Sony | NEX-6Y | Sony SEL55210 E 55-210 мм, F4,5-6,3 OSS Инструкция по эксплуатации

4-295-751-21(1)

Interchangeable Lens
Посібник з експлуатації
Инструкция по эксплуатации

Вставте бленду об’єктива в кріплення на
кінці оправи об’єктива і обертайте бленду
об’єктива за годинниковою стрілкою доти,
поки вона не защіпиться на місці.
 Прикрепление и отсоединение
объектива
ˎˎПід час зберігання прикріпіть бленду об’єктива назад до
об’єктива.
Для прикрепления объектива
(См. рисунок –.)
 Трансфокація
1
* В комплекты некоторых моделей не входит
крышка корпуса камеры.
Обертайте кільце трансфокації до отримання
потрібної фокусної відстані.
 Фокусування
Існує три способи фокусування.
• Автофокусування
Камера фокусується автоматично.
• DMF (Пряме ручне фокусування)
E 55-210mm F4.5-6.3 OSS
E-mount
Після того як камера сфокусується в режимі
автофокусування, можна буде виконати точне
фокусування вручну.

• Ручне фокусування
Фокусування виконується вручну.
Детальна інформація щодо налаштувань режиму
наведена в посібнику з експлуатації, що додається до
камери.
©2011 Sony Corporation
SEL55210
Технічні характеристики
Printed in Thailand
В даному посібнику пояснюється, як
використовувати об’єктиви. Примітки щодо
використання, наведені в окремій брошурі
«Застережні заходи перед експлуатацією».
Обов’язково прочитайте обидва документи перед
використанням об’єктива.
Даний об’єктив призначений для камер Sony α з
E-перехідником. Його використання на камерах з
A-перехідником неможливе.
Примітки щодо використання
ˎˎПід час перенесення камери з прикріпленим об’єктивом
обов’язково надійно утримуйте камеру та об’єктив.
ˎˎНе беріться за частину об’єктива, яка висувається під час
трансфокації.
Застережні заходи щодо використання
спалаху

1
2
3
ˎˎПід час використання спалаху завжди знімайте бленду
об’єктива та виконуйте зйомку на відстані щонайменше
1 м від об’єкта. Під час використання певних комбінацій
об’єктива та спалаху об’єктив може частково перекривати
світло спалаху, що призведе до появи тіні у нижній
частині знімка.
4
Віньєтування
5
6
ˎˎПід час використання об’єктива кути екрану будуть більш
темними, ніж його центр. Для зменшення цього ефекту
(який називається віньєтуванням) закрийте діафрагму на
1–2 поділки.
–1
* Не торкайтесь контактів об’єктива.
 Прикріплення та від’єднання
об’єктива
(1)
(2)
Для прикріплення об’єктива
(Див. малюнок –.)
1
Зніміть задню та передню кришки
об’єктива і кришку корпусу камери*.
* У комплекти деяких моделей не входить кришка
корпусу камери.
–2
2

E 55-210mm F4.5-6.3 OSS
(SEL55210)
82,5-315
ˎˎПередню кришку об’єктива можна прикріпляти/
від’єднувати двома способами, (1) та (2). Для
прикріплення/від’єднання кришки об’єктива з
прикріпленою блендою об’єктива використовуйте
спосіб (2).
Сумістіть білу позначку на оправі
об’єктива з білою позначкою на камері
(установлювальною позначкою), потім
вставте об’єктив у кріплення камери
і обертайте його за годинниковою
стрілкою до фіксації.
ˎˎНе натискайте кнопку фіксатора об’єктива на камері
під час прикріплення об’єктива.
ˎˎНе прикріплюйте об’єктив під кутом.
0,225
f/22-f/32
49
63,8×108
345
Приблизно 4 кроки
*1 Значення, наведені вище для фокусної відстані,
еквівалентної 35-мм формату, і кута огляду, відповідають
цифровим фотоапаратам зі змінним об’єктивом,
обладнаним датчиком зображення розміру APS-C.
*2 Мінімальна фокусна відстань — це відстань від датчика
зображення до об’єкта.
*3 Витримка (відрізняється в залежності від умов зйомки)
ˎˎВ залежності від механізму об’єктива фокусна відстань
може змінюватися під час будь-якої зміни відстані
з’йомки. Наведені вище значення фокусної відстані
передбачають, що об’єктив сфокусовано на безмежність.
Комплектність поставки
Об’єктив (1), передня кришка об’єктива (1),
задня кришка об’єктива (1), бленда об’єктива (1),
комплект друкованої документації
Конструкція та технічні характеристики можуть
змінюватися без попереднього повідомлення.
є товарним знаком Sony Corporation.
В данном руководстве поясняется, как использовать
объективы. Примечания относительно
использования, приведены в отдельной брошюре
“Примечания по использованию”. Обязательно
прочтите оба документа перед использованием
объектива.
Данный объектив предназначен для камер Sony α
с E-переходником. Его использование на камерах с
A-переходником невозможно.
Примечания относительно
использования
ˎˎПри переноске камеры с прикрепленным объективом
обязательно надежно удерживайте камеру и объектив.
ˎˎНе беритесь за часть объектива, которая выдвигается при
трансфокации.
Меры предосторожности при использовании
вспышки
ˎˎПри использовании вспышки всегда снимайте бленду
объектива и выполняйте съемку на расстоянии не менее 1
м от объекта. При определенных комбинациях объектива
и вспышки объектив может частично закрывать свет
вспышки, что приведет к появлению тени в нижней части
снимка.
Виньетирование
ˎˎПри использовании объектива углы экрана будут более
темными, чем его центр. Для уменьшения этого эффекта
(который называется виньетированием) закройте
диафрагму на 1–2 деления.
Для від’єднання об’єктива
(Див. малюнок –.)
 Наименование компонентов
Утримуючи натиснутою кнопку фіксатора
об’єктива на камері, обертайте об’єктив
проти годинникової стрілки доки він не
зупиниться, а потім від’єднайте об’єктив.
1 Кольцо фокусировки
2 Кольцо трансфокации
3 Шкала фокусного расстояния
4 Метка фокусного расстояния
5 Контакты объектива*
6 Установочная метка
 Прикріплення бленди об’єктива
Для зменшення відблисків та забезпечення
максимальної якості зображення рекомендується
використовувати бленду об’єктива.
2
ˎˎПереднюю крышку объектива можно прикреплять/
отсоединять двумя способами, (1) и (2). Для
прикрепления/отсоединения крышки объектива
с прикрепленной блендой объектива используйте
способ (2).
Совместите белую метку на оправе
объектива с белой меткой на камере
(установочной меткой), затем вставьте
объектив в крепление камеры и
поверните его по часовой стрелке до
фиксации.
ˎˎНе нажимайте кнопку фиксатора объектива на
камере во время прикрепления объектива.
ˎˎНе прикрепляйте объектив под углом.
Для отсоединения объектива
(См. рисунок –.)
Удерживая нажатой кнопку фиксатора
объектива на камере, поверните объектив
против часовой стрелки до упора, а затем
отсоедините объектив.
 Прикрепление бленды объектива
9-13
28,2°-7,8°
1,0
 Найменування компонентів
1 Кільце фокусування
2 Кільце трансфокації
3 Шкала фокусної відстані
4 Позначка фокусної відстані
5 Контакти об’єктива*
6 Установлювальна позначка

Назва виробу
(Назва моделі)
Фокусна відстань,
еквівалентна 35-мм
формату*1 (мм)
Групи елементів об’єктива
Кут огляду*1
Мінімальна фокусна
відстань*2 (м)
Максимальне збільшення
(X)
Мінімальна поділка
діафрагми
Діаметр фільтра (мм)
Розміри (максимальний
діаметр × висота)
(Приблиз., мм)
Маса (Приблиз., г)
Ефект компенсації *3
Снимите заднюю и переднюю крышки
объектива и крышку корпуса камеры*.
* Не прикасайтесь к контактам объектива.
Для уменьшения бликов и обеспечения максимального
качества изображения рекомендуется использовать
бленду объектива.
Вставьте бленду объектива в крепление на
конце оправы объектива и поворачивайте
бленду объектива по часовой стрелке до
щелчка.
ˎˎВо время хранения прикрепите бленду объектива обратно
к объективу.
本使用說明書詳細說明使用鏡頭的方式。在另頁上
的“使用前的注意事項”可以找到使用注意事項。
使用鏡頭前,請務必閱讀以上文件。
此鏡頭專為 Sony α 相機系統 E-安裝座相機設計。您
無法在A-安裝座相機上使用。
使用注意事項
搬移已安裝鏡頭的相機時,請務必確實握住相機和鏡頭。
請勿握住變焦時鏡頭突出的任何部分。


使用閃光燈的注意事項
使用閃光燈時,請至少與目標保持 1 公尺的距離,然後
取下鏡頭遮光罩再進行拍攝。使用某些鏡頭與閃光燈組合
時,鏡頭可能會阻擋部分閃光燈源,進而導致相片底部出
現陰影。

周邊暗角
使用鏡頭時,螢幕角落可能會變得比螢幕中心暗。要降低
該現象(周邊暗角),請縮小 1 到 2 個孔徑距離。

 零件識別
1
2
3
4
5
6
對焦圈
變焦圈
焦距刻度
焦距指示
鏡頭接點*
安裝指示
* 請勿觸碰鏡頭接點。
 安裝及取下鏡頭
安裝鏡頭(參見圖 –。)
1
取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋*。
* 某些套件型號不包含相機的身蓋。

2
 Трансфокация
將鏡身上的白色指示與相機機身上的白色指
示(安裝指示)對齊,然後將鏡頭放進相機
安裝座並以順時針方向旋轉直到鎖緊為止。

Вращайте кольцо трансфокации до
получения нужного фокусного расстояния.
 Фокусировка
Существует три способа фокусировки.
有(1)和(2)兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋。
要連帶鏡頭遮光罩一同安裝/取下時,請使用方法
(2)。

安裝鏡頭時,請勿按下相機上的鏡頭釋放鍵。
請勿傾斜安裝鏡頭。
取下鏡頭(參見圖 –。)
按住相機上的鏡頭釋放鍵,以逆時針方向旋轉鏡
頭直至鏡頭鬆開,然後再取下鏡頭。
• Автофокусировка
 安裝鏡頭遮光罩
• DMF (Прямая ручная фокусировка)
建議您使用鏡頭遮光罩以降低炫光現象,以確保影像
最佳品質。
Камера фокусируется автоматически.
После того как камера сфокусируется в режиме
автофокусировки, можно будет выполнить точную
фокусировку вручную.
• Ручная фокусировка
Фокусировка выполняется вручную.
將鏡頭遮光罩裝入鏡頭機身末端的安裝座,再以
順時針方向旋轉遮光罩,直至鏡頭遮光罩卡至
定位。
存放時,請將鏡頭遮光罩倒過來放在鏡頭上。

Подробные сведения по настройкам режима приведены
в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к камере.
 變焦
Технические характеристики
 對焦
Название изделия
(Название модели)
Фокусное расстояние,
эквивалентное 35-мм
формату*1 (мм)
Группы элементов
объектива
Угол обзора*1
Минимальное фокусное
расстояние*2 (м)
Максимальное увеличение
(X)
Минимальное деление
диафрагмы
Диаметр фильтра (мм)
Размеры (максимальный
диаметр × высота)
(Приблиз., мм)
Масса (Приблиз., г)
Эффект компенсации *3
對焦有三種方法。
E 55-210mm F4.5-6.3 OSS
(SEL55210)
82,5-315
9-13
旋轉變焦圈調整至理想的焦距。

自動對焦
相機會自動對焦。

DMF(直接手動對焦)
相機在自動對焦後,您即可以手動進行細部調整。
手動對焦
28,2°-7,8°
1,0

0,225
有關模式設定的詳細資訊,請參閱相機隨附的使用說
明書。
您可以手動對焦。
f/22-f/32
49
63,8×108
345
Приблиз. 4 шага
*1 Значения, приведенные выше для фокусного расстояния,
эквивалентного 35-мм формату, и угла обзора,
соответствуют цифровым фотоаппаратам со сменными
объективами, оснащенными датчиком изображения
размера APS-C.
*2 Минимальное фокусное расстояние — это расстояние от
датчика изображения до объекта.
*3 Выдержка (отличается в зависимости от условий съемки)
ˎˎВ зависимости от механизма объектива фокусное
расстояние может изменяться при любом изменении
расстояния съемки. Приведенные выше значения
фокусного расстояния предполагают, что объектив
сфокусирован на бесконечность.
Комплектность поставки
Объектив (1), передняя крышка объектива (1),
задняя крышка объектива (1), бленда объектива (1),
набор печатной документации
Конструкция и технические характеристики могут быть
изменены без уведомления.
является товарным знаком Sony Corporation.
規格
產品名稱
(型號)
等效於 35mm 規格焦
距*1(mm)
鏡頭組元件
視角*1
最小對焦*2(m)
最大放大倍數(X)
最小光圈值
濾光鏡直徑(mm)
尺寸(最大直徑 × 高
度)(約 mm)
質量(約 g)
補償效果*3
E 55-210mm F4.5-6.3 OSS
(SEL55210)
82.5-315
9-13
28.2°-7.8°
1.0
0.225
f/22-f/32
49
63.8×108
345
約4段
*1 以上顯示的 35mm 規格等效焦距值和視角是以配有
APS-C 尺寸影像感應器的可換鏡頭數碼相機為準。
*2 最短對焦距離就是影像感應器到拍攝物體的距離。
*3 快門速度(與拍攝情況不同)
 視鏡頭結構而定,焦距會因拍攝距離變化而有所不同。以
上焦距預設鏡頭對焦在無線遠。
所含物品
鏡頭(1)、鏡頭前蓋(1)、鏡頭後蓋(1)、
鏡頭遮光罩(1)、成套印刷文件
設計和規格有所變更時,恕不另行奉告。
為 Sony Corporation 之商標。
‫ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺼﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺎت‪ .‬ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻦ‬
‫اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﻛﺘﻴﺐ »ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل« اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ‪.‬‬
‫ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ E‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﻮع ‪ .Sony α‬ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪.A‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻊ ﻛﻮن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬اﻣﺴﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬
‫واﻟﻌﺪﺳﺔ داﺋﻤﺎً‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻌﻤﺪ اﻟﻰ ﻣﺴﻚ أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺰوم‪.‬‬
‫ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼش‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼش‪ ،‬ﻗﻢ داﺋﻤﺎً ﺑﻔﺼﻞ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ‬
‫ﻣﺘﺮ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻦ ﻫﺪﻓﻚ‪ .‬وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌﺪﺳﺔ واﻟﻔﻼش اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ ﻣﻌﺎً‪ ،‬ﻓﺈن‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺗﺤﺠﺐ ﺿﻮء اﻟﻔﻼش ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ وﺟﻮد ﻇﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺼﻮرة‪.‬‬
‫ﺗﻀﺎؤل اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﻓﻲ‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﺗﺼﺒﺢ أرﻛﺎن اﻟﺸﺎﺷﺔ أﻇﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ‪ .‬ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻫﺬه‬
‫اﻟﻈﺎﻫﺮة )ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺘﻀﺎؤل اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﻓﻲ(‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺈﻏﻼق ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻤﻘﺪار‬
‫درﺟﺔ واﺣﺪة أو درﺟﺘﻴﻦ‪.‬‬
‫‪-4#68pp䂌#Ὠᙷ#㝿㊇#᢯㇫#⚆#⡧#⿬ᡷㆷ#DSV0F#㫣ᢧ#‬‬
‫‪㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳ぇ#‬‬
‫‪ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪-5#㟓Ⰳ#㝿㊇ㆷ#㇫♯㐷#⮳⮓⋓⟷㮧#㾳⬣㜫ᣃ㐷㇏#‬‬
‫‪ᛧ␣ㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪-6#⯋㮧#Ⰴḻ+㞣へ#㋧᛫ぇ#ᾧ⇳#ᵣ⇳㑈ᴿᵛ,‬‬
‫‪# ⊃㏿#Ⓥ㥛ᴿ㐏ぇ#ᾧ⇳#㞣へ#ᛧ␣ᙷ#⚋᪃⓫#㝿㊇#᢯㇫ḻ#‬‬
‫‪⚋᪋#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#ㅻ㇏#㝿㊇#᢯㇫ᴋ#⊃㏿#㝿㊇ㆻ#‬‬
‫‪▫㿓ᵷ⋓#⑕㠋〿ㆻ#ῃ⏳#ᙷ㊌㿓#᛺ㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪Ṑ➀㻿‬‬
‫‪⊃㏿#+4,/#⿕㔴#⊃㏿#㤘#+4,/#Ἦ㔴#⊃㏿#㤘#+4,/#‬‬
‫‪⊃㏿#䄻ὓ#+4,/#ḻ㫇⒳㴯#⮯㴯#‬‬
‫‪ᾋ㈇㇯#⚆#㍳ㄋ#㊓ㅇㆷ#み᝗〽㇫#✷᜴㿗#᜴ㄧᙷ#‬‬
‫‪ㇿ⴬ᴿᵛ1#‬‬
‫‪#ᴋ#Vrq|#Frusrudwlrq㇏#⬸㻓ㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪❯#⬣ㄠ⮛⓼⮓ᴋ#⊃㏿㇏#⬣ㄠ✌ぇ#᝷㿫⮓#‬‬
‫‪⮛⓼㿠ᴿᵛ1#⬣ㄠ⬸㇏#㍳㇏⬣㿤ㆷ#✻ḻ㇏#嗰⬣ㄠ#‬‬
‫‪㉻#㍳㇏⬣㿤嗰ぇ⮓#㚯㋧㿏ⵛ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿⏳#‬‬
‫‪⬣ㄠ㿏ᢧ#㉻ぇ#ệ#ᙷ㐷#⮛⓼⮓⏳#┟ệ#ㇴㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫‪㇫#⊃㏿ᴋ#Vrq|#囫#㣫Ⓥ⇳#ⵓⴛ㯓#H#␿ㄫ㴯#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ㄠㆳ⋓#⮛᜻ẏ〿⴬ᴿᵛ1#D#␿ㄫ㴯#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ぇ⮓ᴋ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪㧶ᲂ⟆#▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ#‬‬
‫‪# 㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#⚏ὓⵓ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#㊓ᛧ㿏᝗#‬‬
‫‪㾳⬣㜫ぇ⮓#㟓Ⰳ㿓#4#p#ᛧ␣⏳#ệ᝗#㞣へ㿏ⵤⵓ゛1#‬‬
‫‪ㇳ⟷#⊃㏿シ#㾃∏ⵓ#㋧㿠㇏#᜴ㄧ#⊃㏿ᙷ#㾃∏ⵓ㇏#⣒ㆻ#‬‬
‫‪⟷⟻㉸ㆳ⋓#㚟ᵟ㿏っ#⬣㐻#⾻∏㔴ぇ#㇃へ㇫#ᬏ㬷ᬗ#ⲏ#‬‬
‫‪ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪⌮ᘎ㞢#‬‬
‫␸‪4#㝿㊇#‬‬
‫␸‪5#㎃#‬‬
‫‪6#㝿㊇#ᛧ␣#᱿᡿‬‬
‫ⴛ‪7#㝿㊇#ᛧ␣#㇯ᷨ‬‬
‫‪8#⊃㏿#㊈㊇‬‬‫ⴛ‪9#␿ㄫ㵼#㇯ᷨ‬‬
‫ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻴﻦ )‪ (1‬و)‪ .(2‬ﻋﻨﺪ‬
‫ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ ﻛﻮن ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎً‪ ،‬ﻗﻢ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﻮب )‪.(2‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا )ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ(‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ‬
‫ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا وﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب‬
‫اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻀﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا أﺛﻨﺎء ﺗﺮﻛﻴﺐ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺎﺋﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻨﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.–‬‬
‫ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺰر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻀﻐﻮﻃﺎً‪ ،‬ﻗﻢ‬
‫ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ‬
‫اﻓﺼﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ‪.‬‬
‫‪ ‬اﺳﺘﻌﻤﺎل وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺰوم‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم اﻟﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري اﻟﻤﺮﻏﻮب‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫ﺗﻮﺟﺪ ‪ 3‬أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‪.‬‬
‫• اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‬
‫ﺗﻘﻮم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪.‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#≪ㄓ㩂ᴎ὞#‬‬
‫‪+ዢẦ#0#ㄢⵚ1,#‬‬
‫• اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي‬
‫‪᪦⪞ᖯឲ៎1‬‬
‫‪-#ㇳ⟷#㬛㴯#┟ᷯぇᴋ#㣫Ⓥ⇳#❯㜫#㤘㇫#⟷Ⰴẏ〫#‬‬
‫‪ㇿ㐷#⿁⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪# ⿕㔴#⊃㏿#㤘ㆻ#+4,ᝳ#+5,㇏#ệ#ᙷ㐷#⚠✌ㆳ⋓#‬‬
‫‪⟷㚠2㊓ᛧ㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⟷㚠㿓#‬‬
‫‪⬸㭓ぇ⮓#⊃㏿#㤘ㆻ#⟷㚠2㊓ᛧ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#⚠✌#‬‬
‫‪+5,⏳#⬣ㄠ㿏ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪Ɫᡛ➎+Ẳ⮞㟯#Ɫᡛ➎,⪺#Ỉ㊂#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#‬‬
‫‪㍞Ἶᱦ#Ẳ⮞㞢⪺#ᕦ⮶#ᘍᇊ#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖊ#‬‬
‫‪ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶầឲ៎1#‬‬
‫‪# ⊃㏿⏳#㈜㚠㿗#ῃ#㣫Ⓥ⇳㇏#⊃㏿#㊓ᛧ#⛻㴳ㆻ#‬‬
‫‪ᱻ⏫㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ⹲#ⴆᅚ#Ⅾ㞦Ⱞ#ᛮṢ#▫㗆ᵆ#ᳶ⹲ც#‬‬
‫‪ἲ㊆#ᨶጶ⺪#ℂ⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᳶ⹲Ṧ#ᢶẚ#㮮#‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#ⴆᅚ㩓ឲ៎1#‬‬
‫‪#ᳶ⹲#㮮ᧆ#≪ㄓ㩂ጚ#‬‬
‫‪㾃∏〫#䁻⬸ㆻ#㍻㇫᝗#⬣㐻㇏#䃋㐿ㆻ#㟓ᵷ䃋㿏⊛⓫#‬‬
‫‪⊃㏿#䄻ὓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᛺㇫#㌂⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪ᳶ⹲#ℚ᳞#ᕇ⪺#Ⱳ᝾#Ẳ⮞㞢⪺#ᳶ⹲#㮮ᧆṦ#Ỉ㊂#‬‬
‫‪㮮/#ᳶ⹲#㮮ᧆც#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖊ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#‬‬
‫‪ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶᴎ#ⷦ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪# ❫᝷#ⵓぇᴋ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#Ἓ㑈〫⮓#⊃㏿ぇ#ᛧᨯ⋓#⾃ㅃ#‬‬
‫‪ᰊㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫‪#ⷶ#‬‬
‫‪#ㇲ⳺#‬‬
‫‪㝿㊇ㆻ#⑕㠋ᴋ#ᷧぇᴋ#ệ#ᙷ㐷#⚠✌㇫#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ぇ⮓#㈇Ṑㆳ⋓#㝿㊇㇫#㋧㉿Ạᴿᵛ1‬‬
‫‪13-9‬‬
‫‪7.8°-28.2°‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪0.225‬‬
‫‪f/32-f/22‬‬
‫‪49‬‬
‫‪108×63.8‬‬
‫‪345‬‬
‫‪ 4‬ﺧﻄﻮات ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً‬
‫*‪ 1‬اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ‪ 35mm‬وزاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ‬
‫أﻋﻼه ﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﺎﻣﻴﺮات رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺰودة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ‬
‫اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎس ‪.APS-C‬‬
‫*‪ 2‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة‬
‫واﻟﻬﺪف‪.‬‬
‫*‪ 3‬ﺳﺮﻋﺎت ﻟﻠﻐﺎﻟﻖ )ﺗﺨﺘﻠﻒ وﻓﻘﺎً ﻟﻈﺮوف اﻻﻟﺘﻘﺎط(‬
‫‪ ‬وﻓﻘﺎً ﻵﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أي ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ‪ .‬اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺒﺆرﻳﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ أﻋﻼه ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ )‪ ،(1‬واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ )‪ ،(1‬واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ )‪،(1‬‬
‫ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ )‪ ،(1‬ﻃﻘﻢ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ‬
‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ دون إﺷﻌﺎر‪.‬‬
‫اﻟﻌﻼﻣﺔ‬
‫ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﻲ ‪.Sony‬‬
‫‪‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#ⴆᅚ㩂ᴎ὞#‬‬
‫‪+ዢẦ#0#ㄢⵚ1,#‬‬
‫‪#ⱺᣃ#ㇲ⳺#‬‬
‫‪E 55-210mm F4.5-6.3 OSS‬‬
‫)‪(SEL55210‬‬
‫‪315-82.5‬‬
‫‪‬‬
‫‪2# ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ℛ△#Ɫᡛ➎Ṧ#㍞Ἶᱦⱂ#ℛ△#‬‬
‫‪⮺㩂᝾#ㇲ⳺#ᅚẖᵆ#ⷶ#ẫⰮ#ᢶẖ⟗⟆⬎1‬‬
‫ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﺿﻊ‪ ،‬راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪1# ⩈ᦎ#ᳶ⹲#㎋ᇦ#㍞Ἶᱦ#⇢㆞#㎋-Ⱞ#‬‬
‫• ‪) DMF‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ(‬
‫ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻳﺪوﻳﺎً‪.‬‬
‫‪–2‬‬
‫‪#ᳶ⹲#≪ㄓ#⃹#ⴆᅚ㩂ጚ#‬‬
‫ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪ ،‬ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺿﺒﻄﻪ ﻳﺪوﻳﺎً ﺑﺼﻮرة‬
‫دﻗﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ‬
‫)اﺳﻢ اﻟﻤﻮدﻳﻞ(‬
‫اﻟﺒﺪ اﻟﺒﺆري اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ‬
‫‪) 1*35mm‬ﻣﻢ(‬
‫ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ‪-‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫زاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة*‪1‬‬
‫اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ*‪) 2‬ﻣﺘﺮ(‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ اﻟﻘﺼﻮى )‪(X‬‬
‫درﺟﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ‬
‫ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﺷﺢ )ﻣﻢ(‬
‫اﻷﺑﻌﺎد )اﻟﻘﻄﺮ اﻷﻗﺼﻰ × اﻻرﺗﻔﺎع(‬
‫)ﻣﻢ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ )ﺟﺮام‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫ﻣﺆﺛﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ*‪3‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪-#⊃㏿㇏#㊈㊇ㆻ#⑃㐷㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪# ⊃㏿ᴋ#᜴⬣㐷ᜃ#㈜㚠㿏㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫ﻳﻮﺻﻴﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺳﻮء اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ وﻟﻀﻤﺎن أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ‬
‫ﺟﻮدة اﻟﺼﻮرة‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫وأدر ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ أن ﺗﺼﺪر ﻣﻨﻪ ﻃﻘﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬
‫‪–1‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿⏳#┟ệ#㈏#㈘⾻#㍳ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪# ㎃#㈈Ṑ#ⵓぇ#㳷〫ᬏゟ#⊃㏿㇏#〫‛#⟷⟻ḻ#㈘㐷#‬‬
‫‪␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪#≪㥲#㬿Ɫ㩂ጚ#‬‬
‫ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫)راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.–‬‬
‫‪ 1‬اﻧﺰع واﻗﻴﺘﻲ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ وﻏﻄﺎء ﺟﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا*‪.‬‬
‫* ﺑﻌﺾ ﻣﻮدﻳﻼت اﻟﻄﻘﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺰود ﺑﻐﻄﺎء ﺟﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪# ⊃㏿⏳#⟷㚠㿓#⬸㭓⋓#㣫Ⓥ⇳⏳#ㄫ⚏㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#‬‬
‫‪ ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻧﺰﻋﻬﺎ‬
‫‪‬‬
‫‪6‬‬
‫‪▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ#‬‬
‫*ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻠﻤﺲ وﺻﻼت اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪5‬‬
‫‪〫Ộᜃ#ẗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㇫≣㿓#䁻⬸+⢻ᮛ㴯⇳᝗#㿟,ㆻ#‬‬
‫‪〽⿗⊛⓫#㋧␣ᚓ⏳#4ぇ⮓#5#ⴛ㰨#㊌ḻ#ᵢㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫‪ 1‬ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫‪ 2‬ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم‬
‫‪ 3‬ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري‬
‫‪ 4‬ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري‬
‫‪ 5‬وﺻﻼت اﻟﻌﺪﺳﺔ*‬
‫‪ 6‬ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪# ⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿗#ῃ#䃋⓫㇏#ᠷ㲸㇫ᙷ#䃋⓫#㎈ᙻぇ#⢻㿫#‬‬
‫‪ ‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺟﺰاء‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪#GPI#+៎ⱞᳳ㞢#✂ᣃ#ㇲ⳺,#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ᙷ#㈇Ṑ#㝿㊇ㆳ⋓#㝿㊇ㆻ#⑕㠏#䄻ぇ#ⲏṐㆳ⋓#‬‬
‫‪♯⮯#㋧㊌ㆻ#㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪#✂ᣃ#ㇲ⳺#‬‬
‫‪ⲏṐㆳ⋓#㝿㊇ㆻ#㋧㉿㿠ᴿᵛ1‬‬
‫‪┟ὓ#⮛㊌ぇ#᝷㿓#㈇⮯㿓#ᬫㄠㆷ#㣫Ⓥ⇳ぇ#⟷Ⰴẓ#‬‬
‫‪⬣ㄠ⮛⓼⮓⏳#㚯㋧㿫#㍳ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪ⷦ⭾#ⴆ⮺#‬‬
‫‪H#880543pp#I7180916#RVV‬‬
‫‪+VHO88543,‬‬
‫‪;5180648‬‬
‫‪<046‬‬
‫‪5;15啘0:1;啘‬‬
‫‪413‬‬
‫‪31558‬‬
‫‪i2550i265‬‬
‫<‪7‬‬
‫;‪961;啑43‬‬
‫‪678‬‬
‫‪⿴#7#ᵟ᜻‬‬
‫‪ⴆ㥲Ὧ‬‬
‫‪+ᾒᡢὯ,‬‬
‫‪68pp㫿#᧛ც#ㇲ⳺#‬‬
‫‪ጢⱞ-4#+pp,‬‬
‫‪ᳶ⹲#ቚ0Ỏ‬‬
‫‪⋚#⩟ዪ-4‬‬
‫‪㉆♶#ㇲ⳺-5#+p,‬‬
‫‪㉆៪#㬿៪#+[,‬‬
‫‪㉆♶#i0➎㚛‬‬
‫‪㨮㘚#⺪Ṯ#+pp,‬‬
‫‪⭢㫿㍂✂#+㉆៪#‬‬
‫‪⺪Ṯ#俄#ᙼⱞ,#‬‬
‫‪+⩧#pp,‬‬
‫‪ⷻᲳ#+⩧#j,‬‬
‫‪⇞▫#㮒ᇦ-6‬‬
‫‪-4#68pp䂌#Ὠᙷ#㝿㊇#᢯㇫#⚆#⡧#⿬ᡷㆷ#DSV0F#㫣ᢧ#‬‬
‫‪㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳ぇ#‬‬
‫‪ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪-5#㟓Ⰳ#㝿㊇ㆷ#㇫♯㐷#⮳⮓⋓⟷㮧#㾳⬣㜫ᣃ㐷㇏#‬‬
‫‪ᛧ␣ㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪-6#⯋㮧#Ⰴḻ+㞣へ#㋧᛫ぇ#ᾧ⇳#ᵣ⇳㑈ᴿᵛ,‬‬
‫‪# ⊃㏿#Ⓥ㥛ᴿ㐏ぇ#ᾧ⇳#㞣へ#ᛧ␣ᙷ#⚋᪃⓫#㝿㊇#᢯㇫ḻ#‬‬
‫‪⚋᪋#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#ㅻ㇏#㝿㊇#᢯㇫ᴋ#⊃㏿#㝿㊇ㆻ#‬‬
‫‪‬‬
Download PDF

advertising