Sony | SELP18105G | Sony SELP18105G E PZ 18-105 мм F4 G OSS Инструкция по эксплуатации

4-475-314-21(1)


Interchangeable Lens
2
Посібник з експлуатації
Инструкция по эксплуатации

ˎˎПередню кришку об’єктива можна прикріпляти/
від’єднувати двома способами, (1) та (2). Для
прикріплення/від’єднання кришки об’єктива з
прикріпленою блендою об’єктива використовуйте
спосіб (2).
Сумістіть білу позначку на оправі
об’єктива з білою позначкою на камері
(установлювальною позначкою), потім
вставте об’єктив у кріплення камери
і обертайте його за годинниковою
стрілкою до фіксації.
ˎˎНе натискайте кнопку фіксатора об’єктива на камері
під час прикріплення об’єктива.
ˎˎНе прикріплюйте об’єктив під кутом.
Для від’єднання об’єктива
(Див. малюнок –.)

E PZ 18-105mm F4 G OSS
E-mount
Утримуючи натиснутою кнопку фіксатора
об’єктива на камері, обертайте об’єктив
проти годинникової стрілки доки він не
зупиниться, а потім від’єднайте об’єктив.
 Прикріплення бленди об’єктива
Для зменшення відблисків та забезпечення
максимальної якості зображення рекомендується
використовувати бленду об’єктива.
©2013 Sony Corporation
SELP18105G
Сумістіть червону лінію на бленді об’єктива
з червоною лінією на об’єктиві (позначкою
бленди об’єктива), потім вставте бленду
об’єктива в кріплення об’єктива і обертайте
її за годинниковою стрілкою доти, поки
не защепиться на місці і червону цятку
на бленді об’єктива не буде суміщено з
червоною лінією на об’єктиві.
Printed in Japan
ˎˎПід час використання вбудованого спалаху камери або
спалаху, що додається до камери, від’єднайте бленду
об’єктива, щоб уникнути перекривання світла спалаху.
ˎˎПід час зберігання прикріпіть бленду об’єктива назад до
об’єктива.
 Трансфокація
Трансфокація за допомогою важеля
збільшення

Злегка здвиньте важіль для повільного збільшення та
здвиньте його повністю для швидкого збільшення.
Трансфокація за допомогою кільця
трансфокації
Обертайте кільце збільшення до отримання потрібної
фокусної відстані положення збільшення.
ˎˎПід час запису відеозображення рекомендується
використовувати важель збільшення для приглушення
функціонального шуму кільця трансфокації.
ˎˎДля запобігання помилкової операції переміщайте злегка
важіль збільшення за допомогою пальця на важелі.
 Фокусування
Існує три способи фокусування.
• Автофокусування

Камера фокусується автоматично.
2
В даному посібнику пояснюється, як
використовувати об’єктиви. Примітки щодо
використання, наведені в окремій брошурі
«Застережні заходи перед експлуатацією».
Обов’язково прочитайте обидва документи перед
використанням об’єктива.
3
4
1
Даний об’єктив призначений для камер Sony α з
E-перехідником. Його використання на камерах з
A-перехідником неможливе.
Для отримання докладної інформації про сумісність
відвідайте веб-сайт Sony у вашій області або зверніться
до дилера Sony або в місцевий уповноважений
сервісний центр Sony.
5
Примітки щодо використання
6
ˎˎПід час перенесення камери з прикріпленим об’єктивом
обов’язково надійно утримуйте камеру та об’єктив.
ˎˎШтативи деяких моделей можуть перешкоджати роботі
цього об’єктива в залежності від камери або штатива, що
використовується.
Застережні заходи щодо використання
спалаху
ˎˎПід час використання спалаху виконуйте зйомку
на відстані щонайменше 1 м від об’єкта. Під час
використання певних комбінацій об’єктива та спалаху
об’єктив може частково перекривати світло спалаху, що
призведе до появи тіні у нижній частині знімка.

Віньєтування
–1
ˎˎПід час використання об’єктива кути екрану будуть більш
темними, ніж його центр. Для зменшення цього ефекту
(який називається віньєтуванням) закрийте діафрагму на
1–2 поділки.
Функція компенсації тремтіння
ˎˎДетальна інформація щодо настройки функції
компенсації тремтіння наведена в посібнику з
експлуатації, що додається до камери.
 Найменування компонентів
(1)
–2
(2)
1 Позначка бленди об’єктива
2 Кільце фокусування
3 Кільце трансфокації
4 Контакти об’єктива*
5 Важіль збільшення
6 Установлювальна позначка
* Не торкайтесь контактів об’єктива.
 Прикріплення та від’єднання
об’єктива
Для прикріплення об’єктива
(Див. малюнок –.)
1
Зніміть задню та передню кришки
об’єктива і кришку корпусу камери.
• DMF (Пряме ручне фокусування)
Після того як камера сфокусується в режимі
автофокусування, можна буде виконати точне
фокусування вручну.
• Ручне фокусування
Фокусування виконується вручну.
Данный объектив предназначен для камер Sony α
с E-переходником. Его использование на камерах с
A-переходником невозможно.
Для получения подробной информации о
совместимости посетите веб-сайт Sony в вашей
области или обратитесь к дилеру Sony или в местный
уполномоченный сервисный центр Sony.
Примечания относительно
использования
ˎˎПри переноске камеры с прикрепленным объективом
обязательно надежно удерживайте камеру и объектив.
ˎˎШтативы некоторых моделей могут препятствовать
работе этого объектива в зависимости от используемой
камеры или штатива.
Меры предосторожности при использовании
вспышки
ˎˎПри использовании вспышки, выполняйте съемку на
расстоянии не менее 1м от объекта. При определенных
комбинациях объектива и вспышки объектив может
частично закрывать свет вспышки, что приведет к
появлению тени в нижней части снимка.
Виньетирование
ˎˎПри использовании объектива углы экрана будут более
темными, чем его центр. Для уменьшения этого эффекта
(который называется виньетированием) закройте
диафрагму на 1–2 деления.
Функция компенсации дрожания
ˎˎПодробные сведения по настройке функции компенсации
дрожания приведены в инструкции по эксплуатации,
прилагаемой к камере.
 Наименование компонентов
1 Метка бленды объектива
2 Кольцо фокусировки
3 Кольцо трансфокации
4 Контакты объектива*
5 Рычаг вариообъектива
6 Установочная метка
* Не прикасайтесь к контактам объектива.
 Прикрепление и отсоединение
объектива
Для прикрепления объектива
(См. рисунок –.)
1
2
• Ручная фокусировка
Фокусировка выполняется вручную.
Подробные сведения по настройкам режима приведены
в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к камере.
Технические характеристики
Название изделия
(Название модели)
Фокусное расстояние,
эквивалентное 35-мм
формату* (мм)
Группы элементов
объектива
Угол обзора*
Минимальное фокусное
расстояние** (м)
Максимальное увеличение
(X)
Минимальная диафрагма
Диаметр фильтра (мм)
Размеры (максимальный
диаметр × высота)
(Приблиз., мм)
Масса (Приблиз., г)
Функция компенсации
дрожания
ˎˎПереднюю крышку объектива можно прикреплять/
отсоединять двумя способами, (1) и (2). Для
прикрепления/отсоединения крышки объектива
с прикрепленной блендой объектива используйте
способ (2).
Совместите белую метку на оправе
объектива с белой меткой на камере
(установочной меткой), затем вставьте
объектив в крепление камеры и
поверните его по часовой стрелке до
фиксации.
ˎˎНе нажимайте кнопку фиксатора объектива на
камере во время прикрепления объектива.
ˎˎНе прикрепляйте объектив под углом.
Для отсоединения объектива
(См. рисунок –.)
本使用說明書詳細說明使用鏡頭的方式。在另頁上
的“使用前的注意事項”可以找到使用注意事項。
使用鏡頭前,請務必閱讀以上文件。
此鏡頭專為 Sony α 相機系統 E-安裝座相機設計。您
無法在A-安裝座相機上使用。
如需相容性的詳細資訊,請造訪所在地區的 Sony 網
站,或洽詢 Sony 經銷商或當地合格的 Sony 維修服務
中心。
使用注意事項


搬移已安裝鏡頭的相機時,請務必確實握住相機和鏡頭。
根據所使用的相機或三腳架,部分三腳架型號可能對此鏡
頭造成干擾。
周邊暗角
427
Так
* Значення, наведені вище для фокусної відстані,
еквівалентної 35-мм формату, і кута огляду, відповідають
цифровим фотоапаратам зі змінним об’єктивом,
обладнаним датчиком зображення розміру APS-C.
** Мінімальна фокусна відстань — це відстань від датчика
зображення до об’єкта.
ˎˎВ залежності від механізму об’єктива фокусна відстань
може змінюватися під час будь-якої зміни відстані
з’йомки. Наведені вище значення фокусної відстані
передбачають, що об’єктив сфокусовано на безмежність.
Комплектність поставки
Об’єктив (1), передня кришка об’єктива (1),
задня кришка об’єктива (1), бленда об’єктива (1),
комплект друкованої документації
Конструкція та технічні характеристики можуть
змінюватися без попереднього повідомлення.
та
є торговими марками Sony Corporation.
В данном руководстве поясняется, как использовать
объективы. Примечания относительно
использования, приведены в отдельной брошюре
“Примечания по использованию”. Обязательно
прочтите оба документа перед использованием
объектива.
427
Да
Снимите заднюю и переднюю крышки
объектива и крышку корпуса камеры.
 Прикрепление бленды объектива
f/22
72
78 × 110
f/22
72
78 × 110
и
являются торговыми знаками Sony
Corporation.
Технічні характеристики
0,11
0,11
Конструкция и технические характеристики могут быть
изменены без уведомления.
使用閃光燈的注意事項
12-16
76°-15°
0,45-0,95
76°-15°
0,45-0,95
Комплектность поставки
Объектив (1), передняя крышка объектива (1),
задняя крышка объектива (1), бленда объектива (1),
набор печатной документации
Удерживая нажатой кнопку фиксатора
объектива на камере, поверните объектив
против часовой стрелки до упора, а затем
отсоедините объектив.
E PZ 18-105mm F4 G OSS
(SELP18105G)
27-157,5
12-16
* Значения, приведенные выше для фокусного расстояния,
эквивалентного 35-мм формату, и угла обзора,
соответствуют цифровым фотоаппаратам со сменными
объективами, оснащенными датчиком изображения
размера APS-C.
** Минимальное фокусное расстояние — это расстояние от
датчика изображения до объекта.
ˎˎВ зависимости от механизма объектива фокусное
расстояние может изменяться при любом изменении
расстояния съемки. Приведенные выше значения
фокусного расстояния предполагают, что объектив
сфокусирован на бесконечность.
Детальна інформація щодо налаштувань режиму
наведена в посібнику з експлуатації, що додається до
камери.
Назва виробу
(Назва моделі)
Фокусна відстань,
еквівалентна 35-мм
формату* (мм)
Групи елементів об’єктива
Кут огляду*
Мінімальна фокусна
відстань** (м)
Максимальне збільшення
(X)
Мінімальна діафрагма
Діаметр фільтра (мм)
Розміри (максимальний
діаметр × висота)
(Приблиз., мм)
Маса (Приблиз., г)
Функція компенсації
тремтіння
E PZ 18-105mm F4 G OSS
(SELP18105G)
27-157,5
Для уменьшения бликов и обеспечения максимального
качества изображения рекомендуется использовать
бленду объектива.
Совместите красную линию на бленде
объектива с красной линией на объективе
(меткой бленды объектива), затем вставьте
бленду объектива в крепление объектива
и поворачивайте ее по часовой стрелке до
тех пор, пока не защелкнется на месте и
красная точка на бленде объектива не будет
совмещена с красной линией на объективе.
ˎˎПри использовании встроенной вспышки камеры или
вспышки, прилагаемой к камере, отсоедините бленду
объектива, чтобы избежать загораживания света
вспышки.
ˎˎВо время хранения прикрепите бленду объектива обратно
к объективу.
 Трансфокация
Трансфокация с помощью рычага
вариообъектива
Слегка сдвиньте рычаг для медленной трансфокации и
сдвиньте его полностью для быстрой трансфокации.
Трансфокация с помощью кольца
трансфокации
Вращайте кольцо трансфокации до получения нужного
фокусного расстояния (положения трансфокации).
ˎˎВо время записи видеоизображений рекомендуется
использовать рычаг вариообъектива для приглушения
функционального шума кольца трансфокации.
ˎˎДля предотвращения ошибочной операции перемещайте
слегка рычаг вариообъектива с помощью пальца на
рычажке.
 Фокусировка


使用閃光燈時,請在至少距離目標1m的位置進行拍攝。
使用某些鏡頭與閃光燈組合時,鏡頭可能會阻擋部分閃光
燈源,進而導致相片底部出現陰影。
使用鏡頭時,螢幕角落可能會變得比螢幕中心暗。要降低
該現象(周邊暗角),請縮小 1 到 2 個孔徑距離。
防震功能

有關防震功能的詳細資訊,請參閱相機隨附的使用說明
書。
 零件識別
1
2
3
4
5
6
鏡頭遮光罩指示
對焦圈
變焦圈
鏡頭接點*
變焦桿
安裝指示
* 請勿觸碰鏡頭接點。
 安裝及取下鏡頭
安裝鏡頭(參見圖 –。)
1
取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋。

2
有(1)和(2)兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋。
要連帶鏡頭遮光罩一同安裝/取下時,請使用方法
(2)。
將鏡身上的白色指示與相機機身上的白色指
示(安裝指示)對齊,然後將鏡頭放進相機
安裝座並以順時針方向旋轉直到鎖緊為止。


安裝鏡頭時,請勿按下相機上的鏡頭釋放鍵。
請勿傾斜安裝鏡頭。
取下鏡頭(參見圖 –。)
按住相機上的鏡頭釋放鍵,以逆時針方向旋轉鏡
頭直至鏡頭鬆開,然後再取下鏡頭。
Существует три способа фокусировки.
 安裝鏡頭遮光罩
• Автофокусировка
建議您使用鏡頭遮光罩以降低炫光現象,以確保影像
最佳品質。
Камера фокусируется автоматически.
• DMF (Прямая ручная фокусировка)
После того как камера сфокусируется в режиме
автофокусировки, можно будет выполнить точную
фокусировку вручную.
將鏡頭遮光罩上的紅線對齊鏡頭上的紅線(鏡頭
遮光罩指示),然後將鏡頭遮光罩裝入鏡頭安裝
座,以順時針方向旋轉直至其卡至定位為止,且
鏡頭遮光罩上的紅點對準鏡頭上的紅線。

使用內建的相機閃光燈或相機隨附的閃光燈時,請確定先
取下鏡頭遮光罩,以免擋住閃光燈燈源。
‫وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻫﺘﺰاز‬
‫ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺼﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺎت‪ .‬ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻦ‬
‫اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﻛﺘﻴﺐ »ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل« اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ‪.‬‬
‫ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ E‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﻮع ‪ .Sony α‬ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪.A‬‬
‫ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ ﺗﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮﻧﻲ ‪ Sony‬ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ‪ ،‬أو‬
‫اﺳﺘﺸﺎرة وﻛﻴﻞ ﺳﻮﻧﻲ ‪ Sony‬أو ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﻧﻲ ‪ Sony‬ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺮﺧﺺ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻊ ﻛﻮن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬اﻣﺴﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬
‫واﻟﻌﺪﺳﺔ داﺋﻤﺎً‪.‬‬
‫ﻗﺪ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻣﻼت اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻷرﺟﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻜﺎﻣﻴﺮا أو‬
‫اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼش‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼش‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺘﺮ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻦ ﻫﺪﻓﻚ‪.‬‬
‫وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌﺪﺳﺔ واﻟﻔﻼش اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ ﻣﻌﺎً‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺗﺤﺠﺐ ﺿﻮء اﻟﻔﻼش ﻣﻤﺎ‬
‫ﻳﺆدي اﻟﻰ وﺟﻮد ﻇﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة‪.‬‬
‫ﺗﻀﺎؤل اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﻓﻲ‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﺗﺼﺒﺢ أرﻛﺎن اﻟﺸﺎﺷﺔ أﻇﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ‪ .‬ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻫﺬه‬
‫اﻟﻈﺎﻫﺮة )ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺘﻀﺎؤل اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﻓﻲ(‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺈﻏﻼق ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻤﻘﺪار‬
‫درﺟﺔ واﺣﺪة أو درﺟﺘﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻫﺘﺰاز‬
‫‪‬‬
‫* اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ‪ 35mm‬وزاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ‬
‫أﻋﻼه ﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﺎﻣﻴﺮات رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺰودة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ‬
‫اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎس ‪.APS-C‬‬
‫** اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة‬
‫واﻟﻬﺪف‪.‬‬
‫‪ ‬وﻓﻘﺎً ﻵﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أي ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ‪ .‬اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺒﺆرﻳﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ أﻋﻼه ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ )‪ ،(1‬واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ )‪ ،(1‬واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ )‪،(1‬‬
‫ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ )‪ ،(1‬ﻃﻘﻢ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ‬
‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ دون إﺷﻌﺎر‪.‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫‪‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻫﺘﺰاز‪ ،‬راﺟﻊ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ‬
‫ﺑﻬﺬه اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺟﺰاء‬
‫‪ 1‬ﻣﺆﺷﺮ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫‪ 2‬ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫‪ 3‬ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم‬
‫‪ 4‬وﺻﻼت اﻟﻌﺪﺳﺔ*‬
‫‪ 5‬ذراع اﻟﺰوم‬
‫‪ 6‬ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ‬
‫ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﻲ‬
‫و‬
‫اﻟﻌﻼﻣﺔ‬
‫‪.Sony Corporation‬‬
‫‪*#⊃㏿㇏#㊈㊇ㆻ#⑃㐷㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫)。‪取下鏡頭(參見圖 –‬‬
‫‪#ᳶ⹲#≪ㄓ#⃹#ⴆᅚ㩂ጚ#‬‬
‫‪按住相機上的鏡頭釋放鍵,以逆時針方向旋轉鏡‬‬
‫。‪頭直至鏡頭鬆開,然後再取下鏡頭‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#≪ㄓ㩂ᴎ὞#‬‬
‫‪+ዢẦ#0#ㄢⵚ1,#‬‬
‫‪ 安裝鏡頭遮光罩‬‬
‫‪1# ⩈ᦎ#ᳶ⹲#㎋ᇦ#㍞Ἶᱦ#⇢㆞#㎋Ⱞ#‬‬
‫‪建議您使用鏡頭遮光罩以降低炫光現象,以確保影像‬‬
‫。‪最佳品質‬‬
‫‪᪦⪞ᖯឲ៎1‬‬
‫‪# ⿕㔴#⊃㏿#㤘ㆻ#+4,ᝳ#+5,㇏#ệ#ᙷ㐷#⚠✌ㆳ⋓#‬‬
‫‪⟷㚠2㊓ᛧ㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⟷㚠㿓#‬‬
‫‪⬸㭓ぇ⮓#⊃㏿#㤘ㆻ#⟷㚠2㊓ᛧ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#⚠✌#‬‬
‫‪+5,⏳#⬣ㄠ㿏ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪2# ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ℛ△#Ɫᡛ➎Ṧ#㍞Ἶᱦⱂ#ℛ△#‬‬
‫‪Ɫᡛ➎+Ẳ⮞㟯#Ɫᡛ➎,⪺#Ỉ㊂#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#‬‬
‫‪㍞Ἶᱦ#Ẳ⮞㞢⪺#ᕦ⮶#ᘍᇊ#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖊ#‬‬
‫‪ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶầឲ៎1#‬‬
‫‪ᱻ⏫㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#ⴆᅚ㩂ᴎ὞#‬‬
‫‪+ዢẦ#0#ㄢⵚ1,#‬‬
‫‪㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ⹲#ⴆᅚ#Ⅾ㞦Ⱞ#ᛮṢ#▫㗆ᵆ#ᳶ⹲ც#‬‬
‫‪ἲ㊆#ᨶጶ⺪#ℂ⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᳶ⹲Ṧ#ᢶẚ#㮮#‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#ⴆᅚ㩓ឲ៎1#‬‬
‫‪ ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻧﺰﻋﻬﺎ‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻴﻦ )‪ (1‬و)‪ .(2‬ﻋﻨﺪ‬
‫ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ ﻛﻮن ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎً‪ ،‬ﻗﻢ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﻮب )‪.(2‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا )ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ(‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ‬
‫ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا وﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب‬
‫اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻀﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا أﺛﻨﺎء ﺗﺮﻛﻴﺐ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺎﺋﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻨﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.–‬‬
‫ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺰر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻀﻐﻮﻃﺎً‪ ،‬ﻗﻢ‬
‫ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ‬
‫اﻓﺼﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻳﻮﺻﻴﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺳﻮء اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ وﻟﻀﻤﺎن أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ‬
‫ﺟﻮدة اﻟﺼﻮرة‪.‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ )ﻣﺆﺷﺮ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ(‪ ،‬ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪﺳﺔ وﺗﺪوﻳﺮه ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺼﺪر‬
‫ﻃﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ وﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎذاة اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻣﻊ اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼش ﻣﺪﻣﺞ ﺿﻤﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا أو ﻓﻼش ﻣﺰود ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪ ،‬اﻧﺰع ﻏﻄﺎء‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﺣﺠﺐ ﺿﻮء اﻟﻔﻼش‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ‪.‬‬
‫‪ ‬اﺳﺘﻌﻤﺎل وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺰوم‬
‫اﻟﺘﺰوﻳﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ذراع اﻟﺰوم‬
‫اﺳﺤﺐ اﻟﺬراع ﻗﻠﻴﻼً ﻟﻠﺘﺰوﻳﻢ ﺑﺒﻂء واﺳﺤﺒﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺰوﻳﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺰوﻳﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم اﻟﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري اﻟﻤﺮﻏﻮب )ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺰوم(‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ذراع اﻟﺰوم ﻟﻜﺘﻢ ﺻﻮت ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم أﺛﻨﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ‬
‫أﻓﻼم‪.‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ ذراع اﻟﺰوم ﻣﻊ وﺿﻊ إﺻﺒﻌﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺨﻔﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺧﺎﻃﺊ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫• اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‬
‫ﺗﻘﻮم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪.‬‬
‫• ‪) DMF‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ(‬
‫ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪ ،‬ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺿﺒﻄﻪ ﻳﺪوﻳﺎً ﺑﺼﻮرة‬
‫دﻗﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫• اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي‬
‫ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻳﺪوﻳﺎً‪.‬‬
‫ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﺿﻊ‪ ،‬راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪.‬‬
‫اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ‬
‫)اﺳﻢ اﻟﻤﻮدﻳﻞ(‬
‫اﻟﺒﺪ اﻟﺒﺆري اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ‬
‫‪) *35mm‬ﻣﻢ(‬
‫ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ‪-‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫زاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة*‬
‫اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ** )ﻣﺘﺮ(‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ اﻟﻘﺼﻮى )‪(X‬‬
‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻷدﻧﻰ‬
‫ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﺷﺢ )ﻣﻢ(‬
‫اﻷﺑﻌﺎد )اﻟﻘﻄﺮ اﻷﻗﺼﻰ × اﻻرﺗﻔﺎع(‬
‫)ﻣﻢ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ )ﺟﺮام‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻫﺘﺰاز‬
‫*‬
‫‪≿⛻⏳#⬫㑔#ⴣ⇳㇫ὓⵓ㬛⓫#㜓㜓䇿#㎃㿏᝗#セ㉻䇿#‬‬
‫‪ⴣ⇳㇫ὓⵓ㬛⓫#⣗⏫ᜃ#㎃㿠ᴿᵛ1‬‬
‫‪ⷶ#ẫⰦᵆ#ⷶ㩂ጚ‬‬
‫‪ㅇ㿏ᴋ#㝿㊇#ᛧ␣+㎃#ㅻ㣏,⋓#㎃#␸ㆻ#ṃ␣ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪# Ṑへ⬸#㞣へ㎈ぇ#㎃#␸㇏#㈈Ṑ㇃ㆻ#〽⿗ᢧ#ㅻ㿫⮓ᴋ#㎃#‬‬
‫‪≿⛻⏳#⬣ㄠ㿗#᛺ㆻ#᠃㈜㿠ᴿᵛ1‬‬
‫‪# ≿⛻ぇ⮓#Ⰷᙷ⇴ㆳ⋓#㎃#≿⛻⏳#㇫Ṑⵓ㦓⮓#㈏┲ẓ#‬‬
‫‪㋧㈈ㆻ#⚠㐷㿠ᴿᵛ1‬‬
‫‪#ㇲ⳺#‬‬
‫‪㝿㊇ㆻ#⑕㠋ᴋ#ᷧぇᴋ#ệ#ᙷ㐷#⚠✌㇫#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪#ⱺᣃ#ㇲ⳺#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ぇ⮓#㈇Ṑㆳ⋓#㝿㊇㇫#㋧㉿Ạᴿᵛ1‬‬
‫‪#GPI#+៎ⱞᳳ㞢#✂ᣃ#ㇲ⳺,#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ᙷ#㈇Ṑ#㝿㊇ㆳ⋓#㝿㊇ㆻ#⑕㠏#䄻ぇ#ⲏṐㆳ⋓#‬‬
‫‪♯⮯#㋧㊌ㆻ#㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪#✂ᣃ#ㇲ⳺#‬‬
‫‪ⲏṐㆳ⋓#㝿㊇ㆻ#㋧㉿㿠ᴿᵛ1‬‬
‫‪┟ὓ#⮛㊌ぇ#᝷㿓#㈇⮯㿓#ᬫㄠㆷ#㣫Ⓥ⇳ぇ#⟷Ⰴẓ#‬‬
‫‪⬣ㄠ⮛⓼⮓⏳#㚯㋧㿫#㍳ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪5‬‬
‫‪使用變焦圈變焦‬‬
‫‪6‬‬
‫。)‪旋轉變焦圈調整至理想的焦距(變焦位置‬‬
‫。‪錄製影片時,建議使用變焦桿消除變焦圈的操作噪音‬‬
‫。‪將手指放在變焦桿上輕輕移動,避免錯誤操作‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 對焦‬‬
‫‪‬‬
‫。‪對焦有三種方法‬‬
‫‪自動對焦‬‬
‫‪‬‬
‫。‪相機會自動對焦‬‬
‫)‪DMF(直接手動對焦‬‬
‫‪–1‬‬
‫‪‬‬
‫。‪相機在自動對焦後,您即可以手動進行細部調整‬‬
‫‪手動對焦‬‬
‫‪‬‬
‫。‪您可以手動對焦‬‬
‫‪有關模式設定的詳細資訊,請參閱相機隨附的使用說‬‬
‫。‪明書‬‬
‫‪規格‬‬
‫‪E PZ 18-105mm F4 G OSS‬‬
‫)‪(SELP18105G‬‬
‫‪27-157.5‬‬
‫‪12-16‬‬
‫‪76°-15°‬‬
‫‪0.45-0.95‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪f/22‬‬
‫‪72‬‬
‫‪78 × 110‬‬
‫‪427‬‬
‫‪支援‬‬
‫‪產品名稱‬‬
‫)‪(型號‬‬
‫‪等效於 35mm 規格焦‬‬
‫)‪距*(mm‬‬
‫‪鏡頭組元件‬‬
‫*‪視角‬‬
‫)‪最小對焦**(m‬‬
‫)‪最大放大倍數(X‬‬
‫‪最小光圈‬‬
‫)‪濾光鏡直徑(mm‬‬
‫‪尺寸(最大直徑 × 高‬‬
‫)‪度)(約 mm‬‬
‫)‪質量(約 g‬‬
‫‪防震功能‬‬
‫‪* 以上顯示的 35mm 規格等效焦距值和視角是以配有‬‬
‫。‪APS-C 尺寸影像感應器的可換鏡頭數碼相機為準‬‬
‫。‪** 最短對焦距離就是影像感應器到拍攝物體的距離‬‬
‫‪ 視鏡頭結構而定,焦距會因拍攝距離變化而有所不同。以‬‬
‫。‪上焦距預設鏡頭對焦在無線遠‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪–2‬‬
‫‪‬‬
‫‪所含物品‬‬
‫、)‪鏡頭(1)、鏡頭前蓋(1)、鏡頭後蓋(1‬‬
‫‪鏡頭遮光罩(1)、成套印刷文件‬‬
‫。‪設計和規格有所變更時,恕不另行奉告‬‬
‫。‪為Sony Corporation的商標‬‬
‫‪和‬‬
‫‪‬‬
‫‪ⷦ⭾#ⴆ⮺#‬‬
‫‪H#S]#4;0438pp#I7#J#RVV‬‬
‫‪+VHOS4;438J,‬‬
‫‪5:048:18‬‬
‫‪45049‬‬
‫‪:9啘048啘‬‬
‫‪3178031<8‬‬
‫‪3144‬‬
‫‪i255‬‬
‫‪:5‬‬
‫‪:;#啑#443#‬‬
‫‪75:‬‬
‫‪ㇿ㇃‬‬
‫‪ⴆ㥲Ὧ‬‬
‫‪+ᾒᡢὯ,‬‬
‫‪68pp㫿#᧛ც#ㇲ⳺#‬‬
‫‪ጢⱞ*#+pp,‬‬
‫‪ᳶ⹲#ቚ0Ỏ‬‬
‫*‪⋚#⩟ዪ‬‬
‫‪㉆♶#ㇲ⳺**#+p,‬‬
‫‪㉆៪#㬿៪#+[,‬‬
‫‪㉆♶#ⵚẖᄆ‬‬
‫‪㨮㘚#⺪Ṯ#+pp,‬‬
‫‪⭢㫿㍂✂#+㉆៪#‬‬
‫‪⺪Ṯ#俄#ᙼⱞ,#‬‬
‫‪+⩧#pp,‬‬
‫‪ⷻᲳ#+⩧#j,‬‬
‫‪㰾᧎Ầ#⇞⳿#ጚត‬‬
‫‪❯#⬣ㄠ⮛⓼⮓ᴋ#⊃㏿㇏#⬣ㄠ✌ぇ#᝷㿫⮓#‬‬
‫‪⮛⓼㿠ᴿᵛ1#⬣ㄠ⬸㇏#㍳㇏⬣㿤ㆷ#✻ḻ㇏#嗰⬣ㄠ#‬‬
‫‪㉻#㍳㇏⬣㿤嗰ぇ⮓#㚯㋧㿏ⵛ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿⏳#‬‬
‫‪⬣ㄠ㿏ᢧ#㉻ぇ#ệ#ᙷ㐷#⮛⓼⮓⏳#┟ệ#ㇴㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫‪㇫#⊃㏿ᴋ#Vrq|#囫#㣫Ⓥ⇳#ⵓⴛ㯓#H#␿ㄫ㴯#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ㄠㆳ⋓#⮛᜻ẏ〿⴬ᴿᵛ1#D#␿ㄫ㴯#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ぇ⮓ᴋ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪‬‬
‫‪䂯䃏⮨ぇ#᝷㿓#⬸⮯㿓#㊌❫ᴋ#ᛧ㍳㿏ⵓᴋ#㐷つ㇏#‬‬
‫‪Vrq|#ㅰ#⬣㇫㴯⏳#⚠▯㿏ⵓᛧᬏ#Vrq|#ᵷ␣㊇#₇ᴋ#‬‬
‫‪㐷つ㇏#㇯㐔ẓ#Vrq|#⮓⢻ⴛ#ⵓ⮛ぇ#▯㇏㿫#㍳ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ#‬‬
‫‪# ⊃㏿⏳#⟷㚠㿓#⬸㭓⋓#㣫Ⓥ⇳⏳#ㄫ⚏㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#‬‬
‫ﺗﻮﺟﺪ ‪ 3‬أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬
‫‪ⷶ#ᳲⅮ#ⷶ㩂ጚ‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫。‪稍微滑動變焦桿可緩慢變焦,完全滑動則可快速變焦‬‬
‫‪㾃∏〫#䁻⬸ㆻ#㍻㇫᝗#⬣㐻㇏#䃋㐿ㆻ#㟓ᵷ䃋㿏⊛⓫#‬‬
‫‪⊃㏿#䄻ὓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᛺㇫#㌂⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪#ⷶ#‬‬
‫‪2‬‬
‫‪使用變焦桿變焦‬‬
‫‪#ᳶ⹲#㮮ᧆ#≪ㄓ㩂ጚ#‬‬
‫☊‪ᳶ⹲#㮮ᧆⱂ#Ⳬ△#☊Ⱞ#ᳶ⹲ⱂ#Ⳬ△#‬‬
‫‪+ᳶ⹲#㮮ᧆ#Ɫᡛ➎,ᇦ#Ỉ㊂#㮮/#ᳶ⹲#㮮ᧆṦ#‬‬
‫‪ᳶ⹲#Ẳ⮞㞢⪺#▧Ɐ㩞☆#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖂ☆#‬‬
‫‪ⴆⱺẖ⪺#ᇊ⳿ᤊ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶẖ὞#‬‬
‫‪ᳶ⹲#㮮ᧆⱂ#Ⳬ△#᢮㞢ც#ᳶ⹲ⱂ#Ⳬ△#☊ᇦ#‬‬
‫‪Ỉ㉾⪞⺻ឲ៎1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 變焦‬‬
‫‪# ⊃㏿ᴋ#᜴⬣㐷ᜃ#㈜㚠㿏㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#㾃∏ⵓ#⣒㇫#㚟ᵟẏ㐷#⿁ᜃ#㿏⊛⓫#⊃㏿#‬‬
‫‪䄻ὓ⏳#㊓ᛧ㿏ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪# ❫᝷#ⵓぇᴋ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#Ἓ㑈〫⮓#⊃㏿ぇ#ᛧᨯ⋓#⾃ㅃ#‬‬
‫‪ᰊㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫)راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.–‬‬
‫‪ 1‬اﻧﺰع واﻗﻴﺘﻲ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ وﻏﻄﺎء ﺟﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮ‪.‬‬
‫‪使用內建的相機閃光燈或相機隨附的閃光燈時,請確定先‬‬
‫。‪取下鏡頭遮光罩,以免擋住閃光燈燈源‬‬
‫。‪存放時,請將鏡頭遮光罩倒過來放在鏡頭上‬‬
‫‪# ⊃㏿⏳#㈜㚠㿗#ῃ#㣫Ⓥ⇳㇏#⊃㏿#㊓ᛧ#⛻㴳ㆻ#‬‬
‫‪# 㣫Ⓥ⇳#ᬫ㈜#㾃∏ⵓ#₇ᴋ#㣫Ⓥ⇳ぇ#Ṑ➀ẓ#㾃∏ⵓ⏳#‬‬
‫*ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻠﻤﺲ وﺻﻼت اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪將鏡頭遮光罩上的紅線對齊鏡頭上的紅線(鏡頭‬‬
‫‪遮光罩指示),然後將鏡頭遮光罩裝入鏡頭安裝‬‬
‫‪座,以順時針方向旋轉直至其卡至定位為止,且‬‬
‫。‪鏡頭遮光罩上的紅點對準鏡頭上的紅線‬‬
‫‪‬‬
‫‪*# 68pp䂌#Ὠᙷ#㝿㊇#᢯㇫#⚆#⡧#⿬ᡷㆷ#DSV0F#㫣ᢧ#‬‬
‫‪㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳ぇ#‬‬
‫‪ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪**#㟓Ⰳ#㝿㊇ㆷ#㇫♯㐷#⮳⮓⋓⟷㮧#㾳⬣㜫ᣃ㐷㇏#‬‬
‫‪ᛧ␣ㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪# ⊃㏿#Ⓥ㥛ᴿ㐏ぇ#ᾧ⇳#㞣へ#ᛧ␣ᙷ#⚋᪃⓫#㝿㊇#᢯㇫ḻ#‬‬
‫‪⚋᪋#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#ㅻ㇏#㝿㊇#᢯㇫ᴋ#⊃㏿#㝿㊇ㆻ#‬‬
‫‪▫㿓ᵷ⋓#⑕㠋〿ㆻ#ῃ⏳#ᙷ㊌㿓#᛺ㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪Ṑ➀㻿‬‬
‫‪⊃㏿#+4,/#⿕㔴#⊃㏿#㤘#+4,/#Ἦ㔴#⊃㏿#㤘#+4,/#‬‬
‫‪⊃㏿#䄻ὓ#+4,/#ḻ㫇⒳㴯#⮯㴯#‬‬
‫‪ᾋ㈇㇯#⚆#㍳ㄋ#㊓ㅇㆷ#み᝗〽㇫#✷᜴㿗#᜴ㄧᙷ#‬‬
‫‪ㇿ⴬ᴿᵛ1#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿⏳#┟ệ#㈏#㈘⾻#㍳ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪# ㇳ⟷#⬳ᙸᵷ#┟ᷯㆷ#⬣ㄠẏᴋ#㣫Ⓥ⇳#₇ᴋ#⬳ᙸᵷぇ#‬‬
‫‪ᾧ⇳#⊃㏿シ#ᙻ⮤㿏ᴋ#᜴ㄧḻ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪㧶ᲂ⟆#▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ#‬‬
‫‪# 㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#㾳⬣㜫ぇ⮓#㟓Ⰳ㿓#4p#‬‬
‫‪ᛧ␣⏳#ệ᝗#㞣へ㿏ⵤⵓ゛1#ㇳ⟷#⊃㏿シ#㾃∏ⵓ#㋧㿠㇏#‬‬
‫‪᜴ㄧ#⊃㏿ᙷ#㾃∏ⵓ㇏#⣒ㆻ#⟷⟻㉸ㆳ⋓#㚟ᵟ㿏っ#⬣㐻#‬‬
‫‪⾻∏㔴ぇ#㇃へ㇫#ᬏ㬷ᬗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪⌮ᘎ㞢#‬‬
‫‪# ⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿗#ῃ#䃋⓫㇏#ᠷ㲸㇫ᙷ#䃋⓫#㎈ᙻぇ#⢻㿫#‬‬
‫‪〫Ộᜃ#ẗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㇫≣㿓#䁻⬸+⢻ᮛ㴯⇳᝗#㿟,ㆻ#‬‬
‫‪〽⿗⊛⓫#㋧␣ᚓ⏳#4ぇ⮓#5#ⴛ㰨#㊌ḻ#ᵢㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫‪㰾᧎Ầ#⇞⳿#ጚត#‬‬
‫‪# 䇋Ὓ␳#❫㊌#ᢧᴜ㇏#⮛㊌ぇ#᝷㿓#㈇⮯㿓#ᬫㄠㆷ#‬‬
‫‪E PZ 18-105mm F4 G OSS‬‬
‫)‪(SELP18105G‬‬
‫‪157.5-27‬‬
‫‪16-12‬‬
‫‪15°-76°‬‬
‫‪0.95-0.45‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪f/22‬‬
‫‪72‬‬
‫‪110 × 78‬‬
‫‪427‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ‪ 35mm‬وزاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ‬
‫أﻋﻼه ﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﺎﻣﻴﺮات رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺰودة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ‬
‫اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎس ‪.APS-C‬‬
‫‪#ㆷ#Vrq|#Frusrudwlrq㇏#⬸㻓ㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪#⚆#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ぇ#⟷Ⰴẓ#⬣ㄠ⮛⓼⮓⏳#㚯㋧㿫#㍳ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪#≪㥲#㬿Ɫ㩂ጚ#‬‬
‫ⴛ‪4#⊃㏿#䄻ὓ#㇯ᷨ‬‬
‫␸‪5#㝿㊇#‬‬
‫␸‪6#㎃#‬‬
‫*‪7#⊃㏿#㊈㊇‬‬
‫⛻≿‪8#㎃#‬‬
‫ⴛ‪9#␿ㄫ㵼#㇯ᷨ‬‬
‫‪*#⊃㏿㇏#㊈㊇ㆻ#⑃㐷㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪#ᳶ⹲#≪ㄓ#⃹#ⴆᅚ㩂ጚ#‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#≪ㄓ㩂ᴎ὞#‬‬
‫‪+ዢẦ#0#ㄢⵚ1,#‬‬
‫‪‬‬
Download PDF

advertising