Sony | SEL14TC | Sony SEL20TC Телеконвертер 2x Инструкция по эксплуатации

4-584-579-21(2)

об’єктива на даному пристрої з білою
позначкою встановлення на оправі
об’єктива. Вставте даний пристрій у
гніздо об’єктива та поверніть його
у напрямку стрілки (a), поки він не
защепиться на місці.
–1
Interchangeable Lens
(c)
Посібник з експлуатації
Инструкция по
эксплуатации
ˎˎНе натискайте важіль від’єднання об’єктива на
даному пристрої під час його встановлення.
ˎˎНе встановлюйте даний пристрій під кутом.
3 Зніміть задню кришку об’єктива
–2
(d)
4
1.4X Teleconverter
2X Teleconverter
В даному посібнику пояснюється, як
використовувати об’єктиви. Застережні
заходи, загальні для всіх об’єктивів,
наприклад, примітки щодо використання,
наведені в окремій брошурі «Застережні
заходи перед експлуатацією». Обов’язково
прочитайте обидва документи перед
використанням об’єктива.
Даний посібник охоплює декілька різних
об’єктивів.
Телеконвертер 1.4X (SEL14TC)/Телеконвертер
2X (SEL20TC) (який в подальшому називається
«даний пристрій») призначений для збільшення
фокусної відстані прикріпленого об’єктива у 1,4
(SEL14TC) або 2,0 (SEL20TC) рази при встановленні
між камерою Sony α η E-перехідником (яка в
подальшому називається «камера») та сумісним
об’єктивом.
Для отримання докладної інформації про
сумісність відвідайте веб-сайт Sony у вашій
області або зверніться до дилера Sony, або в
місцевий уповноважений сервісний центр Sony.
ˎˎНа малюнках у даному посібнику показано SEL14TC.
Примітки щодо використання
ˎˎНе піддавайте об’єктив впливу сонця або джерела
©2016 Sony Corporation
Printed in Thailand


LA-EA2/LA-EA4
1
2
3
4
яскравого світла. Фокусування світла може
привести до пошкодження корпусу камери та
об’єктива, задимлення або викликати пожежу.
Якщо все ж доведеться залишити об’єктив на
сонячному світлі, обов’язково прикріпіть кришки
об’єктива.
ˎˎПри зйомці проти сонця стежте, щоб сонце
не потрапляло в кут огляду. Інакше сонячне
випромінювання може концентруватися на точці
фокусування всередині камери, що може привести
до задимлення або пожежі. Незначне захоплення
сонячного світла кутом огляду також може
привести до задимлення або пожежі.
ˎˎПід час перенесення камери з прикріпленим
об’єктивом обов’язково надійно утримуйте камеру
та об’єктив.
ˎˎДаний об’єктив призначений для камер Sony α з
E-перехідником. Його використання на камерах з
A-перехідником неможливе.
ˎˎНе прикріплюйте адаптер для встановлення
(LA-EA2/LA-EA4, тощо). Інакше даний пристрій,
об’єктив або адаптер для встановлення може бути
пошкоджено. (Див. малюнок )
Сумісні об’єктиви та функції
Даний пристрій призначено для об’єктивів,
які сумісні з телеконвертором Sony з
E-перехідником.
Не прикріплюйте інші об’єктиви, що може
призвести до пошкодження даного пристрою
або об’єктива.
5
7
6
8
5
9

–2
Для отримання інформації про останні моделі
об’єктивів, сумісних з телеконвертором,
відвідайте веб-сайт Sony у вашому регіоні,
або зверніться до дилера Sony або у місцевий
уповноважений сервісний центр Sony.
 Найменування компонентів
1 Передня кришка (кришка з переднього боку)
2E-перехідник (сторона прикріплення
об’єктива)
3 Позначка встановлення об’єктива
4 Позначка встановлення для корпусу камери
5 Контакти об’єктива*
6 Задня кришка об’єктива (кришка з заднього
боку)
7 E-перехідник (сторона прикріплення камери)
8 Важіль від’єднання об’єктива
9 Гумове кільце кріплення об’єктива
(a)
* Не торкайтесь контактів об’єктива на передньому
та задньому перехідниках.
–4
 Прикріплення та від’єднання
Щоб прикріпити даний пристрій
(Див. малюнок –)
1
(b)
Зніміть передню кришку (кришку з
переднього боку) даного пристрою та
задню кришку об’єктива.
ˎˎЩоб зняти кришки даного пристрою,
поверніть передню кришку та задню кришку
об’єктива проти годинникової стрілки.
(кришку з заднього боку) даного
пристрою та кришку корпусу камери.
Сумістіть білу позначку встановлення
для корпусу камери на даному
пристрої, який прикріплено до
об’єктива, з білою позначкою на
камері. Вставте даний пристрій у
гніздо камери та поверніть його у
напрямку стрілки (b), поки він не
защепиться на місці.
ˎˎНе натискайте кнопку фіксатора об’єктива
на камері під час встановлення об’єктива,
прикріпленого до даного пристрою.
ˎˎНе вставляйте об’єктив, прикріплений до
даного пристрою, під кутом.
E-mount
SEL14TC/SEL20TC
стрелки (b) до тех пор, пока оно не
защелкнется на месте.
2 Сумістіть білу позначку встановлення
Не використовуйте з об’єктивом більше
одного даного пристрою. Це може
призвести до пошкодження.
Для від’єднання об’єктива
(Див. малюнок –)
1 Утримуючи натиснутою кнопку
2
фіксатора об’єктива на камері,
поверніть об’єктив та даний пристрій,
прикріплений до об’єктива, у
напрямку стрілки (c) до упору, а потім
від’єднайте їх.
Натискаючи важіль від’єднання
об’єктива на даному пристрої у
напрямку стрілки, поверніть даний
пристрій у напрямку стрілки (d) до
упору, а потім від’єднайте його.
Примітки щодо зйомки
Одночасно зі збільшенням фокусної відстані
прикріпленого об’єктива, даний пристрій
зменшує ефективну діафрагму прикріпленого
об’єктива.*
Фотометрія камери автоматично коригує
ефективну діафрагму.*
Під час використання даного пристрою глибина
поля об’єктива зменшується.*
* Див. наступні технічні характеристики для
отримання додаткової інформації.
ˎˎЧерез збільшення фокусної відстані та зменшення
В данном руководстве поясняется,
как использовать объективы. Меры
предосторожности, общие для всех
объективов, например, примечания
относительно использования, приведены
в отдельной брошюре “Примечания по
использованию”. Обязательно прочтите оба
документа перед использованием объектива.
Данное руководство охватывает несколько
различных объективов.
Телеконвертер 1.4X (SEL14TC)/Телеконвертер
2X (SEL20TC) (далее именуемый как “данное
устройство”) предназначен для увеличения
фокусного расстояния прикрепленного
объектива в 1,4 (SEL14TC) или 2,0 (SEL20TC)
раза при установке между камерой Sony α ρ
E-переходником (далее именуемой как “камера”)
и совместимым объективом.
Для получения подробной информации о
совместимости посетите веб-сайт Sony в вашей
области или обратитесь к дилеру Sony, или в
местный уполномоченный сервисный центр
Sony.
ˎˎНа рисунках в данном руководстве показан
SEL14TC.
Примечания по использованию
ˎˎНе подвергайте объектив воздействию солнечных
лучей или источника яркого света. Фокусировка
света может привести к повреждению корпуса
камеры и объектива, задымлению или вызвать
пожар. Если все же придется оставить объектив на
солнечном свете, обязательно прикрепите крышки
объектива.
ˎˎПри съемке против солнца следите, чтобы
солнечные лучи не попадали в угол обзора. В
противном случае солнечное излучение может
концентрироваться на точке фокусировки внутри
камеры, что может привести к задымлению или
пожару. Незначительный захват солнечного
света углом обзора также может привести к
задымлению или пожару.
ˎˎПри переноске камеры с прикрепленным
объективом обязательно надежно удерживайте
камеру и объектив.
ˎˎДанный объектив предназначен для камер Sony α
с E-переходником. Его использование на камерах с
A-переходником невозможно.
ˎˎНе прикрепляйте установочный адаптер (LA-EA2/
LA-EA4 и т.п.). В противном случае возможно
повреждение данного устройства, объектива или
установочного адаптера. (См. рисунок )
Совместимые объективы и
функции
Данное устройство предназначено для
объективов, совместимых с телеконвертером
Sony с E-переходником.
Не прикрепляйте другие объективы, что
может привести к повреждению данного
устройства или объектива.
ефективної діафрагми використовуйте штатив
для зменшення тремтіння камери у випадку
прикріплення даного пристрою.
ˎˎЗа недостатнього освітлення, наприклад, в разі
тьмяного люмінесцентного світла, камера може
не фокусуватися в режимі AF. Використовуйте
блокування фокусу на висококонтрастному об’єкті
або ручне фокусування після прикріплення даного
пристрою.
Для получения информации о последних
моделях объективов, совместимых с
телеконвертером, посетите веб-сайт Sony в
вашем регионе или обратитесь к дилеру Sony
или в местный уполномоченный сервисный
центр Sony.
Технічні характеристики
 Наименование компонентов
Назва виробу
(Назва моделі)
Розмір екрану
зйомки
Ефективна
фокусна
відстань
Поділка
діафрагми
Групи
елементів
об’єктива
1.4X Teleconverter
(SEL14TC)
Розмір 35 мм FULL
FRAME
1,4X
прикріпленого
об’єктива
На 1 поділку
діафрагми
більше, аніж у
прикріпленого
об’єктива
2X Teleconverter
(SEL20TC)
Розмір 35 мм FULL
FRAME
2,0X
прикріпленого
об’єктива
На 2 поділки
діафрагми
більше, аніж у
прикріпленого
об’єктива
1 Передняя крышка (крышка с передней
стороны)
2 E-переходник (сторона прикрепления
объектива)
3 Метка установки объектива
4 Метка установки для корпуса камеры
5 Контакты объектива*
6 Задняя крышка объектива (крышка с задней
стороны)
7 E-переходник (сторона прикрепления камеры)
8 Рычаг отсоединения объектива
9 Резиновое кольцо крепления объектива
5–6
5–8
* Не прикасайтесь к контактам объектива на
переднем и заднем переходнике.
2,0X
1,4X
Максимальне
прикріпленого
прикріпленого
збільшення
об’єктива
об’єктива
Приблиз. 1/2
Приблиз. 1/1,4
Глибина поля
прикріпленого
прикріпленого
різкості
об’єктива
об’єктива
Розміри
(максимальний
діаметр ×
62,4 × 17,2
62,4 × 27,2
висота*)
(приблиз., мм)
* За винятком деталей, які виступають з переднього та
заднього перехідника
Маса
167
207
(приблиз., г)
 Прикрепление и
отсоединение
Для прикрепления данного
устройства (См. рисунок –)
1 Снимите переднюю крышку (крышку с
передней стороны) данного устройства
и заднюю крышку объектива.
ˎˎДля снятия крышек данного устройства
поверните переднюю крышку и заднюю
крышку объектива против часовой стрелки.
2 Совместите белую метку установки
объектива на данном устройстве с
белой меткой для установки на оправе
объектива. Вставьте данное устройство
в гнездо объектива и поверните его в
направлении стрелки (a) до тех пор,
пока оно не защелкнется на месте.
Комплектність постачання
(Число в дужках означає число деталей.)
Телеконвертер (1), передня кришка (кришка з
переднього боку) (1), задня кришка об’єктива
(кришка з заднього боку) (1), футляр об’єктива (1),
набір друкованої документації
ˎˎНе нажимайте рычаг отсоединения объектива
на данном устройстве во время его установки.
ˎˎНе устанавливайте данное устройство под
углом.
Конструкція і технічні характеристики можуть
бути змінені без повідомлення.
є товарним знаком Sony Corporation.
Виробник: Соні Корпорейшн,
1-7-1 Конан, Мінато-ку,
Токіо 108-0075, Японія.
Країна-виробник: Таїланд
3 Снимите заднюю крышку объектива
4
(крышку с задней стороны) данного
устройства и крышу корпуса камеры.
Совместите белую метку установки для
корпуса камеры на данном устройстве,
прикрепленном к объективу, с
белой меткой на камере. Вставьте
данное устройство в гнездо камеры
и поверните его в направлении
ˎˎНе нажимайте кнопку фиксатора объектива
на камере во время установки объектива,
прикрепленного к данному устройству.
ˎˎНе вставляйте объектив, прикрепленный к
данному устройству, под углом.
Не используйте с объективом больше
одного данного устройства. Это может
привести к повреждению.
Для отсоединения объектива
(См. рисунок –)
1 Удерживая нажатой кнопку фиксатора
2
объектива на камере, поверните
объектив и данное устройство,
прикрепленное к объективу, в
направлении стрелки (c) до упора, а
затем отсоедините их.
Нажимая рычаг отсоединения
объектива на данном устройстве в
направлении стрелки, поверните
данное устройство в направлении
стрелки (d) до упора, а затем
отсоедините его.
Примечания по съемке
Одновременно с увеличением фокусного
расстояния прикрепленного объектива, данное
устройство уменьшает эффективную диафрагму
прикрепленного объектива.*
Фотометрия камеры автоматически
корректирует эффективную диафрагму.*
При использовании данного устройства глубина
поля объектива уменьшается.*
* См. следующие технические характеристики для
получения дополнительной информации.
ˎˎИз-за увеличения фокусного расстояния и
уменьшения эффективной диафрагмы используйте
штатив для уменьшения дрожания камеры в
случае прикрепления данного устройства.
ˎˎПри недостаточной освещенности, например,
при тусклом люминесцентном освещении,
камера может не фокусироваться в режиме
AF. Используйте блокировку фокуса на
высококонтрастном объекте или ручную
фокусировку после прикрепления данного
устройства.
Технические характеристики
Название
изделия
(Название
модели)
Размер
экрана
съемки
Эффективное
фокусное
расстояние
Деление
диафрагмы
Группы
элементов
объектива
1.4X Teleconverter 2X Teleconverter
(SEL14TC)
(SEL20TC)
Размер 35 мм
FULL FRAME
Размер 35 мм
FULL FRAME
1,4X
прикрепленного
объектива
На 1 деление
диафрагмы
больше, чем у
прикрепленного
объектива
2,0X
прикрепленного
объектива
На 2 деления
диафрагмы
больше, чем у
прикрепленного
объектива
5–6
5–8
2,0X
1,4X
Максимальное
прикрепленного прикрепленного
увеличение
объектива
объектива
Приблиз. 1/2
Приблиз. 1/1,4
Глубина поля
прикрепленного прикрепленного
резкости
объектива
объектива
Размеры
(максимальный
диаметр ×
62,4 × 17,2
62,4 × 27,2
высота*)
(приблиз., мм)
* Не включая части, выступающие из переднего и
заднего переходника
Масса
167
207
(приблиз., г)
Комплектность поставки
(Число в скобках означает число деталей.)
Телеконвертер (1), передняя крышка (крышка с
передней стороны) (1), задняя крышка объектива
(крышка с задней стороны) (1), футляр для
объектива (из нейлона, сделанный во Вьетнаме,
EAC) (1), набор печатной документации
Конструкция и технические характеристики могут
быть изменены без уведомления.
является товарным знаком Sony Corporation.
‫أن ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺛﻢ اﻧﺰﻋﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ‬
‫ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺼﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺎت‪ .‬ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‬
‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺪﺳﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻲ »ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‬
‫ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل« واردة ﻓﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ‪ .‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻛﻞ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺧﺎص ﺑﻌﺪة ﻋﺪﺳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻘﻮم ﻋﺪﺳﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ‪/(SEL14TC) 1.4X‬ﻋﺪﺳﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ‪(SEL20TC) 2X‬‬
‫)ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺢ »ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة«( ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري ﻓﻲ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻤﻘﺪار ‪ 1.4‬ﺿﻌﻒ )‪ (SEL14TC‬أو ﺿﻌﻔﻴﻦ )‪(SEL20TC‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻣﻴﺮا ‪ Sony α‬اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪) E‬ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﺑﻌﺪ ﺑﻜﻠﻤﺔ »اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا«( واﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ ﺗﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮﻧﻲ ‪ Sony‬ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ‪ ،‬أو‬
‫اﺳﺘﺸﺎرة وﻛﻴﻞ ﺳﻮﻧﻲ ‪ Sony‬أو ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﻧﻲ ‪ Sony‬ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺮﺧﺺ‪.‬‬
‫اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺗﺒﻴﻦ ‪.SEL14TC‬‬
‫‪‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة أو ﻟﻤﺼﺪر إﺿﺎءة‬
‫ﺳﺎﻃﻊ‪.‬‬
‫وإﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻷﺟﺰاء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬
‫واﻟﻌﺪﺳﺔ أو ﺻﺪور دﺧﺎن أو ﻧﺸﻮب ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‪.‬‬
‫إذا ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ‪ ،‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ أﻏﻄﻴﺔ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﻤﺲ أﻣﺎﻣﻚ‪ ،‬ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻤﺲ ﺧﺎرج زاوﻳﺔ‬
‫اﻟﺮؤﻳﺔ ﻛﻠﻴﺎً‪.‬‬
‫وإﻻ ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺮﻛﺰ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ اﻟﺒﺆرة داﺧﻞ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﺆدﻳﺔ إﻟﻰ ﺻﺪور‬
‫دﺧﺎن أو ﻧﺸﻮب ﺣﺮﻳﻖ‪.‬‬
‫إﺑﻘﺎء اﻟﺸﻤﺲ ﺧﺎرج زاوﻳﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺒﺐ أﻳﻀﺎً ﺻﺪور‬
‫دﺧﺎن أو ﻧﺸﻮب ﺣﺮﻳﻖ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻣﻴﺮا واﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻗﻢ داﺋﻤﺎً ﺑﻤﺴﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬
‫واﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﻛﺎﻣﻴﺮا ‪ Sony α‬اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ .E‬ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪.A‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﻬﺎﻳﺊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ )‪...LA-EA4/LA-EA2‬إﻟﺦ(‪ .‬وإﻻ ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻌﺮض‬
‫ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة أو اﻟﻌﺪﺳﺔ أو ﻣﻬﺎﻳﺊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻷﺿﺮار‪) .‬راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ‬
‫‪(‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺎت واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ‬
‫ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻠﻌﺪﺳﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﺳﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﺎﻋﺪة ‪E‬‬
‫ﻣﻦ ﺳﻮﻧﻲ ‪.Sony‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻋﺪﺳﺎت أﺧﺮى وإﻻ ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة أو اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻷﺿﺮار‪.‬‬
‫ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﺣﺪث ﻣﻮدﻳﻼت اﻟﻌﺪﺳﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﺳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ‪،‬‬
‫ﺗﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮﻧﻲ ‪ Sony‬ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ‪ ،‬أو اﺳﺘﺸﺎرة وﻛﻴﻞ ﺳﻮﻧﻲ‬
‫‪ Sony‬أو ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﻧﻲ ‪ Sony‬ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺮﺧﺺ‪.‬‬
‫ﻣﻊ أن ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري ﻓﻲ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺨﻔﺾ‬
‫اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪*.‬‬
‫ﻳﻘﻮم ﻗﻴﺎس اﻟﺸﺪة اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‬
‫ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪*.‬‬
‫ﻳﻘﻞ ﻋﻤﻖ اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‪*.‬‬
‫* راﺟﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪늘려주는 기능을 합니다.‬‬
‫‪본 기기를 부착한 후에 수동 초점을 이용하십시오.‬‬
‫‪주요 제원‬‬
‫ﻧﻈﺮاً ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺣﺎﻣﻞ‬
‫ﺛﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻫﺘﺰاز اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺣﻴﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺜﺒﺘﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻇﺮوف اﻹﺿﺎءة اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﻠﻮرﺳﻨﺖ اﻟﺨﻔﻴﻒ ﻣﺜ ًﻼ‪ ،‬ﻗﺪ‬
‫ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﻮﺿﻊ ‪ .AF‬اﺳﺘﺨﺪم ﻗﻔﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻋﻠﻰ‬
‫ﻫﺪف ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ أو اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬
‫‪2X Teleconverter‬‬
‫)‪(SEL20TC‬‬
‫ﺣﺠﻢ ‪FULL FRAME‬‬
‫‪ 35‬ﻣﻢ‬
‫‪1.4X Teleconverter‬‬
‫اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ‬
‫)‪(SEL14TC‬‬
‫)اﺳﻢ اﻟﻤﻮدﻳﻞ(‬
‫ﺣﺠﻢ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺣﺠﻢ ‪FULL FRAME‬‬
‫‪ 35‬ﻣﻢ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﺿﻌﻒ‬
‫‪1.4‬‬
‫‪ 2‬ﺿﻌﻒ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ‬
‫اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ‬
‫ﺣﺠﻢ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ أﻛﺒﺮ ﺣﺠﻢ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ أﻛﺒﺮ‬
‫ﺣﺠﻢ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻤﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ‬
‫ﺑﻤﺮﺗﻴﻦ‬
‫واﺣﺪة‬
‫‪8–5‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت‪-‬ﻋﻨﺎﺻﺮ ‪6–5‬‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﺿﻌﻒ‬
‫‪1.4‬‬
‫‪ 2‬ﺿﻌﻒ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ‬
‫أﻗﺼﻰ ﻗﺪرة ﺗﻜﺒﻴﺮ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ‬
‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1/2‬اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 1/1.4‬اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻋﻤﻖ اﻟﻤﺠﺎل‬
‫اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ‬
‫اﻷﺑﻌﺎد‬
‫)أﻗﺼﻰ ﻗﻄﺮ ×‬
‫‪27.2 × 62.4‬‬
‫‪17.2 × 62.4‬‬
‫ارﺗﻔﺎع*(‬
‫)ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ‪ ،‬ﻣﻢ(‬
‫* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﺟﺰاء اﻟﺒﺎرزة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪﺗﻴﻦ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ‬
‫‪207‬‬
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ )ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ‪ ،‬ﺟﻢ( ‪167‬‬
‫‪1.4X‬‬
‫‪2X Teleconverter‬‬
‫‪Teleconverter‬‬
‫)‪(SEL20TC‬‬
‫)‪(SEL14TC‬‬
‫‪촬영 화면‬‬
‫‪35mm FULL‬‬
‫‪35mm FULL‬‬
‫‪사이즈‬‬
‫‪FRAME 사이즈‬‬
‫‪FRAME 사이즈‬‬
‫‪유효 초점 거리 부착 렌즈의 1.4X 부착 렌즈의 2.0X‬‬
‫‪부착 렌즈보다‬‬
‫‪부착 렌즈보다‬‬
‫‪f-스톱‬‬
‫‪1 f-스톱 더 높다 2 f-스톱 더 높다‬‬
‫‪렌즈 군-매‬‬
‫‪5–6‬‬
‫‪5–8‬‬
‫‪최대 확대‬‬
‫‪부착 렌즈의 1.4X 부착 렌즈의 2.0X‬‬
‫‪부착 렌즈의 약‬‬
‫‪부착 렌즈의 약 1/2‬‬
‫‪피사계 심도‬‬
‫‪1/1.4‬‬
‫‪외형 치수‬‬
‫× ‪(최대 지름‬‬
‫‪62.4 × 17.2‬‬
‫‪62.4 × 27.2‬‬
‫)*‪높이‬‬
‫)‪(약 mm‬‬
‫‪*전후 마운트로부터 돌출된 부분은 제외‬‬
‫)‪중량 (약 g‬‬
‫‪167‬‬
‫‪207‬‬
‫‪제품명‬‬
‫)‪(모델명‬‬
‫‪동봉품‬‬
‫)‪(괄호내의 숫자는 갯수를 나타냅니다.‬‬
‫‪텔리컨버터 (1), 전면 캡 (앞쪽 캡) (1), 렌즈 후면 캡‬‬
‫‪(뒷쪽 캡) (1), 렌즈 케이스 (1), 도큐먼트 세트‬‬
‫‪디자인 및 주요 제원은 예고없이 변경할 경우가‬‬
‫‪있습니다.‬‬
‫‪호환성에 관한 상세한 정보는 거주하시는 지역의‬‬
‫‪Sony 웹 사이트를 방문하시거나 Sony 대리점 또는‬‬
‫‪지역의 인증된 Sony 서비스 시설에 문의해 주십시오.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫* ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻠﻤﺲ وﺻﻼت اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻣﺆﺧﺮة اﻟﻘﺎﻋﺪة‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ واﻟﻔﺼﻞ‬
‫ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‬
‫)راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(–‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻓﺼﻞ اﻟﻐﻄﺎء اﻷﻣﺎﻣﻲ )ﻏﻄﺎء اﻟﺠﻬﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ( ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‬
‫واﻟﻐﻄﺎء اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‬
‫ﻣﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻷﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ أﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ .‬ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل‬
‫ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪﺳﺔ وأدرﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻬﻢ )‪ (a‬إﻟﻰ‬
‫أن ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﺪور ﺻﻮت ﻃﻘﺔ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ﻟﻔﺼﻞ أﻏﻄﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻐﻄﺎء اﻷﻣﺎﻣﻲ وﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫اﻟﺨﻠﻔﻲ ﺑﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻀﻐﻂ ذراع ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬه‬
‫اﻟﻮﺣﺪة‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎﺋﻞ‪.‬‬
‫اﻓﺼﻞ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺨﻠﻔﻲ )ﻏﻄﺎء اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ( ﻋﻦ ﻫﺬه‬
‫اﻟﻮﺣﺪة وﻏﻄﺎء ﺟﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪.‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺨﺎص ﺑﺠﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬
‫ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﺑﻴﺾ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪ .‬ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬
‫وأدرﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻬﻢ )‪ (b‬إﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻊ‬
‫ﺻﺪور ﺻﻮت ﻃﻘﺔ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻻ ﺗﻀﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا أﺛﻨﺎء ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎﺋﻞ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪات ﻣﻊ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ .‬ﻗﺪ ﻳﺆدي‬
‫ذﻟﻚ إﻟﻰ أﺿﺮار‪.‬‬
‫ﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫)راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(–‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫أﺛﻨﺎء ﺿﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪ ،‬ﻗﻢ‬
‫ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻬﻢ )‪(c‬‬
‫إﻟﻰ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺛﻢ اﻓﺼﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫أﺛﻨﺎء ﺳﺤﺐ ذراع ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‬
‫ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻬﻢ‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻬﻢ )‪ (d‬إﻟﻰ‬
‫أن ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺛﻢ اﻧﺰﻋﻬﺎ‪.‬‬
‫‪사용상의 주의‬‬
‫‪ˎˎ렌즈를 햇빛 또는 밝은 광원에 노출시키지 마십시오.‬‬
‫‪카메라 본체 및 렌즈 내부에 고장을 일으키거나,‬‬
‫‪돋보기처럼 빛이 한군데로 모아져서 연기 또는 화재가‬‬
‫‪발생할 수 있습니다. 부득이한 사정으로 렌즈를‬‬
‫‪직사광선 아래에 놓아 두어야 하는 경우 렌즈 캡을 씌워‬‬
‫‪놓으십시오.‬‬
‫‪ˎˎ태양을 바라보며 촬영하는 경우, 태양이 뷰 앵글‬‬
‫‪밖으로 완전히 나가도록 하십시오. 그렇게 하지 않으면‬‬
‫‪태양빛이 카메라 내부의 초점에 집중되어 연기나 화재를‬‬
‫‪유발할 수 있습니다. 태양빛이 뷰 앵글에서 조금만‬‬
‫‪벗어나도록 해도 연기 또는 화재를 유발할 수 있습니다.‬‬
‫‪ˎˎ렌즈를 부착한 상태로 카메라를 운반하는 경우에는‬‬
‫‪카메라와 렌즈를 모두 잘 잡아 주십시오.‬‬
‫‪ˎˎ이 렌즈는 Sony α 카메라 시스템 E 마운트‬‬
‫‪카메라용으로 설계되었습니다. A 마운트 카메라에서는‬‬
‫‪사용할 수 없습니다.‬‬
‫‪ˎˎ마운트 어댑터(LA-EA2/LA-EA4 등)는 장착하지‬‬
‫‪마십시오. 그렇게 하지 않으면 본 기기, 렌즈 또는‬‬
‫)‪마운트 어댑터가 손상될 수 있습니다. (그림  참조‬‬
‫‪는 Sony Corporation의 상표입니다.‬‬
‫‪본 기기는 Sony E 마운트 텔리컨버터와 호환하는‬‬
‫‪렌즈용으로 설계되었습니다.‬‬
‫‪본 기기 또는 렌즈가 손상될 수 있으므로 다른‬‬
‫‪렌즈는 부착하지 마십시오.‬‬
‫‪텔리컨버터와 호환하는 최신 렌즈 모델에 관한 정보는‬‬
‫‪거주하시는 지역의 Sony 웹 사이트를 방문하시거나‬‬
‫‪Sony 대리점 또는 지역의 인증된 Sony 서비스 시설에‬‬
‫‪문의해 주십시오.‬‬
‫‪ 부품 확인하기‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﻀ ّﻤﻨﺔ‬
‫)اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺳﻴﻦ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻋﺪد اﻟﻘﻄﻊ‪(.‬‬
‫ﻋﺪﺳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ )‪ ،(1‬اﻟﻐﻄﺎء اﻷﻣﺎﻣﻲ )ﻏﻄﺎء اﻟﺠﻬﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ( )‪ ،(1‬ﻏﻄﺎء‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺨﻠﻔﻲ )ﻏﻄﺎء اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ( )‪ ،(1‬ﻋﻠﺒﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ )‪ ،(1‬ﻃﻘﻢ ﻣﻦ‬
‫وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ‬
‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ دون إﺷﻌﺎر‪.‬‬
‫اﻟﻌﻼﻣﺔ‬
‫ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﻲ ‪.Sony Corporation‬‬
‫* راﺟﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻧﻈﺮاً ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺣﺎﻣﻞ‬
‫ﺛﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻫﺘﺰاز اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺣﻴﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺜﺒﺘﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻇﺮوف اﻹﺿﺎءة اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﻠﻮرﺳﻨﺖ اﻟﺨﻔﻴﻒ ﻣﺜ ًﻼ‪ ،‬ﻗﺪ‬
‫ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﻮﺿﻊ ‪ .AF‬اﺳﺘﺨﺪم ﻗﻔﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻋﻠﻰ‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫)‪전면 캡(앞쪽 캡‬‬
‫)‪E 마운트(렌즈 장착측‬‬
‫‪렌즈 장착 인덱스‬‬
‫‪카메라 본체에 대한 장착 인덱스‬‬
‫*‪렌즈 접점‬‬
‫)‪렌즈 후면 캡(뒷쪽 캡‬‬
‫)‪E 마운트(카메라 장착측‬‬
‫‪렌즈 제거 레버‬‬
‫‪렌즈 장착 고무 링‬‬
‫‪* 전후 마운트의 렌즈 접점은 만지지 마십시오.‬‬
‫‪ 부착 및 제거하기‬‬
‫‪본 기기를 부착하려면‬‬
‫)‪(그림 – 참조‬‬
‫‪본 기기의 전면 캡(앞쪽 캡)과 렌즈의 후면‬‬
‫‪캡을 제거합니다.‬‬
‫‪ˎˎ본 기기의 캡을 제거하려면, 전면 캡과 렌즈 후면‬‬
‫‪캡을 반시계 방향으로 돌려 주십시오.‬‬
‫‪본 기기의 백색 렌즈 장착 인덱스를 렌즈‬‬
‫‪배럴의 백색 장착 인덱스와 맞춥니다. 본‬‬
‫‪기기를 렌즈 마운트에 삽입한 후 제자리에‬‬
‫‪잠길 때까지 화살표(a) 방향으로 돌립니다.‬‬
‫‪ˎˎ본 기기를 장착할 때 본 기기의 렌즈 제거 레버를‬‬
‫‪누르지 마십시오.‬‬
‫‪ˎˎ본 기기를 경사지게 장착하지 마십시오.‬‬
‫‪본 기기의 렌즈 후면 캡(뒷쪽 캡)과‬‬
‫‪카메라의 본체 캡을 제거합니다.‬‬
‫‪렌즈에 장착된 본 기기의 카메라 본체용‬‬
‫‪백색 장착 인덱스를 카메라의 백색 인덱스와‬‬
‫‪맞춥니다. 본 기기를 카메라 마운트에‬‬
‫)‪삽입한 후 제자리에 잠길 때까지 화살표(b‬‬
‫‪방향으로 돌립니다.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫。‪請勿安裝其他鏡頭,否則本裝置或鏡頭可能損壞‬‬
‫‪如需相容於望遠鏡頭之最新鏡頭型號的詳細資訊,請造‬‬
‫‪訪所在地區的 Sony 網站,或洽詢 Sony 經銷商或當地‬‬
‫。‪合格的 Sony 維修服務中心‬‬
‫‪ 零件識別‬‬
‫)‪前蓋(前側蓋‬‬
‫)‪E-安裝座(鏡頭安裝側‬‬
‫‪鏡頭安裝指示‬‬
‫‪相機機身安裝指示‬‬
‫*‪鏡頭接點‬‬
‫)‪鏡頭後蓋(後側蓋‬‬
‫)‪E-安裝座(相機安裝側‬‬
‫‪鏡頭釋放桿‬‬
‫‪鏡頭安裝座塑膠環‬‬
‫‪렌즈를 제거하려면‬‬
‫)‪(그림 – 참조‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪촬영상의 주의‬‬
‫‪본 기기는 부착된 렌즈의 초점 거리를 늘리는 한편,‬‬
‫*‪부착된 렌즈의 유효 구경을 줄입니다.‬‬
‫‪카메라의 광도 측정은 유효 구경을 자동으로‬‬
‫* ‪보정합니다.‬‬
‫‪렌즈의 피사계 심도는 본 기기를 사용할 때 더‬‬
‫*‪얕아집니다.‬‬
‫‪* 상세한 내용은 다음의 사양을 참조하십시오.‬‬
‫‪取下本裝置的前蓋(前側蓋)與鏡頭的後‬‬
‫。‪蓋‬‬
‫‪ˎˎ若要取下本裝置的護蓋,請逆時針轉動前蓋與鏡頭‬‬
‫。‪後蓋‬‬
‫‪將本裝置上的白色鏡頭安裝指示對齊鏡身上‬‬
‫‪的白色安裝指示。 將本裝置放入鏡頭安裝‬‬
‫。‪座,並以箭頭 (a) 方向旋轉直到鎖緊為止‬‬
‫。‪ˎˎ安裝本裝置時,請勿按下本裝置上的鏡頭釋放桿‬‬
‫。‪ˎˎ請勿傾斜安裝本裝置‬‬
‫‪取下本裝置的鏡頭後蓋(後側蓋)與相機的‬‬
‫。‪機身蓋‬‬
‫‪將安裝至鏡頭的本裝置上的相機機身白色安‬‬
‫‪裝指示對齊相機上的白色指示。 將本裝置放‬‬
‫‪入相機安裝座,並以箭頭 (b) 方向旋轉直到‬‬
‫。‪鎖緊為止‬‬
‫‪1‬‬
‫‪부착한 때에 카메라의 흔들림을 줄이기 위해서는‬‬
‫‪삼각대를 사용하십시오.‬‬
‫‪ˎˎ형광등이 희미한 경우 등 조명이 어두운 곳에서는‬‬
‫‪카메라가 AF로 초점을 맞출 수 없는 경우가 있습니다.‬‬
‫‪콘트라스트가 높은 피사체에 초점 잠금을 이용하거나,‬‬
‫‪본 기기를 부착한 후에 수동 초점을 이용하십시오.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪‬‬
‫‪–2‬‬
‫)‪(a‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ˎˎ安裝已裝上本裝置的鏡頭時,請勿按下相機上的鏡‬‬
‫。‪頭釋放鍵‬‬
‫。‪ˎˎ請勿傾斜放入已安裝至本裝置的鏡頭‬‬
‫‪–4‬‬
‫‪請勿在一個鏡頭使用多個本裝置。這麼做可能造成‬‬
‫。‪損壞‬‬
‫‪取下鏡頭‬‬
‫)‪(參見圖 –‬‬
‫‪按住相機上的鏡頭釋放鍵,以箭頭 (c) 方向‬‬
‫‪將鏡頭與安裝至鏡頭的本裝置轉到底,然後‬‬
‫。‪再將其取下‬‬
‫‪朝箭頭方向拉動本裝置上的鏡頭釋放桿,同‬‬
‫‪時以箭頭 (d) 方向將本裝置轉到底,然後卸‬‬
‫。‪除本裝置‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(b‬‬
‫‪2‬‬
‫‪當本裝置增加已安裝鏡頭的焦距時,它會減少已安裝鏡‬‬
‫*。‪頭的有效孔徑‬‬
‫* 。‪相機的光度測量會自動補償有效孔徑‬‬
‫*。‪使用本裝置時,鏡頭的景深較淺‬‬
‫‪–1‬‬
‫)‪(c‬‬
‫。‪* 如需詳細資訊,請參閱以下規格‬‬
‫‪ˎˎ因為焦距會增加、有效孔徑會減小,所以裝上本裝置時請‬‬
‫)‪(d‬‬
‫‪–2‬‬
‫‪2X Teleconverter‬‬
‫)‪(SEL20TC‬‬
‫‪35mm FULL‬‬
‫‪FRAME 尺寸‬‬
‫‪2.0X 已安裝鏡頭‬‬
‫‪光圈值比已安裝鏡‬‬
‫‪頭高 2‬‬
‫‪5–8‬‬
‫‪2.0X 已安裝鏡頭‬‬
‫‪約 1/2 已安裝鏡頭‬‬
‫‪62.4 × 27.2‬‬
‫‪207‬‬
‫‪1.4X Teleconverter‬‬
‫)‪(SEL14TC‬‬
‫‪35mm FULL‬‬
‫‪FRAME 尺寸‬‬
‫‪1.4X 已安裝鏡頭‬‬
‫‪光圈值比已安裝鏡‬‬
‫‪頭高 1‬‬
‫‪5–6‬‬
‫‪1.4X 已安裝鏡頭‬‬
‫‪約 1/1.4 已安裝‬‬
‫‪鏡頭‬‬
‫‪產品名稱‬‬
‫)‪(型號‬‬
‫‪拍攝螢幕尺寸‬‬
‫‪有效焦距‬‬
‫‪光圈值‬‬
‫‪鏡頭組元件‬‬
‫‪最大放大倍數‬‬
‫‪景深‬‬
‫‪尺寸‬‬
‫× ‪(最大直徑‬‬
‫‪62.4 × 17.2‬‬
‫)*‪高度‬‬
‫)‪(約 mm‬‬
‫‪*不含前後安裝座的突出部分‬‬
‫)‪質量(約 g‬‬
‫‪167‬‬
‫‪所含物品‬‬
‫)。‪(括弧中的數字表示件數‬‬
‫‪望遠鏡頭 (1)、前蓋(前側蓋)(1)、鏡頭後蓋(後側‬‬
‫‪蓋)(1)、鏡頭袋 (1)、成套印刷文件‬‬
‫。‪設計和規格有所變更時,恕不另行通知‬‬
‫。‪為 Sony Corporation 的商標‬‬
‫‪生產國別:泰國‬‬
‫‪1.4X‬‬
‫‪제품명‬‬
‫‪Teleconverter‬‬
‫)‪(모델명‬‬
‫)‪(SEL14TC‬‬
‫‪촬영 화면‬‬
‫‪35mm FULL‬‬
‫‪사이즈‬‬
‫‪FRAME 사이즈‬‬
‫‪유효 초점 거리 부착 렌즈의 1.4X‬‬
‫‪부착 렌즈보다‬‬
‫‪f-스톱‬‬
‫‪1 f-스톱 더 높다‬‬
‫‪렌즈 군-매‬‬
‫‪5–6‬‬
‫‪최대 확대‬‬
‫‪부착 렌즈의 1.4X‬‬
‫‪부착 렌즈의 약‬‬
‫‪本使用說明書詳細說明使用鏡頭的方式。在另頁上‬‬
‫‪的“使用前的注意事項”可以找到如使用注意事項‬‬
‫‪等關於所有鏡頭的一般注意事項。使用鏡頭前,請‬‬
‫。‪務必閱讀以上文件‬‬
‫。‪本使用說明書適用於多種不同鏡頭‬‬
‫)”‪在 Sony α 相機系統 E-安裝座相機(以下稱“相機‬‬
‫‪與相容鏡頭之間安裝 1.4X 望遠鏡頭 (SEL14TC)/2X‬‬
‫‪望遠鏡頭 (SEL20TC)(以下稱“本裝置”)時,可讓‬‬
‫‪已安裝鏡頭的焦距增加 1.4 倍 (SEL14TC) 或 2.0 倍‬‬
‫。)‪(SEL20TC‬‬
‫‪如需相容性的詳細資訊,請造訪所在地區的 Sony 網‬‬
‫‪站,或洽詢 Sony 經銷商或當地合格的 Sony 維修服務‬‬
‫。‪中心‬‬
‫。‪ˎˎ本手冊中的圖示為 SEL14TC‬‬
‫‪使用注意事項‬‬
‫‪ˎˎ請勿讓鏡頭直接暴露在日照或強烈的光源下。由於光線‬‬
‫‪본 사용설명서는 렌즈의 사용법에 관해서‬‬
‫‪설명합니다. 사용상의 주의와 같이 모든 렌즈에‬‬
‫‪공통적으로 적용되는 주의사항은 별지로 된 "사용‬‬
‫‪전 주의사항"에 있습니다. 렌즈를 사용하기 전에‬‬
‫‪두 가지 설명서를 모두 읽으십시오.‬‬
‫‪주요 제원‬‬
‫‪35mm FULL‬‬
‫‪FRAME 사이즈‬‬
‫‪부착 렌즈의 2.0X‬‬
‫‪부착 렌즈보다‬‬
‫‪2 f-스톱 더 높다‬‬
‫‪5–8‬‬
‫‪부착 렌즈의 2.0X‬‬
‫‪부착 렌즈의 약 1/2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ˎˎ초점 거리의 증가 및 유효 구경의 감소때문에 본 기기를‬‬
‫‪2X Teleconverter‬‬
‫)‪(SEL20TC‬‬
‫‪3‬‬
‫。‪* 請勿觸碰前後安裝座的鏡頭接點‬‬
‫‪ 安裝及取下‬‬
‫‪安裝本裝置‬‬
‫)‪(參見圖 –‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪規格‬‬
‫‪하나의 렌즈에 본 기기를 두 개 이상 사용하지‬‬
‫‪마십시오. 제품을 손상시킬 수 있습니다.‬‬
‫‪카메라의 렌즈 제거 버튼을 누른 상태로‬‬
‫‪렌즈와 렌즈에 부착된 본 기기가 멈출‬‬
‫‪때까지 화살표(c) 방향으로 렌즈를 돌린 후‬‬
‫‪렌즈를 제거합니다.‬‬
‫‪본 기기의 렌즈 해제 레버를 화살표‬‬
‫‪방향으로 당기면서 본 기기가 정지할 때까지‬‬
‫‪화살표(d) 방향으로 완전히 돌려서 본‬‬
‫‪기기를 떼어냅니다.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫。‪使用三腳架減少相機震動‬‬
‫‪ˎˎ在低光源環境下,例如昏暗的螢光燈,相機可能無法在‬‬
‫‪AF 下對焦。 請對高對比拍攝物體使用對焦鎖定,或在安‬‬
‫。‪裝本裝置後使用手動對焦‬‬
‫‪ˎˎ본 기기에 부착된 렌즈를 장착할 때 카메라의 렌즈‬‬
‫‪제거 버튼을 누르지 마십시오.‬‬
‫‪ˎˎ본 기기에 부착된 렌즈는 경사지게 삽입하지‬‬
‫‪마십시오.‬‬
‫‪LA-EA2/LA-EA4‬‬
‫。‪頭設計‬‬
‫‪拍攝注意事項‬‬
‫‪3‬‬
‫‪‬‬
‫‪本裝置專為相容於 Sony E-安裝座望遠鏡頭的鏡‬‬
‫‪호환되는 렌즈 및 기능‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ‬
‫ﻣﻊ أن ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري ﻓﻲ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺨﻔﺾ‬
‫اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪*.‬‬
‫ﻳﻘﻮم ﻗﻴﺎس اﻟﺸﺪة اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‬
‫ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪*.‬‬
‫ﻳﻘﻞ ﻋﻤﻖ اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة‪*.‬‬
‫‪相容鏡頭與功能‬‬
‫‪ˎˎ본 설명서의 그림은 SEL14TC를 나타냅니다.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺟﺰاء‬
‫اﻟﻐﻄﺎء اﻷﻣﺎﻣﻲ )ﻏﻄﺎء اﻟﺠﻬﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ(‬
‫اﻟﻘﺎﻋﺪة ‪) E‬ﺟﻬﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ(‬
‫ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﺠﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬
‫وﺻﻼت اﻟﻌﺪﺳﺔ*‬
‫ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺨﻠﻔﻲ )ﻏﻄﺎء اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ(‬
‫اﻟﻘﺎﻋﺪة ‪) E‬ﺟﻬﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا(‬
‫ذراع ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﺣﻠﻘﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ‬
‫)‪‬‬
‫‪본 사용설명서는 여러 다른 렌즈에 관해서‬‬
‫‪설명합니다.‬‬
‫‪1.4X 텔리컨버터(SEL14TC)/2X 텔리컨버터‬‬
‫‪(SEL20TC)(이하 "본 기기"라고 함)는 Sony α‬‬
‫‪카메라 시스템 E 마운트 카메라(이하 "카메라"라고‬‬
‫)‪함)와 호환되는 렌즈간에 장착할 때 1.4X(SEL14TC‬‬
‫‪또는 2.0X(SEL20TC)로 부착된 렌즈의 초점 길이를‬‬
‫‪늘려주는 기능을 합니다.‬‬
‫‪호환성에 관한 상세한 정보는 거주하시는 지역의‬‬
‫‪Sony 웹 사이트를 방문하시거나 Sony 대리점 또는‬‬
‫‪聚焦的結果,可能會導致相機本身和鏡頭的內部故障、冒‬‬
‫‪煙或起火。若必須處在無法避免日照的環境下,請務必‬‬
‫。‪蓋上鏡頭蓋‬‬
‫‪ˎˎ面對日光拍攝時,視角請完全避開日光。否則太陽光線會‬‬
‫‪在相機中聚焦,導致冒煙或起火。即使日光未進入視角,‬‬
‫。‪但若日光距離視角很近,仍有可能導致冒煙或起火‬‬
‫‪ˎˎ搬移已安裝鏡頭的相機時,請務必確實握住相機和‬‬
‫。‪鏡頭‬‬
‫‪ˎˎ本鏡頭專為 Sony α 相機系統 E-安裝座相機設計,您‬‬
‫。‪無法在 A-安裝座相機上使用‬‬
‫‪ˎˎ請勿安裝卡口轉接器(LA-EA2/LA-EA4 等), 否‬‬
‫‪則本裝置、鏡頭或卡口轉接器可能損壞。(參見圖‬‬
‫)‪‬‬
‫‪相容鏡頭與功能‬‬
‫‪本裝置專為相容於 Sony E-安裝座望遠鏡頭的鏡‬‬
Download PDF

advertising