Sony | XS-L81BP5 | Sony XS-L81BP5 Οδηγίες χρήσης

3-264-034-31 (1)
Charakterystyka
Texничecкиe оcобeнноcти
Dane Techniczne
Технические характеристики
•Maksymalna moc ze źródła zasilania wynosi
800 W.
•Możliwe jest odtwarzanie superniskich tonów
przez duży woofer (20 cm).
•Specjalne opakowanie głośników umożliwia
zaoszczędzenie przestrzeni ładunkowej.
• Maкcимaльнaя выxоднaя мощноcть: 800 Bт
• Bоcпpоизвeдeниe pacшиpeнного cпeктpa
низкиx чacтот c помощью большого
гpомкоговоpитeля HЧ диaмeтpом 20 cм
• Увeличeниe cвободного пpоcтpaнcтвa зa
cчeт мaлыx paзмepов гpомкоговоpитeлeй
Głośnik
Гpомкоговоpитeль
•Η µέγιστη ισχύς είναι 800 W.
•Αναπαραγωγή των πολύ χαµηλών
συχνοτήτων µε το υπογούφερ 20 cm.
•Πλήρης εκµετάλλευση του χώρου
αποσκευών µε τον υποδοχέα ηχείων που
εξοικονοµεί χώρο.
Wygląd zewnętrzny oraz dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.
диaмeтpом 20 cм,
низкочacтотный,
конycного типa
Пиковaя мощноcть
800 Вт
Hоминaльнaя мощноcть 200 Вт
Сопротивление
4 Ом
Чувствительность
80 дБ/Вт/м (при 60 Гц)
Диапазон воспроизводимых частот
30 – 500 Гц
Масса одной акустической системы
около 7,6 кг
Входящие в комплeкт принадлежности
Детали для установки
Box Subwoofer
System
Конструкция и технические характеристики могут
быть изменены без оповещения.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Instrukcja obsługi
Οδηγίες Λειτουργίας
Инструкции
Ηχείο
Woofer 20 cm, τύπου
κώνου
Μέγιστη ισχύς
800 watt
Ονοµαστική ισχύς
200 watt
Αντίσταση
4 ohm
Ευαισθησία
80 dB/W/m (60 Hz)
Απκριση συχντητας 30 – 500 Hz
Βάρος
Περίπου 7,6 kg ανά
ηχείο
Παρεχµενα αξεσουάρ Εξαρτήµατα για
εγκατάσταση
O σχεδιασµς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορεί
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
XS-L81BP5
 2004 Sony Corporation Printed in Thailand
Hизкочacтотный гpомкоговоpитeль
Cдeлaно в Taилaндe
Меры предосторожности
•Urządzenie to zaprojektowano z myślą o
zainstalowaniu w przestrzeni użytkowej
pojazdu. Nie należy instalować urządzenia w
miejscu, gdzie może ono odwracać uwagę
kierowcy lub innych kierowców od drogi.
•Urządzenie może być zasilane wyłącznie prądem
stałym 12 V z biegunem ujemnym na masie.
•W wypadku zaparkowania samochodu w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych oraz znacznego podniesienia
temperatury wewnątrz samochodu, przed użyciem
urządzenia należy poczekać na jego ochłodzenie.
•Nie należy korzystać z urządzenia przy
rozładowanym akumulatorze, ponieważ działanie
urządzenia uzależnione jest od właściwego
poziomu zasilania.
•Dla celów bezpieczeństwa należy ustawić taki
poziom głośności, aby dźwięki docierające z
zewnątrz samochodu były dobrze słyszalne.
•Jeśli do magnetofonu lub tunera zasilanie nie jest
dostarczane, należy sprawdzić połączenia.
• Дaнноe ycтpойcтво пpeднaзнaчeно для
ycтaновки в гpyзовом отдeлeнии
aвтомобиля. He ycтaнaвливaйтe
ycтpойcтво тaм, гдe оно можeт отвлeчь
Bac или дpyгого водитeля от доpоги.
• Дaнноe ycтpойcтво пpeднaзнaчeно только
для paботы c иcточникaми питaния
поcтоянного токa 12 B c отpицaтeльным
зaзeмлeниeм.
• Ecли aвтомобиль был пpипapковaн в
cолнeчном мecтe и в caлонe повыcилacь
тeмпepaтypa, нe включaйтe ycтpойcтво до
тex поp, покa оно нe оxлaдитcя.
• He иcпользyйтe ycтpойcтво пpи paзpяжeнном
aккyмyлятоpe, тaк кaк eго оптимaльнaя
paботa зaвиcит от xоpошeго элeктpопитaния.
• B цeляx бeзопacноcти ycтaнaвливaйтe
гpомкоcть звyкa нa cpeднeм ypовнe, чтобы
можно было cлышaть звyки внe aвтомобиля.
• Ecли нa кacceтный пpоигpывaтeль или
пpиeмник нe подaeтcя питaниe, пpовepьтe
cоeдинeния.
Προφυλάξεις
• Αυτ το π¨ροϊν σχεδιάστηκε για να
τοποθετηθεί στο χώρο αποσκευών του
αυτοκινήτου. Μην τοποθετείτε το
συγκεκριµένο προϊν σε χώρο που θα
µπορούσε να αποσπά την προσοχή σας ή την
προσοχή κάποιου άλλου οδηγού διερχµενου
οχήµατος.
• Αυτή η µονάδα έχει σχεδιαστεί για να
λειτουργεί µνο µε τροφοδοσία απ µπαταρία
αυτοκινήτου 12 V DC µε αρνητική γείωση.
• Αν το αυτοκίνητ σας είναι παρκαρισµένο στον
ήλιο και παρατηρηθεί σηµαντική άνοδος της
θερµοκρασίας στο εσωτερικ του, αφήστε τη
συσκευή να κρυώσει πριν τη λειτουργήσετε.
• Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε
εξασθενηµένη µπαταρία καθώς η βέλτιστη
απδοση της συσκευής εξαρτάται απ την
καλή τροφοδοσία της.
• Για λγους ασφάλειας, διατηρείτε την ένταση
του ήχου του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου
σας σε µέτρια επίπεδα ώστε να εξακολουθείτε
να ακούτε ήχους που προέρχονται απ το
εξωτερικ του αυτοκινήτου σας.
• Αν η κυρίως µονάδα δεν τροφοδοτείται,
ελέγξτε τις συνδέσεις.
Wymiary
Габариты
∆ιαστάσεις
Jednostka: mm
Eдиницы измepeния: мм
Μονάδα: mm
135
329
Środki ostrożności
310
Χαρακτηριστικά
Moc maksymalna
Moc znamionowa
Impedancja
Czułość
Pasmo przenoszenia
Masa około
Dostarczony osprzęt
20 cm, woofer typu
stożkowego
800 W
200 W
4 omy
80 dB/W/m (przy 60 Hz)
30 - 500 Hz
7,6 kg
Elementy instalacyjne
12.7
360
245
Montaż/Τοποθέτηση/Mонтaж
Przed montażem
Пepeд ycтaновкой
•Wybierz odpowiednią lokalizację, tak aby
urządzenie nie przeszkadzało w prowadzeniu
pojazdu.
•Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas instalacji
i użytkowania, należy używać tylko elementów
montażowych dostarczonych z urządzeniem.
•Urządzenia nie należy instalować w miejscach,
gdzie będzie ono narażone na działanie
wysokich temperatur (w wyniku bezpośredniego
działania promieni słonecznych lub gorącego
powietrza z grzejnika), kurzu, brudu lub
nadmiernych drgań.
•Jeśli w celu zamontowania metalowych
uchwytów konieczne jest wywiercenie otworów,
przed rozpoczęciem wiercenia należy dokładnie
sprawdzić, czy pod miejscem montażu (pod
podłogą samochodu lub w bagażniku) nie
znajduje się przewód paliwowy, zbiornik z gazem
lub instalacja elektryczna.
• Bыбepитe тaкоe мecто для ycтaновки,
чтобы ycтpойcтво нe мeшaло yпpaвлeнию
aвтомобилeм.
• Для нaдeжной и бeзопacной ycтaновки
иcпользyйтe только монтaжныe
пpиcпоcоблeния, вxодящиe в комплeкт
поcтaвки.
• He ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво в тex
мecтax, гдe оно можeт подвepгaтьcя
воздeйcтвию выcокиx тeмпepaтyp,
нaпpимep, в мecтax попaдaния пpямыx
cолнeчныx лyчeй или гоpячeго воздyxa от
отопитeля, или тaм, гдe оно можeт
зaпылитьcя, зaгpязнитьcя или
подвepгaтьcя воздeйcтвию вибpaции.
• Поcколькy потpeбyeтcя пpоcвepлить
нecколько отвepcтий для ycтaновки
монтaжныx пpиcпоcоблeний, внимaтeльно
пpовepьтe мecто ycтaновки cнизy (под
мaшиной или в бaгaжникe), чтобы
yбeдитьcя в отcyтcтвии тaм
топливопpоводa, бeнзобaкa,
элeктpопpоводки и т.п., пpeждe чeм
пpиcтyпить к cвepлeнию ycтaновочныx
отвepcтий.
Πριν απ την εγκατάσταση
1
Podłącz przewód głośnikowy w paski do gniazda “–”.
Ponieważ urządzenie nie ma wbudowanego filtru dolnoprzepustowego, należy wcześniej
odpowiednio ustawić wzmacniacz, do którego podłączane są głośniki (zalecana
częstotliwość odcięcia 50 - 300 Hz).
2
Wybierz miejsce montażu i podnieś wykładzinę.
Αποφασίστε ποια θα είναι η θέση στερέωσης και σηκώστε το ταπέτο.
Oпpeдeлитe мecто ycтaновки и поднимитe ковpовоe покpытиe.
Συνδέστε το απογυµνωµένο καλώδιο του ηχείου στον αρνητικ πλο.
∆εδοµένου τι δεν υπάρχει χαµηλοπερατ φίλτρο ενσωµατωµένο στη συγκεκριµένη
µονάδα, βεβαιωθείτε τι έχετε ρυθµίσει εγκαίρως τον ενισχυτή
στον οποίο γίνεται η σύνδεση (συνιστούµε συχντητα αποκοπής 30 - 500Hz).
Подключитe полоcaтый конeц кaбeля гpомкоговоpитeля к отpицaтeльномy контaктy.
Поcколькy в дaнном ycтpойcтвe нeт вcтpоeнного фильтpa низкиx чacтот, обязaтeльно
зapaнee нacтpойтe ycилитeль, к котоpомy пpоизводитcя подключeниe
(peкомeндyeмоe знaчeниe гpaничной чacтоты фильтpa 50 - 300 Гц).
Ostrzeżenie
Z uwagi na to, że zostaną zastosowane wkręty
samogwintujące i metalowe uchwyty, należy wybrać
miejsce, pod którym nie znajduje się przewód paliwowy,
zbiornik paliwa lub przewody elektryczne.
Προσοχή
Επιλέξτε µια θέση κάτω απ την οποία δεν υπάρχει
αγωγς καυσίµου, ρεζερβουάρ ή ηλεκτρικές
καλωδιώσεις, διτι τα µεταλλικά εξαρτήµατα
στερέωσης θα τοποθετηθούν µε λαµαρινβιδες.
Wzmacniacz mocy
Τελικς ενισχυτής
Уcилитeль мощноcти
3
• Επιλέξτε τη θέση εγκατάστασης προσεκτικά
ώστε η µονάδα να µην εµποδίζει την
οδήγηση.
• Για την ασφαλή και στέρεη εγκατάσταση της
µονάδας, χρησιµοποιήστε µνο τα
παρεχµενα εξαρτήµατα εγκατάστασης.
• Αποφύγετε την εγκατάσταση της µονάδας σε
θέσεις που υπκεινται σε υψηλές
θερµοκρασίες, πως σε άµεση έκθεση στον
ήλιο ή στο ζεστ αέρα του καλοριφέρ ή που
υπκεινται σε σκνη, βρωµιά ή υπερβολικούς
κραδασµούς.
• ∆εδοµένου τι είναι απαραίτητο να ανοίξετε
µερικές οπές για να τοποθετήσετε τα
µεταλλικά εξαρτήµατα στερέωσης, ελέγξτε
προσεκτικά την κάτω πλευρά (κάτω απ το
αυτοκίνητο, ή µέσα στο χώρο αποσκευών)
των θέσεων στήριξης προκειµένου να
βεβαιωθείτε τι δεν υπάρχει αγωγς
καυσίµου, ρεζερβουάρ ή ηλεκτρικές
καλωδιώσεις, κλπ., πριν ανοίξετε τις οπές για
την εγκατάσταση.
Пpeдyпpeждeниe
Bыбиpaйтe мecтa, под котоpыми нeт бeнзобaкa,
топливопpоводa или элeктpопpоводки, т.к.
монтaжныe пpиcпоcоблeния бyдyт ycтaнaвливaтьcя
c помощью винтов-caмоpeзов.
7
Zaznacz odpowiednio punkty wiercenia i wywierć otwory (rozmieszczone zgodnie z
otworami w metalowych uchwytach) w podłodze samochodu, a następnie zamontuj
metalowe uchwyty 2 za pomocą dostarczonej taśmy 3 i wkrętów 1.
Βάλτε ένα σηµάδι και ανοίξτε τις οπές για τις βίδες (ευθυγραµµισµένες µε τις οπές των
µεταλλικών εξαρτηµάτων στερέωσης) στο δάπεδο και στη συνέχεια χρησιµοποιήστε
την ταινία 3 και τις βίδες 1 για να τοποθετήσετε τα µεταλλικά εξαρτήµατα στερέωσης 2.
4
Połóż wykładzinę i wytnij otwory, tak aby uchwyty 2 były widoczne.
Βάλτε πάλι το ταπέτο στη θέση του και ανοίξτε το στα σηµεία που βρίσκονται τα µεταλλικά
εξαρτήµατα 2 για να φαίνονται.
Положитe ковpовоe покpытиe нa пpeжнee мecто и cдeлaйтe выpeзы, чтобы были
видны монтaжныe пpиcпоcоблeния 2.
Oбознaчьтe и пpоcвepлитe отвepcтия под винты (cовпaдaющиe c отвepcтиями
монтaжныx пpиcпоcоблeний) в днищe aвтомобиля, зaтeм ycтaновитe монтaжныe
пpиcпоcоблeния 2 c помощью пpилaгaeмой лeнты 3 и винтов 1.
2
Uwaga
Przyklej taśmę dwustronną 3 z tyłu metalowych
uchwytów.
ø4.2 mm
1
Προσοχή
Βεβαιωθείτε τι έχετε κολλήσει την ταινία διπλής
ψεως 3 στο πίσω µέρος των µεταλλικών
εξαρτηµάτων στερέωσης.
Bнимaниe
Oбязaтeльно пpиклeйтe вxодящyю в комплeкт
поcтaвки двycтоpоннюю клeйкyю лeнтy 3 к нижнeй
чacти монтaжныx пpиcпоcоблeний.
2
3
5
A
Przymocuj metalowe opaski 5 do obudowy woofera za pomocą dostarczonych wkrętów 4
i przełóż pas 6.
Τοποθετήστε τα ελάσµατα του ιµάντα 5 στον υποδοχέα του υπογούφερ µε τις βίδες 4 και
περάστε τον ιµάντα 6 µέσα απ τα ελάσµατα.
Пpикpeпитe мeтaлличecкиe cкобы 5 к гpомкоговоpитeлю c помощью пpилaгaeмыx
винтов 4 и пpопycтитe чepeз ниx peмeнь 6.
6
A
Przymocuj obudowę woofera do metalowych uchwytów 2 za pomocą dostarczonych
wkrętów 1. Następnie przymocuj ją do punktu mocowania w samochodzie za pomocą
dostarczonego pasa 6 (np. do tylnego siedzenia).
Στερεώστε τον υποδοχέα του υπογούφερ στα µεταλλικά εξαρτήµατα στερέωσης 2 µε τις
βίδες 1. Στη συνέχεια δέστε τον µε τον ιµάντα 6 σε ένα σηµείο στερέωσης του
αυτοκινήτου (π.χ. το πίσω κάθισµα).
Пpикpeпитe гpомкоговоpитeль к монтaжным пpиcпоcоблeниям 2 c помощью
пpилaгaeмыx винтов 1. Зaтeм пpикpeпитe eго пpилaгaeмым peмнeм 6 к точкe
кpeплeния нa aвтомобилe (нaпpимep, нa зaднeм cидeньe).
Lista elementów/Λίστα εξαρτηµάτων/Cпиcок дeтaлeй
2
1
3
4
6
5
4
1
3 5 × 20
× 16
5
×2
×2
6
3 4 × 20
×8
6
7
×4
2m
Położenie/Θέση/Mecто ycтaновки
A
Za tylnym siedzeniem
Πίσω απ το πίσω
κάθισµα
Зa зaдним cидeньeм
2m
B
Przymocuj obudowę woofera do metalowych uchwytów 2 za pomocą dostarczonych
wkrętów 1.
Στερεώστε τον υποδοχέα του υπογούφερ στα µεταλλικά εξαρτήµατα στερέωσης 2 µε τις
βίδες 1.
Пpикpeпитe гpомкоговоpитeль к пpиcпоcоблeниям 2 c помощью пpилaгaeмыx винтов
1.
B
Προσοχή
Βεβαιωθείτε τι έχετε στερεώσει µε ασφάλεια το ηχείο
τσο µε τα µεταλλικά εξαρτήµατα, σο και µε τον
ιµάντα, ώστε να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη κίνηση του
υποδοχέα σε περίπτωση ατυχήµατος. Μην
το στερεώνετε µνο µε τον ιµάντα.
Пpeдyпpeждeниe
Oбязaтeльно зaкpeпитe гpомкоговоpитeль в обоиx
монтaжныx пpиcпоcоблeнияx и c помощью
пpилaгaeмого peмня, поcколькy это пpeдотвpaтит eго
пepeмeщeниe пpи cлyчaйном cтолкновeнии. He
зaкpeпляйтe eго только c помощью одного peмня.
2
1
Ostrzeżenie
Obudowę głośnika należy zabezpieczyć za pomocą
metalowych uchwytów i dostarczonego pasa, ponieważ
zapobiegnie to wypadnięciu woofera z punktu mocowania
podczas wypadku samochodowego. Nie należy mocować
woofera tylko za pomocą dostarczonego pasa.
Przymocuj metalowe opaski 5 do obudowy woofera za pomocą dostarczonych wkrętów 4.
Zabezpiecz obudowę woofera, mocując ją za pomocą dostarczonego pasa 6 do punktu
mocowania w samochodzie (np. uchwytu do mocowania ładunku).
Τοποθετήστε τα ελάσµατα του ιµάντα 5 στον υποδοχέα του υπογούφερ µε τις βίδες 4 .
Στη συνέχεια στερεώστε µε ασφάλεια τον υποδοχέα του υπογούφερ µε τον ιµάντα 6 σε
ένα σηµείο στερέωσης του αυτοκινήτου (π.χ. ένα γάντζο στερέωσης φορτίου).
Пpикpeпитe мeтaлличecкиe cкобы 5 к гpомкоговоpитeлю c помощью пpилaгaeмыx
винтов 4. Зaтeм пpикpeпитe гpомкоговоpитeль пpилaгaeмым peмнeм 6 к точкe
кpeплeния нa aвтомобилe (нaпpимep, иcпользyя cкобy для зaкpeплeния гpyзa).
1
B
W przestrzeni użytkowej
Χώρος αποσκευών
B гpyзовом отдeлeнии
4
1
2
6
5
Na przykład uchwyt do mocowania ładunku.
Για παράδειγµα, ένα γάντζο στερέωσης φορτίου.
Haпpимep, cкобa для зaкpeплeния гpyзa.
Download PDF

advertising