Sony | SAL70300G2 | Sony SAL70300G2 70–300 мм F4.5–5.6 G SSM II Инструкция по эксплуатации

4-563-297-21(1)


Interchangeable Lens
Посібник з експлуатації
Инструкция по
эксплуатации
 Кріплення / від’єднання
об’єктива
Кріплення об’єктива
(див. рисунок –.)
1
ˎˎПередній ковпачок об’єктива можна

2
70-300mm F4.5-5.6 G SSM II
Зніміть задню та передню кришки об’єктива,
а також кришку на корпусі камери.
приєднати або від’єднати двома способами:
(1) і (2). Одягаючи / знімаючи кришку об’єктива
з закріпленою світлозахисною блендою,
скористайтеся способом (2).
Зіставте помаранчевий покажчик на оправі
об’єктива з помаранчевим покажчиком
на камері (покажчик кріплення), введіть
об’єктив у вузол кріплення на корпусі
камери и поверніть по годинниковій стрілці
до фіксації.
ˎˎВстановлюючи об’єктив, не натискайте на
A-mount
©2015 Sony Corporation

кнопку деблокування об’єктива, передбачену
на корпусі камери.
ˎˎНе фіксуйте об’єктив під кутом.
Від’єднання об’єктива
(див. рисунок –.)
SAL70300G2
Натиснувши і утримуючи кнопку деблокування
об’єктива, передбачену на корпусі камери,
поверніть об’єктив проти годинникової стрілки
до зупинки; від’єднайте об’єктив.
Printed in Japan



 Кріплення світлозахисної
бленди
Світлозахисна бленда допоможе знизити
інтенсивність бліків та забезпечити максимальну
якість знімку.
Зіставте червону лінію на світлозахисній блендіз
червоною крапкою на об’єктиві (індекс ковпачка
об’єктива). Поверніть світлозахисну бленду
за стрілкою годинника, доки червона точна
на бленді не стане на місце, вирівнявшись з
червоною точкою на об’єктиві.
ˎˎПриєднайте світлозахисну бленду об’єктива
належним чином. Інакше світлозахисна бленда
об’єктива може перешкоджати створенню
бажаного ефекту або бути видною на знімках.
ˎˎРозміщаючи об’єктив на зберігання, переверніть і
одягніть світлозахисну бленду на об’єктив тильною
частиною вперед.

 Маштабування
Поверніть кільце маштабування, виставляючи
бажану фокусну відстань.
 Фокусування

2
1
3
4
5
8
67
10 11
9
У цьому посібнику містяться відомості про
використання об’єктивів. Загальні застереження
щодо об’єктивів, наприклад примітки стосовно
їх використання, можна знайти у посібнику
«Застережні заходи перед експлуатацією» на
окремому аркуші. Обов’язково прочитайте
обидва документи, перш ніж використовувати
об’єктиви.
Цей об’єктив призначений для кріплення типу A, яке
може бути використане з фотоапаратами Sony α.
Рекомендації щодо застосування
ˎˎПід час використання цього об’єктива з камерою

–1
(1)
–2
(2)
Настройка режиму фокусування на
об’єктиві (див. рисунок –.)
Поверніть перемикач фокусування/відстані у
положення, що відповідає режиму AF або MF
та діапазону фокусування (діапазону AF), якщо
вибрано режим AF.
1···Кільце масштабування 2···Кільце фокусування
3···Індекс відстаней 4···Контакти об’єктива
5···Індекс світлозахисної бленди об’єктива
6···Шкала фокусної довжини
7···Індекс фокусної довжини 8···Шкала відстаней
9···Кнопка утримання фокуса
10···Перемикач режиму фокусування/відстані
11···Індекс встановлення
описаних нижче діапазонів виберіть діапазон
фокусування за допомогою перемикача режиму
фокусування/відстані. Якщо визначити діапазон
фокусування, швидкість фокусування збільшиться.
Це корисно, якщо діапазон фокусування
обмежений.
–– FULL : Обмеження щодо відстані відсутні. AF
працює у всьому діапазоні.
–– -3m : AF працює у діапазоні від 3 м до
нескінченності.
ˎˎЩоб настроїти фокус у режимі MF, поверніть
кільце фокусування під час перегляду через
видошукач тощо. (див. рисунок –).
Використання фотоапарата з кнопкою
керування AF/MF
переключитися з режиму AF у режим MF, коли і
фотоапарат, і об’єктив знаходяться у режимі AF.
ˎˎНатисніть кнопку керування AF/MF, щоб
переключитися з режиму MF у режим AF, коли
на фотоапараті встановлений режим MF, а на
об’єктиві — AF.
Пряме фокусування вручну (DMF)
Коли фокус зафіксований у положенні AF-A
(автоматичне автофокусування) або AF-S
(одноразове автофокусування), настройте
правильне значення DMF, обертаючи кільце
фокусування. Цей режим рекомендується для
зйомки звичайних об’єктів.
ˎˎРежим DMF недоступний у наступних випадках:
–– Знімок не сфокусований.
–– Вибрано режим AF-C (безперервне
автофокусування).
–– Якщо підтверджений фокус для другого знімка
при безперервному записі у режимі AF-A.
6···Шкала фокусных расстояний
7···Индекс фокусных расстояний
8···Шкала расстояний
9···Кнопка блокировки фокусировки
10···Переключатель режима/диапазона
фокусировки
11···Указатель подсоединения
 Подсоединение и
отсоединение объектива
Подсоединение объектива
(см. рис. –.)
1
Назва (Назва моделі)
Фокусна відстань (мм)
35-мм еквівалентна
фокусна відстань*1 (мм)
Групи елементів
об’єктива
Кут огляду 1*2
Кут огляду 2*2
Мінімальна фокусна
відстань*3 (м)
Максимальне
збільшення (×)
Мінімальна поділка
діафрагми
Діаметр фільтра (мм)
Розміри (максимальний
діаметр × висота)
(Приблиз., мм )
Маса (Приблиз., г )
70-300mm F4.5-5.6 G
SSM II
(SAL70300G2)
70-300
105-450
11-16
34°-8°10’
23°-5°20’
1,2
0,25
f/22-f/29
62
82,5 × 135,5
750
* Ця еквівалентна фокусна відстань для 35-мм
формату, відповідає цифровому фотоапарату
зі змінним об’єктивом, обладнаним датчиком
зображення розміру APS-C.
*2 Дане значення кута огляду 1 відповідає камерам
35-мм формату, а кута огляду 2 відповідає цифровим
фотоапаратам зі змінним об’єктивом, обладнаним
датчиком зображення розміру APS-C.
*3 Мінімальна фокусна відстань — це відстань від
датчика зображення до об’єкта.
1
ˎˎДаний об’єктив оснащений кодувальником
відстані. Кодувальник відстані забезпечує більш
точне вимірювання (ADI) шляхом використання
спалаху для даного процесу.
ˎˎВ залежності від механізму об’єктива фокусна
відстань може змінюватися під час будь-якої
зміни відстані зйомки. Значення фокусної відстані
передбачають, що об’єктив сфокусовано на
безмежність.
Комплектність поставки
Об’єктив (1), передня кришка об’єктива (1), задня
кришка об’єктива (1), бленда об’єктива (1), Футляр
для об’єктива (1), комплект друкованої документації
Конструкція та технічні характеристики можуть
змінюватися без попереднього повідомлення.
В данном руководстве содержатся сведения о
применении каждого объектива. На отдельном
бланке в “Примечаниях по использованию”
содержится информация о мерах
предосторожности, общих для всех объективов.
Обязательно прочтите оба документа перед
использованием объектива.
Этот объектив предназначен для крепления
A-mount, которое может использоваться в камерах
Sony-α.
Примечания по использованию
ˎˎПри использовании данного объектива с
камерой с E-переходником, прикрепите
продаваемый отдельно установочный адаптер.
Не прикрепляйте объектив непосредственно к
камере с E-переходником, что может привести к
их повреждению.
ˎˎПри переноске камеры с подсоединенным
объективом следует постоянно держать и корпус,
и объектив.
ˎˎНе следует удерживать фотоаппарат за какиелибо детали объектива, выдвигающиеся при
трансфокации.
ˎˎНесмотря на то, что данный объектив разработан
с учетом требований защиты от пыли и брызг,
он не является водонепроницаемым. При
использовании во время дождя и т.п., не
подвергайте данный объектив воздействию
капель воды.
Меры предосторожности при
использовании вспышки
При использовании встроенной вспышки убедитесь,
что бленда объектива снята. При определенной
комбинации положений объектива и вспышки
объектив может частично закрывать свет вспышки,
что приводит к возникновению тени в нижней части
фотографии.
Виньетирование
При использовании объектива углы экрана
становятся темнее, чем его центр.Чтобы уменьшить
этот эффект (называемый виньетированием),
закройте диафрагму на 1 - 2 деления.
 Названия деталей
1···Кольцо трансфокации 2···Кольцо фокусировки
3···Индекс расстояний 4···Контакты объектива
5···Указатель бленды объектива
Снимите заднюю и переднюю крышки
объектива, а также крышку корпуса камеры.
ˎˎМожно надеть или снять переднюю крышку
Технічні характеристики
Виробник: Соні Корпорейшн,
1-7-1 Конан, Мінато-ку,
Токіо 108-0075, Японія.
Країна-виробник: Японія
ˎˎНатисніть кнопку керування AF/MF, щоб
 Найменування компонентів
Коли натиснута кнопка утримання фокуса, функція
автофокусування тимчасово вимикається, а фокус
фіксується для зйомки.
ˎˎНа фотоапаратах з підтримкою настройок
користувача призначення кнопки утримання
фокуса можна змінити. Детальні відомості див. у
посібнику з експлуатації фотоапарата.
На об’єктиві режим фокусування можна
переключати між AF та MF. Також для режиму AF
можна вибрати діапазон фокусування (діапазон AF).
Для зйомки у режимі AF встановіть режим AF на
камері і на об’єктиві, а потім на об’єктиві виберіть
діапазон фокусування (діапазон AF). У режимі MF
можна виконувати зйомку, якщо для фотоапарата,
або об’єктива (чи для них обох) встановлено режим
MF.
Запобіжні заходи щодо застосування
спалаху
У разі застосування цього об’єктива з лінзою кути
екрану становляться більш затемненими, ніж
центр. Щоб послабити цей ефект («віньєтування»),
закрийте отвір на 1 - 2 кроки.
Кнопка утримання фокуса
(див. рисунок –.)
та
є торговими марками Sony Corporation.
Назви компаній і їх продуктів є зареєстрованими
торговими марками відповідних компаній.
ˎˎУ режимі AF залежно від відстані до об’єкта з
Віньєтування
Механізм фокусування обертається трохи далі
нескінченності, щоб забезпечити точне фокусування
при різних робочих температурах. Завжди перевіряйте
різкість кадру через видошукач тощо, особливо якщо
об’єктив сфокусований поблизу нескінченності.
Встановлення AF/MF (автофокус/
ручний фокус) та діапазону фокусування
(діапазон AF)
з E-перехідником, прикріпіть адаптер для
встановлення, який продається окремо. Не
прикріплюйте об’єктив безпосередньо до камери
з E-перехідником, що може призвести до їхнього
пошкодження.
ˎˎПід час перенесення фотоапарата з приєднаним
об’єктивом обов’язково надійно утримуйте
фотоапарат та об’єктив.
ˎˎНе торкайтеся жодних елементів об’єктива,
які висуваються під час масштабування або
фокусування.
ˎˎНезважаючи на те, що даний об’єктив
розроблений з врахуванням вимог захисту від
пилу та бризок, він не є захищеним від води. В разі
використання під час дощу, тощо, не піддавайте
даний об’єктив впливу крапель води.
Користуючись вбудованим спалахом, обов’язково
знімайте бленду об’єктива. Застосування
компонентів комбінації «лінза/спалах» з певними
характеристиками може призвести до часткового
блокування лінзою світла спалаху, внаслідок чого
нижня частина знімка буде затемненою.
Зйомка нескінченності у режимі MF
2
объектива двумя способами. См.Рис. (1)
и (2). Если крышка объектива надевается
или снимается, когда установлена бленда
объектива, воспользуйтесь способом (2).
Совместите оранжевую метку на корпусе
объектива с оранжевой меткой на
фотокамере (показатель подсоединения
объектива), затем вставьте объектив в
камеру и поверните его по часовой стрелке
до полной установки.
ˎˎВо время установки объектива не нажимайте
кнопку извлечения объектива на фотокамере.
ˎˎНе устанавливайте объектив под углом.
Отсоединение объектива
(см. рис. –.)
Нажимая и удерживая кнопку извлечения
объектива на фотокамере, поверните объектив
против часовой стрелки до упора, а затем
отсоедините объектив.
 Установка бленды объектива
Для уменьшения бликов и достижения
максимального качества изображения
рекомендуется использовать бленду объектива.
Выровняйте красную линию на бленде
объектива с красной точкой на объективе
(указателем бленды объектива). Поворачивайте
бленду по часовой стрелке, пока красная точка
на бленде не совместится с красной точкой на
объективе и бленда не защелкнется.
ˎˎПрикрепите бленду объектива надлежащим
образом. В противном случае бленда объектива
может стать помехой для получения требуемого
эффекта либо может занимать часть изображения.
ˎˎПеред помещением на хранение переверните
бленду объектива и установите ее на заднюю
часть объектива.
 Зуммирование
Вращайте кольцо зуммирования до получения
желаемого фокусного расстояния.
 Фокусировка
Установка AF (автофокусировка)/MF
(ручная фокусировка) и диапазона
фокусировки
Режим фокусировки (AF или MF) можно
переключать на объективе. Можно также в режиме
AF выбрать требуемый диапазон фокусировки
(диапазон AF).
Для съемки в режиме AF (автофокусировки)
установите режим AF и на камере, и на объективе,
а также выберите на объективе соответствующий
фокусный диапазон (диапазон AF). Снимать в
режиме MF (ручной фокусировки) можно, когда
камера или объектив, или и камера, и объектив
установлены в режим MF.
Настройка режима фокусировки на
объективе (см. рис. –.)
Установите переключатель режима/диапазона
фокусировки в требуемый режим — AF или
MF; если выбран режим AF, то установите
соответствующий диапазон (диапазон AF).
ˎˎВ режиме AF установите переключателем
режима/диапазона фокусировки диапазон
фокусировки, выбрав одно из значений,
описанных далее, в зависимости от расстояния от
объекта съемки. Выбор диапазона фокусировки
позволяет ускорить процесс фокусировки. Это
особенно полезно в случаях, когда время съемки
ограничено.
–– FULL: Без ограничения расстояния. AF
(автофокусировка) выполняется на всем
диапазоне.
–– -3м : AF (автофокусировка) выполняется на
расстоянии от 3,0 м до бесконечности.
ˎˎВ режиме MF поворачивайте кольцо фокусировки,
глядя через видоискатель, и т.п. (см. рис. –).
Использование камеры с кнопкой
управления AF/MF
ˎˎЕсли и для камеры, и для объектива установлен
режим AF, чтобы переключить режим AF в MF,
нажмите кнопку управления AF/MF.
ˎˎЕсли для камеры установлен режим MF, а для
объектива - режим AF, чтобы переключить режим
MF в AF, нажмите кнопку управления AF/MF.
Непосредственная ручная фокусировка
(DMF)
Поверните кольцо фокусировки, чтобы выполнить
правильную фокусировку DMF при установленном
режиме AF-A (автоматическая автофокусировка)
или AF-S (покадровая автофокусировка).
ˎˎФункция DMF недоступна в следующих случаях:
–– если изображение находится не в фокусе;
–– если выбран режим AF-C (непрерывная
автофокусировка);
–– если фокусировка подтверждена для второй
фотографии во время непрерывной записи в
режиме AF-A.
Съемка при фокусировке на
бесконечность в режиме MF
Механизм фокусировки поворачивается немного
дальше предельных значений шкалы, чтобы
обеспечить точность фокусировки при различных
температурных условиях эксплуатации. Всегда
подтверждайте резкость изображения через
видоискатель и т.п., особенно при установке фокуса
объектива в положение, близкое к бесконечности.
Кнопка блокировки фокусировки
(см. рис. –.)
Когда нажата кнопка блокировки фокусировки,
функция автоматической фокусировки отключается,
и фокусировка остается постоянной для съемки.
ˎˎФункцию кнопки блокировки фокусировки
можно менять на фотоаппаратах с возможностью
настройки функций. Подробнее см. в руководствах
по фотоаппаратам.
Технические характеристики
Название
(Название модели)
Фокусное расстояние (мм)
35-мм эквивалентное
фокусное расстояние*1 (мм)
Группы элементов объектива
Угол обзора 1*2
Угол обзора 2*2
Минимальное фокусное
расстояние*3 (м)
Максимальное
увеличение (×)
Минимальное деление
диафрагмы
Диаметр фильтра (мм)
Размеры (максимальный
диаметр × высота)
(Приблиз., мм )
Масса (Приблиз., г )
70-300mm F4.5-5.6 G
SSM II
(SAL70300G2)
70-300
105-450
11-16
34°-8°10’
23°-5°20’
1,2
0,25
f/22-f/29
62
82,5 × 135,5
750
* Это эквивалентное фокусное расстояние для
35-мм формата на основе цифрового фотоаппарата
со сменным объективом, оснащенного датчиком
изображения размера APS-C.
*2 Данное значение угла обзора 1 соответствует камер
35-мм формата, а угла обзора 2 соответствует
цифровым фотоаппаратам со сменными
объективами, оснащенным датчиком изображения
размера APS-C.
*3 Минимальное фокусное расстояние — это расстояние
от датчика изображения до объекта.
1
ˎˎДанный объектив оснащен кодировщиком
расстояния. Кодировщик расстояния
обеспечивает более точное измерение (ADI) путем
использования вспышки для данного процесса.
ˎˎВ зависимости от механизма объектива
фокусное расстояние может изменяться при
любом изменении расстояния съемки. Значения
фокусного расстояния предполагают, что
объектив сфокусирован на бесконечность.
Комплектность поставки
Объектив (1), передняя крышка объектива (1), задняя
крышка объектива (1), бленда объектива (1), Чеxoл
для объектива (из полиуретана, сделанный в Китае)
(1), набор печатной документации
Конструкция и технические характеристики могут
быть изменены без уведомления.
и
являются торговыми знаками Sony
Corporation.
Названия компаний и продуктов компаний
являются торговыми марками или
зарегистрированными торговыми марками
соответствующих компаний.
‫اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌامل وﺿﻊ اﱃ ﻣﺎ ﻻﻧﻬﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي‬
‫‪MF‬‬
‫ﺳﺘﺠﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﺳﺘﻌامل ﻛﻞ ﻋﺪﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ‪ .‬ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻟﻠﻌﺪﺳﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌامل ﰲ »ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌامل« ﻋﲆ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪ .‬ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺮاءة‬
‫ﻛﻞ ﻣﻨﻬام ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌامل اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة ‪ ،A‬اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻛﺎﻣريات ‪.Sony α‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌامل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻣريا ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ ،E‬ﻗﻢ ﺑﱰﻛﻴﺐ ﻣﻌﺪل‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻳُﺒﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ‪ .‬ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﲆ ﻛﺎﻣريا ﻣﺠﻬﺰة‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ E‬ﻣﺒﺎﴍة وإﻻ ﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﻛﻼﻫام ﻟﻠﺘﻠﻒ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﺣﻤﻞ اﻟﻜﺎﻣريا ﻣﻊ ﻛﻮن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣريا‬
‫واﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺈﺣﻜﺎم‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻌﻤﺪ اﱃ ﻣﺴﻚ أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺘﻲ متﺘﺪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺰوم‪.‬‬
‫ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻏري ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠامء‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﻬﺎ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻐﺒﺎر‬
‫وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺗﻨﺎﺛﺮ اﻟﺴﻮاﺋﻞ‪ .‬ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺟﻮ ﻣﻤﻄﺮ‪ ،‬اﻟﺦ‪ ،‬ﺣﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﺑﻌﻴﺪا ً ﻋﻦ ﻗﻄﺮات اﳌﺎء‪.‬‬
‫ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺣﻮل اﺳﺘﻌامل اﻟﻔﻼش‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل ﻓﻼش اﻟﻜﺎﻣريا اﳌﺮﻛﺐ ﺿﻤﻨﺎً‪ ،‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻧﺰع ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ .‬ﻋﻨﺪ‬
‫اﺳﺘﻌامل أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺳﺎت‪/‬اﻟﻔﻼﺷﺎت ﻣﻌﺎً‪ ،‬ميﻜﻦ ﻟﻠﻌﺪﺳﺔ أن ﺗﺤﺠﺐ‬
‫ﺿﻮء اﻟﻔﻼش ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰيئ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻇﻬﻮر ﻇﻞ ﺑﺄﺳﻔﻞ اﻟﺼﻮرة‪.‬‬
‫‪Vignetting‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﺗﺼﺒﺢ أرﻛﺎن اﻟﺸﺎﺷﺔ أﻛرث إﻋﺘﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻔﻬﺎ‪ .‬ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ‬
‫ﺗﺄﺛري ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة )اﻟﺘﻲ ﺗﺴ ّﻤﻰ ‪ ،(vignetting‬أﻏﻠِﻖ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ مبﻘﺪار وﻗﻔﺔ‬
‫واﺣﺪة أو وﻗﻔﺘني‪.‬‬
‫‪ ‬أﺳامء اﻷﺟﺰاء‬
‫‪...1‬ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﻜﺒري ‪...2‬ﺣﻠﻘﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆرى ‪...3‬ﻣﺆﴍ اﳌﺴﺎﻓﺔ‬
‫‪...4‬ﻣﻼﻣﺴﺎت ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ ‪...5‬ﻣﺆﴍ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫‪...6‬ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻌﺪ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ‪...7‬ﻣﺆﴍ ﺑﻌﺪ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫‪...8‬ﻣﻘﻴﺎس اﳌﺴﺎﻓﺔ ‪...9‬زر ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫‪...10‬ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ‪/‬ﻣﺪى اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ‪...11‬ﻣﺆﴍ اﻟﱰﻛﻴﺐ‬
‫‪ ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.–‬‬
‫‪ 1‬اﻧﺰع ﻏﻄﺎيئ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻲ واﻟﺨﻠﻔﻲ وﻏﻄﺎء ﺟﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣريا‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ميﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ‪ /‬ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑني )‪ (1‬و)‪ .(2‬ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ‪/‬‬
‫ﻧﺰع ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻴﻨام ﺗﻜﻮن ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛّﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ‬
‫)‪.(2‬‬
‫‪ 2‬ﻗﻢ مبﺤﺎذاة اﳌﺆﴍ اﻟﱪﺗﻘﺎﱄ ﻋﲆ اﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﴍ‬
‫اﻟﱪﺗﻘﺎﱄ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا )ﻣﺆﴍ اﻟﱰﻛﻴﺐ(‪ ،‬ﺛﻢ أد ِﺧﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﰲ ﺣﺎﺿﻨﺔ‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ وأ ِدرﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ إﱃ أن ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ‬
‫ﻃﻘﺔ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻻ ﺗﻀﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺎﺋﻠﺔ ﺑﺰاوﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻨﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.–‬‬
‫أﺛﻨﺎء اﻟﻀﻐﻂ واﻹﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺿﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا‪،‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮﻗﻒ‪ ،‬ﺛﻢ ﻓﻚ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻳُﻮﴅ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻮﻫﺞ وﺿامن أﻓﻀﻞ ﺟﻮدة ﻟﻠﺼﻮر‪.‬‬
‫ﻗﻢ مبﺤﺎذاة اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء‬
‫اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ )ﻣﺆﴍ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ(‪ .‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﳌﻈﻠﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه‬
‫ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ اﱃ أن ﺗﻠﺘﻘﻲ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﲆ اﳌﻈﻠﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ وﺗﺘﺄﻣﻦ اﳌﻈﻠﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﺪور ﺻﻮت‬
‫ﻃﻘﺔ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﱰﻛﻴﺐ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ وإﻻ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ‬
‫اﳌﺆﺛﺮ اﳌﺮﻏﻮب أو ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﺼﻮر‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‪ ،‬اﻗﻠِﺐ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ وﺿﻌﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﻌﻜﻮس ﻧﺤﻮ‬
‫اﻟﺨﻠﻒ‪.‬‬
‫‪ ‬اﺳﺘﻌامل اﻟﺰوم‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﻜﺒري )زوم( اﱃ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﳌﺮﻏﻮب‪.‬‬
‫آﻟﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺗﺘﺠﺎوز وﺿﻊ اﱃ ﻣﺎ ﻻﻧﻬﺎﻳﺔ مبﻘﺪار ﺑﺴﻴﻂ ﻹﻋﻄﺎء ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري‬
‫دﻗﻴﻖ ﰲ ﻇﺮوف ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﺗﺄﻛﺪ دامئﺎً ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﺎر‬
‫اﻟﺮؤﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺦ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ اﻟﻼﻧﻬﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫زر ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.–‬‬
‫ﺑﻴﻨام ﻳﻜﻮن زر ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻣﻀﻐﻮﻃﺎً‪ ،‬ﻳﺘﻢ إﻳﻘﺎف ﻣﻔﻌﻮل وﻇﻴﻔﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ‬
‫اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ وﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ميﻜﻦ ﺗﻐﻴري وﻇﻴﻔﺔ زر ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﰲ اﻟﻜﺎﻣريات ذات ﻗﺪرة اﻟﻀﺒﻂ‬
‫اﻟﺸﺨﴢ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ‪ .‬راﺟﻊ دﻟﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣريا ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ‪.‬‬
‫اﳌﻮاﺻﻔﺎت‬
‫اﻻﺳﻢ )اﺳﻢ اﻟﻤﻮدﻳﻞ(‬
‫اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري )ﻣﻢ(‬
‫اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﻟﻤﻌﺎدل ﻟﻄﺮاز‬
‫‪ 35‬ﻣﻢ*‪) 1‬ﻣﻢ(‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت‪-‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫زاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ ‪2*1‬‬
‫زاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ ‪2*2‬‬
‫أدﻧﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري*‪) 3‬ﻣﺘﺮ(‬
‫أﻗﺼﻰ ﻗﺪرة ﺗﻜﺒﻴﺮ )×(‬
‫أدﻧﻰ وﻗﻔﺔ ‪f‬‬
‫ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﺷﺢ )ﻣﻢ(‬
‫اﻷﺑﻌﺎد )أﻗﺼﻰ ﻗﻄﺮ × ارﺗﻔﺎع(‬
‫)ﻣﻢ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ )ﺟﻢ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫‪‬‬
‫⮚‪ᳶ⹲ 㮮ᧆṦ ⬖⃾ᵆ ⲏㄓ㩂⟗⟆⬎1 ዢᳱ⺪ ⨴Ⱞ ᆧ‬‬
‫✂ ‪ᳶ⹲ 㮮ᧆც ⮺㩂᝾ 㮒ᇦṦ ℓ㩞㩂ᅚᖂ ⫫▫⪺ ᖂ㖪ᖊ‬‬
‫‪Ⱳ➟ឲ៎1‬‬
‫⮶⧶ ‪⇞ᇪ ⟆⪺᝾ ᳶ⹲ 㮮ᧆṦ ᦎ⺻⪞☆ ᳶ⹲⪺ ᅚᒢᵆ‬‬
‫‪ᙽⰦ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪70-300mm F4.5-5.6 G SSM II‬‬
‫)‪(SAL70300G2‬‬
‫‪300-70‬‬
‫‪450-105‬‬
‫‪16-11‬‬
‫‪8°10'-34°‬‬
‫‪5°20'-23°‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪f/29-f/22‬‬
‫‪62‬‬
‫‪135.5×82.5‬‬
‫‪750‬‬
‫ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺠﻬﺎز ﺗﺸﻔري اﳌﺴﺎﻓﺔ‪ .‬ﺟﻬﺎز ﺗﺸﻔري اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻘﻴﺎس‬
‫ﻳﺘﺴﻢ مبﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ )‪ (ADI‬وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻓﻼش ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻘﺎً ﻵﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﺘﻐري اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أي ﺗﻐري ﰲ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ﻳﻔﱰض أن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﰲ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺘﻀ ّﻤﻨﺔ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ )‪ ،(1‬واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ )‪ ،(1‬واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ )‪ ،(1‬ﻏﻄﺎء‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ )‪ ،(1‬ﺣﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ )‪ ،(1‬ﻃﻘﻢ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ‬
‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴري دون إﺷﻌﺎر‪.‬‬
‫ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﴩﻛﺔ ﺳﻮين ‪.Sony Corporation‬‬
‫و‬
‫اﻟﻌﻼﻣﺔ‬
‫أﺳامء اﻟﴩﻛﺎت وأﺳامء اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴ ّﺠﻠﺔ‬
‫ﻟﺘﻠﻚ اﻟﴩﻛﺎت‪.‬‬
‫⯮‪DI2PI+ⱺᣃ ㇲ⳺2✂ᣃ ㇲ⳺, ⃹ ㇲ⳺ ⅾ‬‬
‫‪+DI ⅾ⯮,Ṧ ☎⳿㩂ᴎ὞‬‬
‫‪ㇲ⳺ ᾒᧆ᝾ ᳶ⹲⪺☆ DI ⃹ PIᵆ ⳮ㭂㩊 ✂ Ⱳ➟ឲ៎1‬‬
‫‪DI ᾒᧆ⪺☆᢮ ㇲ⳺ ⅾ⯮+DI ⅾ⯮,Ṧ ☊㗇㩊 ✂ Ⱳ➟ឲ‬‬
‫‪៎1‬‬
‫⩻ ⹲‪DI ᾒᧆ⪺☆ ㈖⫫㩂ᴎ὞ ㇲ⳺ ᾒᧆṦ ㍞Ἶᱦ ⃹ ᳶ‬‬
‫☊ ‪⾧⪺☆ DIᵆ ☎⳿㩂ᇊ ᳶ⹲ⱂ ㇲ⳺ ⅾ⯮+DI ⅾ⯮,Ṧ‬‬
‫‪㗇㩂⟗⟆⬎1 ㍞Ἶᱦ ᫺᝾ ᳶ⹲ ⷻ 㩆⾧ ᫺᝾ ⩻⾧ⱞ PI‬‬
‫‪ᾒᧆᵆ ☎⳿ᤆ ᆧ⮚ PI ᾒᧆᵆ ㈖⫫㩊 ✂ Ⱳ➟ឲ៎1‬‬
‫‪ᳶ⹲⪺☆ ㇲ⳺ ᾒᧆṦ ☎⳿㩂ᴎ὞‬‬
‫‪+ዢẦ – ㄢⵚ1,‬‬
‫‪ㇲ⳺ ᾒᧆ2ⅾ⯮ ➎⯮㍂Ṧ DI ᫺᝾ PI ⷻ⪺ ⳫⳲ㩆‬‬
‫‪ᾒᧆ ⾧Ⱖᵆ ⃪ᇊ/ DIṦ ☊㗇㩲Ⱞ ᨶ⪺᝾ ⳫⳲ㩆 ㇲ‬‬
‫‪⳺ ⅾ⯮+DI ⅾ⯮,ᵆ ⃢⟗⟆⬎1‬‬
‫‪㍞Ἶᱦ⬪ ᳶ⹲ც ᾒ᤺ DIᵆ ☎⳿ᤂ⪞ Ⱳ᝾ ᆧ⮚ DI2PI‬‬
‫‪㏒㞢ᵎ Ⅾ㞦Ⱞ ᛶ᳖ DI⪺☆ PIᵆ ⳮ㭂㩂⟗⟆⬎1‬‬
‫⪞‪㍞Ἶᱦც PIᵆ ☎⳿ᤂ⪞ Ⱳᇊ ᳶ⹲᝾ DIᵆ ☎⳿ᤂ‬‬
‫‪Ⱳ᝾ ᆧ⮚ DI2PI ㏒㞢ᵎ Ⅾ㞦Ⱞ ᛶ᳖ PI⪺☆ DIᵆ‬‬
‫‪ⳮ㭂㩂⟗⟆⬎1‬‬
‫ميﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺑني ‪ AF‬و‪ MF‬ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ .‬ميﻜﻨﻚ أﻳﻀﺎً اﺧﺘﻴﺎر‬
‫ﻣﺪى اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري )اﳌﺪى ‪ (AF‬ﰲ وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ ‪.AF‬‬
‫ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌامل وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ ‪ ،AF‬اﺿﺒﻂ وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ ‪ AF‬ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻣريا واﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬وﻗﻢ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪى اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫)اﳌﺪى ‪ (AF‬ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ .‬ميﻜﻨﻚ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﺳﻌامل وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي‬
‫‪ MF‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن أي ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣريا واﻟﻌﺪﺳﺔ أو ﻛﻞ ﻣﻨﻬام ﻣﻀﺒﻮﻃﺎً ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ‬
‫‪MF‬‬
‫ﻟﻀﺒﻂ وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫)راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.–‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺰﻟﻴﻖ ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ‪/‬ﻣﺪى اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﱃ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻼﺋﻢ‪ AF :‬أو‬
‫‪ ،MF‬واﱃ ﻣﺪى اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري )اﳌﺪى ‪ (AF‬اﳌﻼﺋﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺿﻊ ‪AF‬‬
‫ﻣﺨﺘﺎرا ً‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺿﻊ ‪ AF‬ﻣﺨﺘﺎرا ً‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪى اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻣﻦ اﻷوﺿﺎع‬
‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻚ وﺑني اﻟﻬﺪف ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ‪/‬ﻣﺪى اﻟﱰﻛﻴﺰ‬
‫اﻟﺒﺆري‪ .‬ﺿﺒﻂ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷﴎع‪ .‬ﻫﺬا ﻣﻔﻴﺪ ﻋﻨﺪ‬
‫اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺪى اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﺤﺪودا ً‪.‬‬
‫– ‪ :FULL‬اﱃ ﻣﺎ ﻻﻧﻬﺎﻳﺔ‪ .‬ﺗﻌﻤﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ ‪ AF‬ﰲ اﳌﺪى ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ‪.‬‬
‫– ‪ :-3m‬ﺗﻌﻤﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ ‪ AF‬ﻣﻦ ‪ 3.0‬أﻣﺘﺎر اﱃ ﻣﺎ ﻻﻧﻬﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫ﰲ وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي ‪ ،MF‬ادر ﺣﻠﻘﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻟﻀﺒﻂ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﺎر اﻟﺮؤﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺦ‪) .‬راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪.(–‬‬
‫اﺳﺘﻌامل اﻟﻜﺎﻣريا اﳌﺠﻬﺰة ﺑﺰر اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﻮري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ‪/‬‬
‫اﻟﻴﺪوي ‪AF/MF‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اﺿﻐﻂ زر اﻟﺘﺤﻜﻢ ‪ AF/MF‬ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻮﺿﻊ ‪ AF‬اﱃ اﻟﻮﺿﻊ ‪ MF‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻛﻞ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣريا واﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺘني ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ ‪.AF‬‬
‫اﺿﻐﻂ زر اﻟﺘﺤﻜﻢ ‪ AF/MF‬ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻮﺿﻊ ‪ MF‬اﱃ اﻟﻮﺿﻊ ‪ AF‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن‬
‫اﻟﻜﺎﻣريا ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ ‪ MF‬واﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ ‪.AF‬‬
‫اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي اﳌﺒﺎﴍ )‪(DMF‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻮﺿﻊ ‪ DMF‬اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن‬
‫اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﻮري ﻣﺆﻣﻨﺎً ﰲ ‪) AF-A‬وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎىئ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر‬
‫أﻓﻀﻞ وﺿﻊ ‪ AF‬ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً( أو ﰲ ‪) AF-S‬ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻟﻘﻄﺔ واﺣﺪة(‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اﻟﻮﺿﻊ ‪ DMF‬ﻏري ﻣﺘﻮﻓﺮ ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫– ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف ﺧﺎرج اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫– ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ‪) AF-C‬ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري ﺗﻠﻘﺎيئ ﻣﺴﺘﻤﺮ( ﻣﺨﺘﺎرا ً‬
‫– ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬
‫اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ‪AF-A‬‬
‫•‬
‫‪70-300mm F4.5-5.6 G SSM II‬‬
‫)‪(SAL70300G2‬‬
‫‪70-300‬‬
‫‪105-450‬‬
‫‪11-16‬‬
‫‪34°‬‬
‫‪-8°‬‬
‫'‪10‬‬
‫‪23°‬‬
‫‪-5°‬‬
‫'‪20‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪f/22-f/29‬‬
‫‪62‬‬
‫‪82.5×135.5‬‬
‫‪750‬‬
‫)‪名稱(型號‬‬
‫)‪焦距 (mm‬‬
‫)‪35mm 等效焦距*1 (mm‬‬
‫‪鏡頭組元件‬‬
‫‪視角 1*2‬‬
‫‪視角 2*2‬‬
‫)‪最小對焦*3(m‬‬
‫)×(‪最大放大倍數‬‬
‫‪最小光圈值‬‬
‫)‪濾光鏡直徑(mm‬‬
‫)‪尺寸(最大直徑 × 高度‬‬
‫)‪(約 mm‬‬
‫)‪質量(約 g‬‬
‫‪1‬‬
‫‪* 此 35mm 規格等效焦距值適用於配有 APS-C 尺寸影像感‬‬
‫。‪應器的可換鏡頭數位相機‬‬
‫‪*2 視角 1 的值適用於 35mm 規格的相機,視角 2 的值適用‬‬
‫。‪於配有 APS-C 尺寸影像感應器的可換鏡頭數位相機‬‬
‫。‪*3 最短對焦距離就是影像感應器到拍攝物體的距離‬‬
‫‪ 此鏡頭配有距離編碼器。距離編碼器可藉由使用閃光燈而達‬‬
‫。)‪到更精確的測量(ADI‬‬
‫‪ 視鏡頭結構而定,焦距會因拍攝距離變化而有所不同。焦距‬‬
‫。‪預設鏡頭對焦在無限遠‬‬
‫‪所含物品‬‬
‫‪鏡頭(1)、鏡頭前蓋(1)、鏡頭後蓋(1)、鏡頭遮光‬‬
‫‪罩(1)、鏡頭袋(1)、成套印刷文件‬‬
‫。‪設計和規格有所變更時,恕不另行奉告‬‬
‫。‪為Sony Corporation的商標‬‬
‫‪和‬‬
‫‪公司名稱與公司產品名稱均爲上述公司之商標或註冊商‬‬
‫。‪標‬‬
‫‪生產國別:日本‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫⮚‪0 ⫫▫⪺ ㇲ⳺ⱞ Ỉ⺪ ⨴Ⱚ ᆧ‬‬
‫⮚‪0 DI0F+⫚♷ ⱺᣃ ㇲ⳺,ც ☊㗇ᤆ ᆧ‬‬
‫ⱞ⳺‪0 DI0Dᵆ ⫚♷ ᙣ㬾 ᢮ⷻ ᤺ ⅲ⻢ ▖⺮⪺ ៪㩞 ㇲ‬‬
‫⮚‪㬿⳿ᤆ ᆧ‬‬
‫⫫‪PIᵆ „㩆 ᅚẖ ㈖‬‬
‫Ⱳ ✂ ‪ⱻᣃ ⬒᢮ც ៎⩻㩆 ᆧ⮚⪺᢮ ㇲ⳺Ⱞ ⳿㬿㱲 Ỉ㊆‬‬
‫‪᢮ᵇ „㩆៪Ṧ ⩧ხ ⺪ᖂ㍂᝾ ✂ⷪጶ⺪ ㇲ⳺ ⲏ㍂Ṧ ᢶ‬‬
‫▫‪ẞ ✂ Ⱳ➟ឲ៎1 ⋚ 㟶Ɫᠾ ᧛Ⱖᵆ ⱞ⃢⺪ ☊Ὧ᢮Ṧ 㩗‬‬
‫‪㬿Ɫ㩂ᇊ/ „㩆 ᅚẖ⪺ ცፇᅶ ᳶ⹲ ㇲ⳺Ⱞ Ỉ㊆ ᨶ 㞣㱲‬‬
‫‪ⷦⱂ㩂⟗⟆⬎1‬‬
‫‪ㇲ⳺ ᇊ⳿ Ⅾ㞦+ዢẦ – ㄢⵚ1,‬‬
‫‪ㇲ⳺ ᇊ⳿ Ⅾ㞦Ⱞ ᛮṞᇊ Ⱳ᝾ ᣃ⨲⪺᝾ ⱺᣃ ㇲ⳺ ጚត‬‬
‫‪ⱞ ⱦ⟆ ⷻ⺪ᤂᇊ ㈖⫫Ⱞ ⯮㩞 ㇲ⳺ⱞ ᇊ⳿ᤓឲ៎1‬‬
‫•‬
‫⮺ⴆ ⭾ⷦ‬
‫‪:30633pp I7180819 J‬‬
‫‪VVP LL +VDO:3633J5,‬‬
‫‪:30633‬‬
‫‪4380783‬‬
‫‪44049‬‬
‫‪67俋‬‬
‫‪0;俋‬‬
‫*‪43‬‬
‫‪56俋‬‬
‫‪08俋‬‬
‫*‪53‬‬
‫‪415‬‬
‫‪3158‬‬
‫<‪i2550i25‬‬
‫‪95‬‬
‫‪;518 俄 46818‬‬
‫‪:83‬‬
‫‪ⱞṮ+ᾒᡢὯ,‬‬
‫‪ㇲ⳺ ᅚẖ +pp,‬‬
‫‪68pp ᧛ც ㇲ⳺ ᅚẖ-4‬‬
‫‪+pp,‬‬
‫‪ᳶ⹲ ቚ0Ỏ‬‬
‫‪⋚ ⩟ዪ 4-5‬‬
‫‪⋚ ⩟ዪ 5-5‬‬
‫‪㉆♶ ㇲ⳺-6+p,‬‬
‫‪㉆៪ 㬿៪ +,‬‬
‫‪㉆♶ i0➎㚛‬‬
‫‪㨮㘚 ⺪Ṯ +pp,‬‬
‫✂‪⭢㫿㍂‬‬
‫‪+㉆៪ ⺪Ṯ  ᙼⱞ,‬‬
‫‪+⩧ pp,‬‬
‫‪ⷻᲳ +⩧ j,‬‬
‫‪⇢ ▖⮓☎Ὧ☆⪺᝾ ძ ᳶ⹲ⱂ ▖⮓ⅿⱞ ᖂ⬪ Ⱳ➟ឲ‬‬
‫Ⳬ ‪៎1 ▖⮓ ⟆ ⷦⱂ▖㩗ᇦ ᄃⱞ ᳶ⹲⪺ ᇟ㚟ⳫⰦᵆ‬‬
‫‪⮓ᤂ᝾ ⷦⱂ▖㩗Ⱚ ↮⺪ᵆ ᤆ 偣▖⮓ ⳮ ⷦⱂ▖㩗偣‬‬
‫☆‪⪺ Ⱳ➟ឲ៎1 ᳶ⹲Ṧ ▖⮓㩂ጚ ⳮ⪺ ᤺ ც⺪ ☎Ὧ‬‬
‫‪Ṧ ᾒ᤺ ⱧⰦ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪-4 ⱞᅭⰪ DSV0F 㕖ጚ ⱞ⃢⺪ ☦☆ც 㖻Ⲗᤆ ᳶ⹲ ሺ㭂‬‬
‫ⱂ☆⪺‪ცត ᧾⺪㘢 ㍞Ἶᱦ⪺ ⲏㄓ㩆 ᆧ⮚ⱂ 68pp 㫿‬‬
‫‪᧛ც ㇲ⳺ ጢⱞⱯឲ៎ 1‬‬
‫‪-5 ⋚ ⩟ዪ 4 ⱂ ჼⰪ 68pp 㫿 ㍞ἾᱦṦ 㚊៪ᵆ 㩂ᇊ‬‬
‫‪ⱲⰦ὚ / ⋚ ⩟ዪ 5 ᝾ DSV0F 㕖ጚ ⱞ⃢⺪ ☦☆ც ⲏㄓᤆ‬‬
‫‪ᳶ⹲ ሺ㭂 ცត ᧾⺪㘢 ㍞ἾᱦṦ 㚊៪ᵆ 㩂ᇊ Ⱳ➟ឲ៎ 1‬‬
‫ⱂ⺪‪-6 ㉆♶ ㇲ⳺Ⱚ ⱞ⃢⺪ ☦☆ᵆ≪㘚 㨦▖㆞ጶ‬‬
‫‪ᅚẖⱯឲ៎ 1‬‬
‫‪ ⱞ ᳶ⹲⪺᝾ ᅚẖ Ɫ㐾ᠾც ⲏㄓᤂ⪞ Ⱳ➟ឲ៎ 1 ᅚẖ‬‬
‫‪Ɫ㐾ᠾṦ ▖⮓㩂὞ ㆂẖ⪺ 㧶ᲂ⟆Ṧ ▖⮓㩞☆ ᠾ⮛ ⃢☢㩆‬‬
‫‪㌋⳿ +DGL, ⱞ ცត㩓ឲ៎ 1‬‬
‫‪ ᳶ⹲ Ἶ㏎ឲ⺂⪺ ᨚᱦ ㈖⫫ ᅚẖც ⃾ᓶ὞ ㇲ⳺ ጢⱞ᢮‬‬
‫‪⃾ᓾ ✂ Ⱳ➟ឲ៎ 1 ㇲ⳺ ጢⱞ᝾ ᳶ⹲ ㇲ⳺Ⱞ „㩆៪ᵆ‬‬
‫‪Ỉ㉾⪲Ⱞ ᨶṦ ც⳿㩆 ᅭⱯឲ៎ 1‬‬
‫‪ᣃ⇳㥲‬‬
‫⹲‪ᳶ⹲ +4,/ ⩈⾧ ᳶ⹲ ㎋ +4,/ ᦡ⾧ ᳶ⹲ ㎋ +4,/ ᳶ‬‬
‫‪㮮ᧆ +4,/ ᳶ⹲ ㏪ⱞ➎ +4,/ ᢮㔺ἦ㞢 ☢㞢‬‬
‫‪᧾ⱺⱢ ⃹ ⷦ⭾ ⴆ⮺Ⱚ ⫲ᇊ⪰ⱞ ↪ᆧ㩊 ᆧ⮚ც‬‬
‫‪Ⱳ➟ឲ៎ 1‬‬
‫‪Ⱚ Vrq| Frusrudwlrqⱂ ▫㥆Ɐឲ៎1‬‬
‫⃹‬
‫▫ ‪㭶▖Ὧᇦ 㭶▖ ⴆ㥲ὯⰪ 㩞៣ 㭶▖ⱂ ▫㥆 ᫺᝾ ᧛ᵇ‬‬
‫‪㥆Ɐឲ៎1‬‬
‫‪H Ẳ⮞㞢 ㍞Ἶᱦ⬪ 㩒Ꮒ ⇢ ᳶ⹲Ṧ ▖⮓㩂᝾ ᆧ⮚⪺᝾‬‬
‫‪↮Ỏⱂ Ẳ⮞㞢 ⪞៻㘚Ṧ ≪ㄓ㩞 ⷦ⟗⟆⬎1 H Ẳ⮞㞢‬‬
‫‪㍞Ἶᱦ⪺ ᳶ⹲Ṧ ⺫⳻ ≪ㄓ㩂὞ ㍞Ἶᱦ⬪ ᳶ⹲ ᾒ᤺Ṧ‬‬
‫‪♺▫⟆㖖 ✂ Ⱳ➟ឲ៎1‬‬
‫⬪‪ᳶ⹲Ṧ ≪ㄓ㩆 ㄮᵆ ㍞ἾᱦṦ ⬘ጢ ᨶ⪺᝾ ㍞Ἶᱦ‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ ᾒ᤺ ⨲⳿ᤂᅶ ⲋⰦ⟗⟆⬎1‬‬
‫⺪ⲋ ‪ⷶⰮ ⵚⳲ㩊 ᨶ⪺᝾ 㝪⪞ᖂ⬒ ᳶ⹲ⱂ ⪞᪎ ≪≮᢮‬‬
‫‪Ẳ⟗⟆⬎1‬‬
‫⺪‪⇢ ᳶ⹲᝾ ℓ⺮ ⃹ ℓⳫ ☎ᆮᤂ⪞ Ⱳ⺪Ặ/ ℓ✂᝾ ᤂ‬‬
‫‪⨴➟ឲ៎1 ⌮ც ᖞẖ᝾ ც⮞ᡚ⪺ ▖⮓㩂᝾ ᆧ⮚ ᧛⪺᝾‬‬
‫‪ᳶ⹲⪺ …ℓ⮢ⱞ ‥⺪ ⨴᢮ᵇ 㩂⟗⟆⬎1‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪10 11‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪使用閃光燈的注意事項‬‬
‫‪‬‬
‫‪使用內建閃光燈時,請務必取下鏡頭遮光罩。使用某些鏡‬‬
‫‪頭/閃光燈組合時,鏡頭可能會阻擋部分的閃光燈源,進‬‬
‫。‪而導致相片底部出現陰影‬‬
‫‪–1‬‬
‫‪周邊暗角‬‬
‫‪使用鏡頭時,螢幕角落可能會變地比螢幕中心暗。要降低‬‬
‫。‪該現象(周邊暗角),請縮小1到2個孔徑距離‬‬
‫‪ 各部名稱‬‬
‫‪1…變焦圈 2…對焦圈 3…距離標記 4…鏡頭接點‬‬
‫‪5…遮光罩標記 6…焦距刻度 7…焦距標記 8…距離刻度‬‬
‫‪9…對焦鎖定鈕 10…對焦模式/範圍開關 11…安裝指示‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪ 安裝/取下鏡頭‬‬
‫。‪取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋‬‬
‫‪有(1)和(2)兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋。要‬‬
‫‪連帶鏡頭遮光罩 同安裝/取下鏡頭蓋時,請使用方法‬‬
‫。)‪(2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪–2‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪按住相機上的鬆開鏡頭鍵,逆時針方向旋轉鏡頭直至‬‬
‫。‪鏡頭鬆開,然後再取下鏡頭‬‬
‫‪ 安裝鏡頭遮光罩‬‬
‫‪建議您使用鏡頭遮光罩以降低炫光現象,以確保影像最‬‬
‫。‪佳品質‬‬
‫ᧆ‪㍞Ἶᱦ ᖞⲏ 㧶ᲂ⟆Ṧ ▖⮓㩂᝾ ᆧ⮚ ℂᧆ⟆ ᳶ⹲ 㮮‬‬
‫‪Ṧ ⴆᅚ㩂⟗⟆⬎1 ⱦ≪ ᳶ⹲2㧶ᲂ⟆ ⵚ㩓ⱂ ᆧ⮚ ᳶ⹲ც‬‬
‫⫫ⰶ ⪺⾧‪㧶ᲂ⟆ⱂ ⍅Ⱞ ≪≮ⳫⰦᵆ ㄒ្㩂⫖ ▖⺮ ⨮ᲂ‬‬
‫‪ⱞ ᖂ㖪ᖊ ✂ Ⱳ➟ឲ៎1‬‬
‫‪⌮ᘎ㞢‬‬
‫⪞ ‪ᳶ⹲Ṧ ▖⮓㩊 ᨶ 㬾὞ⱂ ኪ㜫ⱞც 㬾὞ ⷻხ⪺ ⌮㩞‬‬
‫⪰ Ⱞ‪᥋ᅶ ᤊ ✂ Ⱳ➟ឲ៎1 ⱞ᳖㩆 㫮▫+⌮ᘎ㞢ᱦᇊ 㩒,‬‬
‫‪⩊ᴎ὞ ⵚẖᄆṦ 4⪺☆ 5 ➎㚛 ⳿᢮ ៕Ⱖ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪ ≪㥲Ὧ‬‬
‫‪4侫ⷶ ẫ 5侫ㇲ⳺ ẫ 6侫ᅚẖ Ɫᡛ➎ 7侫ᳶ⹲ ㏒㗇㞢‬‬
‫ⱦ‪8侫ᳶ⹲ 㮮ᧆ Ɫᡛ➎ 9侫ㇲ⳺ ᅚẖ ➎㏪‬‬
‫ⱦ‪:侫ㇲ⳺ ᅚẖ Ɫᡛ➎ ;侫ᅚẖ ➎㏪‬‬
‫‪<侫ㇲ⳺ ᇊ⳿ Ⅾ㞦 43侫ㇲ⳺ ᾒᧆ2ᅚẖ ➎⯮㍂‬‬
‫➎‪44侫Ẳ⮞㟯 Ɫᡛ‬‬
‫‪ ᳶ⹲ ≪ㄓ2㖲ㄓ‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ ≪ㄓ㩂ᴎ὞+ዢẦ – ㄢⵚ1,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫Ⱞ‪• ᳶ⹲Ṧ ⲏㄓ㩊 ᨶ ㍞Ἶᱦⱂ ᳶ⹲ ẞẖ⹲ Ⅾ㞦‬‬
‫‪ᛮṞ⺪ Ẳ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪• ᳶ⹲Ṧ ᆧ▖⺪ᅶ ⲏㄓ㩂⺪ Ẳ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ 㖲ㄓ㩂ᴎ὞+ዢẦ – ㄢⵚ1,‬‬
‫‪㍞Ἶᱦⱂ ᳶ⹲ ẞẖ⹲ Ⅾ㞦Ⱞ ᛮṢ ㄮᵆ ᳶ⹲ც ᠾ‬‬
‫‪ⱞ▫ ᢶ⨮ც⺪ ⨴Ⱞ ᨶጶ⺪ ⟆ᆮ ℂ៪ ℓ㪏Ⱖᵆ‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ ᢶẚ ៎ⰶ/ ᳶ⹲Ṧ 㖲ㄓ㩂⟗⟆⬎1‬‬
‫‪ ᳶ⹲ 㮮ᧆ ≪ㄓ‬‬
‫⹲‪㧶ᲂ⪞ 㫮▫Ⱞ ⷮⱞᇊ ▖⺮ⱂ 㬾⺲Ⱞ ㉆៪㬾㩂ᴎ὞ ᳶ‬‬
‫‪㮮ᧆṦ ▖⮓㩂᝾ ᅭⱞ ⵵➟ឲ៎1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪將鏡頭遮光罩上的紅線對準鏡頭上的紅點﹙鏡頭遮光‬‬
‫‪罩標記﹚。以順時針方向轉動遮光罩,直到遮光罩上‬‬
‫。‪的紅點對準鏡頭上的紅點並卡入到位為止‬‬
‫‪正確安裝遮光罩。否則,遮光罩可能會干擾所需的效果或可‬‬
‫。‪能出現在相片中‬‬
‫。‪存放時,請將鏡頭遮光罩翻過來並將其倒過來放在鏡頭上‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫•‬
‫‪㧶ᲂ⟆ ▖⮓⪺ ៪㩆 ⷦⱂ▖㩗‬‬
‫△‪ᳶ⹲ ℚ᳞ⱂ ⷦ㭓△ Ɫᡛ➎Ṧ ㍞Ἶᱦⱂ ⷦ㭓‬‬
‫‪Ɫᡛ➎+Ẳ⮞㟯 Ɫᡛ➎,⪺ Ỉ㊂ ៎ⰶ/ ᳶ⹲Ṧ‬‬
‫‪㍞Ἶᱦ Ẳ⮞㞢⪺ ᕦ⮶ ᘍᇊ ㄚ㍟ ♶ẖც ᖊ‬‬
‫‪ᨶጶ⺪ ⟆ᆮ ℓ㪏Ⱖᵆ ᢶầឲ៎1‬‬
‫‪搭配有E-安裝座的相機使用本鏡頭時,請加裝另售的安裝座‬‬
‫‪轉接器。請勿將鏡頭直接裝上E-安裝座相機,否則相機與鏡‬‬
‫。‪頭都可能會受損‬‬
‫。‪攜帶已安裝鏡頭的相機時,務必平穩握住相機和鏡頭‬‬
‫。‪請勿握住變焦時鏡頭突出的任何部分‬‬
‫‪本鏡頭雖然是根據防塵及防濺的理念而設計,但不具防水功‬‬
‫。‪能。若在雨中等環境使用,應避免雨水滴到鏡頭‬‬
‫‪67‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫)。‪取下鏡頭(見圖示 -‬‬
‫‪▖⮓ ⟆ ⷦⱂ▖㩗‬‬
‫‪• ᳶ⹲ ⩈⾧ ㎋Ⱞ +4,ᇦ +5,ⱂ ᤺ ც⺪ ℓⅿⰦᵆ‬‬
‫‪≪ㄓ2㖲ㄓ㩊 ✂ Ⱳ➟ឲ៎1 ᳶ⹲ 㮮ᧆṦ ≪ㄓ㩆‬‬
‫‪▫㗆⪺☆ ᳶ⹲ ㎋Ⱞ 㖲ㄓ2≪ㄓ㩊 ᨶ⪺᝾ ℓⅿ +5,Ṧ‬‬
‫‪▖⮓㩂⟗⟆⬎1‬‬
‫‪使用注意事項‬‬
‫。‪安裝鏡頭時,請勿按下相機上的鬆開鏡頭鍵‬‬
‫。‪請勿傾斜安裝鏡頭‬‬
‫⮓‪ⱞ ᳶ⹲᝾ Vrq| α ㍞Ἶᱦ⪺ ▖⮓㩊 ✂ Ⱳ᝾ D Ẳ⮞㞢‬‬
‫‪Ⱖᵆ ☎ᆮᤂ⪲➟ឲ៎1‬‬
‫‪⩈ᦎ ᳶ⹲ ㎋ᇦ ㍞Ἶᱦ ⇢㆞ ㎋Ⱞ ᪦⪞ᖯឲ៎1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪對齊鏡身橘色指示和相機機身上的橙色指示(安‬‬
‫‪裝指示),然後將鏡頭放進相機安裝部位並順時‬‬
‫。‪針方向旋轉直到鎖緊爲止‬‬
‫•‬
‫‪ㇲ⳺ⱞ DI0D+dxwrpdwlf dxwr irfxv, ᫺᝾ DI0V‬‬
‫‪+vlqjoh0vkrw dxwr irfxv,ᵆ ⲊᆒⱲⰮ ᆧ⮚ ㇲ⳺ ẫ‬‬
‫‪Ⱞ ⨶ỈⰪ GPIᵆ ᢶầឲ៎1‬‬
‫‪ㇲ⳺ ᇊ⳿ Ⅾ㞦ⱂ ጚតⰪ ▖⮓ⱺ ⳿ⱂ ጚតⱞ Ⱳ᝾‬‬
‫‪㍞Ἶᱦ⪺☆᝾ ៖ᱦ⺲ ✂ Ⱳ➟ឲ៎1 ⱺ☢㩆 ᖞ⮓Ⱚ ㍞Ἶᱦ‬‬
‫‪☎Ὧ☆Ṧ ㄢⵚ㩂⫖ ⷦ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪4‬‬
‫)。‪安裝鏡頭(見圖示 -‬‬
‫‪GPI+Gluhfw pdqxdo irfxv,‬‬
‫=៎‪៎ⰶ ᆧ⮚⪺᝾ GPIṦ ▖⮓㩊 ✂ ⪰➟ឲ‬‬
‫‪在本使用說明書中,可以找到關於使用各鏡頭的資‬‬
‫‪訊。在另頁上的“使用前的注意事項”,可以找到如‬‬
‫‪使用注意事項等關於鏡頭的 般注意事項。使用鏡頭‬‬
‫。‪前,務必閱讀以上文件‬‬
‫。‪本鏡頭為A 安裝座設計,可用於Sony α相機‬‬
‫‪DI2PI ㏒㞢ᵎ Ⅾ㞦ⱞ ⲏㄓᤆ ㍞Ἶᱦ ▖⮓㩂ጚ‬‬
‫‪ ‬اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫ﻟﻀﺒﻂ ‪) AF/MF‬اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ‪/‬اﻟﻴﺪوي( وﻣﺪى‬
‫اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري )اﳌﺪى ‪(AF‬‬
‫•‬
‫⳺‪ ㇲ‬‬
‫⪺⯮‪0 IXOO = ᅚẖ ⴆ㩆ⱞ ⪰➟ឲ៎1 DIც ⳮ㆞ ⅾ‬‬
‫‪ⱻᣃᤓឲ៎1‬‬
‫‪0 06p = 613p⪺☆ „㩆៪ጶ⺪ DIც ⱻᣃᤓឲ៎1‬‬
‫‪PIⱂ ᆧ⮚ ⋚㟶Ɫᠾ ᧛Ⱖᵆ ⇞὞☆ ㇲ⳺ ẫⰮ ᢶᴎ‬‬
‫‪ㇲ⳺Ⱞ ⵚ⳿㩂⟗⟆⬎+ዢẦ – ㄢⵚ,1‬‬
‫‪透過相機的自訂功能,可以改變對焦鎖定鈕的功能。有關詳‬‬
‫。‪細說明,請參閲相機手冊‬‬
‫‪‬‬
‫•‬
‫‪⮺㩂᝾ ㇲ⳺ ᅚẖᵆ ⷶ ẫⰮ ᢶẖ⟗⟆⬎1‬‬
‫⯮‪DI⪺☆ 㨦▖㆞ጶ⺪ⱂ ᅚẖ⪺ ᨚᱦ ㇲ⳺ ᾒᧆ2ⅾ‬‬
‫‪➎⯮㍂Ṧ ▖⮓㩂⫖ ៎ⰶ ⷻ⪺☆ ㇲ⳺ ⅾ⯮Ṧ‬‬
‫‪☊㗇㩂⟗⟆⬎1 ㇲ⳺ ⅾ⯮Ṧ ☎⳿㩒Ⱖᵆ⡒ ㇲ⳺Ⱞ ᠾ ⍒ẖ‬‬
‫‪Ỉ㊆ ✂ Ⱳ➟ឲ៎1 ⱞᅭⰪ ㈖⫫ ⅾ⯮⪺ ⴆ㩆ⱞ ⱲⰮ ᨶ⪺᢮‬‬
‫‪Ⰺ⮓㩓ឲ៎1‬‬
‫‪按下對焦鎖定鈕時,自動對焦功能暫停,且拍攝焦點固‬‬
‫。‪定‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪規格‬‬
‫ⷶ‪‬‬
‫*‪ 1‬ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﻟﻤﻌﺎدل ﻟﻄﺮاز ‪ 35‬ﻣﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ‬
‫ﺑﻜﺎﻣﻴﺮا رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة ﺑﺤﺠﻢ ‪.APS-C‬‬
‫*‪ 2‬ﻗﻴﻤﺔ زاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ ‪ 1‬ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻴﺮات ﺑﺼﻴﻐﺔ ‪ 35‬ﻣﻢ‪ ،‬وﻗﻴﻤﺔ زاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ ‪2‬‬
‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻴﺮات رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة‬
‫ﺑﺤﺠﻢ ‪.APS-C‬‬
‫*‪ 3‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة واﻟﻬﺪف‪.‬‬
‫‪‬‬
‫⹲‪ᳶ⹲ 㮮ᧆⱂ ⍒ხ△ ☊ᇦ ᳶ⹲ⱂ ⍒ხ△ ᢶጚ+ᳶ‬‬
‫△‪㮮ᧆ Ɫᡛ➎,ც ⳿ᴖᤂ᢮ᵇ 㩂⟗⟆⬎1 㮮ᧆⱂ ⍒ხ‬‬
‫‪ᢶጚც ᳶ⹲ⱂ ⍒ხ△ ᢶጚ⬪ ⱦ㍂㩊 ᨶጶ⺪ ⟆ᆮ‬‬
‫‪ℓ㪏Ⱖᵆ 㮮ᧆṦ ᢶẚ ៎ⰶ/ ㄚ㍟ ♶ẖც ᖂ᢮ᵇ‬‬
‫‪ⴆⱺẖ⪺ ᕦ⮚⟗⟆⬎1‬‬
‫)。‪對焦鎖定鈕(見圖示 -‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 變焦‬‬
‫‪‬‬
‫。‪旋轉縮放圈至想要的焦距‬‬
‫‪ 對焦‬‬
‫‪設定AF/MF(自動對焦/手動對焦)和對焦範圍‬‬
‫)‪(AF範圍‬‬
‫‪對焦模式可以用鏡頭上的AF和MF切換。AF模式攝影時,‬‬
‫。)‪您也可以選擇對焦範圍(AF範圍‬‬
‫‪AF模式攝影時,相機和鏡頭皆設定為AF,然後選擇鏡頭‬‬
‫‪的對焦範圍(AF範圍)。當相機或鏡頭其 或兩者皆設‬‬
‫。‪定為MF時,您可以以MF模式攝影時‬‬
‫‪‬‬
‫)‪設定鏡頭的對焦模式(見圖示  ‬‬
‫‪滑動對焦模式/範圍開關,調整至適當的AF或MF模‬‬
‫。)‪式,選擇AF時,調整至適當的對焦範圍(AF範圍‬‬
‫‪在AF模式下,根據和被攝體間的距離,用對焦模式/範圍開‬‬
‫‪關選擇以下選項。設定對焦範圍可使對焦速度加快。這在拍‬‬
‫。‪攝範圍有限制時非常有用‬‬
‫。‪- FULL:無距離限制。AF可用在全部的範圍內‬‬
‫。‪- -3m:AF可用在3.0m到無限遠的距離內‬‬
‫‪在MF模式下,透過觀景窗等轉動對焦圈以調整焦距(見圖‬‬
‫。)‪示 -‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪使用配備AF/MF控制按鈕的相機‬‬
‫‪相機和鏡頭皆設定爲AF時,按下AF/MF控制鈕將AF切換爲‬‬
‫。‪MF‬‬
‫‪相機設定爲MF且鏡頭設定爲AF時,按下AF/MF控制鈕將‬‬
‫。‪MF切換爲AF‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫)‪直接手動對焦(DMF‬‬
‫‪當對焦在AF A(全自動自動對焦)或AF S(單拍自動對‬‬
‫。‪焦)中被鎖定時,旋轉對焦圈以設定適當的DMF‬‬
‫‪在以下情況下,無法使用DMF:‬‬
‫‪- 未對準影像焦距時‬‬
‫‪- 選用AF-C(連續自動對焦)時‬‬
‫‪- 在以AF-A連續錄影,確認第二張相片的焦點時‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪在MF模式下進行無限遠拍攝‬‬
‫‪對焦結構稍微轉過無限遠,以在不同的操作溫度下實現精‬‬
‫‪準對焦。務必透過觀景窗等以確認影像的清晰度,尤其是‬‬
‫。‪當鏡頭對焦在接近無限遠時‬‬
‫‪‬‬
Download PDF

advertising