Sony SAL30M28 DT 30 мм F2.8 Macro SAM Инструкция по эксплуатации

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Sony SAL30M28 DT 30 мм F2.8 Macro SAM Инструкция по эксплуатации | Manualzz

4-424-76521 (1)

DT 55-200mm F4-5.6 SAM DT 50mm F1.8 SAM

DT 30mm F2.8 Macro SAM

–1

–2

Interchangeable Lens

Інструкція з експлуатації/Инструкция по пользованию/

/ /

DT 55-200mm F4-5.6 SAM

DT 50mm F1.8 SAM

DT 30mm F2.8 Macro SAM

SAL55200-2

SAL50F18/SAL30M28

©2012 Sony Corporation

A-mount

Printed in China

(1) (2) 

Українська

У цьому посібнику містяться відомості про використання об’єктивів. Загальні застереження щодо об’єктивів, наприклад примітки стосовно їх використання, можна знайти у посібнику

«Застережні заходи перед експлуатацією» на окремому аркуші. Обов’язково прочитайте обидва документи, перш ніж використовувати об’єктиви.

Відомості, що містяться у цьому посібнику, можна застосовувати до декількох різних об’єктивів.

Даний об’єктив призначений для A-перехідника, який можна використовувати на камерах Sony α (моделях, обладнаних датчиком зображення розміру APS-C). Його не можна використовувати із фотоапаратами формату 35 мм.

Якщо не вказано інше, як приклад у цьому посібнику використовується відеокамера DT 55-200mm F4-5.6 SAM.

Примітки щодо використання

Під час використання цього об'єктива з камерою з E-перехідником, прикріпіть адаптер для встановлення, який продається окремо. Не прикріплюйте об’єктив безпосередньо до камери з E-перехідником, що може призвести до їхнього пошкодження.

Під час перенесення фотоапарата з приєднаним об’єктивом обов’язково надійно утримуйте фотоапарат та об’єктив.

Не торкайтеся жодних елементів об’єктива, які висуваються під час масштабування або фокусування.

Застереження щодо використання спалаху

Використовуючи вбудований спалах камери, обов’язково знімайте світлозахисну бленду об’єктива та робіть знімки з відстані щонайменше

1 м від об’єкта. Об’єктив може частково блокувати світло спалаху, що призводить до затемнення внизу зображення. Це залежить від типу об’єктива і спалаху.

Використовуючи Кільцевий спалах* або Подвійний спалах для макрозйомки* з об’єктивом DT 50mm F1.8 SAM або DT 30mm F2.8 Macro

SAM, застосовуйте Адаптер спалаху для макрозйомки*.

* Кільцевий спалах, Подвійний спалах для макрозйомки та Адаптер спалаху для макрозйомки продаються окремо.

Об’єктив DT 55-200mm F4-5.6 SAM не може використовуватися з

Кільцевим спалахом або Адаптером спалаху для макрозйомки.

Віньєтування

За використання об’єктива кути екрана стають темнішими, ніж центр. Щоб послабити цей ефект (віньєтування), закрийте отвір з 1–2 зупинками.

Елементи

DT 55-200mm F4-5.6 SAM

1…Кільце фокусування 2…Кільце масштабування 3…Шкала фокусної довжини 4…Індекс фокусної довжини 5…Контакти об’єктива

6…Перемикач режиму фокусування 7…Індекс встановлення

DT 50mm F1.8 SAM, DT 30mm F2.8 Macro SAM

1...Кільце фокусування 2...Шкала відстаней* 3...Індекс відстаней

4...Контакти об’єктива 5...Перемикач режиму фокусування

6...Індекс встановлення

* Значення шкали відстані на DT 30mm F2.8 Macro SAM відрізняються від вказаних на малюнку.

Приєднання та від’єднання об’єктива

Як приєднати об’єктив (див. рисунок

.)

1

Зніміть ковпачки із заднього й переднього об’єктивів та корпусу фотоапарата.

Передній ковпачок для об’єктива можна приєднати двома способами:

(1) та (2). Для приєднання або від’єднання ковпачка об’єктива, коли приєднано світлозахисний бленд об’єктива, використовуйте метод (2).

2

Зіставте жовтогарячі позначки на оправі об’єктива з жовтогарячими позначками на фотоапараті (позначки встановлення), а потім вставте об’єктив у отвір для встановлення у фотоапараті та обертайте його проти годинникової стрілки, доки він не зафіксується.

Не натискайте на фотоапараті кнопку фіксації об’єктива під час його встановлення.

Не встановлюйте об’єктив під кутом.

Як від’єднати об’єктив (див. рисунок

.)

Натискаючи та утримуючи кнопку фіксації об’єктива на фотоапараті, обертайте об’єктив проти годинникової стрілки, доки він не зупиниться, а потім від’єднайте його.

Приєднання світлозахисного бленда об’єктива

(DT 55-200mm F4-5.6 SAM)

Рекомендується використовувати світлозахисний бленд об’єктива для зниження яскравості світла та досягнення максимальної якості зображення.

Вставте бленд у отвір для встановлення на кінці оправи об’єктива та повертайте його проти годинникової стрілки, доки він стане на місце з клацанням.

Для зберігання переверніть світлозахисний бленд об’єктива та розмістіть його зворотнім боком на об’єктиві.

Масштабування

(DT 55-200mm F4-5.6 SAM)

Поверніть кільце масштабування, щоб встановити потрібну фокусну довжину.

Фокусування

Під час використання функції автофокусу фотоапарат автоматично настроює фокус.

Коли фотоапарат автоматично настроює фокус, не торкайтеся кільця автофокусування, що обертається.

Функцію безпосереднього фокусування вручну, якою оснащений фотоапарат, не можна використовувати з цим об’єктивом. (Деякі фотоапарати не оснащені функцією безпосереднього фокусування вручну.

Якщо камера обладнана цією функцією, пояснення цього обмеження міститься в посібнику з експлуатації камери в розділі, присвяченому фокусуванню.)

Режими AF/MF не можна перемикати за допомогою кнопки режиму фокусування AF/MF на камері (кнопка режиму фокусування AF/MF може бути відсутня — це залежить від камери. Якщо камера обладнана цією функцією, пояснення цього обмеження міститься в посібнику з експлуатації камери в розділі, присвяченому фокусуванню).

У режимі MF (ручне фокусування) обертайте кільце фокусування в той час, коли дивитесь у видошукач тощо. (Див. рисунок  .)

Як переключати режими AF (автофокус)/MF

(ручний фокус)

За допомогою перемикача режиму фокусування на об’єктиві можна перемикати режими AF та MF. Переконайтеся, що перемикач режиму фокусування (важілець) на камері перебуває у положенні AF.

Для виконання фокусування вручну не забудьте встановити перемикач режиму фокусування у положення MF. Не обертайте диск фокусування, не встановивши положення MF. Обертання диска фокусування силоміць без увімкнення режиму MF може призвести до його пошкодження.

Як зробити знімок об’єкта з великої відстані у режимі MF

Позиція нескінченності має функцію певного настроювання для компенсування розфокусування, спричиненого зміною температури.

Під час зйомки об’єкту з фокусуванням на безмежність в режимі MF, виконуйте фокусування за допомогою видошукача або інших засобів.

Макрозйомка

(DT 30mm F2.8 Macro SAM)

Застережні заходи щодо використання доступного в продажу експонометра або функції зйомки з ручним спалахом

Під час зйомки близько до об'єкта за допомогою об’єктиву DT 30mm

F2.8 Macro SAM, яскравість об'єктиву зменшується.

Під час зйомки в режимі автоматичної експозиції або в ручному режимі з вимірюванням (наприклад, в режимі AUTO камери), експозиція регулюється автоматично.

Під час використання доступного в продажу експонометра або під час зйомки з використання функції ручного спалаху, доступної на деяких зовнішніх спалахах, встановлюйте більш високе значення експозиції, ніж вказано.

Компенсація експозиції

Відстань зйомки (м) 0,129

+1 1/3

0,132

+1

0,143

+2/3

0,181

+1/3

0,519

0

Русский

В данном руководстве содержатся сведения о применении каждого объектива. На отдельном бланке в “Примечаниях по использованию” содержится информация о мерах предосторожности, общих для всех объективов. Обязательно прочтите оба документа перед использованием объектива.

Настоящее руководство предназначено для нескольких моделей объективов.

Данный объектив предназначен для A-переходника, который можно использовать на камерах Sony α (моделях, оснащенных датчиком изображения размера APS-C). Нельзя использовать для камер 35миллиметрового формата.

Для иллюстрирования этого руководства используется DT 55-200mm F4-

5.6 SAM, если не указана другая камера.

Примечания по использованию

При использовании данного объектива с камерой с E-переходником, прикрепите продаваемый отдельно установочный адаптер. Не прикрепляйте объектив непосредственно к камере с E-переходником, что может привести к их повреждению.

При переноске камеры с подсоединенным объективом следует постоянно держать и корпус, и объектив.

Не следует удерживать камеру за какие-либо детали объектива, выдвигающиеся при трансфокации или фокусировке.

Меры предосторожности при использовании вспышки

При использовании встроенной вспышки обязательно снимите бленду объектива и выполняйте съемку на расстоянии не менее 1 м от объекта съемки. При определенной комбинации положений объектива и вспышки объектив может частично закрывать свет вспышки, что приводит к возникновению тени в нижней части фотографии.

При использовании Кольцевого света* или Макродвойной лампывспышки в комплекте* с объективом DT 50mm F1.8 SAM или DT 30mm

F2.8 Macro SAM, используйте Световой макроадаптер*.

* Кольцевой свет, Макродвойная лампа-вспышка в комплекте и Световой макроадаптер продаются отдельно.

Объектив DT 55-200mm F4-5.6 SAM не может использоваться с Кольцевым светом или Световым макроадаптером.

Виньетирование

При использовании объектива углы экрана становятся темнее, чем его центр. Чтобы уменьшить этот эффект (называемый виньетированием), закройте диафрагму на 1–2 деления.

Названия деталей

DT 55-200mm F4-5.6 SAM

1...Кольцо фокусировки 2...Кольцо трансфокатора 3...Шкала фокусного расстояния 4...Индекс фокусного расстояния 5...Контакты объектива

6...Переключатель режима фокусировки 7...Указатель подсоединения

DT 50mm F1.8 SAM, DT 30mm F2.8 Macro SAM

1...Кольцо фокусировки 2...Шкала расстояний* 3...Индекс расстояний

4...Контакты объектива 5...Переключатель режима фокусировки

6...Указатель подсоединения

* Значения шкалы расстояния на DT 30mm F2.8 Macro SAM отличаются от указанных на рисунке.

Подсоединение и отсоединение объектива

Подсоединение объектива (см. рис.

)

1

Снимите заднюю и переднюю крышки объектива, а также крышку корпуса камеры.

Можно надеть или снять переднюю крышку объектива двумя способами. См. рис. (1) и (2). Если крышка объектива надевается или снимается, когда установлена бленда объектива, воспользуйтесь способом (2).

2

Совместите оранжевую метку на корпусе объектива с оранжевой меткой на фотокамере (показатель подсоединения объектива), затем вставьте объектив в камеру и поверните его по часовой стрелке до полной установки.

Во время установки объектива не нажимайте кнопку извлечения объектива на фотокамере.

Не устанавливайте объектив под углом.

Отсоединение объектива (см. рис.

)

Нажимая и удерживая кнопку извлечения объектива на фотокамере, поверните объектив против часовой стрелки до упора, а затем отсоедините объектив.

Установка бленды объектива

(DT 55-200mm F4-5.6 SAM)

Для уменьшения бликов и достижения максимального качества изображения рекомендуется использовать бленду объектива.

Поместите бленду объектива на выступ на конце корпуса объектива и поверните бленду по часовой стрелке до щелчка.

Перед помещением на хранение переверните бленду объектива и установите ее на заднюю часть объектива.

Зуммирование

(DT 55-200mm F4-5.6 SAM)

Вращайте кольцо зуммирования до получения желаемого фокусного расстояния.

Фокусировка

Когда используется автоматическая фокусировка, камера настраивает фокус автоматически.

Когда камерой выполняется автоматическая фокусировка, не дотрагивайтесь до вращающегося кольца фокусировки.

С этим объективом не может применяться реализуемая камерой функция прямой ручной фокусировки. (В некоторых камерах отсутствует функция прямой ручной фокусировки. Если в вашей камере есть эта функция, объяснение этого ограничения приведено в руководстве по эксплуатации камеры в разделе о фокусировке.)

Невозможно переключать режимы AF/MF с помощью кнопки AF/

MF на камере (на некоторых моделях камер кнопка AF/MF может отсутствовать. Если в вашей камере есть эта функция, объяснение этого ограничения приведено в руководстве по эксплуатации камеры в разделе о фокусировке).

В режиме MF (ручная фокусировка) поворачивайте кольцо фокусировки в то время, когда смотрите в видоискатель и т.п. (См. рис.

 .)

Переключение режимов AF (автофокусировка)/

MF (ручная фокусировка)

Можно переключаться между режимами AF и MF с помощью переключателя режима фокусировки на объективе. Убедитесь, что переключатель режима фокусировки (рычаг) на камере установлен в положение AF.

Для ручной фокусировки обязательно установите переключатель режима фокусировки в положение MF. Не вращайте кольцо фокусировки, когда не установлен режим MF. Применение силы при вращении кольца фокусировки, когда не установлен режим MF, может привести к повреждению кольца фокусировки.

Съемка объекта на бесконечном расстоянии в режиме MF

Бесконечное расстояние обеспечивает для некоторых настроек компенсацию сдвига фокуса, вызываемого изменением температуры.

При съемке объекта с фокусировкой на бесконечность в режиме MF, выполняйте фокусировку с помощью видоискателя или других средств.

Макросъемка

(DT 30mm F2.8 Macro SAM)

Меры предосторожности при использовании имеющегося в продаже экспонометра или функции съемки с ручной вспышкой

При съемке близко к объекту с помощью объектива DT 30mm F2.8

Macro SAM, яркость объектива уменьшается.

При съемке в режиме автоматической экспозиции или в ручном режиме с измерением (например, в режиме AUTO камеры), экспозиция регулируется автоматически.

При использовании доступного в продаже экспонометра или при съемке с использованием функции ручной вспышки, доступной на некоторых внешних вспышках, устанавливайте более высокое значение экспозиции, чем указано.

Компенсация экспозиции

Расстояние съемки (м) 0,129

+1 1/3

0,132

+1

0,143

+2/3

0,181

+1/3

0,519

0

 

Технічні характеристики Технические характеристики

Найменування

(модель)

Название

(Название модели)

Фокусна відстань, еквівалент формату 35 мм * 1

(мм)

Фокусное расстояние в

35-миллиметровом эквиваленте * 1 (мм)

Лінза, групиелементи

Группы элементов объектива

DT 55-200mm

F4-5.6 SAM

(SAL55200-2)

DT 50mm

F1.8 SAM

(SAL50F18)

DT 30mm

F2.8 Macro

SAM

(SAL30M28)

82,5-300

75

45

9-13

5-6

5-6

Кут огляду * 1

Угол обзора * 1

29°-8°

32°

50°

Мінімальний фокус * 2

(м)

Минимальное фокусное расстояние * 2

(м)

Максимальне збільшення (X)

Максимальное увеличение (X)

Мінімальна діафрагма об’єктива

Минимальная диафрагма

Діаметр фільтра (мм)

Диаметр фильтра (мм)

0,95

0,34

0,129

0,29

0,2

1 f/32-45 f/22 f/22

55

49

49

Габаритні розміри

(макс. діаметр × висота) (Прибл., мм)

Гaбapиты

(максимальный диаметр × высота)

(пpиблиз., мм)

Вага

(Прибл., г)

Macca

(пpиблиз., г)

71,5×85

70×45

70×45

305

170

150

* 1 Значення фокусної відстані, еквівалентної 35-мм формату, і кут огляду стосуються цифрових фотоапаратів зі змінним об'єктивом, обладнаних датчиком зображення розміру APS-C.

* 2 Мінімальний фокус – це найкоротша відстань від сенсора зображення до об’єкта.

Даний об'єктив оснащений кодувальником відстані. Кодувальник відстані забезпечує більш точне вимірювання (ADI) шляхом використання спалаху для даного процесу.

Залежно від механізму об’єктива фокусна довжина може змінитися внаслідок зміни відстані зйомки. Фокусна довжина передбачає, що в об’єктиві фокус настроюється у положенні нескінченності.

Елементи, що надаються з об’єктивом

DT 55-200mm F4-5.6 SAM: об’єктив (1), Передній ковпачок для об’єктива (1), Задній ковпачок для об’єктива (1), світлозахисний бленд об’єктива (1), набір друкованої документації

DT 50mm F1.8 SAM/DT 30mm F2.8 Macro SAM: об’єктив (1), Передній ковпачок для об’єктива (1), Задній ковпачок для об’єктива (1), набір друкованої документації

Конструкцію та технічні характеристики може бути змінено без оповіщення.

- торгова марка Sony Corporation.

* 1 Значения фокусного расстояния, эквивалентного 35-мм формату, и угол обзора относятся к цифровым фотоаппаратам со сменными объективами, оснащенными датчиком изображения размера APS-C.

* 2 Минимальным фокусным расстоянием является самое маленькое расстояние от сенсора изображения до объекта съемки.

Данный объектив оснащен кодировщиком расстояния. Кодировщик расстояния обеспечивает более точное измерение (ADI) путем использования вспышки для

 данного процесса.

В зависимости от механизма объектива фокусное расстояние может изменяться при каждом изменении расстояния до снимаемого объекта. Фокусное расстояние предполагает неограниченную фокусировку объектива.

Комплект поставки

DT 55-200mm F4-5.6 SAM: объектив (1), передняя крышка объектива (1), задняя крышка объектива (1), бленда объектива (1), набор печатной документации.

DT 50mm F1.8 SAM /DT 30mm F2.8 Macro SAM: объектив (1), передняя крышка объектива (1), задняя крышка объектива (1), набор печатной документации.

Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

является товарным знаком Sony Corporation.

DT 55-200mm F4-5.6 SAM

中文(繁)

在本使用說明書中,可以找到關於使用各鏡頭的資訊。在另頁上的

“使用前的注意事項”,可以找到如使用注意事項等關於鏡頭的一

般注意事項。使用鏡頭前,務必閱讀以上文件。

本使用說明書適用於多種不同鏡頭。

此鏡頭是專為 Sony α 相機而設計的 A-安裝座鏡頭(配備APS-C 尺寸

影像感應器的型號)。您不能在 35mm 規格的相機上使用。

ˎ 本手冊使用 DT 55-200mm F4-5.6 SAM 為圖解,除非另有說明。

使用注意事項

ˎ 搭配有E安裝座的相機使用本鏡頭時,請加裝另售的卡口轉接器。 請勿將

鏡頭直接裝上E安裝座相機,否則相機與鏡頭都可能會受損。

ˎ 攜帶已安裝鏡頭的相機時,務必平穩握住相機和鏡頭。

ˎ 請勿握住變焦或對焦時鏡頭突出的任何部分。

使用閃光燈的注意事項

ˎ 使用相機的內建閃光燈時,請先移除鏡頭遮光罩,然後再從距離目標 1m

的位置進行拍攝。使用某些鏡頭/閃光組合時,鏡頭可能會阻擋部分的閃

光燈源,進而導致相片底部出現陰影。

ˎ 搭配DT 50mm F1.8 SAM或DT 30mm F2.8 Macro SAM使用環形持續燈*

或微距雙燈閃光燈套件*時,請使用微距燈轉接環*。

* 環形持續燈、微距雙燈閃光燈套件和微距燈轉接環為另售產品。

ˎ DT 55-200mm F4-5.6 SAM無法搭配環形持續燈或微距燈轉接環使用。

周邊暗角

ˎ 使用鏡頭時,螢幕角落可能會變地比螢幕中心暗。要降低該現象(周邊暗

角),請縮小 1 到 2 個孔徑距離。

Ȏ

各部名稱

DT 55-200mm F4-5.6 SAM

1...對焦圈 2...變焦圈 3...焦距刻度 4...焦距指示 5...鏡頭接點

6...對焦模式開關 7...安裝指示

DT 50mm F1.8 SAM, DT 30mm F2.8 Macro SAM

1...對焦圈 2...距離刻度* 3...距離指示 4...鏡頭接點 5...對焦模式開關

6...安裝指示

* DT 30mm F2.8 Macro SAM 上的距離比例數字與圖例中有所不同。 ȏ

安裝/取下鏡頭

安裝鏡頭(見圖示 ȏ ȩ 。)

1

取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋。

ˎ 有(1)和(2)兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋。要連帶鏡頭遮光罩一同

安裝/取下鏡頭蓋時,請使用方法(2)。

2

對齊鏡身橘色指示和相機機身上的橙色指示(安裝指示),然

後將鏡頭放進相機安裝部位並順時針方向旋轉直到鎖緊爲止。

ˎ 安裝鏡頭時,請勿按下相機上的鬆開鏡頭鍵。

ˎ 請勿傾斜安裝鏡頭。

取下鏡頭(見圖示 ȏ Ȫ 。)

按住相機上的鬆開鏡頭鍵,逆時針方向旋轉鏡頭直至鏡頭鬆開,然

後再取下鏡頭。

Ȑ

安裝鏡頭遮光罩

(DT 55-200mm F4-5.6 SAM)

建議您使用鏡頭遮光罩以降低炫光現象,以確保影像最佳品質。

將遮光罩放入鏡身前端,再順時針方向旋轉遮光罩直到鎖緊爲止。

ˎ 存放時,請將鏡頭遮光罩翻過來並將其倒過來放在鏡頭上。 ȑ

變焦

(DT 55-200mm F4-5.6 SAM)

旋轉變焦圈以調至理想的焦距。

Ȓ

對焦

使用自動對焦時,相機會自動調整焦距。

ˎ 相機自動對焦時,請勿觸碰旋轉對焦圈。

ˎ 此鏡頭無法使用相機的直接手動對焦功能。(某些相機不具備直接手動對

焦功能。如果相機具有此功能,將在相機使用說明書的對焦章節中對此限

制進行說明)

ˎ 您無法使用相機上的 AF/MF 按鈕切換 AF/MF 模式(視相機而定,可能

沒有 AF/MF 按鈕。如果相機具有此功能,將在相機使用說明書的對焦章

節中對此限制進行說明)。

在MF(手動對焦)模式下,透過觀景窗觀看時,可轉動對焦圈以對

焦。(見圖示 Ȓ 。)

切換 AF(自動對焦)/MF(手動對焦)模式

您可以使用鏡頭上的對焦模式開關,在AF和MF之間切換。務必將相機

上的對焦模式開關(桿)設定為AF。

ˎ 務必將對焦模式開關設定為MF,以進行手動對焦。請勿在未設定為MF的

情況下旋轉對焦圈。未切換到MF而強行旋轉對焦圈可能會損壞對焦圈。

在 MF 模式下拍攝無限遠的目標

無限遠位置提供一些調整,以補償因溫度變化造成的焦距移位。在MF

模式下拍攝無限遠的目標時,請透過觀景窗或其他方式對焦。 ȓ

微距攝影

(DT 30mm F2.8 Macro SAM)

使用市售測光表或手動閃光功能注意事項

使用DT 30mm F2.8 Macro SAM靠近拍攝物拍攝時,需降低鏡頭的亮

度。

以自動曝光模式或手動測光模式(例如,相機的AUTO模式)拍攝時,會

自動調整曝光。

在某些外接閃光燈上使用市售測光表或手動閃光功能拍攝時,請將曝

光值設為高於指定的值。

+1 1/3 +1 +2/3 +1/3 0

曝光補償

拍攝距離(公尺) 0.129

0.132

0.143

0.181

0.519

中文(繁)

在本使用說明書中,可以找到關於使用各鏡頭的資訊。在另頁上的

“使用前的注意事項”,可以找到如使用注意事項等關於鏡頭的一

般注意事項。使用鏡頭前,務必閱讀以上文件。

本使用說明書適用於多種不同鏡頭。

此鏡頭是專為 Sony α 相機而設計的 A-安裝座鏡頭(配備APS-C 尺寸

影像感應器的型號)。您不能在 35mm 規格的相機上使用。

ˎ 本手冊使用 DT 55-200mm F4-5.6 SAM 為圖解,除非另有說明。

使用注意事項

ˎ 搭配有E安裝座的相機使用本鏡頭時,請加裝另售的卡口轉接器。 請勿將

鏡頭直接裝上E安裝座相機,否則相機與鏡頭都可能會受損。

ˎ 攜帶已安裝鏡頭的相機時,務必平穩握住相機和鏡頭。

ˎ 請勿握住變焦或對焦時鏡頭突出的任何部分。

使用閃光燈的注意事項

ˎ 使用相機的內建閃光燈時,請先移除鏡頭遮光罩,然後再從距離目標 1m

的位置進行拍攝。使用某些鏡頭/閃光組合時,鏡頭可能會阻擋部分的閃

光燈源,進而導致相片底部出現陰影。

ˎ 搭配DT 50mm F1.8 SAM或DT 30mm F2.8 Macro SAM使用環形持續燈*

或微距雙燈閃光燈套件*時,請使用微距燈轉接環*。

* 環形持續燈、微距雙燈閃光燈套件和微距燈轉接環為另售產品。

ˎ DT 55-200mm F4-5.6 SAM無法搭配環形持續燈或微距燈轉接環使用。

周邊暗角

ˎ 使用鏡頭時,螢幕角落可能會變地比螢幕中心暗。要降低該現象(周邊暗

角),請縮小 1 到 2 個孔徑距離。

Ȏ

各部名稱

DT 55-200mm F4-5.6 SAM

1...對焦圈 2...變焦圈 3...焦距刻度 4...焦距指示 5...鏡頭接點

6...對焦模式開關 7...安裝指示

DT 50mm F1.8 SAM, DT 30mm F2.8 Macro SAM

1...對焦圈 2...距離刻度* 3...距離指示 4...鏡頭接點 5...對焦模式開關

6...安裝指示

* DT 30mm F2.8 Macro SAM 上的距離比例數字與圖例中有所不同。 ȏ

安裝/取下鏡頭

安裝鏡頭(見圖示 ȏ ȩ 。)

1

取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋。

DT 50mm F1.8 SAM

2

對齊鏡身橘色指示和相機機身上的橙色指示(安裝指示),然

後將鏡頭放進相機安裝部位並順時針方向旋轉直到鎖緊爲止。

ˎ 安裝鏡頭時,請勿按下相機上的鬆開鏡頭鍵。

ˎ 請勿傾斜安裝鏡頭。

取下鏡頭(見圖示 ȏ Ȫ 。)

按住相機上的鬆開鏡頭鍵,逆時針方向旋轉鏡頭直至鏡頭鬆開,然

後再取下鏡頭。

Ȑ

安裝鏡頭遮光罩

(DT 55-200mm F4-5.6 SAM)

建議您使用鏡頭遮光罩以降低炫光現象,以確保影像最佳品質。

將遮光罩放入鏡身前端,再順時針方向旋轉遮光罩直到鎖緊爲止。

ˎ 存放時,請將鏡頭遮光罩翻過來並將其倒過來放在鏡頭上。 ȑ

變焦

(DT 55-200mm F4-5.6 SAM)

旋轉變焦圈以調至理想的焦距。

Ȓ

對焦

使用自動對焦時,相機會自動調整焦距。

ˎ 相機自動對焦時,請勿觸碰旋轉對焦圈。

ˎ 此鏡頭無法使用相機的直接手動對焦功能。(某些相機不具備直接手動對

焦功能。如果相機具有此功能,將在相機使用說明書的對焦章節中對此限

制進行說明)

ˎ 您無法使用相機上的 AF/MF 按鈕切換 AF/MF 模式(視相機而定,可能

沒有 AF/MF 按鈕。如果相機具有此功能,將在相機使用說明書的對焦章

節中對此限制進行說明)。

在MF(手動對焦)模式下,透過觀景窗觀看時,可轉動對焦圈以對

焦。(見圖示 Ȓ 。)

切換 AF(自動對焦)/MF(手動對焦)模式

您可以使用鏡頭上的對焦模式開關,在AF和MF之間切換。務必將相機

上的對焦模式開關(桿)設定為AF。

ˎ 務必將對焦模式開關設定為MF,以進行手動對焦。請勿在未設定為MF的

情況下旋轉對焦圈。未切換到MF而強行旋轉對焦圈可能會損壞對焦圈。

在 MF 模式下拍攝無限遠的目標

無限遠位置提供一些調整,以補償因溫度變化造成的焦距移位。在MF

模式下拍攝無限遠的目標時,請透過觀景窗或其他方式對焦。 ȓ

微距攝影

(DT 30mm F2.8 Macro SAM)

使用市售測光表或手動閃光功能注意事項

使用DT 30mm F2.8 Macro SAM靠近拍攝物拍攝時,需降低鏡頭的亮

度。

以自動曝光模式或手動測光模式(例如,相機的AUTO模式)拍攝時,會

自動調整曝光。

在某些外接閃光燈上使用市售測光表或手動閃光功能拍攝時,請將曝

光值設為高於指定的值。

曝光補償

拍攝距離(公尺) 0.129

+1 1/3

0.132

+1

0.143

+2/3

0.181

+1/3

0.519

0

–1

(1) (2)

㩆቗⪞

❯#⬣ㄠ⮛⓼⮓ぇᴋ#ᙸ#⊃㏿㇏#⬣ㄠ✌㇫#ᬏシ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⬣ㄠ#ⵓ#

㍳㇏⬣㿤ᝳ#ᚐ㇫#⊃㏿ぇ#ᝬ㰬㉸ㆳ⋓#㉸ㄠẏᴋ#㍳㇏⬣㿤ㆷ#✻㐷⋓# ẓ#嗰⬣ㄠ#㉻#㍳㇏⬣㿤嗰ぇ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿏ᢧ#㉻ぇ#ệ#

ᙷ㐷#⮛⓼⮓⏳#┟ệ#ㇴㆳⵤⵓ゛1#

❯#⬣ㄠ⮛⓼⮓ᴋ#っ≣#ᵛ⏯#⊃㏿シ#㿟᥏#⬣ㄠ#ᙷᴜ㿠ᴿᵛ1

㇫#⊃㏿ᴋ#Vrq|#囫#㣫Ⓥ⇳ぇ⮓#⬣ㄠ㿗#ⲏ#ㇿᴋ#D#␿ㄫ㴯ㄠㆳ⋓#

⮛᜻ẓ#⊃㏿ㇼᴿᵛ+DSV0F#㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#┟ᷯ,1#

68pp䂌#㣫Ⓥ⇳ぇᴋ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽⴬ᴿᵛ1

ˎ ㇫#⮛⓼⮓ぇ⮓ᴋ#ᵛ⏯#〯ᢀ㇫#〽ᴋ#㿓#GW#880533pp#I70819#VDP#

ᙷ#⮛⓼ぇ#⬣ㄠẠᴿᵛ1

▖⮓#⟆#ⷦⱂ▖㩗

ˎ H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳シ#㿟᥏#❯#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#✻⑛㇏#␿ㄫ㴯#

〫ᶈ㮧⏳#⟷㚠㿫#㍳ⵤⵓ゛1#H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳ぇ#⊃㏿⏳#㐸㊈#⟷㚠㿏⓫#

㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿#┟ệ⏳#Ⰷ⬸ⵓ㬣#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1

ˎ ⊃㏿⏳#⟷㚠㿓#㚻⋓#㣫Ⓥ⇳⏳#ゥ᢯#ῃぇᴋ#㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿⏳#┟ệ#

⾿㊌ẏᜃ#㈘ㆳⵤⵓ゛1#

ˎ ㎃#₇ᴋ#㝿㊇ㆻ#㋧㉿㿗#ῃぇᴋ#㳷〫ᬏゟ#⊃㏿㇏#〫‛#⟷⟻ḻ#㈘㐷#

␿ⵤⵓ゛1#

㧶ᲂ⟆#▖⮓⪺#៪㩆#ⷦⱂ▖㩗

ˎ 㣫Ⓥ⇳#ᬫ㈜#㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿗#᜴ㄧ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⟻␣㿓#ᵛ㇃#㾳⬣㜫ぇ⮓#

㟓Ⰳ㿓#4p#ᛧ␣⏳#ệ᝗#㞣へ㿏ⵤⵓ゛1#ㇳ⟷#⊃㏿2㾃∏ⵓ#㋧㿠㇏#᜴ㄧ#

⊃㏿ᙷ#㾃∏ⵓ㇏#⣒ㆻ#⟷⟻㉸ㆳ⋓#㚟ᵟ㿏っ#⬣㐻#⾻∏㔴ぇ#㇃へ㇫#

ᬏ㬷ᬗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1

ˎ GW#83pp#I41;#VDP#₇ᴋ#GW#63pp#I51;#Pdfur#VDPᝳ#㿟᥏#

␸#⇳㇫㴯-#₇ᴋ#⑛㫣⋓#㴯ㅿ#㾃∏ⵓ-⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#⑛㫣⋓#㋧⓼#

〫ᶈ㮧-⏳#⬣ㄠ㿏ⵤⵓ゛1

-# ␸#⇳㇫㴯/#⑛㫣⋓#㴯ㅿ#㾃∏ⵓ#㬛㴯#⚆#⑛㫣⋓#㋧⓼#〫ᶈ㮧ᴋ#

✻⑛Ạᴿᵛ1

ˎ GW#880533pp#I70819#VDPㆷ#␸#⇳㇫㴯#₇ᴋ#⑛㫣⋓#㋧⓼#〫ᶈ㮧シ#

㿟᥏#⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽⴬ᴿᵛ1

⌮ᘎ㞢

ˎ ⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿗#ῃ#䃋⓫㇏#ᠷ㲸㇫ᙷ#䃋⓫#㎈ᙻぇ#⢻㿫#〫Ộᜃ#ẗ#ⲏ#

ㇿ⴬ᴿᵛ1#㇫≣㿓#䁻⬸+⢻ᮛ㴯⇳᝗#㿟,ㆻ#〽⿗⊛⓫#㋧␣ᚓ⏳#4ぇ⮓#5# ⴛ㰨#㊌ḻ#ᵢㆳⵤⵓ゛1

Ȏ #≪㥲Ὧ

GW#880533pp#I70819#VDP

4111㝿㊇#␸#5111㎃#␸#6111㝿㊇#ᛧ␣#᱿᡿#7111㝿㊇#ᛧ␣#㇯ᷨⴛ#

8111⊃㏿#㥟㭔㴯#9111㝿㊇#┟ὓ#ⴛㅻ㣏#:111␿ㄫ㵼#㇯ᷨⴛ

GW#83pp#I41;#VDP/#GW#63pp#I51;#Pdfur#VDP

4111㝿㊇#␸#5111#ᛧ␣#᱿᡿-#6111#ᛧ␣#㇯ᷨⴛ#7111⊃㏿#㥟㭔㴯#

8111㝿㊇#┟ὓ#ⴛㅻ㣏#9111␿ㄫ㵼#㇯ᷨⴛ

-##GW#63pp#I51;#Pdfur#VDP㇏#ᛧ␣#᱿᡿#Ⲣ㈇ᴋ#ᡯ␳ᝳ# ᵛ⏼ᴿᵛ1 ȏ #ᳶ⹲#≪ㄓ2㖲ㄓ

ᳶ⹲Ṧ#≪ㄓ㩂ᴎ὞+ዢẦ# ȏ – ȩ #ㄢⵚ1,

1

⩈ᦎ#ᳶ⹲#㎋ᇦ#㍞Ἶᱦ#⇢㆞#㎋Ⱞ#᪦⪞ᖯឲ៎1

ˎ ⿕㔴#⊃㏿#㤘ㆻ#+4,ᝳ#+5,㇏#ệ#ᙷ㐷#⚠✌ㆳ⋓#⟷㚠2㬿㚠㿗#ⲏ#

ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⟷㚠㿓#⬸㭓ぇ⮓#⊃㏿#㤘ㆻ#⟷㚠2㬿㚠# ῃぇᴋ#⚠✌#+5,⏳#⬣ㄠ㿏ⵤⵓ゛1

2

ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ⷦ㭓△#Ɫᡛ➎Ṧ#㍞Ἶᱦⱂ#ⷦ㭓△#

Ɫᡛ➎+Ẳ⮞㟯#Ɫᡛ➎,⪺#Ỉ㊂#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#㍞Ἶᱦ#Ẳ⮞㞢⪺#

ᕦ⮶#ᘍᇊ#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖊ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶầឲ៎1

ˎ ⊃㏿⏳#㈜㚠㿗#ῃ#㣫Ⓥ⇳㇏#⊃㏿#␫␣㏿#⛻㴳ㆻ#ᱻ⏫㐷#␿ⵤⵓ゛1

ˎ ⊃㏿⏳#᜴⬣㐷ᜃ#㈜㚠㿏㐷#␿ⵤⵓ゛1

ᳶ⹲Ṧ#㖲ㄓ㩂ᴎ὞+ዢẦ# ȏ – Ȫ #ㄢⵚ1,

㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ⹲#ẞẖ⹲#Ⅾ㞦Ⱞ#ᛮṢ#ㄮᵆ#ᳶ⹲ც#ᠾ#ⱞ▫#ᢶ⨮ც⺪#

⨴Ⱞ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℂ៪#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᳶ⹲Ṧ#ᢶẚ#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#

㖲ㄓ㩂⟗⟆⬎1

Ȑ #ᳶ⹲#㮮ᧆ#≪ㄓ

+GW#880533pp#I70819#VDP,

㾃∏〫#䁻⬸ㆻ#㍻㇫᝗#⬣㐻㇏#䃋㐿ㆻ#㟓ᵷ䃋㿏⊛⓫#⊃㏿#䄻ὓ⏳#

⬣ㄠ㿏ᴋ#᛺㇫#㌂⴬ᴿᵛ1

ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ᕇ⪺#Ⱳ᝾#Ẳ⮞㞢⪺#㮮ᧆṦ#Ỉ㊚#ᕦ⮚ᇊ#ㄚ㍟㩂᝾#

♶ẖც#ᖊ#ᨶጶ⺪#㮮ᧆṦ#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶẖ⟗⟆⬎1

ˎ ❫᝷#ⵓぇᴋ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#Ἓ㑈〫⮓#⊃㏿ぇ#ᛧᨯ⋓#⾃ㅃ#ᰊㆳⵤⵓ゛1 ȑ #ⷶ

+GW#880533pp#I70819#VDP,

⮺㩂᝾#ㇲ⳺#ᅚẖᵆ#ⷶ#ẫⰮ#ᢶẖ⟗⟆⬎1

Ȓ #ㇲ⳺

㈇Ṑ#㝿㊇ㆻ#⬣ㄠ㿏⓫#㣫Ⓥ⇳ぇ⮓#㈇Ṑㆳ⋓#㝿㊇㇫#㋧㉿Ạᴿᵛ1#

ˎ 㣫Ⓥ⇳ぇ⮓#㝿㊇㇫#㈇Ṑㆳ⋓#㋧㉿ẗ#ῃぇᴋ#䄃㉻㿏ᴋ#㝿㊇#␸ㆻ#

᛫ὓ␣㐷#␿ⵤⵓ゛1

ˎ ㇫#⊃㏿ぇ⮓ᴋ#㣫Ⓥ⇳㇏#ᵛ㇫⊀㴯#ⲏṐ#㝿㊇#ᢧᴜㆻ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽⴬ᴿᵛ1#

+ㇳ⟷#㣫Ⓥ⇳ぇᴋ#ᵛ㇫⊀㴯#ⲏṐ#㝿㊇#ᢧᴜ㇫#〽⴬ᴿᵛ1#㇫#ᢧᴜ㇫#ㇿᴋ#

㣫Ⓥ⇳㇏#᜴ㄧ#㣫Ⓥ⇳㇏#⬣ㄠ⮛⓼⮓ぇ⮓#㝿㊇#㋧㉿#⟷⟻ぇ#㇫≣㿓#㊓㿓#

᝷⊟#⮛⓼㇫#ᬏガᴿᵛ,1

ˎ 㣫Ⓥ⇳㇏#DI2PI#⛻㴳ㆳ⋓#DI2PI#┟ὓ⏳#㉻䃏㿗#ⲏ#〽⴬ᴿᵛ+DI2

PI#⛻㴳㇫#〽ᴋ#㣫Ⓥ⇳ḻ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㇫#ᢧᴜ㇫#ㇿᴋ#㣫Ⓥ⇳㇏#᜴ㄧ#

㣫Ⓥ⇳㇏#⬣ㄠ⮛⓼⮓ぇ⮓#㝿㊇#㋧㉿#⟷⟻ぇ#㇫≣㿓#㊓㿓#᝷⊟#⮛⓼㇫#

ᬏガᴿᵛ,1

PI+ⲏṐ#㝿㊇,#┟ὓぇ⮓ᴋ#⡧㶃㇯᷋#Ὠㆳ⋓#❫⓫⮓#㝿㊇#␸ㆻ#ṃ⊛#

㍳ⵤⵓ゛1#+ᡯ␳# Ȓ #㚯㋧1,

DI+ⱺᣃ#ㇲ⳺,2PI+✂ᣃ#ㇲ⳺,#ᾒᧆṦ#ⳮ㭂㩂ᴎ὞#

⊃㏿㇏#㝿㊇#┟ὓ#ⴛㅻ㣏⋓#DI#⚆#PI⏳#⛿ᙿ⾻#㉻䃏㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#

㣫Ⓥ⇳㇏#㝿㊇#┟ὓ#ⴛㅻ㣏+≿⛻,⏳#DI⋓#⮛㊌㿿ᴋ㐷#䃌㇯㿏ⵤⵓ゛1#

ˎ ⲏṐ#㝿㊇㇏#᜴ㄧ#㝿㊇#┟ὓ#ⴛㅻ㣏⏳#PI⋓#⮛㊌㿿ᴋ㐷#䃌㇯㿏ⵤⵓ゛1#

PI⋓#⮛㊌㿏㐷#⿁᝗#㝿㊇#␸ㆻ#ṃ␣㐷#␿ⵤⵓ゛1#PI⋓#⮛㊌㿏㐷#⿁᝗#

㝿㊇#␸ㆻ#〬㐷⋓#ṃ␣⓫#㝿㊇#␸㇫#Ⰷ⬸ẗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#

„㩆#ᅚẖ⪺#Ⱳ᝾#㨦▖㆞Ṧ#PI#ᾒᧆᵆ#㈖⫫㩂ᴎ὞#

ゟḻ#✷䃋ぇ#㇏㿓#㝿㊇#㇫Ṑㆻ#❫㊌㿗#ⲏ#ㇿḻ⋔#㿏ᢧ#ㅻ㿫#▫㿓#

ㅻ㣏ぇ⮓#〳␿ᙻ#᷋#㋧㉿㇫#ᙷᴜ㿠ᴿᵛ1#PI#┟ὓぇ⮓#㾳⬣㜫⏳#

▫㿓ᵷ⋓#⑕㠋〫#㞣へ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#⡧㶃㇯᷋⏳#䃌㇯㿏ᛧᬏ#ᵛ⏯#

⚠✌ㆳ⋓#㝿㊇ㆻ#⑕㠋ⵤⵓ゛1 ȓ #Ỏ㕖ᵆ#㈖⫫#

+GW#63pp#I51;#Pdfur#VDP,

▫⮓ⱂ#ᙢ㊆ᆮ#᫺᝾#✂ᣃ#㧶ᲂ⟆#㈖⫫#ጚត#▖⮓⟆ⱂ#

ⷦⱂ▖㩗

GW#63pp#I51;#Pdfur#VDPㆳ⋓#㾳⬣㜫#ᙷᣃ㇫ぇ⮓#㞣へ㿏ᴋ#

᜴ㄧ/#⊃㏿#⚔ᢧᙷ#㍻〫ὤᴿᵛ1

㈇Ṑ#ᯯ㠓#┟ὓ#₇ᴋ#㢘ឈ#ⲏṐ#┟ὓ⋓#㞣へ㿏ᴋ#᜴ㄧ+み⏳#Ὓ⓫#

㣫Ⓥ⇳㇏#DXWR#┟ὓ,/#ᯯ㠓ㆷ#㈇Ṑㆳ⋓#㋧㊌Ạᴿᵛ1

⬸ㄠ㇏#ᯯ㠓᜻⏳#⬣ㄠ㿗#ῃᬏ#ㇳ⟷#ワ㈜#㾃∏ⵓ#ᢧᢧぇ⮓#㇫ㄠ㿗#ⲏ#

ㇿᴋ#ⲏṐ#㾃∏ⵓ#ᢧᴜㆳ⋓#㞣へ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#㻓ⵓẓ#ᚉ❫ᵛ#ᰉᜃ#

ᯯ㠓ㆻ#⮛㊌㿠ᴿᵛ1

+1 1/3 +1 +2/3 +1/3 0

ᙢ㊆#⇞⳿

㈖⫫#ᅚẖ+p, 0.129

0.132

0.143

0.181

0.519

㩆቗⪞

❯#⬣ㄠ⮛⓼⮓ぇᴋ#ᙸ#⊃㏿㇏#⬣ㄠ✌㇫#ᬏシ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⬣ㄠ#ⵓ#

㍳㇏⬣㿤ᝳ#ᚐ㇫#⊃㏿ぇ#ᝬ㰬㉸ㆳ⋓#㉸ㄠẏᴋ#㍳㇏⬣㿤ㆷ#✻㐷⋓# ẓ#嗰⬣ㄠ#㉻#㍳㇏⬣㿤嗰ぇ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿏ᢧ#㉻ぇ#ệ#

ᙷ㐷#⮛⓼⮓⏳#┟ệ#ㇴㆳⵤⵓ゛1#

❯#⬣ㄠ⮛⓼⮓ᴋ#っ≣#ᵛ⏯#⊃㏿シ#㿟᥏#⬣ㄠ#ᙷᴜ㿠ᴿᵛ1

㇫#⊃㏿ᴋ#Vrq|#囫#㣫Ⓥ⇳ぇ⮓#⬣ㄠ㿗#ⲏ#ㇿᴋ#D#␿ㄫ㴯ㄠㆳ⋓#

⮛᜻ẓ#⊃㏿ㇼᴿᵛ+DSV0F#㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#┟ᷯ,1#

68pp䂌#㣫Ⓥ⇳ぇᴋ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽⴬ᴿᵛ1

ˎ ㇫#⮛⓼⮓ぇ⮓ᴋ#ᵛ⏯#〯ᢀ㇫#〽ᴋ#㿓#GW#880533pp#I70819#VDP#

ᙷ#⮛⓼ぇ#⬣ㄠẠᴿᵛ1

▖⮓#⟆#ⷦⱂ▖㩗

ˎ H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳シ#㿟᥏#❯#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#✻⑛㇏#␿ㄫ㴯#

〫ᶈ㮧⏳#⟷㚠㿫#㍳ⵤⵓ゛1#H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳ぇ#⊃㏿⏳#㐸㊈#⟷㚠㿏⓫#

㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿#┟ệ⏳#Ⰷ⬸ⵓ㬣#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1

ˎ ⊃㏿⏳#⟷㚠㿓#㚻⋓#㣫Ⓥ⇳⏳#ゥ᢯#ῃぇᴋ#㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿⏳#┟ệ#

⾿㊌ẏᜃ#㈘ㆳⵤⵓ゛1#

ˎ ㎃#₇ᴋ#㝿㊇ㆻ#㋧㉿㿗#ῃぇᴋ#㳷〫ᬏゟ#⊃㏿㇏#〫‛#⟷⟻ḻ#㈘㐷#

␿ⵤⵓ゛1#

㧶ᲂ⟆#▖⮓⪺#៪㩆#ⷦⱂ▖㩗

ˎ 㣫Ⓥ⇳#ᬫ㈜#㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿗#᜴ㄧ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⟻␣㿓#ᵛ㇃#㾳⬣㜫ぇ⮓#

㟓Ⰳ㿓#4p#ᛧ␣⏳#ệ᝗#㞣へ㿏ⵤⵓ゛1#ㇳ⟷#⊃㏿2㾃∏ⵓ#㋧㿠㇏#᜴ㄧ#

⊃㏿ᙷ#㾃∏ⵓ㇏#⣒ㆻ#⟷⟻㉸ㆳ⋓#㚟ᵟ㿏っ#⬣㐻#⾻∏㔴ぇ#㇃へ㇫#

ᬏ㬷ᬗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1

ˎ GW#83pp#I41;#VDP#₇ᴋ#GW#63pp#I51;#Pdfur#VDPᝳ#㿟᥏#

␸#⇳㇫㴯-#₇ᴋ#⑛㫣⋓#㴯ㅿ#㾃∏ⵓ-⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#⑛㫣⋓#㋧⓼#

〫ᶈ㮧-⏳#⬣ㄠ㿏ⵤⵓ゛1

-# ␸#⇳㇫㴯/#⑛㫣⋓#㴯ㅿ#㾃∏ⵓ#㬛㴯#⚆#⑛㫣⋓#㋧⓼#〫ᶈ㮧ᴋ#

✻⑛Ạᴿᵛ1

ˎ GW#880533pp#I70819#VDPㆷ#␸#⇳㇫㴯#₇ᴋ#⑛㫣⋓#㋧⓼#〫ᶈ㮧シ#

㿟᥏#⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽⴬ᴿᵛ1

⌮ᘎ㞢

ˎ ⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿗#ῃ#䃋⓫㇏#ᠷ㲸㇫ᙷ#䃋⓫#㎈ᙻぇ#⢻㿫#〫Ộᜃ#ẗ#ⲏ#

ㇿ⴬ᴿᵛ1#㇫≣㿓#䁻⬸+⢻ᮛ㴯⇳᝗#㿟,ㆻ#〽⿗⊛⓫#㋧␣ᚓ⏳#4ぇ⮓#5# ⴛ㰨#㊌ḻ#ᵢㆳⵤⵓ゛1

Ȏ #≪㥲Ὧ

GW#880533pp#I70819#VDP

4111㝿㊇#␸#5111㎃#␸#6111㝿㊇#ᛧ␣#᱿᡿#7111㝿㊇#ᛧ␣#㇯ᷨⴛ#

8111⊃㏿#㥟㭔㴯#9111㝿㊇#┟ὓ#ⴛㅻ㣏#:111␿ㄫ㵼#㇯ᷨⴛ

GW#83pp#I41;#VDP/#GW#63pp#I51;#Pdfur#VDP

4111㝿㊇#␸#5111#ᛧ␣#᱿᡿-#6111#ᛧ␣#㇯ᷨⴛ#7111⊃㏿#㥟㭔㴯#

8111㝿㊇#┟ὓ#ⴛㅻ㣏#9111␿ㄫ㵼#㇯ᷨⴛ

-##GW#63pp#I51;#Pdfur#VDP㇏#ᛧ␣#᱿᡿#Ⲣ㈇ᴋ#ᡯ␳ᝳ#

–2

ȏ #ᳶ⹲#≪ㄓ2㖲ㄓ

ᳶ⹲Ṧ#≪ㄓ㩂ᴎ὞+ዢẦ# ȏ – ȩ #ㄢⵚ1,

1

⩈ᦎ#ᳶ⹲#㎋ᇦ#㍞Ἶᱦ#⇢㆞#㎋Ⱞ#᪦⪞ᖯឲ៎1

ˎ ⿕㔴#⊃㏿#㤘ㆻ#+4,ᝳ#+5,㇏#ệ#ᙷ㐷#⚠✌ㆳ⋓#⟷㚠2㬿㚠㿗#ⲏ#

ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⟷㚠㿓#⬸㭓ぇ⮓#⊃㏿#㤘ㆻ#⟷㚠2㬿㚠# ῃぇᴋ#⚠✌#+5,⏳#⬣ㄠ㿏ⵤⵓ゛1

2

ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ⷦ㭓△#Ɫᡛ➎Ṧ#㍞Ἶᱦⱂ#ⷦ㭓△#

Ɫᡛ➎+Ẳ⮞㟯#Ɫᡛ➎,⪺#Ỉ㊂#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#㍞Ἶᱦ#Ẳ⮞㞢⪺#

ᕦ⮶#ᘍᇊ#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖊ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶầឲ៎1

ˎ ⊃㏿⏳#㈜㚠㿗#ῃ#㣫Ⓥ⇳㇏#⊃㏿#␫␣㏿#⛻㴳ㆻ#ᱻ⏫㐷#␿ⵤⵓ゛1

ˎ ⊃㏿⏳#᜴⬣㐷ᜃ#㈜㚠㿏㐷#␿ⵤⵓ゛1

ᳶ⹲Ṧ#㖲ㄓ㩂ᴎ὞+ዢẦ# ȏ – Ȫ #ㄢⵚ1,

㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ⹲#ẞẖ⹲#Ⅾ㞦Ⱞ#ᛮṢ#ㄮᵆ#ᳶ⹲ც#ᠾ#ⱞ▫#ᢶ⨮ც⺪#

⨴Ⱞ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℂ៪#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᳶ⹲Ṧ#ᢶẚ#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#

㖲ㄓ㩂⟗⟆⬎1

Ȑ #ᳶ⹲#㮮ᧆ#≪ㄓ

+GW#880533pp#I70819#VDP,

㾃∏〫#䁻⬸ㆻ#㍻㇫᝗#⬣㐻㇏#䃋㐿ㆻ#㟓ᵷ䃋㿏⊛⓫#⊃㏿#䄻ὓ⏳#

⬣ㄠ㿏ᴋ#᛺㇫#㌂⴬ᴿᵛ1

ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ᕇ⪺#Ⱳ᝾#Ẳ⮞㞢⪺#㮮ᧆṦ#Ỉ㊚#ᕦ⮚ᇊ#ㄚ㍟㩂᝾#

♶ẖც#ᖊ#ᨶጶ⺪#㮮ᧆṦ#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶẖ⟗⟆⬎1

ˎ ❫᝷#ⵓぇᴋ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#Ἓ㑈〫⮓#⊃㏿ぇ#ᛧᨯ⋓#⾃ㅃ#ᰊㆳⵤⵓ゛1 ȑ #ⷶ

+GW#880533pp#I70819#VDP,

⮺㩂᝾#ㇲ⳺#ᅚẖᵆ#ⷶ#ẫⰮ#ᢶẖ⟗⟆⬎1

Ȓ #ㇲ⳺

㈇Ṑ#㝿㊇ㆻ#⬣ㄠ㿏⓫#㣫Ⓥ⇳ぇ⮓#㈇Ṑㆳ⋓#㝿㊇㇫#㋧㉿Ạᴿᵛ1#

ˎ 㣫Ⓥ⇳ぇ⮓#㝿㊇㇫#㈇Ṑㆳ⋓#㋧㉿ẗ#ῃぇᴋ#䄃㉻㿏ᴋ#㝿㊇#␸ㆻ#

᛫ὓ␣㐷#␿ⵤⵓ゛1

ˎ ㇫#⊃㏿ぇ⮓ᴋ#㣫Ⓥ⇳㇏#ᵛ㇫⊀㴯#ⲏṐ#㝿㊇#ᢧᴜㆻ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽⴬ᴿᵛ1#

+ㇳ⟷#㣫Ⓥ⇳ぇᴋ#ᵛ㇫⊀㴯#ⲏṐ#㝿㊇#ᢧᴜ㇫#〽⴬ᴿᵛ1#㇫#ᢧᴜ㇫#ㇿᴋ#

㣫Ⓥ⇳㇏#᜴ㄧ#㣫Ⓥ⇳㇏#⬣ㄠ⮛⓼⮓ぇ⮓#㝿㊇#㋧㉿#⟷⟻ぇ#㇫≣㿓#㊓㿓#

᝷⊟#⮛⓼㇫#ᬏガᴿᵛ,1

ˎ 㣫Ⓥ⇳㇏#DI2PI#⛻㴳ㆳ⋓#DI2PI#┟ὓ⏳#㉻䃏㿗#ⲏ#〽⴬ᴿᵛ+DI2

PI#⛻㴳㇫#〽ᴋ#㣫Ⓥ⇳ḻ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㇫#ᢧᴜ㇫#ㇿᴋ#㣫Ⓥ⇳㇏#᜴ㄧ#

㣫Ⓥ⇳㇏#⬣ㄠ⮛⓼⮓ぇ⮓#㝿㊇#㋧㉿#⟷⟻ぇ#㇫≣㿓#㊓㿓#᝷⊟#⮛⓼㇫#

ᬏガᴿᵛ,1

PI+ⲏṐ#㝿㊇,#┟ὓぇ⮓ᴋ#⡧㶃㇯᷋#Ὠㆳ⋓#❫⓫⮓#㝿㊇#␸ㆻ#ṃ⊛#

㍳ⵤⵓ゛1#+ᡯ␳# Ȓ #㚯㋧1,

DI+ⱺᣃ#ㇲ⳺,2PI+✂ᣃ#ㇲ⳺,#ᾒᧆṦ#ⳮ㭂㩂ᴎ὞#

⊃㏿㇏#㝿㊇#┟ὓ#ⴛㅻ㣏⋓#DI#⚆#PI⏳#⛿ᙿ⾻#㉻䃏㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#

㣫Ⓥ⇳㇏#㝿㊇#┟ὓ#ⴛㅻ㣏+≿⛻,⏳#DI⋓#⮛㊌㿿ᴋ㐷#䃌㇯㿏ⵤⵓ゛1#

ˎ ⲏṐ#㝿㊇㇏#᜴ㄧ#㝿㊇#┟ὓ#ⴛㅻ㣏⏳#PI⋓#⮛㊌㿿ᴋ㐷#䃌㇯㿏ⵤⵓ゛1#

PI⋓#⮛㊌㿏㐷#⿁᝗#㝿㊇#␸ㆻ#ṃ␣㐷#␿ⵤⵓ゛1#PI⋓#⮛㊌㿏㐷#⿁᝗#

㝿㊇#␸ㆻ#〬㐷⋓#ṃ␣⓫#㝿㊇#␸㇫#Ⰷ⬸ẗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#

„㩆#ᅚẖ⪺#Ⱳ᝾#㨦▖㆞Ṧ#PI#ᾒᧆᵆ#㈖⫫㩂ᴎ὞#

ゟḻ#✷䃋ぇ#㇏㿓#㝿㊇#㇫Ṑㆻ#❫㊌㿗#ⲏ#ㇿḻ⋔#㿏ᢧ#ㅻ㿫#▫㿓#

ㅻ㣏ぇ⮓#〳␿ᙻ#᷋#㋧㉿㇫#ᙷᴜ㿠ᴿᵛ1#PI#┟ὓぇ⮓#㾳⬣㜫⏳#

▫㿓ᵷ⋓#⑕㠋〫#㞣へ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#⡧㶃㇯᷋⏳#䃌㇯㿏ᛧᬏ#ᵛ⏯#

⚠✌ㆳ⋓#㝿㊇ㆻ#⑕㠋ⵤⵓ゛1 ȓ #Ỏ㕖ᵆ#㈖⫫#

+GW#63pp#I51;#Pdfur#VDP,

▫⮓ⱂ#ᙢ㊆ᆮ#᫺᝾#✂ᣃ#㧶ᲂ⟆#㈖⫫#ጚត#▖⮓⟆ⱂ#

ⷦⱂ▖㩗

GW#63pp#I51;#Pdfur#VDPㆳ⋓#㾳⬣㜫#ᙷᣃ㇫ぇ⮓#㞣へ㿏ᴋ#

᜴ㄧ/#⊃㏿#⚔ᢧᙷ#㍻〫ὤᴿᵛ1

㈇Ṑ#ᯯ㠓#┟ὓ#₇ᴋ#㢘ឈ#ⲏṐ#┟ὓ⋓#㞣へ㿏ᴋ#᜴ㄧ+み⏳#Ὓ⓫#

㣫Ⓥ⇳㇏#DXWR#┟ὓ,/#ᯯ㠓ㆷ#㈇Ṑㆳ⋓#㋧㊌Ạᴿᵛ1

⬸ㄠ㇏#ᯯ㠓᜻⏳#⬣ㄠ㿗#ῃᬏ#ㇳ⟷#ワ㈜#㾃∏ⵓ#ᢧᢧぇ⮓#㇫ㄠ㿗#ⲏ#

ㇿᴋ#ⲏṐ#㾃∏ⵓ#ᢧᴜㆳ⋓#㞣へ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#㻓ⵓẓ#ᚉ❫ᵛ#ᰉᜃ#

ᯯ㠓ㆻ#⮛㊌㿠ᴿᵛ1

+1 1/3 +1 +2/3 +1/3 0

ᙢ㊆#⇞⳿

㈖⫫#ᅚẖ+p, 0.129

0.132

0.143

0.181

0.519

بيﺮﻋ

ﺔﻛﱰﺸﻣ ﺔﻴﻃﺎﻴﺘﺣا تﺎﻬﻴﺒﻨﺗ دﻮﺟﻮﺗ .ﻞﻴﻟﺪﻟا اﺬﻫ ﰲ ﺔﺳﺪﻋ ﻞﻛ لماﻌﺘﺳا ﻦﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﳌا ﺪﺠﺘﺳ

ﲆﻋ «لماﻌﺘﺳﻻا لﻮﺣ ﺔﻴﻃﺎﻴﺘﺣا تﺎﻬﻴﺒﻨﺗ» ﰲ لماﻌﺘﺳﻻا لﻮﺣ تﺎﻈﺣﻼﻣ ﻞﺜﻣ تﺎﺳﺪﻌﻠﻟ

.ﺔﺳﺪﻌﻟا لماﻌﺘﺳا ﻞﺒﻗ ماﻬﻨﻣ ﻞﻛ ةءاﺮﻗ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻟا ﻰﺟﺮﻳ .ﺔﻠﺼﻔﻨﻣ ﺔﻔﻴﺤﺻ

ةﺰﻬﺠﳌا تﻼﻳدﻮﳌا) Sony α

.ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ عاﻮﻧﺄﺑ تﺎﺳﺪﻋ ﻊﻣ لماﻌﺘﺳﻺﻟ ﺐﻴﺘﻜﻟا اﺬﻫ

تايرﻣﺎﻜﻟا ﲆﻋ ﺎﻬﻟماﻌﺘﺳا ﻦﻜيم ﻲﺘﻟا A ةﺪﻋﺎﻘﻠﻟ ﺔﻤﻤﺼﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا هﺬﻫ

.ﻢﻣ 35 زاﺮﻃ تايرﻣﺎﻜﻟا ﲆﻋ ﺎﻬﻟماﻌﺘﺳا ﻦﻜيم ﻻ .(APS-C ﻢﺠﺤﺑ ةرﻮﺼﻟا ﺮﻌﺸﺘﺴبم

رﺎﺸﻳ لم ﺎﻣ ،بﺎﺘﻜﻟا اﺬﻫ ﰲ ﺔﻴﺤﻴﺿﻮﺘﻟا لﺎﻜﺷﻸﻟ DT 55-200mm F4-5.6 SAM ﻞﻳدﻮﳌا ماﺪﺨﺘﺳا ﻢﺗ

.ﻚﻟذ يرﻏ ﱃإ

ˎ

لماﻌﺘﺳﻻا لﻮﺣ تﺎﻈﺣﻼﻣ

عﺎﺒُﻳ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺐﻴﻛﺮﺗ لﺪﻌﻣ ﺐﻴﻛﱰﺑ ﻢﻗ ، E ةﺪﻋﺎﻘﻟﺎﺑ ةﺰﻬﺠﻣ ايرﻣﺎﻛ ﻊﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا هﺬﻫ لماﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ

ماﻫﻼﻛ ضﺮﻌﺗ ﺪﻗ ﻻإو ةﴍﺎﺒﻣ E ةﺪﻋﺎﻘﻟﺎﺑ ةﺰﻬﺠﻣ ايرﻣﺎﻛ ﲆﻋ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺐﻴﻛﱰﺑ ﻢﻘﺗ ﻻ .ﻞﺼﻔﻨﻣ ﻞﻜﺸﺑ

.ﻒﻠﺘﻠﻟ

ˎ

.مﺎﻜﺣﺈﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟاو ايرﻣﺎﻜﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻞﻤﺣ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺗ ،ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺔﺒﻛﺮﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا نﻮﻛ ﻊﻣ ايرﻣﺎﻜﻟا ﻞﻤﺣ ﺪﻨﻋ ˎ

.يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻂﺒﺿ وأ موﺰﻟا ﺔﻔﻴﻇو لماﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ ﺪﺘتم ﻲﺘﻟا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ يأ ﻚﺴﻣ ﱃا ﺪﻤﻌﺗ ﻻ ˎ

شﻼﻔﻟا لماﻌﺘﺳا لﻮﺣ ﻪﻴﺒﻨﺗ

ﺪﺣاو ﱰﻣ ﺔﻓﺎﺴﻣ ﻦﻣ ﺮﻳﻮﺼﺘﻟاو ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻠﻈﻣ عﺰﻧ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺗ ،ايرﻣﺎﻜﻟا ﻦﻤﺿ ﺞﻣﺪﻣ شﻼﻓ لماﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ ˎ

نأ ﺔﺳﺪﻌﻠﻟ ﻦﻜيم ،ًﺎﻌﻣ تﺎﺷﻼﻔﻟا/تﺎﺳﺪﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻨﻴﻌﻣ عاﻮﻧأ لماﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ .ﻚﻓﺪﻫ ﻦﻋ ﻞﻗﻷا ﲆﻋ

.ةرﻮﺼﻟا ﻞﻔﺳﺄﺑ ﻞﻇ رﻮﻬﻇ ﱃإ يدﺆﻳ ﺎﻣ ئيﺰﺟ ﻞﻜﺸﺑ شﻼﻔﻟا ءﻮﺿ ﺐﺠﺤﺗ

DT وأ DT 50mm F1.8 SAM ﻊﻣ *جودﺰﳌا وﺮﻛﺎﳌا شﻼﻓ ﻢﻘﻃ وأ *ﺔﻘﻠﺤﻟا ءﻮﺿ لماﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ

.*وﺮﻛﺎﳌا ءﻮﺿ ﺊﻳﺎﻬﻣ ﻞﻤﻌﺘﺳا ،30mm F2.8 Macro SAM

ˎ

.ﻞﺼﻔﻨﻣ ﻞﻜﺸﺑ عﺎﺒﻳ وﺮﻛﺎﳌا ءﻮﺿ ﺊﻳﺎﻬﻣو جودﺰﳌا وﺮﻛﺎﳌا شﻼﻓ ﻢﻘﻃو ﺔﻘﻠﺤﻟا ءﻮﺿ ﻦﻣ ﻞﻛ *

.وﺮﻛﺎﳌا ءﻮﺿ ﺊﻳﺎﻬﻣ وأ ﺔﻘﻠﺤﻟا ءﻮﺿ ﻊﻣ DT 55-200mm F4-5.6 SAM لماﻌﺘﺳا ﻦﻜيم ﻻ ˎ

Vignetting

ةﺮﻫﺎﻈﻟا هﺬﻫ يرﺛﺄﺗ ﻞﻴﻠﻘﺘﻟ .ﺎﻬﻔﺼﺘﻨﻣ ﻦﻣ ﻦﻣ ًﺎﻣﺎﺘﻋإ ثرﻛأ ﺔﺷﺎﺸﻟا نﺎﻛرأ ﺢﺒﺼﺗ ،ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ˎ

.ينﺘﻔﻗو وأ ةﺪﺣاو ﺔﻔﻗو راﺪﻘبم ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﺤﺘﻓ ﻖِﻠﻏأ ،(vignetting ﻰّﻤﺴﺗ ﻲﺘﻟا)

ءاﺰﺟﻷا ءماﺳأ

Ȏ

DT 55-200mm F4-5.6 SAM

لﻮﻄﻟا ﴍﺆﻣ...4 يرﺆﺒﻟا لﻮﻄﻟا سﺎﻴﻘﻣ...3 (يرﻐﺼﺘﻟا/يرﺒﻜﺘﻟا) موﺰﻟا ﺔﻘﻠﺣ...2 يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﺔﻘﻠﺣ...1

ﺐﻴﻛﱰﻟا ﴍﺆﻣ...7 يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻊﺿو حﺎﺘﻔﻣ...6 ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻞﻴﺻﻮﺗ تﺎﺴﻣﻼﻣ...5 يرﺆﺒﻟا

DT 50mm F1.8 SAM, DT 30mm F2.8 Macro SAM

ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻞﻴﺻﻮﺗ تﺎﺴﻣﻼﻣ...4 ﺔﻓﺎﺴﳌا ﴍﺆﻣ...3 *ﺔﻓﺎﺴﳌا سﺎﻴﻘﻣ...2 يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﺔﻘﻠﺣ...1

ﺐﻴﻛﱰﻟا ﴍﺆﻣ...6 يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻊﺿو حﺎﺘﻔﻣ...5

ﻚﻠﺗ ﻦﻋ DT 30mm F2.8 Macro SAM ﺔﺳﺪﻌﻟا ﲆﻋ ةدﻮﺟﻮﳌا ﺔﻓﺎﺴﳌا سﺎﻴﻘﻣ مﺎﻗرأ ﻒﻠﺘﺨﺗ *

.ﻲﺤﻴﺿﻮﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﰲ ةدﻮﺟﻮﳌا

ﺔﺳﺪﻌﻟا عﺰﻧ/ﺐﻴﻛﺮﺗ

ȏ

(.

ȏ

ȩ

ﻲﺤﻴﺿﻮﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﻊﺟار) ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺐﻴﻛﱰﻟ

ماﻨﻴﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ عﺰﻧ/ﺐﻴﻛﺮﺗ ﺪﻨﻋ .( 2)و (1) ينﺘﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ عﺰﻧ/ﺐﻴﻛﺮﺗ ﻚﻨﻜيم

.ايرﻣﺎﻜﻟا ﻢﺴﺟ ءﺎﻄﻏو ﻲﻔﻠﺨﻟاو ﻲﻣﺎﻣﻷا ﺔﺳﺪﻌﻟا ئيﺎﻄﻏ عﺰﻧا

.(2) ﺔﻘﻳﺮﻄﻟا ﻞﻤﻌﺘﺳا ،ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺔﺒّﻛﺮﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻠﻈﻣ نﻮﻜﺗ

ˎ

هﺎﺠﺗﺎﺑ ﺎﻫرِدأو ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺐﻴﻛﺮﺗ ﺔﻨﺿﺎﺣ ﰲ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻞِﺧدأ ﻢﺛ ،(ﺐﻴﻛﱰﻟا ﴍﺆﻣ)

.ﺔﻘﻃ ﺎﻬﻨﻋ رﺪﺼﺗ نأ ﱃإ ﺔﻋﺎﺴﻟا برﺎﻘﻋ

.ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺐﻴﻛﺮﺗ ﺪﻨﻋ ايرﻣﺎﻜﻟا ﲆﻋ دﻮﺟﻮﳌا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺮﻳﺮﺤﺗ رز ﻂﻐﻀﺗ ﻻ ˎ

.ﺔﻳواﺰﺑ ﺔﻠﺋﺎﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺐﻴﻛﺮﺗ ﱃإ ﺪﻤﻌﺗ ﻻ ˎ

1

2

(.

ȏ

Ȫ

ﻲﺤﻴﺿﻮﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﻊﺟار) ﺔﺳﺪﻌﻟا عﺰﻨﻟ

ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺮﻳوﺪﺘﺑ ﻢﻗ ،ايرﻣﺎﻜﻟا ﲆﻋ دﻮﺟﻮﳌا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺮﻳﺮﺤﺗ رز ﻂﻐﺿ ﰲ راﺮﻤﺘﺳﻹاو ﻂﻐﻀﻟا ءﺎﻨﺛأ

.ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻚﻓ ﻢﺛ ،ﻒﻗﻮﺘﺗ ﻰﺘﺣ ﺔﻋﺎﺴﻟا برﺎﻘﻋ هﺎﺠﺗا ﺲﻜﻌﺑ

ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻠﻈﻣ ﺐﻴﻛﺮﺗ

Ȑ

(DT 55-200mm F4-5.6 SAM)

.رﻮﺼﻠﻟ ةدﻮﺟ ﻞﻀﻓأ نماﺿو ﺞﻫﻮﻟا ﻞﻴﻠﻘﺘﻟ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻠﻈﻣ لماﻌﺘﺳﺎﺑ ﴅﻮُﻳ

برﺎﻘﻋ هﺎﺠﺗﺎﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻠﻈﻣ رِدأو ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻧاﻮﻄﺳا فﺮﻃ ﲆﻋ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻠﻈﻣ ﺐﻴﻛﱰﺑ ﻢﻗ

.ﺔﻘﻃ تﻮﺻ روﺪﺻ ﻊﻣ ﻖﺒﻄﻨﺗ نأ ﱃإ ﺔﻋﺎﺴﻟا

.ﻒﻠﺨﻟا ﻮﺤﻧ سﻮﻜﻌﻣ هﺎﺠﺗﺎﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﲆﻋ ﺎﻬﻌﺿو ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻠﻈﻣ ﺐِﻠﻗا ،ﻦﻳﺰﺨﺘﻟا ﺪﻨﻋ ˎ

(يرﻐﺼﺘﻟا/يرﺒﻜﺘﻟا) موﺰﻟا لماﻌﺘﺳا

ȑ

(DT 55-200mm F4-5.6 SAM)

.بﻮﻏﺮﳌا يرﺆﺒﻟا لﻮﻄﻟا ﱃإ موﺰﻟا ﺔﻘﻠﺣ رِدأ

يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا

Ȓ

.ًﺎﻴﺋﺎﻘﻠﺗ يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻂﺒﻀﺑ ايرﻣﺎﻜﻟا مﻮﻘﺗ ،ئيﺎﻘﻠﺘﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻊﺿو لماﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ

.ﺎﻫﺮﻳوﺪﺗ وأ يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﺔﻘﻠﺣ ﺲﳌ ﱃا ﺪﻤﻌﺗ ﻻ ،ئيﺎﻘﻠﺘﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻂﺒﺿ ﺔﻴﻠﻤﻋ ءﺎﻨﺛأ ˎ

.ايرﻣﺎﻜﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﴍﺎﺒﳌا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﺔﻔﻴﻇو لماﻌﺘﺳا ﻦﻜيم ﻻ ،ﺔﺳﺪﻌﻟا هﺬﻫ لماﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ ˎ

،ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا هﺬﻬﺑ ةدوﺰﻣ ﻚﺗيرﻣﺎﻛ ﺖﻧﺎﻛ اذإ .ﴍﺎﺒﳌا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﺔﻔﻴﻇﻮﺑ ةدوﺰﻣ يرﻏ تايرﻣﺎﻜﻟا ﺾﻌﺑ)

(.ﻚﺗيرﻣﺎﻛ ﻊﻣ ﻖﻓﺮﳌا تماﻴﻠﻌﺘﻟا ﻞﻴﻟد ﰲ دراﻮﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻢﺴﻗ ﰲ ﺔﺣوﴩﻣ ﺎﻬﻟماﻌﺘﺳا دﻮﻴﻗ

ﻊﺿو رز لماﻌﺘﺳﺎﺑ MF يوﺪﻴﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟاو AF ئيﺎﻘﻠﺘﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ينﺑ ﻞﻳﻮﺤﺘﻟا ﻚﻨﻜيم ﻻ

ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻊﺿو رز ،تايرﻣﺎﻜﻠﻟ ًﺎﻘﻓو) ايرﻣﺎﻜﻟا ﲆﻋ دﻮﺟﻮﳌا MF يوﺪﻴﻟا /AF ئيﺎﻘﻠﺘﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا

ﺎﻬﻟماﻌﺘﺳا دﻮﻴﻗ ،ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا هﺬﻬﺑ ةدوﺰﻣ ﻚﺗيرﻣﺎﻛ ﺖﻧﺎﻛ اذإ .ﻖﻓﺮﻣ يرﻏ MF يوﺪﻴﻟا /AF ئيﺎﻘﻠﺘﻟا يرﺆﺒﻟا

.(.ﻚﺗيرﻣﺎﻛ ﻊﻣ ﻖﻓﺮﳌا تماﻴﻠﻌﺘﻟا ﻞﻴﻟد ﰲ دراﻮﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻢﺴﻗ ﰲ ﺔﺣوﴩﻣ

ˎ

ﱪﻋ فﺪﻬﻟا ةﺪﻫﺎﺸﻣ ءﺎﻨﺛأ يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﺔﻘﻠﺣ ﺮﻳوﺪﺘﺑ ﻢﻗ ،(يوﺪﻴﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا) MF ﻊﺿو ﰲ

( Ȓ ﻲﺤﻴﺿﻮﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﻊﺟار) .ﺦﻟا ،ﺔﻳؤﺮﻟا رﺎﻈﻨﻣ

يوﺪﻴﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻊﺿوو AF ئيﺎﻘﻠﺘﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻊﺿو ينﺑ ﻞﻳﻮﺤﺘﻠﻟ

MF

ﻊﺿو حﺎﺘﻔﻣ لماﻌﺘﺳﺎﺑ MF يوﺪﻴﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟاو AF ئىﺎﻘﻠﺘﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ينﺑ ﻞﻳﻮﺤﺘﻟا ﻚﻨﻜيم

ﲆﻋ دﻮﺟﻮﳌا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻊﺿو (عارذ) حﺎﺘﻔﻣ ﻂﺒﺿ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺗ .ﺔﺳﺪﻌﻟا ﲆﻋ دﻮﺟﻮﳌا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا

.AF ئيﺎﻘﻠﺘﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﲆﻋ ايرﻣﺎﻜﻟا

ﺔﻘﻠﺣ ﺮﻳوﺪﺗ ﻰﻟا ﺪﻤﻌﺗ ﻻ .ًﺎﻳوﺪﻳ يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻠﻟ MF ﻰﻠﻋ يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا ﻊﺿو حﺎﺘﻔﻣ ﻂﺒﺿ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺗ

ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا ﺔﻘﻠﺣ ﺮﻳوﺪﺘﺑ ﺖﻤﻗ اذإ .MF ﻰﻠﻋ يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا ﻊﺿو حﺎﺘﻔﻣ ﻂﺒﺿ نوﺪﺑ يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا

ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا ﺔﻘﻠﺣ ضﺮﻌﺗ ﻰﻟا يدﺆﻳ ﺪﻗ ﻪﻧﺈﻓ ،MF يوﺪﻴﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻪﻄﺒﺿ نوﺪﺑ ةﻮﻘﺑ يرﺆﺒﻟا

.ﻒﻠﺘﻠﻟ يرﺆﺒﻟا

ˎ

يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻊﺿﻮﻟا نﻮﻜﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻻ ﺎﻣ ﻊﺿو لماﻌﺘﺳﺎﺑ فﺪﻬﻟا طﺎﻘﺘﻟﻻ

ًارﺎﺘﺨﻣ MF يوﺪﻴﻟا

يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﰲ يرﻐﺘﻟا ﺢﻴﻠﺼﺘﻟ ﻂﺒﻀﻟا تﺎﻴﻠﻤﻋ ﺾﻌﺑ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻚﻨﻜيم ،ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻻ ﺎﻣ ﻊﺿو لماﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ

ﻊﺿو نﻮﻜﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻻ ﺎﻣ ﻊﺿو لماﻌﺘﺳﺎﺑ فﺪﻬﻟا طﺎﻘﺘﻟﻻ .ةراﺮﺤﻟا ﺔﺟرد ﰲ يرﻐﺘﻟا ﻦﻋ ﺊﺷﺎﻨﻟا

ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻂﺒﻀﻟ ىﺮﺧأ ﻂﺋﺎﺳو وأ ﺔﻳؤﺮﻟا رﺎﻈﻨﻣ لماﻌﺘﺳﺎﺑ ﻢﻗ ،ًارﺎﺘﺨﻣ MF يوﺪﻴﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا

.يرﺆﺒﻟا

يرﺒﻜﺘﻟا ﻊﺿﻮﺑ ﺮﻳﻮﺼﺘﻟا

ȓ

(DT 30mm F2.8 Macro SAM)

وأ ًﺎﻳرﺎﺠﺗ ﺮﻓﻮﺘﳌا ئيﻮﻀﻟا ﺾﻳﺮﻌﺘﻟا ﺮﻳﺎﻌﻣ لماﻌﺘﺳا لﻮﺣ ﺔﻴﻃﺎﻴﺘﺣا تﺎﻬﻴﺒﻨﺗ

يوﺪﻴﻟا شﻼﻔﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺮﻳﻮﺼﺘﻟا ﺔﻔﻴﻇو

.ﺔﺳﺪﻌﻟا عﻮﻄﺳ ﻞﻘﻳ ،DT 30mm F2.8 Macro SAM ﺔﻄﺳاﻮﺑ فﺪﻫ ﻦﻣ بﺮﻘﻟﺎﺑ ﺮﻳﻮﺼﺘﻟا ﺪﻨﻋ

ﻊﺿﻮﻟا ،لﺎﺜﳌا ﻞﻴﺒﺳ ﲆﻋ) ﺮﻳﺎﻌﳌا يوﺪﻴﻟا ﻊﺿﻮﻟا وأ ئيﺎﻘﻠﺘﻟا ئيﻮﻀﻟا ﺾﻳﺮﻌﺘﻟا ﻊﺿﻮﺑ ﺮﻳﻮﺼﺘﻟا ﺪﻨﻋ

.ًﺎﻴﺋﺎﻘﻠﺗ ئيﻮﻀﻟا ﺾﻳﺮﻌﺘﻟا ﻂﺒﺿ ﻢﺘﻳ ،(ايرﻣﺎﻜﻠﻟ AUTO

يوﺪﻴﻟا شﻼﻔﻟا ﺔﻔﻴﻇو ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺮﻳﻮﺼﺘﻟا وأ ًﺎﻳرﺎﺠﺗ ﺮﻓﻮﺘﳌا ئيﻮﻀﻟا ﺾﻳﺮﻌﺘﻟا ﺮﻳﺎﻌﻣ لماﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ

.ةدﺪﺤﳌا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﻦﻣ ﲆﻋأ ئيﻮﻀﻟا ﺾﻳﺮﻌﺘﻟا ﻂﺒﻀﺑ ﻢﻗ ،ﻲﺟرﺎﺨﻟا شﻼﻔﻟا تاﺪﺣو ﺾﻌﺑ ﰲ ﺔﺣﺎﺘﳌا

0

0.519

+1/3

0.181

+2/3

0.143

+1

0.132

+1 1/3

0.129

ﻲﺋﻮﻀﻟا ﺾﻳﺮﻌﺘﻟا ﺾﻳﻮﻌﺗ

(م) ﺮﻳﻮﺼﺘﻟا ﺔﻓﺎﺴﻣ

بيﺮﻋ

ﺔﻛﱰﺸﻣ ﺔﻴﻃﺎﻴﺘﺣا تﺎﻬﻴﺒﻨﺗ دﻮﺟﻮﺗ .ﻞﻴﻟﺪﻟا اﺬﻫ ﰲ ﺔﺳﺪﻋ ﻞﻛ لماﻌﺘﺳا ﻦﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﳌا ﺪﺠﺘﺳ

ﲆﻋ «لماﻌﺘﺳﻻا لﻮﺣ ﺔﻴﻃﺎﻴﺘﺣا تﺎﻬﻴﺒﻨﺗ» ﰲ لماﻌﺘﺳﻻا لﻮﺣ تﺎﻈﺣﻼﻣ ﻞﺜﻣ تﺎﺳﺪﻌﻠﻟ

.ﺔﺳﺪﻌﻟا لماﻌﺘﺳا ﻞﺒﻗ ماﻬﻨﻣ ﻞﻛ ةءاﺮﻗ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻟا ﻰﺟﺮﻳ .ﺔﻠﺼﻔﻨﻣ ﺔﻔﻴﺤﺻ

ةﺰﻬﺠﳌا تﻼﻳدﻮﳌا) Sony α

.ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ عاﻮﻧﺄﺑ تﺎﺳﺪﻋ ﻊﻣ لماﻌﺘﺳﻺﻟ ﺐﻴﺘﻜﻟا اﺬﻫ

تايرﻣﺎﻜﻟا ﲆﻋ ﺎﻬﻟماﻌﺘﺳا ﻦﻜيم ﻲﺘﻟا A ةﺪﻋﺎﻘﻠﻟ ﺔﻤﻤﺼﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا هﺬﻫ

.ﻢﻣ 35 زاﺮﻃ تايرﻣﺎﻜﻟا ﲆﻋ ﺎﻬﻟماﻌﺘﺳا ﻦﻜيم ﻻ .(APS-C ﻢﺠﺤﺑ ةرﻮﺼﻟا ﺮﻌﺸﺘﺴبم

رﺎﺸﻳ لم ﺎﻣ ،بﺎﺘﻜﻟا اﺬﻫ ﰲ ﺔﻴﺤﻴﺿﻮﺘﻟا لﺎﻜﺷﻸﻟ DT 55-200mm F4-5.6 SAM ﻞﻳدﻮﳌا ماﺪﺨﺘﺳا ﻢﺗ

.ﻚﻟذ يرﻏ ﱃإ

ˎ

لماﻌﺘﺳﻻا لﻮﺣ تﺎﻈﺣﻼﻣ

عﺎﺒُﻳ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺐﻴﻛﺮﺗ لﺪﻌﻣ ﺐﻴﻛﱰﺑ ﻢﻗ ، E ةﺪﻋﺎﻘﻟﺎﺑ ةﺰﻬﺠﻣ ايرﻣﺎﻛ ﻊﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا هﺬﻫ لماﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ

ماﻫﻼﻛ ضﺮﻌﺗ ﺪﻗ ﻻإو ةﴍﺎﺒﻣ E ةﺪﻋﺎﻘﻟﺎﺑ ةﺰﻬﺠﻣ ايرﻣﺎﻛ ﲆﻋ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺐﻴﻛﱰﺑ ﻢﻘﺗ ﻻ .ﻞﺼﻔﻨﻣ ﻞﻜﺸﺑ

ˎ

.ﻒﻠﺘﻠﻟ

.مﺎﻜﺣﺈﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟاو ايرﻣﺎﻜﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻞﻤﺣ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺗ ،ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺔﺒﻛﺮﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا نﻮﻛ ﻊﻣ ايرﻣﺎﻜﻟا ﻞﻤﺣ ﺪﻨﻋ ˎ

.يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻂﺒﺿ وأ موﺰﻟا ﺔﻔﻴﻇو لماﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ ﺪﺘتم ﻲﺘﻟا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ يأ ﻚﺴﻣ ﱃا ﺪﻤﻌﺗ ﻻ ˎ

شﻼﻔﻟا لماﻌﺘﺳا لﻮﺣ ﻪﻴﺒﻨﺗ

ﺪﺣاو ﱰﻣ ﺔﻓﺎﺴﻣ ﻦﻣ ﺮﻳﻮﺼﺘﻟاو ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻠﻈﻣ عﺰﻧ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺗ ،ايرﻣﺎﻜﻟا ﻦﻤﺿ ﺞﻣﺪﻣ شﻼﻓ لماﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ ˎ

نأ ﺔﺳﺪﻌﻠﻟ ﻦﻜيم ،ًﺎﻌﻣ تﺎﺷﻼﻔﻟا/تﺎﺳﺪﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻨﻴﻌﻣ عاﻮﻧأ لماﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ .ﻚﻓﺪﻫ ﻦﻋ ﻞﻗﻷا ﲆﻋ

.ةرﻮﺼﻟا ﻞﻔﺳﺄﺑ ﻞﻇ رﻮﻬﻇ ﱃإ يدﺆﻳ ﺎﻣ ئيﺰﺟ ﻞﻜﺸﺑ شﻼﻔﻟا ءﻮﺿ ﺐﺠﺤﺗ

DT وأ DT 50mm F1.8 SAM ﻊﻣ *جودﺰﳌا وﺮﻛﺎﳌا شﻼﻓ ﻢﻘﻃ وأ *ﺔﻘﻠﺤﻟا ءﻮﺿ لماﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ

.*وﺮﻛﺎﳌا ءﻮﺿ ﺊﻳﺎﻬﻣ ﻞﻤﻌﺘﺳا ،30mm F2.8 Macro SAM

ˎ

.ﻞﺼﻔﻨﻣ ﻞﻜﺸﺑ عﺎﺒﻳ وﺮﻛﺎﳌا ءﻮﺿ ﺊﻳﺎﻬﻣو جودﺰﳌا وﺮﻛﺎﳌا شﻼﻓ ﻢﻘﻃو ﺔﻘﻠﺤﻟا ءﻮﺿ ﻦﻣ ﻞﻛ *

.وﺮﻛﺎﳌا ءﻮﺿ ﺊﻳﺎﻬﻣ وأ ﺔﻘﻠﺤﻟا ءﻮﺿ ﻊﻣ DT 55-200mm F4-5.6 SAM لماﻌﺘﺳا ﻦﻜيم ﻻ ˎ

Vignetting

ةﺮﻫﺎﻈﻟا هﺬﻫ يرﺛﺄﺗ ﻞﻴﻠﻘﺘﻟ .ﺎﻬﻔﺼﺘﻨﻣ ﻦﻣ ﻦﻣ ًﺎﻣﺎﺘﻋإ ثرﻛأ ﺔﺷﺎﺸﻟا نﺎﻛرأ ﺢﺒﺼﺗ ،ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ˎ

.ينﺘﻔﻗو وأ ةﺪﺣاو ﺔﻔﻗو راﺪﻘبم ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﺤﺘﻓ ﻖِﻠﻏأ ،(vignetting ﻰّﻤﺴﺗ ﻲﺘﻟا)

ءاﺰﺟﻷا ءماﺳأ

Ȏ

DT 55-200mm F4-5.6 SAM

لﻮﻄﻟا ﴍﺆﻣ...4 يرﺆﺒﻟا لﻮﻄﻟا سﺎﻴﻘﻣ...3 (يرﻐﺼﺘﻟا/يرﺒﻜﺘﻟا) موﺰﻟا ﺔﻘﻠﺣ...2 يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﺔﻘﻠﺣ...1

ﺐﻴﻛﱰﻟا ﴍﺆﻣ...7 يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻊﺿو حﺎﺘﻔﻣ...6 ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻞﻴﺻﻮﺗ تﺎﺴﻣﻼﻣ...5 يرﺆﺒﻟا

DT 50mm F1.8 SAM, DT 30mm F2.8 Macro SAM

ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻞﻴﺻﻮﺗ تﺎﺴﻣﻼﻣ...4 ﺔﻓﺎﺴﳌا ﴍﺆﻣ...3 *ﺔﻓﺎﺴﳌا سﺎﻴﻘﻣ...2 يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﺔﻘﻠﺣ...1

ﺐﻴﻛﱰﻟا ﴍﺆﻣ...6 يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻊﺿو حﺎﺘﻔﻣ...5

ﻚﻠﺗ ﻦﻋ DT 30mm F2.8 Macro SAM ﺔﺳﺪﻌﻟا ﲆﻋ ةدﻮﺟﻮﳌا ﺔﻓﺎﺴﳌا سﺎﻴﻘﻣ مﺎﻗرأ ﻒﻠﺘﺨﺗ *

.ﻲﺤﻴﺿﻮﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﰲ ةدﻮﺟﻮﳌا

ﺔﺳﺪﻌﻟا عﺰﻧ/ﺐﻴﻛﺮﺗ

ȏ

(.

ȏ

ȩ

ﻲﺤﻴﺿﻮﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﻊﺟار) ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺐﻴﻛﱰﻟ

.ايرﻣﺎﻜﻟا ﻢﺴﺟ ءﺎﻄﻏو ﻲﻔﻠﺨﻟاو ﻲﻣﺎﻣﻷا ﺔﺳﺪﻌﻟا ئيﺎﻄﻏ عﺰﻧا

ماﻨﻴﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ عﺰﻧ/ﺐﻴﻛﺮﺗ ﺪﻨﻋ .( 2)و (1) ينﺘﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ عﺰﻧ/ﺐﻴﻛﺮﺗ ﻚﻨﻜيم

.(2) ﺔﻘﻳﺮﻄﻟا ﻞﻤﻌﺘﺳا ،ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺔﺒّﻛﺮﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻠﻈﻣ نﻮﻜﺗ

ˎ

ايرﻣﺎﻜﻟا ﲆﻋ ﱄﺎﻘﺗﱪﻟا ﴍﺆﳌا ﻊﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻧاﻮﻄﺳا ﲆﻋ ﱄﺎﻘﺗﱪﻟا ﴍﺆﳌا ةاذﺎﺤبم ﻢﻗ

هﺎﺠﺗﺎﺑ ﺎﻫرِدأو ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺐﻴﻛﺮﺗ ﺔﻨﺿﺎﺣ ﰲ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻞِﺧدأ ﻢﺛ ،(ﺐﻴﻛﱰﻟا ﴍﺆﻣ)

.ﺔﻘﻃ ﺎﻬﻨﻋ رﺪﺼﺗ نأ ﱃإ ﺔﻋﺎﺴﻟا برﺎﻘﻋ

.ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺐﻴﻛﺮﺗ ﺪﻨﻋ ايرﻣﺎﻜﻟا ﲆﻋ دﻮﺟﻮﳌا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺮﻳﺮﺤﺗ رز ﻂﻐﻀﺗ ﻻ ˎ

.ﺔﻳواﺰﺑ ﺔﻠﺋﺎﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺐﻴﻛﺮﺗ ﱃإ ﺪﻤﻌﺗ ﻻ ˎ

1

2

(.

ȏ

Ȫ

ﻲﺤﻴﺿﻮﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﻊﺟار) ﺔﺳﺪﻌﻟا عﺰﻨﻟ

ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺮﻳوﺪﺘﺑ ﻢﻗ ،ايرﻣﺎﻜﻟا ﲆﻋ دﻮﺟﻮﳌا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺮﻳﺮﺤﺗ رز ﻂﻐﺿ ﰲ راﺮﻤﺘﺳﻹاو ﻂﻐﻀﻟا ءﺎﻨﺛأ

.ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻚﻓ ﻢﺛ ،ﻒﻗﻮﺘﺗ ﻰﺘﺣ ﺔﻋﺎﺴﻟا برﺎﻘﻋ هﺎﺠﺗا ﺲﻜﻌﺑ

ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻠﻈﻣ ﺐﻴﻛﺮﺗ

Ȑ

(DT 55-200mm F4-5.6 SAM)

.رﻮﺼﻠﻟ ةدﻮﺟ ﻞﻀﻓأ نماﺿو ﺞﻫﻮﻟا ﻞﻴﻠﻘﺘﻟ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻠﻈﻣ لماﻌﺘﺳﺎﺑ ﴅﻮُﻳ

برﺎﻘﻋ هﺎﺠﺗﺎﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻠﻈﻣ رِدأو ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻧاﻮﻄﺳا فﺮﻃ ﲆﻋ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻠﻈﻣ ﺐﻴﻛﱰﺑ ﻢﻗ

.ﺔﻘﻃ تﻮﺻ روﺪﺻ ﻊﻣ ﻖﺒﻄﻨﺗ نأ ﱃإ ﺔﻋﺎﺴﻟا

.ﻒﻠﺨﻟا ﻮﺤﻧ سﻮﻜﻌﻣ هﺎﺠﺗﺎﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﲆﻋ ﺎﻬﻌﺿو ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻠﻈﻣ ﺐِﻠﻗا ،ﻦﻳﺰﺨﺘﻟا ﺪﻨﻋ ˎ

(يرﻐﺼﺘﻟا/يرﺒﻜﺘﻟا) موﺰﻟا لماﻌﺘﺳا

ȑ

(DT 55-200mm F4-5.6 SAM)

.بﻮﻏﺮﳌا يرﺆﺒﻟا لﻮﻄﻟا ﱃإ موﺰﻟا ﺔﻘﻠﺣ رِدأ

يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا

Ȓ

.ًﺎﻴﺋﺎﻘﻠﺗ يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻂﺒﻀﺑ ايرﻣﺎﻜﻟا مﻮﻘﺗ ،ئيﺎﻘﻠﺘﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻊﺿو لماﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ

.ﺎﻫﺮﻳوﺪﺗ وأ يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﺔﻘﻠﺣ ﺲﳌ ﱃا ﺪﻤﻌﺗ ﻻ ،ئيﺎﻘﻠﺘﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻂﺒﺿ ﺔﻴﻠﻤﻋ ءﺎﻨﺛأ ˎ

.ايرﻣﺎﻜﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﴍﺎﺒﳌا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﺔﻔﻴﻇو لماﻌﺘﺳا ﻦﻜيم ﻻ ،ﺔﺳﺪﻌﻟا هﺬﻫ لماﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ ˎ

،ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا هﺬﻬﺑ ةدوﺰﻣ ﻚﺗيرﻣﺎﻛ ﺖﻧﺎﻛ اذإ .ﴍﺎﺒﳌا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﺔﻔﻴﻇﻮﺑ ةدوﺰﻣ يرﻏ تايرﻣﺎﻜﻟا ﺾﻌﺑ)

(.ﻚﺗيرﻣﺎﻛ ﻊﻣ ﻖﻓﺮﳌا تماﻴﻠﻌﺘﻟا ﻞﻴﻟد ﰲ دراﻮﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻢﺴﻗ ﰲ ﺔﺣوﴩﻣ ﺎﻬﻟماﻌﺘﺳا دﻮﻴﻗ

ﻊﺿو رز لماﻌﺘﺳﺎﺑ MF يوﺪﻴﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟاو AF ئيﺎﻘﻠﺘﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ينﺑ ﻞﻳﻮﺤﺘﻟا ﻚﻨﻜيم ﻻ

ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻊﺿو رز ،تايرﻣﺎﻜﻠﻟ ًﺎﻘﻓو) ايرﻣﺎﻜﻟا ﲆﻋ دﻮﺟﻮﳌا MF يوﺪﻴﻟا /AF ئيﺎﻘﻠﺘﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا

ﺎﻬﻟماﻌﺘﺳا دﻮﻴﻗ ،ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا هﺬﻬﺑ ةدوﺰﻣ ﻚﺗيرﻣﺎﻛ ﺖﻧﺎﻛ اذإ .ﻖﻓﺮﻣ يرﻏ MF يوﺪﻴﻟا /AF ئيﺎﻘﻠﺘﻟا يرﺆﺒﻟا

.(.ﻚﺗيرﻣﺎﻛ ﻊﻣ ﻖﻓﺮﳌا تماﻴﻠﻌﺘﻟا ﻞﻴﻟد ﰲ دراﻮﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻢﺴﻗ ﰲ ﺔﺣوﴩﻣ

ˎ

ﱪﻋ فﺪﻬﻟا ةﺪﻫﺎﺸﻣ ءﺎﻨﺛأ يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﺔﻘﻠﺣ ﺮﻳوﺪﺘﺑ ﻢﻗ ،(يوﺪﻴﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا) MF ﻊﺿو ﰲ

( Ȓ ﻲﺤﻴﺿﻮﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﻊﺟار) .ﺦﻟا ،ﺔﻳؤﺮﻟا رﺎﻈﻨﻣ

يوﺪﻴﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻊﺿوو AF ئيﺎﻘﻠﺘﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻊﺿو ينﺑ ﻞﻳﻮﺤﺘﻠﻟ

MF

ﻊﺿو حﺎﺘﻔﻣ لماﻌﺘﺳﺎﺑ MF يوﺪﻴﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟاو AF ئىﺎﻘﻠﺘﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ينﺑ ﻞﻳﻮﺤﺘﻟا ﻚﻨﻜيم

ﲆﻋ دﻮﺟﻮﳌا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻊﺿو (عارذ) حﺎﺘﻔﻣ ﻂﺒﺿ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺗ .ﺔﺳﺪﻌﻟا ﲆﻋ دﻮﺟﻮﳌا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا

.AF ئيﺎﻘﻠﺘﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﲆﻋ ايرﻣﺎﻜﻟا

ﺔﻘﻠﺣ ﺮﻳوﺪﺗ ﻰﻟا ﺪﻤﻌﺗ ﻻ .ًﺎﻳوﺪﻳ يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻠﻟ MF ﻰﻠﻋ يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا ﻊﺿو حﺎﺘﻔﻣ ﻂﺒﺿ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺗ

ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا ﺔﻘﻠﺣ ﺮﻳوﺪﺘﺑ ﺖﻤﻗ اذإ .MF ﻰﻠﻋ يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا ﻊﺿو حﺎﺘﻔﻣ ﻂﺒﺿ نوﺪﺑ يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا

ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا ﺔﻘﻠﺣ ضﺮﻌﺗ ﻰﻟا يدﺆﻳ ﺪﻗ ﻪﻧﺈﻓ ،MF يوﺪﻴﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻪﻄﺒﺿ نوﺪﺑ ةﻮﻘﺑ يرﺆﺒﻟا

.ﻒﻠﺘﻠﻟ يرﺆﺒﻟا

ˎ

يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻊﺿﻮﻟا نﻮﻜﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻻ ﺎﻣ ﻊﺿو لماﻌﺘﺳﺎﺑ فﺪﻬﻟا طﺎﻘﺘﻟﻻ

ًارﺎﺘﺨﻣ MF يوﺪﻴﻟا

يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا ﰲ يرﻐﺘﻟا ﺢﻴﻠﺼﺘﻟ ﻂﺒﻀﻟا تﺎﻴﻠﻤﻋ ﺾﻌﺑ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻚﻨﻜيم ،ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻻ ﺎﻣ ﻊﺿو لماﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ

ﻊﺿو نﻮﻜﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻻ ﺎﻣ ﻊﺿو لماﻌﺘﺳﺎﺑ فﺪﻬﻟا طﺎﻘﺘﻟﻻ .ةراﺮﺤﻟا ﺔﺟرد ﰲ يرﻐﺘﻟا ﻦﻋ ﺊﺷﺎﻨﻟا

ﺰﻴﻛﱰﻟا ﻂﺒﻀﻟ ىﺮﺧأ ﻂﺋﺎﺳو وأ ﺔﻳؤﺮﻟا رﺎﻈﻨﻣ لماﻌﺘﺳﺎﺑ ﻢﻗ ،ًارﺎﺘﺨﻣ MF يوﺪﻴﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا

.يرﺆﺒﻟا

يرﺒﻜﺘﻟا ﻊﺿﻮﺑ ﺮﻳﻮﺼﺘﻟا

ȓ

(DT 30mm F2.8 Macro SAM)

وأ ًﺎﻳرﺎﺠﺗ ﺮﻓﻮﺘﳌا ئيﻮﻀﻟا ﺾﻳﺮﻌﺘﻟا ﺮﻳﺎﻌﻣ لماﻌﺘﺳا لﻮﺣ ﺔﻴﻃﺎﻴﺘﺣا تﺎﻬﻴﺒﻨﺗ

يوﺪﻴﻟا شﻼﻔﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺮﻳﻮﺼﺘﻟا ﺔﻔﻴﻇو

.ﺔﺳﺪﻌﻟا عﻮﻄﺳ ﻞﻘﻳ ،DT 30mm F2.8 Macro SAM ﺔﻄﺳاﻮﺑ فﺪﻫ ﻦﻣ بﺮﻘﻟﺎﺑ ﺮﻳﻮﺼﺘﻟا ﺪﻨﻋ

ﻊﺿﻮﻟا ،لﺎﺜﳌا ﻞﻴﺒﺳ ﲆﻋ) ﺮﻳﺎﻌﳌا يوﺪﻴﻟا ﻊﺿﻮﻟا وأ ئيﺎﻘﻠﺘﻟا ئيﻮﻀﻟا ﺾﻳﺮﻌﺘﻟا ﻊﺿﻮﺑ ﺮﻳﻮﺼﺘﻟا ﺪﻨﻋ

.ًﺎﻴﺋﺎﻘﻠﺗ ئيﻮﻀﻟا ﺾﻳﺮﻌﺘﻟا ﻂﺒﺿ ﻢﺘﻳ ،(ايرﻣﺎﻜﻠﻟ AUTO

يوﺪﻴﻟا شﻼﻔﻟا ﺔﻔﻴﻇو ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺮﻳﻮﺼﺘﻟا وأ ًﺎﻳرﺎﺠﺗ ﺮﻓﻮﺘﳌا ئيﻮﻀﻟا ﺾﻳﺮﻌﺘﻟا ﺮﻳﺎﻌﻣ لماﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ

.ةدﺪﺤﳌا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﻦﻣ ﲆﻋأ ئيﻮﻀﻟا ﺾﻳﺮﻌﺘﻟا ﻂﺒﻀﺑ ﻢﻗ ،ﻲﺟرﺎﺨﻟا شﻼﻔﻟا تاﺪﺣو ﺾﻌﺑ ﰲ ﺔﺣﺎﺘﳌا

0

0.519

+1/3

0.181

+2/3

0.143

+1

0.132

+1 1/3

0.129

ﻲﺋﻮﻀﻟا ﺾﻳﺮﻌﺘﻟا ﺾﻳﻮﻌﺗ

(م) ﺮﻳﻮﺼﺘﻟا ﺔﻓﺎﺴﻣ

DT 55-200mm

F4-5.6 SAM

(SAL55200-2)

DT 50mm

F1.8 SAM

(SAL50F18)

DT 30mm

F2.8 Macro

SAM

(SAL30M28)

82.5-300

75

45

9-13

5-6

5-6

29°-8°

32°

50°

0.95

0.34

0.129

0.29

0.2

1

* 1 35mm 的等效焦距值和視角是以配有 APS-C 尺寸影像感應器的可換鏡頭數碼相機為準。

* 2 最小對焦就是影像感應器到拍攝物體的最短距離。

ˎ 此鏡頭配有距離編碼器。 此距離編碼器可藉由使用閃光燈而達到更精確的測量(ADI)。

ˎ 依鏡頭結構不同,焦距會因拍攝距離變化而有所不同。焦距預設鏡頭對焦在無限遠。 f/32-45 f/22 f/22

55

49

49

所含物品

DT 55-200mm F4-5.6 SAM:鏡頭(1)、鏡頭前蓋(1)、鏡頭後蓋(1)、鏡頭遮光罩(1)、成套印刷文件

DT 50mm F1.8 SAM/DT 30mm F2.8 Macro SAM:鏡頭(1)、鏡頭前蓋(1)、鏡頭後蓋(1)、成套印刷文件

設計和規格有所變更時,恕不另行奉告。

爲 Sony Corporation 的商標。

71.5×85

70×45

70×45

4 #68pp䂌#Ὠᙷ#㝿㊇#᢯㇫#⚆#⡧#⿬ᡷㆷ#DSV0F#㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉㇼᴿᵛ1

5 #㟓Ⰳ#㝿㊇ㆷ#㇫♯㐷#⮳⮓⋓⟷㮧#㾳⬣㜫ᣃ㐷㇏#㟓ᵟ#ᛧ␣ㇼᴿᵛ1

ˎ ㇫#⊃㏿ぇᴋ#ᛧ␣#㇯㧋᷋ᙷ#㈜㚠ẏ〫#ㇿ⴬ᴿᵛ1#ᛧ␣#㇯㧋᷋⏳#⬣ㄠ㿏⓫#㜏␣ぇ#㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿫⮓#᷋ㄨ#♯⮯㿓#㢘㊌+DGL,㇫#ᙷᴜ㿠ᴿᵛ1

ˎ ⊃㏿#Ⓥ㥛ᴿ㐏ぇ#ᾧ⇳#㞣へ#ᛧ␣ᙷ#⚋᪃⓫#㝿㊇#᢯㇫ḻ#⚋᪋#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㝿㊇#᢯㇫ᴋ#⊃㏿#㝿㊇ㆻ#▫㿓ᵷ⋓#⑕㠋〿ㆻ#ῃ⏳#ᙷ㊌㿓#᛺ㇼᴿᵛ1

㹣㿟ẓ#㻿┠

GW#880533pp#I70819#VDP=#⊃㏿+4,/#⿕㔴#⊃㏿#㤘+4,/#Ἓ㔴#⊃㏿#㤘+4,/#⊃㏿#䄻ὓ+4,/#⮛⓼⮓#㚼㈇#⮯㴯

GW#83pp#I41;#VDP2GW#63pp#I51;#Pdfur#VDP=#⊃㏿+4,/#⿕㔴#⊃㏿#㤘+4,/#Ἓ㔴#⊃㏿#㤘+4,/#⮛⓼⮓#㚼㈇#⮯㴯

ᾋ㈇㇯#⚆#⬣〈ㆷ#⬣㉻#み᝗#〽㇫#✷᜴ẗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1

#ㆷ#Vrq|#Frusrudwlrq㇏#⬸㻓ㇼᴿᵛ1

305

170

150

ﺔﻠﺘﻜﻟا

(ﻢﺟ ،ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ)

305

170

150

تﺎﻔﺻاﻮﳌا

ﺮﻄﻗ ﴡﻗأ) دﺎﻌﺑﻷا

،ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ) (عﺎﻔﺗرا ×

(ﻢﻣ

(ﻢﻣ) ﺢ ّﺷﺮﳌا ﺮﻄﻗ

71.5×85

70×45

70×45 f ﺔﻔﻗو نىدأ

يرﺒﻜﺗ ةرﺪﻗ ﴡﻗأ

(«ةّﺮﻣ» ×)

2 *يرﺆﺑ ﺰﻴﻛﺮﺗ نىدأ

(م)

1 *ﺮﻈﻨﻟا ﺔﻳواز

-تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ

ﺔﺳﺪﻌﻟا ﴏﺎﻨﻋ

يرﺆﺒﻟا لﻮﻄﻟا

35 زاﺮﻄﻟ لدﺎﻌﳌا

(ﻢﻣ) 1 *ﻢﻣ

ﻢﺳﻷا

(ﻞﻳدﻮﳌا ﻢﺳأ)

55

49

49 f/32-45 f/22 f/22

0.29

0.2

1

0.95

0.34

0.129

29°-8°

32°

50°

9-13

5-6

5-6

82.5-300

75

45

DT 55-200mm

F4-5.6 SAM

(SAL55200-2)

DT 50mm

F1.8 SAM

(SAL50F18)

DT 30mm F2.8

Macro SAM

(SAL30M28)

.APS-C ﻢﺠﺤﺑ ةرﻮﺼﻟا ﺮﻌﺸﺘﺴبم ةﺰﻬﺠﳌا ﻞﻳﺪﺒﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺔﺳﺪﻌﺑ ﺔﻴﻤﻗﺮﻟا تايرﻣﺎﻜﻟا سﺎﺳأ ﲆﻋ ﻢﻣ 35 ﺔﻐﻴﺼﺑ ةﺪﻫﺎﺸﳌا ﺔﻳوازو يرﺆﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﻢﻴﻘﻟا ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﺗ 1 *

.فﺪﻬﻟا ﱃإ ةرﻮﺼﻟا ﺮﻌﺸﺘﺴﻣ ﻦﻣ ﺔﻓﺎﺴﻣ ﴫﻗأ ﻮﻫ يرﺆﺑ ﺰﻴﻛﺮﺗ نىدأ 2 *

.ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻠﻟ ﻖﻓاﻮﺘﻣ شﻼﻓ لماﻌﺘﺳﺎﺑ ﻚﻟذو ،( ADI) ﺔﻗد ثرﻛأ سﺎﻴﻗ ءﺎﻄﻋﺈﺑ ﺢﻤﺴﻳ ﺔﻓﺎﺴﳌا يرﻔﺸﺗ زﺎﻬﺟ .ﺔﻓﺎﺴﳌا يرﻔﺸﺗ زﺎﻬﺠﺑ ةﺰﻬﺠﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا هﺬﻫ ˎ

.ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻻ ﺎﻣ ﲆﻋ ﻮﻫ ﺔﺳﺪﻌﻠﻟ يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﱰﻟا نأ ضﱰﻔﻳ يرﺆﺒﻟا لﻮﻄﻟا .ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻴﻟﻵ ًﺎﻌﺒﺗ ﻚﻟذو ﺮﻳﻮﺼﺘﻟا ﺔﻓﺎﺴﻣ ﰲ يرﻴﻐﺗ يأ ﻊﻣ ّيرﻐﺘﻳ نأ يرﺆﺒﻟا لﻮﻄﻠﻟ ﻦﻜيم ˎ

ﺔﻟﻮﻤﺸﳌا دﻮﻨﺒﻟا

ﺔﻋﻮﺒﻄﻣ ﻖﺋﺎﺛو ﻦﻣ ﻢﻘﻃ ،(1 دﺪﻋ) ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻠﻈﻣ ،(1 دﺪﻋ) ﻲﻔﻠﺨﻟا ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ،(1 دﺪﻋ) ﻲﻣﺎﻣﻷا ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ،(1 دﺪﻋ) ﺔﺳﺪﻌﻟا :DT 55-200mm F4-5.6 SAM

ﺔﻋﻮﺒﻄﻣ ﻖﺋﺎﺛو ﻦﻣ ﻢﻘﻃ ،(1 دﺪﻋ) ﻲﻔﻠﺨﻟا ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ،(1 دﺪﻋ) ﻲﻣﺎﻣﻷا ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ،(1 دﺪﻋ) ﺔﺳﺪﻌﻟا :DT 30mm F2.8 Macro SAM/DT 50mm F1.8 SAM

.رﺎﻌﺷإ نود يرﻴﻐﺘﻠﻟ ﺔﺿﺮﻋ تﺎﻔﺻاﻮﳌاو ﻢﻴﻤﺼﺘﻟا

.Sony Corporation نيﻮﺳ ﺔﻛﴩﻟ ﺔﻳرﺎﺠﺗ ﺔﻣﻼﻋ ﻲﻫ ﺔﻣﻼﻌﻟا

advertisement

Key Features

  • Black
  • Lens structure (elements/groups): 13/9
  • Maximum aperture number: 45

Related manuals

advertisement