Sony | SAL55300 | Sony SAL55300 DT 55–300 мм F4.5–5.6 SAM Инструкция по эксплуатации

4-436-602-21 (1)

Передню кришку об’єктива можна прикріпляти/
від’єднувати двома способами, (1) та (2). Для
прикріплення/від’єднання кришки об’єктива з
прикріпленою блендою об’єктива використовуйте
метод (2).
–2
2
Interchangeable Lens
ˎˎНе натискайте кнопку фіксатора об’єктива на камері
під час прикріплення об’єктива.
ˎˎНе прикріплюйте об’єктив під кутом.
Посібник з експлуатації / Инструкция по эксплуатации /
/
/
DT 55-300mm F4.5-5.6 SAM
Для від’єднання об’єктива
(Див. малюнок –.)
Утримуючи натиснутою кнопку фіксатора об’єктива
на камері, обертайте об’єктив проти годинникової
стрілки доки він не зупиниться, а потім від’єднайте
об’єктив.

SAL55300
Сумістіть оранжеву позначку на оправі
об’єктива з оранжевою позначкою на
камері (установлювальною позначкою),
потім вставте об’єктив у кріплення камери і
обертайте його за годинниковою стрілкою
до фіксації.
 Прикріплення бленди об’єктива
Для зменшення відблисків та забезпечення
максимальної якості зображення рекомендується
використовувати бленду об’єктива.
A-mount

©2012 Sony Corporation
Вставте бленду в кріплення на кінці оправи
об’єктива і обертайте бленду за годинниковою
стрілкою доти, поки вона не защіпиться на місці.
ˎˎПід час зберігання прикріпіть бленду об’єктива назад до
об’єктива.
 Трансфокація
Printed in China
Обертайте кільце трансфокації до отримання
потрібної фокусної відстані.
Фіксатор трансфокації
Це запобігає витягуванню оправи об’єктива під
впливом ваги об’єктива під час перенесення.
Поверніть кільце трансфокації у найширше положення
перед тим, як здвинути перемикач для блокування.
(Див. малюнок -.) Для розблокування пересуньте
фіксатор трансфокації у зворотному напрямі.




1
2
4
5 6
У даному посібнику з експлуатації пояснюється,
як використовувати об’єктиви. Застережні
заходи, загальні для всіх об’єктивів, наприклад,
примітки щодо використання, наведені в окремій
брошурі “Застережні заходи перед експлуатацією”.
Обов’язково прочитайте обидва документи перед
використанням об’єктива.
Даний об’єктив призначений для A-перехідника, який
можна використовувати на камерах Sony α (моделях,
обладнаних датчиком зображення розміру APS-C).
Використання на камерах 35-мм формату неможливе.
Примітки щодо використання
7 8
–1
ˎˎПід час перенесення камери з прикріпленим об’єктивом
обов’язково надійно утримуйте камеру та об’єктив.
ˎˎНе беріться за будь-яку частину об’єктива, яка
висувається під час трансфокації або фокусування.
ˎˎПід час використання цього об’єктива з камерою з
E-перехідником, прикріпіть адаптер для встановлення,
який продається окремо. Не прикріплюйте об’єктив
безпосередньо до камери з E-перехідником, що може
призвести до їхнього пошкодження.
Застережні заходи під час використання
спалаху
Під час використання вбудованого спалаху камери
перед зйомкою завжди знімайте бленду об’єктива.
Під час використання певних комбінацій об’єктива та
спалаху об’єктив може частково перекривати світло
спалаху, що призведе до появи тіні у нижній частині
знімка.
(1)
(2)
Під час використання автофокусування камера виконує
фокусування автоматично.
ˎˎНе торкайтеся до кільця фокусування, що обертається,
коли камера виконує автоматичне фокусування.
ˎˎВикористання функції прямого ручного фокусування
камери з даним об’єктивом неможливо. (У деяких камерах
немає функції прямого ручного фокусування. Якщо
в камері є ця функція, дане обмеження пояснюється
в розділі по фокусуванню в посібнику з експлуатації
камери.)
ˎˎПереключення між режимами AF/MF за допомогою
кнопки AF/MF на камері неможливо. (В залежності від
камери кнопка AF/MF може бути відсутньою. Якщо
в камері є ця функція, дане обмеження пояснюється
в розділі по фокусуванню в посібнику з експлуатації
камери.)
У режимі MF (ручне фокусування) обертайте кільце
фокусування в той час, коли дивитесь у видошукач,
рідкокристалічний монітор, тощо для фокусування.
(Див. малюнок .)
3

 Фокусування
Віньєтування
Під час використання об’єктива кути екрану будуть більш
темними, ніж його центр. Для зменшення цього ефекту
(який називається віньєтуванням) закрийте діафрагму на
1 – 2 поділки.
 Найменування компонентів
1...Кільце фокусування 2...Кільце трансфокації
3...Фіксатор трансфокації 4...Контакти об’єктива
5...Шкала фокусної відстані
6...Позначка фокусної відстані
7...Перемикач режимів фокусування
8...Установлювальна позначка
 Прикріплення та від’єднання
об’єктива
Для прикріплення об’єктива
(Див. малюнок –.)
1
Зніміть задню та передню кришки об’єктива
і кришку корпусу камери.
Для переключення режиму AF
(автофокусування)/MF (ручне
фокусування)
Ви можете переключатися між режимами AF
(автофокусування) та MF (ручне фокусування) за
допомогою перемикача режиму фокусування на
об’єктиві.
Не забудьте встановити перемикач (важіль) режиму
фокусування на камері в положення AF.
ˎˎНе забудьте встановити перемикач режиму фокусування в
положення MF для ручного фокусування. Не повертайте
кільце фокусування без встановлення в положення
MF. Обертання кільця фокусування із застосуванням
надмірного зусилля без переключення в положення MF
може привести до пошкодження кільця фокусування.
Зйомка з фокусуванням на
безмежність в режимі MF
Для забезпечення точного фокусування в різних
робочих температурах механізм фокусування
обертається в положення, яке дещо перевищує значення
безмежності. Завжди перевіряйте чіткість зображення
через видошукач або інший компонент, призначений
для перегляду, особливо під час фокусування об’єктива
поблизу безмежності.
Технічні характеристики
Назва (Назва моделі)
Фокусна відстань,
еквівалентна 35-мм
формату*1 (мм)
Групи елементів об’єктива
Кут огляду
Мінімальна фокусна
відстань*2 (м)
Максимальне збільшення
(×)
Мінімальна поділка
діафрагми
Діаметр фільтра (мм)
Розміри (максимальний
діаметр × висота)
(приблиз., мм)
Маса (приблиз., г)
DT 55-300mm F4.5-5.6 SAM
(SAL55300)
82,5-450
9-12
29°-5°20’
1,4
0,27
ˎˎВ залежності від механізму об’єктива фокусна відстань
може змінюватися під час будь-якої зміни відстані
зйомки. Значення фокусної відстані передбачають, що
об’єктив сфокусовано на безмежність.
Комплектність постачання
Об’єктив (1), передня кришка об’єктива (1), задня
кришка об’єктива (1), бленда об’єктива (1), набiр
друкованої документації
Конструкція і технічні характеристики можуть бути
змінені без повідомлення.
є товарним знаком Sony Corporation.
Назви компаній та виробів компаній є товарними
знаками або зареєстрованими товарними знаками цих
компаній.
В данной инструкции по эксплуатации
поясняется, как использовать объективы.
Меры предосторожности, общие для всех
объективов, например, примечания относительно
использования, приведены в отдельной брошюре
“Примечания по использованию”. Обязательно
прочтите оба документа перед использованием
объектива.
Данный объектив предназначен для A-переходника,
который можно использовать на камерах Sony
α (моделях, оснащенных датчиком изображения
размера APS-C). Использование камер 35-мм формата
невозможно.
Примечания относительно
использования
ˎˎПри переноске камеры с прикрепленным объективом
обязательно надежно удерживайте камеру и объектив.
ˎˎНе беритесь за какую-либо часть объектива, которая
выдвигается при трансфокации или фокусировке.
ˎˎПри использовании данного объектива с камерой с
E-переходником, прикрепите продаваемый отдельно
установочный адаптер. Не прикрепляйте объектив
непосредственно к камере с E-переходником, что может
привести к их повреждению.
Меры предосторожности при использовании
вспышки
При использовании встроенной вспышки камеры перед
съемкой всегда снимайте бленду объектива.
При определенных комбинациях объектива и вспышки
объектив может частично закрывать свет вспышки, что
приведет к появлению тени в нижней части снимка.
Виньетирование
При использовании объектива углы экрана будут более
темными, чем его центр. Для уменьшения этого эффекта
(который называется виньетированием) закройте
диафрагму на 1 – 2 деления.
 Наименования компонентов
1...Кольцо фокусировки 2...Кольцо трансфокации
3...Фиксатор трансфокации 4...Контакты объектива
5...Шкала фокусного расстояния
6...Метка фокусного расстояния
7...Переключатель режимов фокусировки
8...Установочная метка
 Прикрепление и отсоединение
объектива
Для прикрепления объектива
(См. рисунок –.)
1
Снимите заднюю и переднюю крышки
объектива и крышку корпуса камеры.
Переднюю крышку объектива можно прикреплять/
отсоединять двумя способами, (1) и (2). Для
прикрепления/отсоединения крышки объектива с
прикрепленной блендой объектива используйте способ
(2).
2
Совместите оранжевую метку на оправе
объектива с оранжевой меткой на камере
(установочной меткой), затем вставьте
объектив в крепление камеры и поверните
его по часовой стрелке до фиксации.
ˎˎНе нажимайте кнопку фиксатора объектива на
камере во время прикрепления объектива.
ˎˎНе прикрепляйте объектив под углом.
Для отсоединения объектива
(См. рисунок –.)
Удерживая нажатой кнопку фиксатора объектива
на камере, поверните объектив против часовой
стрелки до упора, а затем отсоедините объектив.
 Прикрепление бленды
объектива
Для уменьшения бликов и обеспечения максимального
качества изображения рекомендуется использовать
бленду объектива.
Вставьте бленду в крепление на конце оправы
объектива и поворачивайте бленду по часовой
стрелке до тех пор, пока она не защелкнется на
месте.
f/22-29
ˎˎВо время хранения прикрепите бленду объектива обратно
к объективу.
62
77 × 116,5
 Трансфокация
460
Вращайте кольцо трансфокации до получения
нужного фокусного расстояния.
*1 Наведені вище фокусна відстань, еквівалентна 35мм формату, і кут огляду відповідають цифровим
фотоапаратам зі змінним об’єктивом, обладнаним
датчиком зображення розміру APS-C.
*2 Мінімальна фокусна відстань означає найменшу
можливу відстань між об’єктом та датчиком зображення.
ˎˎДаний об’єктив оснащений кодувальником відстані.
Кодувальник відстані забезпечує більш точне
вимірювання (ADI) під час використання з ADI-сумісним
спалахом.
Фиксатор трансфокации
Это предотвращает выдвижение оправы объектива изза веса объектива при переноске.
Поверните кольцо трансфокации в самое широкое
положение перед тем, как сдвинуть переключатель для
блокировки. (См. рисунок -.) Для разблокировки
сдвиньте фиксатор трансфокации в обратном
направлении.
 Фокусировка
При использовании автофокусировки камера
выполняет фокусировку автоматически.
ˎˎНе прикасайтесь к вращающемуся кольцу фокусировки,
когда камера фокусируется автоматически.
ˎˎИспользование функции прямой ручной фокусировки
камеры с данным объективом невозможно. (В некоторых
камерах нет функции прямой ручной фокусировки.
Если в камере имеется эта функция, данное ограничение
поясняется в разделе по фокусировке в инструкции по
эксплуатации камеры.)
ˎˎПереключение между режимами AF/MF с помощью
кнопки AF/MF на камере невозможно. (В зависимости
от камеры кнопка AF/MF может отсутствовать. Если
в камере имеется эта функция, данное ограничение
поясняется в разделе по фокусировке в инструкции по
эксплуатации камеры.)
В режиме MF (ручная фокусировка) поворачивайте
кольцо фокусировки в то время, когда смотрите в
видоискатель, ЖК-монитор и т.п. для фокусировки.
(См. рисунок .)
Для переключения режима AF
(автофокусировка)/MF (ручная
фокусировка)
Вы можете переключаться между режимами AF
(автофокусировка) и MF (ручная фокусировка) с
помощью переключателя режима фокусировки на
объективе.
Не забудьте установить переключатель (рычаг) режима
фокусировки на камере в положение AF.
ˎˎНе забудьте установить переключатель режима
фокусировки в положение MF для выполнения ручной
фокусировки. Не поворачивайте кольцо фокусировки без
установки в положение MF. Поворот кольца фокусировки
с применением чрезмерного усилия без переключения в
положение MF может привести к повреждению кольца
фокусировки.
Съемка с фокусировкой на
бесконечность в режиме MF
Для обеспечения точной фокусировки при различных
рабочих температурах механизм фокусировки
поворачивается в положение, немного превышающее
значение бесконечности. Всегда проверяйте четкость
изображения через видоискатель или другой
компонент, предназначенный для просмотра, особенно
при фокусировке объектива вблизи бесконечности.
Технические характеристики
Название (Название
модели)
Фокусное расстояние,
эквивалентное 35-мм
формату*1 (мм)
Группы элементов
объектива
Угол обзора
Минимальное фокусное
расстояние*2 (м)
Максимальное увеличение
(×)
Минимальное деление
диафрагмы
Диаметр фильтра (мм)
Размеры (максимальный
диаметр × высота)
(приблиз., мм)
Масса (приблиз., г)
DT 55-300mm F4.5-5.6 SAM
(SAL55300)
82,5-450
9-12
29°-5°20’
1,4
0,27
f/22-29
62
77 × 116,5
460
* Приведенные выше фокусное расстояние, эквивалентное
35-мм формату, и угол обзора соответствуют
цифровым фотоаппаратам со сменными объективами,
оснащенными датчиком изображения размера APS-C.
*2 Минимальное фокусное расстояние означает
наименьшее возможное расстояние между объектом и
датчиком изображения.
1
ˎˎДанный объектив оснащен кодировщиком расстояния.
Кодировщик расстояния обеспечивает более точное
измерение (ADI) при использовании с ADI-совместимой
вспышкой.
ˎˎВ зависимости от механизма объектива фокусное
расстояние может изменяться при любом изменении
расстояния съемки. Значения фокусного расстояния
предполагают, что объектив сфокусирован на
бесконечность.
Комплектность поставки
Объектив (1), передняя крышка объектива (1), задняя
крышка объектива (1), бленда объектива (1), набор
печатной документации
Конструкция и технические характеристики могут быть
изменены без уведомления.
является товарным знаком Sony Corporation.
Названия компаний и изделий компаний являются
товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками этих компаний.
‫ﻣﻦ اﻟﻼﻧﻬﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻫﺬا ﻳﺸﺮح ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺎت‪.‬‬
‫ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺪﺳﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت‬
‫ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل »ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل« واردة ﻓﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ‬
‫اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ‪ .‬ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة ‪ A‬اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻴﺮات ﺳﻮﻧﻲ‬
‫‪) Sony α‬اﻟﻤﻮدﻳﻼت اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة ﺑﺤﺠﻢ ‪ .(APS-C‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻴﺮات ﺑﺼﻴﻐﺔ ‪ 35‬ﻣﻢ‪.‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫‪ ‬ﻋﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻣﻴﺮا واﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻗﻢ داﺋﻤﺎً ﺑﻤﺴﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬
‫واﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻻ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻦ أي ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺪد ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﻇﻴﻔﺔ‬
‫اﻟﺰوم‪.‬‬
‫‪ ‬ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ ،E‬ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﻌﺪل‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻳﺒﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ‪ .‬ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻣﺠﻬﺰة‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ E‬ﻣﺒﺎﺷﺮة وإﻻ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻟﻠﺘﻠﻒ‪.‬‬
‫ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼش‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼش ﻣﺪﻣﺞ ﺿﻤﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪ ،‬ﻗﻢ داﺋﻤﺎً ﺑﻔﺼﻞ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻗﺒﻞ‬
‫اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ واﻟﻔﻼش ﻣﻌﺎً‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻗﺪ ﺗﺤﺠﺐ ﺿﻮء اﻟﻔﻼش ﺟﺰﺋﻴﺎً‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ وﺟﻮد ﻇﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة‪.‬‬
‫ﺗﻀﺎؤل اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﻓﻲ‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﺗﺼﺒﺢ أرﻛﺎن اﻟﺸﺎﺷﺔ أﻋﺘﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ‪ .‬ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻫﺬه‬
‫اﻟﻈﺎﻫﺮة )ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺘﻀﺎؤل اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﻓﻲ(‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺈﻏﻼق ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻤﻘﺪار‬
‫درﺟﺔ واﺣﺪة أو درﺟﺘﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ ‬أﺳﻤﺎء اﻷﺟﺰاء‬
‫‪...1‬ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ‪...2‬ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم‬
‫‪...3‬ﻣﻔﺘﺎح ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺰوم ‪...4‬وﺻﻼت اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫‪...5‬ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ‪...6‬ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري‬
‫‪...7‬ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ‪...8‬ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ‬
‫‪ ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ وﻓﺼﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫)راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.–‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻓﺼﻞ واﻗﻴﺘﻲ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ وﻏﻄﺎء ﺟﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا )ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ(‪،‬‬
‫وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا وﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه‬
‫ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ‪ /‬ﻓﺼﻞ واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻴﻦ‪ (1) ،‬و )‪ .(2‬ﻋﻨﺪ‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺐ‪ /‬ﻓﺼﻞ واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ إذا ﻛﺎن ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎً‪ ،‬اﺳﺘﺨﺪم اﻷﺳﻠﻮب‬
‫)‪.(2‬‬
‫‪ ‬ﻻ ﺗﻀﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺎﺋﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫)راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.–‬‬
‫أﺛﻨﺎء اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻀﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪ ،‬ﻗﻢ‬
‫ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ‪ ،‬وﻣﻦ‬
‫ﺛﻢ اﻓﺼﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺳﻄﻮاﻧﺔ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ وأدر ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ أن ﺗﺼﺪر‬
‫ﻣﻨﻪ ﻃﻘﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ‪.‬‬
‫‪ ‬اﺳﺘﻌﻤﺎل وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺰوم‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم اﻟﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري اﻟﻤﺮﻏﻮب‪.‬‬
‫ﻣﻔﺘﺎح ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺰوم‬
‫ﻳﺤﻮل ﻫﺬا اﻟﻤﻔﺘﺎح دون اﻣﺘﺪاد أﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻔﻌﻞ وزن اﻟﻌﺪﺳﺔ أﺛﻨﺎء‬
‫ﺣﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫أدر ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم إﻟﻰ اوﺳﻊ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﺤﺐ اﻟﻤﻔﺘﺎح ﻟﻘﻔﻠﻬﺎ‪) .‬راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ‬
‫اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪ (.-‬ﻟﻔﻚ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻘﻔﻞ‪ ،‬اﺳﺤﺐ ﻣﻔﺘﺎح ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺰوم ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺗﻘﻮم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﻀﺒﻂ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪.‬‬
‫‪ ‬اﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪ ،‬ﻻ ﺗﻠﻤﺲ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫اﻟﺪوراة‪.‬‬
‫‪ ‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻊ ﻫﺬه‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ‪) .‬ﺑﻌﺾ اﻧﻮاع اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي‬
‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ .‬إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻬﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻣﺸﺮوﺣﺎً‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‪ ،‬ﻓﻲ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا(‪.‬‬
‫‪ ‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ وﺿﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي‬
‫‪ AF/MF‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺰر ‪ AF/MF‬ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪) .‬وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻜﺎﻣﻴﺮا‪ ،‬رﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ‬
‫اﻟﺰر ‪ .AF/MF‬إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻬﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ‬
‫ﻣﺸﺮوﺣﺎً ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‪ ،‬ﻓﻲ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا(‪.‬‬
‫ﻓﻲ وﺿﻊ ‪) MF‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي(‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري أﺛﻨﺎء‬
‫ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﻬﺪف ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻈﺎر اﻟﺮؤﻳﺔ‪ ،‬ﺷﺎﺷﺔ ‪ ،LCD‬اﻟﺦ‪ ،‬ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ‪) .‬راﺟﻊ‬
‫اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.‬‬
‫ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﻴﻦ ‪) AF‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ(‪MF /‬‬
‫)اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي(‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ وﺿﻊ ‪) AF‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ( و ‪) MF‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ‬
‫اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي( ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري )ذراع( ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا إﻟﻰ ‪.AF‬‬
‫‪ ‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري إﻟﻰ ‪ MF‬ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫اﻟﻴﺪوي‪ .‬ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺑﺪون اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ إﻟﻰ ‪ .MF‬اﻟﻘﻴﺎم‬
‫ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺑﻘﻮة دون اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ ‪ MF‬ﻗﺪ ﻳﺘﻠﻒ ﺣﻠﻘﺔ‬
‫اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‪.‬‬
‫اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي ‪MF‬‬
‫ﺗﻘﻄﻊ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري وﺿﻊ ﻣﺎ ﻻﻧﻬﺎﻳﺔ ﻗﻠﻴ ًﻼ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري دﻗﻴﻖ‬
‫ﻓﻲ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﺗﺄﻛﺪ داﺋﻤﺎً ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫ﻣﻨﻈﺎر اﻟﺮؤﻳﺔ أو ﺟﺰء آﺧﺮ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎً‬
‫ﻣﻦ اﻟﻼﻧﻬﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻻﺳﻢ )اﺳﻢ اﻟﻤﻮدﻳﻞ(‬
‫اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﻟﻤﻌﺎدل ﻟﻄﺮاز ‪35‬‬
‫ﻣﻢ*‪) 1‬ﻣﻢ(‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت‪-‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫زاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة‬
‫اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ*‪) 2‬ﻣﺘﺮ(‬
‫أﻗﺼﻰ ﻗﺪرة ﺗﻜﺒﻴﺮ )×(‬
‫اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺤﺠﻢ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﺷﺢ )ﻣﻢ(‬
‫اﻷﺑﻌﺎد )اﻟﻘﻄﺮ × اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ(‬
‫اﻻﺳﻢ )اﺳﻢ اﻟﻤﻮدﻳﻞ(‬
‫اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﻟﻤﻌﺎدل ﻟﻄﺮاز ‪35‬‬
‫ﻣﻢ*‪) 1‬ﻣﻢ(‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت‪-‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫زاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة‬
‫اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ*‪) 2‬ﻣﺘﺮ(‬
‫أﻗﺼﻰ ﻗﺪرة ﺗﻜﺒﻴﺮ )×(‬
‫اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺤﺠﻢ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﺷﺢ )ﻣﻢ(‬
‫اﻷﺑﻌﺎد )اﻟﻘﻄﺮ × اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ(‬
‫)ﻣﻢ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ )ﺟﻢ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫‪DI+ⱺᣃ#ㇲ⳺,2PI+✂ᣃ#ㇲ⳺,#ᾒᧆṦ#‬‬
‫‪ⳮ㭂㩂ᴎ὞‬‬
‫‪DT 55-300mm F4.5-5.6 SAM‬‬
‫)‪(SAL55300‬‬
‫‪450-82.5‬‬
‫‪12-9‬‬
‫‪5°20’-29°‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪f/22-29‬‬
‫‪62‬‬
‫‪116.5 × 77‬‬
‫‪460‬‬
‫*‪ 1‬اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﻟﻤﻌﺎدل ﻟﻄﺮاز ‪ 35‬ﻣﻢ وزاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼه ﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﺑﻜﺎﻣﻴﺮات رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة ﺑﺤﺠﻢ‬
‫‪.APS-C‬‬
‫*‪ 2‬اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻳﻌﻨﻲ اﻗﺼﺮ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﺪف‬
‫وﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة‪.‬‬
‫‪ ‬ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺠﻬﺎز ﺗﺸﻔﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ‪ .‬ﺟﻬﺎز ﺗﺸﻔﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻳﺴﻤﺢ‬
‫ﺑﻘﻴﺎس ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ )‪ (ADI‬إذا ﺗﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﻓﻼش ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ‬
‫‪.ADI‬‬
‫‪ ‬وﻓﻘﺎً ﻵﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أي ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ‪ .‬اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ﻳﻔﺘﺮض أن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﻀ ّﻤﻨﺔ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ )‪ ،(1‬واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ )‪ ،(1‬واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ )‪ ،(1‬ﻏﻄﺎء‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ )‪ ،(1‬ﻃﻘﻢ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ‬
‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ دون إﺷﻌﺎر‪.‬‬
‫اﻟﻌﻼﻣﺔ‬
‫ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﻲ ‪.Sony Corporation‬‬
‫ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﻤﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ واﺳﻤﺎء ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﻋﻼﻣﺎت‬
‫ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫‪⊃㏿㇏#㝿㊇#┟ὓ#ⴛㅻ㣏⋓#DI+㈇Ṑ#㝿㊇,#⚆#‬‬
‫‪PI+ⲏṐ#㝿㊇,ᙻㆻ#㉻䃏㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳㇏#㝿㊇#┟ὓ#ⴛㅻ㣏+≿⛻,ᴋ#⚏ὓⵓ#DI⋓#‬‬
‫‪⮛㊌㿫#㍳ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪#ⲏṐ#㝿㊇ㆻ#ㅻ㿫⮓ᴋ#⚏ὓⵓ#㝿㊇#┟ὓ#ⴛㅻ㣏⏳#PI⋓#‬‬
‫‪⮛㊌㿫#㍳ⵤⵓ゛1#PI⋓#⮛㊌㿏㐷#⿁᝗#㝿㊇#␸ㆻ#‬‬
‫‪ṃ␣㐷#␿ⵤⵓ゛1#PI⋓#㉻䃏㿏㐷#⿁᝗#〬㐷⋓#㝿㊇#‬‬
‫‪␸ㆻ#ṃ␣⓫#㝿㊇#␸ぇ#Ⰷ⬸ㆻ#㍻#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫⫫‪PIᵆ#„㩆#ᅚẖ#㈖‬‬
‫‪㈈Ṑ#ゟḻᙷ#ᵛ〈㿓#᜴ㄧ#㝿㊇ㆻ#㊌䃌䇿#⑕㠋㠓#ⲏ#‬‬
‫‪ㇿḻ⋔#▫㿓#ᛧ␣ぇ⮓#⿴ᙻ#㐷ᬏ㣏ᴋ#ⲏ㍷㇏#H㝿㊇#‬‬
‫‪㈜㣏⏳#ṃ␫#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⡧㶃㇯᷋#₇ᴋ#ᢧ㬷#ⵓ㜤ㆻ#‬‬
‫‪ㅻ㿓#⟷㻿ㆻ#㰬㿫#㇫♯㐷#⮗⓼ḻ⏳#㿤⬸#䃌㇯㿏᝗/#‬‬
‫‪⊃㏿⏳#▫㿓#ᛧ␣ぇ#ᙷᣔᜃ#㝿㊇ㆻ#⑕㠓#ῃ#㴰䇿#‬‬
‫‪㍳㇏㿏ⵤⵓ゛1‬‬
‫⮺ⴆ‪ⷦ⭾#‬‬
‫‪GW#880633pp#I7180819#‬‬
‫‪VDP#+VDO88633,‬‬
‫‪;5180783‬‬
‫‪<045‬‬
‫‪5<俋08俋53侴‬‬
‫‪417‬‬
‫‪315:‬‬
‫<‪i25505‬‬
‫‪95‬‬
‫‪::44918‬‬
‫‪793‬‬
‫‪ⱞṮ+ᾒᡢὯ,‬‬
‫‪68pp#㣖ỡ#▫៣#ㇲ⳺#‬‬
‫‪ጢⱞ-4#+pp,‬‬
‫‪ᳶ⹲ቚ0Ỏ‬‬
‫‪⋚#⩟ዪ‬‬
‫‪㉆♶#ㇲ⳺-5+p,‬‬
‫‪㉆៪#㬿៪Ⱂ+俄,‬‬
‫‪㉆♶#i0➎㚛‬‬
‫‪㨮㘚#⺪Ṯ+pp,‬‬
‫✂‪⭢㫿#㍂‬‬
‫‪+㉆៪#⺪Ṯ#俄#ᙼⱞ,‬‬
‫‪+⩧#pp,‬‬
‫‪ⷻᲳ#+⩧#j,‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 本鏡頭配有距離編碼器。距離編碼器允許透過 ADI 相容‬‬
‫。)‪閃光燈提供更準確的測量(ADI‬‬
‫‪ 視鏡頭結構而定,焦距會因拍攝距離變化而有所不同。焦‬‬
‫。‪距預設鏡頭對焦在無限遠‬‬
‫‪所含物品‬‬
‫、)‪鏡頭 (1)、鏡頭前蓋 (1)、鏡頭後蓋 (1‬‬
‫‪鏡頭遮光罩 (1)、成套印刷文件‬‬
‫。‪設計和規格有所變更時,恕不另行通知‬‬
‫。‪為 Sony Corporation 之商標‬‬
‫。‪公司名稱與產品名稱均為各公司的商標或註冊商標‬‬
‫‪❯#⬣ㄠ⮛⓼⮓ᴋ#⊃㏿㇏#⬣ㄠ#⚠✌ぇ#᝷㿫⮓#‬‬
‫‪⮛⓼㿠ᴿᵛ1‬‬
‫‪⬣ㄠ⬸#㍳㇏シ#ᚐ㇫#┟ὗ#⊃㏿ぇ#ᝬ㰬㇯#‬‬
‫‪㍳㇏⬣㿤ㆷ#✻㐷⋓#ẓ#%⬣ㄠ#㉻#㍳㇏⬣㿤%ぇ#‬‬
‫‪ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿏ᢧ#㉻ぇ#ệ#ᙷ㐷#▯⮓⏳#‬‬
‫‪┟ệ#ㇴㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫‪㇫#⊃㏿ᴋ#Vrq|#囫#㣫Ⓥ⇳ぇ⮓#⬣ㄠ㿗#ⲏ#ㇿᴋ#D#‬‬
‫‪␿ㄫ㴯ㄠㆳ⋓#⮛᜻ẓ#⊃㏿ㇼᴿᵛ+DSV0F#㫣ᢧ#‬‬
‫‪㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#┟ᷯ,1#68#pp䂌#㣫Ⓥ⇳⏳#‬‬
‫‪⬣ㄠ㿗#ⲏᴋ#〽⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪#㇫#⊃㏿ぇᴋ#ᛧ␣#㇯㧋᷋ᙷ#㈜㚠ẏ〫#ㇿ⴬ᴿᵛ1#ᛧ␣#‬‬
‫‪㇯㧋᷋⏳#⬣ㄠ㿏⓫#DGL#䂯䃏#㾃∏ⵓ#⬣ㄠⵓぇ#᷋#‬‬
‫‪㊌䃌㿓#㢘㊌+DGL,㇫#ᙷᴜ㿠ᴿᵛ1‬‬
‫‪#⊃㏿#Ⓥ㥛ᴿ㐏ぇ#ᾧ⇳#㞣へ#ᛧ␣ᙷ#⚋᪃⓫#㝿㊇#᢯㇫ḻ#‬‬
‫‪⚋᪋#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㝿㊇#᢯㇫ᴋ#⊃㏿#㝿㊇ㆻ#▫㿓ᵷ⋓#‬‬
‫‪⑕㠋〿ㆻ#ῃ⏳#ᙷ㊌㿓#᛺ㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪⌮ᘎ㞢‬‬
‫‪⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿗#ῃ#䃋⓫㇏#ᠷ㲸㇫ᙷ#㎈ᙻぇ#⢻㿫#᷋#‬‬
‫‪〫Ộᜃ#ẗ#ῃᙷ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㇫≣㿓#䁻⬸+⢻ᮛ㴯⇳᝗#‬‬
‫‪㿟,ㆻ#〽⿗⊛⓫#㋧␣ᚓ⏳#4ぇ⮓#5#ⴛ㰨#㊌ḻ#‬‬
‫‪ᵢㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫‪#≪㥲Ὧ‬‬
‫‪DT 55-300mm F4.5-5.6 SAM‬‬
‫)‪(SAL55300‬‬
‫‪450-82.5‬‬
‫‪12-9‬‬
‫‪5°20’-29°‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪f/22-29‬‬
‫‪62‬‬
‫‪116.5 × 77‬‬
‫。‪ 搬移已安裝鏡頭的相機時,請務必確實握持相機和鏡頭‬‬
‫。‪ 請勿握持變焦時鏡頭突出的任何部分‬‬
‫‪ 若想在 E-安裝座相機上使用本鏡頭,請安裝另行出售的‬‬
‫‪卡口轉接器。請勿將本鏡頭直接安裝至 E-安裝座相機,‬‬
‫。‪否則可能損壞兩種裝置‬‬
‫‪周邊暗角‬‬
‫‪使用鏡頭時,螢幕角落可能會變得比螢幕中心暗。若要降‬‬
‫。‪低該現象(周邊暗角),請縮小 1 至 2 個孔徑距離‬‬
‫‪安裝鏡頭‬‬
‫)。‪(參見圖 -‬‬
‫。‪取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋‬‬
‫‪1‬‬
‫‪㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ⹲#ⴆᅚ#Ⅾ㞦Ⱞ#ᛮṢ#▫㗆ᵆ#ᳶ⹲ც#‬‬
‫‪ἲ㊆#ᨶጶ⺪#ℂ⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶẚ#㮮#ᳶ⹲Ṧ#‬‬
‫‪ⴆᅚ㩓ឲ៎1‬‬
‫‪#ᳶ⹲#㮮ᧆ#≪ㄓ㩂ጚ‬‬
‫‪㾃∏〫#䁻⬸ㆻ#㍻㇫᝗#⬣㐻㇏#䃋㐿ㆻ#㟓ᵷ⋓#㿏⊛⓫#‬‬
‫‪⊃㏿#䄻ὓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᛺㇫#㌂⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪ᳶ⹲#ℚ᳞#ᕇ⪺#Ⱳ᝾#Ẳ⮞㞢⪺#㮮ᧆṦ#Ỉ㊂#㮮/#‬‬
‫‪㮮ᧆც#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖊ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶᴎ#‬‬
‫‪ⷦ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪#❫᝷ⵓぇᴋ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#Ἓ㑈〫⮓#⊃㏿ぇ#ᛧᨯ⋓#⾃ㅃ#‬‬
‫‪ᰊㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫ⷶ‪#‬‬
‫‪⮺㩂᝾#ㇲ⳺#ᅚẖᵆ#ⷶ#ẫⰮ#ᢶẖ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪ⷶ#ᵆ㕖‬‬
‫‪㇫᛺ㆷ#ㄫ⚏㎈ぇ#⊃㏿㇏#▫ᜃ⋓#㇯㿫⮓#⊃㏿#⚧≫㇫#‬‬
‫‪㸳㝇㐷ᴋ#᛺ㆻ#⚠㐷㿠ᴿᵛ1‬‬
‫‪ⴛㅻ㣏⏳#ⴣ⇳㇫ὓⵓ㬛ᢧ#㉻ぇ#㎃#␸ㆻ#ᙷ㈜#ᮊㆷ#‬‬
‫‪⮛㊌ㆳ⋓#ṃ⊛⮓#⋓㫣㿠ᴿᵛ1+ᡯ␳##0#㚯㋧1,#‬‬
‫‪⋓㫣⏳#㿫㊓㿏⊛⓫#㎃#⋓㫣#ⴛㅻ㣏⏳#ㅇ∏#ㅻ㣏⋓#‬‬
‫‪ⴣ⇳㇫ὓ㿠ᴿᵛ1‬‬
‫⳺‪#ㇲ‬‬
‫‪㈇Ṑ#㝿㊇ㆻ#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ/#㣫Ⓥ⇳ᙷ#㈇Ṑㆳ⋓#‬‬
‫‪㝿㊇ㆻ#㋧㊌㿠ᴿᵛ1‬‬
‫‪#㣫Ⓥ⇳ᙷ#㈇Ṑㆳ⋓#㝿㊇ㆻ#⑕㠋ᴋ#Ṑ⾿ぇᴋ#䄃㉻#㝿㊇#‬‬
‫‪␸ㆻ#⑃㐷㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪#❯#⊃㏿ぇ⮓ᴋ#㣫Ⓥ⇳㇏#ᵛ㇫⊀㴯#ⲏṐ#㝿㊇#ᢧᴜㆻ#‬‬
‫‪⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽⴬ᴿᵛ1#+ㇳ⟷#㣫Ⓥ⇳ぇᴋ#ᵛ㇫⊀㴯#‬‬
‫‪ⲏṐ#㝿㊇#ᢧᴜ㇫#ᬫ㈜ẏ〫#ㇿ㐷#⿁⴬ᴿᵛ1#Ⰳ㐷㿏ⵗ#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ぇ#㇫#ᢧᴜ㇫#ㇿᴋ#᜴ㄧ/#㇫≧#㊓㿓ㆷ#㣫Ⓥ⇳#‬‬
‫‪⬣ㄠ⮛⓼⮓㇏#㝿㊇#⟷⟻ぇ⮓#⮛⓼㿏᝗#ㇿ⴬ᴿᵛ1,‬‬
‫‪#㣫Ⓥ⇳㇏#DI2PI#⛻㴳ㆳ⋓#DI2PI#┟ὓᙻㆻ#㉻䃏㿗#‬‬
‫‪ⲏᴋ#〽⴬ᴿᵛ1#+㣫Ⓥ⇳ぇ#ᾧ⇳⮓ᴋ#DI2PI#⛻㴳㇫#‬‬
‫‪〽ᴋ#᜴ㄧḻ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#Ⰳ㐷㿏ⵗ#㣫Ⓥ⇳ぇ#㇫#ᢧᴜ㇫#‬‬
‫‪ㇿᴋ#᜴ㄧ/#㇫≧#㊓㿓ㆷ#㣫Ⓥ⇳#⬣ㄠ⮛⓼⮓㇏#㝿㊇#‬‬
‫‪⟷⟻ぇ⮓#⮛⓼㿏᝗#ㇿ⴬ᴿᵛ1,‬‬
‫‪PI+ⲏṐ#㝿㊇,#┟ὓぇ⮓ᴋ#⡧㶃㇯᷋/#OFG#┟ᴿ㮧#‬‬
‫‪Ὠㆳ⋓#❫⓫⮓#㝿㊇#␸ㆻ#ṃ⊛⮓#㝿㊇ㆻ#⑕㠋〫#‬‬
‫‪㍳ⵤⵓ゛1#+ᡯ␳##㚯㋧1,‬‬
‫‪DI+ⱺᣃ#ㇲ⳺,2PI+✂ᣃ#ㇲ⳺,#ᾒᧆṦ#‬‬
‫‪ⳮ㭂㩂ᴎ὞‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪有 (1) 和 (2) 兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋。若要‬‬
‫。)‪連帶鏡頭遮光罩一同安裝/取下時,請使用方法 (2‬‬
‫‪將鏡身上的橘色指示對齊相機機身上的橘‬‬
‫‪色指示(安裝指示),然後將鏡頭裝入相‬‬
‫‪機安裝座,以順時針方向旋轉直到鎖緊為‬‬
‫。‪止‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪2‬‬
‫。‪ 安裝鏡頭時,請勿按下相機上的鏡頭釋放鍵‬‬
‫。‪ 請勿傾斜安裝鏡頭‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#≪ㄓ㩂ᴎ὞‬‬
‫‪+ዢẦ#0#ㄢⵚ,‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#ⴆᅚ㩂ᴎ὞‬‬
‫‪+ዢẦ#0#ㄢⵚ,‬‬
‫‪–1‬‬
‫‪ 安裝及取下鏡頭‬‬
‫‪ 安裝鏡頭遮光罩‬‬
‫‪#⊃㏿⏳#㈜㚠㿗#ῃ#㣫Ⓥ⇳㇏#⊃㏿#㊓ᛧ#⛻㴳ㆻ#‬‬
‫‪ᱻ⏫㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪#⊃㏿⏳#᜴⬣㐷ᜃ#㈜㚠㿏㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪‬‬
‫‪1...對焦環 2...變焦環 3...變焦鎖定開關‬‬
‫‪4...鏡頭接點 5...焦距刻度 6...焦距指示‬‬
‫‪7...對焦模式開關 8...安裝指示‬‬
‫‪#ᳶ⹲#≪ㄓ#⃹#ⴆᅚ㩂ጚ‬‬
‫‪⬎ᳶ⺪△#Ɫᡛ➎+Ẳ⮞㟯#Ɫᡛ➎,⪺#Ỉ㊂#‬‬
‫‪៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#㍞Ἶᱦ#Ẳ⮞㞢⪺#ᕦ⮶ᘍᇊ#‬‬
‫‪ㄚ㍟#♶ẖც#ᖊ#ᨶጶ⺪#⟆ᅶ#ℓ㪏Ⱖᵆ#‬‬
‫‪ᢶầឲ៎1‬‬
‫‪7 8‬‬
‫‪ 各部名稱‬‬
‫‪按住相機上的鏡頭釋放鍵,以逆時針方向旋轉鏡頭‬‬
‫。‪直至鏡頭鬆開,然後再取下鏡頭‬‬
‫‪2# ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#⬎ᳶ⺪△#Ɫᡛ➎Ṧ#㍞Ἶᱦⱂ#‬‬
‫‪5 6‬‬
‫‪使用相機的內建閃光燈時,請取下鏡頭遮光罩再進行拍‬‬
‫。‪攝‬‬
‫‪使用某些鏡頭與閃光燈組合時,鏡頭可能會阻擋部分閃‬‬
‫。‪光燈源,進而導致相片底部出現陰影‬‬
‫‪4111㝿㊇#␸#5111㎃#␸#6111㎃#⋓㫣#ⴛㅻ㣏#7111⊃㏿#㊈㊇#‬‬
‫‪8111㝿㊇#ᛧ␣#᱿᡿#9111㝿㊇#ᛧ␣#㇯ᷨⴛ#‬‬
‫ⴛ‪:111㝿㊇#┟ὓ#ⴛㅻ㣏#;111␿ㄫ㵼#㇯ᷨ‬‬
‫‪⿕㔴#⊃㏿#㤘ㆻ#+4,#⚆#+5,㇏#ệ#ᙷ㐷#⚠✌ㆳ⋓#‬‬
‫‪⟷㚠2㊓ᛧ㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⟷㚠㿓#‬‬
‫‪⬸㭓ぇ⮓#⊃㏿#㤘ㆻ#⟷㚠2㊓ᛧ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#⚠✌#‬‬
‫‪+5,⏳#⬣ㄠ㿠ᴿᵛ1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪使用閃光燈的注意事項‬‬
‫‪取下鏡頭‬‬
‫)。‪(參見圖 -‬‬
‫‪1# ⩈ᦎ#ᳶ⹲#㎋#⃹#㍞Ἶᱦ#⇢㆞#㎋Ⱞ#‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪本鏡頭是專為 Sony α 相機而設計的 A-安裝座鏡頭‬‬
‫‪(配備 APS-C 尺寸影像感應器的型號)。您無法將其‬‬
‫。‪與 35 mm 規格之相機搭配使用‬‬
‫‪㧶ᲂ⟆#▖⮓⟆#ⷦⱂ▖㩗‬‬
‫‪- #ㅻ㇏#68pp䂌#Ὠᙷ#㝿㊇#᢯㇫#⚆#⡧#⿬ᡷㆷ#DSV0F#‬‬
‫‪㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪-5#㟓Ⰳ#㝿㊇#ᛧ␣ᴋ#㾳⬣㜫シ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙻぇ#ᙷᴜ㿓#‬‬
‫‪㟓ᵟ#ᛧ␣ㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪#ᴋ#Vrq|#Frusrudwlrq ㇏#⬸㻓ㇼᴿᵛ 1‬‬
‫‪䄃⬣⓼#⚆#䄃⬣#㊓㻿⓼ㆷ#ᙸ#䄃⬣㇏#⬸㻓#₇ᴋ#‬‬
‫‪Ὠ⋔⬸㻓ㇼᴿᵛ 1‬‬
‫。‪本使用說明書詳細說明鏡頭的使用方式‬‬
‫‪在另頁上的“使用前的注意事項”可以找到使用注‬‬
‫‪意事項等關於所有鏡頭的注意事項。使用鏡頭前,‬‬
‫。‪請務必閱讀以上文件‬‬
‫ⱂⷦ‪▖⮓▫#‬‬
‫‪#⊃㏿⏳#⟷㚠㿓#⬸㭓⋓#㣫Ⓥ⇳⏳#ㄫ⚏㿏ᴋ#᜴ㄧ/#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿⏳#┟ệ#㈏#㈘⾻#㍳ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪#㎃#㈈Ṑ#ⵓ#₇ᴋ#㝿㊇ㆻ#⑕㠓#ῃぇ#㳷〫ᬏゟ#⊃㏿㇏#〫‛#‬‬
‫‪⟷⟻ḻ#㈘㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪#H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳シ#㿟᥏#㇫#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿗#ῃぇᴋ#‬‬
‫‪✻⑛㇏#␿ㄫ㴯#〫ᶈ㮧⏳#⟷㚠㿫#㍳ⵤⵓ゛1#⊃㏿ᴋ#‬‬
‫‪H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳ぇ#㐸㊈#⟷㚠㿏⓫#⊃㏿シ#H#␿ㄫ㴯#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳⏳#┟ệ#Ⰷ⬸ⵓ㬣#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳#ᬫ㈜#㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#⚏ὓⵓ#⊃㏿#‬‬
‫‪䄻ὓ⏳#㊓ᛧ㿏᝗#㞣へ㿏ⵤⵓ゛1#‬‬
‫‪ㇳ⟷#⊃㏿シ#㾃∏ⵓ#㋧㿠㇏#᜴ㄧ/#⊃㏿ᙷ#㾃∏ⵓ㇏#‬‬
‫‪⣒ㆻ#⟷⟻㉸ㆳ⋓#㚟ᵟ㿏っ#⬣㐻#⾻∏㔴ぇ#㇃へ㇫#‬‬
‫‪ᬏ㬷ᬗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪Ṑ➀㻿‬‬
‫‪⊃㏿#+4,/#⿕㔴#⊃㏿#㤘#+4,/#Ἦ㔴#⊃㏿#㤘#+4,/#‬‬
‫‪⊃㏿#䄻ὓ#+4,/#ḻ㫇⒳㴯#⮯㴯‬‬
‫‪ᾋ㈇㇯#⚆#㍳ㄋ#㊓ㅇㆷ#み᝗〽㇫#✷᜴㿗#᜴ㄧᙷ#‬‬
‫‪ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪使用須知‬‬
‫‪᪦⪞ᖯឲ៎1‬‬
‫ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻮﻫﺞ وﺿﻤﺎن اﻟﺤﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻣﻦ‬
‫ﺟﻮدة اﻟﺼﻮرة‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬
‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬
‫‪㍳ⵤⵓ゛1#+ᡯ␳##㚯㋧1,‬‬
‫。‪離‬‬
‫‪–2‬‬
‫‪建議您使用鏡頭遮光罩以降低眩光現象,以確保影像最‬‬
‫。‪佳品質‬‬
‫‪將遮光罩裝入鏡身末端的安裝座,再以順時針方向‬‬
‫。‪旋轉遮光罩,直至遮光罩卡至定位‬‬
‫。‪ 存放時,請將鏡頭遮光罩倒過來放在鏡頭上‬‬
‫‪ 變焦‬‬
‫‪‬‬
‫。‪旋轉變焦環調整至理想的焦距‬‬
‫‪變焦鎖定‬‬
‫。‪可避免鏡頭本身在攜行時因鏡頭重量而變長‬‬
‫‪在滑動變焦鎖定開關前先將變焦環轉至最寬設定。(參‬‬
‫‪見圖 -。)若要解除變焦鎖定,請滑回變焦鎖定開‬‬
‫。‪關‬‬
‫‪ 對焦‬‬
‫‪‬‬
‫。‪使用自動對焦時,相機會自動調整對焦‬‬
‫。‪ 相機正在自動對焦時,請勿觸碰旋轉中的對焦環‬‬
‫‪ 相機的直接手動對焦功能無法在此鏡頭上使用。(部分相‬‬
‫‪機沒有直接手動對焦功能,若您的相機有此功能,則在相‬‬
‫。)‪機使用說明書的對焦章節會針對此限制詳細說明‬‬
‫。‪ 您無法按下相機上的 AF/MF 按鈕切換 AF/MF 模式‬‬
‫‪(視相機而定,AF/MF 按鈕可能不存在。若您的相機有‬‬
‫‪此功能,則在相機使用說明書的對焦章節會針對此限制詳‬‬
‫。)‪細說明‬‬
‫‪在MF(手動對焦)模式下,透過觀景窗、LCD 觀看‬‬
‫)。‪時,可轉動對焦環以對焦。(參見圖 ‬‬
‫‪‬‬
‫‪切換 AF(自動對焦)與 MF(手動對‬‬
‫‪焦)模式‬‬
‫‪您可使用鏡頭上的對焦模式開關來切換AF(自動對‬‬
‫。)‪焦)與MF(手動對焦‬‬
‫。‪請確定將相機上的對焦模式開關(調整桿)設為 AF‬‬
‫‪ 請確定將對焦模式開關設為 MF 以進行手動對焦。未設為‬‬
‫‪MF 前請勿旋轉對焦環。強制轉動對焦圈而不切換至 MF‬‬
‫。‪可能會破壞對焦環‬‬
‫‪‬‬
‫‪在 MF 模式中以無限遠進行拍攝‬‬
‫‪對焦機構稍微轉超過無限遠,可在各種溫度下提供準確‬‬
‫‪的對焦。務必從觀景器或其他觀景零件確認影像的清晰‬‬
‫。‪度,尤其是鏡頭的對焦接近無限遠時‬‬
‫‪規格‬‬
‫‪DT 55-300mm F4.5-5.6‬‬
‫)‪SAM (SAL55300‬‬
‫‪82.5-450‬‬
‫‪9-12‬‬
‫’‪29°-5°20‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪f/22-29‬‬
‫‪62‬‬
‫‪77×116.5‬‬
‫‪460‬‬
‫)‪名稱(型號‬‬
‫‪等效 35mm 規格焦距*1‬‬
‫)‪(mm‬‬
‫‪鏡頭組元件‬‬
‫‪視角‬‬
‫)‪最小對焦*2(m‬‬
‫)×(‪最大放大倍數‬‬
‫‪最小光圈值‬‬
‫)‪濾光鏡直徑(mm‬‬
‫)‪尺寸(最大直徑 × 高度‬‬
‫)‪(約 mm‬‬
‫)‪質量(約 g‬‬
‫‪*1 以上顯示的 35mm 規格等效焦距值和視角,適用於配有‬‬
‫。‪APS-C 尺寸影像感應器的可換鏡頭數位相機‬‬
‫‪*2 最短對焦距離就是拍攝物體和影像感應器之間的最短距‬‬
‫。‪離‬‬
‫‪ 本鏡頭配有距離編碼器。距離編碼器允許透過 ADI 相容‬‬
‫。)‪閃光燈提供更準確的測量(ADI‬‬
‫‪ 視鏡頭結構而定,焦距會因拍攝距離變化而有所不同。焦‬‬
‫‪‬‬
Download PDF

advertising