Sony | SAL300F28G | Sony SAL300F28G 300F28G Объектив для цифровых камер c байонетом A Инструкция по эксплуатации

Svenska
4-263-428-12(1)
Características técnicas
I ” Bruksanvisning” finner du information om hur du använder objektivet.
Allmän information om t.ex. användning hittar du i ” Bruksanvisning”
och ”Försiktighetsåtgärder innan användning”, som finns på ett separat
informationsblad. Läs igenom de båda dokumenten innan du använder objektivet.
Det här objektivet är tillverkat för A-montering, som finns på Sony α-kameror.
Att tänka på när du använder objektivet
 När
detta objektiv används med en kamera med E-fattning, sätt på en
objektivadapter som säljs separat. Sätt inte på objektivet direkt på kameran med
E-fattning eftersom det finns risk för skador.
 Greppa både kameran och objektivet ordentligt när du bär kameran med
objektivet monterat.
Interchangeable Lens/
 Bruksanvisning/Manual de instruções/Инструкция по эксплуатации/
Інструкція з експлуатації/
/
/
/
300mm F2.8 G
Vinjettering
 När
du använder objektivet blir skärmens hörn mörkare än mitten. För att reducera
det här fenomenet (som kallas vinjettering) minskar du bländaren med 1 till 2 steg.
 Delarnas namn och placering
A-mount
SAL300F28G
1···Fokuseringsring 2···Avståndsskala 3···Skärpedjupsskala 4···Index för montering
av stativkrage (röd) 5···Objektivindex (grå) 6···Index för stativkrage (grå)
7···Objektivets kontakter 8···Filterhållare 9···Lås till filterhållare 10···Avståndsindex
11···Fokuslåsknappar 12···Fokuslägesomkopplare 13···Hål för bärrem 14···DMFlägesomkopplare 15···Objektivmonteringsindex 16···Omkopplare för inställning av
fokusräckvidd 17···Förfokusknapp 18···Ljudsignalsomkopplare 19···Kraglåsknapp
20···Fokuslås/förfokus-omkopplare 21···Fokusräckviddsbegränsare
©2006 Sony Corporation
Tekniska data
Русский
Modell (Modellbeteckning)
Motsvarar 35 mm brännvidd*1 (mm)
Objektivelement*2
Bildvinkel 1*3
Bildvinkel 2*3
Minsta fokus*4 (m)
Största förstoring (×)
Minsta f-tal (bländare)
Filterdiameter (mm)
Storlek (största diameter × höjd) (mm)
Vikt (g) (exklusive stativkrage)
ᶑ㓫濃䫤濄
㙭⃗ợ䒌擀⢘䗨ὅ⿓濇孛⌦夥ĥ̾!ợ䒌存㕲᷊ĦɁ㙭⃗ợ䒌㱌びᷯ
柝䪭⃚⫧ὅ⿓濇孛⌦夥斨柙ᵮ䗨ĥ̽!ợ䒌存㕲᷊Ħ⏰ĥợ䒌↱䗨㱌
びᷯ柝ĦɁ∅⼩⚌ợ䒌擀⢘↱敩孟ṉᵮᶈṡ㓫ṚɁ
*1 Värdet för brännvidd motsvarande 35 mm-format baseras på digitala
systemkameror med utbytbart objektiv som har en bildsensor av storleken APS-C.
*2 Värdena för linsgrupper och linselement inkluderar tilläggsfiltret.
3
* Värdet för bildvinkel 1 baseras på kameror av 35 mm-format; värdet för
bildvinkel 2 baseras på digitala systemkameror med utbytbart objektiv
utrustade med bildsensor av storleken APS-C.
*4 Minsta fokus är avståndet från bildsensorn till motivet.
!
㚐擀⢘愫䒌B⋅⍇濇⍓䒌ᷲTpoz!Ä䙜㚞Ɂ
!
ợ䒌㱌びᷯ柝
ˎ!⚌F⋅⍇䱟乃䙜㚞ᵮợ䒌㚐擀⢘㕚濇孛⫭堩⍊⒒䗨⋅⍇彦悱◌ɁⅫ≣⭪擀
⢘䙘㌉⫭堩⚌F⋅⍇䱟乃䙜㚞ᵮ濇ṉ₱径ㅴᷰ佩㋃⚳Ɂ
ˎ!⺷「㎞ⶊ⫭堩ᷪ擀⢘䗨䙜㚞㕚濇∅⼩⍰㕚㍅䦗䙜㚞⏰擀⢘Ɂ
 Det
här objektivet är utrustat med en avståndsmätare. Avståndsmätaren ger
noggrannare mätresultat (ADI) genom att använda en blixt.
 Beroende på objektivets mekanik kan brännvidden ändras när avståndet till motivet
ändras. Värdet på brännvidden utgår från att linsen är fokuserad på oändligt avstånd.
㖹⻕
Printed in Japan
ˎ!ợ䒌擀⢘㕚濇⮳ⶹ䗨夶厡壥㬸⃚ᶑ⼧㗻Ɂᶞ忣₱弽䤱䌔寅濃䥔ᶯᶞ㖹
⻕濄濇孛⭪₭♬㌌張2瀙3♬Ɂ
Inkluderade artiklar: Objektiv (1), Främre objektivskydd (1), Bakre
objektivskydd (1), Motljusskydd (1), Rem (1), Normalfilter (1), Polariserande
(cirkulärt) tilläggsfilter (1), Väska (1), Uppsättning tryckt documentation
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Ȏ!恌Ṛ⍱
2Ĩ⭝䂊䌓!3Ĩ嵁䤟↟⸊!4Ĩ㗓㵕↟⸊!5Ĩ⢻䌓⫭堩㝫嬔濃丆凖濄6Ĩ擀⢘㝫

嬔濃㿔凖濄7Ĩ⢻䌓㝫嬔濃㿔凖濄8Ĩ擀⢘㌉䀝!9Ĩ㹈䆫♞⫾◌!:Ĩ㹈䆫♞
är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
⫾◌摥!21Ĩ嵁䤟㝫嬔!22Ĩ⭝䂊摥⫾㉭搒!23Ĩ⭝䂊㦅⹳⹤⃗!24Ĩ⍮ⶊ䧣
1
2
⪸!25ĨENG!㦅⹳⹤⃗!26Ĩ擀⢘⫭堩㝫嬔!27Ĩ⭝䂊剧♘嬢⫾⹤⃗!28Ĩ⭝䂊
3
柨嬢㉭搒!29Ĩ杗柵ὅ⍛⹤⃗!2:Ĩ⢻䌓摥⫾㔯搒!31Ĩ⭝䂊摥⫾0柨⭝䂊⹤⃗!
4
32Ĩ⭝䂊剧♘斴⫾◌
 Quando
utilizar a objectiva, os cantos do ecrã ficam mais escuros do que o centro.
Para diminuir este efeito (designado por vinheta), feche a abertura 1 a 2 pontos.
 Nomes das peças
1···Anel de focagem 2···Escala de distância 3···Escala da profundidade de campo
4···Marca de montagem do anel (vermelha) 5···Marca da objectiva (cinzenta) 6···Marca
do anel (cinzenta) 7···Contactos da objectiva 8···Suporte do filtro 9···Travão do suporte
do filtro 10···Marca de distância 11···Botões para fixação da focagem 12···Selector do
modo de focagem 13···Orifício da correia 14···Selector do modo DMF 15···Marca de
montagem da objectiva 16···Selector de regulação da distância de focagem 17···Botão
de fixação de focagem 18···Selector do sinal de áudio 19···Botão de aperto do anel
20···Selector de fixação da focagem/pré-focagem 21···Limitador da distância de focagem
濃BEJ濄Ɂ
21
20
ˎ!㞝㋒擀⢘丷㛨濇䂊嵁⍓偡Ṿ♄㈱㎨嵁䤟佰⹦Ɂ䂊嵁ᾫ嬢擀⢘⭝䂊ᷲ㕄斴
彀Ɂ
ㆤ⎏䇍␥濕擀⢘濃2濄ɀ擀⢘↱䘺濃2濄ɀ擀⢘⍲䘺濃2濄ɀ擀⢘忒₭仍
濃2濄ɀ⍮ⶊ濃2濄ɀ㝫K㹈䆫濃2濄ɀᾳ㊓濃♪⻆濄㹈䆫㌶Ṛ濃2濄ɀ擀
⢘≩濃2濄ɀㅴ⢻⋔↛㓫Ṛ
嬢嬅ㅺ夨㞠⣦㙭⌼∌濇⾹ᵱ⍊垰彾䝉Ɂ
Skärpedjupstabell (i meter)/Tabela da profundidade de campo (em metros)/Таблица глубины

㖓Tpoz!Dpsqpsbujpo䗨⒪㝫Ɂ
резкости
(в метрах)/Таблиця глибини різкості зображення (в метрах)/ 㗓㵕埌濃┒ằ濕䯗濄/
㗓㵕埌濃⊹ằ濕䯗濄/㨦▖ᆮ#⟖᢮#㥆+⃢㘚#្⯮,/
F2.8
F4
F5.6
F8
F11
F16
F22
F32
30m
921-
29.1-31.0
651-
28.7-31.4
460-
28.2-32.0
326-
27.6-33.0
230-
26.7-34.3
163-
25.5-36.5
115-
24.0-40.1
81.6-
22.2-46.5
15m
14.8-15.2
14.7-15.3
14.6-15.5
14.4-15.7
14.2-16.0
13.8-16.4
13.4-17.1
12.8-18.1
10m
9.90-10.1
9.87-10.1
9.81-10.2
9.74-10.3
9.63-10.4
9.49-10.6
9.29-10.8
9.02-11.2
7m
6.95-7.05
6.94-7.06
6.91-7.09
6.88-7.13
6.83-7.18
6.76-7.26
6.66-7.38
6.53-7.54
5m
4.98-5.02
4.97-5.03
4.96-5.04
4.94-5.06
4.92-5.09
4.88-5.12
4.84-5.17
4.77-5.25
4m
3.99-4.02
3.98-4.02
3.98-4.03
3.97-4.04
3.95-4.05
3.93-4.07
3.90-4.10
3.86-4.15
3m
2.99-3.01
2.99-3.01
2.99-3.01
2.98-3.02
2.98-3.03
2.97-3.04
2.95-3.05
2.93-3.07
2.5m
2.50-2.51
2.49-2.51
2.49-2.51
2.49-2.51
2.49-2.52
2.48-2.52
2.47-2.53
2.46-2.55
2m
1.997-2.003
1.997-2.003
1.996-2.004
1.99-2.01
1.99-2.01
1.99-2.01
1.98-2.02
1.98-2.02

objectiva está equipada com um detector de distância. O detector de distância
permite uma medição mais precisa (ADI) utilizando um flash para o processo.
 Dependendo do mecanismo da objectiva, a distância focal pode variar se alterar
a distância de filmagem. O cálculo da distância focal tem por base a objectiva
focada no infinito.
Itens incluídos: Objectiva (1), Tampa da objectiva frontal (1), Tampa da objectiva
traseira (1), Protecção da objectiva (1), Correia (1), Filtro normal (1), Filtro plugin de polarização (circular) (1), Caixa de transporte (1), Documentos impressos
O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
é uma marca comercial da Sony Corporation.
Русский
Сведения о применении объектива приведены в разделе
“ Инструкции по эксплуатации”. Прочая информация, например
информация о мерах предосторожности, содержится в разделе
“ Инструкции по эксплуатации” и на отдельном бланке “Меры
предосторожности перед эксплуатацией”. Обязательно прочтите оба
документа перед использованием объектива.
Этот объектив предназначен для крепления A-mount, которое может
использоваться в камерах Sony-α.
Примечания по использованию
 При использовании данного объектива с камерой с E-переходником, прикрепите
продаваемый отдельно установочный адаптер. Не прикрепляйте объектив
непосредственно к камере с E-переходником, что может привести к их повреждению.
 При переноске камеры с подсоединенным объективом следует постоянно
держать и корпус, и объектив.
Виньетирование
 При
использовании объектива углы экрана становятся темнее, чем его
центр. Чтобы уменьшить этот эффект (называемый виньетированием),
закройте диафрагму на 1–2 деления.
Технические характеристики
Efeito de vinheta
19
 Esta
Notas sobre a utilização
utilizar esta objectiva com uma câmara que tenha uma montagem
tipo E, fixe um adaptador para montagem vendido à parte. Não fixe a objectiva
directamente na câmara com uma montagem tipo E, pois pode danificar ambas.
 Quando transportar a câmara com a objectiva montada, agarre na câmara e na
objectiva.
ˎ!㫈擀⢘悱⡫㙭嵁䤟乺䝥◌Ɂ嵁䤟乺䝥◌愫䒌敎₭㿓濇⍓弿垰㙘䰢䟒䗨㲯愳
*1 O valor para a distância focal equivalente ao formato de 35mm baseia-se nas
câmaras digitais com objectiva intercambiável equipadas com um sensor de
imagem de tamanho APS-C.
2
* Os valores dos grupos e elementos da objectiva incluem o filtro plug-in.
3
* O valor do ângulo de visão 1 baseia-se nas câmaras de formato de 35mm, e o do
ângulo de visão 2 nas câmaras digitais com objectiva intercambiável equipadas
com um sensor de imagem de tamanho APS-C.
*4 A focagem mínima é a distância que vai do sensor de imagem até ao motivo.
Esta objectiva destina-se ao sistema de montagem A, que pode ser utilizado
em câmaras Sony α.
 Quando
*1!46nn㞠⹳䪭㒬䂊嵁㓔ᾠ❞ᷲ悱⡫ᷪBQT.D⮞⭜⻕″Ẅゃ◌䗨⍓㙘㋆擀⢘㓔
14
15
䝥䙜㚞Ɂ
16
*2!擀⢘丨⏰₧Ṛ㓔愳≩㉐㹈䆫㌶ṚɁ
17
*3!太夶2䗨㓔ᾠ❞ᷲ46nn㞠⹳䙜㚞濇太夶3䗨㓔ᾠ❞ᷲ悱⡫ᷪBQT.D⮞⭜⻕″
Ẅゃ◌䗨⍓㙘㋆擀⢘㓔䝥䙜㚞Ɂ
18
*4!㙤⭳䂊嵁㉫䗨㖓⻕″Ẅゃ◌↔㈱㎨⭝寅䗨嵁䤟Ɂ
12-13
8°10’
5°20’
2,0
0,18
f/32
42 (uso exclusivo)
Aprox. 122×242,5
Aprox. 2.310
1···Кольцо фокусировки 2···Шкала расстояний 3···Шкала глубины резкости
4···Указатель подсоединения манжеты (красный) 5···Указатель объектива
(серый) 6···Указатель манжеты (серый) 7···Контакты объектива 8···Держатель
фильтра 9···Защелка держателя фильтра 10···Индекс расстояний 11···Кнопки
блокировки фокусировки 12···Переключатель режима фокусировки 13···Ушко
для ремня 14···Переключатель режима DMF 15···Указатель подсоединения
объектива 16···Переключатель настройки диапазона фокусировки 17···Кнопка
настройки предварительной фокусировки 18···Переключатель звукового
сигнала 19···Фиксатор манжеты 20···Переключатель блокировки фокусировки/
предварительной фокусировки 21···Ограничитель диапазона фокусировки
Pode encontrar as informações sobre a utilização da objectiva no
“ Manual de Instruções”. Outras informações, tais como notas sobre
a utilização, podem ser encontradas no “ Manual de Instruções” e
em “Precauções antes de utilizar” numa folha em separado. Leia os dois
documentos, antes de utilizar a objectiva.
411nn!G3/9!H!)TBM411G39H*
7
561
23.24
9„21Ĥ
6„31Ĥ
3/1
9
8
10 1/29
g043
13
9
8
53濃ᵷ䒌濄
233nn‡353/6nn
3421
300mm F2.8 G (SAL300F28G)
450
 Названия деталей
Português
5
6
夨㞠
⍱䥔濃⛯⍛⍱䥔濄
䙜⺷ᷲ46nn夨㞠䂊嵁*1濃nn濄
擀⢘丨₧Ṛ*2
太夶!2*3
太夶!3*3
㙤⭳⭝䂊*4濃n濄
㙤⢋㒢⢋ά㓔濃ά濄
㙤⭳₭♬ᾠ
12
㹈䆫䙘⻨濃nn濄 11
⮞⭜濃㙤⢋䙘⻨‡樼濄濃上nn濄
岌愳濃上h濄
濃ᵱ≩㉐ᵭ偾㜚⫭堩⢻䌓濄
300mm F2.8 G (SAL300F28G)
450
12-13
8°10’
5°20’
2,0
0,18
f/32
42 (eklusive användning)
Ca. 122×242,5
Ca. 2 310
Nome (nome do modelo)
Distância focal equivalente ao formato de
35mm*1 (mm)
Gruposelementos da objectiva*2
Ângulo de visão 1*3
Ângulo de visão 2*3
Focagem mínima*4 (m)
Ampliação máxima (×)
f-stop mínimo
Diâmetro do filtro (mm)
Dimensões (diâmetro máximo × altura) (mm)
Peso (g )
(excluindo o anel de montagem do tripé)
Название (Название модели)
Фокусное расстояние в
35-миллиметровом эквиваленте*1 (мм)
Группы элементов объектива*2
Угол обзора 1*3
Угол обзора 2*3
Минимальное фокусное расстояние*4 (м)
Максимальное увеличение (×)
Минимальная диафрагма
Диаметр фильтра (мм)
Габариты (максимальный диаметр ×
высота) (мм)
Масса (г)
(без манжеты крепления штатива)
300mm F2.8 G (SAL300F28G)
450
12-13
8°10’
5°20’
2,0
0,18
f/32
42 (исключительное
использование)
Приблиз. 122×242,5
Приблиз. 2310
*1 Значение фокусного расстояния в 35-миллиметровом эквиваленте
основано на данных для цифровых камер со сменным объективом,
оборудованных датчиком изображения APS-C.
*2 Значения групп и элементов объектива включают подключаемый фильтр.
3
* Значение угла обзора 1 приведено для камер 35-миллиметрового
формата, а угла обзора 2 – для цифровых камер со сменным объективом,
оборудованных датчиком изображения APS-C.
*4 Минимальным фокусным расстоянием является расстояние от датчика
изображения до объекта съемки.
 Этот
объектив оборудован кодировщиком расстояния. Кодировщик
расстояния обеспечивает более точное измерение (ADI) за счет
использования вспышки в процессе измерения.
 В зависимости от механизма объектива фокусное расстояние может
изменяться при каждом изменении расстояния до снимаемого объекта.
Фокусное расстояние предполагает настройку фокуса на бесконечность.
Комплектность поставки: Объектив (1), Передняя крышка объектива
(1), задняя крышка объектива (1), Бленда объектива (1), Ремень
(1), Стандартный фильтр (1), Подключаемый фильтр поляризации
(круговой фильтр) (1), Футляр (1), Набор напечатанной документации
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без
уведомления.
является товарным знаком Sony Corporation.
濃ᵱ≩㉐ᵭ僗㜚⫭塁䐔濄
Українська
Відомості про використання об’єктиву можна знайти в посібнику
« Інструкції з експлуатації». Інші відомості, такі як примітки
стосовно використання, можуть бути знайдені в посібнику
« Інструкції з використання» та у посібнику «Застережні заходи
перед експлуатацією» на окремому аркуші. Обов’язково прочитайте
обидва документи, перш ніж використовувати об’єктиви.
Цей об’єктив призначений для кріплення типу A, яке може бути
використане з фотоапаратами Sony α.
Примітки щодо використання
 Під
час використання цього об’єктива з камерою з E-перехідником,
прикріпіть адаптер для встановлення, який продається окремо. Не
прикріплюйте об’єктив безпосередньо до камери з E-перехідником, що
може призвести до їхнього пошкодження.
 Під час перенесення фотоапарата з приєднаним об’єктивом обов’язково
надійно утримуйте фотоапарат та об’єктив.
Віньєтування
 За
використання об’єктива кути екрана стають темнішими, ніж центр. Щоб
послабити цей ефект (віньєтування), закрийте отвір з 1–2 зупинками.
 Елементи
ˎ!㫈捅枑´㙭嵁晆䵌䠠◌Ɂ㫈嵁晆䵌䠠◌⍓唭䒕ợ䒌㒓㍘㫈䥯ⷳ䗨擧₭䄬佰
徸↔㙘䰢䠞䗨㶐愳濃BEJ濄Ɂ
ˎ!ἁ捅枑䲴㤯ᵱ⍰濇䂊嵁㙧♄㈱㒁嵁晆嫮≺佰㙭ㆤᵱ⍰Ɂ䂊嵁杴妑捅枑⭱䂊
⚌䂅斴忄Ɂ
ㆤ⎏䇍␥;!捅枑濃2濄ɀ捅枑↱启濃2濄ɀ捅枑⻰启濃2濄ɀ捅枑忒₭仍
濃2濄ɀ倰⶚濃2濄ɀ㥽㷺㽢₭捅濃2濄ɀ⡺㋿ᾳ㊓濃♷⻆濄㽢₭捅
濃2濄ɀ捅枑≩濃2濄ɀㅴ⢻⋔↛㓫Ṛ
妑奬⏰壳㞠㙭ㆤ嫮㙘㖦濇⾹ᵱ⍊垰⢭⎮Ɂ
䆖Tpoz!Dpsqpsbujpo䗨⒪㥽Ɂ
ᶑ㓫濃䫤濄
㙭⃗ợ䒌擀⢘䗨ὅ⿓濇孛⌦夥ĥ̾!ợ䒌存㕲᷊ĦɁ㙭⃗ợ䒌㱌びᷯ
柝䪭⃚⫧ὅ⿓濇孛⌦夥斨柙ᵮ䗨ĥ̽!ợ䒌存㕲᷊Ħ⏰ĥợ䒌↱䗨㱌
びᷯ柝ĦɁ∅⼩⚌ợ䒌擀⢘↱敩孟ṉᵮᶈṡ㓫ṚɁ
㚐擀⢘愫䒌B⋅⍇濇⍓䒌ᷲTpoz!Ä䙜㚞Ɂ
1···Кільце фокусування 2···Шкала відстаней 3···Шкала глибини різкості
4···Індекс встановлення манжети (червоний) 5···Індекс лінз (сірий) 6···Індекс
манжети (сірий) 7···Контакти об’єктива 8···Тримач фільтра 9···Фіксатор
тримача фільтра 10···Індекс відстаней 11···Кнопки утримання фокуса
12···Перемикач режиму фокусування 13···Вушко для ремінця 14···Перемикач
режиму DMF 15···Індекс встановлення об’єктива 16···Перемикач настройки
діапазону фокусування 17···Кнопка програмування фокуса 18···Перемикач
аудіосигналу 19···Ручка фіксатора манжети 20···Перемикач утримання
фокуса/попереднього фокусування 21···Обмежувач діапазону фокусування
Технічні характеристики
Назва (Назва моделі)
Еквівалентна фокусна довжина формату
1
35 мм* (мм)
Групи лінз/елементів*2
Кут огляду 1*3
Кут огляду 2*3
Мінімальний фокус*4 (м)
Максимальне збільшення (×)
Мінімальна поділка діафрагми*4
Діаметр фільтра (мм)
Розміри (максимальний діаметр ×
висота) (мм)
Маса (г)
(без кріплення штатива)
54唸㝿㊇#✋ㅻ#㊓㿓ᢧ
*1!46nn壳㞠䗨䂊嵁ᾠἁ悱´BQT.D⮞⭜⻕″ゃㄭ◌䗨⍓㙘㌿捅枑䗨㓜ằ䙜㧃
佰⫾Ɂ
*2!捅枑䲨⏰₧Ṛ㓜愳≩㉐⡺㋿㽢₭捅Ɂ
*3!壺夶2㓜ᾠ㖓ṉ46nn壳㞠䗨䙜㧃䀞㷺濇壺夶3㓜ᾠ㖓ṉ悱㙭BQT.D⮞⭜⻕″
ゃㄭ◌䗨⍓㙘㌿捅枑䗨㓜ằ䙜㧃䀞㷺Ɂ
*4!㙤⭳⭱䂊⮕㖓⻕″ゃㄭ◌↔㈱㒁䇍樸䗨嵁晆Ɂ
ợ䒌㱌びᷯ柝
ˎ!⚌F⋅⍇䱟乃䙜㚞ᵮợ䒌㚐擀⢘㕚濇孛⫭堩⍊⒒䗨⋅⍇彦悱◌ɁⅫ≣⭪擀
⢘䙘㌉⫭堩⚌F⋅⍇䱟乃䙜㚞ᵮ濇ṉ₱径ㅴᷰ佩㋃⚳Ɂ
ˎ!⺷「㎞ⶊ⫭堩ᷪ擀⢘䗨䙜㚞㕚濇∅⼩⍰㕚㍅䦗䙜㚞⏰擀⢘Ɂ
㖹⻕
ˎ!ợ䒌擀⢘㕚濇⮳ⶹ䗨夶厡壥㬸⃚ᶑ⼧㗻Ɂᶞ忣₱弽䤱䌔寅濃䥔ᶯᶞ㖹
⻕濄濇孛⭪₭♬㌌張2瀙3♬Ɂ
ⱞṮ+ᾒᡢὯ,
68pp㫿#᧛ც#ㇲ⳺#ጢⱞ*1+pp,
ᳶ⹲#ዢᷣ#⫂ẖἦ㞢*2
⋚#⩟ዪ#4*3
⋚#⩟ዪ#5*3
㉆♶#ㇲ⳺*4#+p,
㉆៪#㬿៪+俄,
㉆♶#i0➎㚛
㨮㘚#⺪Ṯ+pp,
⭢㫿#㍂✂+㉆៪#⺪Ṯ#俄#ᙼⱞ,+pp,
ⷻᲳ+j,
+▦ძ៪#Ẳ⮞㟯#ᇊẖ#ⴆ⭢,
633pp#I51;#J#+VDO633I5;J,
783
45046
;俋43侴
8俋53侴
513
314;
i265
75#+ⳮ⮓,
⩧#455俄57518
⩧#5/643
*1# 68pp䂌#Ὠᙷ#㝿㊇#᢯㇫ᴋ#DSV0F#㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#
ះ䃏#ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉㇼᴿᵛ1
*2# ⊃㏿#ᡯ⍰#⚆#く␣⒳㴯#ᚉㆷ#㾃≣ᡯ㇯#㾻㮧ぇ#㹣㿟Ạᴿᵛ1
*3# ⡧#⿬ᡷ#4ㆷ#68pp䂌#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉ㇫᝗/#⡧#⿬ᡷ#5ᴋ#DSV0
F#㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#
ị#ᚉㇼᴿᵛ1
*4# 㟓Ⰳ#㝿㊇ㆷ#㇫♯㐷#⮳⮓⋓⟷㮧#㾳⬣㜫ᣃ㐷㇏#ᛧ␣ㇼᴿᵛ1
ˎ#㇫#⊃㏿ぇᴋ#ᛧ␣#㇯㧋᷋ᙷ#㈜㚠ẏ〫#ㇿ⴬ᴿᵛ1#ᛧ␣#㇯㧋᷋⏳#⬣ㄠ㿏⓫#
㾃∏ⵓ⏳#㜏␣ぇ#㇫ㄠ㿏☷⋓#᷋ㄨ#♯⮯㿓#㊌䃌㿓#㢘㊌+DGL,㇫#ᙷᴜ㿠
ᴿᵛ1
ˎ#⊃㏿#Ⓥ㥛ᴿ㐏ぇ#ᾧ⇳#㞣へ#ᛧ␣ᙷ#⚋᪃⓫#㝿㊇#᢯㇫ḻ#⚋᪋#ⲏ#ㇿ⴬ᴿ
ᵛ1#㝿㊇#᢯㇫ᴋ#⊃㏿#㝿㊇ㆻ#▫㿓ᵷ⋓#⑕㠋〿ㆻ#ῃ⏳#ᙷ㊌㿓#᛺ㇼᴿᵛ1
Ṑ➀㻿=#⊃㏿+4,/#⊃㏿#⿕㔴#㤘+4,/#⊃㏿#Ἓ㔴#㤘+4,/#⊃㏿#䄻ὓ+4,/#〫
ᣟ#ᪿ+4,/#ㇳ⚏#㾻㮧+4,/#㾃≣ᡯ㇯#㸯ឈ+⷟㫏≣,#㾻㮧+4,/#㴯≸㫣+4,/#
ḻ㫇⒳㴯#⮯㴯
ᾋ㈇㇯#⚆#㍳ㄋ#㊓ㅇㆷ#み᝗〽㇫#✷᜴㿗#᜴ㄧᙷ#ㇿ⴬ᴿᵛ1
ㆷ#Vrq|#Frusrudwlrq㇏#⬸㻓ㇼᴿᵛ1
Ȏ!恌Ṛ⍱
300mm F2.8 G (SAL300F28G)
450
12-13
8°10’
5°20’
2,0
0,18
f/32
42 (виключне використання)
Прибл. 122×242,5
Прибл. 2310
*1 Значення еквівалентної фокусної довжини формату 35 мм відповідає
цифровим фотоапаратам із змінним об’єктивом, обладнаним сенсором
зображення APS-C.
*2 Значення кількостей груп лінз та елементів включають приєднаний фільтр.
*3 Значення кута огляду 1 базується на фотоапаратах формату 35 мм, а кута
огляду 2 — на цифрових фотоапаратах із змінним об’єктивом, обладнаних
сенсором зображення APS-C.
4
* Мінімальний фокус – це відстань від сенсора зображення до об’єкта.
 Цей
об’єктив обладнаний кодером відстані. Кодер відстані забезпечує точніше
вимірювання (ADI) за допомогою використання спалаху під час процесу.
 Залежно від механізму об’єктива фокусна довжина може змінитися
внаслідок зміни відстані зйомки. Фокусна довжина передбачає, що в
об’єктиві фокус настроюється в положенні нескінченності.
Елементи, що надаються з об’єктивом: Об’єктив (1), передній ковпачок для
об’єктива (1), задній ковпачок для об’єктива (1), світлозахисний бленд об’єктива
(1), ремінець (1), нормальний фільтр (1), приєднуваний поляризуючий фільтр
(кругової поляризації) (1), футляр (1), набір друкованої документації
Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без оповіщення.
- торгова марка Sony Corporation.
2Ĩ⭝䂊䌓!3Ĩ嵁䤟↟⸊!4Ĩ㗓㵕↟⸊!5Ĩ⢻䌓⫭堩㝫嬔濃丆凖濄6Ĩ擀⢘㝫
嬔濃㿔凖濄7Ĩ⢻䌓㝫嬔濃㿔凖濄8Ĩ擀⢘㌉䀝!9Ĩ㹈䆫♞⫾◌!:Ĩ㹈䆫♞
⫾◌摥!21Ĩ嵁䤟㝫嬔!22Ĩ⭝䂊摥⫾㉭搒!23Ĩ⭝䂊㦅⹳⹤⃗!24Ĩ⍮ⶊ䧣
⪸!25ĨENG!㦅⹳⹤⃗!26Ĩ擀⢘⫭堩㝫嬔!27Ĩ⭝䂊剧♘嬢⫾⹤⃗!28Ĩ⭝䂊
柨嬢㉭搒!29Ĩ杗柵ὅ⍛⹤⃗!2:Ĩ⢻䌓摥⫾㔯搒!31Ĩ⭝䂊摥⫾0柨⭝䂊⹤⃗!
32Ĩ⭝䂊剧♘斴⫾◌
⚌ĥ̾!ợ䒌娎㕲㙜Ħᶑ濇⍓ṉ㇢↔敀㔠ợ䒌捅枑䗨尫奮Ɂ⚌⍊来ᵮ
䗨ĥ̽!ợ䒌娎㕲㙜Ħ⏰ĥợ䒌↱䗨㱌びᷯ杩Ħ濇⍓ṉ㇢↔⣦ợ䒌㱌
びᷯ杩䪭⃚Ḻ尫奮Ɂợ䒌捅枑↱濇∽⼩攕嫤ṉᵮ㓫ṚɁ
⍱䥔濃⛯⍛⍱䥔濄
䙜⺷ᷲ46nn夨㞠䂊嵁*1濃nn濄
擀⢘丨₧Ṛ*2
太夶!2*3
太夶!3*3
㙤⭳⭝䂊*4濃n濄
㙤⢋㒢⢋ά㓔濃ά濄
㙤⭳₭♬ᾠ
㹈䆫䙘⻨濃nn濄
⮞⭜濃㙤⢋䙘⻨‡樼濄濃上nn濄
岌愳濃上h濄
濃ᵱ≩㉐ᵭ偾㜚⫭堩⢻䌓濄
411nn!G3/9!H!)TBM411G39H*
561
23.24
9„21Ĥ
6„31Ĥ
3/1
1/29
g043
53濃ᵷ䒌濄
233nn‡353/6nn
3421
*1!46nn㞠⹳䪭㒬䂊嵁㓔ᾠ❞ᷲ悱⡫ᷪBQT.D⮞⭜⻕″Ẅゃ◌䗨⍓㙘㋆擀⢘㓔
䝥䙜㚞Ɂ
*2!擀⢘丨⏰₧Ṛ㓔愳≩㉐㹈䆫㌶ṚɁ
*3!太夶2䗨㓔ᾠ❞ᷲ46nn㞠⹳䙜㚞濇太夶3䗨㓔ᾠ❞ᷲ悱⡫ᷪBQT.D⮞⭜⻕″
Ẅゃ◌䗨⍓㙘㋆擀⢘㓔䝥䙜㚞Ɂ
*4!㙤⭳䂊嵁㉫䗨㖓⻕″Ẅゃ◌↔㈱㎨⭝寅䗨嵁䤟Ɂ
ˎ!㫈擀⢘悱⡫㙭嵁䤟乺䝥◌Ɂ嵁䤟乺䝥◌愫䒌敎₭㿓濇⍓弿垰㙘䰢䟒䗨㲯愳
濃BEJ濄Ɂ
ˎ!㞝㋒擀⢘丷㛨濇䂊嵁⍓偡Ṿ♄㈱㎨嵁䤟佰⹦Ɂ䂊嵁ᾫ嬢擀⢘⭝䂊ᷲ㕄斴
彀Ɂ
㖓Tpoz!Dpsqpsbujpo䗨⒪㝫Ɂ
ˎ!㎑悱㙭F⫭塁⸋䗨䙜㧃ợ䒌㚐捅枑㖦濇娯∄塁⍊⒒䗨⋅⍇庭㌉◌Ɂ娯≣⭫
捅枑䙘㌉塁ᵮF⫭塁⸋䙜㧃濇⎊↫䙜㧃八捅枑恡⍓偡㙧⌻㍱Ɂ
ˎ!㒀⶚ⵖ⫭塁捅枑䗨䙜㧃㖦濇∽⼩⷗䧍㍅ẳ䙜㧃⏰捅枑Ɂ
⏌忮㗻夶
㩆቗⪞
㇫#⊃㏿ᴋ#Vrq|#α#㣫Ⓥ⇳ぇ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#ㇿᴋ#D#␿ㄫ㴯ㄠㆳ⋓#⮛᜻ẏ
〿⴬ᴿᵛ1
ˎ#H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳シ#㿟᥏#❯#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#✻⑛㇏#␿ㄫ㴯#〫
2Ĩ⭱䂊♬!3Ĩ嵁晆⮞㥽!4Ĩ㗓㵕↟⸊!5Ĩ⫭塁䐔㉫䢞濃䱩凖濄6Ĩ捅枑㉫
䢞濃㿔凖濄7Ĩ䐔㉫䢞濃㿔凖濄8Ĩ捅枑㌉湂!9Ĩ㽢₭捅㜚!:Ĩ㽢₭捅㜚拺!
21Ĩ嵁晆㉫䢞!22Ĩ⭱䂊拺⫾慹!23Ĩ⭱䂊㦅⹳擯敀!24Ĩ倰⶚⪸!25ĨENG㦅
⹳擯敀!26Ĩ捅枑⫭塁㉫䢞!27Ĩ⭱䂊䬨♱妑⫾擯敀!28Ĩ⭱䂊杴妑慹!29Ĩ俖
杗奮嗃擯敀!2:Ĩ♞⫾䐔㔯慹!31Ĩ⭱䂊拺⫾0杴€⭱䂊擯敀!32Ĩ⭱䂊䬨♱
斴↚◌
壳㞠
411nn!G3/9!H!)TBM411G39H*
561
23.24
9„21Ĥ
6„31Ĥ
3/1
1/29
g043
53濃⭬䒌濄
䱨233‡353/6
䱨3421
*1!46nn壳㞠䗨䂊嵁ᾠἁ悱´BQT.D⮞⭜⻕″ゃㄭ◌䗨⍓㙘㌿捅枑䗨㓜ằ䙜㧃
ᶈ㮧⏳#⟷㚠㿫#㍳ⵤⵓ゛1#H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳ぇ#⊃㏿⏳#㐸㊈#⟷㚠㿏⓫#㣫Ⓥ
⇳シ#⊃㏿#┟ệ⏳#Ⰷ⬸ⵓ㬣#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1
ˎ#⊃㏿⏳#⟷㚠㿓#㚻⋓#㣫Ⓥ⇳⏳#ゥ᢯#ῃぇᴋ#㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿⏳#┟ệ#⾿㊌ẏ
ᜃ#㈘ㆳⵤⵓ゛1
⌮ᘎ㞢
ˎ#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿗#ῃ#䃋⓫㇏#ᠷ㲸㇫ᙷ#䃋⓫#㎈ᙻぇ#⢻㿫#〫Ộᜃ#ẗ#ⲏ#ㇿ⴬
ᴿᵛ1#㇫≣㿓#䁻⬸+⢻ᮛ㴯⇳᝗#㿟,ㆻ#〽⿗⊛⓫#㋧␣ᚓ⏳#4ぇ⮓#5#ⴛ㰨#
㊌ḻ#ᵢㆳⵤⵓ゛1
Ȏ#≪㥲Ὧ
4唸㝿㊇#␸#5唸ᛧ␣#ⴛ㥷ㇳ#6唸㾳⬣᜻#ⵣḻ#ⴛ㥷ㇳ#7唸᝗␣#␿ㄫ㵼#
㇯ᷨⴛ+⣟ᙻ⭀,#8唸⊃㏿#㇯ᷨⴛ+䄃⭀,#9唸᝗␣#㇯ᷨⴛ+䄃⭀,#
:唸⊃㏿#㥟㭔㴯#;唸㾻㮧#䂷᷋#<唸㾻㮧#䂷᷋#㈗᡿#㈜㣏#43唸ᛧ␣#㇯ᷨ
ⴛ#44唸㝿㊇#᝗㊌#⛻㴳#45唸㝿㊇#┟ὓ#ⴛㅻ㣏#46唸〫ᣟ#ᪿ#៣Ⓞ#
47唸GPI#┟ὓ#ⴛㅻ㣏#48唸⊃㏿#␿ㄫ㵼#㇯ᷨⴛ#49唸㝿㊇#✋ㅻ#⮛㊌#
ⴛㅻ㣏#4:唸⬣㉻#㝿㊇#⮛㊌#⛻㴳#4;唸゛ᾋ゛#ⵗ䂯#ⴛㅻ㣏#
4<唸᝗␣#㈗᡿#Ⰷ㈘㇫#53唸㝿㊇#᝗㊌2⬣㉻#㝿㊇#⮛㊌#ⴛㅻ㣏#
54唸㝿㊇#✋ㅻ#㊓㿓ᢧ
Vignetting
‫ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة )اﻟﺘﻲ‬.‫ ﺗﺼﺒﺢ أرﻛﺎن اﻟﺸﺎﺷﺔ أﻛرث إﻋﺘﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻔﻬﺎ‬،‫ˎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
.‫ أﻏﻠﻖ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ مبﻘﺪار وﻗﻔﺔ واﺣﺪة أو وﻗﻔﺘني‬،(vignetting ‫ﺗﺴ ّﻤﻰ‬
‫ أﺳامء اﻷﺟﺰاء‬Ȏ
‫···ﻣﻘﻴﺎس ﻋﻤﻖ اﳌﺠﺎل‬3 ‫···ﻣﻘﻴﺎس اﳌﺴﺎﻓﺔ‬2 ‫···ﺣﻠﻘﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬1
(‫···دﻻﻟﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ )رﻣﺎدي‬5 (‫···دﻻﻟﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ )أﺣﻤﺮ‬4
‫···ﺣﺎﻣﻞ اﳌﺮﺷﺢ‬8 ‫···ﻣﻼﻣﺴﺎت ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬7 (‫···دﻻﻟﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ )رﻣﺎدي‬6
‫···أزرار ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬11 ‫···دﻻﻟﺔ اﳌﺴﺎﻓﺔ‬10 ‫···ﻗﻔﻞ ﺣﺎﻣﻞ اﳌﺮﺷﺢ‬9
DMF ‫···ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻮﺿﻊ‬14 ‫···ﺛﻘﺐ اﻟﺤﺰام‬13 ‫···ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬12
‫···ﻣﻔﺘﺎح ﺿﺒﻂ ﻧﻄﺎق اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬16 ‫···دﻻﻟﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬15
‫···ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺼﻮت اﻹﺷﺎري‬18 ً‫···زر اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﳌﻀﺒﻮط ﻣﺴﺒﻘﺎ‬17
ً‫ﺿﺒﻂ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻣﺴﺒﻘﺎ‬/‫···ﻣﻔﺘﺎح ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬20 ‫···ﻣﻘﺒﺾ ﺗﺄﻣني ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ‬19
‫···ﻣﺤﺪد ﻧﻄﺎق اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬21
‫اﳌﻮاﺻﻔﺎت‬
8°10’
5°20’
2.0 (6.6)
0.18
f/32
(‫ )اﺳﺘﻌامل ﺷﺎﻣﻞ‬42
ً‫ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ‬122×242.5
ً‫ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ‬2310
(‫اﻹﺳﻢ )إﺳﻢ اﳌﻮدﻳﻞ‬
(‫ )ﻣﻢ‬1*‫ ﻣﻢ‬35 ‫اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﳌﻌﺎدل ﻟﻨﻮع‬
2*
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت وﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
3*
1 ‫زاوﻳﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ‬
3*
2 ‫زاوﻳﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ‬
(‫ )ﻣﱰ‬4*‫أدىن ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري‬
(×) ‫أﻗﴡ ﻗﺪرة ﺗﻜﺒري‬
‫أدىن وﻗﻔﺔ ﻟﻠﻄﻮل اﻟﺒﺆري‬
(‫ﻗﻄﺮ اﳌﺮﺷﺢ )ﻣﻢ‬
(‫اﻷﺑﻌﺎد )أﻗﴡ ﻗﻄﺮ × ارﺗﻔﺎع( )ﻣﻢ‬
(‫اﻟﻜﺘﻠﺔ )ﺟﺮام( )ﺑﺪون ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼيث اﻷرﺟﻞ‬
‫ ﻣﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻛﺎﻣريات رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﻬﺰة‬35 ‫ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻄﺮاز‬1*
.APS-C ‫مبﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة ﺑﺤﺠﻢ‬
.ً‫ ﻗﻴﻢ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ وﻋﻨﺎﴏ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺮﺷﺢ ﻣﻮﺻﻮﻻ‬2*
‫ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﺎﻣريات رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ‬2 ‫ وزاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ‬،‫ ﻣﻢ‬35 ‫ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﺎﻣريات ﺑﺼﻴﻐﺔ‬1 ‫ زاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ‬3*
.APS-C ‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﻬﺰة مبﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة ﺑﺤﺠﻢ‬
.‫ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدىن ﻫﻮ اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑني ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة واﻟﻬﺪف‬4*
‫ ﺟﻬﺎز ﺗﺸﻔري اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻘﻴﺎس ﻳﺘﺴﻢ مبﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ‬.‫ˎ ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺠﻬﺎز ﺗﺸﻔري اﳌﺴﺎﻓﺔ‬
.‫( وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻓﻼش ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬ADI)
‫ اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري‬.‫ˎ ميﻜﻦ ﻟﻠﻄﻮل اﻟﺒﺆري أن ﻳﺘﻐري ﻣﻊ أي ﺗﻐري ﰲ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻵﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
.‫ﻳﻔﱰض أن اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻟﻠﻌﺪﺳﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺎً ﻋﲆ وﺿﻊ اﱃ ﻣﺎ ﻻﻧﻬﺎﻳﺔ‬
‫ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻻﻣﺎﻣﻲ‬،(1 ‫ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻻﻣﺎﻣﻲ )ﻋﺪد‬،(1 ‫ اﻟﻌﺪﺳﺔ )ﻋﺪد‬:‫اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺘﻀ ّﻤﻨﺔ‬
‫ ﻣﺮﺷﺢ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب‬،(1 ‫ اﳌﺮﺷﺢ اﻟﻌﺎدي )ﻋﺪد‬،(1 ‫ اﻟﺤﺰام )ﻋﺪد‬،(1 ‫ واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ )ﻋﺪد‬،(1 ‫)ﻋﺪد‬
‫ ﻃﻘﻢ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ‬،(1 ‫ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﻨﻘﻞ )ﻋﺪد‬،(1 ‫)داﺋﺮي( اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻔﻞ )ﻋﺪد‬
.‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴري دون إﺷﻌﺎر‬
.Sony Corporation ‫ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﴩﻛﺔ ﺳﻮين‬
ⷦ⭾#ⴆ⮺
ⱞṮ+ᾒᡢὯ,
68pp㫿#᧛ც#ㇲ⳺#ጢⱞ*1+pp,
‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌامل‬
‫ ﻗﻢ ﺑﱰﻛﻴﺐ ﻣﻌﺪل ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺬي ﻳُﺒﺎع‬،E ‫ˎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌامل ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻣريا ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة‬
‫ ﻣﺒﺎﴍة وإﻻ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺮض ﻛﻼﻫام‬E ‫ ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﲆ ﻛﺎﻣريا ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة‬.‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ‬
.‫ﻟﻠﺘﻠﻒ‬
.‫ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣريا واﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺈﺣﻜﺎم‬،‫ˎ ﻋﻨﺪ ﺣﻤﻞ اﻟﻜﺎﻣريا ﻣﻊ ﻛﻮن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
12-13
%̾#⬣ㄠ⮛⓼⮓%ぇ⮓#⊃㏿#⬣ㄠぇ#ᵷ㿓#㊌❫⏳#㚵ㆻ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#
⬣ㄠ#ⵓ#㍳㇏⬣㿤ᝳ#ᚐㆷ#ᢧ㬷#㊌❫ᴋ#%̽#⬣ㄠ⮛⓼⮓%#⚆#✻㐷⋓#
ẓ#%⬣ㄠ#㉻#㍳㇏⬣㿤%ぇ⮓#㚵ㆻ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿏ᢧ#㉻
ぇ#ệ#ᙷ㐷#⮛⓼⮓⏳#┟ệ#ㇴㆳⵤⵓ゛1#
▖⮓#⟆#ⷦⱂ▖㩗
Ȏ!⍨恌⍱䦕
.Sony α ‫ اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻛﺎﻣريات‬،A ‫ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة‬
450
ˎ!ợ䒌捅枑㖦濇圆ⶹ夶厡⍓偡㙧嫮⚔㬸圆ⶹᶑ⼧㗻Ɂ壥斱Ẳ姖䍢寅濃⏌忮㗻
夶濄濇娯䶒⭳2↔3Ὧ⪸⻵嵁晆Ɂ
‫ ميﻜﻦ اﻳﺠﺎد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬.«‫ميﻜﻦ اﻳﺠﺎد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﺳﺘﻌامل اﻟﻌﺪﺳﺔ ﰲ »̾ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫ ﻣﺜﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌامل ﰲ »̽ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ« و»ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻗﺒﻞ‬،‫اﺧﺮى‬
.‫ ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻛﻞ ﻣﻨﻬام ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌامل اﻟﻌﺪﺳﺔ‬.‫اﻻﺳﺘﻌامل« ﰲ ورﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬
300mm F2.8 G (SAL300F28G)
㫈捅枑⭬䀞⍓䒌㔠Tpoz!Ä䙜㧃䗨B㌉䐔妑奬Ɂ
ợ䒌㱌びᷯ杩
‫ﻋﺮيب‬
夨㞠
ㆤ⎏䇍␥濕擀⢘濃2濄ɀ擀⢘↱䘺濃2濄ɀ擀⢘⍲䘺濃2濄ɀ擀⢘忒₭仍
濃2濄ɀ⍮ⶊ濃2濄ɀ㝫K㹈䆫濃2濄ɀᾳ㊓濃♪⻆濄㹈䆫㌶Ṛ濃2濄ɀ擀
⢘≩濃2濄ɀㅴ⢻⋔↛㓫Ṛ
嬢嬅ㅺ夨㞠⣦㙭⌼∌濇⾹ᵱ⍊垰彾䝉Ɂ
ᶑ㓫濃䶥濄
⍱䦕濃⛯嗃⍱䦕濄
䪭㒬㔠46nn壳㞠䂊嵁*1濃nn濄
捅枑䲨₧Ṛ*2
壺夶!2*3
壺夶!3*3
㙤⭳⭱䂊*4濃n濄
㙤⢋㒢⢋ά㓜濃ά濄
㙤⭳₭♬ᾠ
㽢₭捅䙘⻵濃nn濄
⮞⭜濃㙤⢋䙘⻵‡樼濄濃nn濄
屎愳濃h濄
濃ᵱ≩㉐ᵭ僗㜚⫭塁䐔濄
ⷦ⭾#ⴆ⮺
633pp#I51;#J#+VDO633I5;J,
783
‫اﻟﻌﻼﻣﺔ‬
Download PDF

advertising