Sony | NEX-VG30H | Sony SELP18200 E PZ 18-200 мм F3.5-6.3 OSS Инструкция по эксплуатации

4-441-797-21(1)

 Найменування компонентів

Interchangeable Lens
1 Позначка бленди
2 Кільце трансфокації
3 Кільце фокусування
4 Контакти об’єктива*
5 Перемикач збільшення
6 Перемикач швидкості збільшення
7 Важіль збільшення
8 Установлювальна позначка
Посібник з експлуатації
Инструкция по эксплуатации
* Не торкайтесь контактів об’єктива.
 Прикріплення та від’єднання
об’єктива
Для прикріплення об’єктива
(Див. малюнок –.)
a
1
E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS
E-mount
2
b
©2012 Sony Corporation
SELP18200
ˎˎПередню кришку об’єктива можна прикріпляти/
від’єднувати двома способами, (1) та (2). Для
прикріплення/від’єднання кришки об’єктива з
прикріпленою блендою об’єктива використовуйте
спосіб (2).
Сумістіть білу позначку на оправі
об’єктива з білою позначкою на камері
(установлювальною позначкою), потім
вставте об’єктив у кріплення камери
і обертайте його за годинниковою
стрілкою до фіксації.
ˎˎНе натискайте кнопку фіксатора об’єктива на камері
під час прикріплення об’єктива.
ˎˎНе прикріплюйте об’єктив під кутом.

Printed in Japan
Зніміть задню та передню кришки
об’єктива і кришку корпусу камери.
1
POWER ZOOM
T
H M L
W
MANUAL
SERVO
MANUAL
SERVO
Для від’єднання об’єктива
(Див. малюнок –.)
Утримуючи натиснутою кнопку фіксатора
об’єктива на камері, обертайте об’єктив
проти годинникової стрілки доки він не
зупиниться, а потім від’єднайте об’єктив.
 Прикріплення бленди об’єктива
a Квадратна бленда
b Конічна пелюсткова бленда
MANUAL
SERVO
POWER ZOOM
T
H M L
W
2
MANUAL

2
SERVO
3
4
1
5 6

7
8
W
SERVO
В даному посібнику пояснюється, як
використовувати об’єктиви. Застережні заходи,
загальні для всіх об’єктивів, наприклад, примітки
щодо використання, наведені в окремій брошурі
«Застережні заходи перед експлуатацією».
Обов’язково прочитайте обидва документи перед
використанням об’єктива.
Даний об’єктив призначений для камер Sony α з
E-перехідником. Його використання на камерах з
A-перехідником неможливе.

–1
Примітки щодо використання
ˎˎПід час перенесення камери з прикріпленим об’єктивом
обов’язково надійно утримуйте камеру та об’єктив.
ˎˎНе беріться за частину об’єктива, яка висувається під час
трансфокації.
ˎˎШтативи деяких моделей можуть перешкоджати роботі
цього об’єктива в залежності від камери або штатива, що
використовується.
(2)
Застережні заходи щодо використання
спалаху
ˎˎПід час використання спалаху виконуйте зйомку
на відстані щонайменше 1 м від об’єкта. Під час
використання певних комбінацій об’єктива та спалаху
об’єктив може частково перекривати світло спалаху, що
призведе до появи тіні у нижній частині знімка.
Віньєтування
ˎˎПід час використання об’єктива кути екрану будуть більш
темними, ніж його центр. Для зменшення цього ефекту
(який називається віньєтуванням) закрийте діафрагму на
1–2 поділки.
Функція компенсації тремтіння
ˎˎЦей об’єктив є сумісним з режимом Активні. Режим
Активні забезпечує використання ефектів для запису
кінофільмів.
ˎˎДетальна інформація щодо настройки функції
компенсації тремтіння наведена в посібнику з
експлуатації, що додається до камери.
E PZ18-200mm F3.5-6.3 OSS
(SELP18200)
0,35
f/22-f/40
67
93,2×99
649
Так
Ручне збільшення
(див. малюнок -2.)
Обертайте кільце збільшення до
отримання потрібної фокусної відстані
положення збільшення.
周邊暗角

Автоматическая трансфокация
(см. рисунок -1.)

Конструкція та технічні характеристики можуть
змінюватися без попереднього повідомлення.
є товарним знаком Sony Corporation.
В данном руководстве поясняется, как использовать
объективы. Меры предосторожности, общие
для всех объективов, например, примечания
относительно использования, приведены
в отдельной брошюре “Примечания по
использованию”. Обязательно прочтите оба
документа перед использованием объектива.
Данный объектив предназначен для камер Sony α
с E-переходником. Его использование на камерах с
A-переходником невозможно.
Примечания относительно
использования
ˎˎПри переноске камеры с прикрепленным объективом
обязательно надежно удерживайте камеру и объектив.
ˎˎНе беритесь за часть объектива, которая выдвигается при
трансфокации.
ˎˎШтативы некоторых моделей могут препятствовать
работе этого объектива в зависимости от используемой
камеры или штатива.
Меры предосторожности при использовании
вспышки
ˎˎПри использовании вспышки, выполняйте съемку на
расстоянии не менее 1м от объекта. При определенных
комбинациях объектива и вспышки объектив может
частично закрывать свет вспышки, что приведет к
появлению тени в нижней части снимка.
Виньетирование
ˎˎПри использовании объектива углы экрана будут более
темными, чем его центр. Для уменьшения этого эффекта
(который называется виньетированием) закройте
диафрагму на 1–2 деления.
Функция компенсации дрожания
1 Метка бленды
2 Кольцо трансфокации
3 Кольцо фокусировки
4 Контакты объектива*
5 Переключатель трансфокации
6 Переключатель скорости трансфокации
7 Рычаг вариообъектива
8 Установочная метка
* Не прикасайтесь к контактам объектива.
 Прикрепление и отсоединение
объектива
Для прикрепления объектива
(См. рисунок –.)
1
Існує три способи фокусування.
• Автофокусування
• DMF (Пряме ручне фокусування)
Після того як камера сфокусується в режимі
автофокусування, можна буде виконати точне
фокусування вручну.
• Ручне фокусування
Фокусування виконується вручну.
Детальна інформація щодо налаштувань режиму
наведена в посібнику з експлуатації, що додається до
камери.
Технічні характеристики
Назва виробу
(Назва моделі)
Фокусна відстань,
еквівалентна 35-мм
формату*1 (мм)
Групи елементів об’єктива
Кут огляду*1
Мінімальна фокусна
відстань*2 (м)
E PZ18-200mm F3.5-6.3 OSS
(SELP18200)
27-300
12-17
76°-8°
0,3-0,5
使用注意事項
Воспользуйтесь переключателем трансфокации
для выбора ручной трансфокации (MANUAL) или
автоматической трансфокации (SERVO).
 Фокусування
Камера фокусується автоматично.
此鏡頭專為 Sony α 相機系統 E-安裝座相機設計。您
無法在A-安裝座相機上使用。
 Трансфокация
 Наименование компонентов
ˎˎВ разі використання автоматичного збільшення під час
відеозапису буде записано звук роботи об’єктиву та
важеля. Виконайте встановлення швидкості збільшення
та операції з важелем по мірі необхідності.
本使用說明書詳細說明使用鏡頭的方式。在另頁上
的“使用前的注意事項”可以找到如使用注意事項
等關於所有鏡頭的一般注意事項。使用鏡頭前,請
務必閱讀以上文件。
Комплектність поставки
Об’єктив (1), передня кришка об’єктива (1),
задня кришка об’єктива (1), бленда об’єктива (1),
комплект друкованої документації
Автоматичне збільшення
(див. малюнок -1.)
Скористайтесь кнопкою швидкості збільшення
для вибору опції H (висока швидкість), M (середня
швидкість) або L (низька швидкість).
Совместите красную линию на бленде
объектива с красной линией на объективе
и вставьте бленду. Во время прикрепления
квадратной бленды поверните ее по часовой
стрелке, пока она не защелкнется на месте.
Во время прикрепления конической
лепестковой бленды совместите красную
точку на ней с красной линией на объективе
и поверните бленду по часовой стрелке, пока
она не защелкнется на месте.
ˎˎПри использовании встроенной вспышки камеры или
вспышки, прилагаемой к камере, отсоедините бленду
объектива, чтобы избежать загораживания света
вспышки.
ˎˎФорма прилагаемой бленды объектива зависит от камеры.
ˎˎБленда объектива не может быть установлена на объектив
задом наперед.
Скористайтесь перемикачем збільшення для вибору
ручного збільшення (MANUAL) або автоматичного
збільшення (SERVO).
 Трансфокація
Для уменьшения бликов и обеспечения максимального
качества изображения рекомендуется использовать
бленду объектива.
*1 Значення, наведені вище для фокусної відстані,
еквівалентної 35-мм формату, і кута огляду, відповідають
цифровим фотоапаратам зі змінним об’єктивом,
обладнаним датчиком зображення розміру APS-C.
*2 Мінімальна фокусна відстань — це найкоротша відстань
від датчика зображення до об’єкта.
ˎˎВ залежності від механізму об’єктива фокусна відстань
може змінюватися під час будь-якої зміни відстані
з’йомки. Наведені вище значення фокусної відстані
передбачають, що об’єктив сфокусовано на безмежність.
ˎˎДанный объектив совместим с режимом Активные.
Режим Активные позволяет использовать эффекты для
видеозаписей.
ˎˎПодробные сведения по настройке функции компенсации
дрожания приведены в инструкции по эксплуатации,
прилагаемой к камере.
Для вибору швидкості збільшення
H M L
–2
ˎˎПід час використання вбудованого спалаху камери або
спалаху, що додається до камери, від’єднайте бленду
об’єктива, щоб уникнути перекривання світла спалаху.
ˎˎФорма бленди об’єктиву, що додається, залежить від
камери.
ˎˎБленду об’єктива не може бути встановлено спереду
об’єктива.
Злегка здвиньте важіль для повільного збільшення та
здвиньте його повністю для швидкого збільшення.
T
(1)
Сумістіть червону лінію на бленді об’єктиву
з червоною лінією на об’єктиві і вставте
бленду. Під час прикріплення квадратної
бленди поверніть її за годинниковою
стрілкою, поки вона не защепиться на місці.
Під час прикріплення конічної пелюсткової
бленди сумістіть червону цятку на ній з
червоною лінією на об’єктиві та поверніть
бленду за годинниковою стрілкою, поки вона
не защепиться на місці.
Здвиньте важіль збільшення.
POWER ZOOM
MANUAL
Для зменшення відблисків та забезпечення
максимальної якості зображення рекомендується
використовувати бленду об’єктива.
Назва виробу
(Назва моделі)
Максимальне збільшення
(X)
Мінімальна поділка
діафрагми
Діаметр фільтра (мм)
Розміри (максимальний
діаметр × висота)
(Приблиз., мм)
Маса (Приблиз., г)
Функція компенсації
тремтіння
2
Снимите заднюю и переднюю крышки
объектива и крышку корпуса камеры.
ˎˎПереднюю крышку объектива можно прикреплять/
отсоединять двумя способами, (1) и (2). Для
прикрепления/отсоединения крышки объектива
с прикрепленной блендой объектива используйте
способ (2).
Совместите белую метку на оправе
объектива с белой меткой на камере
(установочной меткой), затем вставьте
объектив в крепление камеры и
поверните его по часовой стрелке до
фиксации.
ˎˎНе нажимайте кнопку фиксатора объектива на
камере во время прикрепления объектива.
ˎˎНе прикрепляйте объектив под углом.
Для отсоединения объектива
(См. рисунок –.)
Удерживая нажатой кнопку фиксатора
объектива на камере, поверните объектив
против часовой стрелки до упора, а затем
отсоедините объектив.
 Прикрепление бленды объектива
a Квадратная бленда
b Коническая лепестковая бленда
搬移已安裝鏡頭的相機時,請務必確實握住相機和鏡頭。
請勿握住變焦時鏡頭突出的任何部分。
根據所使用的相機或三腳架,部分三腳架型號可能對此鏡
頭造成干擾。



使用閃光燈的注意事項
使用閃光燈時,請在至少距離目標1m的位置進行拍攝。
使用某些鏡頭與閃光燈組合時,鏡頭可能會阻擋部分閃光
燈源,進而導致相片底部出現陰影。

使用鏡頭時,螢幕角落可能會變得比螢幕中心暗。要降低
該現象(周邊暗角),請縮小 1 到 2 個孔徑距離。
防震功能
本鏡頭相容於強模式。強模式可提供錄製影片的效果。
有關防震功能的詳細資訊,請參閱相機隨附的使用說明
書。

Сдвиньте рычаг вариообъектива.
Слегка сдвиньте рычаг для медленной трансфокации и
сдвиньте его полностью для быстрой трансфокации.
Для выбора скорости трансфокации
Воспользуйтесь кнопкой скорости трансфокации
для выбора опции H (высокая скорость), M (средняя
скорость) или L (низкая скорость).
ˎˎПри использовании автоматической трансфокации во
время видеозаписи будет записан звук работы объектива
и рычага. Выполните установку скорости трансфокации и
операции с рычагом по мере необходимости.
Ручная трансфокация
(см. рисунок -2.)
 零件識別
1
2
3
4
5
6
7
8
遮光罩指示
變焦圈
對焦圈
鏡頭接點*
變焦開關
變焦速度開關
變焦桿
安裝指示
* 請勿觸碰鏡頭接點。
Вращайте кольцо трансфокации до
получения нужного фокусного расстояния
(положения трансфокации).
 安裝及取下鏡頭
 Фокусировка
1
安裝鏡頭(參見圖 –。)
• Автофокусировка
Камера фокусируется автоматически.
• DMF (Прямая ручная фокусировка)
2
После того как камера сфокусируется в режиме
автофокусировки, можно будет выполнить точную
фокусировку вручную.
• Ручная фокусировка
取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋。

Существует три способа фокусировки.
有(1)和(2)兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋。
要連帶鏡頭遮光罩一同安裝/取下時,請使用方法
(2)。
將鏡身上的白色指示與相機機身上的白色指
示(安裝指示)對齊,然後將鏡頭放進相機
安裝座並以順時針方向旋轉直到鎖緊為止。


安裝鏡頭時,請勿按下相機上的鏡頭釋放鍵。
請勿傾斜安裝鏡頭。
Фокусировка выполняется вручную.
取下鏡頭(參見圖 –。)
Подробные сведения по настройкам режима приведены
в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к камере.
按住相機上的鏡頭釋放鍵,以逆時針方向旋轉鏡
頭直至鏡頭鬆開,然後再取下鏡頭。
Технические характеристики
 安裝鏡頭遮光罩
Название изделия
(Название модели)
Фокусное расстояние,
эквивалентное 35-мм
формату*1 (мм)
Группы элементов
объектива
Угол обзора*1
Минимальное фокусное
расстояние*2 (м)
Максимальное увеличение
(X)
Минимальное деление
диафрагмы
Диаметр фильтра (мм)
Размеры (максимальный
диаметр × высота)
(Приблиз., мм)
Масса (Приблиз., г)
Функция компенсации
дрожания
a 方形遮光罩
b 圓錐花瓣型遮光罩
E PZ18-200mm F3.5-6.3 OSS
(SELP18200)
27-300
12-17
76°-8°
0,3-0,5
0,35
f/22-f/40
建議您使用鏡頭遮光罩以降低炫光現象,以確保影像
最佳品質。
將鏡頭遮光罩上的紅線與鏡頭上的紅線對齊,然
後將遮光罩壓入。安裝方形遮光罩時,以順時針
方向旋轉,直至卡至定位。
安裝圓錐花瓣型遮光罩時,將遮光罩上的紅點對
齊鏡頭上的紅線,並以順時針方向旋轉,直至卡
至定位。
使用內建的相機閃光燈或相機隨附的閃光燈時,請確定先
取下鏡頭遮光罩,以免擋住閃光燈燈源。
隨附鏡頭遮光罩的形狀視相機而定。
鏡頭遮光罩不能裝回鏡頭的前側。

67
93,2×99


649
Да
*1 Значения, приведенные выше для фокусного расстояния,
эквивалентного 35-мм формату, и угла обзора,
соответствуют цифровым фотоаппаратам со сменными
объективами, оснащенными датчиком изображения
размера APS-C.
*2 Минимальное фокусное расстояние — это кратчайшее
расстояние от датчика изображения до объекта.
ˎˎВ зависимости от механизма объектива фокусное
расстояние может изменяться при любом изменении
расстояния съемки. Приведенные выше значения
фокусного расстояния предполагают, что объектив
сфокусирован на бесконечность.
 變焦
使用變焦開關選擇手動變焦(MANUAL)或伺服變焦
(SERVO)。
伺服變焦(參見圖 –1。)
滑動變焦桿。
稍微滑動變焦桿可緩慢變焦,完全滑動則可快速變焦。
選擇變焦速度
使用變焦速度開關選擇 H(高速)、M(中速)或L
(低速)。
若在錄製影片期間使用伺服變焦,會錄下鏡頭動作與變
焦桿操作的聲音。請視需要執行變焦速度設定及變焦桿操
作。

Комплектность поставки
Объектив (1), передняя крышка объектива (1),
задняя крышка объектива (1), бленда объектива (1),
набор печатной документации
手動變焦(參見圖 –2。)
旋轉變焦環調整至理想的焦距(變焦位
置)。
Конструкция и технические характеристики могут быть
изменены без уведомления.
 對焦
является товарным знаком Sony Corporation.
對焦有三種方法。

自動對焦
相機會自動對焦。

DMF(直接手動對焦)
相機在自動對焦後,您即可以手動進行細部調整。

手動對焦
您可以手動對焦。
有關模式設定的詳細資訊,請參閱相機隨附的使用說
明書。
規格
產品名稱
(型號)
等效於 35mm 規格焦
距*1(mm)
鏡頭組元件
視角*1
最小對焦*2(m)
E PZ18-200mm F3.5-6.3 OSS
(SELP18200)
27-300
12-17
76°-8°
0.3-0.5
‫اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪.‬‬
‫‪ᢶẖ⟗⟆⬎1‬‬
‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬
‫ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺼﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺎت‪ .‬ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‬
‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺪﺳﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻲ »ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‬
‫ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل« واردة ﻓﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ‪ .‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻛﻞ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ E‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﻮع ‪ .Sony α‬ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪.A‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻊ ﻛﻮن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬اﻣﺴﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬
‫واﻟﻌﺪﺳﺔ داﺋﻤﺎً‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻌﻤﺪ اﻟﻰ ﻣﺴﻚ أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺰوم‪.‬‬
‫ﻗﺪ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻣﻼت اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻷرﺟﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻜﺎﻣﻴﺮا أو‬
‫اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷرﺟﻞ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼش‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼش‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺘﺮ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻦ ﻫﺪﻓﻚ‪.‬‬
‫وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌﺪﺳﺔ واﻟﻔﻼش اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ ﻣﻌﺎً‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺗﺤﺠﺐ ﺿﻮء اﻟﻔﻼش ﻣﻤﺎ‬
‫ﻳﺆدي اﻟﻰ وﺟﻮد ﻇﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة‪.‬‬
‫ﺗﻀﺎؤل اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﻓﻲ‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﺗﺼﺒﺢ أرﻛﺎن اﻟﺸﺎﺷﺔ أﻇﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ‪ .‬ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻫﺬه‬
‫اﻟﻈﺎﻫﺮة )ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺘﻀﺎؤل اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﻓﻲ(‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺈﻏﻼق ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻤﻘﺪار‬
‫درﺟﺔ واﺣﺪة أو درﺟﺘﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻫﺘﺰاز‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻔﻌﺎل‪ .‬اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻔﻌﺎل ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺆﺛﺮات ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬
‫ﺻﻮر ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻫﺘﺰاز‪ ،‬راﺟﻊ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ‬
‫ﺑﻬﺬه اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺟﺰاء‬
‫‪ 1‬ﻣﺆﺷﺮ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫‪ 2‬ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم‬
‫‪ 3‬ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫‪ 4‬وﺻﻼت اﻟﻌﺪﺳﺔ*‬
‫‪ 5‬ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺰوم‬
‫‪ 6‬ﻣﻔﺘﺎح ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺰوم‬
‫‪ 7‬ذراع اﻟﺰوم‬
‫‪ 8‬ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ‬
‫*ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻠﻤﺲ وﺻﻼت اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻧﺰﻋﻬﺎ‬
‫ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫)راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.–‬‬
‫‪ 1‬اﻧﺰع واﻗﻴﺘﻲ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ وﻏﻄﺎء ﺟﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻴﻦ )‪ (1‬و)‪ .(2‬ﻋﻨﺪ‬
‫ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ ﻛﻮن ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎً‪ ،‬ﻗﻢ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﻮب )‪.(2‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا )ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ(‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ‬
‫ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا وﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب‬
‫اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻀﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا أﺛﻨﺎء ﺗﺮﻛﻴﺐ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺎﺋﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻨﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.–‬‬
‫ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺰر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻀﻐﻮﻃﺎً‪ ،‬ﻗﻢ‬
‫ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ‬
‫اﻓﺼﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫‪ a‬واﻗﻴﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ‬
‫‪ b‬واﻗﻴﺔ ﺗﻮﻳﺠﻴﺔ ﻣﺨﺮوﻃﻴﺔ‬
‫ﻳﻮﺻﻴﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺳﻮء اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ وﻟﻀﻤﺎن أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ‬
‫ﺟﻮدة اﻟﺼﻮرة‬
‫ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ واﺿﻐﻂ اﻟﻮاﻗﻴﺔ ﻟﻠﺪاﺧﻞ‪ .‬ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻮاﻗﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﺑﻌﺔ‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺼﺪر ﻃﻘﺔ‬
‫وﺗﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻮﻳﺠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺮوﻃﻴﺔ‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮﻫﺎ‬
‫ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺼﺪر ﻃﻘﺔ وﺗﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼش ﻣﺪﻣﺞ ﺿﻤﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا أو ﻓﻼش ﻣﺰود ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪ ،‬اﻧﺰع ﻏﻄﺎء‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﺣﺠﺐ ﺿﻮء اﻟﻔﻼش‪.‬‬
‫ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺷﻜﻞ واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻜﺎﻣﻴﺮا‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ‪.‬‬
‫‪ ‬اﺳﺘﻌﻤﺎل وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺰوم‬
‫اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺰوم ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوم اﻟﻴﺪوي )‪ (MANUAL‬أو زوم اﻟﻤﺆازرة‬
‫)‪.(SERVO‬‬
‫زوم اﻟﻤﺆازرة )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.-1‬‬
‫اﺳﺤﺐ ذراع اﻟﺰوم‪.‬‬
‫اﺳﺤﺐ اﻟﺬراع ﻗﻠﻴ ًﻼ ﻟﻠﺘﺰوﻳﻢ ﺑﺒﻂء واﺳﺤﺒﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺰوﻳﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ‪.‬‬
‫ﻻﺧﺘﻴﺎر ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺰوم‬
‫اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻔﺘﺎح ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺰوم ﻻﺧﺘﻴﺎر ‪) H‬ﺳﺮﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ( أو ‪) M‬ﺳﺮﻋﺔ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ( أو ‪) L‬ﺳﺮﻋﺔ ﺑﻄﻴﺌﺔ(‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ زوم اﻟﻤﺆازرة اﺛﻨﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﻮر ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﻮت‬
‫ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ وﺻﻮت ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺬراع‪ .‬ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ إﻋﺪاد ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺰوم وﺗﺸﻐﻴﻞ‬
‫اﻟﺬراع ﺣﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫اﻟﺰوم اﻟﻴﺪوي )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.-2‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم اﻟﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري اﻟﻤﺮﻏﻮب )ﻣﻮﺿﻊ‬
‫اﻟﺰوم(‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫ﺗﻮﺟﺪ ‪ 3‬أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‪.‬‬
‫• اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‬
‫ﺗﻘﻮم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪.‬‬
‫• ‪) DMF‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ(‬
‫ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪ ،‬ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺿﺒﻄﻪ ﻳﺪوﻳﺎً ﺑﺼﻮرة‬
‫دﻗﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫• اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي‬
‫ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻳﺪوﻳﺎً‪.‬‬
‫ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﺿﻊ‪ ،‬راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬
‫اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ‬
‫)اﺳﻢ اﻟﻤﻮدﻳﻞ(‬
‫اﻟﺒﺪ اﻟﺒﺆري اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ‬
‫‪) 1*35mm‬ﻣﻢ(‬
‫ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ‪-‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫زاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة*‪1‬‬
‫اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ*‪) 2‬ﻣﺘﺮ(‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ اﻟﻘﺼﻮى )‪(X‬‬
‫درﺟﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ‬
‫ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﺷﺢ )ﻣﻢ(‬
‫اﻷﺑﻌﺎد )اﻟﻘﻄﺮ اﻷﻗﺼﻰ × اﻻرﺗﻔﺎع(‬
‫)ﻣﻢ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ )ﺟﺮام‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻫﺘﺰاز‬
‫‪‬‬
‫)。‪伺服變焦(參見圖 –1‬‬
‫‪#ㇲ⳺#‬‬
‫‪E PZ18-200mm F3.5-6.3 OSS‬‬
‫)‪(SELP18200‬‬
‫‪300-27‬‬
‫‪17-12‬‬
‫‪8°-76°‬‬
‫‪0.5-0.3‬‬
‫‪0.35‬‬
‫‪f/40-f/22‬‬
‫‪67‬‬
‫‪99×93.2‬‬
‫‪㝿㊇ㆻ#⑕㠋ᴋ#ᷧぇᴋ#ệ#ᙷ㐷#⚠✌㇫#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪#ⱺᣃ#ㇲ⳺#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ぇ⮓#㈇Ṑㆳ⋓#㝿㊇㇫#㋧㉿Ạᴿᵛ1‬‬
‫‪#GPI#+៎ⱞᳳ㞢#✂ᣃ#ㇲ⳺,#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ᙷ#㈇Ṑ#㝿㊇ㆳ⋓#㝿㊇ㆻ#⑕㠏#䄻ぇ#ⲏṐㆳ⋓#‬‬
‫‪♯⮯#㋧㊌ㆻ#㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪#✂ᣃ#ㇲ⳺#‬‬
‫‪ⲏṐㆳ⋓#㝿㊇ㆻ#㋧㉿㿠ᴿᵛ1‬‬
‫‪┟ὓ#⮛㊌ぇ#᝷㿓#㈇⮯㿓#ᬫㄠㆷ#㣫Ⓥ⇳ぇ#⟷Ⰴẓ#‬‬
‫‪⬣ㄠ⮛⓼⮓⏳#㚯㋧㿫#㍳ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪649‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫*‪ 1‬اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ‪ 35mm‬وزاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ‬
‫أﻋﻼه ﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﺎﻣﻴﺮات رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺰودة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ‬
‫اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎس ‪.APS-C‬‬
‫*‪ 2‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ ﻫﻮ أﻗﺼﺮ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة‬
‫واﻟﻬﺪف‪.‬‬
‫‪ ‬وﻓﻘﺎً ﻵﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أي ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ‪ .‬اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺒﺆرﻳﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ أﻋﻼه ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ )‪ ،(1‬واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ )‪ ،(1‬واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ )‪،(1‬‬
‫ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ )‪ ،(1‬ﻃﻘﻢ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ‬
‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ دون إﺷﻌﺎر‪.‬‬
‫اﻟﻌﻼﻣﺔ‬
‫‪使用變焦開關選擇手動變焦(MANUAL)或伺服變焦‬‬
‫。)‪(SERVO‬‬
‫ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﻲ ‪.Sony‬‬
‫‪❯#⬣ㄠ⮛⓼⮓ᴋ#⊃㏿㇏#⬣ㄠ✌ぇ#᝷㿫⮓#‬‬
‫‪⮛⓼㿠ᴿᵛ1#⬣ㄠ⬸㇏#㍳㇏シ#ᚐ㇫#┟ὗ#⊃㏿ぇ#‬‬
‫‪ᝬ㰬㉸ㆳ⋓#㉸ㄠẏᴋ#㍳㇏⬣㿤ㆷ#✻㐷⋓#ẓ#%⬣ㄠ#‬‬
‫‪㉻#㍳㇏⬣㿤%ぇ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿏ᢧ#㉻ぇ#‬‬
‫‪ệ#ᙷ㐷#⮛⓼⮓⏳#┟ệ#ㇴㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫‪㇫#⊃㏿ᴋ#Vrq|#囫#㣫Ⓥ⇳#ⵓⴛ㯓#H#␿ㄫ㴯#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ㄠㆳ⋓#⮛᜻ẏ〿⴬ᴿᵛ1#D#␿ㄫ㴯#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ぇ⮓ᴋ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ#‬‬
‫‪# ⊃㏿⏳#⟷㚠㿓#⬸㭓⋓#㣫Ⓥ⇳⏳#ㄫ⚏㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#‬‬
‫‪ⷦ⭾#ⴆ⮺#‬‬
‫‪H#S]4;0533pp#I6180916#RVV‬‬
‫‪+VHOS4;533,‬‬
‫‪5:0633‬‬
‫‪4504:‬‬
‫‪:9啘0;啘‬‬
‫‪3160318‬‬
‫‪3168‬‬
‫‪i2550i273‬‬
‫‪9:‬‬
‫<<‪<615啑‬‬
‫<‪97‬‬
‫‪ㇿ㇃‬‬
‫‪ⴆ㥲Ὧ‬‬
‫‪+ᾒᡢὯ,‬‬
‫‪68pp㫿#᧛ც#ㇲ⳺#‬‬
‫‪ጢⱞ-4#+pp,‬‬
‫‪ᳶ⹲#ቚ0Ỏ‬‬
‫‪⋚#⩟ዪ-4‬‬
‫‪㉆♶#ㇲ⳺-5#+p,‬‬
‫‪㉆៪#㬿៪#+[,‬‬
‫‪㉆♶#i0➎㚛‬‬
‫‪㨮㘚#⺪Ṯ#+pp,‬‬
‫‪⭢㫿㍂✂#+㉆៪#‬‬
‫‪⺪Ṯ#俄#ᙼⱞ,#‬‬
‫‪+⩧#pp,‬‬
‫‪ⷻᲳ#+⩧#j,‬‬
‫‪㰾᧎Ầ#⇞⳿#ጚត‬‬
‫‪# 㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#㾳⬣㜫ぇ⮓#㟓Ⰳ㿓#4p#‬‬
‫‪ᛧ␣⏳#ệ᝗#㞣へ㿏ⵤⵓ゛1#ㇳ⟷#⊃㏿シ#㾃∏ⵓ#㋧㿠㇏#‬‬
‫‪᜴ㄧ#⊃㏿ᙷ#㾃∏ⵓ㇏#⣒ㆻ#⟷⟻㉸ㆳ⋓#㚟ᵟ㿏っ#⬣㐻#‬‬
‫‪⾻∏㔴ぇ#㇃へ㇫#ᬏ㬷ᬗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪MANUAL‬‬
‫‪SERVO‬‬
‫。‪稍微滑動變焦桿可緩慢變焦,完全滑動則可快速變焦‬‬
‫‪選擇變焦速度‬‬
‫‪使用變焦速度開關選擇 H(高速)、M(中速)或L‬‬
‫。)‪(低速‬‬
‫‪若在錄製影片期間使用伺服變焦,會錄下鏡頭動作與變‬‬
‫‪焦桿操作的聲音。請視需要執行變焦速度設定及變焦桿操‬‬
‫。‪作‬‬
‫‪Ṑ➀㻿‬‬
‫‪⊃㏿#+4,/#⿕㔴#⊃㏿#㤘#+4,/#Ἦ㔴#⊃㏿#㤘#+4,/#‬‬
‫‪⊃㏿#䄻ὓ#+4,/#ḻ㫇⒳㴯#⮯㴯#‬‬
‫‪ᾋ㈇㇯#⚆#㍳ㄋ#㊓ㅇㆷ#み᝗〽㇫#✷᜴㿗#᜴ㄧᙷ#‬‬
‫‪ㇿ⴬ᴿᵛ1#‬‬
‫‪‬‬
‫‪7‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 對焦‬‬
‫‪POWER ZOOM‬‬
‫。‪對焦有三種方法‬‬
‫‪自動對焦‬‬
‫‪T‬‬
‫‪H M L‬‬
‫‪‬‬
‫。‪相機會自動對焦‬‬
‫)‪DMF(直接手動對焦‬‬
‫‪5 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪W‬‬
‫‪‬‬
‫。‪相機在自動對焦後,您即可以手動進行細部調整‬‬
‫‪手動對焦‬‬
‫‪‬‬
‫‪SERVO‬‬
‫‪MANUAL‬‬
‫。‪您可以手動對焦‬‬
‫‪⌮ᘎ㞢#‬‬
‫‪# ⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿗#ῃ#䃋⓫㇏#ᠷ㲸㇫ᙷ#䃋⓫#㎈ᙻぇ#⢻㿫#‬‬
‫‪〫Ộᜃ#ẗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㇫≣㿓#䁻⬸+⢻ᮛ㴯⇳᝗#㿟,ㆻ#‬‬
‫‪〽⿗⊛⓫#㋧␣ᚓ⏳#4ぇ⮓#5#ⴛ㰨#㊌ḻ#ᵢㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫‪有關模式設定的詳細資訊,請參閱相機隨附的使用說‬‬
‫。‪明書‬‬
‫‪㰾᧎Ầ#⇞⳿#ጚត#‬‬
‫‪ᯰ䃋⏳#ㅻ㿓#䄟ᝳ⏳#㊓ᝬ㿠ᴿᵛ1‬‬
‫‪# 䇋Ὓ␳#❫㊌#ᢧᴜ㇏#⮛㊌ぇ#᝷㿓#㈇⮯㿓#ᬫㄠㆷ#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ぇ#⟷Ⰴẓ#⬣ㄠ⮛⓼⮓⏳#㚯㋧㿫#㍳ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪#≪㥲#㬿Ɫ㩂ጚ#‬‬
‫ⴛ‪4#䄻ὓ#㇯ᷨ‬‬
‫␸‪5#㎃#‬‬
‫␸‪6#㝿㊇#‬‬
‫‪7#⊃㏿#㊈㊇‬‬‫‪8#㎃#ⴛㅻ㣏‬‬
‫‪9#㎃#Ⰴḻ#ⴛㅻ㣏‬‬
‫⛻≿‪:#㎃#‬‬
‫ⴛ‪;#␿ㄫ㵼#㇯ᷨ‬‬
‫‪-#⊃㏿㇏#㊈㊇ㆻ#⑃㐷㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪#ᴋ#Vrq|#Frusrudwlrq㇏#⬸㻓ㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫)。‪手動變焦(參見圖 –2‬‬
‫‪旋轉變焦環調整至理想的焦距(變焦位‬‬
‫。)‪置‬‬
‫‪#ᳶ⹲#≪ㄓ#⃹#ⴆᅚ㩂ጚ#‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#≪ㄓ㩂ᴎ὞#‬‬
‫‪+ዢẦ#0#ㄢⵚ1,#‬‬
‫‪1# ⩈ᦎ#ᳶ⹲#㎋ᇦ#㍞Ἶᱦ#⇢㆞#㎋Ⱞ#‬‬
‫‪᪦⪞ᖯឲ៎1‬‬
‫‪# ⿕㔴#⊃㏿#㤘ㆻ#+4,ᝳ#+5,㇏#ệ#ᙷ㐷#⚠✌ㆳ⋓#‬‬
‫‪⟷㚠2㊓ᛧ㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⟷㚠㿓#‬‬
‫‪⬸㭓ぇ⮓#⊃㏿#㤘ㆻ#⟷㚠2㊓ᛧ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#⚠✌#‬‬
‫‪+5,⏳#⬣ㄠ㿏ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪‬‬
‫‪–1‬‬
‫‪規格‬‬
‫‪# ㇫#⊃㏿ᴋ#䃓Ṑ#┟ὓシ#䂯䃏㿠ᴿᵛ1#䃓Ṑ#┟ὓᴋ#Ṑへ⬸#‬‬
‫‪-4#68pp䂌#Ὠᙷ#㝿㊇#᢯㇫#⚆#⡧#⿬ᡷㆷ#DSV0F#㫣ᢧ#‬‬
‫‪㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳ぇ#‬‬
‫‪ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪-5#㟓Ⰳ#㝿㊇ㆷ#㇫♯㐷#⮳⮓⋓⟷㮧#㾳⬣㜫ᣃ㐷㇏#㟓ᵟ#‬‬
‫‪ᛧ␣ㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪# ⊃㏿#Ⓥ㥛ᴿ㐏ぇ#ᾧ⇳#㞣へ#ᛧ␣ᙷ#⚋᪃⓫#㝿㊇#᢯㇫ḻ#‬‬
‫‪⚋᪋#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#ㅻ㇏#㝿㊇#᢯㇫ᴋ#⊃㏿#㝿㊇ㆻ#‬‬
‫‪▫㿓ᵷ⋓#⑕㠋〿ㆻ#ῃ⏳#ᙷ㊌㿓#᛺ㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫。‪滑動變焦桿‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿⏳#┟ệ#㈏#㈘⾻#㍳ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪# ㎃#㈈Ṑ#ⵓぇ#㳷〫ᬏゟ#⊃㏿㇏#〫‛#⟷⟻ḻ#㈘㐷#‬‬
‫‪␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪# ㇳ⟷#⬳ᙸᵷ#┟ᷯㆷ#⬣ㄠẏᴋ#㣫Ⓥ⇳#₇ᴋ#⬳ᙸᵷぇ#‬‬
‫‪ᾧ⇳#⊃㏿シ#ᙻ⮤㿏ᴋ#᜴ㄧḻ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪㧶ᲂ⟆#▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ#‬‬
‫‪3‬‬
‫‪‬‬
‫‪E PZ18-200mm F3.5-6.3 OSS‬‬
‫)‪(SELP18200‬‬
‫‪27-300‬‬
‫‪12-17‬‬
‫‪76°-8°‬‬
‫‪0.3-0.5‬‬
‫‪0.35‬‬
‫‪f/22-f/40‬‬
‫‪67‬‬
‫‪93.2×99‬‬
‫‪649‬‬
‫‪支援‬‬
‫‪產品名稱‬‬
‫)‪(型號‬‬
‫‪等效於 35mm 規格焦‬‬
‫)‪距*1(mm‬‬
‫‪鏡頭組元件‬‬
‫‪視角*1‬‬
‫)‪最小對焦*2(m‬‬
‫)‪最大放大倍數(X‬‬
‫‪最小光圈值‬‬
‫)‪濾光鏡直徑(mm‬‬
‫‪尺寸(最大直徑 × 高‬‬
‫)‪度)(約 mm‬‬
‫)‪質量(約 g‬‬
‫‪防震功能‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪*1 以上顯示的 35mm 規格等效焦距值和視角是以配有‬‬
‫。‪APS-C 尺寸影像感應器的可換鏡頭數碼相機為準‬‬
‫。‪*2 最小對焦就是影像感應器到拍攝物體的最短距離‬‬
‫‪ 視鏡頭結構而定,焦距會因拍攝距離變化而有所不同。以‬‬
‫。‪上焦距預設鏡頭對焦在無線遠‬‬
‫‪–2‬‬
‫‪所含物品‬‬
‫、)‪鏡頭(1)、鏡頭前蓋(1)、鏡頭後蓋(1‬‬
‫‪鏡頭遮光罩(1)、成套印刷文件‬‬
‫。‪設計和規格有所變更時,恕不另行奉告‬‬
‫。‪為 Sony Corporation 之商標‬‬
‫‪‬‬
‫‪2# ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ℛ△#Ɫᡛ➎Ṧ#㍞Ἶᱦⱂ#ℛ△#‬‬
‫‪Ɫᡛ➎+Ẳ⮞㟯#Ɫᡛ➎,⪺#Ỉ㊂#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#‬‬
‫‪㍞Ἶᱦ#Ẳ⮞㞢⪺#ᕦ⮶#ᘍᇊ#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖊ#‬‬
‫‪ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶầឲ៎1#‬‬
‫‪# ⊃㏿⏳#㈜㚠㿗#ῃ#㣫Ⓥ⇳㇏#⊃㏿#㊓ᛧ#⛻㴳ㆻ#‬‬
‫‪ᱻ⏫㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪# ⊃㏿ᴋ#᜴⬣㐷ᜃ#㈜㚠㿏㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#ⴆᅚ㩂ᴎ὞#‬‬
‫‪+ዢẦ#0#ㄢⵚ1,#‬‬
‫‪㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ⹲#ⴆᅚ#Ⅾ㞦Ⱞ#ᛮṢ#▫㗆ᵆ#ᳶ⹲ც#‬‬
‫‪ἲ㊆#ᨶጶ⺪#ℂ⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᳶ⹲Ṧ#ᢶẚ#㮮#‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#ⴆᅚ㩓ឲ៎1#‬‬
‫‪a‬‬
‫‪#ᳶ⹲#㮮ᧆ#≪ㄓ㩂ጚ#‬‬
‫‪d#⬣ᙸ#䄻ὓ‬‬
‫‪e#ㅇ⩋#ᦺ㈅䂌#䄻ὓ‬‬
‫‪㾃∏〫#䁻⬸ㆻ#㍻㇫᝗#⬣㐻㇏#䃋㐿ㆻ#㟓ᵷ䃋㿏⊛⓫#‬‬
‫‪⊃㏿#䄻ὓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᛺㇫#㌂⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪ᳲᧆ#㮮ᧆⱂ#Ⳬ△#☊Ⱞ#ᳶ⹲ⱂ#Ⳬ△#☊ᇦ#Ỉ㊂#‬‬
‫‪㮮#㮮ᧆṦ#⃪⪞ᘍ➟ឲ៎1#▖ძ#㮮ᧆṦ#≪ㄓ㩊#‬‬
‫‪ᨶ⪺᝾#ⴆⱺẖ⪺#ᇊ⳿ᤊ#ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#‬‬
‫‪ᢶᴎ#ⷦ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪b‬‬
‫‪⮺Ⓘ#ᐭⱸ㫿#㮮ᧆṦ#≪ㄓ㩊#ᨶ⪺᝾#Ⳬ△#᢮㞢Ṧ#‬‬
‫‪ᳶ⹲ⱂ#Ⳬ△#☊ᇦ#Ỉ㊂#㮮/#ⴆⱺẖ⪺#ᇊ⳿ᤊ#‬‬
‫‪ᨶጶ⺪#㮮ᧆṦ#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶᴎ#ⷦ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪# 㣫Ⓥ⇳#ᬫ㈜#㾃∏ⵓ#₇ᴋ#㣫Ⓥ⇳ぇ#Ṑ➀ẓ#㾃∏ⵓ⏳#‬‬
‫‪⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#㾃∏ⵓ#⣒㇫#㚟ᵟẏ㐷#⿁ᜃ#㿏⊛⓫#⊃㏿#‬‬
‫‪䄻ὓ⏳#㊓ᛧ㿏ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪# ⟷Ⰴẓ#⊃㏿#䄻ὓ㇏#䂌⬸ㆷ#㣫Ⓥ⇳ぇ#ᾧ⇳#ᵣ⇳㑈ᴿᵛ1‬‬
‫‪# ⊃㏿#䄻ὓᴋ#⊃㏿ぇ#⿕Ἓ⏳#⚏ᵷ⋓#⟷㚠㿗#ⲏᴋ#‬‬
‫‪〽⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪#ⷶ#‬‬
‫‪ⲏṐ#㎃+PDQXDO,#₇ᴋ#⮓❫#㎃+VHUYR,ㆻ#‬‬
‫‪⮗㭔㿏⊛⓫#㎃#ⴛㅻ㣏⏳#⬣ㄠ㿏ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪☆⇞#ⷶ+ዢẦ#04#ㄢⵚ1,‬‬
‫‪ⷶ#ᳲⅮṦ#➖ᱦⱞᧆ⟆㖟ឲ៎1‬‬
‫‪≿⛻⏳#⬫㑔#ⴣ⇳㇫ὓⵓ㬛⓫#㜓㜓䇿#㎃㿏᝗#セ㉻䇿#‬‬
‫‪ⴣ⇳㇫ὓⵓ㬛⓫#⣗⏫ᜃ#㎃㿠ᴿᵛ1‬‬
‫‪‬‬
‫‪1‬‬
‫‪POWER ZOOM‬‬
‫‪T‬‬
‫‪H M L‬‬
‫‪W‬‬
‫‪SERVO‬‬
‫‪SERVO‬‬
‫‪MANUAL‬‬
‫‪MANUAL‬‬
‫‪ⷶ#♷᢮Ṧ#☊㗇㩂ᴎ὞‬‬
‫‪㎃#Ⰴḻ#ⴛㅻ㣏⏳#⬣ㄠ㿫⮓#K+᝗Ⰴ,/#P+㎈ᙻ#Ⰴḻ,#‬‬
‫‪₇ᴋ#O+㉷Ⰴ,ㆻ#⮗㭔㿠ᴿᵛ1‬‬
‫‪# Ṑへ⬸#㞣へ㎈ぇ#⮓❫#㎃ㆻ#㋧㈈㿏⓫#⊃㏿#㈈Ṑ㇃#⚆#‬‬
‫‪≿⛻#㈈Ṑ㇃㇫#ᯰ㇃Ạᴿᵛ1#㾻ㄋぇ#ᾧ⇳#㎃#Ⰴḻ#⮛㊌#⚆#‬‬
‫‪≿⛻#㈈Ṑㆻ#㿏ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪POWER ZOOM‬‬
‫‪T‬‬
‫‪H M L‬‬
‫‪✂ᣃ#ⷶ+ዢẦ#05#ㄢⵚ1,‬‬
‫‪⮺㩂᝾#ㇲ⳺#ᅚẖ+ⷶ#⯮㍂,ᵆ#ⷶ#ẫⰮ#‬‬
‫‪ᢶẖ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪#ㇲ⳺#‬‬
‫‪㝿㊇ㆻ#⑕㠋ᴋ#ᷧぇᴋ#ệ#ᙷ㐷#⚠✌㇫#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪#ⱺᣃ#ㇲ⳺#‬‬
‫‪W‬‬
‫‪SERVO‬‬
‫‪MANUAL‬‬
Download PDF

advertising