Sony | ICD-PX333 | Sony ICD-PX333 Ψηφιακή συσκευή εγγραφής φωνής Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης και έναρξης

GR
Ας δοκιμάσουμε τη νέα σας συσκευή ψηφιακής εγγραφής
1. Ενεργοποίηση.
 Σύρετε και ανασηκώστε το καπάκι του διαμερίσματος
IC Recorder

Οδηγός γρήγορης
έναρξης
μπαταριών. Στη συνέχεια, εισαγάγετε τις μπαταρίες με
τη σωστή πολικότητα.
 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Για να αποφύγετε την εκτέλεση μη επιθυμητών λειτουργιών (HOLD)
2. Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας.
 Πατήστε – ή + για να ρυθμίσετε το έτος (τα
τελευταία δύο ψηφία του έτους) και, στη συνέχεια,
πατήστε  PLAY/STOP•ENTER. Επαναλάβετε αυτή τη
διαδικασία για να ρυθμίσετε το μήνα, την ημέρα, την
ώρα και τα λεπτά με τη σειρά.
ICD-PX333
3. Επιλογή της γλώσσας μενού.
4-457-680-11(1)
 Πατήστε DISP/MENU.
 Πατήστε – ή + για να επιλέξετε "Detail Menu"
© 2013 Sony Corporation Printed in China
 Πατήστε – ή + για να επιλέξετε "Language" και,
και, στη συνέχεια, πατήστε  PLAY/STOP•ENTER.
στη συνέχεια, πατήστε  PLAY/STOP•ENTER.
 Πατήστε – ή + για να επιλέξετε τη γλώσσα που
Καλωσορίσατε στη νέα σας συσκευή ψηφιακής
εγγραφής Sony!
Αυτός είναι ο Οδηγός γρήγορης έναρξης, που σας παρέχει τις οδηγίες σχετικά με τις βασικές λειτουργίες της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
Διαβάστε τον με προσοχή. Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε τη χρήση της νέας σας συσκευής ψηφιακής εγγραφής Sony.
Ελέγξτε τα παρεχόμενα στοιχεία.
ˎˎΣυσκευή ψηφιακής εγγραφής
(1)
ˎˎΚαλώδιο σύνδεσης USB (1)
ˎˎΣτερεοφωνικό μικρόφωνο με
κλιπ στερέωσης (1)*
ˎˎΑλκαλικές μπαταρίες LR03
(μεγέθος AAA) (2)
ˎˎΛογισμικό εφαρμογής, Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM) (1)*
ˎˎΟδηγός γρήγορης έναρξης
ˎˎΛογισμικό εφαρμογής, Sound
Organizer (αρχείο προγράμματος
εγκατάστασης που βρίσκεται
αποθηκευμένο στην
ενσωματωμένη μνήμη ώστε να
μπορείτε να το εγκαταστήσετε
στον υπολογιστή σας.)
θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο παράθυρο ενδείξεων
και, στη συνέχεια, πατήστε  PLAY/STOP•ENTER.
Πατήστε  (διακοπή) για να επιστρέψετε στην ένδειξη
κατάστασης διακοπής.
4. Εγγραφή.
¼¼ Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής,
βεβαιωθείτε ότι έχετε μετακινήσει το διακόπτη HOLD•POWER ON/
OFF προς το κέντρο για επαναφορά από την κατάσταση HOLD.
ˎˎΟδηγός βοήθειας (αρχείο HTML
που βρίσκεται αποθηκευμένο
στην ενσωματωμένη μνήμη
ώστε να είναι εύκολη
η αντιγραφή του στον
υπολογιστή σας.)
Πατήστε REC/PAUSE.
Ξεκινάει η εγγραφή και η ένδειξη λειτουργίας (-A)
αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα και, στη συνέχεια, ανάβει
με κόκκινο χρώμα.
¼¼ Μπορείτε να κάνετε παύση της εγγραφής πατώντας REC/PAUSE.
Πατήστε ξανά REC/PAUSE για να ξεκινήσει πάλι η εγγραφή.
* παρέχεται με ορισμένα μοντέλα
σε ορισμένες περιοχές.
 Τοποθετήστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής έτσι ώστε
το ενσωματωμένο μικρόφωνο να είναι στραμμένο προς
την κατεύθυνση της πηγής προς εγγραφή.
Προαιρετικά εξαρτήματα
ˎˎΜικρόφωνο πυκνωτή
ηλεκτρίτη ECM‑CS10, ECM-CZ10,
ECM‑DS30P, ECM‑CS3
Σημείωση
ˎˎΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία
NH‑AAA‑B2EN, NH‑AAA‑B2KN
ˎˎΠροσαρμογέας
εναλλασσόμενου ρεύματος USB
AC‑U50AG
ˎˎΣυμπαγής φορτιστής και
2 μπαταρίες Premium
πολλαπλών χρήσεων
μεγέθους AAA BCG‑34HS2KAN,
BCG‑34HW2KAN
Πατήστε  (διακοπή) για να διακόψετε την εγγραφή.
Εμφανίζεται η κινούμενη εικόνα "Accessing..." και
διακόπτεται η εγγραφή.
5. Ακρόαση.
Πατήστε  PLAY/STOP•ENTER.
Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή, ορισμένα από τα μοντέλα ή τα προαιρετικά εξαρτήματα δεν είναι διαθέσιμα.
Ξεκινάει η αναπαραγωγή και η ένδειξη λειτουργίας (-A)
ανάβει με πράσινο χρώμα.
Προφυλάξεις
Σχετικά με την ισχύ
Η λειτουργία της συσκευής ψηφιακής εγγραφής
πρέπει να γίνεται μόνο με ρεύμα 3,0 V ή 2,4 V.
Χρησιμοποιήστε δύο αλκαλικές μπαταρίες LR03
(μεγέθους AAA) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
NH‑AAA.
Σχετικά με την ασφάλεια
Μην θέτετε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής σε
λειτουργία ενώ οδηγείτε, κάνετε ποδήλατο ή
χειρίζεστε κάποιο μηχανοκίνητο όχημα.
Σχετικά με το χειρισμό
ˎˎΜην αφήνετε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής
κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε μέρη που
εκτίθενται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία,
υπερβολική σκόνη ή μηχανικούς κραδασμούς.
 Προσαρμόστε την ένταση πατώντας VOL –/+.
Πατήστε  (διακοπή) για να διακόψετε την
ˎˎΣε περίπτωση που οποιοδήποτε στερεό
αντικείμενο ή υγρό πέσει μέσα στη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής, αφαιρέστε την μπαταρία και
πηγαίνετε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής για
έλεγχο από αρμόδιο προσωπικό πριν τη θέσετε
ξανά σε λειτουργία.
Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα
σχετικά με τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής σας,
συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της
Sony.
Χωρητικότητα (χωρητικότητα διαθέσιμη στο χρήστη*1*2)
4 GB (περίπου 3,60 GB = 3.865.470.566 Byte)
*1 Μια μικρή ποσότητα ενσωματωμένης μνήμης χρησιμοποιείται για διαχείριση αρχείων και, συνεπώς, δεν είναι
διαθέσιμη για αποθήκευση χρήστη.
*2Όταν η ενσωματωμένη μνήμη έχει μορφοποιηθεί με τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
αναπαραγωγή.
6. Διαγραφή.
Όταν ένα αρχείο έχει διαγραφεί, δεν μπορείτε να το επαναφέρετε.
 Πατήστε ERASE.
Εμφανίζεται το μήνυμα "Erase?" και πραγματοποιείται
αναπαραγωγή του αρχείου που πρόκειται να διαγραφεί για
επιβεβαίωση.
 Επιλέξτε "YES" χρησιμοποιώντας το – ή + και,
στη συνέχεια, πατήστε  PLAY/STOP•ENTER.
Εμφανίζεται η κινούμενη εικόνα "Erasing..." και το
επιλεγμένο αρχείο διαγράφεται.
Χρήση του υπολογιστή σας
Εγκατάσταση του οδηγού βοήθειας στον υπολογιστή σας
Εγκαθιστώντας τον οδηγό βοήθειας στον υπολογιστή σας από την ενσωματωμένη μνήμη της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για λεπτομερείς
λειτουργίες και πιθανές λύσεις όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα.
 Συνδέστε το σύνδεσμο
(USB) της συσκευής ψηφιακής εγγραφής με τη θύρα USB
του υπολογιστή σας σε λειτουργία, συνδέοντας με ασφάλεια το συνοδευτικό καλώδιο
σύνδεσης USB στους συνδέσμους και τοποθετώντας μέχρι τέρμα το βύσμα.
 Σε Windows: Κάντε κλικ στο [Υπολογιστής] (ή στο [Ο Υπολογιστής μου]) και έπειτα
κάντε διπλό κλικ στο [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
Σε Mac: Κάντε διπλό κλικ στο [IC RECORDER] στην επιφάνεια εργασίας.
 Εγκαταστήστε τον οδηγό βοήθειας.
Σε Windows: Κάντε διπλό κλικ στο [Help_Guide_Installer] (ή στο [Help_Guide_Installer.exe]).
Σε Mac: Κάντε διπλό κλικ στο [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (έκδ. 10.5.8 ή μεταγενέστερη)
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνεχίσετε με την εγκατάσταση.
 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο
[icdp33_ce_HelpGuide] στην επιφάνεια εργασίας στα Windows (ή στο Finder σε Mac).
Εμφανίζεται ο οδηγός βοήθειας.
Μπορείτε επίσης να προβάλετε τον οδηγό βοήθειας στην ακόλουθη αρχική σελίδα
υποστήριξης πελατών της συσκευής ψηφιακής εγγραφής Sony:
http://rd1.sony.net/help/icd/p33/ce/
Μπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω γλώσσες:
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά, Ουγγρικά,
Τσέχικα, Τουρκικά, Πολωνικά, Ελληνικά, Ρωσικά, Ουκρανικά
Αντιγραφή αρχείων από τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής στον υπολογιστή
Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία και φακέλους από τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής στον
υπολογιστή για να τα αποθηκεύσετε.
 Συνδέστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής στον υπολογιστή σας.
 Αντιγράψτε τα αρχεία ή τους φακέλους που θέλετε να μεταφέρετε στον υπολογιστή σας.
Σύρετε και αποθέστε τα αρχεία ή τους φακέλους που θέλετε να αντιγράψετε από τη μονάδα
"IC RECORDER" ή "MEMORY CARD" στην τοπική μονάδα δίσκου του υπολογιστή σας.
Για αντιγραφή ενός αρχείου ή φακέλου (μεταφορά και απόθεση)
IC RECORDER ή
MEMORY CARD
Ο υπολογιστής
σας
 Κάντε κλικ και
κρατήστε πατημένο το
κουμπί,
 μεταφέρετε,
κ
αι στη συνέχεια
αποθέστε το στοιχείο.
 Αποσυνδέστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής από τον υπολογιστή σας.
Εγκατάσταση του Sound Organizer
Εγκαταστήστε το Sound Organizer στον υπολογιστή σας.
Σημείωση
Το Sound Organizer είναι συμβατό μόνο με υπολογιστές με Windows. Δεν είναι συμβατό με Mac.
¼¼ Όταν εγκαθιστάτε το Sound Organizer, συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό με δικαιώματα διαχειριστή.
 Συνδέστε το σύνδεσμο
(USB) της συσκευής ψηφιακής εγγραφής με τη θύρα USB
του υπολογιστή σας σε λειτουργία, συνδέοντας με ασφάλεια το συνοδευτικό καλώδιο
σύνδεσης USB στους συνδέσμους και τοποθετώντας μέχρι τέρμα το βύσμα.
 Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής αναγνωρίζει κανονικά τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής.
Όσο η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή, στο παράθυρο
ενδείξεων της συσκευής ψηφιακής εγγραφής εμφανίζεται η ένδειξη "Connecting".
 Μεταβείτε στο μενού [ Έναρξη], κάντε κλικ στο [Υπολογιστής] (ή στο [Ο Υπολογιστής
μου]) και έπειτα κάντε διπλό κλικ στο [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
 Κάντε διπλό κλικ στο [SoundOrganizerInstaller_V140]
(ή στο [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]).
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 Αποδεχτείτε τους όρους της άδειας χρήσης, επιλέξτε [I accept the terms in the license
agreement], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Next].
 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο [Setup Type], επιλέξτε [Standard] ή [Custom], και στη
συνέχεια κάντε κλικ στο [Next].
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και ορίστε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης όταν επιλέξετε
[Custom].
 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο [Ready to Install the Program], κάντε κλικ στο [Install].
Ξεκινάει η εγκατάσταση.
 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο [Sound Organizer has been installed successfully.],
επιλέξτε [Launch Sound Organizer Now], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Finish].
Σημείωση
Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εγκατάσταση του Sound Organizer.
Σημείωση
Αν μορφοποιήσετε την ενσωματωμένη μνήμη, όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα θα διαγραφούν. (Ο Οδηγός
βοήθειας και το λογισμικό Sound Organizer θα διαγραφούν επίσης.)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (συστοιχία μπαταριών ή τοποθετημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα, όπως
στην ηλιοφάνεια, σε φωτιά ή σε οτιδήποτε παρόμοιο, για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με μια άλλη λανθασμένου τύπου.
Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.
Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην πραγματοποιείτε ακρόαση σε
υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο εξοπλισμό που πωλείται σε
χώρες όπου ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε.
Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, 1‐7‐1 Konan Minato‐ku Τόκυο,
108‐0075 Ιαπωνία. Ερωτήσεις σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Γερμανία. Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης ή εγγύησης του προϊόντος, παρακαλώ ανατρέξατε
στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ειδικά έγγραφα υποστήριξης ή εγγύησης.
Προσοχή
Μπαταρία
Διαστάσεις (π/υ/β) (δεν περιλαμβάνονται τα μέρη που προεξέχουν και τα χειριστήρια) (JEITA)*3
Περίπου 37,5 mm × 114,0 mm × 20,9 mm
Βάρος (JEITA)*3
Περίπου 74 g συμπεριλαμβανομένων των δύο αλκαλικών μπαταριών LR03
*3Μετρούμενη τιμή σύμφωνα με το πρότυπο JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association)
Download PDF