Sony SEL2470Z Vario-Tessar T* E 24-70 мм F4 ZA OSS Инструкция по эксплуатации

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Sony SEL2470Z Vario-Tessar T* E 24-70 мм F4 ZA OSS Инструкция по эксплуатации | Manualzz

Interchangeable Lens

Посібник з експлуатації

Инструкция по эксплуатации

4-528-70632 (1)

SEL2470Z

Printed in Thailand

–1

(1)

–2

1

2 3

Vario-Tessar T

FE 24-70mm F4 ZA OSS

E-mount

©2013 Sony Corporation

4 5

(2)

6

7

FE 4 / 24 - 70

FE 4/24-70

В даному посібнику пояснюється, як використовувати об’єктиви. Застережні заходи, загальні для всіх об’єктивів, наприклад, примітки щодо використання, наведені в окремій брошурі

«Застережні заходи перед експлуатацією».

Обов’язково прочитайте обидва документи перед використанням об’єктива.

Даний об’єктив призначений для камер з

E-перехідником. Його використання на камерах з

A-перехідником неможливе.

Об’єктив Vario-Tessar T FE 24-70mm F4 ZA OSS розроблений спільно ZEISS та Sony Corporation і призначений для камер Sony з E-перехідником. Даний об’єктив виготовлений згідно з суворими стандартами і системою забезпечення якості ZEISS.

Об’єктив Vario-Tessar T FE 24-70mm F4 ZA OSS сумісний з діапазоном датчика зображення 35-мм формату. Камера, що оснащена датчиком зображення

35-мм формату, може бути настроєна для зйомки з розміром APS-C.

Докладну інформацію щодо настройки камери наведено в її інструкції з експлуатації.

Для отримання докладної інформації про сумісність відвідайте веб-сайт Sony у вашій області або зверніться до дилера Sony або в місцевий уповноважений сервісний центр Sony.

Примітки щодо використання

ˎ ˎ Під час перенесення камери з прикріпленим об’єктивом обов’язково надійно утримуйте камеру та об’єктив.

ˎ ˎ Не беріться за частину об’єктива, яка висувається під час трансфокації.

ˎ ˎ Незважаючи на те, що даний об’єктив розроблений з врахуванням вимог захисту від пилу та бризок, він не є захищеним від води. В разі використання під час дощу, тощо, не піддавайте даний об’єктив впливу крапель води.

Застережні заходи щодо використання спалаху

ˎ ˎ Під час використання спалаху завжди знімайте бленду об’єктива та виконуйте зйомку на відстані щонайменше

1 м від об’єкта. Під час використання певних комбінацій об’єктива та спалаху об’єктив може частково перекривати світло спалаху, що призведе до появи тіні у нижній частині знімка.

Віньєтування

ˎ ˎ Під час використання об’єктива кути екрану будуть більш темними, ніж його центр. Для зменшення цього ефекту

(який називається віньєтуванням) закрийте діафрагму на

1–2 поділки.

Найменування компонентів

1 Позначка бленди об’єктива

2 Кільце фокусування

3 Кільце трансфокації

4 Шкала фокусної відстані

5 Позначка фокусної відстані

6 Контакти об’єктива*

7 Установлювальна позначка

* Не торкайтесь контактів об’єктива.

Прикріплення та від’єднання об’єктива

Для прикріплення об’єктива

(Див. малюнок

.)

1

Зніміть задню та передню кришки об’єктива і кришку корпусу камери.

ˎ ˎ Передню кришку об’єктива можна прикріпляти/ від’єднувати двома способами, (1) та (2). Для прикріплення/від’єднання кришки об’єктива з прикріпленою блендою об’єктива використовуйте спосіб (2).

2

Сумістіть білу позначку на оправі об’єктива з білою позначкою на камері

(установлювальною позначкою), потім вставте об’єктив у кріплення камери і обертайте його за годинниковою стрілкою до фіксації.

ˎ ˎ Не натискайте кнопку фіксатора об’єктива на камері

ˎ ˎ під час прикріплення об’єктива.

Не прикріплюйте об’єктив під кутом.

Для від’єднання об’єктива

(Див. малюнок

.)

Утримуючи натиснутою кнопку фіксатора об’єктива на камері, обертайте об’єктив проти годинникової стрілки доки він не зупиниться, а потім від’єднайте об’єктив.

Прикріплення бленди об’єктива

Для зменшення відблисків та забезпечення максимальної якості зображення рекомендується використовувати бленду об’єктива.

Сумістіть червону лінію на бленді об’єктива з червоною цяткою на об’єктиві (позначка бленди об’єктива), потім вставте бленду об’єктива в кріплення об’єктива і обертайте її за годинниковою стрілкою доти, поки не защепиться на місці і червону цятку на бленді об’єктива не буде суміщено з червоною цяткою на об’єктиві.

ˎ ˎ Під час використання вбудованого спалаху камери або зовнішнього спалаху, що додається до камери, від’єднайте бленду об’єктива, щоб уникнути перекривання світла спалаху.

ˎ ˎ Під час зберігання прикріпіть бленду об’єктива назад до об’єктива.

Трансфокація

Обертайте кільце трансфокації до отримання потрібної фокусної відстані.

Фокусування

Існує три способи фокусування.

ˎ ˎ

Автофокусування

Камера фокусується автоматично.

ˎ ˎ

DMF (Пряме ручне фокусування)

Після того як камера сфокусується в режимі автофокусування, можна буде виконати точне фокусування вручну.

ˎ ˎ

Ручне фокусування

Фокусування виконується вручну.

Детальна інформація щодо налаштувань режиму наведена в посібнику з експлуатації, що додається до камери.

Технічні характеристики

Назва виробу

(Назва моделі)

Vario-Tessar T

FE 24-70mm F4 ZA OSS

(SEL2470Z)

Фокусна відстань, еквівалентна 35-мм формату* 1 (мм)

Мінімальна фокусна відстань* 3 (м)

36-105

Групи елементів об’єктива 10-12

Кут огляду 1*

Кут огляду 2*

2

2

84°-34°

61°-23°

0,4

Максимальне збільшення

(X)

0,2

Мінімальна діафрагма

Діаметр фільтра (мм)

Розміри (максимальний діаметр × висота)

(Приблиз., мм) f/22

67

73 × 94,5

Маса (Приблиз., г)

Функція компенсації тремтіння

426

Так

* 1 Наведені вище значення, еквівалентні фокусній відстані

35-мм формату, відповідають цифровим фотоапаратам зі змінним об’єктивом, обладнаним датчиком зображення розміру APS-C.

* 2 Кут огляду 1 є значенням для камер 35-мм формату, а кут огляду 2 є значенням для цифрових фотоапаратів зі змінним об’єктивом, обладнаних датчиком зображення розміру APS-C.

* 3 Мінімальна фокусна відстань — це відстань від датчика зображення до об’єкта.

ˎ ˎ В залежності від механізму об’єктива фокусна відстань може змінюватися під час будь-якої зміни відстані з’йомки. Наведені вище значення фокусної відстані передбачають, що об’єктив сфокусовано на безмежність.

Комплектність поставки

Об’єктив (1), передня кришка об’єктива (1), задня кришка об’єктива (1), бленда об’єктива (1),

Футляр для об’єктива (1), комплект друкованої документації

Конструкція та технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

є товарним знаком Sony Corporation.

В данном руководстве поясняется, как использовать объективы. Меры предосторожности, общие для всех объективов, например, примечания относительно использования, приведены в отдельной брошюре “Примечания по использованию”. Обязательно прочтите оба документа перед использованием объектива.

Данный объектив предназначен для камер с

E-переходником. Его использование на камерах с

A-переходником невозможно.

Объектив Vario-Tessar T FE 24-70mm F4 ZA OSS разработан совместно ZEISS и Sony Corporation и предназначен для камер Sony с E-переходником.

Данный объектив изготовлен по строгим стандартам и системе обеспечения качества ZEISS.

Объектив Vario-Tessar T FE 24-70mm F4 ZA OSS совместим с диапазоном датчика изображения 35-мм формата. Камера, оснащенная датчиком изображения

35-мм формата, может быть настроена для съемки с размером APS-C.

Подробные сведения по настройке камеры приведены в ее инструкции по эксплуатации.

Для получения подробной информации о совместимости посетите веб-сайт Sony в вашей области или обратитесь к дилеру Sony или в местный уполномоченный сервисный центр Sony.

Примечания относительно использования

ˎ ˎ При переноске камеры с прикрепленным объективом обязательно надежно удерживайте камеру и объектив.

ˎ ˎ Не беритесь за часть объектива, которая выдвигается при трансфокации.

ˎ ˎ Несмотря на то, что данный объектив разработан с учетом требований защиты от пыли и брызг, он не является водонепроницаемым. При использовании во время дождя и т.п., не подвергайте данный объектив воздействию капель воды.

Меры предосторожности при использовании вспышки

ˎ ˎ При использовании вспышки всегда снимайте бленду объектива и выполняйте съемку на расстоянии не менее 1 м от объекта. При определенных комбинациях объектива и вспышки объектив может частично закрывать свет вспышки, что приведет к появлению тени в нижней части снимка.

Виньетирование

ˎ ˎ При использовании объектива углы экрана будут более темными, чем его центр. Для уменьшения этого эффекта

(который называется виньетированием) закройте диафрагму на 1–2 деления.

Наименование компонентов

1 Метка бленды объектива

2 Кольцо фокусировки

3 Кольцо трансфокации

4 Шкала фокусного расстояния

5 Метка фокусного расстояния

6 Контакты объектива*

7 Установочная метка

* Не прикасайтесь к контактам объектива.

Прикрепление и отсоединение объектива

Для прикрепления объектива

(См. рисунок

.)

1

Снимите заднюю и переднюю крышки объектива и крышку корпуса камеры.

ˎ ˎ Переднюю крышку объектива можно прикреплять/ отсоединять двумя способами, (1) и (2). Для прикрепления/отсоединения крышки объектива с прикрепленной блендой объектива используйте способ (2).

2

Совместите белую метку на оправе объектива с белой меткой на камере

(установочной меткой), затем вставьте объектив в крепление камеры и поверните его по часовой стрелке до фиксации.

ˎ ˎ Не нажимайте кнопку фиксатора объектива на камере во время прикрепления объектива.

ˎ ˎ Не прикрепляйте объектив под углом.

Для отсоединения объектива

(См. рисунок

.)

Удерживая нажатой кнопку фиксатора объектива на камере, поверните объектив против часовой стрелки до упора, а затем отсоедините объектив.

Прикрепление бленды объектива

Для уменьшения бликов и обеспечения максимального качества изображения рекомендуется использовать бленду объектива.

Совместите красную линию на бленде объектива с красной точкой на объективе

(метка бленды объектива), затем вставьте бленду объектива в крепление объектива и поворачивайте ее по часовой стрелке до тех пор, пока не защелкнется на месте и красная точка на бленде объектива не будет совмещена с красной точкой на объективе.

ˎ ˎ При использовании встроенной вспышки камеры или внешней вспышки, прилагаемой к камере, отсоедините бленду объектива, чтобы избежать загораживания света вспышки.

ˎ ˎ Во время хранения прикрепите бленду объектива обратно к объективу.

Трансфокация

Вращайте кольцо трансфокации до получения нужного фокусного расстояния.

Фокусировка

Существует три способа фокусировки.

ˎ ˎ

Автофокусировка

Камера фокусируется автоматически.

ˎ ˎ

DMF (Прямая ручная фокусировка)

После того как камера сфокусируется в режиме автофокусировки, можно будет выполнить точную фокусировку вручную.

ˎ ˎ

Ручная фокусировка

Фокусировка выполняется вручную.

Подробные сведения по настройкам режима приведены в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к камере.

Технические характеристики

Название изделия

(Название модели)

Vario-Tessar T

FE 24-70mm F4 ZA OSS

(SEL2470Z)

36-105 Фокусное расстояние, эквивалентное 35-мм формату* 1 (мм)

Группы элементов объектива

Угол обзора 1* 2

Угол обзора 2* 2

Минимальное фокусное расстояние* 3 (м)

Максимальное увеличение

(X)

Минимальная диафрагма

Диаметр фильтра (мм)

Размеры (максимальный диаметр × высота)

(Приблиз., мм)

Масса (Приблиз., г)

Функция компенсации дрожания

10-12

84°-34°

61°-23°

0,4

0,2 f/22

67

73 × 94,5

426

Да

* 1 Приведенные выше значения, эквивалентные фокусному расстоянию 35-мм формата, соответствуют цифровым фотоаппаратам со сменным объективом, оснащенным датчиком изображения размера APS-C.

* 2 Угол обзора 1 является значением для камер 35-мм формата, а угол обзора 2 является значением для цифровых фотоаппаратов со сменным объективом, оснащенным датчиком изображения размера APS-C.

* 3 Минимальное фокусное расстояние — это расстояние от датчика изображения до объекта.

ˎ ˎ В зависимости от механизма объектива фокусное расстояние может изменяться при любом изменении расстояния съемки. Приведенные выше значения фокусного расстояния предполагают, что объектив сфокусирован на бесконечность.

Комплектность поставки

Объектив (1), передняя крышка объектива (1), задняя крышка объектива (1), бленда объектива (1),

Футляр для объектива (из полиуретана, сделанный в

Китае или во Вьетнаме, EAC) (1), набор печатной документации

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

является товарным знаком Sony Corporation.

2 3

1

4 5

6

7

–1

(1)

–2

(2)

FE 4/24-70

FE 4/24-70

本使用說明書詳細說明使用鏡頭的方式。在另頁上

的“使用前的注意事項”可以找到如使用注意事項

等關於所有鏡頭的一般注意事項。使用鏡頭前,請

務必閱讀以上文件。

此鏡頭專為 E-安裝座相機而設計。您無法在A-安裝座

相機上使用。

Vario-Tessar T FE 24-70mm F4 ZA OSS 為 ZEISS

與 Sony Corporation 共同研發,專為 Sony E-安裝座相機

而設計。 此鏡頭是依據 ZEISS 嚴格的標準及品質保證系

統所製造。

Vario-Tessar T FE 24-70mm F4 ZA OSS 相容於

35mm 規格影像感應器。配備 35mm 規格影像感應器

的相機可設為以 APS-C 尺寸進行拍攝。

有關設定相機的詳細資訊,請參閱使用說明書。

如需相容性的詳細資訊,請造訪所在地區的 Sony 網

站,或洽詢 Sony 經銷商或當地合格的 Sony 維修服務

中心。

使用注意事項

ˎ 搬移已安裝鏡頭的相機時,請務必確實握住相機和鏡頭。

ˎ 請勿握住變焦時鏡頭突出的任何部分。

ˎ 本鏡頭雖然是根據防塵及防濺的理念而設計,但不具防水

功能。若在雨中等環境使用,應避免雨水滴到鏡頭。

使用閃光燈的注意事項

ˎ 使用閃光燈時,請至少與目標保持 1 公尺的距離,然後

取下鏡頭遮光罩再進行拍攝。使用某些鏡頭與閃光燈組合

時,鏡頭可能會阻擋部分閃光燈源,進而導致相片底部出

現陰影。

周邊暗角

ˎ 使用鏡頭時,螢幕角落可能會變得比螢幕中心暗。要降低

該現象(周邊暗角),請將光圈孔徑縮小 1 到 2 級。

Ȏ

零件識別

1 鏡頭遮光罩指示

2 對焦圈

3 變焦圈

4 焦距刻度

5 焦距指示

6 鏡頭接點*

7 安裝指示

* 請勿觸碰鏡頭接點。 ȏ

安裝及取下鏡頭

安裝鏡頭(參見圖

ȏ

ȩ

。)

1

取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋。

ˎ 有(1)和(2)兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋。

要連帶鏡頭遮光罩一同安裝/取下時,請使用方法

(2)。

2

將鏡身上的白色指示與相機機身上的白色指

示(安裝指示)對齊,然後將鏡頭放進相機

安裝座並以順時針方向旋轉直到鎖緊為止。

ˎ 安裝鏡頭時,請勿按下相機上的鏡頭釋放鍵。

ˎ 請勿傾斜安裝鏡頭。

取下鏡頭(參見圖

ȏ

Ȫ

。)

按住相機上的鏡頭釋放鍵,以逆時針方向旋轉鏡

頭直至鏡頭鬆開,然後再取下鏡頭。

Ȑ

安裝鏡頭遮光罩

建議您使用鏡頭遮光罩以降低眩光現象,以確保影像

最佳品質。

將鏡頭遮光罩上的紅線對齊鏡頭上的紅點(鏡頭

遮光罩指示),然後將鏡頭遮光罩裝入鏡頭安裝

座,以順時針方向旋轉直至其卡至定位為止,且

鏡頭遮光罩上的紅點對準鏡頭上的紅點。

ˎ 使用內建的相機閃光燈或安裝於相機上的外接式閃光燈

時,請確定先取下鏡頭遮光罩,以免擋住閃光燈燈源。

ˎ

存放時,請將鏡頭遮光罩倒過來放在鏡頭上。 ȑ

變焦

旋轉變焦圈調整至理想的焦距。

Ȓ

對焦

對焦有三種方法。

ˎ 自動對焦

相機會自動對焦。

ˎ

DMF(直接手動對焦)

相機在自動對焦後,您即可以手動進行細部調整。

ˎ 手動對焦

您可以手動對焦。

有關模式設定的詳細資訊,請參閱相機隨附的使用說

明書。

規格

產品名稱

(型號)

等效於 35mm 規格焦

距 * 1 (mm)

鏡頭組元件

視角 1 * 2

視角 2 * 2

最小對焦 * 3 (m)

最大放大倍數(X)

最小光圈

濾光鏡直徑(mm)

尺寸(最大直徑 × 高

度)(約 mm)

質量(約 g)

防震功能

Vario-Tessar T

FE 24-70mm F4 ZA OSS

(SEL2470Z)

36-105

10-12

84°-34°

61°-23°

0.4

0.2

f/22

67

73×94.5

426

支援

* 1 以上顯示的 35mm 規格等效焦距值適用於配有 APS-C

尺寸影像感應器的可換鏡頭數位相機。

* 2 視角 1 是 35mm 相機的值,視角 2 是配有 APS-C 尺寸

影像感應器的可換鏡頭數位相機的值。

* 3 最短對焦距離就是影像感應器到拍攝物體的距離。

ˎ

視鏡頭結構而定,焦距會因拍攝距離變化而有所不同。以

上焦距預設鏡頭對焦在無線遠。

所含物品

鏡頭(1)、鏡頭前蓋(1)、鏡頭後蓋(1)、

鏡頭遮光罩(1)、鏡頭防塵袋(1)、成套印刷文件

設計和規格有所變更時,恕不另行通知。

為 Sony Corporation 之商標。

本使用說明書詳細說明使用鏡頭的方式。在另頁上

的“使用前的注意事項”可以找到如使用注意事項

等關於所有鏡頭的一般注意事項。使用鏡頭前,請

務必閱讀以上文件。

此鏡頭專為 E-安裝座相機而設計。您無法在A-安裝座

相機上使用。

Vario-Tessar T FE 24-70mm F4 ZA OSS 為 ZEISS

與 Sony Corporation 共同研發,專為 Sony E-安裝座相機

而設計。 此鏡頭是依據 ZEISS 嚴格的標準及品質保證系

統所製造。

Vario-Tessar T FE 24-70mm F4 ZA OSS 相容於

35mm 規格影像感應器。配備 35mm 規格影像感應器

的相機可設為以 APS-C 尺寸進行拍攝。

有關設定相機的詳細資訊,請參閱使用說明書。

如需相容性的詳細資訊,請造訪所在地區的 Sony 網

站,或洽詢 Sony 經銷商或當地合格的 Sony 維修服務

中心。

使用注意事項

ˎ

搬移已安裝鏡頭的相機時,請務必確實握住相機和鏡頭。

ˎ

請勿握住變焦時鏡頭突出的任何部分。

ˎ

本鏡頭雖然是根據防塵及防濺的理念而設計,但不具防水

功能。若在雨中等環境使用,應避免雨水滴到鏡頭。

使用閃光燈的注意事項

ˎ

使用閃光燈時,請至少與目標保持 1 公尺的距離,然後

取下鏡頭遮光罩再進行拍攝。使用某些鏡頭與閃光燈組合

時,鏡頭可能會阻擋部分閃光燈源,進而導致相片底部出

現陰影。

周邊暗角

ˎ 使用鏡頭時,螢幕角落可能會變得比螢幕中心暗。要降低

該現象(周邊暗角),請將光圈孔徑縮小 1 到 2 級。

Ȏ

零件識別

1 鏡頭遮光罩指示

2 對焦圈

3 變焦圈

4 焦距刻度

5 焦距指示

6 鏡頭接點*

7 安裝指示

* 請勿觸碰鏡頭接點。 ȏ

安裝及取下鏡頭

安裝鏡頭(參見圖

ȏ

ȩ

。)

1

取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋。

ˎ 有(1)和(2)兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋。

要連帶鏡頭遮光罩一同安裝/取下時,請使用方法

(2)。

2

將鏡身上的白色指示與相機機身上的白色指

示(安裝指示)對齊,然後將鏡頭放進相機

安裝座並以順時針方向旋轉直到鎖緊為止。

ˎ 安裝鏡頭時,請勿按下相機上的鏡頭釋放鍵。

ˎ 請勿傾斜安裝鏡頭。

取下鏡頭(參見圖

ȏ

Ȫ

。)

按住相機上的鏡頭釋放鍵,以逆時針方向旋轉鏡

頭直至鏡頭鬆開,然後再取下鏡頭。

Ȑ

安裝鏡頭遮光罩

建議您使用鏡頭遮光罩以降低眩光現象,以確保影像

最佳品質。

將鏡頭遮光罩上的紅線對齊鏡頭上的紅點(鏡頭

遮光罩指示),然後將鏡頭遮光罩裝入鏡頭安裝

座,以順時針方向旋轉直至其卡至定位為止,且

鏡頭遮光罩上的紅點對準鏡頭上的紅點。

ˎ 使用內建的相機閃光燈或安裝於相機上的外接式閃光燈

時,請確定先取下鏡頭遮光罩,以免擋住閃光燈燈源。

ˎ

存放時,請將鏡頭遮光罩倒過來放在鏡頭上。 ȑ

變焦

旋轉變焦圈調整至理想的焦距。

Ȓ

對焦

對焦有三種方法。

ˎ 自動對焦

相機會自動對焦。

ˎ DMF(直接手動對焦)

相機在自動對焦後,您即可以手動進行細部調整。

ˎ 手動對焦

您可以手動對焦。

有關模式設定的詳細資訊,請參閱相機隨附的使用說

明書。

規格

產品名稱

(型號)

等效於 35mm 規格焦

距 * 1 (mm)

鏡頭組元件

視角 1 * 2

視角 2 * 2

最小對焦 * 3 (m)

最大放大倍數(X)

最小光圈

濾光鏡直徑(mm)

尺寸(最大直徑 × 高

度)(約 mm)

質量(約 g)

防震功能

Vario-Tessar T

FE 24-70mm F4 ZA OSS

(SEL2470Z)

36-105

10-12

84°-34°

61°-23°

0.4

0.2

f/22

67

73×94.5

426

支援

* 1 以上顯示的 35mm 規格等效焦距值適用於配有 APS-C

尺寸影像感應器的可換鏡頭數位相機。

* 2 視角 1 是 35mm 相機的值,視角 2 是配有 APS-C 尺寸

影像感應器的可換鏡頭數位相機的值。

* 3 最短對焦距離就是影像感應器到拍攝物體的距離。

ˎ

視鏡頭結構而定,焦距會因拍攝距離變化而有所不同。以

上焦距預設鏡頭對焦在無線遠。

所含物品

鏡頭(1)、鏡頭前蓋(1)、鏡頭後蓋(1)、

鏡頭遮光罩(1)、鏡頭防塵袋(1)、成套印刷文件

設計和規格有所變更時,恕不另行通知。

為 Sony Corporation 之商標。

ﺔﻴﻃﺎﻴﺘﺣا تﺎﻬﻴﺒﻨﺗ ﺪﺟﻮﺗ .تﺎﺳﺪﻌﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻒﺼﻳ ﻞﻴﻟﺪﻟا اﺬﻫ

ﺔﻴﻃﺎﻴﺘﺣا تﺎﻬﻴﺒﻨﺗ» ﻲﻓ تﺎﻈﺣﻼﻣ ﻞﺜﻣ تﺎﺳﺪﻌﻟا ﻊﻴﻤﺠﻟ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ

ﻦﻣ ﻞﻛ ةءاﺮﻗ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺗ .ﻞﺼﻔﻨﻤﻟا ﻞﻴﻟﺪﻟا ﻲﻓ ةدراو «لﺎﻤﻌﺘﺳﻻا ﻞﺒﻗ

.ﺔﺳﺪﻌﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻞﺒﻗ تاﺪﻨﺘﺴﻤﻟا

ﻻ .E ةﺪﻋﺎﻘﻟﺎﺑ ةﺰﻬﺠﻤﻟا تاﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻊﻣ لﺎﻤﻌﺘﺳﻼﻟ ﺔﻤﻤﺼﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا هﺬﻫ

.A ةﺪﻋﺎﻘﻟﺎﺑ ةﺰﻬﺠﻤﻟا تاﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻊﻣ ﺎﻬﻟﺎﻤﻌﺘﺳا ﻚﻨﻜﻤﻳ

Vario-Tessar T FE 24-70mm F4 ZA OSS ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻢﺗ

تاﺮﻴﻣﺎﻜﻟ ﺔﻤﻤﺼﻣ ﻲﻫو Sony Corporation و ZEISS ﻦﻴﺑ نوﺎﻌﺘﻟﺎﺑ

ﺔﻣرﺎﺻ ﺲﻴﻳﺎﻘﻤﻟ ًﺎﻘﻓو ﺔﺳﺪﻌﻟا هﺬﻫ جﺎﺘﻧا ﻢﺗ .E ةﺪﻋﺎﻘﻟﺎﺑ ةﺰﻬﺠﻣ Sony

.ZEISS ﺔﻛﺮﺸﻟ ةدﻮﺠﻟا ﻦﻴﻣﺄﺗ مﺎﻈﻧو

ﻊﻣ ﺔﻘﻓاﻮﺘﻣ Vario-Tessar T FE 24-70mm F4 ZA OSS ﺔﺳﺪﻋ

ﺮﻌﺸﺘﺴﻤﺑ ةﺰﻬﺠﻣ اﺮﻴﻣﺎﻛ ﻂﺒﺿ ﻦﻜﻤﻳ .ﻢﻣ 35 ﺔﻐﻴﺼﺑ رﻮﺻ ﺮﻌﺸﺘﺴﻣ قﺎﻄﻧ

.APS-C ﻢﺠﺤﺑ ﺮﻳﻮﺼﺘﻠﻟ ﻢﻣ 35 ﺔﻐﻴﺼﺑ رﻮﺻ

.ﺎﻬﻄﺒﺿ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻦﻋ ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟ اﺮﻴﻣﺎﻜﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا تﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﻞﻴﻟد ﻊﺟار

وأ ،ﻚﺘﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ Sony ﻲﻧﻮﺳ ﻊﻗﻮﻣ ةرﺎﻳز ﻰﺟﺮﺗ ﺔﻴﻘﻓاﻮﺘﻟا ﻦﻋ ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟ

.ﺺﺧﺮﻣ ﻲﻠﺤﻣ Sony ﻲﻧﻮﺳ تﺎﻣﺪﺧ ﺰﻛﺮﻣ وأ Sony ﻲﻧﻮﺳ ﻞﻴﻛو ةرﺎﺸﺘﺳا

لﺎﻤﻌﺘﺳﻻا لﻮﺣ تﺎﻈﺣﻼﻣ

اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻚﺴﻣا ،ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺔﺒﻛﺮﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا نﻮﻛ ﻊﻣ اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻞﻘﻧ ﺪﻨﻋ

ˎ

.ًﺎﻤﺋاد ﺔﺳﺪﻌﻟاو

.موﺰﻟا ﺔﻔﻴﻇو لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ ﺪﺘﻤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ يأ ﻚﺴﻣ ﻰﻟا ﺪﻤﻌﺗ ﻻ

ˎ

ﺔﻣوﺎﻘﻣ ةﺎﻋاﺮﻣ ﻊﻣ ﺔﻤﻤﺼﻣ ﺎﻬﻧا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ،ءﺎﻤﻠﻟ ﺔﻣوﺎﻘﻣ ﺮﻴﻏ ﺔﺳﺪﻌﻟا هﺬﻫ

ˎ

ﻰﻠﻋ ﻆﻓﺎﺣ ،ﺦﻟا ،ﺮﻄﻤﻣ ﻮﺟ ﻲﻓ ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳا ﺪﻨﻋ .ﻞﺋاﻮﺴﻟا ﺮﺛﺎﻨﺗ ﺔﻣوﺎﻘﻣو رﺎﺒﻐﻟا

.ءﺎﻤﻟا تاﺮﻄﻗ ﻦﻋ ًاﺪﻴﻌﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا

شﻼﻔﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا لﻮﺣ ﺔﻴﻃﺎﻴﺘﺣا تﺎﻬﻴﺒﻨﺗ

ﺔﻓﺎﺴﻣ ﻦﻣ ﺮﻳﻮﺼﺘﻟﺎﺑ ﻢﻗو ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ﻞﺼﻔﺑ ًﺎﻤﺋاد ﻢﻗ ،شﻼﻓ لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ

ˎ

نﺈﻓ ،ًﺎﻌﻣ ﻦﻴﻠﻤﻌﺘﺴﻤﻟا شﻼﻔﻟاو ﺔﺳﺪﻌﻠﻟ ًﺎﻘﻓو .ﻚﻓﺪﻫ ﻦﻋ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ ﺪﺣاو ﺮﺘﻣ

ﻦﻣ ﻲﻠﻔﺴﻟا ءﺰﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻇ دﻮﺟو ﻰﻟا يدﺆﻳ ﺎﻤﻣ شﻼﻔﻟا ءﻮﺿ ﺐﺠﺤﺗ ﺔﺳﺪﻌﻟا

.ةرﻮﺼﻟا

ﻲﻓﺎﺤﻟا عﻮﺼﻨﻟا لؤﺎﻀﺗ

هﺬﻫ ﻞﻴﻠﻘﺘﻟ .ﺰﻛﺮﻤﻟا ﻦﻣ ﻢﻠﻇأ ﺔﺷﺎﺸﻟا نﺎﻛرأ ﺢﺒﺼﺗ ،ﺔﺳﺪﻌﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ

ˎ

راﺪﻘﻤﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﺤﺘﻓ قﻼﻏﺈﺑ ﻢﻗ ،(ﻲﻓﺎﺤﻟا عﻮﺼﻨﻟا لؤﺎﻀﺘﺑ ﻰﻤﺴﺗ) ةﺮﻫﺎﻈﻟا

.ﻦﻴﺘﺟرد وأ ةﺪﺣاو ﺔﺟرد

ءاﺰﺟﻷا ﻒﻳﺮﻌﺗ

Ȏ

ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ﺮﺷﺆﻣ 1

يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا ﺔﻘﻠﺣ 2

موﺰﻟا ﺔﻘﻠﺣ 3

يرﺆﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا سﺎﻴﻘﻣ 4

يرﺆﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا ﺮﺷﺆﻣ 5

*ﺔﺳﺪﻌﻟا تﻼﺻو 6

ﺐﻴﻛﺮﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ 7

.ﺔﺳﺪﻌﻟا تﻼﺻو ﺲﻤﻠﺑ ﻢﻘﺗ ﻻ*

ﺎﻬﻋﺰﻧو ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺐﻴﻛﺮﺗ

ȏ

(.

ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺐﻴﻛﺮﺘﻟ ȏ – ȩ ﻲﺤﻴﺿﻮﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﻊﺟار)

.اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻢﺴﺟ ءﺎﻄﻏو ﺔﻴﻔﻠﺨﻟاو ﺔﻴﻣﺎﻣﻷا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻲﺘﻴﻗاو عﺰﻧا

ﺪﻨﻋ .(2)و (1) ﻦﻴﺑﻮﻠﺳﺄﺑ ﺔﻴﻣﺎﻣﻷا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻴﻗاو عﺰﻧ/ﺐﻴﻛﺮﺗ ﻚﻨﻜﻤﻳ

ˎ

ﻢﻗ ،ًﺎﺒﻛﺮﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ نﻮﻛ ﻊﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻴﻗاو عﺰﻧ/ﺐﻴﻛﺮﺘﺑ ﻚﻣﺎﻴﻗ

.(2) بﻮﻠﺳﻷا لﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ

1

2

ﻊﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻧاﻮﻄﺳا ﻰﻠﻋ دﻮﺟﻮﻤﻟا ﺾﻴﺑﻷا ﺮﺷﺆﻤﻟا ةاذﺎﺤﻤﺑ ﻢﻗ

ﻢﻗ ﻢﺛ ﻦﻣو ،(ﺐﻴﻛﺮﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ) اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻰﻠﻋ دﻮﺟﻮﻤﻟا ﺾﻴﺑﻷا ﺮﺷﺆﻤﻟا

برﺎﻘﻋ ﺔﻛﺮﺣ هﺎﺠﺗﺎﺑ ﺎﻫﺮﻳوﺪﺗو اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ﻲﻓ ﺔﺳﺪﻌﻟا لﺎﺧدﺈﺑ

.ﺎﻬﻧﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﺎﻬﺘﻴﺒﺜﺗ ﻢﺘﻳ نأ ﻰﻟا ﺔﻋﺎﺴﻟا

ﺐﻴﻛﺮﺗ ءﺎﻨﺛأ اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻰﻠﻋ دﻮﺟﻮﻤﻟا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺮﻳﺮﺤﺗ رز ﻂﻐﻀﺑ ﻢﻘﺗ ﻻ

ˎ

.ﺔﺳﺪﻌﻟا

.ﺔﻠﺋﺎﻣ ةرﻮﺼﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺐﻴﻛﺮﺘﺑ ﻢﻘﺗ ﻻ

ˎ

ﺔﺳﺪﻌﻟا عﺰﻨﻟ

(.

ȏ

Ȫ

ﻲﺤﻴﺿﻮﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﻊﺟار)

ệ#ᙷ㐷#⮛⓼⮓⏳#┟ệ#ㇴㆳⵤⵓ゛1

ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ﺐﻴﻛﺮﺗ

Ȑ

Ydulr0Whvvdu#W# ةرﻮﺼﻟا ةدﻮﺟ

ᝬṐㆳ⋓#ᚓ⚓㿿ㆳⓧ#Vrq|#H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳ㄠㆳ⋓#

ءﺎﻄﻏ لﺎﺧدﺈﺑ ﻢﻗ ﻢﺛ ﻦﻣو ،(ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ﺮﺷﺆﻣ) ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ دﻮﺟﻮﻤﻟا

ﻰﻠﻋ ﺐﻛﺮﻣ ﻲﺟرﺎﺧ شﻼﻓ وأ اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻦﻤﺿ ﺞﻣﺪﻣ شﻼﻓ لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ

ˎ

.ﺲﻛﺎﻌﻤﻟا هﺎﺠﺗﻻﺎﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ﺐﻴﻛﺮﺘﺑ ﻢﻗ ،ﻦﻳﺰﺨﺘﻟا ﺪﻨﻋ

ˎ

موﺰﻟا ﺔﻔﻴﻇو لﺎﻤﻌﺘﺳا

ȑ

㐷つ㇏#㇯㐔ẓ#Vrq|#⮓⢻ⴛ#ⵓ⮛ぇ#▯㇏㿫#㍳ⵤⵓ゛1

▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ#

يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا

Ȓ

.يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻠﻟ ﺐﻴﻟﺎﺳأ 3 ﺪﺟﻮﺗ

ˎ

ﻲﺋﺎﻘﻠﺘﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا •

ˎ # ㎃#㈈Ṑ#ⵓぇ#㳷〫ᬏゟ#⊃㏿㇏#〫‛#⟷⟻ḻ#㈘㐷#

ˎ

␿ⵤⵓ゛1

(ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا يوﺪﻴﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا) DMF •

ةرﻮﺼﺑ ًﺎﻳوﺪﻳ ﻪﻄﺒﺿ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻚﻨﻜﻤﻳ ،ًﺎﻴﺋﺎﻘﻠﺗ يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟﺎﺑ اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا مﺎﻴﻗ ﺪﻌﺑ

⿁⴬ᴿᵛ1#⢻ᙷ#ᬫ␣ᴋ#ᙷㄫᷧぇ#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#Ὠぇᴋ#

⊃㏿ぇ#△⚠ㄯ㇫#▲㐷#⿁ḻ⋔#㿏ⵤⵓ゛1

㧶ᲂ⟆#▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ#

يوﺪﻴﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا •

.ًﺎﻳوﺪﻳ يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا ﻚﻨﻜﻤﻳ

ˎ # 㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#⚏ὓⵓ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#㊓ᛧ㿏᝗#

㾳⬣㜫ぇ⮓#㟓Ⰳ㿓#4#p#ᛧ␣⏳#ệ᝗#㞣へ㿏ⵤⵓ゛1#

.اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا

⟷⟻㉸ㆳ⋓#㚟ᵟ㿏っ#⬣㐻#⾻∏㔴ぇ#㇃へ㇫#ᬏ㬷ᬗ#ⲏ#

ㇿ⴬ᴿᵛ1

⌮ᘎ㞢#

تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟا

ˎ # ⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿗#ῃ#䃋⓫㇏#ᠷ㲸㇫ᙷ#䃋⓫#㎈ᙻぇ#⢻㿫#

Ȏ

4#⊃㏿#䄻ὓ#㇯ᷨⴛ

5#㝿㊇#␸

6#㎃#␸

7#㝿㊇#ᛧ␣#᱿᡿

8#㝿㊇#ᛧ␣#㇯ᷨⴛ

9#⊃㏿#㊈㊇-

:#␿ㄫ㵼#㇯ᷨⴛ

12-10

34°-84°

23°-61°

0.4

-#⊃㏿㇏#㊈㊇ㆻ#⑃㐷㐷#␿ⵤⵓ゛1

426 ȏ

105-36

#≪㥲#㬿Ɫ㩂ጚ#

0.2

f/22

67

94.5×73

ﻢﻌﻧ

ﺔﻐﻴﺼﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا يرﺆﺒﻟا ﺪﺒﻟا

(ﺮﺘﻣ) 3 * ﻰﻧدﻷا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا

(X) ىﻮﺼﻘﻟا ﺮﻴﺒﻜﺘﻟا ﺔﺒﺴﻧ

(عﺎﻔﺗرﻻا × ﻰﺼﻗﻷا ﺮﻄﻘﻟا) دﺎﻌﺑﻷا

#ᳶ⹲#≪ㄓ#⃹#ⴆᅚ㩂ጚ#

ᳶ⹲Ṧ#≪ㄓ㩂ᴎ὞#

+ዢẦ#

1

(ﻢﻣ) 1 * 35mm

ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺮﺻﺎﻨﻋ-ﻊﻴﻣﺎﺠﻣ

2 *

2 *

1 ةﺪﻫﺎﺸﻤﻟا ﺔﻳواز

2 ةﺪﻫﺎﺸﻤﻟا ﺔﻳواز

ﻰﻧدﻷا ﺔﺤﺘﻔﻟا ﺔﻤﻴﻗ

(ﻢﻣ) ﺢﺷﺮﻤﻟا ﺮﻄﻗ

(ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ،ﻢﻣ)

(ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ،ماﺮﺟ) ﺔﻠﺘﻜﻟا

زاﺰﺘﻫﻻا ﺾﻳﻮﻌﺗ ﺔﻔﻴﻇو

تاﺮﻴﻣﺎﻜﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﻢﻣ 35 ﺔﻐﻴﺼﻟ لدﺎﻌﻤﻟا يرﺆﺒﻟا لﻮﻄﻠﻟ هﻼﻋأ ﺔﻨﻴﺒﻤﻟا ﻢﻴﻘﻟا 1 * ȏ 0 ȩ #ㄢⵚ1,#

# ⩈ᦎ#ᳶ⹲#㎋ᇦ#㍞Ἶᱦ#⇢㆞#㎋#Ⱞ#

.APS-C

2 *

ˎ

ةرﻮﺼﻟا ﺮﻌﺸﺘﺴﻣ ﻦﻴﺑ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ﺔﻓﺎﺴﻤﻟا ﻮﻫ ﻰﻧدﻷا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا 3 *

.فﺪﻬﻟاو

ﺔﻓﺎﺴﻣ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺗ يأ دﻮﺟو ﺪﻨﻋ ﺮﻴﻐﺘﻳ يرﺆﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا نﺈﻓ ،ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻴﻟﻵ ًﺎﻘﻓو

ˎ

2

+5,⏳#⬣ㄠ㿏ⵤⵓ゛1

# ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ℛ△#Ɫᡛ➎Ṧ#㍞Ἶᱦⱂ#ℛ△#

،(1) ﺔﻴﻣﺎﻣﻷا ﺔﺳﺪﻌﻟا ،(1) ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﺒﻠﻋ ﺔﻴﻗاو ،(1) ﺔﺳﺪﻌﻟا

ﺔﻋﻮﺒﻄﻣ ﻖﺋﺎﺛو ﻦﻣ ﻢﻘﻃ ،(1) ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ،(1) ﺔﻴﻔﻠﺨﻟا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻴﻗاو

ˎ # ⊃㏿⏳#㈜㚠㿗#ῃ#㣫Ⓥ⇳㇏#⊃㏿#㊓ᛧ#⛻㴳ㆻ#

ˎ # ⊃㏿ᴋ#᜴⬣㐷ᜃ#㈜㚠㿏㐷#␿ⵤⵓ゛1

ᳶ⹲Ṧ#ⴆᅚ㩂ᴎ὞#

+ዢẦ# ȏ 0 Ȫ #ㄢⵚ1,#

㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ⹲#ⴆᅚ#Ⅾ㞦Ⱞ#ᛮṢ#▫㗆ᵆ#ᳶ⹲ც# ἲ㊆#ᨶጶ⺪#ℂ⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᳶ⹲Ṧ#ᢶẚ#㮮#

ᳶ⹲Ṧ#ⴆᅚ㩓ឲ៎1#

Ȑ #ᳶ⹲#㮮ᧆ#≪ㄓ㩂ጚ#

㾃∏〫#䁻⬸ㆻ#㍻㇫᝗#⬣㐻㇏#䃋㐿ㆻ#㟓ᵷ䃋㿏⊛⓫#

⊃㏿#䄻ὓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᛺㇫#㌂⴬ᴿᵛ1

ᳶ⹲#㮮ᧆⱂ#Ⳬ△#☊Ⱞ#ᳶ⹲ⱂ#Ⳬ△#᢮㞢

+ᳶ⹲#㮮ᧆ#Ɫᡛ➎,⬪#Ỉ㊂#㮮/#ᳶ⹲#㮮ᧆṦ#

ᳶ⹲#Ẳ⮞㞢⪺#▧Ɐ㩞☆#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖂ☆# ⴆⱺẖ⪺#ᇊ⳿ᤊ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶẖ὞#

ᳶ⹲#㮮ᧆⱂ#Ⳬ△#᢮㞢ც#ᳶ⹲ⱂ#Ⳬ△#᢮㞢⬪#

Ỉ㉾⪞⺻ឲ៎1

ˎ # 㣫Ⓥ⇳#ᬫ㈜#㾃∏ⵓ#₇ᴋ#㣫Ⓥ⇳ぇ#⟷㚠ẓ#ワ㈜#

㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#㾃∏ⵓ#⣒㇫#㚟ᵟẏ㐷#⿁ᜃ#

㿏⊛⓫#⊃㏿#䄻ὓ⏳#㊓ᛧ㿏ⵤⵓ゛1

ˎ # ❫᝷#ⵓぇᴋ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#Ἓ㑈〫⮓#⊃㏿ぇ#ᛧᨯ⋓#⾃ㅃ#

ᰊㆳⵤⵓ゛1 ȑ #ⷶ#

⮺㩂᝾#ㇲ⳺#ᅚẖᵆ#ⷶ#ẫⰮ#ᢶẖ⟗⟆⬎1

Ȓ #ㇲ⳺#

㝿㊇ㆻ#⑕㠋ᴋ#ᷧぇᴋ#ệ#ᙷ㐷#⚠✌㇫#ㇿ⴬ᴿᵛ1

ˎ #ⱺᣃ#ㇲ⳺#

㣫Ⓥ⇳ぇ⮓#㈇Ṑㆳ⋓#㝿㊇㇫#㋧㉿Ạᴿᵛ1

ˎ #GPI#+៎ⱞᳳ㞢#✂ᣃ#ㇲ⳺,#

㣫Ⓥ⇳ᙷ#㈇Ṑ#㝿㊇ㆳ⋓#㝿㊇ㆻ#⑕㠏#䄻ぇ#ⲏṐㆳ⋓#

♯⮯#㋧㊌ㆻ#㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1

ˎ #✂ᣃ#ㇲ⳺# ⲏṐㆳ⋓#㝿㊇ㆻ#㋧㉿㿠ᴿᵛ1

┟ὓ#⮛㊌ぇ#᝷㿓#㈇⮯㿓#ᬫㄠㆷ#㣫Ⓥ⇳ぇ#⟷Ⰴẓ#

⬣ㄠ⮛⓼⮓⏳#㚯㋧㿫#㍳ⵤⵓ゛1

ⷦ⭾#ⴆ⮺# ⴆ㥲Ὧ

+ᾒᡢὯ,

68pp㫿#᧛ც#ㇲ⳺#

ጢⱞ * 1 #+pp,

ᳶ⹲#ቚ0Ỏ

⋚#⩟ዪ#4 * 2

⋚#⩟ዪ#5 * 2

㉆♶#ㇲ⳺ * 3 #+p,

㉆៪#㬿៪#+[,

㉆♶#ⵚẖᄆ

㨮㘚#⺪Ṯ#+pp,

⭢㫿㍂✂#+㉆៪#

⺪Ṯ#俄#ᙼⱞ,#

+⩧#pp,

ⷻᲳ#+⩧#j,

㰾᧎Ầ#⇞⳿#ጚត

Ydulr0Whvvdu#W# #

IH#570:3pp#I7#]D#RVV

+VHO57:3],

690438

43045

;7啘067啘

94啘056啘

317

315 i255

9:

:6啑<718

759

ㇿ㇃

* 1 # ㅻ㇏#68pp䂌#Ὠᙷ#㝿㊇#᢯㇫#⡧ぇ#ᵷ㿓#ᚉㆷ#DSV0F#

㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#

㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉㇼᴿᵛ1

* 2 # ⡧#⿬ᡷ#4ㆷ#68pp#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᵷ㿓#ᚉ㇫ⓧ/#⡧#⿬ᡷ#5 ᴋ#DSV0F#㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#

ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᵷ㿓#ᚉㇼᴿᵛ1

* 3 # 㟓Ⰳ#㝿㊇ㆷ#㇫♯㐷#⮳⮓⋓⟷㮧#㾳⬣㜫ᣃ㐷㇏#

ᛧ␣ㇼᴿᵛ1

ˎ # ⊃㏿#Ⓥ㥛ᴿ㐏ぇ#ᾧ⇳#㞣へ#ᛧ␣ᙷ#⚋᪃⓫#㝿㊇#᢯㇫ḻ#

⚋᪋#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#ㅻ㇏#㝿㊇#᢯㇫ᴋ#⊃㏿#㝿㊇ㆻ#

▫㿓ᵷ⋓#⑕㠋〿ㆻ#ῃ⏳#ᙷ㊌㿓#᛺ㇼᴿᵛ1

Ṑ➀㻿

⊃㏿#+4,/#⿕㔴#⊃㏿#㤘#+4,/#Ἦ㔴#⊃㏿#㤘#+4,/#

⊃㏿#䄻ὓ#+4,/#⊃㏿#㥷㇫ⴛ#+4,/#ḻ㫇⒳㴯#⮯㴯#

ᾋ㈇㇯#⚆#㍳ㄋ#㊓ㅇㆷ#み᝗〽㇫#✷᜴㿗#᜴ㄧᙷ#

ㇿ⴬ᴿᵛ1#

#ᴋ#Vrq|#Frusrudwlrq㇏#⬸㻓ㇼᴿᵛ1

❯#⬣ㄠ⮛⓼⮓ᴋ#⊃㏿㇏#⬣ㄠ✌ぇ#᝷㿫⮓#

⮛⓼㿠ᴿᵛ1#⬣ㄠ⬸㇏#㍳㇏シ#ᚐ㇫#┟ὗ#⊃㏿ぇ#

ᝬ㰬㉸ㆳ⋓#㉸ㄠẏᴋ#㍳㇏⬣㿤ㆷ#✻㐷⋓#ẓ#%⬣ㄠ#

㉻#㍳㇏⬣㿤%ぇ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿏ᢧ#㉻ぇ# ệ#ᙷ㐷#⮛⓼⮓⏳#┟ệ#ㇴㆳⵤⵓ゛1

㇫#⊃㏿ᴋ#H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳ㄠㆳ⋓#⮛᜻ẏ〿⴬ᴿᵛ1##

D#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳ぇ⮓ᴋ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽⴬ᴿᵛ1

Ydulr0Whvvdu#W# #IH#570:3pp#I7#]D#

RVVᴋ#]HLVV⬣シ#Vrq|#Frusrudwlrq㇫#

ᝬṐㆳ⋓#ᚓ⚓㿿ㆳⓧ#Vrq|#H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳ㄠㆳ⋓#

⮛᜻ẏ〿⴬ᴿᵛ1#㇫#⊃㏿ᴋ#]HLVV⬣㇏#〻ᜠ㿓#㻓㍷#

⚆#㻿㐿❫㐔#ⵓⴛ㯓㿏ぇ#⭔⬧ẏ〿⴬ᴿᵛ1

Ydulr0Whvvdu#W# #IH#570:3pp#I7#]D#RVV ᴋ#68pp䂌#㇫♯㐷#⮳⮓#✋ㅻシ#䂯䃏㿠ᴿᵛ1#68pp

䂌#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#㣫Ⓥ⇳ᴋ#DSV0F#㫣ᢧ⋓#

㞣へ㿏ḻ⋔#⮛㊌㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1

㣫Ⓥ⇳#⮛㊌#⚠✌ぇ#᝷㿓#⬸⮯㿓#ᬫㄠㆷ#⬣ㄠ⮛⓼⮓⏳#

㚯㋧㿏ⵤⵓ゛1

䂯䃏⮨ぇ#᝷㿓#⬸⮯㿓#㊌❫ᴋ#ᛧ㍳㿏ⵓᴋ#㐷つ㇏#

Vrq|#ㅰ#⬣㇫㴯⏳#⚠▯㿏ⵓᛧᬏ#Vrq|#ᵷ␣㊇#₇ᴋ#

㐷つ㇏#㇯㐔ẓ#Vrq|#⮓⢻ⴛ#ⵓ⮛ぇ#▯㇏㿫#㍳ⵤⵓ゛1

▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ#

ˎ # ⊃㏿⏳#⟷㚠㿓#⬸㭓⋓#㣫Ⓥ⇳⏳#ㄫ⚏㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#

㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿⏳#┟ệ#㈏#㈘⾻#㍳ⵤⵓ゛1

ˎ # ㎃#㈈Ṑ#ⵓぇ#㳷〫ᬏゟ#⊃㏿㇏#〫‛#⟷⟻ḻ#㈘㐷#

␿ⵤⵓ゛1

ˎ #❯#⊃㏿ᴋ#⚠㐻#⚆#⚠㉸#⮛᜻ẏ〫#ㇿ㐷⑃/#⚠ⲏᴋ#ẏ㐷#

⿁⴬ᴿᵛ1#⢻ᙷ#ᬫ␣ᴋ#ᙷㄫᷧぇ#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#Ὠぇᴋ#

⊃㏿ぇ#△⚠ㄯ㇫#▲㐷#⿁ḻ⋔#㿏ⵤⵓ゛1

㧶ᲂ⟆#▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ#

ˎ # 㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#⚏ὓⵓ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#㊓ᛧ㿏᝗#

㾳⬣㜫ぇ⮓#㟓Ⰳ㿓#4#p#ᛧ␣⏳#ệ᝗#㞣へ㿏ⵤⵓ゛1#

ㇳ⟷#⊃㏿シ#㾃∏ⵓ#㋧㿠㇏#᜴ㄧ#⊃㏿ᙷ#㾃∏ⵓ㇏#⣒ㆻ#

⟷⟻㉸ㆳ⋓#㚟ᵟ㿏っ#⬣㐻#⾻∏㔴ぇ#㇃へ㇫#ᬏ㬷ᬗ#ⲏ#

ㇿ⴬ᴿᵛ1

⌮ᘎ㞢#

ˎ # ⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿗#ῃ#䃋⓫㇏#ᠷ㲸㇫ᙷ#䃋⓫#㎈ᙻぇ#⢻㿫#

〫Ộᜃ#ẗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㇫≣㿓#䁻⬸+⢻ᮛ㴯⇳᝗#㿟,ㆻ#

〽⿗⊛⓫#㋧␣ᚓ⏳#4ぇ⮓#5#ⴛ㰨#㊌ḻ#ᵢㆳⵤⵓ゛1

Ȏ #≪㥲#㬿Ɫ㩂ጚ#

4#⊃㏿#䄻ὓ#㇯ᷨⴛ

5#㝿㊇#␸

6#㎃#␸

7#㝿㊇#ᛧ␣#᱿᡿

8#㝿㊇#ᛧ␣#㇯ᷨⴛ

9#⊃㏿#㊈㊇-

:#␿ㄫ㵼#㇯ᷨⴛ

-#⊃㏿㇏#㊈㊇ㆻ#⑃㐷㐷#␿ⵤⵓ゛1 ȏ #ᳶ⹲#≪ㄓ#⃹#ⴆᅚ㩂ጚ#

ᳶ⹲Ṧ#≪ㄓ㩂ᴎ὞#

+ዢẦ# ȏ 0 ȩ #ㄢⵚ1,#

1

# ⩈ᦎ#ᳶ⹲#㎋ᇦ#㍞Ἶᱦ#⇢㆞#㎋#Ⱞ#

᪦⪞ᖯឲ៎1

ˎ # ⿕㔴#⊃㏿#㤘ㆻ#+4,ᝳ#+5,㇏#ệ#ᙷ㐷#⚠✌ㆳ⋓#

⟷㚠2㊓ᛧ㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⟷㚠㿓#

⬸㭓ぇ⮓#⊃㏿#㤘ㆻ#⟷㚠2㊓ᛧ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#⚠✌#

+5,⏳#⬣ㄠ㿏ⵤⵓ゛1

2

# ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ℛ△#Ɫᡛ➎Ṧ#㍞Ἶᱦⱂ#ℛ△#

Ɫᡛ➎+Ẳ⮞㟯#Ɫᡛ➎,⪺#Ỉ㊂#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#

㍞Ἶᱦ#Ẳ⮞㞢⪺#ᕦ⮶#ᘍᇊ#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖊ#

ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶầឲ៎1#

ˎ # ⊃㏿⏳#㈜㚠㿗#ῃ#㣫Ⓥ⇳㇏#⊃㏿#㊓ᛧ#⛻㴳ㆻ#

ᱻ⏫㐷#␿ⵤⵓ゛1

ˎ # ⊃㏿ᴋ#᜴⬣㐷ᜃ#㈜㚠㿏㐷#␿ⵤⵓ゛1

ᳶ⹲Ṧ#ⴆᅚ㩂ᴎ὞#

+ዢẦ# ȏ 0 Ȫ #ㄢⵚ1,#

㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ⹲#ⴆᅚ#Ⅾ㞦Ⱞ#ᛮṢ#▫㗆ᵆ#ᳶ⹲ც# ἲ㊆#ᨶጶ⺪#ℂ⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᳶ⹲Ṧ#ᢶẚ#㮮#

ᳶ⹲Ṧ#ⴆᅚ㩓ឲ៎1#

Ȑ #ᳶ⹲#㮮ᧆ#≪ㄓ㩂ጚ#

㾃∏〫#䁻⬸ㆻ#㍻㇫᝗#⬣㐻㇏#䃋㐿ㆻ#㟓ᵷ䃋㿏⊛⓫#

⊃㏿#䄻ὓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᛺㇫#㌂⴬ᴿᵛ1

ᳶ⹲#㮮ᧆⱂ#Ⳬ△#☊Ⱞ#ᳶ⹲ⱂ#Ⳬ△#᢮㞢

+ᳶ⹲#㮮ᧆ#Ɫᡛ➎,⬪#Ỉ㊂#㮮/#ᳶ⹲#㮮ᧆṦ#

ᳶ⹲#Ẳ⮞㞢⪺#▧Ɐ㩞☆#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖂ☆# ⴆⱺẖ⪺#ᇊ⳿ᤊ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶẖ὞#

ᳶ⹲#㮮ᧆⱂ#Ⳬ△#᢮㞢ც#ᳶ⹲ⱂ#Ⳬ△#᢮㞢⬪#

Ỉ㉾⪞⺻ឲ៎1

ˎ # 㣫Ⓥ⇳#ᬫ㈜#㾃∏ⵓ#₇ᴋ#㣫Ⓥ⇳ぇ#⟷㚠ẓ#ワ㈜#

㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#㾃∏ⵓ#⣒㇫#㚟ᵟẏ㐷#⿁ᜃ#

㿏⊛⓫#⊃㏿#䄻ὓ⏳#㊓ᛧ㿏ⵤⵓ゛1

ˎ # ❫᝷#ⵓぇᴋ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#Ἓ㑈〫⮓#⊃㏿ぇ#ᛧᨯ⋓#⾃ㅃ#

ᰊㆳⵤⵓ゛1 ȑ #ⷶ#

⮺㩂᝾#ㇲ⳺#ᅚẖᵆ#ⷶ#ẫⰮ#ᢶẖ⟗⟆⬎1

Ȓ #ㇲ⳺#

㝿㊇ㆻ#⑕㠋ᴋ#ᷧぇᴋ#ệ#ᙷ㐷#⚠✌㇫#ㇿ⴬ᴿᵛ1

ˎ #ⱺᣃ#ㇲ⳺#

㣫Ⓥ⇳ぇ⮓#㈇Ṑㆳ⋓#㝿㊇㇫#㋧㉿Ạᴿᵛ1

ˎ #GPI#+៎ⱞᳳ㞢#✂ᣃ#ㇲ⳺,#

㣫Ⓥ⇳ᙷ#㈇Ṑ#㝿㊇ㆳ⋓#㝿㊇ㆻ#⑕㠏#䄻ぇ#ⲏṐㆳ⋓#

♯⮯#㋧㊌ㆻ#㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1

ˎ #✂ᣃ#ㇲ⳺# ⲏṐㆳ⋓#㝿㊇ㆻ#㋧㉿㿠ᴿᵛ1

┟ὓ#⮛㊌ぇ#᝷㿓#㈇⮯㿓#ᬫㄠㆷ#㣫Ⓥ⇳ぇ#⟷Ⰴẓ#

⬣ㄠ⮛⓼⮓⏳#㚯㋧㿫#㍳ⵤⵓ゛1

ⷦ⭾#ⴆ⮺# ⴆ㥲Ὧ

+ᾒᡢὯ,

Ydulr0Whvvdu#W# #

IH#570:3pp#I7#]D#RVV

+VHO57:3],

690438 68pp㫿#᧛ც#ㇲ⳺#

ጢⱞ * 1 #+pp,

ᳶ⹲#ቚ0Ỏ

⋚#⩟ዪ#4 * 2

⋚#⩟ዪ#5 * 2

㉆♶#ㇲ⳺ * 3 #+p,

㉆៪#㬿៪#+[,

㉆♶#ⵚẖᄆ

㨮㘚#⺪Ṯ#+pp,

⭢㫿㍂✂#+㉆៪#

⺪Ṯ#俄#ᙼⱞ,#

+⩧#pp,

ⷻᲳ#+⩧#j,

㰾᧎Ầ#⇞⳿#ጚត

759

ㇿ㇃

43045

;7啘067啘

94啘056啘

317

315 i255

9:

:6啑<718

* 1 # ㅻ㇏#68pp䂌#Ὠᙷ#㝿㊇#᢯㇫#⡧ぇ#ᵷ㿓#ᚉㆷ#DSV0F#

㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#

㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉㇼᴿᵛ1

* 2 # ⡧#⿬ᡷ#4ㆷ#68pp#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᵷ㿓#ᚉ㇫ⓧ/#⡧#⿬ᡷ#5 ᴋ#DSV0F#㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#

ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᵷ㿓#ᚉㇼᴿᵛ1

* 3 # 㟓Ⰳ#㝿㊇ㆷ#㇫♯㐷#⮳⮓⋓⟷㮧#㾳⬣㜫ᣃ㐷㇏#

ᛧ␣ㇼᴿᵛ1

ˎ # ⊃㏿#Ⓥ㥛ᴿ㐏ぇ#ᾧ⇳#㞣へ#ᛧ␣ᙷ#⚋᪃⓫#㝿㊇#᢯㇫ḻ#

⚋᪋#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#ㅻ㇏#㝿㊇#᢯㇫ᴋ#⊃㏿#㝿㊇ㆻ#

▫㿓ᵷ⋓#⑕㠋〿ㆻ#ῃ⏳#ᙷ㊌㿓#᛺ㇼᴿᵛ1

Ṑ➀㻿

⊃㏿#+4,/#⿕㔴#⊃㏿#㤘#+4,/#Ἦ㔴#⊃㏿#㤘#+4,/#

⊃㏿#䄻ὓ#+4,/#⊃㏿#㥷㇫ⴛ#+4,/#ḻ㫇⒳㴯#⮯㴯#

ᾋ㈇㇯#⚆#㍳ㄋ#㊓ㅇㆷ#み᝗〽㇫#✷᜴㿗#᜴ㄧᙷ#

ㇿ⴬ᴿᵛ1#

#ᴋ#Vrq|#Frusrudwlrq㇏#⬸㻓ㇼᴿᵛ1

ﺔﻴﻃﺎﻴﺘﺣا تﺎﻬﻴﺒﻨﺗ ﺪﺟﻮﺗ .تﺎﺳﺪﻌﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻒﺼﻳ ﻞﻴﻟﺪﻟا اﺬﻫ

ﺔﻴﻃﺎﻴﺘﺣا تﺎﻬﻴﺒﻨﺗ» ﻲﻓ تﺎﻈﺣﻼﻣ ﻞﺜﻣ تﺎﺳﺪﻌﻟا ﻊﻴﻤﺠﻟ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ

ﻦﻣ ﻞﻛ ةءاﺮﻗ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺗ .ﻞﺼﻔﻨﻤﻟا ﻞﻴﻟﺪﻟا ﻲﻓ ةدراو «لﺎﻤﻌﺘﺳﻻا ﻞﺒﻗ

.ﺔﺳﺪﻌﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻞﺒﻗ تاﺪﻨﺘﺴﻤﻟا

ﻻ .E ةﺪﻋﺎﻘﻟﺎﺑ ةﺰﻬﺠﻤﻟا تاﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻊﻣ لﺎﻤﻌﺘﺳﻼﻟ ﺔﻤﻤﺼﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا هﺬﻫ

.A ةﺪﻋﺎﻘﻟﺎﺑ ةﺰﻬﺠﻤﻟا تاﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻊﻣ ﺎﻬﻟﺎﻤﻌﺘﺳا ﻚﻨﻜﻤﻳ

Vario-Tessar T FE 24-70mm F4 ZA OSS ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻢﺗ

تاﺮﻴﻣﺎﻜﻟ ﺔﻤﻤﺼﻣ ﻲﻫو Sony Corporation و ZEISS ﻦﻴﺑ نوﺎﻌﺘﻟﺎﺑ

ﺔﻣرﺎﺻ ﺲﻴﻳﺎﻘﻤﻟ ًﺎﻘﻓو ﺔﺳﺪﻌﻟا هﺬﻫ جﺎﺘﻧا ﻢﺗ .E ةﺪﻋﺎﻘﻟﺎﺑ ةﺰﻬﺠﻣ Sony

.ZEISS ﺔﻛﺮﺸﻟ ةدﻮﺠﻟا ﻦﻴﻣﺄﺗ مﺎﻈﻧو

ﻊﻣ ﺔﻘﻓاﻮﺘﻣ Vario-Tessar T FE 24-70mm F4 ZA OSS ﺔﺳﺪﻋ

ﺮﻌﺸﺘﺴﻤﺑ ةﺰﻬﺠﻣ اﺮﻴﻣﺎﻛ ﻂﺒﺿ ﻦﻜﻤﻳ .ﻢﻣ 35 ﺔﻐﻴﺼﺑ رﻮﺻ ﺮﻌﺸﺘﺴﻣ قﺎﻄﻧ

.APS-C ﻢﺠﺤﺑ ﺮﻳﻮﺼﺘﻠﻟ ﻢﻣ 35 ﺔﻐﻴﺼﺑ رﻮﺻ

.ﺎﻬﻄﺒﺿ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻦﻋ ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟ اﺮﻴﻣﺎﻜﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا تﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﻞﻴﻟد ﻊﺟار

وأ ،ﻚﺘﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ Sony ﻲﻧﻮﺳ ﻊﻗﻮﻣ ةرﺎﻳز ﻰﺟﺮﺗ ﺔﻴﻘﻓاﻮﺘﻟا ﻦﻋ ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟ

.ﺺﺧﺮﻣ ﻲﻠﺤﻣ Sony ﻲﻧﻮﺳ تﺎﻣﺪﺧ ﺰﻛﺮﻣ وأ Sony ﻲﻧﻮﺳ ﻞﻴﻛو ةرﺎﺸﺘﺳا

لﺎﻤﻌﺘﺳﻻا لﻮﺣ تﺎﻈﺣﻼﻣ

اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻚﺴﻣا ،ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺔﺒﻛﺮﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا نﻮﻛ ﻊﻣ اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻞﻘﻧ ﺪﻨﻋ

ˎ

.ًﺎﻤﺋاد ﺔﺳﺪﻌﻟاو

.موﺰﻟا ﺔﻔﻴﻇو لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ ﺪﺘﻤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ يأ ﻚﺴﻣ ﻰﻟا ﺪﻤﻌﺗ ﻻ

ˎ

ﺔﻣوﺎﻘﻣ ةﺎﻋاﺮﻣ ﻊﻣ ﺔﻤﻤﺼﻣ ﺎﻬﻧا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ،ءﺎﻤﻠﻟ ﺔﻣوﺎﻘﻣ ﺮﻴﻏ ﺔﺳﺪﻌﻟا هﺬﻫ

ˎ

ﻰﻠﻋ ﻆﻓﺎﺣ ،ﺦﻟا ،ﺮﻄﻤﻣ ﻮﺟ ﻲﻓ ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳا ﺪﻨﻋ .ﻞﺋاﻮﺴﻟا ﺮﺛﺎﻨﺗ ﺔﻣوﺎﻘﻣو رﺎﺒﻐﻟا

.ءﺎﻤﻟا تاﺮﻄﻗ ﻦﻋ ًاﺪﻴﻌﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا

شﻼﻔﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا لﻮﺣ ﺔﻴﻃﺎﻴﺘﺣا تﺎﻬﻴﺒﻨﺗ

ﺔﻓﺎﺴﻣ ﻦﻣ ﺮﻳﻮﺼﺘﻟﺎﺑ ﻢﻗو ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ﻞﺼﻔﺑ ًﺎﻤﺋاد ﻢﻗ ،شﻼﻓ لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ

ˎ

نﺈﻓ ،ًﺎﻌﻣ ﻦﻴﻠﻤﻌﺘﺴﻤﻟا شﻼﻔﻟاو ﺔﺳﺪﻌﻠﻟ ًﺎﻘﻓو .ﻚﻓﺪﻫ ﻦﻋ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ ﺪﺣاو ﺮﺘﻣ

ﻦﻣ ﻲﻠﻔﺴﻟا ءﺰﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻇ دﻮﺟو ﻰﻟا يدﺆﻳ ﺎﻤﻣ شﻼﻔﻟا ءﻮﺿ ﺐﺠﺤﺗ ﺔﺳﺪﻌﻟا

.ةرﻮﺼﻟا

ﻲﻓﺎﺤﻟا عﻮﺼﻨﻟا لؤﺎﻀﺗ

هﺬﻫ ﻞﻴﻠﻘﺘﻟ .ﺰﻛﺮﻤﻟا ﻦﻣ ﻢﻠﻇأ ﺔﺷﺎﺸﻟا نﺎﻛرأ ﺢﺒﺼﺗ ،ﺔﺳﺪﻌﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ

ˎ

راﺪﻘﻤﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﺤﺘﻓ قﻼﻏﺈﺑ ﻢﻗ ،(ﻲﻓﺎﺤﻟا عﻮﺼﻨﻟا لؤﺎﻀﺘﺑ ﻰﻤﺴﺗ) ةﺮﻫﺎﻈﻟا

.ﻦﻴﺘﺟرد وأ ةﺪﺣاو ﺔﺟرد

ءاﺰﺟﻷا ﻒﻳﺮﻌﺗ

Ȏ

ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ﺮﺷﺆﻣ 1

يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا ﺔﻘﻠﺣ 2

موﺰﻟا ﺔﻘﻠﺣ 3

يرﺆﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا سﺎﻴﻘﻣ 4

يرﺆﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا ﺮﺷﺆﻣ 5

*ﺔﺳﺪﻌﻟا تﻼﺻو 6

ﺐﻴﻛﺮﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ 7

.ﺔﺳﺪﻌﻟا تﻼﺻو ﺲﻤﻠﺑ ﻢﻘﺗ ﻻ*

ﺎﻬﻋﺰﻧو ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺐﻴﻛﺮﺗ

ȏ

(.

ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺐﻴﻛﺮﺘﻟ ȏ – ȩ ﻲﺤﻴﺿﻮﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﻊﺟار)

.اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻢﺴﺟ ءﺎﻄﻏو ﺔﻴﻔﻠﺨﻟاو ﺔﻴﻣﺎﻣﻷا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻲﺘﻴﻗاو عﺰﻧا

ﺪﻨﻋ .(2)و (1) ﻦﻴﺑﻮﻠﺳﺄﺑ ﺔﻴﻣﺎﻣﻷا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻴﻗاو عﺰﻧ/ﺐﻴﻛﺮﺗ ﻚﻨﻜﻤﻳ

ˎ

ﻢﻗ ،ًﺎﺒﻛﺮﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ نﻮﻛ ﻊﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻴﻗاو عﺰﻧ/ﺐﻴﻛﺮﺘﺑ ﻚﻣﺎﻴﻗ

.(2) بﻮﻠﺳﻷا لﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ

1

2

ﻊﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻧاﻮﻄﺳا ﻰﻠﻋ دﻮﺟﻮﻤﻟا ﺾﻴﺑﻷا ﺮﺷﺆﻤﻟا ةاذﺎﺤﻤﺑ ﻢﻗ

ﻢﻗ ﻢﺛ ﻦﻣو ،(ﺐﻴﻛﺮﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ) اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻰﻠﻋ دﻮﺟﻮﻤﻟا ﺾﻴﺑﻷا ﺮﺷﺆﻤﻟا

برﺎﻘﻋ ﺔﻛﺮﺣ هﺎﺠﺗﺎﺑ ﺎﻫﺮﻳوﺪﺗو اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ﻲﻓ ﺔﺳﺪﻌﻟا لﺎﺧدﺈﺑ

.ﺎﻬﻧﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﺎﻬﺘﻴﺒﺜﺗ ﻢﺘﻳ نأ ﻰﻟا ﺔﻋﺎﺴﻟا

ﺐﻴﻛﺮﺗ ءﺎﻨﺛأ اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻰﻠﻋ دﻮﺟﻮﻤﻟا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺮﻳﺮﺤﺗ رز ﻂﻐﻀﺑ ﻢﻘﺗ ﻻ

ˎ

.ﺔﺳﺪﻌﻟا

.ﺔﻠﺋﺎﻣ ةرﻮﺼﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺐﻴﻛﺮﺘﺑ ﻢﻘﺗ ﻻ

ˎ

ﺔﺳﺪﻌﻟا عﺰﻨﻟ

(.

ȏ

Ȫ

ﻲﺤﻴﺿﻮﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﻊﺟار)

ﻢﻗ ،ًﺎﻃﻮﻐﻀﻣ اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻰﻠﻋ دﻮﺟﻮﻤﻟا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺮﻳﺮﺤﺗ رﺰﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻا ﻊﻣ

ﻢﺛ ﻦﻣو ،ﻒﻗﻮﺘﺗ نأ ﻰﻟا ﺔﻋﺎﺴﻟا برﺎﻘﻋ ﺔﻛﺮﺣ هﺎﺠﺗا ﺲﻜﻌﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺮﻳوﺪﺘﺑ

.ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻞﺼﻓا

ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ﺐﻴﻛﺮﺗ

Ȑ

ﻦﻣ ﺪﺣ ﻰﺼﻗأ نﺎﻤﻀﻟو ﻦﻳﺎﺒﺘﻟا ءﻮﺳ ﻞﻴﻠﻘﺘﻟ ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ لﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ ﻚﻴﺻﻮﻳ

ةرﻮﺼﻟا ةدﻮﺟ

ءاﺮﻤﺤﻟا ﺔﻄﻘﻨﻟا ﻊﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ﻰﻠﻋ دﻮﺟﻮﻤﻟا ﺮﻤﺣﻷا ﻂﺨﻟا ةاذﺎﺤﻤﺑ ﻢﻗ

ءﺎﻄﻏ لﺎﺧدﺈﺑ ﻢﻗ ﻢﺛ ﻦﻣو ،(ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ﺮﺷﺆﻣ) ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ دﻮﺟﻮﻤﻟا

نأ ﻰﻟإ ﺔﻋﺎﺴﻟا برﺎﻘﻋ ﺔﻛﺮﺣ هﺎﺠﺗﺎﺑ هﺮﻳوﺪﺗو ﺔﺳﺪﻌﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ﻲﻓ ﺔﺳﺪﻌﻟا

ءﺎﻄﻏ ﻰﻠﻋ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ءاﺮﻤﺤﻟا ﺔﻄﻘﻨﻟا ةاذﺎﺤﻣ ﻢﺘﺗو ﻪﻧﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﺔﻘﻃ رﺪﺼﻳ

.ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ءاﺮﻤﺤﻟا ﺔﻄﻘﻨﻟا ﻊﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا

ﻰﻠﻋ ﺐﻛﺮﻣ ﻲﺟرﺎﺧ شﻼﻓ وأ اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا ﻦﻤﺿ ﺞﻣﺪﻣ شﻼﻓ لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﻨﻋ

ˎ

.شﻼﻔﻟا ءﻮﺿ ﺐﺠﺣ يدﺎﻔﺘﻟ ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ عﺰﻧا ،اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا

.ﺲﻛﺎﻌﻤﻟا هﺎﺠﺗﻻﺎﺑ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ﺐﻴﻛﺮﺘﺑ ﻢﻗ ،ﻦﻳﺰﺨﺘﻟا ﺪﻨﻋ

ˎ

موﺰﻟا ﺔﻔﻴﻇو لﺎﻤﻌﺘﺳا

ȑ

.بﻮﻏﺮﻤﻟا يرﺆﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا ﻰﻟا موﺰﻟا ﺔﻘﻠﺣ ﺮﻳوﺪﺘﺑ ﻢﻗ

يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا

Ȓ

.يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻠﻟ ﺐﻴﻟﺎﺳأ 3 ﺪﺟﻮﺗ

(ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا يوﺪﻴﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا) DMF •

ةرﻮﺼﺑ ًﺎﻳوﺪﻳ ﻪﻄﺒﺿ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻚﻨﻜﻤﻳ ،ًﺎﻴﺋﺎﻘﻠﺗ يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟﺎﺑ اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا مﺎﻴﻗ ﺪﻌﺑ

.ﺔﻘﻴﻗد

يوﺪﻴﻟا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا •

.ًﺎﻳوﺪﻳ يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا ﻚﻨﻜﻤﻳ

ﻊﻣ ﺔﻘﻓﺮﻤﻟا ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا تﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻊﺟار ،ﻊﺿﻮﻟا تﺎﺌﻴﻬﺘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻠﻟ

.اﺮﻴﻣﺎﻜﻟا

تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟا

Vario-Tessar T

FE 24-70mm F4 ZA OSS

(SEL2470Z)

105-36

12-10

34°-84°

23°-61°

0.4

0.2

f/22

67

94.5×73

ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻢﺳا

(ﻞﻳدﻮﻤﻟا ﻢﺳا)

ﺔﻐﻴﺼﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا يرﺆﺒﻟا ﺪﺒﻟا

(ﻢﻣ) 1 * 35mm

ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺮﺻﺎﻨﻋ-ﻊﻴﻣﺎﺠﻣ

2 *

2 *

1 ةﺪﻫﺎﺸﻤﻟا ﺔﻳواز

2 ةﺪﻫﺎﺸﻤﻟا ﺔﻳواز

(ﺮﺘﻣ) 3 * ﻰﻧدﻷا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا

(X) ىﻮﺼﻘﻟا ﺮﻴﺒﻜﺘﻟا ﺔﺒﺴﻧ

ﻰﻧدﻷا ﺔﺤﺘﻔﻟا ﺔﻤﻴﻗ

(ﻢﻣ) ﺢﺷﺮﻤﻟا ﺮﻄﻗ

(عﺎﻔﺗرﻻا × ﻰﺼﻗﻷا ﺮﻄﻘﻟا) دﺎﻌﺑﻷا

(ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ،ﻢﻣ)

(ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ،ماﺮﺟ) ﺔﻠﺘﻜﻟا

زاﺰﺘﻫﻻا ﺾﻳﻮﻌﺗ ﺔﻔﻴﻇو

426

ﻢﻌﻧ

تاﺮﻴﻣﺎﻜﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﻢﻣ 35 ﺔﻐﻴﺼﻟ لدﺎﻌﻤﻟا يرﺆﺒﻟا لﻮﻄﻠﻟ هﻼﻋأ ﺔﻨﻴﺒﻤﻟا ﻢﻴﻘﻟا 1 *

.APS-C ﻢﺠﺤﺑ رﻮﺻ ﺮﻌﺸﺘﺴﻤﺑ ةﺰﻬﺠﻣ ﻞﻳﺪﺒﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺔﺳﺪﻌﺑ ﺔﻴﻤﻗر

ﺔﺼﺼﺨﻣ 2 ﺮﻈﻨﻟا ﺔﻳوازو ،ﻢﻣ 35 تاﺮﻴﻣﺎﻜﻟ ﺔﺼﺼﺨﻣ 1 ﺮﻈﻨﻟا ﺔﻳواز 2 *

ﻢﺠﺤﺑ رﻮﺻ ﺮﻌﺸﺘﺴﻤﺑ ةﺰﻬﺠﻣ ﻞﻳﺪﺒﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺔﺳﺪﻌﺑ ﺔﻴﻤﻗر تاﺮﻴﻣﺎﻜﻟ

.APS-C

ةرﻮﺼﻟا ﺮﻌﺸﺘﺴﻣ ﻦﻴﺑ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ﺔﻓﺎﺴﻤﻟا ﻮﻫ ﻰﻧدﻷا يرﺆﺒﻟا ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا 3 *

.فﺪﻬﻟاو

ﺔﻓﺎﺴﻣ ﻲﻓ ﺮﻴﻐﺗ يأ دﻮﺟو ﺪﻨﻋ ﺮﻴﻐﺘﻳ يرﺆﺒﻟا ﺪﻌﺒﻟا نﺈﻓ ،ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻴﻟﻵ ًﺎﻘﻓو

ˎ

نﻮﻜﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺔﺳﺎﻘﻤﻟا ﻢﻴﻘﻟا ﻲﻫ هﻼﻋأ ﺔﺤﺿﻮﻤﻟا ﺔﻳرﺆﺒﻟا دﺎﻌﺑﻷا .ﺮﻳﻮﺼﺘﻟا

.ﺔﻴﺋﺎﻬﻧﻻ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ًﺎﻃﻮﺒﻀﻣ ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺰﻴﻛﺮﺗ

ﺔﻨﻤﻀﺘﻤﻟا دﻮﻨﺒﻟا

،(1) ﺔﻴﻣﺎﻣﻷا ﺔﺳﺪﻌﻟا ،(1) ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﺒﻠﻋ ﺔﻴﻗاو ،(1) ﺔﺳﺪﻌﻟا

ﺔﻋﻮﺒﻄﻣ ﻖﺋﺎﺛو ﻦﻣ ﻢﻘﻃ ،(1) ﺔﺳﺪﻌﻟا ءﺎﻄﻏ ،(1) ﺔﻴﻔﻠﺨﻟا ﺔﺳﺪﻌﻟا ﺔﻴﻗاو

.رﺎﻌﺷإ نود ﺮﻴﻴﻐﺘﻠﻟ ﺔﺿﺮﻋ تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟاو ﻢﻴﻤﺼﺘﻟا

.Sony ﻲﻧﻮﺳ ﺔﻛﺮﺸﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻳرﺎﺠﺗ ﺔﻣﻼﻋ ﻲﻫ ﺔﻣﻼﻌﻟا

advertisement

Key Features

  • Standard lens Black
  • Lens structure (elements/groups): 10/12
  • Maximum aperture number: 22
  • Closest focusing distance: 0.4 m
  • Auto focus Manual focus

Related manuals

Download PDF

advertisement