Sony | SEL28F20 | Sony SEL28F20 FE 28 мм F2 Инструкция по эксплуатации

4-562-616-21(1)

Для від’єднання об’єктива
(Див. малюнок –.)
Утримуючи натиснутою кнопку фіксатора
об’єктива на камері, обертайте об’єктив
проти годинникової стрілки доки він не
зупиниться, а потім від’єднайте об’єктив.
Interchangeable Lens
Посібник з експлуатації
Инструкция по
эксплуатации
 Прикріплення бленди
об’єктива
Для зменшення відблисків та забезпечення
максимальної якості зображення рекомендується
використовувати бленду об’єктива.
FE 28mm F2
E-mount

©2015 Sony Corporation
SEL28F20
Сумістіть червону лінію на бленді об’єктива
з червоною цяткою на об’єктиві (позначка
бленди об’єктива), потім вставте бленду
об’єктива в кріплення об’єктива і обертайте
її за годинниковою стрілкою доти, поки
не защепиться на місці і червону цятку
на бленді об’єктива не буде суміщено з
червоною цяткою на об’єктиві.
ˎˎ Під час використання вбудованого спалаху камери
або спалаху, що додається до камери, від’єднайте
бленду об’єктива, щоб уникнути перекривання
світла спалаху.
ˎˎ Під час зберігання прикріпіть бленду об’єктива
назад до об’єктива.
Існує три способи фокусування.
ˎˎАвтофокусування
Камера фокусується автоматично.
ˎˎDMF
В даному посібнику пояснюється, як
використовувати об’єктиви. Застережні заходи,
загальні для всіх об’єктивів, наприклад,
примітки щодо використання, наведені в
окремій брошурі «Застережні заходи перед
експлуатацією». Обов’язково прочитайте
обидва документи перед використанням
об’єктива.
Даний об’єктив призначений для камер Sony α з
E-перехідником. Його використання на камерах з
A-перехідником неможливе.
Об’єктив FE 28mm F2 сумісний з діапазоном
датчика зображення 35-мм формату. Камера, що
оснащена датчиком зображення 35-мм формату,
може бути настроєна для зйомки з розміром
APS-C.
Докладну інформацію щодо настройки камери
наведено в її інструкції з експлуатації.
Для отримання докладної інформації про
сумісність відвідайте веб-сайт Sony у вашій області
або зверніться до дилера Sony, або в місцевий
уповноважений сервісний центр Sony.

Примітки щодо використання
2
ˎˎ Під час перенесення камери з прикріпленим
1
3
об’єктивом обов’язково надійно утримуйте камеру
та об’єктив.
ˎˎ Незважаючи на те, що даний об’єктив розроблений
з врахуванням вимог захисту від пилу та бризок,
він не є захищеним від води. В разі використання
під час дощу, тощо, не піддавайте даний об’єктив
впливу крапель води.
Застережні заходи щодо використання
спалаху
ˎˎ Під час використання спалаху завжди знімайте
4
бленду об’єктива та виконуйте зйомку на відстані
щонайменше 1 м від об’єкта. Під час використання
певних комбінацій об’єктива та спалаху об’єктив
може частково перекривати світло спалаху, що
призведе до появи тіні у нижній частині знімка.
Віньєтування
ˎˎ Під час використання об’єктива кути екрану будуть
більш темними, ніж його центр. Для зменшення
цього ефекту (який називається віньєтуванням)
закрийте діафрагму на 1–2 поділки.

 Найменування компонентів
–1
1 Позначка бленди об’єктива
2 Кільце фокусування
3 Контакти об’єктива*
4 Установлювальна позначка
* Не торкайтесь контактів об’єктива.
 Прикріплення та від’єднання
об’єктива
(1)
(2)
Для прикріплення об’єктива
(Див. малюнок –.)
1
–2
Зніміть задню та передню кришки
об’єктива і кришку корпусу камери.
ˎˎПередню кришку об’єктива можна прикріпляти/
від’єднувати двома способами, (1) та (2).
Для прикріплення/від’єднання кришки
об’єктива з прикріпленою блендою об’єктива
використовуйте спосіб (2).
2 Сумістіть білу позначку на оправі
об’єктива з білою позначкою
на камері (установлювальною
позначкою), потім вставте об’єктив у
кріплення камери і обертайте його за
годинниковою стрілкою до фіксації.

ˎˎНе натискайте кнопку фіксатора об’єктива на
камері під час прикріплення об’єктива.
ˎˎНе прикріплюйте об’єктив під кутом.
(Пряме ручне фокусування)
Після того як камера сфокусується в режимі
автофокусування, можна буде виконати точне
фокусування вручну.
ˎˎРучне
фокусування
Детальна інформація щодо налаштувань режиму
наведена в посібнику з експлуатації, що додається
до камери.
Технічні характеристики
FE 28mm F2
(SEL28F20)
28
42
Для получения подробной информации о
совместимости посетите веб-сайт Sony в вашей
области или обратитесь к дилеру Sony, или в
местный уполномоченный сервисный центр Sony.
Примечания относительно
использования
объективом обязательно надежно удерживайте
камеру и объектив.
ˎˎ Несмотря на то, что данный объектив разработан с
учетом требований защиты от пыли и брызг, он не
является водонепроницаемым. При использовании
во время дождя и т.п., не подвергайте данный
объектив воздействию капель воды.
Меры предосторожности при
использовании вспышки
бленду объектива и выполняйте съемку на
расстоянии не менее 1 м от объекта. При
определенных комбинациях объектива и вспышки
объектив может частично закрывать свет вспышки,
что приведет к появлению тени в нижней части
снимка.
Виньетирование
ˎˎ При использовании объектива углы экрана
будут более темными, чем его центр. Для
уменьшения этого эффекта (который называется
виньетированием) закройте диафрагму на 1–2
деления.
8-9
75°
54°
 Наименование компонентов
0,29
0,25
0,13
f/22
49
* Не прикасайтесь к контактам объектива.
64×60
200
Немає
*1 Ця еквівалентна фокусна відстань для 35-мм
формату, відповідає цифровому фотоапарату
зі змінним об’єктивом, обладнаним датчиком
зображення розміру APS-C.
*2 Кут огляду 1 є значенням для камер 35-мм
формату, а кут огляду 2 є значенням для цифрових
фотоапаратів зі змінним об’єктивом, обладнаних
датчиком зображення розміру APS-C.
*3 Мінімальна фокусна відстань — це відстань від
датчика зображення до об’єкта.
ˎˎ В залежності від механізму об’єктива фокусна
відстань може змінюватися під час будь-якої зміни
відстані з’йомки. Наведені вище значення фокусної
відстані передбачають, що об’єктив сфокусовано на
безмежність.
Комплектність поставки
Об’єктив (1), передня кришка об’єктива (1),
задня кришка об’єктива (1), бленда об’єктива (1),
комплект друкованої документації
Конструкція та технічні характеристики можуть
змінюватися без попереднього повідомлення.
є товарним знаком Sony Corporation.
Виробник: Соні Корпорейшн,
1-7-1 Конан, Мінато-ку,
Токіо 108-0075, Японія.
Країна-виробник: Таїланд
Данный объектив предназначен для камер Sony α
с E-переходником. Его использование на камерах
с A-переходником невозможно.
Объектив FE 28mm F2 совместим с диапазоном
датчика изображения 35-мм формата. Камера,
оснащенная датчиком изображения 35-мм
формата, может быть настроена для съемки с
размером APS-C.
Подробные сведения по настройке камеры
приведены в ее инструкции по эксплуатации.
ˎˎ При использовании вспышки всегда снимайте
Фокусування виконується вручну.
Назва виробу
(Назва моделі)
Фокусна відстань (мм)
35-мм еквівалентна фокусна
відстань*1 (мм)
Групи елементів об’єктива
Кут огляду 1*2
Кут огляду 2*2
Мінімальна фокусна
відстань*3 (м)
Aвтофокус
Pучний фокус
Максимальне збільшення (X)
Мінімальна діафрагма
Діаметр фільтра (мм)
Розміри (максимальний
діаметр × висота) (Приблиз.,
мм)
Маса (Приблиз., г)
Функція компенсації
тремтіння
В данном руководстве поясняется,
как использовать объективы. Меры
предосторожности, общие для всех
объективов, например, примечания
относительно использования, приведены
в отдельной брошюре “Примечания по
использованию”. Обязательно прочтите оба
документа перед использованием объектива.
ˎˎ При переноске камеры с прикрепленным
 Фокусування
Printed in Thailand
ˎˎDMF
1 Метка бленды объектива
2 Кольцо фокусировки
3 Контакты объектива*
4 Установочная метка
 Прикрепление и
отсоединение объектива
Для прикрепления объектива
(См. рисунок –.)
1
Снимите заднюю и переднюю
крышки объектива и крышку корпуса
камеры.
ˎˎПереднюю крышку объектива можно
прикреплять/отсоединять двумя способами, (1)
и (2). Для прикрепления/отсоединения крышки
объектива с прикрепленной блендой объектива
используйте способ (2).
2 Совместите белую метку на оправе
объектива с белой меткой на камере
(установочной меткой), затем
вставьте объектив в крепление
камеры и поверните его по часовой
стрелке до фиксации.
ˎˎНе нажимайте кнопку фиксатора объектива на
камере во время прикрепления объектива.
ˎˎНе прикрепляйте объектив под углом.
Для отсоединения объектива
(См. рисунок –.)
Удерживая нажатой кнопку фиксатора
объектива на камере, поверните объектив
против часовой стрелки до упора, а затем
отсоедините объектив.
 Прикрепление бленды
объектива
Для уменьшения бликов и обеспечения
максимального качества изображения
рекомендуется использовать бленду объектива.
Совместите красную линию на бленде
объектива с красной точкой на объективе
(метка бленды объектива), затем вставьте
бленду объектива в крепление объектива
и поворачивайте ее по часовой стрелке
до тех пор, пока не защелкнется на месте
и красная точка на бленде объектива не
будет совмещена с красной точкой на
объективе.
ˎˎ При использовании встроенной вспышки камеры
или вспышки, прилагаемой к камере, отсоедините
бленду объектива, чтобы избежать загораживания
света вспышки.
ˎˎ Во время хранения прикрепите бленду объектива
обратно к объективу.
 Фокусировка
Существует три способа фокусировки.
ˎˎАвтофокусировка
Камера фокусируется автоматически.
(Прямая ручная фокусировка)
После того как камера сфокусируется в режиме
автофокусировки, можно будет выполнить точную
фокусировку вручную.
ˎˎРучная
фокусировка
Фокусировка выполняется вручную.
Подробные сведения по настройкам режима
приведены в инструкции по эксплуатации,
прилагаемой к камере.
Технические характеристики
Название изделия
(Название модели)
Фокусное расстояние (мм)
35-мм эквивалентное
фокусное расстояние*1 (мм)
Группы элементов объектива
Угол обзора 1*2
Угол обзора 2*2
Минимальное фокусное
расстояние*3 (м)
Aвтофокусировка
Pучная фокусировка
Максимальное увеличение (X)
Минимальная диафрагма
Диаметр фильтра (мм)
Размеры (максимальный
диаметр × высота) (Приблиз.,
мм)
Масса (Приблиз., г)
Функция компенсации
дрожания
FE 28mm F2
(SEL28F20)
28
42
8-9
75°
54°
0,29
0,25
0,13
f/22
49
64×60
200
Нет
*1 Это эквивалентное фокусное расстояние для 35-мм
формата на основе цифрового фотоаппарата со
сменным объективом, оснащенного датчиком
изображения размера APS-C.
*2 Угол обзора 1 является значением для камер 35-мм
формата, а угол обзора 2 является значением для
цифровых фотоаппаратов со сменным объективом,
оснащенным датчиком изображения размера
APS-C.
*3 Минимальное фокусное расстояние — это
расстояние от датчика изображения до объекта.
ˎˎ В зависимости от механизма объектива фокусное
расстояние может изменяться при любом
изменении расстояния съемки. Приведенные выше
значения фокусного расстояния предполагают, что
объектив сфокусирован на бесконечность.
Комплектность поставки
Объектив (1), передняя крышка объектива (1),
задняя крышка объектива (1), бленда объектива
(1), набор печатной документации
Конструкция и технические характеристики могут
быть изменены без уведомления.
является товарным знаком Sony Corporation.
‫اﻟﻨﻮع ‪ .Sony α‬ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪.A‬‬
‫‪▖⮓☎Ὧ☆Ṧ#ㄢⵚ㩞#ⷦ⟗⟆⬎1‬‬
‫ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺼﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺎت‪ .‬ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‬
‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺪﺳﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻲ »ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‬
‫ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل« واردة ﻓﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ‪ .‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻛﻞ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ E‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﻮع ‪ .Sony α‬ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪.A‬‬
‫ﻋﺪﺳﺔ ‪ FE 28mm F2‬ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﻄﺎق ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﺻﻮر ﺑﺼﻴﻐﺔ ‪ 35‬ﻣﻢ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺿﺒﻂ ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﺻﻮر ﺑﺼﻴﻐﺔ ‪ 35‬ﻣﻢ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺤﺠﻢ‬
‫‪.APS-C‬‬
‫راﺟﻊ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺿﺒﻄﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ ﺗﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮﻧﻲ ‪ Sony‬ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ‪ ،‬أو‬
‫اﺳﺘﺸﺎرة وﻛﻴﻞ ﺳﻮﻧﻲ ‪ Sony‬أو ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﻧﻲ ‪ Sony‬ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺮﺧﺺ‪.‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻊ ﻛﻮن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬اﻣﺴﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬
‫واﻟﻌﺪﺳﺔ داﺋﻤﺎً‪.‬‬
‫ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎء‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﻬﺎ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺎوﻣﺔ‬
‫اﻟﻐﺒﺎر وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺗﻨﺎﺛﺮ اﻟﺴﻮاﺋﻞ‪ .‬ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻤﻄﺮ‪ ،‬اﻟﺦ‪ ،‬ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ ﻗﻄﺮات اﻟﻤﺎء‪.‬‬
‫ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼش‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼش‪ ،‬ﻗﻢ داﺋﻤﺎً ﺑﻔﺼﻞ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ‬
‫ﻣﺘﺮ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻦ ﻫﺪﻓﻚ‪ .‬وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌﺪﺳﺔ واﻟﻔﻼش اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ ﻣﻌﺎً‪ ،‬ﻓﺈن‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺗﺤﺠﺐ ﺿﻮء اﻟﻔﻼش ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ وﺟﻮد ﻇﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺼﻮرة‪.‬‬
‫ﺗﻀﺎؤل اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﻓﻲ‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﺗﺼﺒﺢ أرﻛﺎن اﻟﺸﺎﺷﺔ أﻇﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ‪ .‬ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻫﺬه‬
‫اﻟﻈﺎﻫﺮة )ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺘﻀﺎؤل اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﻓﻲ(‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺈﻏﻼق ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻤﻘﺪار‬
‫درﺟﺔ واﺣﺪة أو درﺟﺘﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺟﺰاء‬
‫‪ 1‬ﻣﺆﺷﺮ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫‪ 2‬ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫‪ 3‬وﺻﻼت اﻟﻌﺪﺳﺔ*‬
‫‪ 4‬ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ‬
‫ﻋﺪﺳﺔ ‪ FE 28mm F2‬ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﻄﺎق ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﺻﻮر ﺑﺼﻴﻐﺔ ‪ 35‬ﻣﻢ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺿﺒﻂ ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﺻﻮر ﺑﺼﻴﻐﺔ ‪ 35‬ﻣﻢ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺤﺠﻢ‬
‫‪.APS-C‬‬
‫‪ⷦ⭾#ⴆ⮺#‬‬
‫راﺟﻊ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺿﺒﻄﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ⴆ㥲Ὧ+ᾒᡢὯ,‬‬
‫‪IH#5;pp#I5+VHO5;I53,‬‬
‫‪ㇲ⳺#ᅚẖ#+pp,‬‬
‫ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ ﺗﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ ;‪5‬‬
‫ﺳﻮﻧﻲ ‪ Sony‬ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ‪ ،‬أو‬
‫‪68pp#᧛ც#ㇲ⳺#‬‬
‫‪ 75‬ﺳﻮﻧﻲ ‪ Sony‬ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺮﺧﺺ‪.‬‬
‫اﺳﺘﺸﺎرة وﻛﻴﻞ ﺳﻮﻧﻲ ‪ Sony‬أو ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت‬
‫‪ᅚẖ*1#+pp,‬‬
‫‪ᳶ⹲#ቚ0Ỏ‬‬
‫<‪;0‬‬
‫‪:8俋‬‬
‫‪⋚#⩟ዪ#4*2‬‬
‫‪⋚#⩟ዪ#5*2‬‬
‫‪87俋‬‬
‫‪ ‬ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻊ ﻛﻮن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬اﻣﺴﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬
‫‪㉆♶#ㇲ⳺*3#+p,‬‬
‫واﻟﻌﺪﺳﺔ داﺋﻤﺎً‪.‬‬
‫⳺‪ⱺᣃ#ㇲ‬‬
‫<‪315‬‬
‫‪ ‬ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎء‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﻬﺎ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺎوﻣﺔ‬
‫⳺‪✂ᣃ#ㇲ‬‬
‫‪3158‬‬
‫اﻟﻐﺒﺎر وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺗﻨﺎﺛﺮ اﻟﺴﻮاﺋﻞ‪ .‬ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻤﻄﺮ‪ ،‬اﻟﺦ‪ ،‬ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ‬
‫‪㉆៪#㬿៪#+[,‬‬
‫‪3146‬‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ ﻗﻄﺮات اﻟﻤﺎء‪.‬‬
‫‪㉆♶#ⵚẖᄆ‬‬
‫‪i255‬‬
‫اﻟﻔﻼش‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﻮل‬
‫‪㨮㘚#⺪Ṯ#+pp,‬‬
‫<‪7‬‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ‬
‫‪ ‬ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼش‪ ،‬ﻗﻢ داﺋﻤﺎً ﺑﻔﺼﻞ ﻏﻄﺎء‬
‫‪97#俄#93‬‬
‫‪⭢㫿㍂✂#+㉆៪#‬‬
‫ﻓﺈن‬
‫ﻣﺘﺮ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻦ ﻫﺪﻓﻚ‪ .‬وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌﺪﺳﺔ واﻟﻔﻼش اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ ﻣﻌﺎً‪،‬‬
‫‪⺪Ṯ#俄#ᙼⱞ,#‬‬
‫ﻣﻦ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺗﺤﺠﺐ ﺿﻮء اﻟﻔﻼش ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ وﺟﻮد ﻇﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ‬
‫‪+⩧#pp,‬‬
‫اﻟﺼﻮرة‪.‬‬
‫‪ⷻᲳ#+⩧#j,‬‬
‫‪533‬‬
‫‪㰾᧎Ầ#⇞⳿#ጚត‬‬
‫⬎‪⨮ឲ‬‬
‫ﺗﻀﺎؤل اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﻓﻲ‬
‫‪ ‬ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﺗﺼﺒﺢ أرﻛﺎن اﻟﺸﺎﺷﺔ أﻇﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ‪ .‬ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻫﺬه‬
‫اﻟﻈﺎﻫﺮة )ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺘﻀﺎؤل اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﻓﻲ(‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺈﻏﻼق ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻤﻘﺪار‬
‫درﺟﺔ واﺣﺪة أو درﺟﺘﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ცត#᧾⺪㘢#㍞Ἶᱦ⪺#ⲏㄓ㩆#ᆧ⮚ⱂ#68pp㫿⪺☆ⱂ#‬‬
‫‪*1# ⱞᅭⰪ#DSV0F#㕖ጚ#ⱞ⃢⺪#☦☆ც#㖻Ⲗᤆ#ᳶ⹲#ሺ㭂#‬‬
‫‪᧛ც#ㇲ⳺#ጢⱞⱯឲ៎1‬‬
‫‪*2#⋚#⩟ዪ#4Ⱚ#68pp#㍞Ἶᱦ⪺#៪㩆#ჼⱞ὚/#⋚#⩟ዪ#5‬‬
‫‪‬‬
‫‪᝾#DSV0F#㕖ጚ#ⱞ⃢⺪#☦☆ც#ⲏㄓᤆ#ᳶ⹲#ሺ㭂#ცត#‬‬
‫‪᧾⺪㘢#㍞Ἶᱦ⪺#៪㩆#ჼⱯឲ៎1‬‬
‫‪ 1‬ﻣﺆﺷﺮ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫‪*3#㉆♶#ㇲ⳺Ⱚ#ⱞ⃢⺪#☦☆ᵆ≪㘚#㨦▖㆞ጶ⺪ⱂ#‬‬
‫‪ 2‬ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫‪ᅚẖⱯឲ៎1‬‬
‫‪ 3‬وﺻﻼت اﻟﻌﺪﺳﺔ*‬
‫‪# ᳶ⹲#Ἶ㏎ឲ⺂⪺#ᨚᱦ#㈖⫫#ᅚẖც#⃾ᓶ὞#ㇲ⳺#ጢⱞ᢮#‬‬
‫‪ 4‬ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ‬
‫‪⃾ᓾ#✂#Ⱳ➟ឲ៎1#⯮ⱂ#ㇲ⳺#ጢⱞ᝾#ᳶ⹲#ㇲ⳺Ⱞ#‬‬
‫‪„㩆៪ᵆ#Ỉ㉾⪲Ⱞ#ᨶṦ#ც⳿㩆#ᅭⱯឲ៎1‬‬
‫*ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻠﻤﺲ وﺻﻼت اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺟﺰاء‬
‫‪ᣃ⇳㥲‬‬
‫‪ᳶ⹲#+4,/#⩈⾧#ᳶ⹲#㎋#+4,/#ᦡ⾧#ᳶ⹲#㎋#+4,/# ‬‬
‫‪ᳶ⹲#㮮ᧆ#+4,/#᢮㔺ἦ㞢#☢㞢#‬‬
‫ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.–‬‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻧﺰﻋﻬﺎ‬
‫‪1‬‬
‫اﻧﺰع واﻗﻴﺘﻲ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ وﻏﻄﺎء ﺟﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪.‬‬
‫‪᧾ⱺⱢ#⃹#ⷦ⭾#ⴆ⮺Ⱚ#⫲ᇊ⪰ⱞ#↪ᆧ㩊#ᆧ⮚ც#‬‬
‫‪ ‬ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻴﻦ )‪ (1‬و)‪ .(2‬ﻋﻨﺪ‬
‫‪Ⱳ➟ឲ៎1#‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا )ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ(‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ‬
‫ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا وﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب‬
‫اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻧﺰﻋﻬﺎ‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻴﻦ )‪ (1‬و)‪ .(2‬ﻋﻨﺪ‬
‫ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ ﻛﻮن ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎً‪ ،‬ﻗﻢ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﻮب )‪.(2‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا )ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ(‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ‬
‫ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا وﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب‬
‫اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻀﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا أﺛﻨﺎء ﺗﺮﻛﻴﺐ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺎﺋﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻨﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.–‬‬
‫ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺰر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻀﻐﻮﻃﺎً‪ ،‬ﻗﻢ‬
‫ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ‬
‫اﻓﺼﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼش ﻣﺪﻣﺞ ﺿﻤﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا أو ﻓﻼش ﻣﺰود ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪ ،‬اﻧﺰع ﻏﻄﺎء‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﺣﺠﺐ ﺿﻮء اﻟﻔﻼش‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫‪‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻀﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا أﺛﻨﺎء ﺗﺮﻛﻴﺐ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺎﺋﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻨﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.–‬‬
‫ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺰر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻀﻐﻮﻃﺎً‪ ،‬ﻗﻢ‬
‫ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ‬
‫اﻓﺼﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫• اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‬
‫ﺗﻘﻮم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪.‬‬
‫• ‪) DMF‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ(‬
‫ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪ ،‬ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺿﺒﻄﻪ ﻳﺪوﻳﺎً ﺑﺼﻮرة‬
‫دﻗﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫• اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي‬
‫ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻳﺪوﻳﺎً‪.‬‬
‫ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﺿﻊ‪ ،‬راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬
‫‪(SEL28F20) FE 28mm F2‬‬
‫‪28‬‬
‫‪42‬‬
‫‪9-8‬‬
‫‪75°‬‬
‫‪54°‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.13‬‬
‫‪f/22‬‬
‫‪49‬‬
‫‪60×64‬‬
‫‪200‬‬
‫ﻻ‬
‫*‪ 1‬ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﻟﻤﻌﺎدل ﻟﻄﺮاز ‪ 35‬ﻣﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ‬
‫ﺑﻜﺎﻣﻴﺮا رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة ﺑﺤﺠﻢ‬
‫‪.APS-C‬‬
‫*‪ 2‬زاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ ‪ 1‬ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﺎﻣﻴﺮات ‪ 35‬ﻣﻢ‪ ،‬وزاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ ‪ 2‬ﻣﺨﺼﺼﺔ‬
‫ﻟﻜﺎﻣﻴﺮات رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﺻﻮر ﺑﺤﺠﻢ‬
‫‪.APS-C‬‬
‫*‪ 3‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة‬
‫واﻟﻬﺪف‪.‬‬
‫‪ ‬وﻓﻘﺎً ﻵﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أي ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻓﺔ‬
‫。‪設計和規格有所變更時,恕不另行奉告‬‬
‫。‪為 Sony Corporation 之商標‬‬
‫‪生產國別:泰國‬‬
‫‪⇢#▖⮓☎Ὧ☆᝾#ᳶ⹲ⱂ#▖⮓ⅿ⪺#ᇪ㩞☆#‬‬
‫‪☎Ὧ㩓ឲ៎1#▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ⬪#ᄃⱞ#ᾒ᧊#ᳶ⹲⪺#‬‬
‫‪ᇟ㚟ⳫⰦᵆ#Ⳬ⮓ᤂ᝾#ⷦⱂ▖㩗Ⱚ#↮⺪ᵆ#ᤆ#%▖⮓#‬‬
‫‪ⳮ#ⷦⱂ▖㩗%⪺#Ⱳ➟ឲ៎1#ᳶ⹲Ṧ#▖⮓㩂ጚ#ⳮ⪺#‬‬
‫‪᤺#ც⺪#☎Ὧ☆Ṧ#ᾒ᤺#ⱧⰦ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪ⱞ#ᳶ⹲᝾#Vrq|#兞#㍞Ἶᱦ#⟆➎㙆#H#Ẳ⮞㞢#‬‬
‫‪㍞Ἶᱦ⮓Ⱖᵆ#☎ᆮᤂ⪲➟ឲ៎1#D#Ẳ⮞㞢#‬‬
‫‪㍞Ἶᱦ⪺☆᝾#▖⮓㩊#✂#⪰➟ឲ៎1‬‬
‫‪IH#5;pp#I5᝾#68pp㫿#ⱞ⃢⺪#☦☆#ⅾ⯮⬪#‬‬
‫‪㬢㭂㩓ឲ៎1#‬‬
‫‪68pp㫿#ⱞ⃢⺪#☦☆ც#ⲏㄓᤆ#㍞Ἶᱦ᝾#DSV0F#‬‬
‫‪㕖ጚᵆ#㈖⫫㩂᢮ᵇ#☎⳿㩊#✂#Ⱳ➟ឲ៎1‬‬
‫‪㍞Ἶᱦ#☎⳿#ℓⅿ⪺#ᇪ㩆#▫☢㩆#ᖞ⮓Ⱚ#▖⮓☎Ὧ☆Ṧ#‬‬
‫‪ㄢⵚ㩂⟗⟆⬎1‬‬
‫‪㬢㭂☛⪺#ᇪ㩆#▫☢㩆#⳿⇞᝾#ᅚⷦ㩂⟆᝾#⺪⫗ⱂ#‬‬
‫‪Vrq|#⯣#▖ⱞ㞢Ṧ#ℓ•㩂⟆ᅚᖂ#Vrq|#៪ẖ⳺#᫺᝾#‬‬
‫‪⺪⫗ⱂ#Ɫ⺇ᤆ#Vrq|#☆⌮➎#⟆☎⪺#•ⱂ㩞#ⷦ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ#‬‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼش ﻣﺪﻣﺞ ﺿﻤﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا أو ﻓﻼش ﻣﺰود ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪ ،‬اﻧﺰع ﻏﻄﺎء‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﺣﺠﺐ ﺿﻮء اﻟﻔﻼش‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ‪.‬‬
‫‪# ᳶ⹲Ṧ#▖⮓㩊#ᨶ#㬾὞ⱂ#ኪ㜫ⱞც#㬾὞#ⷻხ⪺#⌮㩞#‬‬
‫‪⪞᥋ᅶ#ᤊ#✂#Ⱳ➟ឲ៎1#ⱞ᳖㩆#㫮▫+⌮ᘎ㞢ᱦᇊ#㩒,Ⱞ#‬‬
‫‪⪰⩊ᴎ὞#ⵚẖᄆṦ#4⪺☆#5#➎㚛#⳿᢮#៕Ⱖ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪#≪㥲#㬿Ɫ㩂ጚ#‬‬
‫➎‪4#ᳶ⹲#㮮ᧆ#Ɫᡛ‬‬
‫‪5#ㇲ⳺#ẫ‬‬
‫*⳺⳻‪6#ᳶ⹲#‬‬
‫➎‪7#Ẳ⮞㟯#Ɫᡛ‬‬
‫‪ ‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫• اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‬
‫• ‪) DMF‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ(‬
‫ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪ ،‬ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺿﺒﻄﻪ ﻳﺪوﻳﺎً ﺑﺼﻮرة‬
‫دﻗﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫• اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي‬
‫ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻳﺪوﻳﺎً‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬
‫اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ‬
‫)اﺳﻢ اﻟﻤﻮدﻳﻞ(‬
‫اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري )ﻣﻢ(‬
‫اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﻟﻤﻌﺎدل ﻟﻄﺮاز‬
‫‪ 35‬ﻣﻢ*‪) 1‬ﻣﻢ(‬
‫ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ‪-‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫زاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ‪2*1‬‬
‫زاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ‪2*2‬‬
‫اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ*‪) 3‬ﻣﺘﺮ(‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري ﻳﺪوي‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ اﻟﻘﺼﻮى )‪(X‬‬
‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻷدﻧﻰ‬
‫ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﺷﺢ )ﻣﻢ(‬
‫اﻷﺑﻌﺎد )اﻟﻘﻄﺮ اﻷﻗﺼﻰ × اﻻرﺗﻔﺎع(‬
‫)ﻣﻢ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ )ﺟﺮام‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻫﺘﺰاز‬
‫‪(SEL28F20) FE 28mm F2‬‬
‫‪28‬‬
‫‪42‬‬
‫‪9-8‬‬
‫‪75°‬‬
‫‪54°‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.13‬‬
‫‪f/22‬‬
‫‪49‬‬
‫‪60×64‬‬
‫‪200‬‬
‫ﻻ‬
‫*‪ 1‬ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﻟﻤﻌﺎدل ﻟﻄﺮاز ‪ 35‬ﻣﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ‬
‫ﺑﻜﺎﻣﻴﺮا رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة ﺑﺤﺠﻢ‬
‫‪.APS-C‬‬
‫*‪ 2‬زاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ ‪ 1‬ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﺎﻣﻴﺮات ‪ 35‬ﻣﻢ‪ ،‬وزاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ ‪ 2‬ﻣﺨﺼﺼﺔ‬
‫ﻟﻜﺎﻣﻴﺮات رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﺻﻮر ﺑﺤﺠﻢ‬
‫‪.APS-C‬‬
‫*‪ 3‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة‬
‫واﻟﻬﺪف‪.‬‬
‫‪ ‬وﻓﻘﺎً ﻵﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أي ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ‪ .‬اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺒﺆرﻳﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ أﻋﻼه ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ )‪ ،(1‬واﻗﻴﺔ ﻋﻠﺒﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ )‪ ،(1‬اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ )‪،(1‬‬
‫واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ )‪ ،(1‬ﻃﻘﻢ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ‬
‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ دون إﺷﻌﺎر‪.‬‬
‫اﻟﻌﻼﻣﺔ‬
‫ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﻲ ‪.Sony‬‬
‫。‪搬移已安裝鏡頭的相機時,請務必確實握住相機和鏡頭‬‬
‫‪本鏡頭雖然是根據防塵及防濺的理念而設計,但不具防水‬‬
‫。‪功能。若在雨中等環境使用,應避免雨水滴到鏡頭‬‬
‫‪‬‬
‫‪使用閃光燈時,請至少與目標保持 1 公尺的距離,然後‬‬
‫‪取下鏡頭遮光罩再進行拍攝。使用某些鏡頭與閃光燈組合‬‬
‫‪時,鏡頭可能會阻擋部分閃光燈源,進而導致相片底部出‬‬
‫。‪現陰影‬‬
‫‪‬‬
‫‪周邊暗角‬‬
‫‪使用鏡頭時,螢幕角落可能會變得比螢幕中心暗。要降低‬‬
‫‪該現象(周邊暗角),請將光圈孔徑縮小 1 到 2 級‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 零件識別‬‬
‫。‪* 請勿觸碰鏡頭接點‬‬
‫‪ 安裝及取下鏡頭‬‬
‫。‪取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋‬‬
‫。‪有(1)和(2)兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋‬‬
‫‪要連帶鏡頭遮光罩一同安裝/取下時,請使用方法‬‬
‫。)‪(2‬‬
‫‪‬‬
‫‪將鏡身上的白色指示與相機機身上的白色指‬‬
‫‪示(安裝指示)對齊,然後將鏡頭放進相機‬‬
‫。‪安裝座並以順時針方向旋轉直到鎖緊為止‬‬
‫。‪安裝鏡頭時,請勿按下相機上的鏡頭釋放鍵‬‬
‫。‪請勿傾斜安裝鏡頭‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪將鏡頭遮光罩上的紅線對齊鏡頭上的紅點(鏡頭‬‬
‫‪遮光罩指示),然後將鏡頭遮光罩裝入鏡頭安裝‬‬
‫‪座,以順時針方向旋轉直至其卡至定位為止,且‬‬
‫。‪鏡頭遮光罩上的紅點對準鏡頭上的紅點‬‬
‫‪使用內建的相機閃光燈或相機隨附的閃光燈時,請確定先‬‬
‫。‪取下鏡頭遮光罩,以免擋住閃光燈燈源‬‬
‫。‪存放時,請將鏡頭遮光罩倒過來放在鏡頭上‬‬
‫‪自動對焦‬‬
‫‪#ㇲ⳺#‬‬
‫‪ㇲ⳺Ⱞ#Ỉ㉾᝾#ᡚ⪺᝾#᤺#ც⺪#ℓⅿⱞ#Ⱳ➟ឲ៎1‬‬
‫‪#ⱺᣃ#ㇲ⳺#‬‬
‫‪㍞Ἶᱦ⪺☆#ⱺᣃⰦᵆ#ㇲ⳺ⱞ#ⵚⳲᤓឲ៎1‬‬
‫‪‬‬
‫。‪相機會自動對焦‬‬
‫)‪DMF(直接手動對焦‬‬
‫‪‬‬
‫。‪相機在自動對焦後,您即可以手動進行細部調整‬‬
‫‪手動對焦‬‬
‫‪‬‬
‫。‪您可以手動對焦‬‬
‫‪有關模式設定的詳細資訊,請參閱相機隨附的使用說‬‬
‫。‪明書‬‬
‫‪㧶ᲂ⪞#㫮▫Ⱞ#ⷮⱞᇊ#▖⺮ⱂ#㬾⺲Ⱞ#㉆៪㬾㩂ᴎ὞#‬‬
‫‪ᳶ⹲#㮮ᧆṦ#▖⮓㩂᝾#ᅭⱞ#⵵➟ឲ៎1‬‬
‫‪▖⮓㩊#ᨶ⪺᝾#㧶ᲂ⟆#⍅ⱞ#ㄒ្ᤂ⺪#⨴ᅶ#㩂ᴎ὞#ᳶ⹲#‬‬
‫‪㮮ᧆṦ#ⴆᅚ㩂⟗⟆⬎1‬‬
‫‪# ⇞ᇪ#⟆⪺᝾#ᳶ⹲#㮮ᧆṦ#ᦎ⺻⪞☆#ᳶ⹲⪺#ᅚᒢᵆ#⧶⮶#‬‬
‫‪ᙽⰦ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪‬‬
‫。‪對焦有三種方法‬‬
‫‪㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ⹲#ⴆᅚ#Ⅾ㞦Ⱞ#ᛮṢ#▫㗆ᵆ#ᳶ⹲ც#‬‬
‫‪ἲ㊆#ᨶጶ⺪#ℂ⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᳶ⹲Ṧ#ᢶẚ#㮮#‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#ⴆᅚ㩓ឲ៎1#‬‬
‫‪# ㍞Ἶᱦ#ᖞⲏ#㧶ᲂ⟆#᫺᝾#㍞Ἶᱦ⪺#ᣃ⇳ᤆ#㧶ᲂ⟆Ṧ#‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 對焦‬‬
‫‪ᛮṞ⺪#Ẳ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪# ᳶ⹲᝾#ᆧ▖⺪ᅶ#ⲏㄓ㩂⺪#Ẳ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪ᳶ⹲#㮮ᧆⱂ#Ⳬ△#☊Ⱞ#ᳶ⹲ⱂ#Ⳬ△#᢮㞢‬‬
‫‪+ᳶ⹲#㮮ᧆ#Ɫᡛ➎,⬪#Ỉ㊂#㮮/#ᳶ⹲#㮮ᧆṦ#‬‬
‫‪ᳶ⹲#Ẳ⮞㞢⪺#▧Ɐ㩞☆#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖂ☆#‬‬
‫‪ⴆⱺẖ⪺#ᇊ⳿ᤊ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶẖ὞#‬‬
‫‪ᳶ⹲#㮮ᧆⱂ#Ⳬ△#᢮㞢ც#ᳶ⹲ⱂ#Ⳬ△#᢮㞢⬪#‬‬
‫‪Ỉ㉾⪞⺻ឲ៎1‬‬
‫‪規格‬‬
‫)‪FE 28mm F2(SEL28F20‬‬
‫‪28‬‬
‫‪42‬‬
‫‪8-9‬‬
‫‪75°‬‬
‫‪54°‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.13‬‬
‫‪f/22‬‬
‫‪49‬‬
‫‪64 × 60‬‬
‫‪200‬‬
‫‪無‬‬
‫)‪產品名稱(型號‬‬
‫)‪焦距 (mm‬‬
‫‪35mm 等效焦距*1‬‬
‫)‪(mm‬‬
‫‪鏡頭組元件‬‬
‫‪視角 1*2‬‬
‫‪視角 2*2‬‬
‫)‪最小對焦*3(m‬‬
‫‪自動對焦‬‬
‫‪手動對焦‬‬
‫)‪最大放大倍數(X‬‬
‫‪最小光圈‬‬
‫)‪濾光鏡直徑(mm‬‬
‫× ‪尺寸(最大直徑‬‬
‫)‪高度)(約 mm‬‬
‫)‪質量(約 g‬‬
‫‪防震功能‬‬
‫‪#GPI#+៎ⱞᳳ㞢#✂ᣃ#ㇲ⳺,#‬‬
‫‪㍞Ἶᱦც#ⱺᣃ#ㇲ⳺Ⱖᵆ#ㇲ⳺Ⱞ#Ỉ㊂#㮮⪺#✂ᣃⰦᵆ#‬‬
‫‪⃢☢#ⵚ⳿Ⱞ#㩊#✂#Ⱳ➟ឲ៎1‬‬
‫‪#✂ᣃ#ㇲ⳺#‬‬
‫‪✂ᣃⰦᵆ#ㇲ⳺Ⱞ#ⵚⳲ㩓ឲ៎1‬‬
‫‪ᾒᧆ#☎⳿⪺#ᇪ㩆#ⱺ☢㩆#ᖞ⮓Ⱚ#㍞Ἶᱦ⪺#≪♷ᤆ#‬‬
‫‪▖⮓☎Ὧ☆Ṧ#ㄢⵚ㩞#ⷦ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪ⷦ⭾#ⴆ⮺#‬‬
‫‪IH#5;pp#I5+VHO5;I53,‬‬
‫;‪5‬‬
‫‪75‬‬
‫<‪;0‬‬
‫‪ⴆ㥲Ὧ+ᾒᡢὯ,‬‬
‫‪ㇲ⳺#ᅚẖ#+pp,‬‬
‫‪68pp#᧛ც#ㇲ⳺#‬‬
‫‪ᅚẖ*1#+pp,‬‬
‫‪ᳶ⹲#ቚ0Ỏ‬‬
‫‪‬‬
‫‪建議您使用鏡頭遮光罩以降低炫光現象,以確保影像‬‬
‫。‪最佳品質‬‬
‫‪# ᳶ⹲Ṧ#ⲏㄓ㩊#ᨶ#㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ⹲#ⴆᅚ#Ⅾ㞦Ⱞ#‬‬
‫‪#ᳶ⹲#㮮ᧆ#≪ㄓ㩂ጚ#‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#≪ㄓ㩂ᴎ὞#‬‬
‫‪+ዢẦ#0#ㄢⵚ1,#‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#ⴆᅚ㩂ᴎ὞#‬‬
‫‪+ዢẦ#0#ㄢⵚ1,#‬‬
‫‪–2‬‬
‫)。‪安裝鏡頭(參見圖 –‬‬
‫‪ 安裝鏡頭遮光罩‬‬
‫‪Ɫᡛ➎+Ẳ⮞㟯#Ɫᡛ➎,⪺#Ỉ㊂#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#‬‬
‫‪㍞Ἶᱦ#Ẳ⮞㞢⪺#ᕦ⮶#ᘍᇊ#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖊ#‬‬
‫‪ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶầឲ៎1#‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪1 鏡頭遮光罩指示‬‬
‫‪2 對焦圈‬‬
‫*‪3 鏡頭接點‬‬
‫‪4 安裝指示‬‬
‫‪#ᳶ⹲#≪ㄓ#⃹#ⴆᅚ㩂ጚ#‬‬
‫‪# ⩈⾧#ᳶ⹲#㎋Ⱞ#+4,ᇦ#+5,ⱂ#᤺#ც⺪#ℓⅿⰦᵆ#‬‬
‫‪–1‬‬
‫‪使用閃光燈的注意事項‬‬
‫‪按住相機上的鏡頭釋放鍵,以逆時針方向旋轉鏡‬‬
‫。‪頭直至鏡頭鬆開,然後再取下鏡頭‬‬
‫‪⩈ᦎ#ᳶ⹲#㎋ᇦ#㍞Ἶᱦ#⇢㆞#㎋#Ⱞ#‬‬
‫‪᪦⪞ᖯឲ៎1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪*#ᳶ⹲ⱂ#⳻⳺Ⱞ#Ặ⺪⺪#Ẳ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪1#‬‬
‫‪4‬‬
‫‪使用注意事項‬‬
‫)。‪取下鏡頭(參見圖 –‬‬
‫‪2# ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ℛ△#Ɫᡛ➎Ṧ#㍞Ἶᱦⱂ#ℛ△#‬‬
‫ﺗﻘﻮم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪如需相容性的詳細資訊,請造訪所在地區的 Sony 網‬‬
‫‪站,或洽詢 Sony 經銷商或當地合格的 Sony 維修服務‬‬
‫。‪中心‬‬
‫‪# 㧶ᲂ⟆Ṧ#▖⮓㩂᝾#ᆧ⮚#ℂᧆ⟆#ᳶ⹲#㮮ᧆṦ#ⴆᅚ㩂ᇊ#‬‬
‫‪⌮ᘎ㞢#‬‬
‫‪1‬‬
‫‪此鏡頭專為 Sony α 相機系統 E-安裝座相機設計。您‬‬
‫。‪無法在A-安裝座相機上使用‬‬
‫。‪FE 28mm F2 相容於 35mm 規格影像感應器‬‬
‫‪配備 35mm 規格影像感應器的相機可設為以 APS-C 尺‬‬
‫。‪寸進行拍攝‬‬
‫。‪有關設定相機的詳細資訊,請參閱使用說明書‬‬
‫‪㧶ᲂ⟆#▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ#‬‬
‫‪≪ㄓ2ⴆᅚ㩊#✂#Ⱳ➟ឲ៎1#ᳶ⹲#㮮ᧆṦ#≪ㄓ㩆#‬‬
‫‪▫㗆⪺☆#ᳶ⹲#㎋Ⱞ#≪ㄓ2ⴆᅚ㩂᝾#ᆧ⮚⪺᝾#ℓⅿ#‬‬
‫‪+5,Ṧ#▖⮓㩂⟗⟆⬎1‬‬
‫ﺗﻮﺟﺪ ‪ 3‬أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‪.‬‬
‫‪本使用說明書詳細說明使用鏡頭的方式。在另頁上‬‬
‫‪的“使用前的注意事項”可以找到如使用注意事項‬‬
‫‪等關於所有鏡頭的一般注意事項。使用鏡頭前,請‬‬
‫。‪務必閱讀以上文件‬‬
‫‪㍞Ἶᱦ⬪#ᳶ⹲Ṧ#ᾒ᤺#Ⲃ#ⲋ⨮#ⷦ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪#⇢#ᳶ⹲᝾#ℓ⺮#⃹#ℓⳫ#☎ᆮᤂ⪞#Ⱳ⺪Ặ/#ℓ✂᝾#ᤂ⺪#‬‬
‫‪⨴➟ឲ៎1#⌮ც#ᖞẖ᝾#ც⮞ᡚ⪺#▖⮓㩂᝾#ᆧ⮚#᧛⪺᝾#‬‬
‫‪ᳶ⹲⪺#…ℓ⮢ⱞ#‥⺪#⨴᢮ᵇ#㩂⟗⟆⬎1‬‬
‫‪㨦▖㆞⪺☆#㉆♶㩆#4#p#ᅚẖṦ#᤺ᇊ#㈖⫫㩂⟗⟆⬎1#‬‬
‫‪ⱦ≪#ᳶ⹲⬪#㧶ᲂ⟆#ⵚ㩓ⱂ#ᆧ⮚#ᳶ⹲ც#㧶ᲂ⟆ⱂ#⍅Ⱞ#‬‬
‫‪≪≮ⳫⰦᵆ#ㄒ្㩂⫖#▖⺮#⨮ᲂ⾧⪺#ⰶ⫫ⱞ#ᖂ㖪ᖊ#✂#‬‬
‫‪Ⱳ➟ឲ៎1‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪# ᳶ⹲Ṧ#≪ㄓ㩆#▫㗆ᵆ#㍞ἾᱦṦ#⮞ℂ㩂᝾#ᆧ⮚⪺᝾#‬‬
‫‪ ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻳﻮﺻﻴﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺳﻮء اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ وﻟﻀﻤﺎن أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ‬
‫ﺟﻮدة اﻟﺼﻮرة‬
‫ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ )ﻣﺆﺷﺮ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ(‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل ﻏﻄﺎء‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪﺳﺔ وﺗﺪوﻳﺮه ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ إﻟﻰ أن‬
‫ﻳﺼﺪر ﻃﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ وﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎذاة اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﺿﻊ‪ ،‬راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪.‬‬
‫ﺗﻮﺟﺪ ‪ 3‬أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‪.‬‬
‫اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ‬
‫)اﺳﻢ اﻟﻤﻮدﻳﻞ(‬
‫اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري )ﻣﻢ(‬
‫اﻟﻄﻮل اﻟﺒﺆري اﻟﻤﻌﺎدل ﻟﻄﺮاز‬
‫‪ 35‬ﻣﻢ*‪) 1‬ﻣﻢ(‬
‫ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ‪-‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫زاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ‪2*1‬‬
‫زاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ‪2*2‬‬
‫اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ*‪) 3‬ﻣﺘﺮ(‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆري ﻳﺪوي‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ اﻟﻘﺼﻮى )‪(X‬‬
‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻷدﻧﻰ‬
‫ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﺷﺢ )ﻣﻢ(‬
‫اﻷﺑﻌﺎد )اﻟﻘﻄﺮ اﻷﻗﺼﻰ × اﻻرﺗﻔﺎع(‬
‫)ﻣﻢ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ )ﺟﺮام‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻫﺘﺰاز‬
‫ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ ﻛﻮن ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎً‪ ،‬ﻗﻢ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﻮب )‪.(2‬‬
‫‪#᝾#Vrq|#Frusrudwlrqⱂ#▫㥆Ɐឲ៎1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻳﻮﺻﻴﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺳﻮء اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ وﻟﻀﻤﺎن أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ‬
‫ﺟﻮدة اﻟﺼﻮرة‬
‫ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ )ﻣﺆﺷﺮ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ(‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل ﻏﻄﺎء‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪﺳﺔ وﺗﺪوﻳﺮه ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ إﻟﻰ أن‬
‫ﻳﺼﺪر ﻃﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ وﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎذاة اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪所含物品‬‬
‫、)‪鏡頭(1)、鏡頭前蓋(1)、鏡頭後蓋(1‬‬
‫‪鏡頭遮光罩(1)、成套印刷文件‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫*ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻠﻤﺲ وﺻﻼت اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.–‬‬
‫‪ 1‬اﻧﺰع واﻗﻴﺘﻲ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ وﻏﻄﺎء ﺟﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪.‬‬
‫。‪上焦距預設鏡頭對焦在無線遠‬‬
‫‪*1 此 35mm 規格等效焦距值適用於配有 APS-C 尺寸影像‬‬
‫。‪感應器的可換鏡頭數位相機‬‬
‫‪*2 視角 1 是 35mm 相機的值,視角 2 是配有 APS-C 尺‬‬
‫。‪寸影像感應器的可換鏡頭數位相機的值‬‬
‫。‪*3 最短對焦距離就是影像感應器到拍攝物體的距離‬‬
‫‪ 視鏡頭結構而定,焦距會因拍攝距離變化而有所不同。以‬‬
‫。‪上焦距預設鏡頭對焦在無線遠‬‬
‫‪所含物品‬‬
‫、)‪鏡頭(1)、鏡頭前蓋(1)、鏡頭後蓋(1‬‬
‫‪鏡頭遮光罩(1)、成套印刷文件‬‬
‫。‪設計和規格有所變更時,恕不另行奉告‬‬
‫。‪為 Sony Corporation 之商標‬‬
‫‪‬‬
Download PDF

advertising