m
3m
2.5m
2m
1.7m
1.5m
1.3m
1.2m
F2.8
55.6-
110-
406-
19.6-64.2
23.6-41.0
28.0-32.4
11.9-20.3
13.3-17.3
14.5-15.6
8.54-12.1
9.21-10.9
9.77-10.2
6.27-7.93
6.61-7.44
6.89-7.12
4.63-5.44
4.80-5.21
4.94-5.06
3.76-4.27
3.88-4.13
3.96-4.04
2.87-3.14
2.93-3.07
2.98-3.02
2.41-2.59
2.46-2.55
2.49-2.51
1.95-2.06
1.97-2.03
1.99-2.01
1.66-1.74
1.68-1.72
1.69-1.71
1.47-1.53
1.49-1.51
1.50-1.50
1.28-1.32
1.29-1.31
1.30-1.30
1.19-1.22
1.19-1.21
1.20-1.20
F4
39.3-
77.5-
287-
17.1-122
21.7-48.4
27.2-33.4
11.0-23.8
12.6-18.4
14.3-15.8
8.06-13.2
8.91-11.4
9.69-10.3
6.01-8.39
6.46-7.64
6.85-7.16
4.49-5.65
4.73-5.31
4.93-5.08
3.68-4.39
3.83-4.19
3.95-4.05
2.82-3.20
2.91-3.10
2.98-3.02
2.38-2.63
2.44-2.57
2.48-2.52
1.93-2.08
1.96-2.04
1.99-2.01
1.65-1.75
1.68-1.73
1.69-1.71
1.46-1.54
1.48-1.52
1.50-1.50
1.27-1.33
1.29-1.31
1.30-1.30
1.18-1.22
1.19-1.21
1.20-1.20
F5.6
27.8-
54.9-
203-
14.6-
19.5-65.0
26.2-35.1
9.87-31.5
11.9-20.4
14.0-16.1
7.46-15.2
8.53-12.1
9.56-10.5
5.68-9.14
6.26-7.94
6.79-7.23
4.31-5.97
4.62-5.44
4.90-5.11
3.56-4.58
3.76-4.27
3.94-4.07
2.76-3.30
2.87-3.14
2.97-3.04
2.33-2.69
2.41-2.59
2.48-2.52
1.90-2.11
1.95-2.06
1.99-2.01
1.63-1.78
1.66-1.74
1.69-1.71
1.45-1.56
1.47-1.53
1.49-1.51
1.26-1.34
1.28-1.32
1.30-1.30
1.17-1.23
1.19-1.22
1.20-1.20
F8
19.7-
38.8-
144-
12.0-
17.1-126
24.9-37.7
8.65-58.2
10.9-24.0
13.6-16.7
6.76-19.4
8.04-13.2
9.39-10.7
5.27-10.5
6.00-8.40
6.71-7.32
4.08-6.49
4.49-5.65
4.85-5.16
3.40-4.87
3.67-4.39
3.91-4.10
2.67-3.44
2.82-3.20
2.95-3.05
2.27-2.78
2.38-2.63
2.47-2.53
1.86-2.17
1.93-2.08
1.98-2.02
1.60-1.81
1.65-1.75
1.69-1.71
1.43-1.58
1.46-1.54
1.49-1.51
1.25-1.36
1.27-1.33
1.29-1.31
1.16-1.25
1.18-1.22
1.20-1.21
F11
14.0-
27.5-
102-
9.65-
14.5-
23.3-42.2
7.37-
9.83-31.8
13.1-17.5
5.96-32.1
7.44-15.3
9.16-11.0
4.79-13.2
5.67-9.16
6.59-7.47
3.79-7.41
4.30-5.97
4.80-5.22
3.20-5.35
3.55-4.58
3.87-4.14
2.55-3.66
2.75-3.30
2.93-3.07
2.19-2.92
2.33-2.69
2.46-2.55
1.81-2.24
1.90-2.11
1.97-2.03
1.57-1.86
1.63-1.78
1.68-1.72
1.40-1.62
1.45-1.56
1.49-1.51
1.23-1.38
1.26-1.34
1.29-1.31
1.14-1.26
1.17-1.23
1.19-1.21
F16
9.9-
19.4-
71.8-
7.55-
11.9-
21.3-50.8
6.10-
8.61-59.8
12.5-18.7
5.11-432
6.73-19.6
8.85-11.5
4.24-21.0
5.26-10.5
6.44-7.68
3.45-9.28
4.07-6.50
4.72-5.32
2.96-6.23
3.40-4.87
3.82-4.19
2.40-4.03
2.66-3.44
2.91-3.10
2.08-3.14
2.27-2.78
2.44-2.57
1.74-2.36
1.86-2.17
1.96-2.04
1.52-1.94
1.60-1.81
1.68-1.73
1.36-1.67
1.43-1.58
1.48-1.52
1.20-1.42
1.25-1.36
1.29-1.31
1.12-1.29
1.16-1.24
1.19-1.21
F22
7.04-
13.8-
50.8-
5.79-
9.56-
19.0-71.3
4.91-
7.32-
11.7-20.9
4.26-
5.93-32.7
8.45-12.3
3.65-135
4.77-13.3
6.23-8.00
3.06-14.5
3.78-7.43
4.61-5.47
2.68-8.14
3.20-5.36
3.76-4.28
2.22-4.71
2.55-3.66
2.87-3.14
1.95-3.52
2.19-2.92
2.41-2.59
1.65-2.56
1.81-2.24
1.95-2.05
1.45-2.06
1.57-1.86
1.67-1.74
1.31-1.76
1.40-1.62
1.48-1.53
1.17-1.47
1.23-1.38
1.28-1.32
1.09-1.34
1.14-1.26
1.19-1.21
F32
5.01-
9.77-
36.0-
4.36-
7.47-
16.5-167
3.86-
6.05-
10.7-25.0
3.46-
5.08-618
7.94-13.5
3.05-
4.21-21.3
5.96-8.50
2.64-73.7
3.43-9.32
4.47-5.69
2.36-14.5
2.95-6.25
3.66-4.41
2.01-6.20
2.40-4.03
2.82-3.21
1.79-4.25
2.08-3.14
2.38-2.63
1.54-2.89
1.74-2.36
1.93-2.08
1.37-2.26
1.52-1.94
1.65-1.75
1.25-1.89
1.36-1.67
1.47-1.54
1.12-1.56
1.20-1.41
1.28-1.32
1.05-1.40
1.12-1.29
1.18-1.22
кнопку керування AF/MF, щоб перейти з режиму AF у режим
MF, коли для камери й об’єктива встановлено режим AF.
ˎˎ Натисніть кнопку керування AF/MF, щоб перейти з режиму MF у режим
AF, коли для камери встановлено режим MF, а для об’єктива – AF.
Пряме ручне фокусування (DMF)
Навіть якщо встановлено режим AF, режим автоматично змінюється
на MF, якщо повернути кільце фокусування під час натискання кнопки
затвора наполовину. Це забезпечує швидке та точне регулювання
фокусування (DMF). Виберіть режим для правильного фокусування
з використанням DMF із наведеного нижче. Установіть перемикач
режиму DMF у будь-яке потрібне положення.
Стандартне фокусування DMF (STD.)
Поверніть кільце фокусування, щоб установити належний режим
фокусування DMF, коли фокус зафіксовано в режимі AF-A (автоматичний
автофокус) або AF-S (автофокус для одного знімка). Використання цього
режиму рекомендовано для звичайних об’єктів зйомки.
ˎˎ Фокусування
DMF недоступне в режимі AF-C (постійний автофокус) у
разі розфокусування або за постійного випередження у режимі AF-A після
підтвердження другого фокуса.
Постійне фокусування DMF (F TIME)
У будь-якому режимі AF (AF-A/S/C) поверніть кільце фокусування під
час натискання кнопки затвора наполовину, щоб установити правильне
значення DMF. Це корисна функція для зйомки об’єкта, що швидко
рухається.
Механізм фокусування повертається дещо далі позиції нескінченності,
щоб забезпечити точне фокусування в умовах різних робочих
температур. Завжди перевіряйте різкість зображення через видошукач
тощо, особливо якщо об’єктив сфокусований поблизу нескінченності.
Зніміть задню та передню кришки об’єктива, а також кришку
на корпусі камери.
ˎˎ Встановлюючи
(2)
ˎˎ Натисніть
1
2
(1)
Використання камери, оснащеної кнопкою керування AF/
MF
Зйомка на нескінченності в режимі MF
/ зняти передню кришку об’єктива можна у два способи
- (1) та (2). Одягаючи / знімаючи кришку об’єктива з закріпленою
світлозахисною блендою, скористайтеся способом (2).

про встановлення режиму фокусування камери див. у посібниках
із комплекту постачання камери.
ˎˎ Щоб настроїти фокус у режимі MF, поверніть кільце фокусування (2) під
час перегляду через видошукач тощо.
Кріплення об’єктива (див. рисунок –.)
ˎˎ Одягнути

Установлення режиму фокусування на об’єктиві
ˎˎ Під
Користуючись вбудованим спалахом, обов’язково знімайте бленду
об’єктива. Застосування компонентів комбінації «лінза/спалах» з
певними характеристиками може призвести до часткового блокування
лінзою світла спалаху, внаслідок чого нижня частина знімка буде
затемненою.
(2)
Можна перемикатися між режимами фокусування AF і MF на об’єктиві.
Щоб фотографувати в режимі AF, для камери й об’єктива потрібно
встановити значення AF. Щоб фотографувати в режимі MF, для камери
й/або об’єктива потрібно встановити значення MF.
Посуньте перемикач режиму фокусування у відповідне положення
– AF або MF (1).
Застереження щодо використання спалаху

Перемикання між режимами AF (автофокус) і MF
(ручний фокус)
Примітки щодо використання
час використання цього об’єктива з камерою з E-перехідником,
прикріпіть адаптер для встановлення, який продається окремо. Не
прикріплюйте об’єктив безпосередньо до камери з E-перехідником, що
може призвести до їхнього пошкодження.
ˎˎ Під час перенесення фотоапарата з приєднаним об’єктивом обов’язково
надійно утримуйте фотоапарат та об’єктив.
ˎˎ Незважаючи на те, що даний об’єктив розроблений з врахуванням
вимог захисту від пилу та бризок, він не є захищеним від води. В разі
використання під час дощу, тощо, не піддавайте даний об’єктив впливу
крапель води.
13
14
15
SAL70200G2
 Фокусировка
4
Від’єднайте об’єктив від камери.
ˎˎ Див.
« Приєднання/від’єднання об’єктива» для отримання
докладнішої інформації.
Послабте ручку затискача кільця (1).
Поверніть манжету кріплення штатива для суміщення
червоної лінії на обоймі для встановлення на штатив
(кільцевої установлювальної позначки поряд з SET/RELEASE)
з оранжевою крапкою на об’єктиві (установлювальною
позначкою) (3).
Посуньте кільце до сторони, з якої кріпиться об’єктив, та
зніміть кільце з об’єктива (4).
 Кріплення світлозахисної бленди
Світлозахисна бленда допоможе знизити інтенсивність бліків та
забезпечити максимальну якість знімку.
Сумістіть червону лінію на світлозахисній бленді з червоною лінією
на об’єктиві (індекс світлозахисної бленди об’єктива). Обертайте
світлозахисну бленду об’єктива за годинниковою стрілкою, доки
червона лінія на об’єктиві не розташується навпроти червоної
крапки на бленді та не стане на місці з клацанням (1).
ˎˎ Можна
відкрити вікно бленди (2), яке дозволяє обертати поляризаційний
фільтр (продається окремо), не знімаючи бленду з об’єктива. Під час
зйомки закрийте вікно.
ˎˎ Приєднайте світлозахисну бленду об’єктива належним чином. Інакше
світлозахисна бленда об’єктива може перешкоджати створенню бажаного
ефекту або бути видною на знімках.
ˎˎ Розміщаючи об’єктив на зберігання, переверніть і одягніть світлозахисну
бленду на об’єктив тильною частиною вперед.
 Маштабування
Поверніть кільце маштабування, виставляючи бажану фокусну
відстань.
В данном руководстве содержатся сведения о применении
каждого объектива. На отдельном бланке в “Примечаниях
по использованию” содержится информация о мерах
предосторожности, общих для всех объективов. Обязательно
прочтите оба документа перед использованием объектива.
Этот объектив предназначен для крепления A-mount, которое может
использоваться в камерах Sony-α.
Примечания по использованию
ˎˎ При
использовании данного объектива с камерой с E-переходником,
прикрепите продаваемый отдельно установочный адаптер. Не
прикрепляйте объектив непосредственно к камере с E-переходником, что
может привести к их повреждению.
ˎˎ При переноске камеры с подсоединенным объективом следует постоянно
держать и корпус, и объектив.
ˎˎ Несмотря на то, что данный объектив разработан с учетом требований
защиты от пыли и брызг, он не является водонепроницаемым. При
использовании во время дождя и т.п., не подвергайте данный объектив
воздействию капель воды.
Меры предосторожности при использовании вспышки
При использовании встроенной вспышки убедитесь, что бленда
объектива снята. При определенной комбинации положений объектива
и вспышки объектив может частично закрывать свет вспышки, что
приводит к возникновению тени в нижней части фотографии.
Виньетирование
При использовании объектива углы экрана становятся темнее, чем его
центр.Чтобы уменьшить этот эффект (называемый виньетированием),
закройте диафрагму на 1 - 2 деления.
 Названия деталей
1···Указатель бленды объектива 2···Кольцо фокусировки
3···Кольцо зуммирования 4···Шкала фокусного расстояния
5···Отметка фокусного расстояния
6···Указатель подсоединения манжеты (красный)
7···Указатель объектива (серый) 8···Указатель манжеты (серый)
9···Контакты объектива 10··· Манжета 11···Индекс расстояний
12···Шкала расстояний 13···Переключатель режима фокусировки
14···Указатель подсоединения объектива
15···Переключатель режима DMF
16···Ограничитель диапазона фокусировки 17···Фиксатор манжеты
18···Кнопка блокировки фокусировки
 Подсоединение и отсоединение объектива
Подсоединение объектива (см. рис. –.)
1
ˎˎ Можно
надеть или снять переднюю крышку объектива двумя
способами. См.Рис. (1) и (2). Если крышка объектива надевается
или снимается, когда установлена бленда объектива, воспользуйтесь
способом (2).
 Використання кнопок фіксації фокуса
Цей об’єктив обладнано 3 кнопками фіксації фокуса.
Натисніть кнопку фіксації фокуса в режимі AF, щоб скасувати AF.
Фокус зафіксується та ви зможете спустити затвор на зафіксованому
фокусі. Відпустіть кнопку фіксації фокуса під час натискання кнопки
затвора наполовину, щоб запустити AF ще раз.
2
ˎˎ Функцію
кнопки фіксації фокуса можна змінити на камерах із
можливістю настроювання функцій. Для отримання додаткової інформації
див. посібники камери.
 Перемикання діапазону фокусування
(діапазон AF)
Обмежувач діапазону фокусування дає змогу зменшувати тривалість
автоматичного фокусування. Ця функція корисна, якщо об’єкт
розташовано на визначеній відстані.
Посуньте обмежувач діапазону фокусування, щоб вибрати
діапазон фокусування.
ˎˎ FULL:
AF установлюється в діапазоні від мінімальної фокусної відстані до
нескінченності.
ˎˎ  – 3м: AF установлюється в діапазоні від 3 м до нескінченності.
 Таблиця глибини різкості
Набори з трьох чисел: верхнього, середнього та нижнього –
відповідають фокусним довжинам 70 мм, 105 мм і 200 мм відповідно, та
подані у метрах.
Таблиця глибини різкості призначена для камер формату 35 мм.
Глибина різкості обмежуватиметься під час використання цифрових
камер зі змінним об’єктивом, оснащених датчиком зображення
формату APS-C.
Технічні характеристики
Назва (Назва моделі)
Еквівалентна фокусна довжина формату
35 мм*1 (мм)
Групи лінз/елементів
Кут огляду 1*2
Кут огляду 2*2
Мінімальний фокус*3 (м)
Максимальне збільшення (×)
Мінімальна діафрагма
Діаметр фільтра (мм)
Розміри (максимальний діаметр ×
висота) (Прибл., мм)
Маса (Прибл., г)
(без кріплення штатива)
70-200mm F2.8 G SSM II
(SAL70200G2)
105-300
16-19
34°-12°30’
23°-8°
1,2
0,21
f/32
77
87×196,5
1340
*1 Значення еквівалентної фокусної довжини формату 35 мм відповідає
цифровим фотоапаратам із змінним об’єктивом, обладнаним сенсором
зображення APS-C.
*2 Значення кута огляду 1 базується на фотоапаратах формату 35 мм, а кута
огляду 2 — на цифрових фотоапаратах із змінним об’єктивом, обладнаних
сенсором зображення APS-C.
*3 Мінімальний фокус – це відстань від сенсора зображення до об’єкта.
ˎˎ Цей
об’єктив обладнаний кодером відстані. Кодер відстані забезпечує
точніше вимірювання (ADI) за допомогою використання спалаху під час
процесу.
ˎˎ Залежно від механізму об’єктива фокусна довжина може змінитися
внаслідок зміни відстані зйомки. Фокусна довжина передбачає, що в
об’єктиві фокус настроюється в положенні нескінченності.
Елементи, що надаються з об’єктивом: Об’єктив (1), передній ковпачок
для об’єктива (1), задній ковпачок для об’єктива (1), світлозахисний
бленд об’єктива (1), футляр для об’єктива (1), набір друкованої
документації
Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без
оповіщення.
та
є торговими марками Sony Corporation.
Назви компаній і їх продуктів є зареєстрованими торговими марками
відповідних компаній.
Снимите заднюю и переднюю крышки объектива, а также
крышку корпуса камеры.
Совместите оранжевую точку на оправе объектива
(установочная метка) с оранжевой точкой на камере
(установочной меткой), затем вставьте объектив в крепление
камеры и поверните его по часовой стрелке до фиксации.
ˎˎ Во
время установки объектива не нажимайте кнопку извлечения
объектива на фотокамере.
ˎˎ Не устанавливайте объектив под углом.
Отсоединение объектива (см. рис. –.)
Нажимая и удерживая кнопку извлечения объектива на фотокамере,
поверните объектив против часовой стрелки до упора, а затем
отсоедините объектив.
 Применение штатива
При применении штатива прикрепляйте его к манжете крепления для
объектива, а не к гнезду штатива на камере.
Изменение вертикального/горизонтального
положения
Отверните фиксатор на манжете крепления штатива (1) и поверните камеру
в любом направлении. При условии обеспечения устойчивости камеры
с использованием штатива можно быстро менять положение камеры с
вертикального на горизонтальное и наоборот.
ˎˎ Серые
точки (кольцевые метки) расположены с интервалами 90° на обойме
для установки на штатив. Совместите серую точку на обойме для установки
на штатив с серой линией (кольцевой меткой) на объективе для точной
регулировки положения камеры (2).
ˎˎ Когда положение камеры установлено, надежно закрепите фиксатор на
манжете.
Отсоединение манжеты крепления штатива от
объектива
Манжету крепления штатива можно отсоединить от объектива, когда
штатив не используется.
1
2
3
4
Отсоедините объектив от камеры.
ˎˎ Подробнее
см. в разделе “ Подсоединение и отсоединение
объектива”.
Отверните фиксатор на манжете (1).
Поверните обойму для установки на штатив для совмещения
красной линии на манжете крепления штатива (кольцевой
установочной метки рядом с SET/RELEASE) с оранжевой
точкой на объективе (установочной меткой) (3).
Передвиньте манжету крепления штатива по направлению к
контактам объектива и отсоедините ее от объектива (4).
 Установка бленды объектива
Для уменьшения бликов и достижения максимального качества
изображения рекомендуется использовать бленду объектива.
Выровняйте красные метки на бленде объектива и объективе.
Поворачивайте бленду по часовой стрелке до тех пор, пока
красная линия на объективе не совместится с красной точкой на
бленде объектива и бленда не защелкнется (1).
ˎˎ Может
быть открыто окно фильтра поляризации (2), позволяющее
повернуть фильтр поляризации (приобретается отдельно) без снятия
бленды объектива. Закройте это окно при выполнении съемки.
ˎˎ Подсоедините бленду объектива надлежащим образом. В противном
случае бленда объектива может мешать получению нужного эффекта или
может присутствовать на изображениях.
ˎˎ Перед помещением на хранение переверните бленду объектива и
установите ее на заднюю часть объектива.
 Зуммирование
Вращайте кольцо зуммирования до получения желаемого
фокусного расстояния.
Переключение между AF (автофокусировка)/MF
(ручная фокусировка)
Режим фокусировки (между AF и MF) можно переключать на
объективе.
При съемке с автофокусировкой в режим AF необходимо переключить
и камеру, и объектив. При съемке с ручной фокусировкой в режим MF
необходимо переключить камеру или объектив или оба эти элемента.
Настройка режима фокусировки на объективе
Установите переключатель режима фокусировки в необходимый
режим, AF или MF (1).
ˎˎ Для
установки режима фокусировки на камере воспользуйтесь
руководством к камере.
ˎˎ В режиме MF поворачивайте кольцо фокусировки (2), глядя через
видоискатель, и т.п.
Использование камеры с кнопкой управления AF/MF
ˎˎ Если
и для камеры, и для объектива установлен режим AF, чтобы
переключить режим AF в MF, нажмите кнопку управления AF/MF.
ˎˎ Если для камеры установлен режим MF, а для объектива - режим AF, чтобы
переключить режим MF в AF, нажмите кнопку управления AF/MF.
Непосредственная ручная фокусировка (DMF)
Даже если установлен режим AF, при повороте кольца фокусировки
при нажатой наполовину кнопке спуска затвора режим автоматически
переключается на MF. Это обеспечивает быструю точную фокусировку
(DMF). Выберите один из следующих режимов для правильной
фокусировки DMF. Установите переключатель режима DMF в нужное
положение.
Стандартная DMF (STD.)
Поверните кольцо фокусировки, чтобы выполнить правильную
фокусировку DMF при установленном режиме AF-A (автоматическая
автофокусировка) или AF-S (покадровая автофокусировка). Этот режим
рекомендуется для съемки обычных объектов.
ˎˎ DMF
недоступен в режиме AF-C (непрерывной автофокусировки), если
фокус не установлен или если выполняется непрерывная фокусировка в
режиме AF-A после подтверждения второго фокуса.
Постоянная DMF (F TIME)
В любом режиме AF (AF-A/S/C) поворачивайте кольцо фокусировки,
нажимая наполовину кнопку затвора для установки правильной DMF.
Этот режим полезен при съемке быстро движущихся объектов.
Съемка при фокусировке на бесконечность в режиме
MF
Механизм фокусировки поворачивается немного дальше предельных
значений шкалы, чтобы обеспечить точность фокусировки
при различных температурных условиях эксплуатации. Всегда
подтверждайте резкость изображения через видоискатель и т.п.,
особенно при установке фокуса объектива в положение, близкое к
бесконечности.
 Использование кнопок блокировки
фокусировки
Объектив этой фотокамеры имеет 3 кнопки блокировки фокусировки.
Нажмите кнопку блокировки фокусировки в сторону AF для отмены
AF. Выполняется фокусировка, после которой можно отпустить затвор
на установленном фокусе. Отпустите кнопку блокировки фокусировки,
нажимая наполовину кнопку затвора для повторного перехода в AF.
ˎˎ Функцию
кнопки блокировки фокусировки можно изменять на
фотокамерах с возможностью настройки функций. Подробные сведения
см. в руководствах по фотокамерам.
 Переключение диапазона фокусировки
(диапазон AF)
Ограничитель диапазона фокусировки обеспечивает более быструю
автофокусировку. Это особенно полезно в случаях, когда известно
расстояние до объекта.
Установите ограничитель диапазона фокусировки в одно из
положений для выбора диапазона фокусировки.
ˎˎ FULL:
для AF устанавливается минимальное фокусное расстояние до
бесконечности.
ˎˎ  - 3m: для AF устанавливается расстояние 3 м до бесконечности.
 Таблица глубины резкости
Набор из трех цифр, верхней, средней и нижней соответствует
фокусным расстояниям, измеряемым в метрах: 70 мм, 105 мм и 200 мм.
Шкала глубины резкости предназначена для фотоаппаратов формата
35 мм. Глубина резкости уменьшается при использовании цифровых
фотоаппаратов со сменными объективами, оборудованных датчиком
изображения APS-C.
Технические характеристики
Название (Название модели)
Фокусное расстояние в 35миллиметровом эквиваленте*1 (мм)
Группы элементов объектива
Угол обзора 1*2
Угол обзора 2*2
Минимальное фокусное
расстояние*3 (м)
Максимальное увеличение (×)
Минимальная диафрагма
Диаметр фильтра (мм)
Габариты (максимальный диаметр ×
высота) (Приблиз., мм)
Масса (Приблиз., г)
(без манжеты крепления штатива)
70-200mm F2.8 G SSM II
(SAL70200G2)
105-300
16-19
34°-12°30’
23°-8°
1,2
0,21
f/32
77
87×196,5
1340
*1 Значение фокусного расстояния в 35-миллиметровом эквиваленте основано
на данных для цифровых камер со сменным объективом, оборудованных
датчиком изображения APS-C.
*2 Значение угла обзора 1 приведено для камер 35-миллиметрового
формата, а угла обзора 2 – для цифровых камер со сменным объективом,
оборудованных датчиком изображения APS-C.
*3 Минимальным фокусным расстоянием является расстояние от датчика
изображения до объекта съемки.
ˎˎ Этот
объектив оборудован кодировщиком расстояния. Кодировщик
расстояния обеспечивает более точное измерение (ADI) за счет
использования вспышки в процессе измерения.
ˎˎ В зависимости от механизма объектива фокусное расстояние может
изменяться при каждом изменении расстояния до снимаемого объекта.
Фокусное расстояние предполагает настройку фокуса на бесконечность.
Комплектность поставки: Объектив (1), Передняя крышка объектива
(1), Задняя крышка объектива (1), Бленда объектива (1), Чеxoл для
объектива (1), Набор напечатанной документации
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без
уведомления.
и
являются торговыми знаками Sony Corporation.
Названия компаний и продуктов компаний являются торговыми
марками или зарегистрированными торговыми марками
соответствующих компаний.
‫‪ ‬اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫ﺳﺘﺠﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﺳﺘﻌامل ﻛﻞ ﻋﺪﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ‪ .‬ﺗﻮﺟﻮد ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ‬
‫ﻟﻠﻌﺪﺳﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌامل ﰲ »ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌامل« ﻋﲆ‬
‫ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪ .‬ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻛﻞ ﻣﻨﻬام ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌامل اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة ‪ ،A‬اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻛﺎﻣريات ‪.Sony α‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌامل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻣريا ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ ،E‬ﻗﻢ ﺑﱰﻛﻴﺐ ﻣﻌﺪل ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻳُﺒﺎع‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ‪ .‬ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﲆ ﻛﺎﻣريا ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ E‬ﻣﺒﺎﴍة وإﻻ ﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﻛﻼﻫام‬
‫ﻟﻠﺘﻠﻒ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﺣﻤﻞ اﻟﻜﺎﻣريا ﻣﻊ ﻛﻮن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣريا واﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺈﺣﻜﺎم‪.‬‬
‫ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻏري ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠامء‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﻬﺎ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻐﺒﺎر وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺗﻨﺎﺛﺮ‬
‫اﻟﺴﻮاﺋﻞ‪ .‬ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺟﻮ ﻣﻤﻄﺮ‪ ،‬اﻟﺦ‪ ،‬ﺣﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻌﻴﺪا ً ﻋﻦ ﻗﻄﺮات اﳌﺎء‪.‬‬
‫ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺣﻮل اﺳﺘﻌامل اﻟﻔﻼش‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل ﻓﻼش اﻟﻜﺎﻣريا اﳌﺮﻛﺐ ﺿﻤﻨﺎً‪ ،‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻧﺰع ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ .‬ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺳﺎت‪/‬اﻟﻔﻼﺷﺎت ﻣﻌﺎً‪ ،‬ميﻜﻦ ﻟﻠﻌﺪﺳﺔ أن ﺗﺤﺠﺐ ﺿﻮء اﻟﻔﻼش ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰيئ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻇﻬﻮر‬
‫ﻇﻞ ﺑﺄﺳﻔﻞ اﻟﺼﻮرة‪.‬‬
‫‪Vignetting‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﺗﺼﺒﺢ أرﻛﺎن اﻟﺸﺎﺷﺔ أﻛرث إﻋﺘﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻔﻬﺎ‪ .‬ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛري ﻫﺬه‬
‫اﻟﻈﺎﻫﺮة )اﻟﺘﻲ ﺗﺴ ّﻤﻰ ‪ ،(vignetting‬أﻏﻠِﻖ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ مبﻘﺪار وﻗﻔﺔ واﺣﺪة أو وﻗﻔﺘني‪.‬‬
‫‪ ‬أﺳامء اﻷﺟﺰاء‬
‫‪···1‬ﻣﺆﴍ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ‪...2‬ﺣﻠﻘﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ‪...3‬ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﻜﺒري )زوم( ‪...4‬ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري‬
‫‪...5‬دﻻﻟﺔ اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري ‪...6‬دﻻﻟﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ )أﺣﻤﺮ( ‪...7‬دﻻﻟﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ )رﻣﺎدي( ‪...8‬دﻻﻟﺔ‬
‫ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ )رﻣﺎدي( ‪...9‬ﻣﻼﻣﺴﺎت ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ ‪...10‬ﻗﺎﻋﺪة ‪...11‬دﻻﻟﺔ اﳌﺴﺎﻓﺔ ‪...12‬ﻣﻘﻴﺎس‬
‫اﳌﺴﺎﻓﺔ ‪...13‬ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ‪...14‬دﻻﻟﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ‪...15‬ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻮﺿﻊ ‪DMF‬‬
‫‪...16‬ﻣﺤﺪد ﻧﻄﺎق اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ‪...17‬ﻣﻘﺒﺾ ﺗﺄﻣني ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ ‪...18‬زر ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫‪ ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.–‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻧﺰع ﻏﻄﺎيئ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻲ واﻟﺨﻠﻔﻲ وﻏﻄﺎء ﺟﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣريا‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ميﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ‪ /‬ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑني )‪ (1‬و)‪ .(2‬ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﺑﻴﻨام ﺗﻜﻮن ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ )‪.(2‬‬
‫‪ 2‬ﻗﻢ مبﺤﺎذاة اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﱪﺗﻘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﲆ اﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ )ﻣﺆﴍ اﻟﱰﻛﻴﺐ(‬
‫ﻣﻊ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﱪﺗﻘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا )ﻣﺆﴍ اﻟﱰﻛﻴﺐ(‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ ﰲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﺎﻣريا وﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ اﱃ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ‬
‫ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻻ ﺗﻌﻤﺪ اﱃ ﺿﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻌﻤﺪ اﱃ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺰاوﻳﺔ ﻣﺎﺋﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻨﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.–‬‬
‫ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺰر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ﻣﻀﻐﻮﻃﺎً‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻌﻜﺲ‬
‫اﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ اﱃ ان ﺗﺘﻮﻗﻒ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ اﻧﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬اﺳﺘﻌامل اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼيث اﻷرﺟﻞ‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل ﺣﺎﻣﻞ ﺛﻼيث اﻷرﺟﻞ‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﱰﻛﻴﺒﻪ ﻋﲆ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻋﲆ‬
‫ﻣﻘﺒﺲ اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼيث اﻷرﺟﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣريا‪.‬‬
‫ﻟﺘﻐﻴري اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺮأﳼ‪/‬اﻷﻓﻘﻲ‬
‫ﻗﻢ ﺑﺈرﺧﺎء ﻣﻘﺒﺾ ﺗﺄﻣني ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼيث اﻷرﺟﻞ )‪(1‬‬
‫وﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻜﺎﻣريا ﺑﺄي ﻣﻦ اﻻﺗﺠﺎﻫني‪ .‬ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼيث اﻷرﺟﻞ‪ ،‬ميﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ‬
‫اﻟﻜﺎﻣريا ﺑني اﳌﻮﺿﻌني اﻟﺮأﳼ واﻷﻓﻘﻲ ﻣﻊ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻘﺮار‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ )ﻣﺆﴍات اﻟﻄﻮق( ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﻔﻮاﺻﻞ ‪ 90‬درﺟﺔ ﻋﲆ اﻟﻄﻮق اﳌﺮﻛﺐ ﻋﲆ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺛﻼيث‬
‫اﻷرﺟﻞ‪ .‬ﻗﻢ مبﺤﺎذاة اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﻄﻮق اﳌﺮﻛﺐ ﻋﲆ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺛﻼيث اﻷرﺟﻞ ﻣﻊ اﻟﺨﻂ اﻟﺮﻣﺎدي‬
‫)ﻣﺆﴍ اﻟﻄﻮق( ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻜﺎﻣريا ﺑﺪﻗﺔ )‪.(2‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻣﻘﺒﺾ ﺗﺄﻣني ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺑﺈﺣﻜﺎم ﺑﻌﺪ ﺿﺒﻂ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻜﺎﻣريا‪.‬‬
‫ﻟﻨﺰع ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼيث اﻷرﺟﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ميﻜﻦ ﻧﺰع ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼيث اﻷرﺟﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﺳﺘﻌامل ﺣﺎﻣﻞ ﺛﻼيث‬
‫اﻷرﺟﻞ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻧﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺎﻣريا‪.‬‬
‫‪‬‬
‫راﺟﻊ »‪ ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ« ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ‪.‬‬
‫‪ 2‬ﻗﻢ ﺑﺈرﺧﺎء ﻣﻘﺒﺾ ﺗﺄﻣني ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ )‪.(1‬‬
‫‪ 3‬ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻄﻮق اﳌﺮﻛﺐ ﻋﲆ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺛﻼيث اﻷرﺟﻞ ﳌﺤﺎذاة اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ اﳌﻮﺟﻮد‬
‫ﻋﻠﻴﻪ )ﻣﺆﴍ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻄﻮق ﺑﺠﺎﻧﺐ ‪ (SET/RELEASE‬ﻣﻊ اﻟﻨﻘﻂ اﻟﱪﺗﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ )ﻣﺆﴍ اﻟﱰﻛﻴﺐ( )‪.(3‬‬
‫‪ 4‬ﻗﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼيث اﻷرﺟﻞ ﻧﺤﻮ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫واﻓﺼﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼيث اﻷرﺟﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﺳﺔ )‪.(4‬‬
‫ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻮﺿﻊ ﺑني ‪) AF‬ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري ﺗﻠﻘﺎيئ( و‪) MF‬ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري ﻳﺪوي(‬
‫ميﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺑني ‪ AF‬و‪ MF‬ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌامل وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ ‪ ،AF‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺿﺒﻂ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣريا واﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ ‪ .AF‬ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌامل وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي ‪ ،MF‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺿﺒﻂ ﻛﻞ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻜﺎﻣريا واﻟﻌﺪﺳﺔ أو أي ﻣﻨﻬام ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ ‪.MF‬‬
‫ﻟﻀﺒﻂ وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬اﺳﺘﻌامل اﻟﺰوم‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﻜﺒري )زوم( اﱃ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﳌﺮﻏﻮب‪.‬‬
‫اﺿﻐﻂ زر اﻟﺘﺤﻜﻢ ‪ AF/MF‬ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻮﺿﻊ ‪ AF‬اﱃ اﻟﻮﺿﻊ ‪ MF‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣريا واﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻣﻀﺒﻮﻃﺘني ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ ‪.AF‬‬
‫اﺿﻐﻂ زر اﻟﺘﺤﻜﻢ ‪ AF/MF‬ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻮﺿﻊ ‪ MF‬اﱃ اﻟﻮﺿﻊ ‪ AF‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﺎﻣريا ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻋﲆ‬
‫اﻟﻮﺿﻊ ‪ MF‬واﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ ‪.AF‬‬
‫اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي اﳌﺒﺎﴍ )‪(DMF‬‬
‫ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ ‪ AF‬ﻣﺨﺘﺎرا ً‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﱃ اﻟﱰﻛﻴﺰ‬
‫اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي ‪ MF‬ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺰر اﻟﻐﺎﻟﻖ‬
‫ﻣﻀﻐﻮﻃﺎً مبﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻮط‪ .‬ﺑﻬﺬا ميﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺑﺪﻗﺔ وﺑﴪﻋﺔ )‪ .(DMF‬ﻗﻢ‬
‫ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺿﻊ ‪ DMF‬اﳌﺮﻏﻮب ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻌني اﻟﺘﺎﻟﻴني‪ .‬اﺿﺒﻂ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻮﺿﻊ ‪ DMF‬ﻋﲆ أﺣﺪ‬
‫اﻟﻮﺿﻌني ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻮﺿﻊ ‪ DMF‬اﻟﻘﻴﺎﳼ )‪(STD.‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻮﺿﻊ ‪ DMF‬اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﻮري‬
‫ﻣﺆﻣﻨﺎً ﰲ ‪) AF-A‬وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎىئ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻞ وﺿﻊ ‪ AF‬ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً( أو‬
‫ﰲ ‪) AF-S‬ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻟﻘﻄﺔ واﺣﺪة(‪ .‬ﻳﻮﴅ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أﻫﺪاف‬
‫ﻋﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اﻟﻮﺿﻊ ‪ DMF‬ﻏري ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺿﻊ ‪) AF-C‬ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري ﺗﻠﻘﺎيئ ﻣﺴﺘﻤﺮ( ﻣﺨﺘﺎرا ً أو ﻳﻜﻮن‬
‫اﻟﻬﺪف ﺧﺎرج ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺆرة أو أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻴﻠﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﰲ ‪ AF-A‬ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺜﺎين‪.‬‬
‫اﻟﻮﺿﻊ ‪ DMF‬اﻟﺪاﺋﻢ )‪(F TIME‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﰲ أي ﻣﻦ أوﺿﺎع اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺘﻠﻘﺎيئ ‪ ،(AF-A/S/C) AF‬ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ‬
‫اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎط ﺑﺰر اﻟﻐﺎﻟﻖ ﻣﻀﻐﻮﻃﺎً مبﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻮط ﻟﻀﺒﻂ وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫اﻟﻴﺪوي اﳌﺒﺎﴍ ‪ DMF‬اﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻫﺬا ﻣﻔﻴﺪ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﺪف ﴎﻳﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌامل وﺿﻊ اﱃ ﻣﺎ ﻻﻧﻬﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي ‪MF‬‬
‫آﻟﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺗﺘﺠﺎوز وﺿﻊ اﱃ ﻣﺎ ﻻﻧﻬﺎﻳﺔ مبﻘﺪار ﺑﺴﻴﻂ ﻹﻋﻄﺎء ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري دﻗﻴﻖ ﰲ‬
‫ﻇﺮوف ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﺗﺄﻛﺪ دامئﺎً ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﺎر اﻟﺮؤﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺦ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎً‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ اﻟﻼﻧﻬﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬اﺳﺘﻌامل أزرار ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫ﻫﺬه اﻟﻜﺎﻣريا ﻣﺰودة ﺑﺜﻼﺛﺔ أزرار ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‪.‬‬
‫اﺿﻐﻂ زر ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﰲ وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ ‪ AF‬ﻹﻟﻐﺎء ‪ .AF‬ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﱰﻛﻴﺰ‬
‫اﻟﺒﺆري وميﻜﻨﻚ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻐﺎﻟﻖ ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺜﺎﺑﺖ‪ .‬ارﻓﻊ إﺻﺒﻌﻚ ﻋﻦ زر ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺰر اﻟﻐﺎﻟﻖ ﻣﻀﻐﻮﻃﺎً مبﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻮط ﻟﺒﺪء ‪ AF‬ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ميﻜﻦ ﺗﻐﻴري وﻇﻴﻔﺔ زر ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺎﻣريات اﳌﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﺣﺴﺐ‬
‫اﻟﻄﻠﺐ‪ .‬راﺟﻊ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣريا ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻄﺎق اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري )ﻧﻄﺎم اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎىئ ‪(AF‬‬
‫ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻣﺤﺪد ﻧﻄﺎق اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‪ ،‬ميﻜﻨﻚ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺪة اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ‪ .‬ﻫﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬
‫ﻣﻔﻴﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺪف ﻣﺤﺪدا ً‪.‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺰﻟﻴﻖ ﻣﺤﺪد ﻧﻄﺎق اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻧﻄﺎق اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﳌﺮﻏﻮب‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ :FULL‬اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ ‪ AF‬ﻣﻀﺒﻮط ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدىن اﱃ وﺿﻊ اﱃ ﻣﺎ ﻻﻧﻬﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫∞ ‪3 -‬م‪ :‬اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ ‪ AF‬ﻣﻀﺒﻮط ﻋﲆ ‪ 3‬أﻣﺘﺎر اﱃ وﺿﻊ اﱃ ﻣﺎ ﻻﻧﻬﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺟﺪول ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻖ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷرﻗﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﻋﲆ واﻷوﺳﻂ واﻷﺳﻔﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري ‪ 70‬ﻣﻢ ‪ 105‬ﻣﻢ و‪ 200‬ﻣﻢ‬
‫ﺑﻬﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻮﺣﺪة اﳌﱰ‪.‬‬
‫ﺟﺪول ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻖ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻜﺎﻣريا ﻣﻦ ﻧﻮع ‪ 35‬ﻣﻢ‪ .‬ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻖ اﳌﺠﺎل أﻗﻞ )أﻛرث ﺿﺤﺎﻟﺔ( ﻋﻨﺪﻣﺎ‬
‫ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺎﻣريات رﻗﻤﻴﺔ ذات ﻋﺪﺳﺔ أﺣﺎدﻳﺔ اﻻﻧﻌﻜﺎس ﻣﺠﻬﺰة مبﺴﺘﺸﻌﺮ ﺻﻮرة ﺑﺤﺠﻢ ‪.APS-C‬‬
‫اﳌﻮاﺻﻔﺎت‬
‫اﻹﺳﻢ )إﺳﻢ اﳌﻮدﻳﻞ(‬
‫اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﳌﻌﺎدل ﻟﻨﻮع ‪ 35‬ﻣﻢ*‪) 1‬ﻣﻢ(‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت وﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫زاوﻳﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ ‪2*1‬‬
‫زاوﻳﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ ‪2*2‬‬
‫أدىن ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري*‪) 3‬ﻣﱰ(‬
‫أﻗﴡ ﻗﺪرة ﺗﻜﺒري )×(‬
‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻷدىن‬
‫ﻗﻄﺮ اﳌﺮﺷﺢ )ﻣﻢ(‬
‫اﻷﺑﻌﺎد )أﻗﴡ ﻗﻄﺮ × ارﺗﻔﺎع( )ﻣﻢ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ )ﺟﺮام‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ(‬
‫)ﺑﺪون ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼيث اﻷرﺟﻞ(‬
‫‪ ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ميﻜﻦ ﻓﺘﺢ ﻧﺎﻓﺬة ﻣﺮﺷﺢ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب )‪ (2‬ﺑﺤﻴﺚ ميﻜﻨﻚ ﺗﺪوﻳﺮ ﻣﺮﺷﺢ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب )ﻣﺘﻮﻓﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ(‬
‫ﺑﺪون ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ .‬ﻗﻢ ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ‪.‬‬
‫ارﺑﻂ واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬وإﻻ ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺪاﺧﻞ واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺛﺮ اﳌﺮﻏﻮب أو ﺗﻈﻬﺮ ﰲ‬
‫اﻟﺼﻮر‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‪ ،‬اﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ وأﻋﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻌﻜﺲ اﻻﺗﺠﺎه‪.‬‬
‫راﺟﻊ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣريا ﻟﻀﺒﻂ وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻟﻠﻜﺎﻣريا‪.‬‬
‫ﰲ وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي ‪ ،MF‬ادر ﺣﻠﻘﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻟﻀﺒﻂ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري )‪ (2‬أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼل ﻣﻨﻈﺎر اﻟﺮؤﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫اﺳﺘﻌامل اﻟﻜﺎﻣريا اﳌﺠﻬﺰة ﺑﺰر اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﻮري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ‪/‬اﻟﻴﺪوي ‪AF/MF‬‬
‫‪‬‬
‫‪70-200mm F2.8 G SSM II‬‬
‫)‪(SAL70200G2‬‬
‫‪105-300‬‬
‫‪16-19‬‬
‫’‪34°-12°30‬‬
‫‪23°-8°‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪0.21‬‬
‫‪f/32‬‬
‫‪77‬‬
‫‪196.5×87‬‬
‫‪1,340‬‬
‫*‪ 1‬ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻄﺮاز ‪ 35‬ﻣﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻛﺎﻣريات رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﻬﺰة‬
‫مبﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة ﺑﺤﺠﻢ ‪.APS-C‬‬
‫*‪ 2‬زاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ ‪ 1‬ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﺎﻣريات ﺑﺼﻴﻐﺔ ‪ 35‬ﻣﻢ‪ ،‬وزاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ ‪ 2‬ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﺎﻣريات رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﻬﺰة مبﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة ﺑﺤﺠﻢ ‪.APS-C‬‬
‫*‪ 3‬اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدىن ﻫﻮ اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑني ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة واﻟﻬﺪف‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪DI+ⱺᣃ#ㇲ⳺,2PI+✂ᣃ#ㇲ⳺,Ṧ#ⳮ㭂㩂ᴎ὞‬‬
‫‪㝿㊇#┟ὓᴋ#⊃㏿ぇ⮓#DI#⚆#PI⋓#㉻䃏㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪DI#⬣㐻㇏#᜴ㄧ#㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿⏳#┟ệ#DI⋓#⮛㊌㿫⿳#㿠ᴿᵛ1#PI#‬‬
‫‪⬣㐻㇏#᜴ㄧ#㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿#㎈#㿏ᬏ#₇ᴋ#ỏ#ᵛ#PI⋓#⮛㊌㿫⿳#㿠ᴿ‬‬
‫‪ᵛ1‬‬
‫‪ 對焦‬‬
‫‪❯#⬣ㄠ⮛⓼⮓ぇᴋ#ᙸ#⊃㏿㇏#⬣ㄠ✌㇫#ᬏシ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⬣ㄠ#ⵓ#㍳‬‬
‫‪㇏⬣㿤ᝳ#ᚐ㇫#⊃㏿ぇ#ᝬ㰬㉸ㆳ⋓#㉸ㄠẏᴋ#㍳㇏⬣㿤ㆷ#✻㐷⋓#ẓ#‬‬
‫‪嗰⬣ㄠ#㉻#㍳㇏⬣㿤嗰ぇ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿏ᢧ#㉻ぇ#ệ#ᙷ㐷#‬‬
‫‪⮛⓼⮓⏳#┟ệ#ㇴㆳⵤⵓ゛1#‬‬
‫‪㇫#⊃㏿ᴋ#Vrq|##㣫Ⓥ⇳ぇ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#ㇿᴋ#D#␿ㄫ㴯ㄠㆳ⋓#⮛᜻ẏ‬‬
‫‪〿⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪ᳶ⹲⪺☆#ㇲ⳺#ᾒᧆṦ#☎⳿㩂ᴎ὞‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺰﻟﻴﻖ ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﱃ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻼﺋﻢ‪ AF :‬أو ‪.(1) MF‬‬
‫ﻳﻮﴅ ﺑﺎﺳﺘﻌامل واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻀﻮء ﻣﻊ اﻟﺼﻮرة وﺿامن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﴡ ﻣﻦ ﺟﻮدة‬
‫اﻟﺼﻮرة‪.‬‬
‫ﻗﻢ مبﺤﺎذاة اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﻤﺮاء اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﲆ واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ .‬ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ واﻗﻴﺔ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ اﱃ أن ﺗﺘﺄﻣﻦ واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮت ﻃﻘﺔ ﻋﻨﺪ‬
‫ﻣﺤﺎذاة اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﲆ واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫)‪.(1‬‬
‫⳺‪#ㇲ‬‬
‫ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺠﻬﺎز ﺗﺸﻔري اﳌﺴﺎﻓﺔ‪ .‬ﺟﻬﺎز ﺗﺸﻔري اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻘﻴﺎس ﻳﺘﺴﻢ مبﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ‬
‫)‪ (ADI‬وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻓﻼش ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪.‬‬
‫ميﻜﻦ ﻟﻠﻄﻮل اﻟﺒﺆري أن ﻳﺘﻐري ﻣﻊ أي ﺗﻐري ﰲ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻵﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ .‬اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري‬
‫ﻳﻔﱰض أن اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻟﻠﻌﺪﺳﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺎً ﻋﲆ وﺿﻊ اﱃ ﻣﺎ ﻻﻧﻬﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺘﻀ ّﻤﻨﺔ‪ :‬اﻟﻌﺪﺳﺔ )ﻋﺪد ‪ ،(1‬ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻲ )ﻋﺪد ‪ ،(1‬ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺨﻠﻔﻲ‬
‫)ﻋﺪد ‪ ،(1‬واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ )ﻋﺪد ‪ ،(1‬ﺣﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ )ﻋﺪد ‪ ،(1‬ﻃﻘﻢ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ‬
‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴري دون إﺷﻌﺎر‪.‬‬
‫و‬
‫اﻟﻌﻼﻣﺔ‬
‫ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﴩﻛﺔ ﺳﻮين ‪.Sony Corporation‬‬
‫أﺳامء اﻟﴩﻛﺎت وأﺳامء اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴ ّﺠﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﴩﻛﺎت‪.‬‬
‫‪ㇲ⳺#ᾒᧆ#➎⯮㍂Ṧ#DI#᫺᝾#PI#ⷻ#ⳫⳲ㩆#ᾒᧆᵆ#⃳ឲ៎+4,1‬‬
‫‪#㣫Ⓥ⇳㇏#㝿㊇#┟ὓ⏳#⮛㊌㿏⊛⓫#㣫Ⓥ⇳#⮛⓼⮓⏳#㚯㋧㿏っ#㍳ⵤⵓ゛1‬‬
‫ⵤ‪#PI㇏#᜴ㄧ#⡧㶃㇯᷋#Ὠㆳ⋓#❫⓫⮓#㝿㊇#␸ㆻ#ṃ⊛#㝿㊇ㆻ+5,#㋧㊌㿏‬‬
‫‪ⵓ゛1‬‬
‫‪DI2PI#㏒㞢ᵎ#Ⅾ㞦ⱞ#ⲏㄓᤆ#㍞Ἶᱦ#▖⮓㩂ጚ‬‬
‫‪#㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿ᙷ#┟ệ#DI⋓#⮛㊌ẏ〫#ㇿᴋ#᜴ㄧ#DI2PI#㥟㴯⋛#⛻㴳ㆻ#‬‬
‫‪ᲃ≣#DIぇ⮓#PI⋓#㉻䃏㿏ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪#㣫Ⓥ⇳ᙷ#PI⋓#⮛㊌ẏ〫#ㇿ᝗#⊃㏿ᴋ#DI⋓#⮛㊌ẏ〫#ㇿᴋ#᜴ㄧ#DI2‬‬
‫‪PI#㥟㴯⋛#⛻㴳ㆻ#ᲃ≣#PIぇ⮓#DI⋓#㉻䃏㿏ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪GPI+Gluhfw#pdqxdo#irfxv,‬‬
‫␣‪DI⋓#⮛㊌ẏ〫#ㇿ᷋⇳ḻ#⯋㮧#⛻㴳ㆻ#⚏㙛#ᱻ⏯#㚻⋓#㝿㊇#␸ㆻ#ṃ‬‬
‫‪⓫#⮛㊌㇫#㈇Ṑㆳ⋓#PI⋓#㉻䃏Ạᴿᵛ1#㇫≾ᜃ#㿏⓫#ⵗⰄ㿏ᜃ#㝿㊇ㆻ#‬‬
‫‪♯⮯#㋧㊌㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ+GPI,1#ᵛ㇃#㎈#⿃⑕ㆷ#GPIぇ#⑕㠧#┟ὓ‬‬
‫‪⏳#⮗㭔㿏ⵤⵓ゛1#GPI#┟ὓ#ⴛㅻ㣏⏳#ㅇ㿏ᴋ#┟ὓ⋓#⮛㊌㿏ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪VWG1+Vwdqgdug#GPI,‬‬
‫‪㝿㊇㇫#DI0D+dxwrpdwlf#dxwr#irfxv,#₇ᴋ#DI0V+vlqjoh0vkrw#‬‬
‫‪dxwr#irfxv,⋓#㈗ᜟㇿㆻ#᜴ㄧ#㝿㊇#␸ㆻ#⿃⑕ㆷ#GPI⋓#ṃ␴ᴿᵛ1#㇫#‬‬
‫‪┟ὓᴋ#ㇳ⚏#㾳⬣㜫ぇ#⬣ㄠ㿏ᴋ#᛺㇫#㌂⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪#㝿㊇㇫#⑕㐷#⿁ᛧᬏ/#ệ#⛿㑯#㝿㊇ㆻ#㊌㿏᝗#DI0Dぇ⮓#でⰄ#㇫Ṑ㿏ᴋ#‬‬
‫‪᜴ㄧ#DI0F+frqwlqxrxv#dxwr#irfxv,ぇ⮓#GPI⏳#⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽⴬ᴿ‬‬
‫‪ᵛ1‬‬
‫‪I#WLPH+Ixoo0wlph#GPI,‬‬
‫‪DI#┟ὓ+DI0D2V2F,ぇ⮓#⯋㮧#⛻㴳ㆻ#⚏㙛#ᱻ⏯#㚻⋓#㝿㊇#␸ㆻ#‬‬
‫‪ṃ⊛#⿃⑕ㆷ#GPI⏳#⮛㊌㿠ᴿᵛ1#㇫#┟ὓᴋ#⣗⏫ᜃ#ㄷ㐸㇫ᴋ#㾳⬣㜫‬‬
‫‪⏳#㈘ㆻ#᜴ㄧ#㆗ㄠ㿠ᴿᵛ1‬‬
‫⫫‪PIᵆ#„㩆#ᅚẖ#㈖‬‬
‫‪㈈Ṑ#ゟḻᙷ#ᵛ〈㿓#᜴ㄧぇḻ#㝿㊇ㆻ#㊌䃌䇿#⑕㠓#ⲏ#ㇿḻ⋔#▫㿓ᵷ⏳#‬‬
‫‪⿴ᙻ#㐷ᬏ㣏ᴋ#ⲏ㍷ᣃ㐷#㝿㊇#㈜㣏⏳#ṃ␫#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⡧#㶃㇯᷋#Ὠ‬‬
‫‪ㆳ⋓#㇫♯㐷#⮗⓼ḻ⏳#㿤⬸#䃌㇯㿏᝗/#▫㿓#ᛧ␣ぇ#ᙷᣔᜃ#⊃㏿#㝿㊇‬‬
‫‪ㆻ#⑕㠓#ῃ#㴰䇿#㍳㇏㿏ⵤⵓ゛1‬‬
‫⮓▖‪#ㇲ⳺#ᇊ⳿#Ⅾ㞦#‬‬
‫‪▖⮓#⟆#ⷦⱂ▖㩗‬‬
‫〫‪#H␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳シ#㿟᥏#❯#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#✻⑛㇏#␿ㄫ㴯#‬‬
‫‪ᶈ㮧⏳#⟷㚠㿫#㍳ⵤⵓ゛1#H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳ぇ#⊃㏿⏳#㐸㊈#⟷㚠㿏⓫#㣫Ⓥ‬‬
‫‪⇳シ#⊃㏿#┟ệ⏳#Ⰷ⬸ⵓ㬣#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪#⊃㏿⏳#⟷㚠㿓#㚻⋓#㣫Ⓥ⇳⏳#ゥ᢯#ῃぇᴋ#㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿⏳#┟ệ#⾿㊌ẏ‬‬
‫‪ᜃ#㈘ㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫‪#❯#⊃㏿ᴋ#⚠㐻#⚆#⚠㉸#⮛᜻ẏ〫#ㇿ㐷⑃/#⚠ⲏᴋ#ẏ㐷#⿁⴬ᴿᵛ1#⢻ᙷ#ᬫ‬‬
‫ⵤ‪␣ᴋ#ᙷㄫᷧぇ#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#Ὠぇᴋ#⊃㏿ぇ#△⚠ㄯ㇫#▲㐷#⿁ḻ⋔#㿏‬‬
‫‪ⵓ゛1‬‬
‫‪㧶ᲂ⟆#▖⮓⪺#៪㩆#ⷦⱂ▖㩗‬‬
‫ⵓⵤ‪㣫Ⓥ⇳#ᬫ㈜#㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#⚏ὓⵓ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#㊓ᛧ㿏‬‬
‫‪゛1#ㇳ⟷#⊃㏿2㾃∏ⵓ#㋧㿠㇏#᜴ㄧ#⊃㏿ᙷ#㾃∏ⵓ㇏#⣒ㆻ#⟷⟻㉸ㆳ⋓#‬‬
‫‪㚟ᵟ㿏っ#⬣㐻#⾻∏㔴ぇ#㇃へ㇫#ᬏ㬷ᬗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪⌮ᘎ㞢‬‬
‫‪⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿗#ῃ#䃋⓫㇏#ᠷ㲸㇫ᙷ#䃋⓫#㎈ᙻぇ#⢻㿫#〫Ộᜃ#ẗ#ⲏ#ㇿ‬‬
‫‪⴬ᴿᵛ1#㇫≣㿓#䁻⬸+⢻ᮛ㴯⇳᝗#㿟,ㆻ#〽⿗⊛⓫#㋧␣ᚓ⏳#4ぇ⮓#5#‬‬
‫‪ⴛ㰨#㊌ḻ#ᵢㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫‪#≪㥲Ὧ‬‬
‫。‪對焦模式可以用鏡頭上的AF和MF切換‬‬
‫‪AF攝影時,相機和鏡頭皆設定爲AF。MF攝影時,相機或鏡頭其一或‬‬
‫。‪兩者皆設定爲MF‬‬
‫‪設定鏡頭的對焦模式‬‬
‫。‪請參閱相機手冊來設定相機的對焦模式‬‬
‫。)‪在MF模式下,透過觀景窗等轉動對焦圈以調整焦距(2‬‬
‫‪使用配備AF/MF控制按鈕的相機‬‬
‫。‪相機和鏡頭皆設定爲AF時,按下AF/MF控制鈕將AF切換爲MF‬‬
‫。‪相機設定爲MF且鏡頭設定爲AF時,按下AF/MF控制鈕將MF切換爲AF‬‬
‫⴬‪#⊃㏿#⿕㔴#㤘ㆻ#+4,ᝳ#+5,㇏#ệ#ᙷ㐷#⚠✌ㆳ⋓#⟷㚠2㬿㚠㿗#ⲏ#ㇿ‬‬
‫‪當對焦在AF-A(全自動自動對焦)或AF-S(單拍自動對焦)中被鎖定‬‬
‫。‪時,旋轉對焦圈以設定適當的DMF。拍攝一般被攝體時建議使用此模式‬‬
‫‪當超出對焦範圍,或在二次對焦確定後利用AF-A模式連續進行,DMF就‬‬
‫。‪無法在AF-C(連續自動對焦)模式下使用‬‬
‫⴬‪㝿㊇#✋ㅻ#㊓㿓ᢧ⏳#⬣ㄠ㿏⓫#㈇Ṑ#㝿㊇#⮛㊌#ⵓᙻㆻ#ᵟ㠌㿗#ⲏ#ㇿ‬‬
‫‪ᴿᵛ1#㇫#ᢧᴜㆷ#㾳⬣㜫#ᛧ␣ᙷ#ㇳ㊌㿗#᜴ㄧ#㆗ㄠ㿠ᴿᵛ1#‬‬
‫⨴‪㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ⹲#ẞẖ⹲#Ⅾ㞦Ⱞ#ᛮṢ#ㄮᵆ#ᳶ⹲ც#ᠾ#ⱞ▫#ᢶ⨮ც⺪#‬‬
‫⟆⟗‪Ⱞ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℂ៪#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᳶ⹲Ṧ#ᢶẚ#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#㖲ㄓ㩂‬‬
‫‪⬎1‬‬
‫)‪全程DMF(F TIME‬‬
‫‪在任何AF模式下(AF-A/S/C),當半按住快門鈕時,旋轉對焦圈以設‬‬
‫。‪定適當的DMF。此模式適用於拍攝快速移動的被攝體‬‬
‫‪在MF模式下進行無限遠拍攝‬‬
‫‪透過相機的自訂功能,可以改變對焦鎖定鈕的功能。有關詳細說明,請參‬‬
‫。‪閱相機手冊‬‬
‫‪:30533pp#I51;#J#VVP#LL‬‬
‫‪+VDO:3533J5,‬‬
‫‪105-300‬‬
‫‪16-19‬‬
‫’‪34°-12°30‬‬
‫‪23°-8°‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪0.21‬‬
‫‪f/32‬‬
‫‪77‬‬
‫‪87×196.5‬‬
‫‪1,340‬‬
‫‪✂⺫2✂㢳#⯮㍂Ṧ#↪ᆧ㩂ᴎ὞‬‬
‫‪⬳ᙸᵷ#␿ㄫ㵼#᝗␣ぇ⮓#᝗␣#㈗᡿#Ⰷ㈘㇫⏳#㻷᝗+4,#㣫Ⓥ⇳⏳#⾻▫㔴ㆳ‬‬
‫⇳‪⋓ᬏ#ṃ␴ᴿᵛ1#⬳ᙸᵷ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#⬳ᙸᵷ⏳#᝗㊌ⵓ㬟#㚻⋓#㣫Ⓥ‬‬
‫‪⏳#ⵗⰄ㿏ᜃ#ⲏ㐸2ⲏ㹀ㆳ⋓#㉻䃏㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪#䄃⭀#ḻ㴯+㣳⇳#㇯ᷨⴛ,ᴋ#⬳ᙸᵷ#㈜㚠#㣳⇳ぇ#<3啘#ᙻᜠㆳ⋓#ㅻ㣏㿠ᴿ‬‬
‫⮺ⴆ‪ⷦ⭾#‬‬
‫‪ᵛ1#⬳ᙸᵷ#㈜㚠#㣳⇳㇏#䄃⭀#ḻ㴯⏳#⊃㏿㇏#䄃⭀⮗+㣳⇳#㇯ᷨⴛ,ぇ#⑕㠋‬‬
‫‪〫⮓#㣫Ⓥ⇳#ㅻ㣏⏳#㊌䃌㿏ᜃ#㋧㊌㿠ᴿᵛ+5,1‬‬
‫‪#㣫Ⓥ⇳#ㅻ㣏⏳#㊌㿓#䄻#᝗␣#㈗᡿#Ⰷ㈘㇫⏳#ᧀ#㋧ㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪68pp㫿#᧛ც#ㇲ⳺#ጢⱞ*1+pp,‬‬
‫‪ᳶ⹲#ዢᷣ#⫂ẖἦ㞢‬‬
‫‪⋚#⩟ዪ#4*2‬‬
‫‪⋚#⩟ዪ#5*2‬‬
‫‪㉆♶#ㇲ⳺*3+p,‬‬
‫‪㉆៪#㬿៪+俄,‬‬
‫‪㉆♶#ቖᆧ‬‬
‫‪㨮㘚#⺪Ṯ+pp,‬‬
‫‪⭢㫿#㍂✂+㉆៪#⺪Ṯ#俄#ᙼⱞ,‬‬
‫‪+⩧#pp,‬‬
‫‪ⷻᲳ+⩧#j,‬‬
‫‪+▦ძ៪#Ẳ⮞㟯#ᇊẖ#ⴆ⭢,‬‬
‫‪ᳶ⹲⪺☆#▦ძ៪#Ẳ⮞㟯#ᇊẖṦ#㖲ㄓ㩂ᴎ὞‬‬
‫‪*1# 68pp䂌#Ὠᙷ#㝿㊇#᢯㇫ᴋ#DSV0F#㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#‬‬
‫‪ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪*2# ⡧#⿬ᡷ#4ㆷ#68pp䂌#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉ㇫᝗/#⡧#⿬ᡷ#5ᴋ#DSV0‬‬
‫‪F#㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#‬‬
‫‪ị#ᚉㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪*3# 㟓Ⰳ#㝿㊇ㆷ#㇫♯㐷#⮳⮓⋓⟷㮧#㾳⬣㜫ᣃ㐷㇏#ᛧ␣ㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪#㇫#⊃㏿ぇᴋ#ᛧ␣#㇯㧋᷋ᙷ#㈜㚠ẏ〫#ㇿ⴬ᴿᵛ1#ᛧ␣#㇯㧋᷋⏳#⬣ㄠ㿏⓫#‬‬
‫‪㾃∏ⵓ⏳#㜏␣ぇ#㇫ㄠ㿏☷⋓#᷋ㄨ#♯⮯㿓#㊌䃌㿓#㢘㊌+DGL,㇫#ᙷᴜ㿠‬‬
‫‪ᴿᵛ1‬‬
‫‪#⊃㏿#Ⓥ㥛ᴿ㐏ぇ#ᾧ⇳#㞣へ#ᛧ␣ᙷ#⚋᪃⓫#㝿㊇#᢯㇫ḻ#⚋᪋#ⲏ#ㇿ⴬ᴿ‬‬
‫‪ᵛ1#㝿㊇#᢯㇫ᴋ#⊃㏿#㝿㊇ㆻ#▫㿓ᵷ⋓#⑕㠋〿ㆻ#ῃ⏳#ᙷ㊌㿓#᛺ㇼᴿᵛ1‬‬
‫⊃‪Ṑ➀㻿=#⊃㏿+4,/#⊃㏿#⿕㔴#㤘+4,/#⊃㏿#Ἓ㔴#㤘+4,/#⊃㏿#䄻ὓ+4,/#‬‬
‫‪㏿#㥷㇫ⴛ+4,/#ḻ㫇⒳㴯#⮯㴯‬‬
‫‪ᾋ㈇㇯#⚆#㍳ㄋ#㊓ㅇㆷ#み᝗〽㇫#✷᜴㿗#᜴ㄧᙷ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪#⚆#‬‬
‫‪#ㆷ#Vrq|#Frusrudwlrq㇏#⬸㻓ㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪䄃⬣⓼ᝳ#䄃⬣#㊓㻿⓼ㆷ#㿫ᵰ#䄃⬣㇏#⬸㻓#₇ᴋ#Ὠ⋔#⬸㻓ㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪⬳ᙸᵷ⏳#⬣ㄠ㿏㐷#⿁ᴋ#᜴ㄧ#⬳ᙸᵷ#␿ㄫ㵼#᝗␣⏳#⊃㏿ぇ⮓#″〫ᬳ#‬‬
‫‪ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪1# ㍞Ἶᱦ⪺☆#ᳶ⹲Ṧ#≮ẖ㩓ឲ៎1‬‬
‫‪#㈇⮯㿓#ᬫㄠㆷ#%#⊃㏿#⟷㚠2㬿㚠%ㆻ#㚯㋧㿏っ#㍳ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪2# ᇊẖ#Ⲋዲ#♺ⲋⱞṦ#㥳ឲ៎+4,1‬‬
‫‪3# ▦ძ៪#ⲏㄓ#㍦ᱦṦ#ᢶᴎ☆#ᳶ⹲ⱂ#⬎ᳶ⺪△#᢮㞢+ⲏㄓ#Ɫᡛ‬‬
‫Ɫ‪➎,⬪#▦ძ៪#ⲏㄓ#㍦ᱦ+VHW2UHOHDVH#⫰ⱂ#㍦ᱦ#ⲏㄓ#‬‬
‫‪ᡛ➎,ⱂ#Ⳬ△#☊Ⱞ#Ỉ㊏ឲ៎+6,1‬‬
‫▦‪4# ▦ძ៪#Ẳ⮞㟯#ᇊẖṦ#ᳶ⹲#Ẳ⮞㞢#⾧Ⱖᵆ#⃪ᇊ#ᳶ⹲⪺☆#‬‬
‫‪ძ៪#Ẳ⮞㟯#ᇊẖṦ#᪦⪞ᖯឲ៎+7,1‬‬
‫‪#ᳶ⹲#㮮ᧆ#≪ㄓ‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ 各部名稱‬‬
‫‪1…鏡頭遮光罩標記 2…對焦圈 3…縮放圈 4…焦距尺標‬‬
‫)‪5…焦距指示 6…安裝環指示 (紅色) 7…鏡頭標記 (灰色‬‬
‫‪8…環指示 (灰色) 9…鏡頭接點 10…環 11…距離指示 12…距離尺標‬‬
‫‪13…對焦模式開關 14…鏡頭安裝指示 15…DMF 模式開關‬‬
‫‪16…對焦範圍限制器 17…固定環旋鈕 18…對焦鎖定鈕‬‬
‫‪‬‬
‫‪–1‬‬
‫‪ 安裝/取下鏡頭‬‬
‫)。‪安裝鏡頭(見圖示 -‬‬
‫。‪取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋‬‬
‫‪有(1)和(2)兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋。要連帶鏡頭遮光‬‬
‫。)‪罩一同安裝/取下鏡頭蓋時,請使用方法(2‬‬
‫‪‬‬
‫‪將鏡身上的橘點(安裝指示)對齊相機機身上的橘點(安裝指‬‬
‫‪示),然後將鏡頭裝入相機安裝座,以順時針方向旋轉直到鎖‬‬
‫。‪緊為止‬‬
‫。‪安裝鏡頭時,請勿按下相機上的鬆開鏡頭鍵‬‬
‫。‪請勿傾斜安裝鏡頭‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫)‪ 切換對焦範圍(AF範圍‬‬
‫‪對焦範圍限制器可以讓您減少自動對焦時間。這適用於被攝體距離確‬‬
‫。‪定時‬‬
‫‪按住相機上的鬆開鏡頭鍵,逆時針方向旋轉鏡頭直至鏡頭鬆開,然後‬‬
‫。‪再取下鏡頭‬‬
‫‪–2‬‬
‫。‪滑動對焦範圍限制器並選擇對焦範圍‬‬
‫。‪FULL: AF設定爲最小對焦距離至無限遠‬‬
‫。‪ - 3m: AF設定爲3m至無限遠‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 景深表‬‬
‫‪上、中、下三組數字是分別針對70mm、105mm和200mm的焦距而言‬‬
‫。‪的,單位爲米‬‬
‫‪景深表適用於35mm相機。使用配備APS-C尺寸影像感應器的可換鏡頭‬‬
‫。‪數碼相機時,景深會變淺‬‬
‫‪規格‬‬
‫⮓▖‪#▦ძ៪#‬‬
‫␿‪⬳ᙸᵷ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#㣫Ⓥ⇳㇏#⬳ᙸᵷ#᝗㊌៣ᙷ#⾻ᴿ⇳#⊃㏿㇏#‬‬
‫‪ㄫ㵼#᝗␣ぇ#⬳ᙸᵷ⏳#⟷㚠㿏ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪‬‬
‫‪使用鏡頭時,螢幕角落可能會變地比螢幕中心暗。要降低該現象(周邊‬‬
‫。‪暗角),請縮小1到2個孔徑距離‬‬
‫)。‪取下鏡頭(見圖示 -‬‬
‫‪#IXOO=#DIᙷ#㟓Ⰳ#㝿㊇#ᛧ␣ぇ⮓#▫㿓ᵷ⋓#⮛㊌Ạᴿᵛ1‬‬
‫‪ⱞṮ+ᾒᡢὯ,‬‬
‫‪‬‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪在AF設定模式下,當半按住快門鈕時旋轉對焦圈,設定會自動切換爲‬‬
‫‪MF。這樣可以提供快速對焦微調(DMF)。請從下列模式中選擇適當‬‬
‫。‪的DMF模式。將DMF模式開關設定爲您想要的模式‬‬
‫)‪標準DMF(STD.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪‬‬
‫‪周邊暗角‬‬
‫‪#⊃㏿⏳#᜴⬣㐷ᜃ#㈜㚠㿏㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪#ㇲ⳺#ⅾ⯮+DI#ⅾ⯮,#ⳮ㭂‬‬
‫‪搭配有E-安裝座的相機使用本鏡頭時,請加裝另售的安裝座轉接器。請勿‬‬
‫。‪將鏡頭直接裝上E-安裝座相機,否則相機與鏡頭都可能會受損‬‬
‫。‪攜帶已安裝鏡頭的相機時,務必平穩握住相機和鏡頭‬‬
‫‪本鏡頭雖然是根據防塵及防濺的理念而設計,但不具防水功能。若在雨中‬‬
‫。‪等環境使用,應避免雨水滴到鏡頭‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫)‪直接手動對焦(DMF‬‬
‫‪ᴿᵛ1⊃㏿#䄻ὓ⏳#⟷㚠㿓#⬸㭓ぇ⮓#⊃㏿#㤘ㆻ#㬿㚠2⟷㚠㿗#ῃぇᴋ#‬‬
‫‪⚠✌#+5,⏳#⬣ㄠ㿏ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪2# ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#⬎ᳶ⺪△#᢮㞢+Ẳ⮞㟯#Ɫᡛ➎,Ṧ#㍞Ἶᱦⱂ#⬎ᳶ‬‬
‫‪使用注意事項‬‬
‫‪使用內建閃光燈時,請務必取下鏡頭遮光罩。使用某些鏡頭/閃光燈組‬‬
‫。‪合時,鏡頭可能會阻擋部分的閃光燈源,進而導致相片底部出現陰影‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#≪ㄓ㩂ᴎ὞偩ዢẦ#01,‬‬
‫‪1‬‬
‫。‪本鏡頭為A-安裝座設計,可用於Sony 相機‬‬
‫‪使用閃光燈的注意事項‬‬
‫。‪本鏡頭具有3個對焦鎖定鈕‬‬
‫‪在AF模式下按下對焦鎖定鈕可取消AF。對焦鎖定,此時您可以放開固‬‬
‫。‪定對焦的快門。當半按住快門鈕時,放開對焦鎖定鈕以再次啓動AF‬‬
‫‪# ⩈ᦎ#ᳶ⹲#㎋ᇦ#㍞Ἶᱦ#⇢㆞#㎋Ⱞ#᪦⪞ᖯឲ៎1‬‬
‫‪在本使用說明書中,可以找到關於使用各鏡頭的資訊。在另頁上‬‬
‫‪的“使用前的注意事項”,可以找到如使用注意事項等關於鏡頭的‬‬
‫。‪一般注意事項。使用鏡頭前,務必閱讀以上文件‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪‬‬
‫‪#ᳶ⹲#≪ㄓ2㖲ㄓ‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#㖲ㄓ㩂ᴎ὞偩ዢẦ#01,‬‬
‫‪ㅻ/#㎈ᙻ/#⾻∏ぇ#ㇿᴋ#⮯#ᚓ㇏#Ⲣ㈇ᴋ#ᙸᙸ#:3pp/#438pp#⚆#‬‬
‫‪533pp#㝿㊇#᢯㇫ぇ#ᵷ㿓#᛺ㇼᴿᵛ+♯㮧#ᵟㅻ,1‬‬
‫⮳‪㾳⬣᜻#ⵣḻ#㻓ᴋ#68pp䂌#㣫Ⓥ⇳ㄠㇼᴿᵛ1#DSV0F#㫣ᢧ#㇫♯㐷#‬‬
‫‪⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏ⵔ#ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳⏳#⬣ㄠ㿗#ῃぇᴋ#㾳⬣᜻#ⵣḻ‬‬
‫‪ᙷ#❫ᵛ#「⾻㑈ᴿᵛ1‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 使用對焦鎖定鈕‬‬
‫‪#㝿㊇#᝗㊌#⛻㴳㇏#ᢧᴜㆷ#⬣ㄠ㈇#㊌㇏#ᢧᴜ㇫#ㇿᴋ#㣫Ⓥ⇳ぇ⮓ᴋ#ᵣ⇳㐿#‬‬
‫‪#㨦▖ᆮ#⟖᢮#㥆‬‬
‫‪‬‬
‫‪對焦結構稍微轉過無限遠,以在不同的操作溫度下實現精準對焦。務‬‬
‫‪必透過觀景窗等以確認影像的清晰度,尤其是當鏡頭對焦在接近無限‬‬
‫。‪遠時‬‬
‫‪#⊃㏿⏳#㈜㚠㿗#ῃ#㣫Ⓥ⇳㇏#⊃㏿#␫␣㏿#⛻㴳ㆻ#ᱻ⏫㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪# #0#6p=#DIᙷ#6pぇ⮓#▫㿓ᵷ⋓#⮛㊌Ạᴿᵛ1‬‬
‫‪‬‬
‫‪4唸⊃㏿#䄻ὓ#㇯ᷨⴛ#5唸㝿㊇#␸#6唸㎃#␸#7唸㝿㊇#ᛧ␣#ⴛ㥷ㇳ#‬‬
‫‪8唸㝿㊇#ᛧ␣#㇯ᷨⴛ#9唸᝗␣#␿ㄫ㵼#㇯ᷨⴛ+⣟ᙻ⭀,#‬‬
‫‪:唸⊃㏿#㇯ᷨⴛ+䄃⭀,#;唸᝗␣#㇯ᷨⴛ+䄃⭀,#<唸⊃㏿#㥟㭔㴯#‬‬
‫‪43唸⬳ᙸ㌃#44唸ᛧ␣#㇯ᷨⴛ#45唸ᛧ␣#ⴛ㥷ㇳ#46唸㝿㊇#┟ὓ#ⴛㅻ㣏#‬‬
‫‪47唸⊃㏿#␿ㄫ㵼#㇯ᷨⴛ#48唸GPI#┟ὓ#ⴛㅻ㣏#‬‬
‫‪49唸㝿㊇#✋ㅻ#㊓㿓ᢧ#4:唸᝗␣#㈗᡿#Ⰷ㈘㇫#4;唸㝿㊇#᝗㊌#⛻㴳‬‬
‫‪㇫#⊃㏿ぇᴋ#6ᚓ㇏#㝿㊇#᝗㊌#⛻㴳㇫#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪DIぇ⮓#㝿㊇#᝗㊌#⛻㴳ㆻ#ᱻ⏫⓫#DIᙷ#㡟ⰃẠᴿᵛ1#㝿㊇㇫#᝗㊌ẏ‬‬
‫⚏‪᝗#㝿㊇㇫#᝗㊌ẓ#⬸㭓ぇ⮓#⯋㮧⏳#ᱻ⏳#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⯋㮧#⛻㴳ㆻ#‬‬
‫‪㙛#ᱻ⏯#⬸㭓ぇ⮓#㝿㊇#᝗㊌#⛻㴳ㆻ#ᰊㆳ⓫#DIᙷ#ᵛⵓ#ⵓ㈈Ạᴿᵛ1‬‬
‫‪ㇲ⳺#ⅾ⯮#ⴆ㩆ጚṦ#⃪⪞#ㇲ⳺#ⅾ⯮Ṧ#☊㗇㩓ឲ៎1‬‬
‫)‪切換AF(自動對焦)/MF(手動對焦‬‬
‫。)‪滑動對焦模式開關,調整至適當的模式,AF或MF(1‬‬
‫⮞‪⺪△#᢮㞢+Ẳ⮞㟯#Ɫᡛ➎,⪺#Ỉ㊂#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#㍞Ἶᱦ#Ẳ‬‬
‫‪㞢⪺#ᕦ⮶#ᘍᇊ#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖊ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶầឲ‬‬
‫‪៎1‬‬
‫‪ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㈇⮯㿓#ᬫㄠㆷ#㣫Ⓥ⇳#⮛⓼⮓⏳#㚯㋧㿏っ#㍳ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪‬‬
‫‪70-200mm F2.8 G SSM II‬‬
‫)‪(SAL70200G2‬‬
‫‪105-300‬‬
‫‪16-19‬‬
‫’‪34°-12°30‬‬
‫‪23°-8°‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪0.21‬‬
‫‪f/32‬‬
‫‪77‬‬
‫‪87×196.5‬‬
‫‪1340‬‬
‫。‪使用三腳架時,將其安裝至鏡頭的安裝環,而不是相機的三腳架插孔‬‬
‫‪改變垂直/水平位置‬‬
‫‪‬‬
‫‪鬆開三腳架安裝環上的固定環旋鈕(1),並順著垂直或水平的方向旋轉相‬‬
‫。‪機。使用三腳架時,相機可以穩定地在垂直與水平方向間快速切換‬‬
‫‪灰點(軸環指示)位於三腳架安裝軸環上,呈 90° 的間隔。將三腳架安‬‬
‫‪裝軸環上的灰點對齊鏡頭上的灰線(軸環指示),準確地調整相機位置‬‬
‫。)‪(2‬‬
‫。‪相機位置設定好後,將固定環旋鈕牢固地旋緊‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪從鏡頭上拆卸三腳架安裝環‬‬
‫)‪名稱(型號名稱‬‬
‫)‪等效於35mm規格焦距*1(mm‬‬
‫‪鏡頭組元件‬‬
‫‪視角1*2‬‬
‫‪視角2*2‬‬
‫)‪最小對焦*3(m‬‬
‫)×(‪最大放大倍數‬‬
‫‪最小光圈‬‬
‫)‪濾光鏡直徑(mm‬‬
‫)‪尺寸(最大直徑×高)(約 mm‬‬
‫)‪質量(約 g)(不包括三腳架安裝環‬‬
‫‪*1 相當於35mm格式焦距的數值依配備APS-C尺寸影像感應器的可換鏡頭數碼‬‬
‫。‪相機而定‬‬
‫‪*2 視角1數值是以35mm格式的相機為準,視角2數值是以配備APS-C尺寸‬‬
‫。‪影像感應器的可換鏡頭數碼相機為準‬‬
‫。‪*3 最小對焦就是影像感應器到拍攝物體的距離‬‬
‫‪此鏡頭備有距離編碼器。此距離編碼器可藉由使用支援此程序的閃光燈而‬‬
‫。)‪達到更精確的測量(ADI‬‬
‫‪依鏡頭結構不同,焦距會因拍攝距離變化而有所不同。焦距預設鏡頭對焦‬‬
‫。‪在無限遠‬‬
‫‪ 使用三腳架‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪所含物品: 鏡頭(1)、鏡頭前蓋(1)、鏡頭後蓋(1)、鏡頭遮光罩‬‬
‫‪(1)、鏡頭袋(1)、成套印刷文件‬‬
‫。‪設計和規格有所變更時,恕不另行奉告‬‬
‫‪和‬‬
‫。‪為Sony Corporation的商標‬‬
‫。‪公司名稱與公司產品名稱均爲上述公司之商標或註冊商標‬‬
‫。‪不使用三腳架時,從鏡頭上拆卸三腳架安裝環‬‬
‫。‪將鏡頭從相機上取下‬‬
‫。”‪有關詳細說明,請參閱“ 安裝/取下鏡頭‬‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫。)‪鬆開固定環旋鈕(1‬‬
‫‪旋轉三腳架安裝軸環,將三腳架安裝軸環上的紅線(SET/‬‬
‫)‪RELEASE旁的軸環安裝指示)對齊鏡頭上的橘點(安裝指示‬‬
‫。)‪(3‬‬
‫‪將三腳架安裝環向鏡頭卡座移動,從鏡頭上取下三腳架安裝環‬‬
‫。)‪(4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 安裝鏡頭遮光罩‬‬
‫。‪建議您使用鏡頭遮光罩以降低炫光現象,以確保影像最佳品質‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪將鏡頭遮光罩上的紅線對準鏡頭上的紅線。以順時針方向轉動鏡頭‬‬
‫‪遮光罩,直到鏡頭上的紅線對準鏡頭遮光罩上的紅點並卡入到位爲‬‬
‫。)‪止(1‬‬
‫‪可以打開偏振濾光鏡視窗(2)以旋轉偏振濾光鏡(另售),而不需先取‬‬
‫。‪下鏡頭遮光罩。拍攝時先關閉視窗‬‬
‫‪正確安裝鏡頭遮光罩。否則,鏡頭遮光罩可能會干擾想達到的效果或是出‬‬
‫。‪現在圖像中‬‬
‫。‪存放時,請將鏡頭遮光罩翻過來並將其倒過來放在鏡頭上‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 變焦‬‬
‫。‪旋轉縮放圈至想要的焦距‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪㾃∏〫#䁻⬸ㆻ#㍻㇫᝗#⬣㐻㇏#䃋㐿ㆻ#㟓ᵷ䃋㿏⊛⓫#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⬣ㄠ‬‬
‫‪㿏ᴋ#᛺㇫#㌂⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪ᳶ⹲#㮮ᧆ⬪#ᳶ⹲ⱂ#⍒ხ△#☊ⱞ#⳿ᴖᤂ᢮ᵇ#㩂⟗⟆⬎1#ᳶ⹲ⱂ#⍒‬‬
‫‪ხ△#☊ⱞ#ᳶ⹲#㮮ᧆⱂ#⍒ხ△#⳺ᇦ#ⱦ㍂ᤊ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#‬‬
‫⬎⟆⟗⮚‪ᳶ⹲#㮮ᧆṦ#ᢶẚ#៎ⰶ/#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖂ᢮ᵇ#ⴆⱺẖ⪺#ᕦ‬‬
‫‪+4,1‬‬
‫✻‪#㸯ឈ#㾻㮧#ㅿḻㄧ⏳#に⓫+5,#⊃㏿#䄻ὓ⏳#㊓ᛧ㿏㐷#⿁⾻ḻ#㸯ឈ#㾻㮧+‬‬
‫‪⑛㻿,⏳#䄃㉻㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㞣へ#ⵓぇᴋ#ㅿḻㄧ⏳#ᵢㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫‪#⊃㏿#䄻ὓ⏳#ィ⚋⋓#㈜㚠㿏ⵤⵓ゛1#ᡯ≾㐷#⿁ㆻ#᜴ㄧ#⊃㏿#䄻ὓᙷ#ㅇ㿏ᴋ#‬‬
‫‪䄟ᝳ⏳#⚠㿫㿏ᛧᬏ#へ⬸ぇ#ᬏ㬷ᬗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪#❫᝷#ⵓぇᴋ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#Ἓ㑈〫⮓#⊃㏿ぇ#ᛧᨯ⋓#⾃ㅃ#ᰊㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫‪‬‬
‫ⷶ‪#‬‬
‫‪⮺㩂᝾#ㇲ⳺#ᅚẖᵆ#ⷶ#ẫⰮ#ᢶẖ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Telephoto lens Black, White
  • Lens structure (elements/groups): 16/19
  • Aperture range (F-F): 2.8 - 32
  • Maximum aperture number: 32

Related manuals

advertisement