Sony | SAL35F18 | Sony SAL35F18 DT 35mm F1.8 SAM Инструкция по эксплуатации

4-258-939-22(1)

 Прикріплення бленди об’єктива
Для зменшення відблисків та забезпечення
максимальної якості зображення рекомендується
використовувати бленду об’єктива.
–2
Вставте бленду об’єктива в кріплення на кінці
оправи об’єктива і обертайте бленду об’єктива
за годинниковою стрілкою доти, поки вона не
защіпиться на місці.
ˎˎПід час використання вбудованого спалаху камери,
від’єднайте бленду об’єктива, щоб уникнути перекривання
світла спалаху.
ˎˎПід час зберігання прикріпіть бленду об’єктива назад до
об’єктива.
Interchangeable Lens
Посібник з експлуатації/Инструкция по эксплуатации/
/
/
 Фокусування
Якщо вибраний режим AF (автофокусування),
камера виконує фокусування автоматично.
DT35mm F1.8 SAM
ˎˎНе торкайтеся до кільця фокусування, що обертається, в
той час, коли камера виконує автоматичне фокусування.
ˎˎВикористання функції прямого ручного фокусування
камери за допомогою даного об’єктива неможливе.
(У деяких камерах немає функції прямого ручного
фокусування. Якщо в камері є ця функція, дане
обмеження пояснюється в посібнику з експлуатації
камери в розділі по фокусуванню).
ˎˎВикористання кнопки камери AF/MF для управління
функцією AF/MF за допомогою даного об’єктива
неможливе. (У деяких камерах немає кнопки AF/
MF. Якщо в камері є ця кнопка, дане обмеження
пояснюється в посібнику з експлуатації камери в розділі
по фокусуванню).

SAL35F18
A-mount

©2010 Sony Corporation
Для переключення між режимами
AF (автофокусування) і MF (ручне
фокусування)

0.9 1 1.2 1.5 2
0.6
0.3 0.4
3 10
1 3
ft
m
В даному посібнику з експлуатації пояснюється, як
використовувати об’єктиви.
Застережні заходи, загальні для всіх об’єктивів,
наприклад, примітки щодо використання, наведені
в окремій брошурі « Застережні заходи перед
експлуатацією ». Обов’язково прочитайте обидва
документи перед використанням об’єктива.
Даним пристроєм є об’єктив з A-перехідником,
призначений для камер Sony α (моделей, обладнаних
датчиком зображення розміру APS-C). Використання на
камерах 35-мм формату неможливе.
Примітки щодо використання
1
ft
m
3
3 10
1 3
4
ˎˎПід час перенесення камери з прикріпленим об’єктивом
обов’язково надійно утримуйте камеру та об’єктив.
ˎˎНе беріть камеру за частину об’єктива, яка висувається під
час фокусування.
ˎˎПід час використання цього об’єктива з камерою з
E-перехідником, прикріпіть адаптер для встановлення,
який продається окремо. Не прикріплюйте об’єктив
безпосередньо до камери з E-перехідником, що може
призвести до їхнього пошкодження.
0.9 1 1.2 1.5 2
0.6
0.3 0.4
Застережні заходи під час використання
спалаху
Під час використання вбудованого спалаху камери завжди
знімайте бленду об’єктива та виконуйте зйомку на відстані
щонайменше 1 м від об’єкта. Під час використання певних
комбінацій об’єктива та спалаху об’єктив може частково
перекривати світло спалаху, що призведе до появи тіні у
нижній частині знімка.
2
Віньєтування
Під час використання об’єктива кути екрану будуть більш
темними, ніж його центр. Для зменшення цього ефекту
(який називається віньєтуванням) закрийте діафрагму на
1 – 2 поділки.
6
 Найменування компонентів
1...Кільце фокусування 2...Шкала відстані
3...Позначка відстані 4...Контакти об’єктива
5...Перемикач режимів фокусування
6...Установлювальна позначка
5
 Прикріплення та від’єднання
об’єктива
Для прикріплення об’єктива
(Див. малюнок –.)

–1
1
2
(1)
Меры предосторожности при использовании
вспышки
При использовании встроенной вспышки камеры или
вспышки всегда снимайте бленду объектива и выполняйте
съемку на расстоянии не менее 1 м от объекта. При
определенных комбинациях объектива и вспышки
объектив может частично закрывать свет вспышки, что
приведет к появлению тени в нижней части снимка.
Виньетирование
При использовании объектива углы экрана будут более
темными, чем его центр. Для уменьшения этого эффекта
(который называется виньетированием) закройте
диафрагму на 1 – 2 деления.
 Наименования компонентов
1...Кольцо фокусировки 2...Шкала расстояния
3...Метка расстояния 4...Контакты объектива
5...Переключатель режимов фокусировки
6...Установочная метка
 Прикрепление и отсоединение
объектива
Для прикрепления объектива
(См. рисунок –.)
1
У режимі MF (ручне фокусування) виконуйте
фокусування, обертаючи кільце фокусування в
той час, коли дивитесь у видошукач тощо. (Див.
малюнок .)
Printed in Japan

ˎˎПри использовании данного объектива с камерой с
E-переходником, прикрепите продаваемый отдельно
установочный адаптер. Не прикрепляйте объектив
непосредственно к камере с E-переходником, что может
привести к их повреждению.
(2)
Зніміть задню та передню кришки об’єктива
і кришку корпусу камери.
Передню кришку об’єктива можна прикріпляти/
від’єднувати двома способами, (1) та (2). Для
прикріплення/від’єднання кришки об’єктива з
прикріпленою блендою об’єктива використовуйте
метод (2).
Сумістіть оранжеву позначку на оправі
об’єктива з оранжевою позначкою на
камері (установлювальною позначкою),
потім вставте об’єктив у кріплення камери і
обертайте його за годинниковою стрілкою
до фіксації.
ˎˎНе натискайте кнопку фіксатора об’єктива на камері
під час прикріплення об’єктива.
ˎˎНе прикріплюйте об’єктив під кутом.
Для від’єднання об’єктива
(Див. малюнок –.)
Утримуючи натиснутою кнопку фіксатора об’єктива
на камері, обертайте об’єктив проти годинникової
стрілки доки він не зупиниться, а потім від’єднайте
об’єктив.
Фокусування можна переключати між режимами
автофокусування та ручного фокусування, використовуючи
перемикач режиму фокусування на об’єктиві. Не забудьте
встановити перемикач (важіль) режиму фокусування на
камері в положення AF.
ˎˎДля виконання ручного фокусування не забудьте
встановити перемикач режиму фокусування на об’єктиві
в положення MF. Обертання кільця фокусування із
застосуванням надмірного зусилля без переключення в
положення MF може привести до пошкодження кільця
фокусування.
Зйомка з фокусуванням на
безмежність в режимі MF
Для забезпечення точного фокусування в різних
робочих температурах механізм фокусування
обертається в положення, яке дещо перевищує значення
безмежності. Перевіряйте чіткість зображення через
видошукач тощо, особливо під час фокусування
об’єктива поблизу безмежності.
Технічні характеристики
Назва
(Назва моделі)
Фокусна відстань,
еквівалентна 35-мм
формату*1 (мм)
Групи елементів об’єктива
Кут огляду*1
Мінімальна фокусна
відстань*2 (м)
Максимальне збільшення (×)
Мінімальна поділка
діафрагми
Діаметр фільтра (мм)
Розміри (максимальний
діаметр × висота)
(Приблиз., мм )
Маса (Приблиз., г )
DT35mm F1.8 SAM
(SAL35F18)
52,5
5-6
44°
0,23
0,25
F22
55
70 × 52
170
* Наведені вище фокусна відстань, еквівалентна 35мм формату, і кут огляду відповідають цифровим
фотоапаратам зі змінним об’єктивом, обладнаним
датчиком зображення розміру APS-C.
*2 Відстань від датчика зображення до об’єкта.
1
ˎˎДаний об’єктив оснащений кодувальником відстані, який
забезпечує більш точне вимірювання (ADI) за допомогою
ADI-сумісного спалаху.
ˎˎВ залежності від механізму об’єктива фокусна відстань
може змінюватися під час будь-якої зміни відстані
зйомки. Значення фокусної відстані передбачають, що
об’єктив сфокусовано на безмежність.
Комплектність поставки
Об’єктив (1), передня кришка об’єктива (1), задня
кришка об’єктива (1), бленда об’єктива (1), комплект
друкованої документації
Конструкція та технічні характеристики можуть
змінюватися без попереднього повідомлення.
є товарним знаком Sony Corporation.
В данной инструкции по эксплуатации поясняется,
как использовать объективы.
Меры предосторожности, общие для всех
объективов, например, примечания относительно
использования, приведены в отдельной брошюре
“Примечания по использованию”. Обязательно
прочтите оба документа перед использованием
объектива.
Данное устройство представляет собой объектив с
A-переходником, предназначенный для камер Sony
α (моделей, оснащенных датчиком изображения
размера APS-C). Использование камер 35-мм формата
невозможно.
Примечания относительно
использования
ˎˎПри переноске камеры с прикрепленным объективом
обязательно надежно удерживайте камеру и объектив.
ˎˎНе берите камеру за часть объектива, которая выдвигается
при фокусировке.
2
Снимите заднюю и переднюю крышки
объектива и крышку корпуса камеры.
Переднюю крышку объектива можно прикреплять/
отсоединять двумя способами, (1) и (2). Для
прикрепления/отсоединения крышки объектива с
прикрепленной блендой объектива используйте способ
(2).
Совместите оранжевую метку на оправе
объектива с оранжевой меткой на камере
(установочной меткой), затем вставьте
объектив в крепление камеры и поверните
его по часовой стрелке до фиксации.
ˎˎНе нажимайте кнопку фиксатора объектива на
камере во время прикрепления объектива.
ˎˎНе прикрепляйте объектив под углом.
Для отсоединения объектива
(См. рисунок –.)
Удерживая нажатой кнопку фиксатора объектива
на камере, поверните объектив против часовой
стрелки до упора, а затем отсоедините объектив.
 Прикрепление бленды
объектива
Для уменьшения бликов и обеспечения максимального
качества изображения рекомендуется использовать
бленду объектива.
Вставьте бленду объектива в крепление на конце
оправы объектива и поворачивайте бленду
объектива по часовой стрелке до тех пор, пока она
не защелкнется на месте.
ˎˎПри использовании встроенной вспышки камеры,
отсоедините бленду объектива, чтобы избежать
загораживания света вспышки.
ˎˎВо время хранения прикрепите бленду объектива обратно
к объективу.
 Фокусировка
Если выбран режим AF (автофокусировка), камера
выполняет фокусировку автоматически.
ˎˎНе прикасайтесь к вращающемуся кольцу фокусировки
в то время, когда камера выполняет автоматическую
фокусировку.
ˎˎИспользование функции прямой ручной фокусировки
камеры с помощью данного объектива невозможно.
(В некоторых камерах нет функции прямой ручной
фокусировки. Если в камере имеется эта функция, данное
ограничение поясняется в инструкции по эксплуатации
камеры в разделе по фокусировке).
ˎˎИспользование кнопки камеры AF/MF для управления
функцией AF/MF с помощью данного объектива
невозможно. (В некоторых камерах нет кнопки AF/MF.
Если в камере имеется эта кнопка, данное ограничение
поясняется в инструкции по эксплуатации камеры в
разделе по фокусировке).
В режиме MF (ручная фокусировка) выполняйте
фокусировку, поворачивая кольцо фокусировки в
то время, когда смотрите в видоискатель и т.п. (См.
рисунок .)
Для переключения между режимами
AF (автофокусировка) и MF (ручная
фокусировка)
Фокусировку можно переключать между режимами
автофокусировки и ручной фокусировки, используя
переключатель режима фокусировки на объективе. Не
забудьте установить переключатель (рычаг) режима
фокусировки на камере в положение AF.
ˎˎДля выполнения ручной фокусировки не забудьте
установить переключатель режима фокусировки на
объективе в положение MF. Поворот кольца фокусировки
с применением чрезмерного усилия без переключения в
положение MF может привести к повреждению кольца
фокусировки.
Съемка с фокусировкой на
бесконечность в режиме MF
Для обеспечения точной фокусировки при различных
рабочих температурах механизм фокусировки
поворачивается в положение, немного превышающее
значение бесконечности. Проверяйте четкость
изображения через видоискатель и т.п., особенно при
фокусировке объектива вблизи бесконечности.
Технические характеристики
Название
(Название модели)
Фокусное расстояние,
эквивалентное 35-мм
формату*1 (мм)
Группы элементов
объектива
Угол обзора*1
Минимальное фокусное
расстояние*2 (м)
Максимальное
увеличение (×)
Минимальное деление
диафрагмы
Диаметр фильтра (мм)
Размеры (максимальный
диаметр × высота)
(Приблиз., мм )
Масса (Приблиз., г )
DT35mm F1.8 SAM
(SAL35F18)
52,5
5-6
44°
0,23
0,25
F22
55
70 × 52
170
* Приведенные выше фокусное расстояние, эквивалентное
35-мм формату, и угол обзора соответствуют
цифровым фотоаппаратам со сменными объективами,
оснащенными датчиком изображения размера APS-C.
*2 Расстояние от датчика изображения до объекта.
1
ˎˎДанный объектив оснащен кодировщиком расстояния,
который обеспечивает более точное измерение (ADI) с
помощью ADI-совместимой вспышки.
ˎˎВ зависимости от механизма объектива фокусное
расстояние может изменяться при любом изменении
расстояния съемки. Значения фокусного расстояния
предполагают, что объектив сфокусирован на
бесконечность.
Комплектность поставки
Объектив (1), передняя крышка объектива (1), задняя
крышка объектива (1), бленда объектива (1), набор
печатной документации
Конструкция и технические характеристики могут быть
изменены без уведомления.
является товарным знаком Sony Corporation.
‫。‪距預設鏡頭對焦在無限遠‬‬
‫‪맞출 때에는 특히 주의하십시오.‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌامل‬
‫اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬
‫‪ ‬ﻋﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻣﻴﺮا واﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻗﻢ داﺋﻤﺎً ﺑﻤﺴﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ‬
‫‪주요‬‬
‫‪제원‬‬
‫ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼش‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼش ﻣﺪﻣﺞ ﺿﻤﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪ ،‬ﻗﻢ داﺋﻤﺎً ﺑﻔﺼﻞ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ‬
‫ﻣﺘﺮ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻦ ﻫﺪﻓﻚ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ واﻟﻔﻼش ﻣﻌﺎً‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻗﺪ ﺗﺤﺠﺐ ﺿﻮء اﻟﻔﻼش ﺟﺰﺋﻴﺎً‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ وﺟﻮد ﻇﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة‪.‬‬
‫ﺗﻀﺎؤل اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﻓﻲ‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﺗﺼﺒﺢ أرﻛﺎن اﻟﺸﺎﺷﺔ أﻋﺘﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ‪ .‬ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة )ﺗﺴﻤﻰ ﺗﻀﺎؤل‬
‫اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﻓﻲ(‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺈﻏﻼق ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻤﻘﺪار درﺟﺔ واﺣﺪة أو درﺟﺘﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ ‬أﺳامء اﻷﺟﺰاء‬
‫‪...1‬ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ‪...2‬ﺗﺪرﻳﺞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ‪...3‬ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ‬
‫‪...4‬ﻣﻼﻣﺴﺎت ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ ‪...5‬ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫‪...6‬ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ‬
‫‪ ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻧﺰﻋﻬﺎ‬
‫‪1‬‬
‫اﻧﺰع واﻗﻴﺘﻲ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ وﻏﻄﺎء ﺟﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا )ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ(‪،‬‬
‫وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا وﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ‬
‫ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ‪ /‬ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻴﻦ )‪ (1‬و)‪ .(2‬ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ‪/‬‬
‫ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ ﻛﻮن ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎً‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﻮب )‪.(2‬‬
‫ﻻ ﺗﻀﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺎﺋﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻨﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫)راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.–‬‬
‫أﺛﻨﺎء اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻀﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪ ،‬ﻗﻢ‬
‫ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ‪ ،‬وﻣﻦ‬
‫ﺛﻢ اﻓﺼﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻠﻤﻌﺎن وﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺼﻮرة‬
‫اﻟﻘﺼﻮى‪.‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺳﻄﻮاﻧﺔ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ وأدر ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ ان ﻳﺜﺒﺖ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ وﺗﺼﺪر ﻣﻨﻪ ﻃﻘﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼش ﻣﺪﻣﺞ ﺿﻤﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪ ،‬اﻓﺼﻞ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﺣﺠﺐ‬
‫ﺿﻮء اﻟﻔﻼش‪.‬‬
‫‪ ‬ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر ‪) AF‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ(‪ ،‬ﺗﻘﻮم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪.‬‬
‫‪ ‬ﻻ ﺗﻠﻤﺲ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺪوراة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪.‬‬
‫‪ ‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻊ ﻫﺬه‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ‪) .‬ﺑﻌﺾ اﻧﻮاع اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي‬
‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ .‬إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻣﻴﺮﺗﻚ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ‬
‫ﻣﺸﺮوﺣﺎً ﻓﻲ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري(‪.‬‬
‫‪ ‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺰر ‪ AF/MF‬ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‪ /‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي ‪ AF/MF‬ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ‪) .‬ﺑﻌﺾ اﻧﻮاع‬
‫اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺰر ‪ .AF/MF‬إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻣﻴﺮﺗﻚ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻫﺬا‬
‫اﻟﺰر‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻣﺸﺮوﺣﺎً ﻓﻲ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري(‪.‬‬
‫ﻓﻲ وﺿﻊ ‪) MF‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي(‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ‬
‫اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﺮ‪ ،‬اﻟﺦ‪) .‬راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ‬
‫اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ‪(.‬‬
‫ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﻴﻦ ‪) AF‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ( و ‪MF‬‬
‫)اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي(‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ .‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ‬
‫اﻟﺒﺆري )ذراع( ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا إﻟﻰ ‪.AF‬‬
‫‪ ‬ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي‪ ،‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫إﻟﻰ ‪ .MF‬اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺑﻘﻮة دون اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ ‪ MF‬ﻗﺪ‬
‫ﻳﺘﻠﻒ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‪.‬‬
‫اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي ‪MF‬‬
‫ﺗﺘﺤﻮل آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﺎ ﻻﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﻠﻴ ًﻼ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺮﻛﻴﺰ‬
‫ﺑﺆري دﻗﻴﻖ ﻓﻲ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺼﻮرة‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﺮ‪ ،‬اﻟﺦ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ‬
‫اﻟﻼﻧﻬﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫اﳌﻮاﺻﻔﺎت‬
‫اﻻﺳﻢ‬
‫)اﺳﻢ اﻟﻤﻮدﻳﻞ(‬
‫اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﻟﻤﻌﺎدل ﻟﻄﺮاز ‪35‬‬
‫ﻣﻢ*‪) 1‬ﻣﻢ(‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت‪-‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫زاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ*‪1‬‬
‫أدﻧﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري*‪) 2‬ﻣﺘﺮ(‬
‫أﻗﺼﻰ ﻗﺪرة ﺗﻜﺒﻴﺮ )×(‬
‫أدﻧﻰ وﻗﻔﺔ ‪f‬‬
‫ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﺷﺢ )ﻣﻢ(‬
‫اﻷﺑﻌﺎد )أﻗﺼﻰ ﻗﻄﺮ × ارﺗﻔﺎع(‬
‫)ﻣﻢ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ )ﺟﻢ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫‪카메라에 기반을 둔 값입니다.‬‬
‫‪*2 이미지 센서로부터 피사체까지의 거리.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻧﺰﻋﻬﺎ‬
‫‪ 이 렌즈에는 거리 인코더가 장착되어 있으며, 거리‬‬
‫‪인코더를 사용하면 ADI 플래시 사용으로 더욱 미세한‬‬
‫‪측정(ADI)이 가능합니다.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ 렌즈 메커니즘에 따라 촬영 거리가 바뀌면 초점 길이도‬‬
‫‪있습니다.‬‬
‫‪길이는‬‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ‪렌즈‬‬
‫‪초점을‬‬
‫‪무한대로‬‬
‫‪바뀔‬ا‪.‬‬
‫ﺟﺴﻢ‪수‬اﻟﻜﺎﻣﻴﺮ‬
‫‪ 초점‬وﻏﻄﺎء‬
‫واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ‬
‫اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ‬
‫واﻗﻴﺘﻲ‬
‫اﻧﺰع‬
‫‪맞추었을 때를 가정한 것입니다.‬‬
‫ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫)راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫–‬
‫‪(.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ‪ /‬ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻴﻦ )‪ (1‬و)‪ .(2‬ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ‪/‬‬
‫ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ ﻛﻮن ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎً‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﻮب )‪.(2‬‬
‫‪동봉품‬‬
‫‪렌즈‬‬
‫‪(1),‬‬
‫ﻋﻠﻰ ‪앞쪽‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮد‪렌즈‬‬
‫اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ‪캡 (1),‬‬
‫‪뒷쪽 렌즈‬‬
‫ﺑﻤﺤﺎذاة ‪캡‬‬
‫‪(1), 렌즈‬‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫اﺳﻄﻮاﻧﺔ‬
‫اﻟﻤﺆﺷﺮ‬
‫ﻗﻢ‬
‫‪후드 (1), 도큐먼트 세트‬‬
‫اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ(‪،‬‬
‫)ﻣﺆﺷﺮ‬
‫ا‬
‫ﺮ‬
‫اﻟﻜﺎﻣﻴ‬
‫ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮد‬
‫اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﻤﺆﺷﺮ‬
‫ﻣﻊ‬
‫‪디자인 및 주요 제원은 예고없이 변경할 경우가‬‬
‫وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا وﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ‬
‫‪있습니다.‬‬
‫ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫)راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.–‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫أﺳامء اﻷﺟﺰاء‬
‫‪...1‬ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ‪...2‬ﺗﺪرﻳﺞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ‪...3‬ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ‬
‫‪등가‬اﻟﺒﺆري‬
‫‪초점‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ‬
‫‪ 길이‬وﺿﻊ‬
‫‪...5‬ﻣﻔﺘﺎح‬
‫‪APS-C‬ﺗﻮﺻﻴﻞ‬
‫‪...4‬ﻣﻼﻣﺴﺎت‬
‫‪*1 위의 35mm형‬‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ ‪및‬‬
‫‪뷰 앵글은‬‬
‫‪...6‬ﻣﺆﺷﺮ‬
‫اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ‪크기 이미지 센서가 장착된 렌즈 교환 가능‬‬
‫‪디지털‬‬
‫‪DT35mm F1.8 SAM‬‬
‫)‪(SAL35F18‬‬
‫‪52.5‬‬
‫‪6-5‬‬
‫‪44°‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪F22‬‬
‫‪55‬‬
‫‪52×70‬‬
‫‪170‬‬
‫*‪ 1‬اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﻟﻤﻌﺎدل ﻟﻄﺮاز ‪ 35‬ﻣﻢ وزاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﺒﻴﻦ أﻋﻼه ﺧﺎص‬
‫ﺑﻜﺎﻣﻴﺮات رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة ﺑﺤﺠﻢ‬
‫‪.APS-C‬‬
‫*‪ 2‬اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة إﻟﻰ اﻟﻬﺪف‪.‬‬
‫‪ ‬ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺠﻬﺎز ﺗﺸﻔﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻘﻴﺎس ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻤﺰﻳﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ )‪ (ADI‬ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼش ﻣﺘﻮاﻓﻖ ‪.ADI‬‬
‫‪ ‬وﻓﻘﺎً ﻵﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أي ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ‪ .‬اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ﻳﻔﺘﺮض أن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫‪이 렌즈는 Sony α 카메라용으로 설계된 A 마운트‬‬
‫‪렌즈입니다(APS-C 크기 이미지 센서가 장착된‬‬
‫‪모델). 35mm형 카메라를 사용할 수는 없습니다.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪Corporation‬ﻋﻨﺪ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ‪의‬اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬
‫ﺗﻀﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺐ ‪는‬‬
‫‪Sony‬‬
‫‪상표입니다‬‬
‫ﻻ ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺎﺋﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻨﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫)راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.–‬‬
‫أﺛﻨﺎء اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻀﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪ ،‬ﻗﻢ‬
‫ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ‪ ،‬وﻣﻦ‬
‫ﺛﻢ اﻓﺼﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻠﻤﻌﺎن وﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺼﻮرة‬
‫اﻟﻘﺼﻮى‪.‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺳﻄﻮاﻧﺔ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ وأدر ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ ان ﻳﺜﺒﺖ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ وﺗﺼﺪر ﻣﻨﻪ ﻃﻘﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼش ﻣﺪﻣﺞ ﺿﻤﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪ ،‬اﻓﺼﻞ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﺣﺠﺐ‬
‫ﺿﻮء اﻟﻔﻼش‪.‬‬
‫‪ ‬ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر ‪) AF‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ(‪ ،‬ﺗﻘﻮم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪.‬‬
‫‪ ‬ﻻ ﺗﻠﻤﺲ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺪوراة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪.‬‬
‫‪ ‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻊ ﻫﺬه‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ‪) .‬ﺑﻌﺾ اﻧﻮاع اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي‬
‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ .‬إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻣﻴﺮﺗﻚ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ‬
‫ﻣﺸﺮوﺣﺎً ﻓﻲ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري(‪.‬‬
‫‪ ‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺰر ‪ AF/MF‬ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‪ /‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي ‪ AF/MF‬ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ‪) .‬ﺑﻌﺾ اﻧﻮاع‬
‫اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺰر ‪ .AF/MF‬إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻣﻴﺮﺗﻚ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻫﺬا‬
‫اﻟﺰر‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻣﺸﺮوﺣﺎً ﻓﻲ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري(‪.‬‬
‫ﻓﻲ وﺿﻊ ‪) MF‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي(‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ‬
‫اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﺮ‪ ،‬اﻟﺦ‪) .‬راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ‬
‫اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ‪(.‬‬
‫ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﻴﻦ ‪) AF‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ( و ‪MF‬‬
‫)اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي(‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ .‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ‬
‫اﻟﺒﺆري )ذراع( ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا إﻟﻰ ‪.AF‬‬
‫‪ ‬ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي‪ ،‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﻣﻔﺘﺎح وﺿﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫إﻟﻰ ‪ .MF‬اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺑﻘﻮة دون اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ ‪ MF‬ﻗﺪ‬
‫ﻳﺘﻠﻒ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‪.‬‬
‫اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي ‪MF‬‬
‫ﺗﺘﺤﻮل آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﺎ ﻻﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﻠﻴ ًﻼ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺮﻛﻴﺰ‬
‫ﺑﺆري دﻗﻴﻖ ﻓﻲ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺼﻮرة‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﺮ‪ ،‬اﻟﺦ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ‬
‫اﻟﻼﻧﻬﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫اﳌﻮاﺻﻔﺎت‬
‫اﻻﺳﻢ‬
‫)اﺳﻢ اﻟﻤﻮدﻳﻞ(‬
‫اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﻟﻤﻌﺎدل ﻟﻄﺮاز ‪35‬‬
‫ﻣﻢ*‪) 1‬ﻣﻢ(‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت‪-‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫زاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ*‪1‬‬
‫أدﻧﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري*‪) 2‬ﻣﺘﺮ(‬
‫أﻗﺼﻰ ﻗﺪرة ﺗﻜﺒﻴﺮ )×(‬
‫أدﻧﻰ وﻗﻔﺔ ‪f‬‬
‫ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﺷﺢ )ﻣﻢ(‬
‫اﻷﺑﻌﺎد )أﻗﺼﻰ ﻗﻄﺮ × ارﺗﻔﺎع(‬
‫)ﻣﻢ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ )ﺟﻢ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫‪DT35mm F1.8 SAM‬‬
‫)‪(SAL35F18‬‬
‫‪52.5‬‬
‫‪6-5‬‬
‫‪44°‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪F22‬‬
‫‪55‬‬
‫‪52×70‬‬
‫‪170‬‬
‫*‪ 1‬اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﻟﻤﻌﺎدل ﻟﻄﺮاز ‪ 35‬ﻣﻢ وزاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﺒﻴﻦ أﻋﻼه ﺧﺎص‬
‫ﺑﻜﺎﻣﻴﺮات رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة ﺑﺤﺠﻢ‬
‫‪.APS-C‬‬
‫*‪ 2‬اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة إﻟﻰ اﻟﻬﺪف‪.‬‬
‫‪ ‬ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺠﻬﺎز ﺗﺸﻔﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻘﻴﺎس ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻤﺰﻳﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ )‪ (ADI‬ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼش ﻣﺘﻮاﻓﻖ ‪.ADI‬‬
‫‪ ‬وﻓﻘﺎً ﻵﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أي ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ‪ .‬اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ﻳﻔﺘﺮض أن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﻀﻤّﻨﺔ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ )‪ ،(1‬واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ )‪ ،(1‬واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ )‪ ،(1‬ﻏﻄﺎء‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ )‪ ،(1‬ﻃﻘﻢ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ‬
‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ دون إﺷﻌﺎر‪.‬‬
‫اﻟﻌﻼﻣﺔ‬
‫ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﴩﻛﺔ ﺳﻮين ‪.Sony Corporation‬‬
‫‪사용상의 주의‬‬
‫‪ 렌즈를 부착한 상태로 카메라를 운반하는 경우에는‬‬
‫‪카메라와 렌즈를 모두 잘 잡아 주십시오.‬‬
‫‪ 카메라를 잡을 때에는 줌 작동 시에 튀어나온 렌즈‬‬
‫‪부분을 잡지 마십시오.‬‬
‫‪ E 마운트 카메라와 함께 이 렌즈를 사용할 때에는‬‬
‫‪별매의 마운트 어댑터를 부착해 주십시오. 렌즈를‬‬
‫‪E 마운트에 직접 부착하면 렌즈와 E 마운트 모두를‬‬
‫‪손상시킬 수 있습니다.‬‬
‫‪플래시 사용에 대한 주의사항‬‬
‫。‪本使用說明書詳細說明鏡頭的使用方式‬‬
‫‪在另頁上的“使用前的注意事項”可以找到如使用‬‬
‫‪注意事項等關於所有鏡頭的一般注意事項。使用鏡‬‬
‫。‪頭前,請務必閱讀以上文件‬‬
‫‪此鏡頭是專為配有APS-C 尺寸影像感應器之型號的‬‬
‫‪Sony α 相機而設計的 A安裝座鏡頭。您無法將其與‬‬
‫。‪35mm規格之相機搭配使用‬‬
‫。‪ 搬移已安裝鏡頭的相機時,請務必確實握住相機和鏡頭‬‬
‫。‪ 請勿以對焦時鏡頭突出的部分握持相機‬‬
‫‪ 若想在 E-安裝座相機上使用此鏡頭,請安裝另行出售的‬‬
‫‪卡口轉接器。請勿將此鏡頭直接裝上 E-安裝座相機,否‬‬
‫。‪則可能損壞兩種裝置‬‬
‫‪使用閃光燈的注意事項‬‬
‫‪使用相機的內建閃光燈時,請至少與目標保持 1m 的距‬‬
‫‪離,然後取下鏡頭遮光罩再進行拍攝。使用某些鏡頭與閃‬‬
‫‪光燈組合時,鏡頭可能會阻擋部分閃光燈源,進而導致相‬‬
‫。‪片底部出現陰影‬‬
‫‪周邊暗角‬‬
‫‪1...초점 링 2...거리 스케일 3...거리 인덱스‬‬
‫‪4...렌즈 컨택트 5...초점 모드 스위치‬‬
‫‪6...마운팅 인덱스‬‬
‫‪ 렌즈 부착 및 제거하기‬‬
‫‪렌즈를 부착하려면‬‬
‫)‪(그림 - 참조.‬‬
‫‪앞뒤 렌즈 캡과 카메라 본체 캡을‬‬
‫‪떼어냅니다.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪앞쪽 렌즈 캡을 (1)과 (2)의 두 가지 방법으로‬‬
‫‪부착/제거할 수 있습니다. 렌즈 후드를 부착한‬‬
‫‪상태에서 렌즈 캡을 부착/제거하는 경우에는 방법‬‬
‫‪(2)를 사용하십시오.‬‬
‫‪렌즈 배럴의 오렌지색 인덱스를 카메라의‬‬
‫‪오렌지색 인덱스(마운팅 인덱스)에 맞춘‬‬
‫‪다음, 렌즈를 카메라 마운트에 끼워 넣고‬‬
‫‪찰칵 소리가 날 때까지 시계 방향으로‬‬
‫‪돌립니다.‬‬
‫‪ 各部名稱‬‬
‫‪2‬‬
‫‪렌즈를 제거하려면‬‬
‫)‪(그림 - 참조.‬‬
‫‪카메라의 렌즈 제거 버튼을 누른 상태로 렌즈가‬‬
‫‪멈출 때까지 반시계 방향으로 렌즈를 돌린 후‬‬
‫‪렌즈를 제거합니다.‬‬
‫‪ 렌즈 후드 부착하기‬‬
‫‪플래어 현상을 줄이고 사진의 화질을 최대화하려면‬‬
‫‪렌즈 후드를 사용하는 것이 좋습니다.‬‬
‫‪렌즈 배럴 끝에 있는 마운트에 렌즈 후드를 맞춘‬‬
‫‪후, 렌즈 후드가 찰칵 소리가 날 때까지 시계‬‬
‫‪방향으로 돌려 주십시오.‬‬
‫‪1...對焦圈 2...距離刻度 3...距離標記 4...鏡頭接點‬‬
‫‪5...對焦模式開關 6...安裝指示‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 安裝及取下鏡頭‬‬
‫‪–1‬‬
‫‪安裝鏡頭‬‬
‫)。‪(參見圖 -‬‬
‫。‪取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋‬‬
‫‪1‬‬
‫。‪有(1)和(2)兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋‬‬
‫‪要連帶鏡頭遮光罩一同安裝/取下時,請使用方法‬‬
‫。)‪(2‬‬
‫‪將鏡身上的橘色指示與相機機身上的橘色‬‬
‫‪指示(安裝指示)對齊,然後將鏡頭放進‬‬
‫‪相機安裝座並以順時針方向旋轉直到鎖緊‬‬
‫。‪為止‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫。‪ 安裝鏡頭時,請勿按下相機上的鏡頭釋放鍵‬‬
‫。‪ 請勿傾斜安裝鏡頭‬‬
‫‪取下鏡頭‬‬
‫)。‪(參見圖 -‬‬
‫‪按住相機上的鏡頭釋放鍵,以逆時針方向旋轉鏡頭‬‬
‫。‪直至鏡頭鬆開,然後再取下鏡頭‬‬
‫‪–2‬‬
‫‪建議您使用鏡頭遮光罩以降低炫光現象,以確保影像最‬‬
‫。‪佳品質‬‬
‫‪將鏡頭遮光罩裝入鏡頭機身末端的安裝座,再以順‬‬
‫。‪時針方向旋轉遮光罩,直至鏡頭遮光罩卡至定位‬‬
‫‪ 使用相機內建閃光燈時,請拆下鏡頭遮光罩以避免擋住閃‬‬
‫。‪光燈‬‬
‫。‪ 存放時,請將鏡頭遮光罩倒過來放在鏡頭上‬‬
‫‪ 對焦‬‬
‫。‪選擇 AF (自動對焦) 後,相機會自動對焦‬‬
‫。‪ 請勿在相機自動對焦時觸碰轉動的對焦圈‬‬
‫。‪ 您無法在安裝此鏡頭的相機上使用直接手動對焦功能‬‬
‫‪(部分相機沒有直接手動對焦功能。若您的相機有此功‬‬
‫‪能,則在相機使用說明書的對焦章節會針對此限制詳細說‬‬
‫。)‪明‬‬
‫‪ 您無法在安裝此鏡頭的相機上使用 AF/MF 按鈕來控制‬‬
‫‪AF/MF。(部分相機沒有 AF/MF 按鈕。若您的相機有此‬‬
‫‪按鈕,則在相機使用說明書的對焦章節會針對此限制詳細‬‬
‫。)‪說明‬‬
‫‪切換 AF(自動對焦)與 MF(手動對‬‬
‫)‪焦‬‬
‫‪ 카메라 내장 플래시를 사용하는 경우 플래시 빛이‬‬
‫‪차단되지 않게 하려면 렌즈 후드를 제거하십시오.‬‬
‫‪ 보관 시에는 렌즈 후드를 뒤집에서 렌즈에 거꾸로 씌워‬‬
‫‪놓으십시오.‬‬
‫‪ 초점‬‬
‫‪ 使用手動對焦時,請務必將鏡頭上的對焦模式開關設為‬‬
‫‪MF。強制轉動對焦圈而不切換至 MF 可能會破壞對焦‬‬
‫。‪圈‬‬
‫‪AF(자동 초점)를 선택한 경우에는 카메라가‬‬
‫‪자동으로 초점을 맞춥니다.‬‬
‫‪在 MF 模式中以無限遠進行拍攝‬‬
‫‪ 카메라가 자동으로 초점을 맞추는 동안에는 회전하는‬‬
‫‪초점 링은 만지지 마십시오.‬‬
‫‪ 본 렌즈로는 카메라의 다이렉트 수동 초점 기능을‬‬
‫‪사용할 수 없습니다. (일부 카메라에는 다이렉트‬‬
‫‪수동 초점 기능이 내장되어 있지 않습니다. 소지하신‬‬
‫‪카메라에 이 기능이 있는 경우, 이런 제한은 카메라‬‬
‫)‪사용설명서의 초점 부분에서 설명하고 있습니다.‬‬
‫‪ 본 렌즈로는 카메라의 AF/MF 버튼을 사용해서‬‬
‫‪AF/MF을 컨트롤할 수 없습니다. (일부 카메라에는‬‬
‫‪AF/MF 버튼이 내장되어 있지 않습니다. 소지하신‬‬
‫‪카메라에 이 버튼이 있는 경우, 이런 제한은 카메라‬‬
‫)‪사용설명서의 초점 부분에서 설명하고 있습니다.‬‬
‫‪MF(수동 초점) 모드에서는 뷰파인더 등으로‬‬
‫‪보면서 초점 링을 돌려 초점을 조정하십시오.‬‬
‫)‪(그림  참조.‬‬
‫‪AF(자동 초점) 및 MF(수동 초점)를‬‬
‫‪전환하려면‬‬
‫‪렌즈의 초점 모드 스위치를 사용해서 자동 초점 및‬‬
‫‪수동 초점간을 전환할 수 있습니다. 카메라의 초점‬‬
‫‪모드 스위치(레버)는 반드시 AF로 설정해 주십시오.‬‬
‫‪ 수동 초점의 경우, 렌즈의 초점 모드 스위치는 반드시‬‬
‫‪MF로 설정해 주십시오. MF로 전환하지 않고 억지로‬‬
‫‪초점 링을 돌리면 초점 링에 손상을 줄 수 있습니다.‬‬
‫‪MF로 무한 거리 촬영‬‬
‫‪작동 온도가 다양한 경우에도 초점을 정확히 맞출‬‬
‫‪수 있도록 무한대를 약간 지나치는 수준까지 초점‬‬
‫‪장치를 돌릴 수 있습니다. 뷰파인더를 통해서 이미지‬‬
‫‪선명도를 확인하고, 무한 거리에 가깝게 렌즈 초점을‬‬
‫‪맞출 때에는 특히 주의하십시오.‬‬
‫‪주요 제원‬‬
‫‪‬‬
‫‪在 MF (手動對焦) 模式中,可在從觀景器觀看時轉‬‬
‫)。‪動對焦圈對焦。(參見圖 ‬‬
‫‪您可使用鏡頭上的對焦模式開關來切換自動對焦與手動‬‬
‫‪對焦。請確定將相機上的對焦模式開關 (調整桿) 設為‬‬
‫。‪AF‬‬
‫‪DT35mm F1.8 SAM‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 安裝鏡頭遮光罩‬‬
‫‪ 렌즈를 장착할 때 카메라의 렌즈 제거 버튼을‬‬
‫‪누르지 마십시오.‬‬
‫‪ 렌즈는 경사지게 장착하지 마십시오.‬‬
‫‪이름‬‬
‫‪6‬‬
‫‪使用鏡頭時,螢幕角落可能會變得比螢幕中心暗。要降低‬‬
‫。‪該現象(周邊暗角),請縮小 1 到 2 個孔徑距離‬‬
‫‪비네트‬‬
‫‪ 부품명‬‬
‫‪2‬‬
‫‪使用須知‬‬
‫‪카메라 내장 플래시를 사용하는 경우 반드시 렌즈‬‬
‫‪후드를 제거하고 피사체에서 최소한 1m 거리를 두고‬‬
‫‪촬영하십시오. 일부 렌즈와 플래시 조합의 경우 렌즈가‬‬
‫‪플래시의 빛을 부분적으로 차단하여 사진 아래쪽에‬‬
‫‪음영이 나타날 수 있습니다.‬‬
‫‪렌즈를 사용할 때 화면의 귀퉁이가 화면 중간에 비해‬‬
‫‪어둡게 될 수 있습니다. 이러한 현상(비네트라고 함)을‬‬
‫‪없애려면 조리개를 1에서 2 스톱 정도 닫으십시오.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3 10‬‬
‫‪1 3‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌامل‬
‫‪ ‬ﻋﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻣﻴﺮا واﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻗﻢ داﺋﻤﺎً ﺑﻤﺴﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬
‫واﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻻ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻦ ﺟﺰء اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‪.‬‬
‫‪ ‬ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ ،E‬ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﻌﺪل‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻳُﺒﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ‪ .‬ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻣﺠﻬﺰة‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ E‬ﻣﺒﺎﺷﺮة وإﻻ ﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻟﻠﺘﻠﻒ‪.‬‬
‫‪최소 f-스톱‬‬
‫‪F22‬‬
‫ﺗﻀﺎؤل اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﻓﻲ‬
‫‪지름‬ﺗﻀﺎؤل‬
‫)‪) (mm‬ﺗﺴﻤﻰ‬
‫أﻋﺘﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ‪ .‬ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة‬
‫‪필터‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﺗﺼﺒﺢ أرﻛﺎن اﻟﺸﺎﺷﺔ ‪55‬‬
‫ﺑﻤﻘﺪار درﺟﺔ واﺣﺪة أو درﺟﺘﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﻓﻲ(‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺈﻏﻼق ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫‪70×52‬‬
‫‪외형치수‬‬
‫)‪(최대 지름  높이‬‬
‫)‪(약 mm‬‬
‫‪‬‬
‫)‪중량 (약 g‬‬
‫‪170‬‬
‫‪본 사용설명서는 렌즈의 사용법에 관해서‬‬
‫‪설명합니다.‬‬
‫‪사용상의 주의와 같이 모든 렌즈에 공통적으로‬‬
‫‪적용되는 주의사항은 별지로 된 "사용 전‬‬
‫‪주의사항" 에 있습니다. 렌즈를 사용하기 전에 두‬‬
‫‪가지 설명서를 모두 읽으십시오.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.9 1 1.2 1.5 2‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.3 0.4‬‬
‫ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻫﻲ ﻋﺪﺳﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻜﺎﻣﻴﺮات ‪ Sony α‬اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪A -‬‬
‫)اﻟﻤﻮدﻳﻼت اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﺻﻮرة ﺣﺠﻢ ‪ .(APS-C‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻴﺮات ﺑﺼﻴﻐﺔ ‪ 35‬ﻣﻢ‪.‬‬
‫‪렌즈 군-매‬‬
‫‪5-6‬‬
‫اﻟﻔﻼش‬
‫ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫‪1‬‬
‫‪44°‬‬
‫ﻣﺴﺎﻓﺔ‪뷰‬‬
‫*‪앵글‬‬
‫داﺋﻤﺎً ﺑﻔﺼﻞ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻦ‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼش ﻣﺪﻣﺞ ﺿﻤﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪ ،‬ﻗﻢ‬
‫‪2‬‬
‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ)‪(m‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪최소‬‬
‫*‪ 초점‬اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫واﻟﻔﻼش ﻣﻌﺎً‪ ،‬ﻓﺈن‬
‫ﻣﺘﺮ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻦ ﻫﺪﻓﻚ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﺎﻻت‬
‫)‪(‬اﻟﺼﻮرة‪.‬‬
‫وﺟﻮد ﻇﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ‬
‫ﻗﺪ ﺗﺤﺠﺐ ﺿﻮء اﻟﻔﻼش ﺟﺰﺋﻴﺎً‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ‬
‫‪최대 확대‬‬
‫‪0.25‬‬
‫。‪為 Sony Corporation 之商標‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ft‬‬
‫‪m‬‬
‫دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻫﺬا ﻳﺸﺮح ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺎت‪.‬‬
‫ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺪﺳﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت‬
‫ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل »ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل« واردة ﻓﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ‬
‫اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ‪ .‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫واﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫‪이름‬‬
‫‪DT35mm F1.8 SAM‬‬
‫اﻟﺒﺆري‪.‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﻤﺘﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ‬
‫‪ ‬ﻻ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻦ ﺟﺰء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫)‪(모델명‬‬
‫)‪(SAL35F18‬‬
‫ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ ،E‬ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﻌﺪل‬
‫‪ ‬ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻣﻴﺮا‬
‫‪1‬‬
‫‪35mm형‬‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ‪등가‬‬
‫ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ‪초점‬‬
‫ﺗﻘﻢ*‪길이‬‬
‫ﻣﺠﻬﺰة‬
‫ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻴﺮا‬
‫‪52.5‬ﻻ‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻳُﺒﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ‪.‬‬
‫)‪(mm‬‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ E‬ﻣﺒﺎﺷﺮة وإﻻ ﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻟﻠﺘﻠﻒ‪.‬‬
‫‪所含物品‬‬
‫‪鏡頭(1)、鏡頭前蓋(1)、鏡頭後蓋(1)、鏡頭遮‬‬
‫‪光罩(1)、成套印刷文件‬‬
‫。‪設計和規格有所變更時,恕不另行奉告‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪對焦機構稍微轉超過無限遠,可在各種溫度下提供準確‬‬
‫‪的對焦。從觀景器確認影像的清晰度,尤其是鏡頭的對‬‬
‫。‪焦接近無限遠時‬‬
‫‪‬‬
‫‪ft‬‬
‫‪m‬‬
‫‪規格‬‬
‫‪DT35mm F1.8 SAM‬‬
‫)‪(SAL35F18‬‬
‫‪52.5‬‬
‫‪5-6‬‬
‫‪44°‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪F22‬‬
‫‪55‬‬
‫‪70×52‬‬
‫‪170‬‬
‫‪名稱‬‬
‫)‪(型號‬‬
‫‪等效於 35mm 規格焦距*1‬‬
‫)‪(mm‬‬
‫‪鏡頭組元件‬‬
‫‪視角*1‬‬
‫)‪最小對焦*2(m‬‬
‫)×(‪最大放大倍數‬‬
‫‪最小光圈值‬‬
‫)‪濾光鏡直徑(mm‬‬
‫)‪尺寸(最大直徑 × 高度‬‬
‫)‪(約 mm‬‬
‫)‪質量(約 g‬‬
‫‪*1 以上顯示的 35mm 規格等效焦距值和視角適用於配有‬‬
‫。‪APS-C 尺寸影像感應器的可換鏡頭數碼相機‬‬
‫。‪*2 影像感應器到拍攝體的距離‬‬
‫‪ 此鏡頭配有距離編碼器,可在使用 ADI 相容閃光燈時提‬‬
‫。)‪供更準確的測量(ADI‬‬
‫‪ 視鏡頭結構而定,焦距會因拍攝距離變化而有所不同。焦‬‬
‫。‪距預設鏡頭對焦在無限遠‬‬
‫‪所含物品‬‬
‫‪鏡頭(1)、鏡頭前蓋(1)、鏡頭後蓋(1)、鏡頭遮‬‬
‫‪光罩(1)、成套印刷文件‬‬
‫。‪設計和規格有所變更時,恕不另行奉告‬‬
‫。‪為 Sony Corporation 之商標‬‬
‫‪3 10‬‬
‫‪1 3‬‬
‫‪0.9 1 1.2 1.5 2‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.3 0.4‬‬
Download PDF

advertising