Sony | ICD-UX543 | Sony ICD-UX543 Ψηφιακή συσκευή εγγραφής φωνής με ενσωματωμένο USB Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης και έναρξης

GR
Ας δοκιμάσουμε τη νέα σας συσκευή ψηφιακής εγγραφής
4. Επιλογή της γλώσσας μενού.
1. Φόρτιση.
IC Recorder
-A
 Επιλέξτε BACK/HOME - "
Settings"
- "Common Settings" - "Language" και
στη συνέχεια πιέστε (αναπαραγωγή/
επιβεβαίωση).
 Φορτίστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Σύρετε το μοχλό USB στη κατεύθυνση του βέλους (-A), και
εισάγετε το φις USB στη θύρα USB ενεργοποιημένου υπολογιστή
(-B).
Η φόρτιση ξεκινάει.
Όταν φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, η ένδειξη μπαταρίας θα
".
δείξει "
Οδηγός γρήγορης έναρξης
Πιέστε  ή  για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε στην οθόνη και στη συνέχεια πιέστε
(αναπαραγωγή/επιβεβαίωση).
 Αποσυνδέστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Βεβαιωθείτε ότι δεν ανάβει η ένδειξη λειτουργίας. Στη συνέχεια
ανατρέξτε στον οδηγό βοήθειας για να αφαιρέσετε με ασφάλεια
τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
-B
Μπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω γλώσσες:
Deutsch (Γερμανικά), English (Αγγλικά)*, Español (Ισπανικά),
Français (Γαλλικά), Italiano (Ιταλικά), Русский (Ρωσικά)
* Ρύθμιση προεπιλογής
2. Ενεργοποίηση.
ICD-UX543
 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
4-472-205-81(1)
Για απενεργοποίηση, σύρετε και κρατήστε το διακόπτη
HOLD•POWER στην κατεύθυνση "POWER" μέχρι να εμφανιστεί το
μήνυμα "Power Off".
Σύρετε και κρατήστε το διακόπτη HOLD•POWER στην
κατεύθυνση "POWER" έως ότου να ενεργοποιηθεί η οθόνη.
© 2014 Sony Corporation Printed in China
Καλωσορίσατε στη νέα σας συσκευή ψηφιακής
εγγραφής Sony!
Αυτός είναι ο Οδηγός γρήγορης έναρξης, που σας παρέχει τις οδηγίες σχετικά με τις βασικές λειτουργίες
της συσκευής ψηφιακής εγγραφής. Διαβάστε τον με προσοχή. Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε τη χρήση
της νέας σας συσκευής ψηφιακής εγγραφής Sony.
Ελέγξτε τα παρεχόμενα στοιχεία.
ˎˎΣυσκευή ψηφιακής εγγραφής
(1)
ˎˎΣτερεοφωνικά ακουστικά (1)
ˎˎΚαλώδιο υποστήριξης
σύνδεσης USB (1)
ˎˎΘήκη μεταφοράς (1)
ˎˎΟδηγός γρήγορης έναρξης
ˎˎΛογισμικό εφαρμογής,
Sound Organizer (αρχείο
προγράμματος εγκατάστασης
που βρίσκεται αποθηκευμένο
στην ενσωματωμένη
μνήμη ώστε να μπορείτε
να το εγκαταστήσετε στον
υπολογιστή σας.)
ˎˎΟδηγός βοήθειας (αρχείο
HTML που βρίσκεται
αποθηκευμένο στην
ενσωματωμένη μνήμη ώστε να
είναι εύκολη η αντιγραφή του
στον υπολογιστή σας.)
Προαιρετικά εξαρτήματα
ˎˎΜικρόφωνο συμπυκνωτή
ηλεκτρίτη ECM‑CS3, ECM‑TL3
Σημείωση
Σχετικά με την ασφάλεια
Μην θέτετε τη μονάδα σε λειτουργία ενώ
οδηγείτε, κάνετε ποδήλατο ή χειρίζεστε κάποιο
μηχανοκίνητο όχημα.
Σχετικά με το χειρισμό
ˎˎΜην αφήνετε τη μονάδα κοντά σε πηγές
θερμότητας ή σε μέρη που εκτίθενται σε άμεση
ηλιακή ακτινοβολία, υπερβολική σκόνη ή
μηχανικούς κραδασμούς.
ˎˎΣε περίπτωση που οποιοδήποτε στερεό
αντικείμενο ή υγρό πέσει μέσα στη μονάδα,
πηγαίνετε τη μονάδα για έλεγχο από αρμόδιο
προσωπικό πριν τη θέσετε ξανά σε λειτουργία.
Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή
προβλήματα σχετικά με τη μονάδα σας,
συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο
της Sony.
Ένδειξη
λειτουργίας
Ξεκινάει η ηχογράφηση και η ένδειξη
λειτουργίας ανάβει με κόκκινο χρώμα.
 Τοποθετήστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής έτσι ώστε τα
ενσωματωμένα μικρόφωνα να είναι στραμμένα προς την
κατεύθυνση της προς ηχογράφηση πηγής.
Πιέστε STOP για να διακόψετε την ηχογράφηση.
Όταν πραγματοποιείτε ενεργοποίηση για πρώτη φορά, ή όταν
το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί, εμφανίζεται το μήνυμα "Setting
Date&Time" και μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι.
Εμφανίζεται το μήνυμα "Please Wait" και η οθόνη επιστρέφει
στο παράθυρο κατάστασης διακοπής ηχογράφησης.
Εάν πιέσετε  αφού σταματήσετε την ηχογράφηση, μπορείτε
να αναπαράξετε το αρχείο που μόλις ηχογραφήσατε.
Πιέστε  ή  για να επιλέξετε "Next" και
στη συνέχεια πιέστε (αναπαραγωγή/
επιβεβαίωση).
Στην οθόνη εμφανίζεται το παράθυρο
"Date&Time".
συνέχεια πιέστε (αναπαραγωγή/επιβεβαίωση) για να
εισάγετε τον αριθμό. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για
να ρυθμίσετε το μήνα, την ημέρα, την ώρα και τα λεπτά με
τη σειρά.
6. Ακρόαση.
Πιέστε  ή  για να επιλέξετε "
Ένδειξη
λειτουργίας
που θέλετε και στη συνέχεια πιέστε .
Ξεκινάει η αναπαραγωγή και η ένδειξη
λειτουργίας ανάβει σε πράσινο χρώμα.
 Προσαρμόστε την ένταση ήχου πατώντας VOL –/+.
συνέχεια πιέστε .

Πιέστε  ή  για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε και
Πιέστε  ή  για να επιλέξετε το αρχείο
Πιέστε  ή  για να επιλέξετε "Yes" ή "No" και στη
ˎˎΕάν δεν πιέσετε κανένα κουμπί ενός 1 λεπτού από τις αρχικές
ρυθμίσεις, η λειτουργία αρχικής ρύθμισης ακυρώνεται και το παράθυρο
επιστρέφει στο παράθυρο μενού HOME.
ˎˎΜπορείτε να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση ρολογιού και
προειδοποιητικού ήχου αργότερα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον
Οδηγό βοήθειας της συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
Recorded Files" από
το μενού HOME και στη συνέχεια πιέστε .
στη συνέχεια πιέστε .
Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα στο προηγούμενο στοιχείο
πιέζοντας BACK/HOME. Όταν ρυθμίσετε το λεπτό και πιέσετε 
(αναπαραγωγή/επιβεβαίωση), το ρολόι εμφανίζει τη ρύθμιση
και εμφανίζεται το παράθυρο ρυθμίσεων για την ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του προειδοποιητικού ήχου.
Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του προειδοποιητικού ήχου,
εμφανίζεται το παράθυρο μενού HOME.
¼¼ Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής,
βεβαιωθείτε ότι έχετε μετακινήσει το διακόπτη HOLD•POWER στο
κέντρο για να αναιρέσετε την κατάσταση HOLD.
Πιέστε REC/PAUSE.
3. Πραγματοποίηση αρχικών ρυθμίσεων.
Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή, ορισμένα από τα μοντέλα ή τα προαιρετικά εξαρτήματα δεν είναι
διαθέσιμα.
ˎˎΌταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής, να θυμάστε να ακολουθείτε
τις παρακάτω προφυλάξεις προκειμένου
να αποφύγετε την παραμόρφωση του
περιβλήματος ή την πρόκληση δυσλειτουργιών
στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
ˋˋΜην κάθεστε κάτω με τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής στην πίσω τσέπη σας.
ˋˋΜην τοποθετείτε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής μέσα σε τσάντα με το καλώδιο
ακουστικών διπλωμένο γύρω της και
υποβάλλετε την τσάντα σε ισχυρή κρούση.
5. Εγγραφή.
Ενσωματωμένα μικρόφωνα
¼¼ Για να αναιρέσετε την κατάσταση HOLD στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής σύρετε το διακόπτη HOLD•POWER προς το κέντρο.
Πιέστε  ή  για να αλλάξετε τον αριθμό του έτους και στη
Σχετικά με την ισχύ
Η λειτουργία της μονάδας πρέπει να γίνεται μόνο
με συνεχές ρεύμα 3,7 V DC με την ενσωματωμένη,
επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου.
επιστρέψετε στο μενού HOME.
Για να αποφύγετε την εκτέλεση μη επιθυμητών λειτουργιών
(HOLD)
Σύρετε το διακόπτη HOLD•POWER στη κατεύθυνση "HOLD" μέχρι να
εμφανιστεί το μήνυμα "HOLD".
ˎˎΠροσαρμογέας
εναλλασσόμενου ρεύματος
USB AC‑UD20, AC‑U501AD,
AC‑U50AG
Προφυλάξεις
 Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το BACK/HOME για να
Πιέστε STOP για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
7. Διαγραφή.
Όταν ένα αρχείο διαγραφεί, δεν μπορείτε να το ανακτήσετε.
 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε όταν η
συσκευή ψηφιακής εγγραφής βρίσκεται σε κατάσταση
διακοπής ηχογράφησης, διακοπής αναπαραγωγής ή σε
κατάσταση αναπαραγωγής.
 Επιλέξτε OPTION - "Erase a File" και στη
Χρήση του Screen Off Timer
Για να εξοικονομήσετε μπαταρία, ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης οθόνης
έχει οριστεί από προεπιλογή ως "Auto Screen Off". Όταν ο χρονοδιακόπτης
απενεργοποίησης οθόνης έχει οριστεί ως "Auto Screen Off", εάν δεν επιχειρηθεί
καμία ενέργεια για περίπου 30 δευτερόλεπτα στην κατάσταση διακοπής και
για περίπου 10 δευτερόλεπτα στην κατάσταση εγγραφής και αναπαραγωγής, η
οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να χειριστείτε τα κουμπιά, παρ' όλα
αυτά, ακόμα και όταν η οθόνη είναι σβηστή. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη,
πιέστε BACK/HOME.
¼¼ Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης οθόνης, επιλέξτε BACK/HOME - "
Settings" -"Common Settings" - "Screen Off Timer" και στη συνέχεια επιλέξτε "No Auto Screen Off".
συνέχεια πιέστε .
Εμφανίζεται το μήνυμα "Erase?" και το
επιλεγμένο αρχείο αναπαράγεται για
επιβεβαίωση.
 Επιλέξτε "Yes" και στη συνέχεια πιέστε .
Εμφανίζεται το μήνυμα "Please Wait" στην οθόνη και το
επιλεγμένο αρχείο διαγράφεται.
Σχετικά με τους φακέλους και τα αρχεία
Χρήση του μενού
Τα αρχεία ήχου που εγγράφονται από τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής αποθηκεύονται σε φάκελο της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
Δημιουργούνται αυτόματα 5 φάκελοι, όπως περιγράφεται παρακάτω, από προεπιλογή.
Χρήση του μενού HOME
Μπορείτε να εμφανίσετε το μενού HOME για να χρησιμοποιήσετε κάθε λειτουργία πιέζοντας και
κρατώντας το BACK/HOME.
Το μενού HOME σας επιτρέπει να επιλέξετε μια λειτουργία, να αναζητήσετε τα αρχεία που έχετε
ηχογραφήσει ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
"FOLDER01" - "FOLDER05": Αποθηκεύονται τα αρχεία που ηχογραφούνται με το μικρόφωνο.
Podcast
Music
Recorded Files
Record
Settings
Return to XX*
 Πιέστε και κρατήστε το BACK/HOME.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (συστοιχία μπαταριών ή τοποθετημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα,
όπως στην ηλιοφάνεια, σε φωτιά ή σε οτιδήποτε παρόμοιο, για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα.
Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο εξοπλισμό που πωλείται
σε χώρες όπου ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε.
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Τόκυο , 108-0075 Ιαπωνία
Συμμόρφωση Προϊόντος με νομοθεσία Ε.Ε.: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Γερμανία
Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην πραγματοποιείτε ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης
για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Εμφανίζεται το παράθυρο μενού HOME.
Χωρητικότητα (χωρητικότητα διαθέσιμη στο χρήστη*1*2)
Τα στοιχεία μενού HOME εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά.
Φάκελοι
Podcast
Music
Recorded
Files
Record
Settings
Return to
XX*
*Η τρέχουσα λειτουργία που χρησιμοποιείτε
εμφανίζεται ως "XX".
Πιέστε  ή  για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και στη
συνέχεια πιέστε .
Μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω λειτουργίες:
Podcast
Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία podcast που έχουν εισαχθεί από
υπολογιστή και να τα αναπαράγετε.
Music
Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία μουσικής που έχουν εισαχθεί από
υπολογιστή και να τα αναπαράγετε.
Recorded Files Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία που έχουν ηχογραφηθεί με τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής και να τα αναπαράγετε.
Record
Μπορείτε να εμφανίσετε το παράθυρο ηχογράφησης. Για να ξεκινήσετε
την ηχογράφηση, πιέστε REC/PAUSE.
Settings
Μπορείτε να εμφανίσετε το μενού Settings και να αλλάξετε διάφορες
ρυθμίσεις στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Return to XX*
Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να επιστρέψετε στο παράθυρο που
Εμφανίζεται προτού μεταβείτε στο μενού HΟΜΕ.
* Η τρέχουσα λειτουργία που χρησιμοποιείτε εμφανίζεται ως "XX".
¼¼ Πιέστε STOP για να επιστρέψετε στο παράθυρο που εμφανίζεται προτού μεταβείτε στο μενού HΟΜΕ.
Χρήση του μενού OPTION
Μπορείτε να εμφανίσετε το μενού OPTION πιέζοντας OPTION.
Τα στοιχεία του μενού OPTION διαφέρουν για κάθε λειτουργία της συσκευής ψηφιακής εγγραφής και
σας επιτρέπουν να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις, κτλ.
 Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε από το μενού HOME και
στη συνέχεια πιέστε OPTION.
Εμφανίζονται τα στοιχεία του μενού OPTION
για τη λειτουργία που έχετε επιλέξει.
Πιέστε  ή  για να επιλέξετε το στοιχείο μενού για το
οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε ρύθμιση και στη
συνέχεια πιέστε  (αναπαραγωγή/επιβεβαίωση).
Πιέστε  ή  για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε και
στη συνέχεια πιέστε  (αναπαραγωγή/επιβεβαίωση).
¼¼
ˎˎΓια λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία ρύθμισης για κάθε λειτουργία, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.
ˎˎΠιέστε STOP για να επιστρέψετε στο παράθυρο που εμφανίζεται προτού μεταβείτε στο μενού OPTION.
Αρχεία
Χρήση του υπολογιστή σας
Εγκατάσταση του οδηγού βοήθειας στον υπολογιστή
σας
Εγκαθιστώντας τον οδηγό βοήθειας στον υπολογιστή σας από την ενσωματωμένη μνήμη της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για λεπτομερείς
λειτουργίες και πιθανές λύσεις όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα.
 Σύρετε το μοχλό USB προς το πίσω μέρος της συσκευής ψηφιακής εγγραφής και εισάγετε
το βύσμα USB στη θύρα USB ενεργοποιημένου υπολογιστή.
 Σε Windows: Κάντε κλικ στο [Υπολογιστής] (ή στο [Ο Υπολογιστής μου]) και έπειτα κάντε
διπλό κλικ στο [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
Σε Mac: Κάντε διπλό κλικ στο [IC RECORDER] στην επιφάνεια εργασίας.
 Εγκαταστήστε τον οδηγό βοήθειας.
Σε Windows: Κάντε διπλό κλικ στο [Help_Guide_Installer] (ή στο [Help_Guide_Installer.exe]).
Σε Mac: Κάντε διπλό κλικ στο [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 ή μεταγενέστερη)
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνεχίσετε με την εγκατάσταση.
 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [Help_Guide_
icdu54_ce.htm] στην επιφάνεια εργασίας στα Windows (ή στο Finder σε Mac).
Εμφανίζεται ο οδηγός βοήθειας.
Μπορείτε επίσης να προβάλετε τον οδηγό βοήθειας στην ακόλουθη αρχική σελίδα υποστήριξης
πελατών της συσκευής ψηφιακής εγγραφής Sony:
http://rd1.sony.net/help/icd/u54/ce/
Εγκατάσταση του Sound Organizer
Ανατρέξτε στον οδηγό βοήθειας της συσκευής ψηφιακής εγγραφής για να εγκαταστήσετε το Sound
Organizer στον υπολογιστή σας.
Σημείωση
ˎˎΤο Sound Organizer είναι συμβατό μόνο με υπολογιστές με Windows. Δεν είναι συμβατό με Mac.
ˎˎΑν διαμορφώσετε την ενσωματωμένη μνήμη, όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα θα διαγραφούν. (Ο Οδηγός
βοήθειας και το λογισμικό Sound Organizer θα διαγραφούν επίσης.)
¼¼ Όταν εγκαθιστάτε το Sound Organizer, συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό με δικαιώματα διαχειριστή.
4 GB (περίπου 3,60 GB = 3.865.470.566 Byte)
*1 Ένα μικρό τμήμα της ενσωματωμένης μνήμης χρησιμοποιείται για διαχείριση αρχείων και, συνεπώς, δεν
είναι διαθέσιμo στο χρήστη για αποθήκευση.
*2Όταν η ενσωματωμένη μνήμη έχει διαμορφωθεί με τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Διαστάσεις (π/υ/β) (δεν περιλαμβάνονται προεξέχοντα τμήματα και στοιχεία ελέγχου) (JEITA)*3
Περίπου 36,6 mm × 101,5 mm × 10,5 mm
Βάρος (JEITA)*3
Περίπου 49 g
*3Τιμή μετρημένη σύμφωνα με το πρότυπο JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association)
Download PDF

advertising