Sony | BDV-E880 | Sony BDV-E880 E880 3D Blu-ray Disc™/ DVD 5.1ch Home Cinema Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης και έναρξης

(1)
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης.
4-261-416-11(1) (EL)
Οδηγός γρήγορης διαμόρφωσης
BDV-E980/E880/E380
©2011 Sony Corporation
1
2-A
Συνδέστε τα ηχεία
Σύνδεση με καλώδια HDMI (συνιστάται)
Για τα μοντέλα BDV-E980/E880, απαιτείται συναρμολόγηση των ηχείων. Ανατρέξτε στον παρεχόμενο «Οδηγό εγκατάστασης ηχείων».
Για τη σύνδεση με καλώδια βίντεο αντί των καλωδίων HDMI, βλέπε στην ενότητα «2-B Σύνδεση με καλώδια βίντεο» στην πίσω πλευρά.
Για τη σύνδεση των καλωδίων του ηχείου στο ηχείο
Σύνδεση τηλεόρασης
Συνδέστε το καλώδιο έτσι ώστε ο έγχρωμος σωλήνας του καλωδίου να αντιστοιχεί με το χρώμα της ετικέτας στην πίσω πλευρά του ηχείου.
Πίσω ή κάτω όψη ηχείου
Για το μοντέλο BDV-E880/E380,
η σύνδεση αυτή δεν είναι
απαραίτητη για το υπογούφερ.
HDMI IN
DIGITAL OUT
OPTICAL
Τηλεόραση
Ψηφιακό οπτικό καλώδιο*2
Εκτελέστε αυτήν τη σύνδεση για να απολαύσετε
τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του συστήματος.
Η σύνδεση αυτή δεν είναι απαραίτητη εάν
η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με τη
λειτουργία Audio Return Channel (ARC).
Καλώδιο HDMI*1
Συνδέστε τα καλώδια του ηχείου ώστε να αντιστοιχούν με το χρώμα των υποδοχών SPEAKERS της συσκευής.
Πίσω όψη κύριας μονάδας
Πίσω όψη κύριας μονάδας
PB/C
Y
VIDEO
KERS
SPEA
R
TR
FRON
TL
FRON
SUR R
OOFE
SUBW
B
OUT
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
Μωβ
L
DIGITAL IN
OPTICAL
AUDIO IN
ER
CENT
OUT
SUR L
IN 2
TV
VIDEO OUT
AUDIO
Σύνδεση αποκωδικοποιητή
Μπλε
Κόκκινο
IN 1
R
Πράσινο
Λευκό
ARC
Εάν δεν χρησιμοποιείτε αποκωδικοποιητή, μεταβείτε στην ενότητα «3 Εκτέλεση Εύκολης διαμόρφωσης» στην πίσω πλευρά.
Για να απολαύσετε ήχο από τον αποκωδικοποιητή σας, πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο FUNCTION για να επιλέξετε «HDMI 1».
Γκρι
HDMI OUT
Αποκωδικοποιητής
SUBWOOFER
CENTER
FRONT R
Καλώδιο HDMI*2
FRONT L
Κύρια
μονάδα
SUR R
Πίσω όψη κύριας
μονάδας
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
SUR L
ARC
IN 1
AUDIO IN
IN 2
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO
*1 Ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας παρέχεται μόνο για τα μοντέλα Σιγκαπούρης και Ταϊβάν.
*2 Δεν παρέχεται.
Για τους σκοπούς απεικόνισης χρησιμοποιείται
το μοντέλο BDV-E380.
Συνεχίστε στην ενότητα «3 Εκτέλεση «Εύκολης διαμόρφωσης»» 
2-B
3
Εκτέλεση
Σύνδεση με καλώδια βίντεο
Εάν ολοκληρώσατε τις διαδικασίες της ενότητας «2-A Σύνδεση με καλώδια HDMI (συνιστάται)», μεταβείτε στην ενότητα «3 Εκτέλεση
«Εύκολης διαμόρφωσης»».
Σύνδεση τηλεόρασης
VIDEO IN
Μην εισαγάγετε ένα δίσκο πριν εκτελέσετε την
«Εύκολη διαμόρφωση».
1. Εισαγάγετε μπαταρίες στο
τηλεχειριστήριο.
DIGITAL OUT
OPTICAL
Τηλεόραση
Καλώδιο βίντεο*1
«Εύκολης διαμόρφωσης»
4. Εκτελέστε τις βασικές ρυθμίσεις
ακολουθώντας τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη στην
«Εύκολη διαμόρφωση»
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα
/// και .
///,
Όταν ολοκληρωθεί η «Εύκολη διαμόρφωση»,
στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα [Η εύκολη
διαμόρφωση έχει τώρα ολοκληρωθεί.].
Ψηφιακό οπτικό καλώδιο*2
Εκτελέστε αυτήν τη σύνδεση για να απολαύσετε
τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του συστήματος.
Εύκολη διαμόρφωση - Ενδείξεις στην οθόνη
Η εύκολη διαμόρφωση έχει τώρα ολοκληρωθεί.
2. Συνδέστε τα καλώδια ρεύματος της
κύριας μονάδας και της τηλεόρασης
στην πρίζα και, κατόπιν, ενεργοποιήστε
την κύρια μονάδα και την τηλεόρασή σας.
Πίσω όψη κύριας
μονάδας
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
AUDIO IN
IN 2
R
TV
VIDEO OUT
AUDIO
Σύνδεση αποκωδικοποιητή
Εάν δεν χρησιμοποιείτε αποκωδικοποιητή, μεταβείτε στην ενότητα «3 Εκτέλεση «Εύκολης διαμόρφωσης»».
Για να απολαύσετε ήχο από τον αποκωδικοποιητή σας, πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο FUNCTION για να επιλέξετε «SAT/CABLE.»
DIGITAL OUT
Αποκωδικοποιητής
VIDEO OUT
VIDEO IN
COAXIAL
Τηλεόραση
3. Ρυθμίστε τον επιλογέα εισόδου στην
τηλεόρασή σας έτσι ώστε οι οθόνες
του συστήματος όπως οι παρακάτω
να εμφανίζονται στην οθόνη της
τηλεόρασης.
Έναρξη
Οθόνη «Εύκολη
διαμόρφωση»
Εύκολη διαμόρφωση - Ενδείξεις στην οθόνη
Επιλέξτε τη γλώσσα που θα εμφανίζεται στη συσκευή αυτή.
Καλώδιο βίντεο*2
Ψηφιακό ομοαξονικό καλώδιο*2
Εκτελέστε αυτήν τη σύνδεση για να απολαύσετε
τον ήχο του αποκωδικοποιητή μέσω του συστήματος.
Πίσω όψη κύριας
μονάδας
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
AUDIO IN
IN 2
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO
*1 Παρέχεται μόνο με τα μοντέλα Ταϊβάν.
*2 Δεν παρέχεται.
Τέλος
Η βασική διαμόρφωση έχει ολοκληρωθεί.
Ανατρέξτε στις παρεχόμενες Οδηγίες
χρήσης για λεπτομέρειες σχετικά με την
αναπαραγωγή δίσκων και πολλές άλλες
δυνατοτήτες.
Download PDF

advertising