Sony SAL70300G 70–300 мм F4.5–5.6 G SSM Инструкция по эксплуатации

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Sony SAL70300G 70–300 мм F4.5–5.6 G SSM Инструкция по эксплуатации | Manualzz
4-261-651-23(1)

2
1
3
9
4
5
Пряме фокусування вручну (DMF)
Українська
67
10 11
У цьому посібнику містяться відомості про використання
об’єктивів. Загальні застереження щодо об’єктивів, наприклад
примітки стосовно їх використання, можна знайти у посібнику
«Застережні заходи перед експлуатацією» на окремому
аркуші. Обов’язково прочитайте обидва документи, перш ніж
використовувати об’єктиви.
Цей об’єктив призначений для кріплення типу A, яке може бути
використане з фотоапаратами Sony α.
8
Interchangeable Lens
Коли фокус зафіксований у положенні AF-A (автоматичне
автофокусування) або AF-S (одноразове автофокусування), настройте
правильне значення DMF, обертаючи кільце фокусування. Цей режим
рекомендується для зйомки звичайних об’єктів.
• Режим DMF недоступний у наступних випадках:
- Знімок не сфокусований.
- Вибрано режим AF-C (безперервне автофокусування).
- Якщо підтверджений фокус для другого знімка при безперервному записі
у режимі AF-A.
Зйомка нескінченності у режимі MF
Інструкція з експлуатації/Инструкция по пользованию/
/
/

70-300mm F4.5-5.6 G SSM
Рекомендації щодо застосування
• Під час використання цього об’єктива з камерою з E-перехідником,
прикріпіть адаптер для встановлення, який продається окремо. Не
прикріплюйте об’єктив безпосередньо до камери з E-перехідником, що
може призвести до їхнього пошкодження.
• Під час перенесення фотоапарата з приєднаним об’єктивом обов’язково
надійно утримуйте фотоапарат та об’єктив.
• Не торкайтеся жодних елементів об’єктива, які висуваються під час
масштабування або фокусування.
–1
SAL70300G
A-mount
©2008 Sony Corporation
Запобіжні заходи щодо застосування спалаху
(1)
(2)
Механізм фокусування обертається трохи далі нескінченності, щоб
забезпечити точне фокусування при різних робочих температурах. Завжди
перевіряйте різкість кадру через видошукач тощо, особливо якщо об’єктив
сфокусований поблизу нескінченності.
Кнопка утримання фокуса (див. рисунок –.)
Коли натиснута кнопка утримання фокуса, функція автофокусування
тимчасово вимикається, а фокус фіксується для зйомки.
• На фотоапаратах з підтримкою настройок користувача призначення
кнопки утримання фокуса можна змінити. Детальні відомості див. у
посібнику з експлуатації фотоапарата.
Користуючись вбудованим спалахом, обов’язково знімайте бленду
об’єктива. Застосування компонентів комбінації «лінза/спалах» з
певними характеристиками може призвести до часткового блокування
лінзою світла спалаху, внаслідок чого нижня частина знімка буде
затемненою.
Printed in Japan
Этот объектив предназначен для крепления A-mount, которое может
использоваться в камерах Sony-α.
Примечания по использованию
• При использовании данного объектива с камерой с E-переходником,
прикрепите продаваемый отдельно установочный адаптер. Не
прикрепляйте объектив непосредственно к камере с E-переходником, что
может привести к их повреждению.
• При переноске камеры с подсоединенным объективом следует постоянно
держать и корпус, и объектив.
• Не следует удерживать фотоаппарат за какие-либо детали объектива,
выдвигающиеся при трансфокации.
Меры предосторожности при использовании вспышки
При использовании встроенной вспышки убедитесь, что бленда
объектива снята. При определенной комбинации положений объектива
и вспышки объектив может частично закрывать свет вспышки, что
приводит к возникновению тени в нижней части фотографии.
При использовании объектива углы экрана становятся темнее, чем его
центр.Чтобы уменьшить этот эффект (называемый виньетированием),
закройте диафрагму на 1 - 2 деления.
У разі застосування цього об’єктива з лінзою кути екрану
становляться більш затемненими, ніж центр. Щоб послабити цей ефект
(«віньєтування»), закрийте отвір на 1 - 2 кроки.
1···Кільце масштабування 2···Кільце фокусування 3···Індекс відстаней
4···Контакти об’єктива 5···Індекс світлозахисної бленди об’єктива
6···Шкала фокусної довжини 7···Індекс фокусної довжини
8···Шкала відстаней 9···Кнопка утримання фокуса
10···Перемикач режиму фокусування/відстані 11···Індекс встановлення
1···Кольцо трансфокации 2···Кольцо фокусировки
3···Индекс расстояний 4···Контакты объектива
5···Указатель бленды объектива 6···Шкала фокусных расстояний
7···Индекс фокусных расстояний 8···Шкала расстояний
9···Кнопка блокировки фокусировки
10···Переключатель режима/диапазона фокусировки
11···Указатель подсоединения
 Кріплення / від’єднання об’єктива
 Подсоединение и отсоединение объектива
Кріплення об’єктива (див. рисунок –.)
Подсоединение объектива (см. рис. –.)
1
1
Зніміть задню та передню кришки об’єктива, а також кришку
на корпусі камери.
• Передній ковпачок об’єктива можна приєднати або від’єднати
двома способами: (1) і (2). Одягаючи / знімаючи кришку об’єктива з
закріпленою світлозахисною блендою, скористайтеся способом (2).

2
Зіставте помаранчевий покажчик на оправі об’єктива з
помаранчевим покажчиком на камері (покажчик кріплення),
введіть об’єктив у вузол кріплення на корпусі камери и
поверніть по годинниковій стрілці до фіксації.
2
 Кріплення світлозахисної бленди
Когда нажата кнопка блокировки фокусировки, функция
автоматической фокусировки отключается, и фокусировка остается
постоянной для съемки.
• Функцию кнопки блокировки фокусировки можно менять на
фотоаппаратах с возможностью настройки функций. Подробнее см. в
руководствах по фотоаппаратам.
Снимите заднюю и переднюю крышки объектива, а также
крышку корпуса камеры.
Совместите оранжевую метку на корпусе объектива
с оранжевой меткой на фотокамере (показатель
подсоединения объектива), затем вставьте объектив в камеру
и поверните его по часовой стрелке до полной установки.
Выровняйте красную линию на бленде объектива с красной
точкой на объективе (указателем бленды объектива).
Поворачивайте бленду по часовой стрелке, пока красная точка на
бленде не совместится с красной точкой на объективе и бленда
не защелкнется.
• Прикрепите бленду объектива надлежащим образом. В противном случае
бленда объектива может стать помехой для получения требуемого эффекта
либо может занимать часть изображения.
• Перед помещением на хранение переверните бленду объектива и
установите ее на заднюю часть объектива.
 Маштабування
 Зуммирование
Поверніть кільце маштабування, виставляючи бажану фокусну
відстань.
Вращайте кольцо зуммирования до получения желаемого
фокусного расстояния.
 Фокусировка
Встановлення AF/MF (автофокус/ручний фокус) та
діапазону фокусування (діапазон AF)
Установка AF (автофокусировка)/MF (ручная
фокусировка) и диапазона фокусировки
На об’єктиві режим фокусування можна переключати між AF та MF.
Також для режиму AF можна вибрати діапазон фокусування (діапазон
AF).
Для зйомки у режимі AF встановіть режим AF на камері і на об’єктиві,
а потім на об’єктиві виберіть діапазон фокусування (діапазон AF).
У режимі MF можна виконувати зйомку, якщо для фотоапарата, або
об’єктива (чи для них обох) встановлено режим MF.
Режим фокусировки (AF или MF) можно переключать на объективе.
Можно также в режиме AF выбрать требуемый диапазон фокусировки
(диапазон AF).
Для съемки в режиме AF (автофокусировки) установите режим
AF и на камере, и на объективе, а также выберите на объективе
соответствующий фокусный диапазон (диапазон AF). Снимать в
режиме MF (ручной фокусировки) можно, когда камера или объектив,
или и камера, и объектив установлены в режим MF.
Настройка режиму фокусування на об’єктиві (див. рисунок
–.)
Настройка режима фокусировки на объективе (см. рис.
–.)
Поверніть перемикач фокусування/відстані у положення, що
відповідає режиму AF або MF та діапазону фокусування (діапазону
AF), якщо вибрано режим AF.
Установите переключатель режима/диапазона фокусировки
в требуемый режим — AF или MF; если выбран режим AF, то
установите соответствующий диапазон (диапазон AF).
• У режимі AF залежно від відстані до об’єкта з описаних нижче діапазонів
виберіть діапазон фокусування за допомогою перемикача режиму
фокусування/відстані. Якщо визначити діапазон фокусування, швидкість
фокусування збільшиться. Це корисно, якщо діапазон фокусування
обмежений.
- FULL : Обмеження щодо відстані відсутні. AF працює у всьому діапазоні.
- -3m : AF працює у діапазоні від 3 м до нескінченності.
• В режиме AF установите переключателем режима/диапазона фокусировки
диапазон фокусировки, выбрав одно из значений, описанных далее,
в зависимости от расстояния от объекта съемки. Выбор диапазона
фокусировки позволяет ускорить процесс фокусировки. Это особенно
полезно в случаях, когда время съемки ограничено.
- FULL: Без ограничения расстояния. AF (автофокусировка) выполняется
на всем диапазоне.
- -3м : AF (автофокусировка) выполняется на расстоянии от 3,0 м до
бесконечности.
• Щоб настроїти фокус у режимі MF, поверніть кільце фокусування під час
перегляду через видошукач тощо. (див. рисунок –).
Використання фотоапарата з кнопкою керування AF/MF
• Натисніть кнопку керування AF/MF, щоб переключитися з режиму AF у
режим MF, коли і фотоапарат, і об’єктив знаходяться у режимі AF.
• Натисніть кнопку керування AF/MF, щоб переключитися з режиму MF у
режим AF, коли на фотоапараті встановлений режим MF, а на
об’єктиві — AF.
• В режиме MF поворачивайте кольцо фокусировки, глядя через
видоискатель, и т.п. (см. рис. –).
Технічні характеристики
Технические характеристики
70-300mm F4.5-5.6 G SSM
(SAL70300G)
Кнопка блокировки фокусировки (см. рис. –.)
Для уменьшения бликов и достижения максимального качества
изображения рекомендуется использовать бленду объектива.
• Приєднайте світлозахисну бленду об’єктива належним чином. Інакше
світлозахисна бленда об’єктива може перешкоджати створенню бажаного
ефекту або бути видною на знімках.
• Розміщаючи об’єктив на зберігання, переверніть і одягніть світлозахисну
бленду на об’єктив тильною частиною вперед.
Найменування
(модель)
Механизм фокусировки поворачивается немного дальше предельных
значений шкалы, чтобы обеспечить точность фокусировки
при различных температурных условиях эксплуатации. Всегда
подтверждайте резкость изображения через видоискатель и т.п.,
особенно при установке фокуса объектива в положение, близкое к
бесконечности.
 Установка бленды объектива
Світлозахисна бленда допоможе знизити інтенсивність бліків та
забезпечити максимальну якість знімку.
 Фокусування

Съемка при фокусировке на бесконечность в режиме
MF
Нажимая и удерживая кнопку извлечения объектива на
фотокамере, поверните объектив против часовой стрелки до
упора, а затем отсоедините объектив.
Зіставте червону лінію на світлозахисній блендіз червоною
крапкою на об’єктиві (індекс ковпачка об’єктива). Поверніть
світлозахисну бленду за стрілкою годинника, доки червона точна
на бленді не стане на місце, вирівнявшись з червоною точкою на
об’єктиві.

• Функция DMF недоступна в следующих случаях:
- если изображение находится не в фокусе;
- если выбран режим AF-C (непрерывная автофокусировка);
- если фокусировка подтверждена для второй фотографии во время
непрерывной записи в режиме AF-A.
Отсоединение объектива (см. рис. –.)
Натиснувши і утримуючи кнопку деблокування об’єктива,
передбачену на корпусі камери, поверніть об’єктив проти
годинникової стрілки до зупинки; від’єднайте об’єктив.

Поверните кольцо фокусировки, чтобы выполнить правильную
фокусировку DMF при установленном режиме AF-A (автоматическая
автофокусировка) или AF-S (покадровая автофокусировка).
• Во время установки объектива не нажимайте кнопку извлечения
объектива на фотокамере.
• Не устанавливайте объектив под углом.
Від’єднання об’єктива (див. рисунок –.)

Непосредственная ручная фокусировка (DMF)
• Можно надеть или снять переднюю крышку объектива двумя
способами. См.Рис. (1) и (2). Если крышка объектива надевается
или снимается, когда установлена бленда объектива, воспользуйтесь
способом (2).
• Встановлюючи об’єктив, не натискайте на кнопку деблокування
об’єктива, передбачену на корпусі камери.
• Не фіксуйте об’єктив під кутом.

• Если и для камеры, и для объектива установлен режим AF, чтобы
переключить режим AF в MF, нажмите кнопку управления AF/MF.
• Если для камеры установлен режим MF, а для объектива - режим AF, чтобы
переключить режим MF в AF, нажмите кнопку управления AF/MF.
 Названия деталей
 Найменування компонентів

В данном руководстве содержатся сведения о применении
каждого объектива. На отдельном бланке в “Примечаниях
по использованию” содержится информация о мерах
предосторожности, общих для всех объективов. Обязательно
прочтите оба документа перед использованием объектива.
Виньетирование
Віньєтування
–2
Использование камеры с кнопкой управления AF/MF
Русский
Фокусна
відстань,
еквівалент
формату
35 мм*1 (мм)
105-450
Лінза, групиелементи
11-16
Кут огляду 1*2
34°-8° 10'
Кут огляду 2*2
23°-5° 20'
Максимальне Мінімальна
Мінімальний
збільшення
діафрагма
3
фокус* (м)
(×)
об’єктива
1,2
0,25
f/22-29
Габаритні
Діаметр розміри (макс.
фільтра
діаметр × висота)
(мм)
(мм)
62
Прибл. 82,5×135,5
Вага (г)
Прибл.
760
*1 Значення еквівалентної фокусної довжини формату 35 мм відповідає цифровим фотоапаратам із змінним об’єктивом, обладнаним сенсором зображення APS-C.
*2 Значення кута огляду 1 базується на фотоапаратах формату 35 мм, а кута огляду 2 — на цифрових фотоапаратах із змінним об’єктивом, обладнаних сенсором
зображення APS-C.
*3 Мінімальний фокус – це відстань від сенсора зображення до об’єкта.
• Цей об’єктив обладнаний кодером відстані. Кодер відстані забезпечує точніше вимірювання (ADI) за допомогою використання спалаху під час процесу.
• В залежності від механізму лінзи фокальна відстань може змінюватися у відповідь на будь-яку зміну відстані знімання. Зазначена фокусна відстань відповідає
фо1кусуванню лінзи на нескінченність.
Комплект постачання: Об’єктив з лінзою (1), Передня кришка об’єктива (1), Задня кришка об’єктива (1), Світлозахисна бленда (1), Футляр для об’єктива
(1), Документація
Конструкційні рішення та технічні характеристики обладнання можуть змінюватися без попередження.
та
є торговими марками Sony Corporation.
Назви компаній і їх продуктів є зареєстрованими торговими марками відповідних компаній.
Название (Название модели)
Фокусное расстояние
в 35-миллиметровом
эквиваленте*1 (мм)
Группы элементов
объектива
Угол обзора 1*2
Угол обзора 2*2
Минимальное фокусное
расстояние*3 (м)
Максимальное
увеличение (×)
Минимальная
диафрагма
Диаметр
фильтра (мм)
Гaбapиты (максимальный
диаметр × высота) (мм)
Macca (г)
70-300mm F4.5-5.6 G SSM
(SAL70300G)
105-450
11-16
34°-8° 10'
23°-5° 20'
1,2
0,25
f/22-29
62
Пpиблиз. 82,5×135,5
Пpиблиз. 760
*1 Значение фокусного расстояния в 35-миллиметровом эквиваленте основано на данных для цифровых камер со сменным объективом, оборудованных датчиком изображения APS-C.
*2 Значение угла обзора 1 приведено для камер 35-миллиметрового формата, а угла обзора 2 – для цифровых камер со сменным объективом, оборудованных датчиком изображения APS-C.
*3 Минимальным фокусным расстоянием является расстояние от датчика изображения до объекта съемки.
• Этот объектив оборудован кодировщиком расстояния. Кодировщик расстояния обеспечивает более точное измерение (ADI) за счет использования вспышки в процессе измерения.
• В зависимости от механизма объектива фокусное расстояние может изменяться при каждом изменении расстояния до снимаемого объекта. Фокусное расстояние предполагает неограниченную фокусировку объектива.
Комплeктноcть поcтaвки: Объектив (1), Передняя крышка объектива (1), Задняя крышка объектива (1), Бленда объектива (1), Чеxoл для объектива (1), Набор напечатанной документации
Конcтpyкция и тexничecкиe xapaктepиcтики могyт быть измeнeны бeз yвeдомлeния.
и
являются торговыми знаками Sony Corporation.
Названия компаний и продуктов компаний являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.

2
1
3
9
#
10 11
#
#
#
4
5
67
8
#

–1
#
#
#
(1)
#
(2)
#
#
#
#
–2
#

#
#

#
#

#
#


#
!
#

#

#
#
#
#
!
!
# #
! !
!
#
#
#

advertisement

Key Features

  • Component for: MILC/SLR Telephoto zoom lens Black
  • Lens structure (elements/groups): 16/11
  • Aperture range (F-F): 4.5 - 5.6
  • Maximum aperture number: 29
  • Closest focusing distance: 1.2 m
  • Manual focus

Related manuals

advertisement