Sony | SLT-A57K | Sony SAL1855 1855 Объектив для цифровых камер c байонетом A Инструкция по эксплуатации

4-424-695-41(1)



–1

Технічні характеристики
–2
Фокусна відстань,
еквівалент
Лінза, групиформату 35 мм*1
елементи
(мм)
Кут
огляду*1
Мінімальний
фокус*2
(м)
Максимальне
збільшення (X)
Мінімальна
діафрагма
об’єктива
Діаметр
фільтра (мм)
Габаритні розміри
(макс. діаметр ×
висота) (Прибл.,
мм)
Вага
(Прибл., г)
Название
(Название
модели)
Фокусное
расстояние в
35-миллиметровом
эквиваленте*1 (мм)
Группы
элементов
объектива
Угол
обзора*1
Минимальное
фокусное
расстояние*2
(м)
Максимальное
увеличение (X)
Минимальная
диафрагма
Диаметр
фильтра (мм)
Гaбapиты
(максимальный
диаметр × высота)
(пpиблиз., мм)
Macca
(пpиблиз., г)
DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL1855)
27-82,5
7-8
76°-29°
0,25
0,34
f/22-36
55
69,5×69
210
Найменування
(модель)
Interchangeable Lens
Інструкція з експлуатації/Инструкция по пользованию/
/
/
(1)
(2)
(3)
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
SAL1855


*1 Значення фокусної відстані, еквівалентної 35-мм формату, і кут огляду стосуються цифрових фотоапаратів зі змінним об'єктивом, обладнаних датчиком
зображення розміру APS-C.
*2 Мінімальний фокус – це найкоротша відстань від сенсора зображення до об’єкта.

Даний об'єктив оснащений кодувальником відстані. Кодувальник відстані забезпечує більш точне вимірювання (ADI) шляхом використання спалаху для даного
процесу.
 Залежно від механізму об’єктива фокусна довжина може змінитися внаслідок зміни відстані зйомки. Фокусна довжина передбачає, що в об’єктиві фокус
настроюється у положенні нескінченності.
A-mount
©2012 Sony Corporation
Елементи, що надаються з об’єктивом
об’єктив (1), Передній ковпачок для об’єктива (1), Задній ковпачок для об’єктива* (1), набір друкованої документації
Українська
У цьому посібнику містяться відомості про використання
об’єктивів. Загальні застереження щодо об’єктивів, наприклад
примітки стосовно їх використання, можна знайти у посібнику
«Застережні заходи перед експлуатацією» на окремому
аркуші. Обов’язково прочитайте обидва документи, перш ніж
використовувати об’єктиви.
Даний об’єктив призначений для A-перехідника, який можна
використовувати на камерах Sony α (моделях, обладнаних датчиком
зображення розміру APS-C). Його не можна використовувати із
фотоапаратами формату 35 мм.
Примітки щодо використання

Printed in Thailand
Технические характеристики
Під час використання цього об'єктива з камерою з E-перехідником,
прикріпіть адаптер для встановлення, який продається окремо. Не
прикріплюйте об’єктив безпосередньо до камери з E-перехідником, що
може призвести до їхнього пошкодження.
 Якщо ви придбали DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM як складову комплекту,
стандартний задній ковпачок для об’єктива ALC-R55 не надається; замість
нього прикріплена кришка упаковки.
 Під час перенесення фотоапарата з приєднаним об’єктивом обов’язково
надійно утримуйте фотоапарат та об’єктив.
 Не торкайтеся жодних елементів об’єктива, які висуваються під час
масштабування або фокусування.
Застереження щодо використання спалаху

Використовуючи вбудований спалах камери, обов’язково знімайте
світлозахисну бленду об’єктива та робіть знімки з відстані щонайменше
1 м від об’єкта. Об’єктив може частково блокувати світло спалаху, що
призводить до затемнення внизу зображення. Це залежить від типу
об’єктива і спалаху.
 Об’єктив DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM не може використовуватися з
Кільцевим спалахом або Адаптером спалаху для макрозйомки.
Віньєтування

За використання об’єктива кути екрана стають темнішими, ніж центр. Щоб
послабити цей ефект (віньєтування), закрийте отвір з 1–2 зупинками.
 Елементи
1…Кільце фокусування 2…Кільце масштабування 3…Шкала фокусної
довжини 4…Індекс фокусної довжини 5…Контакти об’єктива
6…Перемикач режиму фокусування 7…Індекс встановлення
 Приєднання та від’єднання об’єктива
Як приєднати об’єктив (див. рисунок –.)
1
Зніміть ковпачки із заднього й переднього об’єктивів та
корпусу фотоапарата.

Передній ковпачок для об’єктива можна приєднати двома способами:
(1) та (2). Для приєднання або від’єднання ковпачка об’єктива, коли
приєднано світлозахисний бленд об’єктива, використовуйте метод (2).
 Якщо кришка упаковки прикріплена, зніміть її, як описано у (3).
2
Зіставте жовтогарячі позначки на оправі об’єктива з
жовтогарячими позначками на фотоапараті (позначки
встановлення), а потім вставте об’єктив у отвір для
встановлення у фотоапараті та обертайте його проти
годинникової стрілки, доки він не зафіксується.

Не натискайте на фотоапараті кнопку фіксації об’єктива під час його
встановлення.
 Не встановлюйте об’єктив під кутом.
Як від’єднати об’єктив (див. рисунок –.)
Натискаючи та утримуючи кнопку фіксації об’єктива на
фотоапараті, обертайте об’єктив проти годинникової стрілки,
доки він не зупиниться, а потім від’єднайте його.
Русский
 Приєднання світлозахисного бленда
об’єктива
В данном руководстве содержатся сведения о применении
каждого объектива. На отдельном бланке в “Примечаниях
по использованию” содержится информация о мерах
предосторожности, общих для всех объективов. Обязательно
прочтите оба документа перед использованием объектива.
Рекомендується використовувати світлозахисний бленд об’єктива
для зниження яскравості світла та досягнення максимальної якості
зображення.
Вставте бленд у отвір для встановлення на кінці оправи об’єктива
та повертайте його проти годинникової стрілки, доки він стане на
місце з клацанням.

Світлозахисний бленд об’єктива не надається у комплекті із DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM. Можна використовувати ALC-SH108 (продається окремо).
 Для зберігання переверніть світлозахисний бленд об’єктива та розмістіть
його зворотнім боком на об’єктиві.
 Масштабування
Поверніть кільце масштабування, щоб встановити потрібну
фокусну довжину.
 Фокусування
Під час використання функції автофокусу фотоапарат автоматично
настроює фокус.

Коли фотоапарат автоматично настроює фокус, не торкайтеся кільця
автофокусування, що обертається.
 Функцію безпосереднього фокусування вручну, якою оснащений
фотоапарат, не можна використовувати з цим об’єктивом. (Деякі
фотоапарати не оснащені функцією безпосереднього фокусування вручну.
Якщо камера обладнана цією функцією, пояснення цього обмеження
міститься в посібнику з експлуатації камери в розділі, присвяченому
фокусуванню.)
 Режими AF/MF не можна перемикати за допомогою кнопки режиму
фокусування AF/MF на камері (кнопка режиму фокусування AF/MF
може бути відсутня — це залежить від камери. Якщо камера обладнана
цією функцією, пояснення цього обмеження міститься в посібнику з
експлуатації камери в розділі, присвяченому фокусуванню).
У режимі MF (ручне фокусування) обертайте кільце фокусування в той
час, коли дивитесь у видошукач тощо. (Див. рисунок .)
Як переключати режими AF (автофокус)/MF
(ручний фокус)
За допомогою перемикача режиму фокусування на об’єктиві можна
перемикати режими AF та MF. Переконайтеся, що перемикач режиму
фокусування (важілець) на камері перебуває у положенні AF.

Для виконання фокусування вручну не забудьте встановити перемикач
режиму фокусування у положення MF. Не обертайте диск фокусування, не
встановивши положення MF. Обертання диска фокусування силоміць без
увімкнення режиму MF може призвести до його пошкодження.
Як зробити знімок об’єкта з великої відстані у
режимі MF
Позиція нескінченності має функцію певного настроювання для
компенсування розфокусування, спричиненого зміною температури.
Під час зйомки об’єкту з фокусуванням на безмежність в режимі MF,
виконуйте фокусування за допомогою видошукача або інших засобів.
Данный объектив предназначен для A-переходника, который можно
использовать на камерах Sony α (моделях, оснащенных датчиком
изображения размера APS-C). Нельзя использовать для камер 35миллиметрового формата.
Примечания по использованию

При использовании данного объектива с камерой с E-переходником,
прикрепите продаваемый отдельно установочный адаптер. Не
прикрепляйте объектив непосредственно к камере с E-переходником, что
может привести к их повреждению.
 Если в составе комплекта приобретена модель DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM,
стандартная задняя крышка объектива ALC-R55 не включается в комплект,
вместо нее включается упаковочная крышка.
 При переноске камеры с подсоединенным объективом следует постоянно
держать и корпус, и объектив.
 Не следует удерживать камеру за какие-либо детали объектива,
выдвигающиеся при трансфокации или фокусировке.
Меры предосторожности при использовании вспышки

При использовании встроенной вспышки обязательно снимите бленду
объектива и выполняйте съемку на расстоянии не менее 1 м от объекта
съемки. При определенной комбинации положений объектива и вспышки
объектив может частично закрывать свет вспышки, что приводит к
возникновению тени в нижней части фотографии.
 ОбъективDT 18-55mm F3.5-5.6 SAM не может использоваться с Кольцевым
светом или Световым макроадаптером.
Виньетирование

При использовании объектива углы экрана становятся темнее, чем его
центр. Чтобы уменьшить этот эффект (называемый виньетированием),
закройте диафрагму на 1–2 деления.
 Названия деталей
1...Кольцо фокусировки 2...Кольцо трансфокатора 3...Шкала фокусного
расстояния 4...Индекс фокусного расстояния 5...Контакты объектива
6...Переключатель режима фокусировки 7...Указатель подсоединения
 Подсоединение и отсоединение объектива
Подсоединение объектива (см. рис. –)
1
Снимите заднюю и переднюю крышки объектива, а также
крышку корпуса камеры.

2
Можно надеть или снять переднюю крышку объектива двумя
способами. См. рис. (1) и (2). Если крышка объектива надевается
или снимается, когда установлена бленда объектива, воспользуйтесь
способом (2).
 Если прикреплена упаковочная крышка, снимите ее как показано на
рис. (3).
Совместите оранжевую метку на корпусе объектива
с оранжевой меткой на фотокамере (показатель
подсоединения объектива), затем вставьте объектив в
камеру и поверните его по часовой стрелке до полной
установки.

Во время установки объектива не нажимайте кнопку извлечения
объектива на фотокамере.
 Не устанавливайте объектив под углом.
Отсоединение объектива (см. рис. –)
Нажимая и удерживая кнопку извлечения объектива на
фотокамере, поверните объектив против часовой стрелки до
упора, а затем отсоедините объектив.
 Установка бленды объектива
* Якщо об’єктив був придбаний як частина комплекту, натомість надається кришка упаковки.
Конструкцію та технічні характеристики може бути змінено без оповіщення.
Для уменьшения бликов и достижения максимального качества
изображения рекомендуется использовать бленду объектива.
- торгова марка Sony Corporation.
Поместите бленду объектива на выступ на конце корпуса
объектива и поверните бленду по часовой стрелке до щелчка.

Бленда объектива не прилагается к модели DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM.
Можно использовать ALC-SH108 (продается отдельно).
 Перед помещением на хранение переверните бленду объектива и
установите ее на заднюю часть объектива.
 Зуммирование
Вращайте кольцо зуммирования до получения желаемого
фокусного расстояния.
 Фокусировка
Когда используется автоматическая фокусировка, камера настраивает
фокус автоматически.

Когда камерой выполняется автоматическая фокусировка, не
дотрагивайтесь до вращающегося кольца фокусировки.
 С этим объективом не может применяться реализуемая камерой функция
прямой ручной фокусировки. (В некоторых камерах отсутствует функция
прямой ручной фокусировки. Если в вашей камере есть эта функция,
объяснение этого ограничения приведено в руководстве по эксплуатации
камеры в разделе о фокусировке.)
 Невозможно переключать режимы AF/MF с помощью кнопки AF/
MF на камере (на некоторых моделях камер кнопка AF/MF может
отсутствовать. Если в вашей камере есть эта функция, объяснение этого
ограничения приведено в руководстве по эксплуатации камеры в разделе о
фокусировке).
В режиме MF (ручная фокусировка) поворачивайте кольцо
фокусировки в то время, когда смотрите в видоискатель и т.п. (См. рис.
.)
Переключение режимов AF (автофокусировка)/
MF (ручная фокусировка)
Можно переключаться между режимами AF и MF с помощью
переключателя режима фокусировки на объективе. Убедитесь, что
переключатель режима фокусировки (рычаг) на камере установлен в
положение AF.

Для ручной фокусировки обязательно установите переключатель режима
фокусировки в положение MF. Не вращайте кольцо фокусировки,
когда не установлен режим MF. Применение силы при вращении
кольца фокусировки, когда не установлен режим MF, может привести к
повреждению кольца фокусировки.
Съемка объекта на бесконечном расстоянии в
режиме MF
Бесконечное расстояние обеспечивает для некоторых настроек
компенсацию сдвига фокуса, вызываемого изменением температуры.
При съемке объекта с фокусировкой на бесконечность в режиме MF,
выполняйте фокусировку с помощью видоискателя или других средств.
*1 Значения фокусного расстояния, эквивалентного 35-мм формату, и угол обзора относятся к цифровым фотоаппаратам со сменными объективами, оснащенными
датчиком изображения размера APS-C.
*2 Минимальным фокусным расстоянием является самое маленькое расстояние от сенсора изображения до объекта съемки.

Данный объектив оснащен кодировщиком расстояния. Кодировщик расстояния обеспечивает более точное измерение (ADI) путем использования вспышки для
данного процесса.
 В зависимости от механизма объектива фокусное расстояние может изменяться при каждом изменении расстояния до снимаемого объекта. Фокусное расстояние
предполагает неограниченную фокусировку объектива.
Комплект поставки
Oбъектив (1), передняя крышка объектива (1), задняя крышка объектива* (1), набор печатной документации.
* Если объектив приобретен в составе комплекта, в комплект включена упаковочная крышка.
Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
является товарным знаком Sony Corporation.
‫ˎ ميﻜﻨﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺘني )‪ (1‬و)‪ .(2‬ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻴﻨام‬
‫ﺗﻜﻮن ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛّﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ )‪.(2‬‬
‫ˎ إذا ﻛﺎن ﻏﻄﺎء اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻣﺮﻛﺒﺎً ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬اﻧﺰﻋﻪ ﻛام ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ )‪.(3‬‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪ 2‬ﻗﻢ مبﺤﺎذاة اﳌﺆﴍ اﻟﱪﺗﻘﺎﱄ ﻋﲆ اﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﴍ اﻟﱪﺗﻘﺎﱄ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا‬
‫)ﻣﺆﴍ اﻟﱰﻛﻴﺐ(‪ ،‬ﺛﻢ أد ِﺧﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﰲ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ وأ ِدرﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه‬
‫ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ إﱃ أن ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﻃﻘﺔ‪.‬‬
‫ˎ ﻻ ﺗﻀﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ˎ ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺎﺋﻠﺔ ﺑﺰاوﻳﺔ‪.‬‬
‫‪210‬‬
‫‪55‬‬
‫‪69.5×69‬‬
‫‪0.34‬‬
‫‪f/22-36‬‬
‫‪76°-29°‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪27-82.5‬‬
‫‪7-8‬‬
‫أﺛﻨﺎء اﻟﻀﻐﻂ واﻹﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺿﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﺑﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮﻗﻒ‪ ،‬ﺛﻢ ﻓﻚ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ Ȑ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫。‪*1 35mm 的等效焦距值和視角是以配有 APS-C 尺寸影像感應器的可換鏡頭數碼相機為準‬‬
‫。‪*2 最小對焦就是影像感應器到拍攝物體的最短距離‬‬
‫ﻳُﻮﴅ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻮﻫﺞ وﺿامن أﻓﻀﻞ ﺟﻮدة ﻟﻠﺼﻮر‪.‬‬
‫ˎ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋري ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﰲ ‪ .DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM‬ميﻜﻨﻚ اﺳﺘﻌامل ‪ALC-SH108‬‬
‫)ﻳﺒﺎع ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ(‪.‬‬
‫ˎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‪ ،‬اﻗﻠِﺐ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ وﺿﻌﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﻌﻜﻮس ﻧﺤﻮ اﻟﺨﻠﻒ‪.‬‬
‫‪所含物品‬‬
‫‪鏡頭(1)、鏡頭前蓋(1)、鏡頭後蓋*(1)、成套印刷文件‬‬
‫‪ ȑ‬اﺳﺘﻌامل اﻟﺰوم )اﻟﺘﻜﺒري‪/‬اﻟﺘﺼﻐري(‬
‫。‪* 如果購買的鏡頭為組件中的部件,則包含包裝蓋‬‬
‫。‪設計和規格有所變更時,恕不另行奉告‬‬
‫أ ِدر ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم إﱃ اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﳌﺮﻏﻮب‪.‬‬
‫ﻋﺮيب‬
‫。‪爲 Sony Corporation 的商標‬‬
‫‪*1 68pp䂌#Ὠᙷ#㝿㊇#᢯㇫#⚆#⡧#⿬ᡷㆷ#DSV0F#㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪*2 㟓Ⰳ#㝿㊇ㆷ#㇫♯㐷#⮳⮓⋓⟷㮧#㾳⬣㜫ᣃ㐷㇏#㟓ᵟ#ᛧ␣ㇼᴿᵛ1#‬‬
‫‪• ㇫#⊃㏿ぇᴋ#ᛧ␣#㇯㧋᷋ᙷ#㈜㚠ẏ〫#ㇿ⴬ᴿᵛ1#ᛧ␣#㇯㧋᷋⏳#⬣ㄠ㿏⓫#㜏␣ぇ#㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿫⮓#᷋ㄨ#♯⮯㿓#㢘㊌+DGL,㇫#ᙷᴜ㿠ᴿᵛ1‬‬
‫‪• ⊃㏿#Ⓥ㥛ᴿ㐏ぇ#ᾧ⇳#㞣へ#ᛧ␣ᙷ#⚋᪃⓫#㝿㊇#᢯㇫ḻ#⚋᪋#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㝿㊇#᢯㇫ᴋ#⊃㏿#㝿㊇ㆻ#▫㿓ᵷ⋓#⑕㠋〿ㆻ#ῃ⏳#ᙷ㊌㿓#᛺ㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪㹣㿟ẓ#㻿┠#‬‬
‫‪⊃㏿+4,/#⿕㔴#⊃㏿#㤘+4,/#Ἓ㔴#⊃㏿#㤘*+4,/#⮛⓼⮓#㚼㈇#⮯㴯#‬‬
‫‪*#㬛㴯#៣⮨㻿㇯#⊃㏿⏳#៣ㇼ㿓#᜴ㄧ#㹣㈜ㄠ#ℓ᥈㇫#ᵷⵗ#㹣㿟ẏ〫#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪ᾋ㈇㇯#⚆#⬣〈ㆷ#⬣㉻#み᝗#〽㇫#✷᜴ẗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪ㆷ#Vrq|#Frusrudwlrq㇏#⬸㻓ㇼᴿᵛ1‬‬
‫اﳌﻮاﺻﻔﺎت‬
‫اﻷﺳﻢ‬
‫)أﺳﻢ اﳌﻮدﻳﻞ(‬
‫اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري‬
‫اﳌﻌﺎدل ﻟﻄﺮاز ‪35‬‬
‫ﻣﻢ*‪) 1‬ﻣﻢ(‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت‪-‬‬
‫ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫زاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ*‬
‫‪DT 18-55mm‬‬
‫‪F3.5-5.6 SAM‬‬
‫)‪(SAL1855‬‬
‫‪27-82.5‬‬
‫‪7-8‬‬
‫‪76°-29°‬‬
‫‪1‬‬
‫أدىن ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري*‬
‫)م(‬
‫‪2‬‬
‫أﻗﴡ ﻗﺪرة ﺗﻜﺒري‬
‫)× »ﻣ ّﺮة«(‬
‫أدىن وﻗﻔﺔ ‪f‬‬
‫‪0.34‬‬
‫‪f/22-36‬‬
‫‪0.25‬‬
‫اﻷﺑﻌﺎد )أﻗﴡ ﻗﻄﺮ‬
‫ﻗﻄﺮ ّ‬
‫اﳌﺮﺷﺢ )ﻣﻢ( × ارﺗﻔﺎع( )ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً‪،‬‬
‫ﻣﻢ(‬
‫‪55‬‬
‫*‪ 1‬ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري وزاوﻳﺔ اﳌﺸﺎﻫﺪة ﺑﺼﻴﻐﺔ ‪ 35‬ﻣﻢ ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﻜﺎﻣريات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ اﳌﺠﻬﺰة مبﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة ﺑﺤﺠﻢ ‪.APS-C‬‬
‫*‪ 2‬أدىن ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري ﻫﻮ أﻗﴫ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة إﱃ اﻟﻬﺪف‪.‬‬
‫ˎ ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺠﻬﺎز ﺗﺸﻔري اﳌﺴﺎﻓﺔ‪ .‬ﺟﻬﺎز ﺗﺸﻔري اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻗﻴﺎس أﻛرث دﻗﺔ )‪ ،(ADI‬وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻓﻼش ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻐري ﻣﻊ أي ﺗﻐﻴري ﰲ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ وذﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎً ﻵﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ .‬اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري ﻳﻔﱰض أن اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻟﻠﻌﺪﺳﺔ ﻫﻮ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫ˎ ميﻜﻦ ﻟﻠﻄﻮل اﻟﺒﺆري أن ّ‬
‫اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ )ﻋﺪد ‪ ،(1‬ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻲ )ﻋﺪد ‪ ،(1‬ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺨﻠﻔﻲ* )ﻋﺪد ‪ ،(1‬ﻃﻘﻢ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ‬
‫* إذا ﻗﻤﺖ ﺑﴩاء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻛﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻘﻢ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻐﻄﺎء اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴري دون إﺷﻌﺎر‪.‬‬
‫اﻟﻌﻼﻣﺔ‬
‫ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﴩﻛﺔ ﺳﻮين ‪.Sony Corporation‬‬
‫‪69.5×69‬‬
‫ﺳﺘﺠﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﺳﺘﻌامل ﻛﻞ ﻋﺪﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ‪ .‬ﺗﻮﺟﻮد ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ‬
‫ﻟﻠﻌﺪﺳﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌامل ﰲ »ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌامل« ﻋﲆ‬
‫ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪ .‬ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻛﻞ ﻣﻨﻬام ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌامل اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة ‪ A‬اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريات ‪) Sony α‬اﳌﻮدﻳﻼت اﳌﺠﻬﺰة‬
‫مبﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة ﺑﺤﺠﻢ ‪ .(APS-C‬ﻻ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريات ﻃﺮاز ‪ 35‬ﻣﻢ‪.‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌامل‬
‫ˎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻣريا ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ ،E‬ﻗﻢ ﺑﱰﻛﻴﺐ ﻣﻌﺪل ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻳُﺒﺎع‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ‪ .‬ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﲆ ﻛﺎﻣريا ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ E‬ﻣﺒﺎﴍة وإﻻ ﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﻛﻼﻫام‬
‫ﻟﻠﺘﻠﻒ‪.‬‬
‫ˎ إذا ﻗﻤﺖ ﺑﴩاء اﻟﻌﺪﺳﺔ ‪ DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM‬ﻛﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻘﻢ‪ ،‬ﻓﺈن ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫اﻟﺨﻠﻔﻲ ‪ ALC-R55‬ﻏري ﻣﺸﻤﻮل‪ ،‬وﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻐﻄﺎء اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺑﺪﻻً ﻣﻨﻪ‪.‬‬
‫ˎ ﻋﻨﺪ ﺣﻤﻞ اﻟﻜﺎﻣريا ﻣﻊ ﻛﻮن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣريا واﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺈﺣﻜﺎم‪.‬‬
‫ˎ ﻻ ﺗﻌﻤﺪ اﱃ ﻣﺴﻚ أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺘﻲ متﺘﺪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺰوم أو ﺿﺒﻂ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‪.‬‬
‫ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺣﻮل اﺳﺘﻌامل اﻟﻔﻼش‬
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ‬
‫)ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً‪ ،‬ﺟﻢ(‬
‫‪210‬‬
‫‪‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﱰﻛﻴﺐ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﲆ ﻃﺮف اﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ وأ ِدر ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻋﻘﺎرب‬
‫اﻟﺴﺎﻋﺔ إﱃ أن ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻣﻊ ﺻﺪور ﺻﻮت ﻃﻘﺔ‪.‬‬
‫。)‪ˎ 此鏡頭配有距離編碼器。 此距離編碼器可藉由使用閃光燈而達到更精確的測量(ADI‬‬
‫。‪ˎ 依鏡頭結構不同,焦距會因拍攝距離變化而有所不同。焦距預設鏡頭對焦在無限遠‬‬
‫ˎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل ﻓﻼش ﻣﺪﻣﺞ ﺿﻤﻦ اﻟﻜﺎﻣريا‪ ،‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻧﺰع ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﱰ واﺣﺪ‬
‫ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻋﻦ ﻫﺪﻓﻚ‪ .‬ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺳﺎت‪/‬اﻟﻔﻼﺷﺎت ﻣﻌﺎً‪ ،‬ميﻜﻦ ﻟﻠﻌﺪﺳﺔ أن‬
‫ﺗﺤﺠﺐ ﺿﻮء اﻟﻔﻼش ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰيئ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻇﻬﻮر ﻇﻞ ﺑﺄﺳﻔﻞ اﻟﺼﻮرة‪.‬‬
‫ˎ ﻻ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامل ‪ DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM‬ﻣﻊ ﺿﻮء اﻟﺤﻠﻘﺔ أو ﻣﻬﺎﻳﺊ ﺿﻮء اﳌﺎﻛﺮو‪.‬‬
‫‪Vignetting‬‬
‫ˎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﺗﺼﺒﺢ أرﻛﺎن اﻟﺸﺎﺷﺔ أﻛرث إﻋﺘﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻔﻬﺎ‪ .‬ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛري ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة‬
‫)اﻟﺘﻲ ﺗﺴ ّﻤﻰ ‪ ،(vignetting‬أﻏﻠِﻖ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ مبﻘﺪار وﻗﻔﺔ واﺣﺪة أو وﻗﻔﺘني‪.‬‬
‫‪ Ȏ‬أﺳامء اﻷﺟﺰاء‬
‫‪...1‬ﺣﻠﻘﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ‪...2‬ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم )اﻟﺘﻜﺒري‪/‬اﻟﺘﺼﻐري( ‪...3‬ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري ‪...4‬ﻣﺆﴍ اﻟﻄﻮل‬
‫اﻟﺒﺆري ‪...5‬ﻣﻼﻣﺴﺎت ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ ‪...6‬ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ‪...7‬ﻣﺆﴍ اﻟﱰﻛﻴﺐ‬
‫‪ ȏ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.ȏ–ȩ‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻧﺰع ﻏﻄﺎيئ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻲ واﻟﺨﻠﻔﻲ وﻏﻄﺎء ﺟﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣريا‪.‬‬
‫ˎ ميﻜﻨﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺘني )‪ (1‬و)‪ .(2‬ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻴﻨام‬
‫ﺗﻜﻮن ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛّﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ )‪.(2‬‬
‫ˎ إذا ﻛﺎن ﻏﻄﺎء اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻣﺮﻛﺒﺎً ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬اﻧﺰﻋﻪ ﻛام ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ )‪.(3‬‬
‫‪ 2‬ﻗﻢ مبﺤﺎذاة اﳌﺆﴍ اﻟﱪﺗﻘﺎﱄ ﻋﲆ اﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﴍ اﻟﱪﺗﻘﺎﱄ ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا‬
‫)ﻣﺆﴍ اﻟﱰﻛﻴﺐ(‪ ،‬ﺛﻢ أد ِﺧﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﰲ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ وأ ِدرﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه‬
‫ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ إﱃ أن ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﻃﻘﺔ‪.‬‬
‫ˎ ﻻ ﺗﻀﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ˎ ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺎﺋﻠﺔ ﺑﺰاوﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻨﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.ȏ–Ȫ‬‬
‫أﺛﻨﺎء اﻟﻀﻐﻂ واﻹﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺿﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﺑﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮﻗﻒ‪ ،‬ﺛﻢ ﻓﻚ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ Ȑ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻳُﻮﴅ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻮﻫﺞ وﺿامن أﻓﻀﻞ ﺟﻮدة ﻟﻠﺼﻮر‪.‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﱰﻛﻴﺐ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﲆ ﻃﺮف اﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ وأ ِدر ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻋﻘﺎرب‬
‫اﻟﺴﺎﻋﺔ إﱃ أن ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻣﻊ ﺻﺪور ﺻﻮت ﻃﻘﺔ‪.‬‬
‫ˎ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋري ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﰲ ‪ .DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM‬ميﻜﻨﻚ اﺳﺘﻌامل ‪ALC-SH108‬‬
‫)ﻳﺒﺎع ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ(‪.‬‬
‫ˎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‪ ،‬اﻗﻠِﺐ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ وﺿﻌﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﻌﻜﻮس ﻧﺤﻮ اﻟﺨﻠﻒ‪.‬‬
‫‪ ȑ‬اﺳﺘﻌامل اﻟﺰوم )اﻟﺘﻜﺒري‪/‬اﻟﺘﺼﻐري(‬
‫أ ِدر ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم إﱃ اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﳌﺮﻏﻮب‪.‬‬
‫‪ Ȓ‬اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ‪ ،‬ﺗﻘﻮم اﻟﻜﺎﻣريا ﺑﻀﺒﻂ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪.‬‬
‫ˎ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ‪ ،‬ﻻ ﺗﻌﻤﺪ اﱃ ﳌﺲ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري أو ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ‪.‬‬
‫ˎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﻻ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامل وﻇﻴﻔﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﳌﺒﺎﴍ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣريا‪.‬‬
‫)ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺎﻣريات ﻏري ﻣﺰودة ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﳌﺒﺎﴍ‪ .‬إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻣريﺗﻚ ﻣﺰودة ﺑﻬﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪،‬‬
‫ﻗﻴﻮد اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ ﻣﴩوﺣﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻮارد ﰲ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴامت اﳌﺮﻓﻖ ﻣﻊ ﻛﺎﻣريﺗﻚ‪(.‬‬
‫ˎ ﻻ ميﻜﻨﻚ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑني اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ ‪ AF‬واﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي ‪ MF‬ﺑﺎﺳﺘﻌامل زر وﺿﻊ‬
‫اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ ‪ /AF‬اﻟﻴﺪوي ‪ MF‬اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا )وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻜﺎﻣريات‪ ،‬زر وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ‬
‫اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ ‪ /AF‬اﻟﻴﺪوي ‪ MF‬ﻏري ﻣﺮﻓﻖ‪ .‬إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻣريﺗﻚ ﻣﺰودة ﺑﻬﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻗﻴﻮد اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ‬
‫ﻣﴩوﺣﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻮارد ﰲ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴامت اﳌﺮﻓﻖ ﻣﻊ ﻛﺎﻣريﺗﻚ‪.(.‬‬
‫ﰲ وﺿﻊ ‪) MF‬اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي(‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري أﺛﻨﺎء ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﻬﺪف ﻋﱪ‬
‫ﻣﻨﻈﺎر اﻟﺮؤﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺦ‪) .‬راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(Ȓ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ⷦ㭓△#Ɫᡛ➎Ṧ#㍞Ἶᱦⱂ#ⷦ㭓△#‬‬
‫‪Ɫᡛ➎+Ẳ⮞㟯#Ɫᡛ➎,⪺#Ỉ㊂#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#㍞Ἶᱦ#Ẳ⮞㞢⪺#‬‬
‫‪ᕦ⮶#ᘍᇊ#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖊ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶầឲ៎1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ˎ 有(1)和(2)兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋。要連帶鏡頭遮光罩一同‬‬
‫。)‪安裝/取下鏡頭蓋時,請使用方法(2‬‬
‫。‪ˎ 如果已安裝包裝蓋,請如圖(3)所示取下‬‬
‫‪–2‬‬
‫‪對齊鏡身橘色指示和相機機身上的橙色指示(安裝指示),然‬‬
‫。‪後將鏡頭放進相機安裝部位並順時針方向旋轉直到鎖緊爲止‬‬
‫‪ Ȓ‬اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ‪ ،‬ﺗﻘﻮم اﻟﻜﺎﻣريا ﺑﻀﺒﻂ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪.‬‬
‫ˎ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ‪ ،‬ﻻ ﺗﻌﻤﺪ اﱃ ﳌﺲ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري أو ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ‪.‬‬
‫ˎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﻻ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامل وﻇﻴﻔﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﳌﺒﺎﴍ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣريا‪.‬‬
‫)ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺎﻣريات ﻏري ﻣﺰودة ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﳌﺒﺎﴍ‪ .‬إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻣريﺗﻚ ﻣﺰودة ﺑﻬﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪،‬‬
‫ﻗﻴﻮد اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ ﻣﴩوﺣﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻮارد ﰲ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴامت اﳌﺮﻓﻖ ﻣﻊ ﻛﺎﻣريﺗﻚ‪(.‬‬
‫ˎ ﻻ ميﻜﻨﻚ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑني اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ ‪ AF‬واﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي ‪ MF‬ﺑﺎﺳﺘﻌامل زر وﺿﻊ‬
‫اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ ‪ /AF‬اﻟﻴﺪوي ‪ MF‬اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻣريا )وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻜﺎﻣريات‪ ،‬زر وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ‬
‫اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ ‪ /AF‬اﻟﻴﺪوي ‪ MF‬ﻏري ﻣﺮﻓﻖ‪ .‬إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻣريﺗﻚ ﻣﺰودة ﺑﻬﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻗﻴﻮد اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ‬
‫ﻣﴩوﺣﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻮارد ﰲ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴامت اﳌﺮﻓﻖ ﻣﻊ ﻛﺎﻣريﺗﻚ‪.(.‬‬
‫ﰲ وﺿﻊ ‪) MF‬اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي(‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري أﺛﻨﺎء ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﻬﺪف ﻋﱪ‬
‫ﻣﻨﻈﺎر اﻟﺮؤﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺦ‪) .‬راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(Ȓ‬‬
‫ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑني وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ ‪ AF‬ووﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي‬
‫‪MF‬‬
‫ميﻜﻨﻚ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑني اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎىئ ‪ AF‬واﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي ‪ MF‬ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ‬
‫اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ .‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﻣﻔﺘﺎح )ذراع( وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ‬
‫اﻟﻜﺎﻣريا ﻋﲆ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎيئ ‪.AF‬‬
‫ˎ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻋﻠﻰ ‪ MF‬ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻳﺪوﻳﺎً‪ .‬ﻻ ﺗﻌﻤﺪ اﻟﻰ ﺗﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ‬
‫اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺑﺪون ﺿﺒﻂ ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻋﻠﻰ ‪ .MF‬إذا ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ‬
‫اﻟﺒﺆري ﺑﻘﻮة ﺑﺪون ﺿﺒﻄﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي ‪ ،MF‬ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺗﻌﺮض ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ‬
‫اﻟﺒﺆري ﻟﻠﺘﻠﻒ‪.‬‬
‫ﻻﻟﺘﻘﺎط اﻟﻬﺪف ﺑﺎﺳﺘﻌامل وﺿﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫اﻟﻴﺪوي ‪ MF‬ﻣﺨﺘﺎرا ً‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل وﺿﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ‪ ،‬ميﻜﻨﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻀﺒﻂ ﻟﺘﺼﻠﻴﺢ اﻟﺘﻐري ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﺘﻐري ﰲ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة‪ .‬ﻻﻟﺘﻘﺎط اﻟﻬﺪف ﺑﺎﺳﺘﻌامل وﺿﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن وﺿﻊ‬
‫اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي ‪ MF‬ﻣﺨﺘﺎرا ً‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻣﻨﻈﺎر اﻟﺮؤﻳﺔ أو وﺳﺎﺋﻂ أﺧﺮى ﻟﻀﺒﻂ اﻟﱰﻛﻴﺰ‬
‫اﻟﺒﺆري‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫。‪ˎ 安裝鏡頭時,請勿按下相機上的鬆開鏡頭鍵‬‬
‫。‪ˎ 請勿傾斜安裝鏡頭‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#㖲ㄓ㩂ᴎ὞+ዢẦ#ȏ–Ȫ#ㄢⵚ1,‬‬
‫)。‪取下鏡頭(見圖示 ȏ-Ȫ‬‬
‫‪㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ⹲#ẞẖ⹲#Ⅾ㞦Ⱞ#ᛮṢ#ㄮᵆ#ᳶ⹲ც#ᠾ#ⱞ▫#ᢶ⨮ც⺪#‬‬
‫‪⨴Ⱞ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℂ៪#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᳶ⹲Ṧ#ᢶẚ#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#‬‬
‫‪㖲ㄓ㩂⟗⟆⬎1‬‬
‫‪按住相機上的鬆開鏡頭鍵,逆時針方向旋轉鏡頭直至鏡頭鬆開,然‬‬
‫。‪後再取下鏡頭‬‬
‫‪‬‬
‫‪Ȑ#ᳶ⹲#㮮ᧆ#≪ㄓ‬‬
‫‪ˎ DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM 不含鏡頭遮光罩。您可以使用 ALC-SH108‬‬
‫。)‪(另售‬‬
‫。‪ˎ 存放時,請將鏡頭遮光罩翻過來並將其倒過來放在鏡頭上‬‬
‫‪ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ᕇ⪺#Ⱳ᝾#Ẳ⮞㞢⪺#㮮ᧆṦ#Ỉ㊚#ᕦ⮚ᇊ#ㄚ㍟㩂᝾#‬‬
‫‪♶ẖც#ᖊ#ᨶጶ⺪#㮮ᧆṦ#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶẖ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪ˎ GW#4;088pp#I6180819#VDPぇᴋ#⊃㏿#䄻ὓᙷ#㹣㿟ẏ〫#ㇿ㐷#‬‬
‫‪⿁⴬ᴿᵛ1#DOF0VK43;+✻⑛,ㆻ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪ˎ ❫᝷#ⵓぇᴋ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#Ἓ㑈〫⮓#⊃㏿ぇ#ᛧᨯ⋓#⾃ㅃ#ᰊㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫‪ȑ 變焦‬‬
‫。‪旋轉變焦圈以調至理想的焦距‬‬
‫‪Ȓ 對焦‬‬
‫⪞‪㩆቗‬‬
‫‪㈇Ṑ#㝿㊇ㆻ#⬣ㄠ㿏⓫#㣫Ⓥ⇳ぇ⮓#㈇Ṑㆳ⋓#㝿㊇㇫#㋧㉿Ạᴿᵛ1#‬‬
‫‪ˎ 㣫Ⓥ⇳ぇ⮓#㝿㊇㇫#㈇Ṑㆳ⋓#㋧㉿ẗ#ῃぇᴋ#䄃㉻㿏ᴋ#㝿㊇#␸ㆻ#‬‬
‫‪᛫ὓ␣㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪ˎ ㇫#⊃㏿ぇ⮓ᴋ#㣫Ⓥ⇳㇏#ᵛ㇫⊀㴯#ⲏṐ#㝿㊇#ᢧᴜㆻ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽⴬ᴿᵛ1#‬‬
‫‪+ㇳ⟷#㣫Ⓥ⇳ぇᴋ#ᵛ㇫⊀㴯#ⲏṐ#㝿㊇#ᢧᴜ㇫#〽⴬ᴿᵛ1#㇫#ᢧᴜ㇫#ㇿᴋ#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳㇏#᜴ㄧ#㣫Ⓥ⇳㇏#⬣ㄠ⮛⓼⮓ぇ⮓#㝿㊇#㋧㉿#⟷⟻ぇ#㇫≣㿓#㊓㿓#‬‬
‫‪᝷⊟#⮛⓼㇫#ᬏガᴿᵛ,1‬‬
‫‪ˎ 㣫Ⓥ⇳㇏#DI2PI#⛻㴳ㆳ⋓#DI2PI#┟ὓ⏳#㉻䃏㿗#ⲏ#〽⴬ᴿᵛ+DI2‬‬
‫‪PI#⛻㴳㇫#〽ᴋ#㣫Ⓥ⇳ḻ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㇫#ᢧᴜ㇫#ㇿᴋ#㣫Ⓥ⇳㇏#᜴ㄧ#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳㇏#⬣ㄠ⮛⓼⮓ぇ⮓#㝿㊇#㋧㉿#⟷⟻ぇ#㇫≣㿓#㊓㿓#᝷⊟#⮛⓼㇫#‬‬
‫‪ᬏガᴿᵛ,1‬‬
‫‪PI+ⲏṐ#㝿㊇,#┟ὓぇ⮓ᴋ#⡧㶃㇯᷋#Ὠㆳ⋓#❫⓫⮓#㝿㊇#␸ㆻ#ṃ⊛#‬‬
‫‪㍳ⵤⵓ゛1#+ᡯ␳#Ȓ#㚯㋧1,‬‬
‫‪DI+ⱺᣃ#ㇲ⳺,2PI+✂ᣃ#ㇲ⳺,#ᾒᧆṦ#ⳮ㭂㩂ᴎ὞#‬‬
‫‪⊃㏿㇏#㝿㊇#┟ὓ#ⴛㅻ㣏⋓#DI#⚆#PI⏳#⛿ᙿ⾻#㉻䃏㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳㇏#㝿㊇#┟ὓ#ⴛㅻ㣏+≿⛻,⏳#DI⋓#⮛㊌㿿ᴋ㐷#䃌㇯㿏ⵤⵓ゛1#‬‬
‫‪ˎ ⲏṐ#㝿㊇㇏#᜴ㄧ#㝿㊇#┟ὓ#ⴛㅻ㣏⏳#PI⋓#⮛㊌㿿ᴋ㐷#䃌㇯㿏ⵤⵓ゛1#‬‬
‫‪PI⋓#⮛㊌㿏㐷#⿁᝗#㝿㊇#␸ㆻ#ṃ␣㐷#␿ⵤⵓ゛1#PI⋓#⮛㊌㿏㐷#⿁᝗#‬‬
‫‪㝿㊇#␸ㆻ#〬㐷⋓#ṃ␣⓫#㝿㊇#␸㇫#Ⰷ⬸ẗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#‬‬
‫‪„㩆#ᅚẖ⪺#Ⱳ᝾#㨦▖㆞Ṧ#PI#ᾒᧆᵆ#㈖⫫㩂ᴎ὞#‬‬
‫‪ゟḻ#✷䃋ぇ#㇏㿓#㝿㊇#㇫Ṑㆻ#❫㊌㿗#ⲏ#ㇿḻ⋔#㿏ᢧ#ㅻ㿫#▫㿓#‬‬
‫‪ㅻ㣏ぇ⮓#〳␿ᙻ#᷋#㋧㉿㇫#ᙷᴜ㿠ᴿᵛ1#PI#┟ὓぇ⮓#㾳⬣㜫⏳#‬‬
‫‪▫㿓ᵷ⋓#⑕㠋〫#㞣へ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#⡧㶃㇯᷋⏳#䃌㇯㿏ᛧᬏ#ᵛ⏯#‬‬
‫‪⚠✌ㆳ⋓#㝿㊇ㆻ#⑕㠋ⵤⵓ゛1‬‬
‫)‪中文(繁‬‬
‫。‪使用自動對焦時,相機會自動調整焦距‬‬
‫‪⮺㩂᝾#ㇲ⳺#ᅚẖᵆ#ⷶ#ẫⰮ#ᢶẖ⟗⟆⬎1‬‬
‫⳺‪Ȓ#ㇲ‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪Ȑ 安裝鏡頭遮光罩‬‬
‫。‪建議您使用鏡頭遮光罩以降低炫光現象,以確保影像最佳品質‬‬
‫。‪將遮光罩放入鏡身前端,再順時針方向旋轉遮光罩直到鎖緊爲止‬‬
‫‪㾃∏〫#䁻⬸ㆻ#㍻㇫᝗#⬣㐻㇏#䃋㐿ㆻ#㟓ᵷ䃋㿏⊛⓫#⊃㏿#䄻ὓ⏳#‬‬
‫‪⬣ㄠ㿏ᴋ#᛺㇫#㌂⴬ᴿᵛ1‬‬
‫ⷶ‪ȑ#‬‬
‫‪‬‬
‫‪–1‬‬
‫‪ˎ ⊃㏿⏳#㈜㚠㿗#ῃ#㣫Ⓥ⇳㇏#⊃㏿#␫␣㏿#⛻㴳ㆻ#ᱻ⏫㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪ˎ ⊃㏿⏳#᜴⬣㐷ᜃ#㈜㚠㿏㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫ﻟﻨﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.ȏ–Ȫ‬‬
‫‪DT 18-55mm‬‬
‫‪F3.5-5.6 SAM‬‬
‫)‪(SAL1855‬‬
‫‪ˎ ⿕㔴#⊃㏿#㤘ㆻ#+4,ᝳ#+5,㇏#ệ#ᙷ㐷#⚠✌ㆳ⋓#⟷㚠2㬿㚠㿗#ⲏ#‬‬
‫‪ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⟷㚠㿓#⬸㭓ぇ⮓#⊃㏿#㤘ㆻ#⟷㚠2㬿㚠#‬‬
‫‪ῃぇᴋ#⚠✌#+5,⏳#⬣ㄠ㿏ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪ˎ 㹣㈜ㄠ#ℓ᥈㇫#⟷㚠ẏ〫#ㇿㆳ⓫#+6,ᝳ#ᚐ㇫#㿫⮓#″〫#ᬼᴿᵛ1‬‬
‫。‪取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋‬‬
‫‪1‬‬
‫‪❯#⬣ㄠ⮛⓼⮓ぇᴋ#ᙸ#⊃㏿㇏#⬣ㄠ✌㇫#ᬏシ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⬣ㄠ#ⵓ#‬‬
‫‪㍳㇏⬣㿤ᝳ#ᚐ㇫#⊃㏿ぇ#ᝬ㰬㉸ㆳ⋓#㉸ㄠẏᴋ#㍳㇏⬣㿤ㆷ#✻㐷⋓#‬‬
‫‪ẓ#嗰⬣ㄠ#㉻#㍳㇏⬣㿤嗰ぇ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿏ᢧ#㉻ぇ#ệ#‬‬
‫‪ᙷ㐷#⮛⓼⮓⏳#┟ệ#ㇴㆳⵤⵓ゛1#‬‬
‫‪㇫#⊃㏿ᴋ#Vrq|#囫#㣫Ⓥ⇳ぇ⮓#⬣ㄠ㿗#ⲏ#ㇿᴋ#D#␿ㄫ㴯ㄠㆳ⋓#‬‬
‫‪⮛᜻ẓ#⊃㏿ㇼᴿᵛ+DSV0F#㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#┟ᷯ,1#‬‬
‫‪68pp䂌#㣫Ⓥ⇳ぇᴋ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽⴬ᴿᵛ1‬‬
‫。‪ˎ 相機自動對焦時,請勿觸碰旋轉對焦圈‬‬
‫‪ˎ 此鏡頭無法使用相機的直接手動對焦功能。(某些相機不具備直接手動對‬‬
‫‪焦功能。如果相機具有此功能,將在相機使用說明書的對焦章節中對此限‬‬
‫)‪制進行說明‬‬
‫‪ˎ 您無法使用相機上的 AF/MF 按鈕切換 AF/MF 模式(視相機而定,可能‬‬
‫‪沒有 AF/MF 按鈕。如果相機具有此功能,將在相機使用說明書的對焦章‬‬
‫。)‪節中對此限制進行說明‬‬
‫‪在MF(手動對焦)模式下,透過觀景窗觀看時,可轉動對焦圈以對‬‬
‫)。‪焦。(見圖示Ȓ‬‬
‫‪▖⮓#⟆#ⷦⱂ▖㩗‬‬
‫‪切換 AF(自動對焦)/MF(手動對焦)模式‬‬
‫‪ˎ H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳シ#㿟᥏#❯#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#✻⑛㇏#␿ㄫ㴯#‬‬
‫‪〫ᶈ㮧⏳#⟷㚠㿫#㍳ⵤⵓ゛1#H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳ぇ#⊃㏿⏳#㐸㊈#⟷㚠㿏⓫#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿#┟ệ⏳#Ⰷ⬸ⵓ㬣#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪ˎ 㬛㴯#៣⮨㻿㇯#GW#4;088pp#I6180819#VDPㆻ#៣ㇼ㿓#᜴ㄧ#㻓㍷#‬‬
‫‪Ἓ㔴#⊃㏿#㤘㇯#DOF0U88ᙷ#㹣㿟ẏ〫#ㇿ㐷#⿁᝗#ᡯ#ᵷⵗ#㹣㈜ㄠ#ℓ᥈㇫#‬‬
‫‪⟷㚠ẏ〫#ㇿ⴬ᴿᵛ1#‬‬
‫‪ˎ ⊃㏿⏳#⟷㚠㿓#㚻⋓#㣫Ⓥ⇳⏳#ゥ᢯#ῃぇᴋ#㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿⏳#┟ệ#‬‬
‫‪⾿㊌ẏᜃ#㈘ㆳⵤⵓ゛1#‬‬
‫‪ˎ ㎃#₇ᴋ#㝿㊇ㆻ#㋧㉿㿗#ῃぇᴋ#㳷〫ᬏゟ#⊃㏿㇏#〫‛#⟷⟻ḻ#㈘㐷#‬‬
‫‪␿ⵤⵓ゛1#‬‬
‫‪您可以使用鏡頭上的對焦模式開關,在AF和MF之間切換。務必將相機‬‬
‫。‪上的對焦模式開關(桿)設定為AF‬‬
‫‪㧶ᲂ⟆#▖⮓⪺#៪㩆#ⷦⱂ▖㩗‬‬
‫‪ˎ 㣫Ⓥ⇳#ᬫ㈜#㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿗#᜴ㄧ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⟻␣㿓#ᵛ㇃#㾳⬣㜫ぇ⮓#‬‬
‫‪㟓Ⰳ㿓#4p#ᛧ␣⏳#ệ᝗#㞣へ㿏ⵤⵓ゛1#ㇳ⟷#⊃㏿2㾃∏ⵓ#㋧㿠㇏#᜴ㄧ#‬‬
‫‪⊃㏿ᙷ#㾃∏ⵓ㇏#⣒ㆻ#⟷⟻㉸ㆳ⋓#㚟ᵟ㿏っ#⬣㐻#⾻∏㔴ぇ#㇃へ㇫#‬‬
‫‪ᬏ㬷ᬗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪ˎ GW#4;088pp#I6180819#VDPㆷ#␸#⇳㇫㴯#₇ᴋ#⑛㫣⋓#㋧⓼#‬‬
‫‪〫ᶈ㮧シ#㿟᥏#⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪ˎ 務必將對焦模式開關設定為MF,以進行手動對焦。請勿在未設定為MF的‬‬
‫。‪情況下旋轉對焦圈。未切換到MF而強行旋轉對焦圈可能會損壞對焦圈‬‬
‫‪在 MF 模式下拍攝無限遠的目標‬‬
‫‪無限遠位置提供一些調整,以補償因溫度變化造成的焦距移位。在MF‬‬
‫。‪模式下拍攝無限遠的目標時,請透過觀景窗或其他方式對焦‬‬
‫‪在本使用說明書中,可以找到關於使用各鏡頭的資訊。在另頁上的‬‬
‫‪“使用前的注意事項”,可以找到如使用注意事項等關於鏡頭的一‬‬
‫。‪般注意事項。使用鏡頭前,務必閱讀以上文件‬‬
‫‪此鏡頭是專為 Sony α 相機而設計的 A-安裝座鏡頭(配備APS-C 尺寸‬‬
‫。‪影像感應器的型號)。您不能在 35mm 規格的相機上使用‬‬
‫‪使用注意事項‬‬
‫‪ˎ 搭配有E安裝座的相機使用本鏡頭時,請加裝另售的卡口轉接器。 請勿將‬‬
‫。‪鏡頭直接裝上E安裝座相機,否則相機與鏡頭都可能會受損‬‬
‫‪ˎ 如果購買的DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM 為組件中的部件,則不含標準鏡‬‬
‫。‪頭後蓋ALC-R55,而是安裝包裝蓋‬‬
‫。‪ˎ 攜帶已安裝鏡頭的相機時,務必平穩握住相機和鏡頭‬‬
‫。‪ˎ 請勿握住變焦或對焦時鏡頭突出的任何部分‬‬
‫‪使用閃光燈的注意事項‬‬
‫‪ˎ 使用相機的內建閃光燈時,請先移除鏡頭遮光罩,然後再從距離目標 1m‬‬
‫‪的位置進行拍攝。使用某些鏡頭/閃光組合時,鏡頭可能會阻擋部分的閃‬‬
‫。‪光燈源,進而導致相片底部出現陰影‬‬
‫。‪ˎ DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM無法搭配環形持續燈或微距燈轉接環使用‬‬
‫‪周邊暗角‬‬
‫‪ˎ 使用鏡頭時,螢幕角落可能會變地比螢幕中心暗。要降低該現象(周邊暗‬‬
‫。‪角),請縮小 1 到 2 個孔徑距離‬‬
‫‪Ȏ 各部名稱‬‬
‫‪1...對焦圈 2...變焦圈 3...焦距刻度 4...焦距指示 5...鏡頭接點‬‬
‫‪6...對焦模式開關 7...安裝指示‬‬
‫‪⌮ᘎ㞢‬‬
‫‪ˎ ⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿗#ῃ#䃋⓫㇏#ᠷ㲸㇫ᙷ#䃋⓫#㎈ᙻぇ#⢻㿫#〫Ộᜃ#ẗ#ⲏ#‬‬
‫‪ㇿ⴬ᴿᵛ1#㇫≣㿓#䁻⬸+⢻ᮛ㴯⇳᝗#㿟,ㆻ#〽⿗⊛⓫#㋧␣ᚓ⏳#4ぇ⮓#5#‬‬
‫‪ⴛ㰨#㊌ḻ#ᵢㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫‪Ȏ#≪㥲Ὧ‬‬
‫‪4111㝿㊇#␸#5111㎃#␸#6111㝿㊇#ᛧ␣#᱿᡿#7111㝿㊇#ᛧ␣#㇯ᷨⴛ#‬‬
‫ⴛ‪8111⊃㏿#㥟㭔㴯#9111㝿㊇#┟ὓ#ⴛㅻ㣏#:111␿ㄫ㵼#㇯ᷨ‬‬
‫‪ȏ 安裝/取下鏡頭‬‬
‫)。‪安裝鏡頭(見圖示 ȏ-ȩ‬‬
‫。‪取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋‬‬
‫‪ˎ 有(1)和(2)兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋。要連帶鏡頭遮光罩一同‬‬
‫。)‪安裝/取下鏡頭蓋時,請使用方法(2‬‬
‫。‪ˎ 如果已安裝包裝蓋,請如圖(3)所示取下‬‬
‫‪ȏ#ᳶ⹲#≪ㄓ2㖲ㄓ‬‬
‫‪對齊鏡身橘色指示和相機機身上的橙色指示(安裝指示),然‬‬
‫。‪後將鏡頭放進相機安裝部位並順時針方向旋轉直到鎖緊爲止‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#≪ㄓ㩂ᴎ὞+ዢẦ#ȏ–ȩ#ㄢⵚ1,‬‬
‫。‪ˎ 安裝鏡頭時,請勿按下相機上的鬆開鏡頭鍵‬‬
‫。‪ˎ 請勿傾斜安裝鏡頭‬‬
‫‪⩈ᦎ#ᳶ⹲#㎋ᇦ#㍞Ἶᱦ#⇢㆞#㎋Ⱞ#᪦⪞ᖯឲ៎1‬‬
‫‪ˎ ⿕㔴#⊃㏿#㤘ㆻ#+4,ᝳ#+5,㇏#ệ#ᙷ㐷#⚠✌ㆳ⋓#⟷㚠2㬿㚠㿗#ⲏ#‬‬
‫‪ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⟷㚠㿓#⬸㭓ぇ⮓#⊃㏿#㤘ㆻ#⟷㚠2㬿㚠#‬‬
‫‪ῃぇᴋ#⚠✌#+5,⏳#⬣ㄠ㿏ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪ˎ 㹣㈜ㄠ#ℓ᥈㇫#⟷㚠ẏ〫#ㇿㆳ⓫#+6,ᝳ#ᚐ㇫#㿫⮓#″〫#ᬼᴿᵛ1‬‬
‫‪ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ⷦ㭓△#Ɫᡛ➎Ṧ#㍞Ἶᱦⱂ#ⷦ㭓△#‬‬
‫‪Ɫᡛ➎+Ẳ⮞㟯#Ɫᡛ➎,⪺#Ỉ㊂#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#㍞Ἶᱦ#Ẳ⮞㞢⪺#‬‬
‫‪ᕦ⮶#ᘍᇊ#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖊ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶầឲ៎1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫)。‪取下鏡頭(見圖示 ȏ-Ȫ‬‬
‫‪按住相機上的鬆開鏡頭鍵,逆時針方向旋轉鏡頭直至鏡頭鬆開,然‬‬
‫。‪後再取下鏡頭‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ˎ ⊃㏿⏳#㈜㚠㿗#ῃ#㣫Ⓥ⇳㇏#⊃㏿#␫␣㏿#⛻㴳ㆻ#ᱻ⏫㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪ˎ ⊃㏿⏳#᜴⬣㐷ᜃ#㈜㚠㿏㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#㖲ㄓ㩂ᴎ὞+ዢẦ#ȏ–Ȫ#ㄢⵚ1,‬‬
‫‪㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ⹲#ẞẖ⹲#Ⅾ㞦Ⱞ#ᛮṢ#ㄮᵆ#ᳶ⹲ც#ᠾ#ⱞ▫#ᢶ⨮ც⺪#‬‬
‫‪⨴Ⱞ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℂ៪#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᳶ⹲Ṧ#ᢶẚ#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#‬‬
‫‪㖲ㄓ㩂⟗⟆⬎1‬‬
‫‪Ȑ#ᳶ⹲#㮮ᧆ#≪ㄓ‬‬
‫‪㾃∏〫#䁻⬸ㆻ#㍻㇫᝗#⬣㐻㇏#䃋㐿ㆻ#㟓ᵷ䃋㿏⊛⓫#⊃㏿#䄻ὓ⏳#‬‬
‫‪⬣ㄠ㿏ᴋ#᛺㇫#㌂⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ᕇ⪺#Ⱳ᝾#Ẳ⮞㞢⪺#㮮ᧆṦ#Ỉ㊚#ᕦ⮚ᇊ#ㄚ㍟㩂᝾#‬‬
‫‪♶ẖც#ᖊ#ᨶጶ⺪#㮮ᧆṦ#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶẖ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪ˎ GW#4;088pp#I6180819#VDPぇᴋ#⊃㏿#䄻ὓᙷ#㹣㿟ẏ〫#ㇿ㐷#‬‬
‫‪⿁⴬ᴿᵛ1#DOF0VK43;+✻⑛,ㆻ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪ˎ ❫᝷#ⵓぇᴋ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#Ἓ㑈〫⮓#⊃㏿ぇ#ᛧᨯ⋓#⾃ㅃ#ᰊㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫‪Ȑ 安裝鏡頭遮光罩‬‬
‫。‪建議您使用鏡頭遮光罩以降低炫光現象,以確保影像最佳品質‬‬
‫。‪將遮光罩放入鏡身前端,再順時針方向旋轉遮光罩直到鎖緊爲止‬‬
‫‪ˎ DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM 不含鏡頭遮光罩。您可以使用 ALC-SH108‬‬
‫。)‪(另售‬‬
‫。‪ˎ 存放時,請將鏡頭遮光罩翻過來並將其倒過來放在鏡頭上‬‬
‫‪ȑ 變焦‬‬
‫。‪旋轉變焦圈以調至理想的焦距‬‬
‫‪Ȓ 對焦‬‬
‫。‪使用自動對焦時,相機會自動調整焦距‬‬
‫。‪ˎ 相機自動對焦時,請勿觸碰旋轉對焦圈‬‬
‫‪ˎ 此鏡頭無法使用相機的直接手動對焦功能。(某些相機不具備直接手動對‬‬
‫‪焦功能。如果相機具有此功能,將在相機使用說明書的對焦章節中對此限‬‬
‫)‪制進行說明‬‬
‫‪ˎ 您無法使用相機上的 AF/MF 按鈕切換 AF/MF 模式(視相機而定,可能‬‬
‫‪沒有 AF/MF 按鈕。如果相機具有此功能,將在相機使用說明書的對焦章‬‬
‫。)‪節中對此限制進行說明‬‬
‫‪在MF(手動對焦)模式下,透過觀景窗觀看時,可轉動對焦圈以對‬‬
‫)。‪焦。(見圖示Ȓ‬‬
‫ⷶ‪ȑ#‬‬
‫‪切換 AF(自動對焦)/MF(手動對焦)模式‬‬
‫‪⮺㩂᝾#ㇲ⳺#ᅚẖᵆ#ⷶ#ẫⰮ#ᢶẖ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪您可以使用鏡頭上的對焦模式開關,在AF和MF之間切換。務必將相機‬‬
‫。‪上的對焦模式開關(桿)設定為AF‬‬
‫⳺‪Ȓ#ㇲ‬‬
‫‪ˎ 務必將對焦模式開關設定為MF,以進行手動對焦。請勿在未設定為MF的‬‬
Download PDF

advertising