Sony | GTK-XB60 | Sony GTK-XB60 Ηχοσύστημα υψηλής ισχύος EXTRA BASS με ενσωματωμένη μπαταρία XB60 Οδηγίες χρήσης

Οικιακό
ηχοσύστημα
Οδηγίες χρήσης
Έναρξη χρήσης
Συσκευή USB
Σύνδεση BLUETOOTH
Ρύθμιση ήχου
Άλλες λειτουργίες
Πρόσθετες πληροφορίες
GTK-XB60/XB90
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, μην
καλύπτετε το άνοιγμα εξαερισμού της
συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντηλα,
κουρτίνες κ.λπ.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές με
ακάλυπτες φλόγες (όπως αναμμένα κεριά).
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη
συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και μην
τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως
βάζα, επάνω στη συσκευή.
Καθώς για την αποσύνδεση της μονάδας από
το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το φις
του καλωδίου ρεύματος, συνδέστε τη μονάδα
σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα AC. Εάν
παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική
λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε
αμέσως το φις του καλωδίου ρεύματος από
την πρίζα AC.
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε
περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή
εντοιχισμένο ερμάριο.
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή συσκευές με
εγκαταστημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική
θερμότητα, όπως ηλιακό φως και φωτιά.
Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή
κομματιάζετε δευτερεύοντα στοιχεία ή
μπαταρίες.
Σε περίπτωση διαρροής στοιχείου, μην
επιτρέπετε το υγρό να έρθει σε επαφή με το
δέρμα ή τα μάτια. Εάν έχει υπάρξει επαφή,
πλύνετε την περιοχή που επηρεάζεται με
άφθονο νερό και απευθυνθείτε σε ιατρό.
Μην χρησιμοποιείτε άλλο φορτιστή εκτός
αυτού που παρέχεται ειδικά για χρήση με
τον εξοπλισμό.
Τα δευτερεύοντα στοιχεία και οι μπαταρίες
χρειάζεται να φορτίζονται πριν από τη
χρήση. Να χρησιμοποιείτε πάντα το σωστό
φορτιστή και να ανατρέχετε στις οδηγίες
του κατασκευαστή ή το εγχειρίδιο του
εξοπλισμού για κατάλληλες οδηγίες για τη
φόρτιση.
Μετά από παρατεταμένες περιόδους
αποθήκευσης, μπορεί να χρειαστεί
να φορτίσετε και να αποφορτίσετε τα
στοιχεία ή τις μπαταρίες αρκετές φορές
για να αποκτήσετε μέγιστη απόδοση.
Απορρίψτε σωστά.
Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από το
δίκτυο ρεύματος εφόσον παραμένει
συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν
είναι απενεργοποιημένη.
2EL
Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
Για τους πελάτες στην Ευρώπη
Απόρριψη χρησιμοποιημένων
μπαταριών και χρησιμοποιημένου
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
με ξεχωριστά συστήματα συλλογής
απορριμμάτων)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο
προϊόν, την μπαταρία ή τη
συσκευασία υποδεικνύει ότι
δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε
το προϊόν και την μπαταρία ως
κοινά οικιακά απορρίμματα. Σε
ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό
ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό
με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα
του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb)
προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει
περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή
0,004% μόλυβδο. Με τη διασφάλιση της
σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων
και μπαταριών συμβάλλετε στην αποτροπή
ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι
οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, θα
μπορούσαν να προκληθούν από
ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων. Η
ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην
εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία
για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή
ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν
μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη
μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να
αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο
προσωπικό επισκευής. Για τη διασφάλιση
της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας
και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, παραδώστε αυτά τα προϊόντα
στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής
τους στο κατάλληλο σημείο συλλογής
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις
μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε
στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία
ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας
από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία
στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την
ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με
την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος
ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις
τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία
αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το
προϊόν ή τις μπαταρίες.
Ειδοποίηση για τους πελάτες: Οι
ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο
για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες
στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ.
Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί από ή
για λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση
του προϊόντος με βάση τη νομοθεσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να
απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο, τη Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, DaVincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium. Για οποιαδήποτε
θέματα επισκευής ή εγγύησης, ανατρέξτε
στις διευθύνσεις που παρέχονται στα
ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.
Με το παρόν, η Sony Corporation δηλώνει
ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται
με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης
συμμόρφωσης με τις οδηγίες ΕΕ είναι
διαθέσιμο στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση:
http://www.compliance.sony.de/
Η εγκυρότητα της σήμανσης ΕΚ περιορίζεται
μόνο στις χώρες εκείνες όπου έχει επιβληθεί
νόμιμα, κυρίως στις χώρες του ΕΟΧ
(Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος).
Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί
και συμμορφώνεται με τα όρια που
προβλέπονται στην οδηγία EMC όταν
χρησιμοποιείται με καλώδιο σύνδεσης
μήκους κάτω από 3 μέτρα.
3EL
Αυτό το σύστημα έχει σχεδιαστεί
για χρήση για τους ακόλουθους
σκοπούς:
•• Αναπαραγωγή πηγών μουσικής
σε συσκευές USB ή συσκευές
BLUETOOTH
•• Απόλαυση κοινωνικών
συναθροίσεων με το «Party Chain»
ή τη λειτουργία προσθήκης ηχείου
4EL
Πληροφορίες σχετικά με
αυτό το εγχειρίδιο
•• Ορισμένες εικόνες παρουσιάζονται ως
εννοιολογικά σχέδια και ενδέχεται να
είναι διαφορετικές από εκείνες των
πραγματικών προϊόντων.
•• Οι οδηγίες στο εγχειρίδιο αυτό
αφορούν τα μοντέλα GTK-XB60 και
GTK-XB90. Το GTK-XB60 χρησιμοποιείται
για επεξηγηματικούς σκοπούς εκτός
και αν ορίζεται διαφορετικά.
Πίνακας περιεχομένων
Πληροφορίες σχετικά με αυτό
το εγχειρίδιο................................. 4
Οδηγός εξαρτημάτων και
στοιχείων ελέγχου........................ 6
Ρύθμιση ήχου
Ρύθμιση του ήχου....................... 23
Άλλες λειτουργίες
Έναρξη χρήσης
Ενεργοποίηση του συστήματος.... 10
Μεταφορά του συστήματος.......10
Τοποθέτηση του συστήματος
οριζόντια...................................... 11
Σχετικά με τη διαχείριση της
ισχύος........................................... 11
Φόρτιση της μπαταρίας.............. 11
Συσκευή USB
Πριν από τη χρήση της συσκευής
USB................................................ 13
Αναπαραγωγή αρχείου............... 13
Σύνδεση BLUETOOTH
Γίνεται σύζευξη αυτού του
συστήματος με συσκευή
BLUETOOTH.................................. 15
Σύνδεση με ένα άγγιγμα
BLUETOOTH από το NFC.............. 17
Ακρόαση μουσικής σε
συζευγμένη συσκευή
BLUETOOTH..................................18
Πληροφορίες σχετικά με
την ασύρματη τεχνολογία
BLUETOOTH................................. 20
Αναπαραγωγή με
κωδικοποιητή ήχου υψηλής
ποιότητας (AAC/LDAC™)............ 20
Ρύθμιση της κατάστασης
αναμονής BLUETOOTH................. 21
Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση του
σήματος BLUETOOTH................... 21
Χρήση των "Sony | Music
Center" και "Fiestable" μέσω
σύνδεσης BLUETOOTH.................22
Απόλαυση ενσύρματης
αναπαραγωγής με τη χρήση
πολλαπλών συστημάτων
(λειτουργία Wired Party Chain).... 24
Απόλαυση ασύρματης
αναπαραγωγής με τη
χρήση πολλαπλών
συστημάτων (λειτουργία
Wireless Party Chain)....................27
Ακρόαση μουσικής ασύρματα
με δύο συστήματα (λειτουργία
προσθήκης ηχείου)..................... 28
Απόλαυση μουσικής με τα
Φώτα ηχείου............................... 30
Απόλαυση κλήσεων hands-free....31
Χρήση προαιρετικών
συσκευών.................................... 32
Χρήση προαιρετικού
μικροφώνου................................ 32
Ρύθμιση της λειτουργίας
αυτόματης μετάβασης σε
κατάσταση αναμονής................ 33
Εξοικονόμηση της ισχύος
μπαταρίας................................... 33
Πρόσθετες πληροφορίες
Πληροφορίες για συμβατές
συσκευές..................................... 34
Αντιμετώπιση προβλημάτων..... 34
Προφυλάξεις............................... 38
Προδιαγραφές............................ 40
Ειδοποίηση άδειας χρήσης
και εμπορικών σημάτων............ 42
5EL
Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου
GTK-XB60
Πάνω πλευρά
Φώτα ηχείων*
(σελ. 30)
Πίσω πλευρά
* Μην κοιτάτε απευθείας στα εξαρτήματα που εκπέμπουν φως όταν τα φώτα των ηχείων είναι
αναμμένα.
6EL
GTK-XB90
Πάνω πλευρά
Φώτα ηχείων*
(σελ. 30)
Πίσω πλευρά
* Μην κοιτάτε απευθείας στα εξαρτήματα που εκπέμπουν φως όταν τα φώτα των ηχείων είναι
αναμμένα.
7EL
 Κουμπί (λειτουργίας) 
Πιέστε το, για να ενεργοποιήσετε ή
να απενεργοποιήσετε το σύστημα.
Ενδεικτική λυχνία  (λειτουργίας)
—— Ανάβει με πράσινο χρώμα όταν
είναι ενεργοποιημένο το σύστημα.
—— Ανάβει πμε πορτοκαλί χρώμα ενώ
το σύστημα είναι απενεργοποιημένο
και όταν BLUETOOTH είναι
ενεργοποιημένη η κατάσταση
αναμονής.
Ενδεικτική λυχνία CHARGE (σελ. 11)
Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα κατά
τη φόρτιση της μπαταρίας.
Κουμπί  (αναπαραγωγή/
παύση)/ (κλήση)*
—— Πατήστε για αναπαραγωγή/
παύση μουσικής.
—— Πατήστε για να απαντήσετε/
τερματίσετε μια κλήση κατά τη
χρήση της λειτουργίας κλήσης με
το συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο
BLUETOOTH (σελ. 31).
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο
 Κουμπί STAMINA BATTERY
—— Πατήστε το για ενεργοποίηση
της λειτουργίας εξοικονόμησης
ενέργειας (λειτουργία STAMINA)
κατά τη χρήση της ενσωματωμένης
μπαταρίας (σελ. 33).
—— Κρατήστε το πατημένο για να
ελέγξετε την υπολειπόμενη στάθμη
της μπαταρίας (σελ. 12).
Ενδεικτική λυχνία STAMINA
BATTERY
Ανάβει ενώ είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία STAMINA (σελ. 33).
 Κουμπί FUNCTION PAIRING
—— Πατήστε επαναλαμβανόμενα
για να επιλέξετε τη λειτουργία
BLUETOOTH, USB ή Audio In.
—— Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία
BLUETOOTH, κρατήστε πατημένο
για να ενεργοποιήσετε τη σύζευξη
BLUETOOTH.
—— Πατήστε για να διακοπεί η
ενσωματωμένη επίδειξη ήχου.
Ένδειξη
(BLUETOOTH) (σελ. 20)
Ενδεικτική λυχνία USB (σελ. 13)
Ενδεικτική λυχνία AUDIO IN
(σελ. 32)

(Σήμα N) (σελ. 17)
Κουμπί ADD (σελ. 28)
Ενδεικτικές λυχνίες ADD L/R
(σελ. 28)
 Κουμπί W.PARTY CHAIN LIGHT
—— Πατήστε για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία Wireless Party Chain
(σελ. 27).
—— Κρατήστε πατημένο για
περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα
για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τα φώτα
ηχείου (σελ. 30).
W.PARTY CHAIN Ενδεικτική
λυχνία LIGHT
Ανάβει όταν χρησιμοποιείται η
λειτουργία Wireless Party Chain
(σελ. 27).
Κουμπί EXTRA BASS
—— Πατήστε για να δημιουργήσετε
πιο δυναμικό ήχο (σελ. 23).
—— Κρατήστε πατημένο για
περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα
ενώ το καλώδιο ρεύματος AC είναι
συνδεδεμένο για αναπαραγωγή
της ενσωματωμένης επίδειξης
ήχου.
Ενδεικτική λυχνία EXTRA BASS
Ανάβει όταν η λειτουργία
EXTRA BASS είναι ενεργοποιημένη
(σελ. 23).
 Κουμπιά έντασης ήχου +*/–
Πατήστε για να ρυθμίσετε την
ένταση του ήχου.
Θύρα (USB)
Χρησιμοποιήστε την για να
συνδέσετε μια συσκευή USB.
 Υποδοχή AC IN (σελ. 10)
8EL
 Κουμπί PARTY CHAIN (σελ. 26)
Ενδεικτική λυχνία PARTY CHAIN
(σελ. 26)
 Υποδοχή MIC (σελ. 32)
Κουμπί MIC LEVEL (MIN/MAX)
(σελ. 32)
 Έξοδος ήχου και υποδοχές εισόδου
Χρησιμοποιήστε καλώδιο ήχου
(δεν παρέχεται) για να κάνετε
οποιαδήποτε σύνδεση ως εξής:
•• Υποδοχές AUDIO/PARTY CHAIN
OUT L/R
—— Συνδεθείτε στις υποδοχές
εισόδου ήχου μιας
προαιρετικής συσκευής.
—— Συνδεθείτε σε άλλο
ηχοσύστημα για να
απολαύσετε τη λειτουργία
Wired Party Chain (σελ. 24).
•• Υποδοχές AUDIO/PARTY CHAIN
IN L/R
—— Συνδεθείτε στις υποδοχές
εξόδου ήχου μιας τηλεόρασης
ή συσκευή ήχου/βίντεο. Ο ήχος
εκπέμπεται μέσω αυτού του
συστήματος.
—— Συνδεθείτε σε άλλο ηχοσύστημα
για να απολαύσετε τη λειτουργία
Wired Party Chain (σελ. 24).
 Κουμπί RESET
* Το κουμπί /
και το κουμπί έντασης
ήχου + έχουν μια ανάγλυφη κουκκίδα.
Χρησιμοποιήστε την ανάγλυφη κουκκίδα
ως αναφορά κατά τη λειτουργία του
συστήματος.
Καταστάσεις ενδεικτικής λυχνίας
Οι καταστάσεις των ενδεικτικών
λυχνίων στη μονάδα εμφανίζονται
στις εικόνες ως εξής.
Κατάσταση
ενδεικτικής λυχνίας
Εικόνα
Αναβοσβήνει
Αναμμένη
Σβηστή
9EL
Έναρξη χρήσης
Ενεργοποίηση του
συστήματος
1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος
AC (παρέχεται) στην υποδοχή
AC IN στο πίσω μέρος της
μονάδας κι, έπειτα, στην πρίζα.
GTK-XB60
Απενεργοποίηση της επίδειξης
Κρατήστε πατημένο το
W.PARTY CHAIN LIGHT για
περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα
ενώ εκτελείται η επίδειξη.
Η επίδειξη τελειώνει και το σύστημα
μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.
Όταν κρατάτε πατημένο το
W.PARTY CHAIN LIGHT στη διάρκεια
της κατάστασης αναμονής ή όταν
αποσυνδέετε και επανασυνδέετε το
καλώδιο ρεύματος AC, το σύστημα
μεταβαίνει στην κατάσταση επίδειξης.


GTK-XB90


Μεταφορά του
συστήματος
Προτού μεταφέρετε το σύστημα,
αποσυνδέστε όλα τα καλώδια.
 Καλώδιο ρεύματος AC (παρέχεται)
 Προς την πρίζα
Το σύστημα ενεργοποιείται στη
λειτουργία επίδειξης και η επίδειξη
ξεκινά αυτόματα.
2 Πατήστε το  για να
ενεργοποιήσετε το σύστημα.
Η ενδεικτική λυχνία  ανάβει με πράσινο χρώμα.
Συμβουλή
Εάν έχετε φορτίσει την μπαταρία πριν από
τη χρήση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
σύστημα με την ενσωματωμένη μπαταρία
αντί να συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος
AC (παρέχεται) σε μια επιτοίχια πρίζα. Για
λεπτομέρειες, βλ. "Φόρτιση της μπαταρίας"
(σελ. 11).
10EL
Σημείωση
Η σωστή τοποθέτηση των χεριών κατά τη
μεταφορά του συστήματος είναι πολύ
σημαντική για να αποφύγετε τραυματισμό
ή/και ζημιές.
Τοποθέτηση του
συστήματος οριζόντια
Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το
σύστημα οριζόντια όπως φαίνεται παρακάτω.
(Τοποθετήστε τα λαστιχένια ποδαράκια
στραμμένα προς τα κάτω.)
Φόρτιση της μπαταρίας
Εάν έχετε φορτίσει την μπαταρία
επαρκώς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
το σύστημα με την ενσωματωμένη
(επαναφορτιζόμενη) μπαταρία αντί να
συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC σε
μια επιτοίχια πρίζα.
GTK-XB60


Συμβουλή
Όταν αλλάζετε τον προσανατολισμό του
συστήματος, τα τουίτερ που παράγουν ήχο
για τα αριστερά και δεξιά κανάλια αλλάζουν
στις δύο πάνω μονάδες αυτόματα (μόνο για
το GTK-XB90).
Έναρξη χρήσης
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος
AC (παρέχεται) στην υποδοχή
AC IN στο πίσω μέρος της
μονάδας κι, έπειτα, στην πρίζα.
GTK-XB90


Σχετικά με τη διαχείριση
της ισχύος
•• Από προεπιλογή, αυτό το σύστημα
έχει ρυθμιστεί να σβήνει αυτόματα
σε περίπου 15 λεπτά, όταν δεν
εκτελείται κανένας χειρισμός και
δεν ανιχνεύεται σήμα ήχου. Για
λεπτομέρειες, βλ. "Ρύθμιση της
λειτουργίας αυτόματης μετάβασης σε
κατάσταση αναμονής" (σελ. 33).
•• Μπορείτε να μειώσετε την
κατανάλωση ρεύματος
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
STAMINA. Για λεπτομέρειες, βλ.
"Εξοικονόμηση της ισχύος μπαταρίας"
(σελ. 33).
 Καλώδιο ρεύματος AC (παρέχεται)
 Προς την πρίζα
Η ενδεικτική λυχνία CHARGE ανάβει
με πορτοκαλί χρώμα. Η φόρτιση θα
ολοκληρωθεί σε περίπου 4 ώρες και η
ενδεικτική λυχνία θα απενεργοποιηθεί.
11EL
Σημειώσεις
•• Η φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να
διαρκέσει περισσότερο, ανάλογα με τις
συνθήκες χρήσης.
•• Ακόμη κι αν δεν σκοπεύετε να
χρησιμοποιήσετε το σύστημα για μεγάλο
χρονικό διάστημα, φορτίζετε πλήρως την
μπαταρία μία φορά κάθε έξι μήνες, για να
διατηρηθεί η απόδοσή της.
•• Σε ένα εξαιρετικά κρύο ή ζεστό περιβάλλον,
η φόρτιση σταματά για ασφάλεια.
Εάν η φόρτιση χρειάζεται μεγάλο χρονικό
διάστημα, αυτό σταματά και τη φόρτιση του
συστήματος.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η ενδεικτική λυχνία
CHARGE συνεχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα
με πορτοκαλί χρώμα, χωρίς αυτό να δηλώνει
δυσλειτουργία.
Για να αντιμετωπίσετε αυτά τα θέματα,
αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC και
συνδέστε το ξανά σε θερμοκρασίες λειτουργίας
μεταξύ 5°C και 35°C (41°F και 95°F).
Έλεγχος της στάθμης της
επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
Μπορείτε να ελέγξετε τη στάθμη
της υπολειπόμενης μπαταρίας μέσω
φωνητικής καθοδήγησης.
Επίσης, μπορείτε να ελέγξετε τη στάθμη
μπαταρίας χρησιμοποιώντας το
"Sony | Music Center" (σελ. 22).
1 Πατήστε το  για να
ενεργοποιήσετε το σύστημα.
2 Κρατήστε πατημένο το
STAMINA
BATTERY.
Συμβουλή
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σύστημα όσο
φορτίζει.
3 Το μήνυμα φωνητικής
καθοδήγησης ακούγεται και
η ενδεικτική λυχνία CHARGE
αναβοσβήνει ως εξής, σύμφωνα
με τη στάθμη της υπολειπόμενης
μπαταρίας.
Μήνυμα
(στάθμη
μπαταρίας)
Αναβοσβήματα
ενδεικτικής
λυχνίας
"Fully charged "
(80% – 100%)
4 φορές
"About 70% "
(60% – 79%)
3 φορές
"About 50%"
(30% – 59%)
2 φορές
"About 20%"
(11% – 29%)
Μία φορά
"Please charge"
(λιγότερο από
10%)
Συνεχόμενα
Συμβουλή
Το μήνυμα "Please charge" παράγεται
αυτόματα όταν η στάθμη της υπολειπόμενης
μπαταρίας είναι μικρότερη από 10%.
12EL
Συσκευή USB
Πριν από τη χρήση της
συσκευής USB
Για συμβατές συσκευές USB, βλ.
"Πληροφορίες για συμβατές συσκευές"
(σελ. 34).
Όταν χρησιμοποιείτε συσκευές Apple
με αυτό το σύστημα, συνδέστε τις μέσω
μιας σύνδεσης BLUETOOTH (σελ. 15).
Η χρήση συσκευών Apple μέσω μιας
σύνδεσης USB δεν υποστηρίζεται.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα
ως φορτιστή μπαταρίας για τις συσκευές
USB που διαθέτουν λειτουργία φόρτισης.
Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα
(USB).
Η φόρτιση ξεκινά όταν συνδέσετε τη
συσκευή USB στη θύρα (USB). Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης της συσκευής USB σας.
Αναπαραγωγή αρχείου
Υποστηρίζονται τα ακόλουθα φορμά
αρχείου ήχου:
——MP3: επέκταση αρχείου ".mp3"
——WMA: επέκταση αρχείου ".wma"
1 Πατήστε το FUNCTION
Συσκευή USB
Σημειώσεις
•• Όταν απαιτείται σύνδεση μέσω καλωδίου
USB, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB
που παρέχεται με τη συσκευή USB. Για
λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο
χειρισμού, βλέπε τις οδηγίες χρήσης που
παρέχονται με τη συσκευή USB.
•• Μην συνδέετε το σύστημα και τη συσκευή
USB μέσω διανομέα USB.
•• Όταν συνδεθεί η συσκευή USB, το σύστημα
διαβάζει όλα τα αρχεία της συσκευής. Εάν
η συσκευή USB περιέχει μεγάλο αριθμό
φακέλων ή αρχείων, η ολοκλήρωση της
ανάγνωσης των περιεχομένων της συσκευής
ενδέχεται να απαιτήσει μεγάλο χρονικό
διάστημα.
•• Με ορισμένες συσκευές USB, ίσως να υπάρξει
καθυστέρηση πριν από την εκτέλεση
κάποιας λειτουργίας από το σύστημα.
•• Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα όλου
του λογισμικού κωδικοποίησης/εγγραφής.
Εάν η κωδικοποίηση των αρχείων ήχου
της συσκευής USB εκτελέστηκε αρχικά με
μη συμβατό λογισμικό, τα αρχεία αυτά
ενδέχεται να παράγουν θόρυβο, ο ήχος να
διακόπτεται, ή να μην αναπαράγονται.
•• Το σύστημα αυτό δεν υποστηρίζει απαραίτητα
όλες τις λειτουργίες που παρέχονται από μια
συνδεδεμένη συσκευή USB.
Χρήση του συστήματος σαν φορτιστή
μπαταρίας
PAIRING επαναλαμβανόμενα
έως ότου η ενδεικτική λυχνία
USB στη μονάδα ανάψει.
2 Συνδέστε τη συσκευή USB στη
θύρα
(USB).
3 Πατήστε το /
για να
ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
Μπορείτε να χειριστείτε τις
λειτουργίες αναπαραγωγής και
να επιλέξετε μουσική με ευκολία
από μια λίστα μουσικής στη
συσκευή USB χρησιμοποιώντας το
"Sony | Music Center" (σελ. 22).
4 Πατήστε τα κουμπιά έντασης
ήχου +/– για να ρυθμίσετε την
ένταση ήχου.
13EL
Άλλες λειτουργίες
Για
Ενέργεια
Προσωρινή
διακοπή
αναπαραγωγής
Πατήστε το / .
Για να συνεχίσετε
την αναπαραγωγή,
πατήστε το /
ξανά.
Αναπαραγωγή
του επόμενου
τραγουδιού
Πατήστε το /
δύο φορές.
Αναπαραγωγή του Πατήστε το /
προηγούμενου
τρεις φορές.
τραγουδιού
Σημειώσεις
•• Το σύστημα αυτό δεν διαθέτει τη
δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων
ήχου από τη συσκευή USB στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
—— ο συνολικός αριθμός των αρχείων ήχου
σε μια συσκευή USB υπερβαίνει τα 999.
—— ο αριθμός των φακέλων σε μια
συσκευή USB υπερβαίνει τους 75
(συμπεριλαμβανομένων του φακέλου
"ROOT" και των κενών φακέλων).
Οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να διαφέρουν,
ανάλογα με τη δομή των αρχείων και των
φακέλων. Μην αποθηκεύετε άλλους τύπους
αρχείων ή φακέλους που δεν χρειάζεστε σε
μια συσκευή USB που περιέχει αρχεία ήχου.
•• Το σύστημα μπορεί να αναπαραγάγει
αρχεία σε βάθος μέχρι 8 φακέλων.
•• Οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία ήχου
παρακάμπτονται.
•• Ας σημειωθεί ότι ακόμη και όταν το όνομα
αρχείου διαθέτει τη σωστή επέκταση
αρχείου, εάν το πραγματικό αρχείο
διαφέρει, το σύστημα ενδέχεται να παράγει
θόρυβο ή να προκληθούν προβλήματα στη
λειτουργία του.
14EL
Σύνδεση BLUETOOTH
Γίνεται σύζευξη αυτού
του συστήματος με
συσκευή BLUETOOTH
1 Τοποθετήστε τη συσκευή
BLUETOOTH εντός 1 μέτρου
(3 ποδιών) από το σύστημα.
2 Επιλέξτε τη λειτουργία
BLUETOOTH.
FUNCTION PAIRING για πάνω
από 3 δευτερόλεπτα.
Θα δημιουργηθεί φωνητική
καθοδήγηση ("Bluetooth pairing"
[Σύζευξη Bluetooth]) και η
ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH)
θα αναβοσβήνει γρήγορα.
Σύζευξη
Bluetooth
4 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία
BLUETOOTH της συσκευής
BLUETOOTH.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης της συσκευής
BLUETOOTH.
Σύνδεση BLUETOOTH
Η σύζευξη είναι μια λειτουργία κατά
την οποία οι συσκευές BLUETOOTH
καταχωρίζονται η μία στην άλλη από
πριν. Μόλις εκτελεστεί η λειτουργία
σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί
για τις συγκεκριμένες συσκευές.
Εάν η συσκευή σας είναι ένα συμβατή
με ένα smartphone με συμβατότητα
NFC, η χειροκίνητη διαδικασία σύζευξης
δεν είναι απαραίτητη. (Βλ. "Σύνδεση με
ένα άγγιγμα BLUETOOTH από το NFC"
(σελ. 17).)
3 Κρατήστε πατημένο το
Πατήστε το  για να
ενεργοποιήσετε το σύστημα.
Πατήστε το FUNCTION PAIRING
επαναλαμβανόμενα έως ότου η
ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH)
στη μονάδα αναβοσβήνει αργά.
5 Επιλέξτε το "GTK-XB60" ή το
"GTK-XB90" στην οθόνη της
συσκευής BLUETOOTH.
Σημείωση
Συμβουλή
Όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες σύζευξης
στο σύστημα (για παράδειγμα, όταν
χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BLUETOOTH
για πρώτη φορά μετά την αγορά), η
ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH)
αναβοσβήνει γρήγορα και το σύστημα
μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία
σύζευξης. Σε αυτήν την περίπτωση,
συνεχίστε στο βήμα 4.
Εάν απαιτείται κλειδί πρόσβασης στη
συσκευή BLUETOOTH, εισαγάγετε το
"0000". Το "κλειδί πρόσβασης" ενδέχεται
να ονομάζεται "Passcode", "PIN code",
"PIN number" ή "Password".
15EL
6 Βεβαιωθείτε ότι έχει
δημιουργηθεί μια
σύνδεση BLUETOOTH.
Μόλις δημιουργηθεί μια σύνδεση
BLUETOOTH, το σύστημα θα
παράγει έναν ήχο ειδοποίησης, και
η ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH)
της μονάδας θα σταματήσει να
αναβοσβήνει και θα παραμείνει
αναμμένη.
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία
σύζευξης
Πατήστε το FUNCTION
PAIRING.
Για να τερματίσετε τη σύνδεση
BLUETOOTH
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία
BLUETOOTH στη συνδεδεμένη συσκευή.
Σημείωση
Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, η
σύνδεση BLUETOOTH ενδέχεται να τερματιστεί
αυτόματα όταν διακόψετε την αναπαραγωγή.
Διαγραφή όλων των πληροφοριών
καταχώρισης σύζευξης
Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH,
η σύνδεση μπορεί να ξεκινήσει
αυτόματα μετά την ολοκλήρωση
της σύζευξης.
Σημειώσεις
•• Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη
έως και 8 συσκευών BLUETOOTH. Εάν
συζευχθεί η 9η συσκευή BLUETOOTH, η
παλαιότερη συσκευή που συνδέθηκε θα
διαγραφεί.
•• Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε σύζευξη
με άλλη συσκευή BLUETOOTH, επαναλάβετε
τα βήματα 1 έως 6.
•• Εάν η συσκευή BLUETOOTH που συνδέθηκε
τελευταία βρίσκεται κοντά, θα δημιουργηθεί
αυτόματα μια σύνδεση BLUETOOTH και θα
ανάψει η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH.
16EL
Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες
καταχώρισης σύζευξης, το σύστημα
πρέπει να επανέλθει στις προεπιλεγμένες
εργοστασιακές ρυθμίσεις. Βλ.
"Επαναφορά του συστήματος στις
προεπιλεγμένες εργοστασιακές"
(σελ. 38).
Σημείωση
Μόλις διαγραφούν οι πληροφορίες σύζευξης
στο σύστημα, το iPhone/iPod touch ενδέχεται
να μην μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα.
Σε αυτήν την περίπτωση, διαγράψτε τις
πληροφορίες για το σύστημα από το
iPhone/iPod touch και, στη συνέχεια,
εκτελέστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης.
Σύνδεση με ένα άγγιγμα
BLUETOOTH από το NFC
Το NFC (Near Field Communication)
είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει
την ασύρματη επικοινωνία μικρής
εμβέλειας μεταξύ διαφόρων συσκευών,
όπως smartphone και ετικετών IC.
Όταν αγγίξετε το σύστημα σε ένα
smartphone με συμβατότητα NFC, το
σύστημα αυτόματα:
——ενεργοποιείται στη λειτουργία
BLUETOOTH.
——ολοκληρώνει τη σύζευξη και τη
σύνδεση BLUETOOTH.
Συμβατά smartphone
Σημείωση
Ανάλογα με το smartphone με συμβατότητα
NFC, μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε τα
εξής βήματα στο smartphone με συμβατότητα
NFC εκ των προτέρων.
—— Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις
οδηγίες λειτουργίας του smartphone με
συμβατότητα NFC.
—— Εάν το συμβατό με NFC smartphone έχει
μια παλαιότερη έκδοση λειτουργικού
συστήματος από το Android 4.1.x,
κατεβάστε και εκκινήστε την εφαρμογή
"NFC Easy Connect". Το "NFC Easy Connect"
είναι μια δωρεάν εφαρμογή για Android
smartphone που μπορείτε να λάβετε από
το Google Play™. (Η εφαρμογή ενδέχεται να
μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/
περιοχές.)
1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία
NFC μιας συσκευής
BLUETOOTH, όπως ενός
smartphone ή tablet.
στην ένδειξη N της μονάδας
μέχρι η συσκευή BLUETOOTH να
ανταποκριθεί στο σύστημα.
Ολοκληρώστε τη σύνδεση
ακολουθώντας τις οδηγίες που
εμφανίζονται στη συσκευή
BLUETOOTH.
Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση
BLUETOOTH, η ενδεικτική λυχνία
(BLUETOOTH) στη μονάδα σταματά
να αναβοσβήνει και παραμένει
αναμμένη.
Σύνδεση BLUETOOTH
Smartphone με ενσωματωμένη
λειτουργία NFC (Λειτουργικό
σύστημα: Android™ 2.3.3 ή
μεταγενέστερο, εκτός του
Android 3.x)
2 Αγγίξτε τη συσκευή BLUETOOTH
Συμβουλή
Εάν η σύζευξη και η σύνδεση BLUETOOTH
αποτύχουν, εκτελέστε τα εξής.
—— Αφαιρέστε τη θήκη του smartphone, εάν
χρησιμοποιείτε θήκη smartphone που
αγοράσατε από το εμπόριο.
—— Ακουμπήστε ξανά το smartphone στην
ένδειξη N-Mark στη μονάδα.
—— Κάντε επανεκκίνηση της εφαρμογής
"NFC Easy Connect".
—— Ξεκλειδώστε την οθόνη της συσκευής
BLUETOOTH.
17EL
Για να τερματίσετε τη σύνδεση
BLUETOOTH
Ακουμπήστε τη συσκευή BLUETOOTH
στην ένδειξη N-Mark στη μονάδα ξανά.
Διαγραφή όλων των πληροφοριών
καταχώρισης σύζευξης
Για να διαγράψετε όλες τις
πληροφορίες καταχώρισης σύζευξης,
το σύστημα πρέπει να επανέλθει
στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές
ρυθμίσεις. Βλ. "Επαναφορά του
συστήματος στις προεπιλεγμένες
εργοστασιακές" (σελ. 38).
Σημείωση
Μόλις διαγραφούν οι πληροφορίες σύζευξης
στο σύστημα, το iPhone/iPod touch ενδέχεται
να μην μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα.
Σε αυτήν την περίπτωση, διαγράψτε τις
πληροφορίες για το σύστημα από το
iPhone/iPod touch και, στη συνέχεια,
εκτελέστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης.
Ακρόαση μουσικής σε
συζευγμένη συσκευή
BLUETOOTH
Μπορείτε να απολαύσετε την ακρόαση
μουσικής σε μια συνδεδεμένη συσκευή
BLUETOOTH.
Ελέγξτε τα εξής πριν από την
αναπαραγωγή μουσικής:
——Η λειτουργία BLUETOOTH της
συσκευής BLUETOOTH είναι αναμμένη.
——Η σύζευξη έχει ολοκληρωθεί
(σελ. 15).
1 Πατήστε το FUNCTION
PAIRING επαναλαμβανόμενα
έως ότου ανάψει η ενδεικτική
λυχνία (BLUETOOTH) στη
μονάδα.
Η συσκευή που συνδέθηκε τελευταία
BLUETOOTH θα συνδεθεί αυτόματα.
Σημείωση
Εάν αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH), η σύνδεση BLUETOOTH δεν
έχει δημιουργηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση,
ολοκληρώστε τη διαδικασία σύζευξης και
δημιουργήστε μια σύνδεση BLUETOOTH.
18EL
2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή
μιας πηγής ήχου στη συσκευή
BLUETOOTH.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης της συσκευής
BLUETOOTH.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
το / στο σύστημα για
αναπαραγωγή/παύση της μουσικής.
Εναλλαγή μεταξύ συσκευών
BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένες
στο σύστημα ταυτόχρονα (Σύνδεση
πολλαπλών συσκευών)
Στο σύστημα μπορούν να είναι
συνδεδεμένες ταυτόχρονα έως
3 συσκευές BLUETOOTH.
Κατά την αναπαραγωγή μιας πηγής ήχου
από μία από τις συνδεδεμένες συσκευές,
μπορείτε να πραγματοποιήσετε
εναλλαγή της συσκευής BLUETOOTH
εισόδου μέσω του χειρισμού μιας άλλης
συνδεδεμένης συσκευής για να ξεκινήσει
η αναπαραγωγή.
Σημειώσεις
Ρυθμίστε πρώτα την ένταση ήχου
της συσκευής BLUETOOTH. Εάν η
ένταση του ήχου εξακολουθεί να
είναι πολύ χαμηλή, ρυθμίστε την
ένταση του ήχου στο σύστημα
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
έντασης ήχου +/–.
Σύνδεση BLUETOOTH
3 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
•• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν
τη λειτουργία όταν χρησιμοποιείτε
τη λειτουργία κλήσεων hands-free,
τη λειτουργία προσθήκης ηχείου ή τη
λειτουργία Wireless Party Chain.
•• Ανάλογα με τις συσκευές BLUETOOTH,
ενδέχεται να μην μπορέσετε να
πραγματοποιήσετε 3 συνδέσεις BLUETOOTH
ταυτόχρονα.
Συσκευή
BLUETOOTH
19EL
Πληροφορίες σχετικά
με την ασύρματη
τεχνολογία BLUETOOTH
Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH
είναι ασύρματη τεχνολογία βραχέος
εύρους που επιτρέπει την ασύρματη
επικοινωνία δεδομένων μεταξύ
ψηφιακών συσκευών. Η ασύρματη
τεχνολογία BLUETOOTH λειτουργεί
εντός εύρους περίπου 10 μέτρων
(33 ποδιών).
Υποστηριζόμενη έκδοση BLUETOOTH,
προφίλ και κωδικοποιητές
Για λεπτομέρειες, βλ. "Τμήμα
BLUETOOTH" (σελ. 40).
Ενδεικτική λυχνία
(BLUETOOTH)
Η ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH) στη
μονάδα ανάβει ή αναβοσβήνει με μπλε
χρώμα για να δείξει την κατάσταση
BLUETOOTH.
20EL
Κατάσταση
συστήματος
Κατάσταση
ενδεικτικής λυχνίας
Κατάσταση
αναμονής
BLUETOOTH
Αναβοσβήνει αργά
Σύζευξη
BLUETOOTH
Αναβοσβήνει
γρήγορα
Η σύνδεση
BLUETOOTH
δημιουργήθηκε
Αναμμένη
Αναπαραγωγή με
κωδικοποιητή ήχου
υψηλής ποιότητας
(AAC/LDAC™)
Αυτό το σύστημα μπορεί να λάβει
δεδομένα σε μορφή κωδικοποιητή AAC
ή LDAC από μια συσκευή BLUETOOTH.
Προσφέρει αναπαραγωγή με
υψηλότερη ποιότητα ήχου.
Μπορείτε να επιλέξετε μια επιλογή
κωδικοποιητή ήχου από τις ακόλουθες
δύο ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το
"Sony | Music Center" (σελ. 22). Η
προεπιλεγμένη ρύθμιση αυτού του
συστήματος είναι "AUTO".
•• AUTO: Το σύστημα ανιχνεύει τον
κωδικοποιητή που χρησιμοποιείται
στη συσκευή πηγή και επιλέγει
αυτόματα το βέλτιστο κωδικοποιητή
από «SBC», «AAC*» ή «LDAC*».
•• SBC: Το «SBC» εφαρμόζεται πάντα
ανεξάρτητα από τον κωδικοποιητή
που χρησιμοποιείται στη συσκευή
πηγή.
* Διατίθεται μόνο όταν ο κωδικοποιητής
υποστηρίζεται από τη συσκευή BLUETOOTH
σας.
Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές της
ρύθμισης, χρειάζεται να τερματίσετε
τη σύνδεση BLUETOOTH (σελ. 16)
κι έπειτα να εκτελέσετε τη σύνδεση
BLUETOOTH ξανά.
Σημείωση
Μπορείτε να απολαύσετε υψηλότερη
ποιότητα ήχου όταν η συσκευή-πηγή
είναι συμβατή με το AAC/LDAC και αυτή η
λειτουργία τίθεται στο "AUTO". Ωστόσο, ο
ήχος μπορεί να διακόπτεται ανάλογα με τις
συνθήκες της επικοινωνίας BLUETOOTH. Εάν
συμβεί αυτό, θέστε τη λειτουργία στο "SBC".
Εξαίρεση περιεχομένου μορφής DSD.
Σε σύγκριση με το SBC (Κωδικοποιητής
υποζώνης) όταν έχει επιλεγεί ο ρυθμός
μετάδοσης bit 990 kbps (96/48 kHz)
ή 909 kbps (88,2/44,1 kHz).
1)
2)
Ρύθμιση της κατάστασης
αναμονής BLUETOOTH
Η κατάσταση αναμονής BLUETOOTH
επιτρέπει στο σύστημα να ενεργοποιηθεί
αυτόματα όταν δημιουργείτε τη σύνδεση
BLUETOOTH με μια συσκευή BLUETOOTH.
Αυτή η ρύθμιση απενεργοποιείται εκ
προεπιλογής.
Αυτή η ρύθμιση μπορεί να
διαμορφωθεί μόνο χρησιμοποιώντας το
"Sony | Music Center". Για λεπτομέρειες
σχετικά με το "Sony | Music Center", βλ.
"Χρήση των «Sony | Music Center» και
«Fiestable» μέσω σύνδεσης BLUETOOTH"
(σελ. 22).
Σημείωση
Η κατάσταση αναμονής BLUETOOTH μπορεί
να ρυθμιστεί μόνο όσο είναι συνδεδεμένο το
καλώδιο ρεύματος AC.
Συμβουλή
Απενεργοποιήστε την κατάσταση αναμονής
BLUETOOTH για να μειώσετε την κατανάλωση
ρεύματος στη λειτουργία κατάστασης
αναμονής (οικολογική λειτουργία).
Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση του
σήματος BLUETOOTH
Σύνδεση BLUETOOTH
Το LDAC είναι μια τεχνολογία
κωδικοποίησης ήχου που
αναπτύχθηκε από τη Sony, η
οποία επιτρέπει τη μετάδοση
περιεχομένου ήχου υψηλής
ανάλυσης (Hi-Res), ακόμη και
μέσω σύνδεσης BLUETOOTH. Σε
αντίθεση με άλλες τεχνολογίες
κωδικοποίησης συμβατές με
το BLUETOOTH, όπως η SBC,
λειτουργεί χωρίς υποβιβασμό
του περιεχομένου ήχου Hi-Res1).
Επιτρέπει επίσης περίπου τρεις
φορές περισσότερα δεδομένα2)
από ό,τι οι άλλες τεχνολογίες, για
τη μεταφορά σε ασύρματο δίκτυο
BLUETOOTH με εξαιρετική ποιότητα
ήχου χρησιμοποιώντας αποδοτική
κωδικοποίηση και βελτιστοποιημένη
συσκευασία δεδομένων σε δέσμες.
Μπορείτε να συνδεθείτε στο σύστημα
από μια συζευγμένη συσκευή
BLUETOOTH σε όλες τις λειτουργίες όταν
το σήμα του συστήματος BLUETOOTH
έχει τεθεί στο ενεργό. Αυτή η ρύθμιση
ενεργοποιείται εκ προεπιλογής.
Πατήστε παρατεταμένα
τα STAMINA BATTERY και
W.PARTY CHAIN LIGHT για
περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα,
για να απενεργοποιήσετε το σήμα
BLUETOOTH.
Η ενδεικτική λυχνία AUDIO IN θα
αναβοσβήσει μία φορά.
Σημειώσεις
•• Δεν μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες
λειτουργίες όταν απενεργοποιείτε το σήμα
BLUETOOTH:
—— Σύζευξη ή/και σύνδεση με συσκευή
BLUETOOTH
—— Χρήση του "Sony | Music Center" μέσω
σύνδεσης BLUETOOTH
•• Για να ενεργοποιήσετε το σήμα BLUETOOTH,
επαναλάβετε τη διαδικασία που φαίνεται
ανωτέρω. Μόλις ενεργοποιηθεί το σήμα
BLUETOOTH, η ενδεικτική λυχνία AUDIO IN
αναβοσβήνει 3 φορές.
21EL
Χρήση των "Sony | Music
Center" και "Fiestable"
μέσω σύνδεσης
BLUETOOTH
3 Εκκινήστε το
"Sony | Music Center" και
κατεβάστε το "Fiestable".
Σχετικά με την εφαρμογή
Μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα
με μεγαλύτερη ευελιξία και να
το απολαύσετε με νέους τρόπους
χρησιμοποιώντας τις δωρεάν
εφαρμογές "Sony | Music Center" και
"Fiestable” στο smartphone/iPhone. Οι
εφαρμογές "Sony | Music Center" και
"Fiestable" είναι διαθέσιμες τόσο στο
Google Play όσο και στο App Store.
1 Αναζητήστε το
"Sony | Music Center" και
κατεβάστε την εφαρμογή στο
smartphone/iPhone.
Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε
την εφαρμογή σαρώνοντας τον
παρακάτω δισδιάστατο κωδικό.
Συμβουλή
Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το
"Fiestable" από το App Store ή το
Google Play.
Τι μπορείτε να κάνετε με το
"Sony | Music Center":
•• Αναπαραγωγή μουσικής σε μία
συσκευή USB και ορισμός λειτουργιών
αναπαραγωγής
•• Εξισορρόπηση του ήχου με τη χρήση
προσυντονισμένων ισοσταθμιστών ή
προσαρμοσμένων ισοσταθμιστών
•• Αλλαγή του εφέ ήχου με τη χρήση του
DJ EFFECT
•• Χειρισμός πολλαπλών συστημάτων
κατά τη χρήση του Wireless Party Chain
ή της λειτουργίας προσθήκης ηχείου
•• Έλεγχος της στάθμης μπαταρίας
•• Διαμόρφωση των διαφόρων ρυθμίσεων
για το σύστημα
Τι μπορείτε να κάνετε με το
"Fiestable":
2 Δημιουργήστε μια σύνδεση
BLUETOOTH μεταξύ του
συστήματος και του
smartphone/iPhone.
Για λεπτομέρειες για τη σύνδεση
BLUETOOTH, βλ. "Γίνεται σύζευξη
αυτού του συστήματος με συσκευή
BLUETOOTH" (σελ. 15) ή "Σύνδεση
με ένα άγγιγμα BLUETOOTH από
το NFC" (σελ. 17).
22EL
•• Χειρισμός DJ
•• Φωτισμός
•• Χειρισμός κίνησης
 Ανατρέξτε στη βοήθεια του
"Sony | Music Center" για περισσότερες
λεπτομέρειες.
http://info.vssupport.sony.net/help/
Σημειώσεις
•• Εάν η εφαρμογή "Sony | Music Center"
δεν λειτουργεί κανονικά, τερματίστε τη
σύνδεση BLUETOOTH, (σελ. 16) έπειτα
εκτελέστε τη σύνδεση BLUETOOTH ξανά έτσι
ώστε η σύνδεση BLUETOOTH να λειτουργεί
κανονικά.
•• Οι λειτουργίες που μπορείτε να ελέγξετε με
το «Sony | Music Center» διαφέρουν ανάλογα
με τη συνδεδεμένη συσκευή.
•• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σχεδίαση
της εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξουν
χωρίς ειδοποίηση.
Ρύθμιση ήχου
Ρύθμιση του ήχου
Για
Ενέργεια
Ρύθμιση της
έντασης του
ήχου
Πατήστε τα κουμπιά
έντασης ήχου +/–.
Δημιουργία
Πατήστε το EXTRA BASS.
πιο δυναμικού Η ενδεικτική λυχνία
ήχου
EXTRA BASS ανάβει με
κόκκινο χρώμα ενώ η
λειτουργία EXTRA BASS
ενεργοποιείται.
Ρύθμιση ήχου
23EL
Άλλες λειτουργίες
Απόλαυση ενσύρματης αναπαραγωγής με τη χρήση
πολλαπλών συστημάτων (λειτουργία Wired Party Chain)
Μπορείτε να συνδέσετε πολλαπλά ηχοσυστήματα σε μια αλυσίδα για να δημιουργήσετε
ένα πιο ενδιαφέρον περιβάλλον πάρτι και να παραγάγετε υψηλότερη έξοδο ήχου.
Ένα ενεργοποιημένο σύστημα στην αλυσίδα θα είναι το "Party Host" και θα
χρησιμοποιεί από κοινού τη μουσική. Τα άλλα συστήματα θα γίνουν τα "Party Guest"
και θα αναπαράγουν την ίδια μουσική με αυτήν που αναπαράγεται από το "Party Host".
Ρύθμιση του Wired Party Chain
Ρυθμίστε ένα Wired Party Chain συνδέοντας όλα τα συστήματα με τη χρήση καλωδίων
ήχου (δεν παρέχονται).
Πριν από τη σύνδεση των καλωδίων, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το σύστημα
και αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος AC.
 Εάν όλα τα συστήματα είναι εξοπλισμένα με τη λειτουργία Wired Party Chain
Παράδειγμα: Όταν συνδέεστε χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα ως το πρώτο σύστημα
Συνεχίστε τη
σύνδεση μέχρι
το τελευταίο
σύστημα.
Τελευταίο
σύστημα
Πρώτο σύστημα
Δεύτερο σύστημα
•• Οποιοδήποτε σύστημα μπορεί να γίνει Party Host. Μπορείτε να αλλάξετε το Party
Host σε ένα άλλο σύστημα στην αλυσίδα. Για λεπτομέρειες, βλ. "Για επιλογή νέου
Party Host" (σελ. 26).
•• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη λειτουργία (BLUETOOTH) ή τη λειτουργία USB.
Όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία Audio In, δεν είναι δυνατή η χρήση αυτής της
δυνατότητας.
Σημείωση
Δεν χρειάζεται να συνδέσετε το τελευταίο σύστημα με το πρώτο. Σε αυτήν την περίπτωση, μόνο το
πρώτο σύστημα μπορεί να γίνει Party Host.
24EL
 Εάν ένα από τα συστήματα δεν είναι εξοπλισμένο με τη λειτουργία Wired
Party Chain
Παράδειγμα: Όταν συνδέεστε χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα ως το πρώτο σύστημα
Συνεχίστε τη
σύνδεση μέχρι
το τελευταίο
σύστημα.
Τελευταίο
σύστημα*
Πρώτο σύστημα
* Συνδέστε το σύστημα το οποίο δεν είναι εξοπλισμένο με τη λειτουργία Wired Party Chain ως
τελευταίο σύστημα. Φροντίστε να επιλέξετε τη λειτουργία Audio In στο τελευταίο σύστημα.
Σε αυτήν τη διαμόρφωση, ο ήχος από το τελευταίο σύστημα ενδέχεται να ακούγεται με
καθυστέρηση σε σχέση με τα υπόλοιπα.
•• Το τελευταίο σύστημα δεν είναι συνδεδεμένο με το πρώτο σύστημα.
•• Πρέπει να επιλέξετε το πρώτο σύστημα ως Party Host έτσι ώστε όλα τα συστήματα
να παίζουν την ίδια μουσική όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Wired Party
Chain.
Άλλες λειτουργίες
Δεύτερο σύστημα
25EL
Απόλαυση του Wired Party Chain
1 Ενεργοποιήστε όλα τα
συστήματα.
2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία
Wired Party Chain στο σύστημα
που θα χρησιμοποιηθεί ως
Party Host.
Παράδειγμα: Όταν χρησιμοποιείτε
αυτό το σύστημα ως Party Host
Πατήστε το FUNCTION PAIRING
επαναλαμβανόμενα για να
επιλέξετε τη λειτουργία που
θέλετε.
Όταν συνδέεστε χρησιμοποιώντας
το  (σελ. 24), μην επιλέγετε τη
λειτουργία Ήχος σε. Αν επιλέξετε
αυτή τη λειτουργία, δεν μπορεί να
παραχθεί ήχος.
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή
και, στη συνέχεια, πατήστε το
PARTY CHAIN στο πίσω μέρος
της μονάδας.
Η ενδεικτική λυχνία PARTY CHAIN
ανάβει. Το Party Host ξεκινά το
Wired Party Chain και τα άλλα
συστήματα γίνονται Party Guests
αυτόματα. Όλα τα συστήματα
αναπαράγουν την ίδια μουσική
με αυτήν που αναπαράγεται από
το Party Host.
3 Προσαρμόστε την ένταση ήχου
σε κάθε σύστημα.
Σημειώσεις
•• Ανάλογα με το συνολικό αριθμό συστημάτων
που έχετε συνδέσει, τα Party Guest μπορεί να
χρειαστούν λίγο χρόνο για να αρχίσουν να
αναπαράγουν τη μουσική.
•• Η αλλαγή της έντασης ήχου και του εφέ
ήχου στο Party Host δεν θα επηρεάσει την
έξοδο στα Party Guest.
•• Για λεπτομερή λειτουργία σε άλλα συστήματα,
ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης των
συστημάτων.
26EL
Για επιλογή νέου Party Host
Μόνο όταν συνδέεστε χρησιμοποιώντας
το  (σελ. 24), μπορείτε να επιλέξετε
ένα νέο Party Host. Επαναλάβετε το
βήμα 2 του «Απόλαυση του Wired
Party Chain» στο σύστημα που θα
χρησιμοποιηθεί ως ένα νέο Party Host.
Το τρέχον Party Host γίνεται Party
Guest αυτόματα. Όλα τα συστήματα
αναπαράγουν την ίδια μουσική με
αυτήν που αναπαράγεται από το νέο
Party Host.
Σημειώσεις
•• Μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο
σύστημα ως το νέο Party Host μόνο αφού
ενεργοποιηθεί η λειτουργία Wired Party
Chain όλων των συστημάτων στην αλυσίδα.
•• Εάν το επιλεγμένο σύστημα δεν γίνει νέο
Party Host μετά από λίγα δευτερόλεπτα,
επαναλάβετε το βήμα 2 του «Απόλαυση του
Wired Party Chain».
Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Wired Party Chain
Πατήστε το PARTY CHAIN στο Party Host.
Σημείωση
Εάν η λειτουργία Wired Party Chain δεν
απενεργοποιηθεί μετά από λίγα δευτερόλεπτα,
πατήστε το PARTY CHAIN στο Party Host ξανά.
Ενδεικτική λυχνία Party Chain
Η ενδεικτική λυχνία PARTY CHAIN στη
μονάδα ανάβει ή αναβοσβήνει για να
υποδείξει την κατάσταση συστήματος.
Κατάσταση
συστήματος
Κατάσταση
ενδεικτικής λυχνίας
Party Host
Αναμμένη
Party Guest
Αναβοσβήνει
Απόλαυση ασύρματης
αναπαραγωγής με τη
χρήση πολλαπλών
συστημάτων (λειτουργία
Wireless Party Chain)
Εάν όλα τα συστήματα είναι εξοπλισμένα
με τη λειτουργία Wireless Party Chain,
μπορείτε να συνδέσετε πολλαπλά
ηχοσυστήματα σε μια αλυσίδα μέσω
σύνδεσης BLUETOOTH. Αυτή η λειτουργία
σάς επιτρέπει να δημιουργείτε ένα πιο
συναρπαστικό περιβάλλον πάρτι και
να παραγάγετε υψηλότερη έξοδο ήχου
χωρίς σύνδεση καλωδίου.
Το πρώτο σύστημα που ενεργοποιείται
στην αλυσίδα γίνεται το "Party Host"
και μοιράζεται τη μουσική. Τα άλλα
συστήματα γίνονται τα "Party Guests"
και αναπαράγουν την ίδια μουσική με
αυτήν που αναπαράγει το "Party Host".
Παράδειγμα: ρύθμιση του GTK-XB60 ή
του GTK-XB90 ως το πρώτο σύστημα
(Party Host)
1 Ενεργοποιήστε όλα τα
συστήματα.
2 Ορίστε το πρώτο σύστημα ως
το Party Host.
 Πατήστε επανειλημμένα το
FUNCTION PAIRING έως ότου
ανάψει η ενδεικτική λυχνία
(BLUETOOTH) .
 Συνδέστε τη συσκευή BLUETOOTH
στο σύστημα μέσω σύνδεσης
BLUETOOTH.
 Πατήστε το W.PARTY CHAIN
LIGHT στη συσκευή.
Η ενδεικτική λυχνία
W.PARTY CHAIN LIGHT θα
ξεκινήσει να αναβοσβήνει και
το σύστημα θα μεταβεί στη
λειτουργία Wireless Party Chain.
Party Guest.
 Πατήστε επανειλημμένα το
FUNCTION PAIRING στο
δεύτερο σύστημα έως ότου
ανάψει η ενδεικτική λυχνία
(BLUETOOTH).
 Πατήστε το W.PARTY CHAIN
LIGHT στο δεύτερο σύστημα.
Το δεύτερο σύστημα θα οριστεί
ως Party Guest.
 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική
λυχνία W.PARTY CHAIN LIGHT
στο Party Guest ξεκινά να
αναβοσβήνει και ότι η ενδεικτική
λυχνία W.PARTY CHAIN LIGHT
στο Party Host σταματά να
αναβοσβήνει και παραμένει
αναμμένη.
Σημείωση
Η λειτουργία Wireless Party Chain
ακυρώνεται στις παρακάτω περιπτώσεις.
—— Δεν γίνεται καμία λειτουργία για
1 λεπτό αφού οριστεί το Party Host στο
βήμα 2.
—— W.PARTY CHAIN Πατήστε το
LIGHT στο Party Host πριν από την
ολοκλήρωση του βήματος 3.
4 Ορίστε το τρίτο ή τα επόμενα
συστήματα ως Party Guest.
Επαναλάβετε το βήμα 3.
Σημείωση
Συνδέστε το τρίτο ή τα επόμενα
συστήματα εντός 30 δευτερολέπτων
από τη σύνδεση του προηγούμενου
συστήματος. Μετά την πάροδο 30 ή
περισσοτέρων δευτερολέπτων, δεν είναι
δυνατή η σύνδεση του συστήματος.
Άλλες λειτουργίες
Ρύθμιση και απόλαυση του
Wireless Party Chain
3 Ορίστε το δεύτερο σύστημα ως
5 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή
μιας πηγής ήχου στο Party Host.
6 Προσαρμόστε την ένταση ήχου
σε κάθε σύστημα.
Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Wireless Party Chain
Πατήστε το FUNCTION PAIRING ή
απενεργοποιήστε το Party Host.
Για να κάνετε ένα Party Guest να
αποχωρήσει από τη λειτουργία
Wireless Party Chain
Πατήστε το FUNCTION PAIRING ή
απενεργοποιήστε το Party Guest που
θέλετε να αποχωρήσει. Σε αυτήν την
περίπτωση, τα υπόλοιπα συστήματα
του Wireless Party Chain θα συνεχίσουν
να είναι ενεργοποιημένα.
27EL
Συμβουλή
Για να προσθέσετε νέα Party Guest μετά τη
δημιουργία σύνδεσης με το Wireless Party
Chain, επαναλάβετε τη διαδικασία από το
σημείο  στο βήμα 2.
Ενεργοποίηση της λειτουργίας
προσθήκης ηχείου
1 Πλησιάστε δύο συστήματα
GTK-XB60 ή GTK-XB90 στο
1 μέτρο (3 πόδια) μεταξύ τους.
Ενδεικτική λυχνία Wireless
Party Chain
Η ενδεικτική λυχνία W.PARTY CHAIN
LIGHT στη μονάδα ανάβει ή
αναβοσβήνει για να υποδείξει την
κατάσταση του συστήματος.
Κατάσταση
συστήματος
Κατάσταση
ενδεικτικής λυχνίας
Party Host
Αναμμένη
Party Guest
Αναβοσβήνει
2 Πατήστε το FUNCTION
PAIRING στο σύστημα 
επαναλαμβανόμενα έως ότου
ανάψει η ενδεικτική λυχνία
(BLUETOOTH) στη μονάδα.
3 Πατήστε το ADD στο σύστημα
.
Οι ενδεικτικές λυχνίες ADD L/R
αναβοσβήνουν και το σύστημα
μεταβαίνει στη λειτουργία
προσθήκης ηχείου.
Ακρόαση μουσικής
ασύρματα με δύο
συστήματα (λειτουργία
προσθήκης ηχείου)
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη
λειτουργία, απαιτούνται δύο συστήματα
GTK-XB60 ή δύο συστήματα GTK-XB90.*
Συνδέοντας δύο συστήματα μέσω
ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH,
μπορείτε να απολαύσετε μουσική με
έναν πιο δυναμικό τρόπο. Μπορείτε
επίσης να επιλέξετε έξοδο ήχου μεταξύ
της διπλής λειτουργίας (στην οποία τα
δύο συστήματα αναπαράγουν τον ίδιο
ήχο) και της στερεοφωνικής λειτουργίας
(στερεοφωνικός ήχος).
Στα ακόλουθα βήματα, τα δύο
συστήματα περιγράφονται ως
«σύστημα » (ή κύριο σύστημα) και
«σύστημα ».
* Μόνο τα συστήματα ίδιου μοντέλου μπορούν
να χρησιμοποιηθούν στη λειτουργία
προσθήκης ηχείου. Για παράδειγμα, δεν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη
λειτουργία με έναν συνδυασμό μοντέλων
GTK-XB60 και GTK-XB90.
28EL
4 Πατήστε το FUNCTION
PAIRING στο σύστημα 
επαναλαμβανόμενα έως ότου
ανάψει η ενδεικτική λυχνία
(BLUETOOTH) στη μονάδα.
5 Πατήστε το ADD στο
σύστημα . Στη μονάδα θα
αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές
λυχνίες ADD L/R.
Έπειτα, οι ενδεικτικές λυχνίες L/R και
στα δύο συστήματα σταματούν να
αναβοσβήνουν και μεταβαίνουν σε
κατάσταση κατά την οποία μένουν
αναμμένες, ενώ η ενδεικτική λυχνία
(BLUETOOTH) στο σύστημα 
απενεργοποιείται.
6 Πατήστε παρατεταμένα
το ADD στο σύστημα 
επαναλαμβανόμενα για
να επιλέξετε τη λειτουργία
εξόδου.
Οι ενδεικτικές λυχνίες ADD L/R και
στα δύο συστήματα δείχνουν την
τρέχουσα λειτουργία εξόδου.
Κάθε φορά που πατάτε
παρατεταμένα το ADD, η λειτουργία
εξόδου αλλάζει ως εξής.
 : Διπλή λειτουργία
(στερεοφωνική/στερεοφωνική)
Άλλες λειτουργίες
 : Στερεοφωνική λειτουργία
(L ch/R ch)
 : Στερεοφωνική λειτουργία
(R ch/L ch)
Συμβουλή
Συμβουλή
Όταν η σύνδεση από τη λειτουργία
προσθήκη ηχείου έχει δημιουργηθεί πολύ
γρήγορα, οι ενδεικτικές λυχνίες L/R στο
σύστημα  μπορεί να ανάψουν άμεσα
χωρίς να αναβοσβήσουν.
Για να αλλάξετε τη λειτουργία εξόδου,
χειριστείτε το σύστημα  (κύριο
σύστημα), στο οποίο έχετε ενεργοποιήσει
τη λειτουργία προσθήκης ηχείου.
29EL
Αναπαραγωγή μουσικής με δύο
συστήματα
1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία
σύζευξης στο σύστημα  και,
έπειτα, εκτελέστε τη σύνδεση
BLUETOOTH με μια συσκευή
BLUETOOTH.
Για λεπτομέρειες για τη σύζευξη,
βλέπε «Γίνεται σύζευξη αυτού
του συστήματος με συσκευή
BLUETOOTH» (σελ. 15) ή «Σύνδεση
με ένα άγγιγμα BLUETOOTH από το
NFC» (σελ. 17).
Φροντίστε να πραγματοποιήσετε
σύζευξη της συσκευής BLUETOOTH
με το σύστημα  (κύριο σύστημα).
2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή
στη συσκευή BLUETOOTH και
ρυθμίστε την ένταση ήχου.
Για λεπτομέρειες, βλ. "Ακρόαση
μουσικής σε συζευγμένη συσκευή
BLUETOOTH" (σελ. 18).
Οι ρυθμίσεις της έντασης ήχου που
πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε
από τα συστήματα αντικατοπτρίζονται
και στο άλλο σύστημα.
Σημειώσεις
•• Εάν οποιαδήποτε άλλη συσκευή(-ες)
BLUETOOTH, όπως ένα ποντίκι BLUETOOTH
ή πληκτρολόγιο BLUETOOTH συνδεθεί
στη συσκευή BLUETOOTH που συνδέεται
με το σύστημα, μπορεί να υπάρξει
παραμορφωμένος ήχος ή θόρυβος στην
έξοδο συστήματος. Σε αυτήν την περίπτωση,
τερματίστε τη σύνδεση BLUETOOTH
ανάμεσα στη συσκευή BLUETOOTH και
άλλες συσκευές BLUETOOTH.
•• Εάν επαναφέρετε ένα από τα δύο
συστήματα ενώ χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία προσθήκης ηχείου, φροντίστε να
απενεργοποιήσετε το άλλο σύστημα. Εάν
δεν απενεργοποιήσετε το άλλο σύστημα
προτού επανεκκινήσετε τη λειτουργία
προσθήκης ηχείου, μπορεί να υπάρξουν
προβλήματα στην πραγματοποίηση μιας
σύνδεσης BLUETOOTH και στην έξοδο ήχου.
Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία προσθήκης ηχείου
Πατήστε το ADD. Οι ενδεικτικές λυχνίες
ADD L/R θα απενεργοποιηθούν.
Συμβουλή
30EL
Εκτός κι εάν απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία, το σύστημα θα προσπαθήσει να
δημιουργήσει την τελευταία σύνδεση που
πραγματοποιήθηκε την επόμενη φορά που
θα ενεργοποιήσετε το σύστημα.
Απόλαυση μουσικής με
τα Φώτα ηχείου
Τα Φώτα ηχείου ενεργοποιούνται από
προεπιλογή.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε
διάφορες λειτουργίες φωτός όπως
τις ακόλουθες χρησιμοποιώντας το
"Sony | Music Center" (σελ. 22).
•• RAVE: μια λειτουργία φωτός
κατάλληλη για χορευτική μουσική με
πολλά αναβοσβήματα
•• CHILL: μια λειτουργία φωτός
κατάλληλη για χαλαρωτική μουσική
•• RANDOM FLASH OFF: μια λειτουργία
φωτός χωρίς αναβόσβημα
κατάλληλη για κάθε μουσική,
συμπεριλαμβανομένης χορευτικής
μουσικής
•• HOT: μια λειτουργία φωτός θερμού
χρώματος
•• COOL: μια λειτουργία φωτός ψυχρού
χρώματος
•• STROBE: μια λειτουργία φωτός με
ηλεκτρονικό φλας λευκού χρώματος
Για να απενεργοποιήσετε τα φώτα
ηχείου
Κρατήστε πατημένο το W.PARTY CHAIN
LIGHT.
Για να ενεργοποιήσετε τα Φώτα
ηχείου, πατήστε παρατεταμένα το
W.PARTY CHAIN LIGHT ξανά.
Σημείωση
Εάν η φωτεινότητα του φωτισμού είναι
θαμπή, ανάψτε τα φώτα του δωματίου ή
απενεργοποιήστε το φωτισμό.
Απόλαυση κλήσεων
hands-free
Μπορείτε να απολαμβάνετε κλήσεις
hands-free με ένα κινητό τηλέφωνο
BLUETOOTH που υποστηρίζει το HFP
(προφίλ hands-free) ή το HSP (προφίλ
ακουστικών).
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη
λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχει
δημιουργηθεί μια σύνδεση BLUETOOTH.
Σημείωση
Ανάλογα με το μοντέλο του smartphone σας,
το λειτουργικό σύστημα ή τις εγκατεστημένες
εφαρμογές, ορισμένες λειτουργίες των
κλήσεων hands-free ενδέχεται να μην
λειτουργούν σωστά.
Πραγματοποίηση μιας κλήσης
1 Πραγματοποιήστε μια κλήση
από το συνδεδεμένο κινητό
τηλέφωνο BLUETOOTH.
Όταν κάνετε μια κλήση, η
αναπαραγωγή θα διακοπεί
προσωρινά και το σύστημα θα
παράγει έναν ήχο κλήσης.
2 Μιλήστε στο ενσωματωμένο
μικρόφωνο του συστήματος
όταν το άλλο μέρος απαντήσει
στην κλήση.
3 Πατήστε το /
για να
τερματίσετε την κλήση.
Σημείωση
Εάν πατήσετε παρατεταμένα το /
κατά
την ομιλία, η έξοδος της τηλεφωνικής κλήσης
θα μεταβεί από το σύστημα στο ηχείο του
κινητού τηλεφώνου σας.
Λήψη κλήσης
όταν
λαμβάνεται μια κλήση.
Όταν δέχεστε μια εισερχόμενη
κλήση, η αναπαραγωγή διακόπτεται
προσωρινά και το σύστημα εκπέμπει
έναν ήχο κουδουνίσματος.
GTK-XB60
GTK-XB90
Συμβουλές
•• Εάν το κινητό τηλέφωνο BLUETOOTH
υποστηρίζει και το HFP και το HSP, ρυθμίστε
το στο HFP.
•• Εάν ακούγατε μουσική πριν την κλήση,
η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί όταν
σταματήσει η κλήση.
•• Οι λειτουργίες μπορεί να ποικίλουν ανάλογα
με το κινητό τηλέφωνο BLUETOOTH. Ανατρέξτε
στις οδηγίες λειτουργίας για το κινητό σας
τηλέφωνο.
Άλλες λειτουργίες
1 Πατήστε το /
Ενσωματωμένο μικρόφωνο
Σημείωση
Εάν πατήσετε παρατεταμένα το /
κατά τη λήψη μίας κλήσης, η κλήση θα
απορριφθεί.
2 Μιλήστε στο ενσωματωμένο
μικρόφωνο του συστήματος.
3 Πατήστε το /
για να
τερματίσετε την κλήση.
31EL
Χρήση προαιρετικών
συσκευών
1 Συνδέστε έναν προαιρετικό
εξοπλισμό (ήτοι WALKMAN®,
smartphone, τηλεόραση,
συσκευή αναπαραγωγής
DVD, συσκευή εγγραφής
IC κ.λπ.) στις υποδοχές
AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R
στη μονάδα χρησιμοποιώντας
ένα καλώδιο ήχου (δεν
παρέχεται).
Χρήση προαιρετικού
μικροφώνου
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
έξοδο της φωνής σας από το σύστημα
συνδέοντας ένα δυναμικό μικρόφωνο
με κανονικό βύσμα (δεν παρέχεται).
1 Στρέψτε το κουμπί MIC LEVEL
στο MIN για να μειώσετε το
επίπεδο της έντασης ήχου του
μικροφώνου.
2 Πατήστε το FUNCTION
PAIRING επαναλαμβανόμενα
έως ότου η ενδεικτική λυχνία
AUDIO IN στη μονάδα ανάψει.
3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή
στη συνδεδεμένη συσκευή.
4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου της
συνδεδεμένης συσκευής πρώτα.
Εάν η ένταση του ήχου εξακολουθεί
να είναι πολύ χαμηλή, ρυθμίστε
την ένταση του ήχου στο σύστημα
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
έντασης ήχου +/–.
Σημείωση
Το σύστημα ενδέχεται να μεταβεί αυτόματα
σε κατάσταση αναμονής, εάν η στάθμη της
έντασης ήχου του συνδεδεμένου εξοπλισμού
είναι πολύ χαμηλή. Σε αυτή την περίπτωση,
αυξήστε την ένταση ήχου του εξοπλισμού.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση
αναμονής, βλέπε την ενότητα «Ρύθμιση
της λειτουργίας αυτόματης μετάβασης σε
κατάσταση αναμονής» (σελ. 33).
32EL
2 Συνδέστε ένα προαιρετικό
μικρόφωνο στην υποδοχή MIC
στη μονάδα.
3 Προσαρμόστε την ένταση ήχου
με το κουμπί MIC LEVEL.
4 Μιλήστε ή τραγουδήστε στο
συνδεδεμένο μικρόφωνο.
Σημείωση
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wireless
Party Chain ή τη λειτουργία προσθήκης ηχείου,
ο ήχος από το μικρόφωνο εξάγεται μόνο από
το σύστημα στο οποίο είναι συνδεδεμένο το
μικρόφωνο.
Ρύθμιση της λειτουργίας
αυτόματης μετάβασης σε
κατάσταση αναμονής
Από προεπιλογή, αυτό το σύστημα
έχει τεθεί στο να απενεργοποιείται
αυτόματα σε περίπου 15 λεπτά, όταν
δεν εκτελεστεί κανένας χειρισμός ή δεν
εξέρχεται κανένα ηχητικό σήμα.
Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία, κρατήστε πατημένο
το  πάνω από 3 δευτερόλεπτα,
ενώ το σύστημα είναι
ενεργοποιημένο.
Η ενδεικτική λυχνία  θα αναβοσβήσει
μία φορά.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
επαναλάβετε τη διαδικασία. Η
ενδεικτική λυχνία  θα αναβοσβήσει
3 φορές.
Μπορείτε να εξοικονομήσετε ισχύ και
να χρησιμοποιήσετε το σύστημα για
μεγαλύτερες περιόδους ενεργοποιώντας
την κατάσταση STAMINA κατά τη χρήση
του συστήματος με την ενσωματωμένη
(επαναφορτιζόμενη) μπαταρία.
Πατήστε το STAMINA BATTERY
για να ενεργοποιήσετε την
κατάσταση STAMINA.
Η ενδεικτική λυχνία STAMINA BATTERY
θα ανάψει.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
πατήστε το STAMINA BATTERY ξανά.
Συμβουλή
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια
μπαταρίας, βλ. "Διάρκεια ζωής μπαταρίας
ιόντων λιθίου" (σελ. 41).
Άλλες λειτουργίες
Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε αυτή
τη ρύθμιση και να βεβαιωθείτε εάν αυτή
η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη ή
απενεργοποιημένη χρησιμοποιώντας το
"Sony | Music Center". Για λεπτομέρειες
σχετικά με το "Sony | Music Center", βλ.
"Χρήση των «Sony | Music Center» και
«Fiestable» μέσω σύνδεσης BLUETOOTH"
(σελ. 22).
Εξοικονόμηση της ισχύος
μπαταρίας
Σημειώσεις
•• Το σύστημα ενδέχεται να μεταβεί αυτόματα
σε κατάσταση αναμονής, εάν η στάθμη της
έντασης ήχου του συνδεδεμένου εξοπλισμού
είναι πολύ χαμηλή. Σε αυτή την περίπτωση,
αυξήστε την ένταση ήχου του εξοπλισμού.
•• Το σύστημα δεν μεταβαίνει σε κατάσταση
αναμονής όταν χρησιμοποιείται η υποδοχή
MIC.
33EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Πληροφορίες για
συμβατές συσκευές
Σχετικά με συμβατές συσκευές USB
•• Αυτό το σύστημα υποστηρίζει μόνο
την Κλάση Μαζικής Αποθήκευσης
USB.
•• Αυτό το σύστημα υποστηρίζει μόνο
συσκευές USB διαμορφωμένες με
το σύστημα αρχείων FAT (εκτός του
exFAT).
•• Ορισμένες συσκευές USB ίσως να μη
λειτουργούν σε αυτό το σύστημα.
Σχετικά με την BLUETOOTH
επικοινωνία για το iPhone και το iPod
touch
Κατασκευασμένο για
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6ης γενιάς)
•• iPod touch (5ης γενιάς)
Διαδικτυακές τοποθεσίες για
συμβατές συσκευές
Ελέγξτε τις διαδικτυακές τοποθεσίες
κατωτέρω για τις τελευταίες
πληροφορίες για τις συμβατές
συσκευές BLUETOOTH.
Για τους πελάτες στην Ευρώπη:
http://www.sony.eu/support
Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Εάν το πρόβλημα σημειωθεί κατά
τη λειτουργία του συστήματος,
ακολουθήστε τα βήματα που
περιγράφονται παρακάτω, προτού
συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony. Εάν εμφανίζεται
μήνυμα σφάλματος, φροντίστε να
σημειώσετε το περιεχόμενό του για να
το αναφέρετε.
1 Ελέγξτε εάν το πρόβλημα
αναφέρεται σε αυτήν την
ενότητα «Αντιμετώπιση
προβλημάτων».
2 Επισκεφτείτε τους ακόλουθους
ιστότοπους υποστήριξης
πελατών.
Για τους πελάτες στην Ευρώπη:
http://www.sony.eu/support
Σε αυτούς τους ιστότοπους
μπορείτε να βρείτε τις τελευταίες
πληροφορίες υποστήριξης και τις
Συνήθεις ερωτήσεις.
Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα,
επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
Λάβετε υπόψη ότι εάν ο τεχνικός
επισκευών αντικαταστήσει ορισμένα
εξαρτήματα κατά την επισκευή, τα
εξαρτήματα αυτά ενδέχεται να μην σας
επιστραφούν.
Γενικά
Το σύστημα δεν ενεργοποιείται.
•• Φορτίστε την ενσωματωμένη
μπαταρία.
•• Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το
καλώδιο ρεύματος.
Το σύστημα έχει μεταβεί σε
κατάσταση αναμονής.
•• Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Το
σύστημα μεταβαίνει σε κατάσταση
αναμονής σε περίπου 15 λεπτά, όταν
δεν εκτελεστεί κανένας χειρισμός ή
εάν δεν υπάρχει έξοδος σήματος ήχου
(σελ. 33).
34EL
Δεν υπάρχει ήχος.
•• Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
•• Ελέγξτε τη σύνδεση του προαιρετικού
εξοπλισμού, εάν υπάρχει.
•• Ενεργοποιήστε το συνδεδεμένο
εξοπλισμό.
•• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος
AC, κατόπιν επανασυνδέστε
το καλώδιο ρεύματος AC και
ενεργοποιήστε το σύστημα.
Υπάρχει αυξημένος βόμβος ή θόρυβος.
•• Απομακρύνετε το σύστημα από πηγές
θορύβου.
•• Συνδέστε το σύστημα σε διαφορετική
πρίζα τοίχου.
•• Εγκαταστήστε ένα φίλτρο θορύβου
(διαθέσιμο στο εμπόριο) στο καλώδιο
ρεύματος AC.
•• Απενεργοποιήστε τον ηλεκτρικό
εξοπλισμό που βρίσκεται σε κοντινή
απόσταση.
Υπάρχει ακουστική τροφοδοσία.
•• Μειώστε την ένταση ήχου.
Συσκευή USB
•• Βεβαιωθείτε ότι συνδέσατε καλά τη
συσκευή USB.
•• Εάν η υπολειπόμενη στάθμη της
μπαταρίας του συστήματος είναι
μικρότερη από 10%, δεν είναι
δυνατή η φόρτιση της συνδεδεμένης
συσκευής USB.
Η συσκευή USB δεν λειτουργεί
κανονικά.
•• Εάν συνδέσετε μια μη
υποστηριζόμενη συσκευή USB,
ενδέχεται να παρουσιαστούν
τα ακόλουθα προβλήματα. Βλ.
"Πληροφορίες για συμβατές
συσκευές" (σελ. 34).
——Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
——Η αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή.
——Ο ήχος διακόπτεται.
——Υπάρχει θόρυβος.
——Ο ήχος παρέχεται
παραμορφωμένος.
•• Χρησιμοποιείτε μια μη
υποστηριζόμενη συσκευή USB.
Βλ. "Πληροφορίες για συμβατές
συσκευές" (σελ. 34).
•• Απενεργοποιήστε το σύστημα και
συνδέστε ξανά τη συσκευή USB. Στη
συνέχεια, ενεργοποιήστε το σύστημα.
•• Τα ίδια τα δεδομένα μουσικής
περιέχουν θόρυβο ή ο θόρυβος
είναι παραμορφωμένος. Μπορεί
να έχει εισαχθεί θόρυβος κατά τη
διαδικασία δημιουργίας μουσικής
χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.
Δημιουργήστε ξανά τα δεδομένα
μουσικής.
•• Ο ρυθμός ροής δεδομένων που
είχε χρησιμοποιηθεί κατά την
κωδικοποίηση ενός αρχείου ήχου
ήταν χαμηλός. Στείλτε ένα αρχείο
ήχου με υψηλότερο ρυθμό bit στη
συσκευή USB.
Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
•• Απενεργοποιήστε το σύστημα και
συνδέστε ξανά τη συσκευή USB. Στη
συνέχεια, ενεργοποιήστε το σύστημα.
•• Χρησιμοποιείτε μια μη
υποστηριζόμενη συσκευή USB.
Βλ. "Πληροφορίες για συμβατές
συσκευές" (σελ. 34).
•• Η συσκευή USB δεν λειτουργεί σωστά.
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης
της συσκευής USB σχετικά με τον
τρόπο αντιμετώπισης αυτού του
προβλήματος.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά.
•• Απενεργοποιήστε το σύστημα και
συνδέστε ξανά τη συσκευή USB. Στη
συνέχεια, ενεργοποιήστε το σύστημα.
•• Χρησιμοποιείτε μια μη
υποστηριζόμενη συσκευή USB.
Βλ. "Πληροφορίες για συμβατές
συσκευές" (σελ. 34).
Πρόσθετες πληροφορίες
Η φόρτιση της συνδεδεμένης
συσκευής USB δεν εκτελείται.
Υπάρχει θόρυβος, ο ήχος διακόπτεται
ή ακούγεται παραμορφωμένος.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά από το
πρώτο αρχείο.
•• Ρυθμίστε τη λειτουργία
αναπαραγωγής στην κανονική
λειτουργία χρησιμοποιώντας το
"Sony | Music Center" (σελ. 22).
Δεν υπάρχει ήχος.
•• Η συσκευή USB δεν είναι συνδεδεμένη
σωστά. Απενεργοποιήστε το σύστημα
κι, έπειτα, συνδέστε ξανά τη συσκευή
USB.
35EL
Η αναπαραγωγή αρχείων δεν
εκτελείται.
•• Οι συσκευές USB που έχουν
διαμορφωθεί με διαφορετικά
συστήματα αρχείων από FAT16 ή
FAT32 δεν υποστηρίζονται.*
•• Εάν χρησιμοποιείτε μια συσκευή USB
χωρισμένη σε διαμερίσματα, είναι
δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων
μόνο από το πρώτο διαμέρισμα.
•• Τα αρχεία που έχουν κρυπτογραφηθεί
ή προστατεύονται μέσω κωδικών
πρόσβασης δεν μπορούν να
αναπαραχθούν.
•• Τα αρχεία με προστασία από
αντιγραφή DRM (Digital Rights
Management) δεν μπορούν να
αναπαραχθούν από αυτό
το σύστημα.
* Το αυτό σύστημα υποστηρίζει τα
συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32, αλλά
ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB
ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτά τα
συστήματα FAT. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε
στις οδηγίες χρήσης για κάθε συσκευής
αποθήκευσης USB
ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
Συσκευή BLUETOOTH
Αδυναμία εκτέλεσης σύζευξης.
•• Μετακινήστε τη συσκευή BLUETOOTH
πιο κοντά στο σύστημα.
•• Η σύζευξη ενδέχεται να μην είναι
εφικτή, εάν υπάρχουν άλλες
συσκευές BLUETOOTH γύρω από το
σύστημα. Σε αυτήν την περίπτωση,
απενεργοποιήστε τις άλλες συσκευές
BLUETOOTH.
•• Φροντίστε να εισαγάγετε το σωστό
κλειδί πρόσβασης όταν επιλέγετε
το όνομα του συστήματος (αυτό το
σύστημα) στη συσκευή BLUETOOTH.
Η συσκευή BLUETOOTH δεν μπορεί να
ανιχνεύσει το σύστημα.
•• Ενεργοποιήστε το σήμα BLUETOOTH
(σελ. 21).
Η σύνδεση δεν είναι δυνατή.
•• Η συσκευή BLUETOOTH που
προσπαθήσατε να συνδέσετε δεν
υποστηρίζει το προφίλ A2DP και δεν
μπορεί να συνδεθεί με το σύστημα.
•• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία
BLUETOOTH της συσκευής
BLUETOOTH.
•• Δημιουργήστε σύνδεση από τη
συσκευή BLUETOOTH.
•• Οι πληροφορίες καταχώρισης
σύζευξης διαγράφηκαν. Εκτελέστε
ξανά τους χειρισμούς για σύζευξη.
•• Διαγράψτε τις πληροφορίες
καταχώρισης σύζευξης συσκευής
της συσκευής BLUETOOTH
επαναφέροντας το σύστημα στις
προεπιλεγμένες εργοστασιακές
ρυθμίσεις (σελ. 38) κι εκτελέσετε τη
λειτουργία σύζευξης ξανά (σελ. 15).
•• Μόλις διαγραφούν οι πληροφορίες
σύζευξης στο σύστημα, το
iPhone/iPod touch ενδέχεται να μην
μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα.
Σε αυτήν την περίπτωση, διαγράψτε
τις πληροφορίες σύζευξης για το
σύστημα από το iPhone/iPod touch
και, στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά τη
διαδικασία σύζευξης.
Ο ήχος χάνεται ή έχει διακυμάνσεις ή
χάνεται η σύνδεση.
•• Το σύστημα και η συσκευή
BLUETOOTH βρίσκονται σε μεγάλη
απόσταση μεταξύ τους.
•• Εάν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα
στο σύστημα και τη συσκευή σας
BLUETOOTH, αφαιρέστε ή αποφύγετε
τα εμπόδια.
•• Εάν υπάρχει πολύ κοντά
κάποια συσκευή που παράγει
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως
ασύρματο δίκτυο LAN, άλλη συσκευή
BLUETOOTH ή φούρνος μικροκυμάτων,
απομακρύνετε αυτήν τη συσκευή.
Ο ήχος από τη συσκευή BLUETOOTH
δεν ακούγεται σε αυτό το σύστημα.
•• Αυξήστε πρώτα την ένταση ήχου στη
συσκευή BLUETOOTH, έπειτα ρυθμίστε
την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά έντασης ήχου +/–.
36EL
Υπάρχει δυνατός βόμβος, θόρυβος ή ο
ήχος ακούγεται παραμορφωμένος.
•• Εάν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα
στο σύστημα και τη συσκευή σας
BLUETOOTH, αφαιρέστε ή αποφύγετε
τα εμπόδια.
•• Εάν υπάρχει πολύ κοντά
κάποια συσκευή που παράγει
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως
ασύρματο δίκτυο LAN, άλλη συσκευή
BLUETOOTH ή φούρνος μικροκυμάτων,
απομακρύνετε αυτήν τη συσκευή.
•• Μειώστε την ένταση του ήχου της
συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH.
Επαναφορά του συστήματος
Εάν το σύστημα δεν ανταποκρίνεται και
δεν είναι δυνατός ο χειρισμός του αν και
είναι ενεργοποιημένο, επαναφέρετε το
σύστημα χρησιμοποιώντας το κουμπί
RESET.
1 Πατήστε το RESET στο πίσω
μέρος της μονάδας με μια
ακίδα ή με άλλο μυτερό
αντικείμενο.
Λειτουργία Party Chain και
προσθήκης ηχείου
Η λειτουργία Wired Party Chain δεν
μπορεί να ενεργοποιηθεί.
•• Ελέγξτε τις συνδέσεις (σελ. 24).
•• Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου
είναι συνδεδεμένα σωστά.
•• Επιλέξτε κάποια άλλη λειτουργία
εκτός από τη λειτουργία Ήχος σε
(σελ. 26).
•• Απενεργοποιήστε το σύστημα. Έπειτα,
ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα για
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Wired Party Chain.
Αδυναμία σύνδεσης μιας συσκευής
BLUETOOTH με το σύστημα στη
λειτουργία Wireless Party Chain.
•• Αφού συνδέσετε όλα τα συστήματα,
εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης
ανάμεσα στη συσκευή BLUETOOTH
και το σύστημα όπου ανάβει η
ενδεικτική λυχνία W.PARTY CHAIN
LIGHT. Έπειτα, εκτελέστε τη σύνδεση
BLUETOOTH.
Το σύστημα θα απενεργοποιηθεί.
2 Πατήστε το  για να
επανενεργοποιήσετε το
σύστημα.
Σημειώσεις
•• Εάν το σύστημα δεν επανενεργοποιείται,
συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Sony.
•• Οι πληροφορίες σύζευξης δεν διαγράφονται
με το πάτημα του κουμπιού RESET.
Πρόσθετες πληροφορίες
Η λειτουργία Wired Party Chain δεν
λειτουργεί σωστά.
Αδυναμία σύνδεσης μιας συσκευής
BLUETOOTH με το σύστημα στη
λειτουργία προσθήκης ηχείου.
•• Αφού συνδέσετε δύο συστήματα
GTK-XB60 ή δύο συστήματα GTK-XB90,
εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης
ανάμεσα στη συσκευή BLUETOOTH
και το σύστημα όπου αναβοσβήνει
η ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH).
Έπειτα, εκτελέστε τη σύνδεση
BLUETOOTH.
37EL
Επαναφορά του συστήματος στις
προεπιλεγμένες εργοστασιακές
ρυθμίσεις
Εάν το σύστημα εξακολουθεί να μην
λειτουργεί κανονικά, επαναφέρετέ το
στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές
ρυθμίσεις.
1 Πατήστε το  για να
ενεργοποιήσετε το σύστημα.
2 Κρατήστε πατημένο το
FUNCTION PAIRING και το
κουμπί έντασης ήχου για
περισσότερα από
5 δευτερόλεπτα.
Αφού αναβοσβήσουν 2 φορές
οι ενδεικτικές λυχνίες ,
(BLUETOOTH), USB και AUDIO IN
στη μονάδα, όλες οι ρυθμίσεις που
έχουν διαμορφωθεί από το χρήστη,
όπως οι πληροφορίες καταχώρισης
σύζευξης, επανέρχονται στις
προεπιλεγμένες εργοστασιακές
ρυθμίσεις.
Προφυλάξεις
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
•• Αποσυνδέστε πλήρως το καλώδιο
ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης με το
δίκτυο ρεύματος) από την πρίζα τοίχου
(δίκτυο ρεύματος), εάν δεν πρόκειται
να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για
παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Κατά την
αποσύνδεση της συσκευής από το ρεύμα,
να τραβάτε πάντα το βύσμα. Μην τραβάτε
ποτέ το ίδιο το καλώδιο.
•• Εάν οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο ή υγρό
εισέλθει στο εσωτερικό του συστήματος,
αποσυνδέστε το σύστημα από το ρεύμα
και ζητήστε από εξειδικευμένο προσωπικό
να το ελέγξει, πριν να το θέσετε ξανά σε
λειτουργία.
•• Η αλλαγή του καλωδίου ρεύματος πρέπει
να εκτελείται μόνο σε εξουσιοδοτημένο
κατάστημα επιδιορθώσεων.
Πληροφορίες σχετικά με την
τοποθέτηση
•• Μην τοποθετείτε το σύστημα σε επικλινή
θέση ή σε θέσεις με υπερβολικά υψηλή ή
χαμηλή θερμοκρασία, σκόνη ή υγρασία,
με ανεπαρκή εξαερισμό, σε θέσεις που
εκτίθενται σε κραδασμούς, στο άμεσο
ηλιακό φως ή σε έντονο φωτισμό.
•• Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά
την τοποθέτηση του συστήματος σε
επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί
ειδική κατεργασία (για παράδειγμα, κερί,
λάδι, γυαλιστικά προϊόντα κ.λπ.), καθώς
ενδέχεται να παρουσιαστούν λεκέδες ή
αποχρωματισμός της επιφάνειας.
•• Μην ρίχνετε νερό επάνω στη μονάδα. Η
μονάδα δεν είναι αδιάβροχη.
Πληροφορίες σχετικά με τη συσσώρευση
θερμότητας
•• Η συσσώρευση θερμότητας στο σύστημα
κατά τη λειτουργία είναι φυσιολογική και
δεν αποτελεί αιτία ανησυχίας.
•• Μην αγγίζετε το περίβλημα εάν έχει
χρησιμοποιηθεί συνεχόμενα σε υψηλή
ένταση ήχου επειδή ενδέχεται η
θερμοκρασία του να είναι αυξημένη.
•• Μη φράσσετε τις οπές εξαερισμού.
Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
ηχείου
Το ενσωματωμένο σύστημα ηχείου δεν
διαθέτει μαγνητική θωράκιση και η εικόνα
στις τηλεοράσεις που βρίσκονται σε κοντινή
απόσταση ενδέχεται να παρουσιάσει
μαγνητική παραμόρφωση. Στην περίπτωση
αυτή, απενεργοποιήστε την τηλεόραση,
περιμένετε
15 έως 30 λεπτά και ενεργοποιήστε την ξανά.
Εάν δεν υπάρξει βελτίωση, μετακινήστε το
σύστημα μακριά από την τηλεόραση.
38EL
Καθαρισμός του περιβλήματος
Καθαρίστε το σύστημα με ένα απαλό πανί,
ελαφρά εμποτισμένο με αραιό διάλυμα
απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε σκληρό σφουγγαράκι, σκόνες
τριψίματος ή διαλύτες, όπως αραιωτικό,
βενζίνη ή οινόπνευμα.
Σχετικά με την επικοινωνία BLUETOOTH
Πρόσθετες πληροφορίες
•• Οι συσκευές BLUETOOTH πρέπει να
χρησιμοποιούνται σε απόσταση περίπου
10 μέτρων (33 ποδιών) (χωρίς εμπόδια)
η μία από την άλλη. Το εύρος της
αποτελεσματικής επικοινωνίας ενδέχεται να
μειωθεί υπό τις ακόλουθες συνθήκες.
—— Όταν παρεμβάλλεται κάποιο πρόσωπο,
μεταλλικό αντικείμενο, τοίχος ή άλλο
εμπόδιο ανάμεσα στις συσκευές με
σύνδεση BLUETOOTH
—— Θέσεις όπου είναι εγκατεστημένο
ασύρματο δίκτυο LAN
—— Γύρω από φούρνους μικροκυμάτων που
χρησιμοποιούνται
—— Θέσεις όπου υφίστανται άλλα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα
•• Οι συσκευές BLUETOOTH και ο εξοπλισμός
ασύρματου δικτύου LAN (IEEE 802.11b/g)
χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων
(2,4 GHz). Όταν χρησιμοποιείτε
τη συσκευή BLUETOOTH κοντά σε
συσκευή που υποστηρίζει ασύρματο
δίκτυο LAN, ενδέχεται να σημειωθούν
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Αυτό θα
μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερους
ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, θόρυβο ή
αδυναμία σύνδεσης. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο,
δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:
—— Χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα σε
απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από τη
συσκευή του ασύρματου δικτύου LAN.
—— Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία στον
εξοπλισμό ασύρματου δικτύου LAN όταν
χρησιμοποιείτε τη συσκευή BLUETOOTH
σας εντός 10 μέτρων (33 ποδιών).
—— Χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα και
τη συσκευή BLUETOOTH όσο πιο κοντά
γίνεται το ένα στο άλλο.
•• Τα ραδιοφωνικά κύματα που εκπέμπονται
από αυτό το σύστημα ενδέχεται να
δημιουργήσουν παρεμβολές στη
λειτουργία ορισμένων ιατρικών συσκευών.
Δεδομένου ότι αυτές οι παρεμβολές
μπορούν να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία,
να απενεργοποιείτε πάντοτε αυτό το
σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH στους
παρακάτω χώρους:
—— Σε νοσοκομεία, τρένα, αεροπλάνα,
βενζινάδικα και οποιονδήποτε χώρο όπου
ενδέχεται να υπάρχουν εύφλεκτα αέρια
—— Κοντά σε αυτόματες θύρες ή
συναγερμούς πυροπροστασίας
•• Αυτό το σύστημα υποστηρίζει λειτουργίες
ασφαλείας που συμμορφώνονται με
τις προδιαγραφές BLUETOOTH για να
εξασφαλίζονται ασφαλείς συνδέσεις
κατά την επικοινωνία χρησιμοποιώντας
τεχνολογία BLUETOOTH. Εντούτοις, αυτή
η ασφάλεια μπορεί να είναι ανεπαρκής,
ανάλογα με τα περιεχόμενα της ρύθμισης
και άλλους παράγοντες, επομένως να
είστε πάντα προσεκτικοί, όταν εκτελείτε
επικοινωνία χρησιμοποιώντας την
τεχνολογία BLUETOOTH.
•• Η Sony δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
κατά οποιονδήποτε τρόπο για βλάβες ή
άλλη απώλεια, που οφείλονται σε διαρροές
πληροφοριών στη διάρκεια επικοινωνίας με
τη χρήση της τεχνολογίας BLUETOOTH.
•• Η επικοινωνία BLUETOOTH δεν είναι
απαραίτητα εγγυημένη με όλες τις συσκευές
BLUETOOTH που έχουν το ίδιο προφίλ με
αυτό το σύστημα.
•• Οι συσκευές BLUETOOTH που είναι
συνδεδεμένες με αυτό το σύστημα πρέπει
να είναι συμβατές με την προδιαγραφή
BLUETOOTH που ορίζεται από την εταιρεία
Bluetooth SIG, Inc., και πρέπει να φέρουν
πιστοποίηση σχετικής συμβατότητας.
Ωστόσο, ακόμα και όταν μια συσκευή είναι
συμβατή με την προδιαγραφή BLUETOOTH,
ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου
τα χαρακτηριστικά ή οι προδιαγραφές
της συσκευής BLUETOOTH να καθιστούν
αδύνατη τη σύνδεση ή μπορεί να οδηγούν
σε διαφορετικές μεθόδους ελέγχου,
προβολής ή λειτουργίας.
•• Μπορεί να υπάρχει θόρυβος ή ο ήχος
μπορεί να κόβεται, ανάλογα με τη συσκευή
BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη με
αυτό το σύστημα, το περιβάλλον των
επικοινωνιών ή τις επικρατούσες συνθήκες.
39EL
Προδιαγραφές
Τμήμα ηχείου
GTK-XB60:
Τουίτερ: 50 mm (2 in) × 2, τύπου κώνου
Γούφερ: 130 mm (5 1/8 in) × 2, τύπου κώνου
GTK-XB90:
Τουίτερ: 60 mm (2 3/8 in) × 3, τύπου κώνου
Γούφερ: 180 mm (7 1/8 in) × 2, τύπου κώνου
Είσοδοι
AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:
Τάση 2 V, αντίσταση 10 kΩ
MIC:
Ευαισθησία 1 mV, σύνθετη αντίσταση
10 kΩ
Έξοδοι
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Τάση 2 V, αντίσταση 600 Ω
Τομέας USB και υποστηριζόμενες
μορφές ήχου
Θύρα (USB):
Τύπος A, μέγιστη τιμή ρεύματος 2,1 Α
Υποστηριζόμενος βαθμός ροής δεδομένων:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 32 kbps  192 kbps, VBR
Συχνότητες δειγματοληψίας:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3): 32/44,1/48
kHz
WMA: 44,1 kHz
Τμήμα BLUETOOTH
Σύστημα επικοινωνίας:
BLUETOOTH Τυπική έκδοση 4.2
Έξοδος:
BLUETOOTH Τυπική Κλάση ισχύος 2
Μέγιστη ισχύς εξόδου:
< 20,0 dBm
Μέγιστο εύρος επικοινωνίας:
Εμβέλεια περίπου 10 m (33 πόδια)1)
Ζώνη συχνοτήτων:
Ζώνη 2,4 GHz (2,4000 GHz 
2,4835 GHz)
Μέθοδος διαμόρφωσης:
FHSS (Διασπορά φάσματος
μεταπήδησης συχνότητας)
Συμβατά προφίλ BLUETOOTH2):
A2DP (Σύνθετο προφίλ διανομής
ήχου)
AVRCP (Προφίλ απομακρυσμένου
ελέγχου ήχου βίντεο)
HFP (Προφίλ hands-free)
HSP (Προφίλ ακουστικών)
SPP (Προφίλ σειριακής θύρας)
Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές:
SBC (Κωδικοποιητής Subband)
AAC (Σύνθετη κωδικοποίηση ήχου)
LDAC
Το πραγματικό εύρος διαφέρει ανάλογα
με παράγοντες όπως εμπόδια ανάμεσα
σε συσκευές, μαγνητικά πεδία γύρω από
φούρνο μικροκυμάτων, στατικό ηλεκτρισμό,
ευαισθησία λήψης, απόδοση κεραίας,
λειτουργικό σύστημα, εφαρμογή λογισμικού
κ.λπ.
2)
Τα τυπικά προφίλ BLUETOOTH
υποδεικνύουν τον σκοπό της επικοινωνίας
BLUETOOTH μεταξύ των συσκευών.
1)
Τμήμα NFC
Μέγιστη ισχύς εξόδου:
< 60 dBμA/m στα 10 m
Συχνότητα λειτουργίας:
13,56 MHz
40EL
Γενικά
Τρισδιάστατη απεικόνιση (GTK-XB60):
Κανονική τάση: 14,4 V
Κανονική χωρητικότητα: 2500 mAh,
36 Wh
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 1 A
Μέγιστη τάση φόρτισης: 16,7 Vdc
Απαιτήσεις ισχύος:
Μοντέλο Βόρειας Αμερικής: AC 120 V,
60 Hz
Άλλα μοντέλα: AC 120 V  240 V,
50/60 Hz
Κατανάλωση ισχύος:
GTK-XB60: 55 W
GTK-XB90: 60 W
Κατανάλωση ισχύος σε αναστολή:
Όταν η κατάσταση αναμονής
BLUETOOTH έχει απενεργοποιηθεί:
0,5 W (οικολογική λειτουργία)
Όταν η κατάσταση αναμονής
BLUETOOTH έχει τεθεί στο ενεργό:
1,5 W (όλες οι θύρες ασύρματου
δικτύου ενεργές)
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (κατά προσ.):
GTK-XB60:
264 mm × 552 mm × 272 mm
(10 1/2 in × 21 3/4 in × 10 3/4 in)
GTK-XB90:
336 mm × 670 mm × 335 mm
(13 1/4 in × 26 1/2 in × 13 1/4 in)
Βάρος (Κατά προσ.):
GTK-XB60: 8 kg (17 lb 11 oz)
GTK-XB90: 14 kg (30 lb 14 oz)
Ποσότητα του συστήματος:
1 τεμάχιο
Παρεχόμενα εξαρτήματα:
Καλώδιο ρεύματος (1)
Τρισδιάστατη απεικόνιση (GTK-XB90):
Κανονική τάση: 21,6 V
Κανονική χωρητικότητα: 2500 mAh,
54 Wh
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 1 A
Μέγιστη τάση φόρτισης: 24,9 Vdc
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
ιόντων λιθίου
Όταν τα Φώτα ηχείου είναι
απενεργοποιημένα:
GTK-XB60:
3,5 ώρες (στο μέγιστο επίπεδο
έντασης ήχου)
5 ώρες (στο μέγιστο επίπεδο έντασης
ήχου με ενεργοποιημένη
τη λειτουργία STAMINA)
14 ώρες (στο επίπεδο έντασης
ήχου 17)
GTK-XB90:
3,5 ώρες (στο μέγιστο επίπεδο
έντασης ήχου)
5 ώρες (στο μέγιστο επίπεδο έντασης
ήχου με ενεργοποιημένη
τη λειτουργία STAMINA)
16 ώρες (στο επίπεδο έντασης
ήχου 16)
Όταν τα Φώτα ηχείου είναι
ενεργοποιημένα:
Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προειδοποίηση.
Πρόσθετες πληροφορίες
Τμήμα μπαταρίας ιόντων λιθίου
GTK-XB60:
3 ώρες (στο μέγιστο επίπεδο
έντασης ήχου)
GTK-XB90:
3 ώρες (στο μέγιστο επίπεδο
έντασης ήχου)
Οι παραπάνω χρόνοι:
—— μετρήθηκαν με τη χρήση μιας
προκαθορισμένης πηγής ήχου.
—— ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα από
το περιεχόμενο αναπαραγωγής.
—— θα μειωθούν εάν φορτίζετε και
αποφορτίζετε την μπαταρία
επαναλαμβανόμενα.
41EL
Ειδοποίηση άδειας
χρήσης και εμπορικών
σημάτων
•• Η τεχνολογία και τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας της κωδικοποίησης
ήχου MPEG Layer-3 παρέχονται
κατόπιν αδείας των Fraunhofer IIS
και Thomson.
•• Το Windows Media είναι σήμα
κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της
Microsoft Corporation στις Η.Π.Α ή/και
σε άλλες χώρες.
•• Το προϊόν αυτό προστατεύεται από
ορισμένες τεχνολογίες δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft
Corporation. Η χρήση ή η διανομή
αυτής της τεχνολογίας εκτός του
προϊόντος αυτού απαγορεύεται χωρίς
άδεια χρήσης από τη Microsoft ή
μιας εξουσιοδοτημένης θυγατρικής
εταιρείας Microsoft.
•• Το λεκτικό σήμα BLUETOOTH®
και τα λογότυπα είναι σήματα
κατατεθέντα ιδιοκτησίας της
Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε
χρήση αυτών των σημάτων από τη
Sony Corporation πραγματοποιείται
στα πλαίσια σχετικής άδειας. Τα
υπόλοιπα εμπορικά σήματα και
εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους
αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
•• Το Σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή
σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc.
στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
•• Τα Google Play και Android είναι
εμπορικά σήματα της Google Inc.
•• Οι ονομασίες LDAC™ και το λογότυπο
LDAC είναι εμπορικά σήματα της
Sony Corporation.
42EL
•• Η ονομασία Apple, το λογότυπο Apple,
οι ονομασίες iPhone και iPod touch
είναι εμπορικά σήματα της Apple
Inc., κατατεθειμένα στις Η.Π.Α. και
άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα
υπηρεσίας της Apple Inc.
•• Οι ενδείξεις “Made for iPod” και
“Made for iPhone” σημαίνουν ότι
ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει
σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά
με iPod ή iPhone αντίστοιχα και έχει
πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή
ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα
απόδοσης της Apple. Η Apple δεν
ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής
της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή
της με τα πρότυπα ασφαλείας και
τους κανονισμούς. Λάβετε υπόψη
ότι η χρήση αυτού του προαιρετικού
εξαρτήματος με iPod ή iPhone
ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη
απόδοση.
•• Η ονομασία WALKMAN και το
λογότυπο WALKMAN είναι σήματα
κατατεθέντα της Sony Corporation.
•• Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα
και σήματα κατατεθέντα ανήκουν
στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
Σε αυτό το εγχειρίδιο, τα σύμβολα
TM
και ® δεν καθορίζονται. Ίβεικά και
εργαλεσμα. Ισμα.
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε
ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν
σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε
να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ’ ένα μέλος του δικτύου μας
εξουσιοδοτημένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (EOZ) ή και
άλλων χωρών που αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν
φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για
τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους
προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε
προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή
σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ’ όσον
κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την
προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε
ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ
ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και
εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ’
αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται
η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να
αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα
προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί
γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
Όροι
1.Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί
το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας
αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) μαζί με
το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του
δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή
κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα
έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το
μοντέλο του προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει
εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί,
διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
Πρόσθετες πληροφορίες
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την
ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony
ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της Sony) χωρίς
επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά
του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω.
2.Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα
μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν
παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
3.Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που
συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος
του δικτύου ASN.
4.Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα
φυσιολογικής φθοράς.
Α
ναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση
κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
43EL
Ζ
ημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού
ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση.
Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
 Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
 του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά
ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση

του προϊόντος
μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης

της Sony
 εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει
εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται
με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται
ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony
ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα
προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται
από τη Sony.
Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony
ή του δικτύου ASN.
Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της
Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα

χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές

ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε
χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
Αμέλεια.
Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις,
υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική
ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές
εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων
και επιδράσεων.
5.Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει
το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται
ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές
δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
44EL
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση
(ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση,
την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού
που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα
νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί
ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα
νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που
το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας
εγγύησης. Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι
η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες
της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται
με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων - των
οικονομικών και άυλων απωλειών - του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά
του προϊόντος - της απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή
χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων - της άμεσης,
παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια
ή ζημία αφορά σε:
Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων
λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται
στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας
του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από
συνδεδεμένα προϊόντα.
Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων
αποθήκευσης δεδομένων ή
 Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε οιεσδήποτε
γενικές αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών,
αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και
για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη
δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις
ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της
επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδεγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την
εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια,
σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση,
η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία
επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας
Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas
Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20
151 25 Μαρούσι
Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony
00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο Ελλάδος)
211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο Ελλάδος)
800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/κινητό τηλέφωνο Κύπρου)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr
Πρόσθετες πληροφορίες
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την
παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να
παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική
νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση
δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν
μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον των
προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε
δικαιωμάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.
45EL
©2017 Sony Corporation
4-697-227-21(1)
Download PDF

advertising