Sony | PHA-1A | Sony PHA-1A Ενισχυτής ακουστικών DAC USB Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης και έναρξης

4-568-295-51(1)
2
Portable Headphone Amplifier
Používání silikonových pásků
Připojení audio zařízení k jednotce
Připojení zařízení WALKMAN®/Xperia s podporou digitálního výstupu nebo zařízení iPhone/iPad/iPod
Počáteční instrukce
Podrobnosti o připojení k počítači naleznete v části „Příprava a připojení počítače“.
Návod na spustenie
WALKMAN®/Xperia s podporou digitálního výstupu
iPhone/iPad/iPod
Οδηγός έναρξης
iPhone
iPad
iPod
WALKMAN®
Xperia
WALKMAN®: Digitální kabel pro WALKMAN®
(je součástí dodávky)
Xperia: Digitální kabel pro Xperia
(je součástí dodávky)
©2015 Sony Corporation
Printed in Malaysia
Οδηγός έναρξης (το παρόν εγχειρίδιο)
Σας παρέχει οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση της μονάδας με
συσκευές, καθώς και βασικές λειτουργίες.
Referenční příručka (přiložený dokument)
Obsahuje bezpečnostní opatření a technické údaje o produktu.
Referenčná príručka (doplňujúci dokument)
Obsahuje preventívne opatrenia a technické údaje produktu.
Οδηγός αναφοράς (έγγραφο παρουσίασης)
Σας ενημερώνει για τις προφυλάξεις και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του προϊόντος.
Svažte jednotku a připojené zařízení pomocí silikonového pásku
tak, aby se jeho širší část nacházela pod spodní částí jednotky.
Podrobnosti o používání silikonového pásku a ochranné fólie naleznete v
Uživatelské příručce.
Slovensky
1
Kabel USB dodaný se
zařízením iPhone/iPad/iPod
Nabíjanie zariadenia
 Otočením ovládača napájania/hlasitosti proti smeru
hodinových ručičiek vypnite zariadenie.
Příprava a připojení počítače
 Stáhněte a nainstalujte software pro počítače Windows –
„Sony USB Device Driver“ a přehrávač „Hi-Res Audio Player“ na
přehrávání dat ve formátu Zvuk ve vysokém rozlišení na
počítači.
(U počítačů Mac není zapotřebí instalovat ovladač.)
Uživatelská příručka (Návod k obsluze)
Přečtěte si Uživatelská příručka na počítači nebo chytrém telefonu,
když budete potřebovat podrobnější informace o používání
jednotky. Uživatelská příručka také obsahuje průvodce řešením
problémů, který popisuje řešení problémů, se kterými byste se
mohli setkat.
Príručka (Návod na používanie)
Príručku si môžete prečítať pomocou počítača alebo smartfónu, ak
potrebujete podrobnejšie informácie o používaní zariadenia.
Príručka obsahuje aj príručku riešenia problémov, ktorá obsahuje
informácie o odstraňovaní problémov, na ktoré môžete naraziť.
Predná strana zariadenia
Počítač
 Pripojte spustený počítač do portu DC IN 5V na zariadení
Zadní část jednotky
Navštivte následující internetové stránky a stáhněte si software
ovladače.
www.sony.eu/support
Podrobnosti k instalaci naleznete na internetových stránkách.
pomocou kábla micro USB (dodáva sa).
Indikátor POWER/CHG (nabitie) sa rozsvieti načerveno.
Nabíjanie sa dokončí približne za 3,5 hodiny alebo približne za 2
hodiny, ak je pripojené k sieťovej zásuvke použitím odporúčaného
napájacieho adaptéra USB AC-UD10 (predáva sa samostatne). Po
úplnom nabití batérie indikátor zhasne.
Ak sa batéria nenabíja správne, indikátor POWER/CHG (nabitie) bliká
načerveno.
Počítač
 Připojte počítač k jednotce.
Jednotku je třeba při instalaci softwaru ovladače v určitý okamžik
připojit k počítači se systémem Windows.
V takovém případě připojte počítač se systémem Windows k portu
INPUT jednotky pro připojení počítače/zařízení WALKMAN®/Xperia
pomocí mikro USB kabelu (je součástí dodávky).
Οδηγός βοήθειας (Οδηγίες λειτουργίας)
Διαβάστε τον Οδηγό βοήθειας στον υπολογιστή σας ή το
smartphone, αν θέλετε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα σχετικά
με τη χρήση της μονάδας. Ο Οδηγός βοήθειας περιέχει επίσης
έναν οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων, ο οποίος σας παρέχει
μέσα επίλυσης των προβλημάτων που ενδέχεται να
αντιμετωπίσετε.
URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-1a/h_ce/
Dvourozměrný kód:
Dvojrozmerný kód:
Δισδιάστατος κώδικας:
Kábel micro USB (dodáva sa)
Mikro USB kabel
(je součástí dodávky: sdílený
s napájecím kabelem)
Pro Windows 8/8.1
Zobrazte nabídku stisknutím tlačítek [Windows] a [X], zvolte [Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound], záložku [Playback], tam jako zařízení pro přehrávání
zvolte [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)], potom klepněte na [Set default].
Nabíjanie batérie zo sieťovej zásuvky
Pro Windows 7/Windows Vista
Klepněte na nabídku [Start], zvolte [Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound], záložku [Playback], tam jako zařízení pro přehrávání zvolte [Sony Headphone
Amplifier(PHA-1A)], potom klepněte na [Set default].
Používajte napájací adaptér USB AC-UD10 (predáva sa samostatne).
Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s napájacím
adaptérom USB.
Predná strana zariadenia
Pro Macintosh
Klepněte na nabídku [Apple], zvolte [System Preferences], [Sound], záložku [Output], potom zvolte ve volbě [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] možnost [Select a
device for sound output].
Toto zariadenie a zariadenie WALKMAN® pripojené k tomuto
zariadeniu možno nabíjať súčasne. Použite napájací adaptér USB
AC-UD10 (predáva sa samostatne) a pripojte zariadenie WALKMAN® k
zariadeniu pomocou digitálneho kábla pre zariadenia WALKMAN®
(predáva sa samostatne).
Podrobné informácie o pripojení nájdete v kroku 2.
Poslech hudby pomocí sluchátek
Nabíjení jednotky
2
hlasitosti proti směru hodinových ručiček, dokud necvakne.
AC-UD10
Kábel micro USB (dodáva sa)
Přední část jednotky
 Vypněte jednotku otočením otočného ovladače napájení/
Zadná strana zariadenia
Tip
 Připojte sluchátka k jednotce.
Česky
Počítač
Zadná strana zariadenia
 Nastavte nastavení zvukového zařízení v počítači.
3
1

Když je k jednotce zároveň připojeno několik zařízení, má prioritu port INPUT pro připojení počítače/zařízení WALKMAN®/Xperia.
Se zařízením jsou dodány následující 3 návody./Súčasťou dodávky sú 3 nasledujúce návody./Περιλαμβάνονται τα 3 ακόλουθα εγχειρίδια.
Návod na spustenie (tento dokument)
Obsahuje pokyny na pripojenie tohto zariadenia k iným
zariadeniam a pokyny na základné úkony.
Připevněte připojené zařízení k jednotce.
Poznámka
Dodané návody/Dodané návody/Εγχειρίδια που παρέχονται
Počáteční instrukce (tento dokument)
Zde naleznete pokyny, jak připojit jednotku k zařízením, a informace
o základním ovládání.

Zadní část jednotky
Zadní část jednotky
PHA-1AEU
Připojené zařízení můžete k jednotce připevnit pomocí silikonových pásků (jsou
součástí dodávky).
Umístěte ochrannou fólii (je součástí dodávky) mezi jednotku a připojené
zařízení, aby nedošlo k poškrábání.
Pripojenie zvukového zariadenia k jednotke
Pripojenie jednotky WALKMAN®/Xperia alebo iPhone/iPad/iPod s podporou digitálneho výstupu
Podrobnosti týkajúce sa pripojenia počítača nájdete v časti „Príprava a pripojenie počítača.“
Jednotka WALKMAN®/Xperia s podporou digitálneho výstupu
Připojení sluchátek se standardním 3pólovým
stereofonní mini konektorem
Přední část jednotky
hlasitosti po směru hodinových ručiček.
mikro USB kabelu (je součástí dodávky).
Počítač
Zadní část jednotky
Mikro USB kabel (je součástí dodávky)
Přední část jednotky
Pokud budete na počítači s připojenou jednotkou přehrávat data ve formátu Zvuk ve vysokém rozlišení, použijte „Hi-Res Audio Player“.
Podrobnosti o instalaci aplikace „Hi-Res Audio Player“ naleznete na stránkách
www.sony.eu/support
Upravte hlasitost otočením otočného ovladače napájení/hlasitosti. V závislosti na sluchátkách může hlasitost zůstat nízká, i když otočným ovladačem otočíte na
maximální nastavení.
Přední část jednotky
Nabíjení baterie ze síťové zásuvky
Zadní část jednotky
WALKMAN®: Digitálny kábel pre zariadenia
WALKMAN® (dodáva sa)
Xperia: Digitálny kábel pre zariadenia Xperia
(dodáva sa)
Kábel USB dodaný so
zariadením iPhone/iPad/iPod
Poznámka
Ak je k jednotke pripojených viac zariadení súčasne, počítač/pripájací port INPUT jednotky WALKMAN®/Xperia INPUT má prioritu.
Príprava a pripojenie počítača
 Upravte hlasitost.
Použijte napájecí USB adaptér AC-UD10 (prodává se samostatně).
Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném s napájecím USB
adaptérem.
iPhone
iPad
iPod
WALKMAN®
Xperia
Pro úpravu hlasitosti jím opět otočte.
Kontrolka POWER/CHG (nabíjení) se rozsvítí zeleně.
 Spusťte přehrávání obsahu na připojeném audio zařízení.
•Když je hlasitost nízká: Vypněte jednotku, nastavte přepínač GAIN
do polohy NORMAL, případně HIGH, potom jednotku zapněte.
Přepínač GAIN je z výroby nastaven do polohy LOW. Při normálním
používání by nastavení mělo být LOW.
 Ak chcete na počítači prehrávať údaje formátu Zvuk s vysokým
rozlíšením, prevezmite a nainštalujte softvér ovládača pre
počítače so systémom Windows, ovládač „Sony USB Device
Driver“ a prehrávač „Hi-Res Audio Player“.
(Pri počítačoch Mac nie je potrebné inštalovať žiadne
ovládače.)
Počítač
Zadná strana zariadenia
Navštívte nasledujúcu webovú lokalitu a prevezmite softvér ovládača.
www.sony.eu/support
Podrobnosti o inštalácii nájdete na uvedenej webovej lokalite.
Tip
Jednotku a přehrávač WALKMAN® připojené k jednotce lze nabíjet
zároveň. Použijte napájecí USB adaptér AC-UD10 (prodává se
samostatně) a připojte přehrávač WALKMAN® k jednotce pomocí
digitálního kabelu pro WALKMAN® (je součástí dodávky).
Podrobnosti týkající se připojení naleznete v kroku 2.
Zadná strana zariadenia
Zadná strana zariadenia
 Jednotku zapnete otočením otočného ovladače napájení/
 Připojte spuštěný počítač k portu DC IN 5V jednotky pomocí
Kontrolka POWER/CHG (nabíjení) začne svítit červeně.
Nabíjení bude dokončeno zhruba za 3,5 hodiny nebo za 2 hodiny,
pokud jednotku připojíte k síťové zásuvce pomocí doporučeného
napájecího USB adaptéru AC-UD10 (prodává se samostatně). Kontrolka
zhasne, jakmile bude baterie zcela nabitá.
Pokud se baterie řádně nenabíjí, bude kontrolka POWER/CHG (nabíjení)
blikat červeně.
iPhone/iPad/iPod
Počítač
 K jednotke pripojte počítač.
AC-UD10
Zadní část jednotky
Mikro USB kabel (je součástí dodávky)
Po použití jednotky
Jednotku vypnete otočením otočného ovladače napájení/hlasitosti proti směru
hodinových ručiček.
Jednotka musí byť v určitom bode počas inštalácie softvéru ovládača
pripojená k počítaču so systémom Windows.
V takom prípade pripojte počítač so systémom Windows k počítaču/
pripájaciemu portu INPUT jednotky WALKMAN®/Xperia pomocou kábla
micro USB (dodáva sa).
Kábel micro USB (dodáva
sa: zdieľaný s nabíjacím
káblom)
 Upravte nastavenia zvukového zariadenia počítača.
Systém Windows 8/8.1
Stlačením a podržaním klávesov [Windows] a [X] zobrazte ponuku, postupne vyberte položky [Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound], kartu [Playback], ako
prehrávacie zariadenie vyberte [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] a potom kliknite na položku [Set default].
Systémy Windows 7/Windows Vista
Kliknite na ponuku [Start], postupne vyberte položky [Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound], kartu [Playback], ako prehrávacie zariadenie vyberte
[Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] a potom kliknite na položku [Set default].
Přední část jednotky
Systém Macintosh
Kliknite na ponuku [Apple], postupne vyberte položky [System Preferences], [Sound], kartu [Output] a potom vyberte možnosť [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)]
pre nastavenie [Select a device for sound output].
3
2
Počúvanie hudby pomocou slúchadiel
 Pripojte slúchadlá k zariadeniu.
Μετά από τη χρήση της μονάδας
Συνδέστε τη συσκευή ήχου στη μονάδα
Περιστρέψτε το κουμπί λειτουργίας/έντασης αριστερόστροφα, μέχρι να
ακούσετε ένα "κλικ", για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
Σύνδεση WALKMAN®/Xperia ή iPhone/iPad/iPod που υποστηρίζει ψηφιακή έξοδο
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση υπολογιστή, ανατρέξτε στην ενότητα "Προετοιμασία και σύνδεση υπολογιστή".
Predná strana zariadenia
WALKMAN®/Xperia που υποστηρίζει ψηφιακή έξοδο
iPhone/iPad/iPod
Πίσω πλευρά της μονάδας
Πίσω πλευρά της μονάδας
Μπροστινή πλευρά της μονάδας
iPhone
iPad
iPod
WALKMAN®
Xperia
Pripojenie slúchadiel so štandardným trojpólovým
stereo mini konektorom
 Otočením ovládača napájania/hlasitosti v smere hodinových
Καλώδιο USB που παρέχεται
με το iPhone/iPad/iPod
WALKMAN®: Ψηφιακό καλώδιο για WALKMAN®
(παρέχεται)
Xperia: Ψηφιακό καλώδιο για Xperia (παρέχεται)
ručičiek zapnite zariadenie.
Ďalším otáčaním nastavte hlasitosť.
Indikátor POWER/CHG (nabíjanie) sa rozsvieti nazeleno.
Σημείωση
Αν συνδέσετε ταυτόχρονα πολλές συσκευές στη μονάδα, τίθεται σε προτεραιότητα η θύρα σύνδεσης INPUT για υπολογιστή/WALKMAN®/Xperia.
 Κατεβάστε και εγκαταστήστε το λογισμικό προγράμματος
 Prehrajte obsah v pripojenom audio zariadení.
Υπολογιστής
οδήγησης για υπολογιστές με Windows, "Sony USB Device
Driver", και το πρόγραμμα αναπαραγωγής "Hi-Res Audio
Player" για αναπαραγωγή δεδομένων ήχου υψηλής
ανάλυσης στον υπολογιστή σας.
(Στους υπολογιστές Mac, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε
πρόγραμμα οδήγησης.)
Na prehrávanie údajov formátu Zvuk s vysokým rozlíšením v počítači prostredníctvom tohto zariadenia použite program „Hi-Res Audio Player“.
Podrobné informácie o inštalácii programu „Hi-Res Audio Player“ nájdete na nasledujúcej webovej lokalite
www.sony.eu/support
 Nastavte hlasitosť.
Nastavte hlasitosť pomocou ovládača napájania/hlasitosti. V závislosti od slúchadiel môže hlasitosť ostať na nízkej úrovni aj v prípade, ak ovládač otočíte na
maximálne nastavenie.
Πίσω πλευρά της μονάδας
Υπολογιστής
Επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web και κατεβάστε το
λογισμικό προγράμματος οδήγησης.
www.sony.eu/support
Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στην
τοποθεσία web.
•Keď je úroveň hlasitosti nízka: vypnite zariadenie, prepínač výberu
GAIN nastavte podľa potreby do polohy NORMAL alebo HIGH a
potom zapnite zariadenie. Prepínač výberu GAIN je z výroby
nastavený v polohe LOW. Pri bežnom používaní by mal byť nastavený
na možnosť LOW.
Καλώδιο micro USB
(παρέχεται: είναι
κοινό με το καλώδιο
φόρτισης)
 Συνδέστε τον υπολογιστή στη μονάδα.
Η μονάδα πρέπει να συνδεθεί σε συγκεκριμένο σημείο στον
υπολογιστή με Windows κατά την εγκατάσταση του λογισμικού
προγράμματος οδήγησης.
Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε τον υπολογιστή με Windows στη
θύρα σύνδεσης INPUT για υπολογιστή/WALKMAN®/Xperia της
μονάδας χρησιμοποιώντας το καλώδιο micro USB (παρέχεται).
Zadná strana zariadenia
 Ορίστε τις ρυθμίσεις της συσκευής ήχου από τον υπολογιστή σας.
Po použití zariadenia
Στα Windows 8/8.1
Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα [Windows] και [X] για να εμφανιστεί το μενού, επιλέξτε [Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound], την καρτέλα
[Playback], επιλέξτε [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] για τη συσκευή αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Set default].
Otočením ovládača napájania/hlasitosti proti smeru hodinových ručičiek vypnite
zariadenie.
Στα Windows 7/Windows Vista
Κάντε κλικ στο μενού [Start], επιλέξτε [Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound], την καρτέλα [Playback], επιλέξτε [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] για
τη συσκευή αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, [Set default].
Σε Macintosh
Κάντε κλικ στο μενού [Apple], επιλέξτε [System Preferences], [Sound], την καρτέλα [Output] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] για
το στοιχείο [Select a device for sound output].
Predná strana zariadenia
3
Používanie silikónových pásov
Ακούστε μουσική χρησιμοποιώντας τα ακουστικά
 Συνδέστε τα ακουστικά στη μονάδα.
Pripojené zariadenie môžete k jednotke pripevniť pomocou silikónových pásov
(dodávajú sa).
Umiestnite ochrannú fóliu (dodáva sa) medzi toto zariadenie a pripojené
zariadenie, aby nedošlo k poškriabaniu.

Pripojené zariadenie položte na jednotku.

Pomocou silikónového pásu zviažte jednotku a pripojené
zariadenie dokopy širšou stranou umiestnenou pod spodnou
časťou jednotky.
Μπροστινή πλευρά της μονάδας
Podrobnosti o používaní silikónového pásu a ochrannej fólie nájdete v
dokumente Príručka.
Για σύνδεση των ακουστικών με ένα τυπικό βύσμα μίνι
στέρεο 3 πόλων
Ελληνικά
1
 Περιστρέψτε το κουμπί λειτουργίας/έντασης δεξιόστροφα,
για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.
Φορτίστε τη μονάδα
Περιστρέψτε το περισσότερο για να ρυθμίσετε την ένταση.
Η ενδεικτική λυχνία POWER/CHG (φόρτιση) ανάβει με πράσινο
χρώμα.
 Περιστρέψτε το κουμπί λειτουργίας/έντασης
αριστερόστροφα, μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ", για να
απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
Μπροστινή πλευρά της μονάδας
 Αναπαραγάγετε ήχο από τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου.
Μπροστινή πλευρά της μονάδας
Κατά την αναπαραγωγή δεδομένων ήχου υψηλής ανάλυσης στον υπολογιστή σας με τη μονάδα, χρησιμοποιήστε το λογισμικό "Hi-Res Audio Player".
Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση του "Hi-Res Audio Player", επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία στη διεύθυνση
www.sony.eu/support
 Συνδέστε τον ενεργοποιημένο υπολογιστή στη θύρα DC IN
5V της μονάδας χρησιμοποιώντας το καλώδιο micro USB
(παρέχεται).
Η ενδεικτική λυχνία POWER/CHG (φόρτιση) ανάβει με κόκκινο
χρώμα.
Η φόρτιση ολοκληρώνεται σε 3,5 ώρες περίπου ή σε 2 ώρες περίπου
αν συνδέσετε τη μονάδα σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος
χρησιμοποιώντας το συνιστώμενο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος USB AC-UD10 (πωλείται χωριστά). Η ενδεικτική λυχνία
σβήνει όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.
Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά, η ενδεικτική λυχνία POWER/
CHG (φόρτιση) αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.
 Ρυθμίστε την ένταση.
Υπολογιστής
Πίσω πλευρά της
μονάδας
Καλώδιο micro USB (παρέχεται)
Ρυθμίστε την ένταση με το κουμπί λειτουργίας/έντασης. Ανάλογα με τα ακουστικά, η ένταση ενδέχεται να παραμείνει χαμηλή, ακόμα κι αν στρέψετε το
κουμπί στη μέγιστη ρύθμιση.
•Εάν η ένταση είναι χαμηλή: απενεργοποιήστε τη μονάδα, θέστε
τον επιλογέα GAIN στην κατάλληλη θέση NORMAL ή HIGH και, στη
συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα. Ο επιλογέας GAIN ρυθμίζεται
στη θέση LOW από το εργοστάσιο. Κατά την κανονική χρήση, ο
επιλογέας πρέπει να οριστεί στη ρύθμιση LOW.
Πίσω πλευρά της μονάδας
Μπροστινή πλευρά της μονάδας
Για να φορτίσετε την μπαταρία από μια πρίζα
εναλλασσόμενου ρεύματος
Πίσω πλευρά της μονάδας
Χρησιμοποιήστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος
USB AC-UD10 (πωλείται χωριστά). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις
οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος USB.
Συμβουλή
Είναι δυνατή η ταυτόχρονη φόρτιση της μονάδας και του
WALKMAN® το οποίο είναι συνδεδεμένο στη μονάδα.
Χρησιμοποιήστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος
USB AC-UD10 (πωλείται χωριστά) και συνδέστε το WALKMAN® στη
μονάδα χρησιμοποιώντας το ψηφιακό καλώδιο για WALKMAN®
(παρέχεται).
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στο βήμα 2.
AC-UD10
Καλώδιο micro USB (παρέχεται)
Μπορείτε να προσαρτήσετε μια συνδεδεμένη συσκευή στη μονάδα
χρησιμοποιώντας τις ζώνες σιλικόνης (παρέχονται).
Τοποθετήστε το προστατευτικό φύλλο (παρέχεται) ανάμεσα στη μονάδα και
τη συνδεδεμένη συσκευή, για να αποφύγετε τις γρατζουνιές.

Προσαρτήστε τη συνδεδεμένη συσκευή στη μονάδα.

Δέστε τη μονάδα με τη συνδεδεμένη συσκευή
χρησιμοποιώντας τη ζώνη σιλικόνης με το φαρδύτερο τμήμα
της να βρίσκεται κάτω από το κάτω μέρος της μονάδας.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της ζώνης σιλικόνης και του
προστατευτικού φύλλου, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.
Προετοιμασία και σύνδεση υπολογιστή
Predná strana zariadenia
Πώς να χρησιμοποιήσετε τις ζώνες σιλικόνης
Download PDF