Sony SAL75300 75–300 мм F4.5–5.6 Инструкция по эксплуатации

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Sony SAL75300 75–300 мм F4.5–5.6 Инструкция по эксплуатации | Manualzz
4-261-647-23(1)

Українська
75-300mm F4.5-5.6
2
1
У цьому посібнику містяться відомості про використання
об’єктивів. Загальні застереження щодо об’єктивів, наприклад
примітки стосовно їх використання, можна знайти у посібнику
«Застережні заходи перед експлуатацією» на окремому
аркуші. Обов’язково прочитайте обидва документи, перш ніж
використовувати об’єктиви.
Інструкція з експлуатації/Инструкция по эксплуатации/
/
/
6
75-300mm F4.5-5.6
50mm F1.4
20mm F2.8
SAL75300/SAL50F14/SAL20F28
5
50mm F1.4
6
4
3
20mm F2.8
ковпачок об’єктива можна приєднати або від’єднати двома
способами: (1) і (2). Для приєднання або від’єднання ковпачка
об’єктива, коли приєднано світлозахисний бленд об’єктива,
використовуйте метод (2).
2
©2006 Sony Corporation
3
2
7
3
6
4
54

–1
(1)
натискайте на фотоапараті кнопку фіксації об’єктива під час його
встановлення.
 Не встановлюйте об’єктив під кутом.
час використання цього об’єктива з камерою з E-перехідником,
прикріпіть адаптер для встановлення, який продається окремо. Не
прикріплюйте об’єктив безпосередньо до камери з E-перехідником, що
може призвести до їхнього пошкодження.
 Під час перенесення фотоапарата з приєднаним об’єктивом обов’язково
надійно утримуйте фотоапарат та об’єктив.
 Не торкайтеся жодних елементів об’єктива, які висуваються під час
масштабування або фокусування.
Як від’єднати об’єктив (див. рисунок –.)
Натискаючи та утримуючи кнопку фіксації об’єктива на
фотоапараті, обертайте об’єктив проти годинникової стрілки, доки
він не зупиниться, а потім від’єднайте його.
Застереження щодо використання спалаху
 Кріплення світлозахисної бленди
Використовуючи вбудований спалах камери, обов’язково знімайте
світлозахисну бленду об’єктива та робіть знімки з відстані щонайменше
1 м від об’єкта. Об’єктив може частково блокувати світло спалаху, що
призводить до затемнення внизу зображення. Це залежить від типу
об’єктива і спалаху.
Світлозахисна бленда допоможе знизити інтенсивність бліків та
забезпечити максимальну якість знімку.
75-300mm F4.5-5.6, 50mm F1.4: Вставте бленду у отвір для встановлення на кінці оправи об’єктива
та повертайте її за напрямком годинникової стрілки.
Віньєтування
(2)
За використання об’єктива кути екрана стають темнішими, ніж
центр. Щоб послабити цей ефект (віньєтування), закрийте отвір з 1–2
зупинками.
20mm F2.8:
Зіставте червону лінію на світлозахисній бленді з червоною
крапкою на об’єктиві (індекс світлозахисної бленди об’єктива)
та обертайте світлозахисну бленду за напрямком годинникової
стрілки до зупинки.
 Елементи
 Якщо
є позначки (червона позначка, червона точка тощо), приєднайте
об’єктив належним чином. Інакше світлозахисна бленда об’єктива може
перешкоджати створенню бажаного ефекту або її може бути видно на
знімках. (лише 20mm F2.8)
75-300mm F4.5-5.6:
1···Кільце масштабування 2···Індекс фокусної довжини 3···Контакти
об’єктива 4···Індекс встановлення 5···Шкала фокусної довжини 6···Кільце
фокусування
50mm F1.4, 20mm F2.8:
1···Шкала відстані 2···Шкала глибини різкості 3···Контакти об’єктива
4···Індекс встановлення 5···Індекс відстані 6···Кільце фокусування
7···Індекс ковпачка об’єктива
–2
Printed in Japan
Зіставте жовтогарячі позначки на оправі об’єктива з
жовтогарячими позначками на фотоапараті (позначки
встановлення), а потім вставте об’єктив у отвір для
встановлення у фотоапараті та обертайте його проти
годинникової стрілки, доки він не зафіксується.
 Не
 Під
A-mount
Зніміть ковпачки із заднього й переднього об’єктивів та
корпусу фотоапарата.
 Передній
Примітки щодо використання
1 2
1 5
1
Розміщаючи об’єктив на зберігання, переверніть і одягніть
світлозахисну бленду на об’єктив тильною частиною вперед.
Настоящее руководство предназначено для нескольких моделей
объективов.
Этот объектив предназначен для крепления A-mount, которое может
использоваться в камерах Sony-α.
Примечания по использованию
 При
использовании данного объектива с камерой с E-переходником,
прикрепите продаваемый отдельно установочный адаптер. Не
прикрепляйте объектив непосредственно к камере с E-переходником, что
может привести к их повреждению.
 При переноске камеры с подсоединенным объективом следует постоянно
держать и корпус, и объектив.
 Не следует удерживать камеру за какие-либо детали объектива,
выдвигающиеся при трансфокации или фокусировке.
Меры предосторожности при использовании вспышки
При использовании встроенной вспышки обязательно снимите
бленду объектива и выполняйте съемку на расстоянии не менее 1 м от
объекта съемки. При определенной комбинации положений объектива
и вспышки объектив может частично закрывать свет вспышки, что
приводит к возникновению тени в нижней части фотографии.
Виньетирование
При использовании объектива углы экрана становятся темнее, чем его
центр.Чтобы уменьшить этот эффект (называемый виньетированием),
закройте диафрагму на 1 - 2 деления.
 Названия деталей
75-300mm F4.5-5.6:
1···Кольцо зуммирования 2···Отметка фокусного расстояния
3···Контакты объектива 4···Показатель подсоединения объектива
5···Шкала фокусного расстояния 6···Кольцо фокусировки
50mm F1.4, 20mm F2.8:
1···Шкала расстояний 2···Шкала глубины резкости 3···Контакты
объектива 4···Указатель подсоединения объектива 5···Индекс
расстояний 6···Кольцо фокусировки 7···Указатель бленды объектива*
Подсоединение объектива (см. рис. –.)
1
Снимите заднюю и переднюю крышки объектива, а также
крышку корпуса камеры.
 Можно
надеть или снять переднюю крышку объектива двумя
способами. См.Рис. (1) и (2). Если крышка объектива надевается
или снимается, когда установлена бленда объектива, воспользуйтесь
способом (2).
2
Совместите оранжевую метку на корпусе объектива
с оранжевой меткой на фотокамере (показатель
подсоединения объектива), затем вставьте объектив в камеру
и поверните его по часовой стрелке до полной установки.
 Во
время установки объектива не нажимайте кнопку извлечения
объектива на фотокамере.
 Не устанавливайте объектив под углом.
 Фокусировка
При использовании автофокусировки фокусировка объектива
выполняется автоматически.
При выполнении фокусировки вручную установите камеру в режим
ручной фокусировки и поворачивайте кольцо фокусировки, наблюдая
за изображением через видоискатель и т. д.
Шкала глубины резкости (50mm F1.4/20mm F2.8)
Если настроена фокусировка на объект, все, что находится на том же
расстоянии. отображается резко, объекты, находящиеся в пределах
определенного диапазона перед и за объектом фокусировки, также
будут находиться в фокусе. Эта величина называется глубиной
резкости. Глубина резкости зависит от расстояния до объекта и
выбранной диафрагмы и показывается с помощью линий на шкале
глубины резкости для соответствующей диафрагмы.
 Шкала
глубины резкости составлена для камер в формате 35 мм. Глубина
резкости уменьшается при использовании цифровых фотоаппаратов со
сменными объективами, оборудованных датчиком изображения APS-C.
Отсоединение объектива (см. рис. –.)
Нажимая и удерживая кнопку извлечения объектива на
фотокамере, поверните объектив против часовой стрелки до
упора, а затем отсоедините объектив.
 Установка бленды объектива
75-300mm F4.5-5.6
50mm F1.4
20mm F2.8
Китай
Япония
Япония
Для уменьшения бликов и достижения максимального качества
изображения рекомендуется использовать бленду объектива.
75-300mm F4.5-5.6, 50mm F1.4:
Поместите бленду объектива на выступ на конце корпуса
объектива и поверните бленду по часовой стрелке.
20mm F2.8:
Выровняйте красную линию на бленде объектива с красной
точкой на объективе (указателем бленды объектива) и
поворачивайте бленду объектива по часовой стрелке до
защелкивания.
 При
наличии меток (красная линия, красная точка и т.д.) подсоединяйте
бленду объектива надлежащим образом. В противном случае бленда
объектива может мешать получению нужного эффекта или может
присутствовать на изображениях. (только 20mm F2.8)
Перед помещением на хранение переверните бленду объектива и
установите ее на заднюю часть объектива.
* Только для 20mm F2.8
 Маштабування (75-300mm F4.5-5.6)
* Лише для 20mm F2.8
 Подсоединение и отсоединение объектива
В данном руководстве содержатся сведения о применении
каждого объектива. На отдельном бланке в “Примечаниях
по использованию” содержится информация о мерах
предосторожности, общих для всех объективов. Обязательно
прочтите оба документа перед использованием объектива.
Як приєднати об’єктив (див. рисунок –.)
Відомості, що містяться у цьому посібнику, можна застосовувати до
декількох різних об’єктивів.
Цей об’єктив призначений для кріплення типу A, яке може бути
використане з фотоапаратами Sony α.
Interchangeable Lens
Русский
 Приєднання та від’єднання об’єктива
 Зуммирование (75-300mm F4.5-5.6)
Поверніть кільце маштабування, виставляючи бажану фокусну
відстань.
Вращайте кольцо зуммирования до получения желаемого
фокусного расстояния.
 Фокусування
В режимі автоматичного фокусування камера знаходить фокус лінзи
автоматично. Щоб сфокусувати вручну, переведіть фотоапарат у
режим фокусування вручну та обертайте кільце фокусування під час
перегляду через видошукач тощо.

Шкала глибини різкості (50mm F1.4/20mm F2.8)
Якщо фокус встановлено на об’єкті зйомки, жоден інший об’єкт на такій
самій відстані не буде різким і жоден об’єкт у межах певного діапазону
ззаду або спереду об’єкта зйомки також не буде у фокусі; це називається
глибиною різкості. Глибина різкості залежить від відстані до об’єкта
зйомки та вибраної діафрагми. На неї вказують лінії на шкалі глибини
різкості, які відповідають діафрагмі.

75-300mm F4.5-5.6, 50mm F1.4
 Шкала
глибини різкості призначена для фотоапаратів формату 35mm.
Глибина різкості обмежуватиметься під час використання цифрових камер
зі змінним об’єктивом, оснащених датчиком зображення формату APS-C.
20mm F2.8
Технические характеристики
Технічні характеристики
Еквівалентна
фокусна
довжина
формату
35 мм*1 (мм)
Групи лінз/
елементів
75-300mm
F4.5-5.6
(SAL75300)
112,5-450
10-13
50mm F1.4
(SAL50F14)
75
6-7
47°
32°
0,45
0,15
f/22
55
Прибл. 65,5×43
Прибл. 220
20mm F2.8
(SAL20F28)
30
9-10
94°
70°
0,25
0,13
f/22
72
Прибл. 78×53,5
Прибл. 285
Назва (Назва
моделі)

Кут
Кут
огляду 1*2 огляду 2*2
32°-8°10’
21°-5°20’
Максимальне Мінімальна
Мінімальний
збільшення
поділка
3
фокус* (м)
(×)
діафрагми
1,5
0,25
f/32-38
Діаметр
фільтра
(мм)
Розміри
(максимальний
діаметр × висота)
(мм)
Маса (г)
55
Прибл. 71×122
Прибл. 460
75-300mm F4.5-5.6
* Значення еквівалентної фокусної довжини формату 35 мм відповідає цифровим фотоапаратам із змінним об’єктивом, обладнаним сенсором зображення APS-C.
*2 Значення кута огляду 1 базується на фотоапаратах формату 35 мм, а кута огляду 2 — на цифрових фотоапаратах із змінним об’єктивом, обладнаних сенсором
зображення APS-C.
*3 Мінімальний фокус – це відстань від сенсора зображення до об’єкта.
50mm F1.4, 20mm F2.8
Фокусное расстояние
в 35-миллиметровом
эквиваленте*1 (мм)
Группы элементов
объектива
Угол обзора 1*2
Угол обзора 2*2
Минимальное фокусное
расстояние*3 (м)
Максимальное
увеличение (X)
Минимальная
диафрагма
Диаметр
фильтра (мм)
Гaбapиты (максимальный
диаметр × высота) (мм)
Macca (г)
75-300mm F4.5-5.6 (SAL75300)
112,5-450
10-13
32°-8°10’
21°-5°20’
1,5
0,25
f/32-38
55
Пpиблиз. 71×122
Пpиблиз. 460
50mm F1.4 (SAL50F14)
75
6-7
47°
32°
0,45
0,15
f/22
55
Пpиблиз. 65,5×43
Пpиблиз. 220
20mm F2.8 (SAL20F28)
30
9-10
94°
70°
0,25
0,13
f/22
72
Пpиблиз. 78×53,5
Пpиблиз. 285
* Значение фокусного расстояния в 35-миллиметровом эквиваленте основано на данных для цифровых камер со сменным объективом, оборудованных датчиком изображения APS-C.
*2 Значение угла обзора 1 приведено для камер 35-миллиметрового формата, а угла обзора 2 – для цифровых камер со сменным объективом, оборудованных датчиком изображения APS-C.
*3 Минимальным фокусным расстоянием является расстояние от датчика изображения до объекта съемки.
1
1

Название (Название модели)
 Цей
об’єктив обладнаний кодером відстані. Кодер відстані забезпечує точніше вимірювання (ADI) за допомогою використання спалаху під час процесу. (лише
75-300mm F4.5-5.6, 50mm F1.4)
 Залежно від механізму об’єктива фокусна довжина може змінитися внаслідок зміни відстані зйомки. Фокусна довжина передбачає, що в об’єктиві фокус
настроюється в положенні нескінченності.
Комплектність поставки: Об’єктив (1), передній ковпачок для об’єктива (1), задній ковпачок для об’єктива (1), Футляр дляоб’єктива (1), комплект
друкованої документації
Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без оповіщення.
- торгова марка Sony Corporation.
 Этот
 В
объектив оборудован кодировщиком расстояния. Кодировщик расстояния обеспечивает более точное измерение (ADI) за счет использования вспышки в процессе измерения. (только 75-300mm F4.5-5.6, 50mm F1.4)
зависимости от механизма объектива фокусное расстояние может изменяться при каждом изменении расстояния до снимаемого объекта. Фокусное расстояние предполагает неограниченную фокусировку объектива.
Комплeктноcть поcтaвки: Объектив (1), Передняя крышка объектива (1), Задняя крышка объектива (1), Бленда объектива (1), Набор напечатанной документации
Конcтpyкция и тexничecкиe xapaктepиcтики могyт быть измeнeны бeз yвeдомлeния.
является товарным знаком Sony Corporation.

2
1
⫭塁捅枑濃壯♺䢞 ȏ–ȩɁ濄
⚌㚐ợ䒌娎㕲㙜ᶑ濇⍓ṉ㇢↔敀㔠ợ䒌⍨捅枑䗨尫奮Ɂ⚌⍊来ᵮ䗨
ĥợ䒌↱䗨㱌びᷯ杩Ħ濇⍓ṉ㇢↔⣦ợ䒌㱌びᷯ杩䪭敀㔠捅枑䗨ᵤ
冐㱌びᷯ杩Ɂợ䒌捅枑↱濇∽⼩攕嫤ṉᵮ㓫ṚɁ
㚐ợ䒌娎㕲㙜忍䒌㔠⡾䦒ᵱ⍰捅枑Ɂ
㚐捅枑䀞B.⫭塁⸋妑奬濇⍓䒌㔠Tpoz!D䙜㧃Ɂ
㙭濃2濄⏰濃3濄⃍䦒㔝⹳⍓ṉ⫭塁0⌺ᵯ捅枑↱启Ɂ壥徇⶚捅枑忒₭
仍ᵤ⍰⫭塁0⌺ᵯ捅枑启㖦濇娯ợ䒌㔝㰹濃3濄Ɂ
2! ⭱溮捅帏㦼凖㉫䢞⏰䙜㧃㧃帏ᵮ䗨㦽凖㉫䢞濃⫭塁㉫䢞濄濇䂚
⻰⭫捅枑㒢徖䙜㧃⫭塁恌ằᶊ杪㖦慁㔝⍵㔯庭䙘↔拺䴮䆖㫆Ɂ
ợ䒌㱌びᷯ杩
ˎ
6
5
4
3
ˎ
50mm F1.4
6
ˎ
20mm F2.8
ˎ
㎑悱㙭F.⫭塁⸋䗨䙜㧃ợ䒌㚐捅枑㖦濇娯∄塁⍊⒒䗨⫭塁⸋庭㌉◌Ɂ娯≣
⭫捅枑䙘㌉塁ᵮF.⫭塁⸋䙜㧃濇⎊↫䙜㧃八捅枑恡⍓偡㙧⌻㍱Ɂ
㒀⶚ⵖ⫭塁捅枑䗨䙜㧃㖦濇∽⼩⷗䧍㍅ẳ䙜㧃⏰捅枑Ɂ
娯≣㍅ẳ嫮䂊ㅺ⭱䂊㖦捅枑䧥⅞䗨ṟẹ恌ⅪɁ
7
3
2
6
4
54
–1
ˎ
31nn!G3/9;
⭱溮捅枑忒₭仍ᵮ䗨䱩䴾八捅枑ᵮ䗨䱩湂濃捅枑忒₭仍㉫䢞濄濇䂚
⻰杪㖦慁庭∹捅枑忒₭仍䙘↔⃚῀㫆Ɂ
Ȏ!⍨恌⍱䦕
ˎ
⣦㜀⃛㙭㥽奼濃䱩䴾ɀ䱩湂䪭濄濇娯㫇䠞⫭塁捅枑忒₭仍Ɂ⎊↫濇捅枑忒
₭仍⍓偡㙧ⷖ㑢㈱㒁㒬㜀ㅺ⍓偡⅞䍢⚌䙜䆫ᶑɁ濃
斴31nn!G3/9濄
ˎ
ˎ
H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳シ#㿟᥏#❯#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#✻⑛㇏#␿ㄫ㴯#〫
ᶈ㮧⏳#⟷㚠㿫#㍳ⵤⵓ゛1#H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳ぇ#⊃㏿⏳#㐸㊈#⟷㚠㿏⓫#㣫Ⓥ
⇳シ#⊃㏿#┟ệ⏳#Ⰷ⬸ⵓ㬣#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1
⊃㏿⏳#⟷㚠㿓#㚻⋓#㣫Ⓥ⇳⏳#ゥ᢯#ῃぇᴋ#㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿⏳#┟ệ#⾿㊌ẏ
ᜃ#㈘ㆳⵤⵓ゛1
㎃#₇ᴋ#㝿㊇ㆻ#㋧㉿㿗#ῃぇᴋ#㳷〫ᬏゟ#⊃㏿㇏#〫‛#⟷⟻ḻ#㈘㐷#␿ⵤⵓ
゛1#
㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ⹲#ẞẖ⹲#Ⅾ㞦Ⱞ#ᛮṢ#ㄮᵆ#ᳶ⹲ც#ᠾ#ⱞ▫#ᢶ⨮ც⺪#
⨴Ⱞ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℂ៪#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᳶ⹲Ṧ#ᢶẚ#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#
㖲ㄓ㩂⟗⟆⬎1
Ȑ#ᳶ⹲#㮮ᧆ#≪ㄓ
㣫Ⓥ⇳#ᬫ㈜#㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿗#᜴ㄧ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⟻␣㿓#ᵛ㇃#㾳⬣㜫
ぇ⮓#㟓Ⰳ㿓#4p#ᛧ␣⏳#ệ᝗#㞣へ㿏ⵤⵓ゛1ㇳ⟷#⊃㏿2㾃∏ⵓ#㋧㿠㇏#
᜴ㄧ#⊃㏿ᙷ#㾃∏ⵓ㇏#⣒ㆻ#⟷⟻㉸ㆳ⋓#
㚟ᵟ㿏っ#⬣㐻#⾻∏㔴ぇ#㇃へ㇫#ᬏ㬷ᬗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1
㾃∏〫#䁻⬸ㆻ#㍻㇫᝗#⬣㐻㇏#䃋㐿ㆻ#㟓ᵷ䃋㿏⊛⓫#⊃㏿#䄻ὓ⏳#
⬣ㄠ㿏ᴋ#᛺㇫#㌂⴬ᴿᵛ1
:80633pp#I7180819/#83pp#I417=
⌮ᘎ㞢
ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ᕇ⪺#Ⱳ᝾#Ẳ⮞㞢⪺#㮮ᧆṦ#Ỉ㊚#ᕦ⮚ᇊ#㮮ᧆṦ#⟆ᆮ#
ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶẖ⟗⟆⬎1
⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿗#ῃ#䃋⓫㇏#ᠷ㲸㇫ᙷ#䃋⓫#㎈ᙻぇ#⢻㿫#〫Ộᜃ#ẗ#ⲏ#ㇿ
⴬ᴿᵛ1#㇫≣㿓#䁻⬸+⢻ᮛ㴯⇳᝗#㿟,ㆻ#〽⿗⊛⓫#㋧␣ᚓ⏳#4ぇ⮓#5#
ⴛ㰨#㊌ḻ#ᵢㆳⵤⵓ゛1
53pp#I51;=
ᳶ⹲#㮮ᧆⱂ#⍒ხ△#☊ᇦ#ᳶ⹲ⱂ#⍒ხ△#ᢶጚ+ᳶ⹲#㮮ᧆ#Ɫᡛ➎,
ც#⳿ᴖᤂ᢮ᵇ#㩆#៎ⰶ/#ᳶ⹲#㮮ᧆც#ἲ㊆#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#
ᢶẖ⟗⟆⬎1
:80633pp#I7180819=
4唸㎃#␸#5唸㝿㊇#ᛧ␣#㇯ᷨⴛ#6唸⊃㏿#㥟㭔㴯#7唸␿ㄫ㵼#㇯ᷨⴛ#####
8唸㝿㊇#ᛧ␣#᱿᡿#9唸㝿㊇#␸
Ȓ!⭱䂊
(2)
ˎ
4唸ᛧ␣#ⴛ㥷ㇳ#5唸㾳⬣᜻#ⵣḻ#ⴛ㥷ㇳ#6唸⊃㏿#㥟㭔㴯#7唸␿ㄫ㵼#㇯
ᷨⴛ#8唸ᛧ␣#㇯ᷨⴛ#9唸㝿㊇#␸#:唸⊃㏿#䄻ὓ#㇯ᷨⴛ*
❫᝷#ⵓぇᴋ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#Ἓ㑈〫⮓#⊃㏿ぇ#ᛧᨯ⋓#⾃ㅃ#ᰊㆳⵤⵓ゛1
*#53pp#I51;#㉻ㄠ
ȑ#ⷶ#+:80633pp#I7180819,
㗓㵕埌濃61nn!G2/5031nn!G3/9*
⮺㩂᝾#ㇲ⳺#ᅚẖᵆ#ⷶ#ẫⰮ#ᢶẖ⟗⟆⬎1
䓚䂊湂拺⫾堏㒁樸㖦濇䙜⍰嵁晆䗨ṟẹ䇍樸恡㙧嫮⻻㵩㗔濇佰⚌䇝⫾
䬨♱ṉ⃋䗨堏㒁樸↱㗓八⻰㗓ᶑ⅞䍢䗨ṟẹ䇍樸᷃㙧徖⃉䂊湂ᶯ⃋濖
彽⮕㖓ㆤ婦䗨㗓㵕Ɂ㗓㵕ἁ応㐫䗨堏㒁樸嵁晆⏰₭♬佰⫾濇ᶊᵸ染䢞
⚌八₭♬⭱ㄭ䗨㗓㵕埌↟⸊ᵮɁ
ˎ
␿㫣+⣟ᙻ⭀#⮗/#⣟ᙻ⭀#ṃᢧ#Ὠ,ᙷ#ㇿㆻ#᜴ㄧぇᴋ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#㇫ぇ#
ᾧ⇳#ィ⚋⋓#㈜㚠㿫⿳#㿠ᴿᵛ1#ᡯ≾㐷#⿁ㆻ#᜴ㄧ#⊃㏿#䄻ὓᙷ#ㅇ㿏ᴋ#
䄟ᝳ⏳#⚠㿫㿏ᛧᬏ#へ⬸ぇ#ᬏ㬷ᬗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#+53pp#I51;#㉻ㄠ,
83pp#I417/#53pp#I51;=
ợ䒌兎∹⭱䂊㖦濇䙜㧃捅枑㙧兎∹⭱䂊Ɂㆯ∹⭱䂊㖦濇娯€⭫「䗨䙜
㧃妑兗ㆯ∹⭱䂊濇⃱彳徲夤㗓䧻䪭㔯庭娣㓘⭱䂊♬Ɂ
–2
⊃㏿⏳#㈜㚠㿗#ῃ#㣫Ⓥ⇳㇏#⊃㏿#␫␣㏿#⛻㴳ㆻ#ᱻ⏫㐷#␿ⵤⵓ゛1
⊃㏿⏳#᜴⬣㐷ᜃ#㈜㚠㿏㐷#␿ⵤⵓ゛1
ᳶ⹲Ṧ#㖲ㄓ㩂ᴎ὞+ዢẦ#ȏ–Ȫ#ㄢⵚ1,
Ȏ#≪㥲Ὧ
ȑ!嫮䂊濃86.411nn!G5/6.6/7*
㔯庭嫮䂊♬ṉ娣兗䍪し䗨䂊嵁Ɂ
(1)
+Ẳ⮞㟯#Ɫᡛ➎,⪺#Ỉ㊂#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#㍞Ἶᱦ#Ẳ⮞㞢⪺#ᕦ⮶#
ᘍᇊ#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖊ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶầឲ៎1
⪼㒢㖦濇娯⭫捅枑忒₭仍佟徲Ừᶊ⭫⃚ὶ徲Ừ㒢⚌捅枑ᵮɁ
*!
忍䒌㔠31nn!G3/9
⊃㏿#⿕㔴#㤘ㆻ#+4,ᝳ#+5,㇏#ệ#ᙷ㐷#⚠✌ㆳ⋓#⟷㚠2㬿㚠㿗#ⲏ#ㇿ⴬
ᴿᵛ1#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⟷㚠㿓#⬸㭓ぇ⮓#⊃㏿#㤘ㆻ#㬿㚠2⟷㚠㿗#ῃぇᴋ#
⚠✌#+5,⏳#⬣ㄠ㿏ⵤⵓ゛1
2# ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ⷦ㭓△#Ɫᡛ➎Ṧ#㍞Ἶᱦⱂ#ⷦ㭓△#Ɫᡛ➎
㧶ᲂ⟆#▖⮓⪺#៪㩆#ⷦⱂ▖㩗
86.411nn!G5/6.6/7-!61nn!G2/5;!
⭫忒₭仍㒢⃉捅帏↱䩓濇⃱杪㖦慁㔝⍵㔯庭忒₭仍Ɂ
86.411nn!G5/6.6/7;
2Ĩ嫮䂊♬!3Ĩ䂊嵁㉫䢞!4Ĩ捅枑㌉湂!5Ĩ⫭塁㉫䢞!6Ĩ䂊嵁↟⸊!
7Ĩ⭱䂊♬
61nn!G2/5-!31nn!G3/9;!
2Ĩ嵁晆⮞㥽!3Ĩ㗓㵕⮞㥽!4Ĩ捅枑㌉湂!5Ĩ⫭塁㥽奼!6Ĩ嵁晆㉫䢞!
7Ĩ⭱䂊♬!8Ĩ捅枑忒₭仍㥽奼*

ˎ
⹞嫔「ợ䒌捅枑忒₭仍ṉ斱Ẳ䀏₭䍢寅濇ṉ䠞ὁ⻕″㙤ỗ␥屎Ɂ
ợ䒌捅枑㖦濇圆ⶹ夶厡⍓偡㙧嫮⚔㬸圆ⶹᶑ⼧㗻Ɂ壥斱Ẳ姖䍢寅濃⏌
忮㗻夶濄濇娯䶒⭳2↔3Ὧ⪸⻵嵁晆Ɂ
ˎ
❯#⬣ㄠ⮛⓼⮓ᴋ#っ≣#ᵛ⏯#⊃㏿シ#㿟᥏#⬣ㄠ#ᙷᴜ㿠ᴿᵛ1
㇫#⊃㏿ᴋ#Vrq|#D#㣫Ⓥ⇳ぇ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#ㇿᴋ#D#␿ㄫ㴯ㄠㆳ⋓#⮛᜻ẏ
〿⴬ᴿᵛ1
ˎ
Ȑ!⫭塁捅枑忒₭仍
⏌忮㗻夶
1# ⩈ᦎ#ᳶ⹲#㎋ᇦ#㍞Ἶᱦ#⇢㆞#㎋Ⱞ#᪦⪞ᖯឲ៎1
▖⮓#⟆#ⷦⱂ▖㩗
㉭ẳ䙜㧃ᵮ䗨橪擯捅枑拙濇彪㖦慁㔝⍵㔯庭捅枑䙘兗捅枑橪擯濇䂚
⻰⃱⌺ᵯ捅枑Ɂ
ợ䒌䙜㧃䗨⃋⹞擧₭䄬㖦濇娯€䥟旈捅枑忒₭仍濇䂚⻰⃱⼂嵁晆䙒㥽
2n䗨ằ仒徖垰㈱㒁Ɂợ䒌㜴᷿捅枑0擧₭䲨⍬㖦濇捅枑⍓偡㙧斟㐯恌Ⅺ
䗨擧₭䄬㷴濇徖佰⭲兘䙜䆫ⷹ恌⅞䍢旔⻕Ɂ
3
⫭塁捅枑㖦濇娯≣㉭ᵯ䙜㧃ᵮ䗨橪擯捅枑拙Ɂ
娯≣•㔀⫭塁捅枑Ɂ
⌺ᵯ捅枑濃壯♺䢞 ȏ–ȪɁ濄
ợ䒌擧₭䄬䗨㱌びᷯ杩
1 2
1 5
ˎ
ᳶ⹲Ṧ#≪ㄓ㩂ᴎ὞+ዢẦ#ȏ–ȩ#ㄢⵚ1,
❯#⬣ㄠ⮛⓼⮓ぇᴋ#ᙸ#⊃㏿㇏#⬣ㄠ✌㇫#ᬏシ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⬣ㄠ#ⵓ#㍳
㇏⬣㿤ᝳ#ᚐ㇫#⊃㏿ぇ#ᝬ㰬㉸ㆳ⋓#㉸ㄠẏᴋ#㍳㇏⬣㿤ㆷ#✻㐷⋓#ẓ#
嗰⬣ㄠ#㉻#㍳㇏⬣㿤嗰ぇ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿏ᢧ#㉻ぇ#ệ#ᙷ㐷#
⮛⓼⮓⏳#┟ệ#ㇴㆳⵤⵓ゛1#
1! ⌺ᵯ捅枑䗨↱⻰启ṉ⌮䙜㧃䗨㧃帏启Ɂ
ˎ
ȏ#ᳶ⹲#≪ㄓ2㖲ㄓ#
㩆቗⪞
ȏ!⫭塁0⌺ᵯ捅枑
ᶑ㓫濃䶥濄
75-300mm F4.5-5.6
Ȓ#ㇲ⳺#
㈇Ṑ#㝿㊇ㆻ#⬣ㄠ㿏⓫#㣫Ⓥ⇳ᙷ#⊃㏿#㝿㊇ㆻ#㈇Ṑㆳ⋓#⑕㠜ᴿᵛ1
ⲏṐㆳ⋓#㝿㊇ㆻ#⑕㠋ᴋ#᜴ㄧ#㣫Ⓥ⇳⏳#ⲏṐ#㝿㊇ㆳ⋓#⮛㊌㿏᝗#⡧㶃
㇯᷋#Ὠㆳ⋓#㾳⬣㜫⏳#❫⓫⮓#㝿㊇#␸ㆻ#ṃ␣ⵤⵓ゛1
㗓㵕埌忍实㔠46nnᅢ㧃Ɂợ䒌悱´BQT.D⮞⭜⻕″ゃㄭ◌䗨⍓㌿捅枑㓜䠠
䙜㧃㖦濇㗓㵕㙧嫮㵞Ɂ
㨦▖ᆮ#⟖᢮#➎㏪ⱦ+83pp#I417253pp#I51;,
㾳⬣㜫ぇ#㝿㊇ㆻ#⮛㊌㿗#ῃ#Ṑㇳ㿓#ᛧ␣ぇ#ㇿᴋ#△㜫ᴋ#₇⊮㿏ᜃ#
ᬏ㬷ᬏ᝗/#㾳⬣㜫#⿕Ἓ㇏#ㇳ㊌#✋ㅻ#ᬫ㇏#△㜫ḻ#㝿㊇㇫#⑕ᜃ#
ᬏ㬷ᬏᴋᷧ/#㇫⏳#㾳⬣᜻#ⵣḻ⇳᝗#㿠ᴿᵛ1##㾳⬣᜻#ⵣḻᴋ#㾳⬣㜫#
ᛧ␣シ#⮗㭔㿓#㋧␣ᚓぇ#ᾧ⇳#ᵣ⇳㐷ⓧ/#㋧␣ᚓぇ#㿫ᵰ㿏ᴋ#㾳⬣᜻#
ⵣḻ#ⴛ㥷ㇳぇ#⮗ㆳ⋓#㻓ⵓẠᴿᵛ1

ˎ
㾳⬣᜻#ⵣḻ#ⴛ㥷ㇳㆷ#68pp䂌#㣫Ⓥ⇳ㄠㇼᴿᵛ1#DSV0F#㫣ᢧ#㇫♯㐷#
⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏ⵔ#ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳⏳#⬣ㄠ㿗#ῃぇᴋ#㾳⬣᜻#ⵣḻ
ᙷ#❫ᵛ#「⾻㑈ᴿᵛ1

75-300mm F4.5-5.6, 50mm F1.4
20mm F2.8
壳㞠


75-300mm F4.5-5.6
50mm F1.4, 20mm F2.8
ⷦ⭾#ⴆ⮺
⍱䦕
濃⛯嗃⍱䦕濄
䪭㒬㔠46nn
壳㞠䂊嵁*1
濃nn濄
捅枑䲨₧Ṛ
壺夶1*2
壺夶2*2
㙤⭳⭱䂊*3
濃m濄
㙤⢋㒢⢋
ά㓜濃X濄
㙤⭳₭♬
ᾠ
㽢₭捅䙘
⻵)nn*
⮞⭜)㙤⢋䙘⻵‡
樼*!)nn*
屎愳)h*
ⱞṮ
+ᾒᡢὯ,
68pp㫿#
᧛ც#ㇲ⳺#
ጢⱞ*1+pp,
ᳶ⹲#ዢᷣ0
⫂ẖἦ㞢
⋚#⩟ዪ#4*2
⋚#⩟ዪ#5*2
86.411nn!
G5/6.6/7!
)TBM86411*
112.5-450
10-13
32°-8°10’
21°-5°20’
1.5
0.25
f/32-38
55
䱨71×122
䱨460
:80633pp
I7180819
+VDO:8633,
112.5-450
10-13
32°-8°10’
21°-5°20’
1.5
61nn!G2/5!
)TBM61G25*
75
6-7
47°
32°
0.45
0.15
f/22
55
䱨65.5×43
䱨220
83pp#I417
+VDO83I47,
75
6-7
47°
32°
31nn!G3/9!
)TBM31G39*
30
9-10
94°
70°
0.25
0.13
f/22
72
䱨78×53.5
䱨285
53pp#I51;
+VDO53I5;,
30
9-10
94°
70°
*1!䙜䓚㔠46nn㞠⹳䂊嵁䗨㓜ᾠἁ悱´BQT.D⮞⭜⻕″ゃㄭ◌䗨⍓㌿捅枑㓜䠠䙜㧃佰⫾Ɂ
*2!壺夶2㓜ᾠ㖓ṉ46nn㞠⹳䗨䙜㧃䀞㷺濇壺夶3㓜ᾠ㖓ṉ悱´BQT.D⮞⭜⻕″ゃㄭ◌䗨⍓㌿捅枑㓜䠠䙜㧃䀞㷺Ɂ
*3 㙤⭳⭱䂊⮕㖓⻕″ゃㄭ◌↔㈱㒁䇍樸䗨嵁晆Ɂ
ˎ
ˎ
㫈捅枑´㙭嵁晆䵌䠠◌Ɂ㫈嵁晆䵌䠠◌⍓唭䒕ợ䒌㒓㍘㫈䥯ⷳ䗨擧₭䄬佰徸↔㙘䰢䠞䗨㶐愳濃BEJ濄Ɂ濃
斴86.411nn!G5/6.6/7濇61nn!G2/5濄
ἁ捅枑䲴㤯ᵱ⍰濇䂊嵁㙧♄㈱㒁嵁晆嫮≺佰㙭ㆤᵱ⍰Ɂ䂊嵁杴妑捅枑⭱䂊⚌䂅斴忄Ɂ
ㆤ⎏䇍␥濕捅枑)2*ɀ捅枑↱启)2*ɀ捅枑⻰启)2*ɀ捅枑忒₭仍)2*ɀㅴ⢻⋔↛㓫Ṛ
妑奬⏰壳㞠㙭ㆤ嫮㙘㖦濇⾹ᵱ⍊垰⢭⎮Ɂ
䆖Tpoz!Dpsqpsbujpo䗨⒪㥽Ɂ
㉆♶#
i0➎㚛
㨮㘚#⺪Ṯ
+pp,
⭢㫿#㍂✂
+㉆៪#⺪Ṯ#俄#
ᙼⱞ,#+pp,
ⷻᲳ+j,
0.25
f/32-38
55
⿴ 71×122
⿴ 460
0.45
0.15
f/22
55
⿴ 65.5×43
⿴ 220
0.25
0.13
f/22
72
⿴ 78×53.5
⿴ 285
㉆♶#ㇲ⳺*3# ㉆៪#㬿៪
+p,
+[,
*1# 68pp䂌#Ὠᙷ#㝿㊇#᢯㇫ᴋ#DSV0F#㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉㇼᴿᵛ1
*2# ⡧#⿬ᡷ#4ㆷ#68pp䂌#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉ㇫᝗/#⡧#⿬ᡷ#5ᴋ#DSV0F#㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉㇼᴿᵛ1
*3# 㟓Ⰳ#㝿㊇ㆷ#㇫♯㐷#⮳⮓⋓⟷㮧#㾳⬣㜫ᣃ㐷㇏#ᛧ␣ㇼᴿᵛ1
ˎ
ˎ
㇫#⊃㏿ぇᴋ#ᛧ␣#㇯㧋᷋ᙷ#㈜㚠ẏ〫#ㇿ⴬ᴿᵛ1#ᛧ␣#㇯㧋᷋⏳#⬣ㄠ㿏⓫#㾃∏ⵓ⏳#㜏␣ぇ#㇫ㄠ㿏☷⋓#᷋ㄨ#♯⮯㿓#㊌䃌㿓#㢘㊌+DGL,㇫#ᙷᴜ㿠#ᴿᵛ1#
+:80633pp#I7180819/#83pp#I417#㉻ㄠ,
⊃㏿#Ⓥ㥛ᴿ㐏ぇ#ᾧ⇳#㞣へ#ᛧ␣ᙷ#⚋᪃⓫#㝿㊇#᢯㇫ḻ#⚋᪋#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㝿㊇#᢯㇫ᴋ#⊃㏿#㝿㊇ㆻ#▫㿓ᵷ⋓#⑕㠋〿ㆻ#ῃ⏳#ᙷ㊌㿓#᛺ㇼᴿᵛ1
Ṑ➀㻿=#⊃㏿+4,/#⊃㏿#⿕㔴#㤘+4,/#⊃㏿#Ἓ㔴#㤘+4,/#⊃㏿#䄻ὓ+4,/#ḻ㫇⒳㴯#⮯㴯
ᾋ㈇㇯#⚆#㍳ㄋ#㊓ㅇㆷ#み᝗〽㇫#✷᜴㿗#᜴ㄧᙷ#ㇿ⴬ᴿᵛ1
ㆷ#Vrq|#Frusrudwlrq㇏#⬸㻓ㇼᴿᵛ1

advertisement

Related manuals

advertisement