Sony SEL2870 FE 28-70мм F3.5-5.6 OSS Инструкция по эксплуатации

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Sony SEL2870 FE 28-70мм F3.5-5.6 OSS Инструкция по эксплуатации | Manualzz
4-479-122-21(1)

Interchangeable Lens
Посібник з експлуатації
Инструкция по эксплуатации
2
Сумістіть білу позначку на оправі
об’єктива з білою позначкою на камері
(установлювальною позначкою), потім
вставте об’єктив у кріплення камери
і обертайте його за годинниковою
стрілкою до фіксації.
ˎˎНе натискайте кнопку фіксатора об’єктива на камері
під час прикріплення об’єктива.
ˎˎНе прикріплюйте об’єктив під кутом.
Для від’єднання об’єктива
(Див. малюнок –.)
Утримуючи натиснутою кнопку фіксатора
об’єктива на камері, обертайте об’єктив
проти годинникової стрілки доки він не
зупиниться, а потім від’єднайте об’єктив.
 Прикріплення бленди об’єктива
Для зменшення відблисків та забезпечення
максимальної якості зображення рекомендується
використовувати бленду об’єктива.
FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS
E-mount
©2013 Sony Corporation

SEL2870
Сумістіть червону лінію на бленді об’єктива
з червоною лінією на об’єктиві (позначкою
бленди об’єктива), потім вставте бленду
об’єктива в кріплення об’єктива і обертайте
її за годинниковою стрілкою доти, поки
не защепиться на місці і червону цятку
на бленді об’єктива не буде суміщено з
червоною лінією на об’єктиві.

ˎˎАвтофокусування
Камера фокусується автоматично.
ˎˎDMF
2
3
6
1
Даний об’єктив сумісний з діапазоном датчика
зображення 35-мм формату.
Камера, що оснащена датчиком зображення 35-мм
формату, може бути настроєна для зйомки з розміром
APS-C.
Докладну інформацію щодо настройки камери наведено
в її інструкції з експлуатації.
Для отримання докладної інформації про сумісність
відвідайте веб-сайт Sony у вашій області або зверніться
до дилера Sony або в місцевий уповноважений
сервісний центр Sony.
4 5
Примітки щодо використання
7

–1
ˎˎПід час перенесення камери з прикріпленим об’єктивом
обов’язково надійно утримуйте камеру та об’єктив.
ˎˎНе беріться за частину об’єктива, яка висувається під час
трансфокації.
ˎˎНезважаючи на те, що даний об’єктив розроблений з
врахуванням вимог захисту від пилу та бризок, він не є
захищеним від води. В разі використання під час дощу,
тощо, не піддавайте даний об’єктив впливу крапель води.
Застережні заходи щодо використання
спалаху
ˎˎПід час використання спалаху завжди знімайте бленду
об’єктива та виконуйте зйомку на відстані щонайменше
1 м від об’єкта. Під час використання певних комбінацій
об’єктива та спалаху об’єктив може частково перекривати
світло спалаху, що призведе до появи тіні у нижній
частині знімка.
Віньєтування
(1)
(2)
ˎˎПід час використання об’єктива кути екрану будуть більш
темними, ніж його центр. Для зменшення цього ефекту
(який називається віньєтуванням) закрийте діафрагму на
1–2 поділки.
 Найменування компонентів
–2
1 Позначка бленди об’єктива
2 Кільце фокусування
3 Кільце трансфокації
4 Шкала фокусної відстані
5 Позначка фокусної відстані
6 Контакти об’єктива*
7 Установлювальна позначка
* Не торкайтесь контактів об’єктива.

 Прикріплення та від’єднання
об’єктива
Для прикріплення об’єктива
(Див. малюнок –.)
1
Зніміть задню та передню кришки
об’єктива і кришку корпусу камери.
ˎˎПередню кришку об’єктива можна прикріпляти/
від’єднувати двома способами, (1) та (2). Для
прикріплення/від’єднання кришки об’єктива з
прикріпленою блендою об’єктива використовуйте
спосіб (2).
Для получения подробной информации о
совместимости посетите веб-сайт Sony в вашей
области или обратитесь к дилеру Sony или в местный
уполномоченный сервисный центр Sony.
Примечания относительно
использования
ˎˎПри переноске камеры с прикрепленным объективом
Меры предосторожности при использовании
вспышки
Існує три способи фокусування.

Данный объектив совместим с диапазоном датчика
изображения 35-мм формата.
Камера, оснащенная датчиком изображения 35-мм
формата, может быть настроена для съемки с размером
APS-C.
Подробные сведения по настройке камеры приведены в
ее инструкции по эксплуатации.
 Трансфокація
 Фокусування
Даний об’єктив призначений для камер Sony α з
E-перехідником. Його використання на камерах з
A-перехідником неможливе.
Данный объектив предназначен для камер Sony α
с E-переходником. Его использование на камерах с
A-переходником невозможно.
спалаху, що додається до камери, від’єднайте бленду
об’єктива, щоб уникнути перекривання світла спалаху.
ˎˎПід час зберігання прикріпіть бленду об’єктива назад до
об’єктива.
Обертайте кільце трансфокації до отримання
потрібної фокусної відстані.
В даному посібнику пояснюється, як
використовувати об’єктиви. Примітки щодо
використання, наведені в окремій брошурі
«Застережні заходи перед експлуатацією».
Обов’язково прочитайте обидва документи перед
використанням об’єктива.
В данном руководстве поясняется, как использовать
объективы. Примечания относительно
использования, приведены в отдельной брошюре
“Примечания по использованию”. Обязательно
прочтите оба документа перед использованием
объектива.
обязательно надежно удерживайте камеру и объектив.
ˎˎНе беритесь за часть объектива, которая выдвигается при
трансфокации.
ˎˎНесмотря на то, что данный объектив разработан с учетом
требований защиты от пыли и брызг, он не является
водонепроницаемым. При использовании во время дождя
и т.п., не подвергайте данный объектив воздействию
капель воды.
ˎˎПід час використання вбудованого спалаху камери або
Printed in Thailand
 Фокусировка
(Пряме ручне фокусування)
Після того як камера сфокусується в режимі
автофокусування, можна буде виконати точне
фокусування вручну.
ˎˎРучне
фокусування
Фокусування виконується вручну.
Детальна інформація щодо налаштувань режиму
наведена в посібнику з експлуатації, що додається до
камери.
Технічні характеристики
Назва виробу
(Назва моделі)
Фокусна відстань,
еквівалентна 35-мм
формату*1 (мм)
Групи елементів об’єктива
Кут огляду 1*2
Кут огляду 2*2
Мінімальна фокусна
відстань*3 (м)
Максимальне збільшення
(X)
Мінімальна діафрагма
Діаметр фільтра (мм)
Розміри (максимальний
діаметр × висота)
(Приблиз., мм)
Маса (Приблиз., г)
Функція компенсації
тремтіння
FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS
(SEL2870)
42-105
8-9
75°-34°
54°-23°
0,3-0,45
ˎˎПри использовании вспышки всегда снимайте бленду
объектива и выполняйте съемку на расстоянии не менее 1
м от объекта. При определенных комбинациях объектива
и вспышки объектив может частично закрывать свет
вспышки, что приведет к появлению тени в нижней части
снимка.
Виньетирование
ˎˎПри использовании объектива углы экрана будут более
темными, чем его центр. Для уменьшения этого эффекта
(который называется виньетированием) закройте
диафрагму на 1–2 деления.
 Наименование компонентов
1 Метка бленды объектива
2 Кольцо фокусировки
3 Кольцо трансфокации
4 Шкала фокусного расстояния
5 Метка фокусного расстояния
6 Контакты объектива*
7 Установочная метка
* Не прикасайтесь к контактам объектива.
 Прикрепление и отсоединение
объектива
Для прикрепления объектива
(См. рисунок –.)
1
0,19
f/22-f/36
55
72,5 × 83
295
Так
*1 Наведені вище значення, еквівалентні фокусній відстані
35-мм формату, відповідають цифровим фотоапаратам зі
змінним об’єктивом, обладнаним датчиком зображення
розміру APS-C.
*2 Кут огляду 1 є значенням для камер 35-мм формату, а
кут огляду 2 є значенням для цифрових фотоапаратів зі
змінним об’єктивом, обладнаних датчиком зображення
розміру APS-C.
*3 Мінімальна фокусна відстань — це відстань від датчика
зображення до об’єкта.
ˎˎВ залежності від механізму об’єктива фокусна відстань
може змінюватися під час будь-якої зміни відстані
з’йомки. Наведені вище значення фокусної відстані
передбачають, що об’єктив сфокусовано на безмежність.
Комплектність поставки
Об’єктив (1), передня кришка об’єктива (1),
задня кришка об’єктива (1), бленда об’єктива (1),
комплект друкованої документації
Конструкція та технічні характеристики можуть
змінюватися без попереднього повідомлення.
є товарним знаком Sony Corporation.
2
Снимите заднюю и переднюю крышки
объектива и крышку корпуса камеры.
ˎˎПереднюю крышку объектива можно прикреплять/
отсоединять двумя способами, (1) и (2). Для
прикрепления/отсоединения крышки объектива
с прикрепленной блендой объектива используйте
способ (2).
Совместите белую метку на оправе
объектива с белой меткой на камере
(установочной меткой), затем вставьте
объектив в крепление камеры и
поверните его по часовой стрелке до
фиксации.
ˎˎНе нажимайте кнопку фиксатора объектива на
камере во время прикрепления объектива.
ˎˎНе прикрепляйте объектив под углом.
Для отсоединения объектива
(См. рисунок –.)
Удерживая нажатой кнопку фиксатора
объектива на камере, поверните объектив
против часовой стрелки до упора, а затем
отсоедините объектив.
 Прикрепление бленды объектива
Для уменьшения бликов и обеспечения максимального
качества изображения рекомендуется использовать
бленду объектива.
Совместите красную линию на бленде
объектива с красной линией на объективе
(меткой бленды объектива), затем вставьте
бленду объектива в крепление объектива
и поворачивайте ее по часовой стрелке до
тех пор, пока не защелкнется на месте и
красная точка на бленде объектива не будет
совмещена с красной линией на объективе.
ˎˎПри использовании встроенной вспышки камеры или
вспышки, прилагаемой к камере, отсоедините бленду
объектива, чтобы избежать загораживания света
вспышки.
ˎˎВо время хранения прикрепите бленду объектива обратно
к объективу.
 Трансфокация
Вращайте кольцо трансфокации до
получения нужного фокусного расстояния.
Существует три способа фокусировки.
ˎˎАвтофокусировка
Камера фокусируется автоматически.
ˎˎDMF
(Прямая ручная фокусировка)
После того как камера сфокусируется в режиме
автофокусировки, можно будет выполнить точную
фокусировку вручную.
ˎˎРучная
фокусировка
Фокусировка выполняется вручную.
Подробные сведения по настройкам режима приведены
в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к камере.
Технические характеристики
Название изделия
(Название модели)
Фокусное расстояние,
эквивалентное 35-мм
формату*1 (мм)
Группы элементов
объектива
Угол обзора 1*2
Угол обзора 2*2
Минимальное фокусное
расстояние*3 (м)
Максимальное увеличение
(X)
Минимальная диафрагма
Диаметр фильтра (мм)
Размеры (максимальный
диаметр × высота)
(Приблиз., мм)
Масса (Приблиз., г)
Функция компенсации
дрожания
FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS
(SEL2870)
42-105
8-9
75°-34°
54°-23°
0,3-0,45
0,19
f/22-f/36
55
72,5 × 83
295
Да
*1 Приведенные выше значения, эквивалентные фокусному
расстоянию 35-мм формата, соответствуют цифровым
фотоаппаратам со сменным объективом, оснащенным
датчиком изображения размера APS-C.
*2 Угол обзора 1 является значением для камер 35-мм
формата, а угол обзора 2 является значением для
цифровых фотоаппаратов со сменным объективом,
оснащенным датчиком изображения размера APS-C.
*3 Минимальное фокусное расстояние — это расстояние от
датчика изображения до объекта.
ˎˎВ зависимости от механизма объектива фокусное
расстояние может изменяться при любом изменении
расстояния съемки. Приведенные выше значения
фокусного расстояния предполагают, что объектив
сфокусирован на бесконечность.
Комплектность поставки
Объектив (1), передняя крышка объектива (1),
задняя крышка объектива (1), бленда объектива (1),
набор печатной документации
Конструкция и технические характеристики могут быть
изменены без уведомления.
является товарным знаком Sony Corporation.
‫اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪.‬‬
‫。‪上焦距預設鏡頭對焦在無線遠‬‬
‫‪㧶ᲂ⟆#▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ#‬‬
‫‪# 㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#⚏ὓⵓ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#㊓ᛧ㿏᝗#‬‬
‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬
‫ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺼﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺎت‪ .‬ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻦ‬
‫اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﻛﺘﻴﺐ »ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل« اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ‪.‬‬
‫ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ E‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﻮع ‪ .Sony α‬ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪.A‬‬
‫ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﻄﺎق ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﺻﻮر ﺑﺼﻴﻐﺔ ‪ 35‬ﻣﻢ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺿﺒﻂ ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﺻﻮر ﺑﺼﻴﻐﺔ ‪ 35‬ﻣﻢ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺤﺠﻢ‬
‫‪.APS-C‬‬
‫راﺟﻊ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺿﺒﻄﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ ﺗﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮﻧﻲ ‪ Sony‬ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ‪ ،‬أو‬
‫اﺳﺘﺸﺎرة وﻛﻴﻞ ﺳﻮﻧﻲ ‪ Sony‬أو ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﻧﻲ ‪ Sony‬ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺮﺧﺺ‪.‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻊ ﻛﻮن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬اﻣﺴﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬
‫واﻟﻌﺪﺳﺔ داﺋﻤﺎً‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻌﻤﺪ اﻟﻰ ﻣﺴﻚ أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺰوم‪.‬‬
‫ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎء‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﻬﺎ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺎوﻣﺔ‬
‫اﻟﻐﺒﺎر وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺗﻨﺎﺛﺮ اﻟﺴﻮاﺋﻞ‪ .‬ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻤﻄﺮ‪ ،‬اﻟﺦ‪ ،‬ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ ﻗﻄﺮات اﻟﻤﺎء‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼش‪ ،‬ﻗﻢ داﺋﻤﺎً ﺑﻔﺼﻞ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ‬
‫ﻣﺘﺮ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻦ ﻫﺪﻓﻚ‪ .‬وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌﺪﺳﺔ واﻟﻔﻼش اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ ﻣﻌﺎً‪ ،‬ﻓﺈن‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺗﺤﺠﺐ ﺿﻮء اﻟﻔﻼش ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ وﺟﻮد ﻇﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺼﻮرة‪.‬‬
‫ﺗﻀﺎؤل اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﻓﻲ‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﺗﺼﺒﺢ أرﻛﺎن اﻟﺸﺎﺷﺔ أﻇﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ‪ .‬ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻫﺬه‬
‫اﻟﻈﺎﻫﺮة )ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺘﻀﺎؤل اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﻓﻲ(‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺈﻏﻼق ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻤﻘﺪار‬
‫درﺟﺔ واﺣﺪة أو درﺟﺘﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺟﺰاء‬
‫ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻴﻦ )‪ (1‬و)‪ .(2‬ﻋﻨﺪ‬
‫ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ ﻛﻮن ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎً‪ ،‬ﻗﻢ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﻮب )‪.(2‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا )ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ(‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ‬
‫ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا وﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب‬
‫اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻀﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا أﺛﻨﺎء ﺗﺮﻛﻴﺐ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺎﺋﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺰر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻀﻐﻮﻃﺎً‪ ،‬ﻗﻢ‬
‫ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ‬
‫اﻓﺼﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪2# ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ℛ△#Ɫᡛ➎Ṧ#㍞Ἶᱦⱂ#ℛ△#‬‬
‫ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﻲ ‪.Sony‬‬
‫اﻟﻌﻼﻣﺔ‬
‫‪Ɫᡛ➎+Ẳ⮞㟯#Ɫᡛ➎,⪺#Ỉ㊂#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#‬‬
‫‪㍞Ἶᱦ#Ẳ⮞㞢⪺#ᕦ⮶#ᘍᇊ#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖊ#‬‬
‫‪ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶầឲ៎1#‬‬
‫‪ ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫‪#ᳶ⹲#㮮ᧆ#≪ㄓ㩂ጚ#‬‬
‫‪㾃∏〫#䁻⬸ㆻ#㍻㇫᝗#⬣㐻㇏#䃋㐿ㆻ#㟓ᵷ䃋㿏⊛⓫#‬‬
‫‪⊃㏿#䄻ὓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᛺㇫#㌂⴬ᴿᵛ1‬‬
‫☊‪ᳶ⹲#㮮ᧆⱂ#Ⳬ△#☊Ⱞ#ᳶ⹲ⱂ#Ⳬ△#‬‬
‫‪+ᳶ⹲#㮮ᧆ#Ɫᡛ➎,ᇦ#Ỉ㊂#㮮/#ᳶ⹲#㮮ᧆṦ#‬‬
‫‪ᳶ⹲#Ẳ⮞㞢⪺#▧Ɐ㩞☆#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖂ☆#‬‬
‫‪ⴆⱺẖ⪺#ᇊ⳿ᤊ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶẖ὞#‬‬
‫‪ᳶ⹲#㮮ᧆⱂ#Ⳬ△#᢮㞢ც#ᳶ⹲ⱂ#Ⳬ△#☊ᇦ#‬‬
‫‪Ỉ㉾⪞⺻ឲ៎1‬‬
‫‪# 㣫Ⓥ⇳#ᬫ㈜#㾃∏ⵓ#₇ᴋ#㣫Ⓥ⇳ぇ#Ṑ➀ẓ#㾃∏ⵓ⏳#‬‬
‫‪⬣ㄠ㿗#ῃぇᴋ#㾃∏ⵓ#⣒㇫#㚟ᵟẏ㐷#⿁ᜃ#㿏⊛⓫#⊃㏿#‬‬
‫‪䄻ὓ⏳#㊓ᛧ㿏ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪# ❫᝷#ⵓぇᴋ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#Ἓ㑈〫⮓#⊃㏿ぇ#ᛧᨯ⋓#⾃ㅃ#‬‬
‫‪ᰊㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫‪#ⷶ#‬‬
‫‪⮺㩂᝾#ㇲ⳺#ᅚẖᵆ#ⷶ#ẫⰮ#ᢶẖ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪#ㇲ⳺#‬‬
‫‪㝿㊇ㆻ#⑕㠋ᴋ#ᷧぇᴋ#ệ#ᙷ㐷#⚠✌㇫#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪#ⱺᣃ#ㇲ⳺#‬‬
‫ﻳﻮﺻﻴﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺳﻮء اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ وﻟﻀﻤﺎن أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ‬
‫ﺟﻮدة اﻟﺼﻮرة‬
‫ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ )ﻣﺆﺷﺮ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ(‪ ،‬ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪﺳﺔ وﺗﺪوﻳﺮه ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺼﺪر ﻃﻘﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ وﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎذاة اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ دون إﺷﻌﺎر‪.‬‬
‫‪㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ⹲#ⴆᅚ#Ⅾ㞦Ⱞ#ᛮṢ#▫㗆ᵆ#ᳶ⹲ც#‬‬
‫‪ἲ㊆#ᨶጶ⺪#ℂ⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᳶ⹲Ṧ#ᢶẚ#㮮#‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#ⴆᅚ㩓ឲ៎1#‬‬
‫ﻟﻨﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫)راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.–‬‬
‫‪‬‬
‫‪⟷㚠2㊓ᛧ㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⟷㚠㿓#‬‬
‫واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ )‪ ،(1‬ﻃﻘﻢ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ‬
‫‪⬸㭓ぇ⮓#⊃㏿#㤘ㆻ#⟷㚠2㊓ᛧ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#⚠✌#‬‬
‫‪+5,⏳#⬣ㄠ㿏ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#ⴆᅚ㩂ᴎ὞#‬‬
‫‪+ዢẦ#0#ㄢⵚ1,#‬‬
‫ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫)راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.–‬‬
‫‪ 1‬اﻧﺰع واﻗﻴﺘﻲ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ وﻏﻄﺎء ﺟﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ )‪ ،(1‬واﻗﻴﺔ ﻋﻠﺒﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ )‪ ،(1‬اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ )‪،(1‬‬
‫‪# ⿕㔴#⊃㏿#㤘ㆻ#+4,ᝳ#+5,㇏#ệ#ᙷ㐷#⚠✌ㆳ⋓#‬‬
‫‪ᱻ⏫㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪ ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻧﺰﻋﻬﺎ‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼش ﻣﺪﻣﺞ ﺿﻤﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا أو ﻓﻼش ﻣﺰود ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪ ،‬اﻧﺰع ﻏﻄﺎء‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﺣﺠﺐ ﺿﻮء اﻟﻔﻼش‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ‪.‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ぇ⮓#㈇Ṑㆳ⋓#㝿㊇㇫#㋧㉿Ạᴿᵛ1‬‬
‫‪#GPI#+៎ⱞᳳ㞢#✂ᣃ#ㇲ⳺,#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ᙷ#㈇Ṑ#㝿㊇ㆳ⋓#㝿㊇ㆻ#⑕㠏#䄻ぇ#ⲏṐㆳ⋓#‬‬
‫‪♯⮯#㋧㊌ㆻ#㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪#✂ᣃ#ㇲ⳺#‬‬
‫‪ⲏṐㆳ⋓#㝿㊇ㆻ#㋧㉿㿠ᴿᵛ1‬‬
‫‪┟ὓ#⮛㊌ぇ#᝷㿓#㈇⮯㿓#ᬫㄠㆷ#㣫Ⓥ⇳ぇ#⟷Ⰴẓ#‬‬
‫‪⬣ㄠ⮛⓼⮓⏳#㚯㋧㿫#㍳ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪ⷦ⭾#ⴆ⮺#‬‬
‫‪ ‬اﺳﺘﻌﻤﺎل وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺰوم‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم اﻟﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري اﻟﻤﺮﻏﻮب‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫ﺗﻮﺟﺪ ‪ 3‬أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‪.‬‬
‫• اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‬
‫ﺗﻘﻮم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪.‬‬
‫• ‪) DMF‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ(‬
‫ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪ ،‬ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺿﺒﻄﻪ ﻳﺪوﻳﺎً ﺑﺼﻮرة‬
‫دﻗﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫‪IH#5;0:3pp#I6180819#RVV‬‬
‫‪+VHO5;:3,‬‬
‫‪750438‬‬
‫<‪;0‬‬
‫‪:8啘067啘‬‬
‫‪87啘056啘‬‬
‫‪31603178‬‬
‫<‪314‬‬
‫‪i2550i269‬‬
‫‪88‬‬
‫‪:518#啑#;6‬‬
‫• اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي‬
‫ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻳﺪوﻳﺎً‪.‬‬
‫ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﺿﻊ‪ ،‬راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬
‫اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ‬
‫)اﺳﻢ اﻟﻤﻮدﻳﻞ(‬
‫اﻟﺒﺪ اﻟﺒﺆري اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ‬
‫‪) 1* 35mm‬ﻣﻢ(‬
‫ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ‪-‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫زاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ‪2*1‬‬
‫زاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ‪2*2‬‬
‫اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ*‪) 3‬ﻣﺘﺮ(‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ اﻟﻘﺼﻮى )‪(X‬‬
‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻷدﻧﻰ‬
‫ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﺷﺢ )ﻣﻢ(‬
‫اﻷﺑﻌﺎد )اﻟﻘﻄﺮ اﻷﻗﺼﻰ × اﻻرﺗﻔﺎع(‬
‫)ﻣﻢ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ )ﺟﺮام‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻫﺘﺰاز‬
‫*‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫。‪為 Sony Corporation 之商標‬‬
‫‪1‬‬
‫‪此鏡頭專為 Sony α 相機系統 E-安裝座相機設計。您‬‬
‫。‪無法在A-安裝座相機上使用‬‬
‫‪❯#⬣ㄠ⮛⓼⮓ᴋ#⊃㏿㇏#⬣ㄠ✌ぇ#᝷㿫⮓#‬‬
‫‪⮛⓼㿠ᴿᵛ1#⬣ㄠ⬸㇏#㍳㇏⬣㿤ㆷ#✻ḻ㇏#嗰⬣ㄠ#‬‬
‫‪㉻#㍳㇏⬣㿤嗰ぇ⮓#㚯㋧㿏ⵛ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿⏳#‬‬
‫‪⬣ㄠ㿏ᢧ#㉻ぇ#ệ#ᙷ㐷#⮛⓼⮓⏳#┟ệ#ㇴㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫‪㇫#⊃㏿ᴋ#Vrq|#囫#㣫Ⓥ⇳#ⵓⴛ㯓#H#␿ㄫ㴯#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ㄠㆳ⋓#⮛᜻ẏ〿⴬ᴿᵛ1#D#␿ㄫ㴯#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ぇ⮓ᴋ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS‬‬
‫)‪(SEL2870‬‬
‫‪105-42‬‬
‫‪9-8‬‬
‫‪34°-75°‬‬
‫‪23°-54°‬‬
‫‪0.45-0.3‬‬
‫‪0.19‬‬
‫‪f/36-f/22‬‬
‫‪55‬‬
‫‪83 × 72.5‬‬
‫‪295‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼه ﻟﻠﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﻟﻤﻌﺎدل ﻟﺼﻴﻐﺔ ‪ 35‬ﻣﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﺎﻣﻴﺮات‬
‫رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﺻﻮر ﺑﺤﺠﻢ ‪.APS-C‬‬
‫‪❯#⊃㏿ᴋ#68pp䂌#㇫♯㐷#⮳⮓#✋ㅻシ#䂯䃏㿠ᴿᵛ1#‬‬
‫‪68pp䂌#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#㣫Ⓥ⇳ᴋ#DSV0F#‬‬
‫‪㫣ᢧ⋓#㞣へ㿏ḻ⋔#⮛㊌㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳#⮛㊌#⚠✌ぇ#᝷㿓#⬸⮯㿓#ᬫㄠㆷ#⬣ㄠ⮛⓼⮓⏳#‬‬
‫‪㚯㋧㿏ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪䂯䃏⮨ぇ#᝷㿓#⬸⮯㿓#㊌❫ᴋ#ᛧ㍳㿏ⵓᴋ#㐷つ㇏#‬‬
‫‪Vrq|#ㅰ#⬣㇫㴯⏳#⚠▯㿏ⵓᛧᬏ#Vrq|#ᵷ␣㊇#₇ᴋ#‬‬
‫‪㐷つ㇏#㇯㐔ẓ#Vrq|#⮓⢻ⴛ#ⵓ⮛ぇ#▯㇏㿫#㍳ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪᪦⪞ᖯឲ៎1‬‬
‫‪# ⊃㏿ᴋ#᜴⬣㐷ᜃ#㈜㚠㿏㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫*ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻠﻤﺲ وﺻﻼت اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫*‪ 1‬اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼه ﻟﻠﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﻟﻤﻌﺎدل ﻟﺼﻴﻐﺔ ‪ 35‬ﻣﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﺎﻣﻴﺮات‬
‫رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﺻﻮر ﺑﺤﺠﻢ ‪.APS-C‬‬
‫‪*#⊃㏿㇏#㊈㊇ㆻ#⑃㐷㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫*‪ 2‬زاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ ‪ 1‬ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﺎﻣﻴﺮات ‪ 35‬ﻣﻢ‪ ،‬وزاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ ‪ 2‬ﻣﺨﺼﺼﺔ‬
‫ﻟﻜﺎﻣﻴﺮات رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﺻﻮر ﺑﺤﺠﻢ‬
‫‪.APS-C‬‬
‫‪#ᳶ⹲#≪ㄓ#⃹#ⴆᅚ㩂ጚ#‬‬
‫*‪ 3‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة‬
‫واﻟﻬﺪف‪.‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#≪ㄓ㩂ᴎ὞#‬‬
‫‪ ‬وﻓﻘﺎً ﻵﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أي ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻓﺔ‬
‫‪+ዢẦ#0#ㄢⵚ1,#‬‬
‫اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ‪ .‬اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺒﺆرﻳﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ أﻋﻼه ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪#‬‬
‫‪1 ⩈ᦎ#ᳶ⹲#㎋ᇦ#㍞Ἶᱦ#⇢㆞#㎋#Ⱞ#‬‬
‫‪# ⊃㏿⏳#㈜㚠㿗#ῃ#㣫Ⓥ⇳㇏#⊃㏿#㊓ᛧ#⛻㴳ㆻ#‬‬
‫‪ 1‬ﻣﺆﺷﺮ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫‪ 2‬ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫‪ 3‬ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم‬
‫‪ 4‬ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري‬
‫‪ 5‬ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري‬
‫‪ 6‬وﺻﻼت اﻟﻌﺪﺳﺔ*‬
‫‪ 7‬ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ‬
‫‪‬‬
‫اﻟﺒﺪ اﻟﺒﺆري اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ‬
‫‪) 1* 35mm‬ﻣﻢ(‬
‫‪# ⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿗#ῃ#䃋⓫㇏#ᠷ㲸㇫ᙷ#䃋⓫#㎈ᙻぇ#⢻㿫#‬‬
‫‪9-8‬‬
‫ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ‪-‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫‪〫Ộᜃ#ẗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㇫≣㿓#䁻⬸+⢻ᮛ㴯⇳᝗#㿟,ㆻ#‬‬
‫زاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ‪2*1‬‬
‫‪34°-75°‬‬
‫‪〽⿗⊛⓫#㋧␣ᚓ⏳#4ぇ⮓#5#ⴛ㰨#㊌ḻ#ᵢㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫زاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ‪2*2‬‬
‫‪23°-54°‬‬
‫اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ*‪) 3‬ﻣﺘﺮ(‬
‫‪0.45-0.3‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ اﻟﻘﺼﻮى )‪(X‬‬
‫‪#≪㥲#㬿Ɫ㩂ጚ#0.19‬‬
‫‪f/36-f/22‬‬
‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻷدﻧﻰ‬
‫ⴛ‪4#⊃㏿#䄻ὓ#㇯ᷨ‬‬
‫‪55‬‬
‫ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﺷﺢ )ﻣﻢ(‬
‫␸‪5#㝿㊇#‬‬
‫اﻷﺑﻌﺎد )اﻟﻘﻄﺮ اﻷﻗﺼﻰ × اﻻرﺗﻔﺎع( ‪83 × 72.5‬‬
‫␸‪6#㎃#‬‬
‫)ﻣﻢ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫‪7#㝿㊇#ᛧ␣#᱿᡿‬‬
‫‪295‬‬
‫ً(‬
‫ﺎ‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺒ‬
‫)ﺟﺮام‪،‬‬
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ‬
‫ⴛ‪8#㝿㊇#ᛧ␣#㇯ᷨ‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻫﺘﺰاز‬
‫*‪9#⊃㏿#㊈㊇‬‬
‫‪105-42‬‬
‫‪⌮ᘎ㞢#‬‬
‫。‪設計和規格有所變更時,恕不另行奉告‬‬
‫‪本使用說明書詳細說明使用鏡頭的方式。在另頁上‬‬
‫。‪的“使用前的注意事項”可以找到使用注意事項‬‬
‫。‪使用鏡頭前,請務必閱讀以上文件‬‬
‫‪2‬‬
‫。‪此鏡頭相容於 35mm 規格影像感應器‬‬
‫‪配備 35mm 規格影像感應器的相機可設為以 APS-C‬‬
‫。‪尺寸進行拍攝‬‬
‫。‪有關設定相機的詳細資訊,請參閱使用說明書‬‬
‫‪如需相容性的詳細資訊,請造訪所在地區的 Sony 網‬‬
‫‪站,或洽詢 Sony 經銷商或當地合格的 Sony 維修服務‬‬
‫。‪中心‬‬
‫‪4 5‬‬
‫‪7‬‬
‫ⴛ‪:#␿ㄫ㵼#㇯ᷨ‬‬
‫ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼش‬
‫‪‬‬
‫‪㾳⬣㜫ぇ⮓#㟓Ⰳ㿓#4#p#ᛧ␣⏳#ệ᝗#㞣へ㿏ⵤⵓ゛1#‬‬
‫‪ㇳ⟷#⊃㏿シ#㾃∏ⵓ#㋧㿠㇏#᜴ㄧ#⊃㏿ᙷ#㾃∏ⵓ㇏#⣒ㆻ#‬‬
‫‪FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS‬‬
‫اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ‬
‫‪⟷⟻㉸ㆳ⋓#㚟ᵟ㿏っ#⬣㐻#⾻∏㔴ぇ#㇃へ㇫#ᬏ㬷ᬗ#ⲏ#‬‬
‫)‪(SEL2870‬‬
‫)اﺳﻢ اﻟﻤﻮدﻳﻞ(‬
‫‪ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪所含物品‬‬
‫、)‪鏡頭(1)、鏡頭前蓋(1)、鏡頭後蓋(1‬‬
‫‪鏡頭遮光罩(1)、成套印刷文件‬‬
‫‪3‬‬
‫‪‬‬
‫‪5<8‬‬
‫‪み‬‬
‫‪ⴆ㥲Ὧ‬‬
‫‪+ᾒᡢὯ,‬‬
‫‪68pp㫿#᧛ც#ㇲ⳺#‬‬
‫‪ጢⱞ*1#+pp,‬‬
‫‪ᳶ⹲#ቚ0Ỏ‬‬
‫‪⋚#⩟ዪ#4*2‬‬
‫‪⋚#⩟ዪ#5*2‬‬
‫‪㉆♶#ㇲ⳺*3#+p,‬‬
‫‪㉆៪#㬿៪#+[,‬‬
‫‪㉆♶#ⵚẖᄆ‬‬
‫‪㨮㘚#⺪Ṯ#+pp,‬‬
‫‪⭢㫿㍂✂#+㉆៪#‬‬
‫‪⺪Ṯ#俄#ᙼⱞ,#‬‬
‫‪+⩧#pp,‬‬
‫‪ⷻᲳ#+⩧#j,‬‬
‫‪㰾᧎Ầ#⇞⳿#ጚត‬‬
‫‪*1# ㅻ㇏#68pp䂌#Ὠᙷ#㝿㊇#᢯㇫#⡧ぇ#ᵷ㿓#ᚉㆷ#DSV0F#‬‬
‫‪㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ぇ#ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪*2# ⡧#⿬ᡷ#4ㆷ#68pp#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᵷ㿓#ᚉ㇫ⓧ/#⡧#⿬ᡷ#5‬‬
‫‪ᴋ#DSV0F#㫣ᢧ#㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#‬‬
‫‪ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᵷ㿓#ᚉㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪*3# 㟓Ⰳ#㝿㊇ㆷ#㇫♯㐷#⮳⮓⋓⟷㮧#㾳⬣㜫ᣃ㐷㇏#‬‬
‫‪ᛧ␣ㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪# ⊃㏿#Ⓥ㥛ᴿ㐏ぇ#ᾧ⇳#㞣へ#ᛧ␣ᙷ#⚋᪃⓫#㝿㊇#᢯㇫ḻ#‬‬
‫‪⚋᪋#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#ㅻ㇏#㝿㊇#᢯㇫ᴋ#⊃㏿#㝿㊇ㆻ#‬‬
‫‪▫㿓ᵷ⋓#⑕㠋〿ㆻ#ῃ⏳#ᙷ㊌㿓#᛺ㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ#‬‬
‫‪# ⊃㏿⏳#⟷㚠㿓#⬸㭓⋓#㣫Ⓥ⇳⏳#ㄫ⚏㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿⏳#┟ệ#㈏#㈘⾻#㍳ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪# ㎃#㈈Ṑ#ⵓぇ#㳷〫ᬏゟ#⊃㏿㇏#〫‛#⟷⟻ḻ#㈘㐷#‬‬
‫‪ᾋ㈇㇯#⚆#㍳ㄋ#㊓ㅇㆷ#み᝗〽㇫#✷᜴㿗#᜴ㄧᙷ#‬‬
‫‪ㇿ⴬ᴿᵛ1#‬‬
‫‪#ᴋ#Vrq|#Frusrudwlrq㇏#⬸㻓ㇼᴿᵛ1‬‬
‫。‪搬移已安裝鏡頭的相機時,請務必確實握住相機和鏡頭‬‬
‫。‪請勿握住變焦時鏡頭突出的任何部分‬‬
‫‪本鏡頭雖然是根據防塵及防濺的理念而設計,但不具防水‬‬
‫。‪功能。若在雨中等環境使用,應避免雨水滴到鏡頭‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪–1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪使用閃光燈的注意事項‬‬
‫‪使用閃光燈時,請至少與目標保持 1 公尺的距離,然後‬‬
‫‪取下鏡頭遮光罩再進行拍攝。使用某些鏡頭與閃光燈組合‬‬
‫‪時,鏡頭可能會阻擋部分閃光燈源,進而導致相片底部出‬‬
‫。‪現陰影‬‬
‫‪‬‬
‫‪周邊暗角‬‬
‫‪使用鏡頭時,螢幕角落可能會變得比螢幕中心暗。要降低‬‬
‫。‪該現象(周邊暗角),請縮小 1 到 2 個孔徑距離‬‬
‫‪‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪#❯#⊃㏿ᴋ#⚠㐻#⚆#⚠㉸#⮛᜻ẏ〫#ㇿ㐷⑃/#⚠ⲏᴋ#ẏ㐷#‬‬
‫‪ 零件識別‬‬
‫‪⿁⴬ᴿᵛ1#⢻ᙷ#ᬫ␣ᴋ#ᙷㄫᷧぇ#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#Ὠぇᴋ#‬‬
‫‪⊃㏿ぇ#△⚠ㄯ㇫#▲㐷#⿁ḻ⋔#㿏ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪鏡頭遮光罩指示‬‬
‫‪對焦圈‬‬
‫‪變焦圈‬‬
‫‪焦距刻度‬‬
‫‪焦距指示‬‬
‫*‪鏡頭接點‬‬
‫‪安裝指示‬‬
‫‪㧶ᲂ⟆#▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ#‬‬
‫‪# 㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#⚏ὓⵓ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#㊓ᛧ㿏᝗#‬‬
‫‪㾳⬣㜫ぇ⮓#㟓Ⰳ㿓#4#p#ᛧ␣⏳#ệ᝗#㞣へ㿏ⵤⵓ゛1#‬‬
‫‪ㇳ⟷#⊃㏿シ#㾃∏ⵓ#㋧㿠㇏#᜴ㄧ#⊃㏿ᙷ#㾃∏ⵓ㇏#⣒ㆻ#‬‬
‫‪⟷⟻㉸ㆳ⋓#㚟ᵟ㿏っ#⬣㐻#⾻∏㔴ぇ#㇃へ㇫#ᬏ㬷ᬗ#ⲏ#‬‬
‫‪ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪⌮ᘎ㞢#‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪–2‬‬
‫。‪* 請勿觸碰鏡頭接點‬‬
‫‪# ⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿗#ῃ#䃋⓫㇏#ᠷ㲸㇫ᙷ#䃋⓫#㎈ᙻぇ#⢻㿫#‬‬
‫‪〫Ộᜃ#ẗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㇫≣㿓#䁻⬸+⢻ᮛ㴯⇳᝗#㿟,ㆻ#‬‬
‫‪〽⿗⊛⓫#㋧␣ᚓ⏳#4ぇ⮓#5#ⴛ㰨#㊌ḻ#ᵢㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫‪#≪㥲#㬿Ɫ㩂ጚ#‬‬
‫ⴛ‪4#⊃㏿#䄻ὓ#㇯ᷨ‬‬
‫␸‪5#㝿㊇#‬‬
‫␸‪6#㎃#‬‬
‫‪7#㝿㊇#ᛧ␣#᱿᡿‬‬
‫ⴛ‪8#㝿㊇#ᛧ␣#㇯ᷨ‬‬
‫*‪9#⊃㏿#㊈㊇‬‬
‫ⴛ‪:#␿ㄫ㵼#㇯ᷨ‬‬
‫‪*#⊃㏿㇏#㊈㊇ㆻ#⑃㐷㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪#ᳶ⹲#≪ㄓ#⃹#ⴆᅚ㩂ጚ#‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#≪ㄓ㩂ᴎ὞#‬‬
‫‪+ዢẦ#0#ㄢⵚ1,#‬‬
‫‪1# ⩈ᦎ#ᳶ⹲#㎋ᇦ#㍞Ἶᱦ#⇢㆞#㎋#Ⱞ#‬‬
‫‪᪦⪞ᖯឲ៎1‬‬
‫‪# ⿕㔴#⊃㏿#㤘ㆻ#+4,ᝳ#+5,㇏#ệ#ᙷ㐷#⚠✌ㆳ⋓#‬‬
‫‪⟷㚠2㊓ᛧ㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⟷㚠㿓#‬‬
‫‪⬸㭓ぇ⮓#⊃㏿#㤘ㆻ#⟷㚠2㊓ᛧ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#⚠✌#‬‬
‫‪+5,⏳#⬣ㄠ㿏ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪2# ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ℛ△#Ɫᡛ➎Ṧ#㍞Ἶᱦⱂ#ℛ△#‬‬
‫‪Ɫᡛ➎+Ẳ⮞㟯#Ɫᡛ➎,⪺#Ỉ㊂#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#‬‬
‫‪㍞Ἶᱦ#Ẳ⮞㞢⪺#ᕦ⮶#ᘍᇊ#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖊ#‬‬
‫‪ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶầឲ៎1#‬‬
‫‪ 安裝及取下鏡頭‬‬
‫)。‪安裝鏡頭(參見圖 –‬‬
‫。‪取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋‬‬
‫。‪有(1)和(2)兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋‬‬
‫‪要連帶鏡頭遮光罩一同安裝/取下時,請使用方法‬‬
‫。)‪(2‬‬
‫‪‬‬
‫‪將鏡身上的白色指示與相機機身上的白色指‬‬
‫‪示(安裝指示)對齊,然後將鏡頭放進相機‬‬
‫。‪安裝座並以順時針方向旋轉直到鎖緊為止‬‬
‫。‪安裝鏡頭時,請勿按下相機上的鏡頭釋放鍵‬‬
‫。‪請勿傾斜安裝鏡頭‬‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫)。‪取下鏡頭(參見圖 –‬‬
‫‪按住相機上的鏡頭釋放鍵,以逆時針方向旋轉鏡‬‬
‫。‪頭直至鏡頭鬆開,然後再取下鏡頭‬‬
‫‪ 安裝鏡頭遮光罩‬‬
‫‪建議您使用鏡頭遮光罩以降低炫光現象,以確保影像‬‬
‫。‪最佳品質‬‬
‫‪將鏡頭遮光罩上的紅線對齊鏡頭上的紅點(鏡頭‬‬
‫‪遮光罩指示),然後將鏡頭遮光罩裝入鏡頭安裝‬‬
‫‪座,以順時針方向旋轉直至其卡至定位為止,且‬‬
‫。‪鏡頭遮光罩上的紅點對準鏡頭上的紅點‬‬
‫‪使用內建的相機閃光燈或相機隨附的閃光燈時,請確定先‬‬
‫。‪取下鏡頭遮光罩,以免擋住閃光燈燈源‬‬
‫。‪存放時,請將鏡頭遮光罩倒過來放在鏡頭上‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪# ⊃㏿⏳#㈜㚠㿗#ῃ#㣫Ⓥ⇳㇏#⊃㏿#㊓ᛧ#⛻㴳ㆻ#‬‬
‫‪ 變焦‬‬
‫‪ᱻ⏫㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪# ⊃㏿ᴋ#᜴⬣㐷ᜃ#㈜㚠㿏㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#ⴆᅚ㩂ᴎ὞#‬‬
‫‪+ዢẦ#0#ㄢⵚ1,#‬‬
‫。‪旋轉變焦圈調整至理想的焦距‬‬
‫‪ 對焦‬‬
‫。‪對焦有三種方法‬‬
‫‪㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ⹲#ⴆᅚ#Ⅾ㞦Ⱞ#ᛮṢ#▫㗆ᵆ#ᳶ⹲ც#‬‬
‫‪ἲ㊆#ᨶጶ⺪#ℂ⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᳶ⹲Ṧ#ᢶẚ#㮮#‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#ⴆᅚ㩓ឲ៎1#‬‬
‫‪#ᳶ⹲#㮮ᧆ#≪ㄓ㩂ጚ#‬‬
‫‪自動對焦‬‬
‫☊‪ᳶ⹲#㮮ᧆⱂ#Ⳬ△#☊Ⱞ#ᳶ⹲ⱂ#Ⳬ△#‬‬
‫‪+ᳶ⹲#㮮ᧆ#Ɫᡛ➎,ᇦ#Ỉ㊂#㮮/#ᳶ⹲#㮮ᧆṦ#‬‬
‫‪ᳶ⹲#Ẳ⮞㞢⪺#▧Ɐ㩞☆#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖂ☆#‬‬
‫‪ⴆⱺẖ⪺#ᇊ⳿ᤊ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶẖ὞#‬‬
‫‪ᳶ⹲#㮮ᧆⱂ#Ⳬ△#᢮㞢ც#ᳶ⹲ⱂ#Ⳬ△#☊ᇦ#‬‬
‫‪Ỉ㉾⪞⺻ឲ៎1‬‬
‫‪# 㣫Ⓥ⇳#ᬫ㈜#㾃∏ⵓ#₇ᴋ#㣫Ⓥ⇳ぇ#Ṑ➀ẓ#㾃∏ⵓ⏳#‬‬
‫‪⬣ㄠ㿗#ῃぇᴋ#㾃∏ⵓ#⣒㇫#㚟ᵟẏ㐷#⿁ᜃ#㿏⊛⓫#⊃㏿#‬‬
‫‪䄻ὓ⏳#㊓ᛧ㿏ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪# ❫᝷#ⵓぇᴋ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#Ἓ㑈〫⮓#⊃㏿ぇ#ᛧᨯ⋓#⾃ㅃ#‬‬
‫‪ᰊㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫‪#ⷶ#‬‬
‫‪⮺㩂᝾#ㇲ⳺#ᅚẖᵆ#ⷶ#ẫⰮ#ᢶẖ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪#ㇲ⳺#‬‬
‫‪㝿㊇ㆻ#⑕㠋ᴋ#ᷧぇᴋ#ệ#ᙷ㐷#⚠✌㇫#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪#ⱺᣃ#ㇲ⳺#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ぇ⮓#㈇Ṑㆳ⋓#㝿㊇㇫#㋧㉿Ạᴿᵛ1‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ᙷ#㈇Ṑ#㝿㊇ㆳ⋓#㝿㊇ㆻ#⑕㠏#䄻ぇ#ⲏṐㆳ⋓#‬‬
‫‪♯⮯#㋧㊌ㆻ#㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪#✂ᣃ#ㇲ⳺#‬‬
‫‪ⲏṐㆳ⋓#㝿㊇ㆻ#㋧㉿㿠ᴿᵛ1‬‬
‫‪┟ὓ#⮛㊌ぇ#᝷㿓#㈇⮯㿓#ᬫㄠㆷ#㣫Ⓥ⇳ぇ#⟷Ⰴẓ#‬‬
‫‪⬣ㄠ⮛⓼⮓⏳#㚯㋧㿫#㍳ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫。‪相機會自動對焦‬‬
‫)‪DMF(直接手動對焦‬‬
‫‪‬‬
‫。‪相機在自動對焦後,您即可以手動進行細部調整‬‬
‫‪㾃∏〫#䁻⬸ㆻ#㍻㇫᝗#⬣㐻㇏#䃋㐿ㆻ#㟓ᵷ䃋㿏⊛⓫#‬‬
‫‪⊃㏿#䄻ὓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᛺㇫#㌂⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪#GPI#+៎ⱞᳳ㞢#✂ᣃ#ㇲ⳺,#‬‬
‫‪Ṑ➀㻿‬‬
‫‪⊃㏿#+4,/#⿕㔴#⊃㏿#㤘#+4,/#Ἦ㔴#⊃㏿#㤘#+4,/#‬‬
‫‪⊃㏿#䄻ὓ#+4,/#ḻ㫇⒳㴯#⮯㴯#‬‬
‫‪使用注意事項‬‬
‫‪手動對焦‬‬
‫‪‬‬
‫。‪您可以手動對焦‬‬
‫‪有關模式設定的詳細資訊,請參閱相機隨附的使用說‬‬
‫。‪明書‬‬
‫‪規格‬‬
‫‪FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS‬‬
‫)‪(SEL2870‬‬
‫‪42-105‬‬
‫‪8-9‬‬
‫‪75°-34°‬‬
‫‪54°-23°‬‬
‫‪0.3-0.45‬‬
‫‪0.19‬‬
‫‪f/22-f/36‬‬
‫‪55‬‬
‫‪72.5 × 83‬‬
‫‪295‬‬
‫‪支援‬‬
‫‪產品名稱‬‬
‫)‪(型號‬‬
‫‪等效於 35mm 規格焦‬‬
‫)‪距*1(mm‬‬
‫‪鏡頭組元件‬‬
‫‪視角 1*2‬‬
‫‪視角 2*2‬‬
‫)‪最小對焦*3(m‬‬
‫)‪最大放大倍數(X‬‬
‫‪最小光圈‬‬
‫)‪濾光鏡直徑(mm‬‬
‫‪尺寸(最大直徑 × 高‬‬
‫)‪度)(約 mm‬‬
‫)‪質量(約 g‬‬
‫‪防震功能‬‬
‫‪*1 以上顯示的 35mm 規格等效焦距值適用於配有 APS-C‬‬
‫。‪尺寸影像感應器的可換鏡頭數位相機‬‬
‫‪*2 視角 1 是 35mm 相機的值,視角 2 是配有 APS-C 尺寸‬‬
‫。‪影像感應器的可換鏡頭數位相機的值‬‬
‫。‪*3 最短對焦距離就是影像感應器到拍攝物體的距離‬‬
‫‪ 視鏡頭結構而定,焦距會因拍攝距離變化而有所不同。以‬‬
‫。‪上焦距預設鏡頭對焦在無線遠‬‬
‫‪所含物品‬‬
‫、)‪鏡頭(1)、鏡頭前蓋(1)、鏡頭後蓋(1‬‬
‫‪‬‬

advertisement

Key Features

  • Standard lens Black
  • Maximum aperture number: 5.6
  • Closest focusing distance: 0.3 m

Related manuals

Download PDF

advertisement