Sony | HDR-AS30V | Sony HDR-AS30 Инструкция по эксплуатации

4-479-707-41(2)
Digitale HD-videocamera
Digital HD-videokamera
Цифровая видеокамера HD
Bedieningshandleiding
Bruksanvisning
Руководство по эксплуатации
Onderdelen en bedieningselementen
REC-/toegangslampje
REC (film/foto)-toets /
ENTER (menu uitvoeren)-toets
 REC HOLD-schakelaar
 (N-markering)
NFC: Near Field Communication
Scherm
Luidspreker
PREV-toets
NEXT-toets
Microfoons
Lens
GPS-sensor (alleen HDR-AS30V)
Klepje voor de aansluitingen
 (microfoon)-aansluiting
Uitbreidingsaansluiting
CHG (opladen)-lampje
HDMI OUT-aansluiting
Multi/Micro USB-aansluiting
Biedt ondersteuning voor
apparaten die compatibel zijn
met micro-USB.
Klepje voor batterij/
geheugenkaart
Geheugenkaartsleuf
Batterij-uitwerphendel
Batterijsleuf
Lijst met standen
Items die u kunt instellen onder SETUP
(instelstand)
De batterij opladen
1
Open de klep.
Weergave
Items
MOVIE
Filmstand
VIDEO
Opnamestand
PHOTO
Fotostand
STEDY
SteadyShot
INTVL
Stand voor intervalfotoopnames
ANGLE
Veldhoek
SETUP
Instelstand
SCENE
Scène
PLAY
Afspeelstand
LAPSE
Intervalfoto-opnames
PwOFF
Uitschakelen
Wi-Fi
Slimme afstandsbediening
GPS
GPS-logbestand
PLANE
Vliegtuigstand
Plaats een geheugenkaart in de camera, schakel de camera in en selecteer de
opnamestand: [MOVIE], [PHOTO], [INTVL]
Open [Settings] op de smartphone.
Selecteer [Wi-Fi] op de smartphone.
Selecteer het SSID dat u terugvindt op de sticker die op deze handleiding
gekleefd is.
Voer het wachtwoord in dat u op dezelfde sticker terugvindt (u hoeft dit alleen
de eerste keer te doen).
Controleer of het SSID van de camera weergegeven wordt op de smartphone.
Keer terug naar het beginscherm en start "PlayMemories Mobile".
Selecteer de camerastand op uw smartphone: de stand voor slimme
afstandsbediening of de kopieerstand.
A.OFF
Automatisch uitschakelen

BEEP
Pieptoon
DATE
Datum/tijd instellen
USBPw
USB-voeding
V.SYS
Schakelen tussen NTSC/PAL
RESET
De instellingen resetten
FORMT
Formatteren
Bevestig eventuele gewenste accessoires aan de camera.
2
Verschuif de batterij-uitwerphendel.
1
2
3
Druk op de NEXT- of PREV-toets om het apparaat in te
schakelen.
Selecteer [MOVIE], [PHOTO] of [INTVL] als opnamemodus.
Druk op de REC-toets om te beginnen met opnemen.


3
Ga na of de camera uitgeschakeld is.
4
Om de camera uit te schakelen, drukt u verschillende keren op de NEXTtoets om [PwOFF] weer te geven, en drukt u vervolgens op de ENTER-toets.
Verbind de Multi/Micro USB-aansluiting van de camera
met behulp van de micro-USB-kabel (bijgeleverd) met een
computer.


U hebt de informatie op de sticker (in het kader omgeven door een stippellijn
hieronder) nodig voor het verbinden van de camera met een smartphone.
Als er geen sticker is, raadpleegt u de bijgeleverde Engelse versie van de
gebruiksaanwijzing.
Als u de sticker kwijt bent, kunt u uw gebruikers-id en wachtwoord als volgt
opvragen:
Plaats een opgeladen batterij in de camera.
Sluit de camera aan op een computer met behulp van de micro-USB-kabel
(bijgeleverd).
Druk op de NEXT- of PREV-toets om het apparaat in te schakelen.
Open [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT] op uw
computer en controleer uw id en wachtwoord.
Overige



Als de camera uitgeschakeld wordt, laat u deze gedurende 10 minuten of langer
onaangeroerd om de temperatuur in de camera tot een veilig niveau te laten zakken.
Bij een hoge omgevingstemperatuur neemt de temperatuur van de camera snel toe.
Wanneer de temperatuur van de camera toeneemt, is het mogelijk dat de beeldkwaliteit
erop achteruitgaat.
Wij raden u aan te wachten tot de temperatuur van de camera opnieuw gezakt is voor u
verder gaat met opnemen.
De behuizing van de camera kan warm worden. Dit duidt niet op een storing.
Opmerking bij het gebruik
Wanneer er een waarschuwing weergegeven wordt, knippert het volledige scherm met de
melding erop. Raadpleeg het Handboek (PDF) voor meer informatie.
U kunt de beeldbeheersoftware "PlayMemories Home" downloaden via de
volgende URL.
http://www.sony.net/pm/
In deze handleiding vindt u meer informatie over de basishandelingen. Voor
gedetailleerdere informatie raadpleegt u het Handboek (PDF) dat in deze camera
is ingebouwd. Dit doet u als volgt.
Plaats een opgeladen batterij in de camera.
Sluit de camera aan op een computer met behulp van de micro-USB-kabel
(bijgeleverd).
Druk op de NEXT- of PREV-toets om het apparaat in te schakelen.
Open [Computer]  [PMHOME]  [HANDBOOK] op uw computer en
installeer het Handboek (PDF).
De bijgeleverde items controleren
Camera (1)
De camera is in de waterdichte behuizing geplaatst. Open de klep van de behuizing zoals
hieronder aangegeven.
"Memory Stick Micro"
(Mark2)
Plaats de geheugenkaart correct zodat elke zijde naar de juiste kant gericht is.
De geheugenkaart formatteren
Raadpleeg het Handboek (PDF) voor meer informatie.
 Opmerkingen
 Werking met alle geheugenkaarten is niet gegarandeerd.
 Controleer de richting van de geheugenkaart. Als u de geheugenkaart in de verkeerde
richting in de sleuf duwt, kunnen de geheugenkaart, de geheugenkaartsleuf of de
beeldgegevens beschadigd raken.
 Formatteer de geheugenkaart voor u deze gebruikt.
 Om de geheugenkaart uit te werpen, drukt u één keer zacht op de geheugenkaart.
Instelling
Functie van de toetsen
NEXT: naar het volgende menu gaan
PREV: naar het vorige menu terugkeren
ENTER: het menu uitvoeren
iOS 4.3 of recenter (One-touch-functies (NFC) zijn niet beschikbaar)
Zoek in de App Store naar "PlayMemories Mobile" en installeer de app.
 Opmerkingen
 Update "PlayMemories Mobile" naar de recentste versie als de app al op uw smartphone
geïnstalleerd is.
 Het gebruik van deze app met alle smartphones en tablets wordt niet gegarandeerd.
 De informatie over ondersteunde versies van besturingssystemen is geldig vanaf 1
september 2013.
 Wijzigingen aan de bedieningsmethodes en de weergaveschermen van de toepassing door
toekomstige upgrades zijn voorbehouden zonder kennisgeving.
 Raadpleeg de volgende website voor meer informatie over "PlayMemories Mobile":
(http://www.sony.net/pmm/)
Verbinding maken
Android
Plaats een geheugenkaart in de camera, schakel de camera in en selecteer de
opnamestand: [MOVIE], [PHOTO], [INTVL]
Start "PlayMemories Mobile" op de smartphone.
Selecteer het SSID dat u terugvindt op de sticker die op deze handleiding
gekleefd is.
Voer het wachtwoord in dat u op dezelfde sticker terugvindt (u hoeft dit alleen
de eerste keer te doen).
Selecteer de camerastand op uw smartphone: de stand voor slimme
afstandsbediening of de kopieerstand.



Micro-USB-kabel (1)
Oplaadbare batterij (NP-BX1) (1)
Waterdichte behuizing (1)
Bevestigingsklem (1)
Plat kleefmontagestuk (1)
Gebogen kleefmontagestuk (1)
Handboek
Android (met ondersteuning voor NFC)
Gedrukte documentatie
Raak met (N-markering) van de smartphone de
camera aan.
Aanwezig in het interne geheugen van deze camera.






Opmerking over de draadloze netwerkfunctie

Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongemachtigde
toegang tot, of ongemachtigd gebruik van, bestemmingen op de camera, voortvloeiend uit
verlies of diefstal.
Technische gegevens
Signaalformaat:NTSC-kleur, EIA-normen
HDTV 1080/60i, 1080/60p-specificatie
PAL-kleur, CCIR-normen
HDTV 1080/50i, 1080/50p-specificatie
Voedingsvereisten:oplaadbare batterij, 3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
USB opladen (Multi/Micro USB-aansluiting): 5,0 V gelijkstroom 500 mA/800 mA
Oplaadbare batterij NP-BX1:
Maximale laadspanning: 4,2 V gelijkstroom
Maximale laadstroom: 1,89 A
Raadpleeg "Technische gegevens" in het Handboek (PDF) voor meer technische
gegevens.
Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden.
Informatie over handelsmerken








(N-markering) van de
Als u de netspanningsadapter gebruikt, sluit u deze aan op een stopcontact in de
buurt. Koppel de netspanningsadapter onmiddellijk los van het stopcontact als een
storing optreedt tijdens het gebruik van het apparaat.
Voor klanten in Europa
Opmerkingen bij langdurig opnemen
Nederlands
microSD-kaart/
microSDHC-kaart/
microSDXC-kaart

Demonteer de accu niet.
Plet de accu niet en stel deze niet bloot aan schokken of stoten, laat deze niet vallen en ga er
niet op staan.
Veroorzaak geen kortsluiting en zorg dat er geen metalen voorwerpen in aanraking komen
met de aansluitpunten.
Stel de accu niet bloot aan hoge temperaturen boven 60 °C, zoals direct zonlicht of in een
auto die in de zon geparkeerd staat.
Verbrand de accu niet en gooi deze niet in het vuur.
Gebruik geen beschadigde of lekkende lithiumion batterijen.
Laad de accu op met een echte Sony-acculader of een apparaat waarmee de accu kan
worden opgeladen.
Houd de accu buiten het bereik van kleine kinderen.
Houd de accu droog.
Vervang de accu alleen door hetzelfde accutype of een vergelijkbaar accutype dat door Sony
wordt aanbevolen.
Gooi de gebruikte accu zo snel mogelijk weg volgens de instructies.
U moet de batterij alleen vervangen door een batterij van het opgegeven type. Als
u dit niet doet, kan dit brand of letsel tot gevolg hebben.
Zoek in Google Play naar "PlayMemories Mobile" en installeer de app.
Een geheugenkaart plaatsen
Lees dit eerst



Android 2.3 of recenter (Android 4.0 of recenter is vereist om One-touchfuncties (NFC) te gebruiken)
Contactpunten


Over de software
Bedrukte kant
Bij onjuist gebruik van de accu, kan de accu barsten, brand veroorzaken en
chemische brandwonden tot gevolg hebben. Houd rekening met de volgende
voorzorgsmaatregelen.

De Wi-Fi-functie gebruiken
"PlayMemories Mobile" installeren op uw
smartphone
Läs detta först
Tryckt sida
De grundläggande funktionerna tas upp i denna bruksanvisning. För mer
information om funktionerna, se Bruksanvisning (PDF) som finns i denna kamera
genom att göra följande.
Sätt i ett uppladdat batteri i kameran.
Anslut kameran till en dator med mikro-USB-kabeln (medföljer).
Tryck på knappen NEXT eller PREV för att slå på strömmen.
Visa [Dator]  [PMHOME]  [HANDBOOK] på din dator, installera sedan
Bruksanvisning (PDF).
Kontrollera medföljande delar
Kamera (1)
Kameran ligger i det vattentäta fodralet. Öppna fodralets lock enligt beskrivningen nedan.
"Memory Stick", "
", "Memory Stick Duo", "
", "Memory Stick PRO
Duo", "
", "Memory Stick PRO-HG Duo",
"
", "Memory Stick Micro", "MagicGate",
"
", "MagicGate Memory Stick" en "MagicGate Memory Stick Duo" zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde
Staten en andere landen.
Mac en App Store zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.
iOS is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Cisco Systems, Inc. en/of zijn
partners in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen.
Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.
iPhone is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.
Wi-Fi, het Wi-Fi-logo en Wi-Fi PROTECTED SET-UP zijn gedeponeerde handelsmerken
van Wi-Fi Alliance.
Het merkteken N is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in
de VS en andere landen.
Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Voor EU-product conformiteit: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Duitsland
Hierbij verklaart Sony Corporation dat het toestel HDR-AS30V (Digitale
HD-videocamera) in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden
op: http://www.compliance.sony.de/
Kennisgeving
Als de gegevensoverdracht halverwege wordt onderbroken (mislukt) door
statische elektriciteit of elektromagnetische storing, moet u de toepassing opnieuw
starten of de verbindingskabel (USB, enzovoort) loskoppelen en opnieuw
aansluiten.
Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de
Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het
moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt,
helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die
zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde
afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het
behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen
van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de
organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de
batterij, meegeleverd met van dit product niet als huishoudelijk afval
behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in
combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor
kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 %
kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve
gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval
van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen
draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in
verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde
batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze
zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage
van elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de
batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, kan u
contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met
de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
”Memory Stick Micro”
(Mark2)
Sätt i minneskortet på rätt sätt genom att se till att kortets sidor är vända åt rätt
håll.
Om minneskortets format
Se Bruksanvisning (PDF) för mer information.
 OBS!
 Felfri användning av alla minneskort kan inte garanteras.
 Se till att du vänder minneskortet åt rätt håll. Om du tvingar in ett felvänt minneskort finns
det risk för att minneskortet, minneskortsfacket eller bildinformationen skadas.
 Formatera minneskortet före användning.
 Tryck försiktigt in minneskortet en gång för att mata ut det.
Anslutning
Android
Sätt i ett minneskort i kameran, slå på kameran, välj sedan tagningsläge:
[MOVIE], [PHOTO], [INTVL]
Starta ”PlayMemories Mobile” på din smartphone.
Välj SSID, enligt den tryckta etikett som sitter på bruksanvisningen.
Ange lösenordet från samma etikett. (Endast första gången.)
Välj läget för kameran på din smartphone: Smart-fjärrkontrollsläget eller
kopieringsläget.




Knappfunktioner
Mikro-USB-kabel (1)
Uppladdningsbart batteri (NP-BX1) (1)
Vattentätt fodral (1)
Anslutningsspänne (1)
Självhäftande platt fäste (1)
Självhäftande böjt fäste (1)
Bruksanvisning
NEXT: Går till nästa meny
PREV: Går till föregående meny
ENTER: Utför menyvalet
Android (har stöd för NFC)
Menyalternativ
Lista över lägen
Alternativ du kan ställa in under SETUP
(Inställningsläget)
Peka (N-märket) på din smartphone mot (N-märket) på kameran.
När ”PlayMemories Mobile” startar, tillämpas inställningarna automatiskt för att
upprätta Wi-Fi-anslutning.
Indikator
Lägen
Indikator
Alternativ
Finns i denna kameras internminne.
MOVIE
Filmläge
VIDEO
Inspelningsläge
Uppsättning tryckt dokumentation
PHOTO
Fotoläge
STEDY
SteadyShot
Delar och reglage
INTVL
Läge för
intervallinspelning av
foton
ANGLE
Fältvinkel
SETUP
Inställningsläge
SCENE
Scen
PLAY
Uppspelningsläge
LAPSE
Intervallinspelning av foton
PwOFF
Avstängning
Wi-Fi
Smart-fjärrkontroll
GPS
GPS-logg
Sätt i ett minneskort i kameran, slå på kameran, välj sedan tagningsläge:
[MOVIE], [PHOTO], [INTVL]
Öppna [Settings] på din smartphone.
Välj [Wi-Fi] på din smartphone.
Välj SSID, enligt den tryckta etikett som sitter på bruksanvisningen.
Ange lösenordet från samma etikett. (Endast första gången.)
Bekräfta att kamerans SSID visas på din smartphone.
Återgå till startskärmen, starta sedan ”PlayMemories Mobile”.
Välj läget för kameran på din smartphone: Smart-fjärrkontrollsläget eller
kopieringsläget.
PLANE
Flygplansläge

A.OFF
Automatisk avstängning
BEEP
Signal
DATE
Inställning av datum och tid
USBPw
USB-strömförsörjning
V.SYS
Växla mellan NTSC/PAL
RESET
Återställa inställningarna
FORMT
Formatera
REC/aktivitetslampa
REC-knapp (film/foto)/
ENTER-knapp (utför menyval)
 REC HOLD-brytare
 (N-märke)
NFC: Near Field Communication
Skärm
Högtalare
PREV-knapp
NEXT-knapp
Mikrofoner
Objektiv
GPS-sensor (endast HDR-AS30V)
Anslutningslock
-uttag (Mikrofon)
Utökad anslutning
CHG-lampa (laddning)
HDMI OUT-uttag
Multi/mikro-USB-terminal
Stöder Mikro-USB-kompatibla
enheter.
Batteri-/minneskortslock
Minneskortsfack
Batteriutmatningsspak
Batterifack
 OBS!
 Genom att trycka upprepade gånger på knappen NEXT eller PREV bläddrar man igenom
respektive alternativ i listan över lägen/inställningar.
 För att återgå till menyn [SETUP] från varje inställningsalternativ väljer du [BACK], tryck
sedan på ENTER-knappen.
 Följande funktioner är tillgängliga när kameran är avstängd.
- Tryck på knappen PREV eller NEXT för att slå på kameran.
- Tryck på ENTER-knappen för att starta inspelningen i det tagningsläge du ställde in innan
kameran stängdes av.
 Visningsspråket kan inte ändras.
Komma igång
Inspelning
Ladda batteriet
1
Öppna locket.


Du behöver informationen på etiketten (i den perforerade rutan nedan) när du
ansluter kameran till en smartphone. Se den medföljande engelska versionen av
bruksanvisningen om det inte finns någon etikett.
Du kan hämta ditt användar-ID och lösenord på följande sätt om du tappar
etiketten.
Sätt i ett uppladdat batteri i kameran.
Anslut kameran till en dator med mikro-USB-kabeln (medföljer).
Tryck på knappen NEXT eller PREV för att slå på strömmen.
Visa [Dator]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT] på din dator,
bekräfta sedan ditt ID och ditt lösenord.
Tryck på knappen NEXT eller PREV för att slå på strömmen.
Välj ett av tagningslägena [MOVIE], [PHOTO] och [INTVL].
Tryck på REC-knappen för att starta inspelningen.
Sätt i batteriet.
Stoppa filminspelning/intervallinspelning av foto
Tryck på knappen REC igen.
Skjut batteriutmatningsspaken åt sidan.
Utför funktionerna i steg 1 i motsatt ordning för att stänga locket.
Se till så att kameran är avstängd.
4


1
2
3
2
3
iPhone
Anslut tillbehören på kameran efter behov.
Dit product is getest en voldoet aan de beperkingen die zijn uiteengezet in de
EMC-regels voor het gebruik van een verbindingskabel van minder dan 3 meter.
De elektromagnetische velden bij de specifieke frequenties kunnen het beeld en
het geluid van dit apparaat beïnvloeden.
microSD-kort/
microSDHC-kort/
microSDXC-kort
Kontaktsida
 OBS!
 Uppdatera ”PlayMemories Mobile” till den senaste versionen om den redan finns
installerad på din smartphone.
 Användning av detta program med alla smartphones och handdatorer garanteras inte.
 Kompatibel OS-version enligt information från 1 september, 2013.
 Programmets funktionsmetoder och skärmbilder kan ändras genom framtida
uppgraderingar utan föregående meddelande.
 Se följande webbplats för mer information om ”PlayMemories Mobile”.
(http://www.sony.net/pmm/)
Inställning
Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en
dergelijke.
Accu
Druk nogmaals op de REC-toets.
 Opmerkingen
 Het is niet gegarandeerd dat beelden die opgenomen werden met andere camera's
afgespeeld kunnen worden.
 Als u langdurig opnames maakt, kan de temperatuur van de camera zodanig oplopen dat
het opnemen automatisch onderbroken wordt.
Raadpleeg "Opmerkingen bij langdurig opnemen" voor meer informatie over wat u in dat
geval moet doen.
Sätta i ett minneskort
Svenska
WAARSCHUWING
LET OP

Micro-USB-kabel
Geniet nog meer van uw PlayStation 3 door de PlayStation 3-toepassing te downloaden via
de PlayStation Store (indien beschikbaar).
 Om de PlayStation 3-toepassing te kunnen downloaden, hebt u een PlayStation Networkaccount nodig. Beschikbaar in gebieden waar de PlayStation Store beschikbaar is.
 Adobe, het Adobe-logo en Adobe Acrobat zijn gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere
landen.
 Het microSDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
Alle andere in deze handleiding vermelde systeem- en productnamen zijn in het algemeen
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ontwikkelaars of
fabrikanten. De symbolen  en  worden in deze handleiding echter niet altijd gebruikt.

Netspanningsadapter
CHG (opladen)-lampje
© 2013 Sony Corporation Printed in China
http://www.sony.net/
" " en "PlayStation" zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Computer Entertainment
Inc.
Verklein het gevaar van brand of elektrische schokken en
1) stel derhalve het apparaat niet bloot aan regen of vocht.
2) plaats beslist geen met vloeistof gevulde voorwerpen, bijvoorbeeld
vazen, op het apparaat.
De opname van een film / intervalfoto's stoppen
Om de klep te sluiten, voert u de handelingen in stap 1 in omgekeerde
volgorde uit.

iPhone
Standen
Opnemen
Plaats de batterij.
Wanneer "PlayMemories Mobile" start, worden de instellingen automatisch
toegepast zodat de Wi-Fi-verbinding wordt doorgevoerd.
Weergave
 Opmerkingen
 Druk herhaaldelijk op de NEXT- of PREV-toets om te bladeren door de verschillende
standen/instelitems.
 Om van een instelitem terug te keren naar het menu [SETUP], selecteert u [BACK] en
drukt u vervolgens op de ENTER-toets.
 U kunt de volgende handelingen uitvoeren terwijl de camera uitgeschakeld is.
- Druk op de PREV- of NEXT-toets om de camera in te schakelen.
- Druk op de ENTER-toets om een opname te starten in de opnamestand die ingesteld was
voor de camera uitgeschakeld werd.
 De schermtaal kan niet gewijzigd worden.
Aan de slag
HDR-AS30 / AS30V
Menu-items
Tryck flera gånger på NEXT-knappen för att visa [PwOFF], tryck sedan på
ENTER-knappen för att stänga av kameran.
Anslut kamerans Multi/mikro-USB-terminal till en dator med
mikro-USB-kabeln (medföljer).
CHG-lampa (laddning)
 OBS!
 Uppspelning av bilder som spelats in med andra kameror kan inte garanteras på denna
kamera.
 Kamerans temperatur kan stiga till en punkt där tagningen stoppas automatiskt vid
perioder av en längre tids tagning.
Se ”Notering om tidskrävande inspelning” för information om vad du gör när detta händer.
Övrigt
Notering om tidskrävande inspelning




Använda Wi-Fi-funktionen
Installera ”PlayMemories Mobile” på din
smartphone
Notering om användning

När en varning visas, blinkar hela skärmen och meddelandet visas. Se Bruksanvisning
(PDF) för mer information.
Om programvaran
Du kan ladda ner bildhanteringsprogrammet ”PlayMemories Home” på följande
URL-adress.
Android 2.3 eller senare (Android 4.0 eller senare krävs för att använda
One-touch-funktioner (NFC))
Sök efter ”PlayMemories Mobile” på Google Play, installera det sedan.
http://www.sony.net/pm/
Anmärkning om funktionen trådlöst nätverk

Mikro-USB-kabel
Låt kameran ligga i minst 10 minuter om strömmen till kameran stängs av, för att låta
temperaturen inuti kameran sjunka till en säker nivå.
Kamerans temperatur stiger snabbt i omgivningar med hög temperatur.
Bildkvaliteten kan försämras när kamerans temperatur stiger. Du bör vänta tills kamerans
temperatur har sjunkit innan du fortsätter tagningen.
Kamerans yta kan bli mycket varm. Detta är inte ett tecken på att något är fel.
Vi påtar oss inget ansvar överhuvudtaget för skador som orsakats av obehörig tillgång till,
eller obehörig användning av, information som laddats ner på kameran, på grund av förlust
eller stöld.
iOS 4.3 eller senare (One-touch-funktioner (NFC) finns ej tillgängliga)
Sök efter ”PlayMemories Mobile” på App Store, installera det sedan.
Fortsättning på baksidan
Tekniska data
Signalformat:
NTSC-färg, EIA-standarder
HDTV 1080/60i, 1080/60p-specifikation
PAL-färg, CCIR-standarder
HDTV 1080/50i, 1080/50p-specifikation
Strömförsörjning:Uppladdningsbart batteri 3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
USB-laddning (Multi/mikro-USB-terminal): 5,0 V DC 500 mA/800 mA
Uppladdningsbart batteri NP-BX1:
Max. laddningsspänning: 4,2 V likström
Max. laddningsström: 1,89 A
Se ”Tekniska data” i Bruksanvisning (PDF) för mer teknisk information.
Rätt till ändring av utförande och tekniska data förbehålles.
Om varumärken









”Memory Stick”, ”
”, ”Memory Stick Duo”, ”
”, ”Memory Stick PRO
Duo”, ”
”, ”Memory Stick PRO-HG Duo”,
”
”, ”Memory Stick Micro”, ”MagicGate”,
”
”, ”MagicGate Memory Stick” och ”MagicGate Memory Stick Duo” är
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen
är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och
andra länder.
Mac, App Store är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
iOS är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. och/
eller dess dotterbolag i USA och vissa andra länder.
Android, Google Play är varumärken som tillhör Google Inc.
iPhone är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc.
Wi-Fi, Wi-Fi-logotypen, Wi-Fi PROTECTED SET-UP är registrerade varumärken som
tillhör Wi-Fi Alliance.
N-märket är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i
USA och andra länder.
” ” och ”PlayStation” är registrerade varumärken som tillhör Sony Computer
Entertainment Inc.
Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som
kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning
av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier (gäller i EU och andra europiska
länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på förpackningen betyder att
batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med
en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller
bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver
eller 0,004% bly.
För att säkerställa för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt, kommer
du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa
konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av felaktig avfallshantering.
Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl
kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en
auktoriserad servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska produkter när det är förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett
säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier.
För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt
eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din
återförsäljare där du köpt produkten.
Установка карты памяти
Русский
Прочтите перед началом работы
Сторона с изображением
В этом руководстве описываются основные операции. Для получения
подробной информации об операциях см. руководство (в формате PDF),
встроенное в видеокамеру, выполнив следующие действия.
Вставьте заряженный батарейный блок в видеокамеру.
Подключите видеокамеру к компьютеру с помощью кабеля Micro USB
(прилагается).
Нажмите кнопку NEXT или PREV для включения питания.
Отобразите [Компьютер]  [PMHOME]  [HANDBOOK] на
компьютере, затем установите руководство (в формате PDF).
Карта microSD/
карта microSDHC/
карта microSDXC
Проверка прилагаемых элементов
Видеокамера (1)
Видеокамера установлена в водонепроницаемый футляр. Откройте крышку футляра,
как показано ниже.
Få fler funktioner till ditt PlayStation 3 genom att ladda ner applikationen för PlayStation 3
från PlayStation Store (där det är tillgängligt).
 Applikationen för PlayStation 3 kräver PlayStation Network-konto och -applikation
nerladdad. Finns tillgängligt i de områden som PlayStation Store finns.
 Adobe, Adobe-logotypen och Adobe Acrobat är antingen registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.
 microSDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
Även alla andra system- och produktnamn som omnämns i denna bruksanvisning är i
regel varumärken eller registrerade varumärken för respektive utvecklare eller tillverkare.
Symbolerna  och  har däremot inte satts ut i varje enskilt fall i den här bruksanvisningen.
VARNING
För att reducera risken för brand eller elstötar,
1) utsätt inte enheten för regn eller fukt.
2) placera inte föremål som innehåller vätskor, t.ex. vaser, på apparaten.
Utsätt inte batterierna för extrem värme från t.ex. solsken, eld eller
liknande.
VARNING!
Batteri
Batteriet kan brista om det hanteras ovarsamt, vilket kan leda till brand eller risk
för kemiska brännskador. Vidta följande försiktighetsåtgärder.











Plocka inte isär.
Se till att inte batteriet kommer i kläm och skydda det mot våld och stötar och se upp så att
du inte utsätter det för slag, tappar det eller trampar på det.
Kortslut inte batteriet och låt inte metallföremål komma i kontakt med batteriets kontakter.
Utsätt inte batteriet för temperaturer som överstiger 60 °C. Sådana temperaturer kan uppstå
t.ex. i direkt solljus eller i en bil som står parkerad i solen.
Bränn inte upp det eller kasta in det i en eld.
Använd inte skadade eller läckande litiumjonbatterier.
Ladda upp batteriet med en batteriladdare från Sony eller med en enhet som kan ladda upp
batteriet.
Förvara batteriet utom räckhåll för små barn.
Håll batteriet torrt.
Byt bara ut batteriet mot ett batteri av samma typ, eller mot en typ som rekommenderas av
Sony.
Kassera förbrukade batterier omedelbart på det sätt som beskrivs i instruktionerna.
Кабель Micro USB (1)
Перезаряжаемый батарейный блок (NP-BX1) (1)
Водонепроницаемый футляр (1)
Фиксатор крепления (1)
Плоское клейкое крепление (1)
Изогнутое клейкое крепление (1)
Руководство
Använd närmaste vägguttag för att ansluta nätadaptern. Dra genast ut
nätadapterns stickkontakt ur vägguttaget om det skulle uppstå något problem
medan apparaten används.
Для получения дополнительной информации см. руководство (в формате
PDF).
 Примечания
 Не гарантируется работа со всеми картами памяти.
 Убедитесь в правильной ориентации карты памяти. Если принудительно вставить
карту памяти в неправильном направлении, это может привести к повреждению
карты памяти, слота для карт памяти или данных изображений.
 Отформатируйте карту памяти перед использованием.
 Чтобы извлечь карту памяти, слегка однократно нажмите на нее.
NEXT: переход к следующему меню
PREV: переход к предыдущему меню
ENTER: открытие меню
Список режимов
Дисплей Режимы
Режим фотосъемки
STEDY
SteadyShot
Детали и элементы управления
INTVL
Режим фотосъемки с
интервалом
ANGLE
Угол поля зрения
Индикатор REC/доступа
Кнопка REC (видео/фото)/
SETUP
Режим настройки
SCENE
Сцена
PLAY
Режим
воспроизведения
LAPSE
Фотосъемка с интервалом
Переключатель  REC HOLD
 (метка N)
PwOFF
Выключение питания
Wi-Fi
Интеллектуальное
дистанционное управление
GPS
Журнал GPS
PLANE
Режим полета
A.OFF
Автовыключение питания
BEEP
Сигнал
DATE
Установка даты и времени
USBPw
Источник питания USB
V.SYS
Переключение режимов
NTSC/PAL
RESET
Сброс настроек
FORMT
Форматирование
 Примечания
 При повторных нажатиях кнопки NEXT или PREV будут отображаться
соответствующие режимы/элементы настройки.
 Чтобы вернуться к меню [SETUP] из каждого элемента настройки, выберите [BACK],
затем нажмите кнопку ENTER.
 При отключенном питании видеокамеры доступны следующие операции.
- Нажмите кнопку PREV или NEXT, чтобы включить фотоаппарат.
- Нажмите кнопку ENTER, чтобы начать запись в режиме съемки, заданном до
отключения питания видеокамеры.
 Язык дисплея нельзя изменить.
Запись
1
Откройте крышку.
При необходимости присоедините принадлежности к видеокамере.
1
2
3
Нажмите кнопку NEXT или PREV для включения питания.
Выберите режим съемки: [MOVIE], [PHOTO] и [INTVL].
Нажмите кнопку REC для начала записи.
2
Вставьте батарейный блок.
3
Чтобы закрыть крышку, выполните операции шага 1 в обратном
порядке.
Убедитесь, что видеокамера выключена.
4
Чтобы выключить видеокамеру, несколько раз нажмите кнопку NEXT,
чтобы отобразить [PwOFF], затем нажмите кнопку ENTER.
Подключите разъем Multi/Micro USB видеокамеры к
компьютеру с помощью кабеля Micro USB (прилагается).



Индикатор CHG
(зарядка)
Кабель Micro USB
Для получения дополнительной информации о технических
характеристиках см. раздел “Технические характеристики” в руководстве (в
формате PDF).
Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного
уведомления.
Товарные знаки

Android (поддержка NFC)

Коснитесь меткой (метка N) смартфона метки (метка N) камеры.
После запуска приложения “PlayMemories Mobile” будут автоматически
применены настройки для установки соединения Wi-Fi.
Вставьте карту памяти в видеокамеру, включите ее, затем выберите
режим съемки: [MOVIE], [PHOTO], [INTVL]
Откройте пункт [Settings] на смартфоне.
Выберите [Wi-Fi] на смартфоне.
Выберите код SSID, который напечатан на наклейке, прикрепленной к
этому руководству.
Введите пароль, указанный на той же наклейке. (Только в первый раз.)
Убедитесь, что код SSID камеры отображается на смартфоне.
Вернитесь к начальному экрану, затем запустите приложение
“PlayMemories Mobile”.
На смартфоне выберите режим видеокамеры: интеллектуального
дистанционного управления или копирования.





Информация на наклейке (расположена ниже в пунктирной рамке)
потребуется при подключении видеокамеры к смартфону. При отсутствии
наклейки см. прилагаемую версию инструкции по эксплуатации на
английском языке.
При утере наклейки можно восстановить идентификатор пользователя и
пароль, выполнив следующие действия.
Вставьте заряженный батарейный блок в видеокамеру.
Подключите видеокамеру к компьютеру с помощью кабеля Micro USB
(прилагается).
Нажмите кнопку NEXT или PREV для включения питания.
Отобразите [Компьютер]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT]
на компьютере, затем проверьте идентификатор и пароль.
Установка приложения “PlayMemories
Mobile” на смартфоне
Выполните поиск приложения “PlayMemories Mobile” в магазине Google Play,
затем установите его.





Получите больше удовольствия от использования PlayStation 3, загрузив приложение
для PlayStation 3 в службе PlayStation Store (если доступна).
 Чтобы использовать приложение для PlayStation 3, необходимо получить учетную
запись PlayStation Network и загрузить приложение. Доступно в регионах, где
работает служба PlayStation Store.
 Adobe, логотип Adobe и Adobe Acrobat являются зарегистрированными товарными
знаками или товарными знаками Adobe Systems Incorporated в США и/или других
странах.
 Логотип microSDXC является товарным знаком SD-3C, LLC.
Кроме того, названия систем и изделий, используемые в данном руководстве, являются
в общем случае товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками
их соответствующих разработчиков или производителей. Однако знаки  или  в
данном руководстве используются не во всех случаях.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для уменьшения риска возгорания или поражения электрическим
током:
1) не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
2) не устанавливайте на устройство предметы, заполненные
жидкостью, например, вазы.
Не подвергайте аккумуляторные батареи воздействию интенсивного
солнечного света, огня или какого-либо источника излучения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батарейный блок


Примечания относительно длительной записи


Если произошло отключение питания, оставьте видеокамеру на 10 минут или более,
чтобы внутренняя температура видеокамеры снизилась до безопасного уровня.
При высокой температуре окружающего воздуха температура видеокамеры
повышается быстрее.
При повышении температуры видеокамеры качество изображения может
ухудшиться. Перед продолжением съемки рекомендуется подождать, пока
температура видеокамеры снизится.
Поверхность видеокамеры может нагреваться. Это не является неисправностью.
Примечание по использованию

При отображении предупреждения мигает весь экран с отображаемым сообщением.
Для получения дополнительной информации см. руководство (в формате PDF).
О программном обеспечении
Программное обеспечение для управления изображениями “PlayMemories
Home” можно загрузить, перейдя по следующему URL-адресу.
http://www.sony.net/pm/
Модуль беспроводной передачи данных, модель TypeWN зарегистрирована
Федеральным Агентством Связи
(Регистрационный номер в Госреестре: Д-РД-1983 от 20.07.2012)
Декларация соответствия:
Д-РД–1983
Дата принятия декларации:
12.07.2012
Декларация действительна до:
12.07.2018
Модуль беспроводной передачи
данных, модель TypeWN
соответствует требованиям
нормативных документов:
«Правила применения
оборудования радиодоступа.
Часть 1. Правила применения
оборудования радиодоступа для
беспроводной передачи данных
в диапазоне от 30МГц до 66
ГГц» утвержденные Приказом
Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ № 124 от
14.09.2010 (зарегистрирован
Минюстом России 12.10.2010.
Регистрационный № 18695)
Срок службы:
6 (шесть) лет
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заменяйте батарею только на батарею указанного типа. Несоблюдение
этого требования может привести к возгоранию или получению телесных
повреждений.







Не разбирайте блок.
Не подвергайте батарейный блок каким бы то ни было механическим воздействиям:
ударам, падениям или попаданиям под тяжелые предметы.
Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта металлических
предметов с контактами батарейного блока.
Не допускайте нагрева батарейного блока до температуры выше 60 °C:
избегайте воздействия на него прямых солнечных лучей, а также не оставляйте в
припаркованном на солнце автомобиле.
Запрещается сжигать блок или бросать его в огонь.
Не следует использовать поврежденные и протекшие литий-ионные батареи.
Для зарядки батарейного блока используйте оригинальное зарядное устройство Sony
или другое совместимое зарядное устройство.
Храните батарейный блок в недоступном для детей месте.
Храните батарейный блок в сухом месте.
Замену следует выполнять только на батарейный блок того же или аналогичного
типа, рекомендованный Sony.
Утилизация использованных батарейных блоков должна производиться
надлежащим образом в соответствии с инструкциями.
WiFi функцию следует использовать исключительно внутри помещений.
Утилизация использованных элементов питания (применяется в странах
Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного
сбора отходов)
Данный знак на элементе питания или упаковке означает, что
элемент питания, поставляемый с устройством, нельзя
утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами.
На некоторых элементах питания данный символ может
комбинироваться с символом химического элемента. Символы
ртути (Hg) или свинца (Pb) указываются, если содержание данных металлов
более 0,0005% (для ртути) и 0,004% (для свинца) соответственно.
Обеспечивая правильную утилизацию использованных элементов
питания, вы предотвращаете негативное влияние на окружающую среду и
здоровье людей, возникающее при неправильной утилизации. Вторичная
переработка материалов, использованных при изготовлении элементов
питания, способствует сохранению природных ресурсов.
При работе устройств, для которых в целях безопасности, выполнения
каких-либо действий или сохранения имеющихся в памяти устройств
данных необходима подача постоянного питания от встроенного элемента
питания, замену такого элемента питания следует производить только в
специализированных сервисных центрах.
Для правильной утилизации использованных элементов питания, после
истечения срока службы, сдавайте их в соответствующий пункт по сбору
электронного и электрического оборудования.
Об использовании прочих элементов питания, пожалуйста, узнайте в
разделе, в котором даны инструкции по извлечению элементов питания
из устройства, соблюдая меры безопасности. Сдавайте использованные
элементы питания в соответствующие пункты по сбору и переработке
использованных элементов питания.
Для получения более подробной информации о вторичной переработке
данного изделия или использованного элемента питания, пожалуйста,
обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора
бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.
Адаптер переменного тока
При использовании сетевого адаптера переменного тока воспользуйтесь
близлежащей сетевой розеткой. Если при использовании аппарата
возникает неисправность, немедленно отсоедините сетевой адаптер
переменного тока от сетевой розетки.
Только для модели предназначеных для рынков России и стран СНГ
Импортер на территории стран Таможенного союза ЗАО “Сони
Электроникс”, Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6
Название и адрес организации, принимающей претензии от покупателей
в России:
ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия
Дата изготовления изделия.
Вы можете узнать дату изготовления изделия, взглянув на обозначение
“P/D:”, которое находится на этикетке со штрих кодом картонной коробки.
Знаки, указанные на этикетке со штрих кодом картонной коробки.
P/D:XX XXXX
1. Месяц изготовления
2. Год изготовления
A-0, B-1, C-2, D-3, E-4, F-5, G-6,
H-7, I-8, J-9.


Прочее
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ
Дата изготовления литий-ионного батарейного блока указаны на боковой
стороне или на поверхности с наклейкой.


Android 2.3 или более поздней версии (для использования функций
одним касанием (NFC) необходима версия Android 4.0 или более
поздняя)

“Memory Stick”, “
”, “Memory Stick Duo”, “
”,
“Memory Stick PRO Duo”, “
”, “Memory Stick PRO-HG Duo”,
“
”, “Memory Stick Micro”, “MagicGate”, “
”,
“MagicGate Memory Stick” и “MagicGate Memory Stick Duo” являются товарными
знаками или зарегистрированными товарными знаками Sony Corporation.
Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI
Licensing LLC в США и других странах.
Mac, App Store являются зарегистрированными товарными знаками Apple Inc.
iOS является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком
компании Cisco Systems, Inc. и/или ее дочерних компаний в США и некоторых
других странах.
Android, Google Play являются товарными знаками Google Inc.
iPhone является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Apple
Inc.
Wi-Fi, логотип Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP являются зарегистрированными
товарными знаками Wi-Fi Alliance.
N Mark является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой NFC
Forum, Inc. в США и других странах.
“ ” и “PlayStation” являются зарегистрированными товарными знаками Sony
Computer Entertainment Inc.
Неправильное обращение с батарейным блоком может стать причиной его
взрыва, возгорания, а также химических ожогов. Соблюдайте следующие
меры предосторожности.
 Примечания
 Не гарантируется воспроизведение на этой видеокамере изображений, записанных с
помощью других камер.
 Во время периодов продолжительной съемки температура видеокамеры может
повыситься до уровня, при котором съемка автоматически остановится.
Для получения информации о том, что делать в этом случае, см. “Примечания
относительно длительной записи”.
Использование функции Wi-Fi

iPhone

Denna produkt har testats och befunnits motsvara kraven som ställs i EMCreglerna för anslutningskablar på upp till 3 meter.
Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser kan påverka bilden och ljudet på den
här produkten.
Вставьте карту памяти в видеокамеру, включите ее, затем выберите
режим съемки: [MOVIE], [PHOTO], [INTVL]
Запустите приложение “PlayMemories Mobile” на смартфоне.
Выберите код SSID, который напечатан на наклейке, прикрепленной к
этому руководству.
Введите пароль, указанный на той же наклейке. (Только в первый раз.)
На смартфоне выберите режим видеокамеры: интеллектуального
дистанционного управления или копирования.
Повторно нажмите кнопку REC.
Obs!
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör att informationsöverföringen
avbryts (överföringen misslyckas) startar du om programmet eller kopplar loss
kommunikationskabeln (USB-kabel eller liknande) och sätter tillbaka den igen.
Android
Остановка видеозаписи/фотосъемки с интервалом
Сдвиньте рычажок извлечения
батареи.
Мы не будем нести никакой ответственности за какие-либо повреждения,
вызванные несанкционированным доступом или несанкционированным
использованием адресов назначения, загруженных на видеокамеру, в результате
потери или кражи.
Размеры: прибл. 24,5 мм × 47,0 мм × 82,0 мм
(Ш/В/Г, исключая выступающие части)
Вес: прибл. 65 г (только видеокамера)
Формат сигнала: система цветности NTSC, стандарты EIA
Спецификации HDTV 1080/60i, 1080/60p
Система цветности PAL, стандарты CCIR
Спецификации HDTV 1080/50i, 1080/50p
Требования к питанию:
перезаряжаемый батарейный блок 3,6 В (NP-BX1)
USB, 5,0 В
Зарядка USB: (Разъем Multi/Micro USB): постоянный ток 5,0 В
500 mА/800 mА
Перезаряжаемый батарейный блок NP-BX1:
Максимальное напряжение зарядки:
4,2 В постоянного тока
Максимальный ток зарядки: 1,89 А
Дисплей Элементы
PHOTO
Зарядка батареи
Подключение
Элементы, которые можно настроить в
режиме SETUP (режим настройки)
Режим записи
Приступая к работе
 Примечания
 Обновите приложение “PlayMemories Mobile” до последней версии, если оно уже
установлено на смартфоне.
 Не гарантируется работа этого приложения со всеми смартфонами и планшетами.
 Сведения о поддерживаемых версиях ОС приводятся на 1 сентября 2013 года.
 Способы работы и экраны дисплея для этого приложения подлежат изменению без
предварительного уведомления при будущих обновлениях.
 Для получения дополнительной информации о приложении “PlayMemories Mobile”
см. следующий веб-сайт.
(http://www.sony.net/pmm/)
Пункты меню
VIDEO
NFC: Near Field Communication
Панель дисплея
Динамик
Кнопка PREV
Кнопка NEXT
Микрофоны
Объектив
Датчик GPS (только HDR-AS30V)
Крышка разъема
Разъем  (микрофон)
Разъем расширения
Индикатор CHG (зарядка)
Разъем HDMI OUT
Разъем Multi/Micro USB
Поддерживает устройства,
совместимые с Micro USB.
Крышка отсека батарейного
блока/карты памяти
Слот для карты памяти
Рычажок извлечения батареи
Слот для установки батареи

Выполните поиск приложения “PlayMemories Mobile” в магазине App Store,
затем установите его.

Режим видеосъемки
Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv
Härmed intygar Sony Corporation att denna HDR-AS30V Digital HDvideokamera står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare
information gå in på följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Форматирование карты памяти
MOVIE
För kunder i Europa
Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
För EU:s produktöverensstämmelse: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland
Вставьте карту памяти надлежащим образом, соблюдая правильное
расположение соответствующих сторон.
Набор напечатанной документации
кнопка ENTER (открытие меню)
Примечание о функции беспроводной сети
Технические характеристики
“Memory Stick Micro”
(Mark2)
Управление с помощью кнопок
Byt bara ut batteriet mot ett batteri av den angivna typen. Annars finns det risk för
brand eller personskador.
Nätadapter
Сторона с контактами
Настройка
Находится во внутренней памяти видеокамеры.

iOS 4.3 или более поздней версии (функции одним касанием (NFC) не
поддерживаются)
Для покупателей в Европе
Примечание для клиентов в странах, на которые распространяются Директивы
ЕС
Изготовитель: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan Для запросов относительно соответствия данного изделия
законодательству Европейского Союза: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
Настоящим Sony Corporation заявляет, что цифровая видеокамера HD
HDR-AS30V соответствует основным требованиям и другим необходимым
положениям директивы 1999/5/EC. Для получения более подробной
информации, пожалуйста, обратитесь по следующему URL-адресу:
http://www.compliance.sony.de/
Уведомление
Если статическое электричество или электромагнитныe силы приводят к
сбою в передачe данных, перезапустите приложение или отключите и снова
подключите коммуникационный кабель (USB и т.д.).
Данное изделие было испытано и признано соответствующим диапазону,
установленному инструкцией EMC, по использованию соединительных
кабелей короче 3 метров.
Электромагнитные поля определенных частот могут влиять на изображение
и звук данного аппарата.
Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования
(директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах,
где действуют системы раздельного сбора отходов)
Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что
данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими
бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий
приемный пункт переработки электрического и электронного
оборудования. Неправильная утилизация данного изделия
может привести к потенциально негативному влиянию на
окружающую среду и здоровье людей, поэтому для
предотвращения подобных последствий необходимо выполнять
специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных
материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более
подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные
органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в
магазин, где было приобретено изделие.
Название и адрес организации, принимающей претензии от покупателей в
Казахстане: Сони Оверсиз С.А.
Представительство в Казахстане 050059 Алматы, улица Иванилова, д. 58
Download PDF

advertising