Sony SAL16105 DT 16–105 мм F3.5–5.6 Инструкция по эксплуатации

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Sony SAL16105 DT 16–105 мм F3.5–5.6 Инструкция по эксплуатации | Manualzz
4-261-632-22(1)

Українська
2
34
5
1
Interchangeable Lens
6
9
Інструкція з експлуатації/Инструкция по эксплуатации/
/
/
8
SAL16105
У цьому посібнику містяться відомості про використання
об’єктивів. Загальні застереження щодо об’єктивів, наприклад
примітки стосовно їх використання, можна знайти у посібнику
«Застережні заходи перед експлуатацією» на окремому
аркуші. Обов’язково прочитайте обидва документи, перш ніж
використовувати об’єктиви.
 Кріплення / від’єднання об’єктива
Цей об’єктив призначений для A-перехіднику, що може
використовуватися з фотоапаратами Sony α (моделями, оснащеними
сенсором зображення APS-C). Його не можна використовувати із
фотоапаратами формату 35 мм.
Кріплення об’єктива
1
ковпачок об’єктива можна приєднати або від’єднати
двома способами: (1) і (2). Одягаючи / знімаючи кришку об’єктива з
закріпленою світлозахисною блендою, скористайтеся способом (2).
 Під
час використання цього об’єктива з камерою з E-перехідником,
прикріпіть адаптер для встановлення, який продається окремо. Не
прикріплюйте об’єктив безпосередньо до камери з E-перехідником, що
може призвести до їхнього пошкодження.
 Під час перенесення фотоапарата з приєднаним об’єктивом обов’язково
надійно утримуйте фотоапарат та об’єктив.
 Не торкайтеся жодних елементів об’єктива, які висуваються під час
масштабування або фокусування.
A-mount
©2007 Sony Corporation
(2)
2
Зіставте помаранчевий покажчик на оправі об’єктива з
помаранчевим покажчиком на камері (покажчик кріплення),
введіть об’єктив у вузол кріплення на корпусі камери и
поверніть по годинниковій стрілці до фіксації.
 Встановлюючи
об’єктив, не натискайте на кнопку деблокування
об’єктива, передбачену на корпусі камери.
 Не фіксуйте об’єктив під кутом.
Запобіжні заходи щодо застосування спалаху
 У
–2
Зніміть задню та передню кришки об’єктива, а також кришку на
корпусі камери.
Рекомендації щодо застосування
–1
(1)
1···Індекс ковпачка об’єктива 2···Кільце фокусування 3···Індекс відстаней
4···Індекс фокусної довжини 5···Шкала фокусної довжини 6···Контакти
лінзи 7···Покажчик кріплення 8···Кільце маштабування 9···Шкала
відстаней
 Передній

DT 16-105mm F3.5-5.6
7
Русский
 Найменування компонентів
разі застосування камери з вбудованим спалахом, обов’язково зніміть
світлозахисну бленду та робіть знімки з відстані щонайменше 1 м від
об’єкта. Застосування компонентів комбінації «лінза/спалах» з певними
характеристиками може призвести до часткового блокування лінзою світла
спалаху, внаслідок чого нижня частина знімка буде затемненою.
 При використанні вбудованого у фотоапарат спалаху для ширококутової
зйомки кути дисплея можуть здаватися затемненими. Перевірте
відповідність фокусної відстані параметрам вбудованого спалаху.
Віньєтування
У разі застосування цього об’єктива з лінзою кути екрану
становляться більш затемненими, ніж центр. Щоб послабити цей ефект
(«віньєтування»), закрийте отвір на 1 - 2 кроки.

 Названия деталей
В данном руководстве содержатся сведения о применении
каждого объектива. На отдельном бланке в “Примечаниях
по использованию” содержится информация о мерах
предосторожности, общих для всех объективов. Обязательно
прочтите оба документа перед использованием объектива.
Этот объектив предназначен для A-крепления, которое может
использоваться в фотоаппаратах Sony α (модели, оснащенные
датчиком изображения APS-C). Нельзя использовать для камер 35миллиметрового формата.
Натиснувши і утримуючи кнопку деблокування об’єктива,
передбачену на корпусі камери, поверніть об’єктив проти
годинникової стрілки до зупинки; від’єднайте об’єктив.
 Кріплення світлозахисної бленди
Світлозахисна бленда допоможе знизити інтенсивність бліків та
забезпечити максимальну якість знімку.
Зіставте червону лінію на світлозахисній бленді з половиною
червоної крапки на об’єктиві (індекс світлозахисної бленди
об’єктива). Обертайте бленду за годинниковою стрілкою, поки
половина червоної крапки на об’єктиві не розташується навпроти
червоної крапки на бленді, і не стане на місце.
использовании данного объектива с камерой с E-переходником,
прикрепите продаваемый отдельно установочный адаптер. Не
прикрепляйте объектив непосредственно к камере с E-переходником, что
может привести к их повреждению.
 При переноске камеры с подсоединенным объективом следует постоянно
держать и корпус, и объектив.
 Не следует удерживать фотоаппарат за какие-либо детали объектива,
выдвигающиеся при трансфокации.
Меры предосторожности при использовании вспышки
использовании встроенной вспышки обязательно снимите бленду
объектива и выполняйте съемку на расстоянии не менее 1 м от объекта
съемки. При определенной комбинации положений объектива и вспышки
объектив может частично закрывать свет вспышки, что приводит к
возникновению тени в нижней части фотографии.
 При использовании встроенной вспышки в широкоугольном положении,
углы экрана могут быть затемнены. Проверьте фокусное расстояние по
параметрам встроенной вспышки фотоаппарата.
Снимите заднюю и переднюю крышки объектива, а также
крышку корпуса камеры.
надеть или снять переднюю крышку объектива двумя
способами. См.Рис. (1) и (2). Если крышка объектива надевается
или снимается, когда установлена бленда объектива, воспользуйтесь
способом (2).
2
Совместите оранжевую метку на корпусе объектива
с оранжевой меткой на фотокамере (показатель
подсоединения объектива), затем вставьте объектив в камеру
и поверните его по часовой стрелке до полной установки.
 Во
время установки объектива не нажимайте кнопку извлечения
объектива на фотокамере.
 Не устанавливайте объектив под углом.
Отсоединение объектива (см. рис. –.)
Нажимая и удерживая кнопку извлечения объектива на
фотокамере, поверните объектив против часовой стрелки до
упора, а затем отсоедините объектив.
Виньетирование
 Установка бленды объектива
При использовании объектива углы экрана становятся темнее, чем его
центр.Чтобы уменьшить этот эффект (называемый виньетированием),
закройте диафрагму на 1 - 2 деления.
Для уменьшения бликов и достижения максимального качества
изображения рекомендуется использовать бленду объектива.
Выровняйте красную линию на бленде объектива с половиной
красной точки на объективе (указателем бленды объектива).
Поворачивайте бленду по часовой стрелке так, чтобы половина
красной точки на объективе совместилась с красной точкой на
бленде, и бленда защелкнулась.
 Подсоедините
бленду объектива надлежащим образом. В противном
случае бленда объектива может мешать получению нужного эффекта или
может присутствовать на изображениях.
 Перед помещением на хранение переверните бленду объектива и
установите ее на заднюю часть объектива.
 Маштабування
 Зуммирование
Поверніть кільце маштабування, виставляючи бажану фокусну
відстань.
Вращайте кольцо зуммирования до получения желаемого
фокусного расстояния.
 Фокусування
В режимі автоматичного фокусування камера знаходить фокус лінзи
автоматично.
 Фокусировка
При использовании автофокусировки фокусировка объектива
выполняется автоматически.
 Навіть
якщо вибрано автоматичне фокусування, можна ненавмисно
повернути кільце фокусування. Настроювати положення кільця
фокусування рукою слід тільки у режимі прямого фокусування вручну. У
іншому випадку можливе пошкодження фотоапарата. (Деякі фотоапарати
не оснащені функцією безпосереднього фокусування вручну. Якщо
камера обладнана цією функцією, пояснення цього обмеження міститься в
посібнику з експлуатації камери в розділі, присвяченому фокусуванню.)

1
 При
чином встановіть світлозахисну бленду. Інакше бленда завадить
відтворенню обраного ефекту зйомки та відіб’ється на знімках.
 Розміщаючи об’єктив на зберігання, переверніть і одягніть світлозахисну
бленду на об’єктив тильною частиною вперед.

Подсоединение объектива (см. рис. –.)
 Можно
 Належним
Printed in Japan
 Подсоединение и отсоединение объектива
Примечания по использованию
 При
Від’єднання об’єктива
1···Указатель бленды объектива 2···Кольцо фокусировки 3···Индекс
расстояний 4···Указатель фокусного расстояния 5···Шкала фокусного
расстояния 6···Контакты объектива 7···Показатель подсоединения
объектива 8···Кольцо фокусировки 9···Шкала расстояний
 Даже
при установленном режиме автофокусировки кольцо фокусировки
может поворачиваться, если его случайно сдвинуть. Во избежание
возникновения неисправностей поворачивайте кольцо фокусировки
вручную только в режиме непосредственной ручной фокусировки.
(В некоторых камерах отсутствует функция прямой ручной фокусировки.
Если в вашей камере есть эта функция, объяснение этого ограничения
приведено в руководстве по эксплуатации камеры в разделе о
фокусировке.)
Щоб сфокусувати вручну, переведіть фотоапарат у режим фокусування
вручну та обертайте кільце фокусування під час перегляду через
видошукач тощо.
При выполнении фокусировки вручную установите камеру в режим
ручной фокусировки и поворачивайте кольцо фокусировки, наблюдая
за изображением через видоискатель и т. д.

Технічні характеристики
Найменування
(модель)
DT 16-105mm F3.5-5.6 (SAL16105)
Технические характеристики
Фокусна
відстань,
еквівалент
формату 35
мм*1 (мм)
Лінза, групиелементи
24-157,5
11-15
Кут зору*
1
83°-15°
Мінімальний
фокус*2 (м)
0,4
Максимальне
збільшення (X)
0,23
Мінімальна
діафрагма
об’єктива
f/22-36
Діаметр
фільтра (мм)
62
Габаритні розміри
(макс. діаметр ×
висота) (мм)
Прибл. 72×83
Вага (г)
об’єктив обладнаний кодером відстані. Кодер відстані забезпечує точніше вимірювання (ADI) за допомогою використання спалаху під час процесу.
залежності від механізму лінзи фокальна відстань може змінюватися у відповідь на будь-яку зміну відстані знімання. Зазначена фокусна відстань відповідає
фо1кусуванню лінзи на нескінченність.
 В
Комплект постачання: Об’єктив з лінзою (1), Передня кришка об’єктива (1), Задня кришка об’єктива (1), Світлозахисна бленда (1), Документація
Конструкційні рішення та технічні характеристики обладнання можуть змінюватися без попередження.
- торгова марка Sony Corporation.
Назви компаній і їх продуктів є зареєстрованими торговими марками відповідних компаній.
Фокусное расстояние
в 35-миллиметровом
эквиваленте*1 (мм)
Группы элементов
объектива
Угол обзора*1
Минимальное фокусное
расстояние*2 (м)
Максимальное
увеличение (X)
Минимальная
диафрагма
Диаметр
фильтра (мм)
Гaбapиты (максимальный
диаметр × высота) (мм)
Macca (г)
DT 16-105mm F3.5-5.6 (SAL16105)
24-157,5
11-15
83°-15°
0,4
0,23
f/22-36
62
Пpиблиз. 72×83
Пpиблиз. 470
Прибл. 470
*1 Значення еквівалентної фокусної довжини та кута огляду формату 35 мм відповідають цифровим фотоапаратам зі змінними об’єктивами, обладнаним сенсором
зображення APS-C.
*2 Мінімальний фокус – це відстань від сенсора зображення до об’єкта.
 Цей
Название (Название модели)
*1 Значения фокусного расстояния в 35-миллиметровом эквиваленте и угла обзора основаны на данных для цифровых камер со сменным объективом, оборудованных датчиком изображения APS-C.
*2 Минимальным фокусным расстоянием является расстояние от датчика изображения до объекта съемки.
 Этот
 В
объектив оборудован кодировщиком расстояния. Кодировщик расстояния обеспечивает более точное измерение (ADI) за счет использования вспышки в процессе измерения.
зависимости от механизма объектива фокусное расстояние может изменяться при каждом изменении расстояния до снимаемого объекта. Фокусное расстояние предполагает неограниченную фокусировку объектива.
Комплeктноcть поcтaвки: Объектив (1), Передняя крышка объектива (1), Задняя крышка объектива (1), Бленда объектива (1), Набор напечатанной документации
Конcтpyкция и тexничecкиe xapaктepиcтики могyт быть измeнeны бeз yвeдомлeния.
является товарным знаком Sony Corporation.
Названия компаний и продуктов компаний являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.

2
34
5
#
#
#
#
1
#
6
9
8
7
#

#
#
–1
#
#
#
(1)
#
(2)
#
#
#
–2
#

#
#

#
#


#
#
!
#
#
!
!
#
#
#

advertisement

Key Features

  • SLR Camera Kit 12.2 MP CMOS Black
  • TTL
  • ± 3EV (1/3EV step)
  • Video recording 1920 x 1080 pixels Full HD
  • PictBridge
  • Lithium

Related manuals

Download PDF

advertisement