Sony | KDL-40W605B | Sony KDL-40W605B Руководство по быстрой настройке и краткое руководство пользователя

1
Television
Quick Start
Guide
KDL-48/40W605B
A
A
KDL-48W585B
< 14 mm
Краткое руководство
RU
Короткий посібник
UA
CATV
KDL-48/40W605B
B
CATV
KDL-48W585B
2
ROUTER
*
< 12 mm
HDMI
SCART
B
< 21 mm
M5 × 20 (2)
1.5 N∙m/1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
1.5 N∙m/1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
ROUTER
R03
Перед транспортировкой телевизора см. раздел “Сведения по безопасности” в документе
“Справочное руководство”.
Перед переміщенням телевізора ознайомтеся з інформацією в Довіднику, розділ «Відомості з
безпеки».
(3)
Название продукта: Телевизор
Назва виробу: Телевізор
* Приставку с функцией записи подключите
для приема кабельного
вещания и к для приема спутникового вещания дополнительно.
Подключение к Интернету: проводное (используйте сетевой
кабель категории 7) (A), беспроводное (B). Для получения
информации о настройках маршрутизатора обратитесь к
производителю или см. руководство, прилагаемое к
маршрутизатору.
Підключення для ефірної чи кабельної антени (A), з
кабельним/супутниковим декодером (B). Виберіть підключення
HDMI або SCART.
Підключення до Інтернету: дротове (використовуйте кабель LAN
категорії 7) (A), бездротове (B). Параметри маршрутизатора шукайте
в посібнику з його експлуатації або звертайтеся до виробника.
Подключения: для антенны или кабеля (A), при наличии
кабельной/спутниковой приставки (B). Выберите подключение
HDMI или SCART.
* Декодер із функцією записування: підключіть до гнізда
для кабельного
телебачення і додатково до гнізда для супутникового телебачення.
KDL-48W605B / 48W585B / 40W605B
© 2014 Sony Corporation
Printed in Malaysia
4-530-938-11(1)
Television
1
3
Справочное руководство
RU
Довідник
UA
1
8-12 mm
M6

2

2
3
Справочное руководство : разделы “Сведения по безопасности”, “Другие подключения”,
“Поиск неисправностей”, “Технические характеристики”
Довідник : Відомості з безпеки, Інші підключення, Усунення несправностей, Технічні
характеристики
Нажмите кнопку DISCOVER для поиска содержимого (например, телевизионных программ,
интернет-содержимого и т.д.). Содержимое, отображаемое при выполнении операции Discover,
зависит от модели/региона/страны.
Натисніть DISCOVER, щоб виконати пошук матеріалу (телепередачі, інтернет-вміст тощо).
Матеріали, що відображаються у вікні Discover, залежать від моделі телевізора, країни та регіону.
4
i-Manual : информация об использовании всех функций телевизора
i-Manual : інформація про використання всіх функцій телевізора
Установка: Не прокладывайте кабель питания вместе с другими кабелями.
Выполните экранные начальные настройки.
Встановлення: Не кладіть кабель живлення з іншими кабелями.
Дотримуйтеся інструкцій початкового налаштування, що відображаються на екрані.
Нажмите кнопку SOCIAL VIEW, чтобы поговорить с друзьями во время просмотра телевизора.
Доступность функций социального просмотра может отличаться в зависимости от модели
телевизора/региона/страны.
Натисніть SOCIAL VIEW, щоб спілкуватися з друзями під час перегляду телевізора. Перелік
доступних функцій соціальних мереж залежить від країни, регіону і моделі телевізора.
http://support.sony-europe.com/
Download PDF