Sony | KDL-42W653A | Sony KDL-42W653A Руководство по быстрой настройке и краткое руководство пользователя

LCD TV
Quick Start
Guide
Краткое руководство
RU
Короткий посібник
UA
1
A
6-8 mm
M4
B
DVD/Blu-ray Disc
2
KDL-42W65xA / 32W65xA / 32W60xA
4-463-901-12(1)
© 2013 Sony Corporation Printed in Malaysia
M5 × 16 (2)
(2)
1.5 N∙m/1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
M5 × 16 (2)
R03
LCD TV
Quick Start
Guide
Краткое руководство
RU
Короткий посібник
UA
LCD TV
Safety
Information
Содержимое упаковки
Сведения по безопасности
Інформація щодо безпечної
експлуатації
RU
UA
LCD TV
Reference
Guide
Справочное руководство
RU
Довідник
UA
Комплект постачання
Крепление стойки.
Данная подставка для
телевизора будет
использоваться как часть
кронштейна для настенной
установки. Для получения
инструкций по использованию
кронштейна для настенной
установки см. прилагаемую
инструкцию “Руководство по
установке кронштейна для
настенной установки”.
Кріплення стійки.
Підставка для телевізора буде
використовуватися в складі
кронштейна для настінного
кріплення. Інструкції щодо
використання кронштейна для
настінного кріплення дивіться в
листівці «Посібник зі
встановлення кронштейна для
настінного кріплення»
(додається).
Подключения (кабели не
прилагаются); (A) подключение
антенны, (B) подключение
антенны и аудио-/
видеоустройства через
высокоскоростной кабель HDMI
для передачи видео и аудио
высокого качества. Для
получения дополнительной
информации о подключениях
см. руководство i-Manual.
(* Возможность подключения
спутниковой антенны зависит от
телевизора.)
Підключення (кабелі не входять
до комплекту); (A) підключення
антени, (B) підключення антени
й аудіовізуального пристрою за
допомогою кабелю High Speed
HDMI для високоякісного
відтворення відео та звуку.
Додаткову інформацію про
підключення див. у посібнику
i-Manual.
(* Наявність супутникової антени
залежить від моделі телевізора.)
Защита от опрокидывания
(шнур и винты не прилагаются)
и группирование кабелей.
Захист телевізора від
перекидання (шнур і гвинти не
входять до комплекту),
зв’язування кабелів.
A
ROUTER/MODEM
B
ROUTER/MODEM
http://support.sony-europe.com/
http://support.sony-europe.com/
Доступно проводное (A) и
беспроводное (B) подключение
к Интернету. Используйте кабель
категории 7 (не прилагается).
Для получения дополнительной
информации посетите наш
веб-сайт.
Підтримується дротове (A) і
бездротове (B) підключення до
Інтернету. Використовуйте
кабель категорії 7 (не додається).
Додаткову інформацію див. на
нашому веб-сайті.
Подсоедините кабель питания
к адаптеру переменного тока и
подключите кабель постоянного
тока к гнезду DC IN (1). Затем
подключите телевизор к
настенной розетке (2). Включите
его (3). Чтобы подготовить
телевизор к использованию,
выполните первоначальные
настройки (4), отображаемые на
экране.
Підключіть кабель живлення до
адаптера змінного струму і
вставте штекер кабелю
постійного струму в гніздо DC IN
(1). Потім підключіть телевізор до
електричної розетки (2).
Увімкніть прилад (3). Виконайте
початкове налаштування, щоб
підготувати телевізор до
використання (4).
Просмотр телевизора Включите
телевизор (1). Выберите режим
(2). Выберите канал (3).
Перегляд телевізора Увімкніть
прилад (1). Виберіть режим (2).
Виберіть телевізійний канал (3).
Данное краткое руководство
позволяет экономить бумагу.
Чтобы сохранить природные
ресурсы, компания Sony больше
не печатает руководства
полностью, благодаря чему
значительно сокращается
количество используемой
бумаги. Полные инструкции по
эксплуатации и другую
информацию можно найти в
электронных руководствах
(i‐Manual) или в Интернете.
Цей короткий посібник
допомагає заощаджувати папір.
Задля збереження природних
ресурсів компанія Sony
відмовилась від виготовлення
повних друкованих посібників,
різко скоротивши витрати
паперу. Незважаючи на це, ви
завжди можете знайти докладні
інструкції та іншу потрібну
інформацію в електронному
посібнику (i‐Manual) та на
нашому веб-сайті.
Download PDF

advertising