Sony | HVL-F32M | Sony HVL-F32M Внешняя вспышка F32M для мультиинтерфейсного разъема Инструкция по эксплуатации

4-543-959-31(1)
Flash
Használati útmutató
HU
Instrucţiuni de utilizare
RO
Instrukcja obsługi
PL
Инструкция по эксплуатации RU
© 2014 Sony Corporation
Printed in China
HVL-F32M
Посібник з експлуатації
UA
Betjeningsvejledning
DK
Návod k obsluze
CZ
Käyttöohjeet
FI
Magyar
Mielőtt használatba venné a terméket, olvassa el alaposan ezt az
útmutatót, és tartsa meg, hogy szükség esetén a jövőben bármikor
elővehesse.
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés elkerülése érdekében:
1) ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának,
2) ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, pl. vázákat a berendezésre.
Tartsa kis gyermekek elől elzárt helyen, hogy megelőzze a lenyelés
veszélyét.
Ne tegye ki az akkumulátorokat erős hő, például napsütés, tűz vagy
hasonló hőforrás hatásának.
Azonnal távolítsa el az akkumulátorokat, és ne használja tovább őket,
ha:
• a termék lezuhan, vagy a terméket ütés éri, és ennek hatására a
termék belseje láthatóvá válik.
• a termék furcsa szagot, hőt vagy füstöt bocsát ki.
Ne szerelje szét. Áramütés következhet be, ha megérinti a termék
belsejében a nagyfeszültségű áramkört.
Az elemek helytelen használat esetén
felforrósodhatnak, vagy felrobbanhatnak.
Kizárólag a használati útmutatóban megadott
elemeket használjon.
Ne használja az elemeket fordított polaritással (+/-).
Ne tegye ki az elemeket tűz vagy magas
hőmérséklet hatásának.
Ne töltse újra az elemeket (az újratölthető
akkumulátorok kivételével), ne zárja rövidre és ne
szedje szét azokat.
HU
2
Ne kombináljon különböző típusú, márkájú és
életkorú elemeket.
FIGYELEM
Ne érintse meg a villanócsövet használat során, villanáskor
felforrósodhat.
Európai vásárlóinknak
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható
az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élő
vásárlóink számára
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország
3 HU
HU
Tartalomjegyzék
A HVL-F32M készülékkel elvégezhető műveletek ......................6
A részek elnevezése .................................................................. 10
Előkészületek
Az elemek behelyezése (nincsenek mellékelve) ...................... 12
A vakuegység felszerelése ........................................................ 14
Bekapcsolás ............................................................................... 16
Alapismeretek
A vaku használata ...................................................................... 18
Speciális műveletek
Villantás visszavert fénnyel ....................................................... 22
Kézi villantás ..............................................................................25
Nagysebességű szinkronizálás (HSS) ........................................26
Vezeték nélküli vaku üzemmód (WL) ........................................ 27
További információk
Használatra vonatkozó megjegyzések .....................................36
Műszaki adatok ..........................................................................39
HU
4
Használat előtt
Ez a vaku a Sony cserélhető objektívű digitális fényképezőgépekkel, a
Sony cserélhető objektívű digitális HD videokamerákkal és a
hagyományos több illesztőfelületű vakusínnel felszerelt Sony digitális
fényképezőgépekkel együtt használható.
A fényképezőgépe vagy videokamerája modelljétől függően lehet, hogy
egyes funkciók nem fognak működni.
A vakuval kompatibilis kameramodellekről további tudnivalókat az Ön
lakóhelyén érvényes Sony webhelyen olvashat, vagy kérjen tanácsot a
Sony forgalmazójától vagy a hivatalos Sony márkaszerviztől.
Olvassa el a készülék használati útmutatóját és tekintse meg a kamerája
használati útmutatóját is.
Tartsa tisztán a villanócsövet. A villanócsövön lévő szennyeződések,
por stb. füstölhetnek vagy égésnyomot hagyhatnak hátra a vaku
használatakor keletkező hő miatt. A villanócső tisztításához egy
puha ronggyal stb. törölje le azt.
Bár a vaku a porállóság és a felfröccsenésekkel szembeni vízállóság
szempontjait tekintetbe véve lett kialakítva, előfordulhat, hogy a por
vagy felfröccsenő folyadék egy része bejut az egységbe.
5 HU
A HVL-F32M készülékkel
elvégezhető műveletek
Ezzel a kompakt vakuegységgel számos előnyhöz juthat a fény és az
árnyékok szabályozása révén. A fényképezés élvezetesebb lesz ezzel a
vakuval.
 Felvétel készítése vörösszemhatás nélkül
Csökkentheti a vörösszemhatást a vaku használatakor.
* Ez a beállítás a fényképezőgépen konfigurálható. A részleteket a
fényképezőgép használati útmutatója tartalmazza.
 Felvétel készítése lágy fénnyel (villantás visszavert
fénnyel)
A vakut a mennyezetre vagy falra irányítva, szórt fénnyel világíthatja
meg a tárgyat, ennek köszönhetően enyhül az árnyékok intenzitása, és a
fények lágyabbak lesznek.
Felvétel készítése árnyék vetése nélkül (villantás visszavert fénnyel)
(22. oldal)
A felülről érkező világítással rendelkező helyeken, például az
éttermekben, a visszavert fénnyel való villantással elkerülhetők a
fényképész vagy a fényképezőgép által vetett árnyékok. A visszavert
fénnyel történő villantással felülről is gyönyörű felvételeket készíthet.
Vaku nélkül
HU
6
Villantás visszavert fénnyel
Az alany élettel telibbé tétele (a visszaverőlemez használatával)
(23. oldal)
A visszaverőlemez kihangsúlyozza az alany szemét, aki ezáltal élettel
telibb lesz a képen.
Visszaverőlemez nélkül
Visszaverőlemezzel
 Felvétel készítése éles témával és elmosódott háttérrel
akár fénnyel szemben is (nagysebességű
szinkronizálás)
Nagysebességű szinkronizálással széles rekesznyílással is fényképezhet
akár nappali fényben vagy fénnyel szemben is. (26. oldal)
Normál villantás
Nagysebességű szinkronizálás
* A fényképezőgépnek kompatibilisnek kell lennie a nagysebességű
szinkronizálás funkcióval. A részleteket a fényképezőgép használati
útmutatója tartalmazza.
7 HU
 Felvétel készítése éles fotóalannyal és háttérrel akár
gyenge fényviszonyok mellett is (lassú szinkron)
Lassú szinkronnal akár gyenge fényviszonyok mellett is készíthet
felvételt, a fotóalanyt és a hátteret is élesen ábrázolva.
Normál villantás
Lassú szinkron
* Ezt az üzemmódot a fényképezőgépen lehet beállítani. A részleteket a
fényképezőgép használati útmutatója tartalmazza.
 Felvétel készítése mozgás által okozott elmosódással
(hátsó függöny szinkron)
Ha a fényképezőgép hátsó függöny szinkron üzemmódban van, akkor a
vaku közvetlenül a rekesz bezárása előtt villan. A mozgás által okozott
elmosódás lehetővé teszi, hogy érzékeltesse a tárgy, például egy autó,
mozgását.
Normál villantás
Hátsó függöny szinkron
* A funkció beállítása a fényképezőgépen konfigurálható. A részleteket a
fényképezőgép használati útmutatója tartalmazza.
HU
8
 Felvétel készítése irányított árnyékolással (vezeték
nélküli vaku, fényképezőgépen kívüli vaku)
Több vakuegység használata (ez a vakuegység és a fényképezőgép
beépített vakuja vagy egy másik egység) és több szögből érkező
megvilágítás esetén szabályozhatja az árnyékok intenzitását és
elhelyezkedését. (27. oldal)
Normál villantás
Fényképezőgépen
kívüli vaku
 Felvétel készítése a fényt visszaverő témáról (kézi
villantás)
A villanás intenzitásának módosításával a fényt visszaverő témákról,
például üvegről vagy fémről is készíthet felvételt. (25. oldal)
 Felvételkészítés nagyon közeli témáról
Ha 0,7 m és 1,0 m közötti távolságból fényképez egy témát, döntse a
vakut enyhén lefelé a fényképezőgéphez képest, hogy megfelelő
megvilágítást biztosítson hozzá. (24. oldal)
9 HU
A részek elnevezése
A zárójelben lévő számok a leírásukra utaló oldalszámot jelentik.
HU
 Beépített széles panel (20)
 Villanócső
 Vezeték nélküli vezérlőjel
vevője (31)
 Vaku készenlétjelzője (31)
 Több illesztőfelületű talp (14)
 Visszaverőlemez (23)
 Visszaverődés kijelzője (felső/
alsó szög) (22)
 LCD-panel (11)
 Vezérlőpanel (11)
 Rögzítőkar (14)
 Kioldógomb (14)
 Elemtartó rekesz fedele (12)
 Miniállvány (29)
* Lyuk a háromlábú állvány
felerősítéséhez
10
Vezérlőpanel




Töltési folyamat jelzőfénye (17)
+/CTRL gomb (25, 34)
-/RMT gomb (25, 31)
Áramellátás kapcsolója (16)
 LCD-megvilágítás gombja
Ki- és bekapcsolja az LCDpanel világítását.
 MODE gomb (18, 34)
LCD-panel




Kézi villantás kijelzője (19, 25)
TTL vaku kijelzője (18, 19)
Teljesítményszint kijelzője (25)
Vezeték nélküli/távoli vezérlés
kijelzője (31, 33)
 Alacsony akkumulátorszint
kijelzője (16)
 Vaku ki üzemmód kijelzője (18)
 Vezeték nélküli vaku kijelzője
(27)
11 HU
Előkészületek
Az elemek behelyezése (nincsenek
mellékelve)
1
Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét az ábrán látható
módon.
2
Helyezze be az elemeket az elemtartó rekeszbe az
elemtartó rekesz fedelén látható ábrának megfelelően.
A HVL-F32M tápellátására alkalmas:
• Két LR6 (AA méretű) alkálielem
• Két AA méretű, újratölthető nikkel-fémhidrid (Ni-MH)
akkumulátor*
Az újratölthető nikkel-fémhidrid akkumulátorokat mindig az arra
kifejlesztett akkumulátortöltőben töltse.
HU
12
Az elemtartó rekesz fedelének bezárásához járjon el a kinyitásával
ellentétes sorrendben.
Előkészületek
13 HU
A vakuegység felszerelése
1
Kapcsolja ki a vakuegységet.
Ha a fényképezőgép beépített vakuja kiemelkedik, a vaku
felhelyezése előtt süllyessze vissza.
HU
2
Távolítsa el a vaku több illesztőfelületű talpa
érintkezőjének védőkupakját, és távolítsa el a
fényképezőgép sínjének a kupakját.
3
Fordítsa a rögzítőkart a [RELEASE] jel irányába,
miközben nyomja a kioldógombot.
4
Határozottan tolja a több illesztőfelületű talpat a
fényképezőgép több illesztőfelületű vakusínjébe a
nyíllal jelölt irányban.
14
5
Határozottan fordítsa a rögzítőkart a [LOCK] jel
irányába, és rögzítse a vakut.
A vakuegység eltávolítása a fényképezőgépről
Fordítsa a rögzítőkart a [RELEASE] jel irányába, miközben
nyomja a kioldógombot, majd csúsztassa előre a vakut.
Előkészületek
• Ha a vakut olyan fényképezőgép csatlakoztatja, amelynek
automatikusan rögzítő tartozék vakusínje van, használja a
vakusínadaptert (ADP-AMA) (nincs mellékelve).
• Ha nem használja a vakut, helyezze vissza a védőkupakot a több
illesztőfelületű talp érintkezőjére.
15 HU
Bekapcsolás
Állítsa a POWER kapcsolót ON helyzetbe.
Ha a vakut bekapcsolja, az LCD-panel világítani kezd.
Energiatakarékos mód
A vaku kikapcsol, ha önálló használata vagy energiatakarékos módban
lévő fényképezőgépre történő csatlakoztatása után 3 percig nem
használja azt.
• A vezeték nélküli vakus fényképezésnél (27. oldal), a vaku 60 perc
után lép energiatakarékos módba.
• A vaku automatikusan energiatakarékos módba lép, ha a
fényképezőgép* főkapcsolója KI helyzetbe kerül.
* A DSLR-A100 kivételével
Az elemek ellenőrzése
Az alacsony akkumulátorszint kijelzője megjelenik az LCD-panelen, ha
az akkumulátorok lemerültek.
villog
Elemcsere ajánlott.
A vakut ebben az esetben is
használhatja.
Csak a
villog
A vaku nem használható.
Helyezzen be új elemeket.
HU
16
Töltési folyamat jelzőfénye
Megjegyzés a folyamatos vakuhasználatról
Ha a vakut egy rövid időn belül sokszor használja, a beépített biztonsági
áramkör korlátozhatja a vaku elsütését, és megnövelheti az egymást
követő villanások között időtartamot.
Előkészületek
A töltési folyamat jelzőfényének színe jelzi a vaku töltöttségi állapotát.
• Zöld Teljesen feltöltve
• Sárga Körülbelül 75%-os felöltés
• Narancssárga Körülbelül 50%-os felöltés
• Piros Körülbelül 25%-os felöltés
Ha a teljes feltöltés előtt készíti a fényképet, a fénykép a fény hiánya
miatt alulexponált lesz.
Ha a belső hőmérséklet túl magasra emelkedik, a töltési folyamat
jelzőfénye vörösen villog, és egy ideig nem lehetséges a vaku
használata. Ebben az esetben kapcsolja ki a vakut körülbelül 10 percre,
és hagyja lehűlni.
• Óvatosan járjon el az elemek eltávolításakor, mivel a folyamatos
vakuhasználat miatt felforrósodhatnak.
17 HU
Alapismeretek
A vaku használata
A vaku üzemmód
A vaku üzemmód a MODE gomb
megnyomásával módosítható.
A vaku használata
1
Nyomja meg a MODE
gombot a vaku
üzemmód
kiválasztásához.
Példaként a TTL vaku
üzemmód van kiválasztva.
• TTL vaku üzemmód
A vakuegység méri a témáról
az objektíven keresztül
visszaverődő fényt, és ennek
alapján automatikusan állítja
be a villanás intenzitását.
* TTL = objektíven keresztül
• Kézi villantás üzemmód
(25. oldal)
Beállíthatja a villantás
intenzitását úgy, hogy állandó
intenzitású villantást
biztosítson.
• Vezeték nélküli vaku üzemmód
Állítsa be ezt az üzemmódot a
vezeték nélküli
vakuhasználathoz.
•
Vaku ki üzemmód
A vaku nem villan.
HU
18
2
Felvétel készítéséhez
nyomja meg az
exponálógombot.
Amikor a töltési folyamat zöld
jelzőfénye világít, a vaku
használatra kész.
A felvétel elkészítése után a
töltési folyamat jelzőfénye
zölden villog, ha az expozíció
megfelelő.
• A derítő villanás üzemmód
vagy automatikus villanás
üzemmód a fényképezőgépen
állítható be.
• Ha a vakut az önkioldóval
használja, csak akkor nyomja
meg az exponálógombot, ha a
töltési folyamat zöld jelzőfénye
világít.
A fehéregyensúlyt a vaku
villanása idején a fényképezőgép
automatikusan korrigálja (a DSLRA100 kivételével) a
színhőmérsékletre vonatkozó
adatok alapján.
• Az automatikus fehéregyensúly
akkor működik, ha a vakut a
kamerához csatlakoztatja, és a
vakut TTL üzemmódban
használja.
• Ez a funkció nem működik kézi
villantás esetén (25. oldal).
Állítsa be a fehéregyensúlyt
manuálisan a
fényképezőgépen.
Alapismeretek
Automatikus feketefehér korrekció
színhőmérséklet
információval
TTL* vaku üzemmód
A kézi villantás üzemmód a
tárgy fényétől és a
fényképezőgép beállításától
független állandó intenzitású
villantást eredményez. A TTL
vaku üzemmód a tárgyról az
objektíven keresztültükröződő
fényt méri.
A TTL mérés tartalmazza a
P-TTL mérési funkciót, amely
elővillantást ad a TTL
méréshez, és az ADI mérési
funkciót, amely a távolságra
vonatkozó adatokkal bővíti a
P-TTL mérést.
A vaku a P-TTL és ADI
méréseket egyaránt TTL vaku
üzemmódként határozza meg,
és az LCD-panelen megjelenik
a
jel.
*TTL = objektíven keresztül
• ADI mérés beépített
távolságkódolóval
rendelkező objektívvel
lehetséges. Az ADI mérés
funkció használata előtt
ellenőrizze az objektívhez
mellékelt használati
útmutató műszaki
adataiban, hogy az objektív
rendelkezik-e
távolságkódolóval.
19 HU
Automatikus
villantáslefedettség
vezérlése (automatikus
nagyítás)
Ez a vakuegység 24 mm-től
105 mm-ig biztosít optimális
villantáslefedettséget a
fényképezőgép képérzékelőjének
(APS-C formátum/35mm-es
formátum) mérete és az objektív
fókusztávolsága szerint.
24 mm-es
villantáslefedettség
105 mm-es
villantáslefedettség
• Ha egy 24 mm-esnél kisebb
fókusztávolságú objektívet
automatikus nagyítással
használ, az LCD-panelen villog
a [TTL] és a [MANUAL] jel. Ilyen
esetben a beépített széles
panel használata ajánlott, hogy
megelőzze a sötét részek
létrejöttét a kép élei mentén.
HU
20
Beépített széles
panel (15 mm-es
nagyítási szög)
A beépített széles panel a vaku
lefedettségét 15 mm-től
legfeljebb 24 mm-es
fókusztávolságra bővíti ki.
1
Húzza ki óvatosan a
széles panelt.
2
Tolja vissza csak a
visszaverőlemezt.
Alapismeretek
Visszahelyezésekor határozottan
tolja addig a széles panelt,
ameddig lehet.
• Ne húzza ki vagy csavarja a
széles panelt erővel. Ezzel
károsíthatja a széles panelt.
• Ha a vakut a mellékelt táskában
tárolja, tolja vissza a széles
panelt és a visszaverőlemezt a
vaku homlokzati nyílásába.
A vaku lefedettsége és a
fókusztávolság
Minél nagyobb a
fényképezőgép objektívjén
lévő fókusztávolságot kifejező
szám, annál távolabb
helyezkedhet el a fénykép
tárgya egy egész képernyős
felvételhez, ám a lefedhető
terület annál kisebb lesz.
Hasonlóképpen a kisebb
fókusztávolságot kifejező
szám esetén a tárgyakat
nagyobb lefedettség mellett
fényképezheti. A villantás
lefedettsége az a szögben
kifejezett terület, amelyet a
vaku fénye egyenletesen
megvilágít a beállított, vagy
annál nagyobb intenzitással. A
vaku fényképezéshez
használható lefedettségét a
fókusztávolság határozza
meg.
Mivel a vaku lefedettségét a
fókusztávolság befolyásolja, a
vaku lefedettsége a
fókusztávolság számértéke
által is kifejezhető.
21 HU
Speciális műveletek
Villantás visszavert fénnyel
A vakut a mennyezetre irányítva
szórt fénnyel világíthatja meg a
tárgyat, ennek köszönhetően
enyhül az árnyékok intenzitása, és
a képen lévő fények lágyabbak
lesznek.
Az objektív
fókusztávolsága
A
visszaverődési
szög
minimum 70 mm
30°, 45°
28 mm – 70 mm
60°
maximum 28 mm
75°, 90°
A visszavert fénnyel történő
villantás használatakor a
nagysebességű szinkronizálás ki
van kapcsolva.
1
Irányítsa a
vakuegységet felfelé,
vagy jobbra és balra.
Felülnézet
2
HU
22
A [TTL] kijelzés
megjelenítéséhez az
LCD-panelen nyomja
meg a MODE gombot.
3
Felvétel készítéséhez
nyomja meg az
exponálógombot.
A visszaverőlemez
kihangsúlyozza az alany szemét,
aki ezáltal élettel telibb lesz a
képen.
1
Húzza ki óvatosan a
széles panelt.
A visszaverőlemezt is húzza
ki. Tolja vissza csak a széles
panelt.
Forgassa a
vakuegységet 90°-kal
felfelé.
3
A [TTL] kijelzés
megjelenítéséhez az
LCD-panelen nyomja
meg a MODE gombot.
4
Felvétel készítéséhez
nyomja meg az
exponálógombot.
Speciális műveletek
A visszaverőlemez
használata
2
23 HU
Közeli felvétel
készítése
Ha 0,7 m és 1,0 m közötti
távolságból fényképez tárgyakat,
döntse a vakut enyhén lefelé a
fényképezőgéphez képest, hogy
megfelelő megvilágítást
biztosítson hozzá.
1
HU
24
Forgassa a
vakuegységet 8°-kal
lefelé.
2
A [TTL] kijelzés
megjelenítéséhez az
LCD-panelen nyomja
meg a MODE gombot.
• Ha 0,7 m-nél közelebbi
távolságból fényképez,
használjon fényképezőgépen
kívüli vakut, iker makróvakut
vagy gyűrűvakut.
• A hosszú objektívek
árnyékolhatják a vaku fényét.
Kézi villantás
• A teljesítményszintek
tartománya (például 1/1 
1/2) a rekesznyílások
tartományának felel meg
(például F4  5,6).
A kézi villantás a tárgy fényétől és
a fényképezőgép beállításától
független állandó intenzitású
villantást eredményez.
Állítsa a
fényképezőgépet M
(kézi) üzemmódba.
2
A [MANUAL] kijelzés
megjelenítéséhez az
LCD-képernyőn nyomja
meg a MODE gombot.
4
3
Felvétel készítéséhez
nyomja meg az
exponálógombot.
Speciális műveletek
1
A +/CTRL vagy a -/RMT
gomb megnyomásával
válassza ki a beállítani
kívánt
teljesítményszintet.
• A teljesítményszintet
1/1 (maximum) és 128
(minimum) között állíthatja
be.
25 HU
Nagysebességű szinkronizálás (HSS)
A nagysebességű szinkronizálás lehetővé teszi a széles rekesznyílás
használatával történő vakuhasználatot, fókuszálatlanul hagyva a
hátteret, és kihangsúlyozva az elöl álló témát.
Nagysebességű szinkronizálás
Normál villantás
• Nagysebességű szinkronizálás esetén a vaku rövid időközönként
ismételten villant, hasonlóan a folyamatos fényben történő
felvételkészítéshez, ami lehetővé teszi a nagy zársebességet.
• A nagysebességű szinkronizálás lehetővé teszi a széles rekesznyílás
használatával történő vakuhasználatot akár nappali fénynél vagy a
Nappal szembeni felvételkészítésnél is.
A vaku szinkronizációs sebessége
A vakus fényképezés általában a vaku szinkronizációs sebességeként
is ismert maximális zársebességgel függ össze. Ez a korlátozás nem
érvényes a nagysebességű szinkronizációjú fényképezésre tervezett
fényképezőgépekre (HSS), mivel ezek lehetővé teszik a vakus
fényképezést a fényképezőgép maximális zársebessége mellett.
HU
26
Vezeték nélküli vaku üzemmód (WL)
A vezeték nélküli vaku üzemmódban leválaszthatja a vakuegységet a
fényképezőgépről, és külön használhatja
[A] A fényképezőgépről leválasztott HVL-F32M használata
(fényképezőgépen kívüli vaku) (31. oldal)
[B] A fényképezőgéphez rögzített HVL-F32M használata vezérlőként
(33. oldal)
A vezeték nélküli vakuhasználat 2 vakuegységet igényel (beleértve a
fényképezőgép beépített vakuját). Ha a felszerelt vagy a beépített vaku
villant, működésbe lép a fényképezőgépen kívüli vakuegység. Tartsa be
az alábbi szempontokat a fényképezőgép, vaku és a tárgy
elhelyezéséhez.
• Helyezze el a fényképezőgépen kívüli vakut az alábbi ábrán látható
kör területén belül.
1 – 5 m (lásd: 1.
táblázat)
Speciális műveletek
Vezeték nélküli vaku hatóköre
1–5m
(lásd: 2. táblázat)
Ne helyezze a vakut
közvetlenül a tárgy mögé
Helyezze el a fényképezőgépet és a
vakut a tárgy körüli 1 m – 5 m körben
• Vezeték nélküli vaku üzemmódban nem használható a fénymérés
vagy színmérés, mivel a vaku elővillantást végez.
• Vezeték nélküli vaku üzemmódban a vakuegység
villantáslefedettsége automatikusan 24 mm-esre lesz beállítva.
27 HU
• Az A-szerelvényű fényképezőgép beépített vakuja, valamint a HVLF20M, a HVL-F32M, a HVL-F43M vagy a HVL-F60M modell használható
vezérlőként.
• A HVL-F32M, a HVL-F43M, a HVL-F60M és egyéb modellek
használhatóak fényképezőgépen kívüli vakuként.
• Egyidejűleg több fényképezőgépen kívüli vakut is használhat.
• Amennyiben a kiegészítőt (külön megvásárolható) használja a vakuhoz,
a megfelelő kábellel elkülönítheti a vakut a fényképezőgéptől.
• Ez a vaku nem kompatibilis több vezeték nélküli vaku
megvilágításiarány-vezérléssel történő használatával.
• Az egység vezeték nélküli csatornája a -1 csatornán van rögzítve.
Vezeték nélküli vakus fényképezés távolsága
1. táblázat Fényképezőgép ,és téma távolsága
Zársebesség
Összes zársebesség
Rekesznyílás
2,8
1,4 - 5
4
1-5
5,6
1-5
Egység: m
HU
28
2. táblázat HVL-F32M és téma távolsága
Zársebesség Szinkronizációs
1/250
1/500
1/1000
1/2000
sebesség
másodperc másodperc másodperc másodperc
vagy
lassabb
Rekesznyílás
1-5
1 - 2,7
1 - 1,9
1 - 1,4
-
4
1 - 4,9
1 - 1,9
1 - 1,4
-
-
5,6
1 - 3,5
1 - 1,4
-
-
Egység: m
• A fenti táblázatban feltüntetett távolságok ISO 100 használatát
feltételezik. ISO 400 használata esetén a távolságokat be kell szorozni
kettővel (az 5 m-t tekintse határnak).
A mellékelt miniállvány csatlakoztatása
Speciális műveletek
2,8
Ha a vakut a fényképezőgéptől elkülönítve használja, helyezze el a
mellékelt miniállványon.
1
Nyissa ki a mellékelt miniállványt.
Megvásárlásakor a miniállvány a hordozótokban található.
29 HU
2
Távolítsa el a védőkupakot a vaku több
illesztőfelületű talpának érintkezőjéről.
3
Fordítsa a rögzítőkart a [RELEASE] jel irányába,
miközben nyomja a kioldógombot.
4
Határozottan tolja a több illesztőfelületű talpat a
miniállványba a nyíllal jelölt irányban.
5
A vaku miniállványhoz történő rögzítéséhez fordítsa a
rögzítőkart a [LOCK] jel irányába.
• A kioldógomb és a rögzítőkar működéséről a 14. oldalon olvashat.
• A vakut háromlábú állványra is felszerelheti a miniállvány alatti,
háromlábú állványhoz tervezett csatlakozólyuk kihasználásával.
Használjon 5,5 mm-esnél kisebb csavarral felszerelt háromlábú
állványt. Mivel a 5,5 mm-esnél nagyobb csavarral felszerelt
háromlábú állvány nem tartja meg biztonsággal a miniállványt, a
miniállvány megsérülhet.
HU
30
• Ha a miniállvány kettévált, helyezze a tengelyt tartalmazó részt a
másik részbe.
Speciális műveletek
[A] A fényképezőgépről leválasztott HVLF32M használata (fényképezőgépen kívüli
vaku)
A HVL-F32M elsütéséhez vezérlőként használja a fényképezőgép
beépített vakuját vagy egy másik hozzáerősített vakut.
Beépített vaku
vagy
HVL-F32M
Vezérlő
1
Csatolja a vakut a fényképezőgépre, és kapcsolja be a
vaku és a fényképezőgép tápfeszültségét.
31 HU
2
Állítsa a fényképezőgépet vezeték nélküli vaku
üzemmódra, majd erősítse meg, hogy a [WL] kijelzés
jelenik meg a vaku LCD-panelén.
A fényképezőgép használati útmutatójában talál részleteket a
fényképezőgép beállításának módjával kapcsolatban.
3
Távolítsa el a vakut a fényképezőgépről, majd
csatlakoztassa a miniállványt a vakuhoz. (29. oldal)
4
Győződjön meg róla, hogy a beépített vaku teljesen
fel van töltve, vagy csatlakoztasson egy másik vakut a
fényképezőgéphez.
• Erősítse meg, hogy az [RMT] kijelzés jelenik meg az egység LCDpanelén. Ha a [CTRL] kijelzés jelenik meg, nyomja meg a -/RMT
gombot az [RMT] kijelzés megjelenítéséhez.
• Győződjön meg róla, hogy a fényképezőgéphez csatlakoztatott
vaku van beállítva vezérlőként. A részleteket a vaku használati
útmutatója tartalmazza.
5
Helyezze el a fényképezőgépet és a vakut. (27. oldal)
6
Győződjön meg róla, hogy a beépített vaku vagy a
fényképezőgéphez csatlakoztatott vaku, valamint ez
a vaku teljesen fel van töltve.
Amikor a töltési folyamat jelzőfénye zölden világít, a vaku
használatra kész. A vaku elülső oldalán található készenlétjelző
villog a vezeték nélküli vaku üzemmódban.
HU
32
7
Felvétel készítéséhez nyomja meg az
exponálógombot.
• A próbavillantással kapcsolatban olvassa el a fényképezőgép
használati útmutatóját.
• Ha a vaku nem villan, változtasson a fényképezőgép, a vaku vagy
a téma elhelyezésén, vagy irányítsa a vezeték nélküli vezérlőjel
vevőjét a fényképezőgép felé.
[B] A fényképezőgéphez rögzített HVL-F32M
használata vezérlőként
A vaku a vezérlőként való használatához a fényképezőgéphez
csatlakoztatható. Az egységen található vaku elsütésével a többi, a
fényképezőgéptől elkülönített (fényképezőgépen kívüli vaku) vaku is
villanni fog.
HVL-F32M
Speciális műveletek
• Az A-szerelvényű fényképezőgép beépített vakuja, valamint a HVLF20M, a HVL-F32M, a HVL-F43M vagy a HVL-F60M modell használható
vezérlőként.
Fényképezőgépen
kívüli vaku
33 HU
1
Csatlakoztassa a vakut a fényképezőgéphez, és
kapcsolja be a fényképezőgépet, a vakut és a
fényképezőgépen kívüli vakut.
2
Állítsa be a fényképezőgépet, a vakut és a
fényképezőgépen kívüli vakut.
A fényképezőgép beállítása:
1 Állítsa a fényképezőgépet vezeték nélküli vakura.
A részleteket a fényképezőgéphez mellékelt használati útmutató
tartalmazza.
A vaku beállítása:
Állítsa be a vakut vezérlőként.
1 A [WL] kijelzés megjelenítéséhez az LCD-panelen
nyomja meg többször a MODE gombot.
HU
34
2 A [CTRL] kijelzés megjelenítéséhez az LCD-panelen
nyomja meg a +/CTRL gombot.
1 Állítsa a fényképezőgépen kívüli vakut vezeték
nélküli távvezérlés üzemmódba.
A részleteket a fényképezőgépen kívüli vakuhoz mellékelt használati
útmutató tartalmazza. Ha a HVL-F32M modellt használja
fényképezőgépen kívüli vakuként, olvassa el a 31. oldalt.
3
Helyezze el a fényképezőgépet és a fényképezőgépen
kívüli vakut.
4
Felvétel készítéséhez nyomja meg az exponálógombot.
Speciális műveletek
Fényképezőgépen kívüli vaku beállítása:
• A próbavillantással kapcsolatban olvassa el a fényképezőgép
használati útmutatóját.
• Ha a vaku nem villan, változtasson a fényképezőgép, a vaku vagy
a téma elhelyezésén, vagy irányítsa a vezeték nélküli vezérlőjel
vevőjét a fényképezőgép felé.
35 HU
További információk
Használatra vonatkozó megjegyzések
Ne helyezze ezt a vakut a
következő helyekre
Akár használja, akár tárolja ezt a
vakut, ne helyezze a következő
helyekre. Ellenkező esetben hiba
keletkezhet.
• Ha a vakut közvetlen
napfénynek kitett helyre,
például műszerfalra vagy
fűtőtest közelébe helyezi, a
készülék deformálódhat vagy
meghibásodhat.
• Nagymértékben rezgő helyre
• Erős elektromágneses térnek
kitett helyre
• Nagy mennyiségű homokot
tartalmazó helyre
Tengerparton vagy egyéb
homokos területeken, ahol
porfelhő keletkezhet, védje a
készüléket a homokkal és
porral szemben.
Ellenkező esetben hiba
keletkezhet.
Felvételkészítés közben
• Ez a vaku erős fényt bocsát ki,
ezért nem szabad közvetlenül a
szemek előtt használni.
HU
36
• Ne használja a vakut gyorsan
20-szor egymás után, hogy
megelőzze a felforrósodását és
a károsodását. (ha a
teljesítményszint 1/32, 40-szer
egymás után.)
Ha a vakuval elérte a gyors
villantások maximális számát,
szüneteltesse a használatát, és
engedje kihűlni legalább 10
percig.
• Ne tegye a vakut a
hozzáerősített
fényképezőgéppel együtt
táskába stb., mivel ez a vaku
vagy a fényképezőgép
meghibásodásához vezethet.
• Ne szállítsa a vakut a
hozzáerősített
fényképezőgéppel együtt. Ez
meghibásodáshoz vezethet.
• Ne használja a vakut emberek
közelében, miközben a
villanócsövet forgatja a
visszavert fényt használó
fényképezéshez. A villanás
fénye károsíthatja a szemét, és
a forró villanócső égést
okozhat.
• Ha forgatja a villanócsövet,
legyen óvatos, nehogy becsípje
az ujját a forgórész.
Megsérülhet.
Elemek
• Előfordulhat, hogy az LCDpanelen megjelenített
elemszint a hőmérséklettől és a
tárolási feltételektől függően
alacsonyabb, mint az elemek
tényleges kapacitása. A
megjelenített elemszint a vaku
néhányszori használata után
visszaáll a helyes szintre.
• A nikkel-fémhidrid elemek
hirtelen veszíthetnek a
töltésükből. Ha az alacsony
töltöttségi szint kijelzője
villogni kezd, vagy a vaku már
nem használható felvételek
készítéséhez, töltse fel az
akkumulátorokat, vagy cserélje
ki az elemeket.
• Ne használjon lítiumionakkumulátorokat, mert az
ismétlődő vakuhasználattól az
akkumulátor felforrósodik, és a
vaku nem fog villanni.
• A villanások új elemek által
lehetővé tett gyakorisága és
száma a gyártástól eltelt időtől
függően eltérhet a táblázatban
feltüntetett értékektől.
• Az akkumulátorok töltésekor
kapcsolja ki a tápellátást,
várjon néhány percet, és csak
azután távolítsa el az
akkumulátorokat. Az
akkumulátorok a típusuktól
függően forrók lehetnek.
Óvatosan távolítsa el őket.
• Távolítsa el és tárolja külön az
elemeket, ha hosszabb ideig
nem fogja használni a
fényképezőgépet.
Hőmérséklet
További információk
• Ezt a fényképezőgépet úgy
alakították ki, hogy ellenálljon a
pornak és a nedvességnek,
viszont nem cseppálló vagy
vízálló.
• Az elemtartó rekesz ajtaját
becsukáskor erős nyomással
csúsztassa végig az útvonalán.
Legyen óvatos, hogy az
elemtartó rekesz ajtaja
becsukáskor ne csípje be az
ujját, és ne okozzon sérülést.
• A vakut 0 °C – 40 °C
hőmérséklet-tartományban
lehet használni.
• Ne tegye ki a vakut
szélsőségesen magas
hőmérsékleteknek (például
közvetlen napfénynek az
autóban) vagy magas
páratartalomnak.
37 HU
• Ha a vakut hideg környezetből
melegbe viszi, helyezze lezárt
műanyag tasakba, hogy
megelőzze rajta a
páralecsapódást. Hagyja, hogy
szobahőmérsékletűre
melegedjen, mielőtt kiveszi a
tasakból.
• Az elem kapacitása hidegebb
környezetben csökken. Ha
hideg időben kíván felvételeket
készíteni, tartsa melegen a
fényképezőgépet és a tartalék
elemeket a zsebében. Az
alacsony-akkumulátorszint
kijelzője hideg időben villoghat
akkor is, ha az elemekben még
van energia. Ha az elemeket
felmelegíti normál
hőmérsékletre, visszanyerik
kapacitásuk egy részét.
HU
38
Karbantartás
• A készüléket távolítsa el a
fényképezőgépről. Puha,
száraz törlőkendővel tisztítsa
meg a vakut. Ha a vaku
homokkal került érintkezésbe,
a letörlés károsíthatja a
felszínét, ezért óvatosan
tisztítsa meg fúvókával. A
makacs foltokhoz használjon
vízzel vagy langyos vízzel
megnedvesített törlőkendőt,
majd puha, száraz
törlőkendővel törölje meg az
egységet. Soha ne használjon
erős oldószereket, például
hígítószert vagy benzint, mivel
ezek tönkreteszik a felület
kidolgozását.
• Ha ujjlenyomat vagy
szennyeződés kerül az
objektívre vagy a villanócsőre,
javasoljuk, hogy óvatosan
távolítsa el a szennyeződést,
majd egy puha ruhadarabbal
törölje tisztára az objektívet
vagy a villanócsövet.
Műszaki adatok
Irányszám
Normál villantás (ISO100)
Kézi villantás/35 mm-es formátum
A vakulefedettség beállítása (mm)
Teljesítményszint
15*
24
50
70
105
1/1
9,1
19,5
24
27,5
31,5
6,4
13,8
17
19,5
22,3
4,6
9,8
12
13,8
15,8
1/8
3,2
6,9
8,5
9,7
11,1
1/16
2,3
4,9
6
6,9
7,9
1/32
1,6
3,5
4,2
4,9
5,6
1/64
1,1
2,4
3
3,4
3,9
1/128
0,6
1,7
2,1
2,4
2,8
*Felszerelt széles panellel.
APS-C formátum
A vakulefedettség beállítása (mm)
Teljesítményszint
15*
24
50
70
105
1/1
9,1
19,5
27,5
27,5
31,5
1/2
6,4
13,8
19,5
19,5
22,3
1/4
4,6
9,8
13,8
13,8
15,8
1/8
3,2
6,9
9,7
9,7
11,1
1/16
2,3
4,9
6,9
6,9
7,9
1/32
1,6
3,5
4,9
4,9
5,6
1/64
1,1
2,4
3,4
3,4
3,9
1/128
0,6
1,7
2,4
2,4
2,8
További információk
1/2
1/4
*Felszerelt széles panellel.
39 HU
HSS síkvaku (ISO100)
Kézi villantás/35 mm-es formátum
Zársebesség
A vakulefedettség beállítása (mm)
15
24
50
70
105
1/250
3,8
7,7
9,1
9,9
11,8
1/500
2,7
5,4
6,4
7
8,4
1/1000
1,9
3,8
4,6
5
5,9
1/2000
1,4
2,7
3,2
3,5
4,2
1/4000
1
1,9
2,3
2,5
3
1/8000
0,7
1,4
1,6
1,8
2,1
1/12000
0,6
1,1
1,3
1,4
1,7
APS-C formátum
Zársebesség
HU
40
A vakulefedettség beállítása (mm)
15
24
50
70
105
1/250
3,8
7,7
9,1
9,1
11,8
8,4
1/500
2,7
5,4
6,4
6,4
1/1000
1,9
3,8
4,6
4,6
5,9
1/2000
1,4
2,7
3,2
3,2
4,2
1/4000
1
1,9
2,3
2,3
3
1/8000
0,7
1,4
1,6
1,6
2,1
1/12000
0,6
1,1
1,3
1,3
1,7
Gyakoriság/Ismétlésszám
Alkáli
Gyakoriság (s)
Ismétlés (szám)
Nikkelhidrid
(2100 mAh)
Kb. 0,1 – 5
Kb. 0,1 – 4
Kb. 120 vagy több
Kb. 150 vagy több
• Az ismétlésszám a lehetséges műveletek
megközelítőleges száma, mielőtt egy új elem teljesen
lemerül.
40 villanás 5 villanás/másodperc sebességgel
(Normál villantás, fényerőszint 1/32, 105 mm,
nikkel-fémhidrid elem)
Méretek (kb.)
66 mm × 119 mm × 82 mm (Szé/Ma/Mé)
Tömeg (kb.)
235 g (elemek nélkül)
Tápellátás
DC 3 V
Ajánlott elemek
Két LR6 (AA méretű) alkáli elem
Két AA méretű újratölthető nikkel-fémhidrid
akkumulátor
A csomag tartalma Vaku (1), konnektorvédő kupak (1), miniállvány (a
hordozótokban található) (1), hordozótok (1),
Nyomtatott dokumentáció
További információk
Folyamatos
vakuműködés
A használati útmutatóban leírt funkciók a cégünkben érvényes tesztelési
körülményektől függenek.
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
Védjegy
A „Multi Interface Shoe” a Sony Corporation védjegye.
41 HU
Română
Înainte de a utiliza produsul, citiţi în întregime acest manual şi păstraţi-l
pentru consultări ulterioare.
AVERTIZARE
În vederea reducerii riscului de incendiu sau electrocutare,
1) nu expuneţi unitatea la ploaie sau umezeală.
2) nu aşezaţi obiecte pline cu lichide, cum ar fi o vază, pe aparat.
Pentru a preveni înghiţirea accidentală, nu lăsaţi la îndemâna copiilor
mici.
Nu expuneţi bateriile la căldură excesivă, cum ar fi cea provocată de
razele soarelui, foc şi altele asemănătoare.
Scoateţi imediat bateriile şi întrerupeţi utilizarea dacă...
• produsul a fost scăpat sau dacă a suferit un impact prin care s-a expus
interiorul său.
• produsul emite un miros neobişnuit, căldură sau fum.
A nu se dezasambla. Poate surveni electrocutarea dacă se atinge un
circuit de înaltă tensiune din interiorul produsului.
Bateriile se pot încinge sau pot exploda în urma
utilizării incorecte.
Utilizaţi numai bateriile specificate în acest manual
de utilizare.
Nu instalaţi baterii cu polaritatea (+/-) inversată.
Nu expuneţi bateriile focului sau temperaturilor
înalte.
Nu încercaţi să reîncărcaţi (cu excepţia bateriilor
reîncărcabile), să scurtcircuitaţi sau să
dezasamblaţi.
Nu amestecaţi baterii de tipuri, mărci sau vârste
diferite.
RO
2
ATENŢIE
Nu atingeţi tubul bliţului în timpul funcţionării, se poate încinge când
bliţul se declanşează.
Pentru clienţii din Europa
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice
vechi (Se aplică pentru ţările membre ale Uniunii
Europene si pentru alte ţări europene cu sisteme de
colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia,
indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un
deşeu menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a
echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod
corect, veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului şi a sănătăţii umane, dacă
produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător.
Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor
naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să contactaţi primăria din oraşul
dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau
magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
Notă pentru clienţii din ţările care aplică Directivele UE
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia
Pentru conformitatea UE a aparatului: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania
3 RO
RO
Cuprins
Ce puteţi face cu HVL-F32M ........................................................6
Denumirea părţilor componente .............................................. 10
Operaţiuni pregătitoare
Introducerea bateriilor (nu sunt furnizate) ............................... 12
Fixarea unităţii de bliţ ................................................................ 14
Pornirea alimentării ................................................................... 16
Operaţiuni elementare
Utilizarea bliţului ........................................................................ 18
Operaţii avansate
Reflexia bliţului .......................................................................... 22
Bliţul manual ..............................................................................25
Sincronizare de înaltă viteză (HSS) ............................................26
Modul bliţ fără fir (WL) ............................................................... 27
Informaţii suplimentare
Note privind utilizarea ...............................................................36
Specificaţii ..................................................................................39
RO
4
Înaintea utilizării
Această unitate de bliţ poate fi utilizată în combinaţie cu camere digitale
Sony cu obiectiv interschimbabil, camere video HD digitale Sony cu
obiectiv interschimbabil şi camere foto Sony ce dispun de talpă cu
interfaţă multiplă obişnuită.
Este posibil ca anumite funcţii să nu funcţioneze, în funcţie de modelul
camerei dvs. sau al camerei dvs. video.
Pentru detalii privind modelele de cameră compatibile cu această
unitate de bliţ, vizitaţi site-ul Sony din zona dvs. sau consultaţi
reprezentanţa Sony ori unitatea de service Sony locală autorizată.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare a acestei unităţi şi instrucţiunile
camerei dvs.
Păstraţi curat tubul bliţului. Petele sau praful etc. de pe tubul bliţului
pot cauza fum sau arsuri datorită căldurii ridicate generate de
utilizarea bliţului. Pentru curăţarea tubului bliţului utilizaţi o cârpă
moale, etc.
Deşi această unitate de bliţ este concepută pentru a fi cât mai etanşă
la praf şi stropi, este posibil ca pătrunderea prafului şi stropilor să nu
fie complet imposibilă.
5 RO
Ce puteţi face cu HVL-F32M
Graţie acestei unităţi de bliţ compacte, veţi beneficia de multe avantaje
prin controlarea luminii şi umbrelor. Acest bliţ vă va ajuta să vă bucuraţi
mai mult de fotografii.
 Realizarea unei fotografii fără efect de ochi roşii
Când utilizaţi bliţul, puteţi elimina fenomenul de ochi roşii.
* Setarea poate fi configurată pe camera dvs. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a camerei dvs.
 Realizarea unei fotografii cu lumină delicată (reflexia
bliţului)
Prin îndreptarea unităţii de bliţ către tavan sau perete, puteţi ilumina
subiectul cu lumină reflectată, reducând intensitatea umbrelor şi
producând o lumină mai delicată pe ecran.
Realizarea unei fotografii fără a elimina umbrele (reflexia bliţului)
(pagina 22)
În locurile unde luminile sunt instalate deasupra, precum în restaurante,
reflexia bliţului poate evita umbrele fotografului sau ale camerei. Prin
reflexia bliţului, puteţi realiza fotografii reuşite de sus.
Fără bliţ
RO
6
Reflexia bliţului
Realizarea unei fotografii pentru un subiect cu mai mult dinamism
(utilizarea panoului de reflexie) (pagina 23)
Panoul de reflexie creează o lumină puternică în ochii subiectului şi îi
conferă mai mult dinamism.
Fără panou de reflexie
Cu panou de reflexie
 Realizarea unei fotografii pentru un subiect clar şi un
fundal neclar, chiar şi cu lumina în faţă (sincronizare de
înaltă viteză)
Cu sincronizarea de înaltă viteză, puteţi fotografia cu diafragmă mai
mare, chiar şi la lumina zilei sau cu lumina în faţă. (pagina 26)
Bliţ normal
Sincronizare de înaltă viteză
* Camera dvs. trebuie să fie compatibilă cu funcţia sincronizare de înaltă
viteză. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare a camerei dvs.
7 RO
 Înregistrarea unui subiect şi a unui fundal clar, chiar şi
în condiţiile unui loc cu lumină scăzută (sincronizare
lentă)
Cu funcţia sincronizare lentă, puteţi înregistra o fotografie expunând
atât subiectul cât şi fundalul, chiar şi în condiţii de lumină scăzută.
Bliţ normal
Sincronizare lentă
* Setarea poate fi configurată pe camera dvs. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a camerei dvs.
 Realizarea unei fotografii cu neclaritate în mişcare
(sincronizare perdea posterioară)
Când camera este setată la sincronizare perdea posterioară, bliţul se
declanşează chiar înainte de închiderea obturatorului. Neclaritatea în
mişcare vă permite să arătaţi că subiectul, precum un automobil, era în
mişcare.
Bliţ normal
Sincronizare perdea posterioară
* Setarea funcţiei poate fi configurată pe camera dvs. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a camerei dvs.
RO
8
 Realizarea unei fotografii cu umbrire controlată (bliţ
fără fir, bliţ comandat de la distanţă)
Dacă utilizaţi mai multe unităţi de bliţ (această unitate de bliţ şi bliţul
încorporat al camerei sau altă unitate de bliţ) şi iluminarea din mai multe
unghiuri, puteţi controla intensitatea şi plasarea umbrelor. (pagina 27)
Bliţ normal
Bliţ comandat de la
distanţă
 Fotografierea unui subiect care reflectă lumina (bliţ
manual)
Dacă reglaţi intensitatea bliţului, puteţi înregistra un subiect care
reflectă lumina, precum sticlă sau metal. (pagina 25)
 Înregistrarea unui subiect de la foarte mică distanţă
Dacă rotiţi bliţul în jos, puteţi fotografia un subiect aflat la 0,7 m - 1,0 m
de cameră pentru a asigura o iluminare precisă. (pagina 23)
9 RO
Denumirea părţilor componente
Cifrele din paranteze reprezintă numerele paginilor la care se regăseşte
descrierea.
RO
 Panoul larg încorporat (20)
 Tub bliţ
 Receptor de semnal de control
fără fir (31)
 Indicator bliţ pregătit (31)
 Picior cu interfaţă multiplă (14)
 Panou de reflexie (23)
 Indicator panou de reflexie
(unghi superior/inferior) (22)
 Ecran LCD (11)
 Panou de comandă (11)
 Manetă de blocare (14)
 Buton de eliberare (14)
 Uşă compartiment baterii (12)
 Ministativ (29)
* Orificiu de fixare a trepiedului
10
Panou de comandă




Indicator stare încărcare (17)
Buton +/CTRL (25, 34)
Buton -/RMT (25, 31)
Comutator de alimentare (16)
 Buton iluminare LCD
Aprinde sau stinge lumina
ecranului LCD.
 Buton MODE (18, 34)
Ecran LCD
 Indicator bliţ manual (19, 25)
 Indicator bliţ TTL (18, 19)
 Indicator al nivelului de putere
(25)
 Indicator bliţ de control fără
fir/extern (31, 33)
 Indicator de descărcare a
bateriei (16)
 Indicator mod Bliţ oprit (18)
 Indicator bliţ fără fir (27)
11 RO
Operaţiuni pregătitoare
Introducerea bateriilor (nu sunt
furnizate)
1
Deschideţi capacul compartimentului bateriei
conform ilustraţiei.
2
Introduceţi bateriile în compartimentul bateriilor
conform schemei de pe uşa compartimentului
bateriilor.
HVL-F32M poate fi alimentat cu:
• Două baterii alcaline LR6 (tip AA)
RO
12
Operaţiuni pregătitoare
• Două baterii din nichel-hidrură metalică (Ni-MH) reîncărcabile, tip AA*
Asiguraţi-vă întotdeauna că bateriile din nichel-hidrură metalică sunt
încărcate cu încărcătorul specificat.
Urmaţi procedura în ordine inversă deschiderii pentru închiderea uşii
compartimentului bateriilor.
13 RO
Fixarea unităţii de bliţ
1
Dezactivaţi alimentarea electrică a unităţii de bliţ.
În cazul în care bliţul încorporat din cameră iese în afară, coborâţi-l
înainte de a fixa unitatea de bliţ.
RO
2
Scoateţi capacul de protecţie de pe piciorul cu
interfaţă multiplă a unităţii de bliţ şi scoateţi capacul
tălpii din cameră.
3
Rotiţi maneta de blocare spre [RELEASE] în timp ce
apăsaţi butonul de eliberare.
4
Introduceţi ferm piciorul cu interfaţă multiplă până la
capăt în talpa cu interfaţă multiplă a camerei în sensul
indicat de săgeată.
14
5
Rotiţi maneta de blocare ferm spre [LOCK] pentru a
fixa unitatea de bliţ.
Decuplarea unităţii de bliţ de la cameră
Rotiţi maneta de blocare ferm spre [RELEASE] în timp ce apăsaţi
butonul de eliberare, apoi glisaţi unitatea de bliţ înainte.
• Dacă nu utilizaţi unitatea de bliţ, prindeţi la loc capacul de protecţie
pe borna piciorului său cu interfaţă multiplă.
Operaţiuni pregătitoare
• Când fixaţi această unitate la o cameră cu talpă de accesorii cu
autoblocare, utilizaţi adaptorul de talpă (ADP-AMA) (nefurnizat).
15 RO
Pornirea alimentării
Aduceţi comutatorul POWER în poziţia ON.
Când alimentarea unităţii de bliţ este pornită, ecranul LCD se aprinde.
Modul economizor
Unitatea de bliţ se va opri dacă nu este acţionată timp de 3 minute când
este utilizată separat sau conectată la o cameră aflată în modul
economizor.
• În timpul fotografierii cu bliţ fără fir (pagina 27), unitatea de bliţ trece
în modul economizor după 60 de minute.
• Unitatea de bliţ trece automat în modul economizor când comutatorul
de alimentare al camerei* este setat pe OFF.
* Exceptând DSLR-A100
Verificarea bateriilor
Indicatorul pentru nivel scăzut al bateriei apare pe ecranul LCD când
nivelul bateriilor este scăzut.
luminează intermitent
Se recomandă schimbarea
bateriilor.
Puteţi utiliza în continuare unitatea
de bliţ chiar şi în această situaţie.
Numai
luminează intermitent
Bliţul nu poate fi utilizat.
Introduceţi baterii noi.
RO
16
Indicator stare încărcare
Notă privind funcţionarea continuă a bliţului
Dacă utilizaţi unitatea de bliţ în mod repetat o perioadă scurtă de timp,
circuitul de siguranţă încorporat poate limita declanşarea bliţului şi
poate creşte intervalul între acţionările bliţului.
Dacă temperatura internă creşte prea mult, indicatorul pentru starea
încărcării se aprinde intermitent în culoarea roşie şi nu poate utiliza
unitatea de bliţ o perioadă de timp. În acest caz, opriţi unitatea de bliţ
aproximativ 10 minute şi aşteptaţi să se răcească.
• Acordaţi atenţie la scoaterea bateriilor, deoarece acestea se pot
încălzi după acţionarea continuă a bliţului.
Operaţiuni pregătitoare
Culoarea indicatorului pentru starea încărcării indică starea încărcării
pentru funcţionarea bliţului.
• Verde Complet încărcat
• Galben Încărcat la aproximativ 75%
• Portocaliu Încărcat la aproximativ 50%
• Roşu Încărcat la aproximativ 25%
Fotografia va avea o expunere insuficientă din cauza lipsei de iluminare
dacă se realizează înainte de finalizarea încărcării.
17 RO
Operaţiuni elementare
Utilizarea bliţului
Despre modul de bliţ
Modul bliţ se schimbă prin
apăsarea butonului MODE.
Utilizarea bliţului
1
Apăsaţi butonul MODE
pentru a selecta modul
bliţului.
Modul bliţ TTL este selectat
cu titlu de exemplificare.
• Mod bliţ TTL
Bliţul măsoară lumina de la
subiectul reflectat prin obiectiv,
apoi ajustează intensitatea
bliţului automat.
* TTL = prin obiectiv
• Mod bliţ manual (pagina 25)
Puteţi ajusta intensitatea
bliţului pentru a asigura
intensitatea fixă a bliţului.
• Mod bliţ fără fir
Setaţi la acest mod pentru
fotografiere cu bliţ fără fir.
•
Mod bliţ dezactivat
Unitatea de bliţ nu se
declanşează.
RO
18
2
Apăsaţi butonul
declanşator pentru a
fotografia.
Când indicatorul verde pentru
starea încărcării se aprinde,
bliţul este pregătit să se
declanşeze.
După fotografiere, indicatorul
pentru starea încărcării
clipeşte în culoarea verde
când se obţine expunerea
corespunzătoare
• Modul bliţ de umplere sau
modul bliţ automat pot fi setate
pe camera dvs.
• Când utilizaţi bliţul cu
autodeclanşator, apăsaţi
butonul declanşator după ce se
aprinde indicatorul verde
pentru starea încărcării.
Balansul de alb este reglat
automat de cameră (exceptând
DSLR-A100) pe baza informaţiilor
privind temperatura culorilor când
se declanşează unitatea de bliţ.
• Reglajul automat WB
funcţionează când fixaţi
unitatea de bliţ la cameră şi
utilizaţi modul de bliţ TTL de pe
unitatea de bliţ.
• Această funcţie nu
funcţionează în cazul
fotografierii cu bliţ manual
(pagina 25). Ajustaţi balansul
de alb manual pe cameră.
Operaţiuni elementare
Reglaj automat WB cu
informaţii privind
temperatura culorilor
Mod bliţ TTL*
Modul bliţ manual asigură o
intensitate fixă a bliţului,
indiferent de intensitatea
luminoasă a subiectului şi de
setarea camerei. Modul bliţ TTL
măsoară lumina de la subiect
reflectată prin obiectiv.
Exponometria TTL are şi o
funcţie de exponometrie P-TTL,
care adaugă un prebliţ în faza
de exponometrie TTL şi o funcţie
de exponometrie ADI, care
adaugă date privind distanţa în
exponometria P-TTL.
Această unitate de bliţ defineşte
toată exponometria P-TTL şi ADI
ca mod bliţ TTL şi
este
afişat pe ecranul LCD.
*TTL = prin obiectiv
• Exponometria ADI este
posibilă în combinaţie cu un
obiectiv cu codificator de
distanţă încorporat. Înainte
de a utiliza funcţia de
exponometrie ADI, verificaţi
dacă obiectivul dvs. are un
codificator de distanţă
încorporat, consultând
specificaţiile din instrucţiunile
de utilizare ce însoţesc
obiectivul dvs.
19 RO
Controlul automat al
razei bliţului (zoom
automat)
Această unitate de bliţ oferă
control optim al bliţului de la
24 mm până la 105 mm, conform
dimensiunii senzorului de
imagine (format APS-C/format
35 mm) al camerei şi unei lungimi
focale a obiectivului.
Panou larg
încorporat (unghi
zoom de 15 mm)
Dacă trageţi panoul larg
încorporat, raza bliţului se
extinde, cuprinzând distanţe
focale de la 15 mm până la sub
24 mm.
1
Rază bliţ
de 24 mm
Rază bliţ
de 105 mm
• Când un obiectiv cu o lungime
focală mai mică de 24 mm este
utilizat cu zoom automat, [TTL]
şi [MANUAL] clipeşte în ecranul
LCD. În acest caz, vă
recomandăm să utilizaţi panoul
larg încorporat pentru a preveni
întunecarea la periferia
imaginii.
RO
20
Scoateţi panoul larg
uşor.
2
Împingeţi înapoi doar
panoul de reflexie.
Operaţiuni elementare
Când înlocuiţi panoul larg,
apăsaţi-l ferm cât se poate de
mult.
• Nu forţaţi scoaterea panoului
larg şi nu îl răsuciţi. În caz
contrar, este posibil să
deterioraţi panoul larg.
• Împingeţi panoul larg şi panoul
de reflexie în interiorul capului
bliţului dacă depozitaţi unitatea
de bliţ în carcasa furnizată.
Raza bliţului şi distanţa focală
Cu cât numărul distanţei
focale a obiectivului unei
camere este mai mare, cu atât
un subiect poate fi fotografiat
de la o distanţă mai mare
pentru a ocupa întregul ecran;
însă zona care poate fi
acoperită devine mai mică. Pe
de altă parte, dacă numărul
distanţei focale este mai mic,
subiecţii pot fi fotografiaţi
acoperindu-se o zonă mai
îngustă. Raza bliţului este
zona pe care lumina unui bliţ
la o intensitate setată sau una
mai mare o poate acoperi
uniform, exprimată sub formă
de unghi. Raza bliţului cu care
puteţi fotografia este
determinată de distanţa
focală.
Dacă raza bliţului este stabilită
în conformitate cu distanţa
focală, raza bliţului poate fi
exprimată ca număr aferent
distanţei focale.
21 RO
Operaţii avansate
Reflexia bliţului
Prin îndreptarea unităţii de bliţ
către tavan, puteţi ilumina
subiectul cu lumină reflectată,
reducând intensitatea umbrelor şi
producând o lumină mai delicată
pe ecran.
Distanţa focală a
obiectivului
Unghi de
reflexie
Minimum 70 mm
30°, 45°
28 mm - 70 mm
60°
Maximum 28 mm
75°, 90°
Sincronizarea de înaltă viteză va fi
oprită când utilizaţi reflexia
bliţului.
1
RO
22
Rotiţi unitatea de bliţ în
sus sau la stânga şi la
dreapta.
Vedere de sus
2
Apăsaţi butonul MODE
pentru a afişa [TTL] pe
ecranul LCD.
3
Apăsaţi butonul
declanşator pentru a
fotografia.
Utilizarea panoului
de reflexie
Panoul de reflexie creează o
lumină puternică în ochii
subiectului şi îi conferă mai mult
dinamism.
Scoateţi panoul larg
uşor.
Şi panoul de reflexie este
scos. Împingeţi înapoi doar
panoul larg.
2
Rotiţi unitatea de bliţ în
sus, la 90°.
3
Apăsaţi butonul MODE
pentru a afişa [TTL] pe
ecranul LCD.
Apăsaţi butonul
declanşator pentru a
fotografia.
Fotografierea de
aproape
Înclinaţi uşor bliţul în jos când
fotografiaţi obiecte aflate la 0,71,0 m de cameră pentru a asigura
o iluminare precisă.
1
Operaţii avansate
1
4
Rotiţi unitatea de bliţ în
jos, la 8°.
23 RO
2
Apăsaţi butonul MODE
pentru a afişa [TTL] pe
ecranul LCD.
• Când fotografiaţi la o distanţă
mai mică de 0,7 m, utilizaţi un
bliţ comandat la distanţă, un
bliţ dublu Macro sau o lumină
circulară.
• Obiectivele cu distanţe focale
mari pot limita raza luminii
bliţului.
RO
24
Bliţul manual
• Intervalul nivelului de
putere (de ex. 1/1  1/2)
corespunde intervalului
diafragmei (de ex. F4 
5,6).
Bliţul manual asigură o intensitate
fixă a bliţului, indiferent de
intensitatea luminoasă a
subiectului şi de setarea camerei.
Setaţi camera pe modul
M (Manual).
2
Apăsaţi butonul MODE
pentru a afişa
[MANUAL] pe ecranul
LCD.
4
3
Apăsaţi butonul +/CTRL
sau butonul -/RMT
pentru a selecta nivelul
de putere.
Apăsaţi butonul
declanşator pentru a
fotografia.
Operaţii avansate
1
• Nivelul de putere poate fi
setat între 1/1 (maxim) şi
128 (minim).
25 RO
Sincronizare de înaltă viteză (HSS)
Sincronizarea de înaltă viteză permite fotografierea cu bliţ şi cu o
diafragmă mai mare, făcând fundalul difuz şi accentuând subiectul din
faţă.
Sincronizare de înaltă viteză
Bliţ normal
• Când se utilizează sincronizarea de înaltă viteză, bliţul se declanşează
în mod repetat la intervale scurte simulând lumina continuă, ceea ce
permite utilizarea declanşatorului de mare viteză.
• Sincronizarea de înaltă viteză permite fotografierea cu bliţ, cu o
diafragmă mai mare, chiar şi atunci când fotografiaţi în plină zi sau cu
soarele în faţă.
Viteza de sincronizare a bliţului
Fotografia cu bliţ este în general asociată cu o viteză de declanşare
maximă, denumită viteza de sincronizare a bliţului. Această limitare
nu este valabilă pentru camerele concepute pentru fotografia cu
sincronizare de înaltă viteză (HSS), deoarece ele permit fotografierea
cu bliţ la viteza maximă de declanşare a camerei.
RO
26
Modul bliţ fără fir (WL)
În modul bliţ fără fir, puteţi separa bliţul de cameră şi îl puteţi utiliza
[A] Utilizarea HVL-F32M separat de cameră (bliţ comandat de la
distanţă) (pagina 31)
[B] Utilizarea HVL-F32M ataşat la cameră drept bliţ de control
(pagina 33)
Distanţa de acţiune a bliţului fără fir
1 - 5 m (consultaţi
Tabelul 1)
1-5m
(consultaţi Tabelul 2)
Operaţii avansate
Bliţul fără fir necesită două bliţuri (include bliţul încorporat al camerei).
Când bliţul ataşat sau încorporat se declanşează, activează funcţionarea
bliţului comandat de la distanţă. Respectaţi punctele de mai jos când
poziţionaţi camera, bliţul şi subiectul.
• Aşezaţi bliţul comandat de la distanţă în cercul din următoarea
schemă.
Nu aşezaţi bliţul direct în
spatele subiectului
Aşezaţi camera şi unitatea de bliţ în cadrul
unei raze de 1-5 m faţă de subiect
• În modul bliţ fără fir, nu puteţi utiliza un exponometru sau un
colorimetru în modul bliţ fără fir, deoarece prebliţul se declanşează.
• În modul bliţ fără fir, raza bliţului pentru acest bliţ este setată automat
la 24 mm.
• Bliţul încorporat al camerei cu montură A sau HVL-F20M, HVL-F32M,
HVL-F43M sau HVL-F60M se pot utiliza drept bliţ de control.
27 RO
• HVL-F32M, HVL-F43M, HVL-F60M, etc., pot fi utilizate ca bliţuri
comandate de la distanţă.
• Puteţi utiliza mai multe bliţuri comandate de la distanţă simultan.
• Dacă utilizaţi accesoriul (se vinde separat) pentru bliţ, puteţi utiliza
cablul desemnat pentru a plasa bliţul şi camera separat.
• Bliţul nu este compatibil cu mai multe bliţuri fără fir, utilizate cu
control al raportului de iluminare.
• Canalul fără fir al acestei unităţi este fixat pe canalul 1.
Distanţa pentru fotografierea cu bliţ fără fir
Tabelul 1 Distanţa cameră-subiect
Viteza
declanşatorului
Toate vitezele declanşatorului
Diafragmă
2,8
1,4 - 5
4
1-5
5,6
1-5
Unităţi: m
RO
28
Tabelul 2 Distanţa HVL-F32M-subiect
Viteza
Viteză
declanşatorului sincronizată
sau mai
mică
Diafragmă
1/250
sec
1/500
sec
1/1000
sec
1/2000
sec
1-5
1 - 2,7
1 - 1,9
1 - 1,4
-
4
1 - 4,9
1 - 1,9
1 - 1,4
-
-
5,6
1 - 3,5
1 - 1,4
-
-
Unităţi: m
• La calcularea distanţelor din tabelul de mai sus s-a presupus că se
utilizează ISO 100. Dacă se utilizează ISO 400, distanţele trebuie să fie
înmulţite cu factor de doi (presupunându-se ca limita este de 5 m).
Ataşarea ministativului furnizat
Operaţii avansate
2,8
Utilizaţi ministativul furnizat când unitatea de bliţ este separată de
cameră.
1
Deschideţi ministativul furnizat.
Ministativul este păstrat în carcasă la momentul achiziţiei.
2
Scoateţi capacul de protecţie de pe terminalul
piciorului cu interfaţă multiplă al bliţului.
29 RO
3
Rotiţi maneta de blocare spre [RELEASE] în timp ce
apăsaţi butonul de eliberare.
4
Introduceţi ferm piciorul cu interfaţă multiplă până la
capăt în ministativ, în sensul indicat de săgeată.
5
Rotiţi maneta de blocare spre [LOCK] pentru a fixa
unitatea de bliţ în ministativ.
• Consultaţi pagina 14 privind utilizarea butonului de eliberare şi a
manetei de blocare.
• Puteţi fixa unitatea de bliţ la un trepied folosind locaşul de fixare a
trepiedului de sub ministativ. Utilizaţi trepiedul prevăzut cu un şurub
mai mic de 5,5 mm. Un trepied prevăzut cu un şurub de peste 5,5 mm
nu poate susţine ferm ministativul, iar acesta din urmă poate suferi
deteriorări.
RO
30
• Când ministativul s-a desfăcut în bucăţi, montaţi axul în cealaltă parte.
Utilizaţi bliţul încorporat al camerei sau altă unitate bliţ ataşată drept bliţ
de control pentru a declanşa HVL-F32M.
Bliţ încorporat
Operaţii avansate
[A] Utilizarea HVL-F32M separat de cameră
(bliţ comandat de la distanţă)
sau
HVL-F32M
Bliţ de control
1
Ataşaţi această unitate de bliţ la cameră şi porniţi
unitatea de bliţ şi camera.
2
Setaţi camera la modul bliţ fără fir, apoi confirmaţi că
[WL] este afişat pe ecranul LCD al acestei unităţi de
bliţ.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare a camerei pentru detalii privind
metoda de setare.
31 RO
3
Scoateţi această unitate de bliţ din cameră, apoi
ataşaţi ministativul la această unitate de bliţ.
(pagina 29)
4
Asiguraţi-vă că bliţul încorporat este complet încărcat
sau ataşaţi o altă unitate de bliţ la cameră.
• Verificaţi ca [RMT] să fie afişat pe ecranul LCD al acestei unităţi.
Dacă se afişează [CTRL], apăsaţi butonul -/RMT pentru a afişa
[RMT].
• Verificaţi dacă unitatea de bliţ ataşată la cameră este setată ca bliţ
de control. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare a
unităţii de bliţ.
5
Poziţionaţi camera şi această unitate de bliţ.
(pagina 27)
6
Verificaţi ca bliţul încorporat sau unitatea de bliţ
ataşată la cameră şi această unitate de bliţ sunt
complet încărcate.
Când indicatorul pentru starea încărcării se aprinde în culoarea
verde, această unitate de bliţ este pregătită să se declanşeze. De
asemenea, indicatorul bliţ pregătit amplasat pe partea frontală a
acestei unităţi de bliţ se aprinde intermitent în modul bliţ fără fir.
7
Apăsaţi butonul declanşator pentru a fotografia.
• Pentru bliţul de testare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a
camerei dvs.
RO
32
• Dacă această unitate de bliţ nu funcţionează, schimbaţi poziţia
camerei, bliţului sau subiectului sau orientaţi receptorul
semnalului de control fără fir către cameră.
• Bliţul încorporat al camerei cu montură A sau HVL-F20M, HVL-F32M,
HVL-F43M sau HVL-F60M se pot utiliza drept bliţ de control.
Puteţi ataşa această unitate de bliţ la cameră pentru utilizare ca bliţ de
control. Prin declanşarea bliţului acestei unităţi, orice altă unitate de bliţ
separată de cameră (bliţ comandat de la distanţă) se va declanşa.
HVL-F32M
Bliţ comandat de
la distanţă
1
Ataşaţi această unitate de bliţ la cameră apoi porniţi
camera, această unitate de bliţ şi bliţul comandat de la
distanţă.
2
Setaţi camera, acest bliţ şi bliţul comandat de la
distanţă.
Operaţii avansate
[B] Utilizarea HVL-F32M ataşat la cameră
drept bliţ de control
33 RO
Setarea camerei:
1 Setaţi camera pe bliţ fără fir.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ce însoţesc
camera dvs.
Setarea pentru acest bliţ:
Setaţi unitatea de bliţ ca un bliţ de control.
1 Apăsaţi butonul MODE în mod repetat pentru a
afişa [WL] pe ecranul LCD.
2 Apăsaţi butonul +/CTRL pentru a afişa [CTRL] pe
ecranul LCD.
RO
34
Setarea bliţului comandat de la distanţă:
1 Setaţi bliţul comandat de la distanţă pe modul bliţ
fără fir la distanţă.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ce însoţesc bliţul
extern. Când HVL-F32M este utilizat ca bliţ extern, consultaţi pagina
31.
Poziţionaţi camera şi bliţul comandat de la distanţă.
4
Apăsaţi butonul declanşator pentru a fotografia.
• Pentru bliţul de testare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a
camerei dvs.
• Dacă această unitate de bliţ nu funcţionează, schimbaţi poziţia
camerei, bliţului sau subiectului sau orientaţi receptorul
semnalului de control fără fir către cameră.
Operaţii avansate
3
35 RO
Informaţii suplimentare
Note privind utilizarea
Nu aşezaţi această unitate de
bliţ în următoarele locuri
Indiferent dacă această unitate de
bliţ este în curs de utilizare sau
depozitare, nu o aşezaţi în
niciunul dintre următoarele locuri.
În caz contrar, se pot provoca
defecţiuni.
• Aşezarea acestei unităţi de bliţ
în locuri aflate în bătaia directă
a soarelui, cum ar fi borduri de
maşină sau lângă un radiator,
poate duce la deformarea sau
defectarea acestei unităţi.
• Locuri cu vibraţii excesive
• Locuri cu electromagnetism
puternic
• Locuri cu mult nisip
În locuri cum ar fi pe plajă şi
alte zone cu nisip în care se
formează nori de praf, protejaţi
unitatea contra nisipului şi
prafului.
Aceste condiţii pot provoca
defecţiuni.
În timpul fotografierii
• Această unitate de bliţ
generează o lumină puternică;
prin urmare, nu o folosiţi direct
în faţa ochilor.
RO
36
• Nu utilizaţi bliţul de 20 de ori la
rând sau în secvenţă rapidă,
pentru a preveni încălzirea şi
deteriorarea camerei şi a
unităţii de bliţ. (când nivelul de
putere este de 1/32, de 40 de
ori la rând.)
Nu mai utilizaţi unitatea de bliţ
şi lăsaţi-o să se răcească timp
de 10 minute sau mai mult dacă
bliţul este declanşat până la
limita declanşărilor în secvenţă
rapidă.
• Nu puneţi acest bliţ cu camera
ataşată în geantă, etc. Bliţul sau
aparatul foto se pot defecta.
• Nu transportaţi acest bliţ cu o
cameră fixată. Se poate
defecta.
• Nu utilizaţi bliţul lângă
persoane dacă rotiţi tubul
bliţului în timpul fotografierii cu
reflector. Lumina bliţului poate
afecta văzul, iar tubul încins al
bliţului poate provoca arsuri.
• Când rotiţi tubul, aveţi grijă să
nu vă prindeţi degetele în piesa
rotativă. Este posibil să vă
răniţi.
• Această cameră este
concepută pentru a fi
rezistentă la praf şi umezeală,
dar nu este impermeabilă sau
rezistentă la împroşcări.
• Când închideţi capacul
compartimentului pentru
baterii, apăsaţi-l ferm în
interior, culisându-l complet pe
toată suprafaţa. Aveţi grijă să
nu vă răniţi prinzându-vă
degetul în capacul
compartimentului pentru
baterii când îl închideţi.
• Nivelul de încărcare a bateriei
de pe ecranul LCD ar putea fi
mai scăzut decât capacitatea
reală a bateriei, din cauza
condiţiilor de temperatură şi de
depozitare. Nivelul de încărcare
a bateriei poate fi readus la
valoarea corectă după ce bliţul
a fost declanşat de câteva ori.
• Bateriile din nichel-hidrură
metalică se pot descărca brusc.
Dacă indicatorul de descărcare
a bateriei începe să se aprindă
intermitent sau bliţul nu mai
poate fi utilizat în timp ce
fotografiaţi, schimbaţi sau
reîncărcaţi bateriile.
• Nu utilizaţi baterii litiu-ion,
deoarece utilizarea repetată a
bliţului supraîncălzeşte
bateriile şi bliţul nu mai poate fi
declanşat.
Temperatură
• Unitatea de bliţ poate fi
utilizată într-un domeniu de
temperatură între 0 °C şi 40 °C.
• Nu expuneţi unitatea de bliţ la
temperaturi extrem de ridicate
(de ex. în lumină solară directă,
în interiorul unui vehicul) sau
umidităţii ridicate.
• Pentru a preveni formarea
condensului pe bliţ,
introduceţi-l într-o pungă de
plastic etanşă după ce l-aţi
adus de la frig la cald. Lăsaţi-l
să atingă temperatura camerei
înainte de a-l scoate din pungă.
Informaţii suplimentare
Baterii
• Frecvenţa bliţului şi numărul de
bliţuri asigurat de noile baterii
poate diferi de valorile
prezentate în tabel, în funcţie
de vechimea bateriilor.
• Dacă doriţi să schimbaţi
bateriile, scoateţi-le numai
după ce aţi închis alimentarea
şi aţi aşteptat câteva minute. În
funcţie de tipul de baterie,
acestea se pot încinge.
Îndepărtaţi-le cu grijă.
• Scoateţi şi depozitaţi bateriile
dacă nu intenţionaţi să utilizaţi
camera mai mult timp.
37 RO
• Capacitatea bateriei scade la
temperaturi mai reduse. Ţineţi
camera şi bateriile de schimb
într-un buzunar interior cald
când fotografiaţi pe vreme
rece. Pe vreme rece, indicatorul
de descărcare a bateriei se
poate aprinde intermitent chiar
şi când bateriile mai sunt
încărcate. Bateriile vor reveni
într-o anumită măsură la
capacitatea lor când sunt aduse
la temperatura de funcţionare
normală.
Întreţinere
• Decuplaţi această unitate de la
cameră. Curăţaţi bliţul cu o
cârpă uscată şi moale. Dacă
bliţul a intrat în contact cu
nisip, veţi deteriora suprafaţa
prin ştergere; prin urmare,
acesta trebuie să fie curăţat cu
atenţie folosind un pistol cu
aer. În cazul petelor rezistente,
utilizaţi o cârpă înmuiată uşor
în apă sau apă călduţă, apoi
curăţaţi unitatea prin ştergere
cu o cârpă uscată şi moale. Nu
utilizaţi niciodată solvenţi
puternici, precum diluanţi sau
benzină, deoarece aceştia
deteriorează finisajul.
RO
38
• Dacă pe obiectiv sau tubul
bliţului au rămas amprente sau
reziduuri, vă recomandăm să
eliminaţi reziduurile şi să
ştergeţi obiectivul sau tubul
bliţului cu o cârpă moale.
Specificaţii
Număr ghid
Bliţ normal (ISO100)
Bliţ manual/format 35 mm
Setarea razei bliţului (mm)
Nivel de
putere
15*
24
50
70
105
1/1
9,1
19,5
24
27,5
31,5
6,4
13,8
17
19,5
22,3
4,6
9,8
12
13,8
15,8
1/8
3,2
6,9
8,5
9,7
11,1
1/16
2,3
4,9
6
6,9
7,9
1/32
1,6
3,5
4,2
4,9
5,6
1/64
1,1
2,4
3
3,4
3,9
1/128
0,6
1,7
2,1
2,4
2,8
*Când panoul larg este ataşat.
Format APS-C
Setarea razei bliţului (mm)
Nivel de
putere
15*
24
50
70
105
1/1
9,1
19,5
27,5
27,5
31,5
1/2
6,4
13,8
19,5
19,5
22,3
1/4
4,6
9,8
13,8
13,8
15,8
1/8
3,2
6,9
9,7
9,7
11,1
1/16
2,3
4,9
6,9
6,9
7,9
1/32
1,6
3,5
4,9
4,9
5,6
1/64
1,1
2,4
3,4
3,4
3,9
1/128
0,6
1,7
2,4
2,4
2,8
Informaţii suplimentare
1/2
1/4
*Când panoul larg este ataşat.
39 RO
Bliţ plat HSS (ISO100)
Bliţ manual/format 35 mm
Setarea razei bliţului (mm)
Viteza
declanşatorului
15
24
50
70
105
1/250
3,8
7,7
9,1
9,9
11,8
1/500
2,7
5,4
6,4
7
8,4
1/1000
1,9
3,8
4,6
5
5,9
1/2000
1,4
2,7
3,2
3,5
4,2
1/4000
1
1,9
2,3
2,5
3
1/8000
0,7
1,4
1,6
1,8
2,1
1/12000
0,6
1,1
1,3
1,4
1,7
Format APS-C
RO
40
Setarea razei bliţului (mm)
Viteza
declanşatorului
15
24
50
70
105
1/250
3,8
7,7
9,1
9,1
11,8
8,4
1/500
2,7
5,4
6,4
6,4
1/1000
1,9
3,8
4,6
4,6
5,9
1/2000
1,4
2,7
3,2
3,2
4,2
1/4000
1
1,9
2,3
2,3
3
1/8000
0,7
1,4
1,6
1,6
2,1
1/12000
0,6
1,1
1,3
1,3
1,7
Frecvenţă/repetiţie
Alcalin
Frecvenţă (sec)
Repetiţie (ori)
Hidrură de nichel
(2100 mAh)
Aprox. 0,1 - 5
Aprox. 0,1 - 4
Aprox. 120 sau mai
multe
Aprox. 150 sau mai
multe
• Repetiţia constă în numărul aproximativ de operaţii
permise înainte ca o nouă baterie să fie complet
epuizată.
Informaţii suplimentare
Utilizare continuă a 40 de bliţuri la 5 bliţuri pe secundă
bliţului
(Bliţ normal, nivel de intensitate 1/32, 105 mm,
baterie nichel-hidrură metalică)
Dimensiune
66 mm × 119 mm × 82 mm (l/î/a)
(Aprox.)
Greutate (Aprox.)
235 g (exclusiv baterii)
Alimentare
3 V c.c.
Baterii
Două baterii alcaline LR6 (tip AA)
recomandate
Două baterii din nichel-hidrură metalică
reîncărcabile, tip AA
Articole incluse
Unitate bliţ (1), Capac de protecţie conector (1),
Ministativ (păstrat în carcasa pentru transport) (1),
Carcasă pentru transport (1), Documentaţie
imprimată
Funcţiile indicate în aceste instrucţiuni de utilizare sunt bazate pe
condiţiile de testare din compania noastră.
Concepţia şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Marcă comercială
„Multi Interface Shoe” este marcă comercială a Sony Corporation.
41 RO
Polski
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję i zachować ją na przyszłość.
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym,
1) należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią
2) na urządzeniu nie wolno stawiać przedmiotów wypełnionych
cieczami, np. wazonów.
Przechowywać z dala od zasięgu małych dzieci, aby nie dopuścić do
przypadkowego połknięcia.
Nie narażać baterii/akumulatora na działanie zbyt wysokiej temperatury
emitowanej np. przez światło słoneczne, ogień itp.
Należy niezwłocznie wyjąć baterie i nie używać ich ponownie, jeśli:
• produkt zostanie upuszczony lub narażony na uderzenie, podczas
którego jego wnętrze było niezabezpieczone
• produkt jest wyjątkowo gorący, wytwarza nieprzyjemny zapach lub
dymi się
Nie demontować. Dotknięcie obwodu pod wysokim napięciem
znajdującego się w produkcie grozi porażeniem elektrycznym.
W wyniku niewłaściwego użytkowania baterie
mogą się nagrzać lub wybuchnąć.
Należy używać wyłącznie baterii zalecanych w tej
instrukcji obsługi.
Nie wkładać baterii z odwrotnym ułożeniem
biegunów (+/-).
Nie narażać baterii na kontakt z ogniem lub
wysokie temperatury.
PL
2
Nie próbować ładować (oprócz akumulatorów
wielokrotnego ładowania), zwierać ani
demontować baterii.
Nie używać jednocześnie baterii o innym okresie
produkcji, różnego typu lub różnych marek.
UWAGA
Nie dotykać palnika, ponieważ może się on nagrzewać podczas
wyzwalania lampy.
Dla klientów w Europie
Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich
stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
że produkt nie może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z
lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
Japonia
Wprowadzenie produktu na terenie RP: Sony Europe Ltd., The Heights,
Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania
Informacje o zgodności produktu z wymaganiami UE: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy
3 PL
PL
Spis treści
Co można robić z urządzeniem HVL-F32M .................................6
Nazwy części .............................................................................. 10
Przygotowanie
Wkładanie baterii (nie są dołączone) ........................................ 12
Zakładanie lampy błyskowej ..................................................... 14
Włączanie zasilania ................................................................... 16
Podstawowe informacje
Używanie lampy błyskowej ....................................................... 19
Obsługa zaawansowana
Fotografowanie w świetle odbitym ..........................................23
Błysk ręczny ...............................................................................26
Krótki czas migawki (HSS) .......................................................... 27
Tryb błysku bezprzewodowego (WL) ........................................28
Dodatkowe informacje
Uwagi dotyczące użytkowania .................................................. 37
Dane techniczne ....................................................................... 40
PL
4
Przed użyciem
Zakupiona lampa błyskowa może być używana z aparatami cyfrowymi
Sony z wymiennymi obiektywami, kamerami HD Sony z wymiennymi
obiektywami oraz aparatami cyfrowymi Sony wyposażonymi
w standardową stopkę multiinterfejsową.
Działanie niektórych funkcji może być uzależnione od modelu aparatu
lub kamery.
Szczegółowe informacje na temat modeli aparatów zgodnych z tą
lampą można uzyskać na stronie internetowej firmy Sony, w najbliższej
placówce sprzedaży firmy Sony lub w autoryzowanym punkcie
serwisowym Sony.
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi lampy oraz instrukcją obsługi
aparatu/kamery.
Lampę błyskową należy utrzymywać w czystości. Zabrudzenie lub
kurz itp. na lampie błyskowej mogą doprowadzić do powstania
dymu lub przypalenia w wyniku ciepła generowanego podczas
używania lampy błyskowej. Aby wyczyścić lampę błyskową, należy
przetrzeć go miękką ściereczką itp.
Lampa błyskowa jest pyłoszczelna i bryzgoszczelna, ale może nie
zapewniać stuprocentowego zabezpieczenia przed pyłem
i rozpryskami.
5 PL
Co można robić z urządzeniem HVLF32M
Ta kompaktowa lampa błyskowa oferuje wiele możliwości
kontrolowania światła i cienia. Dzięki niej użytkownik będzie czerpał
większą radość z fotografowania.
 Robienie zdjęcia bez efektu czerwonych oczu
Efekt czerwonych oczu można zredukować poprzez użycie lampy
błyskowej.
* Ustawienie można skonfigurować w aparacie. Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.
 Robienie zdjęcia z łagodniejszym oświetleniem
(fotografowanie w świetle odbitym)
Kierując lampę na sufit lub ścianę, można oświetlić obiekt światłem
odbitym, zmniejszyć intensywność cieni i uzyskać łagodniejsze światło.
Robienie zdjęć z uniknięciem rzucania cienia (fotografowanie w
świetle odbitym) (strona 23)
W miejscach, w których źródło światła zainstalowane jest na suficie, na
przykład w restauracjach, oświetlenie światłem odbitym pozwoli
uniknąć rzucania cienia przez fotografującego lub aparat. Dzięki
fotografowaniu w świetle odbitym można robić piękne zdjęcia z ujęć od
góry.
Bez lampy błyskowej
PL
6
Fotografowanie w świetle
odbitym
Sprawianie, że fotografowana osoba wygląda na pełną życia
(używanie karty odbijającej światło) (strona 24)
Karta odbijająca światło umożliwia uzyskanie błysku w oczach
fotografowanej osoby i ożywia jej spojrzenie.
Bez karty odbijającej światło
Z kartą odbijającą światło
 Robienie zdjęcia z wyraźnym obiektem i rozmazanym
tłem nawet pod światło (krótki czas migawki)
W przypadku użycia krótkiego czasu migawki można fotografować z
szeroko otwartą przysłoną nawet w ciągu dnia lub pod światło.
(strona 27)
Normalny błysk
Krótki czas migawki
* Aparat musi być kompatybilny z funkcją krótkiego czasu migawki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.
7 PL
 Fotografowanie z wyraźnym obiektem i tłem, nawet
przy słabym oświetleniu (synchronizacja długości
czasu)
Dzięki synchronizacji długości czasu można zrobić zdjęcie przy
naświetleniu zarówno obiektu, jak i tła, nawet przy słabym oświetleniu.
Normalny błysk
Synchronizacja długości czasu
* Ustawienie można wprowadzić w aparacie. Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.
 Robienie zdjęcia z efektem rozmycia w ruchu
(synchronizacja na tylną kurtynę migawki)
Gdy w aparacie ustawiona jest synchronizacja na tylną kurtynę migawki,
lampa błyskowa błyska tuż przed zamknięciem się migawki. Efekt
rozmycia w ruchu umożliwia pokazanie, że obiekt, taki jak samochód,
był w ruchu.
Normalny błysk
Synchronizacja na tylną kurtynę
migawki
* Ustawienie lub funkcję można skonfigurować w aparacie. Szczegółowe
informacje można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.
PL
8
 Robienie zdjęcia przy kontrolowaniu cieni (błysk
bezprzewodowy, lampa zewnętrzna)
Korzystając z wielu lamp błyskowych (tej lampy błyskowej oraz lampy
błyskowej wbudowanej w aparat, bądź innej lampy błyskowej) oraz
oświetlając obiekt pod wieloma kątami można kontrolować
intensywność i położenie cieni. (strona 28)
Normalny błysk
Lampa zewnętrzna
 Fotografowanie obiektu, który odbija światło (błysk
ręczny)
Regulując moc błysku można fotografować obiekt, który odbija światło,
na przykład szkło lub metal. (strona 26)
 Fotografowanie obiektu znajdującego się bardzo
blisko
Aby uzyskać dokładne oświetlenie obiektów fotografowanych z
odległości od 0,7 m do 1,0 m, głowicę lampy należy obrócić w dół.
(strona 24)
9 PL
Nazwy części
Liczby w nawiasach wskazują numery stron zawierające opis poszczególnych
elementów.
PL
 Wbudowany dyfuzor
szerokokątny (21)
 Palnik
 Odbiornik sygnałów
bezprzewodowego sterowania (32)
 Wskaźnik gotowości do błysku (32)
 Podstawka do stopki
multiinterfejsowej (14)
 Karta odbijająca światło (24)
 Wskaźnik odchylenia (do góry/
w dół) (23)
 Panel LCD (11)
 Panel sterowania (11)
 Dźwignia blokująca (14)
 Przycisk zwalniający (14)
 Drzwiczki komory na baterie (12)
 Minipodstawka (30)
* Otwór do podłączania statywu
10
Panel sterowania
 Wskaźnik postępu ładowania
(17)
 Przycisk +/CTRL (26, 35)
 Przycisk -/RMT (26, 32)
 Przełącznik zasilania (16)
 Przycisk podświetlenia panelu
LCD
Włącza lub wyłącza
podświetlenie panelu LCD.
 Przycisk MODE (19, 35)
Panel LCD
 Wskaźnik błysku ręcznego (20,
26)
 Wskaźnik błysku TTL (19, 20)
 Wskaźnik poziomu mocy (26)
 Wskaźnik sterowania
bezprzewodowego/zdalnego
(32, 34)
 Wskaźnik wyczerpania baterii
(17)
 Wskaźnik trybu wyłączenia
błysku (19)
 Wskaźnik błysku
bezprzewodowego (28)
11 PL
Przygotowanie
Wkładanie baterii (nie są dołączone)
1
Należy otworzyć drzwiczki komory na baterie tak, jak
pokazano na obrazku.
2
Należy włożyć baterie do komory tak, jak pokazano
na drzwiczkach komory na baterie.
Lampa HVL-F32M może być zasilana przez:
• Dwie baterie alkaliczne LR6 (rozmiar AA)
• Dwa akumulatory niklowo-wodorowe (Ni-MH) rozmiaru AA*
W przypadku korzystania z akumulatorów niklowo-wodorowych,
należy używać odpowiedniej ładowarki do ich ładowania.
PL
12
Wykonać procedurę w odwrotnej kolejności, aby zamknąć drzwiczki
komory na baterie.
Przygotowanie
13 PL
Zakładanie lampy błyskowej
1
Wyłączyć zasilanie lampy błyskowej.
Jeśli podniesiona jest wbudowana lampa błyskowa aparatu, przed
podłączeniem zewnętrznej lampy błyskowej należy ją opuścić.
PL
2
Zdjąć nakładkę ochronną z podstawki do stopki
multiinterfejsowej lampy błyskowej i nakładkę stopki
z aparatu.
3
Obrócić dźwignię blokującą w kierunku pozycji
[RELEASE], naciskając przycisk zwalniający.
4
Mocno włożyć do końca podstawkę do stopki
multiinterfejsowej lampy w stopkę multiinterfejsową
aparatu w kierunku wskazanym przez strzałkę.
14
5
Należy pewnie przekręcić dźwignię blokującą w
kierunku pozycji [LOCK], aby zabezpieczyć lampę
błyskową.
Odłączanie lampy błyskowej od aparatu
Obrócić dźwignię blokującą w kierunku pozycji [RELEASE],
jednocześnie naciskając przycisk zwalniający, a następnie
zsunąć lampę błyskową do przodu.
Przygotowanie
• Podłączając lampę do aparatu ze stopką akcesoriów z automatyczną
blokadą, należy użyć adaptera stopki (ADP-AMA) (nie jest załączony).
• Jeśli lampa błyskowa nie jest używana, założyć nakładkę ochronną na
podstawkę do stopki multiinterfejsowej lampy błyskowej.
15 PL
Włączanie zasilania
Przestawić przełącznik POWER na ON.
Kiedy zasilanie lampy błyskowej jest włączone, zapala się panel LCD.
Tryb oszczędzania energii
Jeśli lampa odłączona od aparatu lub podłączona do aparatu
pozostającego w trybie oszczędzania energii nie będzie używana przez
3 minuty, zostanie ona wyłączona.
• Podczas używania błysku bezprzewodowego (strona 28) lampa
przechodzi w tryb oszczędzania energii po 60 minutach.
• Lampa przechodzi w tryb oszczędzania energii automatycznie, jeśli
przełącznik zasilania aparatu* zostanie ustawiony w położenie
wyłączenia OFF.
* Oprócz DSLR-A100
PL
16
Sprawdzanie baterii
Wskaźnik postępu ładowania
Przygotowanie
Wskaźnik wyczerpania baterii pojawia się na panelu LCD, gdy baterie są
bliskie wyczerpania.
miga
Zalecana jest wymiana baterii.
Nawet w takiej sytuacji wciąż
można używać lampy błyskowej.
Tylko migający wskaźnik
Użycie lampy błyskowej jest
niemożliwe.
Włożyć nowe baterie.
Kolor wskaźnika postępu ładowania wskazuje stan ładowania lampy
błyskowej.
• Zielony: W pełni naładowana
• Żółty: Naładowana do około 75%
• Pomarańczowy: Naładowana do około 50%
• Czerwony: Naładowana do około 25%
Wykonanie zdjęcia przed zakończeniem ładowania spowoduje jego
niedoświetlenie ze względu na niedostateczną moc błysku.
Uwaga dotycząca długotrwałego korzystania z
lampy błyskowej
Po wielokrotnym użyciu lampy błyskowej w krótkich odstępach czasu,
wewnętrzny układ zabezpieczający może ograniczyć możliwość użycia
lampy błyskowej i wydłużyć odstępy czasu pomiędzy błyskami.
Jeśli temperatura wewnętrzna wzrośnie zbyt wysoko, wskaźnik
ładowania zacznie migać na czerwono i przez pewien czas nie będzie
można użyć lampy błyskowej. W takim przypadku należy wyłączyć
lampę błyskową na około 10 minut, aby ostygła.
17 PL
• Należy uważać podczas wyciągania baterii, ponieważ mogą być
nagrzane przez ciągłe wykorzystanie lampy błyskowej.
PL
18
Podstawowe informacje
Używanie lampy błyskowej
Tryb pracy lampy
Tryb pracy lampy można zmienić,
naciskając przycisk MODE.
Używanie lampy
błyskowej
1
W pokazanym przykładzie
wybrano tryb błysku TTL.
• Tryb błysku TTL
Lampa błyskowa mierzy
światło odbite od obiektu
i wpadające do obiektywu, a
następnie automatycznie
reguluje moc błysku.
* TTL = through the lens (przez
obiektyw)
• Tryb błysku ręcznego
(strona 26)
Można wyregulować moc
błysku, aby zapewnić stałą moc
błysku.
• Tryb błysku bezprzewodowego
Ten tryb należy ustawić
w przypadku fotografowania
w trybie błysku
bezprzewodowego.
•
Tryb wyłączenia błysku
Lampa błyskowa nie działa.
2
Nacisnąć spust
migawki, aby zrobić
zdjęcie.
Gdy zaświeci się zielony
wskaźnik postępu ładowania,
lampa błyskowa jest gotowa
do użycia.
Po zrobieniu zdjęcia wskaźnik
postępu ładowania miga na
zielono, gdy uzyskano
prawidłową ekspozycję.
Podstawowe informacje
Nacisnąć przycisk
MODE, aby wybrać tryb
błysku.
• Tryb błysku wypełniającego lub
tryb błysku automatycznego
można ustawić w aparacie.
19 PL
• Korzystając z lampy błyskowej
z samowyzwalaczem, należy
nacisnąć spust migawki, gdy
zaświeci się zielony wskaźnik
postępu ładowania.
Automatyczna korekta
balansu bieli z
wykorzystaniem
informacji o
temperaturze barwowej
Balans bieli jest automatycznie
korygowany przez aparat (oprócz
DSLR-A100) z wykorzystaniem
informacji o temperaturze
barwowej w chwili błysku.
• Automatyczna korekta balansu
bieli działa, gdy lampa jest
podłączona do aparatu
i włączony jest tryb błysku TTL
lampy.
• Funkcja nie działa w trybie
błysku ręcznego (strona 26).
Należy ręcznie wyregulować
balans bieli w aparacie.
PL
20
Tryb błysku TTL*
W trybie błysku ręcznego moc
błysku jest stała, bez względu
na jasność obiektu
i ustawienia aparatu. W trybie
błysku TTL aparat mierzy
światło odbite od obiektu
i wpadające do obiektywu.
W trybie TTL dostępna jest
również funkcja pomiaru
P-TTL, która dodaje przedbłysk
do pomiaru TTL, oraz funkcja
pomiaru ADI, która dodaje do
pomiaru P-TTL informacje o
odległości.
Ta lampa traktuje wszystkie
pomiary P-TTL i ADI jak tryb
błysku i na panelu LCD
wyświetlany jest wskaźnik
.
*TTL = through the lens (przez
obiektyw)
• Pomiar ADI działa tylko przy
korzystaniu z obiektywu z
wbudowanym koderem
odległości. Przed użyciem
funkcji pomiaru ADI należy
sprawdzić w danych
technicznych
przedstawionych w instrukcji
obsługi obiektywu, czy
obiektyw jest wyposażony
we wbudowany koder
odległości.
Automatyczne
ustawianie kąta
rozbłysku (zoom
automatyczny)
Wbudowany dyfuzor
szerokokątny (kąt
15 mm)
Wysunięcie wbudowanego
dyfuzora do zdjęć szerokokątnych
zwiększa kąt rozbłysku do
przedziału obejmującego
ogniskowe od 15 mm do poniżej
24 mm.
1
Kąt
rozbłysku
24 mm
Kąt
rozbłysku
105 mm
Delikatnie wyciągnąć
dyfuzor szerokokątny.
Podstawowe informacje
Ta lampa błyskowa zapewnia
optymalny kąt rozbłysku
w zakresie od 24 mm do 105 mm,
stosownie do wielkości sensora
obrazu (format APS-C/35mm)
aparatu oraz długości ogniskowej
obiektywu.
• Gdy soczewka o długości
ogniskowej mniejszej niż
24 mm jest używana z funkcją
zoom automatyczny, [TTL]
i [MANUAL] miga na panelu
LCD. W takim wypadku
zalecane jest użycie
wbudowanego dyfuzora
szerokokątnego, w celu
uniknięcia niedoświetlenia
brzegów obrazu.
21 PL
2
Kartę odbijającą
światło należy wsunąć
z powrotem.
Podczas wymiany dyfuzora
szerokokątnego należy go
wepchnąć tak głęboko, jak to
możliwe.
• Nie wysuwać ani nie skręcać
dyfuzora szerokokątnego na
siłę. Można go w ten sposób
uszkodzić.
• Przed włożeniem lampy do
załączonego pokrowca wsunąć
dyfuzor szerokokątny i kartę
odbijającą światło do wnętrza
głowicy lampy.
PL
22
Kąt rozbłysku i ogniskowa
Im większa wartość
ogniskowej na obiektywie
aparatu, tym większa może
być odległość między
aparatem a fotografowanym
obiektem, przy której obiekt
wypełni cały kadr. Zmniejsza
się natomiast obszar
mieszczący się w kadrze.
Mniejsze wartości
ogniskowych pozwalają z kolei
na ujęcie szerszej
perspektywy. Kąt rozbłysku
lampy oznacza obszar, który
jest równomiernie oświetlany
błyskiem o określonej mocy
minimalnej. Odpowiedni kąt
rozbłysku lampy zależy od
ogniskowej obiektywu.
Związek kąta rozbłysku z
ogniskową obiektywu
umożliwia wyrażenie kąta
rozbłysku jako ogniskowej
obiektywu.
Obsługa zaawansowana
Fotografowanie w świetle odbitym
Kierując lampę na sufit, można
oświetlić obiekt światłem
odbitym, zmniejszyć
intensywność cieni i uzyskać
łagodniejsze światło.
Ogniskowa
obiektywu
Kąt
odchylenia
Min. 70 mm
30°, 45°
28 mm do 70 mm
60°
Maks. 28 mm
75°, 90°
1
Obrócić lampę do góry,
w lewo lub w prawo.
Góra
2
Nacisnąć przycisk
MODE, aby wyświetlić
[TTL] na panelu LCD.
3
Nacisnąć spust
migawki, aby zrobić
zdjęcie.
Obsługa zaawansowana
Podczas fotografowania w świetle
odbitym funkcja krótkiego czasu
migawki będzie wyłączona.
23 PL
Użycie karty
odbijającej światło
Karta odbijająca światło
umożliwia uzyskanie błysku
w oczach fotografowanej osoby
i ożywia jej spojrzenie.
1
Delikatnie wyciągnąć
dyfuzor szerokokątny.
Spowoduje to wyciągnięcie
również karty odbijającej
światło. Dyfuzor szerokokątny
należy wsunąć z powrotem.
PL
2
Obrócić lampę
błyskową o 90° w górę.
3
Nacisnąć przycisk
MODE, aby wyświetlić
[TTL] na panelu LCD.
24
4
Nacisnąć spust
migawki, aby zrobić
zdjęcie.
Fotografowanie w
zbliżeniu
Aby uzyskać dokładne
oświetlenie obiektów
fotografowanych z odległości od
0,7 m do 1,0 m, głowicę lampy
należy odchylić nieco w dół.
Obrócić lampę
błyskową o 8° w dół.
2
Nacisnąć przycisk
MODE, aby wyświetlić
[TTL] na panelu LCD.
• W przypadku fotografowania z
odległości mniejszej niż 0,7 m,
należy użyć lampy zewnętrznej,
lampy dwupalnikowej lub
lampy pierścieniowej.
• Obiektywy o dużej długości
mogą zasłaniać światło lampy.
Obsługa zaawansowana
1
25 PL
Błysk ręczny
W trybie ręcznym moc błysku jest
stała, bez względu na jasność
obiektu i ustawienia aparatu.
1
Ustawić w aparacie tryb
M (ręczny).
2
Nacisnąć przycisk
MODE, aby wyświetlić
[MANUAL] na ekranie
LCD.
3
Nacisnąć przycisk
+/CTRL lub -/RMT, aby
wybrać poziom mocy.
• Poziom mocy można
ustawić w zakresie od 1/1
(maksymalny) do 128
(minimalny).
• Zmiana mocy błysku o
jeden stopień (np. 1/1 
1/2) odpowiada zmianie
przysłony o jeden stopień
(np. F4  5,6).
PL
26
4
Nacisnąć spust
migawki, aby zrobić
zdjęcie.
Krótki czas migawki (HSS)
Krótki czas migawki umożliwia szersze otwarcie przysłony i uzyskanie
nieostrego tła z wyeksponowanym obiektem na pierwszym planie.
Normalny błysk
Czas synchronizacji błysku
Przy fotografowaniu z lampą błyskową określony jest zazwyczaj
najkrótszy dopuszczalny czas otwarcia migawki, zwany też czasem
synchronizacji z lampą błyskową. Ograniczenie to nie dotyczy
aparatów z funkcją synchronizacji z krótkimi czasami migawki (HSS),
ponieważ dzięki tej funkcji można wykonywać zdjęcia nawet przy
najkrótszych dostępnych czasach otwarcia migawki.
Obsługa zaawansowana
Krótki czas migawki
• W trybie krótkiego czasu migawki lampa błyska wielokrotnie
w krótkich odstępach czasu, sprawiając wrażenie światła ciągłego, co
pozwala na użycie krótkich czasów migawki.
• Krótki czas migawki umożliwia szersze otwarcie przysłony, nawet
podczas fotografowania w świetle dziennym lub pod słońce.
27 PL
Tryb błysku bezprzewodowego (WL)
W trybie błysku bezprzewodowego można odłączyć lampę błyskową od
aparatu i użyć jej
[A] Korzystanie z lampy HVL-F32M odłączonej od aparatu (lampa
zewnętrzna) (strona 32)
[B] Korzystanie z lampy HVL-F32M podłączonej do aparatu w roli
kontrolera (strona 34)
Zasięg błysku bezprzewodowego
Błysk bezprzewodowy wymaga użycia 2 lamp błyskowych (w tym lampy
wbudowanej w aparat). Gdy podłączona lub wbudowana lampa błyśnie,
wyzwoli uruchomienie lampy zewnętrznej. Planując rozmieszczenie
aparatu, lampy i fotografowanego obiektu, należy wziąć pod uwagę
następujące kwestie:
• Lampę zewnętrzną należy umieścić w polu zaznaczonym na
schemacie okręgiem.
1–5m
(patrz Tabela 1)
1–5m
(patrz Tabela 2)
Nie umieszczać lampy
bezpośrednio za
obiektem
Aparat i lampę należy umieścić w
promieniu od 1 m do 5 m od obiektu
• W trybie błysku bezprzewodowego nie można używać światłomierza
błyskowego ani kolorymetru, ponieważ włącza się funkcja
przedbłysku.
PL
28
Odległość w przypadku fotografowania z błyskiem
bezprzewodowym
Tabela 1 Odległość obiektu od aparatu
Czas migawki
Obsługa zaawansowana
• W trybie błysku bezprzewodowego kąt rozbłysku lampy jest
automatycznie ustawiany na 24 mm.
• Jako kontroler może zostać użyta lampa błyskowa wbudowana
w aparat z mocowaniem typu A lub lampa HVL-F20M, HVL-F32M,
HVL-F43M bądź HVL-F60M.
• Lampa HVL-F32M, HVL-F43M, HVL-F60M itd. może być użyta jako
lampa zewnętrzna.
• Można używać kilku zewnętrznych lamp jednocześnie.
• W przypadku użycia stopki akcesoriów (sprzedawana oddzielnie) do
lampy błyskowej, można użyć określonego kabla w celu umieszczenia
lampy błyskowej i aparatu oddzielnie.
• Ta lampa błyskowa nie jest kompatybilna z błyskiem
bezprzewodowym z użyciem wielu lamp i sterowaniem względną
mocą błysku.
• Kanał bezprzewodowy tej lampy jest na stałe ustawiony na kanał 1.
Wszystkie czasy otwarcia migawki
Przysłona
2,8
1,4 - 5
4
1-5
5,6
1-5
Jednostki: m
29 PL
Tabela 2 Odległość obiektu od lampy HVL-F32M
Czas migawki
Szybkość
synchronizacji lub
wolniejsza
1/250 s
2,8
1-5
4
1 - 4,9
5,6
1 - 3,5
Przysłona
1/500 s
1/1000 s
1/2000 s
1 - 2,7
1 - 1,9
1 - 1,4
-
1 - 1,9
1 - 1,4
-
-
1 - 1,4
-
-
Jednostki: m
• Powyższe odległości podano dla czułości ISO 100. W przypadku
użycia czułości ISO 400 odległości te należy pomnożyć przez dwa
(należy przyjąć limit 5 m).
Podłączanie dostarczonej minipodstawki
Kiedy lampa pracuje poza aparatem, należy użyć dostarczonej
minipodstawki.
1
Otworzyć dostarczoną minipodstawkę.
W chwili zakupu minipodstawka znajduje się w futerale.
2
PL
30
Zdjąć nakładkę ochronną z podstawki do stopki
multiinterfejsowej lampy błyskowej.
Obrócić dźwignię blokującą w kierunku pozycji
[RELEASE], naciskając przycisk zwalniający.
4
Mocno włożyć do końca podstawkę do stopki
multiinterfejsowej lampy w minipodstawkę
w kierunku wskazanym przez strzałkę.
5
Obrócić dźwignię blokującą w kierunku pozycji
[LOCK], aby przymocować lampę błyskową do
minipodstawki.
Obsługa zaawansowana
3
• Informacje o obsłudze przycisku zwalniającego i dźwigni blokującej
można znaleźć na stronie 14.
• Lampę można przymocować do statywu za pomocą otworu do
mocowania statywu pod minipodstawką. Długość śruby używanego
statywu nie może przekraczać 5,5 mm. Statywy ze śrubą dłuższą niż
5,5 mm nie pozwalają na pewne umocowanie minipodstawki, co grozi
jej uszkodzeniem.
31 PL
• Jeśli części minipodstawki się rozłączą, umieść część statywu
w drugiej części.
[A] Korzystanie z lampy HVL-F32M odłączonej
od aparatu (lampa zewnętrzna)
Należy użyć lampy wbudowanej w aparat lub innej podłączonej lampy
jako sterownika wyzwalającego lampę HVL-F32M.
Wbudowana lampa błyskowa
lub
HVL-F32M
Sterownik
1
PL
32
Zamontować lampę na aparacie i włączyć lampę oraz
aparat.
2
Ustawić aparat na tryb błysku bezprzewodowego, a
następnie potwierdzić, że na panelu LCD tej lampy
wyświetlany jest symbol [WL].
Szczegółowe informacje na temat metody ustawiania aparatu
można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.
Zdjąć lampę z aparatu, a następnie przymocować do
lampy minipodstawkę. (strona 30)
4
Należy upewnić się, że wbudowana lampa błyskowa
jest w pełni naładowana lub przymocować inną lampę
błyskową do aparatu.
• Potwierdzić, że na panelu LCD tej lampy wyświetlany jest symbol
[RMT]. Jeśli wyświetlany jest symbol [CTRL], nacisnąć przycisk
-/RMT, aby wyświetlić symbol [RMT].
• Należy potwierdzić, że lampa błyskowa podłączona do aparatu
jest ustawiona jako sterownik. Szczegółowe informacje na ten
temat można znaleźć w instrukcji obsługi lampy błyskowej.
5
Ustawić aparat i lampę. (strona 28)
6
Potwierdzić, że wbudowana lampa błyskowa lub
lampa błyskowa przymocowana do aparatu oraz ta
lampa błyskowa są w pełni naładowane.
Obsługa zaawansowana
3
Gdy wskaźnik postępu ładowania zaświeci się na zielono, lampa
błyskowa jest gotowa do użycia. Ponadto w trybie błysku
bezprzewodowego wskaźnik gotowości do błysku umieszczony z
przodu lampy miga.
33 PL
7
Nacisnąć spust migawki, aby zrobić zdjęcie.
• Informacje na temat błysku próbnego można znaleźć w instrukcji
obsługi aparatu.
• Jeśli lampa błyskowa nie błyśnie, trzeba zmienić wzajemne
położenie aparatu, lampy i fotografowanego obiektu lub obrócić
odbiornik sygnałów bezprzewodowego sterowania w stronę
aparatu.
• Jako kontroler może zostać użyta lampa błyskowa wbudowana
w aparat z mocowaniem typu A lub lampa HVL-F20M, HVL-F32M,
HVL-F43M bądź HVL-F60M.
[B] Korzystanie z lampy HVL-F32M
podłączonej do aparatu w roli sterownika
Tę lampę błyskową można przymocować do aparatu, aby użyć jej jako
sterownika. Błysk tej lampy błyskowej spowoduje błysk innej lampy
błyskowej odłączonej od aparatu (lampa zewnętrzna).
HVL-F32M
1
PL
34
Lampa
zewnętrzna
Zamontować lampę na aparacie i włączyć aparat, tę
lampę oraz lampę zewnętrzną.
2
Ustawić aparat, tę lampę oraz lampę zewnętrzną.
Ustawienia w aparacie:
1 Ustawić aparat na błysk bezprzewodowy.
Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcji obsługi
aparatu/kamery.
Ustawić lampę błyskową jako sterownik.
1 Nacisnąć kilkukrotnie przycisk MODE, aby
wyświetlić [WL] na panelu LCD.
2 Nacisnąć przycisk +/CTRL, aby wyświetlić [CTRL] na
panelu LCD.
Obsługa zaawansowana
Ustawienie w tej lampie:
35 PL
Ustawienie w lampie zewnętrznej:
1 Ustawić lampę zewnętrzną na tryb zdalnego
sterowania bezprzewodowego.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
dołączonej do lampy zewnętrznej. Jeśli lampa HVL-F32M jest
używana jako lampa zewnętrzna, patrz strona 32.
3
Ustawić aparat i lampę zewnętrzną.
4
Nacisnąć spust migawki, aby zrobić zdjęcie.
• Informacje na temat błysku próbnego można znaleźć w instrukcji
obsługi aparatu.
• Jeśli lampa błyskowa nie błyśnie, trzeba zmienić wzajemne
położenie aparatu, lampy i fotografowanego obiektu lub obrócić
odbiornik sygnałów bezprzewodowego sterowania w stronę
aparatu.
PL
36
Dodatkowe informacje
Uwagi dotyczące użytkowania
Podczas fotografowania
• Lampa błyskowa wytwarza
silne światło. Nie należy jej
używać bezpośrednio przed
oczami.
• Aby nie dopuścić do
przegrzania i pogorszenia
stanu aparatu i lampy, nie
należy wykonywać w krótkim
czasie 20 błysków pod rząd.
(40 błysków, gdy moc błysku
wynosi 1/32).
W przypadku wykonania
maksymalnej liczby błysków
bez przerwy, przerwać
używanie lampy i poczekać co
najmniej 10 minut, aż lampa
ostygnie.
• Nie wkładać lampy z
podłączonym aparatem do
torby itp. Może to doprowadzić
do awarii lampy lub aparatu.
• Nie przenosić lampy
z podłączonym aparatem.
Może to doprowadzić do
awarii.
• Podczas fotografowania
w świetle odbitym nie używać
lampy z obróconym palnikiem
w pobliżu ludzi. Błysk lampy
może spowodować
uszkodzenie wzroku, a gorący
palnik grozi poparzeniem.
Dodatkowe informacje
Nie należy umieszczać lampy
w wymienionych niżej
miejscach
Bez względu na to, czy lampa jest
użytkowana, czy przechowywana,
nie należy jej umieszczać
w wymienionych poniżej
miejscach. Może to spowodować
usterkę.
• Umieszczenie lampy
w miejscach narażonych na
działanie bezpośredniego
światła słonecznego (na
przykład na deskach
rozdzielczych samochodów)
lub w pobliżu grzejników może
doprowadzić do jej deformacji
lub nieprawidłowego działania.
• Miejsca narażone na duże
wibracje
• Miejsca narażone na działanie
silnego pola
elektromagnetycznego
• Miejsca z dużą ilością piasku
Nad brzegiem morza i na
terenach piaszczystych lub
w miejscach, gdzie mogą
wystąpić tumany kurzu, lampę
należy zabezpieczyć przed
piaskiem i pyłem.
Mogłoby to spowodować
usterkę.
37 PL
• Zachować ostrożność, aby przy
obracaniu palnika nie
przytrzasnąć palców
obracającymi się elementami.
Użytkownik może odnieść
obrażenia.
• Aparat został zaprojektowany
tak, aby był odporny na kurz
i wilgoć, ale nie jest
wodoodporny czy odporny na
zachlapania.
• Zamykając drzwiczki komory na
baterie, należy dobrze je
docisnąć i przesunąć. Uważać,
aby przy zamykaniu drzwiczek
komory na baterie nie
przytrzasnąć sobie palców.
Baterie/akumulatory
• Poziom energii baterii
wskazywany na panelu LCD
może być niższy od
faktycznego, w zależności od
temperatury i warunków
przechowywania. Wskazywany
poziom naładowania baterii
może zostać przywrócony do
prawidłowej wartości po
kilkakrotnym użyciu lampy
błyskowej.
PL
38
• Akumulatory niklowowodorowe mogą nagle utracić
wydajność. Jeśli zacznie migać
wskaźnik wyczerpania baterii
lub lampa błyskowa przestanie
działać podczas
fotografowania, należy
wymienić baterie lub
naładować akumulatory.
• Nie należy używać baterii
litowo-jonowych, ponieważ
wykonanie wielu błysków
powoduje wzrost temperatury
baterii i brak możliwości
wykonania kolejnych błysków.
• Częstotliwość i liczba błysków
przy zasilaniu lampy z nowych
baterii może się różnić od
wartości przedstawionych
w tabeli, w zależności od czasu,
jaki upłynął od produkcji
baterii.
• Przed wyjęciem baterii należy
wyłączyć zasilanie i odczekać
kilka minut. Niektóre rodzaje
baterii mogą się mocno
nagrzewać. Należy wyjmować
je ostrożnie.
• Jeśli aparat nie będzie używany
przez dłuższy czas, wyjąć
baterie i zapewnić
odpowiednie warunki ich
przechowywania.
Konserwacja
• Lampa błyskowa może być
używana w temperaturze od
0°C do 40°C.
• Nie zostawiać lampy
w miejscach narażonych na
bardzo wysokie temperatury
(np. w samochodzie
zaparkowanym na słońcu) lub
dużą wilgotność.
• Aby nie dopuścić do skraplania
się na lampie pary wodnej,
przed jej przeniesieniem z
zimnego do ciepłego miejsca
należy włożyć lampę do
zamykanej torebki foliowej.
Przed wyjęciem z torebki
poczekać, aż lampa osiągnie
temperaturę pokojową.
• Wydajność baterii spada
w niskich temperaturach.
Podczas fotografowania
w niskiej temperaturze aparat
i zapasowe baterie należy
przechowywać w ciepłej
kieszeni blisko ciała. Przy
niskiej temperaturze wskaźnik
wyczerpania baterii może
migać, nawet jeśli baterie nie
są jeszcze rozładowane. Po
ogrzaniu do normalnej
temperatury roboczej baterie
odzyskają część energii.
• Odłączyć lampę od aparatu.
Wyczyścić lampę suchą, miękką
szmatką. Jeśli lampa miała
styczność z piaskiem,
wycieranie uszkodzi jej
powierzchnię, dlatego w takim
wypadku należy delikatnie
oczyścić ją za pomocą gruszki z
pędzelkiem. W przypadku
uporczywych plam należy użyć
szmatki lekko zwilżonej wodą
lub ciepłą wodą, a następnie
wytrzeć lampę suchą, miękką
szmatką. Nie stosować silnych
rozpuszczalników, takich jak
rozcieńczalniki, benzyna lub
alkohol, ponieważ uszkadzają
one powłokę powierzchni.
• Jeśli odcisku palców lub brud
przylgną do obiektywu lub
palnika, zalecamy delikatne
usunięcie brudu, a następnie
wytarcie obiektywu lub palnika
czystą, miękką szmatką.
Dodatkowe informacje
Temperatura
39 PL
Dane techniczne
Liczba przewodnia
Błysk normalny (ISO100)
Błysk ręczny / Format 35 mm
Poziom mocy
Ustawienie kąta błysku (mm)
15*
24
50
70
105
1/1
9,1
19,5
24
27,5
31,5
1/2
6,4
13,8
17
19,5
22,3
1/4
4,6
9,8
12
13,8
15,8
1/8
3,2
6,9
8,5
9,7
11,1
1/16
2,3
4,9
6
6,9
7,9
1/32
1,6
3,5
4,2
4,9
5,6
1/64
1,1
2,4
3
3,4
3,9
1/128
0,6
1,7
2,1
2,4
2,8
*Z podłączonym dyfuzorem szerokokątnym.
Format APS-C
Poziom mocy
1/1
Ustawienie kąta błysku (mm)
15*
24
50
70
105
9,1
19,5
27,5
27,5
31,5
1/2
6,4
13,8
19,5
19,5
22,3
1/4
4,6
9,8
13,8
13,8
15,8
1/8
3,2
6,9
9,7
9,7
11,1
1/16
2,3
4,9
6,9
6,9
7,9
1/32
1,6
3,5
4,9
4,9
5,6
1/64
1,1
2,4
3,4
3,4
3,9
1/128
0,6
1,7
2,4
2,4
2,8
*Z podłączonym dyfuzorem szerokokątnym.
PL
40
Błysk HSS (ISO100)
Błysk ręczny / Format 35 mm
Ustawienie kąta błysku (mm)
Czas otwarcia
migawki
15
24
50
70
105
1/250
3,8
7,7
9,1
9,9
11,8
8,4
2,7
5,4
6,4
7
1,9
3,8
4,6
5
5,9
1/2000
1,4
2,7
3,2
3,5
4,2
1/4000
1
1,9
2,3
2,5
3
1/8000
0,7
1,4
1,6
1,8
2,1
1/12000
0,6
1,1
1,3
1,4
1,7
Format APS-C
Ustawienie kąta błysku (mm)
Czas otwarcia
migawki
15
24
50
70
105
1/250
3,8
7,7
9,1
9,1
11,8
8,4
1/500
2,7
5,4
6,4
6,4
1/1000
1,9
3,8
4,6
4,6
5,9
1/2000
1,4
2,7
3,2
3,2
4,2
1/4000
1
1,9
2,3
2,3
3
1/8000
0,7
1,4
1,6
1,6
2,1
1/12000
0,6
1,1
1,3
1,3
1,7
Dodatkowe informacje
1/500
1/1000
41 PL
Częstotliwość / Powtarzanie
Częstotliwość (s)
Powtórzenie (ilość
razy)
Baterie alkaliczne
Akumulatory
niklowo-wodorkowe
(2100 mAh)
Ok. 0,1 – 5
Ok. 0,1 – 4
Ok. 120 lub więcej
Ok. 150 lub więcej
• Powtórzenie to przybliżona ilość możliwych ładowań
lampy od momentu włożenia nowych baterii do ich
całkowitego wyczerpania.
Wydajność lampy
przy pracy ciągłej
Wymiary (ok.)
Waga (ok.)
Zasilanie
Zalecane baterie/
akumulatory
W zestawie
40 błysków przy 5 błyskach na sekundę
(normalna praca, moc błysku 1/32, 105 mm,
akumulator niklowo-wodorowy
66 mm × 119 mm × 82 mm (szer./wys./gł.)
235 g (bez baterii)
Napięcie stałe 3 V
Dwie baterie alkaliczne LR6 (rozmiar AA)
Dwa akumulatory niklowo-wodorowe (rozmiar AA)
Lampa błyskowa (1), nasadka ochronna złącza (1),
minipodstawka (przechowywana w pokrowcu) (1),
pokrowiec (1), zestaw drukowanej dokumentacji
Funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi były sprawdzane
w warunkach testowych w naszej firmie.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Znak towarowy
„Multi Interface Shoe” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
PL
42
Русский
Перед пользованием лампой-вспышкой рекомендуется прочитать
настоящую инструкцию внимательно и хранить у себя для справок.
Предупреждение
Для уменьшения риска возгорания или поражения электрическим
током:
1) не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
2) не устанавливайте на устройство предметы, заполненные
жидкостью, например, вазы.
Храните в месте, недоступном для маленьких детей, чтобы
предотвратить случайное проглатывание.
Не подвергайте аккумуляторные батареи воздействию
интенсивного солнечного света, огня или какого-либо источника
излучения.
Батарейки обязательно надо снять и прекратить дальнейшее
использование в случае, если ...
• лампу-вспышку уронили на пол или подвергали сильным ударам
и тряскам.
• лампа-вспышка испускает необычный запах, перегревается или
дымит.
Не разбирать. Поражение электрическим током может происходить
при касании высоковольтной внутренней цепи лампы- вспышки.
Батарейки при неправильном использовании
могут перегреваться или взрываться.
Батарейки обязательно надо применять
назначенные в настоящем руководстве.
Не следует подключить батарейки с
неправильной, обратной полярностью (+/-).
Не следует подвергать батарейки перегреву или
повышенной температуре.
RU
2
Не следует перезаряжать (за исключением
перезаряжаемых типов), накоротко замыкать
или разбирать.
Не следует смешанно подключить батарейки
разных типов, марок или заряженности.
Внимание
Не следует касаться лампы-вспышки во время ее работы, поскольку
она нагревается при ее срабатывании.
Для пользователей в Европе
Утилизaция отслужившего электрического и
электронного оборудования (директива
применяется в странах Eвpоcоюзa и других
европейских странах, где действуют системы
раздельного сбора отходов)
Данный знак на устройстве или его упаковке
обозначает, что данное устройство нельзя
утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами.
Его следует сдать в соответствующий приемный пункт
переработки электрического и электронного
оборудования. Неправильная утилизация данного
изделия может привести к потенциально негативному
влиянию на окружающую среду и здоровье людей,
поэтому для предотвращения подобных последствий
необходимо выполнять специальные требования по
утилизации этого изделия. Переработка данных
материалов поможет сохранить природные ресурсы.
Для получения более подробной информации о
переработке этого изделия обратитесь в местные
органы городского управления, службу сбора бытовых
отходов или в магазин, где было приобретено
изделие.
3 RU
RU
Примечание для клиентов в странах, на которые
распространяются Директивы ЕС
Изготовитель: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan
Для запросов относительно соответствия данного изделия
законодательству Европейского Союза: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
Только для модели предназначеных для рынков
России и стран СНГ
О дате производства
Месяц и год производства указаны на именной табличке в
следующем формате: YYYY-MM, где MM - месяц, YYYY - год
производства.
Импортер на территории стран Таможенного союза- ЗАО «Сони
Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6
Дата изготовления данного устройства проставлена рядом с
паспортной табличкой.
Организация, уполномоченная принимать
претензии от потребителей на территории Казахстана
ЗАО «Сони Электроникс»
Представительство в Казахстане,
050059,Алматы, улица Иванилова, д. 58
Для покупателей в Украине
Официальный представитель на Украине по соответствию
техническим требованиям: Sony Ukraine LLC, ул. Спасская, 30, 04070,
Киев, Украина.
RU
4
Оборудование отвечает требованиям:
– Технического регламента ограничения использования некоторых
опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании
(постановление КМУ от 03.12.2008 № 1057);
– Технического регламента по электромагнитной совместимости
оборудования (постановление КМУ от 29.07.2009 № 785).
Уполномоченный представитель в Украине ooo “Сони Украина”, ул.
Спасская 30, Киев, 04070, Украина
5 RU
Оглавление
Как можно использовать устройство HVL-F32M ....................8
Названия компонентов ........................................................... 12
Подготовка
Установка батарей (не прилагаются) .................................... 14
Подсоединение вспышки ....................................................... 16
Включение питания ................................................................. 18
Основные функции
Использование вспышки ........................................................ 21
Дополнительные операции
Отраженная вспышка ..............................................................25
Ручная вспышка .......................................................................28
Высокоскоростная синхронизация (HSS) ..............................29
Режим беспроводной вспышки (WL) .....................................30
Дополнительная информация
Примечания относительно использования ......................... 40
Технические характеристики ................................................ 44
RU
6
Перед использованием
Данная вспышка может использоваться в сочетании с цифровыми
камерами со сменным объективом Sony, цифровыми
видеокамерами HD со сменным объективом Sony и цифровыми
фотоаппаратами Sony, оснащенными удобным
многоинтерфейсным разъемом.
Некоторые функции могут не работать в зависимости от модели
камеры или видеокамеры.
Для получения более подробной информации о совместимости
моделей камер данной вспышки, посетите местный веб-сайт Sony
или обратитесь к дилеру компании Sony или же в уполномоченный
сервисный центр Sony.
Для получения информации обращайтесь к инструкциям по
эксплуатации данного устройства и инструкциям по эксплуатации
камеры.
Сохраняйте в чистоте трубчатую лампу вспышки. Пятна, пыль и
пр. на трубчатой лампе вспышки могут вызвать дым или след
обугливания от высокой температуры при использовании
вспышки. Для очистки трубчатой лампы вспышки вытирайте ее с
помощью мягкой ткани и пр.
Несмотря на то, что данная вспышка разработана с учетом
требований защиты от пыли и брызг, их попадание внутрь не
исключено.
7 RU
Как можно использовать
устройство HVL-F32M
С этой компактной вспышкой можно получить множество
преимуществ с помощью управления светом и тенями. С этой
вспышкой вы получите больше удовольствия от фотосъемки.
 Фотосъемка без эффекта красных глаз
При использовании вспышки можно уменьшить эффект красных
глаз.
* Можно изменить настройку на камере. Подробные сведения
приведены в инструкциях по эксплуатации камеры.
 Фотосъемка при мягком свете (отраженная
вспышка)
Направляя вспышку на потолок или стены, можно освещать объект
съемки отраженным светом, уменьшая интенсивность теней и
воспроизводя более мягкий свет.
Съемка без теней (отраженная вспышка) (стр. 25)
В местах, где источники освещения установлены вверху, например
ресторанах, отраженная вспышка поможет избежать теней от
фотографа или камеры. Также можно получить прекрасные
фотоснимки, сделанные сверху.
Без вспышки
RU
8
Отраженная вспышка
Делает взгляд объекта более выразительным (с помощью
экрана отражения) (стр. 26)
Экран отражения подчеркивает глаза объекта съемки, делая его
взгляд более выразительным.
Без использования экрана
отражения
С использованием экрана
отражения
 Фотосъемка для четкого изображения объекта на
размытом фоне, даже против источника света
(высокоскоростная синхронизация)
С функцией высокоскоростной синхронизации можно выполнять
съемку с широкой диафрагмой даже при дневном свете или против
источника света. (стр. 29)
Обычная вспышка
Высокоскоростная
синхронизация
* Камера должна быть совместимой с высокоскоростной
синхронизацией. Подробные сведения приведены в инструкциях по
эксплуатации камеры.
9 RU
 Съемка объекта с четким изображением фона даже
в условиях низкого освещения (Медленная
синхронизация)
С функцией медленной синхронизации можно выполнять съемку с
выдержкой как объекта, так и фона даже в условиях низкого освещения.
Обычная вспышка
Медленная синхронизация
* Можно изменить настройку на камере. Подробные сведения
приведены в инструкциях по эксплуатации камеры.
 Фотосъемка с эффектом размытия изображения
при движении (синхронизация вспышки по задней
шторке затвора)
Если камера установлена в режим синхронизации вспышки по
задней шторке затвора, вспышка сработает непосредственно перед
закрытием затвора. Эффект размытия изображения при движении
позволяет снимать в движении такие объекты, как автомобили.
Обычная вспышка
Синхронизация вспышки по
задней шторке затвора
* Можно изменить настройку функции на камере. Подробные сведения
приведены в инструкциях по эксплуатации камеры.
RU
10
 Фотосъемка с управлением тенями (беспроводная
вспышка, выносная вспышка)
При использовании нескольких устройств вспышки (данная
вспышка и встроенная вспышка камеры или другая вспышка) и
освещая объект под разными углами, можно управлять
интенсивностью и размещением теней. (стр. 30)
Обычная вспышка
Выносная вспышка
 Съемка объекта, отражающего свет (ручная
вспышка)
Регулируя интенсивность вспышки, можно выполнять съемку
объекта, отражающего свет, например стекло или металл. (стр. 28)
 Съемка близко расположенного объекта
Поворачивая вспышку назад можно выполнять съемку объектов на
расстоянии от 0,7 м до 1,0 м от камеры для более точного
освещения. (стр. 26)
11 RU
Названия компонентов
Цифры в скобках означают номера страниц, на которых приведено
соответствующее описание.
RU
 Встроенная широкоугольная
панель (23)
 Трубчатая лампа вспышки
 Приемник беспроводного
сигнала управления (34)
 Индикатор готовности вспышки
(34)
 Многоинтерфейсная
колодка (16)
 Экран отражения (26)
 Индикатор угла отражения
(верхний/нижний угол) (25)
 ЖК-панель (13)
 Панель управления (13)
 Рычаг блокировки (16)
 Кнопка разблокирования (16)
 Дверца батарейного отсека (14)
 Мини-подставка (32)
* Отверстие для крепления
штатива
12
Панель управления




Индикатор хода зарядки (19)
Кнопка +/CTRL (28, 38)
Кнопка -/RMT (28, 34)
Переключатель питания (18)
 Кнопка подсветки ЖК-панели
Включение и выключение
подсветки ЖК-панели.
 Кнопка MODE (21, 38)
ЖК-панель
 Индикатор ручной вспышки (22,
28)
 Индикатор вспышки (21, 22)
 Индикатор уровня мощности
(28)
 Индикатор беспроводного
устройства управления/
дистанционного управления
(34, 37)
 Индикатор низкого уровня
заряда батарей (19)
 Индикатор режима без
вспышки (21)
 Индикатор беспроводной
вспышки (30)
13 RU
Подготовка
Установка батарей (не прилагаются)
1
Откройте дверцу батарейного отсека, как
показано на схеме.
2
Вставьте батареи в батарейный отсек, как
показано на дверце батарейного отсека.
Источниками питания для модели HVL-F32M могут быть
следующие.
• Две щелочные батареи LR6 (размер AA)
RU
14
Подготовка
• Две аккумуляторные никель-металлогидридные (Ni-MH)
батареи типа AA*
Обязательно убедитесь, что аккумуляторные никельметаллогидридные батареи заряжаются в указанном
зарядном устройстве.
Чтобы закрыть дверцу батарейного отсека, выполните
процедуру в обратном порядке.
15 RU
Подсоединение вспышки
1
Выключите питание вспышки.
Если встроенная в камеру вспышка выступает, опустите ее
перед подсоединением этой вспышки.
RU
2
Снимите защитный колпачок с разъема
многоинтерфейсной колодки вспышки, а также
снимите с камеры крышку разъема.
3
Поверните рычаг блокировки в сторону надписи
[RELEASE], удерживая нажатой кнопку
разблокирования.
4
Вставьте многоинтерфейсную колодку до упора в
многоинтерфейсный разъем камеры в
направлении, указанном стрелкой.
16
5
Надежно поверните рычаг блокировки в сторону
[LOCK] для закрепления вспышки.
Отсоединение микрофона от камеры
Поверните рычаг блокировки в сторону надписи [RELEASE]
до конца, удерживая нажатой кнопку разблокирования,
затем сдвиньте вспышку вперед.
Подготовка
• Во время подсоединения данного устройства к камере,
оснащенной разъемом для крепления дополнительных
аксессуаров с автоматической фиксацией, используйте адаптер
разъема (ADP-AMA) (не прилагается).
• Если вспышка не используется, снова прикрепите защитную
крышку к разъему многоинтерфейсной колодки.
17 RU
Включение питания
Установите переключатель POWER в положение ON.
При включении питания вспышки начнет светиться ЖК-панель.
Режим экономии энергии
Если вспышка не срабатывает в течение 3 минут при использовании
ее самостоятельно или подсоединенной к камере, которая
находится режиме экономии энергии, она выключится.
• Во время фотосъемки с использованием беспроводной вспышки
(стр. 30), вспышка переходит в режим экономии энергии через 60
минут.
• При установке переключателя питания камеры* в положение OFF
вспышка автоматически переходит в режим экономии энергии.
* За исключением модели DSLR-A100
RU
18
Проверка батарей
Подготовка
При низком уровне заряда батарей на ЖК-панели появится
индикатор низкого уровня заряда батарей.
мигает
Рекомендуется заменить
батареи.
Тем не менее, в этом случае
можно пользоваться вспышкой.
Только
мигает
Использование вспышки
невозможно.
Вставьте новые батареи.
Индикатор хода зарядки
Цвет индикатора хода зарядки указывает на состояние зарядки для
работы вспышки.
• Зеленый полностью заряжена
• Желтый заряжена приблизительно на 75%
• Оранжевый заряжена приблизительно на 50%
• Красный заряжена приблизительно на 25%
Если выполнить снимок до достижения полной зарядки, он может
оказаться недоэкспонированным из-за недостатка люминесценции.
Примечание о продолжительном
использовании вспышки
При многократном использовании вспышки в течение короткого
периода времени внутренняя схема защиты может ограничить
число срабатываний вспышки и увеличить интервалы между ними.
19 RU
Если внутренняя температура станет слишком высокой, индикатор
хода зарядки начнет мигать красным, и в течение некоторого
времени не удастся использовать вспышку. В этом случае
выключите вспышку приблизительно на 10 минут, чтобы дать ей
остыть.
• При извлечении батарей соблюдайте осторожность, поскольку
они могут нагреваться после продолжительного использования
вспышки.
RU
20
Основные функции
Использование вспышки
О режиме вспышки
Режим вспышки изменяется
нажатием кнопки MODE.
Использование
вспышки
1
В качестве примера выбран
режим вспышки TTL.
• Режим вспышки TTL
Вспышка измеряет свет от
объекта съемки, отражаемый
через объектив, затем
автоматически регулирует
интенсивность вспышки.
* TTL = через объектив
• Режим ручной вспышки
(стр. 28)
Чтобы обеспечить
фиксированную
интенсивность вспышки,
можно ее отрегулировать.
• Режим беспроводной
вспышки
Установите этот режим для
фотосъемки с беспроводной
вспышкой.
•
Режим без вспышки
Вспышка не сработает.
2
Чтобы сделать
снимок, нажмите
кнопку затвора.
Основные функции
Нажмите кнопку
MODE для выбора
режима вспышки.
Когда загорится зеленый
индикатор хода зарядки,
вспышка будет готова к
использованию.
После выполнения съемки
индикатор хода зарядки
светится зеленым, если
достигнута надлежащая
экспозиция.
• На камере можно установить
режим заполняющей
вспышки или режим
автоматического
срабатывания вспышки.
21 RU
• При использовании вспышки
с таймером автоспуска
нажмите кнопку спуска
затвора после того, как
загорится зеленый
индикатор хода зарядки.
Автоматическая
корректировка
баланса белого цвета с
помощью
информации о
температуре цвета
Баланс белого автоматически
регулируется камерой (за
исключением модели DSLRA100) на основе информации о
температуре цвета при
срабатывании вспышки.
• Автоматическая регулировка
баланса белого действует
при подсоединении вспышки
к камере и использовании в
устройстве вспышки режима
TTL.
• Эта функция не работает во
время фотосъемки с
использованием ручной
вспышки (стр. 28).
Отрегулируйте баланс белого
на камере вручную.
RU
22
Режим вспышки TTL*
Режим ручной вспышки
обеспечивает фиксированную
интенсивность вспышки
независимо от яркости объекта
съемки и настроек камеры. В
режиме вспышки TTL
измеряется свет от объекта
съемки, отражаемый через
объектив.
При измерении TTL также
работает функция измерения
P-TTL, которая добавляет
данные предварительной
вспышки к измерению TTL, и
функция измерения ADI, которая
добавляет данные расстояния к
измерению P-TTL.
Эта вспышка определяет все
данные измерений P-TTL и ADI
как режим вспышки TTL, и на
ЖК-панели отображается
.
*TTL = через объектив
• Измерение ADI возможно в
сочетании с объективом со
встроенным кодирующим
устройством расстояния.
Перед использованием
функции измерения ADI
убедитесь, что объектив
имеет встроенное
кодирующее устройство
расстояния, см. технические
характеристики объектива в
инструкциях по эксплуатации,
прилагаемых к объективу.
Автоматическое
управление зоной
действия вспышки
(автоматическое
масштабирование)
Встроенная
широкоугольная
панель (угол
масштабирования
15 мм)
Выдвижение встроенной
широкоугольной панели
увеличивает зону действия
вспышки, включая фокусное
расстояние, от 15 мм до не
менее 24 мм.
1
зона
действия
24 мм
зона
действия
105 мм
• Если при использовании
объектива с фокусным
расстоянием менее 24 мм
применяется автоматическое
масштабирование, то на ЖКпанели мигает индикация
[TTL] и [MANUAL]. В этом
случае для предотвращения
затемнения внешних
Основные функции
Эта вспышка обеспечивает
оптимальную зону действия
вспышки в диапазоне от 24 мм
до 105 мм в соответствии с
размером датчика
изображения (формат APS-C/
формат 35 мм) камеры и
фокусным расстоянием
объектива.
областей изображения
рекомендуется использовать
встроенную широкоугольную
панель.
Осторожно
выдвиньте
широкоугольную
панель.
23 RU
2
Сдвиньте назад
только экран
отражения.
При замене широкоугольной
панели надавите на нее, чтобы
вставить до упора.
• Не выдвигайте и не
перекручивайте
широкоугольную панель с
усилием. Это может
повредить широкоугольную
панель.
• Сдвиньте назад
широкоугольную панель и
экран отражения внутрь
головки вспышки, если
вспышка хранится в
поставляемом корпусе.
RU
24
Зона действия вспышки и
фокусное расстояние
Чем больше значение
фокусного расстояния
объектива камеры, тем
дальше может
располагаться объект
съемки в полный экран;
однако зона действия
становится меньше.
Напротив, с меньшим
значением фокусного
расстояния объекты можно
фотографировать с более
широкой зоной действия.
Зона действия вспышки - это
зона, на которую свет падает
с установленной или более
высокой силой света,
выраженная в значении
угла. Зона действия
вспышки, при котором
возможна съемка,
определяется фокусным
расстоянием.
Если определять зону
действия вспышки в
соответствии с фокусным
расстоянием, ее можно
выразить как значение
фокусного расстояния.
Дополнительные операции
Отраженная вспышка
Направляя вспышку на потолок,
можно освещать объект съемки
отраженным светом, уменьшая
интенсивность теней и
воспроизводя более мягкий
свет на экране.
Фокусное
расстояние
объектива
Угол
отражения
минимум 70 мм
30°, 45°
28 мм - 70 мм
60°
максимум 28 мм
75°, 90°
1
Поверните вспышку
вверх или влево и
вправо.
Вид сверху
2
Нажмите кнопку
MODE для
отображения на ЖКпанели [TTL].
3
Чтобы сделать
снимок, нажмите
кнопку затвора.
Дополнительные операции
При использовании отраженной
вспышки высокоскоростная
синхронизация будет
выключена.
25 RU
Использование
экрана отражения
Экран отражения подчеркивает
глаза объекта съемки, делая
его взгляд более
выразительным.
1
Осторожно
выдвиньте
широкоугольную
панель.
Экран отражения также
выдвигается. Сдвиньте
назад только
широкоугольную панель.
2
RU
26
Поверните вспышку
вверх на 90°.
3
Нажмите кнопку
MODE для
отображения на ЖКпанели [TTL].
4
Чтобы сделать
снимок, нажмите
кнопку затвора.
Макросъемка
Слегка наклоните вспышку вниз
при съемке объектов на
расстоянии от 0,7 м до 1,0 м от
камеры для более точного
освещения.
Поверните вспышку
вниз на 8°.
2
Нажмите кнопку
MODE для
отображения на ЖКпанели [TTL].
• При съемке на расстоянии
ближе 0,7 м используйте
выносную вспышку, двойную
макровспышку или
кольцевую лампу.
• Длинный объектив может
блокировать свет вспышки.
Дополнительные операции
1
27 RU
Ручная вспышка
диапазону диафрагмы
(например F4  5,6).
Ручная вспышка обеспечивает
фиксированную интенсивность
вспышки независимо от
яркости объекта съемки и
настроек камеры.
1
Установите камеру в
режим M (ручной).
2
Нажмите кнопку
MODE для
отображения на ЖКпанели [MANUAL].
3
Нажмите кнопку
+/CTRL или кнопку
-/RMT для выбора
уровня мощности.
• Уровень мощности
можно установить от
1/1 (максимум) до
128 (минимум).
• Диапазон уровня
мощности (например 1/1
 1/2) соответствует
RU
28
4
Чтобы сделать
снимок, нажмите
кнопку затвора.
Высокоскоростная синхронизация
(HSS)
Высокоскоростная синхронизация позволяет съемку со вспышкой с
широкой диафрагмой, оставляя фон без фокусировки и
фокусируясь на ближнем объекте.
Обычная вспышка
Скорость синхронизации вспышки
Съемка со вспышкой, как правило, выполняется вместе с
минимальной выдержкой, называемой скоростью
синхронизации вспышки. Это ограничение не касается камер,
разработанных для выполнения съемки с высокоскоростной
синхронизацией (HSS), поскольку в этом случае возможна
съемка со вспышкой при минимальной выдержке камеры.
Дополнительные операции
Высокоскоростная синхронизация
• При высокоскоростной синхронизации вспышка срабатывает
часто через короткие интервалы времени, имитируя постоянный
свет, что позволяет производить съемку со вспышкой при
высокой скорости затвора.
• Высокоскоростная синхронизация позволяет съемку со вспышкой
с широкой диафрагмой, даже при съемке при дневном свете или
против солнца.
29 RU
Режим беспроводной вспышки
(WL)
В режиме беспроводной вспышки можно отсоединить вспышку от
камеры и использовать ее.
[A] Использование модели HVL-F32M, отсоединенной от камеры
(выносная вспышка) (стр. 34)
[B] Использование модели HVL-F32M, подсоединенной к камере,
в качестве устройства управления (стр. 37)
Диапазон беспроводной вспышки
Для беспроводной вспышки требуются 2 устройства вспышки
(включая встроенную вспышку камеры). При срабатывании
подсоединенной или встроенной вспышки приводится в действие
выносная вспышка. Следуйте пунктам ниже при расположении
камеры, вспышки и объекта съемки.
• Расположите выносную вспышку внутри окружности на
следующей схеме.
1-5м
(см. табл. 1)
1-5м
(см. табл. 2)
Не размещайте вспышку
непосредственно за
объектом съемки
Разместите камеру и вспышку в
радиусе от 1 до 5 м от объекта съемки
• В режиме беспроводной вспышки не удастся использовать
флэшметр или колорметр, так как срабатывает предварительная
вспышка.
RU
30
Расстояние съемки при использовании
беспроводной вспышки
Таблица 1. Расстояние от камеры до объекта съемки
Выдержка
Все значения выдержки
Дополнительные операции
• В режиме беспроводной вспышки в качестве зоны действия этой
вспышки автоматически устанавливается значение 24 мм.
• В качестве устройства управления можно использовать
встроенную вспышку камеры с байонетом A, а также модели HVLF20M, HVL-F32M, HVL-F43M или HVL-F60M.
• Модели HVL-F32M, HVL-F43M, HVL-F60M и др. можно
использовать в качестве выносных устройств вспышки.
• Одновременно можно использовать несколько выносных
вспышек.
• При использовании со вспышкой дополнительной
принадлежности (продается отдельно) можно воспользоваться
специальным кабелем для раздельного размещения устройства
вспышки и камеры.
• Эта вспышка несовместима с несколькими беспроводными
вспышками с управлением коэффициентом освещенности.
• Беспроводной канал данного устройства зафиксирован на
канале-1.
Диафрагма
2,8
1,4 - 5
4
1-5
5,6
1-5
Единица измерения: м
31 RU
Таблица 2. Расстояние от модели HVL-F32M до объекта съемки
Выдержка
Скорость
синхронизации или
медленнее
1/250
сек.
2,8
1-5
4
1 - 4,9
5,6
1 - 3,5
Диафрагма
1/500
сек.
1/1000
сек.
1/2000
сек.
1 - 2,7
1 - 1,9
1 - 1,4
-
1 - 1,9
1 - 1,4
-
-
1 - 1,4
-
-
-
Единица измерения: м
• Для расстояний в вышеприведенной таблице предполагается
использование значения ISO 100. При использовании значения
ISO 400 приведенные расстояния необходимо умножить на
коэффициент два (при ограничении 5 м).
Установка прилагаемой мини-подставки
При отделении вспышки от камеры используйте прилагаемую
мини-подставку.
1
Откройте прилагаемую мини-подставку.
При покупке мини-подставка упакована в чехол для переноски.
RU
32
Снимите защитные колпачки с разъема
многоинтерфейсной колодки вспышки.
3
Поверните рычаг блокировки в сторону надписи
[RELEASE], удерживая нажатой кнопку
разблокирования.
4
Вставьте до упора многоинтерфейсную колодку в
мини-подставку в направлении, указанном
стрелкой.
5
Поверните рычаг блокировки в сторону [LOCK] для
закрепления вспышки на мини-подставке.
Дополнительные операции
2
• Сведения по управлению кнопкой разблокирования и рычагом
блокировки см. на стр. 16.
33 RU
• Можно установить вспышку на штативе с помощью отверстия для
крепления под мини-подставкой. Используйте штатив,
оснащенный винтом до 5,5 мм. Штатив, оснащенный винтом
более 5,5 мм не может надежно удержать мини-подставку,
поэтому она может быть повреждена.
• Если мини-подставка разделена, установите часть с осью в
другую часть.
[A] Использование модели HVL-F32M,
отсоединенной от камеры (выносная
вспышка)
Используйте встроенную вспышку или другую подсоединенную
вспышку в качестве устройства управления для срабатывания
вспышки HVL-F32M.
Встроенная вспышка
или
HVL-F32M
Устройство управления
RU
34
1
Подсоедините эту вспышку к камере и включите
питание вспышки и камеры.
2
Переведите камеру в режим беспроводной
вспышки, затем убедитесь, что на ЖК-панели этой
вспышки отображается [WL].
3
Снимите вспышку с камеры, затем подсоедините к
вспышке мини-подставку. (стр. 32)
4
Убедитесь, что встроенная вспышка полностью
заряжена, или подсоедините к камере другую
вспышку.
• Убедитесь, что на ЖК-панели этого устройства отображается
[RMT]. Если отображается [CTRL] нажмите кнопку -/RMT,
чтобы отобразить [RMT].
• Убедитесь, что подсоединенная к камере вспышка задана в
качестве контроллера. Для получения дополнительной
информации см. инструкции по эксплуатации вспышки.
5
Дополнительные операции
Для получения дополнительной информации о способе
настройки камеры см. инструкции по эксплуатации камеры.
Разместите камеру и эту вспышку. (стр. 30)
35 RU
6
Убедитесь, что встроенная вспышка или вспышка,
подсоединенная к камере, а также эта вспышка
полностью заряжены.
Когда индикатор хода зарядки светится зеленым, эта вспышка
готова к срабатыванию. В режиме беспроводной вспышки
также мигает индикатор готовности вспышки, расположенный
на передней стороне этой вспышки.
7
Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку затвора.
• Сведения о тестировании вспышки см. в инструкциях по
эксплуатации камеры.
• Если эта вспышка не срабатывает, измените положение
камеры, этой вспышки или объекта съемки или направьте на
камеру приемник беспроводного сигнала управления.
• В качестве устройства управления можно использовать
встроенную вспышку камеры с байонетом A, а также модели HVLF20M, HVL-F32M, HVL-F43M или HVL-F60M.
RU
36
[B] Использование модели HVL-F32M,
подсоединенной к камере, в качестве
устройства управления
HVL-F32M
Выносная
вспышка
1
Подсоедините эту вспышку к камере, затем
включите питание камеры, этой вспышки и
выносной вспышки.
2
Настройте камеру, эту вспышку и выносную
вспышку.
Дополнительные операции
Эту вспышку можно подсоединить к камере для использования в
качестве устройства управления. При срабатывании вспышки этого
устройства сработает любая другая вспышка, отсоединенная от
камеры (выносная вспышка).
Настройка камеры.
1 Настройте камеру на беспроводную вспышку.
Для получения дополнительной информации обратитесь к
инструкциям по эксплуатации, прилагаемым к камере.
37 RU
Настройка этой вспышки.
Настройте вспышку в качестве устройства управления.
1 Последовательно нажимайте кнопку MODE,
пока на ЖК-панели не отобразится [WL].
2 Нажмите кнопку +/CTRL для отображения на
ЖК-панели [CTRL].
Настройка выносной вспышки.
1 Установите выносную вспышку в беспроводной
дистанционный режим.
Для получения дополнительной информации см. инструкции по
эксплуатации, прилагаемые к выносной вспышке. Сведения об
использовании модели HVL-F32M в качестве выносной вспышки
см. на стр. 34.
3
RU
38
Разместите камеру и выносную вспышку.
4
Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку затвора.
• Сведения о тестировании вспышки см. в инструкциях по
эксплуатации камеры.
• Если эта вспышка не срабатывает, измените положение
камеры, этой вспышки или объекта съемки или направьте на
камеру приемник беспроводного сигнала управления.
Дополнительные операции
39 RU
Дополнительная информация
Примечания относительно
использования
Не размещайте данную
вспышку в следующих местах
Независимо от того,
используется или хранится
данная вспышка, не
размещайте его в каком-либо
из следующих мест. Это может
привести к неисправности.
• Размещение данной
вспышки в местах,
подверженных воздействию
прямого солнечного света,
например на приборных
панелях или возле
нагревательного прибора,
может привести к
деформации данного
устройства или к его
неисправности.
• Места с чрезмерной
вибрацией
• Места с сильным
электромагнитным
излучением
• Места с чрезмерным
содержанием песка
Защищайте данное
устройство от песка и пыли в
таких местах, как морской
пляж и другие песчаные зоны
или в местах, где могут
возникать облака пыли.
Это может привести к
неисправности.
RU
40
Во время съемки
• Эта вспышка генерирует
яркий свет, поэтому ее
нельзя применять
непосредственно перед
глазами.
• Не применяйте вспышку 20
раз подряд или в быстрой
последовательности, чтобы
не допустить нагревания и
повреждения камеры и
вспышки. (при уровне
мощности, равном 1/32, 40
раз подряд.)
Если вспышка срабатывает
максимально допустимое
количество раз в быстрой
последовательности,
прекратите ее использование
и охладите в течение не
менее 10 минут.
• Не прикрепляйте данную
вспышку к сумке и т.п. Это
может привести к
неисправности вспышки или
камеры.
• Не носите данную вспышку
прикрепленной к камере. Это
может привести к
неисправности.
Батареи
• Уровень заряда батареи,
отображаемый на ЖКпанели, может быть ниже,
чем фактический заряд
батареи из-за температуры и
условий хранения. После
неоднократного
использования вспышки
отображаемый уровень
заряда батареи может
восстановиться до
правильных значений.
• Никель-металлогидридные
батареи неожиданно могут
потерять заряд. Если
индикатор низкого заряда
батареи мигает или вспышку
больше нельзя использовать
при съемке фотографий,
замените или зарядите
батареи.
• Не используйте литиевоионные батареи, так как при
повторяющемся
использовании вспышки
батареи нагреются и
вспышка не будет работать.
• Частота вспышки и
количество вспышек при
условии новой батареи
зависят от значений,
указанных в таблице, и от
Дополнительная информация
• Не используйте вспышку
вблизи людей при вращении
трубчатой лампы вспышки во
время выполнения
отраженной съемки. Свет от
вспышки может повредить
глаза, а горячая трубчатая
лампа вспышки нанести
ожог.
• При вращении трубчатой
лампы вспышки будьте
осторожны, чтобы пальцы не
попали во вращающиеся
части. Можно получить
травму.
• Эта камера разработана с
защитой от пыли и влаги, но
не является
водонепроницаемой или
брызгозащищенной.
• При закрытии дверцы
батарейного отсека
нажимайте на нее до упора,
пока она полностью не
задвинется. Будьте
осторожны, чтобы не
причинить себе травму,
защемив палец при
закрывании дверцы
батарейного отсека.
41 RU
времени с момента
производства батарей.
• При замене батарей
извлекайте их только при
отключенном питании, после
чего подождите несколько
минут. Батареи могут быть
горячими в зависимости от
типа батареи. Извлекайте их
осторожно.
• Если камера не будет
использоваться в течение
длительного периода
времени, извлеките батареи
и положите их на хранение.
Температура
• Вспышку можно
использовать в диапазоне
температур от 0 °C до 40 °C.
• Не подвергайте данную
вспышку воздействию очень
высоких температур
(например, воздействию
прямых солнечных лучей
внутри транспортного
средства) или высокой
влажности.
• Для предотвращения
конденсации на вспышке при
перемещении ее из
холодных в теплые условия
поместите ее в герметичный
пластиковый пакет. Прежде
RU
42
чем извлекать ее из пакета,
дождитесь, пока она не
достигнет комнатной
температуры.
• Емкость батареи
уменьшается в холодных
условиях. При съемке в
холодную погоду храните
камеру и запасные батареи в
теплом кармане. Индикатор
низкого-заряда батареи
может мигать в холодную
погоду, даже если в батарее
имеется заряд. При
нагревании до обычных
значений рабочей
температуры батареи
восстанавливают часть
своего заряда.
Обслуживание
• Отсоедините данное
устройство от камеры.
Очищайте вспышку с
помощью мягкой сухой
ткани. При контакте вспышки
с песком протирание
повредит поверхность, ее
следует очищать с помощью
воздуходувки. В случае
возникновения трудно
удаляемых пятен
используйте мягкую ткань,
немного смоченную в
Дополнительная информация
растворе мягкого моющего
средства, а затем протрите
устройство сухой мягкой
тканью. Никогда не
используйте сильные
растворители, такие как
разбавитель или бензин, так
как это может привести к
повреждению поверхности.
• Если на объективе или
трубчатой лампе остались
отпечатки пальцев или
загрязнения, рекомендуется
осторожно удалить все
загрязнения, а затем
протереть объектив или
трубчатую лампу дочиста
мягкой тканью.
43 RU
Технические характеристики
Ведущее число
Обычная вспышка (ISO100)
Ручная вспышка/формат 35 мм
Настройка зоны действия вспышки (мм)
Уровень
мощности
15*
24
50
70
105
1/1
9,1
19,5
24
27,5
31,5
1/2
6,4
13,8
17
19,5
22,3
1/4
4,6
9,8
12
13,8
15,8
1/8
3,2
6,9
8,5
9,7
11,1
1/16
2,3
4,9
6
6,9
7,9
1/32
1,6
3,5
4,2
4,9
5,6
1/64
1,1
2,4
3
3,4
3,9
1/128
0,6
1,7
2,1
2,4
2,8
*При установке широкоугольной панели.
Формат APS-C
Настройка зоны действия вспышки (мм)
Уровень
мощности
15*
24
50
70
105
1/1
9,1
19,5
27,5
27,5
31,5
1/2
6,4
13,8
19,5
19,5
22,3
1/4
4,6
9,8
13,8
13,8
15,8
1/8
3,2
6,9
9,7
9,7
11,1
1/16
2,3
4,9
6,9
6,9
7,9
1/32
1,6
3,5
4,9
4,9
5,6
1/64
1,1
2,4
3,4
3,4
3,9
1/128
0,6
1,7
2,4
2,4
2,8
*При установке широкоугольной панели.
RU
44
Плоская вспышка HSS (ISO100)
Ручная вспышка/формат 35 мм
Выдержка
Настройка зоны действия вспышки (мм)
15
24
50
70
105
1/250
3,8
7,7
9,1
9,9
11,8
8,4
2,7
5,4
6,4
7
1,9
3,8
4,6
5
5,9
1/2000
1,4
2,7
3,2
3,5
4,2
1/4000
1
1,9
2,3
2,5
3
1/8000
0,7
1,4
1,6
1,8
2,1
1/12000
0,6
1,1
1,3
1,4
1,7
Формат APS-C
Выдержка
Настройка зоны действия вспышки (мм)
15
24
50
70
105
1/250
3,8
7,7
9,1
9,1
11,8
8,4
1/500
2,7
5,4
6,4
6,4
1/1000
1,9
3,8
4,6
4,6
5,9
1/2000
1,4
2,7
3,2
3,2
4,2
1/4000
1
1,9
2,3
2,3
3
1/8000
0,7
1,4
1,6
1,6
2,1
1/12000
0,6
1,1
1,3
1,3
1,7
Дополнительная информация
1/500
1/1000
45 RU
Частота/Серия
Щелочные
Частота (сек.)
Серия (количество
раз)
Никель-гидридные
(2100 мАч)
Прибл. 0,1 - 5
Прибл. 0,1 - 4
Прибл. 120 или
более
Прибл. 150 или
более
• Серия - это приблизительное количество
срабатываний перед полной разрядкой новой
батареи.
Непрерывная
производительность вспышки
Размер (прибл.)
Масса (прибл.)
Требования к
источнику
питания
Рекомендуемые
батарейки
Комплектность
поставки
40 вспышек при скорости 5 вспышек в секунду
(нормальная вспышка, уровень освещения 1/32,
105 мм, никель-металлогидридная батарея)
66 мм × 119 мм × 82 мм (ш/в/г)
235 г (без батарей)
3 В постоянного тока
Две щелочные батареи LR6 (размер AA)
Две никель-металлогидридные
аккумуляторные батареи стандарта AA
Вспышка (1), защитный колпачок соединителя
(1), мини-подставка (хранится в корпусе для
переноски) (1), корпус для переноски
(Полиуретан, полиэстер, полиэтилен, сделано в
Китае) (1), набор печатной документации
Функции в настоящих инструкциях по эксплуатации зависят от
условий испытания в нашей компании.
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены
без уведомления.
RU
46
Товарный знак
“Multi Interface Shoe” является товарным знаком Sony Corporation.
Дополнительная информация
47 RU
Українська
Перед початком експлуатації продукту уважно прочитайте цей
посібник і збережіть його для використання в майбутньому.
Застереження
Для зниження ризику займання або ураження електричним
струмом
1) бережіть пристрій від дощу та вологи;
2) не кладіть на апарат предмети, наповнені рідиною, наприклад
вази.
Зберігайте в місцях, недосяжних для маленьких дітей, щоб вони
випадково не проковтнули дрібні деталі.
Не піддавайте елементи живлення впливу надмірного тепла,
наприклад сонячного проміння, вогню тощо.
Негайно вийміть елементи живлення та припиніть їх використання,
якщо...
• продукт впав або зазнав удару, внаслідок чого оголилися його
внутрішні елементи.
• продукт виділяє дивний запах, тепло або дим.
Не розбирайте. Якщо торкнутися елементів електричного кола під
високою напругою, може статися ураження електричним струмом.
Елементи живлення можуть нагрітися або
вибухнути через неправильне використання.
Використовуйте тільки ті елементи живлення, які
зазначено в цьому посібнику.
Не встановлюйте елементи живлення з
протилежною полярністю (+/-).
Не піддавайте елементи живлення дії вогню або
високих температур.
UA
2
Не намагайтеся перезаряджати (за винятком
перезаряджуваних акумуляторів), закорочувати
або розбирати елементи живлення.
Не встановлюйте водночас елементи живлення
різних типів, брендів або віку.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не торкайтеся лампи-спалаху під час роботи, вона може нагрітися
при спрацьовуванні спалаху.
Для споживачів з Європи
Утилізація старого електричного та електронного
обладнання (застосовується в Європейському союзі
та інших європейських країнах із системами
роздільного збирання сміття)
Цей символ на виробі або на упаковці означає, що цей
виріб не можна утилізувати як побутове сміття. Замість
цього його потрібно здати до відповідного
приймального пункту для вторинної обробки
електричного та електронного обладнання.
Забезпечивши належну утилізацію цього виробу, ви
допоможете запобігти негативним наслідкам для
навколишнього середовища та людського здоров’я,
до яких могла б призвести неправильна утилізація
цього виробу. Вторинна переробка матеріалів
допоможе зберегти природні ресурси. Щоб отримати
докладнішу інформацію щодо вторинної переробки
цього виробу, зверніться до місцевих органів влади, до
служби утилізації побутових відходів або до магазину,
де було придбано цей виріб.
Примітка для покупців із країн, де застосовуються
Директиви ЄС
Виробник: Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japan (Японія)
Для запитів щодо відповідності виробу законодавчим актам ЄС:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany (Німеччина)
3 UA
UA
Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан, Мінато-ку, Токіо 108-0075,
Японія.
Країна-виробник: Китай
Дата виробництва пристрою
Місяць і рік виготовлення вказані на паспортній табличці в такому
форматі: YYYY-MM, де MM - місяць, а YYYY - рік виготовлення.
Інформація для споживачів в Україні
Уповноважений представник в Україні з питань відповідності
вимогам технічних регламентів: ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30,
м. Київ, 04070, Україна.
Обладнання відповідає вимогам:
– Технічного регламенту обмеження використання деяких
небезпечних речовин в електричному та електронному
обладнанні (постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057);
– Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання
(постанова КМУ від 29.07.2009 № 785).
UA
4
Зміст
Що можна робити з HVL-F32M ................................................. 7
Назви частин ............................................................................. 11
Підготовка
Вставлення елементів живлення (не постачаються) ............13
Прикріплення спалаху .............................................................15
Увімкнення живлення .............................................................. 17
Основні функції
Використання спалаху ............................................................ 20
Розширені функції
Відображений спалах ............................................................. 24
Ручний спалах .......................................................................... 27
Високошвидкісна синхронізація (HSS) .................................. 28
Режим бездротового спалаху (WL) ....................................... 29
Додаткові відомості
Примітки щодо використання ............................................... 38
Технічні характеристики ......................................................... 42
5 UA
Перед використанням
Цей спалах можна використовувати разом із цифровими
фотокамерами Sony зі змінним об’єктивом, цифровими HDвідеокамерами Sony зі змінним об’єктивом та цифровими
фотоапаратами Sony із стандартним багатоінтерфейсним роз’ємом.
Деякі функції можуть не працювати залежно від моделі фотоапарата
або відеокамери.
Для отримання докладнішої інформації про сумісні із цим спалахом
моделі камер завітайте на веб-сайт Sony у вашому регіоні,
зверніться до свого постачальника Sony або місцевого
авторизованого сервісного центру Sony.
Див. інструкції з експлуатації цього пристрою та зверніться до
інструкцій з експлуатації камери.
Зберігайте лампу спалаху чистою. Плями або пил на лампі
спалаху можуть спричинити дим або опіки від тепла, що виникає
під час використання спалаху. Для очищення лампи спалаху
протріть її м’якою тканиною.
Хоча цей спалах розроблено з урахуванням пило- та
бризконепроникності, він може бути не повністю захищеним від
пилу або бризок.
UA
6
Що можна робити з HVL-F32M
За допомогою цього компактного спалаху ви отримаєте чимало
переваг, керуючи світлом та тінями. З цим спалахом ваші знімки
будуть подобатися вам ще більше.
 Зйомка фотографій без ефекту червоних очей
Під час використання спалаху можна зменшити явище червоних очей.
* Цей параметр можна налаштувати на камері. Докладніше див. в
інструкціях з експлуатації камери.
 Зйомка фотографій із м’яким світлом
(відображений спалах)
Спрямовуючи спалах на стелю або стіну, можна підсвічувати
предмет відображеним світлом, зменшуючи при цьому
інтенсивність тіней та створюючи більш м’яке світло.
Зйомка без тіней (відображений спалах) (стор. 24)
У місцях, де лампи встановлюються вгорі, наприклад у ресторанах,
відображений спалах допоможе уникнути падіння тіні фотографа
або камери. За допомогою відображеного спалаху можна знімати
прекрасні фотографії зверху.
Без спалаху
Відображений спалах
7 UA
Надання об’єкту більш живого вигляду при зйомці (за
допомогою екрана відображення) (стор. 25)
Екран відображення створює світловий об’єкт в очах об’єкта зйомки
і більше підкреслює його вигляд.
Без екрана відображення
З екраном відображення
 Зйомка фотографій із чітким предметом та
розмитим фоном навіть проти світла
(високошвидкісна синхронізація)
За допомогою високошвидкісної синхронізації можна знімати з
широкою діафрагмою навіть за денного світла або проти джерела
світла. (стор. 28)
Звичайний спалах
Високошвидкісна синхронізація
* Камера має бути сумісною з функцією високошвидкісної синхронізації.
Докладніше див. в інструкціях з експлуатації камери.
UA
8
 Зйомка предмета та чіткого фону навіть в умовах
поганого освітлення (повільна синхронізація)
За допомогою повільної синхронізації можна робити знімки,
експонуючи і предмет, і фон, навіть в умовах поганого освітлення.
Звичайний спалах
Повільна синхронізація
* Цей параметр можна налаштувати на камері. Докладніше див. в
інструкціях з експлуатації камери.
 Зйомка фотографій з розмитим зображенням
внаслідок руху (синхронізація спалаху за задньою
шторкою затвора)
Коли камеру налаштовано для синхронізації спалаху за задньою
шторкою затвора, спалах спрацьовує прямо перед закриттям
затвора. Розмиття зображення внаслідок руху дає змогу показати,
що предмет, наприклад автомобіль, рухався.
Звичайний спалах
Синхронізація спалаху за
задньою шторкою затвора
* Параметри цієї функції можна налаштувати на камері. Докладніше
див. в інструкціях з експлуатації камери.
9 UA
 Зйомка фотографій з керуванням тінями
(бездротовий спалах, окремий спалах)
Використовуючи кілька спалахів (цей спалах та вбудований спалах
камери або інший спалах) та світло з різних кутів, можна керувати
інтенсивністю та розташуванням тіней. (стор. 29)
Звичайний спалах
Окремий спалах
 Зйомка предметів, що відображають світло
(ручний спалах)
Регулюючи інтенсивність спалаху, можна знімати предмети, що
відображають світло, наприклад скло або метал. (стор. 27)
 Зйомка дуже наближених предметів
Повернувши цей спалах вниз, можна знімати предмети на відстані
від 0,7 м до 1,0 м від камери для забезпечення точного освітлення.
(стор. 26)
UA
10
Назви частин
Цифри в дужках є номерами сторінок, де можна знайти опис.
 Вбудована ширококутна
панель (22)
 Лампа спалаху
 Приймач бездротового
сигналу керування (33)
 Індикатор готовності спалаху
(33)
 Багатоінтерфейсна колодка (15)
 Екран відображення (25)
 Індикатор кута відображення
(верхній/нижній кут) (24)
 ЖК-панель (12)
 Панель керування (12)
 Важіль блокування (15)
 Кнопка розблокування (15)
 Кришка відсіку елементів
живлення (13)
 Міні-підставка (31)
* Гніздо для штатива
11 UA
Панель керування




Індикатор заряджання (18)
Кнопка +/CTRL (27, 36)
Кнопка -/RMT (27, 33)
Перемикач живлення (17)
 Кнопка підсвітки ЖК-панелі
Увімкнення або вимкнення
підсвічення ЖК-панелі.
 Кнопка MODE (20, 36)
ЖК-панель
 Індикатор ручного спалаху
(21, 27)
 Індикатор TTL-спалаху (20, 21)
 Індикатор рівня живлення (27)
 Індикатор бездротового
пристрою керування/
дистанційного керування
(33, 35)
UA
12
 Індикатор низького заряду
елементів живлення (18)
 Індикатор режиму «Без
спалаху» (20)
 Індикатор бездротового
спалаху (29)
Підготовка
Вставлення елементів живлення
(не постачаються)
Відкрийте кришку відсіку елементів живлення як
показано на малюнку.
2
Вставте елементи живлення у відсік елементів
живлення як показано на кришці відсіку елементів
живлення.
Підготовка
1
Для забезпечення живлення HVL-F32M можна використовувати:
• Два лужні елементи живлення LR6 (розмір AA)
• Два перезаряджувані нікель-металгідридні елементи
живлення (Ni-MH) розміру AA*
Завжди заряджайте перезаряджувані нікель-метал-гідридні
акумулятори у спеціальному зарядному пристрої.
13 UA
Щоб закрити кришку відсіку елементів живлення, виконайте
процедуру відкривання у зворотному порядку.
UA
14
Прикріплення спалаху
1
Вимкніть живлення спалаху.
Якщо виступає вбудований спалах фотокамери, опустіть його
перед прикріпленням зовнішнього спалаху.
Зніміть захисну кришку з роз’єму
багатоінтерфейсної колодки зовнішнього спалаху
та зніміть кришку з інтерфейсу камери.
3
Поверніть важіль блокування в бік [RELEASE],
натискаючи кнопку розблокування.
4
Надійно вставте багатоінтерфейсну колодку до
кінця в багатоінтерфейсний роз’єм камери в
напрямку стрілки.
Підготовка
2
15 UA
5
Поверніть важіль блокування до кінця в напрямку
[LOCK], щоб закріпити спалах.
• Під час прикріплення цього пристрою до камери з роз’ємом для
кріплення додаткових аксесуарів з автоматичною фіксацією
використовуйте адаптер колодки (ADP-AMA) (не постачається).
Знімання спалаху з камери
Поверніть важіль блокування в бік [RELEASE], натискаючи
кнопку розблокування, потім посуньте спалах вперед.
• Коли спалах не використовується, одягніть захисну кришку на
роз’єм багатоінтерфейсної колодки.
UA
16
Увімкнення живлення
Установіть перемикач POWER у положення ON.
Після ввімкнення живлення спалаху починає світитися ЖК-панель.
Підготовка
Режим економії живлення
Спалах вимкнеться, якщо він не спрацьовує протягом 3 хвилин за
його самостійного використання або за підключення до камери, що
знаходиться в режимі економії енергії.
• Під час зйомки в режимі бездротового спалаху (стор. 29) спалах
переходить до режиму економії живлення через 60 хвилин.
• Під час установлення перемикача живлення камери в положення
OFF спалах автоматично переходить у режим економії живлення.*
* За виключенням DSLR-A100
17 UA
Перевірка заряду елементів живлення
Коли елементи живлення розряджаються, на ЖК-панелі з’являється
індикатор низького заряду елементів живлення.
Блимання
Рекомендується замінити
елементи живлення.
Спалах усе одно можна
використовувати.
Тільки блимання
Спалах не можна
використовувати.
Вставте нові елементи
живлення.
Індикатор заряджання
Колір індикатора заряджання вказує на стан заряджання для
використання спалаху.
• Зелений: повністю заряджено
• Жовтий: заряджено приблизно на 75%
• Жовтогарячий: заряджено приблизно на 50%
• Червоний: заряджено приблизно на 25%
Якщо зробити знімок до завершення заряджання, фотографія вийде
недоекспонованою через недостатнє освітлення.
Примітка щодо тривалого використання спалаху
За безперервного використання спалаху протягом короткого
періоду часу вбудована схема безпеки може обмежити кількість
спалахів і збільшити інтервали між ними.
UA
18
Підготовка
У разі значного підвищення внутрішньої температури індикатор
заряджання блиматиме червоним, а спалах буде недоступним для
використання протягом деякого часу. У такому разі вимкніть спалах
приблизно на 10 хвилин, щоб дати йому охолонути.
• Будьте обережними під час виймання елементів живлення,
оскільки вони можуть нагрітися після тривалого використання
спалаху.
19 UA
Основні функції
Використання спалаху
Про режими спалаху
Режим спалаху змінюється за
допомогою натискання кнопки
MODE.
Використання
спалаху
1
Натисніть кнопку
MODE для вибору
режиму спалаху.
В якості прикладу вибрано
режим TTL-спалаху.
• Режим TTL-спалаху
Спалах вимірює світло від
предмету, що відображається
через об’єктив, після чого
автоматично регулює
інтенсивність спалаху.
* TTL = через об’єктив
• Режим ручного спалаху
(стор. 27)
Можна налаштувати
інтенсивність спалаху для
забезпечення фіксованої
інтенсивності спалаху.
• Режим бездротового спалаху
Установіть цей режим для
зйомки за допомогою
бездротового спалаху.
•
Режим «Без спалаху»
Спалах не спрацьовує.
UA
20
2
Натисніть кнопку
затвора, щоб зробити
знімок.
Коли індикатор заряджання
горить зеленим, спалах
готовий до використання.
Після зйомки індикатор
заряджання блимає
зеленим, доки отримується
відповідна експозиція.
• На камері можна
налаштувати режим
заповнення спалаху або
режим автоматичного
спалаху.
• Під час використання спалаху
з автоспуском натисніть
кнопку затвора, коли
індикатор заряджання
засвітиться зеленим.
Баланс білого автоматично
регулюється камерою (за
винятком DSLR-A100),
засновуючись на інформації про
температуру кольору під час
спрацювання спалаху.
• Автоматичне регулювання
балансу білого (WB) працює
під час прикріплення спалаху
до камери та використання
режиму TTL-спалаху на
зовнішньому спалаху.
• Ця функція не працює під час
зйомки з ручним спалахом
(стор. 27). Налаштуйте баланс
білого вручну на своїй камері.
Основні функції
Автоматичне
регулювання балансу
білого (WB) з
використанням
інформації про
температуру кольору
Режим TTL-спалаху*
Режим ручного спалаху
забезпечує фіксовану
інтенсивність спалаху
незалежно від яскравості
предмету та налаштувань
камери. Режим TTL-спалаху
вимірює світло від предмету, що
відображається через об’єктив.
Експозамірювання TTL також має
функцію експозамірювання P-TTL,
що додає попередній спалах
перед експозамірюванням TTL, та
функцію експозамірювання ADI,
що додає дані про відстань до
експозамірювання P-TTL.
Цей спалах визначає всі
експозамірювання P-TTL і ADI
як режим TTL-спалаху, а на
ЖК-панелі відображається
піктограма
.
*TTL = через об’єктив
• Експозамірювання ADI можна
проводити разом з об’єктивом
із вбудованим датчиком
відстані. Перед використанням
функції експозамірювання ADI
перевірте, чи оснащено
об’єктив вбудованим датчиком
відстані, у розділі «Технічні
характеристики» інструкцій з
експлуатації, що постачаються
разом з об’єктивом.
21 UA
Автоматичне
керування покриттям
спалаху (автоматичне
масштабування)
Цей спалах забезпечує
оптимальний діапазон спалаху
від 24 мм до 105 мм відповідно
до розміру датчика зображення
(формат APS-C/формат 35 мм)
камери та фокусної відстані
об’єктива.
Вбудована
ширококутна
панель (кут
масштабування
15 мм)
Витягування вбудованої
ширококутної панелі збільшує
діапазон спалаху, щоб
включити фокусну відстань від
15 мм до менше ніж 24 мм.
1
Діапазон
спалаху
24 мм
Діапазон
спалаху
105 мм
• Якщо з автоматичним
масштабуванням
використовується об’єктив з
фокусною відстанню менше
24 мм, індикатори [TTL] і
[MANUAL] блимають на ЖКпанелі. У такому разі
використовуйте вбудовану
широку панель для
запобігання затемненню на
краях зображення.
UA
22
Обережно витягніть
ширококутну панель.
2
Посуньте назад тільки
екран відображення.
Основні функції
Під час заміни ширококутної
панелі міцно натисніть на неї до
кінця.
• Не докладайте зусиль,
витягуючи або повертаючи
ширококутну панель. Це
може призвести до її
пошкодження.
• Під час зберігання спалаху у
футлярі, що постачається,
посуньте ширококутну
панель та екран
відображення всередину
голівки спалаху.
Діапазон спалаху
та фокусна відстань
Що більше значення
фокусної відстані об’єктива,
то більш віддалений об’єкт
можна сфотографувати на
весь екран. Однак при цьому
зона, що охоплюється, буде
меншою. І навпаки, що
менше значення фокусної
відстані об’єктива, тим
ближче розташовані об’єкти
можна сфотографувати з
більш широким охопленням
зони зйомки. Діапазон
спалаху — це ділянка, що
буде рівномірно
освітлюватися світлом
спалаху зі встановленою або
більшою інтенсивністю.
Діапазон виражається у
вигляді кута освітлення.
Діапазон спалаху, за якого
можна зробити знімок,
визначається фокусною
відстанню.
Під час визначення
діапазону спалаху у
відповідності до фокусної
відстані об’єктива діапазон
спалаху може виражатися як
фокусна відстань.
23 UA
Розширені функції
Відображений спалах
Спрямовуючи спалах на стелю,
можна підсвічувати предмет
відображеним світлом,
зменшуючи при цьому
інтенсивність тіней та
створюючи більш м’яке світло
на екрані.
Фокусна відстань
об’єктива
Кут
відображення
мінімум 70 мм
30°, 45°
28 мм – 70 мм
60°
максимум 28 мм
75°, 90°
За використання відображеного
спалаху високошвидкісна
синхронізація вимикається.
1
UA
24
Поверніть спалах
вгору або ліворуч та
праворуч.
Вигляд згори
2
Натисніть кнопку
MODE для
відображення
піктограми [TTL] на
ЖК-панелі.
3
Натисніть кнопку
затвора, щоб зробити
знімок.
Поверніть спалах на
90° вгору.
3
Натисніть кнопку
MODE для
відображення
піктограми [TTL] на
ЖК-панелі.
4
Натисніть кнопку
затвора, щоб зробити
знімок.
Використання
екрана
відображення
Екран відображення створює
світловий об’єкт в очах об’єкта
зйомки і більше підкреслює
його вигляд.
1
Обережно витягніть
ширококутну панель.
Розширені функції
2
Також витягається й екран
відображення. Посуньте
назад тільки ширококутну
панель.
25 UA
Зйомка з близької
відстані
Поверніть спалах вниз,
фотографуючи об’єкти на
відстані від 0,7 м до 1,0 м від
камери, для забезпечення
точного освітлення.
1
UA
26
Поверніть спалах на 8°
вниз.
2
Натисніть кнопку
MODE для
відображення
піктограми [TTL] на
ЖК-панелі.
• Під час зйомки на відстані
ближче ніж 0,7 м
використовуйте окремий
спалах, подвійний спалах для
макрозйомки або кільце
світла.
• Об’єктиви з великою
відстанню можуть
перешкоджати світлу
спалаху.
Ручний спалах
• Діапазон рівня
потужності (наприклад,
1/1  1/2) відповідає
діапазону діафрагми
(наприклад, F4  5.6).
Ручний спалах забезпечує
фіксовану інтенсивність спалаху
незалежно від яскравості
предмету та налаштувань
камери.
Переведіть камеру в
режим M (ручний).
2
Натисніть кнопку
MODE для
відображення
піктограми [MANUAL]
на ЖК-екрані.
3
4
Натисніть кнопку
затвора, щоб зробити
знімок.
Розширені функції
1
Натисніть кнопку +/
CTRL або -/RMT для
вибору рівня
потужності.
• Рівень потужності можна
встановити від 1/1
(максимальне значення)
до 128 (мінімальне
значення).
27 UA
Високошвидкісна синхронізація (HSS)
Високошвидкісна синхронізація дозволяє фотографувати зі
спалахом з широкою діафрагмою, роблячи фон зображення
розмитим та акцентуючи увагу на центральному об’єкті зйомки.
Високошвидкісна синхронізація
Звичайний спалах
• При високошвидкісній синхронізації спалах повторювано
спрацьовує з короткими інтервалами, забезпечуючи зйомку в
таких же умовах, як при постійному освітленні, що дає змогу
фотографувати з короткою витримкою за допомогою спалаху.
• Високошвидкісна синхронізація дозволяє фотографувати зі
спалахом з широкою діафрагмою навіть під час зйомки за
денного світла або проти сонця.
Швидкість синхронізації спалаху
Фотографування зі спалахом зазвичай асоціюється з
максимальною витримкою, що називається швидкістю
синхронізації спалаху. Це обмеження не застосовується до
камер, розрахованих на фотографування з високошвидкісною
синхронізацією (HSS), оскільки такі камери дозволяють робити
знімки зі спалахом з максимальною швидкістю затвора камери.
UA
28
Режим бездротового спалаху (WL)
У режимі бездротового спалаху можна відокремити спалах від
камери та використовувати його.
[A] Використання спалаху HVL-F32M, відокремленого від камери
(окремий спалах) (стор. 33)
[B] Використання спалаху HVL-F32M, підключеного до камери, як
пристрою керування (стор. 35)
Для використання бездротового спалаху необхідно мати 2 спалахи
(включаючи вбудований спалах камери). Під час спрацювання
підключеного або вбудованого спалаху починає працювати
окремий спалах. Під час розміщення камери, спалаху та об’єкта, що
знімається, дотримуйтеся наступних рекомендацій.
• Розмістіть окремий спалах у зоні, вказаній на наступному
малюнку.
1 – 5 м (див.
Таблицю 1)
Розширені функції
Діапазон бездротового спалаху
1–5м
(див. Таблицю 2)
Не розміщуйте спалах
безпосередньо поза
об’єктом.
Установіть камеру та спалах у
радіусі від 1 м до 5 м від об’єкта.
• У режимі бездротового спалаху не можна використовувати
флешметр або кольоромір, оскільки спрацьовує попередній
спалах.
29 UA
• У режимі бездротового спалаху діапазон спалаху автоматично
встановлюється до значення 24 мм.
• Як пристрій керування можна використовувати вбудований
спалах камери з байонетом A, HVL-F20M, HVL-F32M, HVL-F43M або
HVL-F60M.
• HVL-F32M, HVL-F43M, HVL-F60M тощо можуть використовуватися
як окремі спалахи.
• Можна одночасно використовувати кілька окремих спалахів.
• Якщо використовується додатковий аксесуар (продається
окремо) для спалаху, для розміщення спалаху та камери окремо
можна використовувати призначений кабель.
• Цей спалах не сумісний з кількома бездротовими спалахами з
керуванням коефіцієнтом освітлення.
• Бездротовий канал цього пристрою зафіксовано на channel-1.
Відстань для зйомки з бездротовим спалахом
Таблиця 1. Відстань камера-об’єкт
Витримка
Усі швидкості затвора
Діафрагма
2,8
1,4 - 5
4
1-5
5,6
1-5
Одиниці вимірювання: м
UA
30
Таблиця 2. Відстань HVL-F32M-об’єкт
Витримка Швидкість
синхронізації або
повільніДіафрагма
ша
1/250
сек.
1/500
сек.
1/1000
сек.
1/2000
сек.
1-5
1 - 2,7
1 - 1,9
1 - 1,4
-
4
1 - 4,9
1 - 1,9
1 - 1,4
-
-
5,6
1 - 3,5
1 - 1,4
-
-
-
Одиниці вимірювання: м
• Відстані в наведеній вище таблиці припускають використання
чутливості до ISO 100. Якщо використовується чутливість до ISO
400, відстані слід помножити на коефіцієнт два (припускається
обмеження у 5 м).
Прикріплення міні-підставки з комплекту
постачання
Розширені функції
2,8
Коли спалах використовується окремо від камери, скористайтеся
міні-підставкою з комплекту постачання.
1
Відкрийте міні-підставку з комплекту постачання.
На момент придбання міні-підставка зберігається у футлярі для
перенесення.
31 UA
2
Зніміть захисну кришку з роз’єму
багатоінтерфейсної колодки зовнішнього спалаху.
3
Поверніть важіль блокування в бік [RELEASE],
натискаючи кнопку розблокування.
4
Надійно вставте багатоінтерфейсну колодку до
кінця до міні-підставки в напрямку стрілки.
5
Поверніть важіль блокування в напрямку [LOCK],
щоб закріпити спалах на міні-підставці.
• Див. стор. 15 щодо керування кнопкою розблокування та важелем
блокування.
• Спалах можна закріпити на штативі за допомогою гнізда для
штатива під міні-підставкою. Використовуйте штатив, оснащений
гвинтом діаметром до 5,5 мм, оскільки штатив, оснащений
гвинтом понад 5,5 мм, не зможе надійно утримувати мініпідставку, і вона може пошкодитися.
UA
32
• Якщо міні-підставку роз’єднано, з’єднайте кріплення частин
підставки.
Використовуйте вбудований спалах камери або інший підключений
спалах як пристрій керування для спрацювання HVL-F32M.
Вбудований спалах
Розширені функції
[A] Використання спалаху HVL-F32M,
відокремленого від камери (окремий
спалах)
або
HVL-F32M
Пристрій керування
1
Підключіть спалах до камери та ввімкніть
живлення спалаху та камери.
33 UA
2
Налаштуйте камеру на роботу в режимі
бездротового спалаху. Перевірте, щоб на ЖКпанелі спалаху відображалася піктограма [WL].
Докладніше про способи налаштування камери див. в
інструкціях з експлуатації камери.
3
Зніміть спалах з камери та прикріпіть до нього
міні-підставку. (стор. 31)
4
Переконайтеся, що вбудований спалах повністю
заряджено або приєднайте інший спалах до
камери.
• Перевірте, щоб на ЖК-панелі цього пристрою відображалася
піктограма [RMT]. Якщо відображається піктограма [CTRL],
натисніть кнопку -/RMT для відображення піктограми [RMT].
• Переконайтеся, що спалах, приєднаний до камери,
налаштовано як пристрій керування. Детальну інформацію
див. у посібнику з експлуатації спалаху.
5
Розташуйте камеру та спалах. (стор. 29)
6
Переконайтеся в тому, що вбудований спалах або
спалах, підключений до камери, та зовнішній
спалах повністю заряджено.
Коли індикатор заряджання горить зеленим, спалах готовий
спрацювати. Крім того, в режимі бездротового спалаху блимає
індикатор готовності спалаху, розташований на передній панелі
спалаху.
UA
34
7
Натисніть кнопку затвора, щоб зробити знімок.
• Докладніше про пробний спалах див. в інструкціях з
експлуатації камери.
• Якщо спалах не спрацьовує, змініть положення камери,
спалаху або предмета або спрямуйте приймач бездротового
сигналу керування в напрямку камери.
[B] Використання спалаху HVL-F32M,
підключеного до камери, як пристрою
керування
Цей спалах можна підключити до камери та використовувати його
як пристрій керування. Під час спрацювання спалаху на цьому
пристрої буде спрацьовувати також інший спалах, відокремлений
від камери (окремий спалах).
HVL-F32M
Розширені функції
• Як пристрій керування можна використовувати вбудований
спалах камери з байонетом A, HVL-F20M, HVL-F32M, HVL-F43M або
HVL-F60M.
Окремий
спалах
35 UA
1
Підключіть спалах до камери та ввімкніть
живлення камери, цього спалаху та окремого
спалаху.
2
Налаштуйте камеру, цей спалах та окремий
спалах.
Налаштування камери:
1 Налаштуйте камеру в режим бездротового
спалаху.
Докладніше див. в інструкціях з експлуатації, що постачаються
разом із камерою.
Налаштування цього спалаху:
Установіть спалах як пристрій керування.
1 Натисніть кнопку MODE кілька разів для
відображення піктограми [WL] на ЖК-панелі.
UA
36
2 Натисніть кнопку +/CTRL для відображення
піктограми [CTRL] на ЖК-панелі.
1 Налаштуйте окремий спалах у режим
бездротового спалаху.
Докладніше див. в інструкціях з експлуатації, що постачаються
разом з окремим спалахом. У разі використання HVL-F32M в
якості окремого спалаху див. стор. 33.
3
Розташуйте камеру та окремий спалах.
4
Натисніть кнопку затвора, щоб зробити знімок.
Розширені функції
Налаштування окремого спалаху:
• Докладніше про пробний спалах див. в інструкціях з
експлуатації камери.
• Якщо спалах не спрацьовує, змініть положення камери,
спалаху або предмета або спрямуйте приймач бездротового
сигналу керування в напрямку камери.
37 UA
Додаткові відомості
Примітки щодо використання
Не розміщуйте цей спалах у
таких місцях
Незалежно від того, чи
використовується або чи
зберігається спалах, не
розміщуйте його в наведених
нижче місцях. Це може
призвести до несправності.
• Розміщення спалаху в місцях,
що піддаються дії прямих
сонячних променів, наприклад
на передній панелі автомобіля
або поруч із обігрівачем, може
призвести до деформації або
несправності цього пристрою.
• У місцях з надмірною вібрацією
• У місцях із сильними
електромагнітними хвилями
• У місцях з надмірною
кількістю піску
Не допускайте потрапляння у
пристрій піску та пилу на
морському узбережжі, інших
піщаних ділянках або в
місцях, де трапляються
пилові хмари.
Це може призвести до
несправності.
Під час зйомки
• Цей спалах генерує сильний
світловий потік, тому його не
слід використовувати
безпосередньо перед очима.
UA
38
• Не використовуйте спалах
понад 20 разів підряд або
кілька разів підряд через
короткі проміжки часу, щоб
запобігти нагріванню та
зниженню якості роботи
камери та спалаху (за рівня
потужності 1/32, 40 разів
підряд).
Зупиніть використання
спалаху та дайте йому
охолонути протягом 10
хвилин або більше, якщо
спалах використовувався на
межі кількості послідовних
спрацьовувань.
• Не кладіть спалах,
підключений до камери, у
сумку тощо. Це може
призвести до несправності
спалаху або камери.
• Не переносьте спалах з
підключеною камерою. Це
може призвести до
несправності.
• Не використовуйте спалах
поруч із людьми, повертаючи
лампу спалаху під час
фотографування з
відображенням. Світло
спалаху може призвести до
пошкодження очей, або
гаряча лампа спалаху може
викликати опіки.
Елементи живлення
• Рівень заряду елементів
живлення, що
відображається на ЖК-панелі,
може бути нижче реального
заряду елементів живлення
через температуру та умови
зберігання. Можна відновити
правильне відображення
рівня заряду елемента
живлення після кількох
використань спалаху.
• Нікель-метал-гідридні
елементи живлення можуть
розряджатися раптово. Якщо
індикатор низького заряду
елементів живлення почав
блимати або спалах не
спрацьовує під час зйомки,
замініть або перезарядіть
елементи живлення.
• Не використовуйте літій-іонні
елементи живлення, оскільки
повторюване використання
спалаху спричиняє
нагрівання елементів
живлення і спалах перестає
працювати.
• Частота спрацювання спалаху
та кількість спалахів, які
можна зробити з новими
елементами живлення,
можуть відрізнятися від
значень, наданих у таблиці,
що залежить від часу з
моменту виготовлення
елементів живлення.
• Під час заміни елементів
живлення виймайте їх тільки
після відключення живлення
спалаху та через кілька хвилин.
Залежно від типу елементи
живлення можуть бути
гарячими. Виймайте елементи
живлення обережно.
Додаткові відомості
• Повертаючи лампу спалаху,
не допускайте затискання
пальців деталями, що
обертаються. Це може
призвести до травмування.
• Ця камера є пило- та
вологонепроникною, але не є
водонепроникною чи
бризконепроникною.
• Закриваючи кришку відсіку
елементів живлення, щільно
притисніть її, посунувши
горизонтально до упору.
Будьте обережні, щоб не
травмуватися, затиснувши
палець у кришці відсіку
елементів живлення під час її
закривання.
39 UA
• Якщо камера не буде
використовуватися протягом
тривалого часу, вийміть
елементи живлення та
зберігайте їх окремо.
Температура
• Спалах можна
використовувати в діапазоні
температур від 0 °C до 40 °C.
• Не піддавайте спалах дії дуже
високих температур
(наприклад, дії прямих
сонячних променів всередині
автомобіля) або високої
вологості.
• Щоб запобігти утворенню
конденсату всередині
спалаху, помістіть його в
герметично закритий
пластиковий пакет під час
переміщення спалаху з
холодного середовища в
тепле. Перед вийманням із
пакета дайте йому нагрітися
до кімнатної температури.
• Ємність елементів живлення
зменшується за низьких
температур. Під час зйомки в
холодну погоду тримайте
спалах та запасні елементи
живлення в кишені. У
холодну погоду індикатор
низького заряду елементів
UA
40
живлення може блимати
навіть за наявності деякого
заряду елементів живлення.
Після нагрівання до
нормальної температури
експлуатації елементи
живлення відновлять частину
своєї ємності.
Обслуговування
Додаткові відомості
• Відключіть спалах від камери.
Очищайте спалаху сухою
м’якою тканиною. Якщо
спалах контактував з піском,
протирання тканиною
призведе до пошкодження
поверхні, тому спалаху слід
обережно продути за
допомогою повітродувки. У
разі утворення плям, що
складно видаляються,
використовуйте м’яку
тканину, трохи намочену в
теплій воді, а потім протріть
спалах сухою м’якою
тканиною. Ніколи не
використовуйте сильні
розчинники, наприклад
розріджувач або бензин,
оскільки це може призвести
до пошкодження поверхні.
• Якщо на об’єктиві або лампі
спалаху наявні відбитки
пальців або бруд,
рекомендується обережно
прибрати бруд, а потім
протерти об’єктив або лампу
спалаху м’якою тканиною.
41 UA
Технічні характеристики
Керуюче число
Звичайний спалах (ISO100)
Ручний спалах/формат 35 мм
Налаштування діапазону спалаху (мм)
Рівень
потужності
15*
24
50
70
105
1/1
9,1
19,5
24
27,5
31,5
1/2
6,4
13,8
17
19,5
22,3
1/4
4,6
9,8
12
13,8
15,8
1/8
3,2
6,9
8,5
9,7
11,1
1/16
2,3
4,9
6
6,9
7,9
1/32
1,6
3,5
4,2
4,9
5,6
1/64
1,1
2,4
3
3,4
3,9
1/128
0,6
1,7
2,1
2,4
2,8
*За використання ширококутної панелі.
Формат APS-C
Налаштування діапазону спалаху (мм)
Рівень
потужності
15*
24
50
70
105
1/1
9,1
19,5
27,5
27,5
31,5
1/2
6,4
13,8
19,5
19,5
22,3
1/4
4,6
9,8
13,8
13,8
15,8
1/8
3,2
6,9
9,7
9,7
11,1
1/16
2,3
4,9
6,9
6,9
7,9
1/32
1,6
3,5
4,9
4,9
5,6
1/64
1,1
2,4
3,4
3,4
3,9
1/128
0,6
1,7
2,4
2,4
2,8
*За використання ширококутної панелі.
UA
42
HSS плоского спалаху (ISO100)
Ручний спалах/формат 35 мм
Налаштування діапазону спалаху (мм)
Швидкість
затвора
15
24
50
70
105
1/250
3,8
7,7
9,1
9,9
11,8
8,4
2,7
5,4
6,4
7
1,9
3,8
4,6
5
5,9
1/2000
1,4
2,7
3,2
3,5
4,2
1/4000
1
1,9
2,3
2,5
3
1/8000
0,7
1,4
1,6
1,8
2,1
1/12000
0,6
1,1
1,3
1,4
1,7
Формат APS-C
Налаштування діапазону спалаху (мм)
Швидкість
затвора
15
24
50
70
105
1/250
3,8
7,7
9,1
9,1
11,8
8,4
1/500
2,7
5,4
6,4
6,4
1/1000
1,9
3,8
4,6
4,6
5,9
1/2000
1,4
2,7
3,2
3,2
4,2
1/4000
1
1,9
2,3
2,3
3
1/8000
0,7
1,4
1,6
1,6
2,1
1/12000
0,6
1,1
1,3
1,3
1,7
Додаткові відомості
1/500
1/1000
43 UA
Частота/повторне спрацювання
Лужні
Частота (с)
Повторне
спрацювання (раз)
Нікель-гідридні
(2100 мА/год)
Прибл. 0,1 – 5
Прибл. 0,1 – 4
Прибл. 120 або
більше
Прибл. 150 або
більше
• Повторне спрацювання — це приблизна кількість разів
спрацювання спалаху до того, як нові елементи
живлення будуть повністю розряджені.
Характеристики
неперервного
спрацювання
Розміри (прибл.)
Маса (прибл.)
Вимоги до
живлення
Рекомендовані
елементи
живлення
Комплект
постачання
40 спалахів за 5 спалахів за секунду
(звичайний спалах, рівень потужності світла
1/32, 105 мм, нікель-метал-гідридний елемент
живлення)
66 мм × 119 мм × 82 мм (ш/в/г)
235 г (за винятком елементів живлення)
3 В постійного струму
Два лужних елементи живлення LR6 (розмір AA)
Два перезаряджуваних нікель-метал-гідридних
акумулятори розміру AA
Спалах (1), захисна кришка для роз’єму (1),
міні-підставка (зберігається у футлярі для
перенесення) (1), футляр для перенесення (1),
набір друкованої документації
Функції, вказані у цій інструкції з експлуатації, залежать від умов
тестування нашої компанії.
Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без
попереднього повідомлення.
Товарний знак
«Multi Interface Shoe» є товарним знаком Sony Corporation.
UA
44
Dansk
Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem, inden
anvendelse af produktet, og gem den til senere brug.
ADVARSEL
Af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød må du ikke
1) udsætte enheden for regn eller fugt.
2) stille genstande med væske, f.eks. vaser, på apparatet.
Hold produktet uden for små børns rækkevidde for at forhindre utilsigtet
slugning.
Udsæt ikke batterierne for overdreven varme som f.eks. fra solskin, ild
eller lignende.
Fjern straks batterierne og ophør brugen hvis...
• produktet tabes eller udsættes for et stød, hvor det påvirkes
indvendigt.
• produktet afgiver en mærkelig lugt, varme eller røg.
Må ikke skilles ad. Du kan få elektrisk stød, hvis du kommer i berøring
med et højspændingskredsløb inden i produktet.
Batterier kan blive varme eller eksplodere pga.
forkert brug.
Brug kun de batterier, som er specificeret i denne
betjeningsvejledning.
Sæt ikke batterierne i med omvendt polaritet (+/-).
Udsæt ikke batterierne for ild eller høje
temperaturer.
Forsøg ikke at genoplade (med undtagelse af
genopladelige batterier), kortslutte eller adskille
dem.
Bland ikke batterier af forskellige typer, mærker
eller aldre.
DK
2
FORSIGTIG
Rør ikke ved blitzrøret under betjening, da det kan blive varmt, når
blitzen affyres.
Til brugerne i Europa
Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos kommunen,
det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne
gælder
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan
Overensstemmelse med EU lovgivning: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland
3 DK
DK
Indhold
Hvad du kan gøre med HVL-F32M ..............................................6
Navn på dele .............................................................................. 10
Klargøring
Isættelse af batterier (medfølger ikke) ..................................... 12
Montering af blitzen .................................................................. 13
Aktivering af blitzen ................................................................... 15
Grundlæggende
Brug af blitz ................................................................................ 17
Avanceret betjening
Bounceblitz ................................................................................ 21
Manuel blitz ...............................................................................24
Højhastighedssynkronisering (HSS) ..........................................25
Trådløs blitztilstand (WL) ...........................................................26
Yderligere information
Bemærkninger om brug ............................................................35
Specifikationer ...........................................................................38
DK
4
Inden brug
Denne blitz kan anvendes sammen med digitalkameraer fra Sony med
udskifteligt objektiv, digitale HD-videokameraer fra Sony med
udskifteligt objektiv og digitale stillbilledkameraer fra Sony som er
udstyret med en traditionel multiinterface-tilbehørssko.
Visse funktioner fungerer muligvis ikke afhængigt af modellen af dit
kamera eller videokamera.
For detaljer om kompatible kameramodeller til denne blitz skal du
besøge Sony-websiden i dit område, eller konsultere din Sonyforhandler eller den lokale autoriserede Sony-servicefacilitet.
Se betjeningsvejledningen til denne enhed samt betjeningsvejledningen
til dit kamera.
Hold blitzrøret rent. Pletter eller støv, osv. på blitzrøret kan forårsage
røg eller svidning pga. den varme, der opstår ved brug af blitzen.
Rengør blitzrøret ved at tørre det af med en blød klud osv.
Selvom denne blitz er designet med henblik på at være støv- og
stænksikker, kan den muligvis ikke holde støv eller vandstænk
fuldstændig ude.
5 DK
Hvad du kan gøre med HVL-F32M
Med denne kompakte blitz får du mange fordele, f.eks. kan du
kontrollere lys og skygger. Du vil nyde at fotografere med denne blitz.
 Optagelse af et billede uden rød-øje-effekt
Du kan reducere fænomenet med røde øjne, når du bruger blitz.
* Indstillingen kan konfigureres på kameraet. Se betjeningsvejledningen til
dit kamera angående yderligere oplysninger.
 Optagelse af et billede med blødt lys (bounceblitz)
Ved at rette blitzen mod loftet eller væggen kan du belyse motivet med
reflekteret lys, og derved reducere intensiteten af skyggerne, så der
opstår et blødere lys.
Optagelse uden skygger (bounceblitz) (side 21)
På steder med ovenlys, f.eks. restauranter, kan bounceblitz forhindre
skygger fra fotografen og kameraet. Med bounceblitz kan du tage
smukke billeder oppefra.
Uden blitz
DK
6
Bounceblitz
Et mere livligt motiv (brug af bouncepladen) (side 22)
Bouncepladen fremhæver motivets øjne og får motivet til at se mere
livligt ud.
Uden bounceplade
Med bounceplade
 Optagelse af et skarpt motiv med en sløret baggrund,
selvom der er modlys (højhastighedssynkronisering)
Med højhastighedssynkronisering kan du optage med stor blænde selv i
dagslys eller i modlys (side 25).
Normal blitz
Højhastighedssynkronisering
* Dit kamera skal være kompatibelt med højhastighedssynkronisering. Se
betjeningsvejledningen til dit kamera angående yderligere oplysninger.
7 DK
 Optagelse af et motiv med en skarp baggrund ved
svag belysning (langtidssynkronisering)
Med langtidssynkronisering kan du optage et billede, der eksponerer
både motivet og baggrunden i svag belysning.
Normal blitz
Langtidssynkronisering
* Indstillingen kan være en tilstand (mode) på kameraet. Se
betjeningsvejledningen til dit kamera angående yderligere oplysninger.
 Optagelse af et billede med bevægelsesslør
(synkronisering med bageste lukkergardin)
Når dit kamera er indstillet til synkronisering med bageste lukkergardin,
udløses blitzen lige før lukkeren lukkes. Bevægelsesslør gør det muligt
for dig at vise, at motivet, f.eks. en bil, er i bevægelse.
Normal blitz
Synkronisering med bageste
lukkergardin
* Funktionen kan konfigureres på kameraet. Se betjeningsvejledningen til dit
kamera angående yderligere oplysninger.
DK
8
 Optagelse af et billede med kontrolleret skygge
(trådløs blitz, ekstern blitz)
Ved at bruge flere blitz (denne blitz og kameraets indbyggede blitz eller
en anden blitz) og lys fra forskellige vinkler, kan du kontrollere
skyggernes intensitet og placering (side 26).
Normal blitz
Ekstern blitz
 Optagelse af et motiv, der reflekterer lys (manuel blitz)
Ved at justere blitzens intensitet kan du optage et motiv, der reflekterer
lys, f.eks. glas eller metal (side 24).
 Optagelse af et nærbillede
Ved at vippe blitzen nedad kan du optage et motiv med en afstand på
0,7 m og 1,0 m fra kameraet for at sikre en korrekt belysning (side 22).
9 DK
Navn på dele
Tal i parenteser er sidenumre, hvor der kan ses en beskrivelse.
DK
 Indbygget vidvinkelpanel (19)
 Blitzrør
 Trådløs
kontrolsignalmodtager (30)
 Indikator for blitz (30)
 Multiinterface-tilbehørsfod (13)
 Bounceplade (22)
 Indikator for bounce (øverste/
nederste vinkel) (21)
 LCD-panel (11)
 Kontrolpanel (11)
 Låsegreb (13)
 Frigørelsesknap (13)
 Dæksel til batterirum (12)
 Minifod (28)
* Stativhul
10
Kontrolpanel




Indikator for opladning (16)
Knappen +/CTRL (24, 33)
Knappen -/RMT (24, 30)
Afbryder (15)
 Knap til LCD-belysning
Tænder og slukker lyset i LCDpanelet.
 Knappen MODE (17, 33)
LCD-panel
 Indikator for manuel blitz (18,
24)
 Indikator for TTL-blitz (17, 18)
 Strømindikator (24)
 Indikator for trådløs
betjening/fjernbetjening (30,
32)
 Indikator for lavt batteri (15)
 Indikator for deaktivering af
blitz (17)
 Indikator for trådløs blitz (26)
11 DK
Klargøring
Isættelse af batterier (medfølger
ikke)
1
Åbn dækslet til batterirummet som vist på tegningen.
2
Vend batterierne i batterirummet som vist på dækslet
til batterirummet.
HVL-F32M kan strømforsynes med:
• To LR6 (AA-størrelse) alkalinebatterier
• To genopladelige nikkelmetalhydridbatterier (Ni-MH) i størrelse
AA*
Sørg altid for, at de genopladelige nikkelmetalhydridbatterier
oplades i den specificerede oplader.
Følg den omvendte procedure ved åbning af dækslet til
batterirummet.
DK
12
Montering af blitzen
1
Sluk for strømmen på blitzen.
Hvis den indbyggede blitz i kameraet er fremme, skal du skubbe
den tilbage, inden du monterer blitzen.
Klargøring
2
Fjern beskyttelsesdækslet fra multiinterfacetilbehørsfodens stik på blitzen, og fjern
tilbehørsskoens dæksel fra kameraet.
3
Drej låsen mod [RELEASE], mens du trykker på
frigørelsesknappen.
4
Sæt multiinterface-tilbehørsfoden helt ind i kameraets
multiinterface-tilbehørssko i pilens retning.
13 DK
5
Drej låsegrebet mod [LOCK] for at sikre blitzen.
• Når du monterer denne enhed på et kamera, som har en automatisk
låsende tilbehørssko, skal du anvende skoadapteren (ADP-AMA)
(medfølger ikke).
Aftagning af blitzen fra kameraet
Drej låsen mod [RELEASE], mens du trykker på
frigørelsesknappen, og skub blitzen fremad.
• Når du ikke anvender blitzen, skal du montere beskyttelsesdækslet på
multiinterface-tilbehørsfodens stik igen.
DK
14
Aktivering af blitzen
Indstil POWER-kontakten til ON.
Når blitzen tændes, lyser LCD-panelet.
Klargøring
Strømsparetilstand
Blitzen slukkes, hvis den ikke betjenes i 3 minutter, når den bruges alene
eller et sluttet til et kamera, som er i strømsparetilstand.
• Under trådløs blitzfotografering (side 26), skifter blitzen til
strømsparetilstand efter 60 minutter.
• Blitzen skifter automatisk til strømsparetilstand, når tænd/slukkontakten på kameraet* indstilles til OFF.
* Undtagen DSLR-A100
Kontrol af batterier
Indikatoren for lavt batteri vises på LCD-panelet, når batterierne mangler
strøm.
blinker
Skift af batterierne anbefales.
Du kan stadig bruge blitzen i
denne situation.
Kun
blinker
Blitzen kan ikke anvendes.
Indsæt nye batterier.
15 DK
Indikator for opladning
Farven på indikatoren for opladning viser statussen for opladning af
blitzen.
• Grøn Helt opladet
• Gul Ca. 75 % opladet
• Orange Ca. 50 % opladet
• Rød Ca. 25 % opladet
Fotoet vil blive undereksponeret pga. manglende luminescens, hvis det
tages, før opladningen er gennemført.
Bemærkning om kontinuerlig brug af blitz
Hvis du udløser blitzen flere gange i løbet af kort tid, kan det
indbyggede sikkerhedskredsløb begrænse blitzudløsningen og øge
tidsrummet mellem hver blitz.
Hvis den indvendige temperatur bliver for høj, blinker
opladningsindikatoren rødt, og du kan ikke bruge blitzen et stykke tid.
Hvis det er tilfældet, skal du slukke for blitzen i cirka 10 minutter for at
lade den køle af.
• Vær forsigtig, når du tager batterierne ud. De kan være varme efter
kontinuerlig brug af blitzen.
DK
16
Grundlæggende
Brug af blitz
Om blitztilstand
Du kan skifte blitztilstand ved at
trykke på knappen MODE.
Brug af blitz
1
I dette eksempel er tilstanden
TTL-blitz valgt.
• Tilstanden TTL-blitz
Blitzen måler det lys fra
motivet, der reflekteres
gennem objektivet, derefter
justeres blitzens intensitet
automatisk.
* TTL = gennem objektivet
• Manuel blitztilstand (side 24)
Du kan justere blitzens
intensitet ved at angive den
faste blitzintensitet.
• Trådløs blitztilstand
Vælg denne tilstand for
optagelse med trådløs blitz.
•
Tilstanden for
deaktivering af blitz
Der bruges ikke blitz.
2
Tryk på
udløserknappen for at
tage et billede.
Grundlæggende
Tryk på knappen MODE
for at vælge
blitztilstand.
Når den grønne indikator for
opladning lyser, er blitzen
klar.
Efter optagelsen blinker
indikatoren for opladning
grønt, når den korrekte
eksponering er opnået
• Udfyldningsblitztilstand eller
automatisk blitztilstand kan
indstilles på kameraet.
• Når du bruger blitzen med
selvudløser, skal du trykke på
udløserknappen, når den
grønne indikator for opladning
lyser.
17 DK
Automatisk
hvidbalancejustering med
farvetemperaturinformation
Hvidbalancen justeres automatisk
af kameraet (undtagen DSLRA100) baseret på
farvetemperaturinformation, når
blitzen affyres.
• Automatisk
hvidbalancejustering fungerer,
når du monterer blitzen på
kameraet og anvender
tilstanden TTL-blitz på blitzen.
• Denne funktion fungerer ikke i
manuel blitztilstand (side 24).
Juster hvidbalancen manuelt på
kameraet.
Tilstanden TTL-blitz*
Manuel blitztilstand giver en
fast blitzintensitet uanset
motivets lysstyrke og
kameraets indstilling.
Tilstanden TTL-blitz måler det
lys fra motivet, som reflekteres
gennem objektivet.
TTL-måling har også en P-TTLmålefunktion, der tilføjer en
forblitz til TTL-målingen og en
ADI-målefunktion, der tilføjer
afstandsdata til P-TTLmålingen.
Denne blitz definerer al P-TTLog ADI-måling som tilstanden
TTL-blitz, og
vises på
LCD-panelet.
*TTL = gennem objektivet
• ADI-måling er muligt i
kombination med et
objektiv med en indbygget
afstandskoder. Inden brug
af ADI-målefunktionen skal
du kontrollere, at objektivet
har en indbygget
afstandskoder ved at se
specifikationerne i den
betjeningsvejledning, som
fulgte med dit objektiv.
DK
18
Automatisk kontrol af
blitzdækning
(automatisk zoom)
Trækkes det indbyggede
vidvinkelpanel ud, udvides
blitzdækningen til at inkludere
brændvidder fra 15 mm til mindre
end 24 mm.
1
24 mm
blitzdækning
105 mm
blitzdækning
Træk forsigtigt
vidvinkelpanelet ud.
Grundlæggende
Blitzen giver optimal blitzdækning
fra 24 mm til 105 mm, afhængigt
af billedsensorens størrelse (APSC-format/35-mm-format) og
objektivets brændvidde.
Indbygget
vidvinkelpanel
(15 mm zoomvinkel)
• Når der bruges et objektiv med
en brændvidde på mindre end
24 mm med automatisk zoom,
blinker [TTL] og [MANUAL] på
LCD-panelet. I sådanne
situationer anbefales brug af
det indbyggede vidvinkelpanel
for at forhindre, at billedet
bliver mørkt i kanten.
19 DK
2
Skub kun
bouncepladen tilbage.
Når du udskifter vidvinkelpanelet,
skal du skubbe kraftigt på det, så
det kommer så langt ind som
muligt.
• Vidvinkelpanelet må ikke
trækkes eller dreje ud med
magt. Dette kan muligvis
beskadige vidvinkelpanelet.
• Skub vidvinkelpanelet og
bouncepladen tilbage ind i
blitzhovedet, når denne blitz
opbevares i det medfølgende
etui.
DK
20
Blitzdækning og brændvidde
Jo større objektivets
brændviddetal på et kamera
er, desto længere væk kan et
motiv optages, så det fylder
hele skærmen. Men det
område, som kan dækkes,
bliver mindre. Omvendt kan
du optage motiver med
bredere dækning med et
mindre brændviddetal.
Blitzdækningen er det
område, som lyset fra blitzen
med en indstillet intensitet
eller større kan dække
ensartet, udtrykt som en
vinkel. Den blitzdækning, hvor
du kan fotografere, er bestemt
af brændvidden.
Ved at lade blitzdækningen
blive bestemt i henhold til
brændvidden, kan
blitzdækningen udtrykkes som
tallet for brændvidden.
Avanceret betjening
Bounceblitz
Ved at rette blitzen mod loftet kan
du belyse motivet med reflekteret
lys, og derved reducere
intensiteten af skyggerne så der
kommer et blødere lys på
skærmen.
Objektivets
brændvidde
Bouncevinkel
70 mm minimum
30°, 45°
28 mm-70 mm
60°
28 mm maksimalt
75°, 90°
Avanceret betjening
Højhastighedssynkronisering
bliver slået fra, når du bruger
bounceblitz.
1
Drej blitzen opad eller
til venstre og højre.
Set fra oven
2
Tryk på knappen MODE
for at få vist [TTL] på
LCD-panelet.
3
Tryk på
udløserknappen for at
tage et billede.
21 DK
Brug af
bouncepladen
4
Bouncepladen fremhæver
motivets øjne og får motivet til at
se mere livligt ud.
Tryk på
udløserknappen for at
tage et billede.
Nærbillede
1
DK
Træk forsigtigt
vidvinkelpanelet ud.
Bouncepladen kommer også
ud. Skub kun vidvinkelpanelet
tilbage.
Vip blitzen en smule nedad ved
fotografering af genstande
mellem 0,7 m og 1,0 m væk fra
kameraet for at sikre en korrekt
belysning.
2
Drej blitzen 90° opad.
1
3
Tryk på knappen MODE
for at få vist [TTL] på
LCD-panelet.
22
Drej blitzen 8° nedad.
2
Tryk på knappen MODE
for at få vist [TTL] på
LCD-panelet.
Avanceret betjening
• Ved fotografering på en
afstand tættere end 0,7 m skal
du bruge en ekstern blitz,
dobbelt blitz til
makrofotografering eller
ringlys.
• Lange objektiver kan muligvis
blokere for blitzlyset.
23 DK
Manuel blitz
Manuel blitz giver en fast
blitzintensitet uanset motivets
lysstyrke og kameraets indstilling.
1
Indstil kameraet til M
(manuel tilstand).
2
Tryk på knappen MODE
for at få vist [MANUAL]
på LCD-skærmen.
3
Tryk på knappen
+/CTRL eller -/RMT for at
vælge effektniveauet.
• Effektniveauet kan
indstilles fra
1/1 (maksimum) til
128 (minimum).
• Effektniveauområdet (f.eks.
1/1  1/2) svarer til
blændeområdet (f.eks. F4
 5,6).
DK
24
4
Tryk på
udløserknappen for at
tage et billede.
Højhastighedssynkronisering (HSS)
Højhastighedssynkronisering muliggør blitzfotografering med en større
blænde, så baggrunden holdes ude af fokus, og motivet i forgrunden
fremhæves.
Normal blitz
Blitzsynkroniseringshastighed
Blitzfotografering forbindes generelt med en maksimal
lukkerhastighed, der kaldes blitzsynkroniseringshastigheden. Denne
begrænsning gælder ikke for kameraer, der er designet til
højhastighedssynkroniseret fotografering (HSS), da de giver
mulighed for blitzfotografering ved kameraets maksimale
lukkerhastighed.
Avanceret betjening
Højhastighedssynkronisering
• Med højhastighedssynkronisering udløses blitzen flere gange med
korte intervaller, hvilket muliggør blitzfotografering med
højhastighedslukker.
• Højhastighedssynkronisering muliggør blitzfotografering med stor
blænde, selvom der optages i solskin eller mod solen.
25 DK
Trådløs blitztilstand (WL)
Trådløs blitztilstand gør det muligt at tage blitzen af kameraet og bruge
den separat
[A] Brug af HVL-F32M separat fra kameraet (ekstern blitz) (side 30)
[B] Brug af HVL-F32M på kameraet som kontrolenhed (side 32)
Trådløs blitzrækkevidde
Den trådløse blitz kræver 2 blitz (inklusive kameraets indbyggede blitz).
Når den monterede eller indbyggede blitz udløses, aktiveres den
eksterne blitz. Følg punkterne nedenfor, når du placerer kameraet,
blitzen og motivet.
• Placer den eksterne blitz inden for cirklen i det følgende diagram.
1-5 m
(se tabel 1)
1-5 m
(se tabel 2)
Placer ikke blitzen direkte
bag motivet
Placer kameraet og blitzen inden for
en radius på 1 m til 5 m fra motivet
• Trådløs blitztilstand gør det muligt at bruge en blitzmåler eller
farvemåler, fordi der udløses en forblitz.
• I trådløs blitztilstand indstilles blitzdækningen for denne blitz
automatisk til 24 mm.
• Den indbyggede blitz på et A-mount-kamera eller HVL-F20M, HVLF32M, HVL-F43M eller HVL-F60M kan bruges som kontrolenhed.
• HVL-F32M, HVL-F43M, HVL-F60M osv. kan bruges som ekstern blitz.
• Du kan anvende flere eksterne blitz på samme tid.
DK
26
• Hvis du bruger tilbehøret (sælges separat) til blitzen, kan du bruge det
dertil beregnede kabel til at placere blitzen og kameraet separat.
• Denne blitz er ikke kompatibel med flere trådløse blitz med
lysforholdskontrol.
• Den trådløse kanal på denne enhed er fast indstillet til kanal-1.
Afstand ved optagelse med trådløse blitz
Tabel 1 Afstand kamera – motiv
Alle lukkerhastigheder
Blænde
2,8
1,4 - 5
4
1-5
5,6
1-5
Enheder: m
Tabel 2 Afstand HVL-F32M – motiv
Synkroniseringshastighed
eller langsommere
1/250
sek.
2,8
1-5
4
1 - 4,9
5,6
1 - 3,5
Lukkerhastighed
Blænde
1/500
sek.
1/1000
sek.
1/2000
sek.
1 - 2,7
1 - 1,9
1 - 1,4
-
1 - 1,9
1 - 1,4
-
-
1 - 1,4
-
-
Avanceret betjening
Lukkerhastighed
Enheder: m
27 DK
• Afstandene i tabellen ovenfor forudsætter brug af ISO 100. Hvis der
anvendes ISO 400, skal afstandene ganges med to (forudsat en
grænse på 5 m).
Montering af den medfølgende minifod
Brug den medfølgende minifod, når blitzen ikke er placeret på
kameraet.
1
Åbn den medfølgende minifod.
Minifoden ligger i transporthylsteret, når produktet købes.
DK
2
Fjern beskyttelseshætten fra multiinterfacetilbehørsfodens stik på blitzen.
3
Drej låsen mod [RELEASE], mens du trykker på
frigørelsesknappen.
28
Skub multiinterface-tilbehørsfoden helt ind i
minifoden i pilens retning.
5
Drej låseknappen mod [LOCK] for at fastgøre blitzen
på minifoden.
Avanceret betjening
4
• Se side 13 om betjening af frigørelsesknappen og låseknappen.
• Du kan sætte blitzen på et trebenet stativ vha. stativhullet på
undersiden af minifoden. Brug det medfølgende trebenede stativ
med en skrue på under 5,5 mm. Eftersom et trebenet stativ udstyret
med en skrue på over 5,5 mm ikke kan holde minifoden ordentligt
fast, kan minifoden muligvis beskadiges.
29 DK
• Når minifoden skilles ad, skal skaftdelen passes ind i den anden del.
[A] Brug af HVL-F32M separat fra kameraet
(ekstern blitz)
Brug kameraets indbyggede blitz eller en anden monteret blitz som
kontrolenhed for aktivering af HVL-F32M.
Indbygget blitz
eller
HVL-F32M
Kontrolenhed
1
Sæt blitzen på kameraet, og tænd blitzen og
kameraet.
2
Indstil kameraet til trådløs blitztilstand, og kontroller,
at [WL] vises på blitzens LCD-panel.
Se betjeningsvejledningen til kameraet for at få flere oplysninger
om indstilling af kameraet.
DK
30
3
Afmonter blitzen fra kameraet, og sæt minifoden på
blitzen (side 28).
4
Sørg for, at den indbyggede blitz er helt opladet, eller
sæt en anden blitz på kameraet.
5
Placer kameraet og blitzen (side 26).
6
Kontroller, at den indbyggede blitz eller den blitz, der
er monteret på kameraet, og denne blitz, er helt
opladet.
Avanceret betjening
• Kontroller, at [RMT] vises på enhedens LCD-panel. Hvis [CTRL]
vises, skal du trykke på knappen -/RMT for at få vist [RMT].
• Kontroller, at blitzen, der er monteret på kameraet, er indstillet
som kontrolenhed. Se betjeningsvejledningen til blitzen for at få
flere oplysninger.
Når indikatoren for opladning lyser grønt, er blitzen klar. Og
indikatoren for blitz på forsiden af blitzen blinker i trådløs
blitztilstand.
7
Tryk på udløserknappen for at tage et billede.
• Se betjeningsvejledningen til kameraet for at få oplysninger om
testblitzen.
• Hvis testblitzen ikke udløses, skal du ændre kameraets, blitzens
eller motivets position eller rette den trådløse
kontrolsignalmodtager mod kameraet.
• Den indbyggede blitz på et A-mount-kamera eller HVL-F20M, HVLF32M, HVL-F43M eller HVL-F60M kan bruges som kontrolenhed.
31 DK
[B] Brug af HVL-F32M på kameraet som
kontrolenhed
Du kan sætte blitzen på kameraet og bruge den som kontrolenhed. Når
blitzen i enheden udløses, udløses alle andre separate blitz omkring
kameraet (ekstern blitz).
HVL-F32M
Ekstern blitz
1
Sæt blitzen på kameraet, og tænd kameraet, blitzen
og den eksterne blitz.
2
Placer kameraet, blitzen og den eksterne blitz.
Kameraindstilling:
1 Indstil kameraet til trådløs blitz.
Se den betjeningsvejledning som fulgte med dit kamera angående
yderligere oplysninger.
DK
32
Indstilling af blitzen:
Indstil blitzen som en kontrolenhed.
1 Tryk flere gange på knappen MODE for at få vist
[WL] på LCD-panelet.
LCD-panelet.
Avanceret betjening
2 Tryk på knappen +/CTRL for at få vist [CTRL] på
Indstilling af ekstern blitz:
1 Indstil den eksterne blitz til trådløs
fjernbetjeningstilstand.
Se betjeningsvejledningen til den eksterne blitz for at få flere
oplysninger. Se side 30, når HVL-F32M bruges som ekstern blitz.
3
Placer kameraet og den eksterne blitz.
33 DK
4
Tryk på udløserknappen for at tage et billede.
• Se betjeningsvejledningen til kameraet for at få oplysninger om
testblitzen.
• Hvis testblitzen ikke udløses, skal du ændre kameraets, blitzens
eller motivets position eller rette den trådløse
kontrolsignalmodtager mod kameraet.
DK
34
Yderligere information
Bemærkninger om brug
Under optagelse
• Denne blitz frembringer kraftigt
lys, så den bør ikke anvendes
lige foran øjnene.
• Brug ikke blitzen 20 gange i
træk eller hurtigt efter hinanden
for at undgå overophedning og
ødelæggelse af kameraet og
blitzen. (Når effektniveauet er
1/32, 40 gange i træk.)
•
•
•
•
•
•
Stop brug af blitzen og lad den
køle af i 10 minutter eller mere,
hvis blitzen udløses op til det
maksimale antal gange hurtigt
efter hinanden.
Blitzen må ikke lægges i posen
med kameraet monteret. Der
kan opstå fejl på blitzen og
kameraet.
Blitzen må ikke transporteres
med kameraet monteret. Der
kan opstå fejl på enheden.
Brug ikke blitzen i nærheden af
mennesker, når du drejer
blitzrøret under
bouncefotografering. Blitzlyset
kan skade øjnene, og det
varme blitzrør kan forårsage
forbrændinger.
Når du drejer blitzrøret, skal du
passe på ikke at få fingrene i
klemme i den roterende del. Du
kan komme til skade.
Enheden er konstrueret til at
være fugtafvisende, men er
ikke vandtæt eller stænktæt.
Når du lukker batterirummets
dæksel, skal du trykke fast ind
på det, mens det skydes helt til.
Pas på ikke at komme til skade
ved at få fingrene i klemme i
batterirummets dæksel, når du
lukker det.
Yderligere information
Placer ikke denne blitz på
følgende steder
Uanset om denne blitz er i brug
eller under opbevaring, skal den
ikke placeres på nogen af de
følgende steder. Det kan muligvis
medføre en funktionsfejl.
• Placeres denne blitz på steder
som er udsat for direkte sollys,
som f.eks. på et instrumentbræt
eller i nærheden af et
varmeapparat, kan det medføre
deformation eller funktionsfejl.
• Steder med kraftige vibrationer
• Steder med stærk
elektromagnetisme
• Steder med meget sand
På steder som på kysten eller
andre sandede områder hvor der
opstår støvskyer, skal du beskytte
enheden mod sand og støv.
Dette kan muligvis medføre en
funktionsfejl.
35 DK
Batterier
• Det batteriniveau, som vises på
LCD-panelet, er muligvis lavere
end den faktiske
batterikapacitet pga.
temperaturen og
opbevaringsforhold. Det viste
batteriniveau genoprettes til
den korrekte værdi, efter
blitzen har været brugt nogle få
gange.
• Nikkemetalhydridbatterier kan
pludselig miste strømmen. Hvis
indikatoren for lavt batteri
begynder at blinke, eller blitzen
ikke længere kan anvendes
under optagelse af billeder,
skal du skifte eller genoplade
batterierne.
• Du må ikke bruge litium-ionbatterier, da gentagen brug af
blitz kan gøre batterierne
varme, hvorefter blitzen ikke
længere kan udløses.
• Blitzfrekvensen og det antal
blitz, der kan optages med nye
batterier, kan muligvis afvige
fra de værdier, som er vist i
tabellen, afhængigt af den tid
der er forløbet, siden
batterierne blev fremstillet.
• Fjern først batterierne efter du
har slået strømmen fra og
ventet i nogle minutter, når du
DK
36
skifter batterierne. Batterierne
kan stadig være varme
afhængigt af batteritypen. Tag
dem forsigtigt ud.
• Tag batterierne ud og opbevar
dem, når du ikke har til hensigt
at anvende kameraet i længere
tid.
Temperatur
• Blitzen kan anvendes i et
temperaturområde på 0 °C til
40 °C.
• Udsæt ikke blitzen for ekstremt
høje temperaturer (f.eks. i
direkte sollys inden i et køretøj)
eller høj luftfugtighed.
• For at forhindre at der dannes
kondens på blitzen, skal du
placere den i en forseglet
plastikpose, når den føres fra
kolde omgivelser ind i varme
omgivelser. Lad den nå op på
rumtemperatur inden du tager
den ud af posen.
• Batterikapaciteten forringes
ved koldere temperaturer.
Opbevar kameraet og ekstra
batterier i en varm indvendig
lomme, når du optager i koldt
vejr. Indikatoren for lavt batteri
blinker muligvis i koldt vejr,
selvom der er noget strøm
tilbage på batterierne.
Batterierne genvinder noget af
deres kapacitet, når de varmes
op til normal driftstemperatur.
Vedligeholdelse
Yderligere information
• Tag enheden af kameraet.
Rengør blitzen med en tør,
blød klud. Hvis blitzen har
været i kontakt med sand, vil
aftørring beskadige overfladen,
og den bør derfor rengøres
forsigtigt med en blæser. I
tilfælde af vanskelige pletter
skal du anvende en klud, der er
let fugtet med vand eller
lunken vand, og tørre enheden
ren med en tør, blød klud. Brug
aldrig stærke opløsningsmidler
som f.eks. fortynder eller
benzin, da disse beskadiger
overfladebehandlingen.
• Hvis der sidder fingeraftryk
eller snavs fast på objektivet
eller blitzrøret, anbefaler vi, at
du forsigtigt fjerner eventuelt
snavs og tørrer objektivet eller
blitzrøret af med en blød klud.
37 DK
Specifikationer
Ledetal
Normal blitz (ISO100)
Manuel blitz/35mm-format
Effektniveau
Indstilling af blitzdækning (mm)
15*
24
50
70
105
1/1
9,1
19,5
24
27,5
31,5
1/2
6,4
13,8
17
19,5
22,3
1/4
4,6
9,8
12
13,8
15,8
1/8
3,2
6,9
8,5
9,7
11,1
1/16
2,3
4,9
6
6,9
7,9
1/32
1,6
3,5
4,2
4,9
5,6
1/64
1,1
2,4
3
3,4
3,9
1/128
0,6
1,7
2,1
2,4
2,8
*Når vidvinkelpanelet er monteret.
APS-C-format
Effektniveau
1/1
Indstilling af blitzdækning (mm)
15*
24
50
70
105
9,1
19,5
27,5
27,5
31,5
1/2
6,4
13,8
19,5
19,5
22,3
1/4
4,6
9,8
13,8
13,8
15,8
1/8
3,2
6,9
9,7
9,7
11,1
1/16
2,3
4,9
6,9
6,9
7,9
1/32
1,6
3,5
4,9
4,9
5,6
1/64
1,1
2,4
3,4
3,4
3,9
1/128
0,6
1,7
2,4
2,4
2,8
*Når vidvinkelpanelet er monteret.
DK
38
HSS flad blitz (ISO100)
Manuel blitz/35mm-format
Indstilling af blitzdækning (mm)
Lukkerhastighed
15
24
50
70
105
1/250
3,8
7,7
9,1
9,9
11,8
8,4
2,7
5,4
6,4
7
1,9
3,8
4,6
5
5,9
1/2000
1,4
2,7
3,2
3,5
4,2
1/4000
1
1,9
2,3
2,5
3
1/8000
0,7
1,4
1,6
1,8
2,1
1/12000
0,6
1,1
1,3
1,4
1,7
APS-C-format
Indstilling af blitzdækning (mm)
Lukkerhastighed
15
24
50
70
105
1/250
3,8
7,7
9,1
9,1
11,8
8,4
1/500
2,7
5,4
6,4
6,4
1/1000
1,9
3,8
4,6
4,6
5,9
1/2000
1,4
2,7
3,2
3,2
4,2
1/4000
1
1,9
2,3
2,3
3
1/8000
0,7
1,4
1,6
1,6
2,1
1/12000
0,6
1,1
1,3
1,3
1,7
Yderligere information
1/500
1/1000
39 DK
Frekvens/Gentagelse
Alkaline
Frekvens (sek.)
Gentagelse (gange)
Nikkelhydrid
(2100 mAh)
Ca. 0,1 - 5
Ca. 0,1 - 4
Ca. 120 eller mere
Ca. 150 eller mere
• Gentagelse er det omtrentlige antal gange, som det er
muligt, før et nyt batteri er fuldstændigt dødt.
Kontinuerlig
blitzydelse
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Strømkrav
Anbefalede
batterier
Medfølgende
genstande
40 blitz med 5 blitz pr. sekund
(Normal blitz, lysniveau 1/32, 105 mm,
nikkelmetalhydridbatteri)
66 mm × 119 mm × 82 mm (b/h/d)
235 g (uden batterier)
3 V jævnstrøm
To alkalinebatterier af typen LR6 (størrelse AA)
To genopladelige nikkelmetalhydridbatterier
(størrelse AA)
Blitz (1), beskyttelseshætte til stik (1), minifod
(opbevares i transporthylster) (1), transporthylster
(1), Trykt dokumentation
Funktionerne i denne betjeningsvejledning afhænger af testforholdene i
vores firma.
Ret til ændring af design og specifikationer uden varsel forbeholdes.
Varemærke
"Multi Interface Shoe" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
DK
40
Český
Před provozováním výrobku si důkladnĕ přečtĕte tento manuál, který
uchovejte pro budoucí referenci.
VÁROVANI
Za účelem vyloučení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem
1) nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti,
2) nepokládejte na přístroj předmĕty naplnĕné kapalinami, jako jsou
vázy
Uchovávejte mimo dosah malých dĕtí, aby nedošlo k náhodnému
spolknutí.
Nevystavujte baterie nadmĕrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň
apod.
Okamžitĕ vyjmĕte baterie a přestaňte je používat, pokud...
• byl výrobek upuštĕn nebo utrpĕl náraz, při kterém došlo k odkrytí
vnitřních částí;
• výrobek vydává zvláštní zápach, teplo nebo dým.
Nerozebírejte výrobek. Při dotyku obvodu vysokého napĕtí uvnitř
výrobku může dojít k úrazu elektrickým proudem.
Při nesprávném použití se mohou baterie příliš
zahřát nebo explodovat.
Používejte pouze baterie určené v tomto návodu k
obsluze.
Nevkládejte baterie s obrácenou polaritou (+/-).
Nevystavujte baterie ohni ani vysokým teplotám.
Nezkoušejte baterie nabíjet (kromĕ nabíjecích
baterií), zkratovat ani rozebírat.
Nemíchejte baterie různých typů, značek nebo
stáří.
CZ
2
UPOZORNĔNÍ
Nedotýkejte se výbojky bĕhem provozu blesk může být po záblescích
horký.
Pro zákazníky v Evropĕ
Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického
zařízení (platné v Evropské unii a dalších evropských
státech uplatňujících oddĕlený systém sbĕru)
Tento symbol umístĕný na výrobku nebo jeho balení
upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti
nemĕlo být nakládáno jako s bĕžným odpadem z
domácnosti. Je nutné ho odvézt do sbĕrného místa pro
recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištĕním
správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
případným negativním dopadům na životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou
likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je
vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnĕjší
informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci
domovních odpadů nebo v obchodĕ, kde jste výrobek
zakoupili.
Upozornĕní pro zákazniky v zemích, na které se vztahují
smĕrnice ES
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonsko
Pro technické požadavky dle směrnic EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN
3 CZ
CZ
Obsah
Co můžete dělat se zařízením HVL-F32M ...................................6
Názvy součástí ........................................................................... 10
Přípravy
Vložení baterií (nejsou součástí dodávky) ................................ 12
Nasazení bleskové jednotky ...................................................... 13
Zapnutí napájení ........................................................................ 15
Základy
Používání blesku ........................................................................ 17
Pokročilé operace
Odražený blesk .......................................................................... 21
Manuální blesk ...........................................................................24
Vysokorychlostní synchronizace (HSS) ......................................25
Režim bezdrátového blesku (WL) .............................................26
Doplňkové informace
Poznámky k použití ...................................................................35
Technické údaje .........................................................................38
CZ
4
Před použitím
Tuto bleskovou jednotku lze používat společně s digitálními fotoaparáty
s výměnnými objektivy Sony, digitálními videokamerami HD s
výměnnými objektivy Sony a digitálními fotoaparáty Sony, které
disponují běžnými vícefunkčními sáňkami.
Některé funkce nemusejí fungovat v závislosti na modelu daného
fotoaparátu nebo videokamery.
Podrobnosti o modelech fotoaparátů kompatibilních s touto bleskovou
jednotkou viz webové stránky Sony pro danou oblast, nebo se obraťte
na prodejce Sony či místní autorizované servisní středisko Sony.
Viz návod k obsluze této jednotky a také návod k obsluze daného
fotoaparátu.
Hlavici blesku udržujte čistou. Skvrny nebo prach apod. na hlavici
blesku mohou způsobit kouření nebo pálení vlivem tepla
vznikajícího při používání blesku. Při čištění hlavici blesku otřete
měkkým hadříkem apod.
Ačkoliv je tento blesk navržen tak, aby byl odolný proti prachu a
postříkání vodou, není zcela prachotěsný ani vodovzdorný.
5 CZ
Co můžete dělat se zařízením HVL-F32M
Tato kompaktní blesková jednotka vám poskytne množství výhod při
ovládání světla a stínů. S tímto bleskem pro vás bude fotografování ještě
zábavnější.
 Fotografování bez efektu červených očí
Při použití blesku můžete omezit efekt červených očí.
* Nastavení lze nakonfigurovat na fotoaparátu. Podrobnosti naleznete v
návodu k obsluze daného fotoaparátu.
 Fotografování s měkkým světlem (odražený blesk)
Nasměrováním bleskové jednotky na strop nebo na zeď lze objekt
osvětlit pomocí odraženého světla, snížit tak intenzitu stínů a vytvořit
měkčí světlo.
Fotografování bez ostrých stínů (odražený blesk) (strana 21)
Na místech, kde jsou světla umístěna nad hlavou, například v restauraci,
můžete pomocí odraženého blesku eliminovat stín fotografa nebo
fotoaparátu. S odraženým bleskem můžete pořizovat krásné snímky z
nadhledu.
Bez blesku
CZ
6
Odražený blesk
Oživení objektu pomocí blesku (pomocí odrazné destičky) (strana 22)
Odrazná destička vytvoří jasné body v očích objektu, který pak vypadá
daleko živější.
Bez odrazné destičky
S odraznou destičkou
 Pořizování fotografií s ostrým objektem a rozostřeným
pozadím, a to i proti světlu (vysokorychlostní
synchronizace)
Díky vysokorychlostní synchronizaci můžete fotografovat s otevřenou
clonou, a to i za denního světla nebo proti světlu. (strana 25)
Normální blesk
Vysokorychlostní synchronizace
* Fotoaparát musí být s funkcí vysokorychlostní synchronizace kompatibilní.
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze daného fotoaparátu.
7 CZ
 Fotografování objektu s ostrým pozadím, a to i za
slabého osvětlení (noční portrét)
Díky nočnímu portrétu můžete pořizovat fotografie, na kterých bude
vidět objekt i pozadí, a to i za slabého osvětlení.
Normální blesk
Noční portrét
* Nastavení lze provést na fotoaparátu. Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze daného fotoaparátu.
 Pořizování fotografií s rozmazáním pohybu
(synchronizace na druhou lamelu)
Když fotoaparát nastavíte na synchronizaci na druhou lamelu, odpálí se
blesk těsně před ukončením expozice. Rozmazání pohybu vám
umožňuje zachytit, že se objekt, například auto, pohyboval.
Normální blesk
Synchronizace na druhou lamelu
* Nastavení této funkce lze nakonfigurovat na fotoaparátu. Podrobnosti
naleznete v návodu k obsluze daného fotoaparátu.
CZ
8
 Pořizování fotografií s kontrolovanými stíny
(bezdrátový blesk, blesk mimo fotoaparát)
Při použití více bleskových jednotek (této bleskové jednotky a
vestavěného blesku fotoaparátu nebo jiné bleskové jednotky) z různých
úhlů můžete řídit intenzitu a rozmístění stínů. (strana 26)
Normální blesk
Blesk mimo
fotoaparát
 Fotografování objektů, které odrážejí světlo (manuální
blesk)
Po úpravě intenzity blesku můžete fotografovat objekty z materiálů,
které odrážejí světlo, například ze skla nebo kovu. (strana 24)
 Fotografování velice blízkého objektu
Natočením bleskové jednotky můžete fotografovat objekty ve
vzdálenosti 0,7 m až 1,0 m od fotoaparátu s přesným osvětlením.
(strana 22)
9 CZ
Názvy součástí
Čísla v závorkách označují stránky, kde se nachází příslušný popis.
CZ
 Vestavěný širokoúhlý panel (19)
 Hlavice blesku
 Přijímač signálu bezdrátového
ovládání (30)
 Indikátor připravenosti blesku
(30)
 Patice vícefunkčních sáněk (13)
 Odrazná destička (22)
 Indikátor odrazu (horní/dolní
úhel) (21)
 Panel LCD (11)
 Ovládací panel (11)
 Aretační páčka (13)
 Tlačítko pro uvolnění (13)
 Dvířka prostoru na baterie (12)
 Stojánek (28)
* Otvor pro upevnění stativu
10
Ovládací panel




Indikátor procesu nabíjení (16)
Tlačítko +/CTRL (24, 33)
Tlačítko -/RMT (24, 30)
Vypínač napájení (15)
 Tlačítko osvětlení LCD
Zapíná a vypíná osvětlení
panelu LCD.
 Tlačítko MODE (17, 33)
Panel LCD
 Indikátor manuálního blesku
(18, 24)
 Indikátor blesku TTL (17, 18)
 Indikátor úrovně nabití (24)
 Indikátor dálkového/
bezdrátového ovladače (30,
32)
 Indikátor nízké kapacity
baterie (15)
 Indikátor režimu vypnutého
blesku (17)
 Indikátor bezdrátového blesku
(26)
11 CZ
Přípravy
Vložení baterií (nejsou součástí dodávky)
1
Otevřete dvířka prostoru na baterie podle obrázku.
2
Vložte do prostoru na baterie podle znázornění na
dvířkách prostoru na baterie.
Jednotku HVL-F32M mohou napájet :
• Dvě alkalické baterie LR6 (velikost AA)
• Dvě nabíjecí nikl-metalhydridové baterie (Ni-MH) velikosti AA*
Vždy zajistěte, aby byly nabíjecí nikl-metalhydridové baterie
nabíjeny v příslušné nabíječce.
Při zavírání dvířek prostoru na baterie postupujte v opačném pořadí
než při otvírání.
CZ
12
Nasazení bleskové jednotky
1
Vypněte napájení bleskové jednotky.
Je-li vyklopen vestavěný blesk fotoaparátu, před připojením
bleskové jednotky jej sklopte.
Sejměte ochrannou krytku patice vícefunkčních sáněk
na bleskové jednotce a krytku z patice na fotoaparátu.
3
Otočte aretační páčku směrem k [RELEASE], zároveň
stiskněte tlačítko pro uvolnění.
4
Řádně zasuňte patici vícefunkčních sáněk celou její
délkou do vícefunkčních sáněk fotoaparátu ve směru
šipky.
Přípravy
2
13 CZ
5
Zajistěte bleskovou jednotku pevným otočením
aretační páčky směrem k [LOCK].
• Při nasazování této jednotky na fotoaparát, který má patici
příslušenství s autoaretací, použijte adaptér patice (ADP-AMA) (není
součástí dodávky).
Sejmutí bleskové jednotky z fotoaparátu
Otočte aretační páčku směrem k [RELEASE], zároveň stiskněte
tlačítko pro uvolnění, potom posuňte bleskovou jednotku
směrem dopředu.
• Když bleskovou jednotku nepoužíváte, opět na patici vícefunkčních
sáněk nasaďte ochrannou krytku konektoru.
CZ
14
Zapnutí napájení
Přepněte vypínač POWER do polohy ON.
Při zapnutí napájení bleskové jednotky se rozsvítí panel LCD.
Přípravy
Režim úspory energie
Blesková jednotka se vypne, pokud ji nepoužíváte po dobu 3 minut, když
ji používáte samostatně nebo když je připojena k fotoaparátu, který se
nachází v režimu úspory energie.
• Při fotografování s bezdrátovým bleskem (strana 26) se blesková
jednotka přepne do režimu úspory energie po 60 minutách.
• Blesková jednotka se automaticky přepne do režimu úspory energie,
když je vypínač napájení fotoaparátu* přepnut do polohy OFF.
* S výjimkou modelu DSLR-A100
Kontrola baterií
Když jsou baterie téměř vybité, na panelu LCD se objeví indikátor nízké
kapacity baterie.
bliká
Doporučujeme vyměnit baterie.
I v této situaci můžete stále blesk
používat.
Bliká pouze
Blesk nelze použít.
Vložte nové baterie.
15 CZ
Indikátor procesu nabíjení
Barva indikátoru procesu nabíjení označuje stav nabíjení pro provoz
blesku.
• Zelená Zcela nabito
• Žlutá Nabito zhruba ze 75 %
• Oranžová Nabito zhruba z 50 %
• Červená Nabito zhruba z 25 %
Pokud je fotografie pořízena před dokončením nabíjení, bude
podexponována kvůli nedostatku světla.
Poznámka k dlouhodobému používání blesku
Pokud budete bleskovou jednotku používat opakovaně během krátkého
časového úseku, může vestavěný bezpečnostní obvod omezit
odpalování blesku a prodloužit interval mezi jednotlivými záblesky.
Pokud vnitřní teplota vzroste na příliš vysokou hodnotu, bude indikátor
procesu nabíjení blikat červeně a používání bleskové jednotky bude
dočasně znemožněno. V takovém případě bleskovou jednotku na
zhruba 10 minut vypněte a nechte ji vychladnout.
• Při vyjímání baterií buďte opatrní, protože mohou být po
dlouhodobém používání blesku zahřáté.
CZ
16
Základy
Používání blesku
O režimu blesku
Režim blesku se mění stisknutím
tlačítka MODE.
Používání blesku
1
Základy
Zvolte režim blesku
stisknutím tlačítka
MODE.
V příkladu je zvolen režim
blesku TTL.
• Režim blesku TTL
Blesková jednotka měří světlo z
objektu, který je zachycen
objektivem, podle něj potom
automaticky stanoví intenzitu
záblesku.
* TTL = through the lens (skrz
objektiv)
• Režim manuálního blesku
(strana 24)
Můžete upravit intenzitu blesku
a dosáhnout tak pevně dané
intenzity blesku.
• Režim bezdrátového blesku
Tento režim nastavte, pokud
budete chtít fotografovat
pomocí bezdrátového blesku.
•
Režim vypnutého blesku
Blesková jednotka nebleskne.
2
Pořiďte fotografii
stisknutím tlačítka
spouště.
Když začne svítit zelený
indikátor procesu nabíjení,
blesk je připraven k odpálení.
Po pořízení snímku bude
indikátor procesu nabíjení
blikat zeleně, pokud bylo
dosaženo správné expozice.
• Režim doplňkového blesku
nebo režim automatického
blesku můžete nastavit na
fotoaparátu.
17 CZ
• Když používáte bleskovou
jednotku se samospouští,
stiskněte tlačítko spouště až
poté, co se rozsvítí zelený
indikátor procesu nabíjení.
Nastavení
automatického
vyvážení bílé pomocí
údajů o barevné teplotě
Vyvážení bílé je automaticky
nastaveno fotoaparátem
(s výjimkou modelu DSLR-A100)
podle údajů o barevné teplotě,
když blesková jednotka bleskne.
• Nastavení automatického
vyvážení bílé funguje, když
nasadíte bleskovou jednotku
na fotoaparát a použijete její
režim blesku TTL.
• Tato funkce nefunguje při
fotografování s manuálním
bleskem (strana 24). Upravte
vyvážení bílé na fotoaparátu
ručně.
CZ
18
Režim blesku TTL*
Režim manuálního blesku
poskytuje pevnou intenzitu
blesku bez ohledu na jas
objektu a nastavení
fotoaparátu. Režim blesku TTL
měří světlo, které se odráží od
objektu zpět do objektivu.
Měření TTL obsahuje také
měřicí funkci P-TTL, která
přidává k měření TTL
předblesk, a měřicí funkci ADI,
která přidává k měření P-TTL
údaje o vzdálenosti.
Tato blesková jednotka
označuje všechna měření
P-TTL a ADI jako režim blesku
TTL a na panelu LCD zobrazuje
.
*TTL = through the lens (skrz
objektiv)
• Měření ADI je možné
v kombinaci s objektivem,
který má vestavěn kodér
vzdálenosti. Před použitím
funkce měření ADI ověřte,
zda má daný objektiv
vestavěn kodér vzdálenosti,
viz technické údaje
v návodu k obsluze, který je
součástí dodávky objektivu.
Automatické řízení
pokrytí bleskem
(automatický zoom)
Vytažení vestavěného
širokoúhlého panelu rozšiřuje
pokrytí bleskem a zahrnuje
ohniskové vzdálenosti od 15 mm
do méně než 24 mm.
1
Pokrytí
bleskem při
24 mm
Základy
Tato blesková jednotka poskytuje
optimální pokrytí bleskem od
24 mm do 105 mm podle velikosti
obrazového snímače fotoaparátu
(formát APS-C /35mm formát) a
ohniskové vzdálenosti objektivu.
Vestavěný
širokoúhlý panel
(úhel zoomu 15 mm)
Jemně vytáhněte
širokoúhlý panel.
Pokrytí
bleskem
při 105 mm
• Když s funkcí automatického
zoomu použijete objektiv s
ohniskovou vzdáleností menší
než 24 mm, na panelu LCD
bude blikat [TTL] a [MANUAL]. V
takovém případě
doporučujeme použít
vestavěný širokoúhlý panel,
aby se v rozích obrazu
neobjevovala tmavá místa.
19 CZ
2
Zpátky zatáhněte
pouze odraznou
destičku.
Když širokoúhlý panel
vyměňujete, vytáhněte jej co
nejvíce.
• Nevytahujte širokoúhlý panel
násilím a nekruťte jím. Mohlo
by dojít k poškození
širokoúhlého panelu.
• Když má být tato jednotka
blesku uložena do přiloženého
pouzdra, zatlačte širokoúhlý
panel a odraznou destičku zpět
do hlavice blesku.
CZ
20
Pokrytí bleskem a ohnisková
vzdálenost
Čím větší hodnota ohniskové
vzdálenosti objektivu na
fotoaparátu, tím ve větší
vzdálenosti může být objekt
fotografován, aby zabral celý
displej; zúží se však oblast,
kterou lze pokrýt. Naopak
s menší hodnotou ohniskové
vzdálenosti lze objekty
fotografovat pomocí širšího
pokrytí. Pokrytí bleskem je
oblast, kterou může světlo
z blesku pokrýt rovnoměrně
při nastavené či větší intenzitě,
vyjádřená ve formě úhlu.
Pokrytí bleskem, při kterém lze
fotografovat, je určeno
ohniskovou vzdáleností.
Protože se pokrytí bleskem
určuje podle ohniskové
vzdálenosti, může být pokrytí
bleskem vyjádřeno jako
hodnota pro ohniskovou
vzdálenost.
Pokročilé operace
Odražený blesk
Nasměrováním bleskové jednotky
na strop lze objekt osvětlit
pomocí odraženého světla, tím
snížit intenzitu stínů a vytvořit na
obrazovce měkčí světlo.
Ohnisková
vzdálenost
objektivu
Úhel
odrazu
Minimum 70 mm
30°, 45°
28 mm - 70 mm
60°
Maximum 28 mm
75°, 90°
Pokročilé operace
Při používání odraženého blesku
se vypne vysokorychlostní
synchronizace.
1
Otočte bleskovou
jednotku nahoru či
doleva nebo doprava.
Pohled shora
2
Stisknutím tlačítka
MODE zobrazte na
panelu LCD [TTL].
3
Pořiďte fotografii
stisknutím tlačítka
spouště.
21 CZ
Použití odrazné
destičky
Odrazná destička vytvoří jasné
body v očích objektu, který pak
vypadá daleko živější.
1
Jemně vytáhněte
širokoúhlý panel.
Spolu s ním se vytáhne i
odrazná destička. Zpět
zasuňte pouze širokoúhlý
panel.
CZ
2
Otočte bleskovou
jednotku o 90° směrem
nahoru.
3
Stisknutím tlačítka
MODE zobrazte na
panelu LCD [TTL].
22
4
Pořiďte fotografii
stisknutím tlačítka
spouště.
Fotografování z
blízka
Pro zajištění přesného osvětlení
objektů při fotografování ve
vzdálenosti 0,7 m až 1,0 m od
fotoaparátu skloňte blesk mírně
dolů.
Otočte bleskovou
jednotku o 8° směrem
dolů.
2
Stisknutím tlačítka
MODE zobrazte na
panelu LCD [TTL].
• Při fotografování na vzdálenost
kratší než 0,7 m použijte blesk
mimo fotoaparát, dvojitý blesk
na makrofotografii nebo
prstencový blesk.
• Fyzicky delší objektivy mohou
světlu blesku překážet.
Pokročilé operace
1
23 CZ
Manuální blesk
Manuální blesk poskytuje pevnou
intenzitu blesku bez ohledu na jas
objektu a nastavení fotoaparátu.
1
Nastavte fotoaparát na
režim M (manuální).
2
Stisknutím tlačítka
MODE zobrazte na
panelu LCD [MANUAL].
3
Stisknutím tlačítka
+/CTRL nebo -/RMT
zvolte úroveň výkonu.
• Úroveň výkonu lze nastavit
od 1/1 (maximální) až po
128 (minimální).
• Rozsah úrovní výkonu
(např. 1/1  1/2) odpovídá
rozsahu hodnot clony
(např. F4  5,6).
CZ
24
4
Pořiďte fotografii
stisknutím tlačítka
spouště.
Vysokorychlostní synchronizace (HSS)
Vysokorychlostní synchronizace umožňuje fotografování s bleskem při
široce otevřené cloně, která ponechá pozadí rozostřené a akcentuje
objekt vpředu.
Normální blesk
Pokročilé operace
Vysokorychlostní synchronizace
• Během vysokorychlostní synchronizace se blesk odpaluje opakovaně
v krátkých intervalech tak, jako by svítil nepřetržitě, což umožňuje
použít fotografování s bleskem při vysokých rychlostech závěrky.
• Vysokorychlostní synchronizace umožňuje fotografovat s bleskem při
široce otevřené cloně, a to i při fotografování za dne nebo proti slunci.
Čas synchronizace blesku
Fotografování s bleskem je obvykle spojováno s maximální rychlostí
závěrky, které se říká čas synchronizace blesku. Toto omezení se
netýká fotoaparátů navržených pro fotografování s vysokorychlostní
synchronizací (HSS), neboť ty umožňují fotografovat s bleskem při
maximální rychlosti závěrky fotoaparátu.
25 CZ
Režim bezdrátového blesku (WL)
V režimu bezdrátového blesku můžete sejmout bleskovou jednotku z
fotoaparátu a používat ji
[A] s modelem HVL-F32M sejmutým z těla fotoaparátu (blesk mimo
fotoaparát) (strana 30)
[B] s modelem HVL-F32M nasazeným na těle fotoaparátu jako
ovládacím bleskem (strana 32)
Rozsah bezdrátového blesku
Bezdrátový blesk vyžaduje 2 bleskové jednotky (včetně vystavěného
blesku fotoaparátu). Když se připojený nebo vestavěný blesk odpálí,
spustí tím činnost bleskové jednotky mimo fotoaparát. Při nastavení
polohy fotoaparátu, blesku a objektu postupujte podle bodů níže.
• Blesk mimo fotoaparát umístěte do kruhu v následujícím obrázku.
1-5m
(viz Tabulka 1)
1-5m
(viz Tabulka 2)
Neumisťujte blesk přímo
za objekt
Umístěte fotoaparát a bleskovou
jednotku v okruhu 1 m až 5 m od objektu
• V režimu bezdrátového blesku nelze kvůli předblesku používat
expozimetr ani měřidlo barevné teploty v režimu bezdrátového
blesku.
• V režimu bezdrátového blesku je pokrytí bleskem pro tuto bleskovou
jednotku automaticky nastaveno na 24 mm.
CZ
26
Vzdálenost pro fotografování s bezdrátovým
bleskem
Tabulka1 Vzdálenost fotoaparátu od objektu
Čas
závěrky
Pokročilé operace
• Jako ovladač lze použít vestavěný blesk fotoaparátu s bajonetem Amount nebo modely HVL-F20M, HVL-F32M, HVL-F43M nebo HVLF60M.
• Jako bleskovou jednotku mimo fotoaparát lze použít modely HVLF32M, HVL-F43M, HVL-F60M apod.
• Používat lze několik blesků mimo fotoaparát současně.
• Pokud pro bleskovou jednotku použijete příslušenství (prodává se
samostatně), můžete použít specializovaný kabel k propojení
samostatně umístěné bleskové jednotky a fotoaparátu.
• Tato blesková jednotka není kompatibilní s vícenásobným
bezdrátovým bleskem s ovládáním světelného poměru.
• Bezdrátový kanál této jednotky je pevně nastaven na kanál 1.
Všechny časy závěrky
Clona
2,8
1,4 - 5
4
1-5
5,6
1-5
Jednotky: m
27 CZ
Tabulka2 Vzdálenost HVL-F32M od objektu
Čas
synchronizace nebo
delší
1/250 s
2,8
1-5
4
1 - 4,9
5,6
1 - 3,5
Čas
závěrky
Clona
1/500 s
1/1000 s
1/2000 s
1 - 2,7
1 - 1,9
1 - 1,4
-
1 - 1,9
1 - 1,4
-
-
1 - 1,4
-
-
Jednotky: m
• Vzdálenosti ve výše uvedené tabulce předpokládají použití ISO 100.
Je-li použito ISO 400, vzdálenosti se musejí dvakrát vynásobit
(předpokládejte limit 5 m).
Připojení dodaného stojánku
Dodaný stojánek můžete použít v případě, kdy je blesková jednotka
umístěna mimo fotoaparát.
1
Otevřete dodaný stojánek.
Stojánek je v okamžiku zakoupení uložen v pouzdru na přenášení.
2
CZ
28
Sejměte ochrannou krytku patice vícefunkčních sáněk
na bleskové jednotce.
Otočte aretační páčku směrem k [RELEASE], zároveň
stiskněte tlačítko pro uvolnění.
4
Řádně zasuňte patici vícefunkčních sáněk celou její
délkou do stojánku ve směru šipky.
5
Abyste bleskovou jednotku upevnili ke stojánku,
otočte aretační páčku k poloze [LOCK].
Pokročilé operace
3
• Informace o obsluze uvolňovacího tlačítka a aretační páčky naleznete
na straně 13.
• Bleskovou jednotku lze nasadit na stativ pomocí otvoru pro upevnění
stativu pod stojánkem. Použijte stativ vybavený šroubem kratším než
5,5 mm. Protože stativ se šroubem delším než 5,5 mm nemůže
stojánek řádně upevnit, mohlo by dojít k poškození stojánku.
29 CZ
• Když je stojánek rozdělen, vložte část s hřídelí do druhé části.
[A] Používání modelu HVL-F32M sejmutého z
těla fotoaparátu (blesk mimo fotoaparát)
Jako ovladač pro odpálení modelu blesku HVL-F32M použijte vestavěný
blesk fotoaparátu nebo jinou nasazenou bleskovou jednotku.
Vestavěný blesk
nebo
HVL-F32M
Ovladač
1
CZ
30
Nasaďte tuto bleskovou jednotku na fotoaparát a
zapněte napájení této bleskové jednotky a
fotoaparátu.
2
Nastavte fotoaparát do režimu bezdrátového blesku,
potom ověřte, zda je na panelu LCD této bleskové
jednotky zobrazeno [WL].
Podrobnosti o způsobu nastavení fotoaparátu naleznete v návodu k
použití fotoaparátu.
Sejměte tuto bleskovou jednotku z fotoaparátu,
potom tuto bleskovou jednotku nasaďte na stojánek.
(strana 28)
4
Ujistěte se, že je vestavěný blesk plně nabitý, nebo na
fotoaparát nasaďte jinou jednotku blesku.
• Ověřte, zda je na panelu LCD této jednotky zobrazeno [RMT].
Pokud je zobrazeno [CTRL], stiskněte tlačítko -/RMT, aby se
zobrazilo [RMT].
• Ověřte, zda je blesková jednotka, která je nasazena na fotoaparát,
nastavena jako ovladač. Podrobnosti naleznete v návodu k
použití bleskové jednotky.
5
Umístěte fotoaparát a tuto bleskovou jednotku.
(strana 26)
6
Zkontrolujte, zda jsou vestavěný blesk nebo jednotka,
která je k fotoaparátu připojená, zcela nabité.
Pokročilé operace
3
Když začne indikátor procesu nabíjení svítit zeleně, je tato blesková
jednotka připravena k odpálení. Indikátor připravenosti blesku, který
je umístěn v přední části této bleskové jednotky, bude v režimu
bezdrátového blesku také blikat.
31 CZ
7
Pořiďte fotografii stisknutím tlačítka spouště.
• Pro podrobnosti viz návod k obsluze daného fotoaparátu.
• Pokud tato blesková jednotka neodpálí blesk, změňte polohu
fotoaparátu, této bleskové jednotky nebo objektu, nebo namiřte
přijímač signálu bezdrátového ovládání směrem k fotoaparátu.
• Jako ovladač lze použít vestavěný blesk fotoaparátu s bajonetem Amount nebo modely HVL-F20M, HVL-F32M, HVL-F43M nebo HVLF60M.
[B] Používání modelu HVL-F32M nasazeného
na těle fotoaparátu jako ovládacího blesku
Tuto bleskovou jednotku můžete nasadit na fotoaparát a použít ji jako
ovladač. Odpálením blesku na této jednotce se odpálí každá další
blesková jednotka, která je z fotoaparátu sejmuta (blesk mimo
fotoaparát).
HVL-F32M
CZ
Blesk mimo
fotoaparát
1
Nasaďte tuto bleskovou jednotku na fotoaparát,
potom zapněte fotoaparát, tuto bleskovou jednotku a
blesk mimo fotoaparát.
2
Nastavte fotoaparát, tuto bleskovou jednotku a blesk
mimo fotoaparát.
32
Nastavení fotoaparátu:
1 Nastavte fotoaparát na bezdrátový blesk.
Pro podrobnosti viz návod k obsluze přiložený k danému
fotoaparátu.
Nastavení této bleskové jednotky:
Nastavte bleskovou jednotku jako ovladač.
na panelu LCD [WL].
2 Stisknutím tlačítka +/CTRL zobrazte na panelu LCD
[CTRL].
Pokročilé operace
1 Opakovaným stisknutím tlačítka MODE zobrazte
33 CZ
Nastavení blesku mimo fotoaparát:
1 Nastavte blesk mimo fotoaparát na režim
bezdrátového blesku.
Pro podrobnosti viz návod k obsluze přiložený k danému blesku
mimo fotoaparát. Když jako blesk mimo fotoaparát používáte model
HVL-F32M, viz stranu 30.
3
Umístěte fotoaparát a blesk mimo fotoaparát.
4
Pořiďte fotografii stisknutím tlačítka spouště.
• Pro podrobnosti viz návod k obsluze daného fotoaparátu.
• Pokud tato blesková jednotka neodpálí blesk, změňte polohu
fotoaparátu, této bleskové jednotky nebo objektu, nebo namiřte
přijímač signálu bezdrátového ovládání směrem k fotoaparátu.
CZ
34
Doplňkové informace
Poznámky k použití
Během snímání
• Tato blesková jednotka
generuje silné světlo, takže by
neměla být použita přímo před
očima.
• Nepoužívejte blesk 20krát
v řadě nebo v rychlém sledu,
aby nedošlo k přehřátí a
degradaci fotoaparátu a
bleskové jednotky. (Když je
úroveň výkonu 1/32, 40 krát
v řadě.)
Přestaňte bleskovou jednotku
používat a nechte ji alespoň
10 minut vychladnout, je-li
blesk provozován až do limitu
počtu záblesků v rychlém
sledu.
• Nevkládejte tuto bleskovou
jednotku do brašny apod. s
připojeným fotoaparátem.
Mohlo by dojít k poruše
bleskové jednotky nebo
fotoaparátu.
• Nepřenášejte tuto bleskovou
jednotku s nasazeným
fotoaparátem. Mohlo by dojít k
poruše.
• Nepoužívejte blesk blízko osob,
když otáčíte hlavici blesku při
fotografování s odrazem.
Světlo blesku může poškodit
oči, nebo může dojít k popálení
horkou hlavicí blesku.
• Při otáčení hlavice blesku
dávejte pozor, aby se vám
nezachytily prsty mezi otočné
části. Mohlo by dojít ke zranění.
Doplňkové informace
Tato blesková jednotka nepatří
na následující místa
Neumisťujte tuto bleskovou
jednotku na žádné z následujících
míst bez ohledu na to, zda ji
používáte či skladujete. Jinak by
mohlo dojít k závadě.
• Umístění této bleskové
jednotky na místa vystavená
přímému slunečnímu záření,
jako je palubní deska, nebo
blízko topení může způsobit její
deformaci či závadu.
• Místa s nadměrnými vibracemi
• Místa se silným
elektromagnetickým polem
• Místa s nadměrným množstvím
písku
Na místech, jako je mořské
pobřeží a jiné písčité oblasti,
nebo kde se vyskytují oblaka
prachu, chraňte jednotku před
pískem a prachem.
Jinak by mohlo dojít k závadě.
35 CZ
• Tento fotoaparát je
konstruován tak, aby byl
odolný vůči prachu a vlhkosti,
není však vodotěsný ani odolný
vůči stříkajícím kapalinám.
• Při zavírání dvířek prostoru na
baterie je pevně stlačte a
zároveň úplně zasuňte. Dávejte
pozor, abyste se vám při
zavírání nezachytil prst v
prostoru na baterie, mohlo by
dojít k poranění.
Baterie
• Úroveň nabití baterie
zobrazená na panelu LCD může
být nižší, než je skutečná
kapacita baterie, kvůli teplotě a
podmínkám skladování.
Zobrazená úroveň nabití
baterie se může na správnou
hodnotu obnovit poté, co blesk
několikrát použijete.
• Nikl-metalhydridové baterie
mohou náhle ztratit kapacitu.
Pokud začne blikat indikátor
nízké kapacity baterie nebo
blesk již nelze použít
k pořizování snímků, vyměňte
či nabijte baterie.
CZ
36
• Nepoužívejte lithium-iontové
baterie, protože baterie se
opakovaným používáním
blesku zahřívají a blesk by se
mohl přestat odpalovat.
• Frekvence blesku a počet
záblesků, které poskytují nové
baterie, se mohou lišit od
hodnot uvedených v tabulce
v závislosti na době, která
uplynula od data výroby baterií.
• Když vyměňujete baterie,
vyjměte je pouze po vypnutí
napájení a několikaminutovém
čekání. Baterie mohou být
horké v závislosti na jejich typu.
Vyjímejte je opatrně.
• Vyjměte a uskladněte baterie,
když fotoaparát nehodláte delší
dobu používat.
Teplota
• Bleskovou jednotku lze
používat v teplotním rozsahu
0 °C až 40 °C.
• Nevystavujte bleskovou
jednotku extrémně vysokým
teplotám (např. přímému
slunečnímu záření ve vozidle)
ani vysoké vlhkosti.
Údržba
• Sejměte tuto jednotku
z fotoaparátu. Vyčistěte blesk
měkkým suchým hadříkem.
Pokud blesk přišel do styku
s pískem, utírání povrchu by ho
mohlo poškodit, v takovém
případě ho jemně očistěte
pomocí ofukovacího balónku.
V případě odolných skvrn
použijte hadřík lehce navlhčený
v jemném roztoku čisticího
prostředku, a pak jednotku
znovu otřete měkkým suchým
hadříkem. Nikdy nepoužívejte
silná rozpouštědla, jako je
ředidlo či benzín, protože
poškodí povrchovou úpravu.
• Pokud se na objektiv nebo
hlavici blesku dostanou otisky
prstů nebo nečistoty,
doporučujeme, abyste je jemně
odstranili a potom objektiv
nebo hlavici blesku jemně otřeli
měkkým hadříkem.
Doplňkové informace
• Aby nedošlo ke kondenzaci
vlhkosti na blesku při přenášení
z chladného do teplého
prostředí, umístěte jej do
utěsněného plastového sáčku.
Před vyjmutím blesku ze sáčku
počkejte, dokud se neohřeje na
pokojovou teplotu.
• Kapacita baterie se
v chladnějším prostředí snižuje.
Při fotografování v chladném
počasí nechávejte fotoaparát a
náhradní baterie v teplé vnitřní
kapse. Indikátor nízké kapacity
baterie může v chladném
počasí blikat, i když bateriím
zbývá určitá kapacita. Baterie
znovu obnoví určitou část své
kapacity při zahřátí na normální
provozní teplotu.
37 CZ
Technické údaje
Směrné číslo
Normální blesk (ISO100)
Manuální blesk/35mm formát
Úroveň výkonu
Nastavení pokrytí bleskem (mm)
15*
24
50
70
105
1/1
9,1
19,5
24
27,5
31,5
1/2
6,4
13,8
17
19,5
22,3
1/4
4,6
9,8
12
13,8
15,8
1/8
3,2
6,9
8,5
9,7
11,1
1/16
2,3
4,9
6
6,9
7,9
1/32
1,6
3,5
4,2
4,9
5,6
1/64
1,1
2,4
3
3,4
3,9
1/128
0,6
1,7
2,1
2,4
2,8
*Když je použit širokoúhlý panel.
Formát APS-C
Úroveň výkonu
1/1
Nastavení pokrytí bleskem (mm)
15*
24
50
70
105
9,1
19,5
27,5
27,5
31,5
1/2
6,4
13,8
19,5
19,5
22,3
1/4
4,6
9,8
13,8
13,8
15,8
1/8
3,2
6,9
9,7
9,7
11,1
1/16
2,3
4,9
6,9
6,9
7,9
1/32
1,6
3,5
4,9
4,9
5,6
1/64
1,1
2,4
3,4
3,4
3,9
1/128
0,6
1,7
2,4
2,4
2,8
*Když je použit širokoúhlý panel.
CZ
38
Plochý blesk HSS (ISO100)
Manuální blesk/35mm formát
Čas závěrky
Nastavení pokrytí bleskem (mm)
15
24
50
70
105
1/250
3,8
7,7
9,1
9,9
11,8
8,4
2,7
5,4
6,4
7
1,9
3,8
4,6
5
5,9
1/2000
1,4
2,7
3,2
3,5
4,2
1/4000
1
1,9
2,3
2,5
3
1/8000
0,7
1,4
1,6
1,8
2,1
1/12000
0,6
1,1
1,3
1,4
1,7
Formát APS-C
Čas závěrky
Nastavení pokrytí bleskem (mm)
15
24
50
70
105
1/250
3,8
7,7
9,1
9,1
11,8
8,4
1/500
2,7
5,4
6,4
6,4
1/1000
1,9
3,8
4,6
4,6
5,9
1/2000
1,4
2,7
3,2
3,2
4,2
1/4000
1
1,9
2,3
2,3
3
1/8000
0,7
1,4
1,6
1,6
2,1
1/12000
0,6
1,1
1,3
1,3
1,7
Doplňkové informace
1/500
1/1000
39 CZ
Frekvence/opakování
Alkalické
Frekvence (s)
Opakování (počet)
Nikl-hydridové
(2100 mAh)
Přibl. 0,1 - 5
Přibl. 0,1 - 4
Přibl. 120 nebo více
Přibl. 150 nebo více
• Opakování je přibližný počet, kolikrát lze blesk použít, než
dojde k úplnému vybití nové baterie.
Nepřetržitý provoz 40 záblesků při 5 záblescích za sekundu
blesku
(Normální blesk, úroveň výkonu 1/32, 105 mm, niklmetalhydridová baterie)
Rozměry (přibl.)
66 mm × 119 mm × 82 mm (š/v/h)
Hmotnost (přibl.)
235 g (bez baterií)
Elektrické napájení 3 V DC
Doporučené
Dvě alkalické baterie LR6 (velikost AA)
baterie
Dvě nabíjecí nikl-metalhydridové baterie velikosti
AA
Součásti balení
Jednotka blesku (1), ochranná krytka konektoru (1),
stojánek (uložený v pouzdru na přenášení) (1),
pouzdro na přenášení (1), sada tištěné
dokumentace
Funkce uvedené v tomto návodu k obsluze závisejí na podmínkách
testování v naší společnosti.
Změna vzhledu a technických údajů je vyhrazena bez předchozího
upozornění.
Ochranné známky
„Multi Interface Shoe“ je ochranná známka společnosti Sony
Corporation.
CZ
40
Suomi
Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöä ja säilytä
ohje myöhempää käyttöä varten.
VAROITUS
Pienennaä tulipalon ja sähköiskun vaaraa:
1) Suojaa laite sateelta ja kosteudelta.
2) Älä aseta laitteen päälle nestettä sisältäviä esineitä, kuten vaaseja.
Pidä poissa lasten ulottuvilta, koska lapset voivat vanhingossa nielaista
sen.
Älä altista paristoja kovalle kuumuudelle kuten auringonpaisteelle,
avotulelle tms.
Ota paristot heti pois ja lopeta käyttö, jos...
• laite putoaa tai siihen kohdistuu kolhu ja sen sisäosa tulee näkyviin.
• laitteesta tulee outoa hajua, lämpöä tai savua.
Älä pura laitetta. Jos sisällä olevaa suurjännitepiiriä kosketetaan,
seurauksena saattaa olla sähköisku.
Paristot saattavat kuumeta tai räjähtää virheellisen
käytön seurauksena.
Käytä vain näissä käyttöohjeissa suositettuja
paristoja.
Älä pane paristoja niin, että napaisuus (+/-) tulee
väärin päin.
Älä altista paristoja avotulelle tai korkeille
lämpötiloille.
Älä yritä ladata paristoja (paitsi ladattavia), älä
saata niitä oikosulkuun äläkä pura niitä erillisiin
osiin.
Älä käytä yhdessä erityyppisiä, eri valmistajan
tekemiä tai eri ikäisiä paristoja.
FI
2
VAROITUS
Älä kosketa välähdysputkea käytön aikana, se saattaa kuumeta, kun
salama välähtää.
Eurooppalaiset asiakkaat
Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden
Euroopan maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli
tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräysja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite
hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja
laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on
saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.
Ilmoitus EU-maiden asiakkaille
FI
Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Japani
EU vaatimusten mukaisuus: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa
3 FI
Sisältö
Mitä mallilla HVL-F32M voi tehdä ................................................6
Osien nimet ................................................................................ 10
Valmistelut
Paristojen asettaminen (eivät sisälly toimitukseen) ................. 12
Salamalaitteen kiinnittäminen .................................................. 13
Virran kytkeminen ...................................................................... 15
Perustoiminnot
Salaman käyttö .......................................................................... 17
Edistyneemmät käyttötoimet
Heijastettu salama ..................................................................... 21
Manuaalinen salama .................................................................24
Huippunopea täsmäys (HSS) .....................................................25
Langaton salama -tila (WL) .......................................................26
Lisätietoja
Käyttöä koskevia huomautuksia ...............................................34
Tekniset tiedot ........................................................................... 37
FI
4
Ennen käyttöä
Tätä salamalaitetta voidaan käyttää Sonyn vaihdettavan objektiivin
kameroissa, Sonyn vaihdettavan objektiivin digitaalisissa HDvideokameranauhureissa ja Sonyn digitaalikameroissa, jossa on
tavallinen moniliitäntäkenkä.
Kameran tai videokameran mallista riippuen joitakin toimintoja ei voi
käyttää.
Kun haluat lisätietoja tälle salamalaitteelle yhteensopivista
kameramalleista, vieraile Sony-yhtiön Internet-sivuilla tai ota yhteyttä
Sony-jälleenmyyjään tai valtuutettuun Sony-huoltoliikkeeseen.
Lue tämän laitteen käyttöohjeet ja myös kamerasi käyttöohjeet.
Pidä välähdysputki puhtaana. Lika, pöly jne. välähdysputkessa voi
aiheuttaa savua tai palojälkiä salaman käytön aiheuttaman lämmön
takia. Puhdista välähdysputki pehmeällä liinalla tms.
Tämä salamayksikkö on suunniteltu pitäen mielessä pöly- ja
roisketiiviys, mutta se ei välttämättä aina anna 100-prosenttista
suojaa niitä vastaan.
5 FI
Mitä mallilla HVL-F32M voi tehdä
Tällä pienikokoisella salamalaitteella saat monia etuja valon ja varjojen
hallintaan. Nautit valokuvauksesta enemmän tämän salaman kanssa.
 Valokuvan ottaminen ilman punasilmäisyyttä
Voit vähentää salamaan liittyvää punasilmäisyysilmiötä.
* Asetusta voidaan mukauttaa kamerasta. Katso lisätietoja kameran
käyttöohjeista.
 Valokuvan ottaminen pehmeällä valolla
(heijastussalama)
Kun salamalaite suunnataan kattoon tai seinään, voit valaista
kuvauskohteen heijastetulla valolla, jolloin varjot jäävät pienemmiksi ja
valon vaikutus kuvaan on pehmeämpi.
Valokuvan ottaminen ilman jyrkkiä varjoja (heijastussalama) (sivu 21)
Paikoissa, joissa valot ovat yläpuolella, kuten ravintoloissa, heijastettu
salama voi välttää valokuvaajan tai kameran jyrkkiä varjoja.
Heijastussalamalla voit ottaa kauniita kuvia ylhäältä päin.
Ilman salamaa
FI
6
Heijastettu salama
Kohteen tekeminen eloisamman näköiseksi (heijastuslevyn käyttö)
(sivu 22)
Heijastuslevy luo korostuksen kuvauskohteen silmiin ja saa kohteen
näyttämään eloisammalta.
Ilman heijastuslevyä
Heijastuslevyn kanssa
 Valokuvan ottaminen terävällä kohteella ja
sumennetulla taustalla, jopa valoa vasten
(huippunopea täsmäys)
Huippunopealla täsmäyksellä voit ottaa kuvia suurella aukolla myös
päivänvalossa tai vastavaloon. (sivu 25)
Normaali salama
Huippunopea täsmäys
* Kameran on oltava yhteensopiva huippunopean täsmäyksen kanssa. Katso
lisätietoja kameran käyttöohjeista.
7 FI
 Kohteen ja terävän taustan kuvaaminen, jopa
hämärissä olosuhteissa (hidas täsmäys)
Hitaalla täsmäyksellä voit ottaa kuvan, jossa sekä kohde että tausta
valotetaan, jopa hämärissä olosuhteissa.
Normaali salama
Hidas täsmäys
* Asetus voidaan asettaa kamerasta. Katso lisätietoja kameran
käyttöohjeista.
 Valokuvan ottaminen liike-epäterävyydellä
(takaverhon täsmäys)
Kun kamera on asetettu takaverhon täsmäykseen, salama välähtää juuri
ennen kuin suljin sulkeutuu. Liike-epäterävyyden avulla voit näyttää,
että kohde, kuten auto, oli liikkeessä.
Normaali salama
Takaverhon täsmäys
* Toiminnon asetusta voidaan mukauttaa kamerasta. Katso lisätietoja
kameran käyttöohjeista.
FI
8
 Valokuvan ottaminen ohjatulla varjostuksella
(langaton salama, ulkoinen salama)
Käyttämällä useita salamalaitteita (tämä salamalaite, kameran sisäinen
salama tai muu salamalaite) ja valaistusta useista kulmista voit hallita
varjojen intensiteettiä ja asettelua. (sivu 26)
Normaali salama
Ulkoinen salama
 Valoa heijastavien kohteiden kuvaaminen
(manuaalinen salama)
Säätämällä salaman intensiteettiä voit ottaa kuvia kohteista, jotka
heijastavat valoa, kuten lasista tai metallista. (sivu 24)
 Erittäin lähellä olevien kohteiden kuvaaminen
Kallistamalla salamalaitetta hieman alas voit kuvata kohteita, jotka ovat
0,7–1,0 m etäisyydellä kamerasta, ja saat varmistettua tarkan
valaistuksen. (sivu 22)
9 FI
Osien nimet
Suluissa olevat numerot ovat sivunumeroita, joilta kuvaus löytyy.
FI
 Sisäänrakennettu
laajakulmapaneeli (19)
 Välähdysputki
 Langattoman ohjaussignaalin
vastaanotin (30)
 Salaman valmiuden ilmaisin (30)
 Moniliitäntäjalka (13)
 Heijastuslevy (22)
 Heijastuskulman ilmaisin (ylä/
alakulma) (21)
 LCD-paneeli (11)
 Käyttöpaneeli (11)
 Lukkovipu (13)
 Vapautuspainike (13)
 Paristokotelon kansi (12)
 Minijalusta (28)
* Jalustan kiinnitysaukko
10
Käyttöpaneeli




Lataustilan ilmaisin (16)
+/CTRL-painike (24, 32)
-/RMT-painike (24, 30)
Virtakytkin (15)
 LCD-valaistuspainike
Kytkee LCD-paneelin valon
päälle tai pois päältä.
 MODE-painike (17, 32)
LCD-paneeli
 Manuaalisen salaman ilmaisin
(18, 24)
 TTL-salaman ilmaisin (17, 18)
 Virtatason ilmaisin (24)
 Langattoman ohjaimen/
kauko-ohjaimen ilmaisin (30,
32)
 Alhaisen paristovarauksen
ilmaisin (15)
 Salama pois -tilan ilmaisin (17)
 Langattoman salaman ilmaisin
(26)
11 FI
Valmistelut
Paristojen asettaminen (eivät sisälly
toimitukseen)
1
Avaa paristokotelon kansi kuvan osoittamalla tavalla.
2
Aseta paristot paristokoteloon paristokotelon kannen
kuvan mukaisesti.
HVL-F32M voi ottaa virtaa seuraavista lähteistä :
• Kaksi LR6-alkaliparistoa (AA-kokoista)
• Kaksi AA-kokoista ladattavaa nikkelimetallihydridiakkua (Ni-MH)*
Lataa ladattavat nikkelimetallihydridiakut ainoastaan niitä varten
tarkoitetulla laturilla.
Kun haluat sulkea paristokotelon kannen, suorita
avaamistoimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
FI
12
Salamalaitteen kiinnittäminen
1
Kytke salamalaitteen virta pois päältä.
Jos kameran sisäänrakennettu salama on esillä, sulje se ennen
salamalaitteen kiinnittämistä.
Irrota suojakansi sen moniliitäntäjalan liittimestä ja
irrota kenkäsuojus kamerasta.
3
Käännä lukkovipua kohti [RELEASE]-merkintää
samalla kun painat vapautuspainiketta.
4
Aseta moniliitäntäjalka lujasti kameran
moniliitäntäkenkään nuolen osoittamaan suuntaan.
Valmistelut
2
13 FI
5
Kiinnitä salamalaite kääntämällä lukkovipua kohti
[LOCK]-merkintää.
• Kun tämä laite kiinnitetään kameraan, jossa on automaattisesti
lukkiutuva lisävarustekenkä, käytä kenkäsovitinta (ADP-AMA) (ei
sisälly toimitukseen).
Salamalaitteen irrottaminen kamerasta
Käännä lukkovipua kohti [RELEASE]-merkintää samalla kun
painat vapautuspainiketta ja liu'uta sitten salamalaitetta
eteenpäin.
• Kun salamalaitetta ei käytetä, kiinnitä suojakansi takaisin
moniliitäntäjalan liittimeen.
FI
14
Virran kytkeminen
Aseta POWER-kytkin asentoon ON.
Kun salamalaitteen virta on kytketty, LCD-paneelin valo syttyy.
Valmistelut
Virransäästötila
Salamalaite sammuu, jos sitä ei käytetä 3 minuuttiin, kun sitä käytetään
itsenäisesti tai yhdistettynä kameraan, joka on virransäästötilassa.
• Langatonta salamatoimintoa käytettäessä (sivu 26) salamalaite siirtyy
virransäästötilaan 60 minuutin kuluttua.
• Salamalaite kytkeytyy automaattisesti virransäästötilaan, kun
kameran* virtakytkin asetetaan asentoon OFF.
* Paitsi DSLR-A100
Paristojen varauksen tarkistaminen
Alhaisen paristovarauksen ilmaisin näkyy LCD-paneelissa, kun paristojen
varaus on vähissä.
vilkkuu
Paristojen vaihto on suositeltavaa.
Voit käyttää salamalaitetta
tässäkin tilanteessa.
Vain
vilkkuu
Salamaa ei voi käyttää.
Aseta paikalleen uudet paristot.
15 FI
Lataustilan ilmaisin
Lataustilan ilmaiseman väri näyttää salamatoiminnon lataustilan.
• Vihreä Täyteen ladattu
• Keltainen Noin 75 % ladattu
• Oranssi Noin 50 % ladattu
• Punainen Noin 25 % ladattu
Valokuva alivalottuu valon puutteen johdosta, jos se otetaan ennen kuin
lataus on valmis.
Huomautuksia salaman käytöstä
Jos käytät salamalaitetta toistuvasti lyhyen ajanjakson aikana, sisäinen
turvapiiri voi rajoittaa salaman käyttämistä ja pidentää välähdysten
välistä intervallia.
Jos sisäinen lämpötila kohoaa liian korkeaksi, lataustilan ilmaisin vilkkuu
punaisena etkä voi käyttää salamalaitetta vähään aikaan. Kytke tässä
tilanteessa salamalaite pois päältä noin 10 minuutiksi, jotta se ehtii
jäähtyä.
• Ole varovainen, kun poistat paristot, koska jatkuva salaman käyttö voi
kuumentaa ne.
FI
16
Perustoiminnot
Salaman käyttö
Tietoja salamatilasta
Salamatila muuttuu, kun MODEpainiketta painetaan.
Salaman käyttö
1
Esimerkissä TTL-salamatila on
valittu.
• TTL-salamatila
Salamalaite mittaa valon
kohteesta, joka heijastuu
objektiivin kautta, ja säätää
salaman intensiteettiä
automaattisesti.
* TTL = objektiivin läpi
• Manuaalinen salamatila
(sivu 24)
Voit säätää salaman
intensiteettiä kiinteää salaman
intensiteettiä varten.
• Langaton salama -tila
Aseta tämä tila langatonta
salamakuvausta varten.
•
Salama pois -tila
Salama ei laukea.
2
Ota valokuva
painamalla laukaisinta.
Kun vihreä lataustilan ilmaisin
palaa, salama on valmis
laukaisua varten.
Kuvaamisen jälkeen
lataustilan ilmaisin vilkkuu
vihreänä, kun oikea valotus
saavutetaan.
• Täytesalamatila tai
automaattinen salamatila
voidaan asettaa kameraan.
• Kun käytät salamalaitetta
itselaukaisimella, paina
suljinpainiketta kun vihreä
lataustilan ilmaisin palaa.
17 FI
Perustoiminnot
Valitse salamatila
painamalla MODEpainiketta.
Automaattinen
valkotasapainon säätö
värilämpötilatiedoilla
Kamera (paitsi DSLR-A100) säätää
valkotasapainon automaattisesti
värilämpötilatietojen avulla
salaman lauetessa.
• Automaattinen
valkotasapainon säätö toimii,
kun salamalaite on kiinnitetty
kameraan ja käytetään
salamalaitteen TTL-salamatilaa.
• Tämä toiminto ei toimi
manuaalisella salamalla
kuvattaessa (sivu 24). Säädä
valkotasapainoa manuaalisesti
kamerasta.
TTL*-salamatila
Manuaalinen salamatila antaa
kiinteän salamatehon
riippumatta kuvauskohteen
kirkkaudesta ja kameran
asetuksesta. TTL-salamatila
mittaa kuvauskohteen valon,
joka heijastuu objektiivin läpi.
TTL-mittauksessa on myös
P-TTL-mittaustoiminto, joka
lisää esisalaman TTLmittaukseen ja ADImittaustoiminto, joka lisää
etäisyystiedot P-TTLmittaukseen.
Tämä salamalaite määrittää
kaikki P-TTL- ja ADImittaustoiminnot TTLsalamatilaksi ja
ilmaisin näkyy LCD-paneelissa.
*TTL = objektiivin läpi
• ADI-mittaus on mahdollista
suorittaa objektiivilla, jossa
on sisäänrakennettu
etäisyyden koodaaja. Tarkista
ennen ADI-mittaustoiminnon
käyttämistä onko
objektiivissasi
sisäänrakennettu etäisyyden
koodaaja katsomalla
objektiivin mukana
toimitettujen käyttöohjeiden
tekniset tiedot.
FI
18
Automaattinen
salamakatteen hallinta
(automaattinen zoom)
Kun sisäänrakennettu
laajakulmapaneeli vedetään ulos,
salaman kantama suurenee
polttoväleillä 15 mm - alle 24 mm.
1
24 mm:n
salaman
kantama
Vedä
laajakulmapaneeli ulos
kevyesti.
105 mm:n
salaman
kantama
• Kun automaattisen zoomin
kanssa käytetään objektiivia,
jonka polttoväli on alle 24 mm,
[TTL] ja [MANUAL] vilkkuvat
LCD-paneelissa. Sellaisessa
tilanteessa suositellaan
sisäänrakennetun
laajakulmapaneelin käyttöä,
jotta kuvan reunat eivät
tummu.
19 FI
Perustoiminnot
Tämä salamalaite tarjoaa
ihanteellisen salaman kantaman
alueella 24 mm – 105 mm,
riippuen kameran kuvasensorin
koosta (APS-C-muoto/35 mm:n
muoto) ja objektiivin polttovälistä.
Sisäänrakennettu
laajakulmapaneeli
(15 mm zoomikulma)
2
Työnnä vain
heijastuslevyä
taaksepäin.
Kun vaihdat laajakulmapaneelin,
työnnä se tiukasti niin pitkälle
kuin se menee.
• Älä vedä laajakulmapaneelia
ulos väkisin tai väännä sitä.
Laajakulmapaneeli voi
vahingoittua.
• Pane laajakulmapaneeli ja
heijastuslevy välähdyspään
sisään, kun tämä salamalaite
asetetaan toimitettuun
säilytyskoteloon.
FI
20
Salaman kantama ja polttoväli
Mitä suurempi kameran
objektiivin polttovälilukema
on, sitä kauempaa
kuvauskohteen voi kuvata
koko ruudun kokoisena, mutta
kuvattavissa oleva alue
pienenee. Vastaavasti
pienemmällä
polttovälilukemalla kohteet voi
kuvata suuremmalta alalta.
Salaman kantama on alue,
jonka salaman tuottama valo
voi valaista vähintään
säädetyllä voimakkuudella ja
se ilmaistaan kulmana.
Salaman kuvakelpoinen
kantama määräytyy
polttovälin mukaisesti.
Kun salaman kantama on
määritetty polttovälin
mukaisesti, salaman kantama
voidaan ilmoittaa polttovälin
lukemana.
Edistyneemmät käyttötoimet
Heijastettu salama
Kun salamalaite suunnataan
kattoon, voit valaista
kuvauskohteen heijastetulla
valolla, jolloin varjot jäävät
pienemmiksi ja valon vaikutus
kuvaan on pehmeämpi.
Objektiivin
polttoväli
Heijastuskulma
70 mm:n minimi
30°, 45°
28 mm - 70 mm
60°
28 mm:n maksimi
75°, 90°
Edistyneemmät käyttötoimet
Huippunopea täsmäys kytketään
pois päältä, kun heijastussalamaa
käytetään.
1
Käännä salamalaite
ylöspäin tai
vasemmalle ja oikealle.
Ylänäkymä
2
Paina MODEpainiketta, jotta saat
[TTL]-ilmaisimen LCDpaneeliin.
3
Ota valokuva
painamalla laukaisinta.
21 FI
Heijastuslevyn
käyttö
Heijastuslevy luo korostuksen
kuvauskohteen silmiin ja saa
kohteen näyttämään
eloisammalta.
1
Vedä
laajakulmapaneeli ulos
kevyesti.
Myös heijastuslevy vedetään
ulos. Paina vain
laajakulmapaneeli takaisin
paikalleen.
2
FI
22
Käännä salamalaitetta
90° ylöspäin.
3
Paina MODEpainiketta, jotta saat
[TTL]-ilmaisimen LCDpaneeliin.
4
Ota valokuva
painamalla laukaisinta.
Lähikuvaus
Kallista salamaa hieman alas, kun
kuvaat kohteita, jotka ovat 0,7 ja
1,0 m etäisyydellä kamerasta,
jotta saadaan varmistettua tarkka
valaistus.
Käännä salamalaitetta
8° alaspäin.
2
Paina MODEpainiketta, jotta saat
[TTL]-ilmaisimen LCDpaneeliin.
Edistyneemmät käyttötoimet
1
• Kun kuvaat lähempää kuin
0,7 m, käytä ulkoista salamaa,
makrokaksoissalamaa tai
rengasvaloa.
• Pitkät objektiivit saattavat
estää valon pääsyn
kohteeseen.
23 FI
Manuaalinen salama
Manuaalinen salama antaa
kiinteän salamatehon riippumatta
kuvauskohteen kirkkaudesta ja
kameran asetuksesta.
1
Aseta kamera M
(manuaalinen) -tilaan.
2
Paina MODEpainiketta, jotta saat
[MANUAL]-ilmaisimen
LCD-paneeliin.
3
Valitse tehotaso
painamalla +/CTRLpainiketta tai -/RMTpainiketta.
• Tehotaso voidaan asettaa
välillä 1/1 (maksimi) – 128
(minimi).
• Tehoalue (esim. 1/1  1/2)
vastaa aukkoaluetta (esim.
F4  5,6).
FI
24
4
Ota valokuva
painamalla laukaisinta.
Huippunopea täsmäys (HSS)
Huippunopea täsmäys mahdollistaa salamakuvauksen suurilla aukoilla,
jolloin tausta voidaan jättää epätarkaksi ja keskittyä etualalla olevaan
kohteeseen.
Normaali salama
Salamatäsmäysnopeus
Salamakuvauksesta puhutaan tavallisesti käyttämällä nopeinta
mahdollista suljinaikaa salaman täsmäysnopeutena. Tämä rajoitus ei
koske kameroita, jotka on suunniteltu huippunopealla täsmäyksellä
(HSS) suoritettavaa valokuvausta varten, koska näillä kameroilla on
mahdollista ottaa kuvia niiden nopeimmalla suljinajalla.
25 FI
Edistyneemmät käyttötoimet
Huippunopea täsmäys
• Huippunopealla täsmäyksellä salama välähtää toistuvasti lyhyellä
väliajalla ikään kuin kuvattaisiin jatkuvassa valossa, minkä ansiosta
valokuvia voidaan ottaa huippunopealla sulkimella.
• Huippunopea täsmäys mahdollistaa salamavalokuvauksen suurella
aukolla silloinkin, kun kuvataan päivänvalossa tai aurinkoa vasten.
Langaton salama -tila (WL)
Langattomassa salamatilassa voit erottaa salamalaitteen kamerasta ja
käyttää sitä
[A] HVL-F32M-mallin käyttäminen irrallaan kamerasta (kameran
ulkoinen salama) (sivu 30)
[B] HVL-F32M-mallin käyttäminen kameraan ohjaavaksi liitettynä
(sivu 32)
Langattoman salaman kantama
Langaton salama vaatii 2 salamalaitetta (sisältää kameran
sisäänrakennetun salaman). Kun liitetty tai sisäänrakennettu salama
välähtää, se laukaisee ulkoisen salamalaitteen toiminnan. Noudata alla
annettuja ohjeita kameran, salaman ja kuvauskohteen sijoittamisessa.
• Sijoita ulkoinen salama seuraavan piirroksen ympyröityyn kohtaan.
1–5 m
(katso taulukko 1)
1–5 m
(katso taulukkoa 2)
Älä sijoita salamaa
suoraan kuvauskohteen
taakse.
Sijoita kamera ja salama 1 m -5 m
säteelle kuvauskohteesta.
• Langattomassa salamatilassa ei ole mahdollista käyttää salama- tai
värimittaria, koska esisalama laukeaa.
• Langattomassa salamatilassa tämän salamalaitteen salaman
kantamaksi asetetaan automaattisesti 24 mm.
FI
26
Edistyneemmät käyttötoimet
• A-kiinnikkeisten kameroiden ja mallien HVL-F20M, HVL-F32M, HVLF43M tai HVL-F60M sisäänrakennettua kameraa voidaan käyttää
ohjaavana salamana.
• Malleja HVL-F32M, HVL-F43M, HVL-F60M jne. voidaan käyttää
ulkoisena salamalaitteena.
• Voit käyttää useita ulkoisia salamia yhtä aikaa.
• Jos käytät lisävarustetta (myydään erikseen) salamalaitetta varten,
voit käyttää määritettyä kaapelia salamalaitteen ja kameran
asettamiseen erilleen.
• Tämä salamalaite ei ole yhteensopiva useiden langattomien
salamoiden valaistussuhteen säädön kanssa.
• Tämän laitteen langaton kanava on kiinteästi kanava 1.
Langattoman salamakuvauksen etäisyys
Taulukko 1 Etäisyys kamerasta kohteeseen
Suljinaika
Kaikki suljinajat
Aukko
2,8
1,4 - 5
4
1-5
5,6
1-5
Yksikkö: m
27 FI
Taulukko 2 Etäisyys mallista HVL-F32M kohteeseen
Suljinaika
Synkronointinopeus tai
hitaampi
1/250 s
2,8
1-5
4
1 - 4,9
5,6
1 - 3,5
Aukko
1/500 s
1/1000 s
1/2000 s
1 - 2,7
1 - 1,9
1 - 1,4
-
1 - 1,9
1 - 1,4
-
-
1 - 1,4
-
-
Yksikkö: m
• Edellä olevan taulukon etäisyysdet olettavat asetusta ISO 100. Jos
käytössä on ISO 400, etäisyydet on kerrottava kahdella (oleta rajaksi
5 m).
Mukana toimitetun minijalustan
kiinnittäminen
Käytä toimitettua minijalustaa silloin, kun salamalaitetta ei ole kiinnitetty
kameraan.
1
Avaa toimitettu minijalusta.
Minijalustaa säilytetään kantolaukussa ostohetkellä.
2
FI
28
Irrota suojakansi sen moniliitäntäjalan liittimestä.
Käännä lukkovipua kohti [RELEASE]-merkintää
samalla kun painat vapautuspainiketta.
4
Aseta moniliitäntäjalka lujasti minijalustaan nuolen
osoittamaan suuntaan.
5
Kiinnitä salamalaite minijalustaan kääntämällä
lukkovipua kohti [LOCK]-merkintää.
• Katso sivulta 13 tiedot vapautuspainikkeen ja lukkovivun käytöstä.
• Salamalaite voidaan kiinnittää jalustaan käyttämällä minijalustan
alaosassa olevaa kiinnitysaukkoa. Käytä jalustaa, jonka kiinnitysruuvi
on alle 5,5 mm pitkä. 5,5 mm pitemmällä kiinnitysruuvilla varustetut
jalustat eivät voi pitää minijalustaa tiukasti kiinni ja se saattaa
vahingoittua.
29 FI
Edistyneemmät käyttötoimet
3
• Kun minijalusta jaettu kahteen osaan, kiinnitä toisen osan akseli
toiseen osaan.
[A] HVL-F32M-mallin käyttäminen irrallaan
kamerasta (kameran ulkoinen salama)
Käytä kameran sisäänrakennettua salamaa tai muuta liitettyä
salamalaitetta ohjaamaan mallin HVL-F32M välähtämistä.
Sisäänrakennettu salama
tai
HVL-F32M
Ohjaava salama
1
Kiinnitä salamalaite kameraan ja kytke virta sekä
salamalaitteeseen että kameraan.
2
Aseta kamera langattomaan salamatilaan ja varmista
sitten, että [WL] näkyy tämän salamalaitteen LCDpaneelissa.
Katso lisätietoja kameran asetustavasta kameran käyttöohjeista.
FI
30
3
Irrota tämä salamalaite kamerasta ja kiinnitä sitten
minijalusta salamalaitteeseen. (sivu 28)
4
Varmista, että sisäänrakennettu salama on latautunut
täyteen tai kiinnitä toinen salamalaite kameraan.
5
Aseta kamera ja tämä salamalaite. (sivu 26)
6
Varmista, että sisäänrakennettu salama tai kameraan
kiinnitetty salamalaite sekä tämä salamalaite ovat
täyteen latautuneita.
Kun lataustilan ilmaisin palaa vihreänä, tämä salamalaite on valmis
laukaisua varten. Salaman valmiuden ilmaisin, joka sijaitsee tämän
salamalaitteen edessä, vilkkuu langattomassa salamatilassa.
7
Ota valokuva painamalla laukaisinta.
• Katso lisätietoja koesalamasta kameran käyttöohjeista.
• Jos tämä salamalaite ei välähdä, muuta kameran, tämän
salamalaitteen tai kuvauskohteen paikkaa tai suuntaa
langattoman ohjaussignaalin vastaanotin kameraa kohti.
• A-kiinnikkeisten kameroiden ja mallien HVL-F20M, HVL-F32M, HVLF43M tai HVL-F60M sisäänrakennettua kameraa voidaan käyttää
ohjaavana salamana.
31 FI
Edistyneemmät käyttötoimet
• Tarkista, että tämän laitteen LCD-paneelissa näkyy [RMT]. Jos
[CTRL] näkyy, paina -/RMT-painiketta, jotta [RMT] tulee näkyviin.
• Vahvista, että kameraan kiinnitetty salamalaite on asetettu
ohjaavaksi salamaksi. Katso lisätietoja salamalaitteen
käyttöohjeista.
[B] HVL-F32M-mallin käyttäminen kameraan
ohjaavaksi liitettynä
Voit kiinnittää tämän salamalaitteen kameraan ohjaavana salama
käyttämistä varten. Kun tämän laitteen salama laukaistaan, muut
kamerasta erillään olevat salamat (ulkoiset salamat) välähtävät.
HVL-F32M
Ulkoinen
salama
1
Kiinnitä salamalaite kameraan ja kytke virta
salamalaitteeseen, kameraan ja uilkoiseen salamaan.
2
Aseta kamera, tämä salamalaite ja ulkoinen salama.
Kameran asetus:
1 Aseta kamera langaton salama -tilaan.
Katso lisätietoja kameran mukana toimitetuista käyttöohjeista.
Tämän salamalaitteen asettaminen:
Aseta salama ohjaavaksi salamaksi.
1 Paina MODE-painiketta toistuvasti, jotta saat [WL]ilmaisimen LCD-paneeliin.
FI
32
2 Paina +/CTRL-painiketta, jotta saat [CTRL]ilmaisimen LCD-paneeliin.
Edistyneemmät käyttötoimet
Ulkoisen salaman asetus:
1 Aseta ulkoinen salama langaton ohjaus -tilaan.
Katso lisätietoja ulkoisen salaman mukana toimitetuista
käyttöohjeista. Kun laitetta HVL-F32M käytetään ulkoisena
salamana, katso sivua 30.
3
Aseta kamera ja ulkoinen salama.
4
Ota valokuva painamalla laukaisinta.
• Katso lisätietoja koesalamasta kameran käyttöohjeista.
• Jos tämä salamalaite ei välähdä, muuta kameran, tämän
salamalaitteen tai kuvauskohteen paikkaa tai suuntaa
langattoman ohjaussignaalin vastaanotin kameraa kohti.
33 FI
Lisätietoja
Käyttöä koskevia huomautuksia
Älä säilytä tätä salamalaitetta
seuraavanlaisissa paikoissa
Riippumatta siitä onko tämä
salamalaite käytössä tai säilössä,
älä pane sitä seuraavanlaisiin
paikkoihin. Seurauksena voi olla
toimintavika.
• Tämän salamalaitteen
sijoittaminen paikkoihin, joihin
aurinko paistaa suoraan, kuten
esimerkiksi ajoneuvon
kojelaudalle tai lämmittimen
lähettyville, saattaa aiheuttaa
sen, että laitteen pinta
vääristyy tai laite menee
epäkuntoon.
• Paikat, joissa on huomattavasti
tärinää
• Paikat, joissa on voimakas
sähkömagneettisuus
• Paikat, joissa on paljon hiekkaa
Paikoissa kuten rannalla tai
muualla, missä on paljon
hiekkaa tai pölyä, laite on
suojattava hiekalta ja pölyltä.
Tämä voi aiheuttaa
toimintavian.
Kuvattaessa
• Tämä salamalaite tuottaa
voimakkaan valon, joten sitä ei
saa käyttää suoraan silmien
edessä.
FI
34
• Älä käytä salamaa 20 kertaa
peräkkäin lyhyin väliajoin, jotta
kamera ja salamalaite eivät
kuumentuisi ja kuluisi. (Kun
tehotasona on 1/32, 40 kertaa
peräkkäin.)
Lopeta salamalaitteen käyttö ja
anna sen jäähtyä vähintään 10
minuuttia, jos salama
laukaistaan peräkkäin lyhyellä
ajalla niin monta kertaa kuin
maksimimäärä sallii.
• Älä kanna kameraa laukussa
tms. tämä salamalaite
kiinnitettynä. Se voi aiheuttaa
toimintahäiriön tähän
salamalaitteeseen tai
kameraan.
• Älä kanna tätä salamalaitetta
niin, että kamera on
kiinnitettynä siihen. Se voi
aiheuttaa toimintahäiriön.
• Älä käytä salamaa lähellä
ihmisiä silloin, kun käännät
välähdysputkea heijastavalla
salamalla kuvatessa. Salama
saattaa vahingoittaa silmiä tai
kuuma välähdysputki saattaa
aiheuttaa palovammoja.
• Kun käännät välähdysputkea,
varo etteivät sormesi jää
kiertyvän osan väliin. Saatat
vahingoittaa itseäsi.
• Tämä kamera on suunniteltu
kestämään pölyä ja kosteutta,
mutta se ei ole vesi- tai
roisketiivis.
• Kun suljet paristokotelon
kannen, paina sitä lujasti
samalla kun siirrät sen kiinni.
Varo etteivät sormesi jää kiinni
paristokotelon kannen väliin,
kun se suljetaan.
• LCD-paneelissa näkyvä
paristotaso saattaa olla
pienempi kuin paristojen
todellinen kapasiteetti johtuen
lämpötilasta ja
säilytysolosuhteista. Paneelissa
näkyvä paristojen varaustaso
voi palautua oikeaan arvoon,
kun salamaa on käytetty
muutama kerta.
• Nikkelimetallihydridiakkujen
varaus saattaa loppua
äkillisesti. Jos paristojen
vähäisen varauksen ilmaisin
alkaa vilkkua tai salamaa ei voi
enää käyttää kuvia otettaessa,
vaihda paristot tai lataa ne.
• Älä käytä litiumioniparistoja,
koska toistuva salaman käyttö
kuumentaa paristot eikä
salama enää laukea.
Lämpötila
• Tätä salamalaitetta voidaan
käyttää lämpötilassa 0 °C 40 °C.
• Älä altista salamalaitetta
äärimmäisen korkeille
lämpötiloille (esim. suoralle
auringonpaisteelle ajoneuvon
sisällä) tai suurille
kosteuspitoisuuksille.
• Jotta kosteutta ei pääse
muodostumaan
salamalaitteeseen, pane se
suljettuun muovipussiin, kun
tuot sen kylmästä paikasta
lämpimään. Anna sen lämmetä
35 FI
Lisätietoja
Paristot
• Salaman välähdystiheys ja
uusilla paristoilla otettava
kuvamäärä saattaa poiketa
taulukossa esitetyistä riippuen
paristojen valmistuksesta
kuluneesta ajasta.
• Ota paristot pois vasta kun olet
ensin katkaissut virran ja
odottanut muutaman
minuutin, kun vaihdat paristoja.
Paristot saattavat olla kuumat
paristotyypistä riippuen. Ole
varovainen, kun otat ne pois.
• Ota paristot pois ja pane ne
säilöön, kun kameraa ei aiota
käyttää pitkähköön aikaan.
huoneen lämpötilaan ennen
kuin otat sen pois pussista.
• Paristojen kapasiteetti
heikkenee kylmissä
lämpötiloissa. Pidä kamera ja
varaparistot lämpimässä
paikassa taskussa, kun kuvaat
kylmällä ilmalla. Kylmällä
ilmalla vähäisenparistovarauksen ilmaisin
saattaa vilkkua vaikka
paristoissa olisikin vielä jonkin
verran varausta jäljellä.
Paristoihin palaa osa
kapasiteetista silloin, kun ne
lämpiävät normaaliin
käyttölämpötilaan.
Huolto
• Irrota tämä laite kamerasta.
Puhdista salama kuivalla ja
pehmeällä liinalla. Jos
salamaan on päässyt hiekkaa,
pyyhkiminen vahingoittaa sen
pintaa, minkä vuoksi se tulee
puhdistaa puhaltimella.
Pinttyneet tahrat pyyhitään
veteen tai haaleaan veteen
kostutetulla kankaalla, minkä
jälkeen laite vielä kuivataan
kuivalla, pehmeällä kankaalla.
Älä koskaan käytä voimakkaita
liuottimia kuten tinneriä tai
FI
36
bensiiniä, sillä nämä
vahingoittavat pintaa.
• Jos objektiiviin tai
välähdysputkeen jää
sormenjälkiä tai likaa,
suosittelemme lian poistamista
varovasti ja objektiivin tai
välähdysputken pyyhkimistä
sitten pehmeällä liinalla.
Tekniset tiedot
Ohjeluku
Normaali salama (ISO100)
Manuaalinen salama/35 mm:n formaatti
Tehotaso
Salaman kantaman asetus (mm)
15*
24
50
70
105
1/1
9,1
19,5
24
27,5
31,5
6,4
13,8
17
19,5
22,3
4,6
9,8
12
13,8
15,8
1/8
3,2
6,9
8,5
9,7
11,1
1/16
2,3
4,9
6
6,9
7,9
1/32
1,6
3,5
4,2
4,9
5,6
1/64
1,1
2,4
3
3,4
3,9
1/128
0,6
1,7
2,1
2,4
2,8
Lisätietoja
1/2
1/4
*Kun laajakulmapaneeli on kiinnitetty.
APS-C-formaatti
Tehotaso
1/1
Salaman kantaman asetus (mm)
15*
24
50
70
105
9,1
19,5
27,5
27,5
31,5
1/2
6,4
13,8
19,5
19,5
22,3
1/4
4,6
9,8
13,8
13,8
15,8
1/8
3,2
6,9
9,7
9,7
11,1
1/16
2,3
4,9
6,9
6,9
7,9
1/32
1,6
3,5
4,9
4,9
5,6
1/64
1,1
2,4
3,4
3,4
3,9
1/128
0,6
1,7
2,4
2,4
2,8
*Kun laajakulmapaneeli on kiinnitetty.
37 FI
HSS litteä salama (ISO100)
Manuaalinen salama/35 mm:n formaatti
Suljinaika
Salaman kantaman asetus (mm)
15
24
50
70
105
1/250
3,8
7,7
9,1
9,9
11,8
1/500
2,7
5,4
6,4
7
8,4
1/1000
1,9
3,8
4,6
5
5,9
1/2000
1,4
2,7
3,2
3,5
4,2
1/4000
1
1,9
2,3
2,5
3
1/8000
0,7
1,4
1,6
1,8
2,1
1/12000
0,6
1,1
1,3
1,4
1,7
APS-C-formaatti
Suljinaika
FI
38
Salaman kantaman asetus (mm)
15
24
50
70
105
1/250
3,8
7,7
9,1
9,1
11,8
8,4
1/500
2,7
5,4
6,4
6,4
1/1000
1,9
3,8
4,6
4,6
5,9
1/2000
1,4
2,7
3,2
3,2
4,2
1/4000
1
1,9
2,3
2,3
3
1/8000
0,7
1,4
1,6
1,6
2,1
1/12000
0,6
1,1
1,3
1,3
1,7
Taajuus/välähdystiheys
Alkaliini
Nikkelihydridi
(2100 mAh)
Taajuus (s)
Noin 0,1 - 5
Noin 0,1 - 4
Välähdys (kertaa)
Noin 120 tai
enemmän
Noin 150 tai
enemmän
• Toisto on likimääräinen toistokertamäärä, joka on
mahdollista ennen kuin uusi paristo on kulunut loppuun.
40 välähdystä, 5 välähdystä sekunnissa
(Normaali salama, valotaso 1/32, 105 mm,
nikkelimetallihydridiparisto)
Mitat (noin)
66 mm × 119 mm × 82 mm (l/k/s)
Paino (noin)
235 g (ilman paristoja)
Käyttöjännite
Tasavirta 3 V
Suositellut paristot Kaksi LR6-alkaliparistoa (AA-kokoista)
Kaksi AA-kokoista ladattavaa
nikkelimetallihydridiakkua
Salamalaite (1), liittimen suojus (1), minijalusta
Mukana tulevat
tarvikkeet
(kantolaukussa) (1), kantolaukku (1), painetut
asiakirjat
Lisätietoja
Jatkuvan salaman
käyttö
Näiden käyttöohjeiden toiminnot vastaavat yrityksemme
testausolosuhteita.
Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Tavaramerkki
”Multi Interface Shoe” on Sony Corporationin tavaramerkki.
39 FI
MEMO
MEMO
MEMO
Download PDF

advertising