Sony SAL16F28 16 мм F2.8 "рыбий глаз" Инструкция по эксплуатации

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Sony SAL16F28 16 мм F2.8
4-271-844-22(1)

Українська
1
Interchangeable Lens
9
Інструкція з експлуатації/Инструкция по эксплуатации/
/
/
8 7 6 5
SAL16F28
A-mount
Примітка
16mm F2.8 Fisheye являється об’єктивом типу «риб’яче око» з широким
кутом огляду. Скористайтесь унікальною можливістю створення
виразних зображень завдяки його унікальним деформаційним ефектам.
Цей об’єктив призначений для кріплення типу A, яке може бути
використане з фотоапаратами Sony α.
4

16mm F2.8 Fisheye
В режимі автоматичного фокусування камера знаходить фокус лінзи
автоматично.
Щоб сфокусувати вручну, переведіть фотоапарат у режим фокусування
вручну та обертайте кільце фокусування під час перегляду через
видошукач тощо.
У цьому посібнику містяться відомості про використання
об’єктивів. Загальні застереження щодо об’єктивів, наприклад
примітки стосовно їх використання, можна знайти у посібнику
«Застережні заходи перед експлуатацією» на окремому
аркуші. Обов’язково прочитайте обидва документи, перш ніж
використовувати об’єктиви.
3
Примітки щодо використання
–1
 Під
час використання цього об’єктива з камерою з E-перехідником,
прикріпіть адаптер для встановлення, який продається окремо. Не
прикріплюйте об’єктив безпосередньо до камери з E-перехідником, що
може призвести до їхнього пошкодження.
 Під час перенесення фотоапарата з приєднаним об’єктивом обов’язково
надійно утримуйте фотоапарат та об’єктив.
 Не торкайтеся жодних елементів об’єктива, які висуваються під час
масштабування або фокусування.
©2006 Sony Corporation
–2
Для цього об’єктива передбачено чотири фільтри, які за потреби можна
змінювати. Переконайтеся в тому, що під час зйомки встановлено один
із фільтрів, оскільки фільтр являється частиною оптичної системи.
NORMAL: Призначений для загального використання.
Використовуйте цей фільтр, якщо немає потреби в ефектах
від фільтрації.
O56:
Ефективний для використання при зйомці віддалених
ландшафтів з підвищеним рівнем контрасту, при
монохромній зйомці або за використання чорно-білої
плівки.
Призначений для зйомки при сонячному світлі на плівку
A12*:
для зйомки при освітленні лампами розжарювання. Він
запобігає появі блакитного забарвлення на знімках та
підтримує точне відтворення кольорів.
Призначений для зйомки при освітленні лампами
B12*:
розжарювання на плівку для денної зйомки. Він запобігає
появі червоного забарвлення на знімках та підтримує точне
відтворення кольорів.
За використання об’єктива кути екрана стають темнішими, ніж
центр. Щоб послабити цей ефект (віньєтування), закрийте отвір з 1–2
зупинками.
 Елементи
1···Індекс фільтрів 2···Кільце зміни фільтрів 3···Контакти об’єктива
4···Індекс встановлення 5···Шкала глибини різкості 6···Шкала відстані
7···Індекс відстані 8···Кільце фокусування 9···Світлозахисна бленда
об’єктива
 Приєднання та від’єднання об’єктива
* При використанні цифрового фотоапарата зі змінним об’єктивом немає
потреби в настроюванні. Відрегулюйте баланс білого в фотоапараті, якщо
колірна температура потребує регулювання.
Як приєднати об’єктив (див. рисунок –.)
1
1
Printed in Japan
2

Потягніть кільце зміни фільтрів в напрямку фотоапарата, поверніть
його та встановіть потрібну настройку фільтра на індексі фільтрів.
Зіставте жовтогарячі позначки на оправі об’єктива з
жовтогарячими позначками на фотоапараті (позначки
встановлення), а потім вставте об’єктив у отвір для
встановлення у фотоапараті та обертайте його проти
годинникової стрілки, доки він не зафіксується.
Примітка
Поверніть кільце зміни фільтрів до фіксуючого клацання. Якщо воно
встановлене неправильно, між світлозахисною блендою об’єктива та
кільцем зміни фільтрів з’явиться попереджувальна червона лінія.
 Корекція експозиції
натискайте на фотоапараті кнопку фіксації об’єктива під час його
встановлення.
 Не встановлюйте об’єктив під кутом.
Як від’єднати об’єктив (див. рисунок –.)
Натискаючи та утримуючи кнопку фіксації об’єктива на
фотоапараті, обертайте об’єктив проти годинникової стрілки, доки
він не зупиниться, а потім від’єднайте його.
При використанні фільтра, відмінного від NORMAL, зменшується
кількість світла, що потрапляє до датчика зображення (або плівки).
Експозиція автоматично коригується в усіх режимах автоматичного
настроювання експозиції або в режимі ручного вимірювання. Якщо для
фотоапарата встановлено режим ручного настроювання експозиції, а
також використовується доступний в продажу вимірювач експозиції,
встановіть додатну корекцію експозиції. Рекомендується провести
пробну зйомку для визначення відповідного ступеня корекції.
Приєднання переднього ковпачка об’єктива (див.
рисунок –.)
 Фокусировка
При использовании автофокусировки фокусировка объектива
выполняется автоматически.
При выполнении фокусировки вручную установите камеру в режим
ручной фокусировки и поворачивайте кольцо фокусировки, наблюдая
за изображением через видоискатель и т. д.
В данном руководстве содержатся сведения о применении
каждого объектива. На отдельном бланке в “Примечаниях
по использованию” содержится информация о мерах
предосторожности, общих для всех объективов. Обязательно
прочтите оба документа перед использованием объектива.
16mm F2.8 Fisheye - это широкоугольный объектив типа “рыбий глаз”.
Благодаря его уникальным эффектам деформации можно получать
чрезвычайно выразительные изображения.
Этот объектив предназначен для крепления A-mount, которое может
использоваться в камерах Sony-α.
Примечания по использованию
 При
использовании данного объектива с камерой с E-переходником,
прикрепите продаваемый отдельно установочный адаптер. Не
прикрепляйте объектив непосредственно к камере с E-переходником, что
может привести к их повреждению.
 При переноске камеры с подсоединенным объективом следует постоянно
держать и корпус, и объектив.
 Не следует удерживать камеру за какие-либо детали объектива,
выдвигающиеся при фокусировке.
Меры предосторожности при использовании вспышки
Благодаря широкому углу обзора объектива края изображения при съемке с
вспышкой будут казаться затемненными. Во избежание этого рекомендуется
применять контрмеры, например использовать отраженную вспышку и
внешнюю вспышку .
Виньетирование
При использовании объектива углы экрана становятся темнее, чем его
центр. Чтобы уменьшить этот эффект (называемый виньетированием),
закройте диафрагму на 1 - 2 деления.
 Названия деталей
1···Метка фильтра 2···Кольцо смены фильтра 3···Контакты объектива
4···Метка подсоединения 5···Шкала глубины резкости 6···Шкала
расстояний 7···Индекс расстояний 8···Кольцо фокусировки 9···Бленда
 Подсоединение и отсоединение объектива
2
Примечание
Это объектив широкоугольного типа. Позаботьтесь о том, чтобы
плечевой ремень, пальцы рук и т . д . не попадали в кадр при съемке
изображения.
Шкала глубины резкости
Если настроена фокусировка на объект, все, что находится на том же
расстоянии. отображается резко, объекты, находящиеся в пределах
определенного диапазона перед и за объектом фокусировки, также
будут находиться в фокусе. Эта величина называется глубиной
резкости. Глубина резкости зависит от расстояния до объекта и
выбранной диафрагмы и показывается с помощью линий на шкале
глубины резкости для соответствующей диафрагмы.
 Шкала
глубины резкости и таблица глубины резкости составлены
для фотокамер формата 35 мм. Глубина резкости уменьшается при
использовании цифровых фотоаппаратов со сменными объективами,
оборудованных датчиком изображения APS-C.
 Фильтр
Этот объектив оснащен четырьмя фильтрами, которые можно менять
по своему усмотрению. При съемке один из фильтров должен быть
установлен, так как он является частью оптической системы.
NORMAL: Предназначен для общего использования. Используйте
этот фильтр, когда эффекты фильтра не требуются.
O56:
Подходит для использования при съемке удаленных
ландшафтов, имеющих повышенную контрастность, при
черно-белой съемке или использовании черно-белой
пленки.
Используется для съемки при солнечном освещении на
A12*:
пленку , предназначенную для съемки при искусственном
освещении. Предотвращает появление синих оттенков на
изображении и способствует точной передаче цвета.
Используется для съемки при искусственном освещении на
B12*:
цветную пленку, предназначенную для съемки при дневном
освещении. Предотвращает появление красных оттенков на
изображении и способствует точной передаче цвета.
* Не требует настройки при использовании цифровой камеры со сменным
объективом. Если необходимо настроить цветовую температуру, следует
отрегулировать баланс белого на фотокамере.
Подсоединение объектива (см. рис. –.)
1
Змінення фільтрів
Зніміть ковпачки із заднього й переднього об’єктивів та
корпусу фотоапарата.
 Не

Якщо фокус встановлено на об’єкті зйомки, жоден інший об’єкт на
такій самій відстані не буде різким і жоден об’єкт у межах певного
діапазону ззаду або спереду об’єкта зйомки також не буде у фокусі; це
називається глибиною різкості. Глибина різкості залежить від відстані
до об’єкта зйомки та вибраної діафрагми. На неї вказують лінії на шкалі
глибини різкості, які відповідають діафрагмі.
 Фільтр
Віньєтування
2
Шкала глибини різкості
та таблиця глибини різкості призначені для фотоапаратів формату
35 мм. Глибина різкості обмежуватиметься під час використання цифрових
фотоапаратів зі змінним об’єктивом, оснащених датчиком зображення
формату APS-C.
Через широкий кут огляду об’єктива, краї знімків зазвичай будуть темні
при використанні спалаху. Рекомендуються такі запобіжні заходи, як
використання відбитого спалаху з зовнішнім спалахом.

Цей об’єктив є ширококутним. Переконайтеся в тому, що під час
зйомки в кадр не потрапляють плечовий ремінь, пальці тощо.
 Шкала
Застереження щодо використання спалаху

Русский
 Фокусування
2
Снимите заднюю и переднюю крышки объектива, а также
крышку корпуса камеры.
Смена фильтра
Совместите оранжевую метку на корпусе объектива с
оранжевой меткой на фотокамере (метка подсоединения),
затем вставьте объектив в камеру и поверните его по часовой
стрелке до полной установки.
 Во
время установки объектива не нажимайте кнопку извлечения
объектива на фотокамере.
 Не устанавливайте объектив под углом.
Сместите кольцо смены фильтра к камере, поверните его и установите
нужный фильтр, используя соответствующую метку фильтра.
Примечание
Поверните кольцо смены фильтра до щелчка. Если установка будет
выполнена неправильно, между блендой и кольцом смены фильтра
появится предупреждающая красная линия.
 Компенсация экспозиции
Отсоединение объектива (см. рис. –.)
При использовании любого фильтра, кроме NORMAL, количество
света, достигающего датчика изображения (или пленки), уменьшается.
Экспозиция автоматически компенсируется во всех режимах с
автоматической настройкой экспозиции, а также в режиме ручной
настройки экспозиции. Если фотокамера установлена в режим ручной
настройки экспозиции и используется приобретенный отдельно
экспонометр, установите дополнительную компенсацию экспозиции.
Для определения подходящей степени компенсации рекомендуется
выполнить тестовую съемку.
Нажимая и удерживая кнопку извлечения объектива на
фотокамере, поверните объектив против часовой стрелки до
упора, а затем отсоедините объектив.
Прикрепление передней крышки объектива (см. рис.
–.)
Надежно закрепите переднюю крышку объектива, затем затяните
шнурок.
Щільно приєднайте передній ковпачок об’єктива та потягніть за нитку,
щоб закріпити його.
Таблиця глибини різкості зображення (в метрах)/Таблица глубины резкости (в метрах)/
㗓㵕埌濃┒ằ濕䯗濄/㨦▖ᆮ#⟖᢮#㥆+⃢㘚#្⯮,/

Технічні характеристики
F2.8
F4
F5.6
F8
F11
F16
F22
-2.87
-2.05
-1.47
-1.06
-0.77
-0.57
-0.42
1m
1.44-0.77
1.78-0.71
2.72-0.64
11.5-0.56
-0.48
-0.40
-0.33
0.5m
0.57-0.45
0.61-0.43
0.67-0.40
0.80-0.38
1.10-0.34
2.55-0.31
-0.27
0.3m
0.31-0.28
0.32-0.28
0.34-0.27
0.36-0.26
0.39-0.25
0.46-0.23
0.63-0.22
0.25m
0.26-0.24
0.26-0.24
0.27-0.23
0.28-0.23
0.30-0.22
0.33-0.21
0.39-0.20
0.2m
0.20-0.20
0.20-0.19
0.21-0.19
0.21-0.19
0.22-0.18
0.23-0.18
0.25-0.17
Назва (Назва
моделі)
16mm F2.8
Fisheye
(SAL16F28)
Еквівалентна
фокусна
довжина
формату
35 мм*1 (мм)
24
Групи лінз/
елементів
8-11
Технические характеристики
Кут
Кут
огляду 1*2 огляду 2*2
180°
110°
Максимальне Мінімальна
Мінімальний
збільшення
поділка
3
фокус* (м)
(×)
діафрагми
0.2
0.15
f/22
Фільтр
Чотири типи,
вбудовані
(NORMAL, O56,
A12, B12)
Розміри
(максимальний
діаметр × висота)
(мм)
Прибл. 75×66.5
Маса (г)
Прибл. 400
Название
(Название
модели)
Фокусное
расстояние в
35-миллиметровом
эквиваленте*1(мм)
Группы
элементов
объектива
Угол
обзора
1*2
Угол
обзора
2*2
16mm F2.8
Fisheye
(SAL16F28)
24
8-11
180°
110°
Минимальное
Максимальное
фокусное
Минимальная
увеличение
расстояние*3
диафрагма
(×)
(м)
0.2
0.15
f/22
Фильтр
Габариты
(максимальный
диаметр ×
высота) (мм)
Четыре типа,
встроенный
Приблиз. 75×66,5
(NORMAL, O56,
A12, B12)
Масса (г)
Приблиз.
400
*1 Значення еквівалентної фокусної довжини формату 35 мм відповідає цифровим фотоапаратам із змінним об’єктивом, обладнаним сенсором зображення APS-C.
*2 Значення кута огляду 1 базується на фотоапаратах формату 35 мм, а кута огляду 2 — на цифрових фотоапаратах із змінним об’єктивом, обладнаних сенсором
зображення APS-C.
*3 Мінімальний фокус – це відстань від сенсора зображення до об’єкта.
*1 Значение фокусного расстояния в 35-миллиметровом эквиваленте основано на данных для цифровых камер со сменным объективом, оборудованных датчиком
изображения APS-C.
*2 Значение угла обзора 1 приведено для камер 35-миллиметрового формата, а угла обзора 2 – для цифровых камер со сменным объективом, оборудованных
датчиком изображения APS-C.
*3 Минимальным фокусным расстоянием является расстояние от датчика изображения до объекта съемки.
Залежно від механізму об’єктива фокусна довжина може змінитися внаслідок зміни відстані зйомки. Фокусна довжина передбачає, що в об’єктиві фокус
настроюється в положенні нескінченності.
В зависимости от механизма объектива фокусное расстояние может изменяться при каждом изменении расстояния до снимаемого объекта. Фокусное
расстояние предполагает настройку фокуса на бесконечность.
Комплектність поставки: Об’єктив (1), передній ковпачок для об’єктива (1), задній ковпачок для об’єктива (1), комплект друкованої документації
Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без оповіщення.
Комплектность поставки: Объектив (1), Передняя крышка объектива (1), Задняя крышка объектива (1), Набор напечатанной документации
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
- торгова марка Sony Corporation.
является товарным знаком Sony Corporation.

ᶑ㓫濃䶥濄
1
㩆቗⪞
Ȑ!⭱䂊
2
⚌㚐ợ䒌娎㕲㙜ᶑ濇⍓ṉ㇢↔敀㔠ợ䒌⍨捅枑䗨尫奮Ɂ⚌⍊来ᵮ
䗨ĥợ䒌↱䗨㱌びᷯ杩Ħ濇⍓ṉ㇢↔⣦ợ䒌㱌びᷯ杩䪭敀㔠捅枑䗨
ᵤ冐㱌びᷯ杩Ɂợ䒌捅枑↱濇∽⼩攕嫤ṉᵮ㓫ṚɁ
ợ䒌兎∹⭱䂊㖦濇䙜㧃捅枑㙧兎∹⭱䂊Ɂ
ㆯ∹⭱䂊㖦濇娯€⭫「䗨䙜㧃妑兗ㆯ∹⭱䂊濇⃱彳徲夤㗓䧻䪭㔯庭娣
㓘⭱䂊♬Ɂ
❯#⬣ㄠ⮛⓼⮓ぇᴋ#ᙸ#⊃㏿㇏#⬣ㄠ✌㇫#ᬏシ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⬣ㄠ#ⵓ#㍳
㇏⬣㿤ᝳ#ᚐ㇫#⊃㏿ぇ#ᝬ㰬㉸ㆳ⋓#㉸ㄠẏᴋ#㍳㇏⬣㿤ㆷ#✻㐷⋓#ẓ
嗰⬣ㄠ#㉻#㍳㇏⬣㿤嗰ぇ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿏ᢧ#㉻ぇ#ệ#ᙷ㐷
⮛⓼⮓⏳#┟ệ#ㇴㆳⵤⵓ゛1
妟
3
9
8 7 6 5
27nn!G3/9!Gjtifzf㖓⃛´⹇壺夶䗨檾䚠捅枑Ɂ䒕㔠⫧⃛㙭䋌䇝䗨嫮⻆
㒬㜀濇♄㫈「⍓ṉ㪇层䋌䇝䗨⻕″⎬䍢㔝⹳Ɂ
㚐捅枑䀞B.⫭塁⸋妑奬濇⍓䒌㔠Tpoz!D䙜㧃Ɂ
ợ䒌㱌びᷯ杩
4
ˎ

ˎ
ˎ
–1
㎑悱㙭濠.⫭塁⸋䗨䙜㧃ợ䒌㚐捅枑㖦濇娯∄塁⍊⒒䗨⫭塁⸋庭㌉◌Ɂ娯
≣⭫捅枑䙘㌉塁ᵮF.⫭塁⸋䙜㧃濇⎊↫䙜㧃八捅枑恡⍓偡㙧⌻㍱Ɂ
㒀⶚ⵖ⫭塁捅枑䗨䙜㧃㖦濇∽⼩⷗䧍㍅ẳ䙜㧃⏰捅枑Ɂ
娯≣㍅ẳ⭱䂊㖦捅枑䧥⅞䗨ṟẹ恌ⅪɁ
ợ䒌擧₭䄬䗨㱌びᷯ杩
–2
㗓㵕↟⸊⏰㗓㵕埌忍䒌㔠46nn䙜㧃Ɂợ䒌悱´BQT.D⮞⭜⻕″ゃㄭ◌䗨⍓
㌿捅枑㓜䠠䙜㧃㖦濇㗓㵕㙧嫮㵞Ɂ
ȑ!㽢₭捅
▖⮓#⟆#ⷦⱂ▖㩗
ˎ
ˎ
H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳シ#㿟᥏#❯#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#✻⑛㇏#␿ㄫ㴯#〫#
ᶈ㮧⏳#⟷㚠㿫#㍳ⵤⵓ゛1#H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳ぇ#⊃㏿⏳#㐸㊈#⟷㚠㿏⓫#㣫Ⓥ#
⇳シ#⊃㏿#┟ệ⏳#Ⰷ⬸ⵓ㬣#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1
⊃㏿⏳#⟷㚠㿓#㚻⋓#㣫Ⓥ⇳⏳#ゥ᢯#ῃぇᴋ#㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿⏳#┟ệ#⾿㊌ẏ#
ᜃ#㈘ㆳⵤⵓ゛1
㝿㊇ㆻ#㋧㉿㿗#ῃぇᴋ#㳷〫ᬏゟ#⊃㏿㇏#〫‛#⟷⟻ḻ#㈘㐷#␿ⵤⵓ゛1
⏌忮㗻夶
OPSNBM;
㧶ᲂ⟆#▖⮓⪺#៪㩆#ⷦⱂ▖㩗
ợ䒌捅枑㖦濇圆ⶹ夶厡⍓偡㙧嫮⚔㬸圆ⶹᶑ⼧㗻Ɂ壥斱Ẳ姖䍢寅濃⏌忮
㗻夶濄濇娯䶒⭳2↔3Ὧ⪸⻵嵁晆Ɂ
P67;
B23*;
C23*;
䒌Ềᵤ冐ợ䒌Ɂ旈曂し壥㽢₭捅㒬㜀濇⎊↫ợ䒌㫈㽢₭
捅Ɂ
ṉ渵䗡㦅⹳徖垰㈱㒁ㅺợ䒌渵䗡ⷹ䆫㖦濇㙭㒬ợ䒌⠂⺛⭱
㬸Ừ㈱㒁忄嵁晆栌㗓Ɂ
䒌㔠ợ䒌挆䳖䄬ⷹ䆫⚌旡₭ᵯ徖垰㈱㒁Ɂ斖㫆♺″嫮唱濇
ᶊ䴑㉥䰢䠞䗨凖⻍愱䍢Ɂ
䒌㔠ợ䒌㕉₭⻍凖ⷹ䆫⚌挆䳖䄬₭ᵯ徖垰㈱㒁Ɂ斖㫆♺″
嫮䱩濇ᶊ䴑㉥䰢䠞䗨凖⻍愱䍢Ɂ
*! ợ䒌⍓㌿捅枑㓜䠠䙜㧃㖦濇ᵱ晤壥徖垰妑⫾Ɂ䓚凖㸏晤壥娣㓘㖦濇娯娣㓘
䙜㧃䗨䗡⷗埅Ɂ
⫭塁捅枑濃壯♺䢞!ȏ.ȩɁ*
1! ⌺ᵯ捅枑䗨↱⻰启ṉ⌮䙜㧃䗨㧃帏启Ɂ
2! ⭱溮捅帏㦼凖㥽奼⏰䙜㧃㧃帏ᵮ䗨㦼凖㥽奼濃⫭塁㥽奼濄濇䂚
⻰⭫捅枑㒢徖䙜㧃⋅⸋ᶊ杪㖦慁㔝⍵㔯庭䙘↔拺䴮䆖㫆Ɂ
ˎ!⫭塁捅枑㖦濇娯≣㉭ᵯ䙜㧃ᵮ䗨橪擯捅枑拙Ɂ
ˎ!娯≣•㔀⫭塁捅枑Ɂ
㉭ẳ䙜㧃ᵮ䗨橪擯捅枑拙濇彪㖦慁㔝⍵㔯庭捅枑䙘兗捅枑橪擯濇䂚
⻰⃱⌺ᵯ捅枑Ɂ
⊃㏿㇏#ឈⵓ⿳ᙸㆳ⋓#㇯㿫#㾃∏ⵓシ#㿟᥏#⬣ㄠ㿏⓫#⬣㐻㇏#ᙷ㈜㈇␣ᙷ#〫
ệㅃ㐷ᴋ#᜴䀜㇫#ㇿ⴬ᴿᵛ1#ᵷ㇈㚼ㆳ⋓#ワ㈜#㾃∏ⵓシ#㿟᥏#⚋ㄫⴛ#㾃∏ⵓ
⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᛺㇫#㌂⴬ᴿᵛ1
⌮ᘎ㞢
⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿗#ῃ#䃋⓫㇏#ᠷ㲸㇫ᙷ#䃋⓫#㎈ᙻぇ#⢻㿫#〫Ộᜃ#ẗ#ⲏ#ㇿ#
⴬ᴿᵛ1#㇫≣㿓#䁻⬸+⢻ᮛ㴯⇳᝗#㿟,ㆻ#〽⿗⊛⓫#㋧␣ᚓ⏳#4ぇ⮓#5#
ⴛ㰨#㊌ḻ#ᵢㆳⵤⵓ゛1
㙘㌿㽢₭捅
Ȏ#≪㥲Ὧ
⭫㽢₭捅㙘㌿♬㚁䙜㧃㔝⍵㈭濇㔯庭⫧濇䂚⻰⚌㽢₭捅㥽奼ᵮ妑⫾し
壥䗨㽢₭捅妑⫾Ɂ
4㾻㮧#㇯ᷨⴛ#5㾻㮧#✷᜴#␸#6⊃㏿#㥟㭔㴯#7␿ㄫ㵼#㇯ᷨⴛ#
8㾳⬣᜻#ⵣḻ#ⴛ㥷ㇳ#9ᛧ␣#ⴛ㥷ㇳ#:ᛧ␣#㇯ᷨⴛ#;㝿㊇#␸#
<⊃㏿#䄻ὓ
妟
ȏ#ᳶ⹲#≪ㄓ2㖲ㄓ
㔯庭㽢₭捅㙘㌿♬濇䙘↔⋅ẳ⫾ằɁ剉㚎㫇䠞妑⫾濇捅枑忒₭仍⏰㽢₭
捅㙘㌿♬ᶯ擷㙧⅞䍢ᵤ㠁䱩䴾Ề䆖嫊⎮Ɂ
Ȓ!㙁₭塀₃
⌺ᵯ捅枑濃壯♺䢞!ȏ.ȪɁ*
1
ˎ
ˎ
ȏ!⫭塁0⌺ᵯ捅枑
2
䓚䂊湂拺⫾堏㒁樸㖦濇䙜⍰嵁晆䗨ṟẹ䇍樸恡㙧嫮⻻㵩㗔濇佰⚌䇝⫾䬨
♱ṉ⃋䗨堏㒁樸↱㗓八⻰㗓ᶑ⅞䍢䗨ṟẹ䇍樸᷃㙧徖⃉䂊湂ᶯ⃋濖彽⮕
㖓ㆤ婦䗨㗓㵕Ɂ㗓㵕ἁ応㐫䗨堏㒁樸嵁晆⏰₭♬佰⫾濇ᶊṉ八₭♬⭱ㄭ
䗨㗓㵕↟⸊䗨㥽䢞䴾埌䢞Ɂ
㫈捅枑⃛㙭☿Ὧ㽢₭捅濇⍓ṉ㞝㐾忍䓚䗨䒌彸徖垰㙘㌿Ɂ㈱㒁㖦濇娯∽
⼩妑⫾⃚ᶑᵤὯ㽢₭捅濇♄䆖㽢₭捅㖓₭⫝̸䱟䳕䗨ᵤ恌ⅪɁ
2Ĩ㽢₭捅㥽奼!3Ĩ㽢₭捅㙘㌿♬!4Ĩ捅枑㌉湂!5Ĩ⫭塁㥽奼!6Ĩ㗓㵕
↟⸊!7Ĩ嵁晆↟⸊!8Ĩ嵁晆㥽奼!9Ĩ⭱䂊♬!:Ĩ捅枑忒₭仍

㗓㵕↟⸊
49pp#I51;#Ilvkh|hᴋ#ឈⵓ⿳ᙸㆻ#㐷ᵃ#〫⾿#⊃㏿ㇼᴿᵛ1#᝗㆗㿓#
✷䂌#䄟ᝳ⏳#㰬㿫#Ḽ㴰㿓#㇫♯㐷#㻓䁻ㆻ#㐇ᢧⵛ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1
㇫#⊃㏿ᴋ#Vrq|#D㣫Ⓥ⇳ぇ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#ㇿᴋ#D#␿ㄫ㴯ㄠㆳ⋓#⮛᜻ẏ#
〿⴬ᴿᵛ1
䒕㔠捅枑䆖⹇壺夶濇䓚ợ䒌擧₭䄬㖦濇♺″忮䵇㙧㙭嫮㗻䗨•⍵Ɂ⹞嫔
㌅⌺⣦彳徲⡺㌉擧₭䄬ợ䒌⌱⭨擧₭䪭㌎㔡Ɂ
Ȏ!⍨恌⍱䦕

㫈捅枑䆖⹇夶⛯Ɂ㈱㒁♺″㖦濇娯䠞姱倍倰⶚ɀ「䗨ㆯ㉫䪭㚎⅞䍢⚌
䓏㞠ᶑɁ
Ȑ#ㇲ⳺
ợ䒌OPSNBM旈⡺䗨㽢₭捅㖦濇↔徸⻕″ゃㄭ◌濃ㅺⷹ䆫濄䗨₭䴾愳㵿
⭵Ɂ⚌ㆤ㙭兎∹㙁₭㦅⹳ㅺ㖓㶐₭ㆯ∹㦅⹳ᵯ㙧兎∹塀₃㙁₭Ɂ剉䙜㧃
妑⫾䀞ㆯ∹㙁₭㦅⹳濇佰ᵸợ䒌ⵦ⒒㙁₭埌濇娯妑⫾㫇ᾠ㙁₭塀₃Ɂ⹞
嫔姊㈱ṉ䠞⫾忍䓚䗨塀₃䥯⸊Ɂ
1# ⩈ᦎ#ᳶ⹲#㎋ᇦ#㍞Ἶᱦ#⇢㆞#㎋Ⱞ#᪦⪞ᖯឲ៎1
2# ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ⷦ㭓△#Ɫᡛ➎Ṧ#㍞Ἶᱦⱂ#ⷦ㭓△#Ɫᡛ➎+Ẳ⮞
㟯#Ɫᡛ➎,⪺#Ỉ㊂#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#㍞Ἶᱦ#Ẳ⮞㞢⪺#ᕦ⮶#ᘍᇊ#
ㄚ㍟#♶ẖც#ᖊ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶầឲ៎1
ˎ#⊃㏿⏳#᜴⬣㐷ᜃ#㈜㚠㿏㐷#␿ⵤⵓ゛1
㇫#⊃㏿ᴋ#ឈᙸ#䂌ⵔㇼᴿᵛ1#⬣㐻#㞣へ#ⵓ#〫ᣟᪿ/#Ⰷᙷ⇴#Ὠ㇫#㽻≿ㇻ#
ᬫぇ#ㇿ㐷#⿁ḻ⋔#㍳㇏㿏っ#㍳ⵤⵓ゛1
㨦▖ᆮ#⟖᢮#➎㏪ⱦ
㾳⬣㜫ぇ#㝿㊇ㆻ#⮛㊌㿗#ῃ#Ṑㇳ㿓#ᛧ␣ぇ#ㇿᴋ#△㜫ᴋ#₇⊮㿏ᜃ#ᬏ㬷
ᬏ᝗/#㾳⬣㜫#⿕Ἓ㇏#ㇳ㊌#✋ㅻ#ᬫ㇏#△㜫ḻ#㝿㊇㇫#⑕ᜃ#ᬏ㬷ᬏᴋᷧ/#
㇫⏳#㾳⬣᜻#ⵣḻ⇳᝗#㿠ᴿᵛ1##㾳⬣᜻#ⵣḻᴋ#㾳⬣㜫#ᛧ␣シ#⮗㭔㿓#
㋧␣ᚓぇ#ᾧ⇳#ᵣ⇳㐷ⓧ/#㋧␣ᚓぇ#㿫ᵰ㿏ᴋ#㾳⬣᜻#ⵣḻ#ⴛ㥷ㇳぇ#⮗
ㆳ⋓#㻓ⵓẠᴿᵛ1
ˎ
㾳⬣᜻#ⵣḻ#ⴛ㥷ㇳ#⚆#㾳⬣᜻#ⵣḻ#㻓ᴋ#68pp䂌#㣫Ⓥ⇳ㄠㇼᴿᵛ1#
DSV0F#㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏ⵔ#ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳⏳#⬣ㄠ
㿗#ῃぇᴋ#㾳⬣᜻#ⵣḻᙷ#❫ᵛ#「⾻㑈ᴿᵛ1
ȑ#㨮㘚
㇫#⊃㏿ぇᴋ#㈜Ⰳぇ#ᾧ⇳#✷᜴#ᙷᴜ㿓#ᮛ#ᚓ㇏#㾻㮧ᙷ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㇫#㾻
㮧ᴋ#ឈ㿐#ⵓⴛ㯓#៣⮨#ㄋⰃ㇫☷⋓#㞣へ#ⵓ#㿏ᬏ㇏#㾻㮧⏳#⮛㊌㿫⿳
⑃#㿠ᴿᵛ1
QRUPDO= ㇳ⚏㉸ㆳ⋓#㇫᛺ㆻ#⬣ㄠ㿠ᴿᵛ1#㾻㮧#䄟ᝳ⏳#ㅇ㣏#⿁ㆻ#᜴
ㄧ#㇫#㾻㮧⏳#⬣ㄠ㿏ⵤⵓ゛1
R89=
㇫᛺ㆷ#┟ᯯ㫣⋣#㞣へ#₇ᴋ#䇈⚨#㾻⏻#⬣ㄠ#ⵓ#ᵷ⢻⏳#㐔
ᙷ㿏っ#Ⓑ␣#ㇿᴋ#㼄᜴ㆻ#㞣へ㿏ᴋ#ᷧ#䄟ᝳ㉸ㇼᴿᵛ1
D45*=
㮼ⴛ㯇#㾻⏻ㆳ⋓#㿾⣒ぇ⮓#㞣へ㿗#ῃ#㇫᛺ㆻ#⬣ㄠ㿠ᴿᵛ1#
⬣㐻㇫#㶃∎ᜃ#ẏᴋ#᛺ㆻ#⑀⾻#㊌䃌㿓#⭀⬸#で㠓ㆻ#㆗㐷
㿫#㎄ᴿᵛ1
E45*=
ㇳឈ#⭀⬸#㾻⏻ㆳ⋓#㮼ⴛ㯇#㋧⓼#⾻∏ぇ⮓#㞣へ㿗#ῃ#㇫᛺
ㆻ#⬣ㄠ㿠ᴿᵛ1#⬣㐻㇫#⠀ᜃ#ẏᴋ#᛺ㆻ#⑀⾻#㊌䃌㿓#⭀⬸#
で㠓ㆻ#㆗㐷㿫#㎄ᴿᵛ1
*# ⊃㏿#ះ䃏ⵔ#ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳⏳#⬣ㄠ㿗#ῃぇᴋ#⮛㊌㿗#㾻ㄋᙷ#〽⴬ᴿᵛ1#
⭀#ゟḻ⏳#㋧㉿㿫⿳#㿗#᜴ㄧぇᴋ#㣫Ⓥ⇳ぇ⮓#䃋㇫㴯#⚯≧ⴛ⏳#㋧㉿㿏っ#
㍳ⵤⵓ゛1
㾻㮧#✷᜴#␸ㆻ#㣫Ⓥ⇳#㔴ㆳ⋓#㈘⾻ᵰᜟ#䄃㉻㿓#ᵛ㇃/#㾻㮧#㇯ᷨⴛぇ
⮓#ㅇ㿏ᴋ#㾻㮧#⮛㊌ㆳ⋓#⮛㊌㿏ⵤⵓ゛1
ⷦⱂ⳺
㚧㣬#Ⰳ␣ᙷ#ᬗ#ῃᣃ㐷#㾻㮧#✷᜴#␸ㆻ#ṃ␣ⵤⵓ゛1#ィ⚋⋓#⮛㊌ẏ㐷#
⿁ㆳ⓫#⊃㏿#䄻ὓシ#㾻㮧#✷᜴#␸#⬣㇫ぇ#⣟ᙻ⭀#⮗㇫#᜴᝗㇏#㇏♯⋓#
ᬏ㬷ᬠᴿᵛ1
Ȓ#ᙢ㊆#⇞⳿
⫰⃌⫭塁捅枑↱启ṉ斖橪∹濇䂚⻰㈭䲔䷍ṉ♞⫾Ɂ
ᳶ⹲Ṧ#㖲ㄓ㩂ᴎ὞#+ዢẦ#ȏ0Ȫ1,
㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ⹲#ẞẖ⹲#Ⅾ㞦Ⱞ#ᛮṢ#ㄮᵆ#ᳶ⹲ც#ᠾ#ⱞ▫#ᢶ⨮ც⺪#
⨴Ⱞ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℂ៪#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᳶ⹲Ṧ#ᢶẚ#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#㖲ㄓ
㩂⟗⟆⬎1

ⷦⱂ⳺
㨮㘚Ṧ#↪ᆧ㩂ᴎ὞
ᳶ⹲Ṧ#≪ㄓ㩂ᴎ὞#+ዢẦ#ȏ0ȩ1,
ˎ#⊃㏿⏳#㈜㚠㿗#ῃ#㣫Ⓥ⇳㇏#⊃㏿#␫␣㏿#⛻㴳ㆻ#ᱻ⏫㐷#␿ⵤⵓ゛1
⫭塁捅枑↱启濃壯♺䢞!ȏ.ȫɁ*
㈇Ṑ#㝿㊇ㆻ#⬣ㄠ㿏⓫#㣫Ⓥ⇳ᙷ#⊃㏿#㝿㊇ㆻ#㈇Ṑㆳ⋓#⑕㠜ᴿᵛ1
ⲏṐㆳ⋓#㝿㊇ㆻ#⑕㠋ᴋ#᜴ㄧ#㣫Ⓥ⇳⏳#ⲏṐ#㝿㊇ㆳ⋓#⮛㊌㿏᝗#⡧㶃#
㇯᷋#Ὠㆳ⋓#㾳⬣㜫⏳#❫⓫⮓#㝿㊇#␸ㆻ#ṃ␣ⵤⵓ゛1
QRUPDO#㇫ワ㇏#ᵛ⏯#㾻㮧⏳#⬣ㄠ㿗#᜴ㄧ#㇫♯㐷#⮳⮓+₇ᴋ#㾻
⏻,ぇ#ḻᵣ㿏ᴋ#ឈ≀㇫#㍻〫ὤᴿᵛ1#ᯯ㠓ㆷ#┟ὗ#㈇Ṑ#ᯯ㠓#┟ὓ#₇
ᴋ#㢘ឈ#ⲏṐ#┟ὓぇ⮓#㈇Ṑㆳ⋓#❫㊌Ạᴿᵛ1#㣫Ⓥ⇳⏳#ⲏṐ#ᯯ㠓#┟
ὓ⋓#⮛㊌㿏᝗#ⵓ㶇ㄠ#ᯯ㠓᜻⏳#⬣ㄠ㿗#᜴ㄧ#ᯯ㠓ㆻ#㾃≣ⴛ⋓#❫㊌㿏
っ#㍳ⵤⵓ゛1#❫㊌#㊌ḻᙷ#㉸㊌㿓㐷#㶇ᵟ㿏⊛⓫#㯃ⴛ㴯#㞣へㆻ#㿫❫
ᴋ#᛺㇫#㌂⴬ᴿᵛ1
ᳶ⹲#⩈⾧#㎋#≪ㄓ㩂ጚ#+ዢẦ#ȏ0ȫ1,
ᴇⴟ㿫㐷㐷#⿁ᜃ#⊃㏿#⿕㔴#㤘ㆻ#セ㉻䇿#⟷㚠㿏᝗/#㍻ㆻ#ᵰᜟ⮓#᝗㊌
㿠ᴿᵛ1

夨㞠
ⷦ⭾#ⴆ⮺
⍱䦕
)⛯嗃⍱䦕*
䪭㒬㔠35mm
壳㞠䂊嵁*1!
)nn*
捅枑䲨.䆫
壺夶1*2
壺夶2*2
27nn!G3/9!
Gjtifzf!
)TBM27G39*
35
9.22
291„
221„
㙤⭳⭱䂊*3
)m*
㙤⢋㒢⢋ά
㓜
)×*
㙤⭳₭♬
ᾠ
1/3
1/26
g033
㽢₭捅
⮞⭜!
)㙤⢋䙘⻵×樼*!
)mm*
屎愳!)g*
ⱞṮ+ᾒᡢὯ,
68pp㫿#
᧛ც#ㇲ⳺#
ጢⱞ*1+pp,
☿䦒濇ᵤ樸≺
(NORMAL, O56,
A12, B12)
䱨 75×66.5
䱨 400
49pp#I51;#
Ilvkh|h#
+VDO49I5;,
57
ᳶ⹲#ዢᷣ# ⋚#⩟ዪ# ⋚#⩟ዪ# ㉆♶#ㇲ
⫂ẖἦ㞢
4*2
5*2
⳺*3#+p,
;044
4;3啘
443啘
315
㉆៪#㬿៪
+俄,
㉆♶#
i0➎㚛
㨮㘚
⭢㫿#㍂✂+㉆៪#
⺪Ṯ#俄#ᙼ
ⱞ,+pp,
ⷻᲳ#+j,
3148
i255
ᮛ ㋼⏏, ㉻㜫
(NORMAL, O56,
A12, B12)
⿴ 75×66.5
⿴ 400
*1!䙜䓚㔠46nn㞠⹳䂊嵁䗨㓜ᾠἁ悱´BQT.D⮞⭜⻕″ゃㄭ◌䗨⍓㌿捅枑㓜䠠䙜㧃佰⫾Ɂ
*2!壺夶2㓜ᾠ㖓ṉ46nn㞠⹳䗨䙜㧃䀞㷺濇壺夶3㓜ᾠ㖓ṉ悱´BQT.D⮞⭜⻕″ゃㄭ◌䗨⍓㌿捅枑㓜䠠䙜㧃䀞㷺Ɂ
*3!㙤⭳⭱䂊⮕㖓⻕″ゃㄭ◌↔㈱㒁䇍樸䗨嵁晆Ɂ
*1# 68pp䂌#Ὠᙷ#㝿㊇#᢯㇫ᴋ#DSV0F#㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉㇼᴿᵛ1
*2# ⡧#⿬ᡷ#4ㆷ#68pp䂌#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉ㇫᝗/#⡧#⿬ᡷ#5ᴋ#DSV0F#㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻị#ᚉㇼᴿᵛ1
*3# 㟓Ⰳ#㝿㊇ㆷ#㇫♯㐷#⮳⮓⋓⟷㮧#㾳⬣㜫ᣃ㐷㇏#ᛧ␣ㇼᴿᵛ1
ἁ捅枑䲴㤯ᵱ⍰濇䂊嵁㙧♄㈱㒁嵁晆嫮≺佰㙭ㆤᵱ⍰Ɂ䂊嵁ᾫ妑捅枑⭱䂊⚌䂅斴忄Ɂ
⊃㏿#Ⓥ㥛ᴿ㐏ぇ#ᾧ⇳#㞣へ#ᛧ␣ᙷ#⚋᪃⓫#㝿㊇#᢯㇫ḻ#⚋᪋#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㝿㊇#᢯㇫ᴋ#⊃㏿#㝿㊇ㆻ#▫㿓ᵷ⋓#⑕㠋〿ㆻ#ῃ⏳#ᙷ㊌㿓#᛺ㇼᴿᵛ1
ㆤ⎏䇍␥;!捅枑濃2濄ɀ捅枑↱启濃2濄ɀ捅枑⻰启濃2濄ɀㅴ⢻⋔↛㓫Ṛ
妑奬⏰壳㞠㙭ㆤ嫮㙘㖦濇⾹ᵱ⍊垰⢭⎮Ɂ
Ṑ➀㻿=#⊃㏿+4,/#⊃㏿#⿕㔴#㤘+4,/#⊃㏿#Ἓ㔴#㤘+4,/#ḻ㫇⒳㴯#⮯㴯
ᾋ㈇㇯#⚆#㍳ㄋ#㊓ㅇㆷ#み᝗〽㇫#✷᜴㿗#᜴ㄧᙷ#ㇿ⴬ᴿᵛ1
!䆖Tpoz!Dpsqpsbujpo䗨⒪㥽Ɂ
ㆷ#Vrq|#Frusrudwlrq㇏#⬸㻓ㇼᴿᵛ1

advertisement

Key Features

  • Black
  • Maximum aperture number: 22
  • Closest focusing distance: 0.2 m

Related manuals

Download PDF

advertisement