Sony | WS-IZ1000F | Sony WS-IZ1000F WS-IZ1000F Дополнительные подставки для тыловых АС BDV-IZ1000W Инструкция по эксплуатации

4-199-566-21(1)
(1)
Speaker Stand
Svenska
Kundmeddelande: Följande information gäller enbart för utrustning såld i
länder som tillämpar EU-direktiven.
Tillverkare av denna product är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produkt säkerhet är Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service
och garanti ärenden, var vänlig att titta I separat service och garanti dokument.
Försiktighetsåtgärder
Detta stativ passar endast BDV-IZ1000W. Om det används tillsammans med andra
produkter eller i andra syften än de angivna kan det orsaka materiell skada eller
personskada.
Instrukcja obsługi
Bruksanvisning
Инструкции по эксплуатации
Посібник з експлуатації
För säkerhets skull
Endast för användning inomhus.
Var noga med att ställa högtalarstativen på en plan och horisontell yta.
Om placering
使用說明書
Var försiktig när du placerar stativet på ett specialbehandlat (vaxat, oljat, polerat
etc.) golv eftersom det kan fläckas eller missfärgas.
Rengöring
Rengör högtalarstativet med en mjuk duk lätt fuktad med ett milt rengöringsmedel.
Använd inga typer av skurdukar, skurpulver eller lösningsmedel som t.ex. thinner,
bensin eller alkohol.
Om du har några frågor eller om du får något problem med systemet kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
WS-IZ1000F
©2010 Sony Corporation
Polski
Informacje dla klientów: poniższe informacje dotyczą wyłącznie urządzeń
sprzedawanych w krajach, w których obowiązują dyrektywy Unii
Europejskiej.
Umieszczając głośnik na specjalnie zabezpieczonej podłodze (pokrytej woskiem,
olejem, pastą itp.), należy zachować ostrożność, ponieważ może to spowodować jego
poplamienie lub odbarwienie.
Czyszczenie
Stojak głośnika należy czyścić miękką ściereczką lekko zwilżoną roztworem
łagodnego detergentu. Nie należy używać ostrych myjek, proszku do szorowania ani
środków, takich jak rozcieńczalniki, benzyna lub alkohol.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub problemy dotyczące systemu, skonsultuj się z
najbliższym dealerem Sony.
Щодо техніки безпеки
Для використання лише у приміщенні.
Розміщувати стійки гучномовців слід на рівній горизонтальній поверхні.
Стосовно розміщення
Обережно поводьтеся зі стійкою, розміщуючи її на обробленій (навоскованій,
змащеній, полірованій тощо) підлозі — контакт із такою підлогою може
призвести до плямування та знебарвлення.
Стосовно чищення
Vikt (Ca.):
2,5 kg
Технічні характеристики
Design och tekniska data är föremål för ändring utan meddelande.
Габаритні розміри (прибл.):
200 × 810 × 230 мм (ш/в/г)
Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония
Cтpaнa-пpoизвoдитeль: Малайзия
Стойка громкоговорителя
Меры предосторожности
Эта стойка предназначена только для модели BDV-IZ1000W. Использование с
другими продуктами или для других целей, отличных от указанных, может
стать причиной травмы или повреждения.
Чистка
O lokalizacji
Ця стійка призначена лише для моделі BDV-IZ1000W. Використання з іншими
виробами або для інших цілей, крім наведених вище, може спричинити
пошкодження або травми.
Якщо у вас виникли будь-які запитання або проблеми, що стосуються вашої
системи, будь ласка, проконсультуйтеся з найближчим до вас дилером Sony.
Środki ostrożności
Tylko do użytku wewnętrznego.
Stojak głośnika powinien stać na płaskiej, poziomej powierzchni.
Запобіжні заходи
Dimensioner (Ca.):
200 × 810 × 230 mm (b/h/d)
Безопасность
Bezpieczeństwo
Виробником цього товару є корпорація Sony, офіс якої розташований за
адресою: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan (Японія).
Уповноважений представник з питань EMC (Електромагнітна сумісність) та
безпеки товарiв – Sony Deutschland GmbH, адреса: Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany (Німеччина). З приводу обслуговування або гарантії
звертайтеся за адресами, вказаними в окремих документах, що обумовлюють
питання гарантії та обслуговування.
Tekniska data
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii
Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z
wymaganiami zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z
najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
Dotyczy wyłącznie modelu BDV-IZ1000W. Użycie z innym produktem lub do
innych celów może spowodować awarię lub obrażenia.
Примітка для користувачів: наведена нижче інформація стосується
лише обладнання, що продається у країнах, де застосовуються
директиви ЄС.
Протирайте стійку для динаміків м’якою тканиною, трохи зволоженою
слабким розчином миючого засобу. Не використовуйте будь-які абразивні
матеріали, порошки для чищення або розчинники, такі як спирт або бензин.
Русский
Printed in Malaysia
Українська
Для использования только внутри помещения.
Размещать стойки громкоговорителей следует на ровной горизонтальной
поверхности.
Об установке
Соблюдайте осторожность при размещении стойки на полах, которые
обработаны особым образом (натерты воском, пропитаны маслом,
отполированы и т.д.), так как это может привести к появлению пятен или
изменению цвета покрытия пола.
Чистите стойку громкоговорителя мягкой тканью, слегка смоченной
раствором нейтрального моющего средства. Не пользуйтесь никакими
абразивными подушечками, чистящими порошками или растворителями,
такими как разбавитель, спирт или бензин.
При возникновении вопросов или проблем с Вашей системой обратитесь к
ближайшему дилеру Sony.
Технические характеристики
Размеры (прибл.):
200 × 810 × 230 мм (ш/в/г)
Вага (прибл.):
2,5 кг
Зовнішній вигляд і технічні характеристики виробу можуть бути змінені без
попередження.
中⽂繁體
注意事項
本支架僅供BDV-IZ1000W使用。用於其他產品或非指定的用途可能會造成損壞或傷
害。
關於安全
僅能於室內使用。
揚聲器支架必須放在平坦,水平的表面上。
關於放置
在將支架放置在經特別處理(打蠟、塗油、拋光等)的地板上時請小心,可能會
造成地板著色或變色。
關於清潔
請使用軟布用中性洗滌劑稍稍沾濕清潔揚聲器支架。切勿使用任何類型的研磨
墊、擦洗粉或溶劑,如稀釋劑、汽油或酒精。
您如果有關於本系統的任何疑問或問題,請與附近的Sony經銷商聯繫。
規格
尺寸(約):
200 × 810 × 230 mm(寬/高/深)
質量(約):
2.5 kg
設計和規格若有改變,恕不另行通知。
Масса (прибл.):
2,5 кг
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без
предупреждения.
Dane techniczne
Wymiary (ok.):
200 × 810 × 230 mm (s/w/g)
Waga (ok.):
2,5 kg
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Lista części/Lista över delar/Список деталей/
Список частин/部件清單
3
Montaż/Montering/Сборка/Збирання/組合
Części dostarczone z podstawą/Delar som medföljer
detta högtalarstativ/Детали, прилагаемые к стойке
громкоговорителя/Частини, що постачаються зі
стійкою для динаміків/此揚聲器支架提供的部件

W kroku 1 można wybrać kąt instalacji głośników: pionowy lub poziomy.
Du kan välja vinkel för högtalaren i steg 1: vertikal eller uppåtriktad.
В шаге 1 можно выбрать угол для громкоговорителя: вертикальный или
направленный вверх.
Кут динаміка можна вибрати у кроці 1: вертикальний або спрямований
догори.
您可以在步驟1選擇揚聲器的角度:垂直或上仰。



1
×2

5




×2
×4
Części dostarczone z podstawą BDV-IZ1000W/Delar
som medföljer din BDV-IZ1000W/Детали,
прилагаемые к модели BDV-IZ1000W/
Частини, що постачаються з моделлю BDV-IZ1000W/
BDV-IZ1000W提供的部件

Widok z boku
Lodrät vinkel
Вертикальный угол
Вертикальний кут
垂直角度

*


×2


×2
×2
Najpierw wybierz, czy dwie podstawy głośników mają być zamontowane do
głośników surround czy głośników przednich.
Välj först om de två högtalarstativen ska användas för montering av surroundhögtalare eller främre högtalare.
Сначала следует определиться, следует ли установить две стойки для
громкоговорителей объемного звучания или передних громкоговорителей.
Спочатку виберіть, установлювати дві стійки для динаміків об’ємного
звучання або для фронтальних динаміків.
Widok z góry
Vinkel uppåt
Направленный вверх угол
Спрямований догори кут
4
上仰角度
6


首先,選擇是否安裝兩個揚聲器支架到後置或前置揚聲器。
*SURROUND R: p
rzy użyciu szarej opaski/med grått hölje/с серой трубкой/із
сірою позначкою/有灰色色環
SURROUND L: przy użyciu niebieskiej opaski/med blått hölje/с синей трубкой/
із синьою позначкою/有藍色色環
FRONT R:z czerwonym oznaczeniem na izolacji/till röd tub/с красной трубкой/
з червоною позначкою/有紅色色環
FRONT L:z białym oznaczeniem na izolacji/till vit tub/с белой трубкой/з білою
позначкою/有白色色環
Naklejka/Etikett/Метка/
Наліпка/標籤
2



Przed rozpoczęciem montażu pod głośniki należy podłożyć materiał, aby nie
uszkodzić podłogi.
Lägg en matta eller liknande på golvet för att undvika att skada det när du monterar
högtalarna.
Застелите пол, чтобы не повредить его покрытие при сборке
громкоговорителей.
Застеліть підлогу тканиною, аби запобігти її пошкодженню під час монтажу
динаміків.



Oznaczenie na
izolacji/Tub/Трубка/
Позначка/套環

當您要安裝揚聲器時,請在地板上鋪一塊布以防止損壞地板。


Kolor oznaczenia na izolacji musi odpowiadać oznaczeniu na naklejce.
Matcha färgen på tuben och etiketten.
Цвет трубки и метки должны совпадать.
Колір позначки та колір наліпки мають збігатися.
將套環與標籤的顏色配對。
Download PDF

advertising