Sony | SLT-A57K | Sony SAL1855 1855 Объектив для цифровых камер c байонетом A Инструкция по эксплуатации

4-131-260-23(1)
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
DT 55-200mm F4-5.6 SAM
–2
–1
Lens for Digital Single Lens Reflex Camera
(1)
Інструкція з експлуатації/Инструкция по пользованию/
/
/




(2)
(3)


DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
DT 55-200mm F4-5.6 SAM
SAL1855/SAL55200-2
©2009 Sony Corporation
Українська
У цьому посібнику містяться відомості про використання
об’єктивів. Загальні застереження щодо об’єктивів, наприклад
примітки стосовно їх використання, можна знайти у посібнику
«Застережні заходи перед експлуатацією» на окремому
аркуші. Обов’язково прочитайте обидва документи, перш ніж
використовувати об’єктиви.
Відомості, що містяться у цьому посібнику, можна застосовувати до
декількох різних об’єктивів.
Цей об’єктив призначений для монтувальних фотоапаратів Sony α
(моделей, оснащених сенсором зображення APS-C). Його не можна
використовувати із фотоапаратами формату 35 мм.
Примітки щодо використання

Printed in Japan
Якщо ви придбали DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM як складову комплекту,
стандартний задній ковпачок для об’єктива ALC-R55 не надається; замість
нього прикріплена кришка упаковки.
 Під час перенесення фотоапарата з приєднаним об’єктивом обов’язково
надійно утримуйте фотоапарат та об’єктив.
 Не торкайтеся жодних елементів об’єктива, які висуваються під час
масштабування або фокусування.
Застереження щодо використання спалаху

Використовуючи вбудований спалах камери, обов’язково знімайте
світлозахисну бленду об’єктива та робіть знімки з відстані щонайменше
1 м від об’єкта. Об’єктив може частково блокувати світло спалаху, що
призводить до затемнення внизу зображення. Це залежить від типу
об’єктива і спалаху.
Віньєтування

За використання об’єктива кути екрана стають темнішими, ніж центр. Щоб
послабити цей ефект (віньєтування), закрийте отвір з 1–2 зупинками.
 Елементи
1…Кільце фокусування 2…Кільце масштабування 3…Шкала фокусної
довжини 4…Індекс фокусної довжини 5…Контакти об’єктива
6…Перемикач режиму фокусування 7…Індекс встановлення
 Приєднання та від’єднання об’єктива
Як приєднати об’єктив (див. рисунок –.)
1
Зніміть ковпачки із заднього й переднього об’єктивів та
корпусу фотоапарата.

Передній ковпачок для об’єктива можна приєднати двома способами:
(1) та (2). Для приєднання або від’єднання ковпачка об’єктива, коли
приєднано світлозахисний бленд об’єктива, використовуйте метод (2).
 Якщо кришка упаковки прикріплена, зніміть її, як описано у (3).
2
Зіставте жовтогарячі позначки на оправі об’єктива з
жовтогарячими позначками на фотоапараті (позначки
встановлення), а потім вставте об’єктив у отвір для
встановлення у фотоапараті та обертайте його проти
годинникової стрілки, доки він не зафіксується.
 Приєднання світлозахисного бленда
об’єктива
Русский
В данном руководстве содержатся сведения о применении
каждого объектива. На отдельном бланке в “Примечаниях
по использованию” содержится информация о мерах
предосторожности, общих для всех объективов. Обязательно
прочтите оба документа перед использованием объектива.
Рекомендується використовувати світлозахисний бленд об’єктива
для зниження яскравості світла та досягнення максимальної якості
зображення.
Вставте бленд у отвір для встановлення на кінці оправи об’єктива
та повертайте його проти годинникової стрілки, доки він стане на
місце з клацанням.

Світлозахисний бленд об’єктива не надається у комплекті із DT 18-55 mm
F3.5-5.6 SAM. Можна використовувати ALC-SH108 (продається окремо).
 Для використання вбудованого спалаху камери обов’язково знімайте
світлозахисний бленд об’єктива, щоб уникнути блокування світла спалаху.
 Для зберігання переверніть світлозахисний бленд об’єктива та розмістіть
його зворотнім боком на об’єктиві.
 Масштабування
Поверніть кільце масштабування, щоб встановити потрібну
фокусну довжину.
 Фокусування
Під час використання функції автофокусу фотоапарат автоматично
настроює фокус.

Коли фотоапарат автоматично настроює фокус, не торкайтеся кільця
автофокусування, що обертається.
 Функцію безпосереднього фокусування вручну, якою оснащений
фотоапарат, не можна використовувати з цим об’єктивом. (Деякі
фотоапарати не оснащені функцією безпосереднього фокусування вручну.)
 Режими AF/MF не можна перемикати за допомогою кнопки режиму
фокусування AF/MF на камері (кнопка режиму фокусування AF/MF може
бути відсутня — це залежить від камери).
У режимі MF (ручний фокус) обертайте кільце фокусування, дивлячись
у видошукач, щоб настроїти фокус. (Див. рисунок .)

За допомогою перемикача режиму фокусування на об’єктиві можна
перемикати режими AF (автоматичне фокусування) та MF (ручне
фокусування). Переконайтеся, що перемикач режиму фокусування
(важілець) на камері перебуває у положенні AF.

Примечания по использованию
В режиме MF (ручная фокусировка) поворачивайте кольцо
фокусировки и смотрите при этом через видоискатель для настройки
фокуса. (См. рис. .)
Если в составе комплекта приобретена модель DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM,
стандартная задняя крышка объектива ALC-R55 не включается в комплект,
вместо нее включается упаковочная крышка.
 При переноске камеры с подсоединенным объективом следует постоянно
держать и корпус, и объектив.
 Не следует удерживать камеру за какие-либо детали объектива,
выдвигающиеся при трансфокации или фокусировке.
Меры предосторожности при использовании вспышки

Виньетирование

При использовании объектива углы экрана становятся темнее, чем его
центр. Чтобы уменьшить этот эффект (называемый виньетированием),
закройте диафрагму на 1–2 деления.
Для виконання фокусування вручну не забудьте встановити перемикач
режиму фокусування у положення MF. Не обертайте диск фокусування, не
встановивши положення MF. Обертання диска фокусування силоміць без
увімкнення режиму MF може призвести до його пошкодження.
 Названия деталей
1...Кольцо фокусировки 2...Кольцо трансфокатора 3...Шкала фокусного
расстояния 4...Индекс фокусного расстояния 5...Контакты объектива
6...Переключатель режима фокусировки 7...Указатель подсоединения
Країна-виробник:
Сигнал фокусировки в видоискателе указывает текущую степень
фокусировки.
Переключение режимов AF (автофокусировка)/
MF (ручная фокусировка)
Можно переключаться между режимами AF (автофокусировка) и MF
(ручная фокусировка) с помощью переключателя режима фокусировки
на объективе. Убедитесь, что переключатель режима фокусировки
(рычаг) на камере установлен в положение AF.

Для ручной фокусировки обязательно установите переключатель режима
фокусировки в положение MF. Не вращайте кольцо фокусировки,
когда не установлен режим MF. Применение силы при вращении
кольца фокусировки, когда не установлен режим MF, может привести к
повреждению кольца фокусировки.
1
Снимите заднюю и переднюю крышки объектива, а также
крышку корпуса камеры.

Можно надеть или снять переднюю крышку объектива двумя
способами. См. рис. (1) и (2). Если крышка объектива надевается
или снимается, когда установлена бленда объектива, воспользуйтесь
способом (2).
 Если прикреплена упаковочная крышка, снимите ее как показано на
рис. (3).
2
SAL1855: Японія
SAL55200-2: Китай
Не натискайте на фотоапараті кнопку фіксації об’єктива під час його
встановлення.
 Не встановлюйте об’єктив під кутом.
Совместите оранжевую метку на корпусе объектива
с оранжевой меткой на фотокамере (показатель
подсоединения объектива), затем вставьте объектив в
камеру и поверните его по часовой стрелке до полной
установки.

Во время установки объектива не нажимайте кнопку извлечения
объектива на фотокамере.
 Не устанавливайте объектив под углом.
Як від’єднати об’єктив (див. рисунок –.)
Отсоединение объектива (см. рис. –)
Нажимая и удерживая кнопку извлечения объектива на
фотокамере, поверните объектив против часовой стрелки до
упора, а затем отсоедините объектив.
 Установка бленды объектива
Для уменьшения бликов и достижения максимального качества
изображения рекомендуется использовать бленду объектива.
Поместите бленду объектива на выступ на конце корпуса
объектива и поверните бленду по часовой стрелке до щелчка.

Бленда объектива не прилагается к модели DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM.
Можно использовать ALC-SH108 (продается отдельно).
 При использовании встроенной вспышки обязательно снимите бленду
объектива во избежание блокировки света вспышки.
 Перед помещением на хранение переверните бленду объектива и
установите ее на заднюю часть объектива.
Мінімальний
фокус*2 (м)
Максимальне
збільшення (X)
Мінімальна
діафрагма об’єктива
Діаметр
фільтра (мм)
Габаритні розміри
(макс. діаметр ×
висота) (Прибл.,
мм)
Вага (Прибл., г)
Название (Название
модели)
Фокусное
расстояние в
35-миллиметровом
эквиваленте*1 (мм)
Группы
элементов
объектива
Угол
обзора*1
Минимальное
фокусное
расстояние*2
(м)
Максимальное
увеличение (X)
Минимальная
диафрагма
Диаметр
фильтра (мм)
Гaбapиты
(максимальный
диаметр × высота)
(пpиблиз., мм)
Macca (пpиблиз., г)
DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL1855)
27-82,5
7-8
76°-29°
0,25
0,34
f/22-36
55
69,5×69
210
DT 55-200mm
F4-5.6 SAM
(SAL55200-2)
82,5-300
9-13
29°-8°
0,95
0,29
f/32-45
55
71,5×85
305
*1 Значення еквівалентної фокусної довжини та кута огляду формату 35 мм відповідають цифровим однооб’єктивним дзеркальним фотоапаратам, обладнаним
сенсором зображення APS-C.
*2 Мінімальний фокус – це найкоротша відстань від сенсора зображення до об’єкта.


Бесконечное расстояние обеспечивает для некоторых настроек
компенсацию сдвига фокуса, вызываемого изменением температуры.
Для съемки объекта на бесконечном расстоянии в режиме MF
используйте видоискатель и установите фокус
Цей об’єктив обладнаний кодером відстані. Кодер відстані забезпечує точніше вимірювання (ADI) за допомогою спалаху для ADI.
Залежно від механізму об’єктива фокусна довжина може змінитися внаслідок зміни відстані зйомки. Фокусна довжина передбачає, що в об’єктиві фокус
настроюється у положенні нескінченності.
Елементи, що надаються з об’єктивом
DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM: об’єктив (1), Передній ковпачок для об’єктива (1), Задній ковпачок для об’єктива* (1), набір друкованої документації
* Якщо об’єктив був придбаний як частина комплекту, натомість надається кришка упаковки.
DT 55-200 mm F4-5.6 SAM: об’єктив (1), Передній ковпачок для об’єктива (1), Задній ковпачок для об’єктива (1), світлозахисний бленд об’єктива (1),
набір друкованої документації
Конструкцію та технічні характеристики може бути змінено без оповіщення.
Съемка объекта на бесконечном расстоянии в
режиме MF
- торгова марка Sony Corporation.
*1 Значения фокусного расстояния в 35-миллиметровом эквиваленте и угла обзора основаны на данных для цифровых однообъективных зеркальных
фотоаппаратов, оборудованных датчиком изображения APS-C.
*2 Минимальным фокусным расстоянием является самое маленькое расстояние от сенсора изображения до объекта съемки.

Этот объектив оборудован кодировщиком расстояния. Кодировщик расстояния обеспечивает более точное измерение (ADI) за счет использования вспышки для
ADI.
 В зависимости от механизма объектива фокусное расстояние может изменяться при каждом изменении расстояния до снимаемого объекта. Фокусное расстояние
предполагает неограниченную фокусировку объектива.
Подсоединение объектива (см. рис. –)
Як зробити знімок об’єкта з великої відстані у
режимі MF
Позиція нескінченності має функцію певного настроювання для
компенсування розфокусування, спричиненого зміною температури.
Щоб зробити знімок об’єкта з великої відстані у режимі MF,
скористайтесь видошукачем та настройте фокус.

 Подсоединение и отсоединение объектива

Натискаючи та утримуючи кнопку фіксації об’єктива на
фотоапараті, обертайте об’єктив проти годинникової стрілки,
доки він не зупиниться, а потім від’єднайте його.
При использовании встроенной вспышки обязательно снимите бленду
объектива и выполняйте съемку на расстоянии не менее 1 м от объекта
съемки. При определенной комбинации положений объектива и вспышки
объектив может частично закрывать свет вспышки, что приводит к
возникновению тени в нижней части фотографии.
Кут огляду*1
Когда используется автоматическая фокусировка, камера настраивает
фокус автоматически.
Когда камерой выполняется автоматическая фокусировка, не
дотрагивайтесь до вращающегося кольца фокусировки.
 С этим объективом не может применяться реализуемая камерой функция
прямой ручной фокусировки. (В некоторых камерах отсутствует функция
прямой ручной фокусировки.)
 Невозможно переключать режимы AF/MF с помощью кнопки AF/MF на
камере (на некоторых моделях камер кнопка AF/MF может отсутствовать).
Технические характеристики
Фокусна відстань,
еквівалент
Лінза, групиформату 35 мм*1
елементи
(мм)
Найменування
(модель)
 Фокусировка


Технічні характеристики
Вращайте кольцо зуммирования до получения желаемого
фокусного расстояния.
Настоящее руководство предназначено для нескольких моделей
объективов.
Данный объектив предназначен для камер Sony α (модели,
оборудованные датчиком изображения APS-C). Нельзя использовать
для камер 35-миллиметрового формата.
Сигнал фокусування у видошукачі вказує поточний ступінь фокусування.
Як переключати режими AF (автофокус)/MF
(ручний фокус)
 Зуммирование
SAL1855:Япония
SAL55200-2:Китай
Комплект поставки
DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM: объектив (1), передняя крышка объектива (1), задняя крышка объектива* (1), набор печатной документации.
* Если объектив приобретен в составе комплекта, в комплект включена упаковочная крышка.
DT 55-200 mm F4-5.6 SAM: объектив (1), передняя крышка объектива (1), задняя крышка объектива (1), бленда объектива (1), набор печатной
документации.
Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
является товарным знаком Sony Corporation.

DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM

DT 55-200mm F4-5.6 SAM

–1
(1)

–2
(2)
(3)


DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL1855)
27-82.5
7-8
76°-29°
0.25
0.34
f/22-36
55
69.5×69
210
DT 55-200mm
F4-5.6 SAM
(SAL55200-2)
82.5-300
9-13
29°-8°
0.95
0.29
f/32-45
55
71.5×85
305
Download PDF

advertising