Sony | ICD-BX132 | Sony ICD-BX132 Μονοφωνική ψηφιακή συσκευή εγγραφής φωνής Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης και έναρξης

GR
Ας δοκιμάσουμε τη νέα σας συσκευή ψηφιακής εγγραφής

1. Ενεργοποίηση.
IC Recorder
 
Στη συνέχεια, εισαγάγετε τις μπαταρίες με τη σωστή
πλευρά των πόλων.
Οδηγός γρήγορης έναρξης
 
ICD-BX132

4-448-098-31(1)
Για απενεργοποίηση, μετακινήστε και κρατήστε το διακόπτη
HOLD•POWER ON/OFF προς την κατεύθυνση “POWER ON/OFF”
μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “OFF”.
Για να αποφύγετε την εκτέλεση μη επιθυμητών λειτουργιών (HOLD)
© 2013 Sony Corporation Printed in China
Καλωσορίσατε στη νέα σας συσκευή ψηφιακής εγγραφής Sony!
2. Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας.
Αυτός είναι ο Οδηγός γρήγορης έναρξης, που σας παρέχει τις οδηγίες σχετικά με τις βασικές λειτουργίες της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
Διαβάστε τον με προσοχή. Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε τη χρήση της νέας σας συσκευής ψηφιακής εγγραφής Sony.

Ελέγξτε τα παρεχόμενα στοιχεία.

ˎˎΣυσκευή ψηφιακής εγγραφής (1)
ˎˎΟδηγός γρήγορης έναρξης
Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε το έτος (τα τελευταία
ˎˎΑλκαλικές μπαταρίες LR03 (μεγέθους AAA) (2)
Εξαρτήματα και χειριστήρια
Όταν εισάγετε μπαταρίες, εμφανίζεται η ένδειξη “SET DATE” στην
οθόνη και στη συνέχεια αρχίζει να αναβοσβήνει το τμήμα του έτους.
δύο ψηφία του έτους) και, στη συνέχεια, πατήστε PLAY/
ENTER. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να ρυθμίσετε
το μήνα, την ημέρα, την ώρα και τα λεπτά με τη σειρά.
3. Εγγραφή.

Ένδειξη
λειτουργίας
το οποίο θέλετε να κάνετε κάποια ρύθμιση και μετά πατήστε
PLAY/ENTER.
Πατήστε  ή  για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε
να κάνετε και μετά πατήστε PLAY/ENTER.
Πατήστε (stop) για να εξέλθετε από τη λειτουργία μενού.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Μετακινήστε και κρατήστε το διακόπτη HOLD•POWER ON/OFF
προς την κατεύθυνση "POWER ON/OFF" μέχρι να εμφανιστούν οι
ενδείξεις παραθύρου.
Πατήστε MENU.
Πατήστε  ή  για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού για

Σύρετε και ανασηκώστε το καπάκι του χώρου μπαταριών.

Προαιρετικά εξαρτήματα
Χρήση του μενού
Πρόσθετες λειτουργίες
Μπορείτε επίσης να προβάλετε τον οδηγό βοήθειας στην ακόλουθη αρχική σελίδα υποστήριξης πελατών
της συσκευής ψηφιακής εγγραφής Sony:
http://rd1.sony.net/help/icd/b13/ce/
Λεπτομέρειες για αυτές τις πρόσθετες λειτουργίες για την εγγραφή, την αναπαραγωγή και την επεξεργασία
συμπεριλαμβάνονται στον οδηγό βοήθειας.
ˎˎMODE (Λειτουργία εγγραφής)
ˎˎSENS (Ευαισθησία μικροφώνου)
ˎˎLCF (Φίλτρο Low cut)
ˎˎVOR (Εγγραφή με φωνητικό χειρισμό)
ˎˎREC-OP (Προσθήκη εγγραφής)
ˎˎDPC ( Έλεγχος ψηφιακού βήματος)
Ξεκινάει η εγγραφή και η ένδειξη λειτουργίας ανάβει με κόκκινο
χρώμα.
Σχετικά με την ισχύ
Σχετικά με το χειρισμό
Η λειτουργία της μονάδας πρέπει να γίνεται μόνο
με συνεχές ρεύμα 3,0 V ή 2,4 V.
Χρησιμοποιήστε δύο αλκαλικές μπαταρίες
LR03 (μεγέθους AAA) ή δύο επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες NH‑AAA.
ˎˎΜην αφήνετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας
ή σε μέρη που εκτίθενται σε άμεση ηλιακή
ακτινοβολία, υπερβολική σκόνη ή μηχανικούς
κραδασμούς.
ˎˎΣε περίπτωση που οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο
ή υγρό πέσει μέσα στη μονάδα, βγάλτε την μπαταρία
και πηγαίνετε τη μονάδα για έλεγχο από αρμόδιο
προσωπικό πριν τη θέσετε ξανά σε λειτουργία.
¼¼ Μπορείτε να κάνετε παύση της εγγραφής πατώντας REC/PAUSE.
Πατήστε ξανά REC/PAUSE για να ξεκινήσει πάλι η εγγραφή.
Μην θέτετε τη μονάδα σε λειτουργία ενώ οδηγείτε,
κάνετε ποδήλατο ή χειρίζεστε κάποιο μηχανοκίνητο
όχημα.
Τοποθετήστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής έτσι ώστε το


ενσωματωμένο μικρόφωνο να είναι στραμμένο προς την
κατεύθυνση της πηγής προς εγγραφή.
Πατήστε (διακοπή) για να διακόψετε την εγγραφή.
Εμφανίζεται η ένδειξη “ACCESS” και διακόπτεται η εγγραφή.
* Ένα μικρό μέρος της ενσωματωμένης μνήμης χρησιμοποιείται
για τη διαχείριση των αρχείων και συνεπώς δεν είναι
διαθέσιμο για αποθήκευση από το χρήστη.
2
* Όταν γίνεται διαμόρφωση της ενσωματωμένης μνήμης με τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
1
4. Ακρόαση.
Ένδειξη
λειτουργίας

Ενσωματωμένο μικρόφωνο
Κουμπί VOL (ένταση ήχου) –/+ (*)
Βύσμα  (ακουστικά)
Κουμπί DIVIDE

Ένδειξη λειτουργίας
Κουμπί ERASE

Παράθυρο ενδείξεων
Κουμπί  REC/PAUSE (εγγραφή/παύση)
Κουμπί FOLDER
Κουμπί MENU
Κουμπί  (ταχεία αναπαραγωγή/γρήγορη κίνηση
προς τα μπρος)
Κουμπί  PLAY/ENTER (*)
Ηχείο
Κουμπί  (ανασκόπηση/γρήγορη κίνηση προς τα πίσω) Διακόπτης HOLD•POWER ON/OFF
Χώρος μπαταριών
Κουμπί  (διακοπή)
Βύσμα  (μικρόφωνο) (PLUG IN POWER) (*)
Οπή ιμάντα (δεν παρέχεται λουράκι)
* Αυτά τα κουμπιά και το βύσμα έχουν ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε τα ως σημείο αναφοράς για τις
λειτουργίες ή για την αναγνώριση των ακροδεκτών.
Πατήστε PLAY/ENTER.
Ξεκινάει η αναπαραγωγή και η ένδειξη λειτουργίας ανάβει με
πράσινο χρώμα.
Προσαρμόστε την ένταση ήχου πατώντας VOL –/+.
Πατήστε (διακοπή) για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
Βάρος (JEITA)*3
Περίπου 72 g συμπεριλαμβανομένων των δύο
αλκαλικών μπαταριών LR03 (μεγέθους AAA)
Θερμοκρασία λειτουργίας
5 °C - 35 °C
Όταν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής βρίσκεται σε
 
Διαστάσεις (π/υ/β) (δεν περιλαμβάνονται τα μέρη
που προεξέχουν και τα χειριστήρια) (JEITA)*3
Περίπου 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm
*3 Μετρούμενη τιμή σύμφωνα με το πρότυπο JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries Association)
5. Διαγραφή.
λειτουργία διακοπής, πατήστε παρατεταμένα το ERASE.
Όταν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής βρίσκεται σε
λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε το ERASE.
Εμφανίζεται η ένδειξη “ERASE”.
Πατήστε ERASE.
Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα
σχετικά με τη μονάδα σας, συμβουλευτείτε τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
Προδιαγραφές
Χωρητικότητα (χωρητικότητα διαθέσιμη στο χρήστη *1*2)
2 GB (περίπου 1,75 GB = 1.879.048.192 Byte)
ˎˎΣυμπαγής φορτιστής και 2 μπαταρίες
Premium πολλαπλών χρήσεων μεγέθους AAA
BCG‑34HS2KAN, BCG-34HW2KAN
Σημείωση
Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή, ορισμένα από τα μοντέλα ή τα προαιρετικά εξαρτήματα δεν είναι διαθέσιμα.
Εμπορικά σήματα
ˎˎΗ τενλγία κωδικπίησης ήυ MPEG Layer-3 και τα διπλώματα ευρεσιτενίας ρησιμπιύνται με άδεια απ τις
εταιρείες Fraunhofer IIS and Thomson.
ˎˎΌλα τα λοιπά εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των
αντίστοιχων κατόχων τους. Περαιτέρω, τα σήματα “ ™ “ και “®” δεν αναφέρονται σε όλες τις περιπτώσεις
στο παρόν εγχειρίδιο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (συστοιχία μπαταριών ή τοποθετημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα, όπως
στην ηλιοφάνεια, σε φωτιά ή σε οτιδήποτε παρόμοιο, για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με μια άλλη λανθασμένου τύπου.
Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.
Απορριψη παλαιών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)
Προφυλάξεις
Σχετικά με την ασφάλεια
Πατήστε REC/PAUSE.
ˎˎN-CUT (Αποκοπή θορύβου)
ˎˎEASY-S (Εύκολη αναζήτηση)
ˎˎCONT (Συνεχής αναπαραγωγή)
ˎˎLOCK (Προστασία αρχείου)
ˎˎALARM
ˎˎDIVIDE (Διαίρεση αρχείου)
ˎˎΜικρόφωνο πυκνωτή electret ECM‑CS3
ˎˎΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία NH‑AAA‑B2KN
ˎˎΦορτιστής μπαταρίας BCG-34HSN
Διάρκεια ζωής μπαταρίας (όταν χρησιμοποιούνται
αλκαλικές μπαταρίες Sony LR03 (SG) (μεγέθους AAA) (*4))
•SHQ (Λειτουργία εξαιρετικά υψηλής ποιότητας)
Εγγραφή: Περίπου 13 h
Αναπαραγωγή μέσω ηχείου (*5): Περίπου 10 h
Αναπαραγωγή με χρήση ακουστικών: Περίπου 21 h
•HQ (Λειτουργία υψηλής ποιότητας)
Εγγραφή: Περίπου 15 h
Αναπαραγωγή μέσω ηχείου (*5): Περίπου 10 h
Αναπαραγωγή με χρήση ακουστικών: Περίπου 23 h
•SP (Λειτουργία κανονικής διάρκειας)
Εγγραφή: Περίπου 16 h
Αναπαραγωγή μέσω ηχείου (*5): Περίπου 10 h
Αναπαραγωγή με χρήση ακουστικών: Περίπου 24 h
•LP (Λειτουργία μεγάλης διάρκειας)
Εγγραφή: Περίπου 20 h
Αναπαραγωγή μέσω ηχείου (*5): Περίπου 12 h
Αναπαραγωγή με χρήση ακουστικών: Περίπου 32 h
*4 Μετρούμενη τιμή σύμφωνα με το πρότυπο JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries Association).
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα
με τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
Κατά τη χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών NH-AAA (δεν
παρέχονται), η διάρκεια ζωής των μπαταριών είναι μικρότερη.
5
* Κατά την αναπαραγωγή μουσικής μέσω του εσωτερικού
ηχείου με την ένταση ήχου ρυθμισμένη στο 28.
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να
παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο αποκομιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν
όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την
μη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην
εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού
του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των
οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Εναλλακτική διαχείριση φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η μπαταρία που παρέχεται με
αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα.
Σε ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό
σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb) προστίθενται αν η μπαταρία
περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδραργύρου ή 0,004% μολύβδου.
Με το να βεβαιωθείτε ότι οι συγκεκριμένες μπαταρίες συλλέχτηκαν σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία.
Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη
μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής
του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση.
Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε
με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των
χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.
Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, 1‐7‐1 Konan Minato‐ku Τόκυο ,
108‐0075 Ιαπωνία. Ερωτήσεις σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Γερμανία. Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης ή εγγύησης του προϊόντος, παρακαλώ ανατρέξατε
στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ειδικά έγγραφα υποστήριξης ή εγγύησης.
Μεταβείτε στην παρακάτω αρχική σελίδα υποστήριξης για να λάβετε τις πληροφορίες υποστήριξης για την
συσκευή ψηφιακής εγγραφής σας:
http://support.sony-europe.com/DNA
Ευρωπαϊκή Εγγύηση SONY
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε πoυ αγοράσατε αυτό τo προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του.
Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε
να επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή μ’ ένα μέλος του δικτύου εξουσιοδοτημένων σέρβις μας (ASN) της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα
αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου
μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά
το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο
εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ’ όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που
συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την
κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και
εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση, εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον
αυτής φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς)
λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής
Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά
ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματα του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών
που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν
ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και
εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
Όροι
1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο
ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και της επωνυμίας
του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν
προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή
το μοντέλο του προϊόντος ή η επωνυμία του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο
σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα
μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν
παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης .
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που
συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του
δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
•Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
•Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός
προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, καλώδια κλπ.),
•Αμέλεια.
•Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο
εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές
εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε
τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή
χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή
άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του
λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει
πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που
επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη
διάρκεια ισχύς της παρούσας εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων
που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά
που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και άυλων
απωλειών, του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, της απώλειας κερδών, εισοδήματος,
δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων – της άμεσης,
παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:
•Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη
διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε
διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
•Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
•Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
•Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου,
συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης,
και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη
δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει
την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη
απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως
παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν
υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο
περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους
όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική
νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα
που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας
εναντίον των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται
αποκλειστικά σε εσάς.
•Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική ατομική
ή οικιακή χρήση,
Sony Hellas A.E.E.
•Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από:
о Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
о του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες
υγρών κρυστάλλων
о μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
о μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
о εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα
ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
Βασ. Σοφίας 1
•Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη
εγκατάσταση του λογισμικού.
•Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το
προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
•Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η
κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.
•Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
•Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται:
о η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο
εγχειρίδιο χρήσης ή
о οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και
πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
ειδικά.
151 24 Μαρούσι
Τήα Ευπηρέτησης Πελατών Sony
Τηλ. 801 11 92000
e-mail : cic-greece@eu.sony.com
Version 01.2009
Download PDF

advertising