Sony | MDR-NC13 | Sony MDR-NC13 MDR-NC13 Ενδώτια ακουστικά με εξουδετέρωση θορύβου Οδηγίες χρήσης

4-258-008-72 (1)
Noise Canceling
Headphones
Oδηγίες λειτoυργίας
Инструкции за работа
Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών,
παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να
αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν.
Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο
συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για
ανακύκλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα
ανακύκλωσης ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το
προϊόν.
Λειτουργίες
MDR-NC13
© 2010 Sony Corporation
Printed in Malaysia
(1)
δλληνικά
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, μην αφήνετε αυτή τη συσκευή
εκτεθειμένη σε βροχή ή υγρασία.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας,
μην ανοίγετε το περίβλημα. Για σέρβις,
απευθυνθείτε αποκλειστικά σε ειδικό τεχνικό
προσωπικό.
• Τα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου μειώνουν
το θόρυβο του περιβάλλοντος και παρέχουν ένα πιο
ήσυχο περιβάλλον για την ενίσχυση της ακουστικής
εμπειρίας. Ένα μικρόφωνο στο εσωτερικό κάθε
ακουστικού συνεργάζεται με ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα
για να δημιουργήσει ένα αντίθετο ηχητικό κύμα για την
εξουδετέρωση του θορύβου
• Τα ακουστικά ακύρωσης θορύβου μειώνουν τον
περιβάλλοντα θόρυβο κατά 87,4% περίπου μέσω του
ηλεκτρονικού κυκλώματος (σύμφωνα με το πρότυπο
μέτρησης της Sony)
• Κατακόρυφα ακουστικά κλειστού τύπου για άνετο
φόρεμα και ασφαλή εφαρμογή
• Προστατευτικά "μαξιλαράκια" υβριδικής σιλικόνης για
ασφαλή εφαρμογή και μακροχρόνιο άνετο φόρεμα
• Σχεδίαση παραμονής στο εσωτερικό για πιο σταθερή
εφαρμογή
• Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας-περιπου100 ωρών με
αλκαλική μπαταρία μεγέθους AAA
• Η δυνατότητα διπλής χρήσης επιτρέπει την ακρόαση
μουσικής με ακύρωση θορύβου ή χωρίς αυτήν
• Προσαρμοστικό βύσμα που παρέχεται για εύκολη
σύνδεση με στερεοφωνικά ή διπλά ακουστικά για
ψυχαγωγία στο αεροπλάνο
Εγκατάσταση μπαταρίας
1
Εφιστάται η προσοχή στο ότι οποιαδήποτε αλλαγή ή
τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σαφώς από το παρόν
εγχειρίδιο ενδέχεται να αναιρέσει την άδειά σας να
χειρίζεστε τη συσκευή αυτή.
Πιέστε και σύρετε πλήρως το κάλυμμα
μπαταρίας στο πίσω μέρος της θυρίδας
μπαταρίας και ανοίξτε το.
Πριν να ανοίξετε το κάλυμμα μπαταρίας,
ελέγξτε εάν φαίνονται οι ειδικές προεξοχές του.
Μεγέθη προστατευτικών "μαξιλαριών"
(εσωτερικό χρώμα)
Μπορείτε να ρυθμίσετε το μήκος του καλωδίου,
τυλίγοντας το καλώδιο στο ρυθμιστή καλωδίου.
(Μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο στο ρυθμιστή καλωδίου
μέχρι τα 40 εκατοστά. Αν το τυλίξετε περισσότερο, το
καλώδιο βγαίνει εύκολα από το ρυθμιστή καλωδίου.)
Σχεδίαση παραμονής στο εσωτερικό για πιο
σταθερή εφαρμογή
Προδιαγραφές
Έγχρωμα τμήματα
Μεγάλο
Μικρό
S
M
(Πορτοκαλί)
(Πράσινο)
L
(Ανοιχτό μπλε)
3
Για να αποσπάσετε ένα προστατευτικό
"μαξιλαράκι"
Ενώ κρατάτε το ακουστικό, στρέψτε και βγάλτε το
προστατευτικό "μαξιλαράκι".
Ενεργοποιήστε τα ακουστικά. Η ενδεικτική
λυχνία ρεύματος (POWER) ανάβει με κόκκινο
χρώμα. Όταν τα ακουστικά ενεργοποιηθούν,
ο θόρυβος από το περιβάλλον μειώνεται, και
μπορείτε να ακούσετε καθαρότερα τη μουσική
σε μικρότερη ένταση.
W
PO
4
Ενεργοποιήστε τον οπτικοακουστικό
εξοπλισμό.
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση σε αεροπλάνο
• Το προσαρμοστικό βύσμα που παρέχεται μπορεί να
συνδεθεί με στερεοφωνικά ή διπλά μίνι ακουστικά σε
αεροπλάνο.
στερεοφωνικές μίνι
υποδοχές
• Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά όταν η χρήση
ηλεκτρονικού εξοπλισμού απαγορεύεται ή όταν
απαγορεύεται η χρήση προσωπικών ακουστικών για
ακρόαση μουσικής στο αεροπλάνο.
Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόβλημα
σχετικά με το σύστημα που δεν καλύπτονται από το
παρόν εγχειρίδιο, συμβουλευθείτε τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
Τοποθετήστε μια μπαταρία R03 (μεγέθους
AAA) στο διαμέρισμα της μπαταρίας. Τηρήστε
τη σωστή πολικότητα κατά την τοποθέτηση της
μπαταρίας.
Μετά την ακρόαση μουσικής
Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.
Ακρόαση μουσικής
1
Συνδέστε τα ακουστικά με τον
οπτικοακουστικό εξοπλισμό.
Όταν συνδέετε τα διπλά ή
στερεοφωνικά μίνι ακουστικά
με την έξοδο μουσικής στο
αεροπλάνο.
Σημειώσεις
• Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου είναι
αποτελεσματική μόνο για θόρυβο στην περιοχή
χαμηλών συχνοτήτων. Αν και ο θόρυβος μειώνεται, δεν
εξουδετερώνεται πλήρως.
• Μην καλύπτετε το μικρόφωνο των ακουστικών με τα χέρια
σας. Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενδέχεται να μην
λειτουργεί σωστά.
Μικρόφωνο
Προσαρμοστικό βύσμα
(παρέχεται)
Προς υποδοχή ακουστικών
στο κάθισμα του αεροπλάνου
Διάρκεια της μπαταρίας
Μπαταρία
Ώρες περίπου*1
Αλκαλική μπαταρία Sony
LR03 SIZE AAA
100 ώρες*2
Αλκαλική μπαταρία Sony
R03 SIZE AAA
Ρυθμιστής
καλωδίου
1
2
ER
Διακόπτης λειτουργίας
Για να προσαρτήσετε ένα προστατευτικό
"μαξιλαράκι"
Στρέψτε και πιέστε το "μαξιλαράκι" στο ακουστικό στο
σημείο όπου το χρωματιστό τμήμα από το μαξιλαράκι
ευθυγραμμίζεται με το A.
Γενικά
Σχεδίαση παραμονής στο εσωτερικό
διπλές υποδοχές
Εναλλακτική διαχείριση φορητών
ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα συλλογής)
Όταν συνδέετε σε υποδοχή
ακουστικών (στερεοφωνική μίνι
υποδοχή) σε WALKMAN*, κλπ.
2
50 ώρες*
*1 Έξοδος 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW
*2 Ο χρόνος που αναφέρεται παραπάνω ενδέχεται να
κυμαίνεται, ανάλογα με τη θερμοκρασία και τις συνθήκες
χρήσης.
Όταν συνδέετε σε τηλεχειριστήριο
με στερεοφωνική μίνι υποδοχή σε
WALKMAN*, κλπ.
Πότε η μπαταρία λιθίου χρειάζεται αντικατάσταση
Αντικαταστήστε την μπαταρία με μια καινούρια, όταν η
ένδειξη POWER αναβοσβήνει ή σβήσει.
Τηλεχειριστήριο
Σημείωση
Πότε η μπαταρία λιθίου χρειάζεται αντικατάσταση.
Τα ακουστικά δεν ενεργοποιούνται.
• Ελέγξτε μήπως η μπαταρία έχει λήξει (η ενδεικτική
λυχνία POWER σβήνει). Αντικαταστήστε την με
καινούρια.
• Απομακρύνετε τη μονάδα μπαταρίας από τη
συνδεδεμένη συσκευή πηγής.
A
Ευθυγραμμίστε σωστά το κάλυμμα της
μπαταρίας με τη θυρίδα μπαταρίας και, στη
συνέχεια, σύρετε για να κλείσετε το κάλυμμα
της μπαταρίας.
• Αλλάξτε τα μαξιλαράκια σε κάποιο άλλο μέγεθος που
ταιριάζει στα αφτιά σας.
• Ρυθμίστε τη θέση των μαξιλαριών ώστε να εφαρμόζουν
άνετα στα αφτιά σας.
• Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου είναι
αποτελεσματική σε περιοχές χαμηλών συχνοτήτων
όπως σε αεροπλάνα, τρένα ή γραφεία (κοντά στο
κλιματιστικό κ.λπ.) και δεν είναι τόσο αποτελεσματική
για υψηλότερες συχνότητες, όπως φωνές ανθρώπων.
Ο ήχος της συνδεδεμένης συσκευής πηγής,
π.χ. ενός ραδιοφώνου ή μιας τηλεόρασης, δεν
ακούγεται ή ο ήχος των ακουστικών έχει παράσιτα
1
Τυλίξτε το καλώδιο.
2
Σπρώξτε το καλώδιο μέσα από την οπή για να
το ασφαλίσετε στη θέση του.
Κατά τη μεταφορά των ακουστικών
Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύσετε ξεχωριστά τα
ακουστικά και τη θυρίδα μπαταρίας στη θήκη μεταφοράς
που διαθέτει χωρίσματα (παρέχεται).
Προφυλάξεις
Εισάγετε τον αρνητικό
πόλο E πρώτα.
Χωρίς ήχο
• Ελέγξτε τη σύνδεση των ακουστικών και του εξοπλισμού
εικόνας/ήχου (AV).
• Ελέγξτε ότι ο συνδεδεμένος εξοπλισμός εικόνας/ήχου
(AV) έχει ενεργοποιηθεί.
• Αυξήστε την ένταση ήχου του συνδεδεμένου
εξοπλισμού εικόνας/ήχου (AV).
Το αποτέλεσμα της εξουδετέρωσης θορύβου δεν
είναι ικανοποιητικό.
Χρήση του ρυθμιστή
καλωδίου που παρέχεται
m
3
Κλιπ
Τα ακουστικά διαθέτουν μια προεξοχή στην πίσω πλευρά.
Η προεξοχή ταιριάζει στην εσοχή του αφτιού.
Αν το προστατευτικό "μαξιλαράκι" γλιστρήσει και δεν
μπορείτε να το αποσπάσετε, τυλίξτε το με ένα στεγνό μαλακό
πανί.
2
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μπορείτε να συνδέσετε τη θυρίδα μπαταρίας με το κλιπ
σε μια τσέπη πουκαμίσου.
Βεβαιωθείτε ότι τα προστατευτικά "μαξιλαράκια"
εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, διαφορετικά η
δυνατότητα ακύρωσης θορύβου δεν θα λειτουργεί
σωστά.
Προσαρμόστε τη θέση των προστατευτικών
"μαξιλαριών", ώστε να εφαρμόζουν άνετα στα αυτιά σας.
zΣυμβουλή
Ειδικές προεξοχές
Χρήση του κλιπ
Σημείωση
Ένδειξη τροφοδοσίας
Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony
corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Τόκυο, 108-0075
Ιαπωνία. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για το
EMC και την ασφάλεια των προϊόντων είναι η Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Στουτγκάρδη, Γερμανία.
Για οποιαδήποτε θέμα υπηρεσίας ή εγγύησης, παρακαλώ
ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά
έγγραφα υπηρεσιών ή εγγύησης.
Το σύμβολο αυτό επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία
δείχνει ότι η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά
απορρίμματα.
Σε ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα
χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο
(Pb) προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο
από 0,0005% υδραργύρου ή 0,004% μολύβδου.
Με το να βεβαιωθείτε ότι οι συγκεκριμένες μπαταρίες
συλλέχτηκαν σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η
ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση
φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας,
επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη
μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή
η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της
μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας
ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση.
Αν τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" δεν ταιριάζουν σωστά
στα αυτιά σας, το αποτέλεσμα της ακύρωσης θορύβου
δεν θα είναι άριστο. Για άριστη ακύρωση θορύβου και
για απόλαυση καλύτερης ποιότητας ήχου, αλλάξτε
τα προστατευτικά “μαξιλαράκια” σε άλλο μέγεθος ή
προσαρμόστε τη θέση τους, ώστε να εφαρμόζουν στα
αυτιά σας άνετα.
Πριν από την αποστολή στα ακουστικά έχουν τοποθετηθεί
τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" μεγέθους M (μεσαίο). Αν
νιώθετε ότι τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" μεγέθους M
(μεσαίο) δεν ταιριάζουν στα αυτιά σας, αντικαταστήστε
τα με τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" μεγέθους S (μικρό)
ή L (μεγάλο) που παρέχονται. Επιβεβαιώστε το μέγεθος
των προστατευτικών "μαξιλαριών", ελέγχοντας το
χρώμα στο εσωτερικό. Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά
"μαξιλαράκια", στρέψτε τα για να εφαρμόσουν
σταθερά στα ακουστικά, ώστε να μην αποσπαστούν και
παραμείνουν στο αυτί σας.
F
OF
Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω
πληροφορίες αφορούν μόνο εξοπλισμό που
πωλείται σε χώρες, όπου ισχύουν οι οδηγίες της
Ε.Ε.
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία
του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει
να απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά
απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο
κατάλληλο σημείο αποκομιδής για την ανακύκλωση
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας
ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο
να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν
από την μη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού
του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην
εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του
προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της
περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών
απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε
το προϊόν.
Εγκαθιστώντας
τα προστατευτικά
"μαξιλαράκια"
Φορέστε το ακουστικό με το σήμα R στο
δεξί σας αφτί, και το ακουστικό με το σήμα
L (το L διαθέτει μια ανάγλυφη κουκκίδα
για εύκολη χρήση.) στο αριστερό. Σπρώξτε
το προστατευτικό "μαξιλαράκι" στο αυτί σας
προσεκτικά, έτσι ώστε το προστατευτικό
"μαξιλαράκι" να εφαρμόζει άνετα στην οπή του
αυτιού σας.
ON
Η ισχύς της σήμανσης CE περιορίζεται μόνον στις χώρες
εκείνες που επιβάλλεται δια νόμου, και ιδιαίτερα στις
χώρες ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου).
Απορριψη παλαιών ηλεκτρικών &
ηλεκτρονικών συσκευών (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα αποκομιδής)
2
* Το "WALKMAN" και το λογότυπο "WALKMAN" αποτελούν
σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.
• Καθαρίστε τα ακουστικά με ένα μαλακό, στεγνό
ύφασμα.
• Μην αφήνετε το βύσμα ακάθαρτο, διαφορετικά
ενδέχεται να προκύψει παραμόρφωση του ήχου.
• Εξασφαλίστε ότι θα φέρετε τα ακουστικά στον
αντιπρόσωπο της Sony, όταν απαιτείται αλλαγή στα
προστατευτικά "μαξιλαράκια" ή επιδιόρθωση.
• Μην αφήνετε τα ακουστικά εκτεθειμένα σε απευθείας
ηλιακό φως, θερμότητα ή υγρασία.
• Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε υπερβολικούς
κραδασμούς.
• Χειριστείτε τις μονάδες οδήγησης με προσοχή.
• Για να καθαρίσετε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια",
πρώτα αφαιρέστε τα από ακουστικά και, στη συνέχεια,
πλύντε τα με νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Αφού
τα καθαρίσετε, στεγνώστε κάθε προστατευτικό
"μαξιλαράκι" προσεκτικά πριν από τη χρήση.
• Τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" πρέπει να
αποκαθίστανται κατά καιρούς. Εάν φθαρούν από την
καθημερινή χρήση ή τη μακροχρόνια αποθήκευση,
αντικαταστήστε τα με καινούρια.
• Εάν νιώσετε υπνηλία ή ζαλιστείτε κατά τη χρήση αυτών
των ακουστικών, σταματήστε αμέσως τη χρήση τους.
• Τοποθετήστε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" σταθερά
στα ακουστικά. Εάν ένα προστατευτικό "μαξιλαράκι"
αποσπαστεί κατά λάθος και παραμείνει στο αυτί σας,
μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
Σημειώσεις για τα ακουστικά
Προστασία από βλάβη ακοής
• Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενδέχεται να μην
λειτουργεί σωστά, εάν δεν έχετε τοποθετήσει σταθερά τα
ακουστικά.
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, ακόμα κι
αν δεν έχετε ενεργοποιήσει την τροφοδοσία. Σε αυτήν
την περίπτωση η λειτουργία ακύρωσης θορύβου δεν
είναι ενεργή και τα ακουστικά λειτουργούν ως παθητικά
ακουστικά.
• Μετά από την ενεργοποίηση των ακουστικών, ενδέχεται
να ακούσετε ένα ελαφρό σφύριγμα. Πρόκειται για τον ήχο
λειτουργίας της λειτουργίας ακύρωσης θορύβου και όχι για
δυσλειτουργία.
• Σε ένα ήχο μέρος ή ανάλογα με συγκεκριμένους θορύβους,
ενδέχεται να αισθανθείτε ότι η λειτουργία ακύρωσης
θορύβου δεν είναι αποτελεσματική ή ότι δεν εντείνεται. Σε
αυτήν την περίπτωση απενεργοποιήστε τα ακουστικά.
• Μπορεί να προκύψει θόρυβος παρεμβολών από κινητά
τηλέφωνα που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Εάν συμβεί
κάτι τέτοιο, τοποθετήστε τα ακουστικά σε μεγαλύτερη
απόσταση από τα κινητά τηλέφωνα.
• Αν ο ήχος των ακουστικών έχει παράσιτα, απομακρύνετε
τη μονάδα μπαταρίας από πηγές παρεμβολών, όπως
ραδιόφωνα κλπ.
Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή
ένταση. Οι ειδικοί για τα θέματα ακοής συνιστούν να
μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για μεγάλα χρονικά
διαστήματα και με αυξημένη ένταση του ήχου. Εάν
παρουσιαστεί κουδούνισμα στα αυτιά σας, μειώστε την
ένταση του ήχου ή διακόψτε τη χρήση τους.
Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ οδηγείτε,
ποδηλατείτε, κλπ.
Δεδομένου ότι τα ακουστικά μειώνουν τους εξωτερικούς
ήχους, ενδέχεται να προκαλέσουν οδικό ατύχημα.
Επίσης, αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά
σε καταστάσεις όπου η ακοή πρέπει να παραμένει
ανεπηρέαστη, όπως π.χ. σε διασταυρώσεις τρένων, σε
εργοτάξια, κλπ.
Σημείωση σχετικά με το στατικό ηλεκτρισμό
Μπορεί να νιώσετε ένα ελαφρό μυρμήγκιασμα στα αφτιά
σας, ιδιαίτερα σε ξηρές ατμοσφαιρικές συνθήκες. Αυτό
οφείλεται στο στατικό ηλεκτρισμό που έχει συσσωρευτεί
στο σώμα σας και δεν συνιστά δυσλειτουργία των
ακουστικών.
Το φαινόμενο μπορεί να ελαχιστοποιηθεί, εάν φοράτε
ρούχα από φυσικά υλικά.
Τύπος
Δυναμικός, κλειστός
Μονάδα οδήγησης
13,5 mm, θολωτού τύπου (εγκεκριμένο
κατά CCAW)
Ικανότητα χειρισμού ισχύος
50 mW
Εσωτ. αντίσταση 16 Ω στο 1 kHz (ενεργοποιημένο)
16 Ω στο 1 kHz (απενεργοποιημένο)
Ευαισθησία
98 dB/mW (ενεργοποιημένο)
99 dB/mW (απενεργοποιημένο)
Απόκριση συχνοτήτων
10 – 22.000 Hz
Συνολικός λόγος καταπίεσης θορύβου*1
Περίπου 9 dB*2
Καλώδιο
Καλώδιο OFC Litz, τύπου
αλυσίδας λαιμού, 1,5 m περίπου
(συμπεριλαμβανομένης της θυρίδας
μπαταρίας)
Βύσμα
Επιχρυσωμένη υποδοχή μίνι στέρεο
τύπου L
Πηγή τροφοδοσίας
Μπαταρία 1 × R03 (μεγέθους AAA),
DC 1,5 V
Βάρος
Ακουστικά περίπου 7 g
(χωρίς το καλώδιο)
Θυρίδα μπαταρίας περίπου 19 g
(συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας,
χωρίς το καλώδιο)
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Μπαταρία Sony R03 (μεγέθους AAA) (1)
Προστατευτικά "μαξιλαράκια" (S × 2, M × 2, L × 2)
Θήκη μεταφοράς (1)
Προσαρμογέας βύσματος για χρήση σε αεροσκάφος *3
(μονός/διπλός) (1)
Ρυθμιστής καλωδίου (1)
Οδηγίες λειτουργίας (1)
Κάρτα εγγύησης (1)
*1 Με τα πρότυπα μετρήσεων της Sony.
*2 Ισοδύναμο με μείωση ηχητικής ενέργειας κατά 87,4 %
συγκριτικά με χωρίς ακουστικά.
*3 Ενδέχεται να μην είναι συμβατό με το σύστημα μουσικής
κάποιων αεροπορικών εταιρειών.
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Ευρωπαϊκή Εγγύηση
SONY
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε πoυ αγοράσατε αυτό τo προϊόν της
Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη
χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν
σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια
της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήστε με
το κατάστημα αγοράς ή μ’ ένα μέλος του δικτύου
εξουσιοδοτημένων σέρβις μας (ASN) της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που
αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα
αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης).
Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου
μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους
καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας
συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο
χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή
σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony
που αγοράσατε, εφ’ όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται
στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό
την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής
Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι
απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα
υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για
να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση,
εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν την
Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτής φυλλάδιο στη χώρα
όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της
εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί
ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία
της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών
ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’
επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή
ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματα
του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και
συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη
του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να
αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα
με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα
τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί
γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
Όροι
1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα
παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο
τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της
ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και
της επωνυμίας του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό
προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα
μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN
μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά
την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα
προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από
αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο
του προϊόντος ή η επωνυμία του εμπόρου. Η παρούσα
εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο
σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί,
διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε
αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα
αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε
πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την
περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους
κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά
του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του
δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
¾ Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση
εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
¾ Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται
περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός
προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, καλώδια κλπ.),
¾ Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης,
λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική
ατομική ή οικιακή χρήση,
¾ Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από:
¾ Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
¾ του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή
επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε
οθόνες υγρών κρυστάλλων
¾ μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony
εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
¾ μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες
σωστής συντήρησης της Sony
¾ εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο
μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει
εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
¾ Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με
λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή
λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
¾ Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με
τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται
το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά
σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω
προϊόν.
¾ Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό
εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η
κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη
Sony.
¾ Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν
είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
¾ Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη
γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται:
¾ η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις
προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που
περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης
ή
¾ οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να
συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε
χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί ειδικά.
¾ Αμέλεια.
¾ Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες
ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα,
ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή
εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία,
ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου
του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και
επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του
προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony,
είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή
πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό
χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις
από την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony
δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του
νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση,
την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του
προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει
το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα
νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα
εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της
μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα
νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται
πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα
περιορίζεται στη διάρκεια ισχύς της παρούσας εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την
παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση
προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες
της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις,
την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων των
οικονομικών και άυλων απωλειών, του τιμήματος που
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, της απώλειας
κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης
του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων
– της άμεσης, παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας
ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:
¾ Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος
ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη
διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται
στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία
προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος,
απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
¾ Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από
το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
¾ Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή
αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
¾ Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που
υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου,
συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων
αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής
εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα
για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει
ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων
ζημιών).
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει
ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony
εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη
έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για
παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση
ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε
βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και
παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της
Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή
που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο
αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς
ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα
που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα
με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να
παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν
από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την
πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση
δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να
έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή
να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον των
προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η
διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται
αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Hellas A.E.E.
Βασ. Σοφίας 1
151 24 Μαρούσι
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Sony
Τηλ. 801 11 92000
e-mail : cic-greece@eu.sony.com
Version 01.2009
За да откачите наушник
Български
Шумопотискащи слушалки
Поставяне на батерия
1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или удар от
електрически ток, не излагайте този апарат на
дъжд и влага.
Като държите слушалката, завъртете и издърпайте
наушника.
Натиснете и плъзнете докрай капака на
батерията в задната част на отделението за
батерии и отворете.
Преди да отворите капака на батерията,
проверете дали щипките на капака се виждат.
Предупреждаваме ви, че всякакви изменения или
промени, които не са изрично одобрени в това
ръководство, могат да анулират вашите пълномощия
за работа с това оборудване.
За да закачите наушник
Завъртете и натиснете наушниците за поставяне
в ушите към високоговорителя докато краят на
цветната част на наушника не се изравни с A.
Ако наушника се плъзга и не може да бъде откачен, увийте
го в суха мека кърпа.
• Шумопотискащите слушалки намаляват нежелания
околен шум и осигуряват по-тиха околна среда
за подобряване на чуваемостта. Околният
звук се намалява чрез синтезиране на звук с
противоположна фаза от шумопотискащата схема.
Микрофон във всеки наушник взаимодейства с
електронна схема за създаване на инверсна звукова
вълна за елиминиране на шума
• Шумопотискащите слушалки намаляват
приблизително 87,4% от околния шум чрез
електронна схема (по стандарта на Sony за
измерване)
• Затворен тип вертикални слушалки за носене в ухото
за комфортно носене и безопасно поставяне
• Хибридни силиконови наушници за безопасно
поставяне и дългосрочен комфорт при носене
• Специален дизайн за по-добро прилепване
• Дълъг живот на батерията-приблиз. 100 часа с AAA
алкална батерия
• Функцията за двойна употреба осигурява опция за
слушане на музика с или без елиминиране на шума
• Приложен щекерен адаптер за лесно свързване към
стерео или двоен жак за забавление в самолет
4
Откриване на
неизправности
Без звук
• Проверете връзката между слушалките и
аудиовизуалното оборудване.
• Проверете дали е включено захранването на
свързаното аудиовизуално оборудване.
• Увеличете силата на звука на свързаното
аудиовизуално оборудване.
Ефектът на понижаване на шума не е
достатъчен
• Сменете размера на наушниците с друг размер, който
прилепва по-добре към ушите ви.
• Нагласете позицията на наушника така, че да
прилепва по-удобно към ухото ви.
• Функцията за елиминиране на шума е ефективна за
звуци от нискочестотния диапазон, характерни за
например самолети, влакове или офиси (в близост
до климатици и др.) и няма същата ефективност за
по-високочестотни звуци, като например човешки
гласове.
Включете захранването на аудиовизуалното
оборудване.
A
m
Захранването не се включва
двойни жакове
• Проверете дали батерията не е изтощена (когато
индикатора POWER е изгаснал). Сменете батерията с
нова.
мини стерео жакове
• Не използвайте слушалките, когато е забранено
използването на електронно оборудване или когато
е забранено използване на лични слушалки за
бордови музикални услуги.
2
Третиране на стари електрически и
електронни уреди (приложимо в
Европейския съюз и други
Европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Характеристики
Индикатор за захранване
Ключ за захранване
• Приложеният щекерен адаптер може да бъде
свързан към двойния или стерео мини жак в
самолета.
Щипки
Бележка към потребителите: следната
информация важи само за оборудване,
продавано в държави, в които се прилагат
Директивите на ЕС
Този символ върху батерията или върху опаковката
показва, че с батерията, доставена с този продукт, не
трябва да се отнасяте като с домакински отпадък.
При някои батерии този символ може да се използва
в комбинация с означение на химически елемент.
Означението на химическия елемент живак (Hg) или
олово (Pb) се добавя ако батерията съдържа повече от
0,0005% живак или 0,004% олово.
Осигурявайки коректното изхвърляне на тези
батерии вие ще помогнете за предотвратяване на
потенциално негативните последствия за околната
среда и човешкото здраве, които биха възникнали
при неподходящо изхвърляне. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят природните
ресурси.
При апарати, които от гледна точка на безопасност,
начин на действие или запазване на данни изискват
батерията да бъде постоянно свързана (вградена),
тя трябва да бъде заменяна само от квалифициран
сервизен персонал.
Ако трябва да изхвърлите апарат, в който има такава
батерия, за да сте сигурни, че батерията ще бъде
третирана правилно, предайте апарата в събирателен
пункт за рециклиране на електрически и електронни
уреди.
За всички останали батерии моля прочетете в
упътването как безопасно се изважда батерията
от апарата. Предайте я в събирателния пункт за
рециклиране на използвани батерии.
За повече информация относно рециклирането на
този продукт можете да се обърнете към общината,
фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
ER
W
PO
Бележки за използване в самолет
Валидността на знака CE се ограничава само до тези
държави, където същият има законна сила, основно в
държавите от EEA (Европейска икономическа зона).
Изхвърляне на изтощени батерии
(приложимо в Европейския Съюз и
други европейски държави със
системи за разделно събиране на
отпадъците)
Използване на
приложения регулатор
на дължината на кабела
Можете да настроите дължината на кабела като
навиете кабела на регулатора на дължината. (Кабелът
може да бъде навит на регулатора на дължина
максимално до 40 cm. Ако навиете повече, кабелът ще
излиза лесно от регулатора на дължината.)
F
OF
zСъвет
Този символ върху устройството или върху неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва да
се третира като домакински отпадък. Вместо
това той трябва да бъде предаден в съответния
събирателен пункт за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Като предадете този продукт
на правилното място, Вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за
околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на неподходящо
място. Рециклирането на материалите ще спомогне
да се съхранят природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към местната градска управа,
фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
Включете захранването на слушалките.
Индикаторът POWER светва в червено.
При включване на захранването, околният
шум се намалява и можете да слушате
музика по-ясно при по-малко усилване.
ON
За да намалите риска от удар от електрически
ток не отваряйте корпуса. Сервизът трябва да се
извършва само от квалифициран персонал.
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Упълномощеният представител за EMC
(електромагнитна съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За
въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля
обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
3
Поставете една R03 (размер AAA) батерия
в отделението за батерии. Спазвайте
правилния поляритет при поставяне на
батерията.
Слушане на музика
1
Свържете слушалките към аудиовизуално
оборудване.
Когато осъществявате свързване
към двоен или стерео мини жак за
бордови музикални услуги.
3
Щекерен адаптер
(приложен)
Равнете капака на батерията правилно
спрямо отделението за батерии и го
плъзнете, за да го затворите.
След слушане на музика
Изключете захранването на слушалките.
Живот на батерията
Батерия
Прибл. часове*1
Алкална батерия Sony
LR03 РАЗМЕР ААА
100 часа*2
Манганова батерия Sony
R03 РАЗМЕР ААА
50 часа*2
При свързване към
дистанционно управление със
стерео мини жак на WALKMAN*,
и др.
*1 1 kHz, изходна мощност 0,1 mW + 0,1 mW
*2 Посоченото по-горе време може да бъде различно
в зависимост от температурата или условията на
употреба.
Кога трябва да се смени батерията
Подменете батерията с нова, когато индикаторът
POWER започне да мига или изгасне.
Забележка
Ако батерията е изтощена, шумопотискащата функция
може да не работи правилно.
Поставяне на наушници
Ако наушниците не пасват правилно в ушите ви,
ефектът на шумопотискане няма да е оптимален. За
да оптимизирате шумопотискането и да се насладите
на по-добро качество на звука, променете размера
на наушниците, или нагласете положението на
наушниците в ушите си, за да паснат удобно и плътно
в ушите ви.
Преди доставка към слушалките са прикачени
наушници размер M. Ако чувствате, че наушници
с размер M не пасват на ушите ви, подменете ги с
приложените наушници с размер S или L. Потвърдете
размера на наушниците, като проверите цвета на
вътрешността им. Когато подменяте наушниците,
завъртете ги, за да ги поставите здраво върху
слушалките, за да не се откачат и останат в ухото ви.
Размери на наушници (вътрешен цвят)
Оцветени части
Дистанционно управление
* “WALKMAN” и знакът “WALKMAN” са регистрирани
търговски марки на Sony Corporation.
2
Поставяйте маркираната с R слушалка в
дясното си ухо, а маркираната с L (L има
тактилна точка, улесняваща употребата.),
в лявото си ухо. Натиснете наушника
внимателно в ухото си, така че наушника да
пасне плътно в ухото ви.
Забележка
Уверете се, че наушниците пасват правилно на ухото
ви, в противен случай шумопотискането няма да
функционира правилно.
Регулирайте положението на наушниците, за да са
удобно разположени в ухото ви и да пасват плътно.
Големи
S
M
L
(Оранжев)
(Зелен)
(Светлосин)
2
Спецификации
1
Навийте кабела.
2
Натиснете кабела в отвора, за да го
захванете.
Когато носите слушалките
Слушалките и отделението за батерии могат да се
съхраняват отделно в разделената чантичка за носене
(приложена).
Микрофон
Предпазни мерки
• Функцията за шумопотискане може да не работи
правилно, ако слушалките не са поставени плътно.
• Можете да използвате слушалките дори без да
включвате захранването. В този случай функцията за
шумопотискане не е активна и слушалките работят като
пасивни слушалки.
• След като включите захранването на слушалките, може
да чуете леко свистене. Това е звук от работата на
функцията за шумопотискане, а не неизправност.
• На тихо място, или в зависимост от определени звуци,
може да усетите, че функцията за шумопотискане е
неефективна, или че звука се усилва. В този случай
изключете захранването на слушалките.
• От близко разположени мобилни телефони може да
възникнат смущения. Ако това се случи, поставете
слушалките по-далеч от мобилния телефон(и).
• Ако има шум в звука на слушалката, отдалечете
отделението за батериите от източниците, които може да
оказват влияние, като например радио и др.
• Почиствайте слушалките с мека, суха тъкан.
• Не допускайте замърсяване на щекера, понеже
звукът може да бъде нарушен.
• Занесете слушалките при търговец на Sony при
нужда от подмяна на наушници или поправка.
• Не оставяйте слушалките на място, подложено на
директна слънчева светлина, топлина или влага.
• Не подлагайте слушалките на прекомерни удари.
• Боравете внимателно с мембраните.
• За да почистите наушниците, първо ги отстранете
от слушалките, после ги почистете с вода и меко
почистващо средство. След почистване ги подсушете
внимателно преди употреба.
• Наушниците трябва да се подменят от време на
време. Ако са износени от ежедневна употреба или
дълготрайно съхранение, подменете ги с нови.
• Ако се почувствате зле или сънливи, докато
използвате слушалките, спрете да ги използвате
незабавно.
• Поставете плътно наушниците в слушалките. Ако
наушникът внезапно се откачи и остане в ухото ви,
може да причини нараняване.
Използване на щипка
Забележки за слушалките
Предотвратяване на увреждането на слуха
Можете да закачите отделението за батерии на джоб
на риза чрез щипката.
Избягвайте използването на слушалките при много
голяма сила на звука. Специалистите по слуха
препоръчват да не се слуша продължително при
високо ниво на звука. Ако усетите пищене в ушите,
намалете силата на звука или го спрете.
Щипка
Специален дизайн за по-добро прилепване
Слушалките са издадени в задната страна. Издадената
част прилепва към кухината на ухото.
Звукът на свързаното звуково устройство, като
например радио и телевизор, не се чува или
има шум в звука на слушалките
• Отдалечете отделението за батериите от свързаното
звуково устройство.
Не използвайте слушалките при шофиране,
каране на мотоциклет и др.
Понеже слушалките намаляват външните звуци, това
може да доведе до пътен инцидент. Избягвайте също
използване на вашите слушалки в ситуации, където
не трябва да се възпрепятства слухът, например
при пресичане на железопътна линия, строителна
площадка и др.
Бележка относно статичното електричество
Специален дизайн
Малки
• Функцията за понижаване на шума е ефективна само за
звуци от нискочестотния диапазон. Въпреки, че шумът се
намалява, той не може да се премахне напълно.
• Не покривайте микрофона на слушалките с ръце.
Функцията за шумопотискане може да не работи
правилно.
Към жаковете за слушалки
върху самолетни седалки
При свързване към жак за
слушалки (стерео мини жак) на
WALKMAN*, и др.
1
Ако имате някакви въпроси или срещнете проблеми в
системата, които не се съдържат в това ръководство,
моля обърнете се към най-близкия дистрибутор на
Sony.
Забележки
Вкарвайте края
E първи.
Регулатор
на дължина
При особено сухи въздушни условия, може да усетите
леко изтръпване в ушите си. Това е резултат от
статичното електричество, натрупано в тялото, а не
неизправност на слушалките.
Този ефект може да бъде минимизиран чрез носене на
дрехи, произведени от естествени материи.
Общи
Тип
динамичен, Затворен
Мембрана
13,5 мм, куполен тип (приета CCAW)
Максимална мощност
50 mW
Импеданс
16 Ω при 1 kHz
(при включено захранване)
16 Ω при 1 kHz
(при изключено захранване)
Чувствителност 98 dB/mW (при включено захранване)
99 dB/mW (при изключено
захранване)
Честотна лента 10 – 22 000 Hz
Общ коефициент на подтискане на звука*1
Прибл. 9 dB*2
Кабел
Прибл. 1,5 m OFC литцендрат кабел
за окачване на врата (включително
отделение за батерии)
Жак
Позлатен L тип стерео мини жак
Източник на захранване
DC 1,5 V, 1 × R03 (размер AAA) батерия
Тегло
Прибл. 7 гр. слушалки (без кабел)
Прибл. 19 гр. отделение за батерии
(включително батерия, без кабел)
Приложени аксесоари
Батерия Sony R03 (размер AAA) (1)
Наушници (S × 2, M × 2, L × 2)
Чантичка за носене (1)
Адаптер за жак за използване в самолет*3
(единичен/двоен) (1)
Регулатор на дължина на кабел (1)
Инструкции за работа (1)
Гаранционна карта (1)
*1 Съгласно стандарта за измерване на Sony.
*2 Еквивалентно на прибл. 87,4% намаление на енергията
на звука в сравнение със случая без слушалки.
*3 Може да не са съвместими с някои бордови музикални
услуги.
Конструкцията и спецификациите могат да се променят
без предупреждение.
Download PDF

advertising