Sony | BDV-L600 | Sony BDV-L600 BDV-L600 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης και έναρξης

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System
Blu-ray Disc/DVD Ev Sinema Sistemi
Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD
PT
Comece aqui
Bem-vindo, este é o seu
guia de início rápido
TR
Buradan başlayın
Merhaba, bu belge sizin hızlı
başlatma kılavuzunuzdur
EL
BDV-L600
Ξεκινήστε εδώ
Καλώς ορίσατε στον
οδηγό γρήγορης έναρξης
PT
TR
EL
1
Conteúdo da embalagem
Instalar os altifalantes
Kutunun içindekiler
Hoparlörlerin
kurulması
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ρύθμιση των ηχείων
2
Ligar
o televisor
TV’nizin
bağlanması
Σύνδεση της
τηλεόρασής σας
3
Ligar outros
dispositivos
Diğer cihazların
bağlanması
Σύνδεση άλλων
συσκευών
4
O ecrã de
Configuração Fácil
Ekran üzerinde
Kolay Kurulum
Η διαδικασία
Εύκολης διαμόρφωσης
στην οθόνη
5
Reproduzir um disco
e utilizar outras
funções
Bir diskin oynatılması
ve diğer işlevlerin
kullanılması
Αναπαραγωγή δίσκου
και χρήση άλλων
λειτουργιών
PT
TR
EL
Eis o conteúdo
da embalagem
Kutunun içinde
bulunan parçalar
Παρουσίαση περιεχομένων
συσκευασίας
Unidade principal
Ana birim
Κύρια μονάδα
Altifalantes frontais (2)
Ön hoparlörler (2)
Εμπρός ηχεία (2)
Subwoofer
Subwoofer
Υπογούφερ
Telecomando
Uzaktan kumanda
Τηλεχειριστήριο
Pilhas R6 (tamanho AA) (2)
R6 (AA boy) piller (2)
Μπαταρίες R6 (μέγεθος AA) (2)
Antena de cabo FM
FM kablolu anten
Ενσύρματη κεραία FM
Dock para iPod/iPhone
iPod/iPhone için bağlantı istasyonu
Σταθμός υποδοχής για iPod/iPhone
Cabo de vídeo
Video kablosu
Καλώδιο βίντεο
Cabo USB
USB kablo
Καλώδιο USB
Tampa do suporte
Stant kapağı
Κάλυμμα βάσης
ou / veya /ή
Transmissores-receptores
sem fios (2)
Kablosuz alıcı vericiler (2)
Ασύρματοι πομποδέκτες (2)
(TDM-iP30)
Transformador CA
AC adaptörü
Προσαρμογέας ρεύματος
Cabo de alimentação CA
AC güç kablosu (şebeke kablosu)
Καλώδιο ρεύματος (καλώδιο
σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος)
(EZW-RT50)
03
1
04
PT
TR
EL
Comece por posicionar os
altifalantes na divisão de acordo
com as etiquetas coloridas
localizadas na parte traseira.
Kuruluma, hoparlörleri
arkalarındaki renkli etiketlere
uygun şekilde odaya
yerleştirerek başlayın.
Ξεκινήστε τοποθετώντας τα
ηχεία σε ένα χώρο σύμφωνα
με τις έγχρωμες ετικέτες στην
πίσω πλευρά.
Progresso / İlerleme / Πρόοδος
PT
TR
EL
Para os altifalantes fornecidos,
basta ligar os cabos dos
altifalantes à cor correspondente
na parte traseira do subwoofer.
Ürünle birlikte verilen hoparlörler
için, hoparlör kablolarını
subwoofer’ın arkasındaki ilgili
renge bağlamanız yeterlidir.
Για τα παρεχόμενα ηχεία, απλώς
συνδέστε τα καλώδια των ηχείων
στην υποδοχή αντίστοιχου
χρώματος στην πίσω πλευρά
του υπογούφερ.
05
1
PT
TR
EL
Em seguida, introduza os
transmissores-receptores sem
fios na unidade principal e no
subwoofer, para uma ligação
fácil e isenta de cabos.
Ardından, kolay ve kablosuz
bağlantı için kablosuz alıcı
vericileri ana birime ve
subwoofer’a takın.
Στη συνέχεια, εισαγάγετε τους
ασύρματους πομποδέκτες
στην κύρια μονάδα και στο
υπογούφερ για εύκολη σύνδεση,
χωρίς καλώδια.
EZW-RT50
EZW-RT50
06
Progresso / İlerleme / Πρόοδος
2
PT
TR
EL
Para desfrutar de vídeo e áudio
de alta qualidade, o melhor
método de ligação é através
de um cabo HDMI de alta
velocidade  (não fornecido).
Yüksek kalitede video ve ses
keyfi yaşamak için en iyi yöntem
bağlantıyı Yüksek Hızlı HDMI
kabloyla yapmaktır  (ürünle
birlikte verilmez).
Για να απολαύσετε βίντεο και ήχο
υψηλής ποιότητας, η καλύτερη
μέθοδος είναι η σύνδεση μέσω
ενός καλωδίου HDMI υψηλής
ταχύτητας  (δεν παρέχεται).
TV’nizde HDMI ARC jakı varsa, dijital optik
kablo kullanmanız gerekmez.
Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει
υποδοχή HDMI ARC, δεν χρειάζεστε
ψηφιακό οπτικό καλώδιο.


Se o seu televisor tiver uma tomada
HDMI ARC, não necessita de um cabo
digital óptico.
Se o seu televisor não tiver uma tomada
HDMI ARC, necessita de um cabo digital
óptico  (não fornecido) para desfrutar
do som do televisor através dos altifalantes
do sistema.
TV’nizde HDMI ARC jakı yoksa, TV sesini
sistem hoparlörlerinden dinlemek için
dijital optik kablo kullanmanız gerekir 
(ürünle birlikte verilmez).
Εάν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει
υποδοχή HDMI ARC, χρειάζεστε ένα
ψηφιακό οπτικό καλώδιο  (δεν
παρέχεται), για να απολαύσετε τον
ήχο της τηλεόρασης μέσω των ηχείων
του συστήματος.
07
3
PT
TR
EL
Para ligar uma caixa
descodificadora, consola de jogos
ou receptor digital por satélite,
basta utilizar um cabo HDMI. 
Para rádio FM, ligue a antena de
cabo fornecida à tomada interna
e estique-a para assegurar uma
recepção ideal. 
Set üstü kutunuzu, oyun
konsolunuzu veya dijital
uydu alıcınızı bağlamak için,
bağlantıyı HDMI kabloyla yapmanız
yeterlidir. 
FM radyo için, ürünle birlikte verilen
kablolu anteni iç sokete bağlayın
ve sinyali en iyi şekilde almak için
anten kablosunu uzatın. 
Για να συνδέσετε τον
αποκωδικοποιητή, την κονσόλα
βιντεοπαιχνιδιών ή τον ψηφιακό
δορυφορικό δέκτη, συνδέστε τα
απλώς με ένα καλώδιο HDMI. 
Για το ραδιόφωνο FM, συνδέστε
την παρεχόμενη ενσύρματη κεραία
στην εσωτερική υποδοχή και
επεκτείνετέ την για την καλύτερη
δυνατή λήψη. 
Alternativamente, ligue a sua própria
antena externa.
Também pode ligar o seu iPod ou
iPhone ao sistema e ao televisor
através do dock fornecido. 

Ürünle birlikte verilen bağlantı
istasyonunu kullanarak iPod veya
iPhone’unuzu da sisteme ve TV’ye
bağlayabilirsiniz. 


ou / veya / ή
08
Alternatif olarak, kendi harici anteninizi
bağlayabilirsiniz.
Εναλλακτικά, συνδέστε τη δική σας
εξωτερική κεραία.
Μπορείτε επίσης να συνδέσετε
το iPod ή το iPhone στο σύστημα
και στην τηλεόραση μέσω του
παρεχόμενου σταθμού υποδοχής. 
Progresso / İlerleme / Πρόοδος
PT
TR
EL
Pode aceder à Internet
e a serviços de rede doméstica
utilizando um cabo LAN.
Se adquirir o Adaptador LAN
sem fios USB, poderá aceder
através de uma LAN sem fios.
As definições de rede encontramse no menu principal - consulte
a pág. 15.
Para obter mais detalhes sobre
as ligações de rede, visite:
http://support.sony-europe.com
Bir LAN kablosu kullanarak
İnternet’e ve ev ağı hizmetlerine
bağlanabilirsiniz. İsteğe bağlı
USB Kablosuz LAN Adaptörü
satın almanız durumunda,
bağlantıyı kablosuz LAN
üzerinden yapabilirsiniz.
Ağ ayarlarını ana menüde
bulabilirsiniz - bkz. s. 15.
Ağ bağlantılarıyla ilgili daha
fazla bilgi edinmek için
aşağıdaki adresi ziyaret edin:
http://support.sony-europe.com
Μπορείτε να συνδέσετε το
σύστημα στο Internet και στις
υπηρεσίες του οικιακού δικτύου
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο
LAN. Εάν προμηθευτείτε τον
προαιρετικό Προσαρμογέα
ασύρματου δικτύου LAN USB,
μπορείτε να συνδέσετε το
σύστημα μέσω ασύρματου
δικτύου LAN.
Οι ρυθμίσεις δικτύου παρέχονται
στο αρχικό μενού - βλέπε σ. 15.
Για περισσότερες λεπτομέρειες
σχετικά με τις συνδέσεις δικτύου,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
http://support.sony-europe.com
Para um router de banda larga
Geniş bant yönlendiriciye
Σε ευρυζωνικό δρομολογητή
09
3
PT
TR
EL
Depois de todos os dispositivos
estarem ligados, pode ligar
o transformador CA. Os ganchos
podem ser utilizados para
organizar os cabos.
Tüm cihazlarınızı bağladıktan
sonra, AC adaptörünün
fişini takabilirsiniz. Kabloları
düzenlemek için kelepçeleri
kullanabilirsiniz.
Αφού συνδεθούν όλες οι
συσκευές, μπορείτε να συνδέσετε
τον προσαρμογέα ρεύματος.
Οι σφιγκτήρες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την
τακτοποίηση των καλωδίων.
Antena de cabo FM
FM kablolu anten
Ενσύρματη κεραία FM
Transformador CA
AC adaptörü
Προσαρμογέας ρεύματος
10
Progresso / İlerleme / Πρόοδος
PT
TR
EL
Volte a montar o painel e as
tampas do suporte e, em
seguida, ligue os cabos de
alimentação CA da unidade
principal e do subwoofer
à tomada de parede CA.
Artık panel ve stant kapaklarını
yerlerine yerleştirip ana
birimin ve subwoofer’ın
AC güç kablolarını (şebeke
kabloları) AC prize (ana şebeke)
takabilirsiniz.
Τώρα, μπορείτε να τοποθετήσετε
ξανά τα καλύμματα του
περιβλήματος και της βάσης
και, κατόπιν, να συνδέσετε τα
καλώδια ρεύματος (καλώδια
σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος) της κύριας μονάδας
και του υπογούφερ στην πρίζα
(κεντρικό δίκτυο).


11
3
PT
TR
EL
Depois de ligar os cabos de
alimentação CA à tomada
de parede CA, “WELCOME”
é apresentado no visor do painel
frontal da unidade principal.
Prima / na unidade principal
para ligar o sistema; a luz verde
do indicador LINK/STANDBY
do subwoofer acende-se.
AC güç kablolarını (şebeke
kabloları ) AC prize (ana
şebeke) bağladıktan sonra, ana
birimin ön panel ekranında
“WELCOME” ifadesi görüntülenir.
Sistemi açmak için ana birim
üzerindeki / düğmesine basın;
subwoofer’ın LINK/STANDBY
göstergesi yeşil renkte yanar.
A instalação dos cabos está
concluída!
Kablolu kurulum tamamlanmıştır!
Αφού συνδέσετε τα καλώδια
ρεύματος (καλώδια σύνδεσης με
το δίκτυο ρεύματος) στην πρίζα
(κεντρικό δίκτυο), στην εμπρός
οθόνη ενδείξεων της κύριας
μονάδας εμφανίζεται η ένδειξη
“WELCOME”. Πιέστε τα πλήκτρα
/ στην κύρια μονάδα, για να
ενεργοποιήσετε το σύστημα.
Η ένδειξη LINK/STANDBY του
υπογούφερ αλλάζει σε πράσινο
χρώμα.
Η διαμόρφωση των καλωδίων έχει
ολοκληρωθεί!
/
12
Progresso / İlerleme / Πρόοδος
4
PT
TR
EL
O ecrã de Configuração Fácil
Pode utilizar o telecomando
Blu-ray fornecido (mostrado
abaixo) para percorrer o ecrã
de configuração.
Esta operação deverá demorar
apenas alguns minutos.
Se o ecrã do menu Blu-ray não for
apresentado automaticamente,
utilize o telecomando do televisor
para seleccionar a entrada AV
correcta no menu do televisor.
Quando vir a mensagem
[Configuração Fácil está agora
terminada] no ecrã, basta
seleccionar [Terminar]; o sistema
está pronto para ser utilizado.
Ekran üzerinde Kolay Kurulum
Ekran üzerinde kurulum işlemi
yapmak için ürünle birlikte verilen
Blu-ray uzaktan kumandayı
(aşağıda gösterilmektedir)
kullanabilirsiniz.
Bu işlem birkaç dakika sürer.
Blu-ray menü ekranı otomatik
olarak görüntülenmezse, TV’nizin
menüsünde doğru AV girişini
seçmek için TV’nizin uzaktan
kumandasını kullanın.
Ekranda [Easy Set up is now
complete] (Kolay Kurulum
şimdi tamamlandı) mesajını
gördüğünüzde, [Finish] (Bitir)
öğesini seçmeniz yeterlidir; sistem
kullanıma hazır hale gelir.
Στη συνέχεια, εκτελέστε τη
διαδικασία Εύκολης διαμόρφωσης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο
Blu-ray (εμφανίζεται στην εικόνα
παρακάτω), για να περιηγηθείτε
στη διαμόρφωση επί της οθόνης.
Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει
μερικά λεπτά.
Εάν η οθόνη του μενού
Blu-ray δεν εμφανιστεί
αυτόματα, χρησιμοποιήστε το
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης,
για να επιλέξετε τη σωστή είσοδο
AV από το μενού της τηλεόρασης.
Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το
μήνυμα, [Η εύκολη διαμόρφωση
έχει τώρα ολοκληρωθεί.], επιλέξτε
απλώς [Τέλος] και το σύστημα είναι
έτοιμο για χρήση.
/
///,
HOME
13
5
PT
TR
EL
Para reproduzir um disco, basta
introduzi-lo na ranhura com o lado
da etiqueta virado para a frente.
Para o ejectar, prima .
Bir disk oynatmak için, diski
etiketli yüzü öne bakacak şekilde
disk yuvasına yerleştirmeniz
yeterlidir. Diski çıkarmak için 
düğmesine basın.
Για να αναπαραγάγετε ένα δίσκο,
εισαγάγετε απλώς το δίσκο
στην υποδοχή με την πλευρά
της ετικέτας προς τα εμπρός.
Για εξαγωγή του δίσκου, πιέστε
το πλήκτρο .
Quando está introduzido um
disco, é apresentado no menu
inicial e a reprodução é iniciada
automaticamente.
Se a reprodução não começar
automaticamente, seleccione
[Vídeo], [Música]
na categoria ou [Foto] e prima .
Bir disk yerleştirildiğinde,
ana menüde görüntülenir
ve oynatma işlemi otomatik
olarak başlar.
Όταν τοποθετήσετε ένα δίσκο,
στο αρχικό μενού θα εμφανιστεί
η ένδειξη και η αναπαραγωγή
θα ξεκινήσει αυτόματα.
Oynatma işlemi otomatik olarak başlamazsa
[Video], [Music] (Müzik) veya
[Photo] (Fotoğraf ) kategorisinde
düğmesine basın.
simgesini seçin ve
Εάν η αναπαραγωγή δεν ξεκινήσει αυτόματα,
στην κατηγορία
[Βίντεο],
επιλέξτε
[Μουσική] ή [Φωτογραφία] και πιέστε
το πλήκτρο .
Divirta-se!
Keyfini çıkarın!
Απολαύστε το σύστημά σας!


14
Progresso / İlerleme / Πρόοδος
PT
TR
EL
Para aceder a uma vasta gama de funções
e funcionalidades adicionais, basta premir
HOME no telecomando Blu-ray.
Çeşitli ek işlevlere ve özelliklere erişmek
için, Blu-ray uzaktan kumandadaki HOME
düğmesine basın.
Em seguida apresentamos alguns exemplos
Aşağıda birkaç örnek gösterilmektedir
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες
πρόσθετες λειτουργίες και δυνατότητες,
πιέστε απλώς το πλήκτρο HOME στο
τηλεχειριστήριο Blu-ray.
 Ouvir rádio através dos altifalantes
do sistema
 Pré-programar estações de rádio
 Aceder a conteúdo na Internet
 Reproduzir o seu iPod ou iPhone através
dos altifalantes do sistema
 Sistem hoparlörlerinden radyo dinleme
 Radyo istasyonlarını kaydetme
 İnternet içeriğine erişme
 Sistem hoparlörlerinden iPod veya
iPhone dinleme
Παρακάτω, εμφανίζονται μερικά παραδείγματα
 Ακρόαση ραδιοφώνου μέσω των ηχείων
του συστήματος
 Προσυντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών
 Πρόσβαση σε περιεχόμενο Internet
 Αναπαραγωγή iPod ή iPhone μέσω των
ηχείων του συστήματος





PT Pode configurar as
definições de rede
através deste menu
quando a unidade
principal está ligada
a um router de
banda larga.




TR Ana birim bir geniş
bant yönlendiriciye
bağlı olduğunda
ağ ayarlarını bu
menüyü kullanarak
yapabilirsiniz.
EL Μπορείτε να
εκτελέσετε ρυθμίσεις
δικτύου μέσω αυτού
του μενού, όταν
η κύρια μονάδα
είναι συνδεδεμένη
σε έναν ευρυζωνικό
δρομολογητή.
HOME
15
5
PT
TR
EL
Pré-programar estações de rádio
Radyo istasyonlarının
kaydedilmesi
Προσυντονισμός ραδιοφωνικών
σταθμών
1 Ön panel ekranında “FM”
1 Πιέστε επανειλημμένα το
1 Prima FUNCTION repetidamente
2
3
4
FUNCTION
5
///,
6
OPTIONS
HOME
PRESET +/–
Seleccionar uma estação préprogramada
1 Prima FUNCTION repetidamente
TUNING +/–
2
16
até que “FM” seja apresentado
no visor do painel frontal.
Prima TUNING +/– sem
soltar até que a sintonização
automática comece.
Prima OPTIONS.
Prima / para seleccionar
[Memória Predefinida] e,
em seguida, prima .
Prima / para seleccionar
o número predefinido
pretendido e, em seguida,
prima .
Repita os passos 2 a 5 para
memorizar outras estações.
até que “FM” seja apresentado
no visor do painel frontal.
Prima PRESET +/–
repetidamente para
seleccionar a estação préprogramada.
görüntülenene kadar FUNCTION
düğmesine art arda basın.
2 Otomatik tarama başlatılana
kadar TUNING +/– düğmesini
basılı tutun.
3 OPTIONS düğmesine basın.
4 [Preset Memory] (Kayıt Belleği)
öğesini seçmek için /
düğmelerine ve ardından
 düğmesine basın.
5 İstediğiniz kayıt numarasını
seçmek için / düğmelerine
ve ardından  düğmesine
basın.
6 Başka istasyonlar kaydetmek
2
3
4
5
6
için Adım 2 ile 5 arasındaki
işlemleri tekrarlayın.
Kayıtlı istasyonun seçilmesi
1 Ön panel ekranında “FM”
görüntülenene kadar FUNCTION
düğmesine art arda basın.
Επιλογή προσυντονισμένου
σταθμού
1 Πιέστε επανειλημμένα το
2 Kayıtlı istasyonu seçmek için
PRESET +/– düğmesine art
arda basın.
πλήκτρο FUNCTION, μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη “FM” στην
εμπρός οθόνη ενδείξεων.
Πιέστε παρατεταμένα το
πλήκτρο TUNING +/– μέχρι να
ξεκινήσει η αυτόματη σάρωση.
Πιέστε το πλήκτρο OPTIONS.
Πιέστε τα πλήκτρα / για να
επιλέξετε [Προκαθ. Μνήμη] και,
κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο .
Πιέστε τα πλήκτρα / για να
επιλέξετε τον προκαθορισμένο
αριθμό που θέλετε και, κατόπιν,
πιέστε το πλήκτρο .
Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως
5, για να αποθηκεύσετε άλλους
σταθμούς.
2
πλήκτρο FUNCTION, μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη “FM” στην
εμπρός οθόνη ενδείξεων.
Πιέστε επανειλημμένα το
πλήκτρο PRESET +/– για να
επιλέξετε τον προσυντονισμένο
σταθμό.
PT
TR
EL
Resolução de problemas
Sorun Giderme
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Se ocorrer algum dos problemas descritos abaixo
durante a utilização do sistema, consulte este guia de
resolução de problemas para tentar solucioná-lo antes
de solicitar a reparação.
Consulte também o Manual de instruções no seguinte
Web site:
http://support.sony-europe.com/
Sistemi kullandığınız sırada aşağıdaki sorunlardan biriyle
karşılaşırsanız, onarım için başvurmadan önce sorunu
çözmek için aşağıdaki sorun giderme kılavuzunu kullanın.
Aşağıda belirtilen web sitesinde yer alan Kullanım
Kılavuzuna da bakabilirsiniz:
http://support.sony-europe.com/
Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω
δυσκολίες κατά τη χρήση του συστήματος,
χρησιμοποιήστε αυτό τον οδηγό αντιμετώπισης
προβλημάτων, για να προσπαθήσετε να επιλύσετε το
πρόβλημα, πριν να ζητήσετε επισκευή.
Επίσης, συμβουλευθείτε το Εγχειρίδιο χρήσης στην
ακόλουθη τοποθεσία web:
http://support.sony-europe.com/
Cihaz açılmıyor.
A alimentação não está ligada.
 Verifique se os cabos de alimentação CA da unidade
principal e do subwoofer estão ligados com firmeza.
 Verifique se o cabo de alimentação CA da
unidade principal está ligado com firmeza
ao transformador CA.
 Verifique se o conector do transformador CA está
ligado com firmeza ao conector DC IN 14V localizado
na parte traseira da unidade principal.
O sistema não funciona normalmente.
 Desligue o cabo de alimentação CA da tomada de
parede e ligue-o novamente após alguns minutos.
 Ana birim ve subwoofer’ın AC güç kablolarının
(şebeke kabloları) düzgün takıldığından emin olun.
 Ana birimin AC güç kablosunun (şebeke kablosu)
AC adaptörüne düzgün takıldığından emin olun.
 AC adaptörü konektörünün ana birimin arkasındaki
DC IN 14V konektörüne düzgün takıldığından
emin olun.
Sistem normal şekilde çalışmıyor.
 AC güç kablosunu (şebeke kablosu) prizden çıkarın ve
birkaç dakika bekledikten sonra tekrar takın.
iPod/iPhone’daki video/fotoğraf dosyası
oynatıldıktan sonra görüntü yok.
Não é apresentada nenhuma imagem após
a reprodução de um ficheiro de vídeo/fotografia
no iPod/iPhone.
 TV’nizde bu sistem için uygun girişi seçin.
 Seleccione a entrada relativa a este sistema
no televisor.
 Subwoofer’daki LINK/STANDBY göstergesinin
durumunu kontrol edin.
 Kapalı.
 Subwoofer’ın AC güç kablosunun (şebeke
kablosu) düzgün takıldığından emin olun.
 Subwoofer’daki / düğmesine basarak
subwoofer’ı açın.
Não é emitido som ou a transmissão sem fios
não está activada.
 Verifique o estado do indicador LINK/STANDBY
no subwoofer.
 Desliga-se.
 Verifique se o cabo de alimentação CA
do subwoofer está ligado com firmeza.
 Ligue o subwoofer premindo / no subwoofer.
Ses yok veya kablosuz iletim etkinleştirilmiyor.
Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος.
 Ελέγξτε εάν έχουν συνδεθεί σωστά τα καλώδια
ρεύματος (καλώδια σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος)
της κύριας μονάδας και του υπογούφερ.
 Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) της
κύριας μονάδας στον προσαρμογέα ρεύματος.
 Ελέγξτε εάν έχει συνδεθεί σωστά το βύσμα σύνδεσης
του προσαρμογέα ρεύματος στην υποδοχή DC IN 14V
στην πίσω όψη της κύριας μονάδας.
Το σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά.
 Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο
σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) από την πρίζα
(κεντρικό δίκτυο) και συνδέστε το ξανά, έπειτα από
αρκετά λεπτά.
Δεν εμφανίζεται εικόνα μετά την αναπαραγωγή ενός
αρχείου βίντεο/φωτογραφιών στο iPod/iPhone.
 Επιλέξτε την είσοδο στην τηλεόραση για το σύστημα αυτό.
Δεν υπάρχει ήχος ή η ασύρματη μετάδοση δεν
ενεργοποιείται.
 Ελέγξτε την κατάσταση της ένδειξης LINK/STANDBY
στο υπογούφερ.
 Ανενεργή.
 Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο
ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος) του υπογούφερ.
 Ενεργοποιήστε το υπογούφερ, πιέζοντας το
πλήκτρο / στο υπογούφερ.
17




Pisca rapidamente a verde.
  Prima / no subwoofer.  Introduza
correctamente o transmissor-receptor sem fios
no subwoofer.  Prima / no subwoofer.
Pisca a vermelho.
 Prima / para desligar o subwoofer e verifique
os itens seguintes.
 Os cabos + e – dos altifalantes estão em curtocircuito?
 A abertura de ventilação do subwoofer está
bloqueada por algum objecto?
Depois de verificar os itens acima e de resolver
quaisquer problemas, ligue o subwoofer.
Se não conseguir identificar a causa do
problema mesmo depois de ter verificado
os itens acima, contacte o agente Sony da
sua zona.
Pisca lentamente a verde ou cor-de-laranja,
ou fica vermelho.
 Certifique-se de que o transmissor-receptor sem
fios está introduzido correctamente na unidade
principal.
 A transmissão de som é fraca. Mova o subwoofer
de modo a que o indicador LINK/STANDBY fique
verde ou cor-de-laranja.
 Afaste o sistema de outros dispositivos sem fios.
 Evite utilizar outros dispositivos sem fios.
Fica verde ou cor-de-laranja.
 Verifique as ligações dos altifalantes.
O disco não é reproduzido.
 O código de região do BD/DVD não corresponde
ao do sistema.
 Existe humidade condensada no interior da unidade
principal e pode provocar danos nas lentes. Retire
o disco e deixe a unidade principal ligada durante
cerca de meia hora.
 O sistema não consegue reproduzir um disco gravado
que não tenha sido finalizado correctamente.
18




Hızlı şekilde yeşil renkte yanıp sönüyor.
  Subwoofer’daki / düğmesine basın.
 Kablosuz alıcı vericiyi subwoofer’a düzgün
şekilde takın.  Subwoofer’daki / düğmesine
basın.
Kırmızı renkte yanıp sönüyor.
 Subwoofer’ı kapatmak için / düğmesine basın
ve aşağıdakileri kontrol edin.
 + ve – hoparlör kabloları kısa devre mi
yapmış?
 Subwoofer’ın havalandırma deliğini kapatan
bir nesne var mı?
Yukarıdakileri kontrol edip sorunları
giderdikten sonra subwoofer’ı açın. Yukarıdaki
olasılıkların tümünü kontrol ettikten sonra
da sorunun nedenini bulamazsanız size
en yakın Sony satıcısına başvurun.
Yavaşça yeşil veya turuncu renkte yanıp sönüyor
veya kırmızıya dönüyor.
 Kablosuz alıcı vericinin ana birime düzgün şekilde
bağlandığından emin olun.
 Ses iletimi zayıf. Subwoofer’ı LINK/STANDBY
göstergesi yeşil veya turuncu renkte yanacak
şekilde hareket ettirin.
 Sistemi diğer kablosuz cihazlardan uzaklaştırın.
 Diğer kablosuz cihazları kullanmaktan kaçının.
Yeşil veya turuncu renge dönüyor.
 Hoparlör bağlantılarını kontrol edin.
Disk oynatılmıyor.
 BD/DVD’nin bölge kodu sistem ile uyumlu değildir.
 Ana birimin içinde nem birikmiş olabilir ve merceklere
zarar verebilir. Diski çıkarın ve ana birimi yarım saat
kadar açık bırakın.
 Sistem, düzgün şekilde sonlandırılmamış kayıtlı bir
diski oynatamaz.




Αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα.
  Πιέστε το πλήκτρο / στο υπογούφερ.
 Εισαγάγετε σωστά τον ασύρματο πομποδέκτη
στο υπογούφερ.  Πιέστε το πλήκτρο /
στο υπογούφερ.
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.
 Πιέστε το πλήκτρο /, για να απενεργοποιήσετε
το υπογούφερ, και ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία.
 Μήπως είναι βραχυκυκλωμένα τα καλώδια
των ηχείων + και – ;
 Μήπως παρεμποδίζεται η θυρίδα αερισμού
του υπογούφερ;
Αφού ελέγξετε τα παραπάνω στοιχεία
και επιδιορθώσετε τυχόν προβλήματα,
ενεργοποιήστε το υπογούφερ. Εάν
δεν μπορείτε να βρείτε την αιτία του
προβλήματος, ακόμα και μετά τον έλεγχο των
παραπάνω στοιχείων, επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
Αναβοσβήνει αργά με πράσινο ή πορτοκαλί χρώμα
ή παίρνει κόκκινο χρώμα.
 Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος πομποδέκτης έχει
εισαχθεί σωστά στην κύρια μονάδα.
 Η ποιότητα της μετάδοσης ήχου είναι χαμηλή.
Μετακινήστε το υπογούφερ έτσι ώστε η ένδειξη
LINK/STANDBY να γίνει πράσινη ή πορτοκαλί.
 Μετακινήστε το σύστημα μακριά από άλλες
ασύρματες συσκευές.
 Αποφύγετε τη χρήση οποιωνδήποτε άλλων
ασύρματων συσκευών.
Αλλάζει σε πράσινο ή πορτοκαλί χρώμα.
 Ελέγξτε τις συνδέσεις των ηχείων.
Ο δίσκος δεν αναπαράγεται.
 Ο κωδικός περιοχής του δίσκου BD/DVD δεν ταιριάζει
με αυτόν του συστήματος.
 Έχει συμπυκνωθεί υγρασία στο εσωτερικό της κύριας
μονάδας και ενδέχεται να έχει προκαλέσει βλάβη
στους φακούς. Αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε την
κύρια μονάδα ενεργοποιημένη για περίπου μισή ώρα.
 Το σύστημα δεν μπορεί να αναπαραγάγει έναν
εγγεγραμμένο δίσκο που δεν έχει οριστικοποιηθεί
σωστά.
PT
TR
EL
Reduzir a utilização de energia a menos
de 0,3 W no modo de suspensão
Bekleme Modunda güç tüketiminin 0,3 W’nin
altına indirilmesi
Μείωση της κατανάλωσης ισχύος σε λιγότερο
από 0,3 W στην κατάσταση αναμονής
Prima HOME e, em seguida, prima /// para
seleccionar [Config.] em [Configurações do Sistema].
Certifique-se de que as definições seguintes estão
configuradas:
 [Controlo para HDMI] em [Definições HDMI] está
definido como [Deslig.].
 [Modo de Início Rápido] está definido como [Deslig.].
HOME düğmesine ve ardından /// düğmelerine
basarak [System Settings] (Sistem Ayarları) altındaki
[Setup] (Kurulum) öğesini seçin. Aşağıdaki ayarların
yapıldığından emin olun:
 [HDMI Settings] (HDMI Ayarları) altındaki
[Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) [Off ] (Kapalı)
olarak ayarlanmalıdır.
 [Quick Start Mode] (Hızlı Başlatma Modu) [Off ] (Kapalı)
olarak ayarlanmalıdır.
Πιέστε το πλήκτρο HOME και, κατόπιν, πιέστε τα
πλήκτρα ///, για να επιλέξετε [Διαμόρφωση] στην
επιλογή [Ρυθμίσεις συστήματος]. Ελέγξτε εάν έχουν γίνει
οι παρακάτω ρυθμίσεις:
 Η επιλογή [Ρυθμιστικό για HDMI] στις [Ρυθμίσεις HDMI]
έχει τεθεί σε [Ανενεργό].
 Η επιλογή [Λειτουργία γρήγορης έναρξης] έχει τεθεί
σε [Ανενεργό].
19
Este guia de início rápido poupa papel
Bu hızlı başlatma kılavuzu kağıt tasarrufu sağlar
Αυτός ο οδηγός γρήγορης έναρξης εξοικονομεί χαρτί
Para conservar os recursos naturais, a Sony reduziu consideravelmente o consumo de papel ao deixar
de fornecer os manuais impressos integrais. No entanto, poderá encontrar as instruções de funcionamento
completas, bem como outras informações, online:
Sony, doğal kaynakları korumak amacıyla kılavuzları tamamen basılı şekilde vermeyerek kağıt tüketimini ciddi
şekilde azaltmıştır. Bununla birlikte, tüm kullanım talimatlarına ve diğer bilgilere çevrimiçi erişebilirsiniz:
EEE Yönetmeliğine Uygundur
Για την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, η Sony έχει μειώσει δραστικά τη χρήση χαρτιού, καθώς δεν
περιλαμβάνει πλέον πλήρη εγχειρίδια σε έντυπη μορφή με τα προϊόντα της. Ωστόσο, μπορείτε να βρείτε
πλήρεις οδηγίες χρήσης, καθώς και πολλά περισσότερα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://support.sony-europe.com/
4-279-071-12(1) (PT-TR-EL)
©2011 Sony Corporation
(1)
Download PDF