Sony SAL2470Z Vario-Sonnar T* 24-70 мм F2.8 ZA SSM Инструкция по эксплуатации

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Sony SAL2470Z Vario-Sonnar T* 24-70 мм F2.8 ZA SSM Инструкция по эксплуатации | Manualzz
4-261-631-21(1)

1···Індекс ковпачка об’єктива 2···Кільце фокусування 3···Індекс відстаней
4···Кільце масштабування 5···Шкала фокусної довжини
6···Індекс фокусної довжини 7···Контакти лінзи 8···Покажчик кріплення
9···Шкала відстаней 10···Кнопка утримання фокуса
11···Перемикач режиму фокусування
Переключення AF (автофокусування)/MF (ручне
фокусування)
На об’єктиві можна настроїти режим фокусування AF або MF. Для
зйомки з автофокусуванням і на фотоапараті, і на об’єктиві повинен
бути встановлений режим AF. Для зйомки із фокусуванням вручну
необхідно встановити режим MF на фотоапараті і на об’єктиві або на
одному з цих пристроїв.
 Кріплення / від’єднання об’єктива
Кріплення об’єктива (див. рисунок –.)
Interchangeable Lens
Інструкція з експлуатації/Инструкция по пользованию/
/
/

1
Vario-Sonnar T 16-35mm F2.8 ZA SSM
Vario-Sonnar T 24-70mm F2.8 ZA SSM
Настройка режиму фокусування на об’єктиві (див. рисунок
–.)
Зніміть задню та передню кришки об’єктива, а також кришку
на корпусі камери.
Встановіть перемикач режиму фокусування у потрібне
положення: AF або MF.
 Передній
ковпачок об’єктива можна приєднати або від’єднати
двома способами: (1) і (2). Одягаючи / знімаючи кришку об’єктива з
закріпленою світлозахисною блендою, скористайтеся способом (2).
SAL1635Z/SAL2470Z
2
A-mount
©2008 Sony Corporation


 Щоб
настроїти фокус у режимі MF, поверніть кільце фокусування під час
перегляду через видошукач тощо. (див. рисунок –.).
 Натисніть
кнопку керування AF/MF, щоб переключитися з режиму AF у
режим MF, коли і фотоапарат, і об’єктив знаходяться у режимі AF.
 Натисніть кнопку керування AF/MF, щоб переключитися з режиму MF у
режим AF, коли на фотоапараті встановлений режим MF, а на об’єктиві
— AF.
 Встановлюючи
об’єктив, не натискайте на кнопку деблокування
об’єктива, передбачену на корпусі камери.
 Не фіксуйте об’єктив під кутом.
Пряме фокусування вручну (DMF)
Коли фокус зафіксований у положенні AF-A (автоматичне
автофокусування) або AF-S (одноразове автофокусування), настройте
правильне значення DMF, обертаючи кільце фокусування. Цей режим
рекомендується для зйомки звичайних об’єктів.
Від’єднання об’єктива (див. рисунок –.)
 Режим
DMF недоступний у наступних випадках:
–Знімок не сфокусований.
–Вибрано режим AF-C (безперервне автофокусування).
–Якщо підтверджений фокус для другого знімка при безперервному записі
у режимі AF-A.
 Кріплення світлозахисної бленди
Світлозахисна бленда допоможе знизити інтенсивність бліків та
забезпечити максимальну якість знімку.
Зйомка нескінченності у режимі MF
Зіставте червону лінію на світлозахисній бленді з червоною
крапкою на об’єктиві (індекс ковпачка об’єктива). Обертайте
бленду за годинниковою стрілкою, поки червона крапка на
об’єктиві не розташується навпроти червоної крапки на бленді, і
не пролунає клацання.
Механізм фокусування обертається трохи далі нескінченності, щоб
забезпечити точне фокусування при різних робочих температурах.
Завжди перевіряйте різкість кадру через видошукач тощо, особливо
якщо об’єктив сфокусований поблизу нескінченності.
 Належним

Printed in Japan
чином встановіть світлозахисну бленду. У іншому випадку
світлозахисна бленда може впливати на бажаний ефект і з’являтися на
знімках.
 Розміщаючи об’єктив на зберігання, переверніть і одягніть світлозахисну
бленду на об’єктив тильною частиною вперед.
Кнопка утримання фокуса (див. рисунок –.)
Коли натиснута кнопка утримання фокуса, функція автофокусування
тимчасово вимикається, а фокус фіксується для зйомки.
 На
фотоапаратах з підтримкою настройок користувача призначення
кнопки утримання фокуса можна змінити. Детальні відомості див. у
посібнику з експлуатації фотоапарата.
 Маштабування
Поверніть кільце маштабування, виставляючи бажану фокусну
відстань.

3
4
5
10
6
1
Примечания по использованию
 При
использовании данного объектива с камерой с E-переходником,
прикрепите продаваемый отдельно установочный адаптер. Не
прикрепляйте объектив непосредственно к камере с E-переходником, что
может привести к их повреждению.
 При переноске камеры с подсоединенным объективом следует постоянно
держать и корпус, и объектив.
 Не следует удерживать фотоаппарат за какие-либо детали объектива,
выдвигающиеся при трансфокации.
Меры предосторожности при использовании вспышки
 При
использовании встроенной вспышки обязательно снимите бленду
объектива и выполняйте съемку на расстоянии не менее 1 м от объекта
съемки. При определенной комбинации положений объектива и вспышки
объектив может частично закрывать свет вспышки, что приводит к
возникновению тени в нижней части фотографии.
 При использовании встроенной вспышки в широкоугольном положении,
углы экрана могут быть затемнены. Проверьте фокусное расстояние по
параметрам встроенной вспышки фотоаппарата (только Vario-Sonnar T
16-35mm F2.8 ZA SSM).
Виньетирование
При использовании объектива углы экрана становятся темнее, чем его
центр. Чтобы уменьшить этот эффект (называемый виньетированием),
закройте диафрагму на несколько делений.
 Названия деталей
1···Указатель бленды объектива 2···Кольцо фокусировки
3···Индекс расстояний 4···Кольцо зуммирования
5···Шкала фокусного расстояния 6...Указатель фокусного расстояния
7···Контакты объектива 8···Показатель подсоединения объектива
9···Шкала расстояний 10···Кнопка блокировки фокусировки
11···Переключатель режима фокусировки
1
7
9
11
8

Цей об’єктив сконструйований спільно компанією Carl Zeiss і Sony
Corporation та призначений для фотоапаратів Sony з A-перехідником.
Цей об’єктив вироблено з дотриманням суворих стандартів та
контролю якості компанії Carl Zeiss.
(2)
Рекомендації щодо застосування
 Під
Технічні характеристики
Найменування
(модель)
Vario-Sonnar T 16-35mm F2.8 ZA
SSM (SAL1635Z)
Vario-Sonnar T 24-70mm F2.8 ZA
SSM (SAL2470Z)
Фокусна
відстань,
еквівалент
формату 35
мм*1 (мм)
Лінза,
групиелементи
Кут огляду 1*2
24-52,5
13-17
107°-63°
36-105
13-17
84°-34°
Кут огляду 2*2
83°-44°
61°-23°
Мінімальний
фокус*3 (м)
Максимальне
збільшення (X)
Мінімальна
діафрагма
об’єктива
Діаметр
фільтра
(мм)
Габаритні розміри
(макс. діаметр ×
висота) (мм)
Вага (г)
0,28
0,24
f/22
77
Прибл. 83×114
Прибл.
860
Прибл. 83×111
Прибл.
955
0,34
0,25
f/22
77
Запобіжні заходи щодо застосування спалаху
 В
Віньєтування
У разі застосування цього об’єктива з лінзою кути екрану становляться
більш затемненими, ніж центр. Щоб послабити цей ефект
(«віньєтування»), закрийте отвір кількома зупинками.
время установки объектива не нажимайте кнопку извлечения
объектива на фотокамере.
 Не устанавливайте объектив под углом.
Отсоединение объектива (см. рис. –.)
Нажимая и удерживая кнопку извлечения объектива на
фотокамере, поверните объектив против часовой стрелки до
упора, а затем отсоедините объектив.
 Установка бленды объектива
Для уменьшения бликов и достижения максимального качества
изображения рекомендуется использовать бленду объектива.
Выровняйте красную линию на бленде объектива с красной
точкой на объективе (указателем бленды объектива).
Поворачивайте бленду по часовой стрелке, пока красная точка на
объективе не совместится с красной точкой на бленде и бленда
не защелкнется.
 Подсоедините
бленду объектива надлежащим образом. В противном
случае бленда объектива может мешать получению нужного эффекта или
может присутствовать на изображениях.
 Перед помещением на хранение переверните бленду объектива и
установите ее на заднюю часть объектива.
Поверните кольцо фокусировки, чтобы выполнить правильную
фокусировку DMF при установленном режиме AF-A (автоматическая
автофокусировка) или AF-S (покадровая автофокусировка).
 Функция
DMF недоступна в следующих случаях:
–если изображение находится не в фокусе;
–если выбран режим AF-C (непрерывная автофокусировка);
–если фокусировка подтверждена для второй фотографии во время
непрерывной записи в режиме AF-A.
Съемка при фокусировке на бесконечность в режиме
MF
Механизм фокусировки поворачивается немного дальше предельных
значений шкалы, чтобы обеспечить точность фокусировки
при различных температурных условиях эксплуатации. Всегда
подтверждайте резкость изображения через видоискатель и т.п.,
особенно при установке фокуса объектива в положение, близкое к
бесконечности.
Кнопка блокировки фокусировки (см. рис. –.)
Когда нажата кнопка блокировки фокусировки, функция
автоматической фокусировки отключается, и фокусировка
остается постоянной для съемки.
 Функцию
кнопки блокировки фокусировки можно менять на
фотоаппаратах с возможностью настройки функций. Подробнее см. в
руководствах по фотоаппаратам.
 Зуммирование
Вращайте кольцо зуммирования до получения желаемого
фокусного расстояния.
 Фокусировка
Переключение между AF (автофокусировка)/MF
(ручная фокусировка)
Режим фокусировки (между AF и MF) можно переключать на
объективе.
При съемке с автофокусировкой в режим AF необходимо переключить
и камеру, и объектив. При съемке с ручной фокусировкой в режим MF
необходимо переключить камеру или объектив или оба эти элемента.
Настройка режима фокусировки на объективе (см. рис.
–.)
Установите переключатель режима фокусировки в необходимый
режим, AF или MF.
 В
режиме MF поворачивайте кольцо фокусировки, глядя через
видоискатель, и т.п. (см. рис. –).
Использование камеры с кнопкой управления AF/MF
 Если
и для камеры, и для объектива установлен режим AF, чтобы
переключить режим AF в MF, нажмите кнопку управления AF/MF.
 Если для камеры установлен режим MF, а для объектива - режим AF, чтобы
переключить режим MF в AF, нажмите кнопку управления AF/MF.
Технические характеристики
*1 Значення еквівалентної фокусної довжини формату 35 мм відповідає цифровим фотоапаратам із змінним об’єктивом, обладнаним сенсором зображення APS-C.
*2 Значення кута огляду 1 базується на фотоапаратах формату 35 мм, а кута огляду 2 — на цифрових фотоапаратах із змінним об’єктивом, обладнаних сенсором
зображення APS-C.
*3 Мінімальний фокус – це відстань від сенсора зображення до об’єкта.
вбудований спалах камери, обов’язково знімайте
світлозахисну бленду об’єктива та робіть знімки з відстані щонайменше 1 м
від об’єкта. Застосування компонентів комбінації «лінза/спалах» з певними
характеристиками може призвести до часткового блокування лінзою світла
спалаху, внаслідок чого нижня частина знімка буде затемненою.
 При використанні вбудованого у фотоапарат спалаху для ширококутової
зйомки кути дисплея можуть здаватися затемненими. Перевірте
відповідність фокусної відстані параметрам вбудованого спалаху (тільки
Vario-Sonnar T 16-35mm F2.8 ZA SSM).
 Во
Непосредственная ручная фокусировка (DMF)
надеть или снять переднюю крышку объектива двумя
способами. См.Рис. (1) и (2). Если крышка объектива надевается
или снимается, когда установлена бленда объектива, воспользуйтесь
способом (2).
час використання цього об’єктива з камерою з E-перехідником,
прикріпіть адаптер для встановлення, який продається окремо. Не
прикріплюйте об’єктив безпосередньо до камери з E-перехідником, що
може призвести до їхнього пошкодження.
 Під час перенесення фотоапарата з приєднаним об’єктивом обов’язково
надійно утримуйте фотоапарат та об’єктив.
 Не торкайтеся жодних елементів об’єктива, які висуваються під час
масштабування або фокусування.
 Використовуючи
Снимите заднюю и переднюю крышки объектива, а также
крышку корпуса камеры.
Совместите оранжевую метку на корпусе объектива
с оранжевой меткой на фотокамере (показатель
подсоединения объектива), затем вставьте объектив в камеру
и поверните его по часовой стрелке до полной установки.
 Можно
У цьому посібнику містяться відомості про використання
об’єктивів. Загальні застереження щодо об’єктивів, наприклад
примітки стосовно їх використання, можна знайти у посібнику
«Застережні заходи перед експлуатацією» на окремому
аркуші. Обов’язково прочитайте обидва документи, перш ніж
використовувати об’єктиви.
Відомості, що містяться у цьому посібнику, можна застосовувати до
декількох різних об’єктивів.
Цей об’єктив призначений для кріплення типу A, яке може бути
використане з фотоапаратами Sony α.
–1

Этот объектив разработан совместно компанией Carl Zeiss и Sony
Corporation и предназначен для фотоаппаратов Sony с A-креплением.
Объектив произведен в соответствии со строгими стандартами и
системой обеспечения качества Carl Zeiss.
Подсоединение объектива (см. рис. –.)
Українська
–2
Настоящее руководство предназначено для нескольких моделей
объективов.
Этот объектив предназначен для крепления A-mount, которое может
использоваться в камерах Sony-α.
 Подсоединение и отсоединение объектива
2
(1)
В данном руководстве содержатся сведения о применении
каждого объектива. На отдельном бланке в “Примечаниях
по использованию” содержится информация о мерах
предосторожности, общих для всех объективов. Обязательно
прочтите оба документа перед использованием объектива.
Використання фотоапарата з кнопкою керування AF/MF
Зіставте помаранчевий покажчик на оправі об’єктива з
помаранчевим покажчиком на камері (покажчик кріплення),
введіть об’єктив у вузол кріплення на корпусі камери и
поверніть по годинниковій стрілці до фіксації.
Натиснувши і утримуючи кнопку деблокування об’єктива,
передбачену на корпусі камери, поверніть об’єктив проти
годинникової стрілки до зупинки; від’єднайте об’єктив.

2
Русский
 Фокусування
 Найменування компонентів
 Цей
об’єктив обладнаний кодером відстані. Кодер відстані забезпечує точніше вимірювання (ADI) за допомогою використання спалаху під час процесу.
залежності від механізму лінзи фокальна відстань може змінюватися у відповідь на будь-яку зміну відстані знімання. Зазначена фокусна відстань відповідає
фо1кусуванню лінзи на нескінченність.
Комплект постачання: Об’єктив з лінзою (1), Передня кришка об’єктива (1), Задня кришка об’єктива (1), Світлозахисна бленда (1), Футляр для об’єктива
(1), Документація
Конструкційні рішення та технічні характеристики обладнання можуть змінюватися без попередження.
- торгова марка Sony Corporation.
Назви компаній і їх продуктів є зареєстрованими торговими марками відповідних компаній.
Название (Название модели)
Фокусное расстояние
в 35-миллиметровом
эквиваленте*1 (мм)
Группы элементов
объектива
Угол обзора 1*2
Угол обзора 2*2
Минимальное фокусное
расстояние*3 (м)
Максимальное
увеличение (X)
Минимальная
диафрагма
Диаметр
фильтра (мм)
Гaбapиты (максимальный
диаметр × высота) (мм)
Macca (г)
Vario-Sonnar T 16-35mm
F2.8 ZA SSM (SAL1635Z)
24-52,5
13-17
107°-63°
83°-44°
0,28
0,24
f/22
77
Пpиблиз. 83×114
Пpиблиз. 860
Vario-Sonnar T 24-70mm
F2.8 ZA SSM (SAL2470Z)
36-105
13-17
84°-34°
61°-23°
0,34
0,25
f/22
77
Пpиблиз. 83×111
Пpиблиз. 955
*1 Значение фокусного расстояния в 35-миллиметровом эквиваленте основано на данных для цифровых камер со сменным объективом, оборудованных датчиком изображения APS-C.
*2 Значение угла обзора 1 приведено для камер 35-миллиметрового формата, а угла обзора 2 – для цифровых камер со сменным объективом, оборудованных датчиком изображения APS-C.
*3 Минимальным фокусным расстоянием является расстояние от датчика изображения до объекта съемки.
 Этот
 В
объектив оборудован кодировщиком расстояния. Кодировщик расстояния обеспечивает более точное измерение (ADI) за счет использования вспышки в процессе измерения.
зависимости от механизма объектива фокусное расстояние может изменяться при каждом изменении расстояния до снимаемого объекта. Фокусное расстояние предполагает неограниченную фокусировку объектива.
Комплeктноcть поcтaвки: Объектив (1), Передняя крышка объектива (1), Задняя крышка объектива (1), Бленда объектива (1), Чеxoл для объектива (1), Набор напечатанной документации
Конcтpyкция и тexничecкиe xapaктepиcтики могyт быть измeнeны бeз yвeдомлeния.
является товарным знаком Sony Corporation.
Названия компаний и продуктов компаний являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.

2
3
4
5
10
6

ȏ!⫭塁0⌺ᵯ捅枑

⫭塁捅枑濃壯♺䢞!ȏ.ȩɁ濄
1! ⌺ᵯ捅枑䗨↱⻰启ṉ⌮䙜㧃䗨㧃帏启Ɂ
ˎ!㙭濃2濄⏰濃3濄⃍䦒㔝⹳⍓ṉ⫭塁0⌺ᵯ捅枑↱启Ɂ壥徇⶚捅枑忒₭
1
7
仍ᵤ⍰⫭塁0⌺ᵯ捅枑启㖦濇娯ợ䒌㔝㰹濃3濄Ɂ
2! ⭱溮捅帏㦼凖㉫䢞⏰䙜㧃㧃帏ᵮ䗨㦽凖㉫䢞濃⫭塁㉫䢞濄濇䂚
⻰⭫捅枑㒢徖䙜㧃⫭塁恌ằᶊ杪㖦慁㔝⍵㔯庭䙘↔拺䴮䆖㫆Ɂ
9
11
8

㇫#⊃㏿ᴋ#Fduo#]hlvv⬣シ#Vrq|#Frusrudwlrq㇫#ᝬṐㆳ⋓#ᚓ⚓
㿿ㆳⓧ#Vrq|#D0␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳ㄠㆳ⋓#⮛᜻ẏ〿⴬ᴿᵛ1#㇫#⊃㏿ᴋ#
Fduo#]hlvv⬣㇏#〻ᜠ㿓#㻓㍷#⚆#㻿㐿#❫㐔#ⵓⴛ㯓ぇ#ᾧ⇳#⭔⬧ẏ〿
⴬ᴿᵛ1
⌺ᵯ捅枑濃壯♺䢞!ȏ.ȪɁ濄
㉭ẳ䙜㧃ᵮ䗨橪擯捅枑拙濇彪㖦慁㔝⍵㔯庭捅枑䙘兗捅枑橪擯濇䂚
⻰⃱⌺ᵯ捅枑Ɂ
Ȑ!⫭塁捅枑忒₭仍

⹞嫔「ợ䒌捅枑忒₭仍ṉ斱Ẳ䀏₭䍢寅濇ṉ䠞ὁ⻕″㙤ỗ␥屎Ɂ
⭫捅枑忒₭仍ᵮ䗨䱩䴾⭱㷺捅枑ᵮ䗨䱩湂濃捅枑忒₭仍㥽奼濄Ɂṉ
杪㖦慁㔝⍵庭∹忒₭仍濇䙘↔捅枑ᵮ䗨䱩湂⭱㷺忒₭仍ᵮ䗨䱩湂ᶊ
⋅⃉↔ằ䀞㫆Ɂ
(2)
ˎ!㫇䠞⫭塁捅枑忒₭仍Ɂ⎊↫濇捅枑忒₭仍⍓偡㙧ⷖ㑢㈱㒁㒬㜀ㅺ⍓偡⅞䍢
Ȓ!⭱䂊
⌮ᘎ㞢
Ⅻ㌿BG濃兎∹⭱䂊濄0NG濃ㆯ∹⭱䂊濄
⭱䂊㦅⹳⍓ṉ䒌捅枑ᵮ䗨BG⏰NGⅫ㌿Ɂ
BG㒁⻕㖦濇䙜㧃⏰捅枑䗪妑⫾䆖BGɁNG㒁⻕㖦濇䙜㧃ㅺ捅枑⃚ᵤㅺ⃍
佩䗪妑⫾䆖NGɁ
㚐ợ䒌娎㕲㙜忍䒌㔠⡾䦒ᵱ⍰捅枑Ɂ
㚐捅枑䀞B.⫭塁⸋妑奬濇⍓䒌㔠Tpoz!D䙜㧃Ɂ
㸵∹⭱䂊㦅⹳擯敀濇娣㓘兗忍䓚䗨㦅⹳-!BGㅺNGɁ
ˎ!⚌NG㦅⹳ᵯ濇彳徲夤㗓䧻䪭庭∹⭱䂊♬ṉ娣㓘䂊嵁濃壯♺䢞!Ȓ.Ȫ濄Ɂ
ợ䒌悱´BG0NG㌋↚㉭慹䗨䙜㧃
ˎ!䙜㧃⏰捅枑䗪妑⫾䆖BG㖦濇㉭ᵯBG0NG㌋↚慹⭫BGⅫ㌿䆖NGɁ
ợ䒌㱌びᷯ杩

ᳶ⹲Ṧ#≪ㄓ㩂ᴎ὞+ዢẦ#ȏ0ȩ#ㄢⵚ1,
ˎ!娯≣㍅ẳ嫮䂊㖦捅枑䧥⅞䗨ṟẹ恌ⅪɁ
䓚⭱䂊⚌BG.B濃⃌兎∹兎∹⭱䂊濄ㅺBG.T濃┒㈱兎∹⭱䂊濄ᶑ堏拺⫾
㖦濇㔯庭⭱䂊♬ṉ妑⫾忍䓚䗨ENGɁ
ợ䒌擧₭䄬䗨㱌びᷯ杩
ˎ!⚌ṉᵯ〩㰥ᵯ濇䂅㰹ợ䒌ENG濕!
1# ⩈ᦎ#ᳶ⹲#㎋ᇦ#㍞Ἶᱦ#⇢㆞#㎋Ⱞ#᪦⪞ᖯឲ៎1
ˎ!ợ䒌䙜㧃䗨⃋⹞擧₭䄬㖦濇娯€䥟旈捅枑忒₭仍濇䂚⻰⃱⼂嵁晆䙒㥽2n䗨
ằ仒徖垰㈱㒁Ɂợ䒌㜴᷿捅枑0擧₭䄬䲨⍬㖦濇捅枑⍓偡㙧斟㐯恌Ⅺ䗨擧
₭䄬㷴濇徖佰⭲兘䙜䆫ⷹ恌⅞䍢旔⻕Ɂ
ˎ!ợ䒌䙜㧃⃋⹞擧₭䄬㖦濇圆ⶹ夶厡⍓偡㙧⚌⹇夶喹㖦幧㗻Ɂ㞝㐾䙜㧃ᵮ
䗨⃋⹞擧₭䄬䠞姱䂊嵁濃
忍䒌㔠Wbsjp.Tpoobs!U !27.46nn!G3/9![B!
TTN濄Ɂ

2# ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ⷦ㭓△#Ɫᡛ➎Ṧ#㍞Ἶᱦⱂ#ⷦ㭓△#Ɫᡛ➎+Ẳ⮞
㉭ᵯ⭱䂊拺⫾慹㖦濇兎∹⭱䂊∃偡㘏῀濇ᵸ㈱㒁䂊湂♞⫾Ɂ
ˎ!彳徲䙜㧃䗨兎奦∃偡濇⍓ṉ㒝嫮⭱䂊拺⫾慹䗨∃偡Ɂ㙭敀姗䲔娎㕲濇娯⌧
2Ĩ捅枑忒₭仍㥽奼!3Ĩ⭱䂊♬!4Ĩ嵁晆㥽奼!5Ĩ䶒㒢♬!6Ĩ䂊嵁↟⸊!
7Ĩ䂊嵁㥽奼!8Ĩ捅枑㌉湂!9Ĩ⫭塁㉫䢞!:Ĩ嵁晆↟⸊!21Ĩ⭱䂊拺⫾慹!
22Ĩ⭱䂊㦅⹳擯敀
゛+ᡯ␳#Ȓ0Ȫ#㚯㋧,1
DI2PI#㏒㞢ᵎ#Ⅾ㞦ⱞ#ⲏㄓᤆ#㍞Ἶᱦ#▖⮓㩂ጚ
ˎ#㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿ᙷ#┟ệ#DI⋓#⮛㊌ẏ〫#ㇿᴋ#᜴ㄧ#DI2PI#㥟㴯⋛#⛻㴳ㆻ#
ᲃ≣#DIぇ⮓#PI⋓#㉻䃏㿏ⵤⵓ゛1
ˎ#㣫Ⓥ⇳ᙷ#PI⋓#⮛㊌ẏ〫#ㇿ᝗#⊃㏿ᴋ#DI⋓#⮛㊌ẏ〫#ㇿᴋ#᜴ㄧ#DI2
GPI+Gluhfw#pdqxdo#irfxv,
㝿㊇㇫#DI0D+dxwrpdwlf#dxwr#irfxv,#₇ᴋ#DI0V+vlqjoh0vkrw#
dxwr#irfxv,⋓#㈗ᜟㇿㆻ#᜴ㄧ#㝿㊇#␸ㆻ#⿃⑕ㆷ#GPI⋓#ṃ␴ᴿᵛ1
㝿㊇#᝗㊌#⛻㴳ㆻ#ᱻ⏫᝗#ㇿᴋ#Ṑ⾿ぇᴋ#㈇Ṑ#㝿㊇#ᢧᴜ㇫#ㇳⵓ#㎈㐷
ẏ᝗#㞣へㆻ#ㅻ㿫#㝿㊇㇫#᝗㊌Ạᴿᵛ1
ˎ#㝿㊇#᝗㊌#⛻㴳㇏#ᢧᴜㆷ#⬣ㄠ㈇#㊌㇏#ᢧᴜ㇫#ㇿᴋ#㣫Ⓥ⇳ぇ⮓ᴋ#ᵣ⇳㐿#
ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㈇⮯㿓#ᬫㄠㆷ#㣫Ⓥ⇳#⮛⓼⮓⏳#㚯㋧㿏っ#㍳ⵤⵓ゛1
ˎ#⊃㏿⏳#㈜㚠㿗#ῃ#㣫Ⓥ⇳㇏#⊃㏿#␫␣㏿#⛻㴳ㆻ#ᱻ⏫㐷#␿ⵤⵓ゛1
ˎ#⊃㏿⏳#᜴⬣㐷ᜃ#㈜㚠㿏㐷#␿ⵤⵓ゛1
ᳶ⹲Ṧ#㖲ㄓ㩂ᴎ὞+ዢẦ#ȏ0Ȫ#ㄢⵚ1,
⭱䂊拺⫾慹濃壯♺䢞!Ȓ.ȫɁ濄
Ȏ!⍨恌⍱䦕
ˎ#PI㇏#᜴ㄧ#⡧㶃㇯᷋#Ὠㆳ⋓#❫⓫⮓#㝿㊇#␸ㆻ#ṃ⊛#㝿㊇ㆻ#㋧㊌㿏ⵤⵓ
㟯#Ɫᡛ➎,⪺#Ỉ㊂#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#㍞Ἶᱦ#Ẳ⮞㞢⪺#ᕦ⮶#ᘍᇊ#
ㄚ㍟#♶ẖც#ᖊ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶầឲ៎1
⭱䂊䲴㤯䥱⼒庭徲䂅斴忄濇ṉ⚌ᵱ⍰䗨㐱Ề㸏⸊ᵯ⭊䍢䰢㷺⭱䂊Ɂ∽
⼩彳徲夤㗓䧻䪭ṉ䠞姱⻕″䗨㵩㗔⸊濇⮈⃚㖓䓚捅枑⭱䂊⚌㌉張䂅斴
忄㖦Ɂ
ợ䒌捅枑㖦濇圆ⶹ夶厡⍓偡㙧嫮⚔㬸圆ⶹᶑ⼧㗻Ɂ壥斱Ẳ姖䍢寅濃⏌忮
㗻夶濄濇娯䶒⭳㓜Ὧ⪸⻵嵁晆Ɂ
ㇲ⳺#ᾒᧆ#➎⯮㍂Ṧ#DI#᫺᝾#PI#ⷻ#ⳫⳲ㩆#ᾒᧆᵆ#⃳ឲ៎1
ㇲ⳺#ᇊ⳿#Ⅾ㞦+ዢẦ#Ȓ0ȫ#ㄢⵚ1,
ᴿᵛ1#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⟷㚠㿓#⬸㭓ぇ⮓#⊃㏿#㤘ㆻ#㬿㚠2⟷㚠㿗#ῃぇᴋ#
⚠✌#+5,⏳#⬣ㄠ㿏ⵤⵓ゛1
⚌NG㦅⹳ᵯ徖垰䂅斴忄㈱㒁
⏌忮㗻夶
㝿㊇#┟ὓᴋ#⊃㏿ぇ⮓#DI#⚆#PI⋓#㉻䃏㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1
DI#⬣㐻㇏#᜴ㄧ#㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿⏳#┟ệ#DI⋓#⮛㊌㿫⿳#㿠ᴿᵛ1#PI#
⬣㐻㇏#᜴ㄧ#㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿#㎈#㿏ᬏ#₇ᴋ#ỏ#ᵛ#PI⋓#⮛㊌㿫⿳#㿠ᴿ
ᵛ1
PIᵆ#„㩆#ᅚẖ#㈖⫫
ˎ#⊃㏿#⿕㔴#㤘ㆻ#+4,ᝳ#+5,㇏#ệ#ᙷ㐷#⚠✌ㆳ⋓#⟷㚠2㬿㚠㿗#ⲏ#ㇿ⴬
.!㚎⭱㷺⻕″䂊嵁㖦
.!応䒌BG.D濃徇䷰兎∹⭱䂊濄㖦
.!⚌ṉBG.B徇䷰扨⻕濇䠞姱䪐ᷰ⺙䙜䆫䗨䂊湂㖦
DI+ⱺᣃ#ㇲ⳺,2PI+✂ᣃ#ㇲ⳺,Ṧ#ⳮ㭂㩂ᴎ὞
㈈Ṑ#ゟḻᙷ#ᵛ〈㿓#᜴ㄧぇḻ#㝿㊇ㆻ#㊌䃌䇿#⑕㠓#ⲏ#ㇿḻ⋔#▫㿓ᵷ⏳#
⿴ᙻ#㐷ᬏ㣏ᴋ#ⲏ㍷ᣃ㐷#㝿㊇#㈜㣏⏳#ṃ␫#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⡧#㶃㇯᷋#Ὠ
ㆳ⋓#㇫♯㐷#⮗⓼ḻ⏳#㿤⬸#䃌㇯㿏᝗/#▫㿓#ᛧ␣ぇ#ᙷᣔᜃ#⊃㏿#㝿㊇
ㆻ#⑕㠓#ῃ#㴰䇿#㍳㇏㿏ⵤⵓ゛1
䙘㌉ㆯ∹⭱䂊濃ENG濄
⭫捅枑䙘㌉塁ᵮF.⫭塁⸋䙜㧃濇⎊↫䙜㧃八捅枑恡⍓偡㙧⌻㍱Ɂ
⮺㩂᝾#ㇲ⳺#ᅚẖᵆ#ⷶ#ẫⰮ#ᢶẖ⟗⟆⬎1
0#へ⬸ぇ#㝿㊇㇫# ⑕㐷#⿁ㆷ#᜴ㄧ
0#DI0F+でⰄ#㈇Ṑ#㝿㊇,ᙷ#⮗㭔ẓ#᜴ㄧ
0#DI0D⋓#でⰄ#ᯰ䃋#ḻ㎈#ệ#⛿㑯#⬣㐻ぇ#ᵷ㿫#㝿㊇㇫#䃌㊌ẓ#᜴ㄧ
4唸⊃㏿#䄻ὓ#㇯ᷨⴛ#5唸㝿㊇#␸#6唸ᛧ␣#㇯ᷨⴛ#7唸㎃#␸#
8唸㝿㊇#ᛧ␣#ⴛ㥷ㇳ#9唸㝿㊇#ᛧ␣#㇯ᷨⴛ#:唸⊃㏿#㥟㭔㴯#
;唸␿ㄫ㵼#㇯ᷨⴛ#<唸ᛧ␣#ⴛ㥷ㇳ#43唸㝿㊇#᝗㊌#⛻㴳#
44唸㝿㊇#┟ὓ#ⴛㅻ㣏
ȏ#ᳶ⹲#≪ㄓ2㖲ㄓ
ˎ!㎑悱㙭F.⫭塁⸋䗨䙜㧃ợ䒌㚐捅枑㖦濇娯∄塁⍊⒒䗨⫭塁⸋庭㌉◌Ɂ娯≣
ȑ#ⷶ
ˎ#ᵛ㇃#᜴ㄧぇᴋ#GPI⏳#⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽⴬ᴿᵛ=
ˎ!䙜㧃妑⫾䆖NGᵸ捅枑妑⫾䆖BG㖦濇㉭ᵯBG0NG㌋↚慹⭫NGⅫ㌿䆖BGɁ
ˎ!㒀⶚ⵖ⫭塁捅枑䗨䙜㧃㖦濇∽⼩⷗䧍㍅ẳ䙜㧃⏰捅枑Ɂ
䄟ᝳ⏳#⚠㿫㿏ᛧᬏ#へ⬸ぇ#ᬏ㬷ᬗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1
PI#㥟㴯⋛#⛻㴳ㆻ#ᲃ≣#PIぇ⮓#DI⋓#㉻䃏㿏ⵤⵓ゛1
⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿗#ῃ#䃋⓫㇏#ᠷ㲸㇫ᙷ#䃋⓫#㎈ᙻぇ#⢻㿫#〫Ộᜃ#ẗ#ⲏ#
ㇿ⴬ᴿᵛ1#㇫≣㿓#䁻⬸+⢻ᮛ㴯⇳᝗#㿟,ㆻ#㍻㇫⊛⓫#㋧␣ᚓ⏳#⓾#ⴛ㰨#
ᵢㆳⵤⵓ゛1#
Ȏ#≪㥲Ὧ
妑⫾捅枑䗨⭱䂊㦅⹳濃壯♺䢞!Ȓ.ȩɁ濄
㚐捅枑㖓Dbsm![fjtt八Tpoz!Dpsqpsbujpoㆤ俓⍬擯䗠ᶊ䀞Tpoz!B.⫭塁
⸋䙜㧃ㆤ妑奬Ɂ㚐捅枑㖓ἁ㐾Dbsm![fjtt䗨☘㞠㥽㷺八␥屎ὁ媭䱟䳕
䒃䒆Ɂ
ˎ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#ィ⚋⋓#㈜㚠㿏ⵤⵓ゛1#ᡯ≾㐷#⿁ㆻ#᜴ㄧ#⊃㏿#䄻ὓᙷ#ㅇ㿏ᴋ#
ᳶ⹲⪺☆#ㇲ⳺#ᾒᧆṦ#☎⳿㩂ᴎ὞+ዢẦ#Ȓ0ȩ#ㄢⵚ1,
㧶ᲂ⟆#▖⮓⪺#៪㩆#ⷦⱂ▖㩗
㟓Ⰳ㿓#4p#ᛧ␣⏳#ệ᝗#㞣へ㿏ⵤⵓ゛1#ㇳ⟷#⊃㏿2㾃∏ⵓ#㋧㿠㇏#᜴ㄧ#⊃
㏿ᙷ#㾃∏ⵓ㇏#⣒ㆻ#⟷⟻㉸ㆳ⋓#㚟ᵟ㿏っ#⬣㐻#⾻∏㔴ぇ#㇃へ㇫#ᬏ㬷ᬗ#
ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1
ˎ#㣫Ⓥ⇳#ᬫ㈜#㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#䃋⓫㇏#┟⮓␣ᙷ#ឈᙸ#ㅻ㣏ぇ⮓#᷋#
〫Ộᜃ#❫ㇳ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㣫Ⓥ⇳㇏#ᬫ㈜#㾃∏ⵓぇ#ᾧ⇳#㝿㊇#᢯㇫⏳#䃌
㇯㿏っ#㍳ⵤⵓ゛#+Ydulr0Vrqqdu#W #49068pp#I51;#]D#VVPぇ⑃#
㿫ᵰ,1
㔯庭䶒㒢♬兗し壥䗨䂊嵁Ɂ
⚌㚐ợ䒌娎㕲㙜ᶑ濇⍓ṉ㇢↔敀㔠ợ䒌⍨捅枑䗨尫奮Ɂ⚌⍊来ᵮ
䗨ĥợ䒌↱䗨㱌びᷯ杩Ħ濇⍓ṉ㇢↔⣦ợ䒌㱌びᷯ杩䪭敀㔠捅枑䗨
ᵤ冐㱌びᷯ杩Ɂợ䒌捅枑↱濇∽⼩攕嫤ṉᵮ㓫ṚɁ
ᶈ㮧⏳#⟷㚠㿫#㍳ⵤⵓ゛1#H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳ぇ#⊃㏿⏳#㐸㊈#⟷㚠㿏⓫#㣫Ⓥ
⇳シ#⊃㏿#┟ệ⏳#Ⰷ⬸ⵓ㬣#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1
ˎ#⊃㏿⏳#⟷㚠㿓#㚻⋓#㣫Ⓥ⇳⏳#ゥ᢯#ῃぇᴋ#㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿⏳#┟ệ#⾿㊌ẏ
ᜃ#㈘ㆳⵤⵓ゛1#
ˎ#㎃ㆻ#㋧㉿㿗#ῃぇᴋ#㳷〫ᬏゟ#⊃㏿㇏#〫‛#⟷⟻ḻ#㈘㐷#␿ⵤⵓ゛1
ˎ#㣫Ⓥ⇳#ᬫ㈜#㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿗#᜴ㄧ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⟻␣㿓#ᵛ㇃#㾳⬣㜫ぇ⮓#
ȑ!嫮䂊
ᶑ㓫濃䶥濄
ᳶ⹲#㮮ᧆⱂ#⍒ხ△#☊ᇦ#ᳶ⹲ⱂ#⍒ხ△#ᢶጚ+ᳶ⹲#㮮ᧆ#Ɫᡛ➎,
ც#⳿ᴖᤂ᢮ᵇ#㩂⟗⟆⬎1#ᳶ⹲ⱂ#⍒ხ△#ᢶጚც#㮮ᧆⱂ#⍒ხ△#ᢶ
ጚ⪺#ⱦ㍂㩊#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#㮮ᧆṦ#ᢶẚ#៎ⰶ/#ㄚ㍟#♶ẖ
ც#ᖂ᢮ᵇ#ⴆⱺẖ⪺#ᕦ⮚⟗⟆⬎1
Ȓ#ㇲ⳺#
▖⮓#⟆#ⷦⱂ▖㩗
ˎ#H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳シ#㿟᥏#❯#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#✻⑛㇏#␿ㄫ㴯#〫
⚌䙜䆫ᶑɁ
ˎ!⪼㒢㖦濇娯⭫捅枑忒₭仍佟徲Ừᶊ⭫⃚ὶ徲Ừ㒢⚌捅枑ᵮɁ

❯#⬣ㄠ⮛⓼⮓ᴋ#っ≣#ᵛ⏯#⊃㏿シ#㿟᥏#⬣ㄠ#ᙷᴜ㿠ᴿᵛ1
㇫#⊃㏿ᴋ#Vrq|#D#㣫Ⓥ⇳ぇ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#ㇿᴋ#D#␿ㄫ㴯ㄠㆳ⋓#⮛᜻ẏ
〿⴬ᴿᵛ1
㾃∏〫#䁻⬸ㆻ#㍻㇫᝗#⬣㐻㇏#䃋㐿ㆻ#㟓ᵷ䃋㿏⊛⓫#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⬣ㄠ
㿏ᴋ#᛺㇫#㌂⴬ᴿᵛ1
ˎ#❫᝷#ⵓぇᴋ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#Ἓ㑈〫⮓#⊃㏿ぇ#ᛧᨯ⋓#⾃ㅃ#ᰊㆳⵤⵓ゛1
ˎ!娯≣•㔀⫭塁捅枑Ɂ
–1
–2
❯#⬣ㄠ⮛⓼⮓ぇᴋ#ᙸ#⊃㏿㇏#⬣ㄠ✌㇫#ᬏシ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⬣ㄠ#ⵓ#㍳
㇏⬣㿤ᝳ#ᚐ㇫#⊃㏿ぇ#ᝬ㰬㉸ㆳ⋓#㉸ㄠẏᴋ#㍳㇏⬣㿤ㆷ#✻㐷⋓#ẓ#
嗰⬣ㄠ#㉻#㍳㇏⬣㿤嗰ぇ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿏ᢧ#㉻ぇ#ệ#ᙷ㐷#
⮛⓼⮓⏳#┟ệ#ㇴㆳⵤⵓ゛1#
ˎ!⫭塁捅枑㖦濇娯≣㉭ᵯ䙜㧃ᵮ䗨橪擯捅枑拙Ɂ

(1)
Ȑ#ᳶ⹲#㮮ᧆ#≪ㄓ
㩆቗⪞
攕䙜㧃ㆯ⃮Ɂ
壳㞠
㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ⹲#ẞẖ⹲#Ⅾ㞦Ⱞ#ᛮṢ#ㄮᵆ#ᳶ⹲ც#ᠾ#ⱞ▫#ᢶ⨮ც⺪#
⨴Ⱞ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℂ៪#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᳶ⹲Ṧ#ᢶẚ#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#㖲ㄓ
㩂⟗⟆⬎1
ⷦ⭾#ⴆ⮺
⍱䦕
濃⛯嗃⍱䦕濄
䪭㒬㔠
46nn壳㞠
䂊嵁*2濃nn濄
捅枑䲨₧Ṛ
壺夶2*3
壺夶3*3
㙤⭳⭱䂊*4
濃n濄
Wbsjp.Tpoobs!U !
27.46nn!G3/9![B!
TTN!)TBM2746[*
35.63/6
24.28
218ˇ.74ˇ
94ˇ.55ˇ
1/39
1/35
g033
Wbsjp.Tpoobs!U !
35.81nn!G3/9![B!
TTN!)TBM3581[*
47.216
24.28
95ˇ.45ˇ
72ˇ.34ˇ
1/45
1/36
g033
⮞⭜濃㙤⢋䙘⻵‡
樼濄濃nn濄
屎愳
濃h濄
ⱞṮ
+ᾒᡢὯ,
68pp㫿#
᧛ც#ㇲ⳺#
ጢⱞ*1+pp,
ᳶ⹲#ዢᷣ0
⫂ẖἦ㞢
⋚#⩟ዪ#4*2
⋚#⩟ዪ#5*2
㉆♶#ㇲ⳺*3
+p,
㉆៪#㬿៪
+[,
㉆♶#
i0➎㚛
㨮㘚#⺪Ṯ
+pp,
⭢㫿#㍂✂
+㉆៪#⺪Ṯ#俄#
ᙼⱞ,#+pp,
ⷻᲳ+j,
88
䱨94‡225
䱨971
Ydulr0Vrqqdu#W #
49068pp#I51;#]D#
VVP#+VDO4968],
5708518
4604:
43:ˇ096ˇ
;6ˇ077ˇ
315;
3157
i255
::
⿴#;6啑447
⿴#;93
88
䱨94‡222
䱨:66
Ydulr0Vrqqdu#W #
570:3pp#I51;#]D#
VVP#+VDO57:3],
690438
4604:
;7ˇ067ˇ
94ˇ056ˇ
3167
3158
i255
::
⿴#;6啑444
⿴#<88
㙤⢋㒢⢋
㽢₭捅䙘⻵
㙤⭳₭♬ᾠ
ά㓜濃ά濄
濃nn濄
*2!䙜䓚㔠46nn㞠⹳䂊嵁䗨㓜ᾠἁ悱´BQT.D⮞⭜⻕″ゃㄭ◌䗨⍓㌿捅枑㓜䠠䙜㧃佰⫾Ɂ
*3!壺夶2㓜ᾠ㖓ṉ46nn㞠⹳䗨䙜㧃䀞㷺濇壺夶3㓜ᾠ㖓ṉ悱´BQT.D⮞⭜⻕″ゃㄭ◌䗨⍓㌿捅枑㓜䠠䙜㧃䀞㷺Ɂ
*4!㙤⭳⭱䂊⮕㖓⻕″ゃㄭ◌↔㈱㒁䇍樸䗨嵁晆Ɂ
*1# 68pp䂌#Ὠᙷ#㝿㊇#᢯㇫ᴋ#DSV0F#㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉㇼᴿᵛ1
*2# ⡧#⿬ᡷ#4ㆷ#68pp䂌#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉ㇫᝗/#⡧#⿬ᡷ#5ᴋ#DSV0F#㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉㇼᴿᵛ1
*3# 㟓Ⰳ#㝿㊇ㆷ#㇫♯㐷#⮳⮓⋓⟷㮧#㾳⬣㜫ᣃ㐷㇏#ᛧ␣ㇼᴿᵛ1
ˎ#㇫#⊃㏿ぇᴋ#ᛧ␣#㇯㧋᷋ᙷ#㈜㚠ẏ〫#ㇿ⴬ᴿᵛ1#ᛧ␣#㇯㧋᷋⏳#⬣ㄠ㿏⓫#㾃∏ⵓ⏳#㜏␣ぇ#㇫ㄠ㿏☷⋓#᷋ㄨ#♯⮯㿓#㊌䃌㿓#㢘㊌+DGL,㇫#ᙷᴜ㿠ᴿᵛ1
ˎ!㫈捅枑´㙭嵁晆䵌䠠◌Ɂ㫈嵁晆䵌䠠◌⍓唭䒕ợ䒌㒓㍘㫈䥯ⷳ䗨擧₭䄬佰徸↔㙘䰢䠞䗨㶐愳濃BEJ濄Ɂ
ˎ#⊃㏿#Ⓥ㥛ᴿ㐏ぇ#ᾧ⇳#㞣へ#ᛧ␣ᙷ#⚋᪃⓫#㝿㊇#᢯㇫ḻ#⚋᪋#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㝿㊇#᢯㇫ᴋ#⊃㏿#㝿㊇ㆻ#▫㿓ᵷ⋓#⑕㠋〿ㆻ#ῃ⏳#ᙷ㊌㿓#᛺ㇼᴿᵛ1
ˎ!ἁ捅枑䲴㤯ᵱ⍰濇䂊嵁㙧♄㈱㒁嵁晆嫮≺佰㙭ㆤᵱ⍰Ɂ䂊嵁杴妑捅枑⭱䂊⚌䂅斴忄Ɂ
ㆤ⎏䇍␥濕捅枑濃2濄ɀ捅枑↱启濃2濄ɀ捅枑⻰启濃2濄ɀ捅枑忒₭仍濃2濄ɀ捅枑埯濃2濄ɀㅴ⢻⋔↛㓫Ṛ
妑奬⏰壳㞠㙭ㆤ嫮㙘㖦濇⾹ᵱ⍊垰⢭⎮Ɂ
䆖Tpoz!Dpsqpsbujpo䗨⒪㥽Ɂ
⃐⍜⍱䦕八⃐⍜䒆␥⍱䦕⚫䆖ᵮ彔⃐⍜ᶯ⒪㥽ㅺ妟⃮⒪㥽Ɂ
Ṑ➀㻿=#⊃㏿+4,/#⊃㏿#⿕㔴#㤘+4,/#⊃㏿#Ἓ㔴#㤘+4,/#⊃㏿#䄻ὓ+4,/#⊃㏿#㥷㇫ⴛ+4,/#ḻ㫇⒳㴯#⮯㴯
ᾋ㈇㇯#⚆#㍳ㄋ#㊓ㅇㆷ#み᝗〽㇫#✷᜴㿗#᜴ㄧᙷ#ㇿ⴬ᴿᵛ1
ㆷ#Vrq|#Frusrudwlrq㇏#⬸㻓ㇼᴿᵛ1
䄃⬣⓼ᝳ#䄃⬣#㊓㻿⓼ㆷ#㿫ᵰ#䄃⬣㇏#⬸㻓#₇ᴋ#Ὠ⋔#⬸㻓ㇼᴿᵛ1

advertisement

Key Features

  • Black
  • Lens structure (elements/groups): 13/17
  • Maximum aperture number: 2.8

Related manuals

advertisement