Sony | MHC-V21D | Sony MHC-V21D Ηχοσύστημα υψηλής ισχύος με τεχνολογία BLUETOOTH® V21D Άλλες περιπτώσεις

4-734-746-21(1)
MHC-V21D
EL
© 2018 Sony Corporation
Printed in Greece
Σύνδεση του συστήματος στην τηλεόραση
Για να παρακολουθήσετε βίντεο
Επιλέξτε μία από τις παρακάτω συνδέσεις ( ή ). Για περαιτέρω λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα
"Σύνδεση της τηλεόρασης" στις παρεχόμενες οδηγίες χρήσης.
 Καλώδιο βίντεο (δεν παρέχεται)
VIDEO IN
HDMI IN (ARC)
ή
HDMI IN
 Καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας με
Ethernet (δεν παρέχεται)
Για να ακούσετε ήχο τηλεόρασης μέσω του συστήματος
Επιλέξτε μία από τις παρακάτω συνδέσεις ( ή ). Για περαιτέρω λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα
"Σύνδεση της τηλεόρασης" στις παρεχόμενες οδηγίες χρήσης.
 Καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται)
AUDIO OUT
HDMI IN (ARC)
 Καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας με
Ethernet (δεν παρέχεται)
Ανατρέξτε στις παρεχόμενες οδηγίες χρήσης για λεπτομέρειες
σχετικά με την αναπαραγωγή μέσω USB/δίσκου και άλλες
λειτουργίες.
Οδηγίες λειτουργίας
Ακρόαση μουσικής από συσκευή BLUETOOTH (Σύζευξη και σύνδεση)
Συσκευή BLUETOOTH
Τοποθετήστε τη συσκευή BLUETOOTH σε απόσταση 1 μέτρου από τη μονάδα.
Ενεργοποιήστε το σύστημα και πατήστε επαναλαμβανόμενα το FUNCTION στη μονάδα, για να επιλέξετε το "BLUETOOTH".
Όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες σύζευξης, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία σύζευξης και η
ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH αναβοσβήνει γρήγορα. Προχωρήστε στο βήμα .
Κρατήστε πατημένο το PAIRING στη μονάδα για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία
BLUETOOTH αναβοσβήνει γρήγορα.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH, και επιλέξτε “MHC-V21D”.
Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση BLUETOOTH, ανάβει η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH.
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή BLUETOOTH.
Ρυθμίστε την ένταση ήχου.
Ανατρέξτε στις παρεχόμενες οδηγίες χρήσης για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία NFC και άλλες ρυθμίσεις
BLUETOOTH.
Πληροφορίες σχετικά με την ακρόαση μουσικής σε υπολογιστή
•• Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει τη λειτουργία BLUETOOTH και ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH
στον υπολογιστή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του υπολογιστή.
•• Θέστε τη ρύθμιση των ηχείων του υπολογιστή στη λειτουργία ενεργοποίησης. Εάν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία
σίγασης (απενεργοποίησης), το σύστημα δεν θα παράγει ήχο.
——Λειτουργία σίγασης (απενεργοποίησης)
——Λειτουργία ενεργοποίησης
Εάν εξακολουθεί να μην παράγεται ήχος από το σύστημα, κάντε κλικ στο εικονίδιο έντασης ήχου και ρυθμίστε την
ένταση ήχου.
Download PDF

advertising